- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és"

Átírás

1 A SORS ÚTJAI Már lassan több, mint két nap telt el, hogy Zsuzsanna éltetet adott a kislányának. Két napja lebegett élet és halál között, és Péter pontosan ennyi ideje nem mozdult el a felesége ágya mellıl. Legfeljebb csak a folyosóra ment ki, hogy egy kicsit megmozgassa a lábait, de gondosan ügyelt arra, hogy pár méternél messzebb ne kerüljön a kórteremtıl. De még ezekben a gyötrı órákban, és fájdalomban sem volt egyedül. Gina aggódó pillantásokkal kísérte minden egyes mozdulatát. Két napja folyamatosan figyelte, hogy a férfi mi módon teszi tönkre magát. Ha Kalmárnak szüksége volt valamire, ı ment érte és hozta, nehogy Péternek akár egy lépést is tennie kelljen, és magára kelljen hagynia a feleségét. Gina is megkönnyebbült kissé, és a tudat, hogy Zsuzsanna még életben van, és nem adta fel a küzdelmet, segített neki lecsillapítani háborgó lelkiismeretét. Csakhogy az orvosok nem sok jóval kecsegtették ıket. Szerintük ez csak egy múló állapot, és Zsuzsanna szíve annyira legyengült, hogy egészen biztosan nem ébred fel többé. Péter hallani sem akart errıl. İ szentül hitte, hogy az, hogy a felesége még mindig él, nem történt véletlenül. Fel fog épülni, egészen biztosan meg fog gyógyulni, csak idı kell neki. Azonban ahogyan a napok egymás után peregtek, úgy fogyott a remény is. Zsuzsanna nem ébredt fel, és semmi jelét nem mutatta, hogy bármiféle változás beállt volna nála. Ugyanúgy feküdt az ágyon, mint eddig: sápadt, beesett arca még csak meg sem rezdült, vékony, formás kezei ugyanúgy mozdulatlanul feküdtek a takarón, mint két nappal ezelıtt. Talán ez, a tétlenség minden reményt leromboló érzése volt a legrosszabb. Péter hiába könyörgött az orvosnak, hogy adjanak gyógyszert a feleségének, a doktor többedszerre is türelmesen elmagyarázta neki, hogy a rengeteg orvosság csak megölné. Még hamarabb. Péter bosszúsan vette tudomásul, hogy minden erıfeszítése hiába való; ı nem tehet semmit, pedig az életét is odaadta volna, csakhogy Zsuzsanna felépüljön. Csak együtt lehessenek még egy kicsit! Nem magának kérné ezt az idıt, hanem Zsuzsannának. Csak pillanatokat, rövid perceket még néhány boldog mosolyt Gina szíve majd megszakadt, ahogyan nap, mint nap végig kellett néznie, hogyan szenved Péter Zsuzsanna miatt, és hogyan emészti fel a lelkét a bánat. Távolról figyelte, ahogyan a 143

2 férfi bent ült felesége ágya mellett, és látta, még onnan messzirıl is, hogy beszél hozzá, és a kezét fogja. Mintha ezzel akarná itt tartani, visszarángatni az életbe. Péter most is ott ült a fehér kisszéken, egyik kezével Zsuzsanna sápadt, bájos arcát simogatva, a másikat pedig a tenyerébe csúsztatta. - Milyen hideg a kezed suttogta alig hallhatóan, és megdörzsölte felesége ujjait. Biztosan fázol, becsukom az ablakot. Azzal a nyitott ablakhoz lépett, és rázárta a kilincset, ami hangos nyekergéssel próbált ellenkezni, és Péternek kétszer is neki kellett feszülnie, hogy az ablak végre engedjen. Bumm! Az ablaktáblák beleremegtek, mikor végre sikerült becsukni ıket. Péter ezeket a zajokat a síri csendben óriásiaknak hallotta: Még holtak is felébrednének rá. De Zsuzsanna nem mozdult. Egyetlen arcizma sem rándult. A férfi visszaült a székre, és ismét megfogta Zsuzsanna kezét. - Tudod, ki van itt? kérdezte halvány mosollyal az arcán. Horn Mici. Képzeld, eljött, hogy meglátogasson téged, úgyhogy minél hamarabb fel kell épülnöd, mert biztos vagyok benne, hogy sok mindent tudna mesélni az otthoniakról. Egy pillanatra elhallgatott. Szívébe ugyanaz a fájdalom hasított, mint az elmúlt két napban mindig, ha Zsuzsannának mesélt. Micit mégsem említette eddig. İ is csak egyszer találkozott vele, mikor Ginával együtt bejöttek a kórházba. Gina Még most is odakint van. - Mit csináljak vele, mondd meg? Hiába mondom neki, hogy amit érez, az csak hála, és semmi több Nem akarok neki fájdalmat okozni. Tudod mosolyodott el ismét kedvesen, - ma délelıtt megint megnéztem a kislányunkat. Istenem, annyira szép! Hogy tud az Úr ilyen tökéletes kis emberi lényt teremteni?! Még nem foghattam meg, de talán ma már megengedik. Pici szıke haja van, és hatalmas kék szemei. Az egész gyerek olyan kicsi Nem emlékszem, hogy bármelyik gyerekünk ilyen kicsi és törékeny lett volna. Majd meglátod, ha felébredsz. Látod, ezért is meg kell gyógyulnod. Fel kell nevelnünk a gyerekeinket. Szükségük van rád, és nekem is Sokkal jobban, mint eddig bármikor. Finoman kinyújtotta a kezét, és ujjait összefonta felesége kecses, hosszú ujjaival, mint ahogyan Zsuzsanna szokta, ha valamire rá akarja venni ıt. Hát most ı is ezt akarta. Rá akarta ıt venni arra, hogy visszatérjen az életbe, a gyerekekhez, hozzá. Kezei közé vette, és megcsókolta a sápadt, kék erekkel átszıtt kezet, majd lehunyta a szemét, és csendes imádkozásba kezdett: - Uram, a közelmúltban nem sokszor fordultam hozzád, de Te tudod, hogy amikor imádkozom, ıszinte vagyok. És nem szívességet vagy a közbenjárásodat kérem. Csak annyit, hogy képes legyek jól és bölcsen gondolkodni. Én még soha nem kértem magamnak semmit. 144

3 De most más a helyzet. Kérlek, Istenem, segíts rajtunk. Segíts Zsuzsannának harcolni, hogy legyızhesse a betegségét, és hogy az ne arathasson gyızelmet felette. Arra kérlek Uram, add ıt vissza nekünk! Gyógyítsd meg ıt. Nem ajánlok fel ígéreteket vagy alkut a vele töltött évekért cserébe, egyszerően csak megkérlek. Segíts rajtunk. Segíts rajta! Gyógyítsd meg, kérlek! A kóterem ajtajának hangos nyikorgása zökkentette ki Pétert a gondolatiból, és a hang irányába kapta a fejét. Az ápolónı kedvesen kitessékelte ıt Zsuzsanna szobájából. Gyógyszer, ebéd a szokásos napi rutin, amibıl Péter mindig kimaradt, de soha nem bánta. Rémes volt látnia, hogy a feleségének milyen egyszerő dolgok elvégzéséhez is segítségre van szüksége. A férfi még egy utolsó pillantást vetett feleségére, majd behúzta maga mögött a kórterem ajtaját, és útját az újszülött osztály felé vette, ám ismét csak távolról nézhette azt a csöpp teremtést, a kislányát, akinek az édesanyja pár kórteremmel odébb még mindig élet-halál között lebeg. Önkéntelenül is elmosolyodott, ahogyan maga elıtt látta az alig két napos lányát jó pár évvel idısebbként, boldog mosollyal az arcán Ez lesz az ı feladata: felhıtlen és boldog gyermekkort biztosítani a gyermekeinek, és úgy nevelni ıket, hogy büszke, jóakaratú felnıttek legyenek. Büszkék arra a nevelésre, amit otthonról hoztak. És bár Péternek a leghalványabb fogalma sem volt arról, milyen családban felnıni, és milyen is a jó apa, de azt már az elsı pillanattól fogva tudta, hogy milyen hibákat nem akar elkövetni. A testi fenyítésnél sokkal fontosabbnak tartotta, ha megérteti a gyerekkel, mit szabad, és mit nem. Remélte, hogy nevelési elvei majd ıt igazolják, ha a gyermekei felnınek. - Nagyon szép kislány hallott meg a férfi a háta mögül egy kedvesen csengı hangot. Nem kellett megfordulnia, hogy tudja, ki az. Gina közelebb lépett hozzá, hogy jobban lássa a kisbabát. - Igen, tényleg az - válaszolta büszkén mosolyogva Kalmár. Pont olyan szép, mint az édesanyja. - Miért nem megy haza? - Nem rázta meg a fejét a férfi. Nem, mert itt akarok lenni Zsuzsanna mellett. - Péter, ezzel nem segít. - Itt. Akarok. Lenni ismételte meg Péter ellent mondást nem tőrıen, de még mindig nem nézett a nıre. Nem akarta látni az arcát, és nem akarta felfedezni a sajnálkozást, a szánalmat a barna szempárban. Helyette továbbra is azt nézte, ahogyan az egyik nıvér óvatosan felveszi a kislányát, hogy tisztába tegye, majd finoman visszafekteti a helyére. Maga viszont hazamehet, Gina. Nem kell ıriznie sem Zsuzsannát, sem pedig engem. 145

4 - Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és égszínkék szemeibıl sütött az elutasítás, ez ellen pedig már Gina sem tudott tenni semmit. Egy pillanatig farkasszemet néztek egymással, majd a nı fogta magát, és sarkon fordult, hogy elhagyja a kórházat. Megbántották, pedig ı nem akart semmi rosszat, csak segíteni. Hát miért utasítja el Péter ıt a segítségét? Ha nem érezne iránta semmit, akkor is próbálna könnyíteni a terhein, hiszen ı is mellette volt, mikor András meghalt. Dühösen hagyta el a kórház épületét, és egyenesen hazasietett. Elméjében egyre másra száguldoztak a gondolatok, és egytıl egyig mind Kalmár Péterrıl szóltak. Nem tudott rá komolyan haragudni, ám most mégis neheztelt a férfira. Átérezte, hogy a férfi Zsuzsanna mellett szeretne maradni, de ı maga úgy gondolta, ha ı lenne hasonló helyzetben, akkor felállítana egy fontossági sorrendet. Két napja nem látta a gyerekeit, az Istenért! Azzal pedig a legkevésbé sem segít, ha még mélyebbre süllyed a depresszióban, már pedig Kalmár Péter most határozott léptekkel ez irányba tartott. Bár tudna neki valahogyan segíteni! Bárcsak valahogy a hasznára lehetne, mert az, hogy ı is tétlenségre van ítélve, az ı hangulatára is rányomja a bélyegét. Észre sem vette, mikor ért haza, csak az elébe szaladó gyerekek vidám hangja figyelmezette arra, hogy immáron nem az utcákat járja. Eszter és Zoli folyamatosan bombázták ıt a kérdéseikkel. Hol van az apjuk? Jobban van-e már az anyjuk? Gina pedig mindre válaszolt. Természetesen úgy, hogy a lehetı legkisebb fájdalmat okozza a gyerekeknek. Micivel nem is tudott beszélni. Csak este, mikor már a kicsik lefeküdtek, akkor volt ideje arra, hogy váltson egy pár szót az asszonnyal. Igaz, ekkor sem ı kezdeményezte a beszélgetést. Éppen félálomban ücsörgött a kanapén, és arra gondolt, hogy most már ideje lenne nyugovóra térni, mikor Horn Mici leereszkedett mellé. - Van bármi változás? kérdezte az asszony, és Gina szomorúan megrázta a fejét. Nem sok kedve volt társalogni. Két napja ı sem aludt rendesen, ráadásul, ha sikerült is elaludnia, állandóan rémálmok kergették. Hol András nézett rá szemrehányóan, hol pedig Zsuzsanna számon kérı pillantásával találta szembe magát, és Ginának nem kellett keresgélnie az okokat, hogy miért, tudta ı ezt magától is. Péter miatt - Na, és veled, Kisbogár? hallotta meg ismét a fiatal nı Horn Mici hangját, és egybıl felébredt. Mérgesen fordult az asszony felé, de nem szólt egy szót sem. Csakhogy nem Horn Micirıl lenne szó, ha nem akarná kideríteni még a legtitkosabb dolgokat is. No, nem azért, hogy pletykálkodjon, sokkal inkább azért, hogy segítsen. 146

5 - Aggódom Péterért válaszolta Gina udvarias távolságtartással. Két napja nem volt otthon. Még a gyerekeit sem látta. - Ez azt hiszem, az ı állapotában teljesen érthetı. - Ha most elhagyja magát, nem tudok neki segíteni. - Talán nem is igényli a segítségedet. - Nem tudhatja. - Mondta? - Nem. Nem mondott semmit. Horn Mici elgondolkodva nézett a fiatal nıre. Nem is olyan rég még éppen ı volt az, aki neheztelt Kalmár Péterre, most pedig tessék Mennyit változik a világ! Csakhogy nem szabad, hogy ez a lány hamis illúziókat kergessen, mert ha egyszer felszáll a rózsaszín köd a szeme elıl, annak csak csalódás lenne vége. Most pedig ırá hárul hálátlan feladat, hogy ezt megakadályozza. - Nézd, kislányom. Ugye tudod, hogy nagyon kedvellek? Pontosan ezért, kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztesselek, az az ábránd, amit te kergetsz, nem létezik. A szerelem veszélyes, képes vakká tenni az embert, háborúkat kirobbantani és akár világmérető katasztrófákat okozni. Érted, hogy mit akarok mondani? Bárhogy is történjék, attól tartok, Péter soha nem tudna téged úgy szeretni, ahogyan te szereted ıt simogatta meg az asszony Gina arcát, akár egy gyermekét az édesanyja. Mióta csak ismerem Kalmár Pétert, azóta szüntelenül szerelmes Zsuzsannába, ennek pedig már jó pár éve. Emlékszem, milyen kétségbeesetten küzdött azért, hogy Zsuzsanna végre észrevegye. Tudom, mert jó magam is egyengettem az útjukat. Ne akard, Kisbogár, hogy még nagyobb csalódás érjen. Csak saját magadnak okoznál fájdalmat, ha nem ismernéd be, igazam van. - Ezekkel én is tisztában vagyok emelte fel dacosan a fejét Gina. Ha valamihez, hát ehhez nagyon értett: elrejteni, ha megbántották. Daccal védekezni minden lelki fájdalom ellen. Ennek ellenére, amit mondtam, igaz. Aggódom érte. Két napja el sem mozdul Zsuzsanna ágya mellıl, ez nem normális. Beszéljen vele! - Hogy én? kacagott fel jóízően Horn Mici. Ha rád nem hallgat kislányom, rám miért hallgatna? - Pont azért, amit mondott. Mert segített nekik. - Gyermekem, ez - Kérem, próbálja ıt meggyızni arról, hogy csak egy éjszakát otthon töltsön! könyörgött a fiatal nı. Csak egyetlen estét legyen a gyerekivel, mert már nagyon hiányzik nekik. Kérem 147

6 Horn Mici maga sem tudta miért, de rábólintott. Nem szívesen folyt bele Gina és Péter dolgába, de a lány szavai meggyızték arról, hogy a férfinak igenis segítségre van szüksége. Ahová pedig segítség kell, és ahol egyes egyedül Horn Mici szolgálhat segítséggel, ott már bizony komoly a baj. A mentıangyal szerepében alászálló Horn Mici másnap kora reggel már a kórház folyosóin sietett végig derős mosollyal az arcán. Szánt szándéka volt, hogy kirángassa Kalmár Pétert a négy fal közül, de nem Gina miatt, sokkal inkább a férfi érdekében. Amikor a gyász elborítja az ember lelkét, mindig kell valaki, aki ott van mellette és segédkezet nyújt neki. A helyzet azonban most kicsit bonyolultabb, Zsuzsanna ugyanis életben van. Még akkor is, ha az orvosok szerint soha többé nem fog felébredni, de még él. Nem kellett keresnie Pétert, tudta, hogy hol találja. Lábai egyenest Zsuzsanna kórterméhez vitték, és nem kellett csalatkoznia: a férfi valóban ott ült felesége ágyánál, és most is a kezét fogta. Talán meg sem hallotta, hogy valaki belépett a kis helyiségbe. Az asszony figyelte Kalmár gyengéd mozdulatait, ahogy finoman kisimít egy szıke tincset az eszméletlen Zsuzsanna sápadt arcából, ahogyan megsimogatja a kezét, tenyerébe veszi, és úgy kapaszkodik belé, mintha ezzel akarná visszatartani attól, hogy végleg elhagyja ıt. Péter minden egyes mozdulatából annyi féltés és szerelem sugárzott, hogy Micinek igen nehezére esett megszólalni, mégis meg kellett törnie ezt az áldott csendet, hogy aztán sokkal fájdalmasabb hangok és érzések töltsék be a kis szobát: a kétségbeesés és a fájdalom. İk ketten mindig párban jártak, az elválaszthatatlan barátok, akik addig gyötrik az ember lelkét, amíg az végleg meg nem adja magát nekik. - Tönkre teszi magát, Péter szólalt meg csendesen az asszony, és látta, hogy a férfi vállai megremegnek, ahogyan mélyet sóhajt. - Ha már ıt tönkre tettem, akkor mit számít, hogy mi van én velem? - Nagyon rossz a hozzáállása, fiam húzott ki egy széket Mici, és leereszkedett Kalmár mellé, aki még mindig teljes figyelmét Zsuzsannára fordította. Ha belehal az önsajnálatba, mi lesz a gyerekekkel? Most már hármójukról kell majd gondoskodnia. A nı elégedetten látta, hogy szavai célt értek, mert Péter, mintha valami különös felismerés érné, felemelte a fejét, és kék szemeiben a szomorúság mellett most megjelent valami egészen más érzés is: tudta, hogy Micinek igaza van. Ám még mindig nem szól. Némán bámulta a fehér falat, de legalább figyelt. - Haza kell jönnie, Péter folytatta a nı csendesen. Fáradt, két napja nem aludt. A gyerekek pedig nagyon hiányolják és félnek. 148

7 - Félnek? Mitıl? - Hogy az anyjuk után elveszítik az apjukat is. - Zsuzsanna még él kapta fejét Kalmár hirtelen Horn Mici felé, és talán még ı maga sem vette észre, hogy felemelte a hangját. Ha tudná, egészen biztosan szabadkozna a normáin aluli viselkedése ellen. Ehelyett azonban továbbra is ingerülten folytatta. Életben van, Micike. És napról napra nı az esélye, hogy egyszer felébred. - Ezt az orvos mondta? - Nem. De én tudom. Érzem. Egyszerően nem lehet másként. Nem halhat meg, mert nem engedem. Mici némán bólintott, és végigmérte a mellette ülı teljesen kimerült férfit. Szemei karikásak voltak a kialvatlanságtól, arca borostás, haja kócos, ápolatlan. Most kell ıt hazavinnie, különben képtelen lesz kimozdítani innen. - Jöjjön velem haza, Péter. Csak egy éjszakára. - De mi lesz, ha akkor tér magához, amikor én nem vagyok itt? - Nem fog. - Micike - Megnyugszik, ha én mellette maradok? szakította félbe az asszony Péter siránkozását, és megnyugodott, mikor tekintetük találkozott, majd a férfi bólintott. A gyerekek Ginánál vannak. - Nem is tudom ereszkedett vissza Kalmár a székre, és riadtan tekintett Horn Micire, mintha legalábbis a legszörnyőbb dolgot mondta volna neki, amit csak ember mondhat. - Miért fél tıle? - Nem félek tıle rázta meg fejét a férfi tagadón. Nem értem, mivel érdemeltem ki a figyelmét. - Hát, ezt talán tıle kéne megkérdeznie mosolygott az asszony kedvesen, és megérintette Péter karját. Beszéljen vele. - Beszéltem. - Elmondta neki, hogy érez? - Tudja, hogy érzek. - Hát, a tegnap délutáni célzását lehetetlen lett volna félreérteni, az igaz. Szó szerint elzavarta maga mellıl, pedig csak segíteni akart. Ez is egy módszer. Kíméletes, akár egy taposóakna, édes fiam. - Kérem szépen, ne gúnyolódjon! Elképzelni sem tudja, hogy milyen fájdalmat élek át. 149

8 - Hát persze, hogy nem tudom. Hiszen én csak a férjemet és a fiamat vesztettem el válaszolta lehajtott fejjel az asszony, és Péter most elıször érezte úgy az életben, hogy talán nagyon messzire ment. Valami olyasmit hozott fel, amit nem lett volna szabad. Olyan témát érintett, ami igen kényes, és fájdalmas a nınek. - Nagyon sajnálom, Micike, nem akartam megbántani. Csak hibásnak érzem magam és ez szörnyő. - Hát persze, hogy hibásnak érzi magát, fiam. Mind így érzünk, amikor ránézünk a kisbabára, vagy a karunkba vesszük. De nem szabad hagynia, hogy ez az érzés elhatalmasodjon magán, mert akkor vesztett. A gyerekeknek szükségük van apára. Menjen haza, Péter! Én itt maradok és vigyázok rá pillantott a mozdulatlanul fekvı Zsuzsanna felé az asszony. A férfi bólintott, felegyenesedett a székrıl, majd finoman homlokon csókolta feleségét. - Holnap újra eljövök suttogta olyan halkan, hogy Mici még véletlenül se hallja meg. Majd Micike vigyáz rád nyomta homlokát Zsuzsanna homlokához, és megsimogatta a kedves arcot. Felegyenesedett, és a lágyan mosolygó nı felé fordult. Köszönöm! Péter a fáradtságtól félájultan keveredett el Gináék lakásához. Nem sok mindenre emlékezett, csak arra, hogy el akarta vinni a gyerekeket, de a nı nem hagyta. Berángatta a karjánál fogva, és már csak arra eszmélt fel, hogy egy nagy tányér étel hever elıtte, és mindkét oldalán egyegy csemetéje várja a híreket az édesanyjukról. Péter viszont annyira fáradt volt, hogy egyáltalán nem érezte az éhséget. Mintha egy teljesen másik világban járt volna. Hallotta, hogy Gina folyamatosan beszél hozzá; unszolja, hogy egyék végre, de ı csak nemet intett. Nem volt étvágya. Csak szeretné hazavinni a gyerekeket. A nı errıl hallani sem akart. Minek mennének haza, ha egyszer itt is elférnek. Arról nem is beszélve, hogy a kórház ide sokkal közelebb van, feleslegesen tennék meg holnap még egyszer az utat. Péter túl fáradt volt ahhoz, hogy ellenkezzen, így némán tőrte, hogy Gina megágyazzon neki a nappaliban, és ı szinte már alva zuhant a puhán megvetett ágyba. Pár percen belül el is nyomta volna az álom, ha nem érzi meg maga mellett a két, nyugtalanul fészkelıdı kis testet. Fáradtan fordította oldalra a fejét, és szembe találta magát Eszter kérdı pillantásával, a vállán pedig megérezte Zoli kerek kisarcát. - Idejöhetünk? suttogta halkan a kislány, mintha attól tartana, hogy felébreszt valakit. Péter a hátára fordult, és hagyta, hogy két csemetéje kényelmesen befészkelje magát a karjaiba, ı pedig óvón magához ölelte ıket. 150

9 - Anyu jobban van? kérdezte Zoli, és hagyta, hogy Péter betakargassa ıt, de újból megismételte a kérdését, mikor nem érkezett válasz. - Nem tudom szólt Péter ıszintén. - Az anyu meg fog halni? emelte fel okos kis fejét Eszter, és a szája sírásra görbült, ahogyan meglátta apja szomorú tekintetét. - Nem tudom, kicsim. - Mit mondott a doktor bácsi? - Nem beszéltem ma vele hazudta Kalmár. Minek mondaná meg, hogy az orvosok egyáltalán nem bíznak Zsuzsanna felépülésében. - Láttad a kistestvérünket? érkezett az újabb gyors kérdés a kislánytól. - Igen, láttam. - És még mindig olyan kicsi? - Igen, még mindig mosolyodott el Péter, és megsimogatta Eszter haját. Nagyon kicsi, és nagyon szép. - Szebb, mint én? - Majd bejössz, és megnézed. - Akkor már anyu is felébred? kérdezte reménykedve a gyermek, de erre most nem kapott választ, ezt pedig nagyon nehezen tőrte, így másik végérıl közelítette meg a témát. Az nem lehet, hogy anyu a kishúgunk miatt beteg? Mert, ha igen, akkor én már nem is szeretem. Küldd vissza, apu, nem kell! Nem akarom. - Anyukátok nem a testvéretek miatt beteg tért magához elsı döbbenetébıl a férfi, és mélyen a lánya szemébe nézett. Azt pedig hallani sem akarom, hogy nem szereted, rendben? İ a testvéred. - De megöli anyut. - Istenem, dehogy! Verd ki a fejedbıl ezt a butaságot, Eszter. Anya beteg, de nem fog meghalni. - Megígéred? - Megígérem. Úgy tőnt, a kislánynak ez bıven elég volt, mert pár perccel késıbb már mélyen aludt apja karjaiban. Péter oldalra fordította a fejét, hogy lássa, mi a helyzet a másik, eleddig gyanúsan hallgató csemetéjével. Egészen biztosan már a beszélgetés elején elaludt, de csalatkoznia kellett. A kisfiú még ébren volt, és kék szemeit apja kékjébe fújta. Némán beszélgettek egymással, Zoltán elég nagy volt már, hogy megértse, mi zajlik körülötte, és elég okos volt 151

10 ahhoz is, hogy ezt a tudományát ne ossza meg a húgával. Megtartotta magának, és a saját, egyszerő kis módján megpróbálta egyedül feldolgozni a történteket. - Apu suttogta nagyon halkan a kisfiú, mert félt, hogy felkelti a testvérét. - Tessék. - Akkor, anyu most alszik? - Igen, kisfiam. Anyu most alszik. Mire Gina reggel felébredt, Pétert már nem találta otthon. A gyerekek még ott aludtak a kanapén, de a férfi már nem volt sehol. Ezek szerint bement a kórházba gondolta a nı, és ebbéli hitét csak erısítette, mikor a konyhában meglátta a szorgalmasan reggelit készítı Horn Micit. Az asszonyon a fáradság legkisebb jele sem mutatkozott; arcán boldog mosollyal köszöntötte ıt, és elébe tolt egy nagy adag rántottát, neki azonban nem volt étvágya, így csak piszkálgatta az ételt. - Annyit eszel, mint egy kismadár jegyezte meg Mici, ahogyan a fiatal nıt figyelte, de nem kellett ahhoz különösebb jóstehetségnek lennie, hogy tudja, mi bántja ıt. Már korán ott volt a kórházban, engem meg hazaküldött. Úgy tőnt, jót tett neki, hogy egy kis idıre elszakadt Zsuzsannától: mint akit kicseréltek. Ginát azonban a legkevésbé sem érdekelték az asszony élménybeszámolói. Szánt szándéka volt, hogy amint itt végzett, ı is Péter után megy. Látnia kell, hogy minden rendben van vele. Így is lett. A gyerekeket elvitte az iskolába, és elsı útja a kórházba vezetett. Legnagyobb meglepetésére azonban Kalmárt nem Zsuzsanna mellett találta, hanem a folyosón ült az egyik széken, ujjai közt pedig egy meg nem gyújtott cigarettát forgatott. Felpillantott a fiatal nıre, és halványan elmosolyodott, ahogyan az lassan leereszkedett mellé. - Errıl is ideje lenne leszoknom már vágta zsebre a cigarettát a férfi. Minden gyerekem születésekor megfogadom, hogy többé nem gyújtok rá, de most komolyan is gondolom azonban hangja most komoran csengett, holott a megjegyzés lehetett volna akár humoros is. Gina tudta, miért változott meg hirtelen Péter arca; tudta, ha azzal, hogy végleg leszokik a dohányzásról, visszahozná Zsuzsannát, akkor megtenné. De most most, hogy egyedül marad a gyerekekkel, le kell mondania minden szenvedélyérıl: többek között a cigarettáról is. - Köszönöm, hogy segített, Gina fordult Kalmár a nı felé. Nagyon jót tett a gyerekeknek is, hogy egy kicsit együtt voltunk. - Igazán nincs mit. Ennyivel tartozom azért, amit értünk tettek, mikor András meghalt. - Normális ez? kérdezte hirtelen a férfi, és a szívére mutatott. Normális az, hogy az ember állandó bőntudatot érezzen azért, ami történt? 152

11 - Sajnos igen bólintott Gina, és keserően elmosolyodott. De idıvel majd elmúlik. - Nem hiszem, hogy ez valaha is elmúlik. - Nem tett semmi rosszat. Nem Ön az oka annak, ami történt. Tudja jól, hogy a baj bármikor bekövetkezhet. András is - itt azonban elharapta a mondat a végét. Jobbnak látta, ha nem terheli Kalmárt a saját lelki bajával. - Ha valaki, akkor magának igazán nem kellett volna bőntudatot éreznie, hiszen az baleset volt. Mi bőne lehet magának? - Mind bőnösek vagyunk sóhajtott Gina lehajtott fejjel. De az én bőnöm nagyobb, mint másoké, mert egy olyan férfit szeretek, akit nem lenne szabad. Hát nem volt még elég? futott át a fiatalasszony agyán a gondolat, ahogyan idegesen babrált a kezeivel. Nem mert a férfira nézni. Hány visszautasítás kell még neked ahhoz, hogy végre megértsd, nem kellesz neki. Azt akarod, hogy fájdalmat okozzon? Hogy még jobban fájjon, mint eddig? Mire volt jó mindez? Péter azon kapta magát, hogy még a lélegzetét is visszatartja attól, amit hallott. Gina, ha bár már többször is utalt rá, még soha nem mondta, hogy valójában mit érez iránta. A hirtelen jött vallomás egyrészrıl legyezte a hiúságát, másrészrıl pedig, és ez volt a rémisztıbb, megdöbbentette. Kalmár Péter, aki megjárta a háborút és a hadifogságot, aki dacolt az ÁVOval, most megijedt. A kék szemekbıl pedig Gina is tisztán kiolvashatta volna a félelmet, ha egy pillanatra felemeli a fejét, és ránéz a férfira. Azonban nem tette, így Péteren volt a sor, hogy valamilyen formában reagáljon az imént elhangzottakra. - Talán kezdte szaggatottan, - az a férfi nem is érdemli meg azt a gondoskodást és szeretet, amit nyújt neki. - Ez nem igaz ellenkezett halkan Gina. Sokkal jobban megérdemli, mint bárki más. - Túlbecsüli. - Csak szeretem. - Ne tegye, mert nem érdemes rá. Sokkal idısebb magánál - Tíz évvel - Gina, az Istenért fordult felé kétségbeesetten Péter, és hangja remegett az elfojtott feszültségtıl. Mit akar tılem? Mit tudnék én nyújtani magának? Maga gyönyörő, okos fiatal nı, akiért férfiak imádkoznak minden éjjel, hogy a Végzet az útjukba sodorja. Gina, én nagyon kedvelem magát, mint barátot, de ennél többet sajnos nem adhatok. A nı némán bólintott. Értette ezt, hogyne értette volna, és valahol számított is rá, de most mégis fájt. Ezt azonban csak önmagának köszönheti. Ha elsıre felfogja, amit a férfi mondott ha nem magyaráz bele mindenféle hátsó gondolatot az egyértelmő elutasításokba, 153

12 most nem érezné ilyen ramatyul magát. Hiába szereti Pétert, ıt még csak nem is érdekli, mert az ı számára csak egyetlen nı létezik: Zsuzsanna. - Nem akartam fájdalmat okozni folytatta Péter sokkal nyugodtabban, - csak szeretném, ha megértené, hogy nem én vagyok az, akire maga vár. Mit gondol fordult Gina felé mosolyogva, mikor úgy érezte, a nı felfogta, amit közölni akart vele, - megérett az idı arra, hogy a gyerekek délután bejöjjenek és megnézzék a húgukat? - Szerintem igen válaszolta Gina csendesen, legyızve magában a fájdalmat. Akarja, hogy behozzam ıket ma délután? - Megtenné? Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy itt van velem, és hogy ennyit segít szorította meg hálásan a Gina kezét, és tekintete találkozott a nı pillantásával, de gyorsan elfordította a fejét, nehogy Gina ismét téves következtetéseket vonjon le a történtekbıl. Délután pedig, ígéretéhez híven, Gina behozta a gyerekeket, akik így elıször megpillanthatták a kishúgukat. Eszter teljesen odavolt érte, és minden áron meg akarta simogatni, és az apjának úgy kellett visszafognia, hogy még nem lehet, még neki sem adták oda. Zoltán ellenben sokkal komolyabban állt a dolgokhoz. Messzirıl megnézte a kistestvérét, megkérdezte Pétert, hogy minden rendben van-e vele, majd mikor megkapta a választ, közölte, hogy akkor ı most már haza is menne. Elıtte azonban szeretné megnézni az anyukáját. Kalmár ijedten pillantott Horn Micire, hogy mentse ki ebbıl a szorult helyzetbıl, és látta, hogy az asszony már cselekedne is, mikor kézen fogta a két gyereket, hogy ideje hazamenni. Messzire azonban nem jutottak, mert Zsuzsanna kezelıorvosa, Herczog László útjukat állta. Csakhogy a doktor végig sem nézett a népes társaságon, hanem egyenesen Péterre pillantott. A férfi egyik pillanatról a másikra elsápadt, és azon kapta magát, hogy még a keze is remeg félelmében. Egy rövid idıre minden zaj megszőnt körülötte, és magában folyamatosan azért imádkozott, hogy ne azt a hírt kapja, amitıl napok, mit napok, hónapok óta retteg. - Uram hallotta meg az orvos komoly hangját, ami mint égzöngés, úgy hatott a ráboruló csendben. Nem akarja hallani! Nem akarja Ne itt, ne most. Ne a gyerekek elıtt! - Uram, a felesége Ne, könyörgöm, ne! Istenem, segíts! - felébredt. - Hogyan? szaladt ki a döbbent kérdés a férfi száján. Rosszul hallotta. Egészen biztosan rosszul hallotta, hiszen az orvosok azt mondták - A felesége felébredt ismételte meg a doktor halvány mosollyal az arcán. - Magához tért? Mikor? Hogyan? 154

13 - Kérem, uram, nyugodjon meg tartotta vissza a boldogságtól szinte szárnyra kapó Kalmárt, aki láthatóan nem is volt kíváncsi a válaszokra, csak ment volna, hogy a saját szemével gyızıdjön meg arról, hogy igaz, amit a doktor az imént mondott. Amint végeztünk a vizsgálatokkal, azonnal bemehet hozzá. - Miféle vizsgálatok? A doktor elmagyarázta Péternek a szükséges teendıket, de a férfi láthatóan már alig bírt magával, ahogyan a gyerekek sem. Alkudozni kezdtek, hogy mihamarabb bemehessenek az anyjukhoz, és ık is láthassák. Kalmár boldogságtól elcsukló hangon próbálta türelemre inteni a kicsiket, de ı maga is alig bírt nyugton maradni. Ha Mici nincs, és nem inti ıt nyugalomra, már egészen biztosan Zsuzsanna szobájában lett volna. Mi lesz már? Mi tart ennyi ideig? Kalmár idegesen járkált fel-alá a folyosón, és gondolatok százai suhantak át az agyán. Zsuzsanna felébredt, és él! Életben van! Hát mégis igaz, Uram, köszönöm. Köszönöm azt a hatalmas kegyet, amit felén gyakoroltál! Köszönöm, hogy meghallgattad a könyörgésemet, és visszaadtad ıt nekünk! Péter oldalra pillantott, és látta, hogy gyermekei Gina körül sündörögnek, és ıt kérdezgetik, hogy mikor láthatják már az anyjukat. Egy pillanatig figyelte, ahogyan a nı, és Mici türelmesen elmagyarázzák nekik, hogy még várniuk kell, de Eszter és Zoltán láthatólag egyetlen percet sem akart eltölteni a folyosón Zsuzsanna nélkül. Péter ezért nem hibáztatta ıket, hiszen ha rajta múlt volna, már ı is felesége ágya mellett lenne, és el sem mozdulna onnan. Nem, soha többé A férfi látta, hogy Gina rápillant, és egy egészen kis idıre találkozott a tekintetük, a nı pedig kedvesen, és bíztatóan elmosolyodott: Látod, megmondtam, hogy minden rendben lesz. Hosszú óráknak tőnı végtelen várakozás következett, mikor végre kijött a nıvérke, és közölte Péterrel, hogy bemehet a feleségéhez. De csakis ı. Kalmár hiába könyörgött, hogy legalább a gyerekeket engedjék be, ha csak egy pillanatra is, a mellettük álló orvos hajthatatlannak tőnt. Mici hathatós közbejárására viszont engedélyezett fejenként egy-egy percet Eszternek és Zoltánnak, de eggyel sem többet. Péter a gyerekek kezét fogva lépett be a kórterembe. Zsuzsanna még mindig feküdt, de már ébren volt. Sápadt arcára rögtön kiült a fáradt, halvány mosoly, amikor meglátta az érkezıket, és egy apró könnycsepp jelent meg a szemében, ahogyan két gyermeke finoman odabújt hozzá. Megpróbálta ıket megölelni, de annyira gyengének érezte magát, hogy a kezét is alig tudta felemelni. Hagyta, hogy a gyerekek finoman átöleljék ıt, ı pedig némán gyönyörködött bennük, anélkül, hogy akár egyetlen szót is szólt volna. A kislánya és a kisfia. Élete két 155

14 értelme. Annyira hiányoztak neki, hiszen azt hitte, soha többé nem láthatja ıket. Úgy érezte, megszakad a szíve, amikor a doktor kitessékelte a két gyermeket a szobából. Csak még egy kicsit hadd maradjanak, olyan rég nem látta ıket De volt még valaki, akit hosszú ideje nem látott. Péter csendesen odalépett hozzá, kihúzta a széket, és leült mellé. Nem szólt semmit, csak Zsuzsannát figyelte. Sápadt volt, és nagyon gyenge, de élt, és ez mindennél fontosabb volt. - Itt voltál lehelte a szavakat erıtlenül a nı. Itt voltál végig. - Igen válaszolta Péter, és megfogta kezeit. Milyen puhák az ujjai! - Tudom, hallottalak. Beszéltél hozzám. - Mindent hallottál? kérdezte aggódva a férfi, Ginára célozva, és látta, hogy Zsuzsanna alig láthatóan elmosolyodik. - Mindent Láttad a kislányunkat? váltott hirtelen témát a nı, és férje bólintott. És milyen? - Gyönyörő. A legszebb kisbaba a világon. - Egészséges? - Igen. De még nem foghattam meg, pedig nagyon szerettem volna mosolygott Péter boldogan, és megcsókolta a felesége kezét. Zsuzsanna erıtlenül elmosolyodott, és megsimogatta a férfi arcát. Annyira féltem, hogy elveszítelek. Minden pillanatban attól rettegtem, hogy - Sh tette hosszú ujjait Zsuzsanna férje szája elé. Már nincs semmi baj. Minden rendben. Tekintetük egy pillanatra találkozott, és úgy érezték, minden olyan, mint rég. A boldog, mámoros percet csak a kórterem nyikorgó ajtajának zaja törte meg. Az ápolónı egy hatalmas pólyába bugyolált, igencsak hangos csomaggal lepte meg a kedves szülıket. - Íme, a kislányuk nyújtotta át a csöppséget Zsuzsannának, akibe hirtelen visszatért minden erı, és Péter segítségével fel is tudott ülni. Kinyújtotta karjait, és amint magához ölelte a kisbabát, a gyermek azonnal megnyugodott. - Istenem, de pici suttogta Zsuzsanna könnyes szemmel, és látta, hogy mellette Péter is boldogan mosolyog a kicsire. Mi a neve? - Nem tudom. - Nem adtál neki? - Nem is gondoltam rá vallotta be Péter töredelmesen, és mutatóujjával megsimogatta a kisbaba selymes, pirospozsgás arcocskáját, mire a gyermek ásított egy hatalmasat, és mikor apja megérintette a kezecskéjét, a kislány az ujja után kapott, és erısen megszorította. Péter 156

15 elmosolyodott, és látta, hogy Zsuzsanna is mosolyog. Valami szép név kell az én kis hercegnımnek. Igaz, kismanó? puszilta meg a kicsi homlokát Kalmár lágyan. - Mit szónál az Andreához? - Tökéletes vigyorgott a férfi, és óvatosan átvette a kislányt Zsuzsannától. Isten hozott köztünk, Kalmár Andrea! Kalmár Andrea azonban valószínőleg semmit sem észlelt szülei örömébıl, mert hamarosan mély álomba merült édesapja karjaiban. 157

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Szexrutin Jocky cikke Ha a szexrıl beszélgetsz egy nıvel, akkor már egészen jó úton jársz

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Mindent láttál szólt a Hatalmas. Igen, látott mindent, és a védtelen, magára maradt lélek kiszolgáltatottsága megindította. Az Ő útjai végtelenül

Mindent láttál szólt a Hatalmas. Igen, látott mindent, és a védtelen, magára maradt lélek kiszolgáltatottsága megindította. Az Ő útjai végtelenül Eva Keneth Illúzió 1. Mindent láttál szólt a Hatalmas. Igen, látott mindent, és a védtelen, magára maradt lélek kiszolgáltatottsága megindította. Az Ő útjai végtelenül sokfélék, akár a lelkek. Erre az

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben