AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK"

Átírás

1 AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK ( avagy Közlekedj és éld mindennapjaidat ügyesen fogyatékosként Szekszárdon!) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar szociális munka szakos hallgatói Szekszárd, december

2

3 Tartalom Bevezető 3 Az intézmények bemutatása 8 I. Oktatási, nevelési intézmények 8 II. Városi hivatalok, közintézmények 18 III. Sport és szabadidő 23 IV. Ügyintézés, vásárlás 25 Bakiparádé 32 Zárszó 35 3

4 Bevezető A kiadvány, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, Szekszárd város központját kívánja bemutatni egy sajátos szemüvegen keresztül. Mi, a készítők Ferencz Gergelyné, Gulyás Zsuzsanna, Illés Ildikó, Lévai Réka, Mihályi Fruzsina, Németh Nándor, Oszwald Judit, Rácz Gábor, Romsics Ildikó és Sebestyén Orsolya a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának harmadéves levelező tagozatos szociális munkás hallgatói Tolácziné Varga Zsuzsanna egyetemi tanársegéd vezetésével, a szakmai módszertani készségfejlesztés című kurzus (amely a közösségi szociális munka gyakorlati megvalósítását tűzi ki célul) keretében egy olyan projekt megvalósítására vállalkoztunk, amely a Szekszárd város központjában található közintézményeket és üzleteket vizsgálja meg abból a szempontból, hogy a fogyatékosoknak mozgásukban korlátozott, vak vagy gyengénlátó, halláskárosodott személyeknek milyen akadályokkal kell szembenézniük az intézmények megközelítése és az azokban történő ügyintézésük során, azaz hogyan tudják élni, megélni, és amint látni fogjuk, néhol túlélni mindennapjaikat. Munkánkhoz segítségül hívtuk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének helyi szervezetét, akik rendelkezésünkre bocsátottak egy széles spektrumú szempontrendszer alapján összeállított felmérőlap-sablont, amely alapján elvégeztük a vizsgálatot. És hogy miért épp a kiadványunkban bemutatott helyszíneken? A MEOSZ igénye volt, hogy a városközpontot vegyük górcső alá, mégpedig úgy, hogy minden intézménytípusból egyet-egyet vizsgáljunk meg, hogy így nyíljon lehetőség egy átfogó kép felvázolására. Az Illyés Gyula Főiskolai Kar hallgatói témavezető tanárukkal, Kocsis Erzsébettel karöltve 1998-ban már végeztek egy hasonló felmérést, ennek eredményeként szintén született egy kiadvány, amely az Iránytű Fogyatékkal Élőknek és a Helyi Társadalomnak (Tények Szekszárd város központi intézményeinek építészeti akadályairól elején) címet kapta. Ezt a tanulmányt abban az időben állították össze, amikor két, a fogyatékkal élők szempontjából jelentős jogszabály került elfogadásra. Az egyik az évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, amely 8.. (1) c) kimondja, hogy figyelemmel kell lenni a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, 4

5 az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint az egyesületek, egyházak működési feltételeinek lehetőségeire. A másik, a kiadvány alapjául szolgáló jogszabály pedig a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, évi XXVI. törvény, amely többek közt az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 5. (1) A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. (2) Az (1) bekezdésben foglalt jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. 6. A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 7. (1) A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. 8. A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. 10. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára a külön jogszabály szerint megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 18. (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. (2) A fogyatékos személy számára sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. E törvény Záró rendelkezéseiben rögzíti az alábbiakat: 28. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a fogyatékossági támogatásról szóló törvényi rendelkezéseket szeptember 30-ig kell megalkotni. Az általunk összeállított kötet csaknem 15 évvel az Iránytű című kiadvány után született. Azóta a jogszabály hatályba lépett, csatlakoztunk az Európai Unióhoz is, amely nyomán további feladatok és kötelezettségek hárultak a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatban mind a döntéshozókra, mind pedig az intézményekre. Jelentős változást hozott az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló évi CXXV. törvény is. 5

6 E jogszabály kimondja, hogy: 8. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt [ ] g) fogyatékossága [ ] miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen [ ] f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás [ ] során. Míg az 1998-as tanulmánykötetben az akkori, azaz a fenti törvények hatályba lépése előtti helyzet felmérésére, illetve ajánlások megfogalmazására került sor, csoportunk a jelenlegi állapotokat kívánta feltérképezni: mi és hogyan valósult meg óta, milyen, az akadálymentesítést célzó helyi intézkedések, fejlesztések születtek, és azok ma mennyire látszódnak eredményesnek, hol akadnak még mindig hiányosságok, mely intézmények járhatnak példával a többiek előtt: egy szóval mennyire valósultak meg a törvényekben megfogalmazott célok Szekszárd városában. Nem titkolt célunk volt, hogy a helyzetfeltáró tevékenységen túl a helyi társadalommal láttassuk, melyek azok az akadályok, amelyeket egy akadálymentes, de a fogyatékosok szempontjából mégsem kifogástalan épület, épületrész vagy segédeszköz gördít egy kerekesszék elé, melyek azok az eszközök, amelyek hiányát a vak is látja, vagy hol talál süket fülekre egy segítségkérés. Szándékunk volt még az is, hogy segítséget, további támpontokat nyújtsunk nemcsak a felmért intézményeknek, hanem minden döntéshozónak és kivitelezőnek, akik az épületek és környékük akadálymentesítésében részt vesznek. Külön köszönetet szeretnénk mondani Böröcz Mártának, a MEOSZ 6

7 munkatársának, aki személyes jelenlétével és segítségnyújtásával biztosította számunkra azt a szemléletmódot, amely nélkül e kiadvány jelenlegi formájában nem születhetett volna meg. Reméljük, a Tisztelt Olvasó hasznos információkra lel e kötetben, és bízunk benne, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk, hogy további fejlesztések valósuljanak meg Szekszárd közintézményeiben és üzleteiben. Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak: Elektrolit Kft Szekszárd, Tartsay u. 4. SZILO Kft. Bonyhád, Fáy ltp. 27. ANTIBONT Kft. Bonyhád, Jókai u. 9. BOMAX-GM Bonyhád, Deák F. u. 55. Rózsa-Gasztro Kft. Bonyhád, Rákóczi u PASTA-Ker Bt. Bonyhádvarasd, Kossuth u. 4. HŐ-CSŐ Kft. Bonyhád, Budai N. A. u. 46. ANROFÉM Kft. Bonyhád, Deák F. u. 31/G. Illatos Virág Kft. Bonyhád, Völgység u. 8. TIMIÁN Electro Trainning Kft. Bonyhád, Völgység u. 8. Czirokné Lukács Éva ev. Bonyhádvarasd, Petőfi u. Mester Kft. Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. Alapítvány a HHFSZakkép. Jutásának Támogatásáért Decs, Szövetkezet u. 16. NB ACQUISITIONS Kft. Cikó, Arany J. u. 30. CBA Bonyhád, Szabadság tér 5. Koch és Kósa Human Kft. Bonyhád, Kőrösi Cs. S. u. 62. Tisztelettel: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar harmadéves szociális munka szakos hallgatóinak egy csoportja Szekszárd, december 8. 7

8 Az intézmények bemutatása I. Oktatási, nevelési intézmények PTE IGYK A ÉPÜLETE Rákóczi utca 1. Parkolási lehetőség az épület melletti utcában lévő közparkolóban és az intézmény parkolójában van. A közparkoló akadálymentes parkolásra nem alkalmas, kerekesszékkel a járdára csak az úttesten való közlekedéssel (szemben a forgalommal) kb. 50 m távolság megtétele után lehet akadálymentesen csatlakozni. Az intézmény területén kialakított parkolóban akadálymentes parkoló nem található, még mozgáskorlátozottak részére kijelölt sem. A parkolóba történő bejutást sorompó nehezíti. IGYK melletti parkoló Bejáratok: Az intézmény parkolójából történő megközelítés esetében az épületbe két ajtón keresztül lehet bejutni. A konyha felőli ajtót két lépcsőn, és az ehhez csatlakozó rámpán lehet megközelíteni. A rámpa szélessége 80 cm, hossza 1,5 m, kerekesszékes használatra nem alkalmas. Az ajtó csak ebédidőben található nyitva. A folyósóra nyíló bejárati ajtót két lépcsőn keresztül lehet elérni, akadálymentesítve nincs, így kerekesszékkel az épületbe csak a főbejáraton keresztül lehet bejutni. 8

9 Konyha felőli feljáró Hátsó folyosó bejárata Főbejárat: A járdával egy síkban lévő, lépcsőmentesen megközelíthető, tömegközlekedési eszközzel is elérhető főbejárathoz vezetősáv nem került kialakításra. A bejárati ajtó 120 cm széles, 2 szárnyas, manuálisan nyitható ajtó. Az ajtó mindkét szárnya üveg, visszatükröződő, amely egybeolvad az épület homlokzatával, érzékelhető jelölések nem találhatók rajta. Főbejárat Belül: Az épület háromszintes, sehol nem található vezetősáv, a folyosó járófelülete egyenletes, nem csúszásmentes. A folyosók szélessége jóval meghaladja a két métert, azonban az ott elhelyezett tárgyak (asztalok, székek, virágok) akadályozhatják a gyengénlátók és vakok közlekedését. A bejárattól 5 m-re információs pult található, melynek egy része úgy került kialakításra, hogy a kerekesszékkel közlekedő személy megfelelő szemmagasságban van az ügyintézővel, azonban kerekesszékkel nem lehet alágurulni. A folyosón információs tábla található, elhelyezése, felülete, betűtípusa nem felel meg az akadálymentesítésnek, Braille-írással nem ellátott. 9

10 Az emeletek lépcsőn és lifttel közelíthetők meg. A lépcsők mellett elhelyezett korlát kialakítása, magassága nem felel meg az akadálymentesítésnek, a lépcsőfokok szemmel láthatóan nem különülnek el. A lift akadálymentesen nem közelíthető meg, mert vezetősáv nem került kialakításra. A liftajtó belső mérete 90 cm, a felvonóban megfordulni nem lehet, a tájékozódást segítő tükröt nem helyeztek el a falfelületen. A liftben kapaszkodó korlát található, a kezelőgombok a bejárattól balra helyezkednek el, 90 cm magasságban, melyek tapinthatók, Braille-írással ellátottak. Hangjelzés nincs. Az épületben a földszinten két akadálymentes WC-mosdó található, az egyik zárva van. A helyiség lépcső használata nélkül érhető el, ajtaja 110 cm széles. A kerekesszékes megfordulás biztosított (150x150 cm). A WC két irányból megközelíthető, falaktól való távolsága megfelelő, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. A kezelőeszközök elérhető magasságban vannak, a helyiség 80 cm-es magasságban vészjelző és nyugtázó csengővel rendelkezik. A mosdó dönthető, karos csapteleppel van ellátva, felette dönthető nagyméretű tükör található. Az épületben található étterem kétszárnyú üvegajtóval (egy szárny szélessége 90 cm) került kialakításra, az ajtón érzékelhető jelölések nem találhatóak. Az étteremben a kerekesszékkel való közlekedés megoldható, az asztal magassága megfelelő. Az ételkiadó rész kerekesszékesek kiszolgálásának szempontjából nem akadálymentes. Az étteremben vezetősáv kialakítására nem került sor. Összességében elmondható, hogy az épület részben akadálymentes. Baka István Általános Iskola Béri Balogh Ádám u méteren belül két felfestett parkoló található, melyek mellett a kiszálláshoz elegendő hely nincs. A járda megfelelő szélességű, az iskoláig végig akadálymentes, egyenletes. Bejárat: A bejárati ajtó 90 cm-nél szélesebb, egyszárnyú, manuálisan nyitható. Belül: Az épület kétszintes, rögtön a bejáratnál portás segít az eligazodásban, a folyosók megfelelő szélességűek, szilárd, egyenletes burkolatúak. Az épület teljes területén vezetősáv található. Minden információ a folyosón megfelelő nagyságban megtalálható, az 10

11 előadók ajtaján Braille-írással ellátott nagyméretű, kontrasztos színárnyalatú tábla található. Az előadótermek lépcsőmentesen megközelíthetőek. A lift akadálymentesen megközelíthető, megfelelő nagyságú, fény- és hangjelzéssel ellátva, a kezelőpanel megfelelő magasságban helyezkedik el, és Braille-írással ellátott. A toalett minden előírásnak tökéletesen megfelel, nyitva található, speciális használatra alkalmas. Városi Bölcsőde Perczel Mór u. 4. A főbejárattól kb. 250 méterre, egy másik utcában található egy darab, megfelelő szélességű, jelzéssel ellátott parkoló. Az épületig a járda megfelelő szélességű, szilárd, egyenletes burkolatú. Az épület másik felén lévő hátsó bejáratnál a parkoló 5 méteren belül található, jelzés nélkül, kiszállásra megfelelő hellyel. Bejárat: A kapun mindkét irányból, kb. 160 cm magasságban egy biztonsági zár ( rigli ) található, csengő nincs. Az udvarban a járda megfelelő szélességű, szilárd, egyenletes burkolatú. A rámpa megfelelő szélességű, nem túl meredek, a bejárati ajtó lépcsőmentesen megközelíthető. Az ajtót elektromos zár vezérli, a számkódbillentyűzet kb. 130 cm-es magasságban van elhelyezve. Belül: A folyosók megfelelő szélességűek, a toalett önállóan megközelíthető, megfelelő kialakítású. Belül táblák, feliratok nem találhatóak. 11

12 Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór u. 2. Az óvoda előtti parkolóból a lenti képen látható lépcsőkön keresztül kellene az épület bejáratához vezető járdát megközelíteni. A másik lehetőség, hogy az úttesten közlekedve, a következő útkereszteződésnél felmegyünk a járdára. Az alábbi képen látható az óvoda hátsó bejárata, ahol több jelzés nélküli parkoló található, és köztük ez a tábla is az épület oldalán, mely az épület és a parkoló közötti területre vonatkozik. Az épület semmilyen akadálymentesítési kritériumnak nem felel meg sem kívül, sem belül. Már a bejutás sem lehetséges. 12

13 TISZK Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyi u Az iskola hátsó udvarán lehetséges a parkolás, mozgássérült parkoló nincs kijelölve, de ennek ellenére jól megközelíthető az épület. A parkoló burkolata kerekesszékes használatra alkalmas. Járda, padka és szegély nem található az épülethez vezető úton. Bejáratok: Az iskolát két bejáraton keresztül lehet megközelíteni: egy az előbb már említett hátsó udvar felől, a másik az intézmény főbejárata. Az udvarról az épületbe való bejutást egy lift segíti a mozgáskorlátozottaknak, noha a lift biztonsági okokból zárva van. Segítséget hívni körülményes. A főbejárat kétsoros korlátú rámpával felszerelt, kerekesszékes és gyengénlátó emberek is jól használhatják. Szélessége eléri a 120 cmt. Meredeksége megfelelő, csúszásmentes a burkolata. Az ajtó üveges, de fénytörést segítő választópanelekkel felszerelt. Az ajtó szélessége eléri a 80 cm-t, kétszárnyas, manuálisan nyitható. Küszöb nincs. 13

14 Belül: Az iskola épületének mindhárom szintjén minden ajtóig a padlóval kontrasztos árnyalatú vezetősáv segíti a vakok és gyengétlátók tájékozódását. Mozgássérült toalett minden szinten kialakításra került, ajtajuk jól kivehető, nem olvad bele a környezetbe, de takarítószertárnak használják, és a rongálástól tartva zárva tartják őket. Az épületben található lift megfelelő szélességű, kerekesszékkel is használható. A gombjai alacsonyan vannak, ülő helyzetben is elérhető, Braille-írással ellátott, azonban hangjelzést nem ad. 14

15 Az iskolához tartozó kollégium minden szintjén ugyancsak található mozgáskorlátozott toalett. A kollégium liftje hangjelzést is ad, hátsó fala pedig tükrös. A mozgáskorlátozott WC-k hasonló jellemzőkkel bírnak, mint a szakképző iskolában. Az osztálytermekbe, irodákba, kollégiumi szobákba kerekesszékkel is kényelmesen be lehet jutni. Az egyetlen akadályt a kollégiumot a tanműhelyekkel összekötő folyosón találtuk: a két épületrész között kétsoros korláttal ellátott lépcsőn lehet közlekedni. Összességében elmondható, hogy az intézmény akadálymentes. TISZK Egészségügyi-Szociális Szakképző Iskola Szekszárdi Leánykollégium Bencze Ferenc u. 37. Parkolási lehetőség az épület előtti utcában lévő közparkolóban van. Mozgáskorlátozott parkolóhely kijelölése nem történt meg, a parkolóból akadálymentes rámpán lehet a járdára jutni. A kerítéstől szilárd, csúszásmentes út vezet a bejárati ajtóig, amelyhez három lépcsőn át lehet feljutni. Az épületet a mögötte lévő parkolóból megfelelően kialakított, korláttal ellátott rámpán való feljutással lehet megközelíteni. Probléma, hogy a rámpa végén található egy, az épület megépítésekor kialakított tartóoszlop. Ez az oszlop beljebb található, mint a rámpa szélessége, így akadályozza a kerekesszékkel való feljutást. 15

16 Bejáratok: Az intézmény mindkét bejárati ajtaja kétszárnyú műanyag ajtó, egy szárnya szélesebb, mint 90 cm, azonban a kilincs, illetve nyitó szerkezet magassága miatt kerekesszékes csak segítséggel tudja kinyitni. Az ajtó üveg, üvegajtón érzékelhető jelölések nincsenek. Mindkét bejárat esetén egy szélfogó rész került kialakításra, így mindenhol két ajtón keresztül lehet az épületbe bejutni. Belül: Az épület négyszintes, sehol nem található vezetősáv, a gyengénlátók a folyosó közepén elhelyezett szőnyeg alapján tájékozódhatnak. Az előcsarnokból a szobákhoz vezető lépcső nem felel meg az akadálymentesítésnek, mérete 120 cm. 16

17 Az emeleteket akadálymentesen lift igénybevételével lehet megközelíteni, a liftajtó belső mérete 90 cm, kerekesszékkel megfordulni nem lehet benne, de tükörrel felszerelt. A fényjelzéssel igen, de hangjelzéssel nem ellátott liftben kapaszkodó korlát található, a tapintható, Braille-írással ellátott kezelőgombok a bejárattól jobbra helyezkednek el, 90 cm-es magasságban. Az épületben szintenként akadálymentes WC-mosdó található, azonban az ajtón nincs jelzés erre vonatkozóan. A helyiségekben a kerekesszékes megfordulás biztosított. A WC-csésze két irányból megközelíthető, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. A mosdó és a tükör nem felel meg teljesen a követelményeknek, a vészjelző berendezés 90 cm magasságban található. Az épületben két szinten mozgáskorlátozott részére kialakított egyegy 2 ágyas szoba található. A szobákba való bejutás biztosított, az ajtók megfelelő szélesek. A szobákhoz kialakításra került egy-egy akadálymentes mosdó helyiség is, azonban az ide való bejutás akadályba ütközik egyrészről az ajtó szélessége, másrészről az előtérben elhelyezett bútorok, berendezési tárgyak miatt. Összességében elmondható, hogy az épület részben akadálymentes. Az épület felújításakor az intézmény nagy gondot fordított az akadálymentesítésre, azonban mindent a követelményeknek megfelelően nem tudtak kialakítani, részben az épület adottságaiból kifolyólag. 17

18 II. Városi hivatalok, közintézmények Városi Bíróság Augusz I. u Az intézményt az 1 db akadálymentes parkolóval ellátott, a bejárattól 20 m-re lévő parkolóból közelíthetik meg a gépjárművel érkezők. A parkolót egy úttest és akadálymentes járda választja el a bejárattól. A járda 3 m széles, burkolata szilárd, egyenletes, a bejárati ajtó előtt vezetősáv található. Főbejárat: A bejárat lépcsőmentesen megközelíthető, a bejárati ajtó 110 cm széles, részben üveg, melyen érzékelhető jelölések vannak. Az ajtó mellett 90 cm magasságban csengő található. Parkoló Belül: A bejárattól vezetősávval megközelíthető információs pult található. Az elhelyezett táblák piktogrammal kiegészítve és Braille-írással ellátottak. Az információs pulttól vezetősáv vezet a liftig. A liftajtó mérete 90 cm, a fülke mérete 120x130 cm. A liftben a gombok az ajtó mellett jobbra találhatóak, 110 cm magasságban, fényjelzéssel és Braille-írással ellátottak. Az akadálymentes lift hangjelzéssel ellá- tott. Vezetősáv A folyosó 150 cm széles, felülete egyenletes, az ügyfélszolgálati irodákhoz vezetősáv vezet. 18 Bejárat

19 Az ügyfélszolgálati iroda ajtaja 110 cm széles, az ügyfélszolgálati pult akadálymentesen megközelíthető, a mérete, kialakítása megfelelő, az ügyintézővel a szemkontaktus biztosított. Az iroda indukciós hurokkal ellátott, amelyet tábla is jelez. Az emeletre vezető lépcsők nem felelnek meg az akadálymentesítési követelményeknek. Indukciós hurokkal ellátott terem A közösségi WC-k, mosdók vezetősávval megközelíthetők, a helyiségekben a kerekesszékes megfordulás biztosított. A WC-csésze két irányból megközelíthető, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. Vészjelző csengő 30 cm és 90 cm magasságban található, a konkáv kialakítású mosdókagyló 90 cm magasan került elhelyezésre, felette dönthető, megfelelő méretű tükör található. Akadálymentes WC Összességében elmondható, hogy az épület akadálymentes. Családok Átmeneti Otthona Csatári u. 70/b. Parkolásra kijelölt hely nincs, megállni az intézmény melletti utcában lehet. A megfelelő kiszálláshoz az úton kell megállni, ami az autós forgalmat zavarhatja. A járda szilárd burkolatú, kicsit egyenetlen, megfelelő szélességű. A kerti kapu megfelelő szélességű, manuálisan nyitható, de zárva tartják. A csengő a vaskerítés zártszelvénye közötti résen benyúlva a kerítésoszlopon található, cm magasságban. A rámpa elég hosszú, keskeny, csúszásmentes, egyenletes, de a bejutást nehezíti egy szabályos U alakú hajtűkanyar a rámpa közepén, amelyen feljutva érkezünk a bejárati ajtó előtti kis pihenőre. 19

20 Főbejárat: A bejárati ajtó megfelelő szélességű, egyszárnyú, de küszöbbel van ellátva. Belül: Az épület kétszintes, belül lépcső található, felvonó nincs, így a felső szint mozgáskorlátozottak számára nem közelíthető meg. A földszinten a folyosó is és a szobák ajtaja is keskeny, kerekesszékkel bejutni nem lehet. Vezetősáv nem található. Jelzések, táblák a falon nincsenek. Akadálymentes közösségi mosdó nem került kialakításra, a meglévő mosdó ajtaja túl keskeny, belül a hely túl kicsi, nem alkalmas speciális használatra. Polgármesteri Hivatal Béla tér 8. Az épület főbejáratától 10 m-re található a parkoló, ahol 1 darab kijelölt akadálymentes parkoló áll a mozgáskorlátozottak rendelkezésére, megfelelő felfestéssel és táblával jelölve. A parkolóból szilárd, egyenletes járdán, az épülettel egy síkban közelíthető meg a Hivatal, a vakok és gyengénlátók közlekedésének segítésére azonban nincs vezetősáv felfestve. Főbejárat: A bejárat előtti négy oszlop akadályozza a vak és gyengénlátó ügyfelek tájékozódását. E mögött található a 100 cm széles, egyszárnyas, manuálisan nyíló ajtó. A bejutás után három lépcsőfokkal találja magát szemben az ügyfél. Hátsó bejárat: 120 x 150 cm belső méretű, megfelelő szélességű ajtóval, Braille-írással ellátott kezelőpanelű lift amely maga a bejárati ajtó - segíti a fogyatékkal élők bejutását az épületbe, viszont a felvonó csak az első szintig közlekedik, így a második szintre kerekesszékkel feljutni nem lehet. Belül: A 1,5 méter széles folyosó nem csúszásmentes, de egyenletes. Néhány helyen szőnyeget helyeztek el, de vezetősáv kialakítására nem került sor. Kerekesszékkel való megfordulás biztosított. Az információs pultot kerekesszékkel megközelíteni nem lehet, de az 20

21 ott dolgozó személyzet előzékeny, segítőkész, így ha az ügyfél segítséget kér, bármilyen ügyét el tudja intézni. Az ügyintézésre kijelölt helyiségek kerekesszékkel nem közelíthetőek meg: a bejárati ajtók 85 cm szélesek, és a helyiségekben a kerekeszszékkel való megfordulás nem biztosított. A közösségi WC-k, mosdók az első szinten találhatóak, ám csak lépcsőn juthat el hozzájuk az ügyfél, és a belső térben a nem-kontrasztos kialakítás miatt gyengénlátók nehezen tájékozódnak. A kerekesszékkel való bejutás az ajtó 85 cm-es szélessége miatt nem lehetséges, bár a helyiségben a kerekesszékes megfordulás biztosított lenne. Az állítható magasságú WC-csésze két irányból megközelíthető, kapaszkodókkal nincs ellátva. A mosdókagyló 90 cm magasan került elhelyezésre, felette megfelelő méretű, állítható magasságú, de nem dönthető tükör található. Vészjelző csengőt nem helyeztek el a helyiségben. Összességében elmondható az épületről, hogy részben akadálymentes. Balassa János Kórház Rendelőintézet (korábbi SZTK) Béri Balogh Ádám utca 5-7. Kijelölt akadálymentes parkoló nincs a közelben, de az épület mögül lifttel, akadálymentesen bejuthat a mozgáskorlátozott, amennyiben több szabad parkolóhely is van. Bejárat: Az épület főbejárata felől méter hosszúságú, 120 cm széles, dupla korláttal ellátott, ám kissé meredek rámpán keresztül juthat fel a mozgáskorlátozott személy. A rámpán vakok és gyengénlátók részére piros téglák beépítésével alakították ki a vezetősávot. A bejárati ajtó kétszárnyas, automatikusan nyíló. Belül: A folyosó széles, fordulásra is alkalmas, de a járófelület néhol csúszós. A portától néhány méterre elektronikus információs pult is található, amely az intézetigazgató beszámolója alapján gyengénlátók számára kialakított. Az emeletek lifttel elérhetők, a felvonó mozgáskorlátozottak számára jól használható, 120 cm széles, 250 cm mély, a kezelőpult középen található, 90 cm magasságban, jól tapintható, de Braille-írással nincs ellátva. 21

22 Az egyes szobák ajtaja néhol nincs 90 cm széles. Mozgáskorlátozottak számára kialakított WC a lifttel akadálymentesen megközelíthető emeleten található. Az ajtóra szerelt ajtóbehúzó letört, felmérésünk készítéséig nem szerelték vissza. A helyiség kialakítása nem kontrasztos, de kerekesszék-barát, elegendő hely van a WC-csésze és a mosdó előtt, a WC mellett jobb oldalon lehajtható korlát található, a tükör és a mosdó dönthető. A helyiséget pelenkázónak is használják, ám komoly hiányosság, hogy a helyiség zárva van, a kulcs a portán elkérhető. A helyiség bejárata Braille-írással ellátott. 22

23 III. Sport és szabadidő Városi Sport- és Szabadidőközpont Keselyűsi út 3. Kijelölt parkoló 50 méteren belül található, két darab megfelelő szélességű, kiszállásra megfelelő hellyel. Az alábbi képen látható emelkedőn feljutva érkezünk az épület szintjére, ahol a bejáratok vannak. Bejárat: A főbejárathoz két lépcsőfok vezet, melyek 18 cm magasságúak, a lépcső szélessége 600 cm, korlát nem található. A bejárati ajtó egyszárnyú, megfelelő szélességű, manuálisan nyitható. A főbejárattól kb. 30 m-re, az épület oldalában külön bejáratot alakítottak ki a mozgássérülteknek, amit általában zárva tartanak, csak akkor nyitják ki, ha szükséges. Itt a rámpa megfelelően kialakított, burkolata egyenletes, korlátokkal mindkét oldalon ellátott. Az ajtó szélessége az előírásoknak megfelel, manuálisan nyitható. Belül: A folyosók megfelelő szélességűek, csúszásmentesek, egyenletes burkolattal vannak ellátva, de vezetősáv nem található. A nézőtéren nincs speciális hely kialakítva a kerekesszéket használók fogadására. A lépcsőzetesen emelkedő sorok mellett van egy közlekedő útvonal (folyosó), ahol - ha nem mozog senki - meg tudnak állni. 23

24 A felső szintre feljutni csak lépcsőn, a jobbra látható képen látható formában lehet. A mosdó-wc ajtaja 90 cm-nél szélesebb, speciális használatra alkalmas. Zárva tartják, ha szükséges, a portás kinyitja. Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő Sport u. 2. A bejárathoz legközelebb eső parkoló 25 méteren belül található, 4 darab, felfestéssel és táblával ellátott, szilárd burkolatú, kiszállásra alkalmas akadálymentes parkolóhellyel. A járda megfelelő szélességű. Bejárat: A kétszárnyas, szárnyanként 80 cm szélességű, mindkét szárnyán nyitható főbejárat lépcsőmentesen megközelíthető. Belül: A folyosó szélessége megfelelő, csúszásmentes, egyenletes. A belső helyiségek megfelelőek, a mosdó-wc speciális használatra alkalmas. A bejáratnál pénztár található, jól megközelíthető. Az épületben akadálymentes öltöző kialakítására is sor került. A medence lépcső használata nélkül megközelíthető, mobil beemelő lift áll a mozgásukban korlátozottak rendelkezésére. 24

25 IV. Ügyintézés, vásárlás I. sz. Posta Széchenyi u Az épülettől 30 m-re található a parkoló, amely 2 db kijelölt akadálymentes parkolóval rendelkezik: az egyik a piactér oldalán, a másik erre merőlegesen. A piactér felőli részen nincs szegély, viszont a piactér miatt nem alakították ki szélesebbre. A másik oldalról kerekesszékkel nem közelíthető meg a posta, mivel cm-es szegély húzódik a parkoló mellett. A parkolótól szilárd, egyenletes járdán kialakított rámpán keresztül lehet megközelíteni az épületet. A rámpa mellett egy megfelelően kiépített kétsoros korlát húzódik. Posta feljáró Főbejárat: Kétszárnyas, egyenként 85 cm szélességű automatikusan nyíló, sötétbarna kerettel elkülönített bejárati ajtón keresztül egy előtérbe érkezünk, ahonnan lengőajtón keresztül jutunk a postára. A folyosó nem csúszásmentes, de egyenletes, vezetősáv kialakítására nem került sor. Kerekesszékkel való megfordulási lehetőség biztosított. Nagyposta bejárata Belül: Az ügyfélszolgálati pult kerekesszékkel jól megközelíthető, a pult magassága írásra alkalmas, az ügyintézővel a szemkontaktus biztosított. Az épületben ügyfélhívó rendszer működik, melynek megközelítésére megfelelő méretű szabad hely áll rendelkezésre, a kezelőeszkö- 25

26 zök magassága az akadálymentességnek megfelel. A hívórendszer Braille-írással ellátott, a tábla jól látható piros számokkal írja ki a sorszámokat. Az ügyfélhívó berendezés sípoló hangjelzéssel igen, de sorszámbemondással nem ellátott. Az épületben információs táblák találhatóak, azonban azok nem felelnek meg magasság, tapinthatóság, hangjelzés szempontjából az akadálymentességnek. Vezetősáv sehol sem található. Összességében az épületre elmondható, hogy részben akadálymentes. Raiffeisen Bank Garay tér 2. A bejárattól m-re 2 darab mozgássérült parkolót alakítottak ki, szabályos jelöléssel, felfestéssel, ám a parkoló szélessége kisebb az előírtnál, mert 2,1 m szélességűek, így hiányzik a 1,5 m széles kiszállósáv. A bejárat nagyjából 8-10 méter megtétele után, csak egy kisebb műútszakaszon átjutva közelíthető meg akadálymentesen. A járda burkolata szilárd, egyenletes, megfelelő szélességű. Bejárat: Mozgáskorlátozottak számára külön bejáratot alakítottak ki a Garay tér felől, melynek szélessége megfelelő, egyszárnyas, manuálisan nyitható, ám a bejárat távol van a főbejárattól és a sorszámigénylő géptől. Belül: A folyosó kerekesszékes használathoz, forduláshoz megfelelő szélességű, ám a járólap kissé csúszós, valamint a vakok és gyengénlátók számára az ügyintézés nehezen megoldható. A sorszámhúzó berendezés nyomtatott cédulát bocsát ki, de a kivetítőn csupán a hívott ügyfél száma jelenik meg, szükség lenne hanghívásra is. A megfelelő magasságú asztalok kialakítása ugyanakkor lábszabad. OTP Bank Szent István tér 5-7. A bejárattól méterre 2 darab, szabályos jelöléssel és felfestés- 26

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához Összeállította: P. Farkas Zsuzsa, okl. építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök, Épített Környezetért Alapítvány

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Segédlet a közszolgáltatások egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Szerkesztõ Pandula András

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet

Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet Fogyatékos EMBEREK az egészségügyben Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet A kiadvány készítôi: Csató Zsuzsanna Dr. Hegedûs

Részletesebben

Pandula András P. Farkas Zsuzsa Zsilinszky Gyula

Pandula András P. Farkas Zsuzsa Zsilinszky Gyula Pandula András P. Farkas Zsuzsa Zsilinszky Gyula Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság 2007 TERVEZÉSI SEGÉDLET AZ

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

BÁRTFAI ENDRE * Szállodák nem csak látóknak

BÁRTFAI ENDRE * Szállodák nem csak látóknak BÁRTFAI ENDRE * Szállodák nem csak látóknak Hotels not only for the seeing This study deals with theinvestigates exemption ways of removing barriers faced by customers who are blind in hotels for the blinds

Részletesebben

MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI

MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI 1 Szerkesztõ: Pandula András Szerzõk: Árpássy Miklós György Eszter Kormányos Anna Pandula András Prónay

Részletesebben

A fogyatékos emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban. Elõszó

A fogyatékos emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban. Elõszó Elõszó A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány célja, az alapító okiratában megfogalmazottak szerint a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának

Részletesebben

3. Akadályok, fogyatékosságok típusai AKADÁLYOK TÍPUSAI

3. Akadályok, fogyatékosságok típusai AKADÁLYOK TÍPUSAI Tartalomjegyzék 3 5 5 5 5 6 1. Bevezetô 2. Közhasznû épület a vizsgált terület KÖZHASZNÚ ÉPÜLET JOGSZABÁLYOK TELJES KÖRŰ AKADÁLYMENTESSÉG AZ EGYETEMES TERVEZÉS ESZMÉJE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 3. Akadályok,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 97/2003. (IV. 30.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosügyi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Egyetemes Tervezés Készítette: Marót Ádám Budapest, 2007 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához M Építésügyi Hivatal 2002 Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Szerzôk ischl éza, építészmérnök,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú Korszerű Gondozói Ház kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Eger, Tárkányi u. 25. (HRSZ: 1161/3) alatti Bentlakásos Szociális Ellátó Intézmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 114/2002. (V. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 114/2002. (V. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2002. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a Fogyatékosok Közlekedését Segítő Városi Stratégiai Terv elfogadásáról A Közgyűlés a Fogyatékosok Közlekedését Segítő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek VGYKE_Kiadvány:VGYKE_Kiadvány 2009.07.02. 13:01 Page 1 Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek (fotó: Pető Zsuzsa, Művészetek Palotája) Kiadja a Vakok és

Részletesebben

Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.

Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 3 TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 6-7. szám 2003. július

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 6-7. szám 2003. július A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 6-7. szám 2003. július BEKÖSZÖNTŐ Ő Benedek, az unokám. Ide tettem a képét az íróasztalom mellé, mert mostanában kevesebbet találkozunk. Az anyja hétvégeken

Részletesebben

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI,

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

Kommunikációs és információs technológiák és fogyatékosságügy

Kommunikációs és információs technológiák és fogyatékosságügy Pandula András Szatmári Péter Vincze Tamás Farkasné Gönczi Rita Graf-Jaksa Éva Kommunikációs és információs technológiák és fogyatékosságügy Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

KÖZINTÉZMÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÁMÁRA

KÖZINTÉZMÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÁMÁRA VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Szabó Anna Barbara KÖZINTÉZMÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÁMÁRA Absztrakt A látás korlátozottsága lehet végleges és időszakos. Az időszakos látás

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény indokolása. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelõségük biztosításáról ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

1998. évi XXVI. törvény indokolása. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelõségük biztosításáról ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 1998. évi XXVI. törvény indokolása a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelõségük biztosításáról ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A törvény megalkotása összhangot teremt a hazai szabályozás és a magyar részvétel

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

1. Befogadó munkahely kritériumai a vak munkavállalók igényei alapján

1. Befogadó munkahely kritériumai a vak munkavállalók igényei alapján 1 / 8 2010.03.04. 13:52 Ajánlás munkaadók számára vak munkavállalók call centerekben történő foglalkoztatásához Bevezető 1. Befogadó munkahely kritériumai a vak munkavállalók igényei alapján 1.1 Infrastrukturális

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához MŰSZAKI LEÍRÁS Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola nyílt tervpályázatához 1. Beépítési mód ismertetése 2. Alaprajzi szervezés, ökoiskolai követelmények érvényesítése 3. Metszeti elrendezés 4.

Részletesebben