A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE"

Átírás

1 A BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK) ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. Jogalap és fogalommeghatározások A fizetés módja Fizetés banki átutalással Bankszámla A fizetéskor kötelezően feltüntetendő adatok Fizetés hitelkártyával Fizetés a BPHH folyószámláján keresztül A fizetés időpontja A befizetés teljesítésének napja Fizetés banki átutalással Pótdíjazott és pótdíj nélküli késedelmes fizetés A befizetés, illetve a befizetés napjának igazolása Fizetés hitelkártyával Fizetés folyószámlán keresztül A díjak visszatérítése A bejelentési díj visszatérítése A felszólalási díj visszatérítése Az EU-t megjelölő nemzetközi védjegyek díjainak visszatérítése A fellebbezési díj visszatérítése A megújítási díj visszatérítése Csekély összegek visszatérítése A költségekről szóló határozatok A költségek viselése A költségek megállapítása A költségekről szóló határozatok végrehajtása Feltételek Nemzeti hatóság Eljárások oldal

3 1. Jogalap és fogalommeghatározások A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (KVR) A Bizottság 2868/95/EK rendelete (1995. december 13.) a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (KV Vhr.) A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a közösségi védjegyek lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról (CTMFR) A Bizottság 2246/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról (CDFR) A közösségi védjegyről szóló alaprendeletben (KVR) és a közösségi védjegyről szóló rendelet végrehajtási rendeletében (KV Vhr.) foglalt rendelkezések mellett a közösségi védjegyekre egy, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (BPHH) fizetendő díjakról szóló külön rendelet is vonatkozik (CTMFR). Ezt a rendeletet 2004-ben egyszer, ben kétszer, 2009-ben pedig egyszer módosították. A rendelet nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szövege az interneten is elérhető. A díjak teljes körű listája a következő címen található: https://oami.europa.eu/ohimportal/hu/fees-payable-direct-to-ohim Ehhez hasonlóan, a lajstromozott közösségi formatervezési mintákra a közösségi formatervezési mintáról szóló alaprendeletben (CDR) és a közösségi formatervezési mintáról szóló végrehajtási rendeletben (CDIR) foglalt rendelkezések mellett egy külön, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak fizetendő díjakról szóló rendelet (CDFR) is vonatkozik. Ezt a rendeletet 2007-ben, az Európai Uniónak a Hágai Megállapodás ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Genfi Szövegéhez való csatlakozását követően módosították. Végezetül a Hivatal elnöke felhatalmazással rendelkezik olyan díjak megállapítására, amelyeket adott esetben a Hivatal részére kell megfizetni a Hivatal által nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a CTMFR-ben és a CDFR-ben (a továbbiakban: a díjakról szóló rendeletek) kifejezetten meghatározottakon túli fizetési módok engedélyezésére. A díjak, költségek és egyéb díjak közötti különbségek a következők. A díjakat a felhasználóknak kell megfizetniük a Hivatal részére a védjegyek és a formatervezési minták benyújtásával kapcsolatban és azok kezeléséért; a díjak összegét és befizetésük módját a díjakról szóló rendeletek határozzák meg. A Hivatal előtti eljárások többsége díjköteles; ilyen például a közösségi védjegy (CTM) vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentési díja, a megújítási díj stb. Egyes díjak összege például a közösségi védjegyek regisztrációs díja, illetve a védjegyek átruházása nullára csökkent. A díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy a Hivatal teljes önállóságának és függetlenségének garantálása érdekében a belőlük származó bevétel elvben elegendő legyen a Hivatal költségvetési egyensúlyának biztosításához (lásd: a KVR 144. cikke). A Hivatal bevételét főként a rendszer igénybevevői által fizetett díjak képezik (lásd: a KVR 18. preambulumbekezdése). 3. oldal

4 A költségek a felek által a Hivatal előtti, inter partes (ellenérdekű felek közötti) eljárásokban felmerülő, különösen a hivatásos képviselettel kapcsolatban viselt költségekre (a védjegyek vonatkozásában lásd: a KVR 85. cikke, és a KV Vhr. 94. szabálya, a formatervezési minták vonatkozásában pedig a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet [CDR] cikke, továbbá a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet végrehajtási rendeletének [CDIR] 79. cikke) vonatkoznak. Az ellenérdekű felek közötti ügyekben hozott határozatoknak tartalmazniuk kell a hivatásos képviselő díjairól és költségeiről szóló határozatot, és meg kell állapítaniuk az összeget. A költségekről szóló határozat a KVR 86. cikke értelmében a jogerőre emelkedést követően végrehajthatóvá válik. A Hivatal által nyújtott és a CTMFR 2. cikkében meghatározottaktól eltérő szolgáltatásokra vonatkozó egyéb díjakat a Hivatal elnöke állapítja meg (lásd a KV Vhr. 87. szabályának (2) bekezdését és CTMFR 3. cikkének (1) és (2) bekezdését). Az elnök által megállapított díjak mértékét a Hivatal Hivatalos Lapjában, illetve a Hivatal webhelyén az elnöki határozatok alatt teszik közzé. Egyéb díjnak számít például a brüsszeli mediációért és a Hivatal gondozásában megjelent bizonyos kiadványokért felszámított díj. 2. A fizetés módja A CTMFR 5. cikke A CDFR 5. cikke A Hivatal elnökének július 3-i 2/97. számú közleménye Valamennyi díjat és költséget euróban kell megfizetni. A más pénznemben teljesített fizetések érvénytelenek, nem biztosítanak jogokat, és visszatérítésre kerülnek. A Hivatalnak fizetendő díjakat nem lehet a nemzeti hivatalok részére vagy e hivatalokon keresztül megfizetni. Az esetek többségében az elfogadható fizetési mód a banki átutalás, a Hivatalnál vezetett folyószámláról való beszedés, illetve (kizárólag az online bejelentés és a megújítási díj esetében) a bankkártyás fizetés. A Hivatal létesítményeiben készpénzzel, illetve csekkel történő fizetés már nem lehetséges. A Hivatal számlát kibocsátani nem tud. A felhasználó kérésére azonban a Hivatal nyugtát ad Fizetés banki átutalással Pénz átutalással küldhető a Hivatal részére. A díj meg nem fizetettnek tekintendő abban az esetben, ha az átutalási megbízást a vonatkozó határidő leteltét követően adják. Ha a díj átutalására a határidő előtt került sor, ám csak a határidő után érkezik meg, a Hivatal bizonyos feltételek mellett elfogadhatja a befizetést (lásd az alábbi 4.1. pontot). 4. oldal

5 Bankszámla A banki átutalással történő fizetés kizárólag a Hivatal alábbi két bankszámlájának egyikére teljesíthető: Cím Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante SPANYOLORSZÁG Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANYOLORSZÁG Számlaszám SWIFT-kód BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankköltségek** >OUR >OUR *Swift-kód: Egyes számítógépes programok nem fogadják el a SWIFT/BIC-kód utolsó három (XXX) számjegyét. Ilyen esetben a felhasználónak banktól függően a BBVAESMM vagy a CAIXESBB kódot kell megadnia. ** Bankköltségek: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Hivatal a teljes összeget hiánytalanul, levonások nélkül megkapja. Ezért átutalás esetén a bankköltségek fizetési módjánál kérjük, az OUR jelzést tüntesse fel annak érdekében, hogy a Hivatal az esedékes teljes összeget megkapja. A SEPA-rendszeren keresztül indított utalások esetében viszont az alapértelmezett SHR kódot kell megadni. A SEPA az uniós tagállamok és további négy európai ország legtöbb bankja által alkalmazott közös európai fizetési rendszer A fizetéskor kötelezően feltüntetendő adatok A CTMFR 7. cikke A CDFR 6. cikke A díj megfizetése, jellegének megadása, továbbá az érintett eljárás megnevezése nem jelenti azt, hogy az érintett eljárás fennmaradó más formai követelményei teljesültek. Például a fellebbezési díj megfizetése, valamint a vitatott határozat számának feltüntetése még nem elegendő ahhoz, hogy a benyújtott fellebbezés érvényesnek legyen tekinthető (a T-373/03. sz. PARMITALIA -ügyben május 31-én hozott ítélet 58. bekezdése). Ha a szolgáltatott adatok nem elegendőek a befizetés megfelelő azonosításához, a Hivatal határidőt állapít meg, amelyen belül a hiányzó információkat közölni kell; ennek elmulasztása esetén a Hivatal a befizetést meg nem történtnek tekinti, az összeget pedig visszatéríti. A BPHH-hoz naponta több ezer befizetés érkezik, és a dokumentáció helytelen vagy hiányos azonosítása az eljárás feldolgozásának jelentős késedelmét eredményezheti. A befizetés átutalási megbízásán a következő adatokat kell feltüntetni: CTM/RCD szám A befizető neve és címe, vagy a Hivataltól kapott azonosító száma 5. oldal

6 A díj jellege, lehetőség szerint rövidített formában. A banki átutalással érkező befizetések gyors feldolgozása érdekében, továbbá tekintettel arra, hogy a feladó és a közlemény mezőben csak korlátozott számú karakter használható, határozottan javasolt a mezők következők szerinti kitöltése: KÖZLEMÉNY MEZŐ Kérjük, használja az alábbi táblázatokban felsorolt kódokat, például a KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY LAJSTROMOZÁSÁNAK BEJELENTÉSI DÍJA leírás helyett a CTM kódot. Ne írja ki a kezdő nulla karaktereket a számok elején, és ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert csak feleslegesen növelik a karakterszámot. A közleményt mindig a bejelentési- vagy a lajstromszámmal pl. CTM kezdje. Ha a befizetés egynél több védjegyre vagy formatervezési mintára vonatkozik, csak az első és az utolsó kódját adja meg például így: CTM , majd küldje el faxon az érintett védjegyek és formatervezési minták minden adatát. Leíró kódok (fontossági sorrendben) Leírás Kód Példa Befizetés folyószámlára CC + számlaszám CC1361 Ha a tulajdonos vagy a képviselő rendelkezik azonosító számmal A védjegy vagy a formatervezési minta száma A közösségi védjegy vagy lajstromozott közösségi formatervezési minta rövid megnevezése Műveleti kód: A közösségi védjegy (CTM) vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentésének díja Nemzetközi bejelentés díja Megújítási díj Felszólalási díj Törlési díj Fellebbviteli kérelem díja Bejegyzési kérelem díja Átruházás Átalakítás Iratokba való betekintés Hitelesített másolatok Példák: OWN + azonosító szám, REP + azonosító szám CTM, RCD + szám CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX vagy palackforma OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP A befizetés tárgya Bejelentési díj (CTM = közösségi védjegy) Bejelentési díj (RCD = lajstromozott közösségi formatervezési minta) A díjfizetési leírás szemléltetése CTM XXXXXXX. RCD palackforma. 6. oldal

7 Felszólalás + befizető Nemzetközi védjegybejelentés Megújítás (CTM) Díjfizetés az sz. folyószámlára Hitelesített másolatok Több formatervezési minta átruházása (első: és utolsó: ) + befizető Közösségi védjegy használati engedélyének bejegyzése iránti kérelem CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 A FELADÓ MEZŐ Címek feltüntetése néhány példa Cím Befizető neve Befizető címe Befizető települése és postai irányítószáma John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Példa A befizető, bejelentő (tulajdonos vagy képviselő) vagy felszólaló beazonosításához használjon egyértelmű nevet. A Befizető neve mezőben csak a nevet adja meg, megjelölések és titulusok például OKL. MÉRN. DR. nélkül. A későbbi díjfizetések esetében is ugyanezeket az azonosító adatokat használja Fizetés hitelkártyával A Hivatal elnökének április 18-i EX sz. határozata a Hivatal általi és a Hivatallal folytatott elektronikus kommunikációról, 10. fejezet (Elektronikus fizetés hitelkártyával) A CTMFR 2. cikkének (1) bekezdés b) pontjától a 2. cikk (4) bekezdéséig, továbbá a 2. cikk (12) (15) bekezdései, valamint a CDFR 5. cikkének (2) bekezdése A hitelkártyával történő fizetés lehetősége még nem áll rendelkezésre valamennyi BPHH-díj esetében. A hitelkártyával történő fizetés kizárólag a védjegyek (beleértve az osztályonkénti díjakat) és formatervezési minták iránt, továbbá a védjegyek és formatervezési minták megújítása iránt online benyújtott kérelmek esetében lehetséges. A Hivatal a következő hitelkártyákat fogadja el: Visa, Mastercard és Eurocard. Az elektronikusan benyújtott bejelentések esetében a legtöbb felhasználó számára a hitelkártyával történő fizetés javasolt. A hitelkártyás fizetésnek köszönhetően a BPHH saját automatikus belső rendszereit a lehető leghatékonyabban tudja üzemeltetni, így a dokumentációval kapcsolatos munka gyorsabban megkezdődhet. Mivel a hitelkártyás fizetés azonnal teljesül (lásd az alábbi 4.2. pontot), a késedelmes fizetések esetében nem vehető igénybe (a bejelentéstől számított egy hónapig). 7. oldal

8 A hitelkártyával történő fizetés minden egyéb díj esetében kizárt. A hitelkártyák különösen a CTMFR 3. cikkében és a CDFR 3. cikkében említett díjak megfizetésére, valamint a folyószámla feltöltésére nem használhatók. A hitelkártyás fizetésekhez bizonyos alapvető információk szükségesek. A megadott adatokat a BPHH csak a banknak történő továbbításig őrzi meg, azokat semmilyen adatbázisban nem tárolja tartósan. Az űrlap rögzítésekor csak a hitelkártya típusa (VISA, MasterCard vagy EuroCard) és a hitelkártya számának utolsó négy számjegye jelenik meg. A teljes hitelkártyaszám az elküldött információkat titkosító megbízható kiszolgálón keresztül biztonsággal megadható Fizetés a BPHH folyószámláján keresztül A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről A Hivatal elnökének június 29-i 5/01. sz. közleménye a folyószámlakivonatoknak a Hivatal internetes oldalán való elérhetőségéről A Hivatal elnökének október 11-i 11/02. sz. közleménye másik bankszámla nyitásáról Ajánlatos a BPHH-nál folyószámlát nyitni, mivel a határidőhöz kötött kérelmek például a felszólalások vagy fellebbezések esetében a befizetés akkor tekinthető időben teljesítettnek, ha azt a vonatkozó dokumentációt, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került (például a felszólalást), a határidő utolsó napjáig benyújtották, feltéve, hogy a folyószámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre (lásd az alábbi 4.3. pontot). A folyószámla tényleges megterhelésének dátuma rendszerint későbbre esik, de a Hivatal elnökének 2006-ban módosított, Ex sz. határozatának 6. cikkével összhangban a fizetés teljesítési dátumának az a nap tekintendő, amelyen a Hivatal az eljárás iránti kérelmet megkapta, vagy amely az eljárásban részt vevő fél számára megfelel. Ha a bejelentést vagy a vonatkozó eljárás iránti kérelmet benyújtó személy (az eljárásban részt vevő személy vagy annak képviselője) a Hivatalnál vezetett folyószámla tulajdonosaként azonosítja magát, a Hivatal a folyószámlát automatikusan megterheli, kivéve, ha adott egyedi esetben ezzel ellentétes utasítást kap. A számla megfelelő azonosításához a Hivatal a nála vezetett folyószámla tulajdonosa számára kiadott BPHH-azonosító szám egyértelmű feltüntetését ajánlja. A folyószámlarendszer egy automatikus terhelési rendszer, ami azt jelenti, hogy a számla azonosítását követően a Hivatal az adott eljárások alakulásának megfelelően és amennyiben elegendő fedezet van a számlán azt az említett eljárások keretein belül lehetséges mértékig valamennyi költséggel és egyéb díjjal megterhelheti, a fizetés napja pedig minden alkalommal további utasítások nélkül kerül meghatározásra. E szabály alól az egyedüli kivételt az jelenti, amikor az a folyószámlatulajdonos, aki egy konkrét díj esetében a folyószámla használatát nem engedélyezi, erről írásban tájékoztatja a Hivatalt. Ilyen esetben azonban a folyószámla tulajdonosa a fizetési módot a fizetési határidő lejárta előtt bármikor visszaállíthatja a folyószámlán keresztül történő fizetésre. A fel nem tüntetett díj vagy annak helytelenül feltüntetett összege semmilyen negatív következménnyel nem jár, mivel a folyószámlát a rendszer automatikusan, és arra a 8. oldal

9 megfelelő eljárásra hivatkozással terheli meg, amelynek vonatkozásában a fizetés esedékes. Ha a folyószámlán nem áll rendelkezésre a megfelelő fedezet, a Hivatal a számlatulajdonosnak küldött értesítésben lehetőséget ad a számla feltöltésére. A számlatulajdonosnak ezenfelül az esedékes összeg 20%-át is be kell fizetnie a fedezethiány miatt felmerült adminisztratív költségek megtérítésére. Ha a számlatulajdonos ennek eleget tesz, a Hivatal a díj beérkezését azzal a nappal tartja nyilván, amikor a befizetés által érintett dokumentum (például a felszólalás) beérkezett a Hivatalhoz. Ha a befizetés célja a folyószámla feltöltése, elegendő a folyószámla számának feltüntetése. Ha a folyószámla feltöltése megtörtént, a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi esedékes kifizetéshez elegendő fedezet álljon rendelkezésre, illetve legalább azt a fontossági sorrendet közölnie kell, amely szerint a pénz felhasználását kéri. Az ACCOUNT ONLINE szolgáltatás a BPHH folyószámla-tulajdonosai számára biztonságos internetkapcsolaton keresztül nyújt hozzáférést folyószámlainformációikhoz, legalább az előző évre vonatkozóan. A szolgáltatással a számlaegyenleg, a tranzakciók listája, a havi számlakivonatok és egy-egy konkrét tranzakció megtalálását segítő kereső érhető el. A díj harmadik fél folyószámlájának megterhelésével történő befizetéséhez kifejezett írásos meghatalmazás szükséges. A befizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a meghatalmazás beérkezik a Hivatalhoz. A meghatalmazást a folyószámla tulajdonosának kell kiadnia, és tartalmaznia kell, hogy a számla a meghatározott díjjal megterhelhető. E meghatározás meglétét a Hivatal minden olyan esetben ellenőrzi, amikor a számlatulajdonos nem az érdekelt fél vagy annak képviselője. Ha ez a meghatalmazás nem létezik, a Hivatal levelet küld az érintett félnek, amelyben felszólítja a harmadik fél számlájának megterhelésére vonatkozó meghatalmazás benyújtására. A számla megterheléséhez a díj harmadik fél folyószámlájának megterhelésével történő befizetését kérő félnek a meghatalmazást postai úton kell elküldenie a Hivatalhoz. A BPHH által vezetett folyószámla nyitása az általános es faxszámra vagy a címre küldött kérelem alapján történik. Folyószámla nyitáshoz legalább EUR összeget kell a számlára helyezni. 3. A fizetés időpontja A CTMFR 4. cikke A CDFR 4. cikke A díjakat esedékességük napjáig kell megfizetni. Ha a befizetés határidőhöz kötött, a befizetést az adott határidőig kell megtenni. Azok a díjak és költségek, amelyek esedékességét a rendeletek nem szabályozzák, a díj vagy költség fejében nyújtott szolgáltatás iránti kérelem, például a bejegyzési kérelem átvételekor válnak esedékessé. 9. oldal

10 4. A befizetés teljesítésének napja A CTMFR 8. cikkének (1) és (3) bekezdése A CDFR 7. cikke A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről, 7. cikk A Hivatal elnökének április 18-i EX sz. határozata a Hivatal általi és a Hivatallal folytatott elektronikus kommunikációról: Elektronikus fizetés hitelkártyával (24. cikk) Az, hogy egy befizetés mikor minősül teljesítettnek, a fizetés módjától függ Fizetés banki átutalással Ha a fizetésre átutalással vagy a Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel kerül sor, akkor a befizetés teljesítésének napja az a nap, amikor az összeget a Hivatal bankszámláján jóváírják Pótdíjazott és pótdíj nélküli késedelmes fizetés A Hivatalhoz határidő után beérkező befizetés időben teljesítettnek minősül, ha az érintett személy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy: a) valamelyik tagállamban és az adott határidőig megtörtént a banki befizetés, illetve sor került az átutalási megbízás benyújtására, és b) a befizetéssel egyidejűleg sor került a teljes esedékes összeg 10%-ának megfelelő (de legfeljebb 200 EUR összegű) pótdíj megfizetésére is (a 488/09. sz. Redtube I -ügyben május 12-én hozott ítélet 38. bekezdése és a október 10-i R 203/ sz. határozat, Blue Cross -ügy). Ugyanez a pótdíj késedelmes megfizetésére nem vonatkozik. Ha a pótdíj megfizetésére késedelmesen kerül sor, a teljes befizetés késedelmesnek minősül ez azonban nem orvosolható a pótdíj pótdíjának megfizetésével. Pótdíj nem fizetendő, ha az érintett személy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a fizetést több mint tíz nappal az adott határidő letelte előtt kezdeményezte. A fizetést a határidő lejárta után teljesítő személy számára a Hivatal határidőt szabhat az említett feltételek valamelyikének teljesülését alátámasztó bizonyíték benyújtására. 10. oldal

11 A befizetés, illetve a befizetés napjának igazolása A KVR 76. cikke A CTMFR 8. cikkének (4) bekezdése A CDR 63. cikke A CDFR 7. cikkének (4) bekezdése Bármilyen igazolás benyújtható, például: az érintett bank bélyegzőjével ellátott és az átvétel napját tartalmazó banki átutalási megbízás (pl. SWIFT-megbízás); az interneten elküldött online fizetési megbízás, vagy az elektronikus átutalás kinyomtatott bizonylata, amennyiben az tartalmazza az átutalás napjára és a kedvezményezett bankra vonatkozó információkat, továbbá az ügylet sikerességére utaló jelzést. Emellett a következő iratok nyújthatók még be bizonyítékként: a bank által kiadott nyugta a fizetési megbízás átvételéről; levél attól a banktól, amelynél a fizetésre sor került; e levélnek igazolnia kell, hogy mely napon nyújtották be a megbízást, illetve mely napon került sor a fizetésre, és meg kell neveznie azt az eljárást is, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került; az eskü alatt tett, a megerősített vagy a nyilatkozat felvétele szerinti államban hatályos jogszabályok szerint azonos kötőerővel járó módon az érintett fél vagy annak képviselője által tett írásbeli nyilatkozatok. Az ilyen kiegészítő bizonyíték csak akkor elégséges, ha mellette más bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez a felsorolás nem teljeskörű. Ha a bizonyíték nem egyértelmű, akkor a Hivatal további bizonyíték benyújtására irányuló felszólítást küld. Ha bizonyíték benyújtására nem kerül sor, akkor a Hivatal értelmezésében az eljárás, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került, nem indult el. Nem elégséges bizonyíték esetében, vagy ha a befizető a Hivatal hiánypótlásra vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, az a BPHH értelmezésében azt jelenti, hogy a másik fél nem tartotta be a fizetési határidőt. A Hivatal ebben az esetben is kérheti ugyanazzal a határidővel a pótdíj megfizetését. A pótdíj befizetésének elmulasztása esetén a fizetési határidő be nem tartottnak minősül. Mivel a befizetés érvénytelen, a Hivatal a megfizetett díjat vagy annak egy részét visszatéríti. 11. oldal

12 A KV Vhr. 96. szabályának (2) bekezdése A CDIR 81. cikkének (2) bekezdése A bizonyíték nyelve: a dokumentumok az EU bármely hivatalos nyelvén benyújthatók. Ha a dokumentumok nyelve nem egyezik meg az eljárás nyelvével, a Hivatal előírhatja, hogy azokhoz a Hivatal valamelyik hivatalos nyelvén készült fordítást kell mellékelni Fizetés hitelkártyával Hitelkártyával történő fizetés teljesítésének az az időpont tekintendő, amikor a vonatkozó elektronikus bejelentés az interneten sikeresen megtörtént Fizetés folyószámlán keresztül A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről Ha a fizetésre a Hivatalnál vezetett folyószámlán keresztül kerül sor, akkor az elnök módosított EX sz. határozata biztosítja azt, hogy az a nap, amellyel a befizetés teljesítettnek minősül, az eljárásban részt vevő fél számára megfelelő módon kerüljön rögzítésre. Például a közösségi védjegybejelentés esetén a díjakat főszabályként a díj megfizetésére adott egy hónapos határidő utolsó napján terhelik a számlára. A bejelentő/képviselő ugyanakkor utasíthatja a Hivatalt, hogy a terhelést a védjegybejelentés beérkezésekor hajtsa végre. Ha az érintett fél a befizetés teljesítésére adott határidő vége előtt visszavonja az adott műveletet (felszólalást, törlési kérelmet, fellebbezést), a díjat nem vonják le a folyószámláról, a műveletet pedig el nem indítottnak tekintik. 5. A díjak visszatérítése A CTMFR 7. cikkének (2) bekezdése, továbbá 9. és 13. cikke A KVR 84., 154. és 156. cikke A CDR 6. cikkének (2) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése A CDIR 30. cikkének (2) bekezdése A díjak visszatérítését a rendeletek kifejezetten szabályozzák. A díjvisszatérítés banki átutalással, illetve a BPHH-nál vezetett folyószámlákra történik akkor is, ha a díjfizetés hitelkártyával történt. 12. oldal

13 5.1. A bejelentési díj visszatérítése A KV VHR. 9. szabályának (1) és (2) bekezdése A CDIR 10., 13. és 22. cikke A KVR 44. cikkének (6) bekezdése A közösségi védjegybejelentés visszavonása esetén a díjak visszatérítésére csak akkor kerül sor, ha a Hivatal a visszavonásról szóló nyilatkozatot a következők szerint kapja meg: banki átutalással történő fizetés esetén azon időpont előtt, amikor az összeget a Hivatal bankszámláján ténylegesen jóváírják; hitelkártyás fizetés esetén a hitelkártyával kapcsolatos utasításokat/adatokat tartalmazó bejelentés megtételével azonos napon; folyószámlán keresztül történő fizetés esetén a bejelentési alapdíj megfizetésére vonatkozó egy hónapos határidőn belül, vagy amennyiben írásos utasítást adtak a folyószámla haladéktalan megterhelésére az utasítás beérkezését megelőző napon, de legkésőbb a beérkezés napján. Ha a bejelentési alapdíjat vissza kell téríteni, akkor minden esetleges további befizetett osztályonkénti díj is visszatérítésre kerül. A Hivatal további osztályonkénti díjakat pusztán önmagukban nem térít vissza; kivételt képez ez alól, ha az osztályonkénti díjakat a bejelentő által a közösségi védjegybejelentésben feltüntetett osztályokon felül fizették meg, és ha e díjak megfizetését nem a Hivatal kérte. A formatervezési minták tekintetében, ha léteznek a bejelentés napját befolyásoló hiányosságok, azaz a bejelentés napjának elismerésére e hiányosságok miatt nem kerül sor, és e hiányosságok pótlása a Hivatal által kitűzött határidőig nem történik meg, a formatervekkel a Hivatal a továbbiakban nem közösségi formatervként foglalkozik, a befizetett díjakat pedig visszatéríti. Ezzel szemben a díjak visszatérítése semmilyen körülmények között nem lehetséges, ha a bejelenteni kívánt formatervezési minta már lajstromozásra került A felszólalási díj visszatérítése A KV Vhr. 17. szabályának (1) bekezdése, 18. szabályának (5) bekezdése és 19. szabályának (1) bekezdése Ha a felszólalás be nem nyújtottnak minősül (mivel a három hónapos határidőn túl nyújtották be), vagy ha a felszólalási díjat nem fizették be maradéktalanul, illetve a felszólalási időszak lejártát követően fizették be, a Hivatal a díjat a pótdíjjal együtt visszatéríti. 13. oldal

14 5.3. Az EU-t megjelölő nemzetközi védjegyek díjainak visszatérítése A Hivatal elnökének ADM sz. határozata a díjak bizonyos visszatérítéseinek szabályozásáról Lásd a Kézikönyv M. részének ( Nemzetközi védjegyek ) bekezdését A fellebbezési díj visszatérítése A fellebbezési díjak visszatérítésével a KV Vhr. 51. szabálya és a CDIR 35. cikkének (3) bekezdése és 37. cikke foglalkozik A megújítási díj visszatérítése A KV Vhr. 30. szabályának (6) és (7) bekezdése A megújításra vonatkozó első hat hónapos határidő kezdete előtt befizetett díjakat a Hivatal figyelmen kívül hagyja, a díjakat pedig visszatéríti. Ha a díjakat megfizették, a lajstromozást azonban nem újították meg (azaz ha a díjat csak a határidő-hosszabbítás után fizették be, vagy ha a befizetett díj összege nem éri el az alapdíjat és a késedelmes fizetésért/a megújítási kérelem késedelmes benyújtásáért felszámított díjat, vagy ha bizonyos más hiányosságokat még nem pótoltak), a díjakat a Hivatal visszatéríti. Ha a tulajdonos arra utasította a Hivatalt, hogy megújítás kérelmezésekor folyószámláját terhelje meg, majd később (bizonyos osztályokkal kapcsolatban) részben vagy egészében visszavonja a megújítással kapcsolatos utasítását, akkor a már korábban terhelt megújítási díjat a Hivatal nem téríti vissza. További információkért lásd ezen Iránymutatás E. részének ( A lajstrommal kapcsolatos műveletek ) 4. szakaszának Megújítás című pontját Csekély összegek visszatérítése A CTMFR 10. cikkének (1) bekezdése A CDFR 9. cikkének (1) bekezdése A Hivatal elnökének január 20-i, EX sz. határozata a költségek és díjak csekély összegének megállapításáról A díj egészen addig nem minősül kiegyenlítettnek, amíg hiánytalanul be nem fizették. Ha erre nem került sor, a Hivatal a már befizetett összeget a fizetési határidő lejárta után visszatéríti, mivel ebben az esetben a díjnak már semmilyen célja nincs. Ugyanakkor amennyiben lehetséges, a Hivatal felkérheti az érintett személyt a befizetés határidőn belüli teljesítésére. 14. oldal

15 A díj vagy költség túlfizetése esetén a többlet nem kerül visszafizetésre, ha annak összege csekély mértékű, és az eljárásban részt vevő fél a visszafizetést kifejezetten nem igényelte. A Hivatal elnökének január 20-i EX sz. határozata a csekély összeg felső határát 15 EUR-ban állapította meg. 6. A költségekről szóló határozatok A KVR 85. cikke A KV Vhr. 94. szabálya 6.1. A költségek viselése Inter partes (ellenérdekű felek közötti) eljárásokban a Felszólalási Osztály, a Törlési Osztály és a Fellebbezési Tanács hoz határozatot a költségek viseléséről. E költségek körébe tartoznak különösen a hivatásos képviselő költségei (ha van ilyen) és a megfelelő díjak. A költségeknek a felszólalási eljárásokban való viselésével kapcsolatos további információkkal kapcsolatban lásd ezen Iránymutatást: C. rész, Felszólalás c. szakasz 1. részének Eljárási kérdések című fejezetét. Ha a határozat a költségek tekintetében nyilvánvaló elírásokat tartalmaz, a felek a körülményektől függően helyesbítést (KV Vhr. 53. szabálya), illetve visszavonást (a KVR 80. cikke) kérhetnek A költségek megállapítása A költségek összegét megállapító határozat tartalmazza a KV Vhr. 94. szabályában a hivatásos képviseletre és a díjakra vonatkozóan előírt egyösszegű díjat (lásd fent), amelyet a nyertes fél visel, függetlenül attól, hogy azok ténylegesen felmerültek-e. A költségek megállapítása a KVR 85. cikkének (6) bekezdése szerinti külön eljárásban vizsgálható felül A költségekről szóló határozatok végrehajtása A KVR 86. cikke A Hivatal végrehajtási eljárásokban nem illetékes. A végrehajtási eljárásokat az illetékes nemzeti hatóságoknak kell lebonyolítaniuk Feltételek A nyertes fél akkor hajthatja végre a költségekről szóló határozatot, ha: a határozat a költségek viselése tekintetében a nyertes fél javára rendelkezik; a határozat jogerőssé vált; az érintett fél ezt a tényt a Hivatal adatbázisaiból származó megfelelő kivonat vagy a Hivatal egyedi megerősítésének benyújtásával támaszthatja alá; a határozat tartalmazza az illetékes nemzeti hatóság rendelkezését. 15. oldal

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Commerzbank Zrt. 1. oldal Az 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Vállalkozások részére A. Valamennyi

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő Megbízó/Befizető részére Tevékenységi engedély

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata 2015. augusztus 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I. 2. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS BETÉTÜGYLETEK

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A FIZETÉSI ÉS PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben