ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira A fogyasztóvédelmi törvény értelmében Az utazási iroda felléphet utazásközvetítőként (A szakasz) és utazásszervezőként (B szakasz). A Közvetítő vállalja más szolgáltatók (utazásszervezők, transzport vállalatok, hotelek) szolgáltatásainak közvetítését. Szervező az a vállalat, amely vagy több turisztikai szolgáltatást nyújt egy átalánydíj ellenében, (utazásszervezés), vagy egy turisztikai szolgáltatást, mint saját szolgáltatását kínálja, amihez prospektusokat, kiírásokat stb. bocsát rendelkezésre. Egy utazásszervezőként fellépő vállalat lehet egyidejűleg utazásközvetítő is, amikor harmadik fél szolgáltatásait kínálja (pl. helyszíni fakultatív kirándulások), amennyiben e tevékenysége utazásszervezésre utal. Az alábbi feltételek összessége azon szerződés, melyet az utazási irodák szokás szerint közvetítőként (A szakasz) vagy szervezőként (B szakasz) ügyfeleikkel/utasaikkal megkötnek. - A közvetített utazásszervező, - a közvetített transzportvállalat (vasút, autóbusz, repülő, hajó), - egyéb közvetített szolgáltatók különleges feltételei elsőbbséget élveznek. A, AZ UTAZÁSI IRODA, MINT UTAZÁSKÖZVETÍTŐ Alábbi feltételek alapjául szolgálnak annak a szerződésnek (üzletszerzési szerződés), melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek. 1 Foglalás/szerződéskötés A foglalás írásban vagy szóban (telefonon) történhet. A telefonon történt foglalást az iroda írásban vissza kell igazolja. Az utazási irodák egységes foglalási adatlapokat használnak, melyek az utazással kapcsolatos minden adatot tartalmaznak, utalással a foglalás alapjául szolgáló tájékoztatóanyagra (prospektus, kiírás). A közvetítő köteles ügyfelét a közvetített és saját szolgáltatásokra vonatkozó Általános Utazási Feltételekről és az attól eltérő speciális feltételekről tájékoztatni, és ezeket szerződéskötés előtt az ügyfélnek átnyújtani. Amennyiben a közvetített szolgáltatást egy külföldi szolgáltató végzi, úgy a külföldi jog is érvényes lehet. Aki harmadik fél részére intéz foglalást, megbízónak minősül, és más magyarázat hiányában vállalja a megbízásból eredő kötelezettségeket az utazási irodával szemben. (Fizetés, visszalépés stb.) Foglaláskor az utazási iroda ügyintézési díjat és (minimum)előleget kérhet. A hátralék és a készpénzben fizetendő szolgáltatások díjai az utazással kapcsolatos papírok (a személyes iratok nem tartoznak ide) átadásakor esedékesek. A foglalást elfogadó utaztatók kötelesek az utasoknak a szerződés megkötésével, vagy közvetlenül utána a szerződéskötés tényét írásban visszaigazolni. 2 Információk és egyéb mellékszolgáltatások 2.1 Információk útlevél-, vízum-, deviza- és egészségügyi előírásokkal kapcsolatban Az utazási iroda feltételezi, hogy az utas előtt ismeretes, hogy külföldi utazáshoz rendszerint érvényes útlevélre van szükség. A célország ezen túlmenő útlevél-, vízum és egészségügyi előírásairól, valamint kérésre az érvényes deviza- és vámelőírásokról az utazási iroda köteles utasát tájékoztatni, amennyiben ezek az információk Ausztriában megszerezhetők. A továbbiakban az utas maga felelős a fenti előírások betartásáért. Amennyiben arra lehetőség van, az utazási iroda térítés ellenében vállalja a szükséges vízum beszerzését. Kérésre az utazási iroda lehetőség szerint tájékoztatást ad a célország külföldiekre, állampolgárság nélküliekre és kettős állampolgárokra vonatkozó előírásairól. 2.2 Információ az utaztatással kapcsolatban Az utazási iroda köteles utasát az utazásszervező, vagy más szolgáltató szolgáltatására vonatkozó speciális tudnivalókról, a célország adottságairól legjobb tudása szerint tájékoztatni. 3 Jogállás és felelősség Az utazási iroda felelőssége kiterjed - az utazásszervező, ill. szolgáltató gondos kiválasztására, és a nyert tapasztalatok alapos kiértékelésére - szolgáltatások kifogástalan beszerzésére, ideértve az utas megfelelő tájékoztatását és az úti okmányok kiszolgáltatását - az utas és a szolgáltató közti közlések, szándéknyilatkozatok, befizetések igazolható továbbítására (pl. a megállapodott szolgáltatás vagy ár módosítása, visszalépési nyilatkozatok, reklamációk) Az utazási iroda nem felel az általa közvetített, ill. szerzett szolgáltatás teljesítéséért. Az utaztató köteles az utasnak az út visszaigazolásával a szolgáltató nevét és címét, valamint esetleg egy biztosítót megnevezni, amennyiben ezek az adatok nem szerepeltek a prospektusban, katalógusban és más részletes reklámhordozókban. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy mint utazásszervező felel. 1

2 4 Hibás teljesítés Amennyiben az utazási iroda elmulasztja valamely szerződéses kötelezettségét, köteles az utas emiatt felmerülő kárának megtérítésére, hacsak nem bizonyítható, hogy az az utas szándékosságából vagy hanyagságából következett be. Kisebb mulasztások esetén az utazási iroda a közvetített szolgáltatásért kapott provízió erejéig kötelezhető kártérítésre. B. AZ UTAZÁSI IRODA MINT UTAZÁSSZERVEZŐ Alábbi feltételek alapjául szolgálnak annak a szerződésnek (utazási szerződés), melyet az ügyfelek egy utazásszervezővel közvetlenül, vagy közvetítő útján kötnek. A közvetlen szerződéskötés esetén az utazásszervezőre az utazásközvetítőre vonatkozó rendelkezések értelemszerű része vonatkozik. Az utazásszervező elfogadja az Általános Utazási Feltételeket. Eltérések minden reklámanyagban feltüntetendők. 1. Foglalás/szerződéskötés Az utazási szerződés a foglaló személy és az utazásszervező között jön létre, ha a szerződés alapjaiban egyetértenek. (ár, szolgáltatás, határidők) Ebből adódnak az utas kötelezettségei és jogai. 2. Az utazás engedményezése Az utazás abban az esetben engedményezhető, ha az utas helyébe lépő személy a részvétel feltételeinek mindenben megfelel. Az engedményezés kétféleképpen jöhet létre. 2.1 Útlemondás A foglaló személy szerződéses kötelezettségei abban az esetben is fennmaradnak, ha valamely, vagy minden igényét harmadik fél részére engedményezi. Az engedményezésből adódó költségeket a foglaló személy viseli. 2.2 Utazás átruházása Amennyiben az ügyfél számára akadályokba ütközik, hogy az utazást megkezdje, a szerződéses jogviszonyt engedményezheti egy harmadik félre. Az átruházás tényét vagy közvetlenül, vagy a közvetítő útján elfogadható határidőn belül közölni kell az utazásszervezővel. Ezt a határidőt az utazásszervező előzetesen közölheti. Az engedményező és az engedményezett közösen felelnek a hátralékok és az átruházással keletkező költségek rendezéséért. 3. A szerződés tartalma, információk, egyéb mellékszolgáltatások A közvetítőre érvényes tájékoztatási kötelezettségen (útlevél-, vízum-, deviza-, vám- és egészségügyi rendelkezések) kívül az utazásszervező köteles kielégítő információt nyújtani az általa kínált szolgáltatásról. A foglalás időpontjában érvényes katalógusban, ill. prospektusban található szolgáltatás-leírás és a további, abban található információk a szerződés részét képezik, kivéve, ha a foglalás során ettől eltérő megállapodások születnek. Mindenképpen ajánlatos azonban a megállapodásokat írásban rögzíteni. 4. Veszélyes utazások Veszélyes utazások (pl. expedíciók) esetén az utazásszervező nem felel azokért a károkért, amelyek az utazás jellegéből adódnak, ha ez kötelezettségi körén kívül esik. Változatlan az utazásszervező azon kötelezettsége, hogy az utazást gondosan előkészítse és az egyes részszolgáltatások nyújtó és természetes jogi személyek kiválasztásában körültekintően járjon el. 5. Jogi alapok hibás teljesítés esetén 5.1 Szavatosság Az ügyfél hiányos, vagy hibás teljesítés esetén szavatossági követeléssel léphet fel. Ügyfél elfogadja, hogy igényének kielégítésére az utazásszervező árcsökkentés helyett meghatározott határidőn belül a hibásan vagy hiányosan nyújtott szolgáltatással azonos, vagy annál nagyobb értékű helyettesítő, vagy helyesbítő szolgáltatást nyújthat. 5.2 Kártérítés Amennyiben az utazásszervező, vagy segédei az utazásszervező szerződéses kötelezettségeit megsértik, úgy utóbbi köteles az utas ebből adódó kárát megtéríteni. Amennyiben az utazásszervező más személyekért, mint alkalmazottaiért áll ki, csak abban az esetben felel kivéve a személyi sérüléseket -, ha nem tudja bizonyítani, hogy a károkozás hátterében sem szándékosság, sem durva hanyagság nem áll. Szándékosság és durva hanyagság esetétől eltekintve az utazásszervező nem felel olyan tárgyakért, melyeket nem szokás utazásra elvinni, kivéve, ha ezeket a körülmények ismeretében megőrzésbe vette. Ezért nem ajánljuk, hogy az utazásra különösen nagy értékű tárgyakat magával vigyen. Továbbá javasoljuk az értéktárgyak szabályos megőrzését. 5.3 Hibák bejelentése Az utas köteles az általa tapasztalt szerződésszegést az utazásszervező helyszíni képviselőjének haladéktalanul jelezni. Ennek feltétele, hogy az utas tudomással bírjon az illető képviselő kilétéről, s hogy a képviselő különösebb erőfeszítés nélkül elérhető legyen. A bejelentés elmulasztása nem változtat az ügyfél 5.1 pontban leírt szavatossági követelésén. A mulasztás azonban vétkes közrehatást feltételezhet, és mint ilyen csökkentheti az esetleges kártérítés mértékét. Az utazásszervező mindazonáltal vagy közvetlenül, vagy az utazásközvetítő által köteles írásban felhívni az utas figyelmét a jelentési kötelezettségére. Ugyanígy tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy a jelentési kötelezettség elmulasztása nem befolyásolja a szavatossági követelését, de vétkes közrehatást feltételezhet. Amennyiben az utazási irodának nincs a helyszínen képviselője, ajánlatos az illető szolgáltató képviselőjének (hotel, repülőtársaság stb.), vagy közvetlenül az utazásszervezőnek jelenteni a hibát és kérni annak orvoslását. 2

3 5.4 Garanciával kapcsolatos rendelkezések Repülőutak esetén az utazásszervező többek között a Varsói Egyezmény és annak kiegészítő egyezményei alapján felel, vasúti és buszos utazások esetén pedig a vasúti és tehergépjármű kötelező felelősség törvény alapján. 6. Mindennemű igény érvényesítése Az igények érvényesítésének megkönnyítésére javasoljuk a hiányos vagy hibás teljesítés tényét írásban rögzíttetni (jegyzőkönyv, igazolás, tanúsítás stb.) Szavatossági igénnyel január 1-je óta két éven belül lehet élni, a kártérítési igények 3 éven belül elévülnek. Az utas érdekében ajánlott az igények érvényesítését azonnal a hazaérkezés után elindítani közvetlenül az utazásszervezőnél vagy a közvetítő utazási irodán keresztül, mert az igény jogosságának bizonyítása az idő elteltével egyre nehezebb. 7. Elállás a szerződéstől 7.1 Ügyfél elállása az utazás megkezdése előtt a) Kötbér nélküli elállás Eltekintve a törvényben meghatározott visszalépési jogoktól, az utas az alábbi esetekben állhat el a szerződéstől anélkül, hogy az utazásszervező igénnyel léphetne fel: Ha a szerződés fontos részei, melyekre a részvételi díj vonatkozik, jelentősen módosulnak. Ilyen módosulásnak minősül a részvételi díj 10%-nál magasabb (ld. 8.1) mértékű növelése, valamint az utazás céljának és jellegének meghiúsulása. Az utazásszervező köteles vagy közvetlenül, vagy a közvetítő utazási iroda útján a szerződés módosulását az ügyféllel haladéktalanul közölni és a lehetőségeiről tájékoztatni, hogy ugyanis a megváltozott szerződést elfogadhatja, illetve attól elállhat. Az ügyfél köteles választási lehetőségével haladéktalanul élni. Amennyiben az utazásszervező hibás az utast elállásra jogosító körülmények kialakulásában, úgy előbbi kártérítésre kötelezhető. b) Helyettesítő szolgáltatás Amennyiben az ügyfél nem él elállási jogával, vagy az utazást az utazásszervező az ügyfélen kívül álló okokból sztornózza, úgy jogosult a szerződés oly módon történő érvényesítésére, hogy az eredetileg foglalt utazással egyenértékű szolgáltatást vesz igénybe, amennyiben annak nyújtása az utazásszervezőnek módjában áll. Amennyiben nem a 7.2 pontban leírtak történnek, úgy az ügyfél fentieken túlmenően jogosult kártérítést követelni. c) Elállás kötbérrel A kötbér százalékos arányban áll a részvételi díjjal, és mértéke a visszalépés idejétől és az utazás jellegétől függ. Részvételi díj illetve csomagdíj alatt a szerződésben rögzített szolgáltatások díjának összessége értendő. Az ügyfél minden az a) pontban meg nem határozott esetben jogosult kötbér megfizetése ellenében elállni a szerződéstől. Aránytalanul magas kötbért bírósági úton lehet csökkenteni. Utazás-fajtánként az alábbi fejenkénti kötbérek számolhatók fel: 1. Charter repülőjáratok, csoportos utazások menetrendszerinti járatokon az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 10%a az utazás megkezdése előtti 29. és 20 nap között részvételi díj 25%a az utazás megkezdése előtti 19. és 10. nap között részvételi díj 50%a az utazás megkezdése előtti 9. és 4. nap között részvételi díj 65%a az utazás megkezdése előtt három nappal, illetve 72 órán belül 85%a. 2. Egyéni utazások menetrendszerinti járatokon, vasúti társasutazások esetén (kivéve különvonatok) az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 10%a az utazás megkezdése előtti 29. és 20 nap között részvételi díj 15%a az utazás megkezdése előtti 19. és 10. nap között részvételi díj 20%a az utazás megkezdése előtti 9. és 4. nap között részvételi díj 30%a az utazás megkezdése előtt három nappal, illetve 72 órán belül 45%a. Szállodai ellátásra, magánszállásra, hajóutakra, egynapos buszos utakra, különvonatokra és menetrendszerinti repülőjáratokra különleges feltételek érvényesek. Ezeket a részletes programban kell feltüntetni. Elállási nyilatkozat A szerződéstől való elállásnál figyelembe kell venni, hogy: Az ügyfél bármikor közölheti az utazási irodában, ahol az utazást foglalta, hogy eláll a szerződéstől. Sztornózásnál javasolt ezt a nyilatkozatot - ajánlott levél útján - vagy személyesen, egyidejűleg írásban megtenni. d) No show No show-ról akkor beszélünk, ha az ügyfél nem jelenik meg az indulás helyén, mert megváltoztatta utazási szándékát, illetve önhibájából vagy önhibáján kívül az utazáson részt venni nem tud. Ha megállapítást nyer, hogy az ügyfél a fennmaradó szolgáltatást nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni, köteles a b) 1. pontban leírt esetében a részvételi díj 85%-át, a b) 2. pontban leírt utazások esetében a 45%-át megtéríteni. A fenti eset egyedi elbírásáról bíróság dönthet. 7.2 Az utazásszervező elállása a) Az utazásszervező mentesül a szerződés végrehajtása alól, ha a résztvevők száma nem éri el az előzetesen meghatározott minimumot, és azt az ügyféllel az utazás leírásában meghatározott, avagy az alábbi határidőn belül írásban közli: - hat naposnál hosszabb utazások esetén az utazást megelőző 20. napig 3

4 - 2-6 napos utazások esetén az utazást megelőző 7. napig - egynapos utak esetén 48 órával az utazást megelőzően Amennyiben a résztvevők száma bizonyíthatóan az utazásszervező hibájából nem éri el az előzetesen meghatározott minimumot, úgy az ügyfél kártérítési követeléssel léphet fel, ez a kötbér mértékével egyezik. A kártérítési követelés érvényesítése nem zárható ki. b) Az utazás vis major miatt hiúsul meg, melyre az utazásszervező nincs befolyással, melyet akkor sem tudott volna megakadályozni, ha a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel jár el. A túlfoglalás nem tartozik ide, ellentétben állami rendelkezésekkel, sztrájkkal, háborús, vagy háború közeli helyzetekkel, természeti katasztrófákkal, járványok kitörésével stb. c) a) és b) esetben az ügyfél visszakapja a befizetett összeget. Az ügyfél élhet a választás jogával a 7.1 b pont első bekezdésének megfelelően. 7.3 Az utazásszervező elállása az utazás megkezdését követően Az utazásszervező mentesülhet a szerződés végrehajtásától, amennyiben társasutazásoknál az ügyfél figyelmeztetés ellenére - magatartásával zavarja, vagy akadályozza az utazást. Amennyiben ennek során károkozás történik, úgy az ügyfél az okozott kár megtérítésére kötelezhető. 8. A szerződés módosítása 8.1 Árváltozások Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, a foglaláskor megállapított árat amennyiben erre rajta kívülálló tényezők kényszerítik megemelni, amennyiben az utazás megkezdésének időpontja több mint két hónappal a szerződéskötés után van. Ilyen tényezők lehetnek a szállítási költségek növekedése, pl. az üzemanyagár emelkedések, vagy más az utazással kapcsolatos költségek, vagy díjak mértékének emelkedése. (Repülőtéri illeték, kikötői illeték), valamint az érintett devizaárfolyam változása. Fentiek csökkenése esetén a részvételi díj csökkentendő. A kéthónapos határidőn belül áremelésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak lehetséges indokait az utazásszervező már a foglaláskor közli az ügyféllel, és azokat a foglalás visszaigazolásán feltünteti. Az utazást megelőző 20. nap után az ár nem változtatható. Az árváltozás csak abban az esetben elfogadható, ha a megállapodott feltételek fennállnak, és az új ár számításához szükséges adatok rendelkezésre állnak. Az utazásszervező köteles az árváltozást részletesen megindokolni és megmagyarázni. 10%-nál nagyobb mértékű áremelés esetén az ügyfél jogosult az utazástól visszalépni. (ld. 7.1 a) 8.2 A szolgáltatás módosítása az utazás megkezdését követően - Az utazásszervező által képviselendő változásokra az 5. szakasz rendelkezései érvényesek, - Amennyiben a szerződéskötéskor megállapodott szolgáltatások jelentős része nem nyújtható, az utazásszervező köteles további díjazás nélkül megfelelő intézkedéseket tenni, annak érdekében, hogy az utazás folytatható legyen. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy az utazásszervező köteles azonos értékű megoldásról gondoskodni, hogy az ügyfél az utazás megkezdésének helyére, vagy egy közösen megállapodott helyre jusson. Az utazásszervező köteles továbbá a szerződés hibás vagy hiányos végrehajtásából adódó nehézségek leküzdésében az ügyfelet legjobb tudása szerint segíteni. 9. Felvilágosítás harmadik fél részére Az utazásszervező még sürgős esetben sem adhat tájékoztatást az utasok hollétéről, hacsak erre az utas külön nem kéri. A sürgős tájékoztatás díja az utast terheli. Javasoljuk ezért, hogy utazás előtt közölje hozzátartozóival az utazási címét. 10. Általános A B szakaszban felsorolt 7.1 c és előtte a b, valamint a 8.1 pont mint ajánlások bekerülnek a kartellnyilvántartásba. Kiegészítő rendelkezések az 1992-es Általános Utazási Feltételekhez (ARB) az összes TUI Ausztria utazás vonatkozásában Kérjük, vegyék figyelembe a következő szöveget, mert az ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK -kel /ARB 1992/ együtt tanácskozza a Szövetségi Egészség-, Sport- és Fogyasztóvédelem ügyi Minisztérium Fogyasztóvédelem-politikai Tanácsa. Az Önök velünk kötött szerződésének tartalma. 1. Foglalás/Szerződéskötés Az Önök jelentkezése számunkra kötelező erejű, amint mi írásban visszaigazoltuk az Önök utazási irodájának. Foglaláskor az utazás teljes díjának csak 10%-a fizetendő; az összeg többi része az utazással kapcsolatos papírok átadásakor. Amennyiben ajánlatunk a katalógus nyomdába adása után megváltozott vagy sajtóhibákat állapítanak meg, ezeket az eltéréseket az utazási irodája fogja közölni Önnel. 2. Jogi álláspont Harmadik fél általunk kínált szolgáltatásaiért (például az úti cél helyén szervezett kirándulásokért) csak közvetítőként állunk jót az ARB 1992 A rész mértékében. 3. Szolgáltatások/Árak Igénybe nem vett szolgáltatások általában nem pótolhatók. Az Ön üdülésének meghosszabbítása csak a mi utazásvezetőnkkel megbeszélve és szálláshely és későbbi visszarepülési helyek rendelkezésre állása esetén lehetséges. Több mint 3 hétig tartó üdüléseknél a szabadon maradó vagy szabadon tartandó repülőhelyekre költségek keletkeznek, ezért lehetséges egy repüléskiegyenlítő díj felszámítása. A menterendszerű repülőjáratoknál speciális tarifa- és alkalmazási előírásokat kell figyelembe venni. A bel- vagy külföldi szolgáltatókhoz viszonyított 4

5 esetleges utazási árkülönbségeket hasonló szolgáltatásokért a különböző mértékű rendelkezésre álló kapacitások magyarázzák. Prospektusainkban kínált szolgáltatásaink hosszú távú tervezése miatt fenn kell tartsuk magunknak a jogot, hogy pl. a repülőtársaságokat, azonos kategóriájú szálláshelyeket vagy a körutazási útvonalakat megváltoztassuk, ha ez operatív vagy szervezési okokból szükségessé válik. Éppígy fenntartják maguknak a jogot az általunk megbízott repülőtársaságok közbeeső leszállások végzésére műszaki vagy operatív okokból, és a repülőgép vagy a repülési idők megváltoztatására. Repülési lehetőség elmaradása esetén az utasnak joga van a hajó-, autóbuszvagy vasúti szállításra. 4. Árváltoztatások a katalógushoz képest 4.1 Szerződéskötés előtt Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szerződéskötésig megváltoztassuk a katalógusárakat, például költségek és díjak emelkedése miatt. 4.2 Szerződéskötés után Az utazási díj emelése olyan mértékben lehetséges, amennyire a szolgáltatók áremelése miatti emelkedés a (megfelelő) utazási költségrész emelkedésére a szerződéskötés időpontjában kihat. Az utazás ára olyan arányban nőhet, amilyenben az a költségtétel emelkedik, melyhez az áremelkedés kapcsolódik. Ha az utazásszervező részére az utazási szerződés megkötésekor érvényes szállítási költségek emelkednek, például emelkedő üzemanyagárak miatt, úgy az utazásszervezőnek joga van, ezeket a pluszköltségeket az ügyfél részére a következő szabályok szerint számlázni. 1) Olyan áremelésnél, melyet a szállító vállalat az utazásszervezőnek ülőhelyenként számláz, az utazásszervező az ügyfélnek továbbszámlázhatja. 2) Ha a szállító vállalat az áremelést a szállítóeszköz egészére számlázza, úgy ezeket a pluszköltségeket a megegyezés szerinti szállítóeszköz ülőhelyeinek számával osztva, az egyes helyekre így adódó áremelést követelheti az utastól. Ha az utazási szerződés megkötésekor érvényes adókat/illetékeket, mint pl. a kikötői vagy repülőtéri illetékeket, a forgalmi adót vagy üdülőhelyi díjakat az utazásszervezővel szemben megemelik, úgy az ezekből a felemelt költségekből eredő összeggel az ügyfél részére emelhető az utazás ára. Ha a kalkuláció alapját képező átváltási árfolyamok az utazási szerződés megkötése után megváltoznak, úgy az utazásszervező az ebből eredő többletköltségeket az ügyfélnek továbbszámlázhatja. Az ilyen okból származó árcsökkenést tovább kell adni az ügyfélnek. Az új (csökkentett) ár kiszámítása ill. az árcsökkentés értelemszerűen ill. analóg módon a fenti rendelkezések szerint történik. 5. Garancia/ Jótállás Ügyfeleink maguk felelnek az összes érvényben lévő útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, repülőtéri és egészségügyi előírás betartásáért és utiokmányaik teljességéért. Minden olyan költség és hátrány, mely ezen előírások be nem tartásából származik, Önt terheli, még akkor is, ha ezeket az előírásokat a foglalás után változtatták meg. Utazási irodája ezzel kapcsolatban szívesen megad mindennemű támogatást. Külföldiekre, hontalanokra és kettős állampolgárságúakra speciális rendelkezések vonatkoznak. Szükség esetén mindig forduljon utazási irodájához. Az ügyfél köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a kár a lehető legkisebb legyen. Ez első sorban azt jelenti, hogy az ügyfél a tapasztalt hiányosságokat a "World of TUI" szolgálatnak (az idegenvezetőnek) haladéktalanul, a helyszínen köteles jelenteni. Ha az ügyfél ezt elmulasztja, úgy csökken a jogosultsága minden további kár megtérítésére, melyet a haladéktalan jelentés esetén nem szenvedett volna el. A "World of TUI" szolgálatnak (az idegenvezetőnek) nincs joga bármilyen igényjogosultságot elismerni (kivéve a célterületen nyújtott kompenzációkat): csak igazolhatja az Ön kifogás emelését. Garanciánkból és jótállásunkból ki van zárva minden olyan károsodás, melyet nem mi vagy a mi szolgáltatóink okoztunk, vagy szüntethetnénk meg, pl. a természeti események, időjárási vagy környezeti határok és hasonlók. Repülőtársaságoknál a jótállás mértékét minden esetben a Varsói Egyezmény 22. cikkelyében (BGBI 286/1961 ill. BGBI 161/1971) megadott maximális összegek határozzák meg. 6. Utazásváltoztatások Amennyiben Ön a foglalás után megváltoztatja az utazás időpontját, célját, a szállást vagy az utazáshoz használt járművet, akkor - a keletkezett költségeken kívül - személyenként 30 Euro átfoglalási díjat számítunk fel. Az utazás megkezdésétől számított 29 napon belüli átfoglalás visszalépésnek minősül és az Általános Utazási Feltételek 7.1.c pontjában megadott kötbért számlázzuk. 7. Az utazásszervező visszalépése az utazás megkezdése előtt Az utazásszervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha a meghirdetett különjáratok (charterek) és csoportos utak (csoportos csomagutak menetrendszerinti járatokkal) kapacitásának 50%-át nem érik el és az ügyféllel ill. a közvetítő utazási irodával a következő határidőkön belül közlik a sztornírozást írásban (faxon, telexen) - 6 napnál hosszabb utazások esetén az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal napos utazásoknál legkésőbb 7 nappal az utazás megkezdése előtt. Ebben az esetben az ügyfél az utazási irodában befizetett összeget visszakapja vagy lehetősége van, egy azonos értékű másik utazáson részt venni. 8. Biztosítás Javasoljuk egy TUI- utazásbiztosítás megkötését. Lásd árlista hátoldalát. Kivonat a TUI- ra érvényes Európai Utazásbiztosítási Feltételekből: Biztosított és nem biztosított személyek A név szerint a biztosítás igazolásában felsorolt személyek vannak biztosítva. Pszichikai megbetegedésekben, az 5

6 idegrendszer betegségeiben vagy súlyos, kezelést igénylő szervi bajokban szenvedő személyek nincsenek biztosítva. A biztosító az Ön számára a következő előre nem látható okokból keletkező visszalépési díjakat vállalja át, a TUI-ra érvényes Utazásbiztosítási Feltételek (ERV-TUI 2002) keretében: a) A biztosított személy vagy az utazást vele együtt foglaló közeli családtagjai, gyermekei vagy menye, veje, házastársa ill. élettársa, szülője vagy apósa-anyósa, hirtelen fellépő súlyos megbetegedése vagy súlyos egészségi baleseti következményei. A biztosított személyek körét egy nem rokon személyre is kiterjeszti: azonban ha ez a személy elmegy az utazásra, egy egyszemélyes szoba esetleg adódó pluszköltségét megtérítik (ez apartmanokra nem érvényes). A megbetegedés vagy a baleseti következmény akkor minősül súlyosnak, ha abból a lefoglalt utazásra nézve szükségszerűen következik az utazásképtelenség. Az olyan pszichikai megbetegedések, melyek a foglalás vagy a biztosítás megkötése után első alkalommal jelentkeznek, biztosítva vannak, ha miattuk kórházi tartózkodás vagy pszichiáter szakorvos általi kezelés válik szükségessé. Meglévő betegségek csak akkor vannak biztosítva, ha váratlanul válnak akuttá. b) Hirtelen fellépő előre nem látható terhességi komplikációk (ezeket orvosilag igazolni kell). c) Az utazást nem foglaló családtagok (ld. a) váratlan súlyos megbetegedése, ha miatta a biztosított személyek egyikének jelenléte feltétlenül szükségessé válik. d) Nagyszülők, unokák, testvérek vagy valamely a) pontban felsorolt személy halála. e) A biztosított személy tulajdonában lakhelyén elemi károk (tűz, stb.) vagy egy harmadik személy bűncselekménye miatt keletkezett jelentős anyagi kár, mely a személy jelenlétét teszi szükségessé. Egy biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított köteles utazási irodájában haladéktalanul sztornírozni az utazást. A biztosítási szolgáltatások elismeréséről vagy elutasításáról kizárólag a biztosító társaság dönt. A biztosítási eseményeket közvetlenül az EUROPÄISCHE biztosítónál kell benyújtani. Mellékelni kell a TUI utazásigazolásának az ügyfélnél lévő másolatát. Sztornírozás esetén egy kárjelentő nyomtatványt kell kitölteni, ezt utazási irodájában kapja meg. A biztosító személyenként 22 Euro, de maximum 4 személyre szóló foglalásnál legfeljebb 44 Euro kezelési költséget tart meg. Az EUROPÄISCHE utazásbiztosító TUI-ra érvényes biztosítási feltételei (ERV-TUI 2002) az utazási irodákban betekintésre rendelkezésre állnak. Kívánságra az EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG 1090 Wien Augasse 5-7 Tel.: / megküldi Önnek. A katalógusok minden adata a júliusi állapotnak felel meg. A változtatás jogát fenntartjuk. Utazásszervező: TUI-Austria Reiseveranstaltungs-GmbH & Co KG A-1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße

ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDLICHES AFRIKA 2015/2016 TÉL... 5 USA, KANADA ADAC 2015/2016 TÉL...

ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDLICHES AFRIKA 2015/2016 TÉL... 5 USA, KANADA ADAC 2015/2016 TÉL... TARTALOMJEGYZÉK ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016 TÉL... 2 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDLICHES AFRIKA 2015/2016 TÉL... 5 USA, KANADA ADAC 2015/2016 TÉL... 6 1 ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015/2016

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR

ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR TARTALOMJEGYZÉK ADAC REISEN UTAZÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR... 2 AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDLICHES AFRIKA ADAC 2015 NYÁR... 5 CAMINGWELTEN FÜR FAMILIEN ADAC 2016 NYÁR... 6 EUROPAS MITTE ADAC 2015 NYÁR...

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Általános feltételek 1.1. Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049 Pc - Sziget Info Kft. Cím: 2315.Szigethalom.Sétáló u. 16 Telefon: 36 24 404-504, Fax: 36 24 404-504 E-mail: pcsziget@pcsziget.eu Weboldal: http://www.pcsziget.eu/ Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám:

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet

Részletesebben

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Szabadidô & kikapcsolódás Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Mit nyújt Önnek az UnIQa Biztosító utazási biztosítása? Választható biztosítási csomagok Standard OPtIMUM Egészségügyi

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

1. ÁRAJÁNLAT: 2. MEGRENDELÉS:

1. ÁRAJÁNLAT: 2. MEGRENDELÉS: Kereskedelmi Szerviz és Vevõszolgálati tevékenységünket 2005-01-01-tõl kezdõdõen az alábbiakban meghatározott feltételek szerint végezzük. A megrendelõ az általános üzleti feltételeinket tudomásul veszi

Részletesebben

Hivatalos Garancia Plusz

Hivatalos Garancia Plusz Hivatalos Garancia Plusz Igénybevételi Feltételek A Hivatalos Garancia Plusz a Bigi-Line Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2015 Tartalomjegyzék 1. Fejezet - FOGALMAK...

Részletesebben

Mit kell tudni az utazási szerződésekről. - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az utazási szerződésekről. - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az utazási szerződésekről - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó egyiptomi társasutazást foglalt le. Amikor kézhez kapta a számlát, szembesült vele, hogy a teljes összeg jóval meghaladja

Részletesebben

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE)

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1. A Grand Tours Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének száma R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 CSOPORTOS VÁLLALATI UTASBIZTOSÍTÁS ÉVES BÉRLET ÉS KERETNAPOS

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Személyi kölcsön Gyorskölcsön Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MAPFRE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 07. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Jaka Vendégházat (8581

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

UTASBIZTOSÍTÁS. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Classic, Fiesta és Superior módozatokhoz

UTASBIZTOSÍTÁS. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Classic, Fiesta és Superior módozatokhoz Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 1. cikkely FOGALMAK UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") célja, hogy a www.szerelvenyaruhaz.hu honlapon történő rendelés ill.

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 NYÁR Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek

Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek Meghatározások Általános Szerződési Feltételek: Ezek az Általános Szerződési Feltételek Berendezések Értékesítésére vonatkoznak (továbbiakban: TCSE ). Fon

Részletesebben

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF)

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 1 Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás CIB-Fundamenta Duett hitel CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 2 Hitelfedezeti Védelem

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. között létrejött 1/B/2012 Oney számú csoportos biztosítási szerződés

Részletesebben