SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25. napján órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában megtartott ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Megyeri Gábor alpolgármester Polgáriné Dsupin Dóra jegyző Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Mező István képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 9 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel: NAPIREND: 1./ Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására 2./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati 3./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása, illetve a évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 4./ Szikszó-jegy kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása 5./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan 6./ Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 7./ Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban 8./ Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban 9./ Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban 10./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 11./ Szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntés

2 2 12./ A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati Zárt ülésen: 1./ Döntés a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 2./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok átadásáról 3./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint tartja ülését: NAPIREND: 1./ Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására 2./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati 3./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása, illetve a évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 4./ Szikszó-jegy kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása 5./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan 6./ Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 7./ Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban 8./ Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban 9./ Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban 10./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 11./ Szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntés 12./ A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati Zárt ülésen: 1./ Döntés a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 2./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok átadásáról 3./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: NAPIREND: 1./ Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására 2./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati

3 3 3./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása, illetve a évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 4./ Szikszó-jegy kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása 5./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan 6./ Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 7./ Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban 8./ Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban 9./ Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban 10./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 11./ Szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntés 12./ A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati Zárt ülésen: 1./ Döntés a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 2./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok átadásáról 3./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek NAPIREND: 1./ Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, felkéri Plávenszky László projektmenedzser urat, ismertesse az óvodai kapacitásbővítésre vonatkozó pályázatot. Plávenszky László: részletesen ismerteti a pályázatot, majd válaszol a képviselők kérdéseire. Elmondja még, hogy hétfő volt a benyújtási határidő, ettől számítva 30 napon belül kell benyújtani a testületi határozatot. Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: módosító javaslata, hogy a határozatban szereplő nyolcmillió forinttal szemben az önkormányzat által biztosítandó saját erő pontos összege Forint, ezt a saját bevételek terhére kellene biztosítania az önkormányzatnak. Füzesséri József polgármester: módosító javaslata a következő: ha nyer az önkormányzat, akkor hitelből biztosítsák a fejlesztés megvalósításához szükséges saját erőt. Polgármester szavazásra teszi fel Polgáriné Dsupin Dóra jegyző módosító javaslatát, mely szerint a saját erő Ft: a módosító javaslatot a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta. Polgármester módosító javaslatát, mely szerint a saját erőt hitelből biztosítsa az

4 4 önkormányzat, a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta. Az előterjesztést a módosító javaslatokkal együtt a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 55/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerinti, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására, működő óvodaépület bővítésére vonatkozóan. A pályázat összköltsége az elkészült terv alapján Ft. Szikszó Város Önkormányzata által vállat saját erő Ft, melynek mértéke a fejlesztési költség 5%- a. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a fejlesztéshez szükséges saját erő hitelből történő biztosítását. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője 2./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (4)

5 5 bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el: A Rendelet 12. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) Kerti hulladék égetése minden év március 15. napja és április 15. napja, valamint szeptember 1. napja és december 1. napja között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap). (2) Az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változások) miatt óra között kell végezni. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3./ Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása, illetve a évi közbeszerzési tervének jóváhagyása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, Füzesséri József polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 56/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: Közbeszerzés tárgya Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása ÉMOP-4.1.1/A Szikszó szennyvíztisztító Típusa Előzetesen becsült nettó értéke (Ft) Kivitelezés Kivitelezés Alkalmazand ó/ választott eljárás típusa A Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli A Kbt (1) bek. b) Eljárás tervezett megindítása Teljesít és Hivatalos közbeszerzé si tanácsadó igénybevéte le március április Igen augusztus március Igen Előzetes tájékoztat ó közzététel e

6 6 telepének korszerűsítése, intenzifikálása, kapacitásbővítése KEOP 1.2.0/B/ Városüzemeltetési szolgáltatás vásárlás Innovatív kezdeményezések Szikszón TÁMOP / Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása ÉMOP-4.1.1/A pótmunka Épületenergetikai fejlesztés Szikszó Város Önkormányzatáná l KEOP /F/14 Napelem rendszer telepítése Szikszó Város Önkormányzata részére KEOP /N Szolgáltatás Szolgáltatás Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés pontja szerinti nemzeti, nyílt eljárás A Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli A. Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli A. Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli A. Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli A. Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli április május Igen december december szeptember szeptember január Igen január Igen szeptember szeptember Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 57/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi összesített

7 7 közbeszerzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja. Közbeszerzés tárgya Városgondnoki feladatok ellátása Szikszó Város Önkormányzata számára Területi együttműködést segítő program Szikszón ÁROP-1.A Típusa Előzetesen becsült nettó értéke (Ft) Szolgáltatás Szolgáltatás Alkalmazandó/ választott eljárás típusa Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás A. Kbt. 122/A. (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalás nélküli Eljárás tervezett megindítás a március április Teljesítés 4 évre szóló szerződés május Hivatalos közbeszerzés i tanácsadó igénybevétel e Igen Előzetes tájékozta tó közzététe le Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető 4./ Szikszó-jegy kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, intézmény átnevezések miatt van szükség a módosításokra, a bizottság elfogadásra javasolja. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 58/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszó-jegy kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Szikszójegy kibocsátásra és felhasználásra vonatkozó szabályzat 11. pontjának módosítását, mely szerint a Szikszó-jegy elfogadható a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár költségvetési szerv és a Szikszó Menza Kft. gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatásokra. Továbbá utólagosan jóváhagyja az elfogadóhelyi szerződések 1. pontjának módosítását, mely

8 8 értelmében a Szikszó-jegy március 1. napjától december 31. napjáig használható fel. Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 5./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, melyet módosítással - elfogadásra javasolnak. Kéri Pohubi József képviselő urat, ismertesse a bizottság módosító javaslatát. Pohubi József képviselő: először is szeretné megköszönni a hivatalnak a gyors reagálást és a korrekt hozzáállást. A határozati javaslat első mondatát a következőre javasolja módosítani a bizottság: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskolát hatékonyabb és gazdaságosabb fenntartás, működtetés és üzemeltetés érdekében egyházi szervezetnek kívánja átadni. Füzesséri József polgármester: módosító javaslata van, a határozat első mondatának végére javasolja beírni, hogy: azzal a kitétellel, hogy az átvevő garantálja a gimnázium és az általános iskola fenntartását legalább öt éven keresztül. Füzesséri József polgármester szavazásra teszi fel Pohubi József bizottsági tag módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra teszi fel a saját módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra teszi fel az előterjesztést a módosító javaslatokkal együtt, melyet a képviselőtestület 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 59/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskolát hatékonyabb és gazdaságosabb fenntartás, működtetés és üzemeltetés érdekében

9 9 egyházi szervezetnek kívánja átadni, azzal a kitétellel, hogy az átvevő garantálja a gimnázium és az általános iskola fenntartását legalább öt éven keresztül. Felhatalmazza Pohubi József tanácsnokot, Mező Istvánt az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnökét, valamint Nyitrainé Jurácsik Antóniát a Szepsi Iskola igazgatóját a tárgyalások lefolytatására. Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 6./ Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, tisztázták, hogy ez a kút nem része a vízi közmű vagyonnak. Azzal a javaslattal éltek jegyző asszony felé, hogy mindenképpen kellene csináltatni egy értékbecslést. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 60/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a tulajdonában lévő, Szikszó 045/43 helyrajzi számú, legelő megnevezésű 2000 m2 területű ingatlan értékesítésére vonatkozóan az NVT Cooperation Zrt. részére 50 millió forint vételár ellenében, azzal a kiegészítéssel, hogy az adásvétel ténylegesen akkor jön létre, illetve a vételárat abban az esetben kell a vevőnek az eladó részére megfizetni, ha a vevő a terület hasznosításával megvalósítani tervezett beruházáshoz kapcsolódó pályázaton támogatást nyer. Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 7./ Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

10 10 szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 61/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Szikszó, Szobránczi u. 19 sz. alatti 2109/1 hrsz-ú ingatlant bruttó Ft vételárért, és megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az adásvételi szerződés elkészíttetésével. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető 8./ Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 62/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozatát aszerint, hogy 20 évre tartós bérletbe adja a kizárólagos tulajdonában lévő Szikszó, 1293 helyrajzi szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1006 m 2 területű ingatlant Ft+ÁFA/év, azaz évenkénti tizennégyezer forint +ÁFA bérleti díjért Szalontai László Szikszó, Kassai u. 52. sz. alatti lakos részére. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz továbbá, hogy a bérleti időszak végén az ingatlan további ellenszolgáltatás nélkül kerüljön a bérlő tulajdonába. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 9./ Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban

11 11 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet nem támogatnak. Elfogadják, hogy a városnak autóra van szüksége, de a bizottság úgy látja, hogy ennyi pénzt kifizetni egy olyan autóért, amivel már Budapestre sem érnek el, és a végén a tulajdonukba sem kerül, hasonló vagy kisebb költséggel, egy nyíltvégű lízinggel még a végén tulajdonhoz is juthatnának. Igaz, hogy nem elektromos autóval, de az igényeiket kielégítené. Füzesséri József polgármester: most nincs pénz autót venni, azt javasolja, hogy próbálják meg pár hónapra, azután majd meglátják. Pohubi József képviselő: a szándékot elfogadja, hiszen a városnak meg kell oldania a közlekedést. Az elvet támogatja, de szerencsésebbnek tartotta volna, ha kerül mellé egy kis fogyasztású benzines, vagy dízel autóra vonatkozó ajánlat is. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: egyetért Pohubi József képviselő úrral, lássanak már egy benzines autóra vonatkozó ajánlatot is. Mező István bizottsági elnök: le volt döbbenve, mikor meghallotta, hogy az önkormányzatnak nincsen autója. Most azt kéri polgármester úrtól, győzze meg őket, hogy ettől nincs jobb és akkor megszavazzák. Füzesséri József polgármester: kéri, hogy ezt a határozati javaslatot most szavazzák meg, ha nem jó, akkor a szerződést fel lehet mondani. Azt is meg lehetne közben nézni, hogy mennyibe kerülne egy elektromos autó vásárlása. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: kéri rögzíteni, hogy egy-két-három ajánlatot be kellene gyűjteni. Füzesséri József polgármester: egyetért a képviselő asszony által javasoltakkal. szavazásnál 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 63/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Turul Provincia Nonprofit Kft-nek a Business Lease Hungary Kft-től operatív lízing keretében bérelni kívánt gépjárművel kapcsolatos kötelezettségeire készfizető kezességet vállal, azzal a feltétellel, hogy a kezességvállalás pontos összegének ismertté válása után további tájékoztatást kér. Felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására.

12 12 Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető 10./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, arról van szó, hogy két település csatlakozott a társuláshoz, de mint azt Dr. Ambrus Barnabás képviselő úrtól megtudták -, az orvosi ügyeletet nem Szikszó fogja ellátni. Az előterjesztést elfogadásra javasolják. Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 64/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Mező István bizottsági elnök: tudja, hogy már lezárták a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozó napirendet, de mivel abban a témában személyesen is érintett, egy kérdés erejéig visszatérne rá: kapnak-e a képviselő-testülettől valamilyen felhatalmazást, hogy miben jogosultak tárgyalni? Füzesséri József polgármester: nem kell a testületnek megmondania, hogy egy tárgyaláson mit képviseljenek. Szabad kezet kapnak, ahhoz viszont ragaszkodjanak, hogy a gimnázium megtartása mellett a költségeket teljes mértékben az átvevők viseljék, és természetesen a minőségi garancia megteremtése is fontos. Pohubi József képviselő: egyik legfontosabb feladatuk, hogy kapcsolatot tartsanak a három fél között, de nagyon oda kell figyelni a határidőkre is. Füzesséri József polgármester: ebben az évben szeretnék átadni az iskolát, valóban oda kell figyelni a határidőkre.

13 13 11./ Szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntés (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet) Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Pohubi József képviselő: egyik aggodalma, hogy ne legyen ebből egy újabb körforgalmi beruházás. Füzesséri József polgármester: ahhoz, hogy ez működjön és újabb beruházások jöjjenek, szennyvíztisztítóra van szükség. Pohubi József képviselő: úgy gondolja, hogy Szikszónak az lenne az érdeke, hogy a Szikszó Víz Kft-től vegyék vissza a koncessziót. Füzesséri József polgármester: a törvény nem engedi. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: tárgyalások lesznek az ÉRV-vel, megoldást keresnek arra, hogy a város költségvetését ez az összeg ne terhelje. szavazásnál 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 65/2015.(III.25.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntés Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szikszó Víz Kft-vel az ipari park irányába történő szennyvízberuházás kapcsán kötendő, az elszámolásra és az átvételre vonatkozó megállapodást aláírja. 12./ A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet) Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a februári testületi ülésen elfogadta a testület a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet. A mai ülésre készült rendelet módosítás a hatályba lépés dátumát tolná ki szeptember 1. napjára. Erre azért van szükség, mert a város főépítészének személye módosulna. szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

14 14 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésében, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja: A Rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) Jelen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. - Egyebek Sváb Antal Béla képviselő: alapítványuk az elmúlt napon kapott egy levelet a BAZ Megyei Kórháztól, Dr. Csiba Gábor főorvos úrtól azzal kapcsolatban, hogy évről-évre a dolgozóiknak kitüntetéseket adományoznak, egy olyan kérésük van az önkormányzat felé, hogy Dr. Olasz Ilona főorvosnőnek a Pro Urbe díjat javasolják adományozni és ebben kérik az önkormányzat, illetve polgármester úr segítségét. Füzesséri József polgármester: van a városnak egy Kossuth díjasa is, Zsuráfszky Zoltán, aki egyébként nem hangoztatja, hogy szikszói. Sváb Antal Béla képviselő: Ő javasolta Radványi tanárnőt is és sajnos, most hallotta, hogy az elmúlt héten meghalt. Kellene egy határidő is, hogy mikor adják át ezeket a díjakat. Tavaly beszélgettek és szavaztak is Szikszó város napjáról, október 8-ról. Esetleg akkor át lehetne adni a kitüntetéseket is. Füzesséri József polgármester: támogatja az ötletet, egy szép ünnepséget lehetne csinálni. Takács Lászlóné alpolgármester: a Szobránczi utca lakói utat szeretnének, fényképeket is mellékeltek, hogy esős, sáros időben hogy néz ki az utca. Valamilyen megoldást kellene a problémára találni.

15 15 Füzesséri József polgármester: pályázat lesz beadva, a zsidó temetőt onnan lehetne majd megközelíteni, és annak a pályázatnak a keretében szilárd burkolatot kaphatna az utca. Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Füzesséri József s.k. polgármester Polgáriné Dsupin Dóra s.k. jegyző Mező István s.k. hitelesítő Gulyásné Dr. Kerekes Rita s.k. hitelesítő

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben