BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Janus Pannonius Múzeum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Janus Pannonius Múzeum"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Janus Pannonius Múzeum TÁJÉKOZTATÓ a megyei múzeum tervezett programjairól az EKF 2010 évére Készült: A Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága szeptember 22-i ülésére

2 2 Az Európa Kulturális Fővárosa rendezvény év kiemelt és különleges feladatot ró valamennyi megyei és városi intézménye számára. A város felújítása, a szaképületek átalakítása rendkívüli odafigyelést igényelnek, hisz a megújulás országos szinten egészen egyedi feladatot biztosít mind az intézmények, mind pedig a beruházók számára. Kivételes lehetőség az ország kulturális életében is, hogy egyszerre 4 múzeumi épület teljeskörű felújítása zajlik, melyek esetében valamennyi szakmai, műszaki, állományvédelmi és kiemelten műemléki elvárásoknak kell megfelelni. A feladat szépsége egyben hatalmas energia befektetést követel. A kihívás nagy, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a szükséges szakembereket megtaláljuk és szakmai tanácsaikat a beruházások folyamán betarthassuk. A problémákat nem taglaljuk, mert háttér eseményként kezelendő. Ugyan akkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezen intézmények lesznek a majdani nagy kiállítások helyszínei, és egyhamar ekkora lehetőséget nem kap sem a város, sem maga az ország. Minden megújított épület több évtizedre kell, hogy a szakmai igényeknek megfeleljen. Beszámolónk elkészítésekor tehát erre nem teszünk kitérőt, mindössze ezt a bevezetőben jelzett utalást, de sem az EKF beruházásai, sem a Régészeti Múzeum Norvég pályázatán való részvétel nem alábecsülendő szakmai munkát igényel. Intézményünk szakmai/művészeti beszámolója a pécsi EKF 2010 évre vonatkozó és a programban kiemelt jelentőségükén kezelt kiállítások és rendezvényeket mutatja be röviden összefoglalva. Magyarok a Bauhausban Helyszínek: Pécs, Papnövelde u. 5., aug. 15. okt. 15. Berlin, Bauhaus-Archiv és Collegium Hungaricum, nov febr. 15. A program koncepciója A jelenség, amit a pécsi ún. bauhäuslerek csoportos és egyéni működése, Bauhausbeli pályafutása, kapcsolatrendszere, az egyes életutak szerteágazó alakulása képvisel, jól modellezi a térség multikulturális és interetnikus arculatát, egyedülálló módon reprezentálja azt, hogy a város és szűkebb környéke e csoport tagjai által egy időszakban a modem művészet és építészet egyetemes történetének élvonalához csatlakozott. A tagok képzőművészeten, alkalmazott grafikán, formatervezésen, építészeten, színházon átívelő tevékenysége a Bauhaus összművészeti törekvéseinek megfelelően lehetőséget kínál olyan komplex kiállítás megrendezésére, amely mindezeket a területeket felöleli és egységben láttatja. A bemutatni kívánt rekonstrukciók, a maguk idejében papíron maradt tervek (építészeti és színpadi produkciók) modell-szintű kivitelezése a ma rendelkezésre álló technikai adottságokkal az egykori Bauhaus-utópiák és próféciák beteljesülésének lehetőségét is felvillantja. A magyar résztvevőknek, tanároknak és hallgatóknak a weimari majd dessaui Bauhausban játszott meghatározó szerepével a szakirodalom és számos kiállítás foglalkozott, azonban a magyarok legnépesebb és legkoherensebb csoportjának, a pécsieknek a működését átfogó kiállítás és mindenre kiterjedő publikáció még nem jött létre. Ez az oka annak, hogy az elgondolást a múzeum legfontosabb szakmai partnere, a berlini Bauhaus-Archiv is magáévá tette. A koncepció a pécsi bauhäuslerek és az előzményüknek tekinthető Pécsi Művészkör, valamint a magyar aktivizmus korai periódusához köthető egyes művészek tevékenységének ismertetésén túl kiterjed a magyarok képzésében

3 3 meghatározó szerepet játszó mesterek, műhely - ill. kurzusvezetők alkotásaira valamint önálló egységként az 1922-ben Weimarban Molnár Farkas által szervezett nemzetközi KURI (Konstruktív, Utilitáris, Racionális, Internacionális) csoport tagjainak és munkáiknak bemutatására is. Így a nemzetközi szinten részben alig ismert, részben világhírű pécsiek (Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Johan Hugó, Molnár Farkas, Stefán Henrik, Weininger Andor valamint az újonnan felfedezett Fodor Etel fotográfus) és a Bauhausban, illetve annak környezetében működött további magyarok (Bortnyik Sándor, Moholy-Nagy László, Pap Gyula, Kárász Judit, Blüh Irén, Berger Otti) művein kívül a XX. századi egyetemes művészet Bauhausban működő nagyságai (Josef Albers, Walter Gropius, Johannes Itten, Vaszilij Kandinszkij, Paul Klee, Oskar Schlemmer, valamint a pécsiekre is nagy hatást gyakorló Theo van Doesburg), továbbá a KURI-felhíváshoz csatlakozó nemzetközi hallgatói csoport tagjai is szerepelnek a kiállításban. A rendezvény ezáltal egyrészt tudományos feltáró jellegű vállalkozás, másrészt a húzónevek révén nemzetközi közönséget vonzó attrakció is lesz. A bemutatás természetesen egyrészt a Bauhaus katedrálistól a lakógépig" azaz expresszionizmustól a funkcionalizmusig terjedő szemléletváltozással jellemezhető általános történetébe ágyazódik, másrészt követi az egyes Bauhaus-műhelyek tevékenységét. Horizontális és vertikális metszetekben helyezi el tehát az egyes művészeket és életmű-szakaszokat. Bizonyos művészeti ágak, műformák megkülönböztetett hangsúlyt kapnak mind a katalógusban, mind a kiállításon. Kitüntetett szerepe lesz (különös tekintettel Breuer, Forbát és Molnár működésére) az építészetnek, az ugyancsak Gesamtkunstwerkként felfogható, s a pécsieket építészként, szerzőként, díszlet- és jelmeztervezőként egyaránt foglalkoztató színháznak, a Bauhaus egész arculatát meghatározó bútortervezésének (Breuer Marcell) és tipográfiának, könyvtervezésnek és nem utolsó sorban a Bauhaus életét, ünnep- és hétköznapjait színesítő szórakozásnak, zenének, táncnak (különös tekintettel a Bauhaus jazz-band vezetőjének, Weininger Andornak működésére). A kiállítás érzékelteti, és a két pólus egyidejű bemutatásával dokumentálja autonóm és alkalmazott művészetnek, ill. a két eszmény képviselőinek a Bauhaus történetét végigkísérő konfliktusát. Így tehát par excellence képzőművészeti alkotások, festmények, grafikák, szobrok valamint építészeti tervek, makettek, fotók, bútorok, színpadkép- és jelmeztervek, nyomdai termékek, fényképes és szöveges dokumentumok, filmrészletek együtt alkotják a kiállítás anyagát. A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények (Társ-intézmények bevonásával: Pécsi Kulturális Központ, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának oktatói és hallgatói, a Művészeti Szakközépiskola) - a pécsi bauhäuslerek és követőik helyi működését bemutató városnéző séták, szakmai vezetéssel - az egykor az intézményen kívüli közösséget is megmozgató Bauhaus-ünnepek felújítása: Drachenfest Sárkányeregető ünnep Laternenfest Lampion-ünnep jelmezes Bauhaus bál - Bauhaus színházi ill. bábszínházi produkciók rekonstrukciója - a pécsi Bauhaus-emlékek és azok továbbgyűrűző hatásának megjelenítése webes felületen, majd ezek felhasználásával film készítése A kiállításhoz kapcsolódó publikációk

4 4 Tudományos igényű, reprezentatív catalogue resonnée, mely a témával kapcsolatos ismeretek szintézisére és a recens kutatási eredmények publikálására is vállalkozik. A kötet többnyelvű mutációkban jelenik meg. A kiállítás utóélete november 15. és február 15. között a kiállítást a Bauhaus-Archiv az intézet ötvenéves fennállásának jubileumi rendezvényeként mutatja be Berlinben. A NYOLCAK KIÁLLÍTÁSA (Cézanne, Matisse és a Nyolcak munkacímen) és a hozzá kapcsolódó rendezvények PÉCS, 2010 A Nyolcak volt az első magyarországi avantgárd szemléletű képzőművészeti csoportosulás, amely az akkori legmodernebb európai áramlatokkkal (cézanneizmus, fauveizmus, kubizmus, expresszionizmus, futurizmus, stb.) abszolút párhuzamosan, azok eredményeit is integrálva alkotta meg a maga sajátos festői és grafikai művészetét az közötti periódusban. Megjelenésüknek jelentősége elsősorban abban mérhető, hogy a magyar festészetnek ez az epizódja, nem a külföldi modern áramlatok utáni kései reakciókról, követésekről, hanem egy szuverén, a nemzetközi fejlődés vonulatába szervesen illeszkedő, részben azt is formáló analóg megnyilvánulásokról szól. A csoport tagjai (Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos) figuratív, leginkább cézanneizáló és expresszív stílusban megfestett, ugyanakkor monumentalitásra is törekvő képei és grafikái új korszakot nyitottak a magyar művészet történetében. Felfogásuk analóg a prágai Nyolcak (Osma), a drezdai Die Brücke, és a párizsi fauve-ok, majd a kubisták és részben az olasz futuristák felfogásával. A Nyolcak három budapesti kiállításon mutatkoztak be együttesen: december 30-án még a Nyolcak elnevezést nem használva, Új képek című tárlatukkal, majd áprilisában, már mint Nyolcak egy nagyszabású tárlaton, s végül 1912 végén, amikor már csak négyen állítottak ki. Ezt követően is kiállítottak külföldi tárlatokon, egészen az 1915-ös san franciscói világkiállításig (Panama-Pacific International exposition), ahol a nemzetközi porondon a futuristák mellett a magyar Nyolcak képviselték a legmodernebb, legprogresszívebb európai áramlatokat. A Tanácsköztársaság ideje alatt újra közösen dolgoztak, de tervezett közös tárlatukra már nem került sor ben a társasághoz csatlakozott Lehel Mária festőnő és két kitűnő magyar szobrász: Fémes Beck Vilmos és Vedres Márk, valamint hímzéseivel a kor ismert írónője, Lesznai Anna is. Mindhárom kiállításnak óriási, sem azelőtt, sem azt követően, a mai napig sem tapasztalható visszhangja volt, s a társaság fellépése valóságos vízválasztót jelentett a modern magyar piktúra történetében. Pártolóik, támogatóik között volt Fülep Lajos és Lukács György, valamint Bartók Béla és Weiner Leó, kiállításukat meglátogatta többek között a társaság tagjainak közeli barátja, Ady Endre is. A csoport egy része a polgári radikális körhöz tartozott, így a Galilei Körhöz, a Társadalomtudományi Társasághoz, a XX. század folyóirat köréhez, valamint a szabadkőműves páholyokhoz. A most tervezett bemutató a három egykori kiállítást próbálná meg a lehetőségek szerint rekonstruálni, és mindenképpen a ma fellelhető művek legnagyobb részét bemutatni. Ez az új elsősorban kiállítási metodikáját tekintve páratlan

5 5 rekonstrukciós módszer teljesen ismeretlen a hazai kiállítások történetében, s nem csupán az utóbbi években nyílt ún. mega-kiállítások között foglalhatna el kiemelkedő helyet, de alapos művészettörténeti, kultúrhistóriai, stb. feldolgozottsága révén úttörő szerepet vállalhatna a tudományos igénnyel rendezett, maximális szakmai elvárásokat kielégítő kiállítások sorában is. Az elkallódott, vagy lappangó, de fotókról, reprodukciókról, leírásokból, karikatúrákról (stb.) ismert alkotások dokumentumként egészítenék ki a tárlatot. Mintegy eredeti Nyolcak-művel (festmény, grafika, plasztika, hímzés, freskó- és mozaikterv, stb.) ismerkedhetne meg a látogató, olyan alkotásokkal, amelyek biztosan szerepeltek a Nyolcak száz évvel ezelőtt megrendezett tárlatain, illetve olyan művek, amelyek ugyan nem voltak kiállítva, de ugyanazokban az években készültek. Ezt az együttest kívánjuk kiegészíteni olyan európai alkotásokkal, amelyek részben a Nyolcak előzményét (Cézanne), részben korabeli analógiáit (Matisse, Picasso, Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Bohumil Kubista, stb.) mutatnák be. A most megrendezésre kerülő kiállítás kapcsolt programjaként kivételes zenei eseménynek ígérkezik a Nyolcak egykori kiállításainak megnyitóján és más zeneestéjein elhangzott Bartók, Weiner és Kodály zeneművek eredeti partitúráit felhasználó újbóli előadása. Ebből az alkalomból a teljes hanganyagot rögzítő CD megjelentetést is tervbe vettük. A kiállításhoz kapcsolódnának azok az irodalmi estek is, amelyek az eredeti műsorfüzetek alapján szintén rekonstruálhatók, s az egykori Nyolcak tárlatokon elhangzott Ady, Lesznai, s más Nyugatos szerzők által előadott programokat elevenítenék fel. A kiállítás megnyitásával párhuzamosan kerülne sor a Pécsi Tudományegyetemmel és az ELTE Művészettörténeti Intézetének Doktori Iskolájával közös rendezésben arra a konferenciára, amely a Nyolcak csoport szellemi hátterét, elméleti, filozófiai nézeteit, szépirodalmi és zenei kapcsolatait, analógiáit elemezné. Az előadások a Nyolcak társaságát nem zárt csoportként, hanem mint a századelő magyar társadalmának egyik jellegzetes megnyilvánulását, tágabb összefüggésrendszerben mutatnák be. A konferenciákon elhangzott előadások anyagát nyomtatásban is megjelentetnénk. A kiállítás előkészületei során egyéb fontos kiadványok publikálása is várható. Ezek közül az első forrásmunka: Az utak elváltak című, a Nyolcak egykori sajtóvisszhangját feldolgozó, Tímár Árpád által összeállított, négy kötetesre tervezett cikk-gyűjteménből már 2 kötet megjelenésre került. A társaság tagjairól az utóbbi években több monográfia jelent meg (Tihanyi, Czigány, Czóbel, Márffy) és a kiállítás megnyitásáig újabb, teljes életművet feldolgozó monográfiák megjelenése várható (Berény Róbert). A kiállításokhoz kapcsolódóan a Nyolcak egykori három katalógusát fac-simile kiadásban szeretnénk megjelentetni. Ugyancsak kiadásra kerülne az 1911-es Auróra folyóirat, benne Bölöni György számos, a Nyolcak egyes művészeit elemző tanulmányaival és jóminőségű illusztrációkkal olyan képekről is, amelyek azóta elvesztek. A korábbi kutatások és a mostani rendezés kapcsán összegyűjtött információs anyagokat, dokumentumokat, elveszett képek reprodukcióit, a Nyolcakra vonatkozó interjúkat, fotóanyagot, stb. (tehát mindazt, ami a kiállítás katalógusában terjedelmi okok miatt nem publikálható) külön CD-n összesítenénk, hogy a kiállítást látogató közönség és a későbbi kutatók rendelkezésére álljon. A Nyolcak kiállítás a jelenleg is nagy sikkerrel zajló franciaországi Fauves hongrois című kiállítás-körút (Céret. Le Cateau-Cambresis, Dijon) szerves folytatásának

6 6 tekinthető. Kurátorai részben azonosak a budapesti Magyar Vadak kiállítás és az azt alapul vevő francia körút rendezőivel. A vártnál sokkal nagyobb franciaországi siker és érdeklődés eredményeképpen esély nyílt a Nyolcak kiállításának franciaországi és más európai országokban, valamint az egyesült Államokban való bemutatására is, amelyekről a tárgyalások már zajlanak. A kiállítás kurátorai: Sárkány József, Barki Gergely, Molnos Péter,Passuth Krisztina, Rockenbauer Zoltán,Rum Attila A kiállítás a Papnövelde utcai MMK-ban lesz 2010 november 21-től látható BMMI JPM Néprajzi Osztály Pécs Fünfkirchen Pečuh Egy soknemzetiségű város tér(idő)képe Kurátor: Vándor Andrea múzeológus Egy város tereiről lakóinak tudatában többféle kép él. Ezek a képek természetesen szubjektívek, vannak azonban ezeknek az elképzeléseknek olyan részei is, amelyek metszéspontokat létrehozva egy város mentális térképének megrajzolását teszik lehetővé. A közös vélekedések alapján az egyes városnegyedeket vagy kisebb területeket sajátos jegyekkel ruházzák fel. Hasonló módon a városba látogatók fejében is kialakul egy másfajta térkép, amelyen a főbb tájékozódási pontokat az egyes turisztikai látnivalók, jobb vendéglők, kellemes kirándulóhelyek szolgáltathatják. Projektünk a város saját társadalma és a várost megismerni kívánók számára egyaránt egy újfajta, olykor az előzetes ismeretekkel egybevágó, olykor azonban attól teljesen eltérő térképet kíván megrajzolni: Pécs multikulturális tér(idő)képét. A migráció és a multikulturalizmus alapvetően modern fogalmak, a jelenségek azonban nem új keletűek, főként nem azok Közép-Európa határ menti régióiban. Pécs kulturális és nyelvi közösségét a 19. század végére a katolikus magyarság jelenléte határozta meg. Mégis, az idők folyamán számos olyan közösség érkezett a városba, ill. élt már régóta annak környékén, amely saját értékeivel gazdagította a város kultúráját. Egy részük ma már nincs jelen, mások azonban ma is meghatározók a város hétköznapi kultúrája szempontjából. A projekt által kialakítandó tér(idő)kép egy kiállítás keretében fotók, tárgyak, szövegek, audiovizuális és interaktív eszközök segítségével vázolja fel azokat a korokat és mutatja fel azokat a tereket, amelyek a különböző nyelvű és vallású közösségek működéséhez, azok interferenciájához köthetők. Az így kialakuló térkép alapján egy ismeretlen, részleteiben mégis ismerős város képe bontakozik ki. A város lakói saját tereikben tehetnek felfedezőutat hiszen nem mindenki tudja, miért hívnak egy pécsi városrészt Puturluknak, egy másikat Bolgárkertnek, hol és meddig működött az első horvát iskola, német nyelvű színház és miről nevezetes a Mátyás király utca 26. vagy a Ferencesek utca 22. az idegenek pedig levethetik a turistaszemüveget és mélyebb megismerésre tehetnek szert. A vándorkiállítás alapját Pécs tereiről, lakóiról készült fényképek jelentik. Ezt egyrészt a kiállítás témájra vonatkozó információkat hordozó audiovizuális eszközök egészítik

7 7 ki, valamint olyan, múzeumi gyűjteményekből szármzó tárgyak, amelyek kézzelfoghatóvá teszik Pécs multikulturális történetét. A kiállítás interaktív része egyrészt a bemutatott pontokhoz kapcsolódó személyek, csoportok Európán belüli útjait mutatja be, másrészt lehetőséget ad a látogatóknak és az internethasználóknak egyaránt, hogy ezt a Pécs Európában Európa Pécsett térképet saját származásuk, saját útjaik, történeteik bejegyzésével gazdagítsák. Előkészítés A tér(idő)kép felvázolását egy történészekből, kultúrantropológuskból, múzeumi szakemberekből alakuló kutatócsoport készíti elő (Pécsi Tudományegyetem, Janus Pannonius Múzeum, Baranya Megyei Levéltár) A kutatómunka célja a város történetének 17. század végétől napjainkig tartó szakaszában megtalálni azon térben is megjeleníthető történeti és kulturális csomópontokat, amelyek révén a multikulturális együttélés várost formáló eredményei felmutathatók. A térbe való leképezés lehetősége mellett fontos, hogy az adott csomópontok tárgyakkal is dokumentálhatók legyenek. A kutatócsoport által kijelölt témákról, terekről a fényképeket felkért fotóművész készíti. Bemutatás A kiállítás első része december 15-én nyílik a Várostörténeti Múzeum földszinti kiállítótermében, második része 2010 március 1-én. A kiállítás 2010 nyarán látható lesz Ulmban, valamint további helyszínekről is megbeszélések zajlanak (Magyar Köztársaság Nagykövetsége Berlin, Szarajevó) A 20 pontból álló kiállítás tematikus és installációs összeállítása lehetővé teszi, hogy adott esetben amennyiben nem áll elegendő hely rendelkezésre, stb. más helyszíneken csak a kiállítás egy része kerüljön bemutatásra. A kiállítás zárt térben történő bemutatása mellett a témára reflektálva olyan nyilvános tereken zajló akciókat kívánunk szervezni, amelyek a kiállításban bemutatott városi pontokra, terekre a helyszíneken hívják fel a figyelmet. Az akciók mellett, illetve azokat összekötve alternatív, az eddig kevéssé ismert pontokat, történeteket egységes tér- és történelemélménybe foglaló sétákat indítunk. A program partnerei: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Donauschwäbisches Zentralmseum Ulm Museum Europäischer Kulturen, Berlin Kulturforum Östliches Europa Pécsi Tudományegyetem - Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék P é c s, szeptember 16. Dr. Fabényi Júlia sk. múzeumigazgató

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS A" FELADATLAP I. Írja a megfelelő képek alá az alkotó nevét, és azt az irányzatot vagy

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV 1 SZERVEZETI ÉLET PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉV A Pécs Története Alapítványt 1992-ben azzal a céllal hozta létre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy gondozza a város történetet

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Múzeumok Éjszakája program keretében a Balatoni Múzeum programjai két időszaki kiállítása köré szerveződtek.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Múzeumok Éjszakája program keretében a Balatoni Múzeum programjai két időszaki kiállítása köré szerveződtek. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 204107/00166 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Keszthely városában 15

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód Költségek 2009. június 21-24. Poitiers/ részvétel a SESAME Regionális Fővárosok éves közgyűlésén 2009. július 9. Tuzla/Bosznia- Hercegovina részvétel Tuzla

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére Szám: 1370/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére Beszámoló a Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.)

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) Tisztelt Osztálytagok, tudományos osztályok, DOSZ vezetőség! 2013-ban a DOSZ

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I. Nagyrendezvények, rendezvények Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás.

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Mi lesz veled, kis nyelv? A kis nyelvek és kultúrák közvetítésének módszertani és szervezeti kérdései, perspektívái a Bologna-rendszer tükrében. Konferencia a Berlini Humboldt Egyetem Szlavisztikai Intézetének

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: 204106/02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Kincseskamra - Kincsek és éremleletek Pest megyében időszaki kiállítás és pedagógiai program megvalósítása,

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2009. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára!

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára! 2013 július 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Firkáljon kedvére Még értékelve Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A kultúrához és az információhoz való hozzáférés túlzás nélkül korunk egyik kulcskérdése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Együtt Európában VARGA TAMÁS

Együtt Európában VARGA TAMÁS Együtt Európában 147 Együtt Európában 2006 nyarán nagy lépést tettünk a nemzetközi (szlovén, román, cseh, szlovák és horvát) partnereinkkel való együttműködésben: lebonyolítottuk első igazi projektünket,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat:

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat: KÖNYVTÁRAK A könyvtár négyezer éves története során újra és újra megújulva, mindig alkalmazkodott a különböző korok elvárásaihoz, illetve kommunikációs adottságaihoz és lehetőségeihez. A ma társadalma

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A Várkert-bazár együttese a Királyi Palotához tartozó királyi kertek reprezentatív, Duna-parti

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Turisztikai attrakciók megjelenítése

Turisztikai attrakciók megjelenítése Kulturális turisztikai esettanulmányok 2. Turisztikai attrakciók megjelenítése Piskóti István A bemutatásban (interpretációban) alkalmazott eszközök fejlődése Téma függőség, modernség A látogatói ingerküszöb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Az Europa Cantat kapcsán tervezett, a ZSÖK területén felállításra kerülő alkotás elhelyezéséről 2015.05.07. Tartalom Műleírás... 3 Építészet... 5 1. Elhelyezési

Részletesebben