Kitöltési útmutató a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához 008-as minta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához 008-as minta"

Átírás

1 BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához 008-as minta 1. Általános megjegyzések Mindenképpen ajánlatos (de nem kötelező) a BPHH által a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához megadott 008-as minta használata a bejegyzések lajstromozása iránti kérelmekhez (kivéve az átalakítás iránti kérelmeket, amelyekhez a TM 010-es minta használható) Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető a BPHH-tól, valamint letölthető a BPHH weboldaláról ( Az űrlap szabadon másolható. A bejegyzést kérelmezők vagy képviselőik használhatnak hasonló szerkezetű vagy formájú, az űrlapban foglalt információk alapján például elektronikusan előállított nyomtatványokat. Az ilyen elektronikusan előállított nyomtatványok használata esetén elkerülhető a mellékletek csatolása, amennyiben az elektronikus változatot kibővítik ott, ahol több helyre van szükség. Ajánlatos az űrlapot a lehető legteljesebben kitöltve benyújtani. Ez megkönnyíti és felgyorsítja a kérelem feldolgozását. További információk a BPHH-tól kaphatók a következő telefonszámon: (34) Az űrlapok elküldése A kitöltött űrlapokat közvetlenül a BPHH-nak, Alicantéba kell küldeni. Az űrlapokat (valamint bármilyen egyéb, az eljárásához kapcsolódó közleményt) a következő címre kell elküldeni: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain A faxon keresztül történő közleményeket a BPHH következő faxszámára kell küldeni: Ha a közleményeket faxon küldik, biztonsági példány nem szükséges és nem is ajánlott. A BPHH további információt kér, amennyiben a faxon küldött közlemény elégtelennek bizonyul Nyelvek Ha a szándékolt bejegyzés olyan közösségi védjegyet ( CTM ) vagy közösségi formatervezési mintát ( RCD ) érint, amely még a bejelentési szakaszban tart (azaz nem lajstromozták), a bejegyzést a bejelentés első vagy második nyelvén amely az Európai Közösség hivatalos nyelveinek bármelyike lehet kell kérelmezni. Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spanyolország Tel. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 Ha a bejegyzés lajstromozott közösségi védjegyet vagy közösségi formatervezési mintát érint, a BPHH öt nyelvének egyikét (spanyol, német, angol, francia vagy olasz) kell használni Az ipari tulajdonjog típusa Kizárólag az egyik rovat bejelölésével adja meg, hogy egy vagy több közösségi védjegyet (CTM), illetve egy vagy több közösségi formatervezési mintát (RCD) érintő bejegyzést kér. Ha közösségi védjegyet és közösségi formatervezési mintát egyaránt érintő bejegyzést kérelmez, mindegyik iparitulajdonjog-típushoz külön űrlapot kell használnia Oldalak száma (ezt az oldalt is beleértve) Adja meg a BPHH-nak küldendő oldalak számát, beleértve a pótlapokat, mellékleteket, jegyzékeket és a bejegyzés iránti kérelem űrlapjának első oldalát, és írja be ezt a számot az űrlap első oldalának bal felső részén található négyzetbe A bejelentő/képviselő hivatkozási jele (legfeljebb 20 karakter) Ez az a hivatkozási jel, amelyet a bejelentő vagy képviselője kérése alapján a BPHH az adott félnek címzett levelezésben használ. Betűket vagy számokat (vagy mindkettőt) tartalmazhat, de 20 karakternél nem lehet hosszabb. A BPHH e hivatkozási jel segítségével végzi a díjak befizetésének igazolását (azaz így ellenőrzi, hogy egy adott befizetést melyik bejelentés után teljesítettek). 2. Az űrlap 2.1. (1. ROVAT) Bejelentő A bejelentő a bejegyzett tulajdonos vagy a másik érintett fél, például az új tulajdonos, a használatra feljogosított, vagy általánosabban fogalmazva valamely jog kedvezményezettje. Ha a bejelentő korábban már kapott azonosítószámot a BPHH-tól, csak azt a számot és a nevét kell megadnia. Máskülönben a bejelentőnek az azonosításhoz meg kell adnia a nevét, címét és állampolgárságát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentő képviselőjének adatait a 4. ROVATBA kell beírni. A bejelentőnek fel kell tüntetnie, hogy jogi személyről vagy azzal egyenértékűről (pl. társaságról, társulásról stb.) vagy természetes személyről (pl. magánszemélyekről) van-e szó. A jogi személy nevének tartalmaznia kell a társasági formát ( Limited, Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft stb.) a szokványos rövidítéssel ( Ltd., S.A., AG stb.). A jogi személy székhelye szerinti államot (azaz az országot) az állampolgárság alatt kell megadni. A postai címet (pl. a postafiók számát) csak akkor kell megadni, ha eltér a székhely címétől (2. ROVAT) Az RCD/CTM jogosultja/kérelmező (ha nem azonos a bejegyzés kérelmezőjével) Ezt a rovatot csak akkor kell kitöltenie, ha Ön nem azonos a bejegyzés kérelmezőjével. Az ebben a részben kért egyéb adatokkal kapcsolatos információk a fenti 2.1. pontban találhatók. 2

3 2.3. (3. ROVAT) Az RCD/CTM megbízottja vagy jogosultja (ha nem azonos a bejegyzés kérelmezőjével) Ezt a rovatot csak akkor kell kitöltenie, ha Ön nem azonos a bejegyzés kérelmezőjével. Azoknak a megbízottaknak vagy jogosultaknak, akik lakóhelye, illetve amelyek üzleti tevékenységének fő helye vagy valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephelye nem az Európai Unióban van, hivatalos képviselőt kell kinevezniük a BPHH előtti képviselet ellátására (lásd: alábbi 2.4. pont) és a képviselő kinevezésének feltüntetése céljából meg kell jelölniük az igen négyzetet. Ha sem a megbízott, sem a jogosult nem azonos a bejegyzés kérelmezőjével, a megbízott vagy a jogosult képviseletére kinevezett képviselő adatait a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához csatolt pótlapon kell megadni. Ezeknek az adatoknak az alábbi 2.4. pontban meghatározott valamennyi részletre ki kell terjedniük. Ha nem került sor képviselő kinevezésére, jelölje be a nem négyzetet. Az ebben a részben kért egyéb adatokkal kapcsolatos információk a fenti 2.1. pontban találhatók (4. ROVAT) Képviselő A képviselet kötelező minden olyan (természetes vagy jogi személy) kérelmező esetén, akinek/amelynek állandó lakóhelye/székhelye, vagy elsődleges gazdasági tevékenységének helye nem az Európai Közösség területén található, és aki/amely az Európai Közösség területén ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi létesítménnyel sem rendelkezik. Minden más bejelentő képviselheti saját magát, vagy választhat magának képviselőt. A képviselőnek a nevét, és a BPHH-nál jegyzett azonosító számát kell megjelölni. Amennyiben a képviselő nem rendelkezik ilyen azonosító számmal, az űrlapon a jelenlegi/újonnan kinevezett képviselő vonatkozó adatait is ki kell tölteni. A BPHH előtti képviseletet az alábbi két kategória valamelyikébe tartozó, hivatásos képviselők láthatják el: a tagállamok egyikében képzett, és tevékenységüket az Európai Közösség területén végző olyan jogi végzettségű személyek, akik jogosultak arra, hogy adott esetben az adott tagállamban védjegy- vagy formatervezésiminta-ügyekben képviselőként járjanak el, illetve a BPHH által vezetett képviseleti listán szereplő hivatásos képviselő. A listán közösségivédjegy-ügyek vonatkozásában szereplő hivatásos képviselők formatervezésiminta-ügyekben is eljárhatnak. Ezzel szemben a listán a közösségi formatervezési mintával kapcsolatos ügyek vonatkozásában szereplő hivatásos képviselők nem járhatnak el védjegyügyekben. A bejegyzés kérelmezője eljárhat alkalmazottja révén is. Ha a képviseletre alkalmazott kap megbízást, akkor az alkalmazott nevét a képviselő rovatban kell feltüntetni. Az Európai Közösségben lévő székhellyel, fő üzleti tevékenységi hellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkező jogi személyek alkalmazottai képviselhetnek más jogi személyeket, feltéve (és kizárólag akkor), ha a szóban forgó két jogi személy között gazdasági kapcsolat, pl. közös tulajdon vagy irányítás áll fenn. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a bejelentő az Európai Közösségen kívüli jogi személy. Ilyen esetben a bejelentő nevében eljáró alkalmazottat foglalkoztató jogi személyre és a gazdasági kapcsolatok (anyavállalat, leányvállalat, fiók stb.) alapjára vonatkozó adatokat mellékletben kell megadni. Hivatalos képviselő megbízása esetén a BPHH a képviselővel lép érintkezésbe. 3

4 Képviselői meghatalmazást nem kell benyújtani, kivéve, ha alkalmazott kapott képviselői megbízást (5. ROVAT) A bejegyzés típusa Csak a CTMIR 84. szabályában és az RCDIR 69. cikkében meghatározott bejegyzések vezethetők be a közösségi védjegylajstromba, illetve a közösségi formatervezési mintaoltalmi lajstromba. Az átláthatóság érdekében ajánlatos minden egyes bejegyzési kérelemhez külön űrlapot használni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos bejegyzéstípusok díjkötelesek. A részletek az alábbi pontokban találhatók, a befizetési módokat pedig a pont ismerteti Teljes vagy részleges átruházás Az átruházással kapcsolatos bejegyzések esetén az átruházásról nem kell írásos bizonyítékot küldeni (pl. engedményezési okiratot), amennyiben: a kinevezett képviselő a megbízó és a megbízott nevében is eljár, amely esetben a 10. rovatban szereplő Mindkét fél képviselője vagyok nyilatkozatot be kell jelölni; vagy a megbízó és a megbízott egyaránt kérelmezi a bejegyzést (ebben az esetben ki kell tölteni és alá kell írni a 10. és a 11. rovatot). Más esetekben a bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell a bejegyzett jogosult vagy a képviselője által aláírt nyilatkozatot, amelyben hozzájárulását adja a jogutód bejegyzéséhez. Ezenkívül a következőket kell feltüntetni: a megbízó adatai (lásd: az űrlap 3. rovata); az átruházott áruk és szolgáltatások adatai, ha az átruházás részleges (lásd: az űrlap 7. rovata); adott esetben a megbízó képviselőjének neve és üzleti címe (lásd: az űrlap 3. rovata). A közösségi formatervezési minta átruházási díja mintánként 200 euró, de legfeljebb 1000 euró. A díjat a kérelem benyújtásakor be kell fizetni, máskülönben a kérelmet nem tekintik benyújtottnak. A közösségi védjegy átruházásának bejegyzése nem díjköteles. Átruházás bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan közösségi védjeggyel vagy közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek. Közösségi formatervezési minta tekintetében egyik szakaszban sincs lehetőség részleges átruházásra Szétválasztás A bejelentés/lajstromozás szétválasztásának bejegyzési díja 250 euró, amelyet a kérelem benyújtásakor kell befizetni, és a bejegyzés nem kérelmezhető olyan áruk és szolgáltatások tekintetében, amelyek felszólalási vagy törlési eljárás alá tartoznak, illetve a közösségi védjegybejelentés meghirdetését követő, felszólalás céljára szolgáló három hónapos időszak során. A bejelentés/lajstromozás szétválasztása nem kérelmezhető a bejelentési nap elismerését megelőzően. Pontosan fel kell tüntetni a szétválasztandó árukat és 4

5 szolgáltatásokat, biztosítva, hogy nincs átfedés a továbbra is az eredeti bejelentésben vagy lajstromozásban szereplő áruk és szolgáltatások, illetve az új bejelentés(ek)ben vagy lajstromozás(ok)ban szereplők között Szenioritásra vonatkozó igények (a lajstromozást követően, a CTMR 35. cikke) A közösségi védjegy lajstromozását követően benyújtott, szenioritásra vonatkozó igények bejegyzése iránti kérelem esetén bizonyítékot kell szolgáltatni az Európai Közösség valamely tagállamában hatályos, korábbi nemzetközi, regionális vagy nemzeti lajstromozásról. Bizonyítékul szolgálhat a lajstromozásról vagy a megújításról szóló igazolás, cégjegyzéki kivonat, az adott hivatalos értesítő vagy közlöny kivonata, az adatbázis vagy adathordozó (pl. CD-ROM) kivonata vagy nyomtatott változata, amelyek bizonyítják a lajstromozást, vagy az előbb említett iratok fénymásolata. Egyéb esetben hivatkozni lehet azon szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó hivatal weboldalára is, ahol az adott lajstromozás szerepel. Amennyiben iratok benyújtására kerül sor, azokon fel kell tüntetni a korábbi védjegy lajstromozása szerinti tagállamo(ka)t; a védjegybejelentés dátumát; a korábbi lajstromozás számát; a korábbi lajstromozás jogosultjának nevét; a korábbi védjegy (adott esetben színes) ábrázolását, valamint az árukat és szolgáltatásokat. Ez a bejegyzéstípus nem díjköteles. A szenioritásokkal kapcsolatos további információkat a BPHH elnökének EX határozatai és a 2/00. sz. közlemény tartalmaz, amelyek online elérhetők a címen A szenioritásra vonatkozó igények törlése Ha egy korábban bejegyzett, szenioritásra vonatkozó igény törlését kéri, a 6. rovatot kell kitölteni és szükség esetén pótlap használható. Ez a bejegyzéstípus nem díjköteles Dologi jog A dologi jogok (pl. díjak, biztosítékok, kötelezettségvállalások és garanciák) bejegyzése iránti kérelmek esetén a következő információkat kell megadni: a jogosult adatai (lásd: az űrlap 3. rovata); adott esetben a bejegyzés által érintett áruk és szolgáltatások adatai (lásd: az űrlap 7. rovata); adott esetben a jogosult képviselőjének neve és üzleti címe (lásd: az űrlap 3. rovata). A dologi jogok bejegyzésének díja 200 euró közösségi védjegyenként vagy közösségi formatervezési mintánként, amennyiben azonban egy kérelem keretében vagy egy időben többes kérelem benyújtására kerül sor, a díj összege nem haladhatja meg az 1000 eurót. A díjat a kérelem benyújtásakor be kell fizetni, máskülönben a kérelmet nem tekintik benyújtottnak. Dologi jogok bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan közösségi védjeggyel vagy közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek. 5

6 Dologi jog törlése Dologi jogok törlésének bejegyzése iránti kérelmet a közösségi védjegy vagy közösségi formatervezési minta tulajdonosa vagy jogosultja nyújthat be. Mindkét esetben a következő információkat kell megadni: a törlendő jog adatai (a bejegyzés iránti kérelemhez csatolt pótlapon kell megadni); írásos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bejegyzett jog már nem létezik, vagy a jogosult arra irányuló nyilatkozata, hogy a bejegyzés törléséhez hozzájárul. A dologi jogok törlése bejegyzésének díja 200 euró közösségi védjegyenként vagy közösségi formatervezési mintánként, amennyiben azonban egy kérelem keretében vagy egy időben többes kérelem benyújtására kerül sor, a díj összege nem haladhatja meg az 1000 eurót. A díjat a kérelem benyújtásakor be kell fizetni, máskülönben a kérelmet nem tekintik benyújtottnak. Dologi jogok törlésének bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan közösségi védjeggyel vagy közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek A védjegy módosítása A közösségi védjegy csak a következő esetben módosítható: a közösségi védjegy tartalmazza a jogosult nevét és címét; a tervezett módosítás a jogosult nevét vagy címét érinti; a tervezett módosítás nem érinti az eredetileg lajstromozott védjegy egyéni jellegét; a módosítás bejegyzése iránti kérelmet a közösségi védjegy jogosultja vagy a képviselője nyújtja be. A módosított védjegy leírását pótlapon kell benyújtani. A módosítás bejegyzésének díja 200 euró közösségi védjegyenként Végrehajtás A végrehajtások (azaz a végrehajtási intézkedések) bejegyzése iránti kérelmek esetén a következő információkat kell megadni: a pernyertes fél adatai (lásd: az űrlap 3. rovata); adott esetben a bejegyzés által érintett áruk és szolgáltatások adatai (lásd: az űrlap 7. rovata); adott esetben a pernyertes fél képviselőjének neve és üzleti címe (lásd: az űrlap 3. rovata). A végrehajtás bejegyzésének díja 200 euró közösségi védjegyenként vagy közösségi formatervezési mintánként, amennyiben azonban egy kérelem keretében vagy egy időben többes kérelem benyújtására kerül sor, a díj összege nem haladhatja meg az 1000 eurót. A díjat a kérelem benyújtásakor be kell fizetni, máskülönben a kérelmet nem tekintik benyújtottnak. 6

7 Végrehajtás bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan közösségi védjeggyel vagy közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek Használati engedélyek A használati engedélyek bejegyzése iránti kérelmek esetén a következő információkat kell megadni: a közösségi védjegy vagy a közösségi formatervezési minta lajstromszáma (lásd: az űrlap a használatra feljogosított személy adatai (lásd: az űrlap 3. rovata); adott esetben a bejegyzés által érintett áruk és szolgáltatások adatai (lásd: az űrlap 7. rovata); adott esetben a használatra feljogosított személy képviselőjének neve és üzleti címe (lásd: az űrlap 3. rovata). Ha bejegyzés iránti kérelmet a használatra feljogosított személy egymaga nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell az engedélyezésről szóló megállapodás másolatát vagy arra vonatkozó bizonyítékot, hogy az engedélyező hozzájárul a használati engedély bejegyzéséhez. Fel kell tüntetni, hogy a bejegyzendő használati engedély kizárólagos vagy nem kizárólagos. A megjelölés hiányában a használati engedély kizárólagosnak tekintendő. Az érintett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozást a 7. rovatban kell megadni. Ha a használati engedély egy tagállamra korlátozódik, ezt jelölni kell a megfelelő rovatban, valamint az alábbi 6. pontnál és szükség esetén az űrlaphoz csatolt pótlapon fel kell sorolni az érintett tagállamo(ka)t. A használati engedélyek törlésének bejegyzése iránti kérelmek esetén a következő információkat kell megadni: a törlendő használati engedélyek adatai (a bejegyzés iránti kérelem űrlapjához csatolt pótlapon kell megadni); írásos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bejegyzett jog már nem létezik, vagy a használatra feljogosított személy arra irányuló nyilatkozata, hogy hozzájárul a bejegyzés törléséhez. A használati engedély bejegyzésének vagy törlésének díja 200 euró közösségi védjegyenként vagy közösségi formatervezési mintánként, amennyiben azonban egy kérelem keretében vagy egy időben többes kérelem benyújtására kerül sor, a díj összege nem haladhatja meg az 1000 eurót. A díjat a kérelem benyújtásakor be kell fizetni, máskülönben a kérelmet nem tekintik benyújtottnak. A használati engedély bejegyzése vagy törlése iránti kérelem benyújtható olyan közösségi védjeggyel vagy közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek Egyéb bejegyzések A lajstromba tehető egyéb bejegyzésekkel kapcsolatban lásd a CTMIR 84. szabályát és az RCDIR 69. cikkét. Ha a bejegyzés nem szerepel az űrlapon, bejelölheti az 5. pontnál található négyzetet, és a vonatkozó adatok beírásához használja ennek a résznek a jobb oldali alsó 7

8 sarkában található üres rovatot. Ha több helyre van szüksége, használhat pótlapot, amelyet az űrlaphoz kell csatolni (6. ROVAT) Lajstromozás utáni, szenioritásra vonatkozó igények Fel kell tüntetni szükség esetén pótlapot használva azokat a tagállamokat, ahol a közösségi védjeggyel megegyező korábbi védjegy lajstromozásra került vagy hatályos. A korábbi védjegy(ek) lajstromszámát/lajstromszámait be kell írni. Szükség esetén használjon pótlapokat. Végül fel kell tüntetni a korábbi védjegy(ek) igénylésének napját (azaz bejelentési napját). Szükség esetén használjon pótlapokat. A szenioritásra vonatkozó igények bejegyzésével kapcsolatos információkat lásd a pontban (7. ROVAT) Az érintett áruk és szolgáltatások jegyzéke Ha a bejegyzés iránti kérelem az adott lajstromozás vagy bejelentés által érintett áruknak és szolgáltatásoknak csak egy bizonyos részére vonatkozik, ezeket fel kell sorolnia a megfelelő rovatban, és szükség esetén pótlapot kell használnia. Ez a rész elsősorban az 5. rubrikában feltüntetett és az 1. lábjegyzetre történő hivatkozással bevezetett bejegyzéstípusokat tartalmazza (8. ROVAT) Az érintett közösségi védjegy(ek) vagy közösségi formatervezési minta (minták) bejelentési/lajstromszáma(i) Minden bejegyzés iránti kérelem esetében fel kell tüntetni az érintett ipari tulajdonjogok bejelentési vagy lajstromszámát az erre a célra szolgáló rovatban, szükség esetén pótlapot használva. Nem lehet azonban elegyíteni a közösségi védjegyeket és a közösségi formatervezési mintákat. Ha olyan bejegyzéseket kérelmez, amelyek az ipari tulajdonjog mindkét típusát érintik, külön-külön űrlapot kell használnia a bejegyzési kérelemhez (9. ROVAT) A díjak befizetése (ha alkalmazható) A befizetés (amelynek során a felmerülő bankköltségeket a befizető viseli, aki e feltételről a bankot is köteles tájékoztatni) az alábbiak szerint végezhető el: Bejegyzési díj a közösségi védjegyekkel kapcsolatos ügyek esetében: - a BPHH-nál vezetett folyószámla megterhelése a számlaszám feltüntetésével; - átutalás euróban a BPHH egyik bankszámlájára, a kérelmező vagy a képviselő nevének, címének és hivatkozási számának, illetve a befizetés által érintett szemle és az átutalás időpontjának feltüntetésével Bejegyzési díj a közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyek esetében: - a BPHH-nál vezetett folyószámla megterhelése a számlaszám feltüntetésével; 8

9 - átutalás euróban a BPHH egyik bankszámlájára, a kérelmező vagy a képviselő nevének, címének és hivatkozási számának, illetve a befizetés által érintett szemle és az átutalás időpontjának feltüntetésével. Folyószámla nyitására a BPHH alábbi címére benyújtott, írásos kérelem útján van lehetőség. Kérjük, használja a folyószámla-igénylési és -bejelentési űrlapot. Átutalás a BPHH következő számláira teljesíthető: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift code (BIC): BBVAESMM XXX IBAN ES La Caixa Swift code (BIC): CAIXESBB XXX IBAN ES (10. ROVAT) Aláírás Az űrlapot alá kell írni és az aláíró (a bejegyzést kérelmező) nevét fel kell tüntetni; máskülönben a BPHH nem tudja feldolgozni. Amennyiben az eredeti jogosult által kinevezett képviselő egyben a megbízott vagy a használatra feljogosított képviseletére is megbízást kapott, a képviselő a kérelmet az eredeti és az új jogosult nevében is aláírhatja. Annak elkerülése érdekében, hogy a 10. és a 11. rovatot is aláírja, elegendő bejelölnie a Mindkét felet képviselem szöveg melletti négyzetet. 4. (11. ROVAT) A másik érintett fél aláírása Ha a bejegyzés két felet érint (pl. átruházás, dologi jogok és használati engedélyek stb.), és mindkét fél aláírása szerepel az űrlapon, nem szükséges írásos bizonyítékot benyújtani. Ilyen esetben a bejegyzésben érintett másik félnek fel kell tüntetnie a nevét az erre a célra szolgáló rovatban, és a megfelelő négyzet bejelölésével jeleznie kell, hogy megbízott, közösségi védjegy vagy közösségi formatervezési minta bejelentője vagy jogosultja. Ezt követően ennek a félnek alá kell írnia a megfelelő helyen. Az ezzel a ponttal kapcsolatos további információk a fenti Teljes vagy részleges átruházás című pontban találhatók. 9

Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz

Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH, OHIM) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz 1. Általános megjegyzések 1.1 Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető

Részletesebben

Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz

Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz Kitöltési útmutató a fellebbezési űrlaphoz 1. Általános megjegyzések 1.1 Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető az EUIPO-tól, valamint letölthető az EUIPO weboldaláról (http://www.euipo.europa.eu).

Részletesebben

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1 BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (OHIM) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem 1 1. Általános megjegyzések 1.1 Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető

Részletesebben

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az átalakítás iránti kérelem űrlapjához Általános megjegyzések Az átalakítás iránti kérelem űrlapját a Belső

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás átalakítása iránti kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás átalakítása iránti kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi átalakítása iránti kérelem űrlapjához Általános megjegyzések Az

Részletesebben

Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához

Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (OHIM) (Védjegyek és formatervezési minták) Kitöltési útmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítésére irányuló kérelem űrlapjához 1. Általános megjegyzések

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Kitöltési útmutató a közösségi védjegybejelentő űrlaphoz Általános megjegyzések Az űrlap használata Az űrlap (postai úton,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Legutolsó frissítés: 042013 KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Oldalak száma: (ezt az oldalt is beleértve) Bejelentőképviselő hivatkozási jele (legfelejebb

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közösségi mintaoltalom bejelentőlapjához

Kitöltési útmutató a közösségi mintaoltalom bejelentőlapjához BELSŐ PIACI HARMONICÁZIÓS HIVATAL (OHIM) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató 1. Általános megjegyzések 1.1. Az űrlap használata Az űrlapot a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) bocsátja

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai dr. Kiss Gabriella Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Nemzetközi Védjegy Osztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélfórum SZTNH-MVE Tartalom Formanyomtatvány

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Kérdés felelet K Közösségi védjegyoltalom Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Összeállította: dr. Gonda Imre Sorozatszerkesztő: Bana Zsuzsanna Tipográfia: Plette Péter ISSN 1788-4462 ISBN 978-963-9157-56-9

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Kérelem visszavonása

Kérelem visszavonása 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím Irányítószám

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Részletesebben

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni:

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni: EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező (teljes név és cím) Hivatalos bejegyzések Nyilvántartási szám: Telefonszám: Telefax-szám: Benyújtás helye: Benyújtás

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I.

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szabály Rövidített kifejezések E Szabályzat alkalmazásában (i) Megállapodás:

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE P17-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÉRINTETT FELEK... 4 3. OLDAL JOGUTÓD... 5 4. OLDAL

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

VADEMECUM A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYÉRTESÍTŐHÖZ

VADEMECUM A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYÉRTESÍTŐHÖZ f VADEMECUM A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYÉRTESÍTŐHÖZ V.10 (12.12.2011) Oldal 1 VADEMECUM Bevezetés A rész B rész C rész D rész E rész F rész - Közösségi védjegybejelentések - Közösségi védjegy lajstromozások - A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ K01-16-02 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 3 3. OLDAL FELPERESEK KÉPVISELŐI... 7 4. OLDAL FELPERESEK JOGI KÉPVISELŐI...

Részletesebben

A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE

A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSE A BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK) ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS A. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3. SZAKASZ: DÍJAK

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 6 2 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, melyben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott elszámolást,

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA P4 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) ÉS (4) BEK.) Pótlap (Kérjük,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

védjegyoltalom Közösségi Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek és védjegybejelentések átalakítása útján? Közösségi oltalmi rendszer

védjegyoltalom Közösségi Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek és védjegybejelentések átalakítása útján? Közösségi oltalmi rendszer Közösségi oltalmi rendszer Közösségi védjegyoltalom Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 és védjegybejelentések átalakítása útján? Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek Összeállította:

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Adatlap a többször módosított 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet és a 2012. évi CXII. törvény alapján, nyugdíjtranszferhez E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A ZÁLOGJOGI BEJEGYZÉS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ. (Alkalmazandó: április 15-től.

TÁJÉKOZTATÓ A ZÁLOGJOGI BEJEGYZÉS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ. (Alkalmazandó: április 15-től. TÁJÉKOZTATÓ A ZÁLOGJOGI BEJEGYZÉS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési id Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó

Részletesebben

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN P26 nyomtatvány

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN P26 nyomtatvány ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN P26 nyomtatvány 1.... OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2.... OLDAL - KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 8 2 ŰRLAP

Részletesebben

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni:

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni: VI. MELLÉKLET TARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ HATÁROZAT ELISMERÉSE, VÉGREHAJTHATÓVÁ NYILVÁNÍTÁSA VAGY VÉGREHAJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA (A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról,

Részletesebben

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ K02-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL FELPERES ADATAI... 4 3. OLDAL

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtandó keresetlevél

Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtandó keresetlevél Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtandó keresetlevél KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Űrlap a közigazgatási per indítására jogosult részére a keresetlevél beterjesztéséhez közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

ŰRLAP KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ GAZDASÁGI ÜGYBEN JÁRÁSBÍRÓSÁGON/KERÜLETI BÍRÓSÁGON

ŰRLAP KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ GAZDASÁGI ÜGYBEN JÁRÁSBÍRÓSÁGON/KERÜLETI BÍRÓSÁGON ŰRLAP KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ GAZDASÁGI ÜGYBEN JÁRÁSBÍRÓSÁGON/KERÜLETI BÍRÓSÁGON G01-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL - ALAPADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 4 3. OLDAL ALPERESEK... 9 4. OLDAL - FELPERESEK

Részletesebben

ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ P13-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÚJ SZEMÉLY BEJELENTÉSE... 4 3. OLDAL VISSZAVONÁS...

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik:

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik: Útmutató A KÜJ és KTJ számot elektronikusan kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN P26-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 3 3. OLDAL ALPERESEK...

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ Európai Unió Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ A zeti Hatóság neve: A bejelentés nyilvántartási száma: A zeti Hatóság tölti ki!

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján baleseti járadék elbírálásához [ONYF. 3515-274.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással

Részletesebben