A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve"

Átírás

1 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 23.

2 Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó, tervezésre kerülő intézményi programok rövid, szöveges bemutatása... 2 II. Szervezeti kérdések... 3 III. Szakmai működés ) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése ) Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása ) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések Pályázatok, projektek Gyűjteményszervezés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása ) Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése ) Innovatív megoldások, újítások ) Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldány szolgáltatás ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás Statisztikai adatszolgáltatás ) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása Létszám és bérgazdálkodás ) Partnerség és önkéntesség ) Mutatók

3 I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó, tervezésre kerülő intézményi programok rövid, szöveges bemutatása Az intézmény az EMMI szakpolitikai céljainak figyelembe vételével 2015-ben az alábbi területen tervez feladatbővítést: a) a kulturális alapellátás fogalmának bevezetéséhez kapcsolódva, célul tűzzük ki a területünkhöz legközelebbi (Felvidék) és anyagi lehetőségeink függvényében távolabbi (Erdély) - határon túl élő magyarok számára a társadalmi felemelkedést segítő értékekhez való hozzáférés biztosítását; könyvtári szolgáltatásaink révén a kulturális értékekhez, a nemzeti örökséghez való hozzáférés növelését. - Jelenleg a Felvidéken négy kistelepülésen (Barka, Lekenye, Lucska, Várhosszúrét) található a könyvtár által pályázati forrásból kihelyezett magyar nyelvű letéti gyűjtemény folyamán a Sapientia Tudományegyetem könyvtáraival való együttműködés keretében gyűjteményünkből kivont fölöspéldányok átadására került sor, így összesen 7913 db dokumentummal tudtuk segíteni három könyvtár magyar nyelvű anyagának gyarapodását folyamán a cél érdekében együttműködési megállapodások megkötésére törekszünk kassai, királyhelmeci, csíkszeredai és/vagy székelyudvarhelyi közkönyvtárakkal. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek - A kulturális alapellátás keretében együttműködési megállapodások kötésével biztosítjuk az intézmények szorosabb szakmai működését, új kapcsolatfelvételét, - a hungarikumok, nemzeti és helyi értékek feltérképezésének támogatását, népszerűsítését, - a nemzeti dokumentumvagyon hozzáférhetővé tételéhez való könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztését, - a határon inneni és határon túli értékőrző kulturális programok és tevékenységek (magyar nyelvű folyóiratok, színházi előadások) népszerűsítését a kistelepülési ellátásban. b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek részeként többek között - A helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának emeléséért. - Ennek keretében olyan közösségi rendezvények és programok szervezése, amelyek a magyar kulturális értékek közvetítését tűzik célul. - A kistelepüléseken élők számára olyan innovatív tevékenységek szervezését támogatják, amelyek hozzájárulhatnak a munkalehetőségek, értékteremtő kisvállalkozások kezdeményezéséhez. Felelős: városi és megyei hálózati igazgatóhelyettesek, rendezvényszervezők 2

4 A fenntartó által meghatározott feladatok: - Részvétel a város által szervezett kulturális közösségi programok, pályázatok, rendezvények Kulturális és Idegenforgalmi Osztály által koordinált szervezésében. - Együttműködés a város kulturális intézményeivel és közgyűjteményeivel, nevezetesen a város kiemelt évfordulós és saját ünnepségeinek megszervezésében (nemzeti ünnepek, Magyar kultúra napja, Kocsonyafarsang, Miskolc város napja, Miskolc 650 éve mezőváros, Költészet napja, Ünnepi Könyvhét, Péter-Pál napok, Múzeumok éjszakája, CineFest). II. Szervezeti kérdések évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. A 2015-ös évben szükséges szervezeti átalakítások és a kapcsolódó személyi változások elsősorban a menedzsmentet és a hozzá kapcsolódó szervezeti struktúrát érintik, céljuk egy olyan hatékonyabban működő szervezet kialakítása, amely a törvényi előírásoknak megfelelően egyszerre képes az intézmény kettős megyei és városi alapfeladatát teljesíteni, egyúttal a minőségbiztosítási elvárásoknak is megfelelni. Folytatódik a területi megoszlás (megyei és városi feladatok) és a szakterületek (gyűjteményszervezés és szolgáltatások) további szorosabb koordinálása, egységes irányítása és működtetése, az SzMSz és a szervezeti ábra ezzel összhangban történő módosítása. Kisebb módosítás szükséges az Alapító okiratban a letéti telephelyek változása miatt. Városi feladatok: A miskolci városi feladatok ellátásában a 2013-as összevonás óta történt intézkedések az egységes könyvtárpolitika kialakítását szakmailag már részben sikeresen megvalósították (egységes, központosított gyűjteményszervezés, gyarapítás és törlés, közös integrált könyvtári rendszer, katalógusok összevonása, egységes szolgáltatási szabályok kialakítása és működtetése). A szervezeti struktúra azonban nem egyértelműen volt összhangban a fenti folyamatokkal, ezért 2015-ben a felső menedzsmentben szükséges a változtatások megtétele: a városi hálózat feladataiban vezetési szinten eddig csak a fiókhálózati tevékenység jelent meg, amelyet valamennyi városi feladatra szükséges kiterjeszteni. Elengedhetetlen, hogy a városi hálózati igazgatóhelyettes a teljes városi hálózat, vagyis a központi épület és a fiókhálózat valamennyi tevékenységét koordinálja és irányítsa a szolgáltatások területén. Feladatához tartozik minden olyan szolgáltatási tevékenységnek (olvasószolgálat, kölcsönzések, informatika, digitalizálás) az irányítása, összehangolása, amelyek a miskolci városi feladatokat érintik (beleértve a központi épületet és a fiókkönyvtárakat is). Cél a város minél nagyobb földrajzi területét elérő egységes szolgáltatások biztosítása, a potenciális és tényleges használók közötti mennyiségi arány pozitív irányú változtatása, a célközönség nagyobb arányú és jobb kiszolgálása, a szolgáltatások és a városlakók differenciált igényeinek összehangolása. Felelős: igazgató, városi igazgatóhelyettes 3

5 Megyei feladatok: A megyei területi ellátásban a felső menedzsmentet kiegészítő, csoportszintű vezető megbízása szükséges, aki az operatív feladatok megvalósításában segíti a megyei hálózati igazgatóhelyettes munkáját, amely a KSZR tevékenység mellett a teljes megyei hálózat módszertani gondozását, a minőségbiztosítási tevékenységek támogató koordinálását, a nemzetiségi ellátást, a kötelespéldány szolgáltatás kezelését és a statisztikai adatszolgáltatást is magába foglalja. A folyamatosan növekvő kurrens és retrospektív gyűjteményszervezési (gyarapítási és feltárási) feladatok szükség szerinti átszervezése, hatékonyabb megvalósítása a növekvő KSZR feladatok tekintetében elengedhetetlen. Fontos feladat a gépi kölcsönzés minél több településen való elindítása 2015-ben az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, a hagyományos kölcsönzések folyamatos áttérése a gépi kölcsönzésre az ötéves terv keretében folyamatosan valósul meg. A teljes megyei rendezvényszervezés irányítottabb szervezése, a gyermek és felnőtt rendezvények megosztása, lehetőség szerint egy munkatárs bevonása a területi feladatokba. Egy tapasztalt PR-munkatárs bevonása a megyei feladatok nagyobb népszerűsítése, a közönség- és médiakapcsolatok erősítése érdekében történik az év folyamán. Cél a teljes megye területét lefedő információs, közösségi és könyvtári szolgáltatások nyújtása, a törvényi elvárásoknak és a minőségi irányelveknek megfelelően. Felelős: igazgató, megyei igazgatóhelyettes Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) tény terv összlétszám Ebből vezető (fő) vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 8 8 Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak Könyvtáros szakképesítéssel Egyéb Mindösszesen az Egyébből felsőfokú végzettségű összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen 2 átszámítva teljes munkaidőre 2 összesen átszámítva teljes munkaidőre (4+6) összesen 2 átszámítva teljes munkaidőre 2 Egyéb alkalmazott Önkéntesek száma Közfoglalkoztatottak száma 8 9 A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) lakosságának száma) Testületi jóváhagyás esetén létszámemelés Határidő: március 31. Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 0, ,

6 III. Szakmai működés Stratégiai tervünkben szereplő céljaink: A Könyvtár küldetésének teljesítése érdekében a következő átfogó célokat kívánjuk elérni a as ciklusban: 1./ Legfontosabb célunk, hogy bárki számára hozzáférhetővé tegyük az információt függetlenül annak hordozójától, kiemelten kezelve a helyi kulturális értékek megőrzését, megismertetését. 2./ A technológiai fejlesztéssel bővíteni kívánjuk a 24 órás szolgáltatások lehetőségét. A fizikai akadálymentesítéssel, külső és belső korszerűsítéssel az intézményhálózat minden tagkönyvtárában akadálymentes igénybe vételt, a könyvtárhasználathoz kulturált környezetet szeretnénk biztosítani. 3./ Könyvtárunk kiemelt feladata a tanórán kívüli oktatás, az informális képzés segítése, a programok szervezésével az olvasás népszerűsítése, az olvasáskultúra és a digitális írástudás fejlesztése. A cél elérése érdekében az országos kezdeményezésekhez való csatlakozás mellett saját programokat is szervezünk, a helyi közösségeknek helyet, megjelenést biztosítunk. 4./ A földrajzi hátrányok leküzdése, a város teljes területén a könyvtári szolgáltatások biztosítása a lakóhelyhez legközelebbi igénybevétellel. 5./ Könyvtárunk állami feladatának teljesítése érdekében Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtet együttműködő partnerkönyvtárakkal. Célunk az, hogy a megye minden településén biztosított legyen a könyvtári szolgáltatás valamely módja. A könyvtárbuszok működtetésével, a szolgáltatóhelyek kialakításával, korszerűsítésével segítjük a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést. 6./ Könyvtárunk arra törekszik, hogy széleskörű kapcsolatokat építsen és ápoljon a társintézményekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, a médiával. A kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokkal, programokkal kívánjuk elérni a könyvtár gyűjteményének és szolgáltatásainak népszerűsítését. 7./ Minőségirányítási rendszer bevezetésével és fenntartásával törekszünk arra, hogy a könyvtárhasználatért, a könyvtárhasználókért folytatott versenyben szolgáltatásainkkal minél jobb eredményt érjünk el. Ennek érdekében használóink, és potenciális látogatóink igényeit, elvárásait időről időre elégedettségméréssel, igényvizsgálattal térképezzük fel. A stratégiai célokhoz kapcsolódó évi tevékenységek: 1. cél megvalósításának területei A gyűjtemény fejlesztésénél figyelembe kell venni az olvasói igényeket, és ezáltal törekedni kell arra, hogy az állomány kihasználtsága, forgási sebessége javuljon. Olvasói igényfelmérés az állományra, nyitva tartásra, rendezvényekre vonatkozóan Határidő: október 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, osztályvezetők 5

7 A használói elégedettségméréssel párhuzamosan statisztikai adatgyűjtés (corvina fejlesztés függvényében), a leggyakrabban kölcsönzött dokumentumtípusok, példányok megállapítására. Határidő: júl. 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda Meg kell valósítani az intézmény egészére vonatkozó egységes beiratkozást, fejleszteni kell az egykapus szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A használati szabályzat módosítása, bevezetése, átmeneti időt biztosítva. Határidő: márc. 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda A teljes gyűjtemény retrospektív feldolgozásának folytatása, mely hozzájárulhat az ODR szolgáltatás további fejlődéséhez. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető Az ELDORADO projekthez való csatlakozás, együttműködési megállapodás megkötése, a feladatban résztvevő munkatársak kiválasztása, feladat indítása. A tesztelést követően a SCAN modul használatának átgondolása. Határidő: április 30. Felelős: igazgató, városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető, speciális gyűjtemények osztályvezetője A digitalizálási tevékenységben kiemelt szerepet kell kapnia a helyismereti dokumentumoknak, és azok hozzáférhetővé tételének. Helyismereti cikkek feldolgozása, szkennelése, archiválása. Fotótár digitalizálása. A helyi televízió videó kazettáinak digitalizálása, archiválása, katalógusban feldolgozása. Felelős: a digitalizáló munkacsoport A BMDK régi, használhatatlan dokumentumainak konvertálása az új technikai eszközökre. Felelős: rendszergazda, informatikus könyvtáros 2. cél megvalósításának területei Korszerűsítéssel felhasználóbarát környezet kialakítása a látogatók, és kellemes munkahely biztosítása a munkatársak számára. Folyóiratolvasó áttelepítése az első emeletre, a böngésző elhelyezése a Tájolóban, technikai korszerűsítés. Határidő: február 28. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda Bútorok beszerzése a Tájolóban és az első emeleten. Határidő: április 30. Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető 6

8 Helyismereti gyűjtemény RFID címkézése. Pályázati forrás esetén állományvédelmi eszközök beszerzése a tagkönyvtárakban, az RFID rendszer kiterjesztése, bővítése, a központi könyvtárban újabb önkiszolgáló terminálok beállítása. Határidő: december 31. Felelős: Helyismeret munkatársai, rendszergazda, hálózati igazgatóhelyettes 3. cél megvalósításának területei Egyéni-, iskolai- és óvodai csoportfoglalkozások keretében már kisgyermekkortól segítjük az olvasás népszerűsítését, hozzájárulunk az értő olvasás elsajátításához, fejlesztéséhez. Felelős: gyermekrészleg vezetője, gyermekrészleggel rendelkező fiókkönyvtárak vezetői Kisgyermekek számára a tanév befejezését követően napközis olvasótáborokat szervezünk. Határidő: június 30. Felelős: gyermekkönyvtár vezetője, József Attila Könyvtár vezetője Gyermekek és felnőttek számára is szervezünk találkozókat, irodalmi-, zenei- és ismeretterjesztő előadásokat nemcsak saját vagy pályázati forrásból, hanem együttműködések keretében is. Felelős: felnőtt és gyermek rendezvényszervezők Rendszeresen szervezünk számítógép kezelői és internet tanfolyamokat nemcsak az intézményben, hanem a megye kistelepülésein is. Felelős: megyei igazgatóhelyettes, szolgáltatási és fiókkönyvtári osztályvezetők 4. cél megvalósításának területei Terveink között szerepel a könyvtárral nem ellátott városi, részben szegregált területeken mozgókönyvtári szolgáltatás vagy letéti kihelyezés biztosítása, amely beruházásfüggő tevékenység. Felelős: igazgató A külső területeken meg kell keresni azokat a pontokat, amelyek legalkalmasabbak a könyvtárbusz megállójának, a szolgáltatások biztosítására. A város kieső pontjain a lehetőségek megkeresése, civil szervezetek, esetleges üres helyiségek felkutatása. Felelős: városi igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési osztályvezető 7

9 5. cél megvalósításának területei A folyamatos dokumentum-ellátás biztosítása a gyarapítási tevékenység koordinálásával, a könyvtárközi kölcsönzés biztosításával. Felelős: megyei és városi igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési osztályvezető, könyvtárközi munkatárs A technikai fejlesztés biztosítása, eszközbeszerzés koordinálása az igények figyelembe vételével a kistelepülési ellátásban. Felelős: megyei igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes Olvasásnépszerűsítő programok, gyermekfoglalkozások szervezése, delegálása a településekre. Felelős: Terület-ellátási csoport felnőtt- és gyermekrendezvény-szervezői Szakmai, módszertani segítségnyújtás alapdokumentumok, könyvtári témájú pályázatok elkészítéséhez. Felelős: megyei igazgatóhelyettes 6. cél megvalósításának területei Együttműködő partnerekkel szervezünk programokat a helyi alkotók, kortárs műhelyek bemutatására. Felelős: rendezvényszervezők Saját programokkal kapcsolódunk a város vagy valamely városrész egy-egy kiemelkedő eseményéhez. Felelős: rendezvényszervezők A közoktatási intézmények tanulói számára biztosítjuk az iskolai közösségi szolgálatot, mely nagymértékben járul hozzá a könyvtár és a szolgáltatások megismeréséhez. Felelős: városi igazgatóhelyettes, városi hálózati osztályvezető, szolgáltatási osztályvezető, fiókkönyvtárak vezetői A helyi médiával folyamatos kapcsolatot tartunk, rendszeresen tájékoztatjuk programjainkról, rendezvényeinkről. A nagyobb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk, sajtóanyagokat állítunk össze, sajtómegjelenéshez cikkeket küldünk. Felelős: rendezvényszervezők, pr-munkatárs 8

10 A partnerkapcsolati háló kiépítése, folyamatos karbantartása. Az intézmény teljes kapcsolati hálójának összeállítása, a legkönnyebben, legjobban használható és folyamatosan karbantartható formában. A forma az előre meghatározott Excel tábla, melybe a különböző típusú partnereket külön fülön kell felsorolni. Határidő: április 30. Felelős: városi igazgatóhelyettes, fiókhálózati osztályvezető, fiókkönyvtárak vezetői, titkárság, 7. cél megvalósításának területei A MIT folyamatos működése, a cselekvési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése, a feladatok ütemezésnek ellenőrzése. Felelős: MIT-vezető, a MIT tagjai A minőségi kézikönyv elkészítése. Határidő: március 31. Felelős: igazgató, MIT-vezető, külső szakértő Folyamatok áttekintése, leírása, folyamatgazdák kiválasztása. Határidő: júl. 31. Felelős: igazgató, városi és gazdasági igazgatóhelyettesek, gyűjteményszervezési és szolgáltatási osztályvezetők A munkafolyamatok szabályozásának és folyamatábráinak elkészítése. Felelős: folyamatgazdák, MIT-vezető, Kérdőíves használói elégedettségmérés évente. Határidő: december 31. Felelős: szolgáltatási, speciális gyűjteményi és fiókhálózati osztályvezetők A szervezeti kultúra fejlesztése, dolgozói elégedettségmérés évente. Határidő: december 31. Felelős: szolgáltatási, speciális gyűjteményi és fiókhálózati osztályvezetők Munkatársak képzése a Környezetirányítási szempontok frissítésére. Határidő: március 16. Felelős: MIT-vezető A minőségirányítás ismereteinek megosztása a dolgozókkal részben személyesen, részben online formában évente kétszer. Határidő: júl. 31., dec. 31. Felelős: igazgató, MIT-vezető 9

11 1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése Az Alapító okirat a Kulturális törvény előírásaival összhangban tartalmazza mind az országos, a megyei és a városi feladataink teljes körét, melynek ellátását a törvény 55., 65. és 66. szerint teljes körűen, minőségbiztosítás alkalmazásával törekszünk megvalósítani. Az országos feladatok körében az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként (73/2003. (V.28.) Korm. rendelet szerint) részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzés szervezésében és bonyolításában, amely érinti a dokumentum-beszerzéseinket és a szolgáltatás működtetését. Gyűjteményünket ennek megfelelően rekordfeltöltő könyvtárként megjelenítjük a MOKKA és a MOKKA-R felületén, hozzájárulva a nemzeti dokumentumvagyon elektronikus bibliográfiai feltártságához, online elérhetőségéhez. Felelős: könyvtárközi munkatárs, gyűjteményszervezési osztályvezető 2015-től csatlakozunk az elektronikus dokumentumszolgáltatás országos rendszeréhez, amely az Országos Széchényi Könyvtár szervezésével, az ELDORADO projektben valósul meg. Felelős: városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető Második éve részt veszünk a MaNDA digitalizálási tevékenységében, helyi digitalizált értékeink feltöltésével hozzájárulunk a nemzeti digitális örökség folyamatos bővítéséhez, az Europeana magyar anyagainak gazdagításához. Könyvtárunk évek óta részt vesz a MATARKA országos munkafolyamatában, hozzájárulva a folyóiratok tartalomjegyzékének online szolgáltatásához. Valamennyi miskolci telephelyünk e-magyarország pontként működve támogatja a digitális írástudás fejlesztését, ösztönzi a számítástechnikai kompetenciák elsajátítását. Felelős: szolgáltatási osztályvezető A megyei feladatok tekintetében (a Kultv a alapján, állami feladatként) mennyiségileg az ország legnagyobb megyei feladatát ellátó könyvtárává vált az intézmény, amely 2015-ben B.-A.-Z. megyében 309 kistelepülés könyvtári szolgáltatásokkal való ellátását jelenti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében (a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet szerint). A bővülő településszámmal együtt növekednek az ellátandó feladatok is (gyűjteményszervezés, gyarapítás, feltárás, rendezvényszervezés, könyvtárfejlesztések stb.). Ezért törekszünk az integrált könyvtári rendszer munkafolyamataiban a kistelepüléseken is a kölcsönzési rendszerek gépi bevezetésére, a retrospektív feltárás folytatásával együtt. A Minőségirányítási Rendszer részeként elengedhetetlen a kistelepülési ellátás feladataiban a fő- és alfolyamatok tevékenységi körök szerinti részletes kidolgozása, a tervszerű és hatékony működés, a minőségi elvárások teljesítése végett. A kistelepülési ellátás részeként és azon kívül is koordináló szakmai szerepet töltünk be a megye nyilvános könyvtárainak működésében, a könyvtáros szakmai képzésben, továbbképzések szervezésében. Felelős: megyei igazgatóhelyettes 10

12 A városi feladatok szempontjából (a Kultv. 55. és 65. -a szerint nyilvános települési közkönyvtárként) a speciális miskolci településszerkezet mellett központi és fiókhálózati szolgáltatások biztosítása a feladat, egy központi épületben és hét fiókkönyvtárban. A fiókkönyvtárak szolgáltatásainak differenciálása 2013 januárja óta részben megtörtént: a központi épület közelében található Doleschall-kúria épülete két speciális gyűjteménynek biztosít helyet: idegen nyelvű és muzeális könyvtári dokumentumoknak. Itt 2014-ben megtörtént a speciális gyűjtemények egységes irányításának megvalósítása. A József Attila Könyvtár a közkönyvtári feladatok mellett képzőművészeti profilú gyűjteményét erősíti, a Tompa Mihály Könyvtár a DVD gyűjteményt fejleszti, a Petőfi Sándor Könyvtár diósgyőri helytörténeti anyagával a városrész lokálpatriotizmusát erősíti. A központi épületben és a Szabó Lőrinc Könyvtár letéti hangoskönyvtári gyűjteményében a vakok és gyengénlátók számára biztosítunk speciális dokumentumokat (hangoskönyveket) szolgáltatásaink keretében. Tartjuk a kialakult kapcsolatot azokkal a szociális intézményekkel, amelyek a hajléktalan- és idősgondozás területén igényt tartanak speciális szolgáltatásainkra. Felelős: városi igazgatóhelyettes, fiókkönyvtári osztályvezető, speciális gyűjtemények osztályvezetője Folytatódik a 2014-ben megkezdett, a Digitális Miskolc közösségi program keretében az intézmény épületeiben az optikai kábelek bevezetése és hasznosítása, a működéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a Miskolc Holding Zrt-vel való együttműködés részeként az informatikai rendszerek távfelügyeleti és karbantartási feladatainak ellátása, az informatikai hálózat, rendszer optimalizálása. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Fontos bővülő feladatkört jelent a digitalizálás és a digitális dokumentumok szolgáltatása, folytatódik a MaNDÁ-val való együttműködés, valamint megkezdődik az Országos Széchényi Könyvtár ELDORADO projektjéhez partnerkönyvtári szerződésen alapuló csatlakozás. A saját, Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárunk gyűjteményének és adatainak harmonizálása a katalógussal folyamatos, a közkincsek szolgáltatásának lehetősége egyre bővülő tartalomszolgáltatást biztosít. Tervezzük a Corvina rendszerben a Scan modul lehetőség szerinti tesztelését és próbaindítását. Felelős: városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető, rendszergazda Valamennyi területet érint a Minőségirányítási Rendszer kialakításában való előrelépés megvalósítása, a szervezet átalakításával és a folyamatok teljeskörű újraértelmezésével párhuzamosan. A következő év fontos feladatai közé tartozik lehetőség szerint a megyei és városi teljes területi lefedettség megvalósítása, a szakmai teljesítménymutatók javítása. Felelős: igazgató, MIT-vezető 11

13 Az év első negyedévében Segédkönyvtáros (OKJ ) képzés indul, teljes létszámkapacitással. Az oktatók idén is a könyvtárunk szakemberei lesznek. Határidő: február január Felelős: tanfolyamfelelős, képzésben résztvevő oktatók A képzés bevételi forrás az Intézmény számára. A hallgatói befizetések követése, adminisztrálása. Határidő: február január Felelős: tanfolyamfelelős, a feladattal megbízott gazdasági munkatárs 2) Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Az intézmény 8 épülete közül 6 elavult, hosszú idő óta nem korszerűsített épületben működnek könyvtáraink (a két legkisebb fiókkönyvtár kivételével: Móra Ferenc Könyvtár, Kaffka Margit Könyvtár utóbbi beázás miatta belső felújítása 2014-ről 2015-re csúszik át). A központi épületen csak részleges felújítás és nyílászáró-csere történt 2007-ben. A felújításra váró fiókkönyvtárakban évek óta nem történt korszerűsítés (József Attila Könyvtár, Petőfi Sándor Könyvtár, Szabó Lőrinc Lévay József Könyvtár és Tompa Mihály Könyvtár) folyamán a fenntartó támogatásával szigetelték két, beázó, lapos tetős épületünket (József Attila Könyvtár és Kaffka Margit Könyvtár), az épületek beázás miatti belső felújítása azonban áthúzódik a 2015-ös évre. Az elavult 6 épületben (1 központi és 5 fiók) a bútorzat cseréje vagy felújítása is elengedhetetlen, valamint technológiai váltásra is szükség lenne (új nyomtatók, szkennerek, számítógépek beszerzésére). Emellett az alábbi energiahatékonysági korszerűsítések indokoltak a as ciklusban: Központi épület (Görgey A. u. 11.) szükséges energiahatékonysági beavatkozások: - fűtéskorszerűsítés: a 42 éves épület fűtéstechnológiai (mennyezetfűtés) korszerűsítése, a földszinti mellvéd (nyílászárók alatti szendvicsfal szükséges hőszigetelése), - tetőszigetelés + napelemek (a lapos tető kiváltása, szigetelése, energiatakarékosság), - villamoshálózat és világításkorszerűsítés (elavult neonvilágítás cseréje, energiatakarékos, olvasóbarát technológia kialakítása), - energiatakarékos lift kialakítása a szolgáltatói térben, - hang- és hőszigetelő belső padlóburkolat, 1-2. emeleten, földszinti munkaterekben, - árnyékolástechnika megoldása (az épület 1-2. szintje, valamint a tetőtér üvegfallal körbevett, fekvése miatt nyáron reggeltől estig besüt valahonnan a nap), - klimatizálás (csak fenntarthatóság esetén, árnyékolástechnika helyett), - szolgáltatási terek energiatakarékos logisztikai átalakítása. 12

14 Szabó Lőrinc Könyvtár és Lévay József Muzeális Könyvtár (Doleschall-kúria) (Mindszent tér 2.) energiahatékonyság növelése érdekében: - fűtéskorszerűsítés (elavult gázkazánok cseréje), - nyílászárók cseréje (hőszigeteltre), - akadálymentesítés biztosítása, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés (elavult neonvilágítás cseréje, energiatakarékos, olvasóbarát technológiára), - klimatizálás (a földszinti muzeális gyűjtemény számára kötelező előírás!), - épületszigetelés, megerősítés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. József Attila Könyvtár (Szentpéteri kapu), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre (épület földszintje körben üvegezett), - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. Petőfi Sándor Könyvtár (Diósgyőr, Nagy Lajos király útja), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre, - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. Tompa Mihály Könyvtár (Martin-kertváros, Gyöngyösi I. u.), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre, - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. 13

15 3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések Gépjármű Megnevezés darab forint megjegyzés ebből személygépkocsi Számítógép db KSZR szolgáltatáson belül a megyei településekre ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló egyéb: bútor, berendezés Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft) Pályázatok, projektek Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Találkozzunk a könyvtárban! az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának lebonyolítása B.-A.-Z. megyében (Összefogás 2014.) , ,- Szabóné Lenkefi Ildikó Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására , ,- Szabóné Lenkefi Ildikó Üzenet e-kori iskolámba c. olvasásés irodalomnépszerűsítő programsorozat , ,- Filip Gabriella

16 lebonyolítása ODR , ,- Bereiné Vasas Andrea Hungarikumok, borsodikumok ismeretterjesztő programsorozat , ,- Filip Gabriella Ujjé, a Népkertben és a könyvtárban is nagyszerű c. programsorozat lebonyolítása , ,- Miklós Katalin Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése (uniós pályázatok) Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és B.-A.-Z. megyében (konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / , ,- Varga Gábor Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó- Expressz TIOP ,- (konzorcium: ,-) Fenntartási kötelezettség:

17 / Tudásdepó- Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés TÁMOP / Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban (Konzorciumvezető: Miskolci Egyetem) TIOP / Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajóvölgyében TÁMOP / ,- (konzorcium: ,-) , ,- Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Gyűjteményszervezés Gyűjteményszervezés állományépítés A gyűjteményszervezési osztály alapfeladata mind a városi, mind a megyei szintet illetően és minden dokumentumtípus tekintetében a gyűjteményszervezéssel, állománygyarapítással és apasztással, állomány-nyilvántartások vezetésével, dokumentumok feldolgozásával, könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos teendők ellátása. 16

18 Elektronikus adatbázis építése és folyamatos gondozása új, gyors-katalogizált, átirányított vagy egyéb okból, a részlegekből, fiókokból, illetve a megye településeiről az osztályra kerülő dokumentumok feldolgozásával, a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a katalogizálási és tárgyszavazási házi szabályzatnak megfelelően, összhangban a Magyar Országos Közös Katalógus (ODR lelőhely) mindenkori előírásainak és ajánlásainak a figyelembe vételével. A gyűjteményszervezési osztályon folyó munka átszervezését a megnövekedett feladatok jellegének megfelelően újra kell gondolni; a domináns gyarapítói feladatok elvégzésébe rendszerszinten több kollégának is be kell kapcsolódni, illetve minden kollégának a sokoldalú, mindig a szükséges munkavégzést kell megvalósítania (érkeztetés, katalogizálás, szerelés, listázás, törlés, átirányítás stb.). A beszerzést tekintve a saját kollégáinkat következetes, ütemes és az egész évre vonatkozóan arányos forrásfelhasználásra kell ösztönöznünk, a közbeszerzésben nyertes szállítót pedig a gördülékenység érdekében a lehető leghatékonyabb együttműködésre. Mind a könyv, mind a folyóirat dokumentumtípust illetően a beszerzésre fordítandó összeg nagysága miatt 2015-ben is közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. A beszerzési politika egyeztetése és kialakítása, a különböző beszerzési keretek (ODR, saját, területi, pályázati, Márai) érvényességi időn belüli felhasználásának részletes ütemezése, a pénzügyi tervezés. Különböző költségkeretekre történő vásárlás kezdeményezése, a vásárlások összegeinek figyelemmel kísérése a mindenkori beszerzési határidőknek megfelelően. A megrendelés adminisztrációja, a számlák gyors továbbítása. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai Az igények összegyűjtése; részben egy ajánlati lista Corvina integrált könyvtári rendszer (ACQ) gyarapító moduljába történő betöltésével, részben a kívánságok összegyűjtésével, illetve az igény felkeltésével javaslat formájában. A kurrens és retrospektív vásárlás az olvasószolgálati, a hálózati, a megyei ellátásban dolgozó kollégák szakmai közreműködésével. Felelős: a gyarapító, tájékoztató, a fiókkönyvtárakban és a megyei ellátásban dolgozó könyvtárosok Bekapcsolódás a közbeszerzés szakmai anyagának az előkészítésébe, a folyamattal kapcsolatos szakmai munkába mind a folyóirat, mind a könyv dokumentumtípus esetén. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító és a folyóiratos könyvtárosok A különböző országos pályázatok, támogatások (Márai, NKA könyvtámogatás) lebonyolításának megszervezése; igények összegyűjtése, rendelés határidőre való leadása. Kísérőjegyzékekkel kapcsolatos teendők ellátása. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító A beérkező tételek átvétele, érkeztetése, leltárba vétele és irányítása, valamint szerelésre vagy katalogizálásra történő továbbítása. Felelős: gyarapító könyvtárosok 17

19 Csoportos leltárkönyv, elektronikus számla- és az elköltött összeg nyilvántartása Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító Az olvasószolgálati kollégák által az elektronikus rendszerben különböző jogcímeken keletkező törlésre jelölve kóddal ellátott példányok importálására, a listák jegyzékké szerkesztése, a törlés folyamatának adminisztrálása. A gépi katalógusban nem szereplő tételekről a kézi törlési jegyzék átvétele az olvasószolgálattól. A dokumentumok egy helyen való gyűjtése az alagsor kijelölt helyén. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítók, olvasószolgálati kollégák A Corvina rendszerben történő törlés munkamenetének a kialakítása a fiókokban is. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító könyvtáros A kézi törlési jegyzéken szereplő dokumentumok nyilvántartásból való kivezetése az egyedi leltárkönyvi és számkönyvi bejegyzésekkel. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyűjteményszervező A könyvtár aktuális folyóirat állományának példányszintű adatait és az ezekre vonatkozó kölcsönzési politikának az országos lelőhelyen való folyamatos beállítása. Folyóiratok leltárba vétele, a szükséges törlési folyamat elvégzése. Felelős: folyóiratos könyvtárosok A felmerülő igények függvényében a dokumentumok átirányítása, a kártérítéshez kapcsolódó adminisztráció. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott gyarapító és katalogizáló kolléga A KSZR települések saját állományukból és a Megyei és Városi Könyvtár állományát érintő tételek apasztásával kapcsolatos folyamat tisztázása és kialakítása. Határidő: április 30. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító, Megyei ellátás munkatársai Gyűjteményfeltárás Az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos bibliográfiai rekord készítése, ezzel kapcsolatban a katalógus összetöltés utáni állapotának javítása, gondozása mind a bibliográfiai, mind az index rekordokat illetően. Felelős: minden katalogizáló könyvtáros 18

20 A retrospektív feldolgozás keretében a Központi könyvtár, elektronikus katalógusban még nem megjelenített Bb-s méretű dokumentumaiból db tétel feldolgozása. Felelős: a gyűjteményszervezési osztály katalogizálói A könyvtár állományába kerülő kotta és zenei hangfelvételek feldolgozása, cutterezése a leltárba vétel előtt. Felelős: a Zeneműtárban dolgozó kollégák A beérkező dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint tasakban kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon), dobozolása és a konkrét részlegre vagy fiókba történő elszállításuk megszervezése átadólistával. Felelős: a feladattal megbízott szerelő A KSZR kistelepüléseinek állománya hiányos leírásainak, illetve egyes dokumentumoknak a katalógusban nem létező bibliográfiai rekordjának megjelenítésével kapcsolatos feladatok kezelése. Határidő: június 30. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott katalogizálók, megyei ellátás munkatársai Az állományrevíziós további munkával kapcsolatban, az olvasószolgálati kollégákkal együttműködve a leválogatott, katalógusban nem szereplő dokumentumok elektronikus feldolgozása és a revíziós folyamat során problémásként jelentkező tételek rendbetétele. Felelős: a feladattal megbízott katalogizálók A minőségbiztosítás követelményének megfelelően a Gyűjteményszervezési osztályon folyó tevékenységek szabályzatának elkészítése; a helyi, fiókok és a KSZR törlésére, a számlakezelésre és a KSZR bibliográfiai rekordigényének biztosítására. Határidő: december 31. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 3.4 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, ez a szolgáltatás minden olvasói térben működik. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldjük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat információit tartalmazza, szükség esetén, alkalmanként pedig szórólap formájában is összeállítjuk nyomtatott hírlevelünket. Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros 19

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Miskolc, 2014. Tartalom Bevezető...2 I. A stratégiai terv célja...2 II. Helyzetkép, eddigi eredmények...2 III. PGTT J Makrokörnyezet

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013 KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL PORTÁL PROGRAM A KÖNYVTÁRÜGY STRATÉGIÁJA 2008-2013 1. Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013 A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különböző típusú könyvtárak

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet)

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet) A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra (tervezet) Az intézmény bemutatása: Könyvtár Csongrádon, 1955 óta működik könyvtár, amelynek fenntartója Csongrád város Önkormányzata

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. március 12. Tartalomjegyzék I. A 2015. évi intézményi program rövid bemutatása... 2 II.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Szervezeti kérdések... 3 2.1. Alapdokumentumok módosítása... 4 3. Szakmai működés... 4 3.1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 4 4. Intézményi terek /

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár MUNKATERV 2 0 1 5

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár MUNKATERV 2 0 1 5 DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár MUNKATERV 2 0 1 5 MUNKATERV A Ladányi Mihály Könyvtár céljai és feladatai között prioritást élvez a szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok tovább-fejlesztése,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben