2009/4. július-augusztus. Kedves Olvasó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/4. július-augusztus. Kedves Olvasó!"

Átírás

1 2009/4. július-augusztus Kedves Olvasó! Mit is mondott Sándor Atya? Vissza kell találnunk a hagyományainkhoz... nem felejtve történelmünket. Hinnünk kell magunkban, egymásban, a szeretet erejében. S ha tudnák milyen boldog vagyok, hogy nem adtam fel a legnehezebb pillanatokban! Ehhez kellett annak a sok Emberkének a segítsége, amit kaptam az elôkészület során. Köszönöm Mindenkinek aki bízott ennek a csodálatos megemlékezésnek a sikerében, mindenkinek aki ha csak egy gondolattal is, de részt vett benne és hozzáadott valamit. Köszönöm Arankának, hogy segítségével újra együtt ünne - pelhetett a három falu: Isztimér, Bakonykuti és Guttamási. Köszönöm a többi polgármesternek is a környezô településekrôl, hogy megtisztelték ünnepünket jelenlétükkel. Köszönöm Önkormányzatunk testületi tagjainak, a Bakonykuti Alapítvány Elnökének, hogy együtt koccinthattunk, Marikának aki a Templommal kapcsolatos dolgokat irányította, Magdolnának aki nem sajnálta szombat délutánjait, hogy betanítson bennünket az egyházi énekekre és végül, de nem utolsósorban Egyesületünk segítô tagjainak, hogy idôt, energiát nem sajnálva dolgoztak. Mert nem csak a Templom borult virágba, hanem a szívünk is, mert hittünk magunkban, egymásban, a szeretetben. Én ezt hívom Isteni erônek. Miklósa Erika

2 Bakonykuti 250 éve Tóth János augusztus 15-én elhangzott beszéde Tisztelendô Esperes Úr! Tisztelt Elnök Asszony, polgármester asszony és polgármester urak! Hálás köszönet Önöknek és ünnepi megemlékezésünk minden kedves részt ve - vôjének, amiért megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Külön tisztelettel köszöntöm testvértelepülésünk Isztimér német nemzetiségi énekkarát. 2 Különleges év ez falunk történetében. 250 évvel ezelôtt 1759-et írtuk. Több mint 70 éve, hogy 1687-ben Palota várának visszavételével vége a 150 éves török hódoltságnak környékünkön. De ez a 70 esztendô is kevés volt ahhoz, hogy a Török Birodalom és a Magyar Királyság határmezsgyéjén lévô teljesen kifosztott, elpusztult falunk önerôbôl életre kelljen. Ugyanarra a sorsra jutott, mint a hajdani Csák nemzetségbeli urainak Bátorkô vára falunktól néhány km-re nyugatra, ahol már 1426-ban együtt emlegetik Kutit Csernyével, Csôsszel, Inotával, Csórral, Mellárral, mint uradalmuk részeit: a teljes pusztulásra. Ahogy a túloldalon a magyar végvárak környékén is elpusztult minden élet, ugyanúgy a török végvárnak számító Újpalota várától 5 km-re is ugyanez történt ben a környék világi urai Zichy János és István grófok vagy 30 német nemzetiségû jobbágy családdal akik nyelvész kutatók szerint elbajorosodott Rajna menti frank népcsoportok fiai letelepítési szerzôdést köt, ami falunk újjáalapítási dátumának tekinthetô. Nagy részük már korábban, éve áttelepült jobbágy és most Bánhidáról, Isztimérrôl, Pusztavámról, Szárról, Sólyból, Oszlopról vándorolt tovább. Említsük név szerint is a falualapító ôseinket: a Millner, Knôbel, Metzenbauer, Lutz, Lauer, Hufnagel, Schuster, Schneider, Maar, Losenbaher, Praft, Gall, Aigner, Hegedûs, Perger, Neubauer, Musical, Matheisz, Kreitner, Spilman, Rauchoffer, Helmer, Tschida, Lauffer, Metzenbauer, Fôllinger, Molnár, Mochler, Staud, Stollar, Majer, Hidegh, Szaller, Litsauer, Röhri, Schwartz, Szemft családokat. És emlékezzünk meg falunk, saját anyakönyvünk szerinti elsô, 1760 szeptember 1-én itt született gyermekérôl Rauchoffer Mátyásról, és temetônk elsô 1762-es halottjáról, a 60 éves Hidegh Mihályról. Hatalmas munkát végeztek elôdeink! Gondoljunk bele: fel kellett építeni otthonaikat, kiirtani a környék erdeit, megtisztítani a gyenge minôségû földeket a kövektôl, hogy mûvelni tudják, és ezzel életben tartsák családjukat, és persze jobbágyként szolgálják terménnyel, robottal uraikat fizetségként a kapott jobbágyföldekért. Mindezt hihetetlenül rövid idô alatt megtették úgy, hogy csak két kezükre és nagyon kevés igás állatukra hagyatkozhattak. Arra pedig, hogy alapítóként milyen kiváló munkát végeztek bizonyíték falunk sokak által ma is irigyelt településszerkezete. Községünk fôutcája és a két kisutca a falualapítás óta semmit sem változott. Arményi Aquilinius kapucinus barát már 1786-ban ugyanazokkal a házszámokkal látta el az anyakönyvi bejegyzéseket, amiket ma is használunk, azzal az eltéréssel, hogy a Fô utcánk számai után ott még a falu két kis utcájának házai következtek egészen 55-ig. Ma is 58 ház áll az ôsi falumag területén. Az egész falu egy nagy tér, mondják az ide látogatók, és igazuk van. Valóban nálunk, mint a tereken

3 folyamatosak a házszámok, nincsen páros-páratlan oldal. Hogy a széles utcának, portáknak köszönhetôen a krónikák szerint soha nem volt tûzvész, nem égett porrá a falu, és már az elsô házak megépítésénél gondoltak arra, hogy helyet biztosítsanak a valamikor felépítendô templomuknak. Ôseink egyszerû jobbágyként nem csak a kor korszerû mezôgazdaságát hozták magukkal a Rajna mellôl, hanem tudatosan egy olyan falut építettek, amire ma is büszkék lehetünk. A megmûvelhetô termôföldek gyarapodásával együtt folyamatosan nôtt a lélekszám is. A kezdeti évi 5-10 születésszámtól az 1770-es évekre gyermek születik falunkban ben 39. Voltak azonban megrendítôen kemény évek is elsô öt hónapjában 32 gyermeket temetett a falu, feltehetôen az akkor dúló himlôjárvány következtében. Mai fejjel fel sem foghatjuk a Pecknig család fájdalmát, akik május 10-én Erzsébet, 14-én János, 19-én Mihály gyermeküket vesztették el. Vagy az 1805-ös járvány 22 gyermek halottja, köztük a Weisz család Anna, Anna-Mária és Mihály gyermekével. De még ezek a tragédiák sem törték meg a fejlôdést re elérte falunk lélekszáma a legmagasabbat története során az 557-et, mindezt úgy, hogy közben belsô lakóövezete nem nôtt, a megélhetést biztosító termôföldbôl egy talpalatnyi sem veszett kárba. Ekkor alakultak ki a falunkra oly jellemzô, a legutóbbi évekig fennmaradó közös udvarok. Valamennyi portán egymás mellett kettô család általában közeli rokonok- háza állt. De már ez is kevés volt! A túlnépesedés, a gyenge minôségû és az öröklések során nadrágszíj szélességûre oszlott föld nem tudta biztosítani a megélhetést. Kialakult itt is, mint a Magyar Királyság többi területén a történészek által földéhség -nek nevezett helyzet, és megindult az 1880-as évektôl tôlünk is a tömeges kivándorlás. A költôt idézve: s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk re még a világháború elôtt vagyunk falunk elvesztette lakóinak majd felét! Az Ellis Island, az amerikai bevándorlás központi kikötôjének hajónaplóiban 280 nevet találtam, akik tôlünk vándoroltak ki nagyrészt New-Jersey állam Passaic városába, köztük nagyapám és nagyanyám három-három testvére. A lista ráadásul nem is teljes. Mindennapos volt, hogy amíg a szülôk kinn dolgoztak az ott született gyermekeiket hazahozva a nagyszülôk nevelték itthon. Ôk nagykorúvá válva visszatértek az I. háború után az államokba, és mint amerikai állampolgárok már nem is szerepelnek bevándorlókként a hajónaplókban. Falunk kiheverte ezt a kivándorlási hullámot, mint ahogy kiheverte a Nagy Háború vérveszteségét is. 15 hôsi halottunk, akik németként és magyar katonaként adták életüket a Galíciai Limanowában majd Doberdónál, arányaiban kétszeresét teszik ki az ország veszteséginek. Mint ahogy túlélte a II. világháború pusztításait is. Hat honvédünk nem tért vissza a doni harcokból. A fél falu elmenekült a front elöl, voltak, akik Ausztriáig jutottak. Templomunk tornyát szétlôtték, temetônk sírköveit tankok taposták, a falunk déli dombjain, a Haláldombon, pedig még ma is jelöletlen, tömegsírban fekszik az egyre halványuló emlékezet szerint is több tucatnyi német sorstársunk. Többen, mint leventék szinte még gyerekként kerültek hadifogságba gyakran évekre. 3

4

5

6 Az igazi megpróbáltatás, falunk hanyatlása paradox módon csak ez után, a felszabadításnak nevezett megszállással kezdôdött, amit itt nálunk egy kíméletlen megtorlás vezetett be. Az indok egyszerû: német nemzetiségû emberek németnek merték nevezni magukat. Elvették házaikat, földjeiket, megtizedelték 11 család 31 tagjának kitelepítésével a falut. De ami a legpusztítóbb: megtörték a falut lélekben ben 313 itt élôbôl 234 német anyanyelvûnek vallotta magát. Ez valójában a falu teljes népességet jelenti, hiszen a magukat magyarnak vallók a hozzánk tartozó Kutipusztán éltek ben már nem volt senki, aki merte volna vállalni anyanyelvét. De nem voltunk ezzel egyedül, hiszen testvértelepülésünkön Isztiméren az ezer fölötti megkérdezettbôl 1941-ben 881-en német anyanyelvûnek vallották magukat, 1949-ben 4 voltak. Egy éve voltunk túl a kitelepítéseken! Újra József Attilát idézve ez volt az idôszak mikor minden német ajkú településre igaz volt, hogy a Fortélyos félelem igazgat. De nem csak a statisztikai adatokban érhetô ez tetten. A szomorú valóság: nemzedékem egyetlen emberöltô alatt elvesztette archaikus német anyanyelvét, sokan még német nevüket is. Majd következtek a kolhozosítás hullámok, ami elöl a fiatalabbak még a környék bányáiba menekültek, de ezzel is csak azt érték el, hogy a falu idôvel az özvegyasszonyok településévé vált. Bizonyára mindenkinek vannak olyan egészen kisgyermekkori emlékei, amelyek furcsa módon kitörölhetetlenül beleégnek az emlékezetébe. Nekem egy ilyen talán négy éves lehettem mikor az agitátorok nagyapámat gyôzködték, lépjen be és vigye lovát a közösbe. Nagyapám, akinek mindene a földje és ez a lova volt, számomra akkor hihetetlen haraggal válaszolt: Nem! Inkább eladom. És eladta. De megtörték, ahogy megtörték a többieket is: a Kauffman Józsi bácsit, Staudt János bácsit, Mayer Imre bácsi, Röhry Feri bácsit és a többieket. Ôk, akiknek valamennyi felmenôje, még jobbágyként is a robot napját leszámítva saját földjét mûvelte elkezdtek munkaegységért dolgozni. Bányába koruk miatt már nem mehettek, és élni kellett.

7 Majd az országban elsôk között elvesztettük iskolánkat is, ami akkor a kegyelemdöfés volt. A falu határában eközben permanens háború június dúlt. Mi, akik után Visszatekintô születtünk, hû képet kaptunk arról milyen lehetett a világháború. A tankok végeláthatatlan sora, Nem a szeretném katyúsák hosszasan süvöltése, kommentálni az ablaküvegeket miért jöttünk össze repesztô a Templomtéren. ágyúzások, ahol a béke megôrzésének Mindenki tudja velejéig tegnap volt hazug 89 éve indokával a Trianoni békediktátum bombázták aláírásának. szét nagyapáink elkobzott szôlôhegyének Azt, hogy magyarok pincéit. vagyunk nem kell szégyellni. Remélem Minden jövôre adva a 90. volt évfordulón tehát arra, többen amire leszünk nemigen ott egy szál találunk virággal, más egy példát, hogy egy várostól mécsessel 5 és km-re egy szép kihaljon verssel, melyet egy a falu. képen Egy látható város fiatalember mellett, szavalt. amely a kor egyik ipari központja Talán a bolygók volt! De állása nem is kedvezôbben történt meg, alakul és addig. ezt, aki úgy gondolja, tulajdonítsa a vakszerencsének! Mi itt, templomunkban Nagyboldogasszonyunk Köszönöm, hogy eljöttetek. menybevitelét megörökítô oltárképek elôtt természetesen másképp gondoljuk. Látjuk Judit gondoskodó védelmét, a sok apró csodát, aminek köszönhetôen most itt ünnepelhetünk. Elôször a pénzüktôl fosztotta meg a csak fegyverek szavában hívôket, majd ellenségképüktôl is, hogy még értelme sem legyen a falunk dombjairól nyugatra irányított ágyúcsöveknek. Megteremtve csöndet, elônyévé és vonzerejévé változtatva az eddigi hátrányt, az elszigeteltséget. És mindig idevezetett a legnehezebb idôkben olyanokat, akik önzetlen munkájukkal átvezették a falut a legnehezebb idôszakokon. Egy magyar embert, aki négy év hadifogság után a záhonyi határon tudta meg: nem az Ipolyság felé tartó vagonokra kell átszállnia, mert apját, testvérét már egy Kuti nevû településre számûzték, egy onnan elüldözött német család házát jelölve ki nekik új lakhelyül. Vagy hogy idevezette hozzánk a világ egyik legragyogóbb hangját, akinek köszönhetôen évtizedek után újra legszebb ünnepünk és nem egy szimpla falunap

8 Nagyboldogasszony napja, és akinek köszönhetôen újra közössége és nem lakósai vannak Kutinak. És persze az, hogy idevezette önöket, benneteket, akik egy ékszerdobozzá változtatjátok a falut, azzal hogy rendbe teszitek a dédapáink düledezô házait. A legnagyszerûbb az, hogy érzitek: nem elég csak a romos házakat felújítani, a lelkekben és a fejekben is rendet kell tenni. A falu bevezetô keresztjeinek, temetôjének gondozása, a háborúk számotokra idegenül hangzó nevû hôsi halottai emlékmûvének felújítása, betlehemi játékok, körmenetet szervezése, mind-mind egy apró lépés ahhoz, hogy visszatérjük közösségünk igazi összetartó erejéhez, kereszténységünkhöz. És egyre többen vagyunk, akik úgy látják: egy olyan faluban, ahol a határokon kívül majd mindenkinek több unokatestvére él mint belül, nem történhet meg az, ami 2004 decemberében itt megtörtént. Nagyon tiszteletlen lennék e falak között, ha nem emlékeznék meg azokról a tisztelendô lelkipásztorokról, akik itt élô plébánosként, vagy helyettesítôként átsegítették a két évszázad alatt elôdeinket a legnagyobb csapásokon is: Mogyorósy László aki elsô plébánosunk Kauth György 1816 Csáky Máté aki fôúri ôsöket sejtetô neve ellenére még végsô nyughelyéül kis falunk temetôjét választotta Véber Ferenc Glazer József Balogh Jenô aki 32 évi papi szolgálat után fél életét itt töltötte és halála után sem hagyta el falunkat Spanjevich Márk Fiátska Károly Jelinek Antal Puli György Lechner János Csomós Sándor Lisznyai Ferenc Mayer József Répászky Ferenc Maurer Ferenc Szittyai Dénes Geiger Jakab Pásztor Pál Makay Lajos aki megkeresztelt Berecz Ferenc akinek szigoráról már személyes emlé - keim is vannak Krasznai Zoltán akinek arra is volt ideje számunkra a hitoktatás mellett, hogy segítségével elsô tranzisztoros rádiónkat is megépítsük. Mikolai József aki megesketett Molnár Dezsô majd aki plébániánk utolsó lakója volt

9 Hálás köszönetünk Gerendai Sándor helyettes esperes úrnak, és segítôjének Szendrei Mihály diakónus úrnak, akik 12 község lelki életének terhével a vállukon is mindig készek segíteni. És köszönet Marika néninek, templomunk gondnokának évek óta tartó áldozatos munkájáért! Végezetül emlékezzünk meg ünnepi szentmisénk és megemlékezésünk helyszínérôl, az 1795-ben felszentelt templomunkról is, amelynek döntô érdeme volt katolikus közösségünk 250 éves fennmaradásában. Kisharangjáról, melyet ban Budapesten öntöttek. Nagyharangjáról mely felirataival az 1901-ben született és 1924-ben meghalt Staudt József emlékét ôrzi. Köszönjük azoknak a helyi és elszármazott kivándorolt, kitelepített kutiaknak, akiknek adományaiból felépült, akiknek segítségével a háború utáni csonka tornyát újjáépítették, akik adományaiból felújították belsôjét, oltárképét, majd legutóbb tetôszerkezetét. Bizonyára az sem véletlen, hogy most is itt ünnepelhettünk. Ünnepelhetjük és köszönhetjük templomunk és falunk védôszentjének Máriának, menybemenetele napján közbenjárását. Máriát, akinek elsô szent királyunk egész országát ajánlotta kegyelmébe halálakor, és akit mindig a legelesettebbek választják védelmezôül, legyenek azok a kuti vagy oszlopi németek, székely, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki vagy csángó-magyar testvéreink, akik nyelvükben most ugyanazt élik meg, mint mi az 50-es években. Köszönet áldozatos faluépítô munkájukért, és Isten segítse Önöket ebben a jövôben is. Tóth János

10 Összefoglaló gondolatok a templom búcsúról Az idei búcsún megtelt kis templomunk ünneplô vendégekkel és hívekkel. Ez nagy örömömre szolgált óta járok ebbe a kis faluba, melynek szépségét egyre többen kezdik felfedezni. Elsô szentmisémet 1985 nagyböjtjén mutattam itt be, zömében német ajkú embereknek, de voltak közöttük felvidéki magyarok is. Akkor még sokan voltak, ami azt jelentette, hogy karácsonykor majdnem megtelt a templom, és egy átlagos vasárnapon 30-an is jöttek a szentmisére. Huszonnégy év telt el, közülük nagyon sokat jól ismertem, eltemettem. Ma már csak szombat délutánonként van szentmise, vagy istentisztelet hét-nyolc nénikének, néha egy-egy távolról érkezett rokon vagy gyermek, vagy unoka jön még, s talán egy kíváncsi vendég Röviden szólva: A falu emberi vonásai teljesen megváltoznak, mert a régi arcok lassan eltûnnek, és újak jelennek meg. Sokáig azt hittem, hogy feladatom csupán az öregek elkísérése az utolsóig, azután majd a templomot szépen bezárhatjuk. Most örülök, mert megtapasztaltam, hogy ez nem így van és lesz még feladatom Bakonykúti megújult közösségében is. Örömmel tapasztalom, hogy az új lakók is magukénak érezik az Isten házát és vonzódnak hozzá. Az elmúlt év adventjét és karácsonyát nagyon széppé és meghitté tették. Minden évben Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én van a templom búcsúja. Idén nagyon sokan jöttek és az ünneplô közösség egy igazán jó atmoszférát tudott teremteni a régi falak között. Az elsô német betelepülôk emlékére tartott körmenettel kezdtük a szentmisét. Elhoztam az ô neveiket és családi eseményeiket ôrzô XVIII. századi anyakönyvet és vittem a körmeneten azzal a gondolattal, hogy ôk is legyenek közöttünk, hiszen akik itt felépítették házaikat, templomukat és mûvelték földjeiket és éltek népes családjuk körében, nem csak a kezük nyomát hagyták itt és nem csak az anyakönyv megsárgult lapjai ôrzik nevüket, hanem valóságosan létezô, élô emberek. Mert Szûz Mária mennybemenetele nem mást jelent, mint az ember feltámadását és örök életét. Az anyakönyvek adatai szárazak, és szûkszavúak. Az igazán lényeges dolgokat nem lehet szavakba foglalni és leírni. Minden egyes sorshoz egy külön anyakönyvet kellene rendelni és minden egyes családhoz egy külön könyvtárat, de a lényeg így is titok maradna. Az élet titkai megfejthetetlenek, csak az Élet Ura az Isten ismeri, aki nem halottak anyakönyvét, hanem az ÉLET KÖNYVÉT írja. Ô azt mondta, hogy minden egyes hajatok szála számon van tartva Azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol Én Vagyok és Elkészítette helyünket, örök lakóhelyünket, és ez nem a halványuló emlékek országában van. Ebben az ünnepi atmoszférában melyet sokak munkája készített elô jelen voltak az egykori bakonykútiak is, akik már az Égben ünnepelnek és sokkal többet tudnak az életrôl mint mi. Nagyon köszönöm ifjabb Tóth Jánosnak, hogy nagy szeretettel elevenítette meg a falu múltját és köszönöm Miklósa Erikának, hogy magáénak érzi ezt a falut és sokat tesz azért, hogy itt egy élô közösség legyen, mint régen És meg kell köszönnöm az Edelweiss kórusnak is, hogy eljöttek Isztimérrôl, hogy széppé tegyék az ünnepünket. Gerendai Sándor plébános

11

12

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Krähling János polgármester. 2015. december szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes

Krähling János polgármester. 2015. december szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes 2015. december szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes Krähling János polgármester Meghívó Szeretettel várjuk községünk lakosságát közös karácsonyi ünnepségünkre! 2015. december 20-án, vasárnap délután 4 órakor

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz??? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek 1944 Apa Anya Müller Volf 1880-as évek 1944 Müller Volfné (szül.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben