FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat"

Átírás

1 FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése Drinápolyi béke HABSBURG ALBERT Kenyérmező Királyi birtokállomány 7 főkapitány JAGELLO ULÁSZLÓ Buda Helyreállítása Hunyadi J. kormányzó Hunyadi János Visegrád Új bárói réteg Szegedi egyezség V.(Utószülött) LÁSZLÓ Évi 1 tonna arany HUNYADI MÁTYÁS Szkander bég ÉVSZÁMOK Évi 10 tonna ezüst Kancellária Kasztrióta György 1310 Sóbányászat Személynöki szék Szilágyi Mihály 1312 Urbura Füstadó Kapisztrán János 1321 Aranyforint / ezüstdénár Koronavám Cillei Ulrik 1335 Kapuadó Rendkívüli hadiadó Hunyadi László Harmincadvám 750.ezer aranyforint Podjebrád Katalin Bécs megkerülése Fekete sereg Magyar Balázs 1367 NAGY LAJOS Bécsújhelyi szerződés Kinizsi Pál 1351 Lovagkirály Szt. László Cseh királyság Vitéz János 1370 Hű bárók Reneszánsz elterjesztése Janus Pannonius 1401 Teli kincstár Corvinák Nápolyi Beatrix 1405 Nápolyi örökség Edelpeck Borbála 1396 Perszonálunió SZEMÉLYEK Corvin János 1397 Nemes sarkalatos jogai Csákok 1437 Adómentesség Abák HELYSÉGEK 1443 Törvényes ítélet nélkül Kán László Rozgony 1444 Nincs letartóztatás Borsa Kopasz Körmöcbánya 1448 Háza sérthetetlen Kőszegiek Visegrád 1453 Csak védelemre köteles Přemysl Vencel Aversa 1456 Örökítés nemzetségben Wittelsbach Ottó Canossa 1463 Kilenced köt. Behajtása ANJOU CAROBERTO Velence 1475 egy és ugyanazon Gentilis bíboros Horváto. És Dalmácia 1485 Szabadság kimondása Nekcsei Demeter Moldva létrehozása 50 ezer nemes Hédervári Dezső Diósgyőr Károly Róbert bárói család Luxemburgi János Siklós Nagy Lajos Jobbágytelek részei Lokietek Kázmér Nikápoly Kis Károly Belső telek, szántó, rét NAGY LAJOS Nándorfehérvár L. Zsigmond Cenzus, kilenced, András / Johanna Kolozsmonostor Habsb. Albert x ajándék, fuvarozás Toldi Miklós Kápolna I. Ulászló Tized egyháznak Mária Niś V. László Kapuadó államnak Hedvig Drinápoly Hunyadi Mátyás LUXEM. ZSIGMOND LUXEM. ZSIGMOND Várna Placetum regium Orléansi Lajos Németújvár Főkegyúri jog Kis Károly Körmend Telekkatonaság Stiborci Stibor Jajca Végvárak és ütköző Cillei Hermann Szrebrenik Államok rendszere Ozorai Pipo Bécsújhely

2 A 1. Ki volt Edelpeck Borbála? 2. Mikor uralkodott Károly Róbert és Habsburg Albert? 3. Mennyi volt Magyarország éves aranytermelése? 4. Kik próbálkoztak a magyar trón megszerzésével Károly Róbert előtt? 5. Mivel adózik a jobbágy földesurának? 6. Mikor, mi történt Nikápolynál? 7. Hol győzte le Károly Róbert az Abákat? 8. Hol tartózkodott szívesen Nagy Lajos 1370 után? 9. Hogyan változtatta meg Nagy Lajos a végrendelkezés rendjét? 10. Hol helyezkedett el az Abák birtoka? 11. Kik kötötték a szegedi egyezséget? 12. Nevezz meg két összeesküvőt Mátyás ellen! 13. Ki volt Kasztrióta György, Szkander bég? 14. Mi a placetum regium? 15. Mi kapcsolható Kápolna helységhez? 16. Fejtsd ki Mátyás pénzügyi és katonai politikáját!

3 B 1. Ki volt Podjebrád Katalin? 2. Mikor uralkodott Nagy Lajos és V. László? 3. Mennyi volt Magyarország éves ezüsttermelése? 4. Nevezd meg Károly Róbert 2 hű emberét! 5. Sorold föl a nemes sarkalatos jogait! 6. Mikor és mi történt Visegrádon? 7. Hol tartották Zsigmondot fogságban a főurak? 8. Helység, mely mellett kétszer is győzelmet arat Hunyadi János 1443-ban? 9. Miért tette Nagy Lajos a kilenced beszedését kötelezővé? 10. Hol volt Kán László birtoka? 11. Kik kötötték a győri egyezséget? 12. Nevezd meg Nagy Lajos leányait! 13. Ki volt Lépes György? 14. Mi a főkegyúri jog? 15. Mi kapcsolható Olmütz városához? 16. Fejtsd ki Károly Róbert gazdasági politkáját! FOGALMAK Kenyérmező 1479 Interregnum? Bécs 1485 II. Ulászló Tartományuraságok Ják, Lébény János Albert Urbura Pécs 1367, Óbuda 1389 Habsburg Miksa

4 Értékálló aranyforint 1298 szabad költözködési jog Bakócz Tamás Kapuadó 1351 kilenced, ősiség X. Leó Harmincadvám 1370 perszonálunió Székely Dózsa György Banderiális hadsereg Lőrinc pap Visegrádi találkozó SZEMÉLY Dózsa Gergely Lovagkirály Károly Róbert Szapolyai János 1351-es törvények Bajor Ottó II. Lajos egy és ugyanazon szabadság Cseh Vencel Habsburg Mária Kilenced Csák Máté Habsburg Ferdinánd Ősiség törvénye Abák, Kőszegiek Jagelló Anna Perszonálunió Rátótok, Borsa Kopasz Werbőczy István Szabad királyi városok Szécsiek, Báthoriak, Kállai I. (Törvényhozó) Királyi főkegyúri jog Zách Felicián Szulejmán Telekkatonaság Garai, Lackfi, Kanizsai Tomori Pál Végvárrendszer kiépítése I. (Nagy) Lajos Szapolyai György Konstanzi zsinat Toldi Miklós Martinuzzi Fráter György Kolozsmonostori egyezség Endre Izabella királyné Három rendi nemzet Johanna nápolyi királynő János Zsigmond Cseh huszita zsoldosok Mária Huszita szekérvár Luxemburgi Zsigmond HELYSÉG Ellenséges arcvonal átkarolása Ozorai Pipo Szent-Erzsébet Kassa hosszú hadjárat Stiborci Stibor Diósgyőr hét főkapitány Cillei Hermann Visegrád fekete sereg Garai Miklós, Borbála Vajdahunyad Füstpénz Marchiai Jakab Nagyvázsony Koronavám Lépes György Esztergom Bakócz-kápoln Központositás Budai Nagy Antal Rákosi ogy 1505 nagy kancellária Habsburg Albert Apátfalva, Nagylak, Kincstartóság Jagelló Ulászló Temesvár király személyes jelenlétének Hunyadi János Cognaci liga 1526 Birósága Bonfini Nándorf, Zimony, Szabács Őskrónika Brankovics György Mohács Halotti beszéd V. László Csele-patak Corvina 2500 Kapisztrán János hosszú hadjárat állami bevételek csökkenése Hunyadi kormány 1514 Dózsa-féle parasztföl szabad költözködés akadályozása 1437 Budai Nagy Antal 1521 Nándorfehérvár Zselléresedés 1506 Habsburg-Jagelló sz Mohács paraszt vadászati joga betiltása Dugovics Titusz 1529 Bécs ostroma mezővárosok kiváltságai Szilágyi Mihály 1532 Bécs, Kőszeg Tripartitum III. Callixtusz 1538 Váradi egyezmény Cillei Ulrik 1541 Buda eleste HELYSÉG Hunyadi László Három részre szakadás Hunyadi Mátyás Rozgony 1312, Kassa Podjebrád György, Katalin Visegrád 1335 Vitéz János Konstanzi zsinat 1414 Janus Pannonius Rigómező 1389, 1448 III. Frigyes Nikápoly 1396 Kinizsi Pál Déva, Dés, Kolozsmonostor Báthory István Kápolnai unió Magyar Balázs Drinápoly 1444 Ernuszt János Várna 1444 Corvin János Konstantinápoly 1453 Nándorfehérvár 1456 Szegedi egyezmény 1458 Bécsújhelyi szerződés 1463

5 A 1. Mikor uralkodott? Nagy Lajos, Habsburg Albert, Luxemburgi Zsigmond, 6p 2. Kik voltak? Johanna, Podjebrád Katalin, Cillei Ulrik, Hédervári Dezső, 3. Mit jelentenek a következő fogalmak? Telekkatonaság, koronavám, főkegyúri jog, perszonálunió, 4. Mi történt ekkor? , 1312, 1475, 1453, 5. Mi történt itt? Rozgony, Jajca, Visegrád, Kápolna, 6. Károly Róbert tevékenysége /vázlatosan/ 15p

6 B 1. Mikor uralkodott? Károly Róbert, V. László, Mátyás király, 6p 2. Kik voltak? Hunyadi László, Kapisztrán János, Szilágyi Mihály, Hedvig, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Nápolyi örökség, perszonálunió, placetum regium, kapuadó, 4. Mi történt ekkor? 1456, 1321, 1437, 1351, 5. Mi történt itt? Várna, Bécs, Visegrád, Bécsújhely, 6. Mátyás király uralkodása /vázlatosan/ 15p

7 A 1. Magyarázd meg a placetum regium fogalmát! 2. Mikor és mi történt Nikápolynál? 3. Ki volt Cesarini? 3p 4. Mikor volt? Hunyadi kormányzó, Budai Nagy Antal fölkelése, 2. rigómezei csata, 6p 1. Magyarázd meg a telekkatonaság fogalmát! B

8 2. Mikor és mi történt Várna mellett? 3. Ki volt Ozorai Pipo? 3p 4. Mikor volt? Kis Károly a király, Ulászló uralkodása, Konstantinápoly elesik,

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 10. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Európa a virágzó és hanyatló középkorban

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 Keretek Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 A történelem és társadalomismeret tanárgyból tett osztályozó vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Mind

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21. MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS. címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes. Dinasztia Tankönyvkiadó Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÔUTAZÁS címû történelemkönyvéhez Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes Dinasztia Tankönyvkiadó A tanmenetben felhasznált taneszközök rövidítésének jegyzéke TK: Csorba Csaba:

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK 2003. július 4. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ókori nagyvárosok Nevezze meg az alábbi szövegekben ismertetett nagyvárosokat! a) Az ókori világ fontos kulturális

Részletesebben

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18 TÖRTÉNELEM 6.. TANMENETJAVASLAT A középkor Magyarországon. A virágkortól a hanyatlásig Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat Előzmények A fiatal I. Szulejmán szultán 1520 szeptemberében került trónra, és ezzel fordulat állt be

Részletesebben

Cultura Nostra Első forduló. a) román b) szerb c) szlovák d) ruszin 2. Melyik etnikumhoz tartoznak a katolikus sokácok?

Cultura Nostra Első forduló. a) román b) szerb c) szlovák d) ruszin 2. Melyik etnikumhoz tartoznak a katolikus sokácok? Cultura Nostra Első forduló 1. Milyen etnikumhoz tartozott Cserni Jován? a) román b) szerb c) szlovák d) ruszin 2. Melyik etnikumhoz tartoznak a katolikus sokácok? a) horvát b) szerb c) bosnyák d) román

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka MÁTYÁS BEVÉTELEI Mátyás üvegserlege, velencei munka A MILÁNÓBA KÜLDÖTT MAGYARORSZÁGI KÖVET, Francesco Fontana 1476. május 10-én Páviában átadta Mátyás megbízólevelét. Az ünnepélyes ceremónia után az itáliai

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón

Részletesebben