REFERENCIÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFERENCIÁK 1989-2009"

Átírás

1 1/7 OPERÁCIÓKUTATÁS ÉS DÖNTÉSI RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT REFERENCIÁK Projekt Javaslatok a Szeged város elektromos tömegközlekedés fejlesztése keretében új trolibusz jármővek gyártása, szállítása, engedélyeztetése, a szükséges betanítás elvégzése és a szerzıdésben meghatározott egyéb szolgáltatások teljesítése elnevezéső közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában szereplı részszempont-súlyszámokra és a részszempontok szerinti értékelési módszerekre 2009 Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. Projekt Javaslatok a Szeged város elektromos tömegközlekedés fejlesztése keretében új villamos jármővek gyártása, szállítása, engedélyeztetése, a szükséges betanítás elvégzése és a szerzıdésben meghatározott egyéb szolgáltatások teljesítése elnevezéső közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában szereplı részszempont-súlyszámokra és a részszempontok szerinti értékelési módszerekre 2008 Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 3. Projekt Alkatrészhibák korai felismerését támogató Excel-alkalmazás fejlesztése (Early Warning Trigger System) (a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetésével) Megbízó Robert Bosch Elektronika Kft. 4. Projekt Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó rendezvényszervezés és árubeszerzés nyílt eljárású közbeszerzési pályázat döntési modellje és értékelése 2008 Megbízó A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére 5. Projekt Telephelyek éves üzemeltetésének modellezése 2007 Megbízó Prímagáz Hungária Zrt. 6. Projekt Legrövidebb út keresése úthálózatban súly- és méretkorlátozások figyelembevételével 2007 Megbízó GraphIT Kft. 7. Projekt A 4. metróvonal II. szakasz (Baross tér Bosnyák tér) alternatíváinak összehasonlító vizsgálata (A Keresztespók Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel együttmőködve. A vizsgálat a környezeti hatástanulmány része.) Megbízó Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.

2 2/7 8. Projekt Nevelési tanácsadók nyilvántartási és forgalmi adatbázisának és kezelıfelületének fejlesztése Megbízó XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó és Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 9. Projekt Bázistelepek és töltıüzemek minimális éves mőködtetési költségeinek meghatározása néhány forgatókönyvre 2005 Megbízó Prímagáz Hungária Rt. 10. Projekt Térinformatikai adatbázisokra épülı döntési és környezeti modellezı eszközök fejlesztése Megbízó Oktatási Minisztérium 11. Projekt Projektek értékelése, eredmények érzékenységvizsgálata, fıbb kockázatok értékelése Megbízó MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvény-társaság 12. Projekt Az FKF Rt. települési szilárd hulladékkezelési technológiáinak környezetgazdálkodási elemzése és értékelése 2003 Megbízó Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. 13. Projekt Döntési feladatok az Agyfarmban 2003 Megbízó BMGE Szociológiai és Kommunikációs Tanszék 14. Projekt Bázistelepek és tárolóüzemek szállítási vonzáskörzeteinek meghatározása 2003 (folytatás) Megbízó Prímagáz Hungária Rt. 15. Projekt Erıforrás-tervezés Megbízó Scala Business Solutions N.V. 16. Projekt Projektek értékelése, eredmények érzékenységvizsgálata, fıbb kockázatok értékelése 2002 Megbízó MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvény-társaság 17. Projekt A Dél-Buda-Rákospalota metróvonal alternatíváinak összehasonlító vizsgálata 2002 (A Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. vezetésével folyó elızetes környezeti hatásvizsgálatban a Keresztespók Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel együttmőködve vettünk részt.) Megbízó DBR Metró Projekt Igazgatóság 18. Projekt Töltı- és tárolóüzemek minimális költségő üzemeltetésének tervezése 2002 Megbízó Prímagáz Hungária Rt.

3 3/7 19. Projekt Banki projektek rangsorolása 2001 Megbízó Raiffeisen Bank 20. Projekt Elızetes környezeti hatástanulmány a Páty, Sasfészek-tó revitalizálásához 2001 Megbízó TERMINÁL Rt. 21. Projekt A klímaváltozás gazdasági hatásainak játékelméleti modellezése 2001 (Ebben a projektben A Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Operációkutatási Tanszékével és további európai kutató-intézetekkel együttmőködve vettünk részt.) Megbízó Európai Unió SIADCERO projekt 22. Projekt A Dunamenti Erımő Rt. levegıtisztaságvédelmi fejlesztési programja Projekt A Dunamenti Erımő Rt. által kibocsátott kémiai anyagok terjedésmodellezése 2000 Megbízó Dunamenti Erımő Rt. 24. Projekt A General Electric Rt. Veresegyházon tervezett turbinatesztelı üzeme által kibocsátandó kémiai anyagok terjedésmodellezése 2000 Megbízó General Electric Rt. 25. Projekt Részletes környezeti hatástanulmány a Komló, Béta-akna üzemterületen tervezett hulladék akkumulátor feldolgozó létesítésére (Ebben a projektben alvállalkozóként vettünk részt.) Megbízó Komló Város Önkormányzata 26. Projekt A Gazdaságfejlesztési Pályázat hatékonyságának vizsgálata Projekt Az Ipari Park Fejlesztési Program értékelése 1999 Megbízó Gazdasági Minisztérium 28. Projekt A Töki Komposztüzem által kibocsátott kémiai anyagok terjedésmodellezése 1999 Megbízó Champignon Union Kft. 29. Projekt Dunaharaszti szennyvíziszap komposztáló telep elızetes környezeti hatástanulmány 1999 Megbízó Dunaharaszti Közmő Iroda Kft. 30. Projekt Hulladéktömörítı optimális elhelyezésének vizsgálata 1999 Megbízó VÁTI-ALLOCOORD 31. Projekt Hulladékkezelési létesítményekbe történı szállítás optimalizálása 1999 Megbízó VÁTI-ALLOCOORD

4 4/7 32. Projekt Szakértıi, adatfeldolgozási és értékelési feladatok ellátása a központi költségvetési szervek számára, és 17 párhuzamosan futó tender kiértékelése 1998 Megbízó Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága 33. Projekt Másoló és sokszorosító gépek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése c. tender értékelése a WINGDSS szoftver segítségével 1998 Megbízó Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Fıigazgatóság 34. Projekt A MOM Park elızetes környezeti hatásvizsgálata 1998 Megbízó BHG Beruházó Bt. 35. Projekt Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízháztartás rendszerének számítógépes modellezése a többszempontú döntési módszerek felhasználásával 1998 Megbízó Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 36. Projekt Elızetes környezeti hatásvizsgálat regionális hulladéklerakó létesítésére Taksony térségében 1998 Megbízó Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 37. Projekt Budapesti Golf és Country Klub Golfpálya elızetes környezeti hatásvizsgálata 1998 Megbízó Göd Nagyközség Önkormányzata 38. Projekt Szoftveres környezeti monitoring rendszer a környezet terhelésének megfigyelésére, terhelési adatok rögzítésére és feldolgozására 1998 Megbízó B.T. Holding Öntöde Kft. 39. Projekt Környezeti hatástanulmány regionális hulladéklerakó létesítésére Gyál térségében 1998 Megbízó A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. 40. Projekt Erımővi adatbázis kifejlesztése és illesztése a PSIM 4.2 termelésszimulációs programhoz 1998

5 5/7 41. Projekt Szakértıi, adatfeldolgozási és értékelési feladatok ellátása a központi költségvetési szervek szoftver eszközök, informatikai szolgáltatások igénybevétele tárgyában 1997 Megbízó Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága 42. Projekt Az EDI alkalmazása a statisztikai adatfeldolgozásban címő projekt kivitelezésére szolgáló közbeszerzési eljárás lebonyolításához és értékeléséhez szükséges dokumentáció elkészítése 1997 Megbízó Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala Informatikai Koordinációs Irodája 43. Projekt Beruházási döntéselıkészítı tanulmány a Kertváros Délkelet Agglomeráció Kistérségi területfejlesztési Társulás kommunális hulladék elhelyezésére vonatkozóan 1997 Megbízó A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. 44. Projekt Környezeti állapotfelmérés és állapotértékelés a Rákos-patak medrére és árterületére 1997 Megbízó Fıvárosi Önkormányzat, Fıpolgármesteri Hivatal, Környezetvédelmi Ügyosztály 45. Projekt Szállítói tenderértékelı szoftverrendszer kifejlesztése 1997 Megbízó Magyar Posta Rt. 46. Projekt Részletes környezeti hatástanulmány az apci volt Qualital telephelyen tervezett hulladék akkumulátor feldolgozó üzem létesítésére Projekt Beruházási döntéselıkészítı környezeti hatástanulmány az RC Akku Rt. által az apci volt Qualital telphelyen létesítendı hulladék akkumlátorfeldolgozó üzemre vonatkozóan 1996 Megbízó HAF Rt. (Hulladék Akkumulátor Feldolgozó Részvénytársaság) Budapest 48. Projekt Szállítói tenderértékelı szoftverrendszer kifejlesztése (WINGDSS 4.1) 1996 Megbízó Magyar Posta Rt. 49. Projekt Magyarország környezeti állapotára vonatkozó információk összehasonlításának és összegyőjtésének módszertani fejlesztése (Ebben a projektben fıvállalkozóként a PHARE program keretében vettünk részt.)

6 6/7 50. Projekt Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitoring program kidolgozása (Ebben a projektben alvállalkozóként a PHARE program keretében vettünk részt.) 51. Projekt Népszavazási szoftverek tenderérétkelése 1995 Megbízó Belügyminisztérium, Választási Iroda 52. Projekt A tarifaszerkezet mőszaki elıkészítése Projekt Erımővi információs rendszer kifejlesztése SAS környezetben Projekt Beruházások környezeti hatásvizsgálati folyamatának számítógépes segítése Projekt Szállításoptimalizálási programrendszer kifejlesztése 1993 Megbízó PRIMAGÁZ Rt. 56. Projekt Az Alföld környezeti súlypontjának meghatározása a szakértıi és döntéshozói körök véleményének figyelembevételével Projekt Környezetértékelési modell kialakítása 1991, 1992, Projekt Pályázati döntéselıkészítı szoftverrendszer kifejlesztése 1992 Megbízó Népjóléti Minisztérium, Család-Gyermek-és Ifjúságpolitikai fıosztály; MATÁV Rt. 59. Projekt Szállodalánc vagyonértékelése 1992 Megbízó PRODINFORM 60. Projekt Az évi szociális pályázatok döntési modelljének kialakítása. megoldása és a megoldások érzékenységvizsgálata 1992 Megbízó Népjóléti Minisztérium Család-, Gyermek- és Ifjúságpolitikai Fıosztály 61. Projekt A WINGDSS 2.0 pályázati döntéselıkészítı szoftverrendszer installálása és bevezetése 1992 Megbízó Népjóléti Minisztérium Család-, Gyermek- és Ifjúságpolitikai Fıosztály (1 példány), és MATÁV Rt. (3 példány) 62. Projekt Környezeti hatásvizsgálatok értékelését támogató szoftver kifejlesztése 1992

7 7/7 63. Projekt WASP-IV programcsomag kifejlesztése Projekt Közép- és hosszú távú termeléstervezı rendszer 1990 Megbízó Magyar Villamos Mővek Tröszt 65. Projekt Tartamdiagramok elıállítására és kezelésére szolgáló programcsomag kifejlesztése és az ICARUS programcsomag személyi számítógépen történı futtatásához adatbázis építése Megbízó Magyar Villamos Mővek Tröszt, Argonne National Laboratory és International Atomic Energy Agency 66. Projekt Modeling of Interconnected Power Systems Megbízó IIASA, System and Decision Science Program

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (VITUKI Nonprofit Kft.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. július 1 1. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT

ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT BEMUTATKOZÓ FÜZET 2015 Tartalom CÉG ADATAI... 2 ALKALMAZOTTAK:... 3 CÉG RÖVID BEMUTATÁSA... 4 ÉPÍTŐIPARI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS... 5 KÖRNYEZETVÉDELEM,VÍZGAZDÁLKODÁS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG...3 2. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ FÜZET ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT

BEMUTATKOZÓ FÜZET ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT BEMUTATKOZÓ FÜZET 2014 ÉPÍTŐIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT Tartalom CÉG ADATAI... 2 ALKALMAZOTTAK:... 3 CÉG RÖVID BEMUTATÁSA... 4 ÉPÍTŐIPARI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS... 5 KÖRNYEZETVÉDELEM,VÍZGAZDÁLKODÁS...

Részletesebben

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés)

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Kiválasztott szervezet: VTK Innosystem Kft. (Budapest) Képviseli: Dr. Major Veronika A VTK Innosystem

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi i előirányzatból vissza nem térítendő

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet 1 Új Széchenyi Terv pályázati kiírása Beadás kezdete: 2012.01.05. Beadási határidő: 2012.06.29. célja: i feltételek/ mértéke (%): 60 minimum 50 000 000.- HUF maximum 400 000 000.- HUF Az üzleti infrastruktúra

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása /tájékoztató dokumentum/ készült a Zala Megyei Önkormányzat által az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló a Területfejlesztési

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

elő- és végleges akcióterületi tervének elkészítése kidolgozása elő- és végleges akcióterületi tervének elkészítése

elő- és végleges akcióterületi tervének elkészítése kidolgozása elő- és végleges akcióterületi tervének elkészítése Az alábbi lista a most 20 éves HBH Euroconsulting Kft. jelentősebb referenciáit tartalmazza 2005-től kezdődően. Ha az ezt megelőző évek munkáiról is szeretne információt kapni, kérjük, keresse irodánkat!

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák. II. Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel

Többszempontú döntési problémák. II. Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák II. Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel

Részletesebben

Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése

Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 2008. OKTÓBER Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Megrendelő: Pest Megye Önkormányzata Kidolgozta: AACM Central Europe Kft. Tartalom

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítı a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 066. szám, 2011.06.08. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követıen a hiteles Közbeszerzési Értesítı

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben