Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének helyisége. Jelen vannak:, Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona, Mónokné Horváth Mária Gertrúd, Csáki István és Salamon Zoltán képviselő-testületi tagok. Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző A 11. napirend tárgyalásához meghívott: Kungli Józsefné I. A NAPIREND ELŐTT: Árvay Sándor: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 9/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó aljegyző 2./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 11/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó aljegyző 3./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 12/2007.(X.05.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó aljegyző

2 2 4./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjairól szóló többször módosított 2/2008. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó aljegyző 5./ Salomvár Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének megtárgyalása. Kovács Ildikó aljegyző 6./ Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása. 7./ Salomváron végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. Kovács Ildikó aljegyző 8./ Salomvár, Vass János utca aszfaltozásának megtárgyalása. 9./ A Salomvári Sportegyesület által benyújtandó Helyi közösségfejlesztő akciók támogatása a helyben maradásért LEADER pályázathoz megállapodás megtárgyalása. 10./ Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása. 11./ Civil kezdeményezések megtárgyalása. II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 9/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának, április 24-én megtartott jegyzői megbeszélésen szóbeli észrevétel történt, mely alapján, a telekadóról szóló önkormányzati rendeletet felül kellett

3 3 vizsgálni. A rendeletben a korábbi szabályoknak megfelelően még szerepeltek magasabb szintű jogszabályból átvett rendelkezések, így felülvizsgálatunk során ezeket hatályon kívül helyezésre javasoljuk. Tulajdonképpen a rendeletben csak az adó mértéke, a kedvezmény, és a mentesség szerepelhetnek, így a felsőbb szintű jogszabályi előírások alapján a helyi rendeletünk a jövőben néhány mondatos lesz. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 10/2013. (VI. 05.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekadóról szóló 9/2003. (XII.10.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja. 2./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 11/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának, április 24-én megtartott jegyzői megbeszélésen a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban is történt szóbeli észrevétel, mely alapján, a rendeletet felül kellett vizsgálni. Rendeletünkben a korábbi szabályoknak megfelelően még szerepeltek magasabb szintű jogszabályból átvett rendelkezések, így felülvizsgálatunk során ezeket hatályon kívül helyezésre javasoljuk. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 11/2013. (VI. 05.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 11/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.

4 4 3./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 12/2007. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának, április 24-én megtartott jegyzői megbeszélésen szóbeli észrevétel történt, mely alapján, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet felül kellett vizsgálni. Az önkormányzati rendeletet már a 15/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosította a képviselő-testület, melyben szabályozta a kommunális hulladék ürítésének minimális gyakoriságát, valamint azt, hogy az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. Valószínű, hogy a módosított egységes rendeletet nem küldtük el a Zala Megyei Kormányhivatal részére, ezért érkezhetett jelzés a Kormányhivatal részéről. Ezen kívül rendeletünkben a korábbi szabályoknak megfelelően még szerepeltek magasabb szintű jogszabályból átvett rendelkezések, így felülvizsgálatunk során ezeket hatályon kívül helyezésre javasoljuk. Árvay Sándor: A rendelet-tervezetet mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy a kiadott tervezettel és az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 12/2013.(VI.05.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 12/2007. (X. 05.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja. 4./ Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjairól szóló többször módosított 2/2008. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. Kovács Ildikó: A Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának, április 24-én megtartott jegyzői megbeszélésen szóbeli észrevétel történt, mely alapján, a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjairól szóló önkormányzati rendeletet felül kellett vizsgálni. A korábbi szabályoknak megfelelően, a rendeletben még szerepeltek magasabb szintű jogszabályból átvett rendelkezések, így felülvizsgálatunk során ezeket hatályon kívül helyezésre javasoljuk. Árvay Sándor: A rendelet-tervezetet mindenki kézhez kapta. Javasolja, hogy a tervezetnek megfelelően a testület alkossa meg rendeletét. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:

5 13/2013.(VI. 05.) önkormányzati rendelet 5 Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjáról szóló többször módosított 2/2008. (I. 15.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja. 5./ Salomvár Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének megtárgyalása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A Zala Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezett, melyben kötelezik a képviselő-testületet, hogy a törvény által előírt jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget, alkossa meg a település közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Salomvár Község Önkormányzat képviselő-testülete a február 13-án tartott képviselőtestületi ülésén, a 16/2013. (II.13.) számú önkormányzati határozatával már elfogadta a település közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A határozatban elírás történt, így a 16/2013. (II. 13.) számú önkormányzati határozatot módosítani kell, a Zalacséb szó helyébe Salomvár szó kerüljön, a határozat többi részét változatlanul hagyva. Árvay Sándor: Igen, a határozatból ki kell venni a Zalacséb szót és módosítani kell Salomvárra. Javasolja a testületnek, hogy a határozatot módosítsák, a határozat változatlan formában történő megtartása mellett. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 46/2013. (V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2013. (II.13.) számú önkormányzati határozatát módosítja, a Zalacséb szó helyébe Salomvár szó kerül, a határozat többi része változatlan marad. Határidő: június 30. Felelős: 6./ Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása. Árvay Sándor: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a társulási megállapodást és az intézményi alapító okirat módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, külön tenné fel szavazásra a társulási megállapodás, illetve az alapító okirat módosítását.

6 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 6 47/2013. (V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda közös működtetésére és fenntartására létrejött Óvodai Intézményfenntartó Társulást június 1. napjával jogi személyiségű társulássá alakítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően. A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadja és jóváhagyja a társulás felülvizsgálat alapján elkészített új társulási megállapodását, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: június 10. Felelős: Árvay Sándor: Az alapító okirat módosítására a vonatkozó jogszabály változása miatt volt szükség. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 48/2013. (V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda önállóan működő és gazdálkodó intézmény alapító okiratának 6., 7., 11. pontját és 14. pontjának 3. mondatát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: Zalacsébi Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43. Tagjai: - Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8996 Zalacséb, Rákóczi út Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8995 Salomvár, Petőfi út Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8995 Keménfa, Petőfi út 30. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7.) Fenntartói és működtetői jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: Zalacsébi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló

7 évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat útján az Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bízza meg a jogszabályban meghatározott időtartamra minősített többséggel hozott határozattal és gyakorolják a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a székhely szerinti önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az alapító okirat 14. pontjának 3. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltsége (8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43.) látja el. Az alapító okirat 8. pontja hatályát veszti. Az alapító okirat módosításának és a módosítással egységes szerkezetű alapító okirat hatályba lépésének dátuma: június 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat-módosítás és az annak alapján elkészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Határidő: június 10. Felelős: 7./ Salomváron végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásnak értékelése. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. A beszámoló az előírt követelményeknek megfelelően készült el. Árvay Sándor: A beszámolót mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan?

8 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 8 49/2013.(V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Salomváron végzett, évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjen. Határidő: június 15. Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző 8./ Salomvár, Vass János utca aszfaltozásának megtárgyalása. Árvay Sándor: 2012-ben 1,5 millió forintos árajánlatot kaptunk a község belterületi útjainak kátyúzására. Ez nagy összeg, ennyit nem tudunk fordítani az utak javítására. Telefonon megkeresett az Aszfalt Sándorka Kft, hogy vállalnak kátyúzást. Az ben kapott árajánlat alapján a kátyúzási munkálatokat, (kátyúk kiseprése, portalanítása, emulzió ragasztó locsolása kátyúkba, aszfaltozás AC 11 aszfalttal, vibrációs hengerelés, tömörítés, emulzió ragasztózás) bruttó Ft,- összegért vállalják. Az árajánlatban 1 tonna aszfaltért Ft+Áfa összeget kérnek. Érkezett még két árajánlat, mindkettőben közel azonos munkálatok vannak felsorolva, de az egyik ajánlat, az aszfaltra és a munkálatokra vonatkozóan, ,- Ft + Áfa/ tonna, a másik ,- Ft + Áfa/tonna összegről szól. A Vass János utca aszfaltozására gondolt. Próbának szánta, kb. 7,9 tonnára lenne szükség. Önerőből már a Vass János utcát próbálták rendbe tenni. Keménfán is kezdtek kátyúzni, meg kellene nézni, hogyan dolgoznak. Alternatíva lehet a jövőre nézve az is. Javasolja, hogy az Aszfalt Sándorka Kft-nél mely a legkedvezőbb árajánlatot adta rendeljék meg a 7,9 tonna mennyiséget, amely bruttó összegben ,- Ft. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Csáki István: Szerinte is egy próbát megér. A Rózsa utcára is ráférne a javítás. Meg kell nézni, hogyan dolgoznak és akkor egy-egy utcát talán be tudnának vállalni. Árvay Sándor: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 50/2013.(V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszfalt Sándorka Kft. Vass János utca kátyúzására tett árajánlatát, mely ,- Ft+Áfa/tonna összegre, 7,9 tonna mennyiségű AC-11 aszfaltra szól, (bruttó ,- Ft összeg) fogadja el.

9 9 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 15. Felelős: 9./ A Salomvári Sportegyesület által benyújtandó Helyi közösségfejlesztő akciók támogatása a helyben maradásért LEADER pályázathoz megállapodás megtárgyalása. Árvay Sándor: Az előterjesztést mindenki megkapta. Lassan már másfél hónapja kezdtük a pályázat előkészítését a sportegyesülettel közösen. A tervezővel is leültünk tárgyalni. Az előterjesztésben nem szerepel a tervezési díj, amely ,- Ft. Javasolja, hogy ezt az összeget, a pályázat kedvező elbírálása esetén, vállalja fel a testület. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Üdvözli ezt a pályázatot. Ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, végre lesz olyan közösségi tér, ahol kicsik és nagyok együtt tölthetik szabadidejüket, amely szerinte jó közösséget kovácsolhat. Támogatja a polgármester javaslatát. Csáki István: Adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást, illetve kössük meg az együttműködési megállapodást a Sportegyesülettel. Ő is csak támogatni tudja a javaslatot, adjuk meg a lehetőséget a pályázat benyújtására. Árvay Sándor: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 51/2013.(V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Salomvár 290/2. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a LEADER pályázat megvalósulásához, melyet a Salomvári Sportegyesület a Göcsej- Hegyhát LEADER Egyesület Helyi közösségfejlesztő akciók támogatása a helyben maradásért MVS intézkedésére nyújt be. A projekt elszámolható költsége bruttó ,- Ft, melyet az önkormányzat a projekt utófinanszírozása miatt, a pályázat pozitív elbírálása esetén az egyesület rendelkezésére bocsát. A képviselő-testület ezen felül az Önkormányzat évi költségvetéséből, a pályázat kedvező elbírálása esetén, biztosítja az ,- Ft tervezési díj finanszírozását. Az önkormányzat a projekt megvalósításhoz szükséges infrastruktúrát a civil szervezet rendelkezésére bocsátja, valamint az önkéntesek toborzásában segítséget nyújt az egyesületnek. Határidő: június 17. Felelős:

10 10./ Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása. 10 Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! április 16-án megjelent a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet. A települési önkormányzatnak e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül döntést kell hozni arról, hogy kíván-e élni a Települési Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével. A Települési Értéktár Bizottság létrehozására vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzatnak a megyei közgyűlés elnökét tájékoztatni kell. Ha nemleges döntést hoz, azt bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 napon belül szintén tájékoztatni kell a megyei közgyűlés elnökét. A rendelet felsorolja, hogy a nemzeti értékeket milyen szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. Pl.: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, kulturális örökség, sport stb. A Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság legalább három tagból áll, munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. Félévente beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselőtestületének. Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel maga biztosítja. Árvay Sándor: Úgy gondolja, hogy Salomváron jelenleg nincs olyan magyar nemzeti érték, illetve hungarikum, ami szükségessé tenné a Települési Értéktár Bizottság létrehozását. Javasolja, hogy most nemleges döntést hozzon a testület. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 52/2013.(V.29.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem hoz létre Települési Értéktár Bizottságot. A képviselő-testület felkéri a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés elnökét. Határidő: június 20. Felelős: A napirend tárgyalása előtt Kungli Józsefné meghívott belép a helyiségbe. 11./ Civil kezdeményezések megtárgyalása. Árvay Sándor: Köszönti Kungli Józsefné meghívottat. Ehhez a napirendhez nincs előterjesztés. Megköszöni az aktivitást, amit a civil szférában tettek. Az önkormányzat gazdálkodása szigorú keretek között működik. Egy civil kezdeményezéshez kérelem és határozati döntés nélkül nem

11 11 tudunk adni támogatást. Ezért gondolt arra, hogy egy civil szervezet létrehozásával megoldódnának ezek a problémák. A költségvetésben a szervezet részére évi támogatást lehet megállapítani és abból tudnának gazdálkodni. Volt a faluban 2 adventi műsor, 2 karácsonyváró, 2 gyereknap. Elég lenne egy is mindenből, csak a szervezőknek össze kellene ülni és megbeszélni, melyikük, mit vállal fel. Nem biztos, hogy mindig ugyanannak kell csinálni a programokat. Szervezett keretek közé kellene szorítani. Kungli Józsefné: Köszöni a meghívást. Elöljáróban el kívánja mondani, hogy mindent egybevetve jól sikerült a gyereknap. Mindenkinek köszöni a segítségét. Ha szervezett, természetesen egyetért vele, azzal is, hogy rendszeres tevékenység legyen, de a munkahelye nem engedi. Szívesen csinálná, de fél lábbal nem akarja. Ha jól érti, a civil szervezet, akár önkormányzattól független lenne, de az önkormányzat pénzügyileg támogatná. Árvay Sándor: Ha nincs szervezet, a pályázatokról is lecsúszunk. Ha vannak civil szervezetek, januárban le tudunk ülni közösen és mindenki elmondhatja, hogy, mit vállal. Kungli Józsefné: Szerinte a megtartó erőnek van szerepe. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: A gyerekek több helyen is szerepelnek, szerinte ez már nem igazán jó. Jó ideje nem volt gyereknap az iskolában, most meg kettő is volt. Árvay Sándor: Egy profilú szervezetet támogassunk. Csáki István: Ha van szervezet, kulturális támogatásként már lehet adni, de személynek nem. Kungli Józsefné: Egy szervezetnek több feladata is lehet. Árvay Sándor: Szerinte azt támogassuk, aki felvállalja a dolgokat, februártól decemberig. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Szerinte a spontán rendezvények jobbak. A civil szervezetnél már muszáj és ez már nem igazán jó. Árvay Sándor: Ha nem lesz jogi személy, akkor, hogyan oldjuk meg? Kungli Józsefné: Ha nem futnak össze a szálak, akkor megint csak az elején vagyunk. Hogyan legyen? Árvay Sándor: Szerinte egy ügyvéd megcsinálja, amit kell egy szervezet alakításához. Igaz, pénzbe kerül. Pályázat kapcsán merül fel, hogy kellene egy szervezet. Az önkormányzatnak szükséges, hogy legyen, mert mindenért mi tartjuk a hátunkat. Csáki István: Lenne egy alternatív javaslata. Kellene egy eseménynaptárt csinálni. A civil embereket meg kellene kérdezni és meglátjuk, hogy mi lesz. Esetleg egy kulturális bizottságot létrehozni és a civil kezdeményezőket bevonni. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Hányan vagytok a szervezésekkor? Kungli Józsefné: Általában 4-en vagyunk. Látja a faluból a jó szándékot, mert kérdezik, hogy nem kell-e segíteni? Vannak kritikák is, de ő inkább a pozitívumokra hagyatkozik.

12 12 Árvay Sándor: Fésüljük össze az elhangzottakat. Itt lesz a falunap, szét lehetne osztani a feladatokat. Hozzuk létre a kulturális bizottságot, csináljunk eseménynaptárt. Ha nem is bejegyzett szervezet, de ezt a bizottságot jó lenne megalakítani. Csáki István: Megkérünk Ica, hogy segítsél, hogy kit vegyünk be majd a bizottságba. Árvay Sándor: Az a helyzet, hogy a faluban nincs művelődésszervező, így talán ezt is fel lehet vállalni. Kungli Józsefné: Jeles napok, ünnepek, pl. Föld napja, ezeket leosztani, mindig az a 4 ember nem tudja csinálni. Lenne több féle gondolata, ötlete is, nyitott a segítésre. Árvay Sándor: Iskolából, polgárőrségből, egyházközségi tagokból, lakosságból és egy önkormányzati képviselő. Össze kellene gyűjteni a személyeket és ebből kellene delegálni a bizottságba. 3 fő minimum, de szerinte legalább 5 ember kellene. Gondolom mindenki egyetért, hogy az első lépést kell megtennünk. Felvállalja az összehívást. Javasolja, hogy később, akár már 3 hét múlva térjenek vissza a napirend tárgyalására. Most úgysem tudunk dönteni, határozatot hozni. A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. Hozzászólás nincs, a képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették. Árvay Sándor: Megköszöni a megjelenést, a képviselő-testület ülését órakor berekeszti. Kmft. /: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/ /: Árvay Sándor :/ /: Kovács Ildikó: / jegyző polgármester aljegyző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés)

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Jákobné Szász Erika képviselő Csonka Csaba képviselő

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben