N A P L Ó Január 3. Január 7. Január 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N A P L Ó 2003. Január 3. Január 7. Január 8."

Átírás

1 N A P L Ó Január 3. Halzl József interjút adott Szikora Józsefnek, az Új Ember című hetilap munkatársának a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évvel kapcsolatos terveiről. A Rákóczi-év nyitányaként a Rákóczi Szövetség közreműködésével a Kuruc-kor zeneköltészete címmel ünnepi koncertet adtak a Rákóczi szabadságharc kitörésének 300. évfordulója alkalmából a Zeneakadémián. Közreműködött a Kecskés együttes és a III. Győri Koboz, Lant- és Gitárfesztivál résztvevői, valamint Szabó András előadóművész és Nagy Csaba tárogatóművész. Ünnepi köszöntőt mondott Halzl József. Január 7. Halzl József interjút adott Cservenka Juditnak, a Magyar Rádió munkatársának a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évvel kapcsolatos terveiről. A Rákóczi Szövetség salgótarjáni szervezetének közreműködésével a Megyei Múzeumban Rákóczi korát bemutató kiállítást nyitottak meg. Halzl József köszöntőjét T. Pataki Lászlóné előadóművész olvasta fel. Halzl József telefonon beszélgetést folytatott Fajnor Évával, a Münchenben működő Széchenyi-kör egyik vezetőjével, aki javaslatot tett arra, hogy márciusában a Rákóczi Szövetség képviselői látogassanak el Münchenbe és tartsanak előadást a Rákóczi-évről, a Rákóczi Szövetségnek a határon túli magyarság szolgálatában végzett munkájáról. Megállapodtak abban, hogy az időpontot és a programot Gyarmathy György müncheni főkonzullal egyeztetik. Január 8. Halzl József és Bíró Albert megbeszélést folytatott az Áprilisi Ifjak Egyesületének elnökével, Virág Andrással, továbbá az egyesület elnökségi tagjával, Grundtner Marcellel. A két szervezet képviselői tájékoztatást adtak tevékenységükről

2 2 és megállapodtak abban, hogy tekintettel az általuk képviselt értékek hasonlóságára programjaikban együttműködnek egymással. Az Áprilisi Ifjak Egyesülete kész a Rákóczi Szövetség különböző programjaiban szervezőként és résztvevőként közreműködni. Január 12. Halzl József és Veress László részt vett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által szervezett újévi fogadáson Nagyváradon. A fogadáson Tőkés László püspök átadta Halzl Józsefnek és több más magyarországi meghívottnak a Közügy szolgálatában című kitüntetést és köszönetet mondott mindazoknak, akik a Nagyváradi Egyházkerület és tágabb értelemben egész Erdély szolgálatában tevékenykedtek az elmúlt években. A fogadást kultúrműsor egészítette ki. A fogadáson Halzl József találkozott Szilágyi Zsolt parlamenti képviselővel és Fleisz Judittal, az Ady Endre Líceum igazgatójával. Megállapodtak abban, hogy kezdeményezik a Rákóczi Szövetség nagyváradi helyi szervezetének megújítását. Január 13. Halzl József és Ugron Gáspár Lévai Anikóval, Orbán Viktor volt miniszterelnök feleségével felvidéki látogatáson vett részt. Az Illyés Közalapítvány által támogatott beiratkozási program keretében látogatást tettek az Érsekújvári Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, ahol tankönyveket és segédkönyveket adtak át a gimnázium diákjai részére. A vendégeket Száraz Dénes igazgatóhelyettes fogadta, az iskola kórusa pedig énekszámokkal köszöntötte őket. Ezt követően Pozbára látogattak, ahol a község polgármestere és az iskola igazgatója és pedagógusai fogadták a vendégeket. Az óvoda és az iskola tanulóinak kultúrműsora után Halzl József átadta az érsekújvári járásban a legjobb beiratkozási eredményt elérő Pozbai Iskola részére az Illyés Közalapítvány ajándékát, egy számítógépet, Lévai Anikó pedig könyveket adott át az iskola részére. A pozbai látogatáson részt vett Száraz Dénes is. A látogatás utolsó állomása Naszvad volt, ahol a Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója, Dibusz János és az iskola pedagógusai tájékoztatást adtak a beiratkozási program helyzetéről. Lévai Anikó itt is ajándékokat adott át az iskola részére. A látogatásról január 14-én részletes beszámolót közölt a pozsonyi Új Szó című napilap.

3 3 Január 16. Halzl József és Lukács Péter látogatást tett a Naszvadi Alapiskolában, ahol részt vettek a Naszvadi Alapiskolába beiratkozó gyermekek szülei részére tartott tájékoztató programban. Az iskola diákjainak kultúrműsora után Dibusz János igazgató tartott előadást a beiratkozási programról, majd Halzl József vázolta a Rákóczi Szövetség és az Illyés Közalapítvány tevékenységét a magyar iskolába történő beiratkozás érdekében. A naszvadi látogatással összekapcsoltan Imelyen találkoztak Balogh Ilona polgármesterrel, akit tájékoztattak a folyamatban lévő beiratkozási programról. Január 20. Halzl József részt vett a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi ülésén. Halzl József fogadta Vasik Jánost, a Rákóczi Szövetség jelenleg Rozsnyón élő volt munkatársát, aki tagja a Kassa megyei Közgyűlésnek. A Rozsnyó és Vidéke Célalap megújításának lehetőségeiről tárgyaltak. Január 21. Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos államtitkárnál. Megállapodtak abban, hogy Szabó Bélát, a HTMH gazdasági ügyeiért felelős elnökhelyettesét kell megkeresni a Rákóczi Szövetség ez évi munkaprogramjával kapcsolatos finanszírozási kérdésekben. A HTMH által nyújtandó támogatás mellett természetesen a Rákóczi Szövetség az Illyés Közalapítványnál is pályázhat programjai támogatása ügyében. Halzl József a Magyar Televízió Kárpáti krónika című műsorában tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére évek óta folyó felvidéki beiratkozási programról. Maruzsa Zoltán Kassán részt vett a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság közös Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedőjének elődöntőjén. Útközben látogatást tett Nagyidán, ahol Snyír Ferenc polgármesterrel, Rebres Mihály római

4 4 katolikus esperes plébánossal és Szabó Krisztián református lelkésszel tárgyaltak a magyar tannyelvű oktatás nagyidai esélyeiről. A polgármester és az egyházi személyek javaslatot tesznek a lehetséges megoldásokra és ezt megküldik a Rákóczi Szövetség részére. Halzl József és Gordos Árpád, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, látogatást tettek az OTP Bank Rt.-nél és találkoztak Lenk Géza vezérigazgató-helyettessel. Felvetették azt a gondolatot, hogy az OTP Bank Rt. bocsásson ki olyan kártyát, amelyet azok váltanának ki, akik a határon túli magyarság ügyével rokonszenveznek. Ezek a személyek azt vállalnák, hogy a vásárlásaik során kapott pontokat a Rákóczi Szövetségnek és ezen keresztül a határon túli magyarságnak ajánlják fel. Megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokat a bank illetékes tisztségviselőivel folytatják tovább. Január 22. Halzl József és Lukács Péter látogatást tett a süttői Rákóczi szervezetnél, ahol Pohlhammer László elnök és Lernyei Csaba elnökhelyettes, valamint a szervezet több más tagja fogadták őket. Beszámoltak a szervezet múlt évi tevékenységéről é ez évi munkaprogramjáról. Ennek részét képezi többek közt a Dunamocson rendezendő március 15-i ünnepségen való részvétel is. Január 23. Halzl József Lukács Péterrel együtt felvidéki látogatáson vett részt. Szencen átadták az Illyés Közalapítvány által támogatott beiratkozási program legjobb teljesítményt nyújtó óvodájának szánt ajándékot. Az óvoda kultúrműsort adott a vendégek részére. Ezután a vendégek a Szenci Alapiskolában és a gimnáziumban tettek látogatást. A programban részt vett Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Célalap vezetője. A látogatás záró programja a Rétei Alapiskolában tett látogatás volt. Átadták azt a számítógépet, amelyet a szenci járásban a beiratkozási program keretében legjobb eredményt elérő Rétei Alapiskola kapott az Illyés Közalapítványtól. Január 24.

5 5 Halzl József látogatást tett az EGI Rt.-ben, Balogh András vezérigazgatónál. A megbeszélésen részt vett Dobozi György is. Halzl József köszönetét fejezte ki az EGI Rt.-nek a múlt évi főiskolai tábor részére nyújtott támogatásért és kérte, hogy az EGI Rt. ebben az évben is támogassa a Szövetség hasonló rendezvényeit. Halzl József munkaebéd keretében találkozott Szabó Tiborral, a HTMH volt elnökével. Szabó Tibor tájékoztatást adott arról a felhívásról, amelyet a Kárpátmedence különböző országaiban élő közéleti személyiségek kezdeményeztek a kedvezménytörvény védelmében. Január 27. Halzl József interjút adott Lukács Csabának, a Magyar Nemzet munkatársának, amelyben összefoglalta a felvidéki beiratkozási program eredményeit. Halzl József és Gordos Árpád látogatást tettek az OTP Bank Rt.-nél, ahol Lantos Csaba vezérigazgató-helyettessel és munkatársaival folytatták a határon túli magyarság ügyét szolgáló OTP-kártya kibocsátásával kapcsolatos tárgyalásokat. A megbeszélések alapján az OTP Rt. konkrét javaslatot dolgoz ki egy ilyen termék kibocsátására. Halzl József fogadta Margittay Gábort, a Magyar Nemzet munkatársát, aki a Szepességről írt a közelmúltban több folytatásban közölt cikket a Magyar Nemzetben. Margittay Gábor kész a továbbiakban a Magyar Nemzet munkatársaként segíteni a Rákóczi Szövetség ügyét. Január 29. Halzl József találkozott azokkal a határon túli magyar diákokkal, akik elnyerték a Jedlik Ányos Szakalap támogatását. Az összejövetelen részt vett Balázs György, a CSSZMKA Alapítvány elnöke, aki átadta az Alapítvány által megítélt ösztöndíjakat, továbbá Kővári Dénes, az Alapítvány titkára. A Szövetség és az Alapítvány képviselői megkérték a diákokat, hogy segítsenek a Rákóczi Szövetségnek a határon túli magyarságot szolgáló tevékenységében.

6 6 Január 30. Halzl József és Szalontay Csaba látogatást tettek Kozma Imrénél, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökénél. Megállapodtak abban, hogy a Rákóczi Szövetség megállapodás keretében használatra átadja komáromi irodáját a Máltai Szeretetszolgálatnak, amely meglévő infrastruktúráját Komáromban - céljai jobb megvalósítása érdekében növelni szeretné. Halzl József és Lukács Péter Apátújfalura látogattak, ahol találkoztak Jámbor László apátújfalui és Kuzma Zoltán lukanényei polgármesterekkel, valamint Urbán Aladárral, a Nagykürtös és Vidéke Célalap vezetőjével. Elhatározták, hogy a családok egyenkénti megszólításával kísérletet tesznek a magyar tannyelvű iskolába beiratkozó diákok számának növelésére. A megbeszélést követően meglátogatták az egyik érintett családot és előadták gondolataikat a magyar tannyelvű iskolába történő beiratkozás előnyeiről. Január 31. Halzl József találkozott Herényi Károllyal, az MDF Képviselő Csoportjának frakcióvezetőjével. Tájékoztatta őt az Illyés Közalapítvány helyzetéről és a Rákóczi Szövetség tevékenységéről. Herényi Károly felvetette, hogy célszerű volna az MDF és a Rákóczi Szövetség kapcsolatait elmélyíteni és találkozót szervezni Dávid Ibolya elnök asszony, illetve az MDF Elnöksége és a Rákóczi Szövetség tisztségviselői között. Február 3. Halzl József a Parlamentben találkozott Wéber Attilával, az Országgyűlés elnökének, Szili Katalinnak kabinetfőnökével. Meghívást adott át Szili Katalin részére az Esterházy János emlékünnepségen történő szerepvállalásra és kérte támogatását a Rákóczi Szövetség ez évi rendezvényeinek finanszírozása tárgyában. Halzl József, Lukács Péterrel és Zilizi Zoltánnal Lukanényén részt vett a Kuzma Zoltán polgármester által szervezett találkozón, amelyre az ez évben iskolakötelessé vált lukanényei gyermekek szüleit hívták meg. A megbeszélésen kb. húszan jelentek meg és részükre az Illyés Közalapítvány által támogatott beiratkozási program keretében Halzl József tartott tájékoztató előadást. Az ülésen részt vett és a

7 7 magyar iskolába való beiratkozás mellett érvelt Jámbor László, Apátújfalu polgármestere, aki jelezte, hogy igyekeznek a Lukanénye szomszédságában lévő falvakból gyermekeket toborozni a magyar iskola számára. Február 4. Halzl József munkaebéden találkozott Tolnay Lajossal, a Magyar Alumínium Rt. elnökével és Petrusz Béla alelnökkel. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség ez évi munkaprogramjáról, beleértve a MAL Rt. közvetlen érdekeltségébe tartozó székesfehérvári helyi szervezet terveiről. Tolnay Lajos jelezte, hogy a cég gazdasági nehézségei ellenére igyekszik ebben az évben is támogatást nyújtani a Rákóczi Szövetség tevékenységéhez. Február 5. Halzl József fogadta Száraz Dénest, az Érsekújvár és Vidéke Célalap vezetőjét. Tárgyalást folytattak az ez évi beiratkozási programról, a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos oktatás-nevelési támogatás helyzetéről és a Célalapok jövőjéről. Elhatározták, hogy a Rákóczi Szövetség kezdeményezni fogja a Célalapok rendkívüli közgyűlésének megtartását, március 9-én, az Esterházy János emlékünnepség után. A Rákóczi Klub rendezvényén. Molnár Imre népes közönség előtt Deákival kapcsolatos könyvét mutatta be. Halzl József találkozott a Budapesten tanuló határon túli magyar egyetemisták egy csoportjával, akik a Jedlik Ányos Szakalap támogatásában részesültek. Tájékoztatást adott részükre a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és kérte őket annak munkájába való bekapcsolódására. Február 6. Halzl József találkozott Szarka Lászlóval, a Rákóczi Szövetség Választmányának tagjával, aki tagja az Illyés Közalapítvány leendő kuratóriumának. Véleményt cseréltek az Illyés Közalapítvány kuratóriumának jövőbeli feladatairól.

8 8 A Rákóczi Szövetség Márton Áron Kollégiumban működő helyi csoportja kezdeményezésére Szabó Vilmos politikai államtitkár és Csapody Miklós országgyűlési képviselő a Kollégiumba látogattak és ott találkoztak a Kollégiumban lakó diákokkal. A vendégek kifejtették álláspontjukat az aktuális kérdésekről, különös tekintettel a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos fejleményekre és válaszoltak a diákok kérdéseire. Február 7. SicknéTóth Kornélia, a Rodostó Alapítvány elnöke látogatást tett a Rákóczi Szövetségnél és találkozott Halzl Józseffel, valamint Martényi Árpáddal. A Rodostó Alapítvány elnöke kérte a Rákóczi Szövetség közreműködését az április elején Rodostóban megrendezendő ünnepségeken és támogatását néhány felvidéki személy rodostói utazásához. Halzl József és Martényi Árpád találkozott Messik Miklóssal, annak a kiállításnak a szervezőjével és alkotójával, amely Rákóczi Európában címmel, Rákóczi életének különböző csehországi, angliai, franciaországi, stb. vonatkozásait mutatja be. A Rákóczi Szövetség képviselői vállalták, hogy közreműködnek a kiállítás június 16-án tervezett megnyitóján. Február 7-8. Kosaras Péter Ákos tanár, a Rákóczi Szövetség Oktatási- és ifjúságszervezési Csoportjának tagja a Szövetség zentai szervezetének meghívására Zentára látogatott, ahol a városi Művelődési Ház könyvtártermében február 7-én előadást tartott A magyar királyi második hadsereg oroszországi harcai címmel. Február 8-án a vele utazó kollégája, Pelyach István tartott előadást 1848/49 és a Délvidék címmel. Mindkét helyszínen nagyszámú érdeklődő vett részt az előadásokon. Február 9. Az Új Ember című katolikus hetilap A szellemi hídépítés szolgálatában címmel interjút kért Halzl Józseftől, aki a Rákóczi Szövetség tevékenységéről adott tájékoztatást. A cikkhez kapcsolódva a lap II. Rákóczi Ferenc Imáját közli: Magyar népünkért megpróbáltatás idején.

9 9 Február 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Február 11. Halzl József találkozott Csegezi Lászlóval, a VEGYÉPSZER Rt. vezérigazgató-helyettesével. Tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és átadta részére az ezzel kapcsolatos anyagokat. Csegezi László ígéretet tett arra, hogy szorgalmazni fogja a VEGYÉPSZER Rt. illetékeseinél, hogy eben az évben is támogassák a Rákóczi Szövetség programjait. A Magyar Nemzet című napilap Háború lélektől-lélekig címmel a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett és az Illyés Közalapítvány által támogatott felvidéki iskolai beiratkozási program eredményeit és problémáit taglalja. Február 12. Halzl József látogatást tett a Határon Túli Magyarok Hivatalában, ahol találkozott Szabó Béla gazdasági elnök-helyettessel és Mesterházy Szilviával, Szabó Béla munkatársával. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség ifjúsági rendezvényeiről és a Rákóczi-év jegyében tervezett programokról. Szabó Béla azt kérte, hogy a Rákóczi Szövetség készítsen kimutatást az elmúlt két évben kormányzati részről kapott támogatásokról annak érdekében, hogy megfontolhassák az ez évi támogatások nagyságát és összetételét. Halzl József találkozott Takács Károllyal, a Vértesi Erőmű Rt. volt vezérigazgatójával, a CSŐSZER Rt. energetikai igazgatójával. Arra kérte Takács Károlyt, hogy vesse fel a CSŐSZER Rt. tulajdonosainak a Rákóczi Szövetség munkájának támogatásába történő bekapcsolódásukat. Február 13. A Magyar Nemzet közölte a Rákóczi Szövetség felhívását, amelyben az adózó állampolgárokat arra kéri, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át a Rákóczi Szövetség részére.

10 10 Halzl József Miskolcon részt vett a Rákóczi Szövetség helyi szervezete kezdeményezésére létrejött Megyei Gyűlésen, amelyen részt vettek a megye Rákóczi szervezetei. A megbeszélés célja a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója alkalmából megrendezendő programok egyeztetése határainkon belül és határainkon kívül. Részt vett a gyűlésen Hajdú Jenő is, a borsi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság elnöke. Az ülésen az egyes helyi szervezetek előadták program-elképzeléseiket és kifejezték reményüket, hogy e programokhoz az állami költségvetésből és a Megyei Önkormányzattól is jelentős támogatásokat kapnak. A Megyei Önkormányzat elnök-helyettese ígéretet tett arra, hogy a Megyei Önkormányzat támogatja ezeket a programokat. Az ülés után Halzl József Benke István, miskolci Rákóczi szervezeti elnök és Tóth Tibor irodavezető kíséretében ellátogatott a Rákóczi Szövetség tulajdonában lévő irodába. Február 14. Halzl József, Lukács Péter és Zilizi Zoltán Diószegre látogatott, ahol részt vettek a helyi óvoda beiratkozást szolgáló ünnepi rendezvényén. A Polgármesteri Hivatalban Szabó Antal polgármesterrel találkoztak, majd együtt az óvodába látogattak, ahol az óvodások farsangi öltözetben előadást tartottak a vendégek tiszteletére. Ezt követően Szabó Antal polgármester és Halzl József a magyar iskolába történő beiratkozás mellett érvelő felszólalást tettek, hangsúlyozva a Galánta és Vidéke Célalaptól és a kedvezménytörvény révén a magyar államtól remélhető támogatásokat. Ezt követően a vendégek a Magyar Alapiskolába látogattak, majd a közösen elfogyasztott ebéd után a Kuffner kastélyban a Gábor Dénes Főiskola kihelyezett részlegével ismerkedtek és itt néhány fiatallal is elbeszélgettek. Február 15. Halzl József Dávid Ibolyának, a Magyar Demokrata Fórum elnökének meghívására részt vett az MDF XVIII. Országos Gyűlésének megnyitóján. Február 17.

11 11 A Rákóczi Szövetség sárospataki szervezetének közreműködésével íróolvasó találkozót rendeztek a Sárospataki Városi Könyvtárban, amelynek során bemutatták R. Várkonyi Ágnes A Fejedelem gyermekkora című kötetét. Ezt követően R. Várkonyi Ágnes és Dr. Tamás Edit, a Rákóczi Szövetség sárospataki szervezetének elnöke átadta azokat a díjakat, amelyeket a Zrínyi Ilona halálának 300. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi képzőművészeti és irodalmi pályázatok nyertesei érdemeltek ki. A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás Somorján megrendezett éves közgyűlésén Fóthy János meghívására részt vett Halzl József és Kővári Dénes. A Fórum Intézetben megtartott közgyűlésen Fóthy János és Hecht Anna adott tájékoztatást a kedvezménytörvény helyzetéről, valamint a beiratkozási program eredményeiről a Somorja és Vidéke Célalap vonzáskörébe tarozó településeken. Halzl József elismerő szavakkal illette a Célalapnak a beiratkozási programmal kapcsolatos tevékenységét és amellett érvelt, hogy az oktatás-nevelési támogatást közvetlenül a szülőknek kell eljuttatni. A közgyűlés résztvevői egyöntetű vélemény-nyilvánítással egyetértésüket fejezték ki ezzel kapcsolatban. A Rákóczi Szövetség képviselői ezek után Dunaszerdahelyre látogattak, ahol Huszár Lászlóval és Pék Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnökével folytattak megbeszélést. Itt megtekintették a CSEMADOK tulajdonában lévő Magyar Házat, amelynek felújításához az Illyés Közalapítvány 2002-ben 2 millió Ft adománnyal járult hozzá. A látogatási program utolsó állomása Nagymegyer volt, ahol a CSEMADOK házban találkoztak Rostás Lászlóval, a Nagymegyer és Vidéke Célalap vezetőjével, továbbá a Magyar Iskola igazgatójával és a Magyar Óvoda igazgatónőjével. Utóbbiak tájékoztatást adtak a beiratkozási program előzetes eredményeiről, amelyek Nagymegyeren a Magyar Iskolába beiratkozott diákok számarányának növekedését mutatják. Február 18. A süttői helyi újság cikket közöl a Rákóczi Szövetségről és ismerteti a helyi szervezet tevékenységét, kiemelve a Süttő és a Duna túloldalán lévő település,

12 12 Dunamocs között kialakult testvérkapcsolatot, valamint a Rákóczi-szabadságharc évfordulója alkalmából tervezett Ki tud többet Rákócziról vetélkedőt. Halzl József látogatást tett Varga Istvánnál, a Shell Hungary Rt. vezérigazgatójánál. Tájékoztatta Varga Istvánt a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és átadta részére az ezzel kapcsolatos anyagokat. Jelezte, hogy a Rákóczi Szövetség már az eddigiekben is üzleti partnere volt a Shell cégnek, a múlt évben tőlük vásárolt üzemanyag értéke meghaladta az 1 millió Ft-ot. Varga István azt ígérte, hogy az Igazgatóság legközelebbi ülésén felveti a Rákóczi Szövetség támogatásának ügyét. Február 19. Halzl József telefonon megbeszélést folytatott Künszler Bélával, az ÉDÁSZ Rt. igazgatójával. Künszler Béla ígéretet tett arra, hogy az ÉDÁSZ Rt. az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is busz-számla átvállalásával segíti a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programját. Halzl József találkozott Benyó Péterrel, a Révkomáromi Egyetem HÖK szervezet elnökével, aki közölte, hogy megválasztották a Komáromi Ifjúsági Rákóczi Szervezet elnökévé. Meghívást adott át Halzl Józsefnek a szervezet közreműködésével tervezett többnapos Határok nélkül fesztivál programjára, amely március 12-én kezdődik. Február 20. Halzl József látogatást tett az Oktatási Minisztériumban Farkas Istvánnál, az Egyházügyi Titkárság vezetőjénél. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és áttekintették a határon túli magyarság ügyében számításba vehető együttműködési lehetőségeket. Halzl József Farkas István segítségét kérte ahhoz, hogy minél több magyarországi egyházi iskolával a Rákóczi Szövetség intenzív kapcsolatba lépjen. Farkas István egyetértett ezzel a kezdeményezéssel és felajánlotta közreműködését. Farkas István örömmel részt venne a Rákóczi Szövetség által felvidéki római katolikus papokkal tervezett összejövetelen is. Farkas István felajánlotta, hogy találkozót készít elő Erdő Péter prímás, esztergomi érsekkel.

13 13 Február 21. Halzl József Debrecenben részt vett a Rákóczi Szövetség debreceni szervezetének megújítását célzó taggyűlésen. Az MDF irodájában megtartott gyűlésen a jelenlévők Lovas Márton Leventét, a Déry Múzeum igazgatóját választották meg a szervezet új elnökévé. A jelenlévők ígéretet tettek arra, hogy megfelelő kommunikációval igyekeznek a Szövetség tagjainak létszámát bővíteni és konkrét programokkal felhívni a közvélemény figyelmét a Rákóczi Szövetség munkájára. Kiemelt feladatnak tekintik a nagyváradi Rákóczi szervezettel való együttműködést, figyelemmel a Debrecen és Nagyvárad között városi szinten kialakult partnerkapcsolatokra. Február 24. Halzl József látogatást tett Dr. Zettner Tamásnál, a Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) elnökénél. Zettner Tamás érdeklődött a Rákóczi Szövetség munkájáról, kapcsolatrendszeréről és jelezte, hogy a Rákóczi Szövetséggel együttműködve érdemes volna a MTESZ vonalán is továbbépíteni a Kárpát-medencei magyar-magyar kapcsolatokat. Halzl József meghívta Zettner Tamást a Magyar Energetikai Társaság által szervezett február 27-i Kárpát-medencei Magyar Energetikusok Találkozójára. Halzl József találkozott Ordódy Györggyel, a Duna Televízió munkatársával, aki ígéretet tett arra, hogy a Rákóczi Szövetség meghívása esetén kész a műegyetemi ifjúság részére filmvetítéssel egybekötött előadást tartani az 1956-os forradalomról. Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi ülésén. Február 25. Halzl József találkozott Stefaniga Szilárddal és Zsoldos Józseffel, a Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezetének vezetőivel, akik tájékoztatást adtak a zentai IV. Nyári Ifjúsági Játékok szervezési munkálatairól.

14 14 Halzl József és Sigmond Bertalan részt vett a Tornalja és Vidéke Célalap vezetőivel megtartott szakértői bizottsági ülésen. Az ülésen a Tornalja és Vidéke Célalap részéről Kankulya László és Molnár Imre vett részt. Állást foglaltak a Munkabizottság által megtárgyalt pályázatokkal kapcsolatban. A Célalap képviselői tájékoztatást adtak a évi beiratkozási program előzetes eredményeiről. Eszerint Tornalján a múlt évhez képest nagyobb arányban iratkoztak be magyar tannyelvű iskolába az iskolaköteles gyermekek. Halzl József telefon megbeszélést folytatott Orbán Viktor volt miniszterelnökkel, akit meghívott az Esterházy János születésnapján a Szép utcai emléktáblánál tervezett koszorúzási ünnepségre. Orbán Viktor jelezte, hogy az emléktáblánál szívesen koszorúz feleségével együtt, de beszédet nem kíván mondani. Február 26. Halzl József találkozott a Kárpátaljai Szövetség volt és jelenlegi elnökével, Benda Istvánnal és Katona Tamással, valamint a Hunyadi Szövetség elnökével, Pecze Ferenccel. Egyeztették álláspontjukat a kormány által kezdeményezett új civilstratégiával kapcsolatban és hangsúlyozták, hogy az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójának fel nem ajánlott 1 %-ából a határon túli magyarság érdekében munkálkodó szervezeteknek megfelelő részesedést kell kapniuk. Ez úgy biztosítható legjobban, ha ennek a kb. 5-6 milliárd forintnyi összegnek előre elhatározott hányadát erre a célra elkülönítik. A Rákóczi Szövetség, az Erdélyi Szövetség, a Kárpátaljai- és a Hunyadi Szövetség ebben az ügyben további egyeztetéseket fog végezni és együttesen kíván fellépni az illetékeseknél. Február 27. Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Magyar Energetikai Társaság által szervezett Magyar Energia-szimpóziumon. A szimpózium tárgya: A Duna Kárpátok energiarégió és az EU csatlakozási folyamata volt. A szimpózium után baráti találkozót rendeztek egy óbudai vendéglőben, ahol a Rákóczi Szövetség képviselői kötetlen megbeszélést folytattak a főként Erdélyből és a Felvidékről érkezett kollégákkal. Február 28.

15 15 Halzl József és Lukács Péter Keszthelyre látogattak, hogy találkozzanak a Rákóczi Szövetség keszthelyi szervezetének létrehozásán munkálkodó személyekkel. A megbeszélést Papp Sándor szervezte és színhelye a Református Egyházközség Gyülekező Terme volt. A jelenlévők kifejezték szándékukat a keszthelyi szervezet mielőbbi megalakítására. Ennek során támaszkodni kívánnak azokra a keszthelyi középiskolákra, amelyek már eddig is kapcsolatban voltak a Rákóczi Szövetséggel, így pl. a Vajda János Gimnáziumra, amely 2002-ben a Gloria Victis történelmi vetélkedő első díját nyerte el. Március 1. Halzl József és Bíró Albert látogatást tett Rimaszombaton, ahol részt vettek a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás közgyűlésén. B. Kovács István elnök beszámolt a Társulás évi közgyűlése óta végzett munkáról, kiemelve a Polgári Társulás szerepét a Rimaszombati Magyar Közösségi Ház létrehozásában, a Rákóczi Szövetség Alapítványával együttműködve elvégzett beiskolázási programban és az Alapítvány által nyújtott támogatások döntés-előkészítési és lebonyolítási folyamatában. Halzl József elismerését fejezte ki a Célalap 10 éves munkájával kapcsolatban. A közgyűlés újraválasztotta a Társulás Elnökségét, B. Kovács Istvánt újból a Társulás elnökének választották. Március 3. Halzl József és Ugron Gáspár Kolozsvárra látogattak, ahol megbeszéléseket folytattak a Rákóczi-évvel és a Rákóczi Szövetség kolozsvári szervezetének megalakításával kapcsolatban. A program első állomása a KMDSz irodája volt, ahol Lokodi Csaba elnök fogadta a vendégeket. Tájékoztatást adott a KMDSz helyzetéről és megemlítette, hogy a szervezetnek 3000 regisztrált tagja van, ez kb. a fele a Kolozsvárott egyetemi tanulmányokat folytató magyar diákoknak. A KMDSz vezetői örömmel veszik a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének megalakítását. A program következő színhelye a Brassai Unitárius Gimnázium volt, ahol a évi Mátyás-napok keretében előadások és zeneszámok hangzottak el diákok és helyi művészek közreműködésével. Ezt követően került sor arra a megbeszélésre,

16 16 amelyen a résztvevők a Szövetség kolozsvári szervezetének megalakításáról tárgyaltak. A megbeszélésen László Bakk Anikó, Kötő József, az Erdélyi Magyar Művelődési- és Kulturális Egyesület elnöke, Szőts Judit, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnökhelyettese, és más helyi értelmiségiek, valamint a KMDSz vezetői vettek részt. Halzl Józsefnek és Ugron Gáspárnak a Rákóczi Szövetséget ismertető előadását követően eszmecserére került sor a résztvevők között, melynek végén az a döntés született, hogy egy későbbi időpontban megfelelő előkészítés után kell megszervezni a helyi szervezet alakuló ülését és gondoskodni kell arról, hogy azon minden érdeklődő részt vehessen. Ennek a szervező-előkészítő munkának a KMDSz lenne a gazdája. A találkozó után Kötő József meghívására a Szövetség képviselői közös vacsorán vettek részt az Agapé Vendéglőben. Március 5. A Rákóczi Klub nagy érdeklődéssel kísért rendezvényén Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke a benesi dekrétumok érvénytelenítésére irányuló, nemzetközi színtéren folytatott tevékenységéről és a Magyarok Világszövetségének helyzetéről adott tájékoztatást. Március 6. Halzl József telefon megbeszélést folytatott Takács Péterrel, a békéscsabai MDF szervezet vezetőjével, aki egyúttal tagja a békéscsabai Rákóczi szervezetnek is. Takács Péter arra kérte a Rákóczi Szövetséget, hogy az MDF-fel együtt közös kezdeményezést tegyen az aradi szabadságszobornak az eredeti helyen történő újra felállítására, illetve az ehhez szükséges pénzösszegek országos akció keretében történő összegyűjtésére. Takács Péter javaslata szerint a gyűjtés révén felajánlott összegeknek a Rákóczi Szövetség számlájára kellene befolyniuk. Halzl József a felvetéssel lényegében egyetértett és azt ígérte, hogy a Rákóczi Szövetség partner lesz ebben az akcióban. Március 7.

17 17 Halzl József és Ugron Gáspár Ajkán részt vett a Szövetség ajkai helyi szervezetének taggyűlésén. Tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség helyzetéről és azt kérték az ajkai szervezet jelenlévő tagjaitól, hogy aktív munkával segítsék a Szövetség célkitűzéseinek teljesítését és törekedjenek új tagok verbuválására. Ennek érdekében a Szövetség képviselői felajánlották, hogy alkalmas időpontban ellátogatnak az ajkai Bánki Donát Szakközépiskolába, amellyel már korábban is volt kapcsolata a Rákóczi Szövetségnek. Március 9. A Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottsága 12. alkalommal rendezte meg Esterházy János emlékére koszorúzási ünnepségét Esterházy Szép utcai emléktáblájánál. Stelczer Elemér elnök köszöntője után Ugron Gáspár olvasta fel Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének Esterházy János emberi nagyságát méltató beszédét és hangsúlyozta Esterházy rehabilitálásának szükségességét. Az emléktáblánál koszorúzott Orbán Viktor volt miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, továbbá Csapody Miklós, az MDF alelnöke, valamint magyarországi és felvidéki civil szervezetek, végül a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány. Az ünnepségen közreműködött a somorjai Híd vegyeskar. A koszorúzási ünnepség után a Magyarok Házának Nagytermében átadták az Esterházy Emlékérmeket. A díjak átadása előtt Katona Tamás történész tartott előadást, amelyben hangsúlyozta a magyar-szlovák kapcsolatok rendezésének szükségességét. Az Esterházy Emlékérmet ebben az évben Erdélyi Géza református püspök, valamint közösen a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség és a Város- és Vidéke Célalaphálózat kapta. Erdélyi Géza laudatióját Koncsol László, a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház főgondnoka mondta. A Célalap-hálózat és a CSSZMKA kitüntetését Száraz Dénes, Himmler György és Angyal Béla, illetve Pék László vette át. A laudatiót Ugron Gáspár olvasta fel, amelyben kiemelte a Célalapok és a Pedagógus Szövetség többéves munkáját a magyar iskolába történő beiratkozás szolgálatában. Részt vett és beszédet mondott az ünnepségen Esterházy János leánya, Esterházy Alice.

18 18 Az ünnepséget követően szűk körben köszöntötték a szervezők a kitüntetetteket, pohárköszöntőjében Balázs György, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke méltatta a Célalap-hálózat tevékenységét. A köszöntőn részt vett és közreműködött a Gútai Egyházi Középiskola kórusa. A délután folyamán került sor a Magyarok Házában a Célalapok rendkívüli közgyűlésére. Halzl József a Rákóczi Szövetség helyzetéről, Balázs György és Kővári Dénes az Alapítvány helyzetéről adott tájékoztatást. A résztvevők megtárgyalták a Célalapok Csúcsszervének bejegyzését. Megállapodtak abban, hogy meghosszabbítják korábban megválasztott három képviselőjük (Száraz Dénes, Himmler György, Angyal Béla) mandátumát és feladatul adják részükre a Csúcsszerv bejegyzéséhez szükséges dokumentum sürgős elkészítését. Elhatározták, hogy egy hónap múlva újabb közgyűlést hívnak össze, amelyen megtörténik a dokumentumok aláírása. Kővári Dénes tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit a évi beiratkozási program elszámolásának helyzetéről és kérte az elszámolásokkal tartozásban lévő Célalapokat a hiányok mielőbbi pótlására. A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként a Rákóczi Szövetség képviselői tájékoztatást adtak a Rákóczi-évvel kapcsolatos fejleményekről. Az Esterházy emlékünnepségről beszámolt a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Duna Televízió és a Magyar Rádió, a Hír TV-ben pedig Halzl József adott tájékoztatást ¼ órás interjú keretében az Esterházy János emlékünnepségről, a felvidéki beiskolázási programról és a Szövetségnek a Rákóczi-évhez kapcsolódó programterveiről. Március 11. Halzl József találkozott Váradi Lajossal, a Határon Túli Magyarok Hivatalának új főosztályvezetőjével, aki a felvidéki ügyekben illetékes területi főosztályt vezeti. Váradi Lajos kifejezte reményét, hogy a Rákóczi Szövetséggel eredményes együttműködést tud kialakítani.

19 19 Március 12. Halzl József Lukács Péterrel együtt Komáromba látogatott, ahol részt vett a Fesztivál határok nélkül című rendezvény ünnepélyes megnyitóján. A rendezvény szervezője a Komáromi Egyetemen működő Hallgatói Önkormányzat és a komáromi Rákóczi szervezet. A rendezvény ebben az évben második alkalommal került megrendezésre, célja, hogy erősítse a határokon átívelő kapcsolatokat a magyarországi Komárommal és vidékével, továbbá, hogy együtt ünnepeljék március 15-ét. A rendezvényen részt vett és ünnepi beszédet mondott Mádl Ferenc köztársasági elnök. Halzl József interjút adott a Komáromi TV-nek, amely az anyaországi és felvidéki magyar ifjúsági kapcsolatok ügyéről, a Rákóczi Szövetség abban betöltött szerepéről érdeklődött. A rendezvényen részt vett Gordán Ildikó és Pasztorek Gábor, a Dél- Komáromi Rákóczi szervezet régi, illetve új vezetője. Március 13. Maruzsa Zoltán látogatást tett a Magyar Úttörő Szövetségnél a Csillebérci Táborban. Fábián Tiborné programszervezővel találkozott, aki tájékoztatást adott az Úttörő Szövetségnek a Rákóczi-emlékév tervezett programjairól. Kun Ferencz Szigetváron részt vett a helyi Vár Baráti Kör rendezvényén, ahol a kalotaszegi Péntek László Vasvári Pálról szóló kötetének bemutatására került sor. A szerzőt és munkásságát Kun Ferenc mutatta be a megjelenteknek. A Rákóczi Szövetség felsőzsolcai szervezetének közreműködésével II. Rákóczi Ferenc és kora címmel történelmi vetélkedőt szerveztek a Szent István Általános Iskolában. Március 14. Halzl József, Kővári Dénes és Lukács Ferenc Zselízen részt vett azon az ünnepségen, amelyet a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság és a Zselízi Önkormányzat szervezett 1848 tiszteletére. Az ünnepséget megelőzően került sor arra a jubileumi közgyűlésre, amelyen a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság fennállásának 10. évfordulóját ünnepelték. A programon részt vett Mádl Ferencné, Magyarország

20 20 köztársasági elnökének felesége. A jubileumi közgyűlésen kb. ötvenen vettek részt, a Rákóczi Szövetség által 10 évvel ezelőtt létrehozott Munkabizottság tagjai Zselízről és a vonzáskörzetében lévő településekről. A közgyűlésen Dr. Wurster Andor, a Társaság elnöke tartott beszámolót, aki összefoglalta az elmúlt 10 év eseményeit, kiemelve a Társaságnak a Zselízi Magyar Ház létrehozására tett kezdeményezését és fáradozásait. Hangsúlyozta a beiratkozási programban való részvételük fontosságát és ismertette azokat a támogatásokat, amelyeket a Célalap nyújtott a régió magyar intézményeinek és szervezeteinek. Köszöntőt mondott Mádl Ferencné Dalma asszony, majd Halzl József méltatta a 10 éves Célalap-rendszer fontosságát, elért eredményeit. Lukács Ferenc a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára rövid köszöntőjében fejezte ki örömét, hogy szülőföldjéről elszakadt zselíziként részt vehet a jubileumi ünnepségen. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták az 1848-as emlékművet, majd a programot ünnepi vacsora zárta le. Ezen megjelentek a Léva és Vidéke Célalap vezetői is. Dorogon a Petőfi Sándor Általános Iskolában Kassák emléktáblát lepleztek le, amelyet a kőrösfői Rákóczi szervezet ajándékozott az iskolának és amelynek elkészítésében közreműködött Pécsi L. Dániel, a Szövetség Választmányának tagja. Az ünnepségen megjelent Péntek László, a kőrösfői Rákóczi szervezet elnöke, aki Pécsi L. Dániellel együtt ünnepi beszédet mondott. A Rákóczi Szövetség füleki helyi szervezete a CSEMADOK füleki alapszervezetével közösen Elzúgtak forradalmaink címmel ünnepi műsort szervezett az 1848-as szabadságharc emlékére. Március 15. Halzl József és Ugron Gáspár Nógrádi László polgármester meghívására részt vett a Lenti város Önkormányzata által szervezett március 15-i ünnepségen. Az ünnepi beszédet Halzl József tartotta, az ünnepség előtt szűk körű megbeszélésre került sor, amelyen Nógrádi László polgármester mellett a helyi értelmiség több tagja is részt vett. Ezen Halzl József tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és felvetette egy helyi Rákóczi szervezet megalakításának gondolatát. A jelenlévők egyetértettek a felvetéssel, kiegészítve azzal, hogy esetleg

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8.

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8. 2006. évi NAPLÓ Január 2. Halzl József találkozott Vincze Lászlóval, a Magyar Nemzet újságírójával és részletesen tájékoztatta a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról. Január 3. Ugron Gáspár találkozott

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

szövetség Kiadványa 12. évfolyam 1. szám M 2002. április 2002. MÁRCIUS 15 16. rendezvény teljes egészében maradandó élményt jelentett a résztvevõknek, számunkra pedig újra bizonyítást nyert, hogy a Szövetség

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban.

1988. November 9. Dr. Vígh Károly A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban. 1988. Október 7. A Rákóczi Szövetség megalakítását előkészítő első megbeszélés, amelyen részt vettek: B. Kiss Tamás, Bodnár Mónika, Czenthe Miklós, Dobossy László, Firon András, Fried István, Garai István,

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL A Rákóczi Szövetség Lapja NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL Majk Sátoraljaújhely Gloria Victis Lédec Kassa Komárom Baja Budapest Szentendre Esztergom Gyõr Tarpa Oroszlány 21. évfolyam 3. szám 2011. november

Részletesebben

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014)

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 1 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 2 3 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989 2014) Előszó A könyv anyagát

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? Hogyan lettek a vadállatokból háziállatok? Kecskés Marika bábjátéka TARTALOM SZÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK... 2 A CSEM ADOK ALAPSZABÁLYA... 2 AZ ALAPSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL... 6 Lég, Bős, Nagymegyer...

Részletesebben

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat Egyesületi hírmondó Rovatvezetô: dr. Fauszt Anna Szent Borbála-napi országos központi ünnepség Egyesületünk küldöttgyûlésének kezdeményezésére december 4-e hivatalosan is a Bányászok és Kohászok Napja

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Bányásznapi ünnepségek

Bányásznapi ünnepségek Bányásznapi ünnepségek Központi Bányásznapi ünnepség A mintetgy 450 részt vevõ megtöltötte a tatabányai Jászai Mari Színház-Népház színháztermét 2003. szeptember 4-én, ahol a GKM, a BDSZ, az MBSZ, az OMBKE

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2005. SZEPTEMBER 23. Közteherviselõ

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI PORDÁNY SAROLTA 1 HELYI MECENATÚRA HELYI MECÉNÁSOK A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI Bevezető Megsokasodtak az utóbbi években a hazai mecenatúra élénkítését szolgáló országos kezdeményezések. Az újságokban,

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000 Salgótarján, 2000. december Már előzetesen is hírt adtunk róla, hogy megváltozik a könyvtárak statisztikai jelentőlapja. A különböző könyvtártípusok szántára - az iskolai könyvtárak kivételével - egységes

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottságának április 16-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Európai Parlament... 3

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben