KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz."

Átírás

1 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás 11/2004. (V.9.) határozatában meghatározott felkérés alapján elkészült Szarvas Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratát, valamint társulási megállapodását. A Társulás továbbá jóváhagyja az alábbi, feladat-meghatározásra vonatkozó társulási megállapodásokat: - belső ellenőrzési társulási megállapodás - hatósági- igazgatási társulási megállapodás - útügyi igazgatási társulási megállapodás Határidő: június 28. Felelős: Babák Mihály a társulás elnöke elnök jogi előadó Szarvas, október 7.

2 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 2/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megismerte a Belügyminisztérium által küldött, a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján létrejött Támogatási megállapodást. Felhatalmazza Babák Mihályt, a Társulás elnökét a Támogatási megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Babák Mihály a társulás elnöke elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

3 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 3/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy a tisztségviselők személyére tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja, egyben a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. mellékletét kiegészíti: A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa elnöke a székhely település polgármestere, Babák Mihály, alelnöki tisztségérének betöltésére Dankó Béla, Kondoros polgármestere és Sinka József, Békésszentandrás polgármestere személyét elfogadja, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki tisztségére Brlás Jánost, egyik tagjának Szakács Jánosnét, Örménykút polgármesterét, külső tagnak Kozák Imrénét fogadja el. Határidő: október 31. Felelős: Babák Mihály a társulás elnöke elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

4 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 4/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy az elfogadott módosításoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. Határidő: október 23. Felelős: Dr. Bányai Mariann jogi előadó elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

5 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 5/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa a Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi a székhely település jegyzőjének, a jegyzői kollégium véleményének figyelembe vételével hozott döntését, mely szerint Kovács Istvánné, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre, szeptember 1-től a Többcélú Társulás keretein belül, mint vezető ellenőr végzi munkáját. Felhatalmazza az elnököt, hogy a munkáltatói okiratokat a Társulási Tanács egyetértése jeléül aláírja. Határidő: október 08. elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

6 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 6/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi a székhely település jegyzőjének, a jegyzői kollégium véleményének figyelembevételével hozott döntését, mely szerint Bagdiné Balla Andreát október 1-vel a Belső Ellenőrzési Társulás beosztott ellenőrének kinevezte. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkáltatói okiratokat a Társulási Tanács egyetértése jeléül aláírja. Határidő: október 08. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

7 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 7/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy dr. Bodnár Beáta, a Szarvas Polgármesteri Hivatal beruházás-jogi előadója, szeptember 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési referensként látja el munkáját. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkáltatói okiratokat aláírja. Határidő: október 08. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

8 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 8/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Belügyminisztérium és a Többcélú Társulás között létrejött támogatási szerződés mellékletének 1.2. fejezete alapján elfogadja a TALENTUM STÚDIÓ (Budapest, 1089 Kálvária tér 14.) szerződéses ajánlatát a kistérség közoktatási feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési tervének elkészítésére. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a szerződés aláírására. Határidő: október 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

9 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 9/2004. (X.7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a gépjárművek beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást a Tanács elfogadja. A Tanács felhatalmazza Frankó János Csabacsüd Önkormányzata polgármesterét a gépjárműbeszerzésekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a közbeszerzési referenst az egyéb, szükséges intézkedések végrehajtására. Határidő: október 31. Felelős: Dr. Bodnár Beáta Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

10 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 10/2004. (X.7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szarvas kistérség Többcélú Társulása közbeszerzési bíráló bizottságának elnöki tisztségére Frankó Jánost, pénzügyi szakértő tagjának Kozák Imrénét, műszaki szakértőnek a jelenlegi gépkocsi beszerzésekre irányuló közbeszerzésben - Horváth Károlyt javasolja, valamint megbízza az elnököt a Közbeszerzési Szabályzat elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, melyhez a következő iránymutatást adja: a Bíráló Bizottság tagjai az állandó tagokon kívül, mindig ad hoc jelleggel, a közbeszerzés tárgya szerinti szakemberekből kerüljenek ki. Határidő: október 31. Felelős: Dr. Bodnár Beáta Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

11 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 11/2004. (XI.12.) sz. határozat 1. A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szarvas kistérség Többcélú Társulása megalakítja a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsot, melynek elnöke Babák Mihály, Szarvas Város polgármestere, alelnökei Sinka József Békésszentandrás és Dankó Béla Kondoros polgármestere. 2. A Szarvasi Kistérség Területfejlesztési Tanácsa a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésével és átdolgozásával megbízza a Jegyzői Kollégiumot. Határidő: a következő társulási ülés Felelős: Mihaleczné Kovács Mária a Jegyzői Kollégium vezetője Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

12 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 12/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja azon kezdeményezést, hogy csatlakozik a Szarvasi Kistérség a LEADER+ programhoz. Úgy dönt, hogy megalakítja a LEADER+ Program fő irányító és döntéshozó testületét, a Helyi Akciócsoportot. A max. 25 főből álló, önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek és magánszemélyek aktív közreműködésével megvalósuló akciócsoport összetételére minden önkormányzat javaslattétellel él. Határidő: december 1. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

13 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 13/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa dönt arról, hogy megbízást ad: - Területfejlesztési koncepció elkészítésére Bruttó 3,6 M Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Idegenforgalmi koncepció elkészítésére Bruttó 3,3 M Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Kistérségi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére Bruttó Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Kistérségi informatikai stratégia elkészítésére Bruttó Ft értékben a GKI Gazdaságkutató Rt. részére illetve felhatalmazza az elnököt a Megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

14 Szarvas, november 12. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 14/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa dönt arról, hogy a Többcélú pályázatban vállalt útkezelői feladatok ellátására 1 fő közlekedésmérnök kerül felvételre november 15-től. A munkakörre jelentkező Nagy Sándor mérnököt a Társulás Tanácsa megismerte, részére megbízást ad. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

15 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 15/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy: - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Családsegítő és Gyermekjóléti feladatok ellátására Kardos, Örménykút és Csabacsüd települések megállapodást kötnek - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül házi segítségnyújtás feladatok ellátására Örménykút és Csabacsüd települések megállapodást kötnek - a Szarvasi Kistérség Hatósági-igazgatási Társulás keretén belül a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladat és hatáskörök gyakorlásáról Csabacsűd, Kardos és Örménykút települések megállapodást írnak alá - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Közoktatási Intézmény közös fenntartásáról társulási megállapodást köt Csabacsüd és Örménykút Önkormányzata. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

16 Szarvas, november 12. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 16/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy a könyvtári feladatok közös ellátására létrejött feladatellátás keretén belül Kardos és Örménykút községek önkormányzata bérelt vonali Internet szolgáltatás igénybevételére egyedi szolgáltatási szerződést kötnek a Hungarotel Rt-vel. Felhatalmazza az elnököt és a jegyzői kollégium vezetőjét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

17 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 17/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja azon kezdeményezést, hogy csatlakozik a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségéhez, illetve annak alapszabályát elfogadja. A Szövetség éves tagdíját a 6 település lakosságarányosan fizeti meg. Utasítja az elnököt a csatlakozás szándékának bejelentésére, illetve a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

18 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 18/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa egyetért a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás keretén belül működő területi védőnői és iskolaegészségügyi feladatok ellátására létrejött megállapodással. Határidő: a megállapodás aláírása december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

19 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 19/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa egyetért a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás keretén belül működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátására létrejött megállapodással. Határidő: a megállapodás aláírása december 31. Felelős: Babák Mihály Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

20 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 20/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja a projektek kidolgozását. Utasítja az elnököt, a Fatimex Euro Kft.-vel kötendő az együttműködési szerződés aláírására, az EFOG rendszer működtetésére. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

21 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 21/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa az AVOP-LEADER+ Program keretében létrejövő Helyi Akciócsoport tagjainak az alábbiakat javasolja, illetve kéri fel e feladat ellátására: Kiszely Mihály alpolgármester Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser Csasztvan András a Vajda Péter Művelődési Központ Igazgatója Bencsik Anita beruházási előadó Glózik Klára Tourinform Iroda vezetője Mihály István KOMÉP Kft. igazgatója Rágyanszky István Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója Dr. Patay István rektor Gémes Tibor a Körös Volán Rt. személyszállítási igazgatója Szabó Róbert vállalkozó Dr. Váradi Lászlóné a Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke Dr. Dezső István a Szarvas Város Baráti Kör Egyesület elnöke Mótyán Tibor a Kertbarát Kör elnöke Tóth Imre a Geomark Kft. igazgatója Lázár Zsolt evangélikus lelkész Kozák János alpolgármester Tóth András köztisztviselő András Attila képviselő Czesznak János Brlás János polgármester Bánki Andrea pályázati referens Miskó Bence jegyző Az a 2 fő, aki részt vesz a központi 2 képzésen, és koordinálja e terv elkészítését, természetesen a Helyi Akciócsoport véleményére és állásfoglalására alapozva: Demeterné Annus Krisztina vidékfejlesztési menedzser és Miskó Bence jegyző. Határidő: a javasolt személyek felkérésére december 31. A pályázat beadására: első negyedéve Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

22 Szarvas, december 21. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 22/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, egyetért a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és a Szarvasi Kistérségi Fejlesztési Tanács megállapodásával. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. Utasítja a munkaszervezetet, a tagdíj határidőre történő átutalásáról gondoskodjon. Határidő: a megállapodás aláírása azonnal A tagdíj átutalására március 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

23 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 23/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a tájékoztatót elfogadja. Támogatja az INTERREG III. A. pályázat benyújtását. A pályázat előkészítésével megbízza Babos Lászlóné kistérségi megbízottat. Határidő: pályázati kiírás szerint Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

24 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 23/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a tájékoztatót elfogadja. Támogatja az INTERREG III. A. pályázat benyújtását. A pályázat előkészítésével megbízza Babos Lászlóné kistérségi megbízottat. Határidő: pályázati kiírás szerint Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

25 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 24/2004. (XII.21.) sz. határozat A Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás, a Társulás költségvetési szervei, valamint a tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő gazdaság társaságok Közbeszerzési Szabályzatát. Határidő: december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

26 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 25/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy Szarvas Kistérség útügyi igazgatási társulási megállapodásának 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 5. A társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A feladatot a székhely település Polgármesteri Hivatala látja el. A munkáltatói jogokat a székhely település jegyzője gyakorolja, kinevezés esetén a Jegyzői Kollégium véleményének figyelembe vételével. Határidő: december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

27 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 26/2004. (XII.21.) sz. határozat A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a III. negyedévi beszámolóját az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Működési célú pe. Átvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Aktív kiadások Záró pénzkészlet Határidő: december Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

28 Szarvas, december 21. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 27/2004. (XII.21.) sz. határozat A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa évi költségvetésének főösszegét ,-Ft-ban jóváhagyja az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Intézményi működési bevételek: Működési célú pe. átvétel: BEVÉTEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Működési célú pe. átadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Határidő: 2004 december Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

29 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 28/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a már lefolytatott kistérségi közbeszerzési eljárásokat, és a jelzőrendszeres házigondozás eszközbeszerzésére illetve a kistérségi gépjárműbeszerzésre irányuló eljárásoknál elfogadja a bírálóbizottság javaslatát. A Polgármesterek Tanácsa felhatalmazza az elnököt az eljárásokat lezáró szerződések aláírására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

30 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 29/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Hatósági Igazgatási Társulás keretén belül az adóvégrehajtási eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskör gyakorlásáról szóló megállapodást. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

31 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 30/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása a Kormány és az Országgyűlés részéről kizárólag csak olyan jogszabályi kötelezéseket tart elfogadhatónak, amelyek mellé valós támogatásokat kapnak az önkormányzatok. Követeli, hogy az önkormányzatok normatív finanszírozása a korábbi évekhez képest ne csökkenjen, a költségvetési törvényben vegyék figyelembe az inflációt. A szigorú feltételek miatt pont a kistelepülések részesülnek még kevesebb támogatásban, a kormánynak nem lehet célja a kistelepülések elsorvasztása. Ezen határozatával a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása támogatja az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás törekvéseit. Utasítja az elnököt a megerősítés eljuttatására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

32 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 30-i 31/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Társulás évi bérmegtakarítása terhére Mihaleczné Kovács Mária részére ,- Ft jutalom kifizetését engedélyezi. Felelős: Babák Mihály a Társulási Tanács elnöke Határidő: azonnal Jogi előadó Szarvas, december 30.

33 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 1/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy közösen, kistérségi szinten nyújtja be, a motoros fűkaszák beszerzésére kiírt pályázatát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására. A pályázat 6 db motoros fűkasza beszerzésére irányul, a támogatási összeg és a beszerzendő eszközök árkülönbözetét a tagtelepülések eszközarányosan önerőből pótolják. Utasítja a kistérségi irodát a pályázat koordinálására. Határidő: a pályázat beadására január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

34 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 2/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy közösen, kistérségi szinten nyújtja be, a GPS megfigyelő rendszer beszerzésére kiírt pályázatát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására. A települések önerőt nem vállalnak hozzá. Utasítja a kistérségi irodát a pályázatok koordinálására. Határidő: a pályázat beadására január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

35 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 3/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Közös építési szabályzatok feladatellátáson belül vállalt Településrendezési tervek összehangolása szerződését bruttó Ft értékben a Novák építészirodával és az Optimunka Kft-vel. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

36 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 4/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Kistérségi informatikai kábelhálózat kiépítése megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére vonatkozó a Primcom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződést bruttó Ft értékben, azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmányterv terjedjen ki a településeken belüli informatikai kábelhálózat kiépítésének tanulmánytervére. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

37 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 5/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Családsegítő és Gondozási Központ Pedagógiai szakszolgálat Épületegyüttesének kialakítására vonatkozó az Argomex Kft.-vel kötendő szerződést bruttó Ft értékben. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

38 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 6/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Szarvas, Okmányiroda kialakításának kiviteli szintű terveinek elkészítése szerződését az Argomex Kft.- vel. Bruttó Ft értékben. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

39 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 7/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a teleülési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. Törvény rendelkezései alapján a Szarvasi Kistérségi Többcélú Társulása Alapító Okirata rendelkezéseinek módosítását február 1. napjával a következő szerint javasolja elfogadni a települési önkormányzatok részére: Jogállása: jogi személy. Alaptevékenysége (tevékenységi köre) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Jogszabályi hivatkozás: A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló évi XX. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. törvény. Gazdálkodási jogkör szerint besorolása: Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

40 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkező jogi személy. Feladatellátást szolgáló vagyon: A Többcélú Társulás tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és a használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban szereplő ingó vagyon Képviselet: A Többcélú Társulás képviseletét a Polgármesterek Tanácsának elnöke látja el. Határidő: 2005 január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

41 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 8/2005. (I.13.) sz. határozat a.) b.) A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítását február 1. napjától az alábbiak szerint javasolja elfogadni a települési önkormányzatok részére: 1. A Társulási Megállapodás preambulumának első bekezdése az alábbiakra módosul: Szarvas Kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a (Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10. (Tft.), a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján A preambulum további rendelkezései változatlan formában maradnak. 2. A Társulási Megállapodás I. rész 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. A Többcélú Társulás alapításáról a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban rendelkeznek, ill. arról alapító okiratot adnak ki. A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei.

42 3. A Társulási megállapodás I. rész 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: a Többcélú Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. a) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű. b) A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Szarvas Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala látja el. c) A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 4. A Társulási Megállapodás VIII. rész 5. pontjának 2. és 3. bekezdése hatályát veszti. 5. A Társulási Megállapodás VIII. rész 2. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 6. A Társulási Megállapodás Záró rendelkezéseinek 1. pontja az alábbiakra módosul: 1. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak. 7. A Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa felhívja az elnökét, hogy a társulási megállapodást aláírással és záradékkal ellátottan küldje meg a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatoknak. 8. A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa felhívja elnökét, hogy a módosított társulási megállapodást törvényességi ellenőrzésre terjessze fel a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Határidő: január 31. Dr. Bányai Mariann

43 Jogi előadó Szarvas, január 13. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 9/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége által megajánlott ( lélekszám alatti kistérségeknek) Ft/év tagdíjat. Utasítja az elnököt, gondoskodjon a tagdíj átutalásáról a Szövetség részére. Határidő: február 1. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Örménykút Község Képviselő-testülete Ö r m é n y k ú t Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. augusztus 23. napján Örménykút Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben