A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve"

Átírás

1 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 23.

2 Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó, tervezésre kerülő intézményi programok rövid, szöveges bemutatása... 2 II. Szervezeti kérdések... 3 III. Szakmai működés ) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése ) Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása ) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések Pályázatok, projektek Gyűjteményszervezés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása ) Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése ) Innovatív megoldások, újítások ) Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldány szolgáltatás ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás Statisztikai adatszolgáltatás ) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása Létszám és bérgazdálkodás ) Partnerség és önkéntesség ) Mutatók

3 I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó, tervezésre kerülő intézményi programok rövid, szöveges bemutatása Az intézmény az EMMI szakpolitikai céljainak figyelembe vételével 2015-ben az alábbi területen tervez feladatbővítést: a) a kulturális alapellátás fogalmának bevezetéséhez kapcsolódva, célul tűzzük ki a területünkhöz legközelebbi (Felvidék) és anyagi lehetőségeink függvényében távolabbi (Erdély) - határon túl élő magyarok számára a társadalmi felemelkedést segítő értékekhez való hozzáférés biztosítását; könyvtári szolgáltatásaink révén a kulturális értékekhez, a nemzeti örökséghez való hozzáférés növelését. - Jelenleg a Felvidéken négy kistelepülésen (Barka, Lekenye, Lucska, Várhosszúrét) található a könyvtár által pályázati forrásból kihelyezett magyar nyelvű letéti gyűjtemény folyamán a Sapientia Tudományegyetem könyvtáraival való együttműködés keretében gyűjteményünkből kivont fölöspéldányok átadására került sor, így összesen 7913 db dokumentummal tudtuk segíteni három könyvtár magyar nyelvű anyagának gyarapodását folyamán a cél érdekében együttműködési megállapodások megkötésére törekszünk kassai, királyhelmeci, csíkszeredai és/vagy székelyudvarhelyi közkönyvtárakkal. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek - A kulturális alapellátás keretében együttműködési megállapodások kötésével biztosítjuk az intézmények szorosabb szakmai működését, új kapcsolatfelvételét, - a hungarikumok, nemzeti és helyi értékek feltérképezésének támogatását, népszerűsítését, - a nemzeti dokumentumvagyon hozzáférhetővé tételéhez való könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztését, - a határon inneni és határon túli értékőrző kulturális programok és tevékenységek (magyar nyelvű folyóiratok, színházi előadások) népszerűsítését a kistelepülési ellátásban. b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek részeként többek között - A helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának emeléséért. - Ennek keretében olyan közösségi rendezvények és programok szervezése, amelyek a magyar kulturális értékek közvetítését tűzik célul. - A kistelepüléseken élők számára olyan innovatív tevékenységek szervezését támogatják, amelyek hozzájárulhatnak a munkalehetőségek, értékteremtő kisvállalkozások kezdeményezéséhez. Felelős: városi és megyei hálózati igazgatóhelyettesek, rendezvényszervezők 2

4 A fenntartó által meghatározott feladatok: - Részvétel a város által szervezett kulturális közösségi programok, pályázatok, rendezvények Kulturális és Idegenforgalmi Osztály által koordinált szervezésében. - Együttműködés a város kulturális intézményeivel és közgyűjteményeivel, nevezetesen a város kiemelt évfordulós és saját ünnepségeinek megszervezésében (nemzeti ünnepek, Magyar kultúra napja, Kocsonyafarsang, Miskolc város napja, Miskolc 650 éve mezőváros, Költészet napja, Ünnepi Könyvhét, Péter-Pál napok, Múzeumok éjszakája, CineFest). II. Szervezeti kérdések évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. A 2015-ös évben szükséges szervezeti átalakítások és a kapcsolódó személyi változások elsősorban a menedzsmentet és a hozzá kapcsolódó szervezeti struktúrát érintik, céljuk egy olyan hatékonyabban működő szervezet kialakítása, amely a törvényi előírásoknak megfelelően egyszerre képes az intézmény kettős megyei és városi alapfeladatát teljesíteni, egyúttal a minőségbiztosítási elvárásoknak is megfelelni. Folytatódik a területi megoszlás (megyei és városi feladatok) és a szakterületek (gyűjteményszervezés és szolgáltatások) további szorosabb koordinálása, egységes irányítása és működtetése, az SzMSz és a szervezeti ábra ezzel összhangban történő módosítása. Kisebb módosítás szükséges az Alapító okiratban a letéti telephelyek változása miatt. Városi feladatok: A miskolci városi feladatok ellátásában a 2013-as összevonás óta történt intézkedések az egységes könyvtárpolitika kialakítását szakmailag már részben sikeresen megvalósították (egységes, központosított gyűjteményszervezés, gyarapítás és törlés, közös integrált könyvtári rendszer, katalógusok összevonása, egységes szolgáltatási szabályok kialakítása és működtetése). A szervezeti struktúra azonban nem egyértelműen volt összhangban a fenti folyamatokkal, ezért 2015-ben a felső menedzsmentben szükséges a változtatások megtétele: a városi hálózat feladataiban vezetési szinten eddig csak a fiókhálózati tevékenység jelent meg, amelyet valamennyi városi feladatra szükséges kiterjeszteni. Elengedhetetlen, hogy a városi hálózati igazgatóhelyettes a teljes városi hálózat, vagyis a központi épület és a fiókhálózat valamennyi tevékenységét koordinálja és irányítsa a szolgáltatások területén. Feladatához tartozik minden olyan szolgáltatási tevékenységnek (olvasószolgálat, kölcsönzések, informatika, digitalizálás) az irányítása, összehangolása, amelyek a miskolci városi feladatokat érintik (beleértve a központi épületet és a fiókkönyvtárakat is). Cél a város minél nagyobb földrajzi területét elérő egységes szolgáltatások biztosítása, a potenciális és tényleges használók közötti mennyiségi arány pozitív irányú változtatása, a célközönség nagyobb arányú és jobb kiszolgálása, a szolgáltatások és a városlakók differenciált igényeinek összehangolása. Felelős: igazgató, városi igazgatóhelyettes 3

5 Megyei feladatok: A megyei területi ellátásban a felső menedzsmentet kiegészítő, csoportszintű vezető megbízása szükséges, aki az operatív feladatok megvalósításában segíti a megyei hálózati igazgatóhelyettes munkáját, amely a KSZR tevékenység mellett a teljes megyei hálózat módszertani gondozását, a minőségbiztosítási tevékenységek támogató koordinálását, a nemzetiségi ellátást, a kötelespéldány szolgáltatás kezelését és a statisztikai adatszolgáltatást is magába foglalja. A folyamatosan növekvő kurrens és retrospektív gyűjteményszervezési (gyarapítási és feltárási) feladatok szükség szerinti átszervezése, hatékonyabb megvalósítása a növekvő KSZR feladatok tekintetében elengedhetetlen. Fontos feladat a gépi kölcsönzés minél több településen való elindítása 2015-ben az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, a hagyományos kölcsönzések folyamatos áttérése a gépi kölcsönzésre az ötéves terv keretében folyamatosan valósul meg. A teljes megyei rendezvényszervezés irányítottabb szervezése, a gyermek és felnőtt rendezvények megosztása, lehetőség szerint egy munkatárs bevonása a területi feladatokba. Egy tapasztalt PR-munkatárs bevonása a megyei feladatok nagyobb népszerűsítése, a közönség- és médiakapcsolatok erősítése érdekében történik az év folyamán. Cél a teljes megye területét lefedő információs, közösségi és könyvtári szolgáltatások nyújtása, a törvényi elvárásoknak és a minőségi irányelveknek megfelelően. Felelős: igazgató, megyei igazgatóhelyettes Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) tény terv összlétszám Ebből vezető (fő) vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 8 8 Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak Könyvtáros szakképesítéssel Egyéb Mindösszesen az Egyébből felsőfokú végzettségű összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen 2 átszámítva teljes munkaidőre 2 összesen átszámítva teljes munkaidőre (4+6) összesen 2 átszámítva teljes munkaidőre 2 Egyéb alkalmazott Önkéntesek száma Közfoglalkoztatottak száma 8 9 A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) lakosságának száma) Testületi jóváhagyás esetén létszámemelés Határidő: március 31. Felelős: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 0, ,

6 III. Szakmai működés Stratégiai tervünkben szereplő céljaink: A Könyvtár küldetésének teljesítése érdekében a következő átfogó célokat kívánjuk elérni a as ciklusban: 1./ Legfontosabb célunk, hogy bárki számára hozzáférhetővé tegyük az információt függetlenül annak hordozójától, kiemelten kezelve a helyi kulturális értékek megőrzését, megismertetését. 2./ A technológiai fejlesztéssel bővíteni kívánjuk a 24 órás szolgáltatások lehetőségét. A fizikai akadálymentesítéssel, külső és belső korszerűsítéssel az intézményhálózat minden tagkönyvtárában akadálymentes igénybe vételt, a könyvtárhasználathoz kulturált környezetet szeretnénk biztosítani. 3./ Könyvtárunk kiemelt feladata a tanórán kívüli oktatás, az informális képzés segítése, a programok szervezésével az olvasás népszerűsítése, az olvasáskultúra és a digitális írástudás fejlesztése. A cél elérése érdekében az országos kezdeményezésekhez való csatlakozás mellett saját programokat is szervezünk, a helyi közösségeknek helyet, megjelenést biztosítunk. 4./ A földrajzi hátrányok leküzdése, a város teljes területén a könyvtári szolgáltatások biztosítása a lakóhelyhez legközelebbi igénybevétellel. 5./ Könyvtárunk állami feladatának teljesítése érdekében Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtet együttműködő partnerkönyvtárakkal. Célunk az, hogy a megye minden településén biztosított legyen a könyvtári szolgáltatás valamely módja. A könyvtárbuszok működtetésével, a szolgáltatóhelyek kialakításával, korszerűsítésével segítjük a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést. 6./ Könyvtárunk arra törekszik, hogy széleskörű kapcsolatokat építsen és ápoljon a társintézményekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, a médiával. A kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokkal, programokkal kívánjuk elérni a könyvtár gyűjteményének és szolgáltatásainak népszerűsítését. 7./ Minőségirányítási rendszer bevezetésével és fenntartásával törekszünk arra, hogy a könyvtárhasználatért, a könyvtárhasználókért folytatott versenyben szolgáltatásainkkal minél jobb eredményt érjünk el. Ennek érdekében használóink, és potenciális látogatóink igényeit, elvárásait időről időre elégedettségméréssel, igényvizsgálattal térképezzük fel. A stratégiai célokhoz kapcsolódó évi tevékenységek: 1. cél megvalósításának területei A gyűjtemény fejlesztésénél figyelembe kell venni az olvasói igényeket, és ezáltal törekedni kell arra, hogy az állomány kihasználtsága, forgási sebessége javuljon. Olvasói igényfelmérés az állományra, nyitva tartásra, rendezvényekre vonatkozóan Határidő: október 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, osztályvezetők 5

7 A használói elégedettségméréssel párhuzamosan statisztikai adatgyűjtés (corvina fejlesztés függvényében), a leggyakrabban kölcsönzött dokumentumtípusok, példányok megállapítására. Határidő: júl. 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda Meg kell valósítani az intézmény egészére vonatkozó egységes beiratkozást, fejleszteni kell az egykapus szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A használati szabályzat módosítása, bevezetése, átmeneti időt biztosítva. Határidő: márc. 31. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda A teljes gyűjtemény retrospektív feldolgozásának folytatása, mely hozzájárulhat az ODR szolgáltatás további fejlődéséhez. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető Az ELDORADO projekthez való csatlakozás, együttműködési megállapodás megkötése, a feladatban résztvevő munkatársak kiválasztása, feladat indítása. A tesztelést követően a SCAN modul használatának átgondolása. Határidő: április 30. Felelős: igazgató, városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető, speciális gyűjtemények osztályvezetője A digitalizálási tevékenységben kiemelt szerepet kell kapnia a helyismereti dokumentumoknak, és azok hozzáférhetővé tételének. Helyismereti cikkek feldolgozása, szkennelése, archiválása. Fotótár digitalizálása. A helyi televízió videó kazettáinak digitalizálása, archiválása, katalógusban feldolgozása. Felelős: a digitalizáló munkacsoport A BMDK régi, használhatatlan dokumentumainak konvertálása az új technikai eszközökre. Felelős: rendszergazda, informatikus könyvtáros 2. cél megvalósításának területei Korszerűsítéssel felhasználóbarát környezet kialakítása a látogatók, és kellemes munkahely biztosítása a munkatársak számára. Folyóiratolvasó áttelepítése az első emeletre, a böngésző elhelyezése a Tájolóban, technikai korszerűsítés. Határidő: február 28. Felelős: városi igazgatóhelyettes, rendszergazda Bútorok beszerzése a Tájolóban és az első emeleten. Határidő: április 30. Felelős: gazdasági igazgatóhelyettes, városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető 6

8 Helyismereti gyűjtemény RFID címkézése. Pályázati forrás esetén állományvédelmi eszközök beszerzése a tagkönyvtárakban, az RFID rendszer kiterjesztése, bővítése, a központi könyvtárban újabb önkiszolgáló terminálok beállítása. Határidő: december 31. Felelős: Helyismeret munkatársai, rendszergazda, hálózati igazgatóhelyettes 3. cél megvalósításának területei Egyéni-, iskolai- és óvodai csoportfoglalkozások keretében már kisgyermekkortól segítjük az olvasás népszerűsítését, hozzájárulunk az értő olvasás elsajátításához, fejlesztéséhez. Felelős: gyermekrészleg vezetője, gyermekrészleggel rendelkező fiókkönyvtárak vezetői Kisgyermekek számára a tanév befejezését követően napközis olvasótáborokat szervezünk. Határidő: június 30. Felelős: gyermekkönyvtár vezetője, József Attila Könyvtár vezetője Gyermekek és felnőttek számára is szervezünk találkozókat, irodalmi-, zenei- és ismeretterjesztő előadásokat nemcsak saját vagy pályázati forrásból, hanem együttműködések keretében is. Felelős: felnőtt és gyermek rendezvényszervezők Rendszeresen szervezünk számítógép kezelői és internet tanfolyamokat nemcsak az intézményben, hanem a megye kistelepülésein is. Felelős: megyei igazgatóhelyettes, szolgáltatási és fiókkönyvtári osztályvezetők 4. cél megvalósításának területei Terveink között szerepel a könyvtárral nem ellátott városi, részben szegregált területeken mozgókönyvtári szolgáltatás vagy letéti kihelyezés biztosítása, amely beruházásfüggő tevékenység. Felelős: igazgató A külső területeken meg kell keresni azokat a pontokat, amelyek legalkalmasabbak a könyvtárbusz megállójának, a szolgáltatások biztosítására. A város kieső pontjain a lehetőségek megkeresése, civil szervezetek, esetleges üres helyiségek felkutatása. Felelős: városi igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési osztályvezető 7

9 5. cél megvalósításának területei A folyamatos dokumentum-ellátás biztosítása a gyarapítási tevékenység koordinálásával, a könyvtárközi kölcsönzés biztosításával. Felelős: megyei és városi igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési osztályvezető, könyvtárközi munkatárs A technikai fejlesztés biztosítása, eszközbeszerzés koordinálása az igények figyelembe vételével a kistelepülési ellátásban. Felelős: megyei igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes Olvasásnépszerűsítő programok, gyermekfoglalkozások szervezése, delegálása a településekre. Felelős: Terület-ellátási csoport felnőtt- és gyermekrendezvény-szervezői Szakmai, módszertani segítségnyújtás alapdokumentumok, könyvtári témájú pályázatok elkészítéséhez. Felelős: megyei igazgatóhelyettes 6. cél megvalósításának területei Együttműködő partnerekkel szervezünk programokat a helyi alkotók, kortárs műhelyek bemutatására. Felelős: rendezvényszervezők Saját programokkal kapcsolódunk a város vagy valamely városrész egy-egy kiemelkedő eseményéhez. Felelős: rendezvényszervezők A közoktatási intézmények tanulói számára biztosítjuk az iskolai közösségi szolgálatot, mely nagymértékben járul hozzá a könyvtár és a szolgáltatások megismeréséhez. Felelős: városi igazgatóhelyettes, városi hálózati osztályvezető, szolgáltatási osztályvezető, fiókkönyvtárak vezetői A helyi médiával folyamatos kapcsolatot tartunk, rendszeresen tájékoztatjuk programjainkról, rendezvényeinkről. A nagyobb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk, sajtóanyagokat állítunk össze, sajtómegjelenéshez cikkeket küldünk. Felelős: rendezvényszervezők, pr-munkatárs 8

10 A partnerkapcsolati háló kiépítése, folyamatos karbantartása. Az intézmény teljes kapcsolati hálójának összeállítása, a legkönnyebben, legjobban használható és folyamatosan karbantartható formában. A forma az előre meghatározott Excel tábla, melybe a különböző típusú partnereket külön fülön kell felsorolni. Határidő: április 30. Felelős: városi igazgatóhelyettes, fiókhálózati osztályvezető, fiókkönyvtárak vezetői, titkárság, 7. cél megvalósításának területei A MIT folyamatos működése, a cselekvési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése, a feladatok ütemezésnek ellenőrzése. Felelős: MIT-vezető, a MIT tagjai A minőségi kézikönyv elkészítése. Határidő: március 31. Felelős: igazgató, MIT-vezető, külső szakértő Folyamatok áttekintése, leírása, folyamatgazdák kiválasztása. Határidő: júl. 31. Felelős: igazgató, városi és gazdasági igazgatóhelyettesek, gyűjteményszervezési és szolgáltatási osztályvezetők A munkafolyamatok szabályozásának és folyamatábráinak elkészítése. Felelős: folyamatgazdák, MIT-vezető, Kérdőíves használói elégedettségmérés évente. Határidő: december 31. Felelős: szolgáltatási, speciális gyűjteményi és fiókhálózati osztályvezetők A szervezeti kultúra fejlesztése, dolgozói elégedettségmérés évente. Határidő: december 31. Felelős: szolgáltatási, speciális gyűjteményi és fiókhálózati osztályvezetők Munkatársak képzése a Környezetirányítási szempontok frissítésére. Határidő: március 16. Felelős: MIT-vezető A minőségirányítás ismereteinek megosztása a dolgozókkal részben személyesen, részben online formában évente kétszer. Határidő: júl. 31., dec. 31. Felelős: igazgató, MIT-vezető 9

11 1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése Az Alapító okirat a Kulturális törvény előírásaival összhangban tartalmazza mind az országos, a megyei és a városi feladataink teljes körét, melynek ellátását a törvény 55., 65. és 66. szerint teljes körűen, minőségbiztosítás alkalmazásával törekszünk megvalósítani. Az országos feladatok körében az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként (73/2003. (V.28.) Korm. rendelet szerint) részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzés szervezésében és bonyolításában, amely érinti a dokumentum-beszerzéseinket és a szolgáltatás működtetését. Gyűjteményünket ennek megfelelően rekordfeltöltő könyvtárként megjelenítjük a MOKKA és a MOKKA-R felületén, hozzájárulva a nemzeti dokumentumvagyon elektronikus bibliográfiai feltártságához, online elérhetőségéhez. Felelős: könyvtárközi munkatárs, gyűjteményszervezési osztályvezető 2015-től csatlakozunk az elektronikus dokumentumszolgáltatás országos rendszeréhez, amely az Országos Széchényi Könyvtár szervezésével, az ELDORADO projektben valósul meg. Felelős: városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető Második éve részt veszünk a MaNDA digitalizálási tevékenységében, helyi digitalizált értékeink feltöltésével hozzájárulunk a nemzeti digitális örökség folyamatos bővítéséhez, az Europeana magyar anyagainak gazdagításához. Könyvtárunk évek óta részt vesz a MATARKA országos munkafolyamatában, hozzájárulva a folyóiratok tartalomjegyzékének online szolgáltatásához. Valamennyi miskolci telephelyünk e-magyarország pontként működve támogatja a digitális írástudás fejlesztését, ösztönzi a számítástechnikai kompetenciák elsajátítását. Felelős: szolgáltatási osztályvezető A megyei feladatok tekintetében (a Kultv a alapján, állami feladatként) mennyiségileg az ország legnagyobb megyei feladatát ellátó könyvtárává vált az intézmény, amely 2015-ben B.-A.-Z. megyében 309 kistelepülés könyvtári szolgáltatásokkal való ellátását jelenti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében (a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet szerint). A bővülő településszámmal együtt növekednek az ellátandó feladatok is (gyűjteményszervezés, gyarapítás, feltárás, rendezvényszervezés, könyvtárfejlesztések stb.). Ezért törekszünk az integrált könyvtári rendszer munkafolyamataiban a kistelepüléseken is a kölcsönzési rendszerek gépi bevezetésére, a retrospektív feltárás folytatásával együtt. A Minőségirányítási Rendszer részeként elengedhetetlen a kistelepülési ellátás feladataiban a fő- és alfolyamatok tevékenységi körök szerinti részletes kidolgozása, a tervszerű és hatékony működés, a minőségi elvárások teljesítése végett. A kistelepülési ellátás részeként és azon kívül is koordináló szakmai szerepet töltünk be a megye nyilvános könyvtárainak működésében, a könyvtáros szakmai képzésben, továbbképzések szervezésében. Felelős: megyei igazgatóhelyettes 10

12 A városi feladatok szempontjából (a Kultv. 55. és 65. -a szerint nyilvános települési közkönyvtárként) a speciális miskolci településszerkezet mellett központi és fiókhálózati szolgáltatások biztosítása a feladat, egy központi épületben és hét fiókkönyvtárban. A fiókkönyvtárak szolgáltatásainak differenciálása 2013 januárja óta részben megtörtént: a központi épület közelében található Doleschall-kúria épülete két speciális gyűjteménynek biztosít helyet: idegen nyelvű és muzeális könyvtári dokumentumoknak. Itt 2014-ben megtörtént a speciális gyűjtemények egységes irányításának megvalósítása. A József Attila Könyvtár a közkönyvtári feladatok mellett képzőművészeti profilú gyűjteményét erősíti, a Tompa Mihály Könyvtár a DVD gyűjteményt fejleszti, a Petőfi Sándor Könyvtár diósgyőri helytörténeti anyagával a városrész lokálpatriotizmusát erősíti. A központi épületben és a Szabó Lőrinc Könyvtár letéti hangoskönyvtári gyűjteményében a vakok és gyengénlátók számára biztosítunk speciális dokumentumokat (hangoskönyveket) szolgáltatásaink keretében. Tartjuk a kialakult kapcsolatot azokkal a szociális intézményekkel, amelyek a hajléktalan- és idősgondozás területén igényt tartanak speciális szolgáltatásainkra. Felelős: városi igazgatóhelyettes, fiókkönyvtári osztályvezető, speciális gyűjtemények osztályvezetője Folytatódik a 2014-ben megkezdett, a Digitális Miskolc közösségi program keretében az intézmény épületeiben az optikai kábelek bevezetése és hasznosítása, a működéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a Miskolc Holding Zrt-vel való együttműködés részeként az informatikai rendszerek távfelügyeleti és karbantartási feladatainak ellátása, az informatikai hálózat, rendszer optimalizálása. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Fontos bővülő feladatkört jelent a digitalizálás és a digitális dokumentumok szolgáltatása, folytatódik a MaNDÁ-val való együttműködés, valamint megkezdődik az Országos Széchényi Könyvtár ELDORADO projektjéhez partnerkönyvtári szerződésen alapuló csatlakozás. A saját, Borsod-Miskolci Digitális Könyvtárunk gyűjteményének és adatainak harmonizálása a katalógussal folyamatos, a közkincsek szolgáltatásának lehetősége egyre bővülő tartalomszolgáltatást biztosít. Tervezzük a Corvina rendszerben a Scan modul lehetőség szerinti tesztelését és próbaindítását. Felelős: városi igazgatóhelyettes, szolgáltatási osztályvezető, rendszergazda Valamennyi területet érint a Minőségirányítási Rendszer kialakításában való előrelépés megvalósítása, a szervezet átalakításával és a folyamatok teljeskörű újraértelmezésével párhuzamosan. A következő év fontos feladatai közé tartozik lehetőség szerint a megyei és városi teljes területi lefedettség megvalósítása, a szakmai teljesítménymutatók javítása. Felelős: igazgató, MIT-vezető 11

13 Az év első negyedévében Segédkönyvtáros (OKJ ) képzés indul, teljes létszámkapacitással. Az oktatók idén is a könyvtárunk szakemberei lesznek. Határidő: február január Felelős: tanfolyamfelelős, képzésben résztvevő oktatók A képzés bevételi forrás az Intézmény számára. A hallgatói befizetések követése, adminisztrálása. Határidő: február január Felelős: tanfolyamfelelős, a feladattal megbízott gazdasági munkatárs 2) Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Az intézmény 8 épülete közül 6 elavult, hosszú idő óta nem korszerűsített épületben működnek könyvtáraink (a két legkisebb fiókkönyvtár kivételével: Móra Ferenc Könyvtár, Kaffka Margit Könyvtár utóbbi beázás miatta belső felújítása 2014-ről 2015-re csúszik át). A központi épületen csak részleges felújítás és nyílászáró-csere történt 2007-ben. A felújításra váró fiókkönyvtárakban évek óta nem történt korszerűsítés (József Attila Könyvtár, Petőfi Sándor Könyvtár, Szabó Lőrinc Lévay József Könyvtár és Tompa Mihály Könyvtár) folyamán a fenntartó támogatásával szigetelték két, beázó, lapos tetős épületünket (József Attila Könyvtár és Kaffka Margit Könyvtár), az épületek beázás miatti belső felújítása azonban áthúzódik a 2015-ös évre. Az elavult 6 épületben (1 központi és 5 fiók) a bútorzat cseréje vagy felújítása is elengedhetetlen, valamint technológiai váltásra is szükség lenne (új nyomtatók, szkennerek, számítógépek beszerzésére). Emellett az alábbi energiahatékonysági korszerűsítések indokoltak a as ciklusban: Központi épület (Görgey A. u. 11.) szükséges energiahatékonysági beavatkozások: - fűtéskorszerűsítés: a 42 éves épület fűtéstechnológiai (mennyezetfűtés) korszerűsítése, a földszinti mellvéd (nyílászárók alatti szendvicsfal szükséges hőszigetelése), - tetőszigetelés + napelemek (a lapos tető kiváltása, szigetelése, energiatakarékosság), - villamoshálózat és világításkorszerűsítés (elavult neonvilágítás cseréje, energiatakarékos, olvasóbarát technológia kialakítása), - energiatakarékos lift kialakítása a szolgáltatói térben, - hang- és hőszigetelő belső padlóburkolat, 1-2. emeleten, földszinti munkaterekben, - árnyékolástechnika megoldása (az épület 1-2. szintje, valamint a tetőtér üvegfallal körbevett, fekvése miatt nyáron reggeltől estig besüt valahonnan a nap), - klimatizálás (csak fenntarthatóság esetén, árnyékolástechnika helyett), - szolgáltatási terek energiatakarékos logisztikai átalakítása. 12

14 Szabó Lőrinc Könyvtár és Lévay József Muzeális Könyvtár (Doleschall-kúria) (Mindszent tér 2.) energiahatékonyság növelése érdekében: - fűtéskorszerűsítés (elavult gázkazánok cseréje), - nyílászárók cseréje (hőszigeteltre), - akadálymentesítés biztosítása, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés (elavult neonvilágítás cseréje, energiatakarékos, olvasóbarát technológiára), - klimatizálás (a földszinti muzeális gyűjtemény számára kötelező előírás!), - épületszigetelés, megerősítés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. József Attila Könyvtár (Szentpéteri kapu), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre (épület földszintje körben üvegezett), - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. Petőfi Sándor Könyvtár (Diósgyőr, Nagy Lajos király útja), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre, - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. Tompa Mihály Könyvtár (Martin-kertváros, Gyöngyösi I. u.), energiahatékonyság növelése érdekében: - nyílászárók cseréje hőszigeteltre, - akadálymentesítés, - villamoshálózat és világításkorszerűsítés, - épületszigetelés, - energiatakarékos szolgáltatási terek és mosdóhelyiségek kialakítása. 13

15 3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések Gépjármű Megnevezés darab forint megjegyzés ebből személygépkocsi Számítógép db KSZR szolgáltatáson belül a megyei településekre ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló egyéb: bútor, berendezés Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft) Pályázatok, projektek Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Találkozzunk a könyvtárban! az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának lebonyolítása B.-A.-Z. megyében (Összefogás 2014.) , ,- Szabóné Lenkefi Ildikó Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására , ,- Szabóné Lenkefi Ildikó Üzenet e-kori iskolámba c. olvasásés irodalomnépszerűsítő programsorozat , ,- Filip Gabriella

16 lebonyolítása ODR , ,- Bereiné Vasas Andrea Hungarikumok, borsodikumok ismeretterjesztő programsorozat , ,- Filip Gabriella Ujjé, a Népkertben és a könyvtárban is nagyszerű c. programsorozat lebonyolítása , ,- Miklós Katalin Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése (uniós pályázatok) Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Indulás ideje Befejezés ideje Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és B.-A.-Z. megyében (konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / , ,- Varga Gábor Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó- Expressz TIOP ,- (konzorcium: ,-) Fenntartási kötelezettség:

17 / Tudásdepó- Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés TÁMOP / Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban (Konzorciumvezető: Miskolci Egyetem) TIOP / Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajóvölgyében TÁMOP / ,- (konzorcium: ,-) , ,- Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Gyűjteményszervezés Gyűjteményszervezés állományépítés A gyűjteményszervezési osztály alapfeladata mind a városi, mind a megyei szintet illetően és minden dokumentumtípus tekintetében a gyűjteményszervezéssel, állománygyarapítással és apasztással, állomány-nyilvántartások vezetésével, dokumentumok feldolgozásával, könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos teendők ellátása. 16

18 Elektronikus adatbázis építése és folyamatos gondozása új, gyors-katalogizált, átirányított vagy egyéb okból, a részlegekből, fiókokból, illetve a megye településeiről az osztályra kerülő dokumentumok feldolgozásával, a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a katalogizálási és tárgyszavazási házi szabályzatnak megfelelően, összhangban a Magyar Országos Közös Katalógus (ODR lelőhely) mindenkori előírásainak és ajánlásainak a figyelembe vételével. A gyűjteményszervezési osztályon folyó munka átszervezését a megnövekedett feladatok jellegének megfelelően újra kell gondolni; a domináns gyarapítói feladatok elvégzésébe rendszerszinten több kollégának is be kell kapcsolódni, illetve minden kollégának a sokoldalú, mindig a szükséges munkavégzést kell megvalósítania (érkeztetés, katalogizálás, szerelés, listázás, törlés, átirányítás stb.). A beszerzést tekintve a saját kollégáinkat következetes, ütemes és az egész évre vonatkozóan arányos forrásfelhasználásra kell ösztönöznünk, a közbeszerzésben nyertes szállítót pedig a gördülékenység érdekében a lehető leghatékonyabb együttműködésre. Mind a könyv, mind a folyóirat dokumentumtípust illetően a beszerzésre fordítandó összeg nagysága miatt 2015-ben is közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. A beszerzési politika egyeztetése és kialakítása, a különböző beszerzési keretek (ODR, saját, területi, pályázati, Márai) érvényességi időn belüli felhasználásának részletes ütemezése, a pénzügyi tervezés. Különböző költségkeretekre történő vásárlás kezdeményezése, a vásárlások összegeinek figyelemmel kísérése a mindenkori beszerzési határidőknek megfelelően. A megrendelés adminisztrációja, a számlák gyors továbbítása. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a Gyűjteményszervezés munkatársai Az igények összegyűjtése; részben egy ajánlati lista Corvina integrált könyvtári rendszer (ACQ) gyarapító moduljába történő betöltésével, részben a kívánságok összegyűjtésével, illetve az igény felkeltésével javaslat formájában. A kurrens és retrospektív vásárlás az olvasószolgálati, a hálózati, a megyei ellátásban dolgozó kollégák szakmai közreműködésével. Felelős: a gyarapító, tájékoztató, a fiókkönyvtárakban és a megyei ellátásban dolgozó könyvtárosok Bekapcsolódás a közbeszerzés szakmai anyagának az előkészítésébe, a folyamattal kapcsolatos szakmai munkába mind a folyóirat, mind a könyv dokumentumtípus esetén. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító és a folyóiratos könyvtárosok A különböző országos pályázatok, támogatások (Márai, NKA könyvtámogatás) lebonyolításának megszervezése; igények összegyűjtése, rendelés határidőre való leadása. Kísérőjegyzékekkel kapcsolatos teendők ellátása. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító A beérkező tételek átvétele, érkeztetése, leltárba vétele és irányítása, valamint szerelésre vagy katalogizálásra történő továbbítása. Felelős: gyarapító könyvtárosok 17

19 Csoportos leltárkönyv, elektronikus számla- és az elköltött összeg nyilvántartása Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító Az olvasószolgálati kollégák által az elektronikus rendszerben különböző jogcímeken keletkező törlésre jelölve kóddal ellátott példányok importálására, a listák jegyzékké szerkesztése, a törlés folyamatának adminisztrálása. A gépi katalógusban nem szereplő tételekről a kézi törlési jegyzék átvétele az olvasószolgálattól. A dokumentumok egy helyen való gyűjtése az alagsor kijelölt helyén. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, gyarapítók, olvasószolgálati kollégák A Corvina rendszerben történő törlés munkamenetének a kialakítása a fiókokban is. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító könyvtáros A kézi törlési jegyzéken szereplő dokumentumok nyilvántartásból való kivezetése az egyedi leltárkönyvi és számkönyvi bejegyzésekkel. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyűjteményszervező A könyvtár aktuális folyóirat állományának példányszintű adatait és az ezekre vonatkozó kölcsönzési politikának az országos lelőhelyen való folyamatos beállítása. Folyóiratok leltárba vétele, a szükséges törlési folyamat elvégzése. Felelős: folyóiratos könyvtárosok A felmerülő igények függvényében a dokumentumok átirányítása, a kártérítéshez kapcsolódó adminisztráció. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott gyarapító és katalogizáló kolléga A KSZR települések saját állományukból és a Megyei és Városi Könyvtár állományát érintő tételek apasztásával kapcsolatos folyamat tisztázása és kialakítása. Határidő: április 30. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, a feladattal megbízott gyarapító, Megyei ellátás munkatársai Gyűjteményfeltárás Az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos bibliográfiai rekord készítése, ezzel kapcsolatban a katalógus összetöltés utáni állapotának javítása, gondozása mind a bibliográfiai, mind az index rekordokat illetően. Felelős: minden katalogizáló könyvtáros 18

20 A retrospektív feldolgozás keretében a Központi könyvtár, elektronikus katalógusban még nem megjelenített Bb-s méretű dokumentumaiból db tétel feldolgozása. Felelős: a gyűjteményszervezési osztály katalogizálói A könyvtár állományába kerülő kotta és zenei hangfelvételek feldolgozása, cutterezése a leltárba vétel előtt. Felelős: a Zeneműtárban dolgozó kollégák A beérkező dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint tasakban kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon), dobozolása és a konkrét részlegre vagy fiókba történő elszállításuk megszervezése átadólistával. Felelős: a feladattal megbízott szerelő A KSZR kistelepüléseinek állománya hiányos leírásainak, illetve egyes dokumentumoknak a katalógusban nem létező bibliográfiai rekordjának megjelenítésével kapcsolatos feladatok kezelése. Határidő: június 30. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető, feladattal megbízott katalogizálók, megyei ellátás munkatársai Az állományrevíziós további munkával kapcsolatban, az olvasószolgálati kollégákkal együttműködve a leválogatott, katalógusban nem szereplő dokumentumok elektronikus feldolgozása és a revíziós folyamat során problémásként jelentkező tételek rendbetétele. Felelős: a feladattal megbízott katalogizálók A minőségbiztosítás követelményének megfelelően a Gyűjteményszervezési osztályon folyó tevékenységek szabályzatának elkészítése; a helyi, fiókok és a KSZR törlésére, a számlakezelésre és a KSZR bibliográfiai rekordigényének biztosítására. Határidő: december 31. Felelős: gyűjteményszervezési osztályvezető 3.4 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, ez a szolgáltatás minden olvasói térben működik. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldjük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat információit tartalmazza, szükség esetén, alkalmanként pedig szórólap formájában is összeállítjuk nyomtatott hírlevelünket. Felelős: a feladattal megbízott könyvtáros 19

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

MISKOLC VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV 2 0 10

MISKOLC VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV 2 0 10 MISKOLC VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV 2 0 10 A Miskolci Városi Könyvtár éppúgy törekszik az alapítástól számított 50 év organikus szervezeti fejlődése során elért eredmények megőrzésére, a hagyományos és a

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2013. évi munkaterve. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítása. 3. Vállalkozó háziorvosokkal (felnőtt-,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013. május 31. Készítette a Minőségirányítási Munkacsoport Jóváhagyta: Fülöp Attiláné igazgató Módosítások jegyzéke A módosítás

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 0 Tartalomjegyzék: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 2 1. sz. melléklet: ALAPÍTÓ OKIRAT... 27 2. sz. melléklet:

Részletesebben