2006. évi NAPLÓ. Január 7-8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi NAPLÓ. Január 7-8."

Átírás

1 2006. évi NAPLÓ Január 2. Halzl József találkozott Vincze Lászlóval, a Magyar Nemzet újságírójával és részletesen tájékoztatta a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról. Január 3. Ugron Gáspár találkozott Bayer Zsolttal, a HÍR TV műsorvezetőjével, akivel a székelyföldi magyarsággal kapcsolatos aktuális kérdéseket és azok népszerűsítésének lehetőségeit vitatták meg. Január 4. Ugron Gáspár találkozott Barthel Ruzsa Zsolttal, az NCA Tanács tagjával és Molnár Szabolccsal, az NCA Civil Önszerveződést Segítő Kollégiumának elnökével. Tájékoztatást adott részükre a Rákóczi Szövetségnek a határon túli magyarság érdekében folytatott társadalomszervező munkájáról. Január 5. Ugron Gáspár találkozott Szabó Pál Csabával, aki a várpalotai Trianon Múzeum igazgatója. Megállapodtak abban, hogy Várpalotán a Trianon Múzeum megerősítése érdekében együttműködést alakítanak ki a Rákóczi Szövetséggel. Január 6. Halzl József megbeszélést folytatott Szabó Tiborral, a HTMH volt elnökével, aki tájékoztatást adott annak a FIDESZ munkacsoportnak a munkájáról, amely a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikai koncepció kialakítását célozza. Ugron Gáspár részt vett a HÍR TV reggeli műsorában, ahol a Rákóczi Szövetség 2005-ben megvalósított és a tavaszára tervezett rendezvényeiről volt élő beszélgetés. Január 7-8.

2 Ugron Gáspár Kárpátaljára utazott, ahol a Beregszász Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével Makuk Jánossal találkozott. Az utazás célja elsősorban a kárpátaljai civil szervezetekkel kapcsolatos munkakapcsolatok erősítése volt. Január 9. Halzl József és Ugron Gáspár munkaebéd keretében találkozott Kiss Gáborral az Antall József Alapítvány ügyvezetőjével, akit tájékoztattak a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj akciójáról és ez évi rendezvényeiről. Kiss Gábor lehetségesnek találta, hogy kb. 300 ezer Ft nagyságrendben az Alapítvány támogatást nyújtson a Rákóczi Szövetség Esterházy János emlékünnepségéhez. Január 10. Halzl József és Nagy Zoltán a nagykürtösi járásban lévő Csáb községbe látogattak, ahol a beiratkozási program keretében megbeszéléseket folytattak közéleti személyiségekkel, majd látogatást tettek néhány családnál, ahol a gyermekek beiratkozása az iskola első osztályába ez évben esedékes. E látogatásokon részt vett Jámbor László Apátújfalú polgármestere, valamint Kuzma Zoltán Lukanénye polgármestere. Ugron Gáspár átvette a CIB Bank adományát a Bank budaőrsi telephelyén. Az adomány közel 100 db használt, de használható számítógépe volt (monitorral, billentyűzettel), amelyet elsősorban hátrányos helyzetben lévő határ menti és határon túli magyar települések általános iskoláiba juttat el a Rákóczi Szövetség. Január 11. Ugron Gáspár munkaebéden találkozott Barthel Ruzsa Zsolttal, az NCA Tanács tagjával. A találkozáson a évi NCA választások ügyét tárgyalták meg. Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Jedlik Ányos Szakalap ösztöndíj átadási ünnepségén. Január 12. Halzl József és Nagy Zoltán Naszvadra és Érsekújvárra látogattak. Naszvadon a évi beiratkozási programot szolgáló rendezvényen vettek részt. Becse

3 Norbert, a magyar tannyelvű iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Csölle Terézia pszichológus ismertette a magyar iskolába történő beiratkozás előnyeit. Száraz Dénes, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke az Érsekújvári Magyar Tannyelvű Gimnázium igazgatója a továbbtanulási lehetőségek felsorolásával is alátámasztotta a magyar tannyelvű óvoda és alapiskola választásának előnyeit. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programját Halzl József ismertette, majd Nagy Zoltán saját példáján keresztül mutatta be, hogy a magyar iskolába járó gyermekek érvényesülési lehetőségei kedvezőbbek lehetnek, mint ha a gyermek nem magyar iskolában folytat tanulmányokat. A program végén a Rákóczi Szövetség és az iskola képviselői átadták a megjelent szülőknek a kisiskolásoknak szánt könyvcsomagot, valamint a Rákóczi Szövetség azon összeállítását, amely 12 pontban foglalja össze a magyar iskolaválasztás előnyeit. A program következő állomása az érsekújvári Elektrotechnikai Szakközépiskola Kollégiuma volt, ahol mintegy 80 diák részvételével megbeszélést tartottak a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének jövőjéről. Január 13. Halzl József részt vett a Magyar Energetikai Társaságnak a MTESZ székházában tartott közgyűlésén. Ennek során Halzl Józsefet a MET Etikai Bizottsága elnökévé választották. Halzl József a közgyűlést felhasználva többeket tájékoztatott a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj akciójáról és átadta részükre a Rákóczi Hírvivő legutóbbi számát. Január 16. Halzl József személyes megbeszélést folytatott Dr. Horváth Lászlóval, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatójával és Katona Kálmánnal, az MVM Rt. volt vezérigazgatójával, aki hosszú évek óta szoros kapcsolatban áll a Technikummal. A találkozón részt vett Nagy Zoltán is. A megbeszélés tárgya a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének megalakítása volt. Horváth László beszámolt az iskola eddigi sokrétű határon túli iskolakapcsolatairól és hangsúlyozta, hogy az iskola érdekelt a Rákóczi kultuszban is. Megállapodás történt arra, hogy a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetét még a tavasz folyamán megalakítják.

4 Január 17. Halzl József és Nagy Zoltán Nyírbátorban részt vettek a Bethlen Gábor Szakközépiskola ifjúsági Rákóczi szervezetének alakuló közgyűlésén. A Szövetség képviselőit Dózsa Györgyné igazgató fogadta, ezen kívül részt vettek a gyűlésen Szabó László igazgatóhelyettes, több tanár, valamint mintegy 50 diák. Dózsa Györgyné köszöntője után Halzl József bemutatta a Rákóczi Szövetséget, majd a résztvevők közül 26 személy az ifjúsági szervezet megalakítása mellett foglalt állást. Háromtagú vezetőséget választottak. Az iskola tanári karát az elnökségben Kovács Ferenc történész képviseli. Az alakuló ülésen kitűnt, hogy az iskolának máris vannak határon túli kapcsolatai, így partneri viszony áll fenn pl. a Nagykárolyi Gimnáziummal. Az alakuló ülés után a Rákóczi Szövetség képviselői megbeszélést folytattak Tóth Pállal Baktalórántháza polgármesterével és Molnár Istvánnal, a baktalórántházai szervezet vezetőjével. Megállapodtak abban, hogy az év későbbi időszakában sort kerítenek a baktalórántházai Rákóczi szervezet újjáalakítására. Január 18. Ugron Gáspár Nyíregyházán, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban részt vett a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének alakuló ülésén. Jelen volt még Dohanics László, a Szövetség Ellenőrző Bizottságának tagja, valamint Vinnai Győző, a nyíregyházi helyi szervezet vezetője. Ugron Gáspár ismertette a Szövetség ifjúsági programjait, Vinnai Győző pedig a nyíregyházi szervezet tevékenységéről adott tájékoztatást. Az iskola diákjai kulturális programmal kedveskedtek, a tanárok pedig Rákóczi zászlót adtak át a diákoknak. A résztvevők közül 76 személy a Szövetség iskolai szervezetének megalakítása mellett foglalt állást, majd megválasztották a szervezet háromtagú vezetőségét, Takács Zsolt Gusztáv történész szakos tanár a szervezet elnöke. A szervezet munkaprogramjában szerepelni fog a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programjában való részvétel, az eddigi iskolai kapcsolatok ápolása és bővítése a székelykeresztúri testvériskolával. Halzl József részt vett a Nemzeti Civil Alapprogram elektori ülésén.

5 Január 19. A Rákóczi Szövetség megtartotta idei első elnökségi ülését. Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tettek a Márton Áron Szakkollégiumban. Részt vettek a HÉRA Alapítvány által a kollégium diákjai részére megítélt energiatakarékos fénycsövek átadási ünnepségén, majd megbeszélést folytattak Drescher J. Attila főigazgatóval és Gombkötő Nimróddal, a Szakkollégium műszaki vezetőjével. Az energiatakarékos égők átadási ünnepsége keretében Drescher J. Attila köszöntője után Bacsó Nándor az Alapítvány ügyvezető igazgatója ismertette a HÉRA Alapítvány tevékenységét, Halzl József pedig kiemelte, hogy a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére a HÉRA Alapítvány a határon túli magyar közösségek részére is adományoz energiatakarékos égőket. Halzl József az ünnepség során interjút adott Selyem Andrásnak, a kollégium folyóirata, a Garabonciás szerkesztőjének. Az ünnepség után a Rákóczi Szövetség képviselői megbeszélést folytattak a Szövetségnek a kollégiumban lakó tagjaival azzal a céllal, hogy fellendítsék a helyi szervezet munkáját. Halzl József személyes megbeszélést folytatott Repa Károllyal, a SIEMENS Rt. nyugdíjba vonuló igazgatójával és utódjával, Verle Viktorral. Halzl József tájékoztatta a SIEMENS Rt. képviselőit a Rákóczi Szövetség évi programjáról és átadta részükre a Szövetség által készíttetett évi naptárt. Verle Viktor jelezte, hogy a korábbi hagyományokat folytatva törekedni fog a SIEMENS Rt. támogatási készségének fenntartására, ennek részleteire a későbbiekben fognak visszatérni. Január 20. Halzl József látogatást tett a BorsodChem Rt. vezérigazgatójánál, Kovács F. Lászlónál. Köszönetet mondott a BorsodChem Rt évi támogatásáért és kérte, hogy a cég busz-számla befogadása formájában járuljon hozzá a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programjához. Kovács F. László ezt a támogatást vállalta. Nagy Zoltán látogatást tett az esztergomi helyi szervezet vezetőjénél, Horváth Istvánnál. Horváth István jelezte, hogy a városi Rákóczi szervezet működése nem eléggé aktív, szeretnék a szervezetet megújítani és új vezetőként Pásztó Andrást, a

6 Ferences Gimnázium tanárát javasolja. A megbeszélésen jelen volt Pásztó András is, aki közölte, hogy szívesen megszervezi a Gimnázium diákjainak iskolai szervezetét. Január 21. Martényi Árpád Tolnai János romhányi polgármester meghívására részt vett a Művelődési Otthonban a romhányi csata évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepségen. Ezt megelőzően délelőtt a helyi Általános Iskolában közreműködött a II. Rákóczi Ferenc életművéről tartott iskolai vetélkedőn, amelyen a régió öt községe képviseltette magágát. A Művelődési Házban megtartott ünnepségen köszöntőt mondott Martényi Árpád is. A Rákóczi Szövetséget ezen felül képviselte Balla Tibor, a szécsényi szervezet elnöke. Január 22. Halzl József és Nagy Zoltán részt vett az egyházgellei (dunaszerdahelyi járás) Rákóczi szervezet alakuló ülésén. Az ülésen helybéli fiatalok mellett részt vett Kovács László, a Somorjai Magyar Gimnázium igazgatója, aki szintén Egyházgellén lakik. Halzl Józsefnek és Nagy Zoltánnak a Rákóczi Szövetség tevékenységéről tartott beszámolója után az egyházgellei helyi szervezet 12 taggal megalakult, elnöknek Vajas Balázst választották. Halzl József és Nagy Zoltán részt vettek Diószegen a városi CSEMADOK szervezet közgyűlésén. A közgyűlést követően került sor a Rákóczi Szövetség diószegi városi szervezetének megalakítására. A jelenlévők közül 16 személy kinyilvánította szándékát a Szövetség helyi szervezetének megalakítására, elnöknek Krommer Rudolfot választották, tiszteletbeli elnöknek Zsille Bélát. Halzl József a szervezet megalakítását üdvözölve elismerően állapította meg, hogy a Diószegi Magán Szakközépiskolában korábban megalakult ifjúsági szervezet után ez már a második Rákóczi szervezet Diószegen. A Magyar Kultúra Alapítvány székházában megnyitották Pécsi L. Dániel jelképtervezőnek, a Rákóczi Szövetség választmányi tagjának Bartók Béla útján c. kiállítását. Január 23.

7 Halzl József látogatást tett az OTP Bank Rt.-nél és találkozott Balogh Gabriella marketing igazgatóval. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és arra kérte Balogh Gabriellát, az OTP Bank Rt. fokozott támogatásban részesítse a Rákóczi Szövetséget, figyelemmel a bank jelenlétére mind Szlovákiában, mind Romániában. Balogh Gabriella ígéretet tett arra, hogy az OTP Bank Rt. a Szövetség ez évi tevékenységét támogatni fogja részben a központi keretéből, részben a szlovákiai OTP Bank büdzséjéből. A támogatás nagyságának megállapítására később térnek vissza. Január 24. Ugron Gáspár találkozott a könyvkiadás területén tevékenykedő Rácz Andrással. Megállapodtak abban, hogy a határon túli magyar fiatalok számára térítésmentesen átadásra kerülnek ifjúsági képregények, amelyek érdekes olvasmányként szolgálhatnak számukra. Január 25. Halzl József és Nagy Zoltán látogatást tett a HTMH-ban Komlós Attilánál, a hivatal új elnökénél. Komlós Attila elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség munkája iránt, hangsúlyozva, hogy szerinte ez az egyedüli civil szervezet hazánkban, amely hatékonyan munkálkodik a határon túli magyarság szolgálatában. Halzl József áttekintést adott a Rákóczi Szövetség munkájáról, ifjúsági programjairól, középiskolai ifjúsági szervezetek létesítésének folyamatáról. Beszámolt a felvidéki beiratkozási programról és az ennek keretében meghirdetett ösztöndíj akcióról. Halzl József javaslatot tett arra, hogy a beiratkozási ösztöndíj akció fedezetét a jövőben a magyar állami költségvetés teremtse meg, ha másképpen nem lehetséges, a Pázmány Péter Alapítványnak átutalt támogatási összeg terhére. Komlós Attila rokonszenvvel nyilatkozott a felvetésről, de jelezte, hogy ezt illetékes helyen egyeztetni szükséges. Halzl József végül kérte Komlós Attilát, hogy a HTMH a korábbi évekhez hasonlóan jelentős összeggel támogassa a Rákóczi Szövetség ez évi ifjúsági programjait. Január 26. Halzl József és Ugron Gáspár Pannonhalmára látogatott, hogy részt vegyen a Bencés Gimnázium Rákóczi szervezetének alakuló ülésén. A Szövetség képviselőit

8 megérkezésük után Várszegi Asztrik főapát fogadta. A szűkkörű megbeszélésen részt vett Rábai László, a Főapát titkára és Dénesi Tamás, a Gimnázium tanára, valamint Csonka István tanár, a Győri Bencés Gimnáziumban korábban létrejött Rákóczi szervezet elnöke. A Rákóczi Szövetség képviselői 60. születésnapja alkalmából köszöntötték Várszegi Asztrik főapátot. Ezután közösen a Gimnázium Asztrik termébe vonultak át, ahol Horváth Dóri Tamás igazgató szervezésében már összegyűltek azok a diákok, akik érdeklődésüket fejezték ki a Rákóczi Szövetség iránt. Várszegi Asztrik rövid bevezetőjében méltatta a Rákóczi Szövetség munkáját és fontosnak ítélte meg a Szövetség és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kapcsolatainak bővítését. Ezután Halzl József és Ugron Gáspár egymást kiegészítve összefoglalták a Rákóczi Szövetség szervezetépítési és ifjúsági programját, kiemelve az éppen aktuális március 15-i diákutaztatási programot. Horváth Dóri Tamás igazgató jelezte, hogy szívesen venné az iskolában egy Rákóczi szervezet létrehozását. Ezután a jelenlévő diákok túlnyomó többsége, összesen mintegy 40 diák megalakította a Szövetség iskolai szervezetét. Az öttagú vezetőség elnöke Bajnóczy Gábor lett. A szervezet vezetői közölték, hogy pályázni kívánnak a március 15-i diákutaztatási programra és szeretnék ebből az alkalomból a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnáziumot meglátogatni. Ugron Gáspár részt vett Kövér Lászlónál egy, a FIDESZ nemzetstratégiai jövőképének megfogalmazásául szolgáló megbeszélésen. Január Ugron Gáspár részt vett Gyergyószentmiklóson a Rákóczi-bálon, amelynek főszervezője a helyi Rákóczi Szövetség volt. Január 29. Halzl József részt vett a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület által szervezett rendezvényen, Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszélgetésén. Január 30. Nagy Zoltán Balatonfüreden részt vett a helyi szervezet megújító gyűlésén. Beneda Lászlóné elnök köszöntötte a megjelent mintegy 15 tagot, majd Nagy Zoltán ismertette a Rákóczi Szövetség évi tevékenységét és a felvidéki beiratkozási

9 program eredményeit. A jelenlévők megtárgyalták a szervezet évi munkaprogramját, majd újraválasztották Beneda Lászlónét, a helyi szervezet vezetőjét. Február 1. A Magyarok Világszövetségének lapja, a Honlevél részletes beszámolót közöl a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójának eredményeiről. Február 3. Kun Ferencz és Nagy Zoltán látogatást tettek több felvidéki településen. Először a Párkány melletti Ebed községbe látogattak, ahol köszöntötték Burián László plébánost, az Esterházy János Emlékérem egyik évi kitűntettjét. Ezután Érsekújvár érintésével Nagykérre érkeztek, ahol részt vettek a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének helyi szervezete által megrendezett beiratkozási ünnepségen. A beiratkozási ünnepségen felszólalt Kun Ferencz, aki egy budapesti magán adományozó négyszer 20 ezer Ft-os ösztöndíját adta át a falú vezetése által javasolt gyermekeknek. A beszédeket követően az Általános Iskola és az Óvoda növendékei kulturális műsort adtak. A Rákóczi Szövetség képviselői az ünnepség végén megbeszélést folytattak Strédl Terézia a komáromi Selye János Egyetem tanszékvezetőjével, az iskolaválasztás motivációit vizsgáló felmérés lebonyolításáról. Kun Ferencz és Nagy Zoltán útban hazafelé Dunamocsra látogattak, ahol Szalay László borásszal találkoztak. Ugron Gáspár találkozott Fogarassi Klárával, a Néprajzi Múzeum munkatársával, akivel egy Székelyudvarhelyről szóló fotókiállításról esett szó. Ugron Gáspár javasolta, hogy a Rákóczi Szövetség székelyudvarhelyi vezetőjét, Hegyi Sándort is vonják be a munkába. Február 4. Nagy Zoltán Pécsre látogatott, ahol találkozott Vázsonyi Ottóval, a helyi Rákóczi szervezet új vezetőjével, a helyi Márton Áron Szakkollégium igazgatójával. Vázsonyi Ottó közölte, hogy igyekszik a helyi szervezet munkájába a Márton Áron Kollégium diákjait is bekapcsolni.

10 Ezt követően Nagy Zoltán Komlón találkozott a helyi szervezet vezetőjével, Hoppa Józseffel. Megállapodtak abban, hogy tavaszán megalakítják az ifjúsági szervezetet a Komlói Gimnáziumban. Február 7. Több színhelyen megtartották a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság közös szervezésében folyó Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedő elődöntőjét. Február 8. Nagy Zoltán és Ambrus Sándor a Budapesti Evangélikus Fasori Gimnáziumba látogattak, itt találkoztak Ódor László igazgatóval és Kliment Zsuzsa tanárral, majd a második tanóra keretében három osztály tanulóival találkoztak a Rákóczi Szövetség képviselői a gimnázium Dísztermében. Kliment Zsuzsa rövid köszöntője után Nagy Zoltán és Ambrus Sándor ismertették a Rákóczi Szövetség szervezeti felépítését és tevékenységét. Kliment Zsuzsa pedig történeti áttekintést adott a gimnázium sok éves határon túli kapcsolatairól. Ezt követően 19 fiatal jelentkezett a Szövetség tagjai közé és megalakították az iskolai Rákóczi szervezetet. A háromtagú vezetőség tagjai: Németh Luca, Ruzsa Virág és Varga Gergely. Február 9. Halzl József és Ugron Gáspár a MOL Rt.-ben találkoztak Ferencz I. Szabolccsal, társasági kommunikációs igazgatóval és munkatársával, Bánffy Katával. A Rákóczi Szövetség képviselői köszönetet mondtak a MOL Rt. előző évi támogatásáért és összefoglalták a Szövetség múlt évi programjait, beleértve azokat is, amelyeket a MOL Rt. Szlovákiában a Közép-európai Alapítványon keresztül támogatott. Ferencz I. Szabolcs ígéretet tett arra, hogy a múlt évihez hasonló konstrukcióban és némileg megnövelt összeggel ebben az évben is támogatni fogják a Rákóczi Szövetség tevékenységét. A megbeszélés során szóba került a Rákóczi Szövetség azon tapasztalata is, hogy a MOL Rt. és a MOL Rt. által tulajdonolt Slovnaft benzinkútjainál sok esetben nincsenek magyar feliratok és az alkalmazottak sem minden esetben beszélik a magyar nyelvet. Ferencz I. Szabolcs jelezte, hogy

11 komolyan megvizsgálnák az ilyen panaszokat, ha azokat határon túli magyar civil szervezetek fogalmaznák meg és küldenék el a MOL Rt. vezetőségének. Budaörsön a Kerék Vendéglőben megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A Kálóczy Imre és Dohány Csaba által szervezett összejövetelen 11 fő vett részt. Az ülésen Ugron Gáspár ismertette a Szövetség programjait és a helyi szervezet megalakításának feltételeit. A jelenlévők Dohány Csabát választották a helyi szervezet vezetőjének, az elnökség tagja még Kálóczy Imre és egy egyetemista. Február 20. Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság ülésén, amelynek tárgya a vízgazdálkodás volt. A találkozót borkóstoló követte, ennek során alkalom nyílt néhány jelenlévővel a Rákóczi Szövetség ügyeiről is beszélgetni. Mind Bod Péter Ákos elnök, mind Závodszky Péter elnökségi tag, mind Pap Géza az OLAJTERV Rt. elnöke közölte, hogy magánemberként is készek támogatni a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciót. Töröcskey László, a borkóstoló házigazdája borgazdaságuk termékeivel hajlandó hozzájárulni a Rákóczi Szövetség ez évi rendezvényeinek sikeréhez. Február 23. Halzl József részt vett a Deák Ferenc Klubnak a Fasori Evangélikus Gimnáziumban megtartott ülésén. A találkozó vendége Markó Béla volt, aki Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel beszélgetett az erdélyi magyarság aktuális kérdéseiről. Az ülés után Halzl József rövid megbeszélést folytatott Ódor Lászlóval a gimnázium igazgatójával és Dobos Krisztina igazgató-helyettessel a Rákóczi Szövetség ügyeiről. Az iskola vezetői megerősítették elhatározásukat, hogy szorgalmazzák az iskolai Rákóczi szervezet megerősitését és közölték, hogy szeretnének ebben az évben is bekapcsolódni a Szövetség március 15-i diákutaztatási programjába. Február 24. Halzl József részt vett a Kárpát-medence magyarsága c. rendezvényen, amelyet az Illyés Közalapítvány és az Apáczai Közalapítvány más

12 szervezetekkel közösen rendezett meg. A rendezvényen Halzl József megbeszélést folytatott Csarnovics Istvánnal, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökével és megállapodtak abban, hogy az év folyamán újjáalakítják a Rákóczi Szövetség ungvári ifjúsági szervezetét. Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület elnöke az újvidéki Rákóczi szervezet megalakításához ígért szervezési segítséget. A Nemzeti Jogvédő Alapítvány a Magyarok Háza Széchenyi Termében tanácskozást szervezett A magyar-csehszlovák lakosságcsere címmel, annak 60. évfordulója alkalmából. A Rákóczi Szövetség részéről felkért előadóként közreműködött Dr. Tamáska Péter, részt vett az ülésen Dr. Vigh Károly alelnök. Február 25. Halzl József Ambrus Sándorral és Somorjai Dörflein Richarddal együtt Pattfürdőre látogatott a Pozsonyi Diákhálózat meghívására. Részt vettek a Kárpátmedencei határon túli magyar főiskolai szervezetek együttműködésének keretet adó szervezet, az Összhang közgyűlésén. A megjelent mintegy 40 szervezeti vezetőt Halzl József tájékoztatta a Rákóczi Szövetség helyzetéről, tevékenységéről. Részletesen beszámolt a felvidéki középiskolai ifjúsági szervezetek megalakításáról és ígéretet tett arra, hogy az ezekre vonatkozó adatokat a Szövetség megküldi a Diákhálózatnak, hogy kapcsolatot létesíthessenek e szervezetekkel. Halzl József megbeszélést folytatott továbbá Saláta Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Diákszövetség elnökével, Ambrus Tündével, a brünni Kazinczy Ferenc Diákklub elnökével és Tánczos Zsolttal, a prágai Ady Endre Diákklub elnökével. Február 26. Halzl József részt vett a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári kormányzás c. rendezvényén. Február 27. Ugron Gáspár részt vett az NCA Civil elektori ülésén, ahol ismételten megválasztották az NCA nemzetközi kollégiumának tagjává 2009-ig. Február 28.

13 Halzl József telefoninterjút adott a Petőfi Rádió Hajszálgyökerek c. műsorának szerkesztője részére. Az interjút a március 8-i Terepjáró c. műsor keretében közvetítették. Halzl József ismertette az ez évi március 15-i diákutaztatási programot és a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióval kapcsolatos fejleményeket. Ugron Gáspár találkozott Stumpf Istvánnal, az Orbán-kormány volt kancellária miniszterével, aki jelenleg a Századvég Alapítvány elnöke. A megbeszélésen több téma mellett a Rákóczi Szövetség munkájáról és a határon túli magyar civil társadalom megszervezéséről is szó volt. Ugron Gáspár találkozott Kozma Péterrel, a FIDESZ országgyűlési képviselőjével, akivel a kárpátaljai és a szabolcsi határ menti együttműködési lehetőségekről egyeztetett. Március 1. Ugron Gáspár részt vett a keresztény társadalmi szervezetek által összehívott egyeztetésen, amelyen a magyarországi civil szervezetek működéséhez szükséges pályázati lehetőségeket tárgyalták meg. Március 2. Nagy Zoltán és Sasvári Szilárd a Szabadkai Magyar Tannyelvű Gimnáziumba látogattak, hogy részt vegyenek a Szabadkai Gimnázium Rákóczi szervezetének alakuló ülésén. A látogatás koordinátora Pataki Tibor volt, a zentai helyi szervezet vezetője. Az iskola volt igazgatójának, Nagy Gézának rövid köszöntője után az iskola diákjai kultúrműsort szerveztek a vendégek tiszteletére, majd Sasvári Szilárd és Nagy Zoltán egymást kiegészítve tájékoztatást adtak a diákoknak a Rákóczi Szövetség programjairól. A diákok közül mintegy fő kinyilvánította szándékát a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének megalakítására. Az alapító tagok öttagú vezetőséget választottak. Nagy Zoltán, Pataki Tibor és Sasvári Szabolcs ezután a Szabadkai Városházára látogattak, majd Tóthfaluba utaztak, ahol a Szövetség helyi szervezetének tagjával, Utasi Jenő plébánossal találkoztak. Megbeszélést folytattak vele délvidéki kispapok részvételéről a évi pannonhalmi kispaptábor programjában.

14 Nagy Zoltán átadta Pataki Tibornak az adai Rákóczi szervezet részére küldött könyveket, az általuk szervezett történelmi vetélkedő díjazottjai részére. Ugron Gáspár az NCA Nemzetközi Kollégiumának tagjaként részt vett azon a kollégiumi ülésen, amelyen a határ menti civil együttműködés erősítésére közel 130 millió Ft-ot szavaztak meg, ezzel az NCA Kollégiuma éves szinten közel 350 millió Ft-ot juttat a magyar-magyar civil kapcsolatok megerősítésére. Március 3. Ugron Gáspár meghívására közös ebéden vettek részt a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatársai. Az ebéd célja: a munkakapcsolatok erősítése volt. Március 4. Kun Ferencz és Kiss Péter zsűritagként részt vettek a lévai egyházmegyei szavalóversenyen, amelyet 40 gyermek részvételével a Lévai Kultúrházban szerveztek meg. A rendezvényen Zselíz, Ipolypásztó, Léva és Kisölved lelkészei, valamint Újváry László, a Léva és Vidéke Célalap alapító elnöke és Haitmann Béla, a Lévai Egyházi Gimnázium igazgatója is részt vettek a zsűri munkájában. A Nemzeti Civil Alapprogram évi tisztújítása alkalmából Göncz Kinga miniszter átadta kinevezését Ugron Gáspárnak, az NCA Nemzetközi Civil kapcsolatok és Európai Integrációs kollégiumi tagjának. Egyben a kollégium megválasztotta Ugron Gáspárt a Nemzetközi Kollégium elnökének 2009-ig. Március 5. A Rákóczi Szövetség megrendezte hagyományos Esterházy emlékünnepségét. A rendezvény a Szép utcai koszorúzási ünnepséggel kezdődött, amelyen magyarországi és felvidéki szervezetek képviselői vettek részt. Az emléktábla előtt Martényi Árpád köszöntötte az egybegyűlteket, majd Sasvári Szilárd mondott beszédet. Ezután a nyitrai Konstantin Egyetem kórusának műsora következett. Koszorút helyezett el az emléktáblánál többek között a Magyar Demokrata Fórum és a Magyar Koalíció Pártja képviselője, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós és mások.

15 A koszorúzási ünnepség után a Magyarok Házában folytatódott az ünnepség. A házigazda Martényi Árpád köszöntője után az ünnepi beszédet Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke tartotta, aki a keresztény politikusok példaképeként mutatta be Esterházy Jánost. Az MKP elnökségi tagja, Kvarda József az MKP erőfeszítéseit méltatta arra, hogy tevékenységét Esterházy János szellemében folytassa, majd méltatta a két kitüntetendő intézmény, Búcs község Önkormányzata és a kassai Thália Színház érdemeit. Stelczer Elemér, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke ezután átadta az ez évi Esterházy Emlékérmeket Szigeti János búcsi polgármesternek és Kolár Péternek, a kassai Thália Színház igazgatójának. A kitüntetett intézményeket és azok jelenlévő vezetőit Benkő Ferenc, illetve Balassa Zoltán méltatta. Martényi Árpád beszámolt arról, hogy az Esterházy Emlékbizottság 15 éves fennállásának alkalmából a Rákóczi Szövetség Esterházy Emlékfüzetet jelentetett meg, arra kérte a vendégeket, hogy a füzet átvételekor adománnyal járuljanak hozzá a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójához, hiszen Esterházy János is kiemelten fontosnak tartotta az anyanyelvi oktatást. Az ünnepség Ugron Gáspár zárszavával ért véget, majd a Rákóczi Szövetség fogadást adott a jelenlévő meghívottak számára. Az Esterházy János emlékünnepség után a Rákóczi Szövetség és a CSSZMKA megszervezte a Város és Vidéke Célalapok közgyűlését. A Rákóczi Szövetség részéről a közgyűlésen részt vett Halzl József, Kiss Péter, Kun Ferencz, Rövid Éva és Ugron Gáspár. Halzl József bevezetőjében megállapította, hogy a Szövetség az állami támogatások beszűkülése ellenére tevékenységét fenntartotta, hagyományos programjait megvalósította, sőt szervezetépítésben még jelentős előrelépést is fel tud mutatni. Nagy Zoltán számszerű tájékoztatást adott a középiskolai szervezetek megalakításáról, Ugron Gáspár pedig a hagyományos ifjúsági programokat felsorolva hangsúlyosan említette a küszöbön álló március 15-i diákutaztatási programot. A Szövetség Alapítványának múlt évi tevékenységét Kiss Péter foglalta össze, Ugron Gáspár pedig tájékoztatást adott a Nemzeti Civil Alapprogram helyzetéről, a program forrásaiból megszerzett támogatásokról. Rövid Éva az ösztöndíj akció múlt évi tényszámait foglalta össze, eszerint összesen 1950 család vette át a 10 ezer Ft ösztöndíjat a mintegy 40 színhelyen megtartott ösztöndíj

16 átadási ünnepségeken. Közel 4 %-kal növekedett a magyar iskolába beíratott diákok száma az ösztöndíj akció által érintett régiókban az előző évhez képest. A Rákóczi Szövetség képviselői közölték, hogy a beiratkozási ösztöndíj akciót a Szövetség ez évben is meghirdette, de szeretné a pénzgyűjtést a Felvidékre is kiterjeszteni. Ebben számít a Célalapok közreműködésére. A támogatás egyik formája lehet a Felvidéken a vállalatok és magánszemélyek személyi jövedelemadója 2 %-ának felajánlása. A Szövetség kérte, hogy minden Célalap regisztráltassa magát a 2 % adófelajánlás befogadására. Kiss Péter beszámolt a karácsonyi óvodásakció eredményeiről, tapasztalatairól. A Célalapok képviselői átadták a régiójukban magyar iskolába beiratkozott gyermekekre vonatkozó adatokat. Száraz Dénes beszámolt a Szülőföldön Magyarul Társulás pályázatáról a Szülőföld Alapnál, amely 15 millió Ft-ot szavazott meg a évi óvodai beiratkozási program céljaira. A pályázott összeg alapján minden magyar óvodába beíratott gyermek szeptemberben 600 SK értékű étkezési jegyet kap. A Célalap közgyűlés döntött az óvodai beiratkozási adatok összegyűjtésének határidejéről, ezt április 7-ben rögzítették. A közgyűlést követően egyes Célalapok szakértői bizottsági ülést tartottak a Rákóczi Szövetség és a CSSZMKA képviselőivel. Március 9. Halzl József látogatást tett Németh Zsoltnál, a Parlament Külügyi Bizottságának elnökénél. Tájékoztatta Németh Zsoltot a Rákóczi Szövetség helyzetéről, ez évi programjáról. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az állam fokozottabban támaszkodjék a civil szférára, a határon túli magyarságot szolgáló tevékenység során. Halzl József és Nagy Zoltán Szombathelyre látogattak, hogy részt vegyenek a helyi szervezet március 15-i ünnepségén, valamint a szombathelyi Premontrei Gimnázium ifjúsági szervezetének alakuló ülésén. A TIT Székházban először az ifjúsági szervezet alakuló ülését tartották meg, ezen az iskola 12 diákja és egy tanára vett részt, jelen volt Csehi József, a helyi szervezet elnöke és helyettese, Kukor Ferenc, a szombathelyi Bolyai középiskola tanára.

17 Halzl József és Nagy Zoltán beszámolt a Rákóczi Szövetség tevékenységéről, szervezeti struktúrájáról, ifjúsági programjairól. Örömüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a Bolyai középiskola már évek óta részt vesz a Rákóczi Szövetség programjaiban és a helybéli Berzsenyi Dániel Főiskola részéről is több diák bekapcsolódott a Szövetség életébe. Ezután a jelenlévő diákok megalakították a Premontrei Gimnázium Rákóczi szervezetét. Az alapító tagok száma 22, háromtagú vezetőséget választottak, a szervezet elnöke Tóth Milán Gábor lett. A szombathelyiek jelezték, hogy részt vesznek a Rákóczi Szövetség ez évi március 15-i diákutaztatási programjában. Ezután rendezték meg a helyi szervezet március 15-i ünnepségét, ennek során Halzl József átadta Csehi Józsefnek a Rákóczi Szövetség zászlóját. Az ünnepség keretében a diákok verseket adtak elő, majd Balogh József tanár, költő mutatta be március 15-i irodalmi összeállítását. A nagykürtösi járásban működő Palóc Társaság megrendezte A palócföldi pedagógusok 14. találkozóját a Lukanényei Alapiskolában. A program keretében Ugron Gáspár tartott előadást Szemléletváltás a Kárpát-medencei magyarság számára címmel, amelynek keretében szólt a magyarországi együttműködések, iskolakapcsolatok fejlesztéséről, a határ menti pályázati lehetőségekről. Március 10. Halzl József telefoninterjút adott Ürge Tamásnak, a pozsonyi Pátria Rádió munkatársának. Ennek során tájékoztatást adott az Esterházy János emlékünnepségről, a március 15-i diákutaztatási programról és a március 25-i Rákóczi koszorúzási ünnepség terveiről. Beszámolt továbbá a felvidéki beiratkozási program aktuális eseményeiről. Halzl József interjút adott Cservenka Juditnak, a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsora részére a Rákóczi Szövetség aktuális programjaival kapcsolatban. Az interjút a Kossuth Rádió március 13-án közvetítette. Ugron Gáspár találkozott Landi Balázzsal, Sólyom László köztársasági elnök személyi titkárával, akinek ismertette a Rákóczi Szövetség munkáját eredményeit.

18 Március 14. Halzl József Kiss Péterrel és Ugron Gáspárral látogatást tett az Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél és megbeszélést folytattak Ivanics Lajos ügyvezető igazgatóval, akit tájékoztattak a Rákóczi Szövetség munkájáról, különös tekintettel a felvidéki kapcsolatokra. Közölték, hogy a kapcsolattartás személygépkocsikat igényel és örömmel vennék, ha Ivanics Lajos gépkocsi adományozásával segítené a Szövetség munkáját. Ivanics Lajos rokonszenvvel nyilatkozott a Rákóczi Szövetség ügye iránt és ígéretet tett arra, hogy valamilyen formában támogatni fogja a Szövetség tevékenységét. Halzl József látogatást tett Kozma Imrénél, a Máltai Szeretetszolgálat elnökénél. Tájékoztatta őt a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról, Kozma Imre lehetségesnek tartja ennek támogatását, különös tekintettel arra, hogy Dunaszerdahelyen bázist terveznek megvalósítani felvidéki tevékenységük szolgálatában. Halzl József fogadta Juhász Attila felvidéki római katolikus papot, aki Magyarországon végezte tanulmányait és azóta tagja a Rákóczi Szövetségnek. Juhász Attila több éves olaszországi tanulmányai után visszatért a Felvidékre és Rimaszécsen vezeti a plébániát. A továbbiakban kész együttműködni a Rákóczi Szövetséggel. Március 15. A Rákóczi Szövetség megszervezte hagyományos március 15-i diákutaztatási programját, amelynek keretében magyarországi középiskolák buszokkal határon túli magyar településekre utaztak, hogy ott az ottani magyar középiskolákkal együtt közösen ünnepeljenek nemzeti ünnepünkön. Az esetek nagy részében a magyarországi középiskolák cselekvő módon hozzájárultak az ünnepségek kultúrműsorához is. Több esetben hagyományos, már meglévő partnerkapcsolatokról van szó, azonban sok kiutazó középiskola első alkalommal tett látogatást a határon túli magyar középiskolánál, de ez a látogatás magában hordja a partnerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét is. Ebben az évben is minden határon túli magyar régióban fogadtak magyarországi középiskolákat. Összesen 50 magyarországi középiskola vett részt a programban, közülük a Felvidékre 30, Kárpátaljára 7, Délvidékre 3, Erdélybe 9, Horvátországba 1 iskola utazott. A kiutazáshoz a Rákóczi

19 Szövetség iskolánként a korábbiakhoz hasonlóan legfeljebb 100 ezer Ft/iskola utazási költségtámogatást biztosított. Az iskolák tanulmányútjukhoz kapcsolódva fényképes beszámolót küldtek a Rákóczi Szövetségnek, ebből a Szövetség összefoglaló kiadványt készített. Halzl József Somorjai Dörflein Richarddal együtt részt vett a révkomáromi Selye János Gimnázium március 15-i ünnepségén, ahol ünnepélyes keretek között Halzl József átadta a Rákóczi Szövetség tagsági igazolványát az iskola 30 diákjának, akik újólag csatlakoztak a Gimnáziumban már meglévő Rákóczi szervezethez. A Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programjáról beszámolt a Pedagógus Fórum, a Siófoki Hírek és a Garabonciás c. folyóirat áprilisi száma. Kun Ferencz részt vett és ünnepi beszédet mondott a zselízi március 15-i ünnepségen. Ezen kívül beszédet mondott Farkas Iván, az MKP parlamenti képviselője. Farkas Rita, Kiss Péter és Nagy Zoltán részt vett a március 15-én Székelyudvarhelyen megtartott székely nagygyűlésen. Az ünnepség keretében Nagy Zoltán a Rákóczi Szövetség Központja képviseletében koszorúzott. Az alkalmat felhasználva Nagy Zoltán tárgyalást folytatott Hegyi Sándorral, a székelyudvarhelyi Rákóczi szervezet vezetőjével a szervezet helyzetéről, programjáról. Március 18. Nagy Zoltán és Ress Imre az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége meghívására részt vettek a Szövetség 27. rendes évi tisztújító közgyűlésén, melyre a Bécsi Magyar Otthonban került sor. A közgyűlésen a szervezet vezetői beszámoltak évi tevékenységükről. A Rákóczi Szövetség nevében Ress Imre többek között beszámolt a felvidéki oktatásnevelési támogatás eredményeiről és jelenlegi állásáról. A közgyűlést követően a Rákóczi Szövetség képviselői megbeszélést folytattak Deák Ernővel és a Radda Istvánnal, a szervezet vezetőivel. Megállapodtak abban, hogy a bécsi szervezet és a Rákóczi Szövetség konkrét programok megvalósításában együttműködhetne, továbbá Deák Ernő közölte, az általa szerkesztett Bécsi Napló összeállítást fog közölni a felvidéki beiratkozási programról. Nagy Zoltán megbeszélést folytatott Szabados Viktorral, a Magyar Diákok Egyesülete vezetőjével, akinek együttműködési ajánlatot tett. Megemlítette, hogy a

20 Rákóczi Szövetség szívesen látja a Bécsben tanuló főiskolásokat a szentendrei főiskolás táborban. Március 20. Szalontay Csaba részt vett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi tanácsülésen Beregszászon. Az ünnepi tanácsülés megnyitója volt a Rákóczi-napoknak, amelyet a nagyságos fejedelem születésnapjának hetében tartottak meg. Ugron Gáspár részt vett a Konrad Adenauer Alapítvány Gellért Hotelben megtartott konferenciáján, ahol polgári demokráciáról tartott előadást több Bundestag képviselő Németországból. Március 21. Ugron Gáspár találkozott Szalay Annamáriával, az ORTT tagjával, akivel határon túli magyar médiaműhelyek pályázati lehetőségeiről tárgyaltak. Március 22. Halzl József részt vett a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi ülésén. Március 23. Halzl József munkaebéd keretében találkozott Tolnay Lajossal, a MAL Rt. elnökével, Petrusz Bélával, a MAL Rt. vezérigazgató-helyettesével és Sándor Józseffel a FÉMALK Rt. vezérigazgatójával. Halzl József tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség helyzetéről, ez évi terveiről. A MAL Rt. és a FÉMALK Rt. képviselői közölték, hogy lehetőségeik függvényében ebben az évben is támogatják a Rákóczi Szövetség programjait. Martényi Árpád Kisvárdára látogatott, hogy részt vegyen annak a kiállításnak a megnyitóján, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában rendeztek. A Magyar Emlékhelyek a Világban Egyesület Rákóczi emlékhelyek Európában c. kiállítása részét képezte a Rákóczi-hét programjának. Martényi Árpád Messik Miklós MEVE elnökkel együtt megnyitó beszédében méltatta a kiállítást és bemutatta a Rákóczi

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban.

1988. November 9. Dr. Vígh Károly A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban. 1988. Október 7. A Rákóczi Szövetség megalakítását előkészítő első megbeszélés, amelyen részt vettek: B. Kiss Tamás, Bodnár Mónika, Czenthe Miklós, Dobossy László, Firon András, Fried István, Garai István,

Részletesebben

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL A Rákóczi Szövetség Lapja NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL Majk Sátoraljaújhely Gloria Victis Lédec Kassa Komárom Baja Budapest Szentendre Esztergom Gyõr Tarpa Oroszlány 21. évfolyam 3. szám 2011. november

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014)

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 1 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 2 3 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989 2014) Előszó A könyv anyagát

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

szövetség Kiadványa 12. évfolyam 1. szám M 2002. április 2002. MÁRCIUS 15 16. rendezvény teljes egészében maradandó élményt jelentett a résztvevõknek, számunkra pedig újra bizonyítást nyert, hogy a Szövetség

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése 2011. május 21-én T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? Hogyan lettek a vadállatokból háziállatok? Kecskés Marika bábjátéka TARTALOM SZÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK... 2 A CSEM ADOK ALAPSZABÁLYA... 2 AZ ALAPSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL... 6 Lég, Bős, Nagymegyer...

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 1. Több ezren voltak kíváncsiak a szekszárdi örömünnepre, amely a megújult Béla király téren zajlott. A Tücsök Zenés Színpad

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - Miskolc 3 Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely 4 Pécsi Bálicsi

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében letelepült

Részletesebben

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014 A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014 Budapest, 2015 Magyar Olimpiai Akadémia Hungarian Olympic Academy Academie Olympique Hongrois 1124 Budapest, Csörsz u. 49 51. Telefon: +36 1/386 80000 Szerkesztette

Részletesebben

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat Egyesületi hírmondó Rovatvezetô: dr. Fauszt Anna Szent Borbála-napi országos központi ünnepség Egyesületünk küldöttgyûlésének kezdeményezésére december 4-e hivatalosan is a Bányászok és Kohászok Napja

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Munkapéldány! Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG. MÁRCIUS 15-i DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG. MÁRCIUS 15-i DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-i DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2012 0 Tartalomjegyzék Vajda Péter Intézmény Gimnáziuma, Szarvas... 3 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép és Szakiskola, Zalaegerszeg... 4 Nagykanizsai

Részletesebben