A húsvéti misztérium (Mysterium Paschale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A húsvéti misztérium (Mysterium Paschale)"

Átírás

1

2 A húsvéti misztérium (Mysterium Paschale) Keresztény körökben azt szoktuk mondani, hogy legszebb ünnepünk a karácsony, legnagyobb ünnepünk pedig a húsvét. Húsvét Jézus Krisztus szenvedéséről, megváltó kereszthaláláról és dicsőséges feltámadásáról szól. Karácsony valóban a szeretet meghitt, családias ünnepe, mert az Isteni szeretet emberi testet kapott, megtestesült egy csecsemő formájában. Húsvétról is el kell mondanunk, hogy ugyancsak a szeretet ünnepe, és ezt a legszebben az Evangéliumok Evangéliuma foglalja össze Jn 3,16-ban: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Lehet-e nagyobb szeretete annál, aki életét adja barátaiért? A halhatatlan Isten Fia azért halt meg értünk, emberekért, hogy mi halandó lények örök életet nyerhessünk el Isten jobbján. Ez Isten szeretete. Valójában húsvét ünnepe Isten végtelen szeretetéről beszél. Mit jelent a húsvéti misztérium mysterium paschale fogalma? Ezt a keresztény egyházatyák használták először, hogy hitünk központi eseményeit kiemeljék. Húsvéti misztériumunk a megváltás Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását jelenti. A mysterium titkot, hittitkot jelent, ami olyan titokzatos valóság, amely Istentől származik, és a hitben feltárul előttünk. A húsvét pedig a pascha szóból ered, ez pedig a héber peszach szóból származik, amely átvonulást jelent ez utalás az egyiptomi fogságból való megszabadulásra, és a Vörös-tengeren való átkelésre. Húsvét mind az ószövetségi zsidó, mind az újszövetségi keresztény nép számára a megszabadulás, a megváltás ünnepe. Isten megmenti népét ez hitünk alapja, reményünk és szeretetünk sarkpontja. Egyes teológusok a húsvéti misztériumhoz hozzákapcsolják még Urunk mennybemenetelét, ez pedig, mint az Atyaisten jutalma kap helyet a teológiában. Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának legfőbb érdeme ugyanis az Atyának való tökéletes engedelmesség, az Atya aka- 2

3 ratának megvalósítása egészen a halálig. Ennek az engedelmességnek mintegy a jutalma a föltámadás és a mennybemenetel. A húsvéti misztérium így magában foglalja Jézus halálát és föltámadását, szenvedését és megdicsőülését is. Ez a kettő mindig egymás mellett áll: a halál az örök élet kapuja, a szenvedés pedig a dicsőség felé vezető út. Amióta Jézus megváltotta az emberiséget, azóta ez a keresztény élet személyi igazolványa : Jézussal együtt lenni a szenvedésben, Vele együtt lenni a halálban, hogy Ő vigyen át az életre, és Ő részesítsen minket Isteni dicsőségéből. Húsvéti misztériumunk tele van szimbólumokkal. Nagyon beszédes a húsvéti szent három nap liturgiája is. 1.) Jézus Krisztus nagycsütörtökön alapította meg az Eucharisztiát, az Oltáriszentséget egy ősi zsidó húsvéti vallási vacsora keretében, amelynek széder a neve. A szentmise tehát megfelel a zsidók húsvéti vacsorájának. 2.) Jézus Krisztust úgy nevezzük a liturgiában, mint az Isten Báránya. A bárány ugyancsak a zsidó pászka ünnepéhez kötődik, mert ilyenkor a zsidók bárányvacsorát fogyasztottak, sőt a templomban bárányokat áldoztak fel az Istennek bűnért való engesztelő áldozatul, de Jézus Krisztus az első keresztény húsvét alkalmával mint egyszeri és tökéletes engesztelő áldozat ajánlotta fel magát az Atyának. Tehát a bikák és kosok vére nem szabadította meg a zsidókat a bűntől, de Jézus egyszeri önfeláldozása minden ember vétkéért váltságdíj volt az Atyának. 3.) Jézus Krisztust az apostoli atyák a második Ádámnak nevezték, mert amiként az első Ádám által lépett be a bűn és következményeként a halál az emberiség életébe, úgy Jézus Krisztus mint második Ádám az egész emberiségért törölte el a bűnt, és következményét a halált. Innentől kezdve van szabadulás de csak Istennél! 4.) Az ember bukásánál egy fa játszott főszerepet: a jó és a rossz tudásának a fája. Az ember megváltásánál ugyancsak egy fa játszotta a főszerepet: Jézus Krisztus drága keresztfája. 5.) Ehhez kapcsolódik még egy szép kép az egyházatyáktól: ők Jézus megváltó haláláról úgy beszéltek, hogy a kereszt, mint a szégyen és a kínok fája, Jézus, mint a világ királyának és urának a dicsőséges trónusa. A kereszt trónján dicsőségesen uralkodik az Isten Fia. Húsvét egészen mélyen érinti minden hívő ember életét. Az én szabadulásom Jézus halála és feltámadása által valósulhat meg. A legdrágábbat, a legnagyobbat, a legszebbet Jézus Krisztus tette értem. Így szeret engem. Erre a szeretetre mi az én válaszom? Zsolt atya 3

4 Ő AZ OLTÁRISZETSÉG Az Oltáriszentség (Eucharisztia) nevet viseli e szentség amiatt, hogy az oltáron jelenik meg, és az oltáron lévő tabernákulumban őrizzük. Ez pedig nem más, mint az Úrjézus szent testének és vérének szentsége. Jézus azt tanítja, hogy Ő az élet kenyere, és ez a kenyér az Ő teste a világ életéért. Jézus tehát azért maradt itt közöttünk az Eukarisztiában, hogy táplálja bennünk az Ő isteni életét. A táplálás mindig folyamatosságot jelent, nem lehet félévenként táplálkozni, ez az élet elsorvadásához vezet. Az Eukarisztia lényege, hogy Jézus személyesen jön hozzám. Csak az részesülhet az Eukarisztiából, aki Jézusnak ezzel a szándékával eggyé válik. Vagyis vágyakozom arra, hogy Krisztus élete bennem növekedjék, vágyakozom arra, hogy a másokért megélt áldozatos szeretet kiteljesedjék bennem, és vágyakozom arra, hogy Krisztus hazavezessen az Atyához. Ezt a folyamatos, személyes egységet táplálja bennem az Eukarisztia, és így lesz bennem lelki táplálékká. Ezért, ha ez az élet, és kapcsolat súlyosan meglazul bennem, akkor a bűnbánat szentségével helyreállítjuk a kapcsolatot, és akkor már táplálhatom az élet kenyerével. Az Eukarisztiát azért kaptuk, hogy Krisztus jelenléte valóságos legyen népének életében, jelen legyen hozzáállásunkban és értékrendünkben, gondolkodásunkban, beszédünkben és választott életstílusunkban. Fontos, hogy tiszteletet tanúsítsunk Krisztus iránt az Eukarisztia szentségében, de az még fontosabb, hogy engedjük, hogy jelenléte valóságos legyen az életünkben, hiszen ezért adta nekünk az Eukarisztiát. "Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg" (Jn l3,l5). Mindnyájan egyetlen szőlőtőnek vagyunk ágai, egyetlen testnek vagyunk sejtjei: Krisztusnak. Jelenléte valóságának meg kell mutatkoznia abban a módban, ahogyan kommunikálunk egymással, közös gondoskodásunkban és törődésünkben, öltsön az akármilyen formát is. Krisztus jelenléte nem 4

5 valóságos egy olyan közösségben, - legyenek benne az egyének bármilyen vallásosak is - amelynek tagjai idegenek maradnak, sőt, ami még rosszabb, ellenségei egymásnak. Egy olyan közösségben sem tud valóságosan jelen lenni, amelynek energiái és érdekei saját tagjaira összpontosulnak, ahol sem egyénileg, sem testületileg nem tanúsítanak érdeklődést és együttérzést a közvetlen környezet szükségletei iránt, és ahol nem lelkiismereti kérdés az, hogy a közösség, mint keresztény csoport, azért létezik, hogy másokat szolgáljon. Mihelyt Krisztus jelenléte valóságossá lesz egy közösségben, ez a nyitottságában fog megmutatkozni minden ember iránt, tartozzon az akármelyik valláshoz vagy legyen vallástalan, legyen akármelyik faj, nemzet vagy társadalmi osztály tagja, és a közösségnek különös gondja lesz azokra, akiket a társadalom többi része nem vesz figyelembe vagy lenéz. Így a közösség valóban Krisztus jelenlétében, szenvedésében, halálának és föltámadásának erejében fog élni. (Gerard W.Hughes: A meglepetések Istene) Ifjuságpasztorációs szakmai napot hirdettek meg azoknak a katekétáknak és fiatalokkal foglalkozó személyeknek, akik a váci egyházmegyében tevékenykednek. 24.-én délután kor találkoztunk Vácon a Galamb utcában. A rendezvényre Püspök atya és Farkas Laci atya hívott össze bennünket. A program igen tömör volt. A Szentlelket hívtuk imában, énekben és kértük, adja meg számunkra a Világosságot, hogy megértsük, mi az Ő terve fiataljainkkal a jövőben. Az ima több mint fél órás volt, de senki sem érezte hosszúnak. Ezután kértük Jézust, hogy mondja el nekünk, mi az Ő terve. A Lélek jelenlétében elmondhattuk mi magunk is Istennek, miben látjuk mi a lehetőségeket. Ez után következtek a tanúságtételek. Jelen volt Tereza Worowska asszony, aki a Szentjánosbogár közösség alapító tagja Magyarországon. Csáki Tibor monori plébános beszélt plébániájukon jól működő lelkiségről, valamint a mogyoródi Don Bosco nővérek, akik saját óvodával is megáldattak. Bartha Angéla a Karizmatikus megújulásról beszélt és az abban megélt ifjúságot lélekben kibontakoztató kegyelmekről. 5

6 Ezek után nem csoda, ha mindenki elégedetten fogyasztotta az uzsonnát, ami mustáros kenyér és virsli volt. Uzsi után mindannyian kaptunk egy lapot, melyet ki kellett töltenünk. Négy kérdés szerepelt a lapon: 1) Mi az, ami jól működik a plébániámon? 2) Mi az, ami nem működik jól és szeretnénk változtatni? 3) Ha belecsempészhetnénk egy püspöki határozatba a saját elképzeléseinket, akkor mit írnánk bele? 4) Ha korlátlan mennyiségű pénz és csupa szent ember venne bennünket körül, akkor mit valósítanánk meg? 15 kis csoportba lettünk beosztva és körbeszélgetésben ki-ki elmondhatta mit tart legfontosabbnak az egyes kérdésekben. Az idő rohamléptekben haladt és a csoportos beszámolókra alig maradt idő! A lényeg abban állt, hogy a legtöbb ifjúsággal és gyerekekkel foglalkozó megállapította a JÁTÉK fontosságát a közösségekben. Nem csak a vallásos zene, a szent cselekmények (mint keresztút, Szentség-látogatás és Szentségimádás, zarándoklat) az amire fiataljaink vágynak! A szabad idejüket szeretnék minél boldogabban kitölteni! Szeretnének örülni! Fesztelenül szórakozni JÓ helyen! A legtöbb gyermek és fiatal számára nem vonzó, ha valahol a téma mindig Isten. Worowska néni szerint egy gyereknél teljesen természetes, hogy nem feltétlen akar Istenről beszélgetni, hogy ezt megunja és játszani, szórakozni, lazulni akar. Ha nem adunk teret ennek, akkor ezeket másutt fogja keresni és eltűnik a hitélet palettájáról. Elhangozhattak egészen vadnak tűnő gondolatok is, mint pl. hogy a hagyományos hittanóra helyett a gyerekek részképességeinek fejlesztése által kellene a hit alapjait átadnunk. Én a bélyegcserélő bélyeggyűjtő kört vetettem fel, hisz annyi szép keresztény tartalmú bélyeg létezik, említettem a bábszakkör fontosságát, mások az irodalmi szakkört, keresztény verseket, híres magyarok példáját. Mindannyian megállapodtunk abban, hogy a hagyományos hitoktatás vagy ifi hittan nem fogja növelni a fiatalok érdeklődését a hit iránt, sőt örülhetünk, ha a keresztény fiatalok megmaradnak egyetemig, aztán úgyis egyetemi közösségekbe tömörülnek. Ez elkeserítően hangzik, de én nem vagyok szomorú! Mert a megújulás lehetősége szép, mint az új tavasz! Hogyha a hittanórát IKON FESTő szakkörnek nevezzük és gyermekeink ikonok csodálata és másolása közben hallanak a hitünk alapjairól, az szerintem szép és jó és egyáltalán nem csorbítja annak tekintélyét, hogy itt 6

7 valójában vallási nevelés folyik. Sőt, remélhetőleg még inkább élvezik majd az együttlétet! Mert ez a közösségeink alapja: az örömteli együttlét! Sok bölcsesség elhangzott Püspök atya jelenlétében, akit gyakran láttunk mosolyogni, sőt igazolást is adott az ellenőrzőbe, ha kértünk! Gyakran zendült fel taps és kacagás, és néha vicces helyzetek alakultak ki. A papírra vetett gondolatokat Laci atya összegzi és a lényeget Püspök atya elé viszi, hogy a lehetséges változtatásokra adja áldását. Imáitokat kérjük munkánkra és arra, hogy a lehető legjobb süljön ki ebből a tengernyi ötletből! Ha van kedvetek, akkor pedig ti magatok is válaszoljatok erre a négy kérdésre, de ne felejtsétek el előtte hívni és befogadni Isten Szent Lelkét! Márti A legszörnyűbb börtön egy bezárt szív Kérlek, adj egy percet! Csöndesedj el, és emlékezz. Szombat este volt, fél 10 tájt. Mi itthon a televíziók előtt, a Szent Péter téren pedig csaknem félszázezer ember virrasztott és imádkozott a pápáért. Az apostoli palota pápai lakosztályában előzőleg minden ablakban kigyúltak a fények, mintegy előre sejtetve a gyászhírt, amely örömhír volt a mennyek országában. Igen, boldog emlékű II. János Pál pápáról van szó. Lényéről vallották a közelében dolgozók, hogy körében soha nem éreztek feszültséget vagy nyugtalanságot. Még a nehéz és fájdalmas percekben is mindig derűs, és nyugalmat sugárzott környezetére is. Nyugalma mély hitéből és imaéletéből fakadt. Csodálatra méltó volt az az adománya is, ahogyan a fiatalok szívében lelkesedést tudott ébreszteni annak ellenére, hogy a követelmények, melyeket eléjük állított, igen magasak voltak. Csak emlékezzünk. De úgy, ahogy kérte: "Ne féljetek!" 7

8 A TRILÓGIA Munkácsy Mihály ( ) Egyházközségünk művészetkedvelő csoportja húsvéti előkészületként Munkácsy Mihály három remekművét tekinti meg Budapesten a várban április 9- én. Lelki vezetőink - Varga András atya vezetésével - két fantasztikus összejövetelt szerveztek a tárlatlátogatás sikere érdekében. Az atyák a művek vallási vonatkozásait, Földi Péter és Molnár Péter művészek Munkácsy Mihály művészetét, festői zsenialitását tárták elénk, élettörténetét ismertették. A Ferences Rendházban tartott első összejövetelen Munkácsy Mihály munkásságának átfogó bemutatására került sor. A második alkalommal az atyák és a művész urak hozzásegítettek bennünket a Trilógia képeinek jobb megértéséhez. A Trilógia Munkácsy Mihály a passióból, a szenvedéstörténetből az elítéltetést és az ítélet végrehajtásának eseményét jeleníti meg. A passió jelenetek a megváltás fájdalmára figyelmeztetik a hívőket. A Krisztus képekhez Munkácsy jelenet fotókat használt, modell képeket alkalmazott. A képek a nézők számára a Biblia eseményeit magyarázzák. A templomi beszédes képek, freskók a Szentírás különböző dialógusait, gondolatait, üzeneteit közlik. A látszaton keresztül jut el a látogató vagy hívő ember a lényeghez. ( ) Munkácsy Mihály három óriás festménye a Keresztút első és tizenkettedik állomásának eseményét örökíti meg. Krisztus Pilátus előtt (1881) Varga András atya vezette be a trilógia első darabját a Szentírás részeinek ismertetésével. Figyelmünkbe ajánlotta a vallási pert is, amely Kaifás előtt zajlott. Pilátus a császár hatalmát védte nem törődve a hitbeli dolgokkal. A zsidók istenkáromlással vádolják Jézust. A zsidó vallás szerint az istenká- 8

9 romlót meg kell kövezni. A zsidó ember nem ölhet meg senkit, ezért a főpapok az elitéltetést a római hatalomtól várják. Így kerül Jézus Pilátus elé. Munkácsy Mihályt segítette feladatának és küldetésének megvalósításában Hajnal Lajos szécsényi születésű püspök. A felmerülő, hitbeli kérdések megválaszolásában szorosan együttműködtek. A kép az igazság és hamisság ellentétéről szól. Vélemények ütköztetését láthatjuk. A két főszereplő, a hitében erős Jézus és az elbizonytalanodó, esélyeket latolgató Pilátus. A gyűlöletében feldühödött nép és a vádló főpapok a háttérben maradnak. Megjelenik a hatalom arca, a gyűlölet arca és velük szemben a megvádolt Jézus prófétai magasságba tekintő, a bukásban is a jövőt képviselő erő arca. Jézus arcáról leolvasható a hit mindegyik összetevője, az akarat, az érzelem, és a gondolat. A képen sugárzik a fehér szín, a kékvörös színek mellett. Ecce Homo Íme az ember ( ) A történelmi eseményekkel és a törvénykezéssel ismertetett meg bennünket Kozsuch Zsolt atya. A törvénykezés termében állunk. Pilátus megkorbácsoltatja Jézust. A hamis királyság jelképeivel felruházzák, fejére tövisből font koronát tettek, kezébe nádszálat adtak jogarként. Az önkívületbe bűvölt tömegben, az aljas emberi indulatok elszabadulnak, fenyegető öklök, kinyújtott újjak a pusztítást, a dühöt, a kegyetlenséget, a gyűlöletet, az ostobaságot jelenítik meg. A tömegben a hamuszürke arcú Mária János apostollal mintha azt a kérdést tenné fel: A gonosz győz és elbukik a jó? Egy öregasszony kimenekül ebből a fertőből. Egy parasztasszony meggyőződött arról, hogy Ő Jézus, a Messiás! Ebben a mozgalmas gyűlölet áradatban Jézus méltósága megmarad. A fájdalmak embere megveretésében is erkölcsi magaslatot ér el, Ő a legtökéletesebb ember. Pilátus kiszolgáltatja Jézust a tömegnek. Semmiféle bűnt nem találok benne! Pilátus úgy véli, ezzel a kijelentésével kívül maradhat az eseményeken. A reakciókat dokumentálja a kép. A zsidók nem engedik, hogy Pilátus elbocsássa Jézust. A két főszereplő a gyötrelmek Jézusa, az Isten fia, a nem evilági király, az egy igaz ember és a római állami hatalom legfőbb ura, a félelemmel teli Pilátus. Munkácsy Mihály műalkotását belső megindítottság nélkül nem szemlélheti egy néző sem. Munkácsy Mihály ezt a hetvenhárom életnagyságú alakot felvonultató képét hozta el Magyarországra, az ezredéves ünnepélyre. (1896) 9

10 Golgota (1884) Kovács András atya a rabszolgák kivégzési módjaként elfogadott keresztre feszítésről beszélt. Jézust latin keresztre feszítették, a latrokat a tau vagy egyiptomi keresztre. Van még András kereszt, Y kereszt. A felfeszített ember, fulladásos halált hal a kereszten. Halálba segítés módja a lábszár eltörése, a szív átszúrása. Munkácsy Mihály Golgotája Rembrant Éjjeli őrjárata óta a legmegrendítőbb, világszínvonalú, magyar alkotás. A trilógiából a legszebb. ( ) Alkonyi a kép, vöröslő az égbolt, nyomasztó a sötétség. Diadalt ül a gyűlölet. Krisztusra esik a fény és megvilágítja a három asszonyt, a hóhért és a szakállas férfit. Nincs dicsfény, de Jézus arca átszellemült. Elvégeztetett! Miért hagytál el engem? szinte hallhatjuk. A lángész alkotta alkotásban Jézus a legyőzhetetlen eszme hatalmát testesíti meg. Istenség és emberség egyszerre mutatkozik meg. Munkácsy műve klasszikus alkotás, láttat. Munkácsy Krisztusa valóságos, nem irreális, egy elcsigázottságában is dicső és szép férfit láttat, aki nem menti életét, nem mondja, hogy nem vagyok az Isten fia, hiszen a megváltás felelősségét nem adhatta le. A főpapok nem értik, lehetséges az, hogy egy ember nem menti magát? Egy századost látunk, aki szerint Jézus az Isten fia. Egy arab, nomád lovas, aki fehér lovon ül, mintha egy másik idősíkból, az idők végén a feltámadás tényét jelezné. Eszközökről is volt szó, a dárdákról, a létráról, a láncokról, a szegekről. A képek megtekintésekor az alkotói indulatról is kaphatunk képet. Az alkotás folyamatának eseményeire is derülhet fény a képek megtekintésekor. Besűrűsödhet a levegő egy egy óriás kép előtt, bizonyos derengés, egy kósza gondolat, akár isteni teremtőerő csíra is megmutatkozhat, ami csak a nézőben valósulhat meg. Belénk is költözhet a kép. Mi is lehetünk szereplők. Kivel tudunk azonosulni? Ki az, akin megesik a szívünk? Melyik jelenet űz ki a teremből? Általános megállapítás, hogy csendre, gondolkodásra, érzelmi azonosulásra késztetnek a képek. Munkácsy Mihályt már életében nagy megbecsülés övezte, munkáját az egész világ nagyra értékelte, New Yorkban úgy ünnepelték, mint Kossuth Lajost. A kiváló felkészítést megköszönve reméljük, a jó tárlatlátogatás mellett felemelő hitélményben is lesz részünk. Oltvölgyi Béláné (Hely szűkében a cikk egy része nem került be az újságba, így az írás teljes terjedelmében honlapunkon olvasható. A Szerk.) 10

11 MEGZAVARHATATLAN BOLDOGSÁGUNK A mai ember csak úgy tudja elképzelni boldogságát, hogy azt ne zavarja semmi. Ha cipőjében egy kicsiny kavics nyomja lábát, már nem lehet zavartalanul boldog. Ha száz forinttal kevesebbje van, akkor sem. És mert csak úgy tudja elképzelni boldogságát, hogy az zavartalan boldogság legyen ezért boldogtalan, mert ilyen nincs. Nincs! S ezután vágyik; ez a»kék-madár«, amit kerget, de hiába. Legalábbis ott nincs, ahol keresi. Jézus ezt a»zavartalan boldogság«- fogalmat restaurálja, és e helyett valami különleges boldogságot ajánl fel a tanítványoknak a megzavarhatatlan boldogságot. Míg a legtöbb ember a zavartalan boldogság után vágyik, Jézus azt mondja: Én ennél többet adok! Aki az én tanítványom, annak olyan boldogságot ajánlok fel, amit nem lehet igazán megzavarni. Legfeljebb csak»megfodrozni«lehet, úgy, mint az óceánok felszínét, ahol a legszörnyűbb vihar is csak húsz harminc méterre mozgatja meg a víztömegeket. Így a hívő emberek életének a felszínét is»megfodrozzák«az élet napjai, órái, viharai: ideges is lesz, talán kapkod is, vagy indulatba jön de a dolgok mélyén és mögött a megzavarhatatlan boldogság él. (Részlet Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz című könyvéből Ifjúsági Szösszenetek A március hónap szerintem elég bulis volt a Kör-nek.és új emberek is érkeztek, ja és sokat ünnepeltünk. (: A hónap elején kb. 25 -en Lelkigyakorlatra mentünk Egerbe, amit Pici atya szervezett nekünk. Én nagyon jól éreztem magam, mert jó közösségben nagyon jól elvoltunk. Volt szentségimádás, szentmise, 1 és fél óra csönd, Bibliai részek előadása, császkálás a városban, éjszakai duma-parti, jó kis kert, vicces játékok... vagyis minden, ami a jó kedvhez kell. :) És azt hiszem, sokan éreztük, hogy az Istennek 10-esek vagyunk'. 11 Sajnos a berceli ifjúsági találkozóra nem tudott mindenki eljönni, de azért így is jó volt. Furcsa, hogy a találkozó közösségén belül mi itt is egy kisebb közösséget alkottunk. A találkozó témája a házasság volt, amit meggyőzően mutattak be nekünk. Az idő "kicsit" szeles volt és majdnem megfagytunk, de a süti kárpótolt. Hazafelé az utat végig énekeltük...szerintem csak a busz zúgása miatt hangzottak a dalok hamisnak :D ((vagy tényleg az volt?!)) Luca

12 . NAGYCSÜTÖRTÖK Szent József Plébánia:18:00 Főplébánia:17:30 Somoskőújfalu:17:30 19:00-21:00 Virrasztás, a liturgia után NAGYPÉNTEK Szent József Plébánia: Keresztút majd a liturgia:14:30 Főplébánia: 10-kor keresztút, a Liturgia kezdete:17:30 Somoskőújfalu:17:30 Keresztút, majd a liturgia kezdete: 18:15 NAGYSZOMBAT Főplébánia Szentsír látogatás 9:00 18:00 óráig Szent József Plébánia:20:00 Főplébánia:20:00 Somoskőújfalu:19:30 HÚSVÉTVASÁRNAP Szent József Plébánia: 8:30 Somoskőújfalu: 8:30 Főplébánia: 10:00 Baglyasalja: 11:00 Főplébánia:17:30 Mindenkinek kegyelmekben gazdag, boldog és békés húsvéti ünnepeket kívánunk! Képviselőtestület tagjai, Szerkesztőség, Káplán atyák és a Plébános atya! Kedves Olvasóink! Egy újságunk önköltségi ára kb Ft. Ezért kérjük, hogy aki teheti, adománnyal segítse megjelentetését. Az adományokat abba a perselybe helyezhetik, ahonnan az újságok is elvehetők. Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe honlapunkat: Legközelebbi számunk májusban jelenik meg. Kiadja a Salgótarjáni Főplébánia, a kiadványért felelős szerkesztő Varga András plébános. 12

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az Országba vezető királyi út

Az Országba vezető királyi út XII. évfolyam különszám 2014. április Az Országba vezető királyi út A Szent napokban a Szentírás olyan közeggé válik, amelyen keresztül találkozunk Istenünkkel. Kinyilatkoztatják számunkra, hogy Isten

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben