Látnivaló. Látnivaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látnivaló. Látnivaló"

Átírás

1 SZOMBATHELY és KÖRNYÉKE május Útvonal: BUDAPEST - KÁM - CSEMPESZKOPÁCS - SÁRVÁR - SZOMBATHELY - JÁK - BUDAPEST 1

2 KÁM Látnivaló Jeli arborétum Alapítása dr. Ambrózy-Migazzi István ( ) dendrológus nevéhez fűződik. 75 hektár területű híres arborétum, alapítója után Ambrózy-kertnek is nevezik. A sok örökzöld mellett megtalálhatók itt Európa, Ázsia és Észak-Amerika tájainak jelentősebb fái, cserjéi. A tavaszi évad legszebb és legpompásabb virágzó növényei a rododendronok, a jázminok és azáleák. A párásság biztosítására a Kaponyás-patak mentén tavakat alakítottak ki. A Kaponyás-patak hét forrása által teremtett lápos területen különböző páfrányritkaságok találhatók, de itt találkozhatunk a kereklevelű harmatfűvel is, amely különleges rovarfogó növény. Az arborétum alapítójának Cs. Kovács László állított emléket, vadkörtefába faragta arcképét, amelyet a bejárat közelében találhatunk. 2

3 CSEMPESZKOPÁCS Szombathelytől délkeleti irányban található a település. A XIX. század közepéig két különálló település volt: Csempeszháza és Kopács. Látnivaló Római katolikus templom A XIII. század elején épült, román stílusban. Építéséhez felhasználták a helyszínen talált nagyméretű római téglákat is. A nyugati homlokzat előtt áll a kétemeletes, ikerablakos, négyzetes torony. A déli oldal fő dísze a timpanonnal záródó bélletes kapu. A kapu külső keretezését kétsoros levéldíszben végződő fogazat adja. A kétsoros fogazás a kapu feletti ívben folytatódik. A kapu feletti félköríves záródású részben elhelyezkedő dombormű a kelet felé forduló Agnus Dei (Isten báránya) két, saját farkába harapó sárkány között. (A jáki iskola hatása.) A hajót diadalív választja el a szentélytől. A szentély negyedgömb boltozatán a Hit, Remény, Szeretet allegorikus ábrázolását láthatjuk, s a XVI-XVII. században készültek. A karzat északi falán helyezték el Dorfmeister István Szentháromság című képét, melynek kerete is iparművészeti remekmű. SÁRVÁR A város közvetlenül a Rába mentén épült. Nevét feltehetően arról a váráról kapta, mely a Rába és a Gyöngyös találkozásánál épült a honfoglalás utáni időkben. Az Árpád-ház idején a földvár neve Castrum Nigrum volt, azaz Fekete-vár. A XIV. században új vár épült, amelynek birtokosa 1532-től a Nádasdy család lett. A település jelentős szerepet játszott a XVI-XVII. századi magyar kultúra fejlődésében ben Nádasdy Tamás nyomdát alapított, amelynek első munkája Sylvester János latin-magyar nyelvtana volt ben itt nyomtatták az első magyar nyelvű könyvet, Sylvester János fordításában az Újtestamentumot. Sokszor megfordult a várban Tinódi Lantos Sebestyén is, aki később itt is halt meg. A török időkben fontos végvár volt. Látnivaló Nádasdy-vár A vár honfoglalás kori földvárból épült ki a XIV. században. Az ötszögű erődítmény ez mai formája is a XVI. Században épült a középkori vár helyén, reneszánsz stílusban. Azóta többször átalakították. A Nádasdy-vár épületegyüttese nemcsak a történeti szempontból meghatározó eleme a városnak. A Sárvár szívében magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelő boltíves hídjával ábrázolt várkastély a nemzeti örökség része. Otthont ad a Nádasdy Ferenc múzeumnak és betölti a város művelődési és kulturális központjának. 3

4 A vöröstéglából rakott hídon, amely a kaputoronyhoz vezet, a XIX. században készült. A kosáríves kapu 1589-ben épült, alkotója Donato Grazioli. A kapubejáró boltíves előcsarnokában található a múzeum bejárata. A lépcsőkön túljutva máris elénk tárul a vár díszterme, a hazai barokk egyik legimpozánsabb belső tere. Az oldalfalak freskóin ószövetségi jelenetek, a mennyezeten pedig csataképek láthatók. A múzeum helyiségeiben tematikus kiállítások (történeti, nyomda- és térképtörténeti, iparművészeti) nyertek elhelyezést. Az egyre bővülő huszárgyűjtemény és kiállítás nemzetközi jelentőségű SZOMBATHELY Szálláshely: Claudius hotel 4

5 SZOMBATHELY Megyeszékhely, Nyugat-Dunántúl egyik gazdasági és szellemi központja. A római korban itt vezetett az észak-déli kereskedelmi út, az ún. Borostyánkő út, de fontosak voltak a Savariából Arrabona (Győr) és Sopiane (Pécs) irányába vezető utak is. I.sz. 43-ban, Claudius császár uralkodása idején városi rangra emelte a települést és Colonia Claudia Savaria nevet kapott. A mai város magja a XIII. századra alakult ki. Szombathely (nevét az itt tartott vásárok napjáról kapta) 1407-ben kapott kiváltságlevelet. Az 1578-as pozsonyi országgyűlés elrendelte a vasvári káptalan átköltöztetését Szombathelyre, ezzel együtt a vármegye székhelyét is ide helyezték ben Bocskai hadai elfoglalták a várost, s a lakosság nagy része Németújvárra menekült ben Bottyán János, a híres kuruc vezér itt ütötte fel főhadiszállását. Súlyos pestisjárvány pusztított között. Utána az elpusztult lakosság helyére németeket és horvátokat telepítettek a városba. Mária Terézia 1777-ben püspökséget alapított, s első püspökéül Szily Jánost nevezte ki. Látnivaló Püspöki palota ban épült, Hefele Menyhért tervei alapján, késő barokk stílusban. Eredetileg U alaprajzú, kétemeletes épület ben bombatalálat érte és az északi szárnyának egy részét megsemmisítette. A főhomlokzat előtt négy posztamensen álló toszkán kőoszlopon kőbábos korlátú erkély látható. Székesegyház A latin kereszt alaprajzú épület 1791 és 1814 között épült, Hefele Menyhért tervei szerint, késő barokk stílusban. Kéttornyos homlokzatának alsó részét toszkán, míg a felsőt ión háromnegyedoszlopok tagolják, köztük fülkeszobrokkal. Az oromzat csúcsán allegorikus szoborcsoport áll: a hit, remény, szeretet megjelenítőjeként. Alkotójuk a híres bécsi szobrász, Philipp Jacob Prokop volt. Az épületet 1945-ben a bombázás súlyosan megrongálta. A belső architektúra a külsőnél lényegesen gazdagabb: háromnegyedes korinthoszi oszlopok díszítik, felettük korinthoszi főpárkány, amely az egész belső téren körbefut. A főhajó pillérein látható vörösréz reliefek Borsos Miklós szobrászművész alkotásai. A székesegyház oltárképeit Feszty Masa, id. Dorfmeister István, Takács István, Anton Spreng, Maulbertsch készítették. A templomban található Szent Placidusz vértanú és Szent Márton ereklyéi. 5

6 Járdányi Paulovics István-romkert 1938-ban feltárt ásatások ez egykori Savaria központja területén. Itt volt valamikor a Fórum, a templom déli oldalánál a Capitoliumi Trias szentélye, az északi oldalánál pedig a palotacsoport húzódott. A Romkert keleti részén találjuk a középkori vár maradványait. Nyugati részén római útrészletek láthatók, köztük a Borostyánkő út egy részlete. Az útkereszteződésben látható a római vámház, az ellenkező sarkon pedig a váltóház maradványai. Igen értékes a feltárt, több mint 25 m hosszúságú mozaik-mező, mely valószínűleg egy palota maradványai. Iseum Feltehetően a I. század végén emelték Isisnek, a termékenység istennőjének tiszteletére. A III. század közepén megnagyobbították valószínűleg az Isis-hívők számának megnövekedése miatt. A szentély előcsarnokát rekonstruálták. A 16x9 méteres szentélyépület 70x50 méteres belső udvar közepén állt. A homlokzat két oldalán a győzelem istennője, Viktória tart babérkoszorút. A fríz egyik felén Sothis-kutyán Isis lovagol, előtte áll Fortuna-Abundantia vagy Genius alakja, bőségszarut és áldozati tálat tartva. A sarkokon Mars Harpokrates és Herkules alakja állt. A központi szentélyépület előtt 5x5 méteres oltár állt. Ennek közepén elhelyezett bronzlábú oltárkán mutatták be az áldozatot. A csarnok tetőszerkezetét a ma is meglevő hatalmas oszlopok tartották. 6

7 Kámoni arborétum A díszkertet 1842-ben alapította Saághy Mihály, akinek törekvéseit fia, Saághy István valósította meg, s hozta létre az igazi arborétumot. Az 1920-as években már 20 hektáros területen terült el a botanikus kert, benne több mint 550-fajta fával és cserjével. Mai gazdája az Erdészeti Tudományos Kutató Intézet, területe 25 hektár, a benne található fajták száma meghaladja a 3000-et. A gyűjtemény 260 fenyőfajtát tartalmaz, egyedülálló a tölgygyűjtemény. Külön érdekessége az arborétumnak az értékes kaktuszgyűjteménye. 7

8 JÁK Szombathelytől délnyugati irányban található. A falu központjában, kimagasló dombon helyezkedik el az Európa-hírű műemlék, amely a hazai Árpád-kori építészet egyik legszebb alkotása. Látnivaló Bencés apátsági templom Az 1214-ben alapított rendház mellé Jáki Nagy Márton comes építette a nemzetiségi, kegyúri templomot, amelyet 1256-ban szenteltek fel. A történelem viharos hullámverése többször megtépázta a templomot ben a Kőszeget ostromló törökök portyázó csapatai rongálták meg súlyosan, majd 1660 és 1666 között Folnay Ferenc apát végeztetett nagyobb átalakításokat a villám sújtotta épületen. Az átalakítások elsősorban a barokk stílus irányába hatottak. Alaprajz 8

9 A templom középkori alakját megváltoztató épületrészeket a Schulek Frigyes tervei szerint végzett renoválás tüntette el, közelítve az eredeti formát ( ). Az épület leglátványosabb része a nyugati homlokzat. Két erőteljes torony zárja közre a főkaput és a fölötte lévő háromszög alakú oromzatot. A főhomlokzat leghíresebb része a bélletes kapu, mely két részből áll: a szobrokkal díszített háromszögű oromzattal lezárt homlokfalból és a befelé mélyülő kapubélletből. A kis fülkékben középen Krisztus és kétoldalt öt-öt apostol szobra helyezkedik el. Két apostolnak a kapu két oldalán, a torony homlokzatán, az előbbiekhez hasonló fülkékben jutott hely. Főkapu A templom északi felét hármas féloszlopkötegek tagolják. Az oszlopkötegek lábazatát állatfigurák díszítik. A főpárkány íveiben pedig levéldíszek és állatalakok találhatók. A keleti homlokzat is igen gazdagon díszített. Legszebb dísze az oroszlános trónuson ülő mellszobor, kezében liliomos jogarral. A templom háromhajós bazilika. A főhajót a félköríves szentélytől gazdagon tagolt diadalív választja el. Oldalhajói keleten apszisban végződnek, nyugaton a tornyok alá futnak. A templom belsejének egyik érdekessége a főbejárat fölé helyezett urasági karzat. Ez a rész a hozzá tartozó toronyaljakkal együtt a magyar nemzetiségi templomok legjellegzetesebb alkotóeleme. Keresztmetszet 9

