1. TOTÓ. 1. Karikázzátok be a helyes választ. 2. Egy-két szóban a többi válasznál is jelezzétek, hogy a kérdés értelmében helyesen mire vonatkoznak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. TOTÓ. 1. Karikázzátok be a helyes választ. 2. Egy-két szóban a többi válasznál is jelezzétek, hogy a kérdés értelmében helyesen mire vonatkoznak!"

Átírás

1 1. TOTÓ 1. Karikázzátok be a helyes választ. 2. Egy-két szóban a többi válasznál is jelezzétek, hogy a kérdés értelmében helyesen mire vonatkoznak! 1. Ki uralkodott Magyarországon 1301-től 1305-ig? Vencel Ottó I. Károly Melyik uralkodóház tagja volt Ottó király? Anjou Přemysl Wittelsbach I. Károly Vencel 3. Hányas tipp alatt látható I. Károly képe? Ottó Vencel 4. Milyen nyelven beszélt az Anjou királyi dinasztia legősibb ága? németül franciául csehül Wittelsbachok Přemyslidák 5. Hányas tipp alatt látható Vencel magyar királyi pecsétje? I. Károlyé Ottóé 6. Melyik országból pályázott a magyar királyi trónra a Wittelsbach dinasztia? Nápolyból Bajorországból Csehországból Anjouk Přemyslidák 7. Melyik trónkövetelő királyunk uralkodott eredeti (születési) nevén)? Vencel Ottó I. Károly László néven uralkodott Születésekor: Caroberto 1

2 8. Melyik királyunk hivatkozott arra, hogy ő IV. Béla unokája? Vencel Ottó I. Károly IV. Béla ükunokája V. István dédunokája 9. Melyik nemzetségből származott a korszak leghíresebb kiskirálya, Máté oligarcha? Csák Kán Aba László Amadé 10. Magyarország mely tájának volt eredetileg földesura az Aba nemzetség? Trencsén vidéke Erdély a Mátra vidéke Csák Kán 11. Hányadik alkalommal koronázták magyar királlyá I. Károlyt 1309-ben? első második harmadik 1301-ben 1310-ben 12. Ki támogatta a pápa legátusaként az Anjou trónigényt Buda városában? Gentile a Horvátiak Petermann délvidéki urakként pártolták budai bíróként ellenezte 13. Hol győzték le I. Károly és szövetségesei a tartományurak csapatait? Temesvárnál Rozgonynál Visegrádnál I. Károly korábbi udvara I. Károly későbbi udvara Mikor zajlott le ez a sorsdöntő esemény? 1312-ben 1321-ben 1330-ban Csák Máté halála Záh Felicián merénylete Összpontszám (52-ből): 2

3 2. ESEMÉNYMÁTRIX IDŐPONT HELYSZÍN SZEREPLŐ IDÉZET PONT 1310 Székesfehérvár Gentile pápai legátus Rozgony Aba-fiak Visegrád Záh Felícián Posada Basaráb vajda Visegrád III. Kázmér Aversa Johanna Canossa Nagy Lajos Visegrád Forgách Balázs Diakovár Horváti János Buda Kont István 3 Összpontszám (30-ból): 3

4 3. TOPOGRÁFIA Írjátok be a térkép megfelelő négyzeteibe az Anjou-kori bányavidékek római számát! I. Felső-Magyarországi Bányavidék (Az Iglótól É-ra lévő négyzetbe) II. Alsó-Magyarországi Bányavidék (A Baka- és Körmöcbánya közti négyzetbe) III. Liptói Bányavidék (A Rózsahegy melletti négyzetbe) IV. Baranyai Bányavidék (A Pécstől É-ra lévő négyzetbe) V. Bihar-Zarándi Bányavidék (A Váradtól DK-re lévő négyzetbe) VI. Erdélyi Bányavidék (A Désaknától K-re lévő négyzetbe) VII. Szatmári Bányavidék (A Szatmár és Máramarossziget közti négyzetbe) Párosítsátok az Anjou-kori pénzverő kamarák nevét, (arab) számát és székhelyét! A pénzverő kamara neve A kamara (arab) száma A kamara székhelye Szerémi 8. Szerém Váradi 5. Várad Esztergom-Budai 1. Budavár Lippai 7. Lippa Szlavóniai 10. Zágráb Körmöci 2. Körmöcbánya Szatmár-Nagybányai 4. Szatmár Szomolnok-Kassai 3. Szomolnokbánya Pécsi 9. Pécs Erdélyi 6. Kolozsvár 4 Összpontszám (20-ból):

5 4. IDŐRENDŐR Figyelem! A táblázat vízszintesen töltendő ki! Pontsz. I. B E C D A II. B A C E D III. A B C D E IV. B C E D A V. D A C E B Összpontszám (25-ből): 5. Kútfő Olvassátok el figyelmesen az alábbi idézeteket és válaszoljatok a feltett kérdésekre! I. Mikor ez történt, ugyanezen események idején Werner fia, László csaknem három év után kiszabadult Venceszláv király fogságából, és Csák fiával, Jánossal a Szűz Szent Petronella ünnepét követő csütörtökön az éjszaka csöndjében belopózott [...] várába azon a kapun, amely a zsidók zsinagógája mellett van, és néhány [...] polgárt, ellenségeit és árulóit hirtelen megrohanta és legyilkolta. Petermann, a város bírája pedig meztelenül elfutva is épp csak megmenekült. Hogyan nevezték Magyarországon Venceszláv királyt? László Melyik várba lopózott be Werner fia, László? Buda Milyen esemény fűződik Petermann bíró személyéhez? Kiközösítették a pápát, Magyarország érsekeit, püspökeit és szerzeteseit Ki volt az Anjou Károly érdekében eljáró első pápai legátus, akit később pápává választottak? Miklós, ostiai bíboros Pontszám (4-ből): II. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy amikor az említett Ottó herceg a [...] Magyarországra hozta, ellenségeitől való féltében egy esztergályos mesterrel csobolyóba záratta. Amikor pedig embereivel az éj csöndjében lovagolt az országúton, ahol nagyon sok utazó járt, a csobolyó eloldódott a nyereg szíjáról mert oda volt kötözve, mint valami borosedény, és leesett úgy, hogy senki sem vette észre. Amikor aztán kivilágosodott és észrevették, hogy nincs meg az értékes kincs, a félelemtől megrendülten olyan gyorsan rohantak visszafelé, amilyen sebesen csak tudtak, és a [...] a sok járókelő között az országút közepén a földön heverve megtalálták, úgy, hogy nem fedezte föl senki. Melyik dinasztiából származott Ottó herceg? Wittelsbach Mi volt az értékes kincs, amit magával hozott? Szt. Korona Ki vetette fogságba Ottó herceget? Kán nembeli László erdélyi vajda Meddig viselte a magyar királyi címet Ottó? 1312-ben bekövetkezett haláláig Pontszám (4-ből): 5

6 III. Az Úr [...] évében, Szent Márton ünnepe táján János, a csehek királya a fiával, Károllyal együtt, meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy örök érvényű békeegyezményt kössenek, ami meg is történt. Melyik évben történt az esemény? 1335 Ki volt ekkor a lengyel király? III. Kázmér Milyen politikai egyezményt kötött a három uralkodó? kölcsönös katonai segítségnyújtás Mely négy várost érintette a Bécset elkerülő új kereskedelmi útvonal? Regensburg Prága Brünn Buda Pontszám (7-ből): IV. 6. cikkely: Ezenkívül minden, bármely néven nevezendő szabad községben, valamint az udvarnoki és királynéi községekben levő összes szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól [...] minden terményüknek és boruknak kilencedét beszedetjük és a királyné asszony is be fogja szedetni. 11. cikkely: Ugyanezen nemeseknek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az országunk határai közt lakó valódi nemesek még az országunk határai közt fekvő hercegi tartományokban levők is, megannyian ugyanazon egy szabadsággal éljenek. Honnan származik az idézet? Nagy Lajos évi törvénye Melyik településtípus mentesült a kilenced fizetésének kötelezettsége alól? fallal körülvett város Kiknek adták meg az országos nemesek jogait? a melléktartományok nemeseinek Milyen négy alapjogot foglalt magában az egy és ugyanazon nemesség elve? Adómenetesség fegyverviselés országgyűlésen való megjelenés joga csak a király, illetve vármegyei bíróság ítélkezhet felette Pontszám (7-ből): V. Elbeszélésre méltónak ítélem azt is, hogy az említett Lajos királynak miként az köztudomású két felesége volt. Az első a nagyon szép [...], az utóbb a császárságra emelt igen jeles Károly úrnak, akkor Morvaország őrgrófjának leánya, aki gyermektelenül hunyt el. A másik a nevezetes Erzsébet úrnő, a fentebb mondott [ ] leánya, akivel három leányt nemzett, Katalint, Máriát és Hedviget. Ki volt Nagy Lajos első felesége és miben hunyt el? Margit (IV. Károly lánya), pestis (1349) Kinek a leánya volt Lajos második felesége, Erzsébet, és milyen tisztséget töltött be? Kotromanić István, boszniai bán Nagy Lajos három lánya közül ki és mikor (évszám) halt meg lovasbaleset következtében? Mária 1395 A három leány közül kit avattak szentté, és melyik pápa döntött szentté avatásáról? Hedvig (Jadwiga) II. János Pál (1997) Pontszám (8-ból): Összpontszám (30-ból): 6

7 1. Szerző és műve 6. PÁRKERESŐ 2. Ki kinek a kicsodája? Szerző Műve Pontszám Küküllei János b Passuth László d Bertényi Iván a Ilosvai Selymes Péter c Hóman Bálint e Összpontszám (5-ből): Kije volt? I. Károly I. Lajos Pontszám Nápolyi Johannának b a III. Kázmér lengyel királynak a c Piast (Łokietek) Erzsébetnek d g András hercegnek ( ) e f Hedvignek h e Összpontszám (10-ből): 3. Hol található ma? Műtárgy Nekcsei-biblia Szent Simeon ezüstkoporsója Képes Krónika a Magyar Anjou-legendárium fennmaradt lapjainak zöme (az ismert 140 lapból 106 db) a Kolozsvári testvérek Szent László-szobra őrzési hely Pontszám c e a b d Összpontszám (5-ből): 7. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 1 (Héder nembeli) Köcski Sándor 2 Telegdi Csanád 3 (Homonnai) Drugeth Vilmos 4 Nekcsei Demeter 5 Tarantói Lajos 6 Ákos István 7 Opuliai (Oppelni) László herceg 7

8 8. MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1. A kor ismert, teljesalakos lovasszobrát 1373-ban állították fel. Kit ábrázol a szobor? Szent György Ki(k) készítették? Kolozsvári Márton és György (Kolozsvári testvérek/fivérek) Hol található ma az eredetije? Prágában Melyik városban álltak még híres királyszobraik? Nagyváradon 2. Fontos történelmi esemény emlékét őrzi az alábbi kegykép. Kiket ábrázol az alkotás? Madonnát a (Kis)Jézussal. Hol, melyik városban látható a mű? Mariazellben Ki adományozta a kegyképet a templomnak? Nagy Lajos A hagyomány szerint ez melyik eseménnyel volt kapcsolatos? Nagy Lajos török feletti győzelme (elfogadható lányának eljegyzése is) 3. Az alábbi tárgyakat egy híres zarándokhelyen őrzik. Mit láthatunk a képeken? Palástkapcsokat Melyik város székesegyházának kincstárában őrzik ezeket? Aachen (magyar kápolna) Melyik magyar királyné zarándokolt el először ide? Piast (Lokietek) Erzsébet Mit ismerhetünk fel (milyen állat mit tart) a Nagy Lajos királyunkhoz köthető bal oldali címer jellegzetes sisakdíszén? patkóba harapó (patkót tartó) strucc 8

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7.

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7. Cultura Nostra V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2006. FEBRUÁR 7. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:...... CSAPATTAGOK: 1,... 2,... 3,... PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI

Részletesebben

I. (Szent) László Árpád-házi magyar király (1077-1095)

I. (Szent) László Árpád-házi magyar király (1077-1095) I. (Szent) László Árpád-házi magyar király (1077-1095) (Lengyelország, 1048 (előtt) valahol a cseh határvidéken, 1095. július 29.) Szent László királyt 930 éve, 1077-ben koronázták magyar királlyá. I.

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS 1 ' -i"^ BUDAPEST SZEREPE MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN ÍRTA BALLA ANTAL BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA Bevezetés. A nagyvárosok történeti szerepe

Részletesebben

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21. MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14.

Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14. Birodalmam alatt... Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember Tanulmánykötet a Gödöllôi Királyi Kastély és a Gödöllôi Városi Múzeum szervezésében 2011. szeptember

Részletesebben

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711)

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 214 5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 15. Magyar-lengyel kapcsolatok a XVI. században I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564) és I. (Szapolyai) János (1526-1540) 1526. augusztus

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

Zala megye történelmi olvasókönyve

Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Helytörténeti szöveggyűjtemény Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1996. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, és a bevezetőket

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA l(m~ - 3 TT HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA HOS RÁKÓCZI NEPE" f^) MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VETELKEDO 2004-2005 REJTVÉNYFÜZET-MUNKAFÜZET A REJTVÉNYFÜZET/MUNKAFÜZET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

Részletesebben

Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15

Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15 Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15 I. KÉPFELISMERÉS Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre! a) Mi látható a képen? (1) b) Mi a képen látható épület funkciója? (1) c) Mit

Részletesebben

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Zarándoklás és a búcsúk A keresztény ember vallási életéhez az első századoktól hozzátartozott a szentek sírjának felkeresése, amelyek fölé a 4. századtól

Részletesebben

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6.

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1. Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27.

Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27. Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27. Kedves Vendégeink! Én is sok szeretettel köszöntöm önöket. Köszönöm, hogy ilyen nagy számban megtiszteltek azzal, hogy a mai estét velünk

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Sümegi József: A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom története

Sümegi József: A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom története Sümegi József: A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom története Az apátság helye, alapítása, történetének első évszázadai A középkori bátai bencés apátság a mai Szent Vér templom helyén a Dunántúli-dombság

Részletesebben

História 1992-09. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1992-09. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1992-09 História 1992-09 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

A középkori pécsi egyetem és alapítója

A középkori pécsi egyetem és alapítója PETROVICS ISTVÁN A középkori pécsi egyetem és alapítója I. Előzmények A középkori Pécs történetének egyik legnevezetesebb eseménye az itteni egyetem alapítása volt, amely egyben az első ilyen jellegű magyarországi

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG (Województwo małopolskie) Lengyelország területével ismerkedve, az előző részkben megismerkedtünk a délnyugat- és délkelet-lengyelországi tájegységek látnivalóival, nevezetességeivel.

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK 2003. július 4. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ókori nagyvárosok Nevezze meg az alábbi szövegekben ismertetett nagyvárosokat! a) Az ókori világ fontos kulturális

Részletesebben