MEIER S WELTREISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AFRIKA, ORIENT 2015/2016 TÉL... 5 ASIEN 2015/2016 TÉL... 6 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEIER S WELTREISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AFRIKA, ORIENT 2015/2016 TÉL... 5 ASIEN 2015/2016 TÉL... 6 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE"

Átírás

1 UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AFRIKA, ORIENT 2015/2016 TÉL... 5 ASIEN 2015/2016 TÉL... 6 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE MWR 2015/ INDISCHER OZEAN 2015/2016 TÉL... 8 KARIB 2015/2016 TÉL... 9 MEXIKO, MITTEL- UND SÜDAMERIKA 2015/2016 TÉL USA KANADA BAHAMÁK, BERMUDA I. 2015/2016 TÉL USA KANADA BAHAMÁK, BERMUDA II. 2015/2016 TÉL

2 UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL Az Utazási feltételeket kiegészítik a német Polgár Törvénykönyv 651 a -tól kezdődő részekben felsorolt rendelkezései, és ezek szabályozzák a cégünk és Önök közötti jogviszonyt. A jelen dokumentum a DRV (Deutscher Reisebüro-Verband, Német k Egyesülete) javaslata alapján került kidolgozásra a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 38 -a szerint, és Ön a foglaláskor fogadja el ezeket. Az adott utazási kiírásban található eltérések és a katalógus különleges adatai elsőbbséget élveznek. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezeket és a következő szöveget. 1. Foglalás és visszaigazolás Ajánlatainkat lefoglalhatja bármely DER-, DERPART- és bármely ADAC (német autóklub)kirendeltségen és Meiers Weltreisenügynökségen. Jelentkezésével kötelezően utazási szerződés megkötésére szólít fel bennünket. Ezen ajánlat alapja a kiválasztott utazás illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő információk. Utazásközvetítők (például utazási irodák) és szolgáltatók(például szállodák, szállító cégek) nem módosíthatják, nem változtathatják a szerződésben megkötött szolgáltatások feltételeit. Szálloda és helységleírások, melyeket nem mi adtunk ki, szolgáltatásainkra nem kötelező érvényűek. A szerződés a feltételek elfogadásával lép életbe. A foglalás történhet írásbeli, szóbeli, telefonos vagy elektronikus ( internet, ) úton. Az Ön foglalása az abban felsorolt összes résztvevőre is vonatkozik, akiknek a szerződéses kötelezettségéért Ön a saját kötelezettségeinek megfelelően kezeskedik, ha Ön egy határozott és külön nyilatkozatban megfelelő, külön kötelezettséget vállalt. A szerződés a foglalás általunk történő elfogadásával jön létre. Ennek nincs kötelezően előírt formulája. Ön egy írásbeli visszaigazolást kap tőlünk. Indulás megkezdéséhez képest, 7 napon belüli foglalás esetén nem kötelességünk ezt elküldeni. Ha a visszaigazolásunk tartalma eltér a foglalás tartalmától, akkor új ajánlatról van szó, amelyet 10 napon keresztül magunkra nézve kötelező érvénnyel fenntartunk. A szerződés ezen új ajánlat alapján jön létre, ha Ön a fent említett határidőn belül nyilatkozatot tesz nekünk ennek elfogadásáról, az előleg illetve a fennmaradó összeg befizetésével. Felhívjuk figyelmét, hogy a német Polgári Törvénykönyv 651 paragrafus szerint (utazási csomagszerződések) a nem személyesen (levélben, telefonon, faxon, en, sms-ben) megkötött szerződések esetén, nem az általános elállási jog érvényes, hanem a speciális, jogszabályban rögzített elállási és felmondási feltételek. 2. Fizetési feltételek Az összes alább felsorolt esetben a fizetések esedékességére érvényes, hogy az utazás megkezdése előtt az utazás díjára vonatkozó fizetések csak a német Polgári Törvénykönyv 651 k 3. bekezdése szerinti biztosítási igazolás átadása ellenében történhetnek. Normál esetben kérjük, hogy a szerződés megkötésekor az utazás díjának 20%-át szíveskedjen befizetni. Ez az előleg beleszámít az utazás díjába. Kérjük, hogy az utazás díjának fennmaradó összegét szíveskedjen 28 nappal az utazás megkezdése előtt kifizetni. Hitelkártyával történő fizetés esetén, az összeget a megadott időpontnak megfelelően, automatikusan terheljük. Hitelkártyával történő fizetés esetén kivétel a csak repülőjegy foglalás kezelési költséget számítunk fel, ami a részvételi díjon felül a részvételi díj 1 %-a, de maximum 30 euró. Az úti dokumentumokat a fizetést követően, mindig az Ön foglalásának helyszínén veheti át. Előfordulhat, hogy a programfüzet vagy katalógus adatai az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan (például néhány különleges légi közlekedési tarifa esetében) korábban esedékes a fizetés. A teljes foglalás törlésekor a felmerülő díjak azonnal esedékessé válnak. Amennyiben a fizetés nem határidőre és nem a teljes összegben érkezik be és Ön még felszólításra sem fizeti be az összeget, akkor felmondhatjuk az utazási szerződést és érvényesíthetjük Önnel szemben az 4.1, 16. pontban felsorolt lemondási költségeket. 3. Szolgáltatás- és díjváltozások 3.1 Az egyes utazási szolgáltatásoknak a szerződéskötés után szükségessé váló és általunk nem rosszhiszeműen előidézett változásai vagy eltérései az utazási szerződés megállapodásban rögzített tartalmától (például a repülési idő változásai, a program menetének változásai) engedélyezettek, amennyiben a módosítások vagy eltérések nem jelentősek, és a teljes, lefoglalt utazás jellegét nem befolyásolják negatívan. Az esetleges, garanciaigények változatlanok maradnak, amennyiben a módosított szolgáltatások sok hiányossággal bírnak. Haladéktalanul értesítjük Önt a szolgáltatás változásairól vagy az eltérésekről. A szolgáltatások jelentős módosulása esetén, lehetősége van visszalépni a foglalástól vagy egy hasonló értékű utazásra átfoglalni, amennyiben lehetőségünk van felár fizetése nélkül programjaink közül ilyet biztosítani. Ezen jogokat velünk történt előzetes egyeztetés után tudják lemondásban illetve az átfoglalásban érvényesíteni. 3.2 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kiírt és a foglalásban visszaigazolt árakat a szállítási költségek vagy bizonyos szolgáltatások díjának, mint például kikötői vagy repülőtéri illetékek emelkedése vagy az érintett utazásra érvényes árfolyamok változása esetén, az alábbi módon megváltoztathassuk: ha az utazási szerződés megkötésekor fennálló szállítási költségek, különösen az üzemanyag-költségek növekednek, akkor ezt a növekedést érvényesíthetjük az utazás díjában is az alábbi számítási mód szerint: a) az ülőhelyre vonatkozó növekedés esetén az utastól elkérhetjük a növekedés összegét b) egyéb esetekben a szállítási vállalat által követelt, egy szállítási eszközre eső plusz szállítási költségeket elosztjuk a megállapodásban rögzített szállítási eszköz ülőhelyeinek számával. Az egy helyre jutó költségnövekedés így kapott összegét elkérhetjük az utastól. Ha az utazási szerződés megkötésekor a terhünkre felmerülő díjak, mint például a kikötői vagy repülőtéri illetékek megemelkednek, akkor azt átterhelhetjük az utazás díjára a megfelelő, arányos összeggel. Az utazási szerződés megkötését követő árfolyamváltozások esetén az utazás díja olyan mértékben növekedhet, amennyire az árfolyamváltozás számunkra megdrágította az utazást. Az áremelés csak akkor megengedett, ha a szerződéskötés és az utazási szerződésben rögzített időpontja között több mint négy hónap a különbség és az áremelést előidéző körülmények a szerződéskötés előtt még nem álltak fenn és a szerződéskötéskor még nem volt számunkra előre látható. A részvételi díj utólagos módosítása esetén azonnal tájékoztatjuk Önt. Az utazás megkezdése előtti 20. naptól az áremelés érvénytelen. Az 5 %-ot meghaladó áremelések esetén Ön jogosult arra, hogy költség nélkül elálljon az utazási szerződéstől, vagy egy legalább egyenértékű utazáson való részvételt kérjen, ha módunkban áll az utazási kínálatunkból ilyen utat biztosítani felár nélkül. Kérjük, hogy a fent felsorolt jogait szíveskedjen haladéktalanul érvényesíteni velünk szemben az áremelésről szóló bejelentésünket követően. 4. Az utas elállása, módosítás, pótrésztvevő 4.1 Lemondás Önnek bármikor lehetősége van lemondani utazását. A lemondási feltételeket az utazási feltételek végén rögzítettük. Amennyiben utazását utazási irodában foglalta le, úgy itt lemondását is bejelentheti. Ajánljuk, hogy lemondását írásban tegye meg. Ha Ön eláll az utazási szerződéstől vagy nem kezdi meg az utazást, úgy nem tarthatunk igényt a részvételi díjra,de kártérítést követelhetünk az utazási előkészületekért és ráfordításainkért. Kártérítési igényünk átalányként fizetendő a rendesen megtakarított ráfordítások és a lehetséges más irányú felhasználás figyelembe vételével. 2

3 A kártérítési igény mértékét a jelen utazási feltételek 16. pontja tartalmazza. Önnek jogában áll bebizonyítani azt, hogy nem vagy csak lényegesen kisebb mértékű kár keletkezett, mint az általunk követelt átalány. Fenntartjuk jogunkat, a 16. pontban meghatározott összegre. Kötelezettséget vállalunk a kártérítésként követelt általány, a ráfordítások és más irányú felhasználások, összegben való alátámasztására. 4.2 Módosítás Ha az Ön kívánságára az utazás foglalását követően módosítások történnek az utazás időpontja, az úti cél, az indulás helyszíne, a szállás vagy a személyszállítás módja tekintetében, akkor rendszerint ugyanolyan költségek merülnek fel terhünkre, mint az Ön elállása esetén. Ezért a költségeket olyan mértékben kell Önöknek felszámítanunk, mintha a módosítás időpontjában elállás történt volna. Más jellegű, csekély módosítások esetén csak 25 euró mértékű kezelési költséget számítunk fel Önnek. 4.3 Pótrésztvevő Jogában áll, a német Polgári Törvénykönyv 651 b. -a szerint harmadik pótrésztvevőt foglalni, de erre vonatkozóan a fent említett feltételek nem változnak. 5. Igénybe nem vett szolgáltatások Ha korábbi visszautazása vagy egyéb kényszerítő körülmény miatt nem vesz igénybe bizonyos utazási szolgáltatásokat, akkor nem tarthat igényt a részvételi díj visszatérítésére. Ennek ellenére igyekszünk megtéríttetni a szolgáltatókkal a megtakarított ráfordításokat. Ez a kötelezettség nem érvényes akkor, ha teljesen jelentéktelen szolgáltatásokról van szó, vagy ha ez a visszatérítés törvényi vagy hatósági rendelkezésekbe ütközik. Az általunk csupán közvetített eredeti bónok (például szállodaláncok, bérelt autók) megtérítését az Elállás -ról illetve az Elállási átalány -ról szóló 4.1 és 16. pont szabályozza. 6. Elállás a minimum létszám hiánya miatt és felmondás utazásszervező részéről 28 nappal az utazás megkezdése előtt visszaléphetünk a szerződéstől, ha az utasok létszáma nem éri el a kiírt vagy hatóságilag előírt minimális létszámot, ha az adott utazás kiírásában utalás történt a minimális utaslétszámra. Minden esetben kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul értesítjük Önt arról, hogy az utazás megvalósíthatatlanságának feltétele bekövetkezett, és postafordultával eljuttatjuk Önnek az elállási nyilatkozatot. Az utazás befizetett díját haladéktalanul visszafizetjük. Ha már korábban látható, hogy a minimális létszámot nem lehet elérni, értesítjük Önt erről. 7.Elállás viselkedésbeli problémákra hivatkozva Azonnali hatállyal, ha az utas tartósan zavarja az utazás lebonyolítását a figyelmeztetésünk ellenére, vagy ha olyan mértékben szerződésellenesen viselkedik, hogy a szerződés azonnali felmondása indokolt. Ha mi mondjuk fel a szerződést, fenntartjuk igényünket a részvételi díjra, azonban fel kell számíttatnunk a megtakarított ráfordítások értékét, valamint azokat az előnyöket, amelyeket az igénybe nem vett szolgáltatások más irányú felhasználásából szereztünk, beleértve a szolgáltatók által számunkra jóváírt összegeket; 8. A szerződés vis maior okból való megszüntetése A szerződés felmondását a németországi Polgári Törvénykönyv szabályozza: 651 j. pontja szerint: (1) Ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható vis maior okból jelentősen megnehezül, megvalósítását ilyen ok veszélyezteti vagy negatívan befolyásolja, akkor mind Ön, mind pedig mi is felmondhatjuk a szerződést. (2) Ha a szerződés felmondására sor kerül, az (1) bekezdés szerint, akkor a német Polgári Törvénykönyv 651 e 3. bekezdésének első, második mondata illetve a 4. bekezdésének első mondata kerül alkalmazásra. A visszaszállítás többletköltségei fele-fele arányban oszlanak meg mi és Ön között. A többi esetben a többletköltség Önt terheli. 9. Az utazásszervező felelőssége 9.1 A felelősség szerződés szerinti korlátozása A nem személyi károkért vállalt felelősségünk az utazás díjának háromszorosára korlátozódik, a. ha az utas kárát nem a mi szándékos vagy durva gondatlanságunk idézte elő, vagy b. ha az utas részéről felmerülő kárért csak valamely szolgáltató vétkessége miatt vagyunk felelősek. Az esetleges, ezzel kapcsolatos igényeket a Montreali Egyezmény illetve a Légiközlekedési Törvény alapján a korlátozások nem érintik. 9.2 A felelősség korlátozása jogellenes magatartás miatt A tiltott cselekedet miatt az utazásszervezőhöz intézett valamennyi kártérítési igényért, amely nem szándékos vagy durva gondatlanságon alapul, az utazásszervező az utazás összegének háromszorosával felel az anyagi károk esetében. A kártérítési felelősség mértéke utasonként és utazásonként értendő. Az esetleges, ezzel kapcsolatos poggyász-igényeket a Montreali Egyezmény alapján a korlátozások nem érintik. 9.3 Garancia nélküli partner-szolgáltatások Nem vállalunk felelősséget partnereink szolgáltatásaiért, személyi vagy tárgyi károkért (pld: kirándulások, sportrendezvények, színházi előadások, kiállítások, közlekedési eszközök) melyek a programkiírásban és a visszaigazolásban nem szerepelnek és a közvetítő partner adatai mellett egyértelműen jelölve van, hogy ezek nem az utazási szolgáltatások részét képezik. De felelősséget vállalunk a. a szolgáltatásokért, melyek a program kiírt helységeihez, az utazás alatti programokhoz és az utazás alatti szállásokhoz kapcsolódik. b. ha és amennyiben Önnek kára keletkezett az ajánlás és szervezési kötelezettségeink miatt 10. Garancia 10.1 Jogorvoslat és közreműködési kötelezettségek Ha az utazás lebonyolítása nem a szerződésnek megfelelően történt, jogorvoslat kérésére van lehetősége. Ehhez szükség van elsődleges szolgáltatási kötelezettségünk megtartásával - az Ön együttműködésére is. Ezért Ön köteles az Öntől elvárható módon mindent megtenni a hiba elhárításához való hozzájárulás és az esetlegesen felmerülő károk lehető legalacsonyabb szinten tartásának vagy a teljes elkerülésének érdekében. Ön különösen köteles haladéktalanul jelezni reklamációit. Kérjük, hogy ezekkel forduljon először az adott célterületen lévő helyi képviselőinkhez (lásd az úti dokumentumokat). Az idegenvezető illetve helyi képviselő feladata az azonnali segítségnyújtás, amennyiben ez lehetséges. De nincs felhatalmazása az igénye elismerésére vonatkozóan. Amennyiben az úti dokumentumokból nem derül ki, hogy ki az illetékes helyi képviselő, kérjük, hogy forduljon közvetlenül hozzánk! A DERTOUR központi hívószáma: (0 69) , illetve faxon (069) Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen megadni a voucheren/ szerződésen feltüntetett utazási számot, az úti célt, az utazás dátumát A szerződés felmondása előtti határidő Amennyiben hiányosságok miatt kívánja lemondani az utat, ami a német Polgári Törvénykönyvben 615 c BGB megnevezett módon a 651e BGB alapján fontos, általunk elismert el nem várhatóság miatt mondja le, előtte meg kell jelölnie egy időarányos határidőt, hogy kisegítő lehetőséggel a rendelkezésére állhassunk. Ez csak abban az esetben nem érvényes, ha lehetetlenség segíteni, vagy ha az utazásszervező megtagadja a segítséget, vagy ha a szerződés azonnali felmondása az ügyfél különleges, az utazásszervező számára felismerhető érdekével magyarázható Poggyász elvesztése, poggyász-késedelem Repülős utazás során keletkezett poggyász károk vagy késedelem esetén ajánljuk, hogy a helyszínen az adott légitársasággal vetessenek fel kárbejelentőt ( P.I.R. ) A légitársaság a kárigényt visszautasítja, ha a kárbejelentőt nem töltötték ki. A kárbejelentőt poggyász elvesztése esetén 7 napon belül, késedelem esetén 21 napon belül kell megtenni. Más esetben a poggyász elvesztése, kára vagy hiánya a helyi képviseletnek illetve az utazásszervező helyi partnerirodájának jelenthető Útiokmányok Kérjük, informáljon bennünket időben, ha a megadott időpontig nem kapja útiokmányait 3

4 11. Az igényekből való kizárás 11.1 Az utazás nem szerződésszerű teljesítése miatt felmerülő igényeit az utazásnak a szerződésben tervezett végét követő egy hónapon belül érvényesítheti a 651 c-f szerint. Ez az érvényesítési határidő az utazásszervező megadott címre való beérkeztetését jelenti. Elküldhető en is : 11.2 A határidő azzal a nappal kezdődik, amely nap a szerződött utazás végét követi. Amennyiben a határidő utolsó napja vasárnapra esik, egy a célterületen államilag elismert ünnepnapra, vagy szombat estére, úgy annak helyébe a következő munkanap kerül Ezen határidő lejártát követően csak akkor érvényesítheti az igényeit, ha a határidő betartását valamely Önnek nem felróható ok miatt mulasztotta el A határidő (a 11.1 pontból) betartása vonatkozik a poggyász-kár, késedelem vagy elvesztés bejelentési határidejére is, mely a repülőjáratokhoz kapcsolódik 10.3 pont szerint, ha a 651c 3. bekezdése, 651d, 651e 3. bekezdése és a 4BGB szerint kerül érvényesítésre. A poggyászra vonatkozó kárigényt 21 napon belül kell jelenteni. 12. Elévülés 12.1 Az utazó igényének elévülési határideje a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f szerint 2 év, amennyiben testi épségében, egészségében esett kár, mely az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből, vagy szándékosságból, vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből, vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik. Ez vonatkozik más eset kárpótlására is, amennyiben a kár az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből vagy, szándékosságból vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik Minden más esetben az Ön utazási szerződésből eredő igényeinek elévülési határideje egy év a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f törvényi szabályozása szerint Az elévülés (12.1 és12.2 pontok szerint) azzal a nappal kezdődik, amikor az utazásnak szerződés szerint be kellett volna fejeződnie. Amennyiben a határidő utolsó napja vasárnapra esik, egy a célterületen államilag elismert ünnepnapra, vagy szombat estére, úgy annak helyébe a következő munkanap kerül Míg az Ön és köztünk lévő igény vagy az igényt megalapozó dolgok tárgyalása függőben vannak, úgy az elévülés ideje eltolódik, míg Ön vagy mi a tárgyalás folytatását megtagadjuk. Az elévülés legkorábban 3 hónappal ezután lép érvénybe. 13. Informálási kötelezettség a vezető légitársaságokról (Fekete Lista) Az EU rendelete szerint, kötelezve vagyunk repülővel utazó vendégeinknek tájékoztatást adni a vezető légitársaságokról. Ha foglalása időpontjában még nem biztos a légitársaság, abban az esetben kötelezettségünk Önt tájékoztatni a lehetséges légitársaságról, légitársaságokról, melyekkel az utazása megszervezésre kerül. Amint biztossá válik a légitársaság, ezt tudatjuk Önnel. Amennyiben a légitársaság változik, úgy azt is tudatjuk Önnel. Az úgynevezett Fekete Lista a következő weboldalon tekinthető meg: 14. Az útlevéllel, vízummal, vámmal, devizával és közegészségüggyel kapcsolatos előírások 14.1 Kötelességünk, hogy az utazás megkezdése előtt tájékoztatjuk az EU állampolgárainak az utazást kínáló ország az útlevéllel, vízummal és a közegészségüggyel kapcsolatos előírásokról, valamint az esetleges változásokról. Az egyéb országok állampolgárai számára az illetékes konzulátus ad tájékoztatást. Ezek azokra vonatkoznak, akiknek személyében vagy a velük együttutazókéban semmilyen különleges nincs (pld: kettős állampolgárság, hazátlan ) 14.2 Önt terheli a felelősség az úti okmányok, az oltások, a vám és devizaszabályok megszerzéséért és betartásáért. Ezek nem betartásának következménye, pld a lemondási díj költsége Önt terheli. Ez nem érvényes, ha mi Önt nem találjuk hibásnak, nem kellőképpen vagy nem megfelelően informáltuk Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a megfelelő diplomáciai képviselet kellő időben kiadja és kézbesítse a szükséges vízumokat, még akkor sem, ha Ön megbízott bennünket ennek beszerzésével, kivéve, ha a késedelem nekünk felróható okból következett be 15. Utazás-védelem (lemondási biztosítás) Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ebben a katalógusban megjelölt utazási díjak nem tartalmazzák az utazástól való elállás költségeinek biztosítását ( RRV ). Ha Ön az utazás megkezdése előtt eláll az utazástól, lemondási költségek keletkeznek. Lemondás esetén esetleges visszautazási és többletköltségek lehetnek. Ezért javasolt megkötni az Europäische Reiseversicherung speciális DERTOUR biztosítását, amely az RRV mellett átfogó utas védelmet tartalmaz éjjel-nappal működő segélykérő szolgálattal. 4

5 AFRIKA, ORIENT 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Szervezett repülős utazások és hosszabbítási programok: a, Szervezett repülős utak, buszos és bérautós körutak, szállodák, városi programok, transzferek, kirándulások, belépők, repülőtéri parkolók: az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; b, Lakóautó (Motorhomes) autónként, Namibia repülős szafari az utazás megkezdése előtti 45. napig a részvételi díj 15%-a; az utazás megkezdése előtti 44. naptól a 31. napig a részvételi díj 20%-a; az utazás megkezdése előtti 30. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 8. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 7. naptól a 1. napig a részvételi díj 65%-a; az utazás megkezdése előtt 1 napon belül a részvételi díj 80%-a c, Bérautó ( kivéve az Egyesült Arab Emirátusok ) Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró. Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. d,sszafari Kenyában és Tanzániában az utazás megkezdése előtti 46. napig a részvételi díj 25%-a az utazás megkezdése előtti 45. és 35. nap között részvételi díj 35%-a az utazás megkezdése előtti 34. és 15. nap között részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtt 14 napon belül a részvételi díj 100%-a e, Game-Reserves/Lodge, Szafarik Dél-Afrikában, Rovos vonat, Botswana Lodge-k és szafarik, Mozambique hotel és lodge, The Funzi Keys: az utazás megkezdése előtti 45. napig a részvételi díj 20%-a az utazás megkezdése előtti 44. és 30. nap között részvételi díj 25%-a az utazás megkezdése előtti 29. és 22. nap között részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtti 21. naptól a részvételi díj 80%-a. f, Minden andbeyond logóval ellátott körutazás és lodge ( Sossuvlei Desert Lodge, Ngala Lodge, Phinda Mountain Lodge, Kirkman s Kamp,&beyond Fly me around Botswana, Xudum, Xaranna, Sandibe, Nxabega, Chobe under Canvas, Savute under Canvas) az utazás megkezdése előtti 46. napig a részvételi díj 10%-a; az utazás megkezdése előtti 45. naptól a részvételi díj 100%-a; g, Botswana Adventure mit Nomad Tour az utazás megkezdése előtti 29. napig a részvételi díj 25%-a; az utazás megkezdése előtti 28. naptól a 15. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 75%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a részvételi díj 100%-a; h, Napi árakon értékesített repülőjegyek EF: Condor A bázis tarifán értékesített repülőjegyek (S-403, E-405 és Z-407, Egyiptom esetében: S-703) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Alap tarifán Spezial értékesített repülőjegyek (N-770, U-771, R-772, Egyiptom N-704) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (Y-402, P-404 és C- 406 Egyiptom esetében: Y-702) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő (Egyiptom esetében 75 EUR/fő). 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Speciális tarifás repülőjegyek ( K-776, T-777, A-778, Egyiptom K-705) az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; i, Flexibilis tarifán értékesített Lufthansa és Austrian jegyek fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a Emirates és Swiss az utazás megkezdése előtti 23. napig fejenként 75,- euró az utazás megkezdése előtti 22. naptól a részvételi díj 100%-a j, Napi árakon értékesített repülőjegyek TF (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. k. Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) lemondása esetén az Air Berlin repülőjegyek esetén a lemondási költség minden esetben 100 %! l, Egyéb,speciális feltételek a foglalási rendszerekben illetve a visszaigazolásban találhatóak. (2015. június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co KG. Emil-von-Behring Strasse 6. D Frankfurt Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Bayerische Landesbank Konto nr BLZ Ügyvezetés: René Herzog, Matthias Rotter, Klaus Franke 5

6 ASIEN 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek. Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Szervezett repülős utazások és hosszabbítási programok: a, Szervezett repülős utak, körutak, rövid körutak, bérautós utazások, szállodák, városi programok, transzferek és kirándulások, reptéri parkolók: az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; b, Bérautó: Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 25 euró, a bérlés napján a teljes díj 100%-a. Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. c, Folyami hajóutak Indochina: az utazás megkezdése előtti 60. napig a részvételi díj 25%-a, az utazás megkezdése előtti 59. és 30. nap között részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtti 29. és 15. nap között részvételi díj 60%-a az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 8. napig a részvételi díj 90%-a az utazás megkezdése előtti 7. naptól a részvételi díj 95%-a. d, Dschunke Dauw Talae, Thaiföld az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 25%-a, az utazás megkezdése előtti 29. és 15. nap között részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtti 14. és 6. nap között részvételi díj 90%-a az utazás megkezdése előtti 5. naptól a részvételi díj 95%-a. e, Hong Kong: Októberi, novemberi valamint áprilisi, májusi időszakban a lemondási költség egyes esetekben akár a részvételi díj 95%-a is lehet! f, India és Myanmar Lemondás esetén a lemondási költség akár a részvételi díj 100%-a is lehet! g. Napi árakon értékesített repülőjegyek EF: Condor A bázis tarifán értékesített repülőjegyek (S-203, E-205 és Z-207) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Alap tarifán Spezial értékesített repülőjegyek (N-760, U-761, R-762) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (Y-202, P-2304 és C-2306) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő. 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Speciális tarifás repülőjegyek ( K-766, T-767, A-768) az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; h,napi árakon értékesített repülőjegyek TF: (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. i, Flexibilis tarifán értékesített Lufthansa és Austrian jegyek fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a Emirates és Swiss az utazás megkezdése előtti 23. napig fejenként 75,- euró az utazás megkezdése előtti 22. naptól a részvételi díj 100%-a j, Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) MF jelzéssel airberlin, fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. k, az eltérő lemondási feltételeket az adott szolgáltatásokra vonatkozóan a foglalási rendszer tartalmazza és ez a (2015. június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co KG. Emil-von-Behring Strasse 6. D Frankfurt Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés:René Herzog, Matthias Rotter, Klaus Franke 6

7 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE MWR 2015/2016 (lásd a 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük a, Szervezett repülős utak (beleértve a repülős bérleteket) buszos körutak (kivéve e. pont), bérautós körutak, hotelek, transzferek, kirándulások, repülőtéri parkolók illetve Air Tahiti repülőjáratok, vonatok, lakóautók és katalóguson kívüli lekérések ( Travel in Style is ide tartozik): az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; b., Bérautó Avis Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró. Az utazás napján a teljes bérlési díj 100%-a.Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. Jucy az utazás megkezdése előtti 22. napig 26 euró az utazás megkezdése előtti 21. és 8. nap között a részvételi díj 20%-a az utazás megkezdése előtti 7. és 1. nap között a részvételi díj 50%-a az utazás napján a részvételi díj 100%-a. c, Hajós utazások az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 25%-a, az utazás megkezdése előtti 29. és 15. nap között a részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtti 14. és 6.nap között részvételi díj 90%-a. az utazás megkezdése előtti 5. naptól a részvételi díj 95%-a. d, Hotelcsekkek (Choise, Go Kiwi és Golden Chain Motel csekk) Független a lemondás időpontjából 26 EUR költséget számolunk fel. e, Belső repülőjárat (az adott körutazásnak külön kiemelve!) az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 2. napig a részvételi díj 80%-a; az utazás megkezdése előtti 1. naptól a részvételi díj 80%-a. f, Repülőjegyek napi aktuális áron Emirates : az utazás megkezdése előtti 23. napig 75 EUR/fő. 22 napon belül a részvételi díj 100 %-a. g, Az ettől eltérő lemondási feltételeket a foglalási rendszerek illetve a visszaigazolás tartalmaz. (2013. októberi állás szerint) A fordításból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Zweiniederlassung der DERTOUR GmbH & Co. KG Emil-von-Behring Strasse 6.D Frankfurt am Main Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés Michael Frese, Klaus Franke Bayerische Landesbank Konto nr BLZ

8 INDISCHER OZEAN 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek. Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Szervezett repülős utazások és hosszabbítási programok: a, Szervezett repülős utak, körutak, bérautós utazások, szállodák, városi programok, transzferek és kirándulások, reptéri parkolók: az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; b, Maldív szigetek: Az utazás megkezdése előtti 21. naptól 100 % a lemondási díj az alábbi szigetek esetében: Anantara Dhigu, Angsana Ihuru, Banyan Tree, Coco Palm Dhuni, Conrad, Dusit Thani, JA Manafaru, Jumeirah, Kandooma, Kanuhura, Kihaadm LUX*, Maayafushi, Mookai, Nika Island, Niyama, Olhuveli, Palm Beach, Park Hyatt, Shangri La, Sheraton, Six Senses, Vakarufalhi, Velavaru, Viceroy, Vilu Reef, W Maldives. Az utazás megkezdése előtti 14. naptól 100 % a lemondási költség a következő szigeteken: Anantara Veli, Hideaway, Komandoo, Lily, Taj Exotica, Vivanta Coral Reef. Az utazás megkezdése előtti 7. naptól 100 % a lemondási díj valamennyi sziget esetében! október 1. utáni lemondás esetén 100 % a lemondás költsége, ha az utazás időtartama közötti időszakra esik, az alábbi szállodák esetében: Anantara Dhigu, Anantara Veli, Athuruga, Conrad, Dusit Thani, Irufushi, JA Manafaru, Jumeirah, Niyama, Six Senses, Thudufushi, Viceroy november 1. utáni lemondás esetén 100 % a lemondás költsége, ha az utazás időtartama közötti időszakra esik, az alábbi szállodák esetében: Angsana Ihuru, Banyan Tree, Biyadhoo, Hideaway, Kandooma, Kurumba, Lily, LUX*, Palm Beach, Shangri-La, Sheraton, Taj Exotica, Velassaru, Velavaru, Vivanta Coral Reef december 1. utáni lemondás esetén 100 % a lemondás költsége, ha az utazás időtartama közötti időszakra esik, az alábbi szállodák esetében: Halaveli, Mirihi, Moofushi, Thulagiri. c, Bérautó (kivéve a Seychelles szigeteken): Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró, a bérlés napján a teljes díj 100%-a. Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. d. Napi árakon értékesített repülőjegyek EF: Condor A bázis tarifán értékesített repülőjegyek ( MRU/SEZ S-403, E-405, Z-407; MLE S-203, E-250, Z-202) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Spezial díjtétel rövid határidőn belüli foglalás esetén ( MRU/SEZ N-770, U-771, R-772; MLE N760, U761, R762) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (MRU/SEZ Y-402, P-404, C-406 és MLE Y-202, P-204, C-206) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő. 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Speciális utazásszervezői díjtétel, nem minden célterületre foglalható ( MRU/SEZ K-776, T-777, A-778, MLE K766, T767, A768) az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; e, Condor flexiblilis jegyek esetében Foglalás után a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Emirates és SWISS az utazás megkezdése előtti 23. napig 75 EUR/fő. 22 napon belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %- a. f, Napi árakon értékesített repülőjegyek TF: (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. g, Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) lemondása esetén MF jelöléssel airberlin repülőjegyek esetén a lemondási költség minden esetben 100 %! h, az eltérő lemondási feltételeket az adott szolgáltatásokra vonatkozóan a foglalási rendszer tartalmazza és ez a visszaigazolásban is rögzítésre kerül. (2015. június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co KG. Emil-von-Behring Strasse 6. D Frankfurt Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés:René Herzog, Matthias Rotter, Klaus FRanke 8

9 KARIB 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezen kívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Szervezett repülős utak és hosszabbítási programok: a, Szervezett repülős utak, buszos körutak, bérautós körutak, hotelek, városi programok, transzferek, kirándulások, belépőjegyek, repülőtéri parkolók: az utazás megkezdése előtti 6. naptól a részvételi díj 75%-a; b, Bérautó Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró. Az utazás napján a részvételi díj 100%-a. Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. c, Carnival Cruise Lines az utazás megkezdése előtti nap között a részvételi díj 30%-a, az utazás megkezdése előtti nap között a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti nap között a részvételi díj 75%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a részvételi díj 90%-a. d, Vitorlás / katamarán (Dream) az utazás megkezdése előtti 90. napig a részvételi díj 25%-a; az utazás megkezdése előtti 60. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 75%-a. az utazás megkezdése előtti 29. naptól a részvételi díj 100%-a. e, Royal Clipper (Star Clipper is) az utazás megkezdése előtti 60. napig a részvételi díj 3%-a; az utazás megkezdése előtti 15. napig a részvételi díj 50%-a. az utazás megkezdése előtti 14. napig a részvételi díj 90%-a. az utazás megkezdése előtti 1. napig a részvételi díj 95%-a. f, Napi árakon értékesített repülőjegyek EF: Condor repülőjegyek A bázis tarifán értékesített repülőjegyek (S-303, E-305 és Z-307) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Alap tarifán Spezial értékesített repülőjegyek (N-750, U-751, R-752) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (Y-302, P-304 és C-306) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő. 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Az Air Berlin repülőjegyek esetében (M-300 / C-301) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Speciális tarifás repülőjegyek ( K-756, T-757, A-758) az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; g, Swiss Air flexibilis tarifa : az utazás megkezdése előtti 23. napig 75 EUR/fő. 22 napon belül a részvételi díj 100 %-a. airberlin : fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a h, Napi árakon értékesített repülőjegyek TF: (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. i. Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) lemondása esetén az Air Berlin (MF) repülőjegyek esetén a lemondási költség minden esetben 100 %! j, Egyéb, speciális feltételek a foglalási rendszerekben illetve a visszaigazolásban találhatóak. (2015. június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co KG. Emil-von-Behring Strasse 6. D Frankfurt Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés: Rebné Herzog, Matthias Rotter, Klaus Franke 9

10 MEXIKO, MITTEL- UND SÜDAMERIKA 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek. Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Szervezett repülős utak, hosszabbítási lehetőségek a. Szervezett repülős utazások, buszos és bérautós körutak, szállodák, városi programok, transzferek, kirándulások, belépőjegyek, repülőtéri parkolók: az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a részvételi díj 75%-a; b, Bérautó Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró. Az utazás napján a részvételid díj 100%-a. Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén. c, Katamarán Seaman Journey és M/V Santa Cruz II Galapagos szigeten és az Aqua Peruban az utazás megkezdése előtt 61 nappal indulás előtt a részvételi díj 20%-a, az utazás megkezdése előtt 60 napon belül a részvételi díj 95%- a; d. Schiff Anaconda és M/V Desafio az utazás megkezdése előtti 61. napig a részvételi díj 25%-a; az utazás megkezdése előtti 60. naptól a részvételi díj 95%-a; e, Skorpios Cruise Chile az utazás megkezdése előtti 50. napig a részvételi díj 20%-a; az utazás megkezdése előtti 40. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 16. napig a részvételi díj 80%-a; az utazás megkezdése előtti 15 napon belül és no show esetén a részvételi díj 95%-a; f. Valamennyi dél-amerikai körutazás esetében eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezeket a foglalási rendszerek tartalmazzák. g. Venezuela repülős transzferre eltérő lemondási feltételek érvényesek. A részvételi díj 95%-a visszaigazolás után. h. Brazíliában speciális lemondási feltételek érvényesek közötti időszakra és a Karnevál idejére. Az opció lejártát követően indulás előtt a 80. naptól 95 % lemondási költséggel kell számolni. i, IBEROSTAR Grand Amazon az utazás megkezdése előtti 45. naptól a részvételi díj 25%-a; az utazás megkezdése előtti 30. naptól a részvételi díj 95%-a; j. Variety Voyager Costa Rica és Panama az utazás megkezdése előtti 31. napig a részvételi díj 25%-a; az utazás megkezdése előtti 16. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 2. napig a részvételi díj 95%-a. Az utazás napján vagy no show esetén a részvételi díj 95%-a. Felhívjuk figyelmét, hogy a névcsere minden esetben felár ellenében kérhető le. k, Napi árakon értékesített repülőjegyek EF: Condor A bázis tarifán értékesített repülőjegyek (S-303, E-305 és Z-307) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Alap tarifán Spezial értékesített repülőjegyek (N-750, U-751, R-752) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (Y-302, P-304 és C- 306) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő. 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Speciális tarifás repülőjegyek ( K-756, T-757, A-758) az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a; az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a; az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; l, Luthansa flexibilis tarifa fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Tap Portugal és Swiss az utazás megkezdése előtti 23. napig 75 EUR/fő. 22 napon belül a részvételi díj 100 %-a. m, Napi árakon értékesített repülőjegyek TF: (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. n. Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) lemondása esetén (Air Berlin MF) a lemondási költség minden esetben 100 %! o, Egyéb, speciális feltételek a foglalási rendszerekben illetve a visszaigazolásban találhatóak. (2015.június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co KG. Emil-von-Behring Strasse 6. D Frankfurt Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés: René Herzog, Matthias Rotter, Klaus Franke 10

11 USA KANADA BAHAMÁK, BERMUDA I. 2015/2016 TÉL (lásd az 4.1 pontot) A lemondási díj a választott szolgáltatástól függ. Alábbiakban megtalálhatók az adott szolgáltatásra vonatkozó lemondási feltételek Kérjük, feltétlenül ügyeljen az egyes ajánlatoknál az esetlegesen eltérő adatokra! Minden adat személyenként értendő, amennyiben az alábbiakban más adat nem utal erre! Kérjük, hogy ezenkívül ügyeljen arra is, hogy ha több, külön beárazott szolgáltatást állított össze (például repülés és körút), így ekkor a sztornó díjakat külön-külön kell meghatározni, és végül összeadni. A katalógusban található programok lemondási költségeit az alábbi listában ismertetjük Repülős csomagárak és földi szolgáltatások a, Szervezett repülős utazások, repülőjáratok a katalógusból (charter- és menetrendszerinti járatok), melyek csak földi szolgáltatással együtt foglalhatók, buszos és egyéni bérautós körutak, szállodák, városi programok, transzferek, repülőtéri parkolás, kirándulások, apartmanok, belépőjegyek, síbérletek, lakóautók,motorkerékpárok: az utazás megkezdése előtti 6. naptól a részvételi díj 75%-a; Felhívjuk figyelmét egyes New York-i szolgáltatások speciális lemondási feltételére (melyet a katalógusban az adott oldalon megtalál): visszaigazolás után azonnal a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a! Felhívjuk figyelmét egyes New York-i szállodák speciális lemondási feltételére Hotel Edison: 65 napon belül között a részvételi díj 90%-a Felhívjuk figyelmét az eltérő lemondási feltételre Floridában: indulás előtt 33 napig a lemondási költség a részvételi díj 25%-a indulás előtt 32 naptól a lemondási költség a részvételi díj 90%-a az alábbi szállásokra és időpontokra vonatkozóan: Hammock Beach Resort, villák Fort Myers-ben és Sarasota-ban Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre a Kennedy Space Center, ATX Core Astronaut Training Experience Core szolgáltatások esetében: visszaigazolás után azonnal a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a! Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre Disney belépőjegyek esetében: indulás előtt az 50. napig a lemondási költség a részvételi díj 25%-a indulás előtt a 49. naptól a lemondási költség a részvételi díj 100%-a az alábbi belépőjegyekre vonatkozóan: Magic your Way Base Ticket Magic your Way Base Ticket + Park Hopper Magic your Way Base Ticket + Water Park Fun & More Magic your Way Base Ticket + Park Hopper + Water Park Fun & More Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre Universal belépőjegyek esetében: az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 20%-a; az utazás megkezdése előtti 22. napig a részvételi díj 30%-a; az utazás megkezdése előtti 15. napig a részvételi díj 50%-a; az utazás megkezdése előtti 2. napig a részvételi díj 80%-a; az utazás megkezdése előtti 1. naptól a részvételi díj 100%-a. 1-Day Park-to-Park-Ticket 2-Day Park-to-Park-Ticket 3-Day Park-to-Park-Ticket 2-Park Bonus Ticket 3-Park Bonus Ticket Felhívjuk figyelmét szigorú lemondási feltételeinkre Miami esküvő esetében: indulás előtt 33 napig a lemondási költség a részvételi díj 25%-a indulás előtt 32 naptól a lemondási költség a részvételi díj 90%-a. Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre a Las Vegas-i szállodák és szolgáltatások esetében: Show jegyek: a visszaigazolást követően a jegy árának 100%-a. Német nyelvű esküvői csomagok: Az utazás megkezdése előtt 31 napon kívül a lemondási költség 300 euró páronként, indulás előtt 30 napon belül a részvételi díj 100 %-a. Felhívjuk figyelmét szigorú lemondási feltételére Hawaii szállodákra és kirándulásokra vonatkozásában: Oahu strand-esküvő: a foglalás napjától 50 euró, 10 nappal az esküvő előtt a részvételi díj 50%-a, az esküvő napja előtt 1 nappal 90%-a. Maui Lei esküvő: a foglalás napjától 200 euró,60 nappal az esküvő előtt a részvételi díj 50%-a, 30 nappal az esküvő előtt 90%-a. Minden szigetre és minden szállodára speciális lemondási feltételek érvényesek karácsonyi és Szilveszteri időpontokban. Minden lemondás esetén, mely közötti időszakra vonatkozik, 67 nappal az indulás előtt a lemondási költség a részvételi díj 90 %-a. Felhívjuk figyelmét az alábbi különleges lemondási feltételekre: Wailea Ekahi Village: a foglalás napjától közötti időszakra 2 éjszaka, 132 napon belül a részvételi díj 90%-a és közötti tartózkodás esetén 16 napon belül a részvételi díj 90%-a. Wailea Elua Village: a foglalás napjától közötti időszakra 2 éjszaka, 132 napon belül a részvételi díj 90%-a és közötti tartózkodás esetén 16 napon belül a részvételi díj 90%-a. Hotel Lanai: indulás előtt 47 napon kívül a részvételi díj 50 %-a, 32 napon belül a részvételi díj 90 %-a. Hyatt Regency Waikiki Resort&Spa: Kat. RI9, RM9 és RX9 a foglalást követően a részvételi díj 90%-a. Hyatt Regency Maui Resort&Spa: Kat. RI9, RM9 és RX9 a foglalást követően a részvételi díj 90%-a. Grand Hyatt Kauai Resort&Spa: Kat. RI9, RM9 a foglalást követően a részvételi díj 90%-a. Turtle Bay Resort : 16 napon belül a részvételi díj 90%-a. Halekulani Kat SUM : 9 napon belül a részvételi díj 90%-a. 11

12 USA KANADA BAHAMÁK, BERMUDA II. 2015/2016 TÉL Felhívjuk figyelmét a szigorú lemondási feltételeinkre bahamai hotelek vonatkozásában: Cape Santa Maria indulás előtt 46 napig a lemondási költség a részvételi díj 25%-a indulás előtt 45 naptól a lemondási költség a részvételi díj 90%-a és napig a részvételi díj 25%-a, 60 napon belül a részvételi díj 90%-a. Rosewood al Baha Mar, Melia Nassau Beach és Pink Sands : közötti időpontban a 61. napig a részvételi díj 25%-a, 60. naptól a részvételi díj 90%-a> Sands Royal Bahamian és Sandals Emerald Bay: indulás előt a 30. napig a részvételi díj 25%-a, 29. naptól a részvételi díj 30%-a, 21. naptól a részvételi díj 40%-a és a 16. naptól a részvételi díj 90%-a. Felhívjuk figyelmét a Bahamákon közlekedő kompok szigorú lemondási feltételére: a visszaigazolást követően a részvételi díj 90%-a Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre USA síhotelek, síszafarik vonatkozásában: az utazás megkezdése előtti 46. napig a részvételi díj 25 %-a, az utazás megkezdése előtti 45. naptól a részvételi díj 90%-a. FIGYELEM: közötti időszakban indulás előtt a 61. napig a részvételi díj 25%-a, 60 napon belül a 90%-a. Kivéve Four Seasons Whistler: 61 nappal az indulás előtt a részvételi díj 50%-a, 60 napon belül a részvételi díj 90%-a. Fairmount Chateau Whistler : 61 nappal az indulás előtt a részvételi díj 25%-a, 60 napon belül a részvételi díj 90%-a. Felhívjuk figyelmét továbbá szigorú lemondási feltételeinkre Heli-Skiing és Cat-Skiing vonatkozásában: visszaigazolás után azonnal a lemondási díj a részvételi díj 90 %-a! b, Bérautó Az utazás megkezdése előtt 1 nappal a foglalástól való elállás esetén foglalásonként 26 euró, a bérlés napján a teljes díj 100%-a.Nincs visszatérítés későbbi felvétel vagy időelőtti visszaadás esetén, abban az esetben sem, amennyiben betegség miatt kell az utazást megszakítani. c, Motoros túrák: az utazás megkezdése előtti 60. napig a részvételi díj 30%-a az utazás megkezdése előtti 59. és 45. nap között részvételi díj 60%-a az utazás megkezdése előtti 44.naptól a részvételi díj 90%-a d. Felhívjuk figyelmét a hajóutak, kombinált buszos/hajóút Sunshine State & Caribbean Dream eltérő lemondási feltételeire: az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 25%-a az utazás megkezdése előtti 29. és 22. nap között részvételi díj 30%-a az utazás megkezdése előtti 21. és 15. nap között részvételi díj 50%-a az utazás megkezdése előtti 14. és 2. nap között részvételi díj 80%-a az utazás, illetve a kihajózás előtti 1. napig a részvételi díj 90 %-a. e, Napi árakon értékesített repülőjegyek (NZ) Condor repülőjegyek A bázis tarifán értékesített repülőjegyek (S-994, E-992 és Z-996) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Bázis tarifa esetén (N890, U891, R892) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Flexibilis tarifán értékesített repülőjegyek (Y-993, P-991 és C-995) az utazás megkezdése előtti 29. napig 150 EUR/fő. 28 napon belül indulás előtt 24 óráig a részvételi díj 45 %-a, 24 órán belül a lemondási díj a részvételi díj 100 %-a. Speciális tarifás repülőjegyek ( K-893, T-894, B-895) az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a; f, Flexibilis tarifa: Lufthansa, Austrian, Air Canada, United és airberlin fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. Tap Portugal és Swiss az utazás megkezdése előtti 23. napig 75 EUR/fő. 22 napon belül a részvételi díj 100 %-a. g, Napi árakon értékesített repülőjegyek TF: (XMWR) fix foglalás után azonnal a repülőjegy 100 %-a. h. Csak repülőjegy (földi szolgáltatás nélkül) lemondása esetén (Air Berlin MF) a lemondási költség minden esetben 100 %! o, Egyéb, speciális feltételek a foglalási rendszerekben illetve a visszaigazolásban találhatóak. (2015.június) Zweiniederlassung der DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG Emil-von-Behring Strasse 6.D Frankfurt am Main Székhely és a bírósági illetékesség helyszíne: Frankfurt am Main, HRB Ügyvezetés : René Herzog, Matthias Rotter, Klaus Franke Bayerische Landesbank Konto nr BLZ

DERTOUR ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR... 3 AFRIKA 2015 NYÁR... 6 ASIEN,CHINA 2015 NYÁR... 7 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE 2015/2016...

DERTOUR ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR... 3 AFRIKA 2015 NYÁR... 6 ASIEN,CHINA 2015 NYÁR... 7 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE 2015/2016... TARTALOMJEGYZÉK DERTOUR UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR DERTOUR ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR... 3 AFRIKA 2015 NYÁR... 6 ASIEN,CHINA 2015 NYÁR... 7 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDSEE 2015/2016... 8 DELUXE

Részletesebben

Általános üzleti feltételek (AÜF)

Általános üzleti feltételek (AÜF) Általános üzleti feltételek (AÜF) Állapot: 01.07.2015 1. Jogviszony 1.1. Ön, mint ügyfél és a/az Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, bejegyezve: Bezirksgericht Luzern az alábbi szám alatt:

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1124 Budapest, Deres u. 12., Telefon: 06-30-2973482,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A BOCI Tours Utazásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1224 Budapest, Tátra utca 18.; Eng. szám: U-001572; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek.

A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek. A TUI Österreich GmbH általános utazási feltételeinek nem hivatalos, tájékoztató jellegű fordítása. A német és a magyar szöveg eltérése esetén minden esetben a német nyelvű az érvényes. Bíróság, hatóság,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. A Ski Travel Kft. (továbbiakban Ski Travel) székhelye: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt 2. telephelye

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Általános Szerződési Feltételek I. A Tempo Tours Utazási Iroda, 4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja u. 45. (Fenntartó: Fortuna Sportmarketing és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 4200,

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

Tartalom. Általános információk

Tartalom. Általános információk Tartalom Általános információk Ariadne fonala, elérhetőségeink 4 Kedvezmények, egyéb tudnivalók 5 Hasznos tudnivalók, gyakori kérdések 6 Kiegészítő információk 7 Utazási szerződés 8 Városlátogatások anglia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik: UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik: 1095 Budapest, Gát út 21 Fsz.1;. Tel.: 06/1-577-9129,

Részletesebben

A. Általános üzletszabályzat

A. Általános üzletszabályzat Tartalomjegyzék A. Általános üzletszabályzat... 2 1. Meghatározások... 2 2. Az üzletszabályzat hatálya... 3 3. Jegyfoglalás... 3 3.1 Értesítési és tájékoztatási elérhetőségi adatok... 3 3.2 Szerződéskötés...

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK/UTAZÁSI SZERZŐDÉS

UTAZÁSI FELTÉTELEK/UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI FELTÉTELEK/UTAZÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltatások A weboldalon keresztül a Swiss Halley AG. egy Internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül minden ott szerepeltetett szolgáltató cég ( szállás-,

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben