A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010"

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve november

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Helyzetelemzés 2.1. Külső környezet 2.2. Belső környezet 2.3. Korábbi kommunikációs tevékenység bemutatása Alkalmazott kommunikációs eszközrendszer Sajtóhoz kapcsolódó eszközök, média Internet Rendezvények, szakmai események Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3. A kommunikációs terv tartalmi elemei 3.1. Cél meghatározása 3.2. Célcsoportok meghatározása 3.3. Üzenet 3.4. Kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Sajtóhoz kapcsolódó eszközök, média Hatékony alkalmazások Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Új eszközök, technikák Internet Hatékony alkalmazások Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Új eszközök, technikák Rendezvények, szakmai események Hatékony alkalmazások Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Új elemek Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs eszközök 3.5. Hatékonyság mérése 4. Pénzügyi tervezés 5. A megvalósítás ütemezése 6. Összefoglaló 2

3 1. BEVEZETŐ A rendszerváltás óta eltelt időszak rendkívül intenzív társadalmi-gazdasági változásai az élet minden területére kihatva megkövetelik a folyamatos fejlődést. Igaz ez a kommunikációs tevékenységre is, legyen szó állami vagy magán szférában tevékenykedő szervezetről, intézményről, vállalkozásról. Napjainkban már a pályázatoknak is kötelező elemét képezik a kommunikációs tervek, hozzájárulva egy-egy projekt kedvező elbírálásához és sikeres megvalósításához. Egy megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataiból adódóan folyamatosan kommunikál, azaz nyilvánosan szerepel és megjelenik, célcsoportokat szólít meg különböző kommunikációs eszközök, csatornák segítségével. Mindebből adódik annak szükségessége, hogy rendelkezésre álljon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnál egy olyan kommunikációs terv, amely: legalább rövid távon jelen esetben két éves időtartamra vonatkozóan alkalmas és végrehajtható kommunikációs stratégiát fogalmaz meg, illetve egy középtávú kommunikációs stratégia elkészítésénél is megfelelő alapot szolgáltat a további építkezéshez. A dokumentumban foglaltak alkalmassága és végrehajthatósága akkor biztosítható, ha: széles információbázison nyugszik, alapvető megállapításai és kijelölt céljai minél szélesebb körben elfogadottak, illetve az elvégzendő feladatok meghatározásakor figyelembe veszi a külső adottságokat és lehetőségeket is. Ennek érdekében jelen kommunikációs terv előkészítése során a következő tevékenységek valósultak meg: a kiinduló helyzetet feltáró információ-gyűjtés, a hivatal szakirodáinak kérdőíves megkeresése. A kommunikációs terv elkészítésének célja, hogy a megyei önkormányzat kommunikációs tevékenységével kapcsolatban választ adjon olyan egyszerű kérdésekre, mint a Miért? Kinek? Mit?Hol?Hogyan? Megfogalmazásra kerüljön az az alapvető cél, amit az önkormányzat a kommunikáció révén el szeretne érni. Tisztázásra kerüljenek azok a célcsoportok, akikkel az önkormányzat kommunikálni kíván, és egyértelmű legyen az az üzenet, ami ott kell, hogy álljon a megyei önkormányzat minden megnyilvánulása mögött, természetesen a kommunikációs eszközök és technikák meghatározásával. A terv struktúrája - az első rész (2. fejezet) célja a jelenleg alkalmazott kommunikációs gyakorlat bemutatása. A következő gondolati egység (3. fejezet) a fejlesztési elképzelések tartalmát mutatja be, ezt követi egy pénzügyi, majd egy megvalósítási ütemezés. 2. HELYZETELEMZÉS A kommunikációt iránya szerint külső és belső kommunikációra tagolhatjuk. Jelen kommunikációs terv elsősorban a külső kommunikációs tevékenységből adódó feladatokat és eszközöket határozza meg. 3

4 A belső kommunikációs közeg jelen dokumentumban két szintűnek tekinthető: a szűkebb belső kommunikációs közeget az önkormányzat hivatala és a tisztségviselők alkotják, a tágabb közegbe értendők a megyei közgyűlés tagjai, illetve a megyei fenntartású intézmények. A belső kommunikáció összességében a megyei önkormányzat esetében a szűkebb és tágabb csoportok egymás közötti (horizontális) kommunikációját jeleni. A hivatali belső kommunikáció kizárólag hivatalvezetői kompetencia, ezért az a rész-egész viszonylatában jelenik meg. Fontos ugyanakkor megemlíteni azt a tényt, hogy a hivatal szakirodái által kitöltött kérdőívek több esetben utalnak a belső kommunikációs rendszer fejlesztésének szükségességére, különös tekintettel a hivatalon belüli, illetve a hivatal és a fenntartott intézmények viszonylatában. A hivatalon belüli fejlesztésre irányuló kezdeményezések megtörténtek (belső elektronikus kommunikációs rendszer kiépítése: Lotus Domino HatRend) Külső környezet A megyei önkormányzat külső környezete instabil, melynek oka az önkormányzati rendszer évek óta napirenden lévő tervezett átalakítása miatt kialakult bizonytalan helyzet, következménye, hogy a megyék anyagi erőforrásai évek óta már nemcsak az önként vállalt feladatok tekintetében, hanem a törvény által előírt kötelező feladataik tekintetében is szűkösek. Ez a gyorsan változó és kevésbé stabil környezet nehezebben kiszámítható mozgású, mint egy átlagos gazdálkodó szervezet környezete. Különösen igaz ez a jelenlegi helyzetre, amikor a közigazgatás átalakítása kapcsán olyan változások is bekövetkezhetnek a megyei önkormányzatiságban, amelyekkel kapcsolatban még a szándékok sem láthatók tisztán, így ezek várható hatásai végképp nem prognosztizálhatók. További súlyosbító, az anyagi források jövőbeni szűkülését előrevetítő körülmény, hogy jelen dokumentum készítésével egy időben világméretű gazdasági válság alakult ki, melynek hatásai jelenleg még pontosan szintén nem prognosztizálhatók. A recessziós folyamat a közép-európai térség államai közül hazánkat kiemelten érinti, a közszférából történő forráselvonás tovább növekedhet. Ezért e bizonytalansági tényezőket is számításba véve a jelen kommunikációs terv az alábbi feltételek figyelembevételével került kidolgozásra: A kommunikációs terv a jelenlegi önkormányzati ciklus végéig, végéig fogalmaz meg feladatokat, A megyei önkormányzat jelenlegi struktúráját, szervezeti felépítését veszi adottnak, s a fenti dátumig állandónak tekinti azt Belső környezet A megyei önkormányzat kommunikációs tevékenységét végző szakemberek száma a rendszerváltás óta egy alkalommal sem haladta meg a két főt január óta folyamatosan egy fő végezte főállásban a kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatokat, ez

5 július 1-jével a feladat- és tevékenységi körök hivatalon belüli átcsoportosításával egy fővel kiegészült. Tekintettel az anyagi források szűkösségére, a megyei önkormányzat csak olyan plusz feladatokat vállal jelen dokumentumban, amely elsősorban a szervezet humán tőkéjére és csak az elvárható mértékben az anyagi tőkéjére támaszkodik Korábbi kommunikációs tevékenység bemutatása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnál nem készült még kommunikációs tevékenységre vonatkozó koncepcionális fejlesztési dokumentum. A megyei közgyűlés részére beszámoló is mindössze egy alkalommal, szeptemberében készült a kommunikációs tevékenységgel összefüggésben. A szóban forgó előterjesztés előtt és után mindössze érintőlegesen került napirendre a téma közgyűlési dokumentumokban. A megyei önkormányzatnál alkalmazott kommunikációs eszközrendszer hosszú évek óta szinte állandó, új és újszerű elemek ritkán jelentek meg benne, változás a meglévő eszközök alkalmazásának gyakoriságában volt tapasztalható. Kommunikációs tevékenységének üzenete nem meghatározott. A megyei önkormányzat gazdálkodásában nem áll rendelkezésre külön keret kommunikációs tevékenységre. A költségek egy része a hirdetés, reklám és propaganda kiadásnemben jelenik meg, a másik része a pénzeszközátadásokban ben kommunikációs célokra felhasznált összeg nagyságrendje elérte a 15 millió forintot. Az e célra fordított összeg nagyságrendje évek óta szinte azonos mértékű, igazodott az évről-évre alkalmazott kommunikációs gyakorlathoz. A pontban bemutatásra kerülnek azok az eszközrendszerek, amelyek a megyei önkormányzat jelenlegi gyakorlatát mutatják be Jelenleg alkalmazott kommunikációs eszközrendszer A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kommunikációs tevékenysége feladataiból adódóan elsősorban a közönségkapcsolatok (Public Relations) jellemzőit hordozza, ezért elsősorban annak eszköztárára kellett és kell a jövőben is támaszkodnia. A kommunikáció során az eddig használt eszközrendszer négy csoportba sorolható: 1. Sajtóhoz kapcsolódó eszközök, média 2. Internet 3. Rendezvények, szervezett szakmai események 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Sajtóhoz kapcsolódó eszközök - média Az önkormányzat kommunikációjának legfontosabb eszköze a nyomtatott és elektronikus sajtó, összefoglaló nevén a média. (Jelen tervben nem tekintendő a média részének az internet tekintettel annak fontosságára, külön kategóriát képez.) Ebbe a kategóriába a következő konkrét eszközök tartoznak: országos írott sajtó (elsősorban országos napilapok) országos elektronikus média (elsősorban országos televíziós csatornák) országos írott sajtó helyi terjesztésű kiadványai (elsősorban napilapok mellékletei) 5

6 helyi írott sajtó (kistérségi, települési lapok Új Néplap, Aktív Press, stb.) helyi elektronikus média (elsősorban körzeti TV-k, rádiók Trió Tv, Szolnok Tv, Hálózat Tv) saját kiadványok (szórólapok, fizetett megjelenések Megyeházi Tükör) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat esetében a média-megjelenések jelentős mértékben az utóbbi három kategória között oszlanak meg. A megyei önkormányzat igyekezett mindig jó kapcsolatot ápolni a megye és a térség média szervezeteivel. Rendszeresek a megjelenések a helyi, térségi, regionális és országos írott és elektronikus médiában. A legnagyobb számú megyei önkormányzati média-megjelenés az Új Néplapban és a Szolnok Televízióban realizálódott. A média területén kiemelkedő tevékenységet végző helyi szakemberek munkáját a megyei önkormányzat óta minden évben a Magyar Sajtó Napján a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Sajtó-díj odaítélésével ismeri el. Szerződésben rögzített kiemelt jelentőségű együttműködés azzal a két média szervezettel áll fenn, ahol a megyei önkormányzat megjelenése a leggyakoribb: Axel Springer Magyarország Kft. rendszeresen, minden hónap utolsó szombatján jelenik meg a Megyeházi Tükör az Új Néplapban, amelynek cikkei átfogják a megyei önkormányzat tevékenységének minden területét, a hivatal, a megyei közgyűlés és a tisztségviselők munkáján túl a fenntartott intézmények bemutatkozására is lehetőséget nyújt. Az Új Néplap a szerződésben rögzítettek alapján rendszeresen hírt ad továbbá a megyei közgyűlésekről, sajtótájékoztatón elhangzott témákról, illetve egy-egy fontosabb tevékenységről egyedi megkeresés útján, elsősorban rövid hír formájában. A megye több alkalommal jelent meg a kiadó tematizált mellékleteiben, amelyeknek elkészítésében és terjesztésében az Axel Springer közreműködött, mint pl. a megye turisztikai értékeit bemutató magazin, vagy a Világgazdaság mellékleteként Jász- Nagykun-Szolnok megye gazdaságát, fejlesztéseit bemutató kiadvány. A Szolnok Televízió rendszeresen tudósít a megyei közgyűlés üléseiről; Kaleidoszkóp címmel havi rendszerességgel jelentkező műsort sugároz a megyében történt jelentős eseményekkel kapcsolatban. Rendszeresen beszámol továbbá napi hírműsorában, az Aktuálisban a megyei önkormányzat által szervezett programokról, rendezvényekről, sajtótájékoztatókról Internet A mai információs társadalomban internetes honlap üzemeltetése alapvető szükségességű a helyi önkormányzatok számára (is). A megye hivatalos honlapjaként nyilvántartott cím óta működik. Jelentős mértékű fejlesztésére decemberében került sor, melynek pénzügyi hátterét egy EU-s forrásból megvalósult program (Centurio) biztosította. A megyei önkormányzatnál alkalmazott kommunikációs eszközök egyik leghatékonyabb fajtája a honlap, hatékonyságának mérése viszonylag egyszerűen történik. A megyei honlap statisztikai kimutatása alapján megállapítható, hogy: havonta átlagosan mintegy látogatója van, forgalmasabb napokon böngészőt regisztrál, 97 %-ban belföldiek keresik, 6

7 a keresőprogramok (Google, Altavista, Yahoo) első helyen hozzák a megyei honlapot azoknál a kereséseknél, amelyek tartalmazzák a Jász-Nagykun-Szolnok megnevezést. A honlap angol, német és francia nyelven is elérhető, továbbá vakok és gyengén látók is tudják használni márciusától. A honlap folyamatos frissítését, információkkal történő feltöltését a hivatal munkatársai végzik, karbantartásáról (support) külső cég gondoskodik. Az internetes honlap további fejlesztése szerves részét képezi a megyei önkormányzat informatikai fejlesztésének, az erre vonatkozó előterjesztést a megyei közgyűlés a október 31-i ülésén fogadta el. Jelen dokumentum pontjában megfogalmazásra kerülő fejlesztések összhangban vannak az informatikai programban megfogalmazott tervekkel Rendezvények, szakmai események Az önkormányzat tevékenységének fontos eleme a rendezvények és szakmai konferenciák szervezése is. A rendezvényeket funkciójuk szerint három csoportba sorolhatjuk: 1. Tisztán imázs-építő rendezvények (díjkiosztók, ünnepségek) 2. Elsősorban kommunikációs szolgáltatást megtestesítő rendezvények (szakmai továbbképzések, konferenciák) 3. Kombinált imázs-építő és szolgáltató rendezvények (kulturális rendezvények, sportrendezvények) Az imázs-építő rendezvények előnye, hogy a hivatal felkészült azok szervezésére, többségében kialakultak e rendezvények hagyományos időpontjai. Ilyen rendezvényeknek tekinthetők pl. a Magyar Kultúra Napja, a Magyar Sajtó Napja, a Köztisztviselők Napja, illetve a Nemzeti Ünnepek megemlékezései, valamint a díjátadások (Települési Környezetért díj, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díja, Idősbarát Önkormányzati díj, stb.) A kommunikációs szolgáltatást megtestesítő rendezvények az információáramoltatás köré szerveződnek, e szolgáltatások legfőbb célja, hogy katalizálják az egyes szereplők - pl. a megyei intézmények közötti közvetlen információ- és tudáscserét. Ezen rendezvények természetesen elsősorban szakmai, hivatali rendezvények, de megszervezésük kapcsán számos kommunikációs feladat merül fel. A kombinált kategóriába tartozik minden olyan rendezvény, amely széles közönség számára nyújt szolgáltatást, mint pl. koncertek, hangversenyek, egyéb kulturális események. A megyei önkormányzatnál a hivatal szakirodáinak, illetve az illetékes intézményeknek a munkatársai végzik a rendezvények, szakmai események szervezését Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan kommunikációs szolgáltatás, ami nem rendezvényszervezéshez kapcsolódik. Ezek lehetnek anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatások. A megyei önkormányzatnál jelenleg az alábbi ilyen jellegű tevékenységek találhatók meg: 7

8 sajtófigyelés kommunikációs szolgáltatással összefüggő szakmai segítségnyújtás települési önkormányzatok, megyei intézmények részére (pl.megyei honlapon történő megjelenés, információ elhelyezés) rendezvények támogatása helyszín és technikai eszközök biztosításával. 3. A KOMMUNIKÁCIÓS TERV TARTALMI ELEMEI Ebben a fejezetben kerül részletezésre, hogy a kommunikációs tevékenységhez kapcsolódóan Mit? Kiknek? Miért? Hogyan? célszerű megvalósítani a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat jövőbeni nyilvános megjelenéseiben. A kommunikációs terv ezen fejezetében kerül(nek) tehát meghatározásra: a kommunikációs cél a célcsoportok a kommunikációs tevékenység üzenete a lehetséges kommunikációs eszközök, csatornák és technikák Kommunikációs cél A megyei önkormányzat kommunikációs tevékenységének stratégiai célja, hogy olyan jövőképet alakítson ki és erősítsen, amelyben az önkormányzat a megye településeinek inkubátoraként hozzájárul : Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági versenyképességének növekedéséhez, ezáltal a megye valamennyi állampolgára által érzékelhető fejlesztések megvalósításához. A stratégiai cél teljesítése érdekében megfogalmazott további kommunikációs célok keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat: erősíti és fejleszti intézményfenntartói szerepét, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosít mind a törvény által kötelezően előírt feladatok, mind pedig az önként vállalt feladatok tekintetében, hatékony együttműködést alakít ki, illetve a meglévő kapcsolatokat továbbfejleszti, kiemelten az elsődleges, illetve lehetőség szerint a másodlagos és harmadlagos célcsoportokkal (célcsoportokat ld pont.), a belső kommunikációs rendszer fejlesztésével hatékonyabb külső kommunikációt valósít meg, a helyi, térségi, megyei, regionális és országos médiával kialakított kapcsolatokat továbbfejleszti Célcsoportok A kommunikációs célcsoportokat fontosságuk és a kommunikáció jellege alapján három kategóriába soroljuk: elsődleges, 8

9 másodlagos, avagy korlátozott funkcióhoz kapcsolódó, és harmadlagos, avagy közvetett célcsoportokba. Az elsődleges célcsoportok: települési önkormányzatok Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága, megyei fenntartású intézmények. Másodlagos célcsoportok: kistérségi szervezetek, Szolnok Megyei Jogú Város, Jász-Nagykun-Szolnok megye civil szervezetei, Jász-Nagykun-Szolnok megye nagyvállalatai, Jász-Nagykun-Szolnok megye parlamenti képviselői, más megyék. Harmadlagos célcsoportok: a megyében működő, helyi fenntartású intézmények, a megyei kis- és középvállalatok, a megyén kívüli csoportok (elsősorban az ország lakossága, intézmények, vállalatok, külföldi intézmények) Üzenet Az üzenetek olyan kommunikációs vezérfonalak, amelyek minden megnyilvánulás mögött ott állnak. Fontos, hogy egy önkormányzat üzeneteiben demokratikus és progresszív képet tudjon magáról közvetíteni, azaz mint: demokratikus intézmény: stabil, megbízható, konstruktív és együttműködő partner; progresszív intézmény: példamutató, kreatív ötletekkel, aktívan dolgozik, hatékonyan tevékenykedik, fogékony és nyitott az újra. Másik fontos dolog, hogy megnyilvánulásaiban a stratégiai célban (ld pont) megfogalmazott jövőkép is megjelenjen, azaz hordozza magában a települési inkubátor szerepnek megfelelően azt, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat hozzájárul : Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági versenyképességének növekedéséhez, ezáltal a megye valamennyi állampolgára által érzékelhető fejlesztések megvalósításához Kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Jelen fejezetben kerülnek bemutatásra az egyes eszközcsoportokra vonatkozóan a megyei önkormányzat kommunikációs tevékenységében a jövőben használni kívánt eszközök, csatornák, illetve azok típusai, technikái. Ezek 3 csoportra oszthatók: hatékonyan alkalmazott (jó gyakorlat), jövőbeni alkalmazásában változtatást igénylő, és 9

10 újonnan bevezetésre kerülő kommunikációs eszközökre, csatornákra. Természetesen a terv tekintettel kíván lenni a források szűkösségére, igyekszik megtartani és továbbfejleszteni a jól működő csatornákat, ugyanakkor olyan új eszközök bevezetését is tartalmazza, amelyek hatékonyan szolgálják a jövőben a megyei önkormányzat eredményes kommunikációját Médiához kapcsolódó eszközök A kommunikációs tevékenységben a legnagyobb szerepet ez az eszközcsoport kell, hogy kapja. Nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat (mint kommunikációs szempontból alapvetően PR tevékenységet folytató intézmény) esetében a média felhasználása nem egyenlő a hirdetési felületek megvásárlásával. A médián keresztüli kommunikáció egyszerre: kötelességszerű kommunikációs szolgáltatás és imázs építő kommunikációs tevékenység. Ilyen értelemben tehát az önkormányzat számára a média, mint eszköz egy önálló intézményrendszer, ezen eszközök működése áll a legkevésbé az önkormányzat kontrollja alatt. Felhasználása nagyfokú odafigyelést, folyamatos kapcsolatápolást és szakértő menedzselést kíván. Az alábbiakban bemutatásra kerülő eszközök meghatározása fenti gondolatok figyelembevételével került kialakításra. A megvalósítani tervezett tevékenységek pénzügyi tervezését, valamint a megvalósítás ütemezését a 4-es és az 5-ös fejezetek tartalmazzák Hatékony alkalmazások, jó gyakorlatok Helyi média képviselőinek elismerése a Magyar Sajtó Napján Ennek a márciusa óta, közgyűlési döntésen alapuló kezdeményezésnek további fenntartása indokolt annak érdekében, hogy az érintett szakemberek személyes motiválása biztosított legyen. Az elismerés ugyan nem jár anyagi díjazással, ugyanakkor presztízs értékkel bír az elektronikus és írott média képviselői körében. Személyre szabott sajtóanyagok Napjainkra jellemző, hogy számos újságíró szívesebben közöl kész cikkeket, mintsem ők maguk dolgozzanak föl egy-egy témát néhány információ alapján. Ez a gyakorlat jelenleg működik a megyei önkormányzatnál, interjúk készítése, háttéranyagok írása és az újságírók munkájának egyéb módon történő segítése révén Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Az első két pont tartalmi elemeinek a többinél részletesebb kifejtését a fennálló két együttműködés prioritása indokolja. Együttműködés az Axel Springer Kft.-vel A pontban bemutatásra került, hogy az együttműködés keretében milyen kommunikációs tevékenység milyen csatornákon keresztül valósul meg. 10

11 Tekintettel arra, hogy az egyetlen megyei hatókörű napilapot kiadó cégről van szó, az együttműködés fontossága nem kérdőjelezhető meg. Annak módját azonban érdemes újragondolni. Célszerű fenntartani a 12 x 1 oldalas lapfelületet évente, azonban a megyei önkormányzat aktuális és közérdeklődésre számot tartó eseményeiről, tevékenységéről szóló tudósítások rugalmas kihasználása indokolt. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy csak abban az esetben jelenik meg a Megyeházi Tükör, ha annak tartalmas információkkal történő megtöltése fenn áll. A kényszerűségből történő megjelenések megszűnnek, az egy adott hónapban fel nem használt lapfelületek azonban természetesen rendelkezésre állnak és felhasználhatók pl.: a megye életében meghatározó jelentőségű eseményekről szóló tudósítások naprakész megjelenésénél, a kiadó által évente készülő, tematizált kiadványok, újságmellékletek esetében a megyéről szóló publikálásoknál (pl. az előzőekben már jelzett gazdasági, turisztikai, de akár építészeti, szociális témakörökben is), egyéb esetekben (pl.kötelező pályázati tájékoztatással, lakossági közleményekkel kapcsolatban). Ezzel eltűnik ugyan a Megyeházi Tükör megjelenésének időbeli kiszámíthatósága, ugyanakkor tartalmasabb és hatékonyabb kommunikáció valósul meg a megyei önkormányzat és a megye lakosai, mint elsődleges célcsoport között. Együttműködés a Szolnok Televízióval Az együttműködés tartalma a pontban már szintén ismertetésre került. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megye lakosai (beleértve Szolnok város lakosait is természetesen) nem ismerik kellően a megyei önkormányzat tevékenységét, a kötelező és önként vállalt feladataiból adódó munkát és az elért eredményeket sem. Ezen megfontolásból a jövőben a megyei önkormányzat képviselőinek ideértve a tisztségviselőket, a közgyűlés tagjait, a hivatal és az intézmények munkatársait fokozottabb képernyős jelenléte indokolt, melyek összefüggésben lehetnek akár egy-egy jelentősebb, az önkormányzat által szervezett rendezvénnyel, eseménnyel (pl. FolkdanceNet, Tehetséggondozó Ösztöndíj átadás, stb), ugyanakkor a megye, a régió, illetve hazánk aktuális történéseivel kapcsolatban is megszólalhatnak az adott témák szakemberei a helyi televízióban. Keresni kell annak a lehetőségét, hogy az elkészült műsorok, tudósítások fokozottabban megjelenjenek mind a kisebb, vidéki televíziókban, mind a regionális televíziókban. Együttműködés a rádiókkal, vidéki televíziókkal Érdemes a megyei önkormányzat megjelenését fokozni ezen kommunikációs csatornákon keresztül is. A megjelenések az informáláson túl erős imázs-építési lehetőséget hordoznak magukban az elsődleges és másodlagos kommunikációs célcsoportok együttes megszólításával. Sajtótájékoztatók A megyei tisztségviselők által tartott sajtótájékoztatók régóta szerepelnek a Megyeháza kommunikációs eszköztárában. A hivatal szakirodái a kérdőívekre adott válaszokban teljesen egyetértettek abban, hogy indokolt a tisztségviselői sajtótájékoztatók rendszeres időközökben történő megtartása. Ezáltal tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá válnak a megyei önkormányzat aktuális tevékenységéről szóló híradások. Tekintettel a közös programok és tevékenységek gyakoriságára, célszerű közös sajtótájékoztatókat tartani Szolnok Megyei Jogú Várossal egy-egy kiemelkedő jelentőségű téma kapcsán. 11

12 A helyszínt a téma függvényében célszerű változtatni, a tájékoztató ne kizárólag a Megyeházához kötődjön Új kommunikációs eszközök Saját kiadású megyei lap A saját kiadványok elkészítése sok szempontból az egyik leghatásosabb kommunikációs csatorna általában csak akkor hatékony, ha az üzenet szűkebb csoportnak szól, vagy ha az üzenet más módon, más csatornákon keresztül nem juttatható el a célközönséghez. A tervben megfogalmazott saját kiadású megyei lap célja, hogy a megyei önkormányzat tevékenységéről (pl. aktuális pályázati lehetőségek, megyei közgyűlés munkája), az elért eredményekről szóló információk közvetlenül eljussanak a megye teljes lakosságához, mint más csatornákon keresztül kevésbé hatékonyan megszólítható elsődleges célközönséghez. A tervezett kiadvány paraméterei: x 297-es méret - 8 oldalas terjedelem szín nyomás - Kb példányszám További jellemzők: - szakmaiság és önkormányzatiság elvének meghatározó szerepe, - szakirodák és intézmények tevékenységének fokozott megjelenése, - propagandisztikus stílus kerülése, - települések megjelenésének biztosítása. A megjelenés gyakorisága lehet havi, negyedéves, illetve a közgyűlések számához igazodó (6-8 alkalom évente). Elektronikus hírlevél Az elektronikus hírlevél megvalósításával elsősorban az elsődleges, illetve a másodlagos célcsoportba tartozók megszólítása a cél. A tartalom kialakítása a hivatal, a megyei fenntartású intézmények szoros együttműködésével történik. A hírlevél paraméterei és jellemzői: - pdf. formátum, - havi megjelenés (kerülve a megyei lappal azonos megjelenést), - max. 2 oldalas terjedelem, - önkéntes fel- és leiratkozás a kézbesítésre Internet Az internetes megjelenés a lakossággal, az állami és magán szféra képviselőivel történő kommunikáció egyik legalapvetőbb eszköze, a honlapot látogatók körén túl is befolyásolja az önkormányzatról, sőt Jász-Nagykun-Szolnok megye egészéről alkotott képet. Megfelelően működtetett megyei honlap, mint egy adott térség hivatalos internetes lapja, jelentős szerepet tölthet be egy-egy megye gazdaságának élénkítésében, turizmusának erősítésében. Egy megyei honlap sikeréhez az is hozzájárul, ha a belföldi látogatóin kívül emelkedő számú külföldi böngészőt regisztrál. Ennek elengedhetetlen feltétele a több nyelvű elérhetőség. 12

13 A kommunikációs tevékenység fejlesztése kétségtelenül összefügg az informatikai fejlesztéssel, különösen az internet esetében. A megyei közgyűlés által elfogadott középtávú informatikai fejlesztési programban foglaltakkal összhangban kerül alábbiakban megfogalmazásra az internetes kommunikációs eszközre vonatkozó fejlesztési terv Hatékony alkalmazások, jó gyakorlatok A honlap külső megjelenésében, kezelhetőségében és információtartalmában számos pozitív elem található (pl.esztétikus megjelenés, széles körű letöltési lehetőség, jó szerkeszthetőség), ám az információs technológia korában gyakorlatilag nincs olyan rész, amit ne lehetne továbbfejleszteni. Az ún. support (támogató, karbantartó) szolgáltatás fenntartása indokolt a jövőben is, 2-3 éves keretszerződés megkötésével, így kedvezőbb áron érhető el a szolgáltatás, és a költségek tervezhetősége is biztosított Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák Folytatva az előző pont gondolatmenetét, a fejlesztésekben nyilvánvalóan prioritásokat kell meghatározni. Ez alapján a megyei önkormányzat kommunikáció fejlesztésének keretében az alábbi internetes továbbfejlesztés indokolt: 1. Tartalom fejlesztés Fokozni szükséges a honlap információinak aktualitását, a frissítések gyakoriságát, illetve ezzel összefüggésben a nem aktuális tartalom törlését. Törekedni kell a gyakorlati jellegű, szolgáltatási színezetű információk közlésére. A főoldal hírei kiegészíthetőek a helyi települések, megyei fenntartású intézmények híreivel. Szükség van a teljes megyét átfogó informálásra, mivel a látogatók jelentős része (a keresőszavas statisztika is igazolja) a megyére és nem a megyei önkormányzatra kíváncsi. Tekintettel a megye széles körű nemzetközi kapcsolataira, illetve információs és turisztikai navigációs szerepére, kiemelten fontos a meglévő idegen nyelvi tartalmak aktualizálása, legalább angol nyelven a naprakész információk elérhetőségének folyamatos biztosítása. Plusz szolgáltatások biztosításával jelentősen növelhető a visszatérés, az elégedettség. Ilyen pl. megyei ki-kicsoda, vállalkozói címjegyzék, rendezvénynaptár. 2. Arculati fejlesztés Az arculati átalakítás nem feltétlenül a legújabb honlap külalak trend követését jelenti, hanem azt, hogy egy ma gyakran internetező, és ezért bizonyos elrendezésekhez szokott felhasználó első látásra is találja ismerősnek és jól szerevezettnek a honlapot. 3. Kezelhetőség fejlesztése Szintén fontos a gyors letöltési sebesség biztosítása, egyértelmű, modern navigációs megoldások alkalmazása Új eszközök, technikák 13

14 Egy honlap sikere nagy mértékben függ attól, hogy portálként működik-e vagy sem, azaz van-e rajta interakítv felület (fórum), amely lehetővé teszi a látogatók véleménynyilvánítását. Ezért célszerű interaktív felületet létrehozni a megye honlapján, mely a hatékonyság nyomon követésében is fontos szerepet tölthet be Rendezvények, szakmai események Hatékony alkalmazások A pontban olvasható a rendezvények, szakmai események gyakorlata, mely többségében jól bevált, megszokott módon működik Jövőbeni alkalmazásában változást igénylő kommunikációs eszközök, csatornák, technikák A megyei önkormányzatnál előfordulnak azonban olyan imázs-építő díjátadó-rendezvények, amelyeknek nem alakult ki hagyományosan a pontos időpontja, ilyen pl. a Turisztikai Védjegy, az Idősbarát önkormányzat és az Ifjúságbarát Önkormányzat díjai. A kiszámítható tervezés érdekében célszerű lenne ezen események pontos idejének meghatározása Új elemek A kommunikációs tevékenység eredményességének növelése érdekében meg kell fontolni olyan új rendezvények megszervezésének felvállalását, amelyek egyaránt erősítik a megyei önkormányzat rendezvényeinek kommunikációs szolgáltató, informáló és imázs-építő funkcióját. Ilyen rendezvény lehet: Sajtó háttérbeszélgetések egy-egy kiemelt téma kapcsán, Ifjúsági közgyűlés Egy-egy aktuális témában a megye lakosságának bevonása pl. rajz és fotópályázat, vetélkedő, nyereményjáték formájában Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ebben a kategóriában cél a meglévő, már ismertetett szolgáltatások további fenntartása (sajtófigyelés, szakmai segítségnyújtás, rendezvények támogatása helyszín és technika biztosításával) Egyéb kommunikációs eszköz Ez olyan kategória, amely nem igazán volt jelen a megyei önkormányzat kommunikációs gyakorlatában. Ezeknek a nem hagyományos kommunikációs eszközöknek az alkalmazása nagyban növelheti a korábban ismertetett eszközök hatásosságát. Többségükben ún. identitáshordozók, amelyek megtestesítik a megyei önkormányzat jelenlétét. Tekintettel a források szűkösségére jelen tanulmány mindössze az alábbi két ilyen eszköz megvalósítását javasolja: megyei asztali eseménynaptár, mely a megyei önkormányzat és intézményeinek adott évre szóló jelentős rendezvényeit tartalmazza, 14

15 megyei ajándékcsomagok kialakítása ajándéktárgyak beszerzésével (pl. megyei logóval ellátott külső adathordozó, ún. pendrive, irodai táska, a fent említett eseménynaptár,stb.). Ezek természetesen a nemzetközi és egyéb programok során is felhasználhatók Hatékonyságmérés Az egyes eszközök hatékonyságának a mérését gyakran nem tekintik szorosan a kommunikáció egészének hatékonyságát alapvetően befolyásoló tevékenységnek. Az egyes eszközök tényleges hatékonyságának nem ismerete azonban egyenesen elvezet az eszközökre fordított erőforrások hibás allokációjához. Minden fejlesztési dokumentum ugyanis adott helyzetből indul ki és feltételezéseken alapul. Még akkor is, ha minden feltételezés helyesnek bizonyul, a helyzet rövidebb-hosszabb távon bizonyosan változik, azaz szükséges a kommunikációs tevékenység konkrét módjának az új helyzethez történő igazítása. Ezért amennyiben a Megyei Önkormányzat folyamatosan fent szeretné tartani a kommunikációs tevékenység hatékonyságát, energiát kell fordítani a hatékonyság mérésére, és a mérési eredmények követésére is. A kommunikációs tevékenység hatékonyság mérésének részeként nyomon kell követni: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatról szóló média megjelenéseket, és azok tartalmi elemeit; az internetes megjelenés eredményeit (látogatottság, keresőszavak, letöltések, stb.) a rendezvények gyakoriságát, a résztvevők számát; az egyéb kommunikációs szolgáltatások működésének folytonosságát, a velük való elégedettséget; a célcsoportokban elért hatást. 4. PÉNZÜGYI TERVEZÉS E célra a megyei önkormányzat gazdálkodásában nem áll rendelkezésre külön keret. A költségek egy része a hirdetés, reklám és propaganda kiadásnemben jelenik meg, a másik része a pénzeszközátadásokban ben kommunikációs célokra felhasznált összeg nagyságrendje elérte a 15 millió forintot. Jelen terv egyértelműen meghatározza e tevékenység feladatait, így pénzügyi nyilvántartása is átláthatóbbá válhat a jövőben. A pénzügyi terv havi, éves vagy egy adott tevékenység vonatkozásában egyszeri alkalommal jelzi a költségeket. Ez azt a célt szolgálja egyrészt, hogy az előző pontban (3.5) leírtaknak megfelelően a kommunikációs tevékenység hatékonysága optimális legyen, a nagyobb együttműködések keretében megvalósuló megjelenések felülvizsgálata és szükség esetén módosítása biztosítottá váljon. Másrészt vannak olyan feladatok, amelyek költsége éves szinten nem meghatározható, alkalmanként változó. 15

16 Az új tevékenységek költségeinek meghatározása árajánlatokon alapul, meglévő és a jövőben is tervezett együttműködések esetében a felhasználható keret nagysága nem vagy minimális mértékben emelkedik. Kommunikációs tevékenység megnevezése Tervezett költség alkalmanként Bruttó, Ft Tervezett költség Bruttó, Ft I. Sajtóhoz kapcsolódó tevékenység, média I.1. Axel Springer együttműködés I.1.1.Megyeházi Tükör évente I.1.2. Egyéb megjelenés az együttműködés keretében (pl. tematikus mellékletek, stb.) változó évente I.2. Együttműködés a Szolnok TV-vel I.2.1. Havi műsor a megyei eseményekről évente I.2.2. Egyéb tevékenység (közgyűlés, változó évente egyéb híradások) I.2.3. Együttműködés helyi rádiókkal, változó évente vidéki, regionális tv-kel I.2.4. Sajtótájékoztatók változó évente I.2.5. Saját kiadású megyei lap (interjúk, tördelés, szerkesztés, nyomtatás, terjesztés) (havi kiadással számolva - évente) évente I.2.6. Elektronikus hírlevél változó (hírszerkesztés, tördelő szoftver) II. Internet II.1. Support / támogatás /hó évente II.2. Arculatfejlesztés egyszeri II.3. Kezelhetőség és tartalom fejlesztés egyszeri II.4. Idegen nyelvi fordítás 2 / karakter évente III. Rendezvények III.1. Díjátadók, ünnepi megemlékezések változó évente III.2. Új rendezvények változó évente IV. Egyéb kommunikációs változó évente szolgáltatások V. Egyéb kommunikációs eszközök változó

17 5. IDŐBELI ÜTEMEZÉS Kommunikációs tevékenység megnevezése Axel Springer együttműködés Együttműködés a Szolnok Televízióval Együttműködés helyi rádiókkal, vidéki, regionális TV-kel I. negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév Sajtótájékoztatók Saját kiadású megyei lap Elektronikus hírlevél Honlap támogatás(support) Honlap - arculatfejlesztés Honlap kezelhetőség és tartalom fejlesztés Honlap idegen nyelvi fordítás Díjátadó, ünnepi megeml Sajtó háttérbeszélgetések Ifjúsági közgyűlés + Lakosok bevonása (fotó, rajz pályázat, vetélkedő) Új kommunikációs eszköz - eseménynaptár Új kommunikációs eszköz - ajándékcsomag (beszerzés)

18 6. ÖSSZEFOGLALÓ Egy olyan instabilnak mondható külső és belső környezetben, amelyben a megyei, és helyi önkormányzatok jelenleg működnek kiemelten fontos az egyes tevékenységek átgondolt és hatékony megvalósítása. Éppen ezért jogos elvárás, hogy a kommunikációs tevékenység esetében is rendelkezésre álljon olyan dokumentum, amely a meghatározott cél elérése érdekében az érintettek széles körének egyetértésével és támogatásával határozza meg a megvalósításhoz szükséges eszközöket és forrásokat. A kommunikációs terv a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fejlesztési dokumentumai között hiánypótlónak minősül. Rövidtávon, re vonatkozóan fogalmaz meg feladatokat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve tartalmazza azokat a stratégiai és további kommunikációs célokat, üzeneteket, illetve eszközöket és csatornákat, amelyek hozzájárulnak az eredményes kommunikációs tevékenység megvalósításához. A terv személyre szabottan készült, hiszen egy települési és egy megyei önkormányzatnak, mint helyi önkormányzatnak is eltérőek a kommunikációs céljai, üzenetei, illetve célcsoportjainak besorolása. A terv elsősorban a humán tőkére támaszkodva valósítja meg az abban foglaltakat, ugyanakkor feltételezi az anyagi források biztosítását is. A megyei önkormányzatnál rendelkezésre álló humán tőke céltudatos és szervezett kihasználásával (tisztségviselők hivatal intézmények kölcsönhatásában) továbbfejleszthető a belső kommunikációs rendszer, mely a külső kommunikáció hatékonyságát eredményezi. Az alkalmazni kívánt kommunikációs eszközök, csatornák és technikák között több új elem is található, illetve a jelenleg is alkalmazott gyakorlatban számos olyan található, amely a jövőbeni alkalmazásban változtatást igényel. Jelen terv egyértelműen meghatározza e tevékenység feladatait, így pénzügyi nyilvántartása is átláthatóbbá válhat a jövőben. Az e célra fordítandó összeg nagysága hosszú évek óta nem növekedett. A tervezett változások indokolják a kommunikációra fordítható összeg minimális mértékű megemelésével a megyei önkormányzat kommunikációs tevékenységének eredményes és hatékony megvalósítását. 18

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön

Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön Pályázati felhívás (postázott nyomtatott anyag) Minden évben több mint 8 000 példányban gyermekintézményeknek,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Kommunikáció Szépségipar. Dinamizmus. Hatékonyság Népszerűség. Széles körű ismertség

Kommunikáció Szépségipar. Dinamizmus. Hatékonyság Népszerűség. Széles körű ismertség Kommunikáció Szépségipar Dinamizmus Hatékonyság Népszerűség Széles körű ismertség MÉDIAAJÁNLAT Kommunikáció és szépségipar Mi is az a REMEKA? A szépségipari médiaszolgáltatások célja a szépségipari márkák

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE MAGYAR TURIZMUS ZRT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. Szolgáltatás megrendelése Sorszám Turisztikai és Agrármarketing Vezérigazgatóság 1 2 3 4 Nyomdai kivitelezés_egyedi méretű kiadványok nyomdai kivitelezése

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

47M. Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON!

47M. Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON! Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON! A Muscle & Fitness a világ legnagyobb látogatottságú nőknek és férfiaknak szóló, populáris fitnesz és testépítés témakörére fókuszáló médiafelülete. A testformálás

Részletesebben

Ne csak csináld, beszélj is róla!

Ne csak csináld, beszélj is róla! Ne csak csináld, beszélj is róla! TDM szervezetek kommunikációja a szaksajtóban Németh Andrea felelős szerkesztő, turizmus.com XVII. Országos TDM Konferencia Nagyatád, 2017. május 10-12. Látszani és láttatni

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Általanos Médiaajánlat

Általanos Médiaajánlat Általanos Médiaajánlat 2014 Kik vagyunk mi? Az RC Creative Media 2014 május elején indította útjára az RC News online magazint, amely tervei szerint a legújabb internetes magazin kategóriát képviseli.

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

MÉDIAINFORMÁCIÓK. Piacfigyelő megnyitások megoszlása Növényterm. Állatteny. 2013. I. negyedév heti átlag 63 980 20 515 67 % 33 %

MÉDIAINFORMÁCIÓK. Piacfigyelő megnyitások megoszlása Növényterm. Állatteny. 2013. I. negyedév heti átlag 63 980 20 515 67 % 33 % MÉDIAINFORMÁCIÓK ALAPADATOK: Műfaj: ELEKTRONIKUS HÍRFIGYELŐ KIADVÁNY Gyakoriság: HETI MEGJELENÉS Terjedelem: kb. 2 x 70 oldal/hét Példányszám: 60 000 + Kiadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Felhasználói

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum http://villanyszerelo.forum.hu 2013 A Villanyszerelő Szakmai Fórum küldetése a magyarországi villamos szakemberek összefogása, annak érdekében, hogy szakmai párbeszédet

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

történtekről, legyen szó bármelyik népszerű esport játékról, pl. a CS:GO-ról, LoL-ról, HS-ről, Dota2-ről, Overwatch-ról vagy más egyéb esportágról.

történtekről, legyen szó bármelyik népszerű esport játékról, pl. a CS:GO-ról, LoL-ról, HS-ről, Dota2-ről, Overwatch-ról vagy más egyéb esportágról. MÉDIAAJÁNLAT Az Esport1.hu Magyarország első számú, független, kizárólag az elektronikus sportokra koncentráló, folyamatos, élő hírszolgáltatása a hét minden napján, egész évben. Az oldalon és annak közösségimédia-felületein

Részletesebben

47M. Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON!

47M. Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON! Megérkezett!!! A legnagyobb. AZ EGÉSZ VILÁGON! A Muscle & Fitness a világ legnagyobb látogatottságú nőknek és férfiaknak szóló, populáris fitnesz és testépítés témakörére fókuszáló médiafelülete. A testformálás

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Playboy.hu médiaajánlat

Playboy.hu médiaajánlat Playboy.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Playboy.hu bemutatkozás 3 A Playboy.hu tartalmi elemei 4 A Playboy.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Médiaajánlat 2009-2010

Médiaajánlat 2009-2010 Médiaajánlat 2009-2010 Bemutatkozás Portálunk célja interaktív közösségi teret biztosítani a hazai és általában a magyar ajkú biológusoknak, kutatóorvosoknak és az élettudományok illetve a kapcsolódó ipar

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben