Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről"

Átírás

1

2 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉDEKŰ LAPJA Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről A képviselő-testület február hónapban két ülést, március hónapban egy ülést tartott, melyről a következő rövid összefoglalót adom az érdeklődő olvasóknak. A február 11-i ülés legfontosabb döntései A képviselő-testület 16/2015. (II. 11.) önkormányzati határozatával kinyilvánította szándékát, miszerint szeptember 1-jétől az Imre Sándor Általános Iskolát nem kívánja működtetni, ezzel egyidejűleg annak működtetését át kívánja adni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a működtetési kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó kérelem benyújtására, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő egyeztetésekre, valamint a szükséges nyilatkozatok, megállapodások aláírására. A képviselő-testület elfogadta a települési támogatásról és egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelethez kapcsolódó legfontosabb változások a következők: A szociális törvény változása március hó 1. napjától új ellátási formát, a települési támogatást mint kiadáskompenzáló támogatást vezetett be. Az ellátási rendszer változása következtében február 28-val megszűnt a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, jegyzői hatáskörben a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély. A jövedelemkompenzáló támogatásokat március hó 1. napjától a járási hivatal állapítja meg szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (új ellátás), az ápolási díjat, természetbeni szociális ellátásként a közgyógyellátásra való jogosultságot. Fentiekre tekintettel az önkormányzat képviselőtestületének rendeletet kellett alkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. A rendeletben elsődlegesen a kötelezően nyújtott ellátások kerültek szabályozásra, hiszen e települési támogatások kiadásainak viseléséhez az önkormányzat állami hozzájárulást nem kap, annak kiadásait a község saját bevételeiből fedezi. A szociálisan rászorult személyek részére, a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában települési támogatás nyújtható: rendkívüli települési támogatás, a temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás, és természetben nyújtott ellátásként köztemetés formájában. A támogatás igénybevételének részleteit megtekinthetik az önkormányzat honlapján. Az ülésen az Önkormányzat évi költségvetéstervezetét is megismerhették a képviselők. A február 25-i ülés legfontosabb döntései Szentlőrinckáta község évi költségvetése számokban: Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 25-én hagyta jóvá a település költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege forint. A tervezett bevételek közel egyharmadát az iparűzési adó, a gépjárműadó helyben maradó része, a magánszemélyek kommunális adója, valamint a bírságok és pótlékok teszik ki. Saját bevételként jelenik meg az óvodai, iskolai étkeztetésből befolyó forint. A bevételek között szerepel a közel forint összegű pénzmaradvány. A köznevelési feladatok ellátásához forint, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához forint, közművelődési feladathoz forint összegű állami támogatást kap az önkormányzat. A kiadások tervezésénél elsődleges feladat továbbra is az intézmények működtetése, a szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése, és az ehhez szükséges források biztosítása.

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 3 A évi költségvetésben hangsúlyosabb formában jelennek meg a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok és azok ellátása, melyek közül a teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat ismertetni: A szolgáltatások területén a testület továbbra is fontosnak tartja a helyi újság kéthavonkénti ingyenes megjelenését, az ebrendészeti feladat ellátását melyhez kapcsolódóan május 1-jétől elkezdődik az ebek kötelező összeírása, a falu közösségi életének médiában történő megjelenését, ezért a Williams televízióban történő média-megjelenés költsége szintén tervezésre került. A korábbi évek példáját követve, az idei költségvetés is tartalmaz forrásokat a civil szervezetek támogatására, mint pl. Polgárőr Egyesület, Csibészke Alapítvány, Nyugdíjasklub, Mozgássérültek Egyesülete, Faluszövetség, Leader, Bursa, Imre Sándor Általános Iskola Határtalanul programja stb. Működési támogatást nyújtunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, valamint a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató feladat ellátásához. Rendezvényszervezési feladatokra , illetve az önkormányzat által szervezett programokhoz (pl. Alkotótábor stb.) forint került tervezésre. A megvalósításra váró tervek között szerepel: az Önkormányzati Konyha építésiterv-dokumentációjának készítése ( Ft), útépítés ( Ft), járdaépítés a Dózsa György úton ( Ft), markoló- és rakodógép lízingelése ( Ft), füvespálya építése ( Ft), ingatlanvásárlás ( Ft), Gesztenyefa Óvoda tetőszerkezet-javítása, homlokzatának helyreállítása ( Ft). Ezen túlmenően: az önkormányzat épületén belül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezését biztosító helyiség kialakítása, közterületek kialakítása, parkosítása, fásítása, a zöld felületek növelése, vízelvezető árkok, Mérges-patak rendbetétele, a Római Katolikus Egyház támogatása (régi Temető rendbetétele és vaskapuk készítése), szépkorúak köszöntésére. Az ülésen Nagy István polgármester ismertette az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját ( ) A Gazdasági Program tervezett beruházásai, fejlesztései kivonatolva a következők: Füves labdarúgó kispálya kialakítása az iskola udvarán, 20 x 40 m Vidéki életforma népszerűsítése Útépítés (Szabadság, Petőfi, Toborzó, György, Halász) Napenergia-hasznosítás Vendégférőhelyek kialakítása az egészségház tetőtéri részén TSZ-bolt kihasználása, esetleges átalakítása, illetve eladása Önkormányzati Konyha és közösségi tér kialakítása az iskola udvarán Önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése (óvoda, egészségház és hivatal épületei esetében), új megújuló energiára épített fűtési rendszer kialakítása az iskolában, illetve a tervezett közösségi házban Utak, járdák felújítása és karbantartása Közterületek parkosítása, felújítása Telephely és géppark kialakítása és biztosítása a községüzemeltetéshez Sportpálya kialakítása, szociális blokk kiépítése Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása Önkormányzati bérlakások építése

4 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA A március 25-i ülés legfontosabb döntései A testület tájékoztatót hallgatott meg a közrend, közbiztonság helyzetéről. A Nagykátai Rendőrkapitányság részéről megjelent Tóth Ferenc rendőr főhadnagy az írásos anyaghoz kapcsolódóan összegzésében kiemelte a lakosság biztonságérzetének növelését, illetőleg a közbiztonság fokozása érdekében a körzeti megbízott munkájának elősegítését, melyet, mint elmondta, az időszakosan a településre vezényelt Tápiószecsői Rendőrőrs állománya, a Készenléti Rendőrség szolgálata, valamint a Nagykátai Rendőrkapitányság bűnügyi, illetve rendészeti állománya is segíti. Tájékoztatása szerint a bűnelkövetések tekintetében növekedés mutatkozik a 2013-as éves adatokhoz képest. A lakásbetörések száma 6-ról 10-re emelkedett, a testi sértések száma 2-ről 9-re, és súlyos testi sértés is volt a faluban. Az ittas járművezetők tekintetében sajnos a község mutatószáma magas. Mint elmondta, tervezett feladataik között fokozott figyelmet kívánnak fordítani a közlekedési helyzet javítására, az ittas vezetők kiszűrésére, a baleseti helyzet megelőzésére kül- és belterületen egyaránt. A bűnügyi felderítés további fokozása, a bűnmegelőzés előtérbe helyezése, a lopások számának visszaszorítása szintén a jövő fontos feladatainak egyike. A rendőrségi tájékoztatóhoz kapcsolódóan a Polgárőr Egyesület évi munkája is értékelésre került. Sziráczki Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke hangsúlyozta a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének hasznosságát és a rendőrséggel, valamint a környező településeken működő polgárőrségekkel való szakmai együttműködés fontosságát. A testület tájékoztatót hallgatott meg a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság tevékenységéről A Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság részéről megjelent Torba Csaba tűzoltóparancsnok ismertette a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti felállását, hatósági tevékenységét. Tájékoztatást adott arról is, hogy a nagykátai járásban megalakításra került a Tápió Önkéntes Járási Mentőcsoport, amely vezetési, lakosságvédelmi, logisztikai és műszaki egységből épül fel. A csoport létrehozásának célja a veszélyeztetett területen munkát végző, területlezárásért, területbiztosításért, őrzésért és forgalomirányításért felelős hivatásos szervek állományának kiegészítése, a munka segítése. Felhívta a figyelmet a március 5-től hatályos új tűzvédelmi szabályzatra. (Ezzel kapcsolatos tájékoztató az önkormányzat honlapján található.) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a község önkormányzata évi Gazdasági Programját. A képviselő-testület a következő támogatási kérelmeket hagyta jóvá: Ft összegű támogatást nyújtott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége működéséhez Ft összegű támogatással járult hozzá a április 12-én megrendezésre kerülő I. Tápió-vidéki Családi Sportnap megrendezéséhez. A rendezvény célja olyan ingyenes tömegsport-rendezvénysorozat megszervezése, mely teret biztosít a Tápió-vidék településein élő óvodások, általános és középiskolások szabadidős sportolására, és az egészségmegőrzés fontosságát is hangsúlyozza. Ugyanakkor a program alkalmas lehet a helyi értékek és a Tápió-vidék településeinek bemutatására, civil szervezetek, egyesületek, sportágak bemutatkozására, népszerűsítésére. a testület szintén támogatta a Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatási programját, amely a Hajta-patak, Mérges-patak melletti irtást, kaszálást, cserjézést foglalja magába. A társulat közfoglalkoztatási program keretében 2015 márciusától várhatóan év végéig 3 fő foglalkoztatását tervezi, ezen időtartamra a foglalkoztatottak Ft/fő/hó összegű támogatását kérte az önkormányzattól. A támogatási kérelem jóváhagyásra került. A képviselők minősített többséggel fogadták el Szvitek Melinda bírósági népi ülnökké jelölését a Nagykátai Járásbíróság kötelékébe. Az ülésen a következő önkormányzati rendeletek is elfogadásra kerültek: Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet. Az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet. Módosításra került a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 4/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. A hivatkozott rendeletek megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 5 A testület határozattal állapította meg az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. Bérleti díjak mértéke április 1-jétől: A Faluház és Könyvtár bérleti díja: nagyterem nagyterem Ft/rendezvény 4000 Ft/óra Az Önkormányzati Konyha bérleti díja: ebédlő kiegészítő szolgáltatással többnapos igénybevétel mellett Ft Ft Ft A képviselő-testület mint fenntartó meghatározta a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idejét. A Gesztenyefa Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beiratkozási ideje Beiratkozás ideje: április 27. (hétfő) 8 órától 17 óráig április 28. (kedd) 8 órától 17 óráig Beiratkozás helye: Gesztenyefa Óvoda 2255 Szentlőrinckáta, Ady Endre utca 4. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, orvosi igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. Mezeiné Kovács Margit aljegyző

6 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Kistérségi startmunkaprogramok településünkön A Belügyminisztérium döntése alapján évben kistérségi (járási) mintaprogramot helyi önkormányzat indíthat. A járási startmunka-mintaprogramok közül Szentlőrinckáta négy programra pályázott, és nyert el: 1. Mezőgazdasági program Időtartama március 1. naptól február 29. napig tart. A munkálatokat önkormányzatunk 8 fővel látja el, közmunka keretében. A növénytermesztés helyszíne a Turai utca vége, pedagógusföldek. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül az Önkormányzat Konyhájára, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, értékesítésére, feldolgozására is. A program helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi a települési önellátás lehetőségét. A program keretében a földterület gyommentesítése, felszántása, kertészeti felhasználásra való előkészítése, magágyak kialakítása megtörtént, a veteményezés folyamatban van. Az árambekötés megtörtént. 2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Időtartama március 1. naptól április 30. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja a kül- és belterületen (Hegyre járó, bekötőutak) található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a település és külterülete megtisztul, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. 3. Belvíz-elvezetési program Időtartama április 1. naptól december 31. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja a települést fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok rendszeres karbantartása, kialakítása. Megoldást jelenthet a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére; a belterületet veszélyeztető vízfolyások, belvízcsatornák kiépítésére, felújítására (Mérges-patak kotrása, takarítása). 4. Közúthálózat karbantartása Időtartama május 1. naptól november 30. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint járdák építése, illetve a meglévő járdaszakaszok felújítása. A munkálatokat összesen 23 fő közmunkás látja el, akik a Nagykáta Járási Munkaügyi Kirendeltség nyilvántartásában, regisztrált munkanélküliként szerepeltek. A programok költségét az állam Ft/fő/hó fajlagos költséggel támogatja. A megnyert programok munkalehetőséget biztosítanak, és településünk fejlődését elősegítik. Romhányi Róbertné Roma Nemzetiségi Önkormányzat március 16-ai testületi ülésünkre meghívtuk Czernák András rendőrszázadost, a Nagykátai Rendőrkapitányság őrsparancsnokát, akinek körzetébe tartozik Szentlőrinckáta felügyelete is. Felvilágosítást adott az elmúlt években elkövetett bűncselekményekről. A környező településekhez viszonyítva településünkön elenyésző a rablások, betörések, családon belüli erőszak, illetve a drogfogyasztással kapcsolatos eljárások, nyomozások száma. Csendes faluként emlegette Szentlőrinckátát, amire büszkék vagyunk. Ülésünkön részt vett Sziráczki Csaba, a helyi polgárőrség elnöke is, akivel együttműködési megállapodást kötöttünk. A helyi romák közül is csatlakoztak

7 Az ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 7 a bűnmegelőzés területén a járőrözéshez, a polgárőrökkel karöltve. Továbbá együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi általános iskolával és óvodával, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, hogy mind fizikai, szellemi munkával, mind pedig közös programok szervezésében, pályázatok előkészítésében együtt szeretnénk működni, a település fejlesztésének érdekében. Delényi Sándor RNÖ-elnök Kedves Szentlőrinckátai Hívek! Tisztelettel és szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy szíveskedjenek évenként befizetni az egyházközségi hozzájárulást, akár személyesen: Földiné Vincze Edit irodavezetőnél, vagy pedig csekken: az Egyházközség számlájára. Amennyiben rendszeresen fizetik az EKH-t, elkerülik azt a kellemetlen helyzetet, hogy a szentségek kiszolgáltatásánál visszamenőleg öt évre meg kell fizetni az egyházi hozzájárulást. Ugyanakkor ezzel segítik a kedves testvérek nehéz anyagi helyzetben lévő Egyházközségünk gördülékeny működését! Köszönettel és imádságos szeretettel: Az Egyházközség Képviselő-testülete Tisztelt Lakosok! Értesítjük Önöket, hogy Szentlőrinckáta megújult hivatalos honlapján lehetőséget biztosítunk a kizárólag szentlőrinckátai eladó/kiadó ingatlanok, telkek hirdetésére, INGYENESEN! Amennyiben értékesíteni kívánják telkeiket, ingatlanjaikat, illetve kiadó albérleti lehetőséget kínálnak, és szeretnék községünk honlapján hirdetni, vegyék fel a kapcsolatot Szabó Violával, a címen, illetve a 06 (20) es telefonszámon! HIRDETŐMOZAIK Hirdetési áraink: 1/1 oldal (23,5 cm x 16,3 cm): br Ft 1/2 oldal (16,2 cm x 11,6 cm): br Ft 1/4 oldal (11,6 cm x 8 cm): br Ft 1/8 oldal (8 cm x 5,6 cm): br Ft 1/16 oldal (5,6 cm x 3,8 cm): br Ft 1/32 oldal (3,8 cm x 2,6 cm): br. 500 Ft Hirdetések leadása: Szabó Viola felelős szerkesztő telefon: 06 (20) Hirdetési árak befizetése: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

8 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató jóvoltából elérhető Szentlőrinckáta településen is a házi segítségnyújtás. Ennek keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására önerőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A gondozás az ellátott saját otthonában történő segítségnyújtást jelent, amelyet a személyes szükségletek, életkor, egészségi állapot határoz meg. Az ellátás díja: 370 Ft/óra Amennyiben családjában, ismeretségi körében vagy Önnek szüksége van gondoskodásra a hétköznapi tevékenységek ellátása terén, kérem, keressen meg a 06 (30) es telefonszámon, vagy akár Facebook-on. Várjuk a jelentkezéseket. Olvasóink küldték Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Szvitek Melinda Örömmel tapasztalom, hogy felpezsdült a mi kis községünk élete. A fiatalos képviselő-testület és Nagy István polgármesterünk lendületes hozzáállása már az elmúlt fél év alatt rengeteg színt vitt falunk életébe. Külön kiemelném Szabó Viola rengeteg munkáját, köszönöm neki, a lakosok nevében is. Gratulálok az iskola és óvoda pedagógusainak, a szervezőknek az es szabadságharc és forradalom megemlékezésére rendezett ünnepség színvonalas lebonyolításáért. A Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat, valamint a Boldogi Huszár- és Hagyományőrző Egyesület tagjai is színesítették a műsort! Ami még színesebbé tette a megemlékezést, az a templomi Szentmise volt, ahol imáinkkal is kifejezhettük tiszteletünket hőseink felé. Régóta vártuk már az elmúlt ünnepről való méltó megemlékezést, ami gyönyörű volt és színvonalas. Jólesik még gratulálnom az óvoda pedagógusainak, dolgozóinak a március 14-én megrendezésre került óvodai jótékonysági műsoresthez. A faluház megtelt, a műsor pazar volt, a vendéglátás kifogástalan, és a hangulat nagyon jó. A gyermekek felszabadultan, vidáman szerepeltek, az óvónők pedig fokozták a hangulatot az általuk bemutatott táncműsorral. A szerény belépőjegyárakból összegyűlt összegből pedig az óvodai eszközök fejlesztése valósul meg. A jövőben is nagyon szívesen látogatok el hasonló rendezvényekre. Még egyszer köszönöm a szervezőknek és a vezetőségnek, hogy én is részese lehettem mindezeknek. Bízom benne, hogy ez példaértékű lesz nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak a jövőben. Vincze Lajosné nyugdíjas pedagógus Köszönjük!

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 9

10 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Szentlőrinckáta Község Önkormányzata felhívja a figyelmet a 5/2015. évi (III. 30.) rendeletben meghatározott avar és kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok betartására! 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinckáta község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. (2) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre. 2. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell. (2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges. (3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szeptember 1-jétől április 30-ig, szerdai és szombati napokon, óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. (4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles. (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható. (6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni. (7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék stb., illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. 3. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető. (2) Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők. (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésekben külön engedély nélkül égethető. (4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 11 A húsvéti ellenőrzések eredménye Pest megyében Az elmúlt napokban a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Pest megyei rendőrök is közúti ellenőrzéseket tartottak, melynek keretében kiemelt figyelmet fordítottak az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból való kiszűrésére és ez által a közlekedési balesetek megelőzésére. A Pest megyei rendőrök az intézkedések során 2195 közlekedő ittasságát ellenőrizték, akik közül 19 személy vezetett járművet alkoholos befolyásoltság alatt. A vezetői engedély helyszíni elvételre 9 esetben került sor. 19 személy vezetett ittasan Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

12 Idén is megrendezésre került a farsangi nyugdíjasbál Március 15-ei ünnepség IMPRESSZUM: Felelős kiadó: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Szabó Viola Elérhetőség: Telefon: 06 (20) Nyomdai munkák: PetTerGusz Kft. Megjelenik: 400 példányban, ingyenesen, kéthavonta Következő lapzárta időpontja: június 1., 12:00. Nyilvántartási szám: CE /2014

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 18. évfolyam, 2. szám 2015. április Polgármesteri beszámoló Szeretettel köszöntök valamennyi tápiószőlősi lakost a Tápiószőlősi

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Emlékezés az 1956-os forradalomra Emlékezés az 1956-os forradalomra Tisztelettel köszöntök minden emlékezni vágyó, jelenlévô nagykovácsi polgárt! Külön szeretettel köszöntöm Trencsényi László urat, Díszpolgárunkat, Az 56-os Magyarok Világszövetségének

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Versünnep Ócsán. Mindent újrakezdünk Bukodi Károly a fociról. Gyermeknap és játszótéravató. Elsöprő ócsai siker. Ócsai Kulturális Napok. 10 11.

Versünnep Ócsán. Mindent újrakezdünk Bukodi Károly a fociról. Gyermeknap és játszótéravató. Elsöprő ócsai siker. Ócsai Kulturális Napok. 10 11. Versünnep Ócsán Gyermeknap és játszótéravató Mindent újrakezdünk Bukodi Károly a fociról Elsöprő ócsai siker Ócsai Kulturális Napok 2. oldal 3. oldal 10 11. oldal 15. oldal városi élet 2 Városi ÉLet Bukodi

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Locsolóbál. Figyelem, forgalomkorlátozás! HÚSVÉTI VÁSÁR

Locsolóbál. Figyelem, forgalomkorlátozás! HÚSVÉTI VÁSÁR Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 4. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. ÁPRILIS Figyelem, forgalomkorlátozás! A somfalvi önkormányzat kérésének eleget téve a Mattersburgi Járási

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 5. szám 2015. május 4. Elfogadták a ciklus gazdasági programját Munkahelyteremtés, a közbiztonság javítása és hatékony városüzemeltetés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Nemzeti Összetartozás Napja

Nemzeti Összetartozás Napja a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja XVI. évfolyam 4. szám Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én a Szent István parkban az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő KISZOMBORI HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. 4. SZÁM ÁPRILIS ÉVFOLYAM Anyák napi köszöntő Kis falunkban van egy kis ház, Arra az Úrnak szeme vigyáz. Nekem e hajlék kedves

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Titkar3 Tartalomjegyzék: Bevezetés...2 Demográfiai adatok...3 Az önkormányzati intézményrendszer; Önkormányzati gazdasági társaságok...3 Polgármesteri

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben