Utóünnep. ezekre a programokra. Voltak olyan alkalmak is, amelyeken a gö rög ka to li ku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utóünnep. ezekre a programokra. Voltak olyan alkalmak is, amelyeken a gö rög ka to li ku"

Átírás

1 GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata III. évf. 3. (9. sz.) Templombúcsúnkra készülve, liturgikus örökségünk egy ritkán szóbahozott részletéről szeretnék röviden írni. A nagy ünnepeket követően, rendszerint nyolc napig tart az utóünnep, amely az ünnep üzenetét még jobban elmélyíti a hívő 1. ábra. A Szent Mandilion. Józsai Sándor, ember lelkében. (Természetesen előünnep is van, rendszerint, egy napos, közvetlenül az ünnep előtt). A Szentséges Istenszülő elszenderedése, és testszerinti mennybevitele ünnepének másnapján, utóünnepként tartja a keresztény Kelet a Jézus ikonja ünnepet, amelyet görög szóval Szent Mandilionnak, vagy Akheiropoietosznak, (Krisztus nem emberi kézzel Utóünnep festett ikonjának) emlékezete. Az ikonnal kapcsolatos tanítás így szól: az ikontisztelet nem emberi elhatározás kérdése, nem ájtatossági gyakorlat, és nem csak művészi képességen múlik. Az ikon, maga az Evangélium, vonalban és színben, és a színtiszta krisztusi igazságot közvetíti. Az ikonnal kapcsolatos legenda nagyon régi. Abgár, edesszai király, súlyos betegségéből gyógyulni akarván, magához hívatta Jézust, hogy gyógyítsa meg. Ő azonban egy kendőt küldött, amelyen arcképe volt látható, amely úgy keletkezett, hogy arcát a kendőbe temette, és lenyomata rajta maradt. A képet szemlélve a király meggyógyult, és népe is megtért. A kendő később Konstantinápolyba került, és a 6. sz.- ig követni lehetett sorsát, azután a történelem viharaiban, elveszett. Az ikon Krisztus arcát ábrázolja, váll, és nyak nélkül. Csak egy fej, csak egy arc. Semmilyen mellékes részlet nem vonja el az ember figyelmét: csak egy fej, csak egy arc, vagyis csak az eszme, csak az Evangélium. A keskeny orr, Egyházmegyénk idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból számos kiadvány született, különféle ünnepségekbe lehetett bekapcsolódni. Nem lehet azon csodálkozni, hogy sokan elfoglaltságaik, mindennapos bajaik közepette, vagy betegségük, nehéz mozgásuk miatt nem tudtak eljutni augusztus és a száj vékony vonala, nem testies. A tágra nyitott szem tekintete átjárja a szemlélőt, mely kissé szomorú, de nem szigorú, vagy ítélkező. Tiszta lelkiismeret, és nagy lelkierő kell, szembenézni vele. Ezért ez az ábrázolás a legrégebbi, és legtiszteltebb a keresztény keleten. A nem emberi kézzel festett Krisztus arc összecseng a nem emberi kéz által épített templommal: Lerontom ezt a kézzel épített templomot, 2. ábra. A Szent Mandilion. Monostory Viktória, és három nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz műve. (Mk. 14, 58). A nem emberi kézzel épített templom maga a feltámadt Krisztus! A liturgikus szövegeket ér- Fe l h í v á s ezekre a programokra. Voltak olyan alkalmak is, amelyeken a gö rög ka to li ku sok nak csak szűk csoportja tudott részt venni. Támadt egy ötletünk: összegyűjtjük azokat a hang- és videóanyagokat, amelyek készültek az elmúlt évben a demes mélyen átgondolni. A Szent Mandilion tiszteletével kapcsolatban egyenesen az apostolokra utalnak a szent szövegek: Miért is a te arcod képmásat szeretettel csókoljuk,... az apostolok istenes hagyományait követvén. (Nagyböjt I. Vasárnapja). A ünnep tropárionja így tanít: A te szent képed előtt meghajlunk jóságos kérvén bűneink bocsánatát Krisztus Istenünk. Mert önként kegyeskedtél testileg a keresztre fölmenni, hogy szabadítsd meg kiket alkottál az ellenség rabságából. Miért hálásan kiáltjuk néked: mindeneket örömmel betöltöttél Üdvözítőnk, eljővén a világot üdvözíteni. Az igazi misztikus élmény az, amikor a saját lelkünkben kialakított Krisztus arc szemeivel tekintünk vissza, és örömmel énekeljük a vecsernye szövegét: aki a magasságban ül, most bennünket meglátogatott az ő tiszteletreméltó képe által. Ki fönt a kerubok számára láthatatlan, itt rajzbeli hasonmásban jelenik meg, az Atya keze által kimondhatatlan módon képmássá formálva, melyet mi hittel és szeretettel imádva csókolunk. Dr. Nagymihályi Géza jeles alkalomból, és aki erre igényt tart, azoknak átmásoljuk. Kétféle lemezre van lehetőség: DVD formátumú, ehhez szükséges DVD-lejátszó (ezen rövid videók is lesznek), a CDre pedig csak hanganyagok kerülnek. Aki szeretne ilyet rendelni, jelezze Sási Péter parókus atyának (azt is, hogy DVD-t vagy CD-t szeretne). Ára: 300 Ft.

2 2 A Görög oldal egy korábbi számában (2012. március) az olvasók megismerkedhettek a baptista felekezet európai és magyarországi múltjával, jelenével. A következő sorokban hazai vizekre evezve a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet kezdeteivel és annak első, nagynevű és rendkívül elhívatott vezetőjével, Balogh Lajossal ismerkedhetnek meg, aki egy személyben volt prédikátor, gyülekezet alapító és -szervező, hamburgi diák és teológiai oktató, lapszerkesztő és versíró, kemény szavú, de lágyszívű, az elesettekkel együtt érző igaz keresztyén EMBER. Hadd szolgálja e néhány sor egymás hitének és gondolkodásának jobb megismerését! szeptemberében 125 éves fennállását készül ünnepelni a böszörményi baptista közösség. Ez a tény is indokolja az alábbi visszatekintést. A gyülekezet születését öt férfi neve fémjelzi, akiket hitük megvallása alapján, szeptember 1-jén Kornya Mihály bemerítéssel megkeresztelt. Ők voltak az alapító tagok. Kezdetben az alapítók egyikének, Bársony Andrásnak Gyöngyvirág utcai házában tartották meg az istentiszteleteket. Az évek múlásával, az érdeklődők örvendetesen növekvő száma miatt egyre szűkösebb lett a lakás. Pár évvel később már közel száz tagja volt a közösségnek. Ekkor, 1894-ben hívták meg lelki vezetőjüknek Balog Lajost, aki előző évben fejezte be teológiai tanulmányait Hamburgban. Nem sokkal a lelkészhívás után, a szükséget felismerve, templomépítés mellett döntött a gyülekezet. A közösség tagjai vagyonuk Egy hitvalló prédikátor élete Balogh Lajos, a prédikátor Baptista múlt Hajdúböszörményben A baptista felekezet böszörményi kezdetei 125 év emlékezete Ötnegyed évszázadnyi baptista múlt egytizedének felajánlásával kezdtek neki a megvalósításnak (több hold föld, ökrök, mezőgazdasági gépek, szőlősbirtokok cseréltek gazdát). Sok városi potentát ellenállását hősiesen leküzdve, a kötelezővé tett majd méter széles falak építésének pluszköltségét is vállalva, az új istenháza 1895 tavaszától őszéig fel is épült. Eme hősi időkhöz hősi lelkületű vezetők is kellettek: ilyen volt a már fent említett Balogh Lajos lelkipásztor is. Az ekkor még tapasztalatgyűjtő korban levő kezdő lelkész nem ismerte a pihenést. Mindig dolgozott, még mikor utazott is, magával vitte ügyiratait, hogy a vonat zakatolása közben is missziói terveiről elmélkedjen. Nem volt falánk, sem nagyalvó, sem fukar, sem pazarló. Minden energiáját a gyülekezet építésére fordította. A legkisebb eredménynek is nagyon tudott örülni. Felülmúlhatatlan szociális érzékével sok barátot és sok ellenséget szerzett magának. Az ő javaslatára alakult a hajdúböszörményi gyülekezetben a Helyi szegények segítésére történő adakozás beindítása. Ez az adakozás több mint 80 évig tartott Hajdú- böszörményben. Javaslatára kezdetben az egyik gyülekezeti tag, Nagy Zsigmond lakásán termény hombár létesült, és az abba begyűjtött terményt a szegények között alkalmanként szétosztották. Ő indítványozta, hogy az aggok részére kiknek nincs gondviselőjük menház létesüljön. Így épült fel előbb Kiskőrösön 1905-ben, később Hajdúböszörményben 1910-ben a Baptista menház. Mindkét intézetnek haláláig főgondnoka volt. A tiszta hit megőrzése a gyülekezeten belül olykor nagyon határozott fellépést igényelt. Balogh Lajos az intés és fegyelmezés ajándékával is nagy átéléssel és lelki bölcsességgel tudott bánni. Nem volt sem személyválogató, sem megalkuvó. A legközelebbi munkatársánál is alkalmazta a fenyítéket, ha arra szükség volt. Ezekben a fájó esetekben is az a biblikus cél lebegett szemei előtt, hogy a fenyíték alatt levő gyülekezeti tag ismerje fel tévedését és vágyjon vissza a közösség fészekmelegébe. Egy korabeli jegyzőkönyv Balogh Lajostól vett idézete így szól: Nekünk lehet a kor szelleméhez alkalmazkodni, amenynyiben az nem ellenkezik az Isten törvényével. Egy másik helyen ezt olvassuk tőle: Ne szabjunk a léleknek korlátot, hanem engedjünk neki szabadságot. Ne ragaszkodjunk holt ceremóniákhoz! Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Igyekezzen a gyülekezet minden tagja az egyenlő értelemre, és óvja magát a kevélységtől, hogy ne legyen senki árulója az Úr gyülekezetének! Balogh Lajos életének legkedvesebb fordulópontjának 1881 tavaszát nevezi meg: Ekkor hallottam meg az evangéliumot a maga tisztaságában, kedves szüleim házánál, melyet egyszerű emberek, Daróczi Mihály és Lisztes Mihály berettyóújfalui testvérek hirdettek. E pillanattól kezdve éreztem az Úrtól való elhívásomat, hogy az Úr elhívott az evangéliumi szolgálatra. Munkamezejének hatalmas kiterjedését igazolja az alábbi felsorolás: Hajdúböszörmény, Debrecen, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Törökszentmiklós, Földes, Derecske, Báránd, Berettyóújfalu, Konyár, Mezőkeresztes, Bakonszeg, Hajdúnánás, Bükkszentmihály, Szirma, Diósgyőr, Miskolc stb. gyülekezetei tartoztak keze alá. Közgazdasági végzettség nélkül is tisztán látta az Isten országa működésének anyagi törvényszerűségét: A hívőknek minden lehetséges. Az Úr az öt árpakenyeret és a két halat megáldja és megszaporítja, amint azt eddig is megtette. ( ) A világban is létesítenek jótékonysági intézményeket, de úgy, hogy előbb nagy tőkét gyűjtenek össze, sokféle helyes, máskor helytelen módon, aztán a tőke kamataiból tartják fenn az intézményeket. Az Úr népénél azonban ne így legyen ez! Isten népe annyit gyűjtsön, amennyi az intézmény létesítéséhez kell, aztán pedig szeretetből eredő közadakozásból tartsa fenn azt, amit szeretetből létrehoztunk! Két és fél évtizedes böszörményi munkálkodásának gyümölcse volt még a Vasárnapi tanító című lap, és a Búcsúhangok című temetési énekgyűjtemény szerkesztése és kiadása. Balogh Lajos rövid, tömör, tényekre szorítkozó életrajzának záró sorai összefoglalják keresztyéni hitvallását: Istenünk kegyelméből, folyó év (1919) április 13-án, éppen virágvasárnap napján, 25 éve lesz annak, hogy Hajdúböszörménybe téve lakásomat, itt az Úrnak rám bízott nagy és felelősségteljes munkáját megkezdhettem. Mennyi kegyelem közöltetett velünk ezen 25 év alatt! Mily nagy dolgokat vitt véghez az Úr általunk, csekély eszközei által azon idő leforgása alatt! Neki legyen hála és dicsőség mindörökké! Ilyen lendülettel indult útjára ötnegyed századdal ezelőtt a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet. Adja Isten, hogy a város többi keresztyén közösségével egyetértésben, egymást elismerve és segítve folytassuk közös kincsünk, a krisztusi örökség gyarapítását! Marjai Sándor presbiter kutatásaira alapozva szerkesztette Füstös Gyula, baptista lelkész

3 Hálaadó zarándoklat Rómába július 3 5-ig a centenáriumi emlékév keretében hálaadó, imádságos zarándoklaton voltunk az Örök Városban. Július 2-án délután bőröndöket cipelő emberek gyülekez- hiszen mindannyian tudták, hogy zarándok úton vagyunk. Számolva a meleggel a városi zsúfoltsággal, fáradtsággal fiatalabbak és idősebbek egyaránt kitartóan bírták a megterhelést. óra előtt találkoztunk a Szent Péter téren, ahol örömmel és nagy tapssal fogadtuk az akkor megérkező kerékpárosokat. Nemsokára pedig a motorosokat, elől a püspök atyával, akik tiszteletkört tettek a hatalmas és elegáns téren. Pontban 2 órakor megnyílt a Szent Péter bazilika főkapuja, melyet csak ritkán a legtiszteltebb vendé- ahol ünnepélyes megemlékezés és istentisztelet volt főpapi segédlettel. A szertartás után belülről ismerkedtünk a hatalmas bazilikával. Másnap 4-én a Havas Boldogasszony bazilikában ismét istentisztelet volt. Délután a Vatikáni Múzeumokat tekintettük meg, majd séta Róma nevezetességeihez. 5-én csütörtökön a Szent Pál tek a templomunkban, ahol közösen mondtunk imádságot a hosszú út előtt. Búcsúzás után busszal Budapestre, onnan pedig repülővel Rómába utaztunk. Egy másik csoport még előző nap reggelén busszal indult útnak Nyiregyházáról. A legbátrabbak, - Böszörményből két fő - kerékpárral már korábban útra kelt. A városból 50 fő vállalta, hogy különböző járművön utazva vesz részt a zarándoklaton. Az élményszerű és gyors repülőgépes út után, éjféltájban érkeztünk a szállodába, ahol már vártak a korábban megérkező buszon utazó társaink. Szívélyes fogadtatásban volt részünk, 3-án a Lateráni Bazilikában kezdődött az egyházi program, ahol reggeli istentiszteleten vettünk részt. Ezután ismerkedtünk a pápai bazilikával és környékével. Délután 2 gek részére nyitnak ki. Mi hálaadó himnuszt énekelve az ott lévő csodálkozó turisták által körülvéve lelkes 1500 fős csoporttal bevonultunk a részünkre elkerített főoltárhoz, bazilikában ünnepi püspöki, Hálaadó Szent Liturgián vettünk részt. Megható volt az ismert és megszokott bizánci énekeket ebben a szokatlan, monumentális öthajós, aran nyal dúsan díszített bazilikában hallgatni és énekelni. Ezután séta a bazilikában és kertjében, majd itt agapéra került sor, ahol a Püspök atya mindenkit megvendégelt. Volt jó hangulat, baráti beszélgetés és ismerkedés. Érdekességként említem, hogy a zarándoklat legfiatalabb és legidősebb résztvevője is böszörményi csapat tagja volt. Elmondhatjuk, hogy jó volt Rómában magyarnak és görög katolikusnak lenni. Késő este indultunk hazafelé. Kellemesen elfáradva, lelkiekben feltöltődve, megerősödve érkeztünk haza. Ismét betértünk templomunkban hálát adni az emlékezetes szép zarándokútért a szerencsés haza érkezésért. Köszönetet mondunk a Püspök atyának és a szervezőknek, akik megszervezték ezt a nagyon szép történelmi eseményt, melynek részesei lehettünk. Nagy István világi elnök

4 4 A római út szép élményekkel maradandó emlék marad. Azo megismertünk egy kicsit. Ki tö helyeken jártunk ahol nem min rezidencia. Remélem az érem, újra visszahoz Romába. Mind hogy ott lehetem az zarándoklaton. Köszönet a hajd egyház esperesének és családjá

5 gazdagított. Egy életre szóló, on a néhány napon mindenből öbbet vagy kevesebbet. Olyan ndenki juthat be. Ilyen a Pápai, amit bedobtam a Trevi kútba dig örömmel gondolok vissza, 12 Christifideles Graeci római dúböszörményi görög katolikus ának. Horváth Brigitta tanuló 5

6 6 Róma két keréken Hajdúböszörményből mi, ketten vállalkoztunk arra, hogy 14 nap alatt kerékpárral tesszük meg az 1700 km-es zarándokutat Rómába. Mondanunk sem kell, hogy egész életre szóló élményben volt részünk. Talán a legfontosabb kérdés, ami ilyenkor felmerül az emberekben, hogy miért vállalkozik valaki ilyesmire. Mindnyájan, akik részt vettünk ezen a kerékpáros zarándoklaton, kerestünk valamit. Kerestünk egyfajta kihívást, és ez eléggé annak tűnt. Pisti: Számomra nem is a távolság jelentette a kihívást, mert én már korábban is tettem meg hosszabb távokat kerékpárral. Kihívást inkább az jelentett, hogy a rendszeres életvitelemet feladva hogyan tudok viszonyulni az előre látható bizonytalanságokhoz. Andris: Én korábban eléggé elhanyagoltam szegény kerékpáromat, nem volt túl sok közös élményünk, így számomra másképp csengett ez az 1700 km. Keresem önmagamat, hogy ki is vagyok én, hol van az én helyem a világban, mit jelent férfinak lenni, és ha az embernek ilyen súlyos kérdései vannak, akkor nem árt, ha kilép a hétköznapok forgatagából, hiszen a világ azt szeretné, hogy ne foglalkozzunk ilyen kérdésekkel, csak fogyasszunk. Ennek a kilépésnek nagyon jó módja a zarándoklat. Fontos kérdésként merülhet fel az, hogy mit adott nekünk ez a zarándoklat. Egy egész könyvet is írhatnánk erről, de próbáljuk néhány mondatban összefoglalni. Isten mindig többet ad, mint amit gondolnánk, a kérdés az, hogy észre ves szük-e? Példaként hozhatjuk fel azt a történetet, amikor egy vonaton utazó mogorva ember a piszkos ablak miatt bosszankodik, majd leül mellé egy kisgyerek, és ragyo- gó szemekkel gyönyörködik a csodálatos tájban, ugyanazon az ablakon keresztül. Nehézségekből volt bőven, de igyekszünk megőrizni azt, amik gyönyörködtetik a lelkünket. Már az első nap megtapasztalhattuk, hogy bizony mi is támaszai lehetünk Püspök atyának, segítségére lehettünk az utolsó kilométerek teljesítésében Eger felé. Nagyszerű érzéssel töltöttek el bennünket a megérkezések, és öröm volt megtapasztalni azt, hogy mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket utunk során. Elgondolkodtató számunkra Misi bácsinak, az egyik kísérőautó sofőrjének alázatos és szeretetteljes munkája, mel lyel példaként járt előttünk. A természet számos csodáját élhettük át a naplementékben, a tenger végtelenségében (Trieszt, Marina di Ravenna, Rimini), a tájak gyönyörűségben (Szlovén-Alpok, Postojnai cseppkőbarlang, Appeninek, San Marino, Assisi, stb-stb). Megtapasztalhattuk azt, hogy Istennel karöltve nincs lehetetlen, s hogy ha kitartóan küzdünk az életben, akkor az előttünk hegyként tornyosuló problémákat legyőzve hatalmas lendületet szerezhetünk, ahogy mi is tettük a lejtőkön lefelé gurulva közel 70 km/h-s sebességgel. Rájöhettünk arra, hogy teljesítőképes- ségünk határai csak vélt határok, s Istenben bízva sokkal többre vagyunk képesek, mint mi azt magunkról gondolnánk. Megtapasztalhattuk azt is, hogy mennyivel másabb közösségben szembesülni a felmerülő problémákkal, melyek mindnyájunkat érintettek. A nehézségek közös megoldása tovább erősítette lelkes csapatunk összekovácsolódását. Legmeghatóbb emlékünk az, amikor bevonultunk a Szent Péter térre, és ott közel másfélezer magyar zarándok tiszteletteljes tapsa és öröme fogadott mind annyiunkat. Itt szembesültünk igazán azzal, hogy mit is vittünk véghez, s jó érzéssel tölt el az, hogy ezáltal adózhatunk azok előtt, akik 100 ével ezelőtt megtették ezt az utat egyházmegyénk meg szü le téséért. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik lehetővé tették e nemes hálaadó zarándoklaton való részvételünket. Példánkkal szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy merjenek szembenézni az élet bármilyen nehézségével, mert Minden lehetséges annak, aki hisz (Mk 9,23b). Bodai István és Boros András

7 7 Ahogy régen láthatták templomunkat Nagyon régen még gyermekkoromban szüleim okítottak a fenti fogalom ( A hely szelleme ) jelentéstartalmára, jelesül: bárhová mégy, a helynek megfelelően kell viselkedni! S ezt nagyon jól tették, hála Istennek! Napjainkban igencsak hiánycikk lett a fogalom és gyakorlata (tisztelet az egyre zsugorodó kivételnek!). Ott, ahol a Genius loci hiánya tetten érhető, szomorú és szánalmas reakciót vált ki a jelenlévőkből. Pl: Temetésen vagyunk. A szertartást végző pap lelki vigaszt próbál nyújtani a fájdalmukkal és könnyeikkel küszködő hozzátartozóknak, eközben a végtisztesség megadására összegyűltek egy csoportja néhány méterre Előző írásomban több alkalommal szóltam az 1746-tól épült első kőtemplomról, építésének indokáról és körülményeiről. Mivel erről a kőtemplomról kép nem maradt fenn, így a külső megjelenését nem ismerjük. Viszont egy 1851-ben kelt leírás alapján részletesen megismerhetjük az épület külső méreteit, sőt egészen pontosan és aprólékosan leírják a belső berendezését. A templom Nagyboldogasszony tiszteletére lett felszentelve. Az építőanyaga tégla volt. Az épület hossza 14 öl volt (26,5 méter), szélessége a szentélyben 4 és fél öl (8,5 méter), az éneklő karban 8 öl volt (14,8 méter). A férfiak és a nők szárnya elkülönült egymástól. Az épület szélessége itt 4 és fél öl volt (8,5 méter). A torony aljánk szélessége 3 öl (5,6 méter) volt. A templom külső hossza 17 öl (32 méter), magassága 4 öl (7,5 méter) volt. A torony magassága 12 és fél öl, vagyis 23,7 méter volt. Bádogfedél volt rajta, megfelelő vaskereszttel. A tető 1838-ban lett megújítva. A templom kerülete a körmenetre hagyatott hosszában 19 öl (35 méter) volt. Szélessége elől, a torony felől 23 és fél öl (44,5 méter, hátul pedig 18 öl, vagyis 34 méter volt. A szentélyt 1817-ben festették ki, az ikonosztázion építésének idején, de a festék már megkopott és néhány helyen lemállott, az 1851-es leírás idejére. Baloldalon volt a falba bevésve az előkészületi hely. Itt Krisztus urunk képe volt a falra festve, ahogy a keresztről levétetik. A jobboldalon a falikép Mózest ábrázolta a rézkígyóval. Az oltár mennyezetes volt, és fából készült. A szentségtartó és négy fa gyertyatartó is helyet kapott rajta. Az oltáron még két rézből készült gyertyatartó is volt, igaz, nem egymással összeillő darabok. A szentségtartón felül egy fémlemezes, előtte pedig egy rézkereszt volt. Az oltáron volt egy 1644-es keltezésű, Lembergben nyomatott evangélium. Barna bőrkötés díszítette. Két liturgiás könyv is helyet kapott itt, az egyiket 1702-ben Lembergben, a másikat 1799-ben Budán nyomtatták ki. Akadt ezen a helyen még egy magyar Szentírás is, ez a Káldi-féle régi típusú volt, igaz, ennek az elejéből több lap is hiányzott, mert valakik kitépkedték. Az oltáron volt elhelyezve a betegek számára a szentséghordó zacskó is, ebben egy réz szelencében a szentséget tartották, egy cinkanál s egy üvegecske mellett. Genius loci a zokogóktól nevetgélve cigarettáznak! Az ilyen végtisztességadók jobb, ha otthon maradnának! Ó tempora, ó mores! (Ó idők, ó erkölcsök!) Téglából, betonból sok minden épülhet (templom, kocsma), de a Genius loci élesen megkülönbözteti a hasonló anyagból épült produktumokat egymástól. Ezért más-más viselkedést követel meg a belépőtől. A templom Isten háza. Az ottani viselkedést már kisgyermekkortól tanítják, különben felnőttként megbotránkoztató a hiánya! Nemrég megtapasztalhattam egy szomorú történetet: A szentáldozatot bemutató pap éppen a kegyelem titkáról elmélkedik, s a körülötte jobbról-balról kíváncsiskodó kül- és belföldi kirándulók teszik magukat. Azért írom így, mert megfigyeltem, hogy egyes, úgynevezett felvilágosult templomlátogatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy lássék rajtuk: ők nem vallásosak, csak a művészet iránt érdeklődnek, itt járkálnak kíváncsiságból, de valójában nincsenek is itt. Ez a fajta rágógumival szájában csodálja végig a Szent Anna székesegyházat, és ez az a fajta, aki vihog, ha valaki a társaságból keresztet vet. Az üresség mindig is nagyképű volt. Ezért féltem a templomokat nyáron, turistaszezonban. Ez a rongálás nem a falakon kimutatható Az oltár be volt takarva alul egy vastagabb abrosszal, felül egy fehér abrosszal. A portól egy tarka kartonanyag védelmezte. A kehely aranyozott rézből készült. Hasonló anyagú volt a tányérka és a csillag is, valamint egy kiskanál. Kehelytartó kendőcske négy darab volt, az evangéliumos könyv alatt egy külön kéztörlővel. Az előkészületi helynél egy cintányéron állt a proszfora vágódeszka is. A hozzávaló lándzsa mellett egy üvegecske kapott helyet. A szentélyben volt egy fa almárium. Ehhez három nagyobb és két kisebb fiók tartozott. Az egyik felső fiókba a kereszteléshez szükséges olaj és balzsam lett betéve, ez utóbbi egy külön üvegecskében. A másik fiókban két ón- és egy vörösréztányér volt. Ez a réztányér mind a mai napig is megtekinthető, a Toronygaléria kiállításának egyik értékes darabja. A harmadik fiók a gyertyáknak lett fenntartva, valamint ide került egy négyszögletű üveg is, az áldozati bornak. Bútorok közül néhány ócska karosszék és egy szintén elnyűtt láda is akadt a régi templomban. Ez utóbbinak párja is volt, ez az újabb láda még ma is a Toronygalériában látható, az itt kialakított kiállítás díszeként. Eddig megismerkedtünk az öreg templom szentélyével, s az ottlévő felszerelésekkel, tárgyakkal. A következőkben a templom környezetével, a papi, tanítói, és kántori lakással ismerkedhetünk meg. Nagy István hiba, nem tartozik a Műemléki Felügyelőséghez, ettől azok az emberek lesznek szegényebbek, akik gazdagodni gyűltek össze. Egy nagy család örömét teszik tönkre azok, akik a szentmise élő közösségét idétlen jelenlétükkel, turistalátogatás címén tönkreteszik! Ifjúkorom kedves vá rosá ban, Sopronban járva, az egyik templom hirdetőtábláján olvastam a következő felhívást: Ha hiszel: imádkozz! Ha nem hiszel: csodálkozz! Ha művelt vagy: viselkedj tisztelettel! Talán e néhány mondat is segít abban, hogy a szentmisére jövő hívek otthon érezhessék magukat. Nagyenyedi Zoltán

8 8 hogy 1856-ban egy Ozorka nevű egri polgár; aki a szabadságharc után hasznos szolgálatot tett az osztrák rendőrségnek, szerette volna fiát papneveldébe adni, elvitte hát a felvételire. Egy kis biológia Tudomásul kellene venni, hogy a légkör oxigénjét növények termelték és termelik, tehát nélkülük megfulladnánk. Tudomásul kellene venni, hogy a környezet elég jól megvan ember nélkül, de az ember nem élhetne a környezet nélkül. Tudomásul kellene venni, hogy növény és állat előbb volt tehát mi élünk vissza a vendégjoggal! és végül: Isten arra rendelte az embert, hogy művelje és őrizze a földet. Az őrzött javakért pedig felelősséggel tartozunk! A világról Világunkat nem elítélni, megvetni, hanem jobbítani kell. A világ és a test is Isten műve, aki látta, hogy jó vagyis jót teremtett. A romlás javítást követel. Isten nem megvetette a világot, hiszen Fiát küldte megváltani azt. Krisztus követése hivatásunk. Tudni azt, hogy nem egészségeseknek kell az orvos. Felelősség és szeretet. Tenni egymásért, hiszen mindenkiben Krisztust kell felfedeznünk. Isten szeretete és irgalma követendő, hiszen a Világ halála a sátán hatalma: a szeretet kihalása, Maradjatok meg szeretetemben! A magányos ember Kétféle magányos ember van. A hívő és a hitetlen. Utóbbi előbb-utóbb vagy beleőrül a magányba, vagy legalábbis defektusai lesznek, ha csak magánya meg nem szűnik. Olvastam valahol Az ember ugyanis társas lény. (Akár a bibliai alapokra, akár természettudományos (evolúciós) alapokra hivatkozunk A hívő ember sosincs egyedül. Legföljebb fizikailag magányos. Lelkileg soha. Az úr mindig társalgásra hívja. Ő már megszólított minket. Várja a választ: imáinkat, könyörgéseinket. No meg tetteinket! Vagyis a magányos hívő fogalma paradoxon. A hit megtartó ereje A hit erejéről az Úr is sokszor nyilatkozik, ez olvasható az evangéliumban. A hit és a vallás (fidei és religio) összetartozik. Ez tartotta meg őseinket a megpróbáltatások idején (tatár, török, labanc) őrizte meg nemzetünket. Ez tartja meg a határon túli magyarságot, az egyház segítségével őrzi ősi nyelvünket. Ez segíti, erősíti az erkölcsöt és az identitás-tudatot. Mert az égi hazába is csak az jut be, aki itt a Földön jól használta talentumait. A hit mozgató ereje nélkül ez nem menne. A felvilágosodással kezdődött Mármint a hit és a tudás szembeállítása. Az jó dolog, hogy a ratio központi kérdés lett, de van olyan dolog, mely nem ilyen egyszerű. Mert értelmi megközelítés is vezethet hithez. A Nobel-díjas tudósok vallásosak! De a hitnek van Kis gondolatok természetfölötti vonatkozása is! Egy biztos, nem lehet meglenni hit nélkül! Persze nemcsak profán oldala van! Magasabb rendű az Istenbe vetett hit. Ez itt a földön is segítő erő. Egyszóval: a hit és a tudás nem ellenség! Sőt (Vesd össze: Alexandriai Ke le men: A hit és a tudás egységéről ) A tudás A tudás hatalom. Mondják. De nem mindegy, hogy minek a hatalma. A jónak vagy a A vizsgán jelen lévő kanonokok figyelmeztették Bartakovics Béla érseket, hogy a felvételiző diák annak a bizonyos Ozorkának a fia, aki még a főpapot is beárulta, tehát nem tanácsos felvenni a papnövendékek közé. Fel kell venni mondta az érsek, fel kell venni, hadd veszszen ki még az írmagja is! Nagyenyedi Zoltán rossznak? Tudás vagy erkölcsi alapú társadalom? Kérdezik. De a kettő igenis összetartozik. Az erkölcs önmagában is megállja a helyét. (lásd: örök erkölcsi törvény!), de nincs haladás. A tudás erkölcs nélkül öncélú, vagy akár a társadalomra, az emberekre káros is lehet. Kell az erkölcsi irányítás, kontroll vagy fogalmazzunk úgy: Segítség, jóra irányító segítség. Így lehet haladás a jó irányában. Tehát nem vagy, hanem és! Balla Sándor JÁTÉK a Szent Atanáz Bolt rejtvénye A nyíregyházi Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt újabb játékot hirdet a böszörményi híveknek. Bátran kapcsolódjanak be a játékba a gyerekek, felnőttek, idősebbek egyaránt! A benevezés nem jár nagy fáradsággal, legfeljebb egy kis fejtöréssel, utánajárással. Kérdésünk: Hányadik zsoltárt mondjuk a Szent Liturgia elején? Aki tudja, és bedobja válaszát, nevét és elérhetőségét a templomban elhelyezett Szent Atanáz Bolt-ládikába, sorsoláson vesz részt. A beküldők között 1 db Nagy Szent Bazil: Zsoltárkommentárok című könyvet sorsolunk ki. (A könyv 1998-ban jelent meg, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola adta ki, fordította: Dr. Orosz László Atanáz.) A megfejtések beküldésének határideje: augusztus 31. Az idézet: Segítségül az említett zsoltárból egy rövid idézet: Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. A nyertes kisorsolása várhatóan szeptember 2-án lesz, akit ezután személyesen vagy írásban értesítünk. GÖRÖG OLDAL A Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség ingyenes lapja Kiadja a Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség. Felelős kiadó: Sási Péter esperes parochus Szerkesztő: Borók Imre. Nyomdai előállítás: Örökségünk Kiadó. Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv Megjelenik évente négy alkalommal.

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL 18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban történő hit- és erkölcstan óra

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben