BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a február 12. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető ülésre. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) módosítása, és a kormányzati funkciók, államigazgatási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGMr.) értelmében január l-jétől a költségvetési szervek alapító okiratában szereplő alaptevékenységeit az eddigi szakfeladatok helyett kormányzati funkciókba kell besorolni. A hatályos jogszabályok értelmében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) egy megfeleltető tábla alkalmazásával a törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott szakfeladatkódokra vonatkozó, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre. Ennek következtében az NGMr.-nek való megfelelés érdekében nem kell a Képviselőtestületnek döntést hoznia, azonban mindazokat a MÁK által átfordított kormányzati funkciókat, továbbá mindazokat a kormányzati funkciókat, melyek a MÁK általi megfeleltetés során kimaradtak és az alapító okiratban szerepeltetni szeretnénk, az alapító okirat kiegészítésére szolgáló dokumentumsablonban jelenteni kell a MÁK felé. Vannak bizonyos volt szakfeladatok, melyeket már nem kell szerepeltetni a kormányzati funkciók között. Minden egyéb feladatot vagy a MÁK megfeleltetett és automatikusan átvezetett vagy a hiányosságot jeleztük. Az alapító okirat Ávr.-ben felsorolt tartalmi elemei szűkültek. Ezért ennek megfelelő hatáison kívül helyezés szükséges (a módosításnak nincs határideje, egyéb érdemi módosítás megtétele esetén szükséges a döntés meghozatala). Nem tartalmi elem a költségvetési szerv gazdálkodási besorolásának megnevezése. Ezt a MÁK hivatalból módosította, erről a fenntartót határozatban értesítette. (MÁK határozatai: 1. melléklet) Mivel az így elkészült alapító okirat automatikusan január l-jétől hatályos, ezért a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet jelenlegi alapító okirat módosításakor csak az ezen túlmenően szükséges változtatásokkal foglalkozunk, azonban az átláthatóság érdekében a szokásos két hasábos változat helyett három hasábban mutatjuk be az alapító okirat változását (2. sz. melléklet): január 1. előtti változat, január l-jétől hatályos változat, és a Képviselő-testület jelenlegi döntése hatálybalépését követő változat. Az alapító okirat módosításának szükségessége: 1.) Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXIX. törvény /41. (6) bek./ ad felhatalmazást az intézmény-alapításra, ennek átvezetése szükséges a preambulumban (a módosításnak nincs határideje, egyéb érdemi módosítás megtétele esetén szükséges a döntés meghozatala): 2.) Az alapító okirat 3. pontjában tévesen, a székhely is szerepel a telephelyek felsorolásában. Ennek törlése szükséges, mivel egy helyrajzi szám alatti ingatlan vagv székhely, vagy telephely lehet.

2 3.) A MÁK álláspontja szerint az intézmény esetében a működtetett iskolák nem telephelyek, hanem feladatellátási helyek, ezt külön pontban tüntetjük fel az alapító okiratban. Új feladatok megjelenése, melyek kormányzati funkciókhoz sorolandók: Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás, Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építési terület előkészítése, bontás) pontosítása, Gyermekek napközbeni ellátása ( nyári napközis tábor) 4.) A már említett közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását," helyett közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását," kell szerepeltetni. Formai változásokat eredményez a MÁK által kiadott mintához igazodás (megváltozott szóhasználatok), mely az eddigi tapasztalatok szerint szükséges ahhoz, hogy a MÁK elfogadja az egységes szerkezetű alapító okiratot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését! Határozati javaslat: Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3. )alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat bevezető része Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter u. 3. számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő alapító okiratot." szövege helyébe az alábbi szöveg lép: Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter u. 3. számára kiadja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő alapító okiratot." 2. Az alapító okirat 3. pontjában az 1) 1165 Budapest, Demeter u. 3. 2) 1161 Budapest, János u ) 1162 Budapest, Bekecs u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Rádió utca 36. 7) 1164 Budapest, Rádió utca 38. 8) 1165 Budapest, Sasvár u ) 1164 Budapest Szabadföld út 7. 10) 1161 Budapest, Érsekújvári u ) 1162 Budapest, Szent Imre u ) 1161 Budapest, Regele János u ) 1163 Budapest Tiszakömlő u ) 1161 Budapest, Hősök tere 1. 15) 1161 Budapest, Hősök tere 3.

3 16) 1161 Budapest, Hősök tere ) 1163 Budapest, Hősök fasora )1162 Budapest, Idau ) 1163 Budapest, Metró u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1164 Budapest, Batthyány Ilona u ) 1165 Budapest, Táncsics u ) 1161 Budapest, Szent Korona utca " szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 1161 Budapest, János u " 3. Az Alapító Okirat az alábbi új 4. ponttal egészül ki: 4. A költségvetési szerv - székhelyén és telephelyén kívüli - működtetési helyei: 1) 1162 Budapest, Bekecs u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Rádió utca 36. 5) 1164 Budapest, Rádió utca 38. 6) 1165 Budapest, Sasvár u ) 1164 Budapest Szabadföld út 7. 8) 1161 Budapest, Érsekújvári u ) 1162 Budapest, Szent Imre u ) 1161 Budapest, Regele János u ) 1163 Budapest Tiszakömlő u ) 1161 Budapest, Hősök tere 1. 13) 1161 Budapest, Hősök tere 3. 14) 1161 Budapest, Hősök tere ) 1163 Budapest, Hősök fasora ) 1162 Budapest, Idau ) 1163 Budapest, Metró u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1164 Budapest, Batthyány Ilona u ) 1165 Budapest, Táncsics u ) 1161 Budapest, Szent Korona utca ", és ennek megfelelően az alapító okirat pontjai arab számokkal átszámozódnak. 4. Az alapító okirat 7., módosítást követően 8. pontjának címe: 7. A költségvetési szerv által ellátott közfeladata és alaptevékenysége:" helyébe az alábbi cím lép: 8. A költségvetési szerv által ellátott közfeladata és szakmai alaptevékenysége:" 5. Az alapító okirat 10., módosítást követően a 11. pontja 10. Alaptevékenysége a kormányzati funkciók szerinti bontásban: Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb szárazföldi személyszállítás Iskolai intézményi étkeztetés Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Zöldterület-kezelés

4 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása." szöveg helyére az alábbi szöveg lép:,, 11. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb szárazföldi személyszállítás Iskolai intézményi étkeztetés Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl.: építési terület előkészítése, bontás) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Gyermekek napközbeni ellátása( nyári napközis tábor)" Az alapító okirat záradéka Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát a Önkormányzat Képviselő-testülete a 979/2002. (XII. 17.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 14/2006. (1. 24.), a 393/2007. (VI. 13.), a 38/2008. (I. 23.), a 345/2008. (VI. 18.), a 254/2009. (V. 6.), a 106/2010. (III. 3.), a 148/2011. (III.23.) és a 496/2012. (XII. 5.) Kt. határozatával módosított. Az Alapító Okirat módosításának hatályba lépése: január 1." szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát a Önkormányzat Képviselő-testülete a 979/2002. (XII. 17.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 14/2006. (I. 24.). a 393/2007. (VI. 13.), a 38/2008. (I. 23.), a 345/2008. (VI. 18.), a 254/2009. (V. 6.), a 106/2010. (III. 3.), a 148/2011. (III.23.), a 496/2012. (XII. 5.) Kt., és a.../2014. (11.12.) Kt határozatával módosított." Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: február 20. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: február 20. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés e) pontja értelmében) Budapest, január 26. KoVÍáS^ Rayínund alpolgármester

5 Látíám: 'incsinla^lo jegyző Melléklet: 1. számú: A MÁK határozatai 2. számú: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 3 hasábos alapító okirata Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

6 XVI. ker. Polgármesterj^ ivat^l ^ ^ Érkezett: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei igazgatóság ügyintézés helye: 1052 Budapest, SeftmielweiS utca 13 Ügyintéző: Doma Bernadett Telefonszám: Iktatószám: 0 l-tny-310-2/ Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására használt kódok a kormányzati funkciók, államháztartási szákfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti módosulása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre a NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes adatok tekintetél)en. A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (törzskönyvi nyilvántartási száma: ) szerv a Magyar Államkincstár által yezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódjai december 31-ihatáUyal lezárásra kerülnek. A hivatalból kezdeményezett eljárás során a törzskönyvi jogi személyek az NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes államháztartási szakfeladat kódjai az Nemzetgazdasági Minisztérium által rendelkezésre bocsátott, és a kincstári honlapon (www.allamkincstar.gov.hu) közzétett, összerendelő táblázat alapján átsorolásra kerültek. A megfeleltetés eredményeképpen előállt kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014, január 1-jei hatályosulási dátummal kerülnek be. A törzskönyvi jogi személy államháztartási szakfeladat kódjai, melyek megfeleltethetőek voltak az új, kormányzati funkció kódoknak: kormányzati funkció Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Egyéb szárazföldi személyszállítás ' Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyezödésmentesítési tevékenységek V Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása > Iskolai intézményi étkeztetés államháztartási szakfeladat Epítményüzemeltetés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai intézményi étkeztetés J022J299JJSÍJialapktvf_vl_20140m 1/2. oldal

7 A törzskönyvi jogi személy államháztartási szakfeladat kódjai, melyek december 31-éveI törlésre kerültek, és az összerendelő táblázat alapján kormányzati funkció kód nem volt hozzárendelhető: államháztaúrtási szakfeladat Közúti áruszállítás, költöztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Takarítás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás > Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás A és szakágazat kódok összevonása miatt a törzskönyvi jogi személy l-jétől érvényes szakágazat kódja: 841Í17 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Felhívom a figyelmet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ára, mely a törzskönyvi jogi személyek új, kormányzati funkció szerinti besorolásának bejelentési módját szabályozza. Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. Budapest, január 06. Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság^gazgatója nevében és megbízásából. ap Viktória osztályvezető Kapják: 1. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 Budapest, Havashalom utca 43) 2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1052 Budapest, Semmelweis utca 13) to22i299jm_h<aqpkia>f_viji)i4om 2/2. oldal '

8 1 ^ Magyar = Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság ügyintézés helye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 13 Ügyintéző: Doma Bernadett Telefonszám: Iktatószám: Ol-TNY / Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartásban hivatalból történő adatmódosítás HATÁROZAT A Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CCIII. törvény 8. (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása január l-jétől megszűnt. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kőim. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 181. rendelkezésének megfelelően a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv hivatalból indított eljárás keretében a KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (törzskönyvi nyilvántartási száma: ) szervnél a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szerv gazdálkodási besorolása és önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kapcsolatának PIR szám, megnevezés adatai december 31-i hatállyal lezárásra kerültek. Felhívom figyelmet az Ávr azon rendelkezésére, mely szerint, a költségvetési szerv gazdálkodási besorolásra vonatkozó adatainak megszűnését az alapító okirat soron következő módosításakor az egységes szerkezetbe foglalt okiraton át kell vezetni. Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. Budapest, január 15. Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából. P.H. Viktória ;tályvezető Kapják: 1. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 Budapest, Havashalom utca 43) 2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1052 Budapest, Semmelweis utca 13) IOn4él4_kl5SJialgazdbes_vlJOimi5 l/loldül

9 2013. december 31-éig hatályos Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben, melyet a Képviselő-testület a 497/2012. (XII. 5.) Kt. határozattal hagyott jóvá) Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter u. 3. számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2. A költségvetési szerv székhelye: 1165 Budapest, Demeter u A költségvetési szerv telephelye: 1) 1165 Budapest. Demeter u. 3. 2) 1161 Budapest, János u ) 1162 Budapest, Bekecs u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Rádió utca 36. 7) 1164 Budapest, Rádió utca 38. 8) 1165 Budapest, Sasvár u január l-jétől hatályos Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben, melyet a Képviselő-testület a 497/2012. (Xll. 5.) Kt. határozattal hagyott jóvá) Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter u. 3. számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2. A költségvetési szerv székhelye: 1165 Budapest, Demeter u A költségvetési szerv telephelye: 1) 1165 Budapest, Demeter u. 3. 2) 1161 Budapest,.lános u ) 1162 Budapest, Bekecs u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Rádió utca 36. 7) 1164 Budapest, Rádió utca 38. 8) 1165 Budapest, Sasvár u melléklet február 20-ától hatályos Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter u. 3. számára kiadja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2. A költségvetési szerv székhelye: 1165 Budapest, Demeter u A költségvetési szerv telephelye: 1) 1165 Budapest, Demeter u.-j^ 2) 1161 Budapest, János u ) 4464 BttdapesV-Ge^^ >) Budapest. Georgina IIT4-8T 7) 4"lé44ktéapestT4íMkV«tea~i^^^^^^ 8)1!é -4kHÍafHístvSaírt^áF-th-lW^^

10 9) 1164 Budapest Szabadföld út 7. 10) 1161 Budapest, Érsekújvári u ) 1162 Budapest, Szent Imre u ) 1161 Budapest, Regele János u ) 1163 Budapest Tiszakömlő u ) 1161 Budapest, Hősök tere 1. 15) 1161 Budapest, Hősök tere 3. 16) 1161 Budapest, Hősök tere ) 1163 Budapest, Hősök fasora ) 1162 Budapest, Ida u ) 1163 Budapest, Metró u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1164 Budapest, Batthyány Ilona u ) 1165 Budapest, Táncsics u ) 1161 Budapest, Szent Korona utca ) 1164 Budapest Szabadföld út 7. 10) 1161 Budapest, Érsekújvári u )1162 Budapest, Szent Imre u ) 1161 Budapest, Regele János u ) 1163 Budapest Tiszakömlő u ) 1161 Budapest, Hősök tere 1. 15) 1161 Budapest, Hősök tere 3. 16) 1161 Budapest, Hősök tere ) 1163 Budapest, Hősök fasora ) 1162 Budapest, Idau ) 1163 Budapest, Metró u ) 1161 Budapest, Csömöri u )1161 Budapest, Csömöri u ) 1164 Budapest, Batthyány Ilona u ) 1165 Budapest, Táncsics u ) 1161 Budapest, Szent Korona utca )1464-&«dapest-gxe 40) 44él B t«;ktpes^^ 44)4462 Budapest. Szent Imre u ) 1161 Budapest. Regeié János u )-44é4-B-Hdapest4%ííake-ffilé4:ir-3^^ 44) 1161 BtKÍapest-.-l4ésök-4e-re-l-T 16) 1161 Budai^esfer llösölt4eeihl-5t 4-7)44644^ickipesÍT-Hésök~ftBí>ra-3-(>r 48-) 1162 Budapestr4í^-a-u^l4)g-444>-.- 19) 1163 Budapestv^4trtyé^t ) 1161 Budapest, Csömöri u )4444-4^iHlapeírtr sém:wí"th-443t 23) 1165 ljudapest, Táncsics u ) 1161 Budapestr-Szent Korona utca 75 7?T 4. A költségvetési szerv - székhelyén és telephelyén kívüli - működtetési helyei: 1) 1162 Budapest, Bekecs u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Georgina u ) 1164 Budapest, Rádió utca 36. 5) 1164 Budapest, Rádió utca 38. 6) 1165 Budapest, Sasvár u ) 1164 Budapest Szabadföld út 7. 8) 1161 Budapest, Érsekújvári u ) 1162 Budapest, Szent Imre u ) 1161 Budapest, Regele János u ) 1163 Budapest Tiszakömlő u ) 1161 Budapest, Hősök tere 1. 13) 1161 Budapest, Hősök tere 3. 14) 1161 Budapest, Hősök tere ) 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

11 4. A költségvetési szerv alapító szerve, aki az alapítói jogokat gyakorolja: Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Önkormányzat Képviselő-testülete. Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 7. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 4. A költségvetési szerv alapító szerve, aki az alapítói jogokat gyakorolja: Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Önkormányzat Képviselő-testülete. Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 7. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 16) 1162 Budapest. Ida u II0. 17) 1163 Budapest, Metró u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1161 Budapest, Csömöri u ) 1164 Budapest, Batthyány Ilona u ) 1165 Budapest, Táncsics u ) 1161 Budapest, Szent Korona utca A költségvetési szerv alapító szerve, aki az alapítói jogokat gyakorolja