10 Szent Jakab-kápolna A templom főhomlokzatával szemben található az 1260 körül épült és Szent Jakab tiszteletére szentelt ki kápolna. Eredeti rendeltetését illetően különböző felfogások voltak. Korábban úgy tartották, hogy a templom körül elhelyezkedő temető kápolnájául, csontházul szolgált. Újabb álláspont szerint a község plébániatemplomaként működött. A középkori szerzetesi templomok többségében ugyanis nem volt szabad plébánosi funkciókat végezni (pl. esketés, keresztelés, temetés). Így e célokra külön kápolnát kellett építeni a templommal egyidejűleg. Erre utal a kápolna belső szerkezete, díszítése. Ez a templomtípus (kápolna) a Dunántúlon sokáig élt, hiszen a pápóci, kallósdi kerek templom, a soproni Szent Jakab-kápolna mind 1250 körül vagy azután keletkezett. A kétszintes kápolna négykaréjos alaprajzú. Boltozatlan emeletére a nyugati karéj falában vezet a lépcső. Kellemes utazást! 10

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei 4. H. Simon Katalin A SARLÓS BOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ Martinus Kiadó Szombathely, 2013 A szombathelyi püspökség központja A Sarlós Boldogasszony székesegyház A püspöki

Részletesebben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Magyar építészettörténet BSC Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Pannónia provincia építészete függőleges út: decumanus vízszintes: cardo maximus -> kettő

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

Várpalota Zirc Bakonybél

Várpalota Zirc Bakonybél 1. útvonal: Várpalota, Thury-vár Várpalota Zirc Bakonybél Itt vagyon kezdõdése Veszprém vármegyének írta útleírásában Oláh János prédikátor az 1800-as években Palotáról. Történelmi és kulturális örökségünk

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár

református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár Abaújkér református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár református templom. A déli falon román karzatablak. A XIV. században gótikusan átépítve. Abod református

Részletesebben

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu Fedezze fel Vas megye gyöngyszemeit tavasszal! Tegyen csillagtúrát a Széll Kastélyból**** a látnivalókkal bővelkedő Vas megyében! Látogassa meg a megyeszékhely Szombathelyt, a patináns Kőszeget, illetve

Részletesebben

Programajánló Hungária Panzió

Programajánló  Hungária Panzió Programajánló A világlátás nagy nevelőiskola; nemesíti a szellemet, tágítja az értelmet és kiirtja az előítéleteket. Bengt Danielsson Hungária Panzió PAX & CARITAS Kft 3519 Miskolc, Csabai út 7. +36 46

Részletesebben

Várak, kastélyok Veszprém megyében

Várak, kastélyok Veszprém megyében Várak, kastélyok Veszprém megyében Bevezetés A Kárpát-medencét meghódító magyarok új hazájukban őskori földvárakat, a rómaiak katonai táborait és falakkal övezett városait, illetve a szlávok várait találták.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

Szecesszió a Felvidéken

Szecesszió a Felvidéken Szecesszió a Felvidéken Szlovákia Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna 2 Tartalomjegyzék Báb 3 Bártafürdő 4-6 Breznóbánya 7-10

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2008 5 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ELŐSZÓ Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt.

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt. A Kehida Termál, a család fürdője 13 medencével, több mint 1.500 ingyenesen használható nyugággyal, ingyenes parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit. Élményfürdőnk buzgárokkal, nyakzuhanyokkal, pezsgő

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

Veszprém Herend Ajka Pápa

Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém, Vár 2. útvonal: Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém legbecsesebb öröksége a Vár. Hazánkban a Budai váron kívül itt található a legnagyobb egységes, lakott várnegyed. A Várba az Óváros téren keresztül

Részletesebben

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka 2013. április IX. évfolyam, 2. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft A horgosi Kárász-kastély A bihari lápvidék végvára: Zsáka Kőhalom vára Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok Múltidéző séta Mecseknádasdon Áprilisi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27.

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Zarándoklás a Felvidéken Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon 1. A román stílus kezdetei Magyarországon A X. század közepén a magyarság, magával hozott hagyományait, szokásait, erkölcseit feladva, beilleszkedett

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

Kataszter az épített értékekről

Kataszter az épített értékekről HRSZ: 1 Cím: Kossuth tér 1 Város Önkormányzata Teleknagyság: 4200m2 Rendeltetési mód: Megyeháza Tervező: Makay Endre Építés éve: 1882/83 Építészeti stílus: neoreneszánsz Beépítési mód: zártsorú Építménymagasság,

Részletesebben