AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK"

Átírás

1 AKADÁLYMENTES AKADÁLYPÁLYÁK ( avagy Közlekedj és éld mindennapjaidat ügyesen fogyatékosként Szekszárdon!) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar szociális munka szakos hallgatói Szekszárd, december

2

3 Tartalom Bevezető 3 Az intézmények bemutatása 8 I. Oktatási, nevelési intézmények 8 II. Városi hivatalok, közintézmények 18 III. Sport és szabadidő 23 IV. Ügyintézés, vásárlás 25 Bakiparádé 32 Zárszó 35 3

4 Bevezető A kiadvány, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, Szekszárd város központját kívánja bemutatni egy sajátos szemüvegen keresztül. Mi, a készítők Ferencz Gergelyné, Gulyás Zsuzsanna, Illés Ildikó, Lévai Réka, Mihályi Fruzsina, Németh Nándor, Oszwald Judit, Rácz Gábor, Romsics Ildikó és Sebestyén Orsolya a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának harmadéves levelező tagozatos szociális munkás hallgatói Tolácziné Varga Zsuzsanna egyetemi tanársegéd vezetésével, a szakmai módszertani készségfejlesztés című kurzus (amely a közösségi szociális munka gyakorlati megvalósítását tűzi ki célul) keretében egy olyan projekt megvalósítására vállalkoztunk, amely a Szekszárd város központjában található közintézményeket és üzleteket vizsgálja meg abból a szempontból, hogy a fogyatékosoknak mozgásukban korlátozott, vak vagy gyengénlátó, halláskárosodott személyeknek milyen akadályokkal kell szembenézniük az intézmények megközelítése és az azokban történő ügyintézésük során, azaz hogyan tudják élni, megélni, és amint látni fogjuk, néhol túlélni mindennapjaikat. Munkánkhoz segítségül hívtuk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének helyi szervezetét, akik rendelkezésünkre bocsátottak egy széles spektrumú szempontrendszer alapján összeállított felmérőlap-sablont, amely alapján elvégeztük a vizsgálatot. És hogy miért épp a kiadványunkban bemutatott helyszíneken? A MEOSZ igénye volt, hogy a városközpontot vegyük górcső alá, mégpedig úgy, hogy minden intézménytípusból egyet-egyet vizsgáljunk meg, hogy így nyíljon lehetőség egy átfogó kép felvázolására. Az Illyés Gyula Főiskolai Kar hallgatói témavezető tanárukkal, Kocsis Erzsébettel karöltve 1998-ban már végeztek egy hasonló felmérést, ennek eredményeként szintén született egy kiadvány, amely az Iránytű Fogyatékkal Élőknek és a Helyi Társadalomnak (Tények Szekszárd város központi intézményeinek építészeti akadályairól elején) címet kapta. Ezt a tanulmányt abban az időben állították össze, amikor két, a fogyatékkal élők szempontjából jelentős jogszabály került elfogadásra. Az egyik az évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, amely 8.. (1) c) kimondja, hogy figyelemmel kell lenni a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, 4

5 az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint az egyesületek, egyházak működési feltételeinek lehetőségeire. A másik, a kiadvány alapjául szolgáló jogszabály pedig a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, évi XXVI. törvény, amely többek közt az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 5. (1) A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. (2) Az (1) bekezdésben foglalt jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. 6. A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 7. (1) A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. 8. A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. 10. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára a külön jogszabály szerint megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 18. (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. (2) A fogyatékos személy számára sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. E törvény Záró rendelkezéseiben rögzíti az alábbiakat: 28. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a fogyatékossági támogatásról szóló törvényi rendelkezéseket szeptember 30-ig kell megalkotni. Az általunk összeállított kötet csaknem 15 évvel az Iránytű című kiadvány után született. Azóta a jogszabály hatályba lépett, csatlakoztunk az Európai Unióhoz is, amely nyomán további feladatok és kötelezettségek hárultak a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatban mind a döntéshozókra, mind pedig az intézményekre. Jelentős változást hozott az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló évi CXXV. törvény is. 5

6 E jogszabály kimondja, hogy: 8. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt [ ] g) fogyatékossága [ ] miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen [ ] f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás [ ] során. Míg az 1998-as tanulmánykötetben az akkori, azaz a fenti törvények hatályba lépése előtti helyzet felmérésére, illetve ajánlások megfogalmazására került sor, csoportunk a jelenlegi állapotokat kívánta feltérképezni: mi és hogyan valósult meg óta, milyen, az akadálymentesítést célzó helyi intézkedések, fejlesztések születtek, és azok ma mennyire látszódnak eredményesnek, hol akadnak még mindig hiányosságok, mely intézmények járhatnak példával a többiek előtt: egy szóval mennyire valósultak meg a törvényekben megfogalmazott célok Szekszárd városában. Nem titkolt célunk volt, hogy a helyzetfeltáró tevékenységen túl a helyi társadalommal láttassuk, melyek azok az akadályok, amelyeket egy akadálymentes, de a fogyatékosok szempontjából mégsem kifogástalan épület, épületrész vagy segédeszköz gördít egy kerekesszék elé, melyek azok az eszközök, amelyek hiányát a vak is látja, vagy hol talál süket fülekre egy segítségkérés. Szándékunk volt még az is, hogy segítséget, további támpontokat nyújtsunk nemcsak a felmért intézményeknek, hanem minden döntéshozónak és kivitelezőnek, akik az épületek és környékük akadálymentesítésében részt vesznek. Külön köszönetet szeretnénk mondani Böröcz Mártának, a MEOSZ 6

7 munkatársának, aki személyes jelenlétével és segítségnyújtásával biztosította számunkra azt a szemléletmódot, amely nélkül e kiadvány jelenlegi formájában nem születhetett volna meg. Reméljük, a Tisztelt Olvasó hasznos információkra lel e kötetben, és bízunk benne, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk, hogy további fejlesztések valósuljanak meg Szekszárd közintézményeiben és üzleteiben. Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak: Elektrolit Kft Szekszárd, Tartsay u. 4. SZILO Kft. Bonyhád, Fáy ltp. 27. ANTIBONT Kft. Bonyhád, Jókai u. 9. BOMAX-GM Bonyhád, Deák F. u. 55. Rózsa-Gasztro Kft. Bonyhád, Rákóczi u PASTA-Ker Bt. Bonyhádvarasd, Kossuth u. 4. HŐ-CSŐ Kft. Bonyhád, Budai N. A. u. 46. ANROFÉM Kft. Bonyhád, Deák F. u. 31/G. Illatos Virág Kft. Bonyhád, Völgység u. 8. TIMIÁN Electro Trainning Kft. Bonyhád, Völgység u. 8. Czirokné Lukács Éva ev. Bonyhádvarasd, Petőfi u. Mester Kft. Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. Alapítvány a HHFSZakkép. Jutásának Támogatásáért Decs, Szövetkezet u. 16. NB ACQUISITIONS Kft. Cikó, Arany J. u. 30. CBA Bonyhád, Szabadság tér 5. Koch és Kósa Human Kft. Bonyhád, Kőrösi Cs. S. u. 62. Tisztelettel: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar harmadéves szociális munka szakos hallgatóinak egy csoportja Szekszárd, december 8. 7

8 Az intézmények bemutatása I. Oktatási, nevelési intézmények PTE IGYK A ÉPÜLETE Rákóczi utca 1. Parkolási lehetőség az épület melletti utcában lévő közparkolóban és az intézmény parkolójában van. A közparkoló akadálymentes parkolásra nem alkalmas, kerekesszékkel a járdára csak az úttesten való közlekedéssel (szemben a forgalommal) kb. 50 m távolság megtétele után lehet akadálymentesen csatlakozni. Az intézmény területén kialakított parkolóban akadálymentes parkoló nem található, még mozgáskorlátozottak részére kijelölt sem. A parkolóba történő bejutást sorompó nehezíti. IGYK melletti parkoló Bejáratok: Az intézmény parkolójából történő megközelítés esetében az épületbe két ajtón keresztül lehet bejutni. A konyha felőli ajtót két lépcsőn, és az ehhez csatlakozó rámpán lehet megközelíteni. A rámpa szélessége 80 cm, hossza 1,5 m, kerekesszékes használatra nem alkalmas. Az ajtó csak ebédidőben található nyitva. A folyósóra nyíló bejárati ajtót két lépcsőn keresztül lehet elérni, akadálymentesítve nincs, így kerekesszékkel az épületbe csak a főbejáraton keresztül lehet bejutni. 8

9 Konyha felőli feljáró Hátsó folyosó bejárata Főbejárat: A járdával egy síkban lévő, lépcsőmentesen megközelíthető, tömegközlekedési eszközzel is elérhető főbejárathoz vezetősáv nem került kialakításra. A bejárati ajtó 120 cm széles, 2 szárnyas, manuálisan nyitható ajtó. Az ajtó mindkét szárnya üveg, visszatükröződő, amely egybeolvad az épület homlokzatával, érzékelhető jelölések nem találhatók rajta. Főbejárat Belül: Az épület háromszintes, sehol nem található vezetősáv, a folyosó járófelülete egyenletes, nem csúszásmentes. A folyosók szélessége jóval meghaladja a két métert, azonban az ott elhelyezett tárgyak (asztalok, székek, virágok) akadályozhatják a gyengénlátók és vakok közlekedését. A bejárattól 5 m-re információs pult található, melynek egy része úgy került kialakításra, hogy a kerekesszékkel közlekedő személy megfelelő szemmagasságban van az ügyintézővel, azonban kerekesszékkel nem lehet alágurulni. A folyosón információs tábla található, elhelyezése, felülete, betűtípusa nem felel meg az akadálymentesítésnek, Braille-írással nem ellátott. 9

10 Az emeletek lépcsőn és lifttel közelíthetők meg. A lépcsők mellett elhelyezett korlát kialakítása, magassága nem felel meg az akadálymentesítésnek, a lépcsőfokok szemmel láthatóan nem különülnek el. A lift akadálymentesen nem közelíthető meg, mert vezetősáv nem került kialakításra. A liftajtó belső mérete 90 cm, a felvonóban megfordulni nem lehet, a tájékozódást segítő tükröt nem helyeztek el a falfelületen. A liftben kapaszkodó korlát található, a kezelőgombok a bejárattól balra helyezkednek el, 90 cm magasságban, melyek tapinthatók, Braille-írással ellátottak. Hangjelzés nincs. Az épületben a földszinten két akadálymentes WC-mosdó található, az egyik zárva van. A helyiség lépcső használata nélkül érhető el, ajtaja 110 cm széles. A kerekesszékes megfordulás biztosított (150x150 cm). A WC két irányból megközelíthető, falaktól való távolsága megfelelő, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. A kezelőeszközök elérhető magasságban vannak, a helyiség 80 cm-es magasságban vészjelző és nyugtázó csengővel rendelkezik. A mosdó dönthető, karos csapteleppel van ellátva, felette dönthető nagyméretű tükör található. Az épületben található étterem kétszárnyú üvegajtóval (egy szárny szélessége 90 cm) került kialakításra, az ajtón érzékelhető jelölések nem találhatóak. Az étteremben a kerekesszékkel való közlekedés megoldható, az asztal magassága megfelelő. Az ételkiadó rész kerekesszékesek kiszolgálásának szempontjából nem akadálymentes. Az étteremben vezetősáv kialakítására nem került sor. Összességében elmondható, hogy az épület részben akadálymentes. Baka István Általános Iskola Béri Balogh Ádám u méteren belül két felfestett parkoló található, melyek mellett a kiszálláshoz elegendő hely nincs. A járda megfelelő szélességű, az iskoláig végig akadálymentes, egyenletes. Bejárat: A bejárati ajtó 90 cm-nél szélesebb, egyszárnyú, manuálisan nyitható. Belül: Az épület kétszintes, rögtön a bejáratnál portás segít az eligazodásban, a folyosók megfelelő szélességűek, szilárd, egyenletes burkolatúak. Az épület teljes területén vezetősáv található. Minden információ a folyosón megfelelő nagyságban megtalálható, az 10

11 előadók ajtaján Braille-írással ellátott nagyméretű, kontrasztos színárnyalatú tábla található. Az előadótermek lépcsőmentesen megközelíthetőek. A lift akadálymentesen megközelíthető, megfelelő nagyságú, fény- és hangjelzéssel ellátva, a kezelőpanel megfelelő magasságban helyezkedik el, és Braille-írással ellátott. A toalett minden előírásnak tökéletesen megfelel, nyitva található, speciális használatra alkalmas. Városi Bölcsőde Perczel Mór u. 4. A főbejárattól kb. 250 méterre, egy másik utcában található egy darab, megfelelő szélességű, jelzéssel ellátott parkoló. Az épületig a járda megfelelő szélességű, szilárd, egyenletes burkolatú. Az épület másik felén lévő hátsó bejáratnál a parkoló 5 méteren belül található, jelzés nélkül, kiszállásra megfelelő hellyel. Bejárat: A kapun mindkét irányból, kb. 160 cm magasságban egy biztonsági zár ( rigli ) található, csengő nincs. Az udvarban a járda megfelelő szélességű, szilárd, egyenletes burkolatú. A rámpa megfelelő szélességű, nem túl meredek, a bejárati ajtó lépcsőmentesen megközelíthető. Az ajtót elektromos zár vezérli, a számkódbillentyűzet kb. 130 cm-es magasságban van elhelyezve. Belül: A folyosók megfelelő szélességűek, a toalett önállóan megközelíthető, megfelelő kialakítású. Belül táblák, feliratok nem találhatóak. 11

12 Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór u. 2. Az óvoda előtti parkolóból a lenti képen látható lépcsőkön keresztül kellene az épület bejáratához vezető járdát megközelíteni. A másik lehetőség, hogy az úttesten közlekedve, a következő útkereszteződésnél felmegyünk a járdára. Az alábbi képen látható az óvoda hátsó bejárata, ahol több jelzés nélküli parkoló található, és köztük ez a tábla is az épület oldalán, mely az épület és a parkoló közötti területre vonatkozik. Az épület semmilyen akadálymentesítési kritériumnak nem felel meg sem kívül, sem belül. Már a bejutás sem lehetséges. 12

13 TISZK Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyi u Az iskola hátsó udvarán lehetséges a parkolás, mozgássérült parkoló nincs kijelölve, de ennek ellenére jól megközelíthető az épület. A parkoló burkolata kerekesszékes használatra alkalmas. Járda, padka és szegély nem található az épülethez vezető úton. Bejáratok: Az iskolát két bejáraton keresztül lehet megközelíteni: egy az előbb már említett hátsó udvar felől, a másik az intézmény főbejárata. Az udvarról az épületbe való bejutást egy lift segíti a mozgáskorlátozottaknak, noha a lift biztonsági okokból zárva van. Segítséget hívni körülményes. A főbejárat kétsoros korlátú rámpával felszerelt, kerekesszékes és gyengénlátó emberek is jól használhatják. Szélessége eléri a 120 cmt. Meredeksége megfelelő, csúszásmentes a burkolata. Az ajtó üveges, de fénytörést segítő választópanelekkel felszerelt. Az ajtó szélessége eléri a 80 cm-t, kétszárnyas, manuálisan nyitható. Küszöb nincs. 13

14 Belül: Az iskola épületének mindhárom szintjén minden ajtóig a padlóval kontrasztos árnyalatú vezetősáv segíti a vakok és gyengétlátók tájékozódását. Mozgássérült toalett minden szinten kialakításra került, ajtajuk jól kivehető, nem olvad bele a környezetbe, de takarítószertárnak használják, és a rongálástól tartva zárva tartják őket. Az épületben található lift megfelelő szélességű, kerekesszékkel is használható. A gombjai alacsonyan vannak, ülő helyzetben is elérhető, Braille-írással ellátott, azonban hangjelzést nem ad. 14

15 Az iskolához tartozó kollégium minden szintjén ugyancsak található mozgáskorlátozott toalett. A kollégium liftje hangjelzést is ad, hátsó fala pedig tükrös. A mozgáskorlátozott WC-k hasonló jellemzőkkel bírnak, mint a szakképző iskolában. Az osztálytermekbe, irodákba, kollégiumi szobákba kerekesszékkel is kényelmesen be lehet jutni. Az egyetlen akadályt a kollégiumot a tanműhelyekkel összekötő folyosón találtuk: a két épületrész között kétsoros korláttal ellátott lépcsőn lehet közlekedni. Összességében elmondható, hogy az intézmény akadálymentes. TISZK Egészségügyi-Szociális Szakképző Iskola Szekszárdi Leánykollégium Bencze Ferenc u. 37. Parkolási lehetőség az épület előtti utcában lévő közparkolóban van. Mozgáskorlátozott parkolóhely kijelölése nem történt meg, a parkolóból akadálymentes rámpán lehet a járdára jutni. A kerítéstől szilárd, csúszásmentes út vezet a bejárati ajtóig, amelyhez három lépcsőn át lehet feljutni. Az épületet a mögötte lévő parkolóból megfelelően kialakított, korláttal ellátott rámpán való feljutással lehet megközelíteni. Probléma, hogy a rámpa végén található egy, az épület megépítésekor kialakított tartóoszlop. Ez az oszlop beljebb található, mint a rámpa szélessége, így akadályozza a kerekesszékkel való feljutást. 15

16 Bejáratok: Az intézmény mindkét bejárati ajtaja kétszárnyú műanyag ajtó, egy szárnya szélesebb, mint 90 cm, azonban a kilincs, illetve nyitó szerkezet magassága miatt kerekesszékes csak segítséggel tudja kinyitni. Az ajtó üveg, üvegajtón érzékelhető jelölések nincsenek. Mindkét bejárat esetén egy szélfogó rész került kialakításra, így mindenhol két ajtón keresztül lehet az épületbe bejutni. Belül: Az épület négyszintes, sehol nem található vezetősáv, a gyengénlátók a folyosó közepén elhelyezett szőnyeg alapján tájékozódhatnak. Az előcsarnokból a szobákhoz vezető lépcső nem felel meg az akadálymentesítésnek, mérete 120 cm. 16

17 Az emeleteket akadálymentesen lift igénybevételével lehet megközelíteni, a liftajtó belső mérete 90 cm, kerekesszékkel megfordulni nem lehet benne, de tükörrel felszerelt. A fényjelzéssel igen, de hangjelzéssel nem ellátott liftben kapaszkodó korlát található, a tapintható, Braille-írással ellátott kezelőgombok a bejárattól jobbra helyezkednek el, 90 cm-es magasságban. Az épületben szintenként akadálymentes WC-mosdó található, azonban az ajtón nincs jelzés erre vonatkozóan. A helyiségekben a kerekesszékes megfordulás biztosított. A WC-csésze két irányból megközelíthető, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. A mosdó és a tükör nem felel meg teljesen a követelményeknek, a vészjelző berendezés 90 cm magasságban található. Az épületben két szinten mozgáskorlátozott részére kialakított egyegy 2 ágyas szoba található. A szobákba való bejutás biztosított, az ajtók megfelelő szélesek. A szobákhoz kialakításra került egy-egy akadálymentes mosdó helyiség is, azonban az ide való bejutás akadályba ütközik egyrészről az ajtó szélessége, másrészről az előtérben elhelyezett bútorok, berendezési tárgyak miatt. Összességében elmondható, hogy az épület részben akadálymentes. Az épület felújításakor az intézmény nagy gondot fordított az akadálymentesítésre, azonban mindent a követelményeknek megfelelően nem tudtak kialakítani, részben az épület adottságaiból kifolyólag. 17

18 II. Városi hivatalok, közintézmények Városi Bíróság Augusz I. u Az intézményt az 1 db akadálymentes parkolóval ellátott, a bejárattól 20 m-re lévő parkolóból közelíthetik meg a gépjárművel érkezők. A parkolót egy úttest és akadálymentes járda választja el a bejárattól. A járda 3 m széles, burkolata szilárd, egyenletes, a bejárati ajtó előtt vezetősáv található. Főbejárat: A bejárat lépcsőmentesen megközelíthető, a bejárati ajtó 110 cm széles, részben üveg, melyen érzékelhető jelölések vannak. Az ajtó mellett 90 cm magasságban csengő található. Parkoló Belül: A bejárattól vezetősávval megközelíthető információs pult található. Az elhelyezett táblák piktogrammal kiegészítve és Braille-írással ellátottak. Az információs pulttól vezetősáv vezet a liftig. A liftajtó mérete 90 cm, a fülke mérete 120x130 cm. A liftben a gombok az ajtó mellett jobbra találhatóak, 110 cm magasságban, fényjelzéssel és Braille-írással ellátottak. Az akadálymentes lift hangjelzéssel ellá- tott. Vezetősáv A folyosó 150 cm széles, felülete egyenletes, az ügyfélszolgálati irodákhoz vezetősáv vezet. 18 Bejárat

19 Az ügyfélszolgálati iroda ajtaja 110 cm széles, az ügyfélszolgálati pult akadálymentesen megközelíthető, a mérete, kialakítása megfelelő, az ügyintézővel a szemkontaktus biztosított. Az iroda indukciós hurokkal ellátott, amelyet tábla is jelez. Az emeletre vezető lépcsők nem felelnek meg az akadálymentesítési követelményeknek. Indukciós hurokkal ellátott terem A közösségi WC-k, mosdók vezetősávval megközelíthetők, a helyiségekben a kerekesszékes megfordulás biztosított. A WC-csésze két irányból megközelíthető, két oldalról kapaszkodókkal ellátott. Vészjelző csengő 30 cm és 90 cm magasságban található, a konkáv kialakítású mosdókagyló 90 cm magasan került elhelyezésre, felette dönthető, megfelelő méretű tükör található. Akadálymentes WC Összességében elmondható, hogy az épület akadálymentes. Családok Átmeneti Otthona Csatári u. 70/b. Parkolásra kijelölt hely nincs, megállni az intézmény melletti utcában lehet. A megfelelő kiszálláshoz az úton kell megállni, ami az autós forgalmat zavarhatja. A járda szilárd burkolatú, kicsit egyenetlen, megfelelő szélességű. A kerti kapu megfelelő szélességű, manuálisan nyitható, de zárva tartják. A csengő a vaskerítés zártszelvénye közötti résen benyúlva a kerítésoszlopon található, cm magasságban. A rámpa elég hosszú, keskeny, csúszásmentes, egyenletes, de a bejutást nehezíti egy szabályos U alakú hajtűkanyar a rámpa közepén, amelyen feljutva érkezünk a bejárati ajtó előtti kis pihenőre. 19

20 Főbejárat: A bejárati ajtó megfelelő szélességű, egyszárnyú, de küszöbbel van ellátva. Belül: Az épület kétszintes, belül lépcső található, felvonó nincs, így a felső szint mozgáskorlátozottak számára nem közelíthető meg. A földszinten a folyosó is és a szobák ajtaja is keskeny, kerekesszékkel bejutni nem lehet. Vezetősáv nem található. Jelzések, táblák a falon nincsenek. Akadálymentes közösségi mosdó nem került kialakításra, a meglévő mosdó ajtaja túl keskeny, belül a hely túl kicsi, nem alkalmas speciális használatra. Polgármesteri Hivatal Béla tér 8. Az épület főbejáratától 10 m-re található a parkoló, ahol 1 darab kijelölt akadálymentes parkoló áll a mozgáskorlátozottak rendelkezésére, megfelelő felfestéssel és táblával jelölve. A parkolóból szilárd, egyenletes járdán, az épülettel egy síkban közelíthető meg a Hivatal, a vakok és gyengénlátók közlekedésének segítésére azonban nincs vezetősáv felfestve. Főbejárat: A bejárat előtti négy oszlop akadályozza a vak és gyengénlátó ügyfelek tájékozódását. E mögött található a 100 cm széles, egyszárnyas, manuálisan nyíló ajtó. A bejutás után három lépcsőfokkal találja magát szemben az ügyfél. Hátsó bejárat: 120 x 150 cm belső méretű, megfelelő szélességű ajtóval, Braille-írással ellátott kezelőpanelű lift amely maga a bejárati ajtó - segíti a fogyatékkal élők bejutását az épületbe, viszont a felvonó csak az első szintig közlekedik, így a második szintre kerekesszékkel feljutni nem lehet. Belül: A 1,5 méter széles folyosó nem csúszásmentes, de egyenletes. Néhány helyen szőnyeget helyeztek el, de vezetősáv kialakítására nem került sor. Kerekesszékkel való megfordulás biztosított. Az információs pultot kerekesszékkel megközelíteni nem lehet, de az 20

21 ott dolgozó személyzet előzékeny, segítőkész, így ha az ügyfél segítséget kér, bármilyen ügyét el tudja intézni. Az ügyintézésre kijelölt helyiségek kerekesszékkel nem közelíthetőek meg: a bejárati ajtók 85 cm szélesek, és a helyiségekben a kerekeszszékkel való megfordulás nem biztosított. A közösségi WC-k, mosdók az első szinten találhatóak, ám csak lépcsőn juthat el hozzájuk az ügyfél, és a belső térben a nem-kontrasztos kialakítás miatt gyengénlátók nehezen tájékozódnak. A kerekesszékkel való bejutás az ajtó 85 cm-es szélessége miatt nem lehetséges, bár a helyiségben a kerekesszékes megfordulás biztosított lenne. Az állítható magasságú WC-csésze két irányból megközelíthető, kapaszkodókkal nincs ellátva. A mosdókagyló 90 cm magasan került elhelyezésre, felette megfelelő méretű, állítható magasságú, de nem dönthető tükör található. Vészjelző csengőt nem helyeztek el a helyiségben. Összességében elmondható az épületről, hogy részben akadálymentes. Balassa János Kórház Rendelőintézet (korábbi SZTK) Béri Balogh Ádám utca 5-7. Kijelölt akadálymentes parkoló nincs a közelben, de az épület mögül lifttel, akadálymentesen bejuthat a mozgáskorlátozott, amennyiben több szabad parkolóhely is van. Bejárat: Az épület főbejárata felől méter hosszúságú, 120 cm széles, dupla korláttal ellátott, ám kissé meredek rámpán keresztül juthat fel a mozgáskorlátozott személy. A rámpán vakok és gyengénlátók részére piros téglák beépítésével alakították ki a vezetősávot. A bejárati ajtó kétszárnyas, automatikusan nyíló. Belül: A folyosó széles, fordulásra is alkalmas, de a járófelület néhol csúszós. A portától néhány méterre elektronikus információs pult is található, amely az intézetigazgató beszámolója alapján gyengénlátók számára kialakított. Az emeletek lifttel elérhetők, a felvonó mozgáskorlátozottak számára jól használható, 120 cm széles, 250 cm mély, a kezelőpult középen található, 90 cm magasságban, jól tapintható, de Braille-írással nincs ellátva. 21

22 Az egyes szobák ajtaja néhol nincs 90 cm széles. Mozgáskorlátozottak számára kialakított WC a lifttel akadálymentesen megközelíthető emeleten található. Az ajtóra szerelt ajtóbehúzó letört, felmérésünk készítéséig nem szerelték vissza. A helyiség kialakítása nem kontrasztos, de kerekesszék-barát, elegendő hely van a WC-csésze és a mosdó előtt, a WC mellett jobb oldalon lehajtható korlát található, a tükör és a mosdó dönthető. A helyiséget pelenkázónak is használják, ám komoly hiányosság, hogy a helyiség zárva van, a kulcs a portán elkérhető. A helyiség bejárata Braille-írással ellátott. 22

23 III. Sport és szabadidő Városi Sport- és Szabadidőközpont Keselyűsi út 3. Kijelölt parkoló 50 méteren belül található, két darab megfelelő szélességű, kiszállásra megfelelő hellyel. Az alábbi képen látható emelkedőn feljutva érkezünk az épület szintjére, ahol a bejáratok vannak. Bejárat: A főbejárathoz két lépcsőfok vezet, melyek 18 cm magasságúak, a lépcső szélessége 600 cm, korlát nem található. A bejárati ajtó egyszárnyú, megfelelő szélességű, manuálisan nyitható. A főbejárattól kb. 30 m-re, az épület oldalában külön bejáratot alakítottak ki a mozgássérülteknek, amit általában zárva tartanak, csak akkor nyitják ki, ha szükséges. Itt a rámpa megfelelően kialakított, burkolata egyenletes, korlátokkal mindkét oldalon ellátott. Az ajtó szélessége az előírásoknak megfelel, manuálisan nyitható. Belül: A folyosók megfelelő szélességűek, csúszásmentesek, egyenletes burkolattal vannak ellátva, de vezetősáv nem található. A nézőtéren nincs speciális hely kialakítva a kerekesszéket használók fogadására. A lépcsőzetesen emelkedő sorok mellett van egy közlekedő útvonal (folyosó), ahol - ha nem mozog senki - meg tudnak állni. 23

24 A felső szintre feljutni csak lépcsőn, a jobbra látható képen látható formában lehet. A mosdó-wc ajtaja 90 cm-nél szélesebb, speciális használatra alkalmas. Zárva tartják, ha szükséges, a portás kinyitja. Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő Sport u. 2. A bejárathoz legközelebb eső parkoló 25 méteren belül található, 4 darab, felfestéssel és táblával ellátott, szilárd burkolatú, kiszállásra alkalmas akadálymentes parkolóhellyel. A járda megfelelő szélességű. Bejárat: A kétszárnyas, szárnyanként 80 cm szélességű, mindkét szárnyán nyitható főbejárat lépcsőmentesen megközelíthető. Belül: A folyosó szélessége megfelelő, csúszásmentes, egyenletes. A belső helyiségek megfelelőek, a mosdó-wc speciális használatra alkalmas. A bejáratnál pénztár található, jól megközelíthető. Az épületben akadálymentes öltöző kialakítására is sor került. A medence lépcső használata nélkül megközelíthető, mobil beemelő lift áll a mozgásukban korlátozottak rendelkezésére. 24

25 IV. Ügyintézés, vásárlás I. sz. Posta Széchenyi u Az épülettől 30 m-re található a parkoló, amely 2 db kijelölt akadálymentes parkolóval rendelkezik: az egyik a piactér oldalán, a másik erre merőlegesen. A piactér felőli részen nincs szegély, viszont a piactér miatt nem alakították ki szélesebbre. A másik oldalról kerekesszékkel nem közelíthető meg a posta, mivel cm-es szegély húzódik a parkoló mellett. A parkolótól szilárd, egyenletes járdán kialakított rámpán keresztül lehet megközelíteni az épületet. A rámpa mellett egy megfelelően kiépített kétsoros korlát húzódik. Posta feljáró Főbejárat: Kétszárnyas, egyenként 85 cm szélességű automatikusan nyíló, sötétbarna kerettel elkülönített bejárati ajtón keresztül egy előtérbe érkezünk, ahonnan lengőajtón keresztül jutunk a postára. A folyosó nem csúszásmentes, de egyenletes, vezetősáv kialakítására nem került sor. Kerekesszékkel való megfordulási lehetőség biztosított. Nagyposta bejárata Belül: Az ügyfélszolgálati pult kerekesszékkel jól megközelíthető, a pult magassága írásra alkalmas, az ügyintézővel a szemkontaktus biztosított. Az épületben ügyfélhívó rendszer működik, melynek megközelítésére megfelelő méretű szabad hely áll rendelkezésre, a kezelőeszkö- 25

26 zök magassága az akadálymentességnek megfelel. A hívórendszer Braille-írással ellátott, a tábla jól látható piros számokkal írja ki a sorszámokat. Az ügyfélhívó berendezés sípoló hangjelzéssel igen, de sorszámbemondással nem ellátott. Az épületben információs táblák találhatóak, azonban azok nem felelnek meg magasság, tapinthatóság, hangjelzés szempontjából az akadálymentességnek. Vezetősáv sehol sem található. Összességében az épületre elmondható, hogy részben akadálymentes. Raiffeisen Bank Garay tér 2. A bejárattól m-re 2 darab mozgássérült parkolót alakítottak ki, szabályos jelöléssel, felfestéssel, ám a parkoló szélessége kisebb az előírtnál, mert 2,1 m szélességűek, így hiányzik a 1,5 m széles kiszállósáv. A bejárat nagyjából 8-10 méter megtétele után, csak egy kisebb műútszakaszon átjutva közelíthető meg akadálymentesen. A járda burkolata szilárd, egyenletes, megfelelő szélességű. Bejárat: Mozgáskorlátozottak számára külön bejáratot alakítottak ki a Garay tér felől, melynek szélessége megfelelő, egyszárnyas, manuálisan nyitható, ám a bejárat távol van a főbejárattól és a sorszámigénylő géptől. Belül: A folyosó kerekesszékes használathoz, forduláshoz megfelelő szélességű, ám a járólap kissé csúszós, valamint a vakok és gyengénlátók számára az ügyintézés nehezen megoldható. A sorszámhúzó berendezés nyomtatott cédulát bocsát ki, de a kivetítőn csupán a hívott ügyfél száma jelenik meg, szükség lenne hanghívásra is. A megfelelő magasságú asztalok kialakítása ugyanakkor lábszabad. OTP Bank Szent István tér 5-7. A bejárattól méterre 2 darab, szabályos jelöléssel és felfestés- 26

AKADÁLYMENTESÍTÉS. 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez

AKADÁLYMENTESÍTÉS. 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez AKADÁLYMENTESÍTÉS 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA KIADVÁNYA. Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. Felelős kiadó: Borsos József

Részletesebben

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatok közül csak azt kell kitölteni, amely a projektjére releváns. A kitöltés a pályázathoz csatolt építési

Részletesebben

AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP TB

AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP TB KERTVÁROSI BÖLCSŐDE AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001 Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. Építtető: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2800 Tatabánya V., Fő tér 6., 2016. december

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal C Épület Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog Nánási út 4 HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület Cím: 3300 Eger, Kossuth lajos U. 9 Hangos térkép Bejárat és az udvar 1 / 6 A főbejárat

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év február 13-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás akadálymentesítési beruházás elvégzéséhez Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA 1: ELŐSZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS CÉL OTÉK Idevonatkozó fejezetei: AKADÁLYMENTES ILLEMHELY KIALAKÍTÁSA > AKADÁLYMENTESSÉG: az épített környezet alapvető tulajdonsága. Az akadálymentes tervezés kiindulópontja a

Részletesebben

Akadálymentesített bükfürdői szálláshelyek

Akadálymentesített bükfürdői szálláshelyek Akadálymentesített bükfürdői szálláshelyek Apartmanok Anna Apartman Házba és az apartmanokba be lehet jutni kerekes székkel A teraszra rámpa van kialakítva A fürdőszobában a kádba be kell lépni, de ott

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA

KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA SAJTÓANYAG A Projekt az Európai Unió támogatásával Az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében.

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében. Beszámoló Az Elesett Öregekért Alapítvány 2010.03.16 -án megnyerte a DDOP-3.1.1.-09-2009-0071.sz. pályázatot, amely pályázat keretében az Alapítvány fenntartásában működő gadányi Szeretetotthon teljes

Részletesebben

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány

OTÉK Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című FSZK kiadvány Budaörsi Ifjúsági Klub 2040 Budaörs Károly király utca 3. Akadálymentességi ajánlás Jogszabályok: Tervezési előírások: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN FOGALMAK, SZABÁLYOK, IRÁNYELVEK SZERKESZTETTE: Igali Zsófia ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZREMŰKÖDŐ SZAKMAI KONZULENSEK: Hallássérültek vonatkozásában:

Részletesebben

10 fõ bentlakására alkalmas autista lakóotthon tervezési programjánál különösen az épület akadálymentes használhatóságágát vettük figyelembe.

10 fõ bentlakására alkalmas autista lakóotthon tervezési programjánál különösen az épület akadálymentes használhatóságágát vettük figyelembe. MASTERPLAST A JÖVÕ GENERÁCIÓJA ALAPÍTVÁNY Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos lakóotthonának átépítéssel történõ bõvítésének és átalakításának építészeti ötletterv pályázata. Cím: Szakáld község, Dózsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Olyan magyar állampolgárságú, időskorú (70 évnél idősebb) magánszemélyek,

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Olyan magyar állampolgárságú, időskorú (70 évnél idősebb) magánszemélyek, PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ I. Pályázati program célja: Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelveket követve olyan lehetőséget kínálunk az idős embereknek, amely az egész életük során

Részletesebben

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, humán rehabilitációs és műszaki szaktanácsadó táplálkozási szakértő Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök humán

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

M BE. Indukciós hurok

M BE. Indukciós hurok Indukciós hurok Indukciós hurok - a 24 főt befogadni képes irodába indukciós hurok került beépítésre az irodában dolgozó hallássérült dolgozó munkafeltételeinek javítására, illetve, hogy ügyfélfogadáshoz

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

SZOMBATHELY, Hollán Ernő utca 2. SMIDT MÚZEUM

SZOMBATHELY, Hollán Ernő utca 2. SMIDT MÚZEUM MÓDOSÍTOTT REHABILITÁCIÓS MŰSZAKI LEÍRÁS SZOMBATHELY, Hollán Ernő utca 2. SMIDT MÚZEUM, Dátum 2016. május 1 Tervezési feladat: A múzeum bővítésének terveinek építési engedélymódosításához készült a terv.

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

Nem mindennapi hétköznapok

Nem mindennapi hétköznapok Nem vagy egyedül! Pályázat Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Guruló Műhelyhálózat Nem mindennapi hétköznapok Avagy egy mozgáskorlátozott édesanya élete Készítette: Andrássy Judit Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást.

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Kedves Ügyfeleink, Látogatóink! Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Alapítványunk irodáját a belváros, ill. Újpalota felől a következő buszjáratokkal lehet

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009.

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. Felújítási feladatok - C/7 Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola (Baranyai u. 16-18.) Az étkező és a konyha felújítása. Étkező utca felöli

Részletesebben

Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt

Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt ÚTMUTATÓS FELMÉRŐÍV INTÉZMÉNY NÉGYJEGYŰ KÓDJA INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME INTÉZMÉNY TÍPUSA

Részletesebben

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Akadálymentesítési mûszaki leírás

Akadálymentesítési mûszaki leírás Japáner Tervezõi és Kivitelezõi Bt. Vámospércs, hrsz.: 476/13 Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Kiviteli terv Akadálymentesítési mûszaki leírás Megközelítés, akadálymentes parkoló kijelölése:

Részletesebben

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A projekt azonosító száma: KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 A projekt megvalósulásának

Részletesebben

Gyöngyszem a Strázsahegyen

Gyöngyszem a Strázsahegyen Gyöngyszem a Strázsahegyen 1171 Bp. Függőcinege u. 30./2 Bemutató leírás: XVII. kerületben, Rákoskerten, a Függőcinege utca 30 szám alatt 2008 év elején átadott ötlakásos sorház második, 65m2 lakása teljesen

Részletesebben

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG Változások az új IIHF szabálykönyvben A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. Pályázati program célja:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. Pályázati program célja: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ I. Pályázati program célja: Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelveket követve olyan lehetőséget kínálunk az idős embereknek, amely az egész életük során

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK EXPO CENER PÉCS ECHNIKAI ADOSÁGOK A létesítmény közel 10.000 m2 fedett és 20.000 m2 nyitott alapterülettel rendelkezik. Minden helyiségünk légkondicionált, padlófőtéssel, korszerő légtechnikai berendezéssel

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/ Virtuális túra Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/562-246, fax: 29/562-242 E-mail: ds@dabasnet.hu Web: www.oboarena-dabas.hu A csarnok vezetője: Prohászka Csaba Tel.: 70/321-1653 1 /

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (XI. 16.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (XI. 16.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (XI. 16.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

A fogyatékos emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban. Elõszó

A fogyatékos emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban. Elõszó Elõszó A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány célja, az alapító okiratában megfogalmazottak szerint a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe Festendő Címe felület Katica Óvoda Tiszaújváros, Irinyi J. út 2. 07.04.-07.10. Földszinti 2-3. csoport mosdó É 26 Személyzeti WC É 12 Olaj lábazat Mázolás Parketta lakkozás Bóbita Óvoda Tiszaújváros, Kazinczy

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről

Ügyféltájékoztató. Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről Ügyféltájékoztató Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését

Részletesebben

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához 2017. évre tervezett kiadások Nettó [eft] Bruttó(eFt) Dologi kiadások Fekete István

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló Down Alapítvány MENTÁLISAN AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló közlekedésre,, utazásra

Részletesebben

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom)

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom) MŰSZAKI LEÍRÁS: A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye, a Városligeti Műjégpálya (1146. Budapest, Olof Palme sétány 5.), illetve az 1. számú telephelye, a Margitszigeti

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

így nincs hatással az épület esztétikai megjelenésére.

így nincs hatással az épület esztétikai megjelenésére. Az esélyegyenlőségi törvény írja elő az akadálymentesítést, mely mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Segédlet a közszolgáltatások egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Szerkesztõ Pandula András

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE. Tájékoztató a város tulajdonában lévő középületek akadálymentes közlekedési feltételeinek teljesüléséről

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE. Tájékoztató a város tulajdonában lévő középületek akadálymentes közlekedési feltételeinek teljesüléséről ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE Tájékoztató a város tulajdonában lévő középületek akadálymentes közlekedési feltételeinek teljesüléséről Tisztelt Közgyűlés! A fogyatékos személyek

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Az év akadálymentes épülete

Az év akadálymentes épülete 2009 Az év akadálymentes épülete M1 Ajka Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont Veszprém Veszprém Megyei Földhivatal Rétság Polgármesteri Hivatal M3 Debrecen M0 Postás Üdülő Taksony Óvoda és Szociális

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009 építészeti nívódíj pályázat Összefoglaló

AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009 építészeti nívódíj pályázat Összefoglaló AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009 építészeti nívódíj pályázat Összefoglaló Előzmények Az épített környezet akadálymentesítésére irányuló kormányzati intézkedéseket első ízben 1989. szeptemberében sürgette

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ 2009 Segédlet a közszolgáltatások egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés Segédlet a közszolgáltatások egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Metal and Engineering Solutions. Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK

Metal and Engineering Solutions. Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK Metal and Engineering Solutions Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK bérbe adás ÜZEMEK, RAKTÁRAK, IRODÁK BÉRBE ADÓK! KIVÁLÓ LEHETŐSÉG! A Platt 2003 Kft. szeretné bérbe adni a tulajdonában

Részletesebben