KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz."

Átírás

1 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás 11/2004. (V.9.) határozatában meghatározott felkérés alapján elkészült Szarvas Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratát, valamint társulási megállapodását. A Társulás továbbá jóváhagyja az alábbi, feladat-meghatározásra vonatkozó társulási megállapodásokat: - belső ellenőrzési társulási megállapodás - hatósági- igazgatási társulási megállapodás - útügyi igazgatási társulási megállapodás Határidő: június 28. Felelős: Babák Mihály a társulás elnöke elnök jogi előadó Szarvas, október 7.

2 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 2/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megismerte a Belügyminisztérium által küldött, a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján létrejött Támogatási megállapodást. Felhatalmazza Babák Mihályt, a Társulás elnökét a Támogatási megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Babák Mihály a társulás elnöke elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

3 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 3/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy a tisztségviselők személyére tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja, egyben a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. mellékletét kiegészíti: A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa elnöke a székhely település polgármestere, Babák Mihály, alelnöki tisztségérének betöltésére Dankó Béla, Kondoros polgármestere és Sinka József, Békésszentandrás polgármestere személyét elfogadja, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki tisztségére Brlás Jánost, egyik tagjának Szakács Jánosnét, Örménykút polgármesterét, külső tagnak Kozák Imrénét fogadja el. Határidő: október 31. Felelős: Babák Mihály a társulás elnöke elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

4 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 4/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy az elfogadott módosításoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. Határidő: október 23. Felelős: Dr. Bányai Mariann jogi előadó elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

5 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 5/2004.(X.7.)sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa a Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi a székhely település jegyzőjének, a jegyzői kollégium véleményének figyelembe vételével hozott döntését, mely szerint Kovács Istvánné, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre, szeptember 1-től a Többcélú Társulás keretein belül, mint vezető ellenőr végzi munkáját. Felhatalmazza az elnököt, hogy a munkáltatói okiratokat a Társulási Tanács egyetértése jeléül aláírja. Határidő: október 08. elnök Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

6 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 6/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi a székhely település jegyzőjének, a jegyzői kollégium véleményének figyelembevételével hozott döntését, mely szerint Bagdiné Balla Andreát október 1-vel a Belső Ellenőrzési Társulás beosztott ellenőrének kinevezte. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkáltatói okiratokat a Társulási Tanács egyetértése jeléül aláírja. Határidő: október 08. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

7 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 7/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy dr. Bodnár Beáta, a Szarvas Polgármesteri Hivatal beruházás-jogi előadója, szeptember 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési referensként látja el munkáját. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkáltatói okiratokat aláírja. Határidő: október 08. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

8 a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 8/2004. (X. 7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Belügyminisztérium és a Többcélú Társulás között létrejött támogatási szerződés mellékletének 1.2. fejezete alapján elfogadja a TALENTUM STÚDIÓ (Budapest, 1089 Kálvária tér 14.) szerződéses ajánlatát a kistérség közoktatási feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési tervének elkészítésére. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a szerződés aláírására. Határidő: október 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, október 7.

9 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 9/2004. (X.7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a gépjárművek beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást a Tanács elfogadja. A Tanács felhatalmazza Frankó János Csabacsüd Önkormányzata polgármesterét a gépjárműbeszerzésekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a közbeszerzési referenst az egyéb, szükséges intézkedések végrehajtására. Határidő: október 31. Felelős: Dr. Bodnár Beáta Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

10 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa október 7-i 10/2004. (X.7.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szarvas kistérség Többcélú Társulása közbeszerzési bíráló bizottságának elnöki tisztségére Frankó Jánost, pénzügyi szakértő tagjának Kozák Imrénét, műszaki szakértőnek a jelenlegi gépkocsi beszerzésekre irányuló közbeszerzésben - Horváth Károlyt javasolja, valamint megbízza az elnököt a Közbeszerzési Szabályzat elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, melyhez a következő iránymutatást adja: a Bíráló Bizottság tagjai az állandó tagokon kívül, mindig ad hoc jelleggel, a közbeszerzés tárgya szerinti szakemberekből kerüljenek ki. Határidő: október 31. Felelős: Dr. Bodnár Beáta Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

11 Szarvas, október 7. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 11/2004. (XI.12.) sz. határozat 1. A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szarvas kistérség Többcélú Társulása megalakítja a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsot, melynek elnöke Babák Mihály, Szarvas Város polgármestere, alelnökei Sinka József Békésszentandrás és Dankó Béla Kondoros polgármestere. 2. A Szarvasi Kistérség Területfejlesztési Tanácsa a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésével és átdolgozásával megbízza a Jegyzői Kollégiumot. Határidő: a következő társulási ülés Felelős: Mihaleczné Kovács Mária a Jegyzői Kollégium vezetője Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

12 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 12/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja azon kezdeményezést, hogy csatlakozik a Szarvasi Kistérség a LEADER+ programhoz. Úgy dönt, hogy megalakítja a LEADER+ Program fő irányító és döntéshozó testületét, a Helyi Akciócsoportot. A max. 25 főből álló, önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek és magánszemélyek aktív közreműködésével megvalósuló akciócsoport összetételére minden önkormányzat javaslattétellel él. Határidő: december 1. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

13 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 13/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa dönt arról, hogy megbízást ad: - Területfejlesztési koncepció elkészítésére Bruttó 3,6 M Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Idegenforgalmi koncepció elkészítésére Bruttó 3,3 M Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Kistérségi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére Bruttó Ft értékben a Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség KHT részére - Kistérségi informatikai stratégia elkészítésére Bruttó Ft értékben a GKI Gazdaságkutató Rt. részére illetve felhatalmazza az elnököt a Megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

14 Szarvas, november 12. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 14/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa dönt arról, hogy a Többcélú pályázatban vállalt útkezelői feladatok ellátására 1 fő közlekedésmérnök kerül felvételre november 15-től. A munkakörre jelentkező Nagy Sándor mérnököt a Társulás Tanácsa megismerte, részére megbízást ad. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

15 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 15/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy: - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Családsegítő és Gyermekjóléti feladatok ellátására Kardos, Örménykút és Csabacsüd települések megállapodást kötnek - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül házi segítségnyújtás feladatok ellátására Örménykút és Csabacsüd települések megállapodást kötnek - a Szarvasi Kistérség Hatósági-igazgatási Társulás keretén belül a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladat és hatáskörök gyakorlásáról Csabacsűd, Kardos és Örménykút települések megállapodást írnak alá - a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Közoktatási Intézmény közös fenntartásáról társulási megállapodást köt Csabacsüd és Örménykút Önkormányzata. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

16 Szarvas, november 12. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa november 12-i 16/2004. (XI.12.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy a könyvtári feladatok közös ellátására létrejött feladatellátás keretén belül Kardos és Örménykút községek önkormányzata bérelt vonali Internet szolgáltatás igénybevételére egyedi szolgáltatási szerződést kötnek a Hungarotel Rt-vel. Felhatalmazza az elnököt és a jegyzői kollégium vezetőjét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, november 12.

17 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 17/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja azon kezdeményezést, hogy csatlakozik a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségéhez, illetve annak alapszabályát elfogadja. A Szövetség éves tagdíját a 6 település lakosságarányosan fizeti meg. Utasítja az elnököt a csatlakozás szándékának bejelentésére, illetve a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

18 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 18/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa egyetért a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás keretén belül működő területi védőnői és iskolaegészségügyi feladatok ellátására létrejött megállapodással. Határidő: a megállapodás aláírása december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

19 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 19/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa egyetért a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás keretén belül működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátására létrejött megállapodással. Határidő: a megállapodás aláírása december 31. Felelős: Babák Mihály Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

20 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 20/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa támogatja a projektek kidolgozását. Utasítja az elnököt, a Fatimex Euro Kft.-vel kötendő az együttműködési szerződés aláírására, az EFOG rendszer működtetésére. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

21 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 21/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa az AVOP-LEADER+ Program keretében létrejövő Helyi Akciócsoport tagjainak az alábbiakat javasolja, illetve kéri fel e feladat ellátására: Kiszely Mihály alpolgármester Demeterné Annus Krisztina kistérségi menedzser Csasztvan András a Vajda Péter Művelődési Központ Igazgatója Bencsik Anita beruházási előadó Glózik Klára Tourinform Iroda vezetője Mihály István KOMÉP Kft. igazgatója Rágyanszky István Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója Dr. Patay István rektor Gémes Tibor a Körös Volán Rt. személyszállítási igazgatója Szabó Róbert vállalkozó Dr. Váradi Lászlóné a Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke Dr. Dezső István a Szarvas Város Baráti Kör Egyesület elnöke Mótyán Tibor a Kertbarát Kör elnöke Tóth Imre a Geomark Kft. igazgatója Lázár Zsolt evangélikus lelkész Kozák János alpolgármester Tóth András köztisztviselő András Attila képviselő Czesznak János Brlás János polgármester Bánki Andrea pályázati referens Miskó Bence jegyző Az a 2 fő, aki részt vesz a központi 2 képzésen, és koordinálja e terv elkészítését, természetesen a Helyi Akciócsoport véleményére és állásfoglalására alapozva: Demeterné Annus Krisztina vidékfejlesztési menedzser és Miskó Bence jegyző. Határidő: a javasolt személyek felkérésére december 31. A pályázat beadására: első negyedéve Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

22 Szarvas, december 21. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 22/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, egyetért a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és a Szarvasi Kistérségi Fejlesztési Tanács megállapodásával. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. Utasítja a munkaszervezetet, a tagdíj határidőre történő átutalásáról gondoskodjon. Határidő: a megállapodás aláírása azonnal A tagdíj átutalására március 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

23 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 23/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a tájékoztatót elfogadja. Támogatja az INTERREG III. A. pályázat benyújtását. A pályázat előkészítésével megbízza Babos Lászlóné kistérségi megbízottat. Határidő: pályázati kiírás szerint Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

24 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 23/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a tájékoztatót elfogadja. Támogatja az INTERREG III. A. pályázat benyújtását. A pályázat előkészítésével megbízza Babos Lászlóné kistérségi megbízottat. Határidő: pályázati kiírás szerint Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

25 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 24/2004. (XII.21.) sz. határozat A Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Szarvas Kistérség Többcélú Társulás, a Társulás költségvetési szervei, valamint a tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő gazdaság társaságok Közbeszerzési Szabályzatát. Határidő: december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

26 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 25/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy Szarvas Kistérség útügyi igazgatási társulási megállapodásának 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 5. A társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A feladatot a székhely település Polgármesteri Hivatala látja el. A munkáltatói jogokat a székhely település jegyzője gyakorolja, kinevezés esetén a Jegyzői Kollégium véleményének figyelembe vételével. Határidő: december 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

27 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 26/2004. (XII.21.) sz. határozat A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a III. negyedévi beszámolóját az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Működési célú pe. Átvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Aktív kiadások Záró pénzkészlet Határidő: december Dr. Bányai Mariann Jogi előadó

28 Szarvas, december 21. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 27/2004. (XII.21.) sz. határozat A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa évi költségvetésének főösszegét ,-Ft-ban jóváhagyja az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Intézményi működési bevételek: Működési célú pe. átvétel: BEVÉTEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Működési célú pe. átadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Határidő: 2004 december Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

29 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 28/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a már lefolytatott kistérségi közbeszerzési eljárásokat, és a jelzőrendszeres házigondozás eszközbeszerzésére illetve a kistérségi gépjárműbeszerzésre irányuló eljárásoknál elfogadja a bírálóbizottság javaslatát. A Polgármesterek Tanácsa felhatalmazza az elnököt az eljárásokat lezáró szerződések aláírására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

30 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 29/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Hatósági Igazgatási Társulás keretén belül az adóvégrehajtási eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskör gyakorlásáról szóló megállapodást. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

31 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 21-i 30/2004. (XII.21.) sz. határozat A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása a Kormány és az Országgyűlés részéről kizárólag csak olyan jogszabályi kötelezéseket tart elfogadhatónak, amelyek mellé valós támogatásokat kapnak az önkormányzatok. Követeli, hogy az önkormányzatok normatív finanszírozása a korábbi évekhez képest ne csökkenjen, a költségvetési törvényben vegyék figyelembe az inflációt. A szigorú feltételek miatt pont a kistelepülések részesülnek még kevesebb támogatásban, a kormánynak nem lehet célja a kistelepülések elsorvasztása. Ezen határozatával a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása támogatja az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás törekvéseit. Utasítja az elnököt a megerősítés eljuttatására. Határidő: december 28. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, december 21.

32 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa december 30-i 31/2004. (XII.21.) sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Társulás évi bérmegtakarítása terhére Mihaleczné Kovács Mária részére ,- Ft jutalom kifizetését engedélyezi. Felelős: Babák Mihály a Társulási Tanács elnöke Határidő: azonnal Jogi előadó Szarvas, december 30.

33 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 1/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy közösen, kistérségi szinten nyújtja be, a motoros fűkaszák beszerzésére kiírt pályázatát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására. A pályázat 6 db motoros fűkasza beszerzésére irányul, a támogatási összeg és a beszerzendő eszközök árkülönbözetét a tagtelepülések eszközarányosan önerőből pótolják. Utasítja a kistérségi irodát a pályázat koordinálására. Határidő: a pályázat beadására január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

34 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 2/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy közösen, kistérségi szinten nyújtja be, a GPS megfigyelő rendszer beszerzésére kiírt pályázatát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására. A települések önerőt nem vállalnak hozzá. Utasítja a kistérségi irodát a pályázatok koordinálására. Határidő: a pályázat beadására január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

35 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 3/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Közös építési szabályzatok feladatellátáson belül vállalt Településrendezési tervek összehangolása szerződését bruttó Ft értékben a Novák építészirodával és az Optimunka Kft-vel. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

36 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 4/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Kistérségi informatikai kábelhálózat kiépítése megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére vonatkozó a Primcom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződést bruttó Ft értékben, azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmányterv terjedjen ki a településeken belüli informatikai kábelhálózat kiépítésének tanulmánytervére. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

37 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 5/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Családsegítő és Gondozási Központ Pedagógiai szakszolgálat Épületegyüttesének kialakítására vonatkozó az Argomex Kft.-vel kötendő szerződést bruttó Ft értékben. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

38 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 6/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja a Területfejlesztés feladatellátáson belül vállalt Szarvas, Okmányiroda kialakításának kiviteli szintű terveinek elkészítése szerződését az Argomex Kft.- vel. Bruttó Ft értékben. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

39 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 7/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a teleülési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. Törvény rendelkezései alapján a Szarvasi Kistérségi Többcélú Társulása Alapító Okirata rendelkezéseinek módosítását február 1. napjával a következő szerint javasolja elfogadni a települési önkormányzatok részére: Jogállása: jogi személy. Alaptevékenysége (tevékenységi köre) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Jogszabályi hivatkozás: A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló évi XX. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. törvény. Gazdálkodási jogkör szerint besorolása: Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

40 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkező jogi személy. Feladatellátást szolgáló vagyon: A Többcélú Társulás tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és a használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban szereplő ingó vagyon Képviselet: A Többcélú Társulás képviseletét a Polgármesterek Tanácsának elnöke látja el. Határidő: 2005 január 31. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

41 A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 8/2005. (I.13.) sz. határozat a.) b.) A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítását február 1. napjától az alábbiak szerint javasolja elfogadni a települési önkormányzatok részére: 1. A Társulási Megállapodás preambulumának első bekezdése az alábbiakra módosul: Szarvas Kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a (Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10. (Tft.), a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján A preambulum további rendelkezései változatlan formában maradnak. 2. A Társulási Megállapodás I. rész 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. A Többcélú Társulás alapításáról a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban rendelkeznek, ill. arról alapító okiratot adnak ki. A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei.

42 3. A Társulási megállapodás I. rész 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: a Többcélú Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. a) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű. b) A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Szarvas Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala látja el. c) A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 4. A Társulási Megállapodás VIII. rész 5. pontjának 2. és 3. bekezdése hatályát veszti. 5. A Társulási Megállapodás VIII. rész 2. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 6. A Társulási Megállapodás Záró rendelkezéseinek 1. pontja az alábbiakra módosul: 1. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak. 7. A Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa felhívja az elnökét, hogy a társulási megállapodást aláírással és záradékkal ellátottan küldje meg a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatoknak. 8. A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa felhívja elnökét, hogy a módosított társulási megállapodást törvényességi ellenőrzésre terjessze fel a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Határidő: január 31. Dr. Bányai Mariann

43 Jogi előadó Szarvas, január 13. Szarvas Kistérség Többcélú Társulása A Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa január 13-i 9/2005. (I.13.) sz. határozat A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége által megajánlott ( lélekszám alatti kistérségeknek) Ft/év tagdíjat. Utasítja az elnököt, gondoskodjon a tagdíj átutalásáról a Szövetség részére. Határidő: február 1. Dr. Bányai Mariann Jogi előadó Szarvas, január 13.

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 2010. március 5. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben