Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresztút Páli Szent Vince gondolataival"

Átírás

1 Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

2 Bevezető ima Mesterünk, életed és nyilvános működésed alatt számtalan emberrel találkoztál. Az utolsó jeruzsálemi út folyamán is sok találkozás ment végbe a keresztút alatt. Ezeknek a találkozásoknak mindegyike tanítás a mi számunkra. Hisszük, hogy szenvedéseidről elmélkedve, találkozhatunk Veled. Bízunk abban, hogy kinyilvánítod számunkra, miben távolodtunk el Tőled, és hogyan kell élnünk, hogy követőid legyünk, főleg akkor, amikor megtapasztaljuk a nehézséget és a szenvedést. Tanításod segítsen minket, hogy vigasztalást tudjunk adni másoknak, és mindannyian eljussunk a Te országodba. Legyen velünk ezen az úton Páli Szent Vince példája és tapasztalata. Tőle tanuljuk, hogyan kell elfogadnunk keresztünket.

3 I. állomás. Pilátus elítéli Jézust A bíróságról beszélve eszünkbe jut egy ember, akit elítélnek. Mindig kérdezzük: miért akarják elítélni őt? Mit tett, mivel vádolják őt? Mi lesz az ő büntetése? Az igazságot azonban ritkábban kutatjuk. Nem akarjuk megismerni az igazságot a másik emberről. Pilátus megkérdezte: Mi az igazság? (Jn 18,38). Jézusnál válaszol erre a kérdésre. Azt mondja: Én vagyok az igazság (Jn 14,6). Ha vádolnak minket, akár igazságtalanul is, emlékezzünk Szent Vince szavaira, akit egyszer hamisan lopással vádoltak: Mentegetni fogod magadat? Nem igaz, amivel gyanúsítanak téged. Ó, nem, mondta magában gondolatát az Istenhez emelve mégis türelemmel el kell viselnem ezt. Urunk, el akarjuk viselni a hamis híreszteléseket, és az igazságot akarjuk keresni.

4 II. állomás. Jézus vállára veszi a keresztet A szép ajándékokat könnyedén elfogadjuk. Nehezebb azonban elfogadni kötelességeinket és amikor áldozatot kell hoznunk, mert nem könnyű rájuk ajándékként tekinteni. Nem könnyű elfogadni az igazságot saját magunkról, hogy gyengék vagyunk, és szükségünk van a megváltásra. De még nehezebb felajánlani az egész életünket, egész létünket más emberek javára. Páli Szent Vince tanítása: Nem elég, ha én szeretem az Istent, ha a felebarátom nem szereti Őt. Jézus Krisztus, segíts megértenünk, hogy szükségünk van a megváltásodra, és hogy az üdvösség megvalósításában nekünk is szerepet szántál.

5 III. állomás. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt Eleshetünk olyankor, amikor szemben állunk az emberi gyűlölettel. Nehéz rendületlenül megmaradni a támadások közepette. Nem szabad elfelejtkezni az emberi gyengeségről, és arról, hogy a fájdalom és a gyűlölet csak bizonyos határokig elviselhető. Páli Szent Vince így figyelmeztet minket: Felelősek vagyunk nem csak azért a rosszért, melyet teszünk, hanem azért a rosszért is, melyet hibáink miatt más emberek elkövetnek. Üdvözítőnk, segíts, hogy gyengeségem miatt más emberek meg ne botránkozzanak.

6 IV. állomás. Jézus szent anyjával találkozik Édesanyánkat senki nem helyettesítheti. Életünk során tőle kapjuk a legtöbbet. Az anya és gyermeke között különös kötelék van. Minden jó anya gondoskodik szülöttéről. Ez így van Szűz Mária és Jézus esetében is. Eleinte azt gondolhattuk, hogy Jézus Anyja semmit nem tehet. Mégis, ebben a nehéz időben egyszerűen csak ott van, és közbenjáró imával segíti Fiát. Az Ő közbenjárásában bízott Páli Szent Vince is, aki ezt mondja: Vegyetek kezetekbe rózsafüzért. Vegyetek kezetekbe érmet vagy feszületet. Lelketeket emeljetek fel az Istenhez, és beszéljetek Vele. Szűz Mária, édesanyánk, bátoríts bennünket, hogy követni tudjuk Fiadat.

7 V. állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak Cirenei Simonnal találkozva, Jézus olyasvalakivel kerül össze, aki fizikailag erősebb nála. Akkor is, hogy Simon munka után ment haza a mezőről, nem volt annyira elgyengülve az emberi gyűlölet és ítélet miatt. Ennél az állomásnál Jézus az alázatosság példáját mutatja nekünk Ő, a mindenható Isten, elfogadja egy embertől a segítséget. Simonban pedig láthatjuk a jóakaratot, mert nem hagyta magára a szenvedő Isten Fiát. Mi is segíthetünk magának az Üdvözítőnek, amiről Páli Szent Vince azt mondja: A szegényeket szolgálva, magát Jézus Krisztust szolgáljuk. Urunk, taníts meg minket, hogy jó célra használjuk az erőnket, és ha pedig segítünk valakit, úgy tegyük azt, mint Téged magadat szolgálnánk.

8 VI. állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Veronikával találkozva, Jézus találkozik egy bátor és érzékeny nővel. Veronika vissza akarta adni Jézus arcának szépségét. Nem csupán figyelemmel követte az eseményeket. Jézus megjutalmazta az ő bátorságát és szeretetét a kendőjén meghagyta saját arcképét. Páli Szent Vince az ilyen szolgálatokat is szükségesnek tartotta. Amikor ment vissza egy betegtől, akit meggyóntatott és megáldoztatott, ez a gondolata támadt: Nem lehetne-e összegyűjteni nőket és arra bátorítani őket, hogy az Istenbe vett hitük erejével, rászorulókat és betegeket szolgáljanak? Urunk, segíts, hogy szívünk hasonlítson a tiédhez hasonlóvá legyen, és tetteinkben mindig látható legyen a Te arcod.

9 VII. állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt Ez a második esés a fáradság következménye. De a fáradságnak nem szabad elkedvtelenítenie sem azt, aki elesett, sem azokat, akik mellette vannak. Ha látjuk a fáradozást, nem szabad közömbösen állnunk, nem szabad elfelejtkeznünk a jóságról, mely nagy segítséget jelenthet azok számára, akik elfáradtak. Azt kell kérdeznünk magunktól, mint Páli Szent Vince: Megérdemeltük-e azt a kenyeret, melyet elfogyasztunk? Ezt a kenyeret, melyet a szegények munkájának köszönhetünk? Jézus, taníts meg minket elfogadni a saját és más emberek gyengeségét, de ne engedd, hogy mindent ezzel próbáljunk magyarázni.

10 VIII. állomás. Jézus megvigasztalja a síró asszonyokat Jézus keresztútja során találkozott a síró asszonyokkal. Sírjatok inkább magatok és gyermekeitek miatt (Lk 23,28). Ezekkel a kemény szavakkal Jézus nem elutasítja az asszonyok együttérzését, hanem teljesíti a küldetését. Jézus szavai a lelkiismeretünket formálják. Páli Szent Vince szerint a következő feladatunk: Egyszerűen kell beszélnünk, soha nem kétértelműen; soha nem keresve saját anyagi vagy érzéki hasznunkat; sohasem azzal a szándékkal, hogy valakit a mi oldalunkra csábítsunk; sohasem a saját dicsőségünkre vagy nyereségünkre. Mindig csak azért kell beszélnünk, hogy elnyerjük Isten tetszését. Jézus Krisztus, add hogy soha semmi se fojthassa el hangodat a mi szívünkben.

11 IX. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt Azt gondolhatjuk Jézust látva ennél az állomásnál, hogy nem képes befejezni a küldetését. De nem adja fel. Feláll és megy a Golgota csúcsa felé. Mi is próbáljunk Páli Szent Vince tanítását követve élni, aki azt mondja: A munka saját magában, hála Istennek, penitenciaként szolgál nekünk a fáradság miatt, melyet a testünktől kíván. Mesterünk, segíts, hogy kitartóak legyünk jó cselekedeteinkben akkor is, ha ez sok fáradságba kerül.

12 X. állomás. Jézust megfosztják ruháitól Ennél az állomásnál Üdvözítőnket látjuk, akitől mindent elvettek. De nem csak egy szánalomra méltó koldust szabad látnunk benne. Érdemes rá tekinteni akkor is, amikor sem szép, sem ékes, akkor, amikor a külsejére nézve nem vonzó (Iz 53,2). Akkor is, amikor mindenét elvették tőle, nem veszítette el saját méltóságát. Páli Szent Vince így figyelmeztet: Krisztus megalázkodása ez volt a szeretet; a szeretet az Ő munkája volt. Szeretetből szenvedett és imádkozott. Minden, ami történt Krisztus bensőjében és egész külső tevékenysége során, ez nem más, mint a szeretet állandóan ismételt aktusai. A szeretet vezette Őt ahhoz, hogy megvetette mindazt, ami a világé, megvetette a világ szellemét, a vagyonát, fölébe állt az örömöknek és dicsőségnek. Uram, add hogy a Te szemeddel tekintsek felebarátaimra.

13 XI. állomás. Jézust keresztre feszítik A keresztrefeszített Jézusra feltekintvén, az engedelmesség példáját látom. Teljesen aláveti magát az Atya akaratának, de engedelmeskedik azoknak is, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni (Mt 10,28). Az engedelmesség erényét Páli Szent Vince nagyra becsülte, és azt mondja: Boldogok, akik engedelmesek voltak, és szerencsétlenek azok, akik gőgösek, akik nem tudnak engedelmeskedni. De boldogok azok is, akik még nem hallgattak a rosszra, és mindig szeretnének engedelmessé válni. Mesterünk, segíts, hogy lássuk az élet értékét, de az életünknél drágább legyen a Te akaratod elfogadása és teljesítése.

14 XII. állomás. Jézus meghal a kereszten A felajánlás csúcsa. Jézus mindenét odaadta, magának nem hagyva semmit. Szeretet nélkül, végtelen szeretet nélkül, nem lenne lehetséges ez az áldozat. Minden kereszténynek az a feladata, hogy kövessük ezt a szeretetet. Nekünk magunknak is követnünk kell ezt a szeretetet. Az az ember, aki szereti Istent és felebarátját, hallhatja Krisztus szavait: ma velem leszel a paradicsomban (Lk 23,43). Milyen kell hogy legyen az én szeretetem? Erre a kérdésre Páli Szent Vince így válaszol: Szeretettel szenteljük magunkat Istennek, szeretettel, amely néha fájdalmat okoz. Urunk és sokan a szentek közül is többet tettek szenvedésük által, mint tevékenységük által. Krisztus, add hogy nagy dolgokat tehessünk a szeretet által.

15 XIII. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről Jézus halála után testét levették a keresztről. Szűz Mária tisztelettel és szeretettel felkarolja Jézus testét. A kétségbeesés elől csak a hitben találhatunk ilyenkor védelmet.páli Szent Vince mondja: Szűz Mária kegyelemmel teljes és mentes minden bűntől. Ő a példaképünk, hogy hogyan kell felkészülnünk Urunk eljövetelére. Szentáldozáshoz járulva úgy szeressük Urunkat, mint egész élete folyamán szerette Őt Szűz Mária. Isten Anyja és a mi Anyánk, aki teljesen felajánlottad magad szeretett Fiad művének, ébreszd fel szívünkben az Eucharisztiában jelenlévő Jézus iránti szeretetünket és tiszteletünket.

16 XIV. állomás. Jézus testét sírba teszik Ettől a pillanattól kezdődik a reményteli várakozás Jézus feltámadására. Krisztus a mi reményünk, amely nem csal meg (Róm 5,5). Ezért mi is várhatjuk az új életbe való feltámadásunkat. De soha nem szabadulunk a kérdésektől: Miért? Miért halnak meg azok is, akik annyi jót tesznek? Válaszként olvassuk Páli Szent Vince szavait: Isten néha próbára tesz bizonyos embereket, és ezért engedi azt, hogy ilyen dolgok történjenek. Urunk, erősítsd hitünket és szeretetünket.

17 Befejező ima Urunk, végigjártuk Veled a keresztutat. Ez az elmélkedés segítsen nekünk másképp nézni minden eseményre, amely velünk történik. Segíts, hogy kövesselek Téged a kereszt hordozásában és a felebarátaink iránti irgalmasságban. Akkor azzal a reménnyel élhetünk, hogy találkozunk Veled, Szent Édesanyáddal, Páli Szent Vincével és mindazokkal, akik drágák a mi számunkra.

Thomas Merton Uram, követni akarlak

Thomas Merton Uram, követni akarlak Thomas Merton Uram, követni akarlak Előkészületi ima Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat -- mennyei Atyád iránti engedelmességből

Részletesebben

Keresztút. Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik."

Keresztút. Életrajz Minden hivatás a szeretetben gyökerezik. Keresztút Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik." Zdenka nővér, Cecília Schelingová,1916. december 24-én született Kriván (Krivá) az Alsó-Kubin-i (Dolny Kubín) járásban. Diákéveit 1929-től

Részletesebben

I. PILÁTUS HALÁLRA ITÉLI JÉZUST

I. PILÁTUS HALÁLRA ITÉLI JÉZUST BEVEZETÔ IMA Uram, Jézus, a te keresztutad nem csak a nagyböjti idôre vonatkozik, hanem életem minden napjára feladatot ad. A keresztút járása arra szolgál, hogy a Te kínszenvedésed tükrében meglássuk

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele A mai naptól kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az Egyház három

Részletesebben

Kálvária Keresztút. Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben

Kálvária Keresztút. Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben Kálvária Keresztút Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben A szó jelentése: koponyák helye. Josephus Flavius zsidó történetíró leírásából ismert, hogy a hegyet az

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért

Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért Imakilenced Eppinger Erzsébet, Mária Alfonza Anya, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Alapítónője (1849. augusztus 28., Bad Niederbronn,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Imák Szent Ritához Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Tartalomjegyzék Könyörgés 3 Közbenjárást kérő ima Szent Ritához 3 Szent Rita rózsakoszorú 4 Litánia Szent Rita

Részletesebben

A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA. Bevezetés

A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA. Bevezetés A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA (Kollár Ferenc) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején Te magad szenvedted végig

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

A szabadulás rózsafüzére

A szabadulás rózsafüzére Regis Castro Maisa Castro A szabadulás rózsafüzére 10. angol kiadás Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) 2,800,000 eladott példány portugál, spanyol és angol

Részletesebben

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT RÓZSAFÜZÉR Tartalom 1/ Elõszó helyett 2/Azoknak, akik keresnek és még bizonytalanok 3/ Akik csak kritizálni akarnak, azoknak ezek a sorok válaszolnak 4/ Ima azért,hogy mások

Részletesebben

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 1 Jézus nyomában Lelkigyakorlatok a hétköznapokban 2009 Nagyböjt - Húsvét Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Összeállította: Koronkai Zoltán SJ és Bartók Tibor SJ 2 Bevezető Akit életkörülményei akadályoznak

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

Dr. Szederkényi László: Az engesztelés és a kiengesztelődés a szenthagyományban

Dr. Szederkényi László: Az engesztelés és a kiengesztelődés a szenthagyományban Dr. Szederkényi László: Az engesztelés és a kiengesztelődés a szenthagyományban A katolikus felfogás szerint az engesztelés sértés jóvátétele vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben