Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről"

Átírás

1

2 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉDEKŰ LAPJA Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről A képviselő-testület február hónapban két ülést, március hónapban egy ülést tartott, melyről a következő rövid összefoglalót adom az érdeklődő olvasóknak. A február 11-i ülés legfontosabb döntései A képviselő-testület 16/2015. (II. 11.) önkormányzati határozatával kinyilvánította szándékát, miszerint szeptember 1-jétől az Imre Sándor Általános Iskolát nem kívánja működtetni, ezzel egyidejűleg annak működtetését át kívánja adni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a működtetési kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó kérelem benyújtására, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő egyeztetésekre, valamint a szükséges nyilatkozatok, megállapodások aláírására. A képviselő-testület elfogadta a települési támogatásról és egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelethez kapcsolódó legfontosabb változások a következők: A szociális törvény változása március hó 1. napjától új ellátási formát, a települési támogatást mint kiadáskompenzáló támogatást vezetett be. Az ellátási rendszer változása következtében február 28-val megszűnt a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, jegyzői hatáskörben a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély. A jövedelemkompenzáló támogatásokat március hó 1. napjától a járási hivatal állapítja meg szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (új ellátás), az ápolási díjat, természetbeni szociális ellátásként a közgyógyellátásra való jogosultságot. Fentiekre tekintettel az önkormányzat képviselőtestületének rendeletet kellett alkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. A rendeletben elsődlegesen a kötelezően nyújtott ellátások kerültek szabályozásra, hiszen e települési támogatások kiadásainak viseléséhez az önkormányzat állami hozzájárulást nem kap, annak kiadásait a község saját bevételeiből fedezi. A szociálisan rászorult személyek részére, a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában települési támogatás nyújtható: rendkívüli települési támogatás, a temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás, és természetben nyújtott ellátásként köztemetés formájában. A támogatás igénybevételének részleteit megtekinthetik az önkormányzat honlapján. Az ülésen az Önkormányzat évi költségvetéstervezetét is megismerhették a képviselők. A február 25-i ülés legfontosabb döntései Szentlőrinckáta község évi költségvetése számokban: Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 25-én hagyta jóvá a település költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege forint. A tervezett bevételek közel egyharmadát az iparűzési adó, a gépjárműadó helyben maradó része, a magánszemélyek kommunális adója, valamint a bírságok és pótlékok teszik ki. Saját bevételként jelenik meg az óvodai, iskolai étkeztetésből befolyó forint. A bevételek között szerepel a közel forint összegű pénzmaradvány. A köznevelési feladatok ellátásához forint, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához forint, közművelődési feladathoz forint összegű állami támogatást kap az önkormányzat. A kiadások tervezésénél elsődleges feladat továbbra is az intézmények működtetése, a szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése, és az ehhez szükséges források biztosítása.

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 3 A évi költségvetésben hangsúlyosabb formában jelennek meg a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok és azok ellátása, melyek közül a teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat ismertetni: A szolgáltatások területén a testület továbbra is fontosnak tartja a helyi újság kéthavonkénti ingyenes megjelenését, az ebrendészeti feladat ellátását melyhez kapcsolódóan május 1-jétől elkezdődik az ebek kötelező összeírása, a falu közösségi életének médiában történő megjelenését, ezért a Williams televízióban történő média-megjelenés költsége szintén tervezésre került. A korábbi évek példáját követve, az idei költségvetés is tartalmaz forrásokat a civil szervezetek támogatására, mint pl. Polgárőr Egyesület, Csibészke Alapítvány, Nyugdíjasklub, Mozgássérültek Egyesülete, Faluszövetség, Leader, Bursa, Imre Sándor Általános Iskola Határtalanul programja stb. Működési támogatást nyújtunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, valamint a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató feladat ellátásához. Rendezvényszervezési feladatokra , illetve az önkormányzat által szervezett programokhoz (pl. Alkotótábor stb.) forint került tervezésre. A megvalósításra váró tervek között szerepel: az Önkormányzati Konyha építésiterv-dokumentációjának készítése ( Ft), útépítés ( Ft), járdaépítés a Dózsa György úton ( Ft), markoló- és rakodógép lízingelése ( Ft), füvespálya építése ( Ft), ingatlanvásárlás ( Ft), Gesztenyefa Óvoda tetőszerkezet-javítása, homlokzatának helyreállítása ( Ft). Ezen túlmenően: az önkormányzat épületén belül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezését biztosító helyiség kialakítása, közterületek kialakítása, parkosítása, fásítása, a zöld felületek növelése, vízelvezető árkok, Mérges-patak rendbetétele, a Római Katolikus Egyház támogatása (régi Temető rendbetétele és vaskapuk készítése), szépkorúak köszöntésére. Az ülésen Nagy István polgármester ismertette az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját ( ) A Gazdasági Program tervezett beruházásai, fejlesztései kivonatolva a következők: Füves labdarúgó kispálya kialakítása az iskola udvarán, 20 x 40 m Vidéki életforma népszerűsítése Útépítés (Szabadság, Petőfi, Toborzó, György, Halász) Napenergia-hasznosítás Vendégférőhelyek kialakítása az egészségház tetőtéri részén TSZ-bolt kihasználása, esetleges átalakítása, illetve eladása Önkormányzati Konyha és közösségi tér kialakítása az iskola udvarán Önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése (óvoda, egészségház és hivatal épületei esetében), új megújuló energiára épített fűtési rendszer kialakítása az iskolában, illetve a tervezett közösségi házban Utak, járdák felújítása és karbantartása Közterületek parkosítása, felújítása Telephely és géppark kialakítása és biztosítása a községüzemeltetéshez Sportpálya kialakítása, szociális blokk kiépítése Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása Önkormányzati bérlakások építése

4 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA A március 25-i ülés legfontosabb döntései A testület tájékoztatót hallgatott meg a közrend, közbiztonság helyzetéről. A Nagykátai Rendőrkapitányság részéről megjelent Tóth Ferenc rendőr főhadnagy az írásos anyaghoz kapcsolódóan összegzésében kiemelte a lakosság biztonságérzetének növelését, illetőleg a közbiztonság fokozása érdekében a körzeti megbízott munkájának elősegítését, melyet, mint elmondta, az időszakosan a településre vezényelt Tápiószecsői Rendőrőrs állománya, a Készenléti Rendőrség szolgálata, valamint a Nagykátai Rendőrkapitányság bűnügyi, illetve rendészeti állománya is segíti. Tájékoztatása szerint a bűnelkövetések tekintetében növekedés mutatkozik a 2013-as éves adatokhoz képest. A lakásbetörések száma 6-ról 10-re emelkedett, a testi sértések száma 2-ről 9-re, és súlyos testi sértés is volt a faluban. Az ittas járművezetők tekintetében sajnos a község mutatószáma magas. Mint elmondta, tervezett feladataik között fokozott figyelmet kívánnak fordítani a közlekedési helyzet javítására, az ittas vezetők kiszűrésére, a baleseti helyzet megelőzésére kül- és belterületen egyaránt. A bűnügyi felderítés további fokozása, a bűnmegelőzés előtérbe helyezése, a lopások számának visszaszorítása szintén a jövő fontos feladatainak egyike. A rendőrségi tájékoztatóhoz kapcsolódóan a Polgárőr Egyesület évi munkája is értékelésre került. Sziráczki Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke hangsúlyozta a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének hasznosságát és a rendőrséggel, valamint a környező településeken működő polgárőrségekkel való szakmai együttműködés fontosságát. A testület tájékoztatót hallgatott meg a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság tevékenységéről A Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság részéről megjelent Torba Csaba tűzoltóparancsnok ismertette a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti felállását, hatósági tevékenységét. Tájékoztatást adott arról is, hogy a nagykátai járásban megalakításra került a Tápió Önkéntes Járási Mentőcsoport, amely vezetési, lakosságvédelmi, logisztikai és műszaki egységből épül fel. A csoport létrehozásának célja a veszélyeztetett területen munkát végző, területlezárásért, területbiztosításért, őrzésért és forgalomirányításért felelős hivatásos szervek állományának kiegészítése, a munka segítése. Felhívta a figyelmet a március 5-től hatályos új tűzvédelmi szabályzatra. (Ezzel kapcsolatos tájékoztató az önkormányzat honlapján található.) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a község önkormányzata évi Gazdasági Programját. A képviselő-testület a következő támogatási kérelmeket hagyta jóvá: Ft összegű támogatást nyújtott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége működéséhez Ft összegű támogatással járult hozzá a április 12-én megrendezésre kerülő I. Tápió-vidéki Családi Sportnap megrendezéséhez. A rendezvény célja olyan ingyenes tömegsport-rendezvénysorozat megszervezése, mely teret biztosít a Tápió-vidék településein élő óvodások, általános és középiskolások szabadidős sportolására, és az egészségmegőrzés fontosságát is hangsúlyozza. Ugyanakkor a program alkalmas lehet a helyi értékek és a Tápió-vidék településeinek bemutatására, civil szervezetek, egyesületek, sportágak bemutatkozására, népszerűsítésére. a testület szintén támogatta a Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatási programját, amely a Hajta-patak, Mérges-patak melletti irtást, kaszálást, cserjézést foglalja magába. A társulat közfoglalkoztatási program keretében 2015 márciusától várhatóan év végéig 3 fő foglalkoztatását tervezi, ezen időtartamra a foglalkoztatottak Ft/fő/hó összegű támogatását kérte az önkormányzattól. A támogatási kérelem jóváhagyásra került. A képviselők minősített többséggel fogadták el Szvitek Melinda bírósági népi ülnökké jelölését a Nagykátai Járásbíróság kötelékébe. Az ülésen a következő önkormányzati rendeletek is elfogadásra kerültek: Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet. Az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet. Módosításra került a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 4/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. A hivatkozott rendeletek megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 5 A testület határozattal állapította meg az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. Bérleti díjak mértéke április 1-jétől: A Faluház és Könyvtár bérleti díja: nagyterem nagyterem Ft/rendezvény 4000 Ft/óra Az Önkormányzati Konyha bérleti díja: ebédlő kiegészítő szolgáltatással többnapos igénybevétel mellett Ft Ft Ft A képviselő-testület mint fenntartó meghatározta a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idejét. A Gesztenyefa Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beiratkozási ideje Beiratkozás ideje: április 27. (hétfő) 8 órától 17 óráig április 28. (kedd) 8 órától 17 óráig Beiratkozás helye: Gesztenyefa Óvoda 2255 Szentlőrinckáta, Ady Endre utca 4. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, orvosi igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. Mezeiné Kovács Margit aljegyző

6 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Kistérségi startmunkaprogramok településünkön A Belügyminisztérium döntése alapján évben kistérségi (járási) mintaprogramot helyi önkormányzat indíthat. A járási startmunka-mintaprogramok közül Szentlőrinckáta négy programra pályázott, és nyert el: 1. Mezőgazdasági program Időtartama március 1. naptól február 29. napig tart. A munkálatokat önkormányzatunk 8 fővel látja el, közmunka keretében. A növénytermesztés helyszíne a Turai utca vége, pedagógusföldek. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül az Önkormányzat Konyhájára, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, értékesítésére, feldolgozására is. A program helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi a települési önellátás lehetőségét. A program keretében a földterület gyommentesítése, felszántása, kertészeti felhasználásra való előkészítése, magágyak kialakítása megtörtént, a veteményezés folyamatban van. Az árambekötés megtörtént. 2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Időtartama március 1. naptól április 30. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja a kül- és belterületen (Hegyre járó, bekötőutak) található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a település és külterülete megtisztul, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. 3. Belvíz-elvezetési program Időtartama április 1. naptól december 31. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja a települést fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok rendszeres karbantartása, kialakítása. Megoldást jelenthet a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére; a belterületet veszélyeztető vízfolyások, belvízcsatornák kiépítésére, felújítására (Mérges-patak kotrása, takarítása). 4. Közúthálózat karbantartása Időtartama május 1. naptól november 30. napig tart. A munkálatokat 5 fővel látjuk el. Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint járdák építése, illetve a meglévő járdaszakaszok felújítása. A munkálatokat összesen 23 fő közmunkás látja el, akik a Nagykáta Járási Munkaügyi Kirendeltség nyilvántartásában, regisztrált munkanélküliként szerepeltek. A programok költségét az állam Ft/fő/hó fajlagos költséggel támogatja. A megnyert programok munkalehetőséget biztosítanak, és településünk fejlődését elősegítik. Romhányi Róbertné Roma Nemzetiségi Önkormányzat március 16-ai testületi ülésünkre meghívtuk Czernák András rendőrszázadost, a Nagykátai Rendőrkapitányság őrsparancsnokát, akinek körzetébe tartozik Szentlőrinckáta felügyelete is. Felvilágosítást adott az elmúlt években elkövetett bűncselekményekről. A környező településekhez viszonyítva településünkön elenyésző a rablások, betörések, családon belüli erőszak, illetve a drogfogyasztással kapcsolatos eljárások, nyomozások száma. Csendes faluként emlegette Szentlőrinckátát, amire büszkék vagyunk. Ülésünkön részt vett Sziráczki Csaba, a helyi polgárőrség elnöke is, akivel együttműködési megállapodást kötöttünk. A helyi romák közül is csatlakoztak

7 Az ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 7 a bűnmegelőzés területén a járőrözéshez, a polgárőrökkel karöltve. Továbbá együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi általános iskolával és óvodával, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, hogy mind fizikai, szellemi munkával, mind pedig közös programok szervezésében, pályázatok előkészítésében együtt szeretnénk működni, a település fejlesztésének érdekében. Delényi Sándor RNÖ-elnök Kedves Szentlőrinckátai Hívek! Tisztelettel és szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy szíveskedjenek évenként befizetni az egyházközségi hozzájárulást, akár személyesen: Földiné Vincze Edit irodavezetőnél, vagy pedig csekken: az Egyházközség számlájára. Amennyiben rendszeresen fizetik az EKH-t, elkerülik azt a kellemetlen helyzetet, hogy a szentségek kiszolgáltatásánál visszamenőleg öt évre meg kell fizetni az egyházi hozzájárulást. Ugyanakkor ezzel segítik a kedves testvérek nehéz anyagi helyzetben lévő Egyházközségünk gördülékeny működését! Köszönettel és imádságos szeretettel: Az Egyházközség Képviselő-testülete Tisztelt Lakosok! Értesítjük Önöket, hogy Szentlőrinckáta megújult hivatalos honlapján lehetőséget biztosítunk a kizárólag szentlőrinckátai eladó/kiadó ingatlanok, telkek hirdetésére, INGYENESEN! Amennyiben értékesíteni kívánják telkeiket, ingatlanjaikat, illetve kiadó albérleti lehetőséget kínálnak, és szeretnék községünk honlapján hirdetni, vegyék fel a kapcsolatot Szabó Violával, a címen, illetve a 06 (20) es telefonszámon! HIRDETŐMOZAIK Hirdetési áraink: 1/1 oldal (23,5 cm x 16,3 cm): br Ft 1/2 oldal (16,2 cm x 11,6 cm): br Ft 1/4 oldal (11,6 cm x 8 cm): br Ft 1/8 oldal (8 cm x 5,6 cm): br Ft 1/16 oldal (5,6 cm x 3,8 cm): br Ft 1/32 oldal (3,8 cm x 2,6 cm): br. 500 Ft Hirdetések leadása: Szabó Viola felelős szerkesztő telefon: 06 (20) Hirdetési árak befizetése: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

8 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató jóvoltából elérhető Szentlőrinckáta településen is a házi segítségnyújtás. Ennek keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására önerőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A gondozás az ellátott saját otthonában történő segítségnyújtást jelent, amelyet a személyes szükségletek, életkor, egészségi állapot határoz meg. Az ellátás díja: 370 Ft/óra Amennyiben családjában, ismeretségi körében vagy Önnek szüksége van gondoskodásra a hétköznapi tevékenységek ellátása terén, kérem, keressen meg a 06 (30) es telefonszámon, vagy akár Facebook-on. Várjuk a jelentkezéseket. Olvasóink küldték Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Szvitek Melinda Örömmel tapasztalom, hogy felpezsdült a mi kis községünk élete. A fiatalos képviselő-testület és Nagy István polgármesterünk lendületes hozzáállása már az elmúlt fél év alatt rengeteg színt vitt falunk életébe. Külön kiemelném Szabó Viola rengeteg munkáját, köszönöm neki, a lakosok nevében is. Gratulálok az iskola és óvoda pedagógusainak, a szervezőknek az es szabadságharc és forradalom megemlékezésére rendezett ünnepség színvonalas lebonyolításáért. A Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat, valamint a Boldogi Huszár- és Hagyományőrző Egyesület tagjai is színesítették a műsort! Ami még színesebbé tette a megemlékezést, az a templomi Szentmise volt, ahol imáinkkal is kifejezhettük tiszteletünket hőseink felé. Régóta vártuk már az elmúlt ünnepről való méltó megemlékezést, ami gyönyörű volt és színvonalas. Jólesik még gratulálnom az óvoda pedagógusainak, dolgozóinak a március 14-én megrendezésre került óvodai jótékonysági műsoresthez. A faluház megtelt, a műsor pazar volt, a vendéglátás kifogástalan, és a hangulat nagyon jó. A gyermekek felszabadultan, vidáman szerepeltek, az óvónők pedig fokozták a hangulatot az általuk bemutatott táncműsorral. A szerény belépőjegyárakból összegyűlt összegből pedig az óvodai eszközök fejlesztése valósul meg. A jövőben is nagyon szívesen látogatok el hasonló rendezvényekre. Még egyszer köszönöm a szervezőknek és a vezetőségnek, hogy én is részese lehettem mindezeknek. Bízom benne, hogy ez példaértékű lesz nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak a jövőben. Vincze Lajosné nyugdíjas pedagógus Köszönjük!

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 9

10 április AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Szentlőrinckáta Község Önkormányzata felhívja a figyelmet a 5/2015. évi (III. 30.) rendeletben meghatározott avar és kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok betartására! 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinckáta község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. (2) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre. 2. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell. (2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges. (3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szeptember 1-jétől április 30-ig, szerdai és szombati napokon, óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. (4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles. (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható. (6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni. (7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék stb., illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. 3. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető. (2) Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők. (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésekben külön engedély nélkül égethető. (4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA április 11 A húsvéti ellenőrzések eredménye Pest megyében Az elmúlt napokban a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Pest megyei rendőrök is közúti ellenőrzéseket tartottak, melynek keretében kiemelt figyelmet fordítottak az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból való kiszűrésére és ez által a közlekedési balesetek megelőzésére. A Pest megyei rendőrök az intézkedések során 2195 közlekedő ittasságát ellenőrizték, akik közül 19 személy vezetett járművet alkoholos befolyásoltság alatt. A vezetői engedély helyszíni elvételre 9 esetben került sor. 19 személy vezetett ittasan Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

12 Idén is megrendezésre került a farsangi nyugdíjasbál Március 15-ei ünnepség IMPRESSZUM: Felelős kiadó: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Szabó Viola Elérhetőség: Telefon: 06 (20) Nyomdai munkák: PetTerGusz Kft. Megjelenik: 400 példányban, ingyenesen, kéthavonta Következő lapzárta időpontja: június 1., 12:00. Nyilvántartási szám: CE /2014

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyszám: 11601/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 25-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1240-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-177 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/273-2/2016 Sürgős minősítésű indítvány E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező Bizottság: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző Barna Barbara osztályvezető

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére Tárgy: A szabadtéri égestés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelt

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata 2011. Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben