Intés a gyűlölet ellen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intés a gyűlölet ellen"

Átírás

1 Intés a gyűlölet ellen Az szeptember 26-i szárazajtai tragédiára emlékeztek Az szeptember 26-i magyarellenes mészárlásra emlékeztek a tragédia évfordulóján Szárazajtán. Az erdővidéki faluban 67 évvel ezelőtt a Iuliu Maniu Erdélyi Önkéntes Ezred Gavril Olteanu vezette brassói különítménye tizenkét helybéli magyart végzett ki közülük kettőt lefejezett, egyet súlyosan megsebesített, néhányat pedig súlyosan bántalmazott. Van, aki megkérdezi, hogy mire való az emlékezés. Van, aki azt mondja, hogy ideje volna fátylat borítani a múltra, s ezzel együtt az 1944 szeptemberében Szárazajtán történtekre. Talán igazuk is lehet, de ne tévesszük szem elől, hogy ha az elődeinkkel történteket, ha népünk történelmét a feledés homályában hagyjuk, jövőnk sem lesz ezekkel a szavakkal fordult a szárazajtai református templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezethez Bartalis Szélyes Pál. Az egyházközség lelkésze az Apostolok cselekedeteiből idézve a Damaszkusz ellen gyűlölettel és a pusztítás szándékának dühével induló, a keresztényeket kíméletlenül üldöző Saulus történetéhez hasonlította az szeptember án az erdővidéki falura törő Maniu-gárda tettét. Kiemelte azonban azt a lényeges különbséget, hogy míg a Damaszkusz felé igyekvő Saulusnak egy látomás hatására a szíve megenyhült, s megtérve immár Pál apostolként hirdette az új hitet, addig a Maniu-gárdát és vezetőjét, Gavril Olteanut elvakította a gyűlölet, az ő esetükben nem következett be a Bibliából ismert pálfordulás. Ma sincs annál fontosabb, mint meghallani Krisztus szeretetet hirdető szavát, ezért úgy kell emlékezni, hogy ne gyűlölködjünk fogalmazott Bartalis tiszteletes. Gubcsi Lajos, a magyar Honvédelmi Minisztérium kommunikációs cégének (Zrínyi Média Kft.) nemrég lemondott vezetője felolvasta Hende Csaba honvédelmi miniszternek a szárazajtaiakhoz intézett levelét, amelyben a tárcavezető egyebek mellett megemlíti, hogy a Szárazajtán kiontott vér még drágábbá teszi a szülőföldet. Ezt követően Gubcsi átadta a szárazajtai Lármafa Kulturális és Sportegyesületnek az általa létrehozott, a Kárpát-medence történetéről szóló, hat díszkötetből álló Ex libris-díjat. Kovászna megye tanácsának elnöke, Tamás Sándor a régi megyezászlónak egy újonnan készült példányával ajándékozta meg a falut, összefogásra buzdítva a közösséget. A megemlékezés az áldozatoknak a falu központjában álló emlékművénél folytatódott. Vargha Mihály Sepsiszentgyörgyön élő szobrászművész 1994-ben felállított, az áldozatokat jelképező alsórákosi bazaltoszlopokból álló alkotása előtt a szárazajtai fiatalok rövid műsorát követően Bacon község polgármestere, Bardocz Csaba békére intő szavakkal fordult a gyülekezethez. Az áldozatok leszármazottai, egyházi és világi intézmények, valamint magánszemélyek helyeztek el virágokat az emlékmű talapzatán. A magyarok ellen az volt a mondvacsinált vád, hogy fegyveresen segítették a németeket a falu térségében szeptember 4-én kibontakozott román német katonai összecsapásban. Ezt megelőzően Románia augusztus 23-i átállása nyomán a szovjet és a román csapatok gyors előrenyomulásba kezdtek, szeptember 2-án pedig román csapat fészkelte be magát Szárazajta térségében. Az egység két nap múlva egy visszavonuló kisebb német csoporttal tűzharcba keveredett, az összetűzés mindkét oldalról áldozatokat követelt, néhány szárazajtai román lakos pedig helybéli magyarokat tett felelőssé tizenhárom román katona életéért. Sepsiszentgyörgy szeptember 8-i elestét követően a román csapatok visszatértek, és a szovjetekkel közösen újra megszállták Szárazajtát, de nincs adat arról, hogy ezek a helyi magyarokat vétkeseknek találták volna az elesett román katonák ügyében. A magyarok vétkességét az ig elhúzódó ún. Szárazajta-per során meghallgatott román katonatisztek, illetve román katonai források sem tudták megerősí- Szárazajta, szeptember 26. Virágok a gyűlölet és a feledés ellen 3

2 teni. A feltevések, a hallomásból szerzett információk, valamint a korábbi sérelmek viszont elegendőknek bizonyultak ahhoz, hogy a Gavril Olteanu vezette brassói Maniu-gárda néhány szárazajtai román lakos közreműködésével szeptember 25-én éjszaka megtervezze, majd másnap reggel végrehajtsa a vérengzést. Ennek során a gárdisták saját otthonában lőtték meg a 34 éves Gecse Bélát, a 35 éves Málnási Józsefet, az iskolaudvarba erőszakkal összeterelt falunépe szeme láttára lefejezték a Nagy-fivéreket, a 21 éves Sándort és a 25 éves Andrást. Ugyanott agyonlőtték a 49 éves Szép Albertet és feleségét, az 50 éves Málnási Reginát, a 38 éves Tamás Lászlót, a 38 éves Elekes Lajost, a 42 éves Szép Bélát, a 62 éves Németh Gyulát, a 62 éves Szabó Béniámot és az 51 éves Németh Izsákot. Sortüzet lőttek még a 39 éves Nagy D. Józsefre, akinek a lövések egyike csak a fogsorát roncsolta szét, sebeiből pedig felépült. Ennek a tragédiának az előzményeit, körülményeit és következményeit tárgyalja a baróti Tortoma Kiadó gondozásában most megjelent Szárazajta című kötetem második, bővített kiadása. A visszaemlékezések mellett a nyomozati, illetve peranyagból is bőven merítő, terjedelmes levéltári forrásközléssel ellátott könyvet a megemlékezés zárásaként mutattuk be. Benkő Levente Tí z é v e s a Kö z m a g 4 Sziklaszilárd háttérrel. A tízéves Közmag csapata. Humán vagy reál tantárgy-e a közgazdaság? Költői a kérdés, a válasz sem kétséges rá, mégis feltették, mégis el kellett hangoznia Torockón, a Brassais Véndiák Alapítvány Ifjúsági Szabadidő Központjában, az ifjúsági diákmagazin tizedik évfordulója alkalmából. Persze, aki csak egy könyvelő vagy egy banktisztviselő számsorait, egyenlegeit, mérlegkönyvét látja, könnyen a hagyományos szemlélet végletekig leegyszerűsített változatának csapdájába eshet. Hiszen a mai közgazdaság régen nem csupán pénzügy és számvitel, de munka- és a vállalkozáskultúra, a marketing, a menedzsment is, mind-mind a társadalomtudományokra, a mélylélektani ismeretekre épít. Elég, ha példának a reklámok tudatalattinkat megcélzó rafinériáira hivatkozunk. Amikor tíz évvel ezelőtt egy lelkes csapat a Közmagot elindította, még az alakuló piacgazdaság varázsának, a fogyasztói társadalom közelségének az illúziójában éltünk, a hozzánk is begyűrűző világválság csak később józanított ki valamennyire. A gyors és könnyű meggazdagodás csábító szirénhangjai mellett csak később kezdtünk rádöbbenni az átgondolatlan terjeszkedés korlátaira, a nyersanyag- és energiaforrásaink szűkösségére, a demográfiai robbanásra, az emberi tevékenység okozta klímaváltozások visszafordíthatatlanságára, természeti környezetünk felelőtlen kiszipolyozására, a civilizáció önmaga okozta fenyegetéseire. De a valósággal való higgadtabb szembenézés sem jelenthetett hátraarcot, sőt az emígy árnyalt piacgazdaság kialakulása még szükségesebbé tette a gazdasági kultúra propagálását. Az új időknek új dalait nemcsak a pénzügyi siker csúcsait megcélzó vállalkozóknak, átmeneti korunk mediatizált sztárjainak, de a piacon önmagukat felkínáló egyszerű munkavállalóknak is el kellett sajátítani. És nem lehet vitás, a két csoportból melyik a népesebb... Brassais középiskolás diákok, a közgazdasági osztályok tanulóinak lapjaként tíz éve indult a Közmag. Igaz, eleinte még inkább csak a napi leckét próbálták másképpen felmondani, de az eleven, a lüktető diákélet, a szórakoztató, olvasmányos ismeretterjesztés is hamar bekerült a lapba. Az egykori diákszerkesztők mostanára már az egyetemet, a mesterit is maguk mögött hagyták. Van, aki a doktorátussal viaskodik, van, aki már a saját maga ura, kinőtték magukat az alapítók. A kolozsvári Brassai Gimnázium közgazda-

3 sági osztálya viszont megszűnt, a lapot a Romániai Magyar Közgazdász Társaság vette védőszárnyai alá. Az RMKT Ifjúsági Frakciójával pedig kialakult az a bázisközösség, amelyből a megújult szerkesztőbizottság is verbuválódott. Ők azok, meg néhány idősebb támogató, akik a tizedik évfordulón úgy álltak a fényképezőgép lencséje elé, hogy háttérnek a Székelykő rendíthetetlen sziklatömbjét választották. Ilyen kőkemény, sziklaszilárd hátteret, munkatársakat és olvasókat kívánunk nekik a következő tíz-húsz-harminc esztendőre is! Krajnik-Nagy Károly A XVII. Partiumi Honismereti Konferencia A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság augusztus 26-a és 28-a között Mezőhegyesen, Békés megyében szervezte meg a XVII. Partiumi Honismereti Konferenciát. A rendezvény társszervezői voltak a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és Mezőhegyes Önkormányzata. A konferencia fővédnöke Hende Csaba honvédelmi miniszter, védnöke Bartha Elek, a Debreceni Tudományegyetem tanszékvezető tanára és Kovács József parlamenti képviselő, kórházigazgató főorvos volt. A Szózat eléneklése után Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Markovits Milán főhadnagy, tábori lelkész tartott áhítatot. Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Üdvözlő beszédet mondott Dénes Zoltán debreceni egyetemi docens, mint társszervező, Isaszegi János ny. vezérőrnagy, Bartha Elek tanszékvezető egyetemi tanár, Kovács József parlamenti képviselő, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, Kovácsné Faltin Erzsébet, Mezőhegyes polgármestere, Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet főigazgatója, Debreczeni- Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke és Antalné Erdei Dóra, az Általános Művelődési Központ igazgatója. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Hasas János az RMDSZ országos elnöksége nevében, valamint Tóth József emeritus professzor, a Pécsi Egyetem volt rektora és Balázsi József, Érsemjén polgármestere. Ezt követően átadták a Fényes Elek-díjakat. Az idén díjban részesült Wanek Ferenc (Kolozsvár), Makai Zoltán (Nagyvárad), Halász Péter, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke (Gyimesközéplok). Az elnökség döntése alapján Höhn József megkapta posztumusz a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság tiszteletbeli tagsági címet. Az elismerő oklevelet és a tagsági könyvecskét özvegye vette át. A konferencia fő témái: a védelmi rendszerek, a nagybirtokok és az ipar története a történelmi Partiumban és Bánságban. Az előadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Mezőhegyes megismerésével kezdődött. Tóth József emeritus professzor (Pécs) Mezőhegyes és környéke földrajzi viszonyait, Dénes Zoltán (Debrecen) Mezőhegyes történetét ismertette, Starmüller Géza (Kolozsvár) a Partium Erdélyhez való kötődéséről és a partiumi várrendszerről értekezett, Isaszegi János (Budapest) pedig Mezőhegyesnek a török hódoltság alóli felszabadító harcokban játszott szerepéről beszélt. Ezután Dukrét Géza fényképeiből Pásztai Ottó fotókiállítást nyitott meg Épített örökségünk Bihar megyében címen. Ezt követően a társaság a várossal ismerkedett. Meglátogattuk Magyarország legnagyobb ménesét, s a műemlék épületeket, este pedig egy felemelő hangversenyt hallgattunk meg a helyi Szent György-templomban. Másnap délelőtt, programon kívül, Kovács Rozália egy műemlék elpusztítását ismertette: Érmihályfalva és Érsemjén határán, a határátkelő felé vezető úton egy, a 19. század közepe táján épült, egylyukú téglahidat romboltak le. Ezután Fleisz János és Fleisz Judit (Nagyvárad) Magyarország 20. század eleji gazdasági fejlődéséről, ezen belül a partiumi iparosodási törekvésekről, Dánielisz Endre (Nagyszalonta) Szalonta várának históriájáról, Pásztai Ottó és Makai Zoltán (Nagyvárad) pedig Bihar megye ipartörténetéről értekezett. Dukrét Géza (Nagyvárad) bemutatta a múlt század elején tevékenykedő iparteremtő nagyváradi személyiségeket, Puskel Péter (Arad) Arad ipari fejlődését ismertette a céhes élettől az ipari parkokig, Jancsó Árpád (Temesvár) az Arad Temesvár vasútvonal történetéről és jelentőségéről értekezett, Kupán Árpád (Nagyvárad) Mezőtelegd ipartörténetét ismertette. Dénes Zoltán Nagybirtokok a Partiumban és a Bánságban címen tartott átfogó előadást, Vajda Sándor (Borosjenő) a világosi Bohus család birtokairól és szerepéről beszélt. Szabó István (Sarkad) a sarkadi cukorgyár szomorú történetét, Tácsi Erika (Temesvár) a temesvári nyomdákat mutatta be. Blazovits László egyetemi tanárnak (Szeged) a gyulai vár alkalmazottai számára május 11-én kiadott rendtartásáról szóló tanulmányát Kalmár Edit (Mezőhegyes) olvasta fel. Ujj János (Arad) az aradi vértanúk tiszteletére a Kárpát-medencében állított emlékműveket, emléktáblákat is- 5

4 mertette, mintegy felvezetve egyben az erről szóló, most készülő könyvét. Az utolsó előadást Merlák Zsuzsa (Mezőhegyes) tartotta, aki a város katonai és ipartörténeti emlékeit ismertette. A konferencia tisztújító közgyűléssel végződött, amelyen Dukrét Géza elnök beszámolt az utóbbi négy év tevékenységeiről. A kiegészítő hozzászólások utáni tisztújításon Dukrét Gézát elnökké, Bara Istvánt (Szatmárnémeti) alelnökké, Mihálka Nándort ifjúsági alelnökké, Kiss Anna-Máriát pedig titkárrá választották. A napot záró polgári esten közreműködött Farkas Major Annamária előadóművész, operaénekes. A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott Hódmezővásárhelyen, Széphegyi László építészmérnök vezetésével. Megtekintettük a református ótemplomot, a városházát és a Fekete Sas vigadót, Orosházán a Jézus szívének szentelt római katolikus templomban megkoszorúztuk gr. Széchenyi Miklós nagyváradi püspök sírját. Újkígyóson Harangozó Imre vezetésével megnéztük a Szűz Mária Szent Nevének tiszteletére szentelt templomot s a A mezőhegyesi konferencia részvevői Wencheim család sírhelyét, valamint a népfőiskola gyűjteményét, Szabadkígyóson a Wenckheimkastélyt. Gyulán Dénes Zoltán vezetésével megnéztük a városháza dísztermét, ahol azalpolgármester fogadta a társaságot. A konferenciát anyagilag támogatta a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata, Békés megye és Mezőhegyes önkormányzata, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Dukrét Géza 6 Wanek Ferenc laudációja A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kolozsvári fiókszervezetének vezetője, Wanek Ferenc sokfelé ágazó életútja messziről indult. Erdélyben, a Szeben megyei Nagydisznódon született október 21-én. Édesapja a szász Wanek Franz Traugott kőolajfúró mérnök, édesanyja Tonk Karolina volt. Bátyja, Wanek Péter Ferenc építészmérnök. A lelkes, törekvő, ambiciózus jelleméhez feltehetően az is hozzájárult, hogy édesapa nélkül nőtt fel. Ugyanis augusztus 25-én, a németek elleni pálfordulás harmadnapján, pontosan tudva, hogy kicsoda, a kőolajfúró mérnököt az utcán lőtték le Plojesten, mert német volt. Édesapja halálhírét csak két hónappal később tudta meg az édesanyja, két nappal Wanek Ferenc születése után, ekkor bátyja, Péter Ferenc még csak két és fél éves volt. Felesége Boros Judit matematikatanárnő, a kolozsvári Apáczai Gimnázium aligazgatója. Gyermekei: Andrea Enikő képzőművész, vállalkozó, Ferenc képzőművész, reklámgrafikus, Tamás pedig számítógép-forgalmazó és -javító. A szabad idejében botanikát, zenét, költészetet szerető, tájfutó és természetjáró Wanek Ferencet aki nem akármilyen fokon foglalkozik Erdély középkori történetével és vártörténetével megkérdeztem, minek vallja magát. Geológus vagyok volt a rövid válasza. Tudományos kutatási területei a földtan, őslénytan, rétegtan, tudománytörténet, de a földfelszínalaktan és környezetföldtan is. Tudományos dolgozatai 86 kötetben, folyóiratban és konferencia-kiadványban jelentek meg. Ezen kívül még 55 előadás- kivonat, 30 tudománynépszerűsítő írás, 60-nál több újságcikk, recenzió, előszó, tankönyvfordítás jelent meg tollából. Kéziratos kutatási jelentéseinek, szakértői véleményeinek száma több mint 130. Gyermekkorában botanikus akart lenni, ugyanakkor rajztehetsége is megmutatkozott ben érettségizett Nagyváradon, majd Kolozsváron elvégezte a 3 éves Tanárképző Főiskola Képzőművészeti Karát. Szeretettel emlékszik vissza Kristófi János és Mottl Román nagyváradi, valamint Forró Antal, Balaskó Nándor és Mircea Vremir ko-

5 lozsvári tanáraira ig általános iskolai rajztanár volt a Bihar megyei Fugyivásárhelyen, Nagyváradon és Bihardiószegen. Sokat rajzolt, festett, rájött, hogy a művészet nem tűri meg a középszerűséget, úgy gondolta, neki más területen kell keresnie a teljes értékű életet. Ugyanakkor a diószegi iskolában az erős nacionalizmus légköre elgondolkoztatta, hogy olyan foglalkozás után nézzen, ahonnan nem lehet általános oktatásba kerülni, s ez a geológia volt. Dicséretére válik, hogy két és fél éves rajzpedagógiai gyakorlata alatt, az ő biztatására többen indultak falusi környezetből képzőművészeti pályára, olyanok, akik később fényesen bizonyítottak (Igazság Radu, Márkus Barbarossa János, Ioan Mihele, Murányi Mátza Éva és mások), akik közül egyesek főiskolai tanárok lettek, és később az ő gyermekeit is tanították ban a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem Biológia, Földrajz és Földtan Karának földtan szakán Wanek Ferenc évfolyamelsőként 10-es általánossal államvizsgázott. Dolgozott bányában, volt geológuskísérő, térképező geológus, kutató és főkutató a kolozsvári Földtani Kutató és Feltáró Vállalat belényesi és óradnai részlegén, a Nagy-Szamos forrásvidékén, a BBTE Árokaljai Kutatóközpontjában, szakértő a MOL megbízásában, majd főkutató Románia Földtani Intézetének kolozsvári fiókjánál. A doktori disszertációja megvédése körüli időben, amikor már felvállalta az állami támogatású, önálló erdélyi magyar tudományegyetem ügyét felkaroló Bolyai Társaság elnöki feladatát, sok, olykor durva támadás érte, így dolgozata nyilvános megvédésétől elállt től egyetemi oktatóként is működött. Előbb a Babeş Bolyai Tudományegyetem Biológia Földtan Karának magyar tagozatán a földtan, őslénytan és rétegtan tanára, majd főállásban, között adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Tudományok és Művészetek Karán, általános, regionális és környezetföldtant, valamint földfelszínalaktant adott elő. Ezekkel párhuzamosan, a BBTE Földrajz Karán a fizikai földtan és Románia regionális földtana tantárgyakat tanította. Megemlítendő, hogy mindeközben államvizsgai és diáktudományos dolgozatokat vezetett, háttérirányítással segítette a geológus egyetemisták önképző körét, szakmai diáktáborok irányítója volt, bányászati, kohászati és földtani, valamint tudománytörténeti konferenciákat szervezett (eddig összesen 26-ot), lexikonkötet- és kiadvány-lektorálásokat végzett, a tudománynépszerűsítés terén pedig előadások, filmek, televízió- és rádióműsorok, múzeumi kiállítás-rendezések fűződnek nevéhez. Hosszú azoknak a szakmai és társadalmi szervezeteknek a sora, amelyeknek aktív tagja. Hogy csak néhányat említsek: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2010-től), alapító tagja az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságnak, a Bolyai Társaságnak és a Collegium Transsilvanicumnak. Számos bel- és külföldi szervezet vezetőtestületi tagja. Külföldi tanulmányi ösztöndíjakban részesült, 1992-ben a Magyar Tudományos Akadémia, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, 2001-ben pedig a Domus Hungarica jóvoltából. Ezeken kívül oktatói ösztöndíjak, kitüntetések, tiszteletbeli tagságok, díjak, emlékérmek, elismerő oklevelek sora zárul egyelőre a 2010-ben kapott Báthory István-díjjal, amit az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácstól a Bolyai Egyetem újraindítása érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért kapott. Igen jelentős tudománytörténeti tanulmányai közül elsősorban a 2009-ben megjelent Hitvallás és Tudomány az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei című ünnepi kötetben Koch Antalról ( ), a magyar geológia egyik legjelentősebb alakjáról, a 19. és a 20. század kolozsvári és budapesti magyar földtanoktatás egyik meghatározó egyéniségéről írt dolgozatát említeném. Külön tanulmányai: Az erdélyi földgáz felfedezésének igaz története, A földtanoktatás története a Bolyai Tudományegyetemen stb. Szakdolgozatai összeállításánál hasznát vette rajzkészségének. A földtant megelevenítő, az ásványok, kőzetek és kövületek szerepét-rendeltetését tükröző kiállítások szakszerű rendezését is vállalta. STARMÜLLER GÉZA (Elhangzott a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság XVII. Partiumi Honismereti Konferenciáján, Mezőhegyesen, augusztus 26-án.) 7

6 Galéria Váczy Margit születésének centenáriumára 8 Váczymama! mindannyian, ezerszám csak így emlegettük a Brassaiban. Az akkor kissé gunyoros, diákcsínyes becenév tulajdonosának emlékét mára teljes tisztelettel idézem fel. Neki is köszönhetem, hogy képzőművész-rajztanár lett belőlem. Ma is magam előtt látom kis, törékeny alakját, szelíd tekintetét, s amint sietős léptekkel viszi a számára kicsit túlméretezett osztálynaplót. Óráin kissé sipító hangon próbálta fegyelmezni a zajos osztályt. Szép kalligráfiával, de már reszketeg kézzel írta be a jegyet az ellenőrzőbe. Idős volt már, nyugdíjazás előtt állt. Biztatott, hogy a rajzórákon kívül, szabadidőmben is festegessek. Aztán szólt, hogy hozzam be az iskolába a képeimet, kiállított az osztály elé, s nekem minden rajzomról mesélnem kellett. Brassais napokon ezekből a munkáimból rendezett kiállítást a könyvtárteremben. Nemrég Bartók Katalin egyetemi tanár, a Váczyhagyaték gondozója hívta fel a figyelmemet, hogy Váczy Margit idén lenne százéves. Felmentem a lakására átnézni a hagyatékot. Először egy régi bőröndöt nyitottunk ki. Tele volt egy élet emlékeivel: kiállításokról írt és kiollózott régi újságcikkekkel, fiatal- és idősebb kori fényképekkel, számos festmény fotómásolatával, művésztársak kiállítására szólító meghívókkal, iskolai és egyetemi oklevelekkel, kiállítási vendégkönyvekkel, s még hosszan sorolhatnám az ereklyéket. Több megsárgult, hos szúkás névjegykártyán egyszerűen csak ennyi szerepelt: Dr. Váczy Margit tanárnő, Kolozsvár. Pedig hozzá lehetett volna írni azt is: festőművész, restaurátor, jogászdoktor. Váczy Margit május 6-án született Abrudkerpenyesen, református családban. Bevallása szerint már az elemiben kedvenc időtöltése volt lerajzolni mindent, amit látott, de főleg növényeket, virágokat ban érettségizett Gyulafehérváron és 1934 között Kolozsváron, majd Temesváron végezte el a Belle Arte Képzőművészeti Főiskolát Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Papp Sándor és Romul Ladea tanítványaként. Oklevelének tanúsága szerint a képzőművészeti főiskolán akkoriban olyan tárgyakat tanítottak, mint például alakrajz, festészet, Munka közben szobrászat, díszítőművészet, síkmértan, perspektíva, művészettörténet, művészi anatómia, esztétika, műépítészet, pedagógia, kompozíció. Festészeti vizsgamunkái közé tartozott az akt, a fejtanulmány és a kompozíció. A négy főiskolai év után egyetemi tanulmányainak ötödik esztendejét Budapesten a Képzőművészeti Akadémia képrestaurátori szakán végezte. Szívvel-lélekkel dolgozott. Egy vele készült interjúban így emlékezett: Ajánlólevelet kaptam a Louvre-ba; nyakamba vettem a világot, elindultam kitanulni a mesterséget. Pontosan tudtam, mit vállalok. Nem csak alkotni kell, meg is kell őrizni a műalkotásokat. Tanulmányai kiegészítéseként Európa számos híres múzeumának restaurátor műhelyében, így a Louvre mellett a bécsi Kunsthistorisches Museumban, a müncheni Alte Pinakothekében, emellett Velencében, Rómában, majd a budapesti Nemzeti Múzeumban is dolgozott ben indult el a rajztanári pályán a gyergyószentmiklósi Római Katolikus Leánygimnáziumban, ahol 1938-ig tanított. Ezután lett a kolozsvári Állami Tanítóképző tanára. Pericle Capidan, az ekkor már neves művészpedagógus újabb, egyéves pári-

7 zsi tanulmányútja idejére a fiatal és törékeny Váczy Margitot kérte fel a helyettesítésre, akinek tudására és igényességére jellemző, hogy még a fiúosztályban is kézben tudta tartani a gyeplőt, és fegyelmezni tudta a rakoncátlankodókat. Váczy Margitot november 23-án 13 férfikandidátus társaságában egyedüli nőként avatták a jogtudományok doktorává a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. Mindig célratörő és határozott természete vezérelte, ennek is köszönhette, hogy művészi-tanári pályája és jogi tanulmányai mellett a matematika földrajz tanári szakot is elvégezte. Bolondnak hisznek mentegetőzött, amikor mindezekről faggatták ben szerezte meg a II., majd 1969-ben az I. tanári fokozatot. Erdélyben ún. megyeközi szaktanfelügyelő is volt. A legtöbbet kolozsvári középiskolákban tanított, 38 éves tanári pályája utolsó szakaszában, 1950-től az 1971-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a 7-es Számú Középiskola a mai Brassai Sámuel Gimnázium tanára volt ban az oktatásban kifejtett különleges érdemeiért Éltanár oklevelet kapott az akkori tanügy-minisztériumtól. 83 éves korában, április 25-én hunyt el Kolozsváron, a Házsongárdi-temetőben nyugszik. Az előbb említett régi bőröndből újabb kincsek kerültek elő. Meghívók és fényképek F. Ferenczy Júlia június 1-jén a Vármegyeházán megnyílt kiállításáról, Lövith Egon 1987-ben megnyílt rajzkiállításáról, Röser Ferencnek a Klub Galériában a mai Báthory-líceum könyvárában megnyílt ötvös-zománc kiállításáról, és így tovább. Számos kicsengetési és érettségitalálkozó-kártya, köztük a kolozsvári Állami Tanítóképző 1946-ban végzett növendékeinek 35 éves érettségi találkozó kártyája, a Kolozsvári Képzőművészek Egyesülete által dr. Váczy Margit nevére kiállított 124. számú tagsági könyv 1947-ből. Ebben az áll, hogy foglalkozásának gyakorlása érdekében szabadon közlekedhet, és a szabadban való rajzolást és festést zavartalanul folytathatja s mindenféle közmunka alól mentes. A magyar, román és orosz nyelvű tagsági igazolványát Folyovich Miklós Endre elnök és Brósz Irma titkár írták alá. Aztán a bőröndből sérelmek is előkerülnek. Egy, a művész-szövetséghez december 10-én kelt, kézzel írt beadványában az áll, hogy tagsága ismeretlen okokból és nem személyes hibájából adódóan szűnt meg, ezért kéri újrafelvételét, amit persze, nem kapott meg ban Désen egyéni kiállítása nyílt. Az akkori magyar nyelvű megyei lap, az Igazság erről így írt: Dr. Váczi Margit orvos, műkedvelő képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat Másnap Ejnye cím alatt jött a helyesbítés: Váczi Margit, a kiállító valóban doktor, de nem orvos, hanem művészettörténelemből szerezte doktori címét ( ) a képzőművészetet nem amatőr fokon műveli, hiszen egykor a képzőművészeti főiskolát végezte. Ejnye, ejnye javítanám tovább 33 év távlatából a pontatlanságokat, hiszen a művésznő nevét kétszer is tévesen írták le, azaz i-vel y helyett, továbbá az sem mellékes, hogy doktori címét nem művészettörténetből, hanem jogtudományokból szerezte áprilisában, a tömény szocialista realizmus időszakában több kolozsvári képzőművész közös tárlata nyílt meg a Vármegyeházán. Bizonyos, h aláírást használó szerző írta a Világosságban, hogy Váczi Margit három csendéletében semmi művészit nem találunk Csak sejteni lehet, hogy a cikkíró kiknek, vagy inkább minek a nevében használt többes számot, miközben természetesen i betűs végződésűre módosította a bizonyára úrinak, valamiféle nemesi csökevénynek számító y betűs családnevet. A bőrönd után előkerült egy vaskos rajzmappa. Tele volt akvarell- és pasztellképekkel. Néztem a megörökített hegyes-völgyes erdélyi tájakat, erdős domboldalakat, a Hója-erdőt, Kolozsvár, illetve más erdélyi városok részleteit megörökítő alkotásokat. Váczy Margitot sokszor vonzotta az őszi táj színessége. A képek címei is beszédesek: Hója; A kolozsvári piarista templom; Botanikus kert; Kolozsvár látképe a Fellegvárról; Kálvária templom; Hója-gerinc a Donát-szoborral; Szamos-part; Malomárok. Legtöbb képe azonban s nyilván kedvenc műfaja a virágcsendélet. Szembeötlő ezek harmonikus beállítottsága, a színek kiegyensúlyozottsága s a díszítő elemként használt népművészeti tárgyak kancsók, bokályok, varrottasok gyakorisága. Kompozícióit A kolozsmonostori Kálvária templom 9

8 10 szigorú logika, tudatos szerkezet tartja össze, a természet alapos, elmélyült megfigyelése jellemzi. Az önmagával szemben támasztott igényesség a képein is megnyilvánul. Klasszikus témabeállításaira a formák szilárdsága és a színek telítettsége jellemző. Harmónia és rejtett belső erő tartja össze kompozícióit. Pasztelljei, akvarelljei a legjobb minőségű papírra és márkás festékkel készültek. Ezek a színes grafika bravúros példái, ennek összes jellegzetességét megcsillogtatják. Az anyagszerűség érzékeltetéséhez világos, határozott rajzot és dekoratív, tiszta színek párbeszédét alkalmazza. Gondosan figyel a dolgok beállítására, elrendezésére, párbeszédére, a megvilágításra, a fény árnyék játékára. A látvány hol lírai, hol drámai hangsúlyt kap. Váczy Margit nem volt újító, rebellis alkat, őt mindig az alkotói alázat jellemezte. Művészi krédója volt a szép meglátása és annak tolmácsolása, hogy abban meg lehessen pihenni, fel lehessen üdülni, meg lehessen találni a csendes, nyugodt, harmonikus szemlélődést, magát a műélvezetet. Váczy Margitot alkotás közben is a szolgálat nemes volta vezérelte. Több évtizedes munkálkodását számos egyéni tárlaton is bemutatta. Egy-egy ilyen kiállításról tanúskodnak a vendégkönyvek. Marton Lili például azt írta, hogy Gyönyörű, gyönyörű virágok nem is virágok élő, beszélő csodák!. M. S. névjegyet használó látogató azt írta: Alkotásaid beszédes bizonyítékai annak, hogy minden a lélek. Szeretettel üdvözölte őt március 15-én Désről a pályatárs Incze János és felesége, Elvira. Botár Edit írta: Örömmel néztem végig kiállításodat. A gyönyörű lilák és rózsaszínek kifinomult ízlésről tanúskodnak. Tobzódnak virágaid a gyönyörű színekben. Póka Zsombori Erzsébet kollegiális szeretettel üdvözölve őt, azt jegyezte be: Olyan a kiállítás, mint a nyugalom szigete. Nőnapi kiállítás egy szürke, lucskos, lehangoló, hosszú tél után, várjuk a tavaszt, lelkünket felmelegíti e színes virágkiállítás. Mennyi frissesség és fiatalság, nyugalom, szépség, optimizmus, gazdag lelki világ ( ) Életed karakterét mindég a precizitás, a mély gondolkodás, átélés és állandó aktivitás jellemezte, ezek a tulajdonságok visszatükröződnek képeiden is. Kiss Elek unitárius püspök június 10-én bejegyezte, hogy Dr. Váczy Margitnak csak gratulálni tudok kitűnő képkiállításához, s kívánok életében még sok sikert. Büszkén említem meg, hogy az én gyűjteményemben (ma 425 drb.) 2 szép képét szemlélhetem naponként. Meleg otthona egyben jól felszerelt műtermet is jelentett Váczy Margit számára. Kolozsvárt lakott, előbb a Bethlen utca 19. szám alatt, majd a Görögtemplom utca 1. szám, végül a Fürdő utca 10. szám alá költözött. A falakat saját munkái és Gruzda János számos képe díszítették, a két családot ugyanis baráti szálak fűzték egymáshoz. Kínai szobrocskák, könyvek, ecsetek, festőállvány, két antik óra, levélhalmaz, falakhoz támasztott félkész vásznak, restaurálandó képek tették izgalmassá környezetét. Ikon restaurálás előtt... Egy interjúban restaurátori munkásságának érdekes részleteiről mesélt: Beutaztam az összes KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, 1990-ig az európai szocialista országok gazdasági együttműködési szervezete) államot, keresztül-kasul bejártam a Szovjetuniót, hétszer voltam ott. Dolgoztam a világ leghíresebb restauráló műhelyeiben. Százszámra állnak a milliókat érő festmények, hetente futnak be a ritka képek. Összeül a bizottság, megvitatják, kialakítják a közös véleményt, aztán mindenki végzi a maga reszortját: tisztítást, a hiányok pótlását, dublérozást, vasalást, lakkozást. ( ) A kezembe került Nagy Imre ifjúkori önarcképe, kartonra festett remekmű, kettétört állapotban, kettéhajtották, lepergett festékkel, melyet pótolni kellett, pont az arc közepén. Megmentettem Nagy Imre egyetlen fiatalkori önarcképét. ( ) Javítottam még Barabás Miklós-, Glatz Oszkár-képeket a Sepsiszentgyörgyi (ma újra Székely Nemzeti) Múzeum számára. Bonyolultabb helyreállítási ügyekben messze földről is gyakran fordultak hozzá tanácsért, megoldásért. Diáknemzedékek hosszú sorát indította el elsősorban a műértés útján. Egyes tanítványai az ő pél-

Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik

Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik Huszonegy esztendõ Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik század kereke. Rövidesen kétezertizenegyet írunk, fogadkozásokkal, hogy az új esztendõben jobbak leszünk; s hogy jobban odafigyelünk

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

A kincses város legszebb táblája A II. Kolozsvári Magyar Napokról

A kincses város legszebb táblája A II. Kolozsvári Magyar Napokról www.magyarnapok.hu A kincses város legszebb táblája A II. Kolozsvári Magyar Napokról Könyv, zene, kiállítások, városnézések, előadások, kirakóvásár minden műfajban és mennyiségben, de mindahány csak kiváló

Részletesebben

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és -vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május 20-21-én

Részletesebben

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT JUBILEUMOK Közeledik az év vége, lassan számba kell vennünk eredményeinket, jövôre maradt feladatainkat, sikereinket, mulasztásainkat. Talán a legfontosabb: január 1-tôl Románia is belép az Európai Unióba,

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS Tartalom Hitélet 3 Gyarmati András A falu, amelynek nincs temploma 8 Orbán Imre Mihály A makói nazarénus gyülekezetről Irodalom 12 Szenti Tibor A Vallomástevő 14 Szenti Tibor Új haikuk a darvakról 16 Bogoly

Részletesebben

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Pályázati felhívás Tulajdonképpen az egész 2009-es esztendô, amely egyidejûleg Kazinczy Ferenc születésének 250., Benedek Elek születésének 150. (és halálának

Részletesebben

A schengeni vakvágány (1.)

A schengeni vakvágány (1.) A schengeni vakvágány (1.) Esélyeink és kilátások egy sorsdöntő évben 2013 február-márciusa fájdalmas felismeréseket és beismeréseket hozott. Most, március idusán új kihívások, új dilemmák és bajok kísértenek

Részletesebben

90 esztendeje született Gellért Sándor

90 esztendeje született Gellért Sándor 90 esztendeje született Gellért Sándor Az idei év több tekintetben az ünneplések, az évfordulók ideje, érdemes Gellért Sándorról is megemlékezni. Olyan szellemisége ô a magyar, és ezen belül a partiumi

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Angyalvár színes kréta

Angyalvár színes kréta Angyalvár színes kréta A közmûvelõdés fölöttébb szükséges voltáról Tapasztalataim szerint az erdélyi magyar sajtóban nem kap elegendõ nyilvánosságot a közmûvelõdés. Az úgynevezett magas, szûkebb körnek

Részletesebben

Az EMKE évi közgyűlése

Az EMKE évi közgyűlése Az EMKE évi közgyűlése Mentőövet kell nyújtani a szórványmagyarságnak Pusztakamaráson létesüljön Sütő András Művelődési Központ egyebek mellett ez az elképzelés is elhangzott az Erdélyi Magyar Közművelődési

Részletesebben

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ KÖSZÖNTÉSE A kilencvenes évek elején, a romániai magyar sajtó igazi szabadságának idején vált ismertté a közvélemény elõtt, hogy a Háromszék megyei székely-magyar községben, Sepsiillyefalván

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro András János emlékezete Mátyás-napok Kolozsváron Sánta Csaba szobrai Báró Wesselényi Kata úrasztali adományairól Drámaírói Nobel-díjak A múzsák kôasztala Tartalom

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 3. szám Ingyenes Egy város három arca Megnyílt Óbuda állandó kiállítása Budai bürger, pesti polgár Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban A barokk

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük,

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük, A keresztény nemzeti gondolat hírnöke XVII. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: MEGHÍVÓ - Az endrődi Szent Imre Templom búcsúünnepe november 6-án, szombaton

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT EMKE-díjak 2007 Az idén éppen úgy esett, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület hagyományos évi közgyûlése egyben születésnapi évforduló is volt: 123 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg

Részletesebben

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Rangos hazai és határon túli személyiségek jelenlétében adták át szeptember 18-án a Magyar Örökségdíjakat Kolozsváron: a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével FŐHAJTÁS ZSIDÓMENTŐ MAGYAROK ELŐTT Járosi Andor Erdély Raoul Wallenbergje hangzott el azon a kolozsvári megemlékezésen, amelyet Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusa, a romániai Evangélikus-Lutheránus

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM, 2003 -

XII. ÉVFOLYAM, 2003 - XII. ÉVFOLYAM, 2003 - KÖNYVESHÁZ XII. évfolyam, 2003. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben