Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: , Eng. Sz.: U

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596"

Átírás

1 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk meg. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: , Eng. Sz.: U Utazási szerződés amely létrejött egyrészről a Nirva Tours Kft.Utazásszervező és Közvetítő iroda 6800 Hódmezővásárhely Deák Ferenc u. 19.,(Hungary)Tel/fax: ; OIH.Bejegyzési sz: U adószám: , mint utazásszervező, továbbiakban: Nirva Tours Kft. Másrészről megrendelő(k) továbbiakban: Utas(ok) között a jelentkezési lapon megjelölt utazásra, utazási csomagra az alábbi feltételekkel. Tisztelt Utasok! Ez a részletes utazási szerződés a Ptk 6 : Ptk-6: 250 -ig, a Ptk a, a, a 213/1996.(XII.23.) Korm. Rendelet, és a 90/314/EGK tanácsi irányelvben foglaltak figyelembevételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, ill. aláírás előtt a kormányrendelettel együtt alaposan tanulmányozza át. A 213/1996.(XII.23.) Korm. Rendeletet ami megrendeléskor ill. bármikor irodánkban megtekinthető. 1.A Nirva Tours Kft. minden általa szervezett utazásokról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, Utazási csomag rendelése esetén, ami utazási szolgáltatások halmazát jelenti, a következőket tartalmazza: az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét, egyéb fontos információkat. 2.A Nirva Tours Kft. által adott minden katalógus, egyedi tájékoztató, az utazási csomag ismertetés a jelen szerződés mellékletét képezi, amelyeket a szerződés elidegeníthetetlen részének kell tekinteni. 2/a 2010-től szabály, az utazási szerződés és a megrendelés kötelező részeként :2010. évi CXXIII. Áfa tv módosítása szerint a megrendelőnek nyilatkoznia kell írásban, hogy az utazást, utasként nem adóalanyi minőségben vagy végső felhasználóként-adóalanyi minőségben veszi

2 igénybe vagy adóalanyként, de más javára veszi igénybe. Nyilatkozat hiányában az utazás nem teljesíthető. 3. Az utas kijelenti hogy a Nirva Tours Kft. utazási szerződésében, tájékoztatójában és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. A Nirva Tours Kft. utazásaira történő jelentkezés feltétele: a szerződés (a jelentkezési lap kitöltése) aláírása és az előleg befizetése ill.átutalása. 4. A Nirva Tours Kft. a tájékoztatóban közzétett Utazási csomagban leirt programok sorrendjét megváltoztathatja, de amennyiben programváltozásra kerül sor, erről az utasokat értesíteni köteles. Ha az Utas a változást írásban is elfogadja, az az eredeti szerződés részévé válik. 5. Az utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Az Utazási csomagban fel kell tüntetni a teljes részvételi díjat valamint további díjtételeket és a programmal kapcsolatos helyszíni költségeket. Részvételi díj az utazási csomagban jelzett szolgáltatások árainak összege: utazási költség, szállásköltség(ek), ellátás költségei és a program lebonyolításának költsége. További díjtételek:az adók, illetékek, közterhek, (Repülős utak esetében esetleges : üzemanyag felárak, kerozindíj), üdülőhelyi díjak. Helyszínen fizetendő egyéb költségek: transzferek, belépők, helyi közlekedési díjak, fak. programok árai.. Ez utóbbiak a programfüzet kiadása után változhatnak, az esetleges változás lehetőségére az utazási iroda már szerződéskötéskor felhívja az Utas figyelmét. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő további díjtételek megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. A határidő be nem tartása késedelmi díjat vonhat maga után. Az Utazási szerződésben meghatározott díjak indulás előtt 20 napon belül nem változhatnak. Ezen felül a díjemelés mértékének arányosnak kell a költségek emelkedésének mértékével, A díjemelés indokát az Utassal írásban közölni kell. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot az utas elállhat az utazástól. Alacsonyabb létszám esetén a szervező iroda dönthet arról, hogy lemondja e az utazást vagy megvalósítja azt, díj mértéke itt sem haladhatja meg a 8%-ot. 5/a Katalógusban nem szereplő külföldi egyéni szálláshelyek lekérésének költségtérítési díja:10%,de minimum 4500 Ft/lekérés, lekérés vagy amit az ajánlatkéréssel egy időben kell megfizetni. Repülőjegy és belföldi szálláshelyek 10%,de minimum 4.000,Ft/foglalás. A módosítási és törlési díjak repülőjegyek esetében a repülőtársaságok szabályai szerint fizetendők A fizetési határidők be nem tartása és ezt követő egy felszólítás utáni 8. munkanapon a Nirva Tours Kft. az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, kötbér igényével élni s a férőhelyet más utasnak értékesíteni, a megrendelt szolgáltatásokat további költségek elkerülése végett haladéktalanul lemondani, 6.A részvételi díj az 5. pontban megfogalmazottakat tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (storno biztosítás, Baleset- Betegség- és Poggyász biztosítás) Nirva Tours Kft. a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről ( Európán belül hazaérkezést követő 3 hónapig ill. tengeren túli országokban hazaérkezést követő 6 hónapig legyen érvényes) az utas maga gondoskodik, Vízumügyintézést a jogi feltételek és a Konzuli szabályok figyelembe vételével a Nirva Tours Kft. külön díjtétel mellett vállalja.

3 7..A Nirva Tours Kft. 90/314/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit követve a jelen szerződésben vagy tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat, illetve értesíti az utast, hogy alacsonyabb létszámmal milyen felárral tudja lebonyolítani az utazást vagy felajánlja partnerirodájának útját, ami árban, programban és időben az eredeti ajánlatot megközelíti. Ha az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatásra nem tart igényt, az utazás szervező a teljes befizetett díjat köteles az utas részére haladéktalanul visszafizetni, és a Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint az utazási szerződéstől számított időre, a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizet. Legkisebb utaslétszám: Európán kívüli társasutazások esetén: 16 fő Európai autóbuszos utazások esetén: kisbusz 18 fő, nagybusz 40 fő, illetve a tájékoztató szerint. 8.Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozatában elállhat, ha az elállás oka a Nirva Tours Kft. hibájából következik be, a teljes ( befizetett) részvételi díj visszajár. Ha az utas saját hibájából vagy egészségügyi okok miatt áll el az utazástól a Nirva Tours Kft. a következő (kötbért) költség térítést számolja fel az indulás napjától visszafelé számolva- a részvételi díjból: Az utazást megkezdését megelőző 60 napon túl általános Ft/fő törlési költséget számol föl nap között a teljes részvételi díj 10%-t nap között a teljes részvételi díj 25%-t nap között a teljes részvételi díj 50%-t nap között a teljes részvételi díj 75%-t 15 napon belüli illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj felszámolásra kerül. Kivéve ez alól a repülős és az ünnepi utazások. Repülős utazások esetén a repülőjegyre a lemondás, módosítás és visszafizetés feltételei a Légitársaságok szabályai szerint történnek. Ünnepi utazások esetén a lemondási feltétel indulás előtt 60 nappal: 10% törlési költség megfizetésével történik. Ezekre az Utazási vállalkozónak nincs ráhatása. Amennyiben az úti cél a Külügyminisztérium által nem javasolt utazási célterületet érint, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha ezt az utas nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes, befizetett díjat azonnal visszafizetni. Ebben az esetben az Utas kártérítési vagy kamat fizetési követeléssel nem élhet. Egyszeri törlési költség ebben az esetben is Ft/fő. 9. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre,aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetésért a megrendelő és a harmadok személy egyetemlegesen állnak helyt. A Ptk-6:254 alapján.

4 Az engedményezés csak írásban, a Nirva Tours Kft. tudomásulvétele mellett lehetséges. 10. Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek ha idegenvezető nincs- közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Az Utas a nem szerződésszerű (hiányos, hibás) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az utas felelős. 11.Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. 12. Az utazás során az utas által 3. személyeknek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 13. A Nirva Tours Kft. által meghirdetett utazások részvételi díja a tartózkodási és útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza, kivéve ha azt a részvételi díj mellett külön feltünteti. A Nirva Tours Kft. kijelenti, hogy közzéteszi a tartózkodási (betegség-, baleset-,poggyász) utasbiztosítás ajánlott módozatait, továbbá útlemondási biztosítási ajánlatát. A választható biztosítási módozatok részletes feltételei (QBE Insurance Europe Limited Magyarországi Fióktelepe. és Európai Utazási Biztosító Zrt., Mondial Assistance) az Utas számára a Nirva Tours Kft. irodájában, ill. az értékesítő ügynökségeknél rendelkezésre állnak. 14. A Nirva Tours Kft. a számára előírt vagyoni biztosítékra a QBE Insurence (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést. Biztosított összeg felső határa külföldi utak esetén: ft, belföldi utak esetén: ft. 15.A Nirva Tours Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 7 nappal -ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról, annak hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi, hogy az Utas szükség esetén segítségért fordulhasson. 16. Saját útlevelének, poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító vagy szolgáltató felelős képviselője átvette. 17. A Nirva Tours Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Utazás Közvetítő Tevékenység A Nirva Tours Kft. utazás közvetítői tevékenysége során minden esetben a saját megrendelő lapját, de a kiválasztott partneriroda utazási szerződését ismerteti és kérésre mellékeli a megrendeléshez. A szerződés elfogadása a megrendelőlap aláírásával válik érvényessé. Ügyintézési díj: 600 Ft/fő. Készült: január 2. Frssítve az Új Ptk szerint én.

5 Megismertem és elfogadtam aláírásommal az utazási szerződésben foglaltakat: Dátum:.. ( X fő utastársaim nevében is. Kérjük bekarikázni az X-et, ha több utas nevében jár el)

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét ha a Megrendelővel kötött megállapodása

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát!

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! Az út a fontos, nem az út vége. Aki túl gyorsan utazik, az mindent elszalaszt amiért útrakelt! Kedves (leendő) Utasunk! Köszönjük

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

K.V. Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ

K.V. Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ K.V.Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u.10. igénybevételére Érvényes: 2011. július

Részletesebben