A B C D 7. Válaszd ki a helyes állítást: A Attól függően, hogy milyen mértani alakzat felszínének segítségével vetítik a felszínt a térkép síkjára,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B C D 7. Válaszd ki a helyes állítást: A Attól függően, hogy milyen mértani alakzat felszínének segítségével vetítik a felszínt a térkép síkjára,"

Átírás

1 8. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki a helyes állítást Ukrajna természetföldrajzi fekvésének kedvezőtlen vonásával kapcsolatban: А A terület síkvidéki jellege B A mérsékelt kontinentális éghajlat C Száraz éghajlat délen és délkeleten D A Fekete- és az Azovi-tenger mossa partjait. Határozd meg, melyik ukrán etnikai vidék található Lengyelország területén: A Beresztejscsina C Holmscsina B Máramaros D Prjasivscsina. Határozd meg a helyi időt Csernovciban (é. sz. 8º, k. h. 6º), ha Kijevben (é. sz. 5º, k. h. º) a helyi idő 0 óra 00 perc: A 9 óra 0 perc B 9 óra 0 perc C 0 óra 0 perc D 0 óra 0 perc. Határozd meg a Dnyeszter-folyó esését, ha eredetének tengerszint fölötti magassága 000 m, torkolatának magassága 0 m, a folyó hossza 6 km: A 7 cm/km C 8 cm/km B cm/km D 50 cm/km 5. Határozd meg a hőmérsékletet a Hoverla csúcsán, ha a hegy lábánál С-t mértek: A 6 ºC C ºC B 8 ºC D 0 ºC 6. Ukrajna területének hány százalékát alkotják síkságok? A 50% C 90% B 70% D 0% 7. Válaszd ki a helyes állítást: A Attól függően, hogy milyen mértani alakzat felszínének segítségével vetítik a felszínt a térkép síkjára, megkülönböztetünk hengervetületeket, kúpvetületeket, azimutális (sík) vetületeket B Minél kisebb a méretarány, annál kisebbek a térkép torzulásai C A területtartó vetületek nem torzítják az objektumok formáját és szögeit, de torzítják területüket D Az erdők, rétek, mocsarak és tavak körvonalait a topográfiai térképeken nem méretarányos egyezményes jelek segítségével jelölik

2 8. Jelöld meg, mely tektonikai szerkezethez társíthatóak a Bugmenti (Derenuszki és Lipovenkivszki) nikkellelőhelyek: A Dnyeper-Donyeci süllyedék B Előkárpáti hajlat C Feketetenger-melléki süllyedék D Ukrán pajzs 9. Válaszd ki azt hidrológiai jelenséget, amely jellemző a Kárpátok folyóira és független az évszakok váltakozásától: A Kisvíz C Árapály B Áradás D Zöldár 0. Válaszd ki azon fák csoportját, amelyek jellemzőek a lomblevelű erdők övezetére: A tölgy, bükk, gyertyán, kőris B erdeifenyő, lucfenyő, akác, nyírfa C jegenyefenyő, gyertyán, erdeifenyő, cédrus D jegenyefenyő, vörösfenyő, erdeifenyő, cédrus. Határozd meg, melyik ukrajnai megyének nincs közös határa Oroszországgal: A Harkivi C Csernyihivi B Kijevi D Szumi. Határozd meg a lakosság természetes szaporulatának mértékét, ha a halálozási mutató 0, a születési mutató 6 : A C 6 B - D 8. Nevezd meg, milyen kifejezést használnak az ukrán állampolgárok kiutazására más országokba tartós letelepedés céljából: A Emigráció B Immigráció C Ingázás D Visszahonosítás. Válaszd ki azt a fogalmat, amely megfelel a következő meghatározásnak: ágazatok összessége (vállalatok és szervezetek), melyek biztosítják a termelés normális működését, az áruforgalmat és az emberek életfeltételeit : A A gazdaság ágazati szerkezete B A gazdaság területi szerkezete C Ágazatközi komplexum D Infrastruktúra

3 5. Válaszd ki azt a városcsoportot, melyek a cementgyártás központjai: A Zsitomir, Cserkaszi B Krivij Rih, Amvroszijivka C Kanyiv, Malin D Perejaszlav-Hmelnickij, Lviv 6. Válaszd ki az alapanyag-vegyipar ágazatát: A Kálisó-kitermelés B Kénsavgyártás C Műanyagok gyártása D Műszálak gyártása 7. Jelöld meg azt a választ, amelyik a térképen ábrázolt energetikai objektum nevét tartalmazza: A Burstini HEM B Ladizsini HEM C Kanyivi HEM D Zaporizsjai HEM 8. Nevezd meg azt az élelmiszeripari ágazatot, amelyik a fogyasztóhoz igazodik: A Olaj-és zsíripar B Húskonzervipar C Halkonzervipar D Sütőipar 9. Válaszd ki azt a változatot, amelyikben azonos típusú erőművek vannak feltüntetve: A Krivij Rih-i, Kanyivi B Tripiljai, Burstini C Ladizsini, Rivnei D Hmelnicki, Dnyeszteri 0. Jelöld meg azt a gazdasági övezetet, amelyre jellemző a gépgyártás, fémmegmunkálás, vegyipar, tüzelőanyag-ipar, erdő- és faipar, könnyűipar, élelmiszeripar és a többfunkciós mezőgazdaság: A Kárpáti B Fekete-tenger melléki C Donyeci D Északkeleti

4 II. Feladatok megfelelő párosításra A 5. feladatoknál mindegyik számmal jelölt feladathoz egy betűvel jelzett helyes válasz tartozik. A számok és betűk választott párosítását jelöljétek a feladatok melletti táblázatokban!. Párosítsd a talajtípusokat a régiókkal, amelyekre jellemzőek: Barna talajok Podzolos gyeptalajok Gesztenyebarna talajok Szürke erdei talajok A Polisszja B Ukrán-Kárpátok C Krími-hegység D Erdőssztyepp E Sztyepp E. Párosítsd a természetföldrajzi körzetek egységeit azokkal a fogalmakkal, amelyekhez tartoznak: Földrajzi öv E Természeti övezet Természetföldrajzi ország (nagytáj) Természetföldrajzi tartomány A Mérsékelt B Kárpátok C Erdőssztyepp D Közép-sztyeppi E Nyugat-ukrajnai. Párosítsd a védett területeket és a TTK-kat, amelyeket ezekben védenek: Cseremi E Opuki Medobori Kanyivi A Sztyeppék B Vegyes erdők C Lombos erdők D Folyók árterei E Erdőssztyepp

5 . Párosítsd a vegyipar termékeit a termelési központokkal: szóda kénsav káliműtrágya nitrogénműtrágya A Sztebnik B Szumi C Rivne D Rubizsne E Szlovjanszk 5. Párosítsd a migrációfajtákat meghatározásukkal: Reemigráció Emigráció Immigráció Belső migráció A A lakosság régiók közötti mozgása az országon belül B Az állampolgárok kiutazása az országból, állandó letelepedés céljából C Állampolgárok átutazása Ukrajna területén, a szomszédos országokba való tartós letelepedés céljából D Állampolgárok visszatelepülése az országba hosszú távolban élés után E Idegen állampolgárok beutazása az országba tartós letelepedés céljából IIІ. Feladatok három helyes válasszal E A 6 8. feladatok hét választ tartalmaznak, amelyből csak HÁROM helyes! A három helyes válasz számát írd a feladatok melletti táblázatokba. (A sorrend nem számít!) 6. Válaszd ki a földrajzi ismeretek helyes forrásait! A nagyméretarányú térképekhez tartoznak az : léptékűnél kisebbek A kartográfiai vetületek típusa szögtartó, területtartó és tetszőleges vetületek A méretarány (körvonal) tükrözi az objektumok valós alakját A topográfiai térképek : léptékűnél nagyobbak 5 Térképi generalizálás a térkép méretarányának nagyítása 6 Tényleges azimut az északi mágneses meridián iránya és egy magadott objektum iránya között bezárt szög 7 A derékszögű koordináták meghatározhatóak a kilométerháló segítségével E

6 7. Válaszd ki a helyes példákat a szervetlen vegyipar termékeire: szóda műszálak festékek kénsav 5 nitrogén műtrágyák 6 gyógyszerek 7 műanyag 8. Válaszd ki mely ágazatokra specializálódott a Kárpáti gazdasági régió: kőolaj feldolgozó ipar faipar acélipar napraforgó termesztés 5 dinnyefélék termesztése 6 juhtenyésztés 7 hajóépítés IV. Feladatok esszé kidolgozásra A 9-0. feladatokra részletes választ kell adni, írásban. 9. Szerkeszd meg A folyó vízjárása és annak okai táblázatot!

7

8 0. Jellemzed Ukrajna tengeri közlekedését. Milyen típusai vannak a partmenyi hajózásnak?

9 V. Feladatok a vázlattérképen A. feladat térképészeti jellegű; a feladatnak megfelelő információkat kell feltüntetni a térképen a szükséges egyezményes jelekkel (a térképre csak azzal a tollal lehet rajzolni és írni, amelyet a teszt megírása során használtál).. Tüntesd fel vázlattérképen az Ukrajna területén lévő fő kőolajvezetékeket, írd oda a neveiket.

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D 5. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki azt az állítást, amely megfelel az Ukrajna földrajza tantárgy fogalmának: А Ukrajna területének összetételéről, geológiai felépítéséről és elhelyezkedéséről

Részletesebben

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást:

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: А Szlovákia C Fehéroroszország B Szlovénia D Törökország. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják

Részletesebben

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D 9. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki, melyik jellemző nem igaz Ukrajna közlekedés-földrajzi elhelyezkedésére: A Ukrajna területén tranzitútvonalak haladnak át B komp közlekedik Illicsivszk

Részletesebben

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg a mellékelt térképen lévő számokkal jelzett, nagy népsűrűséggel rendelkező megyéket: А B C D. Válaszd ki az állítást, amely megfelel a mágneses

Részletesebben

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik:

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Jelöld be annak az ismert tudósnak a nevét, aki talajkutatással foglalkozott Ukrajnában: А Volodimir Vernadszkij B Vaszil Dokucsajev C Olekszandr Vojejkov

Részletesebben

25. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán A B C D

25. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán A B C D 5. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán B Indiai-óceán D Atlanti-óceán. Válaszd ki azt a vetületet, amelyik

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka

Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka MAGYARÁZAT Az ajánlott Mértan 0 osztály feladatgyűjtemény a középiskolák 0-es tanulóinak általános iskolai tudásszintjének felmérését szolgálja. A felmérés célja a tízedikes tanulók általános iskolában

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Az asztrolábium és használata

Az asztrolábium és használata Az asztrolábium és használata Szerkesztette: Matisz Attila (2010) Szétszedett asztrolábium a 18. századból. 1 Az asztrolábium Asztrolábiumot (görögül: ἁστρολάβον) már az ókori görögök is használtak ( i.

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

T-MER. Budapest, 2015. április

T-MER. Budapest, 2015. április TeIR T-MER Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Leírás az alkalmazásról... 3 2.1. T-MER nyitóoldal... 3 2.2. A lekérdezés paramétereinek beállítása...

Részletesebben

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben