A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE"

Átírás

1 A BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK) ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. Jogalap és fogalommeghatározások A fizetés módja Fizetés banki átutalással Bankszámla A fizetéskor kötelezően feltüntetendő adatok Fizetés hitelkártyával Fizetés a BPHH folyószámláján keresztül A fizetés időpontja A befizetés teljesítésének napja Fizetés banki átutalással Pótdíjazott és pótdíj nélküli késedelmes fizetés A befizetés, illetve a befizetés napjának igazolása Fizetés hitelkártyával Fizetés folyószámlán keresztül A díjak visszatérítése A bejelentési díj visszatérítése A felszólalási díj visszatérítése Az EU-t megjelölő nemzetközi védjegyek díjainak visszatérítése A fellebbezési díj visszatérítése A megújítási díj visszatérítése Csekély összegek visszatérítése A költségekről szóló határozatok A költségek viselése A költségek megállapítása A költségekről szóló határozatok végrehajtása Feltételek Nemzeti hatóság Eljárások oldal

3 1. Jogalap és fogalommeghatározások A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (KVR) A Bizottság 2868/95/EK rendelete (1995. december 13.) a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (KV Vhr.) A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a közösségi védjegyek lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról (CTMFR) A Bizottság 2246/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról (CDFR) A közösségi védjegyről szóló alaprendeletben (KVR) és a közösségi védjegyről szóló rendelet végrehajtási rendeletében (KV Vhr.) foglalt rendelkezések mellett a közösségi védjegyekre egy, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (BPHH) fizetendő díjakról szóló külön rendelet is vonatkozik (CTMFR). Ezt a rendeletet 2004-ben egyszer, ben kétszer, 2009-ben pedig egyszer módosították. A rendelet nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szövege az interneten is elérhető. A díjak teljes körű listája a következő címen található: https://oami.europa.eu/ohimportal/hu/fees-payable-direct-to-ohim Ehhez hasonlóan, a lajstromozott közösségi formatervezési mintákra a közösségi formatervezési mintáról szóló alaprendeletben (CDR) és a közösségi formatervezési mintáról szóló végrehajtási rendeletben (CDIR) foglalt rendelkezések mellett egy külön, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak fizetendő díjakról szóló rendelet (CDFR) is vonatkozik. Ezt a rendeletet 2007-ben, az Európai Uniónak a Hágai Megállapodás ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Genfi Szövegéhez való csatlakozását követően módosították. Végezetül a Hivatal elnöke felhatalmazással rendelkezik olyan díjak megállapítására, amelyeket adott esetben a Hivatal részére kell megfizetni a Hivatal által nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a CTMFR-ben és a CDFR-ben (a továbbiakban: a díjakról szóló rendeletek) kifejezetten meghatározottakon túli fizetési módok engedélyezésére. A díjak, költségek és egyéb díjak közötti különbségek a következők. A díjakat a felhasználóknak kell megfizetniük a Hivatal részére a védjegyek és a formatervezési minták benyújtásával kapcsolatban és azok kezeléséért; a díjak összegét és befizetésük módját a díjakról szóló rendeletek határozzák meg. A Hivatal előtti eljárások többsége díjköteles; ilyen például a közösségi védjegy (CTM) vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentési díja, a megújítási díj stb. Egyes díjak összege például a közösségi védjegyek regisztrációs díja, illetve a védjegyek átruházása nullára csökkent. A díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy a Hivatal teljes önállóságának és függetlenségének garantálása érdekében a belőlük származó bevétel elvben elegendő legyen a Hivatal költségvetési egyensúlyának biztosításához (lásd: a KVR 144. cikke). A Hivatal bevételét főként a rendszer igénybevevői által fizetett díjak képezik (lásd: a KVR 18. preambulumbekezdése). 3. oldal

4 A költségek a felek által a Hivatal előtti, inter partes (ellenérdekű felek közötti) eljárásokban felmerülő, különösen a hivatásos képviselettel kapcsolatban viselt költségekre (a védjegyek vonatkozásában lásd: a KVR 85. cikke, és a KV Vhr. 94. szabálya, a formatervezési minták vonatkozásában pedig a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet [CDR] cikke, továbbá a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet végrehajtási rendeletének [CDIR] 79. cikke) vonatkoznak. Az ellenérdekű felek közötti ügyekben hozott határozatoknak tartalmazniuk kell a hivatásos képviselő díjairól és költségeiről szóló határozatot, és meg kell állapítaniuk az összeget. A költségekről szóló határozat a KVR 86. cikke értelmében a jogerőre emelkedést követően végrehajthatóvá válik. A Hivatal által nyújtott és a CTMFR 2. cikkében meghatározottaktól eltérő szolgáltatásokra vonatkozó egyéb díjakat a Hivatal elnöke állapítja meg (lásd a KV Vhr. 87. szabályának (2) bekezdését és CTMFR 3. cikkének (1) és (2) bekezdését). Az elnök által megállapított díjak mértékét a Hivatal Hivatalos Lapjában, illetve a Hivatal webhelyén az elnöki határozatok alatt teszik közzé. Egyéb díjnak számít például a brüsszeli mediációért és a Hivatal gondozásában megjelent bizonyos kiadványokért felszámított díj. 2. A fizetés módja A CTMFR 5. cikke A CDFR 5. cikke A Hivatal elnökének július 3-i 2/97. számú közleménye Valamennyi díjat és költséget euróban kell megfizetni. A más pénznemben teljesített fizetések érvénytelenek, nem biztosítanak jogokat, és visszatérítésre kerülnek. A Hivatalnak fizetendő díjakat nem lehet a nemzeti hivatalok részére vagy e hivatalokon keresztül megfizetni. Az esetek többségében az elfogadható fizetési mód a banki átutalás, a Hivatalnál vezetett folyószámláról való beszedés, illetve (kizárólag az online bejelentés és a megújítási díj esetében) a bankkártyás fizetés. A Hivatal létesítményeiben készpénzzel, illetve csekkel történő fizetés már nem lehetséges. A Hivatal számlát kibocsátani nem tud. A felhasználó kérésére azonban a Hivatal nyugtát ad Fizetés banki átutalással Pénz átutalással küldhető a Hivatal részére. A díj meg nem fizetettnek tekintendő abban az esetben, ha az átutalási megbízást a vonatkozó határidő leteltét követően adják. Ha a díj átutalására a határidő előtt került sor, ám csak a határidő után érkezik meg, a Hivatal bizonyos feltételek mellett elfogadhatja a befizetést (lásd az alábbi 4.1. pontot). 4. oldal

5 Bankszámla A banki átutalással történő fizetés kizárólag a Hivatal alábbi két bankszámlájának egyikére teljesíthető: Cím Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante SPANYOLORSZÁG Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANYOLORSZÁG Számlaszám SWIFT-kód BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankköltségek** >OUR >OUR *Swift-kód: Egyes számítógépes programok nem fogadják el a SWIFT/BIC-kód utolsó három (XXX) számjegyét. Ilyen esetben a felhasználónak banktól függően a BBVAESMM vagy a CAIXESBB kódot kell megadnia. ** Bankköltségek: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Hivatal a teljes összeget hiánytalanul, levonások nélkül megkapja. Ezért átutalás esetén a bankköltségek fizetési módjánál kérjük, az OUR jelzést tüntesse fel annak érdekében, hogy a Hivatal az esedékes teljes összeget megkapja. A SEPA-rendszeren keresztül indított utalások esetében viszont az alapértelmezett SHR kódot kell megadni. A SEPA az uniós tagállamok és további négy európai ország legtöbb bankja által alkalmazott közös európai fizetési rendszer A fizetéskor kötelezően feltüntetendő adatok A CTMFR 7. cikke A CDFR 6. cikke A díj megfizetése, jellegének megadása, továbbá az érintett eljárás megnevezése nem jelenti azt, hogy az érintett eljárás fennmaradó más formai követelményei teljesültek. Például a fellebbezési díj megfizetése, valamint a vitatott határozat számának feltüntetése még nem elegendő ahhoz, hogy a benyújtott fellebbezés érvényesnek legyen tekinthető (a T-373/03. sz. PARMITALIA -ügyben május 31-én hozott ítélet 58. bekezdése). Ha a szolgáltatott adatok nem elegendőek a befizetés megfelelő azonosításához, a Hivatal határidőt állapít meg, amelyen belül a hiányzó információkat közölni kell; ennek elmulasztása esetén a Hivatal a befizetést meg nem történtnek tekinti, az összeget pedig visszatéríti. A BPHH-hoz naponta több ezer befizetés érkezik, és a dokumentáció helytelen vagy hiányos azonosítása az eljárás feldolgozásának jelentős késedelmét eredményezheti. A befizetés átutalási megbízásán a következő adatokat kell feltüntetni: CTM/RCD szám A befizető neve és címe, vagy a Hivataltól kapott azonosító száma 5. oldal

6 A díj jellege, lehetőség szerint rövidített formában. A banki átutalással érkező befizetések gyors feldolgozása érdekében, továbbá tekintettel arra, hogy a feladó és a közlemény mezőben csak korlátozott számú karakter használható, határozottan javasolt a mezők következők szerinti kitöltése: KÖZLEMÉNY MEZŐ Kérjük, használja az alábbi táblázatokban felsorolt kódokat, például a KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY LAJSTROMOZÁSÁNAK BEJELENTÉSI DÍJA leírás helyett a CTM kódot. Ne írja ki a kezdő nulla karaktereket a számok elején, és ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert csak feleslegesen növelik a karakterszámot. A közleményt mindig a bejelentési- vagy a lajstromszámmal pl. CTM kezdje. Ha a befizetés egynél több védjegyre vagy formatervezési mintára vonatkozik, csak az első és az utolsó kódját adja meg például így: CTM , majd küldje el faxon az érintett védjegyek és formatervezési minták minden adatát. Leíró kódok (fontossági sorrendben) Leírás Kód Példa Befizetés folyószámlára CC + számlaszám CC1361 Ha a tulajdonos vagy a képviselő rendelkezik azonosító számmal A védjegy vagy a formatervezési minta száma A közösségi védjegy vagy lajstromozott közösségi formatervezési minta rövid megnevezése Műveleti kód: A közösségi védjegy (CTM) vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentésének díja Nemzetközi bejelentés díja Megújítási díj Felszólalási díj Törlési díj Fellebbviteli kérelem díja Bejegyzési kérelem díja Átruházás Átalakítás Iratokba való betekintés Hitelesített másolatok Példák: OWN + azonosító szám, REP + azonosító szám CTM, RCD + szám CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX vagy palackforma OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP A befizetés tárgya Bejelentési díj (CTM = közösségi védjegy) Bejelentési díj (RCD = lajstromozott közösségi formatervezési minta) A díjfizetési leírás szemléltetése CTM XXXXXXX. RCD palackforma. 6. oldal

7 Felszólalás + befizető Nemzetközi védjegybejelentés Megújítás (CTM) Díjfizetés az sz. folyószámlára Hitelesített másolatok Több formatervezési minta átruházása (első: és utolsó: ) + befizető Közösségi védjegy használati engedélyének bejegyzése iránti kérelem CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 A FELADÓ MEZŐ Címek feltüntetése néhány példa Cím Befizető neve Befizető címe Befizető települése és postai irányítószáma John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Példa A befizető, bejelentő (tulajdonos vagy képviselő) vagy felszólaló beazonosításához használjon egyértelmű nevet. A Befizető neve mezőben csak a nevet adja meg, megjelölések és titulusok például OKL. MÉRN. DR. nélkül. A későbbi díjfizetések esetében is ugyanezeket az azonosító adatokat használja Fizetés hitelkártyával A Hivatal elnökének április 18-i EX sz. határozata a Hivatal általi és a Hivatallal folytatott elektronikus kommunikációról, 10. fejezet (Elektronikus fizetés hitelkártyával) A CTMFR 2. cikkének (1) bekezdés b) pontjától a 2. cikk (4) bekezdéséig, továbbá a 2. cikk (12) (15) bekezdései, valamint a CDFR 5. cikkének (2) bekezdése A hitelkártyával történő fizetés lehetősége még nem áll rendelkezésre valamennyi BPHH-díj esetében. A hitelkártyával történő fizetés kizárólag a védjegyek (beleértve az osztályonkénti díjakat) és formatervezési minták iránt, továbbá a védjegyek és formatervezési minták megújítása iránt online benyújtott kérelmek esetében lehetséges. A Hivatal a következő hitelkártyákat fogadja el: Visa, Mastercard és Eurocard. Az elektronikusan benyújtott bejelentések esetében a legtöbb felhasználó számára a hitelkártyával történő fizetés javasolt. A hitelkártyás fizetésnek köszönhetően a BPHH saját automatikus belső rendszereit a lehető leghatékonyabban tudja üzemeltetni, így a dokumentációval kapcsolatos munka gyorsabban megkezdődhet. Mivel a hitelkártyás fizetés azonnal teljesül (lásd az alábbi 4.2. pontot), a késedelmes fizetések esetében nem vehető igénybe (a bejelentéstől számított egy hónapig). 7. oldal

8 A hitelkártyával történő fizetés minden egyéb díj esetében kizárt. A hitelkártyák különösen a CTMFR 3. cikkében és a CDFR 3. cikkében említett díjak megfizetésére, valamint a folyószámla feltöltésére nem használhatók. A hitelkártyás fizetésekhez bizonyos alapvető információk szükségesek. A megadott adatokat a BPHH csak a banknak történő továbbításig őrzi meg, azokat semmilyen adatbázisban nem tárolja tartósan. Az űrlap rögzítésekor csak a hitelkártya típusa (VISA, MasterCard vagy EuroCard) és a hitelkártya számának utolsó négy számjegye jelenik meg. A teljes hitelkártyaszám az elküldött információkat titkosító megbízható kiszolgálón keresztül biztonsággal megadható Fizetés a BPHH folyószámláján keresztül A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről A Hivatal elnökének június 29-i 5/01. sz. közleménye a folyószámlakivonatoknak a Hivatal internetes oldalán való elérhetőségéről A Hivatal elnökének október 11-i 11/02. sz. közleménye másik bankszámla nyitásáról Ajánlatos a BPHH-nál folyószámlát nyitni, mivel a határidőhöz kötött kérelmek például a felszólalások vagy fellebbezések esetében a befizetés akkor tekinthető időben teljesítettnek, ha azt a vonatkozó dokumentációt, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került (például a felszólalást), a határidő utolsó napjáig benyújtották, feltéve, hogy a folyószámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre (lásd az alábbi 4.3. pontot). A folyószámla tényleges megterhelésének dátuma rendszerint későbbre esik, de a Hivatal elnökének 2006-ban módosított, Ex sz. határozatának 6. cikkével összhangban a fizetés teljesítési dátumának az a nap tekintendő, amelyen a Hivatal az eljárás iránti kérelmet megkapta, vagy amely az eljárásban részt vevő fél számára megfelel. Ha a bejelentést vagy a vonatkozó eljárás iránti kérelmet benyújtó személy (az eljárásban részt vevő személy vagy annak képviselője) a Hivatalnál vezetett folyószámla tulajdonosaként azonosítja magát, a Hivatal a folyószámlát automatikusan megterheli, kivéve, ha adott egyedi esetben ezzel ellentétes utasítást kap. A számla megfelelő azonosításához a Hivatal a nála vezetett folyószámla tulajdonosa számára kiadott BPHH-azonosító szám egyértelmű feltüntetését ajánlja. A folyószámlarendszer egy automatikus terhelési rendszer, ami azt jelenti, hogy a számla azonosítását követően a Hivatal az adott eljárások alakulásának megfelelően és amennyiben elegendő fedezet van a számlán azt az említett eljárások keretein belül lehetséges mértékig valamennyi költséggel és egyéb díjjal megterhelheti, a fizetés napja pedig minden alkalommal további utasítások nélkül kerül meghatározásra. E szabály alól az egyedüli kivételt az jelenti, amikor az a folyószámlatulajdonos, aki egy konkrét díj esetében a folyószámla használatát nem engedélyezi, erről írásban tájékoztatja a Hivatalt. Ilyen esetben azonban a folyószámla tulajdonosa a fizetési módot a fizetési határidő lejárta előtt bármikor visszaállíthatja a folyószámlán keresztül történő fizetésre. A fel nem tüntetett díj vagy annak helytelenül feltüntetett összege semmilyen negatív következménnyel nem jár, mivel a folyószámlát a rendszer automatikusan, és arra a 8. oldal

9 megfelelő eljárásra hivatkozással terheli meg, amelynek vonatkozásában a fizetés esedékes. Ha a folyószámlán nem áll rendelkezésre a megfelelő fedezet, a Hivatal a számlatulajdonosnak küldött értesítésben lehetőséget ad a számla feltöltésére. A számlatulajdonosnak ezenfelül az esedékes összeg 20%-át is be kell fizetnie a fedezethiány miatt felmerült adminisztratív költségek megtérítésére. Ha a számlatulajdonos ennek eleget tesz, a Hivatal a díj beérkezését azzal a nappal tartja nyilván, amikor a befizetés által érintett dokumentum (például a felszólalás) beérkezett a Hivatalhoz. Ha a befizetés célja a folyószámla feltöltése, elegendő a folyószámla számának feltüntetése. Ha a folyószámla feltöltése megtörtént, a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi esedékes kifizetéshez elegendő fedezet álljon rendelkezésre, illetve legalább azt a fontossági sorrendet közölnie kell, amely szerint a pénz felhasználását kéri. Az ACCOUNT ONLINE szolgáltatás a BPHH folyószámla-tulajdonosai számára biztonságos internetkapcsolaton keresztül nyújt hozzáférést folyószámlainformációikhoz, legalább az előző évre vonatkozóan. A szolgáltatással a számlaegyenleg, a tranzakciók listája, a havi számlakivonatok és egy-egy konkrét tranzakció megtalálását segítő kereső érhető el. A díj harmadik fél folyószámlájának megterhelésével történő befizetéséhez kifejezett írásos meghatalmazás szükséges. A befizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a meghatalmazás beérkezik a Hivatalhoz. A meghatalmazást a folyószámla tulajdonosának kell kiadnia, és tartalmaznia kell, hogy a számla a meghatározott díjjal megterhelhető. E meghatározás meglétét a Hivatal minden olyan esetben ellenőrzi, amikor a számlatulajdonos nem az érdekelt fél vagy annak képviselője. Ha ez a meghatalmazás nem létezik, a Hivatal levelet küld az érintett félnek, amelyben felszólítja a harmadik fél számlájának megterhelésére vonatkozó meghatalmazás benyújtására. A számla megterheléséhez a díj harmadik fél folyószámlájának megterhelésével történő befizetését kérő félnek a meghatalmazást postai úton kell elküldenie a Hivatalhoz. A BPHH által vezetett folyószámla nyitása az általános es faxszámra vagy a címre küldött kérelem alapján történik. Folyószámla nyitáshoz legalább EUR összeget kell a számlára helyezni. 3. A fizetés időpontja A CTMFR 4. cikke A CDFR 4. cikke A díjakat esedékességük napjáig kell megfizetni. Ha a befizetés határidőhöz kötött, a befizetést az adott határidőig kell megtenni. Azok a díjak és költségek, amelyek esedékességét a rendeletek nem szabályozzák, a díj vagy költség fejében nyújtott szolgáltatás iránti kérelem, például a bejegyzési kérelem átvételekor válnak esedékessé. 9. oldal

10 4. A befizetés teljesítésének napja A CTMFR 8. cikkének (1) és (3) bekezdése A CDFR 7. cikke A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről, 7. cikk A Hivatal elnökének április 18-i EX sz. határozata a Hivatal általi és a Hivatallal folytatott elektronikus kommunikációról: Elektronikus fizetés hitelkártyával (24. cikk) Az, hogy egy befizetés mikor minősül teljesítettnek, a fizetés módjától függ Fizetés banki átutalással Ha a fizetésre átutalással vagy a Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel kerül sor, akkor a befizetés teljesítésének napja az a nap, amikor az összeget a Hivatal bankszámláján jóváírják Pótdíjazott és pótdíj nélküli késedelmes fizetés A Hivatalhoz határidő után beérkező befizetés időben teljesítettnek minősül, ha az érintett személy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy: a) valamelyik tagállamban és az adott határidőig megtörtént a banki befizetés, illetve sor került az átutalási megbízás benyújtására, és b) a befizetéssel egyidejűleg sor került a teljes esedékes összeg 10%-ának megfelelő (de legfeljebb 200 EUR összegű) pótdíj megfizetésére is (a 488/09. sz. Redtube I -ügyben május 12-én hozott ítélet 38. bekezdése és a október 10-i R 203/ sz. határozat, Blue Cross -ügy). Ugyanez a pótdíj késedelmes megfizetésére nem vonatkozik. Ha a pótdíj megfizetésére késedelmesen kerül sor, a teljes befizetés késedelmesnek minősül ez azonban nem orvosolható a pótdíj pótdíjának megfizetésével. Pótdíj nem fizetendő, ha az érintett személy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a fizetést több mint tíz nappal az adott határidő letelte előtt kezdeményezte. A fizetést a határidő lejárta után teljesítő személy számára a Hivatal határidőt szabhat az említett feltételek valamelyikének teljesülését alátámasztó bizonyíték benyújtására. 10. oldal

11 A befizetés, illetve a befizetés napjának igazolása A KVR 76. cikke A CTMFR 8. cikkének (4) bekezdése A CDR 63. cikke A CDFR 7. cikkének (4) bekezdése Bármilyen igazolás benyújtható, például: az érintett bank bélyegzőjével ellátott és az átvétel napját tartalmazó banki átutalási megbízás (pl. SWIFT-megbízás); az interneten elküldött online fizetési megbízás, vagy az elektronikus átutalás kinyomtatott bizonylata, amennyiben az tartalmazza az átutalás napjára és a kedvezményezett bankra vonatkozó információkat, továbbá az ügylet sikerességére utaló jelzést. Emellett a következő iratok nyújthatók még be bizonyítékként: a bank által kiadott nyugta a fizetési megbízás átvételéről; levél attól a banktól, amelynél a fizetésre sor került; e levélnek igazolnia kell, hogy mely napon nyújtották be a megbízást, illetve mely napon került sor a fizetésre, és meg kell neveznie azt az eljárást is, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került; az eskü alatt tett, a megerősített vagy a nyilatkozat felvétele szerinti államban hatályos jogszabályok szerint azonos kötőerővel járó módon az érintett fél vagy annak képviselője által tett írásbeli nyilatkozatok. Az ilyen kiegészítő bizonyíték csak akkor elégséges, ha mellette más bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez a felsorolás nem teljeskörű. Ha a bizonyíték nem egyértelmű, akkor a Hivatal további bizonyíték benyújtására irányuló felszólítást küld. Ha bizonyíték benyújtására nem kerül sor, akkor a Hivatal értelmezésében az eljárás, amellyel kapcsolatban a befizetésre sor került, nem indult el. Nem elégséges bizonyíték esetében, vagy ha a befizető a Hivatal hiánypótlásra vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, az a BPHH értelmezésében azt jelenti, hogy a másik fél nem tartotta be a fizetési határidőt. A Hivatal ebben az esetben is kérheti ugyanazzal a határidővel a pótdíj megfizetését. A pótdíj befizetésének elmulasztása esetén a fizetési határidő be nem tartottnak minősül. Mivel a befizetés érvénytelen, a Hivatal a megfizetett díjat vagy annak egy részét visszatéríti. 11. oldal

12 A KV Vhr. 96. szabályának (2) bekezdése A CDIR 81. cikkének (2) bekezdése A bizonyíték nyelve: a dokumentumok az EU bármely hivatalos nyelvén benyújthatók. Ha a dokumentumok nyelve nem egyezik meg az eljárás nyelvével, a Hivatal előírhatja, hogy azokhoz a Hivatal valamelyik hivatalos nyelvén készült fordítást kell mellékelni Fizetés hitelkártyával Hitelkártyával történő fizetés teljesítésének az az időpont tekintendő, amikor a vonatkozó elektronikus bejelentés az interneten sikeresen megtörtént Fizetés folyószámlán keresztül A Hivatal elnökének január 11-i, 1996-ban, 2003-ban és 2006-ban módosított EX sz. határozata a Hivatalnál vezetett folyószámlák nyitásának feltételeiről Ha a fizetésre a Hivatalnál vezetett folyószámlán keresztül kerül sor, akkor az elnök módosított EX sz. határozata biztosítja azt, hogy az a nap, amellyel a befizetés teljesítettnek minősül, az eljárásban részt vevő fél számára megfelelő módon kerüljön rögzítésre. Például a közösségi védjegybejelentés esetén a díjakat főszabályként a díj megfizetésére adott egy hónapos határidő utolsó napján terhelik a számlára. A bejelentő/képviselő ugyanakkor utasíthatja a Hivatalt, hogy a terhelést a védjegybejelentés beérkezésekor hajtsa végre. Ha az érintett fél a befizetés teljesítésére adott határidő vége előtt visszavonja az adott műveletet (felszólalást, törlési kérelmet, fellebbezést), a díjat nem vonják le a folyószámláról, a műveletet pedig el nem indítottnak tekintik. 5. A díjak visszatérítése A CTMFR 7. cikkének (2) bekezdése, továbbá 9. és 13. cikke A KVR 84., 154. és 156. cikke A CDR 6. cikkének (2) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése A CDIR 30. cikkének (2) bekezdése A díjak visszatérítését a rendeletek kifejezetten szabályozzák. A díjvisszatérítés banki átutalással, illetve a BPHH-nál vezetett folyószámlákra történik akkor is, ha a díjfizetés hitelkártyával történt. 12. oldal

13 5.1. A bejelentési díj visszatérítése A KV VHR. 9. szabályának (1) és (2) bekezdése A CDIR 10., 13. és 22. cikke A KVR 44. cikkének (6) bekezdése A közösségi védjegybejelentés visszavonása esetén a díjak visszatérítésére csak akkor kerül sor, ha a Hivatal a visszavonásról szóló nyilatkozatot a következők szerint kapja meg: banki átutalással történő fizetés esetén azon időpont előtt, amikor az összeget a Hivatal bankszámláján ténylegesen jóváírják; hitelkártyás fizetés esetén a hitelkártyával kapcsolatos utasításokat/adatokat tartalmazó bejelentés megtételével azonos napon; folyószámlán keresztül történő fizetés esetén a bejelentési alapdíj megfizetésére vonatkozó egy hónapos határidőn belül, vagy amennyiben írásos utasítást adtak a folyószámla haladéktalan megterhelésére az utasítás beérkezését megelőző napon, de legkésőbb a beérkezés napján. Ha a bejelentési alapdíjat vissza kell téríteni, akkor minden esetleges további befizetett osztályonkénti díj is visszatérítésre kerül. A Hivatal további osztályonkénti díjakat pusztán önmagukban nem térít vissza; kivételt képez ez alól, ha az osztályonkénti díjakat a bejelentő által a közösségi védjegybejelentésben feltüntetett osztályokon felül fizették meg, és ha e díjak megfizetését nem a Hivatal kérte. A formatervezési minták tekintetében, ha léteznek a bejelentés napját befolyásoló hiányosságok, azaz a bejelentés napjának elismerésére e hiányosságok miatt nem kerül sor, és e hiányosságok pótlása a Hivatal által kitűzött határidőig nem történik meg, a formatervekkel a Hivatal a továbbiakban nem közösségi formatervként foglalkozik, a befizetett díjakat pedig visszatéríti. Ezzel szemben a díjak visszatérítése semmilyen körülmények között nem lehetséges, ha a bejelenteni kívánt formatervezési minta már lajstromozásra került A felszólalási díj visszatérítése A KV Vhr. 17. szabályának (1) bekezdése, 18. szabályának (5) bekezdése és 19. szabályának (1) bekezdése Ha a felszólalás be nem nyújtottnak minősül (mivel a három hónapos határidőn túl nyújtották be), vagy ha a felszólalási díjat nem fizették be maradéktalanul, illetve a felszólalási időszak lejártát követően fizették be, a Hivatal a díjat a pótdíjjal együtt visszatéríti. 13. oldal

14 5.3. Az EU-t megjelölő nemzetközi védjegyek díjainak visszatérítése A Hivatal elnökének ADM sz. határozata a díjak bizonyos visszatérítéseinek szabályozásáról Lásd a Kézikönyv M. részének ( Nemzetközi védjegyek ) bekezdését A fellebbezési díj visszatérítése A fellebbezési díjak visszatérítésével a KV Vhr. 51. szabálya és a CDIR 35. cikkének (3) bekezdése és 37. cikke foglalkozik A megújítási díj visszatérítése A KV Vhr. 30. szabályának (6) és (7) bekezdése A megújításra vonatkozó első hat hónapos határidő kezdete előtt befizetett díjakat a Hivatal figyelmen kívül hagyja, a díjakat pedig visszatéríti. Ha a díjakat megfizették, a lajstromozást azonban nem újították meg (azaz ha a díjat csak a határidő-hosszabbítás után fizették be, vagy ha a befizetett díj összege nem éri el az alapdíjat és a késedelmes fizetésért/a megújítási kérelem késedelmes benyújtásáért felszámított díjat, vagy ha bizonyos más hiányosságokat még nem pótoltak), a díjakat a Hivatal visszatéríti. Ha a tulajdonos arra utasította a Hivatalt, hogy megújítás kérelmezésekor folyószámláját terhelje meg, majd később (bizonyos osztályokkal kapcsolatban) részben vagy egészében visszavonja a megújítással kapcsolatos utasítását, akkor a már korábban terhelt megújítási díjat a Hivatal nem téríti vissza. További információkért lásd ezen Iránymutatás E. részének ( A lajstrommal kapcsolatos műveletek ) 4. szakaszának Megújítás című pontját Csekély összegek visszatérítése A CTMFR 10. cikkének (1) bekezdése A CDFR 9. cikkének (1) bekezdése A Hivatal elnökének január 20-i, EX sz. határozata a költségek és díjak csekély összegének megállapításáról A díj egészen addig nem minősül kiegyenlítettnek, amíg hiánytalanul be nem fizették. Ha erre nem került sor, a Hivatal a már befizetett összeget a fizetési határidő lejárta után visszatéríti, mivel ebben az esetben a díjnak már semmilyen célja nincs. Ugyanakkor amennyiben lehetséges, a Hivatal felkérheti az érintett személyt a befizetés határidőn belüli teljesítésére. 14. oldal

15 A díj vagy költség túlfizetése esetén a többlet nem kerül visszafizetésre, ha annak összege csekély mértékű, és az eljárásban részt vevő fél a visszafizetést kifejezetten nem igényelte. A Hivatal elnökének január 20-i EX sz. határozata a csekély összeg felső határát 15 EUR-ban állapította meg. 6. A költségekről szóló határozatok A KVR 85. cikke A KV Vhr. 94. szabálya 6.1. A költségek viselése Inter partes (ellenérdekű felek közötti) eljárásokban a Felszólalási Osztály, a Törlési Osztály és a Fellebbezési Tanács hoz határozatot a költségek viseléséről. E költségek körébe tartoznak különösen a hivatásos képviselő költségei (ha van ilyen) és a megfelelő díjak. A költségeknek a felszólalási eljárásokban való viselésével kapcsolatos további információkkal kapcsolatban lásd ezen Iránymutatást: C. rész, Felszólalás c. szakasz 1. részének Eljárási kérdések című fejezetét. Ha a határozat a költségek tekintetében nyilvánvaló elírásokat tartalmaz, a felek a körülményektől függően helyesbítést (KV Vhr. 53. szabálya), illetve visszavonást (a KVR 80. cikke) kérhetnek A költségek megállapítása A költségek összegét megállapító határozat tartalmazza a KV Vhr. 94. szabályában a hivatásos képviseletre és a díjakra vonatkozóan előírt egyösszegű díjat (lásd fent), amelyet a nyertes fél visel, függetlenül attól, hogy azok ténylegesen felmerültek-e. A költségek megállapítása a KVR 85. cikkének (6) bekezdése szerinti külön eljárásban vizsgálható felül A költségekről szóló határozatok végrehajtása A KVR 86. cikke A Hivatal végrehajtási eljárásokban nem illetékes. A végrehajtási eljárásokat az illetékes nemzeti hatóságoknak kell lebonyolítaniuk Feltételek A nyertes fél akkor hajthatja végre a költségekről szóló határozatot, ha: a határozat a költségek viselése tekintetében a nyertes fél javára rendelkezik; a határozat jogerőssé vált; az érintett fél ezt a tényt a Hivatal adatbázisaiból származó megfelelő kivonat vagy a Hivatal egyedi megerősítésének benyújtásával támaszthatja alá; a határozat tartalmazza az illetékes nemzeti hatóság rendelkezését. 15. oldal

16 Nemzeti hatóság Minden tagállam kijelöli egy nemzeti hatóságot, melynek hatáskörébe tartozik a költségek meghatározására vonatkozó Hivatali döntések végrehajtásával kapcsolatos utasítások meghozatala. A tagállam a kijelölésről értesíti a Hivatalt és a Bíróságot (a KVR 86. cikkének (2) bekezdése). A Hivatal az ilyen kijelöléseket Hivatalos Lapjában teszi közzé. A Hivatalos Lapban a következőkre vonatkozóan szerepelnek hivatkozások: Belgium, Dánia, Németország, Írország, Franciaország, Hollandia, Ausztria, Szlovákia és az Egyesült Királyság Eljárások a) Az érdekelt félnek az illetékes nemzeti hatóságtól kell kérnie a végrehajtási rendelkezés határozathoz való záradékolását. A kérelmek nyelve, a határozat megfelelő részeinek fordítása, a képviselő díja és a képviselő bevonásának szükségessége jelenleg tagállami gyakorlat függvénye, harmonizálásukra nem került sor, hanem ezeket eseti alapon mérlegelik. Az illetékes hatóság a rendelkezést a határozat hitelessége ellenőrzésének kivételével minden más alaki követelmény nélkül záradékolja a határozathoz. A költségekről és azok megállapításáról hozott téves határozatokkal kapcsolatban lásd a fenti 6.1. és 6.2. pontot. b) Ha az alaki követelmények teljesültek, az érintett fél kérheti a végrehajtást. A végrehajtásra annak a területnek a hatályos polgári eljárásjogi szabályait kell alkalmazni, ahol a végrehajtást foganatosítják. A végrehajtás kizárólag az Európai Unió Bíróságának határozatával függeszthető fel. A végrehajtás szabálytalansága miatt benyújtott panaszok elbírálása azonban az érintett ország bíróságainak joghatósága alá tartozik (a KVR 86. cikkének (4) bekezdése). 16. oldal

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához Általános megjegyzések Az átalakítás iránti kérelem űrlapját a Belső

Részletesebben

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1 BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (OHIM) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem 1 1. Általános megjegyzések 1.1 Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Legutolsó frissítés: 042013 KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Oldalak száma: (ezt az oldalt is beleértve) Bejelentőképviselő hivatkozási jele (legfelejebb

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (OHIM) (Védjegyek és formatervezési minták) Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához 1. Általános megjegyzések

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai dr. Kiss Gabriella Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Nemzetközi Védjegy Osztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélfórum SZTNH-MVE Tartalom Formanyomtatvány

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Kérdés felelet K Közösségi védjegyoltalom Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Összeállította: dr. Gonda Imre Sorozatszerkesztő: Bana Zsuzsanna Tipográfia: Plette Péter ISSN 1788-4462 ISBN 978-963-9157-56-9

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés: a törlési eljárások általános áttekintése... 3. 2. Törlésre irányuló kérelem... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés: a törlési eljárások általános áttekintése... 3. 2. Törlésre irányuló kérelem... 4 A BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK) ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS D. RÉSZ TÖRLÉS 1. SZAKASZ ELJÁRÁSOK 1. oldal

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás Betéti kamatlábak (%) CHF EUR GBP USD Látraszóló 0,00 0,15 0,10 0,08 1 hónap = 30 nap HRK devizanemre a Bank kamatot nem fizet. Bankszámlanyitás Törzsbetét Számlavezetés díja 5.000 Ft-nak megfelelő deviza

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz Általános megjegyzések Az űrlap használata Az űrlap (postai úton,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek)

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek) Tájékoztatás a negatív számlaegyenleg és a lejárt és esedékes tartozások kimutatásának változásáról Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Raiffeisen Bank (továbbiakban: Bank) 2014. március

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

védjegyoltalom Közösségi Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek és védjegybejelentések átalakítása útján? Közösségi oltalmi rendszer

védjegyoltalom Közösségi Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek és védjegybejelentések átalakítása útján? Közösségi oltalmi rendszer Közösségi oltalmi rendszer Közösségi védjegyoltalom Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 és védjegybejelentések átalakítása útján? Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek Összeállította:

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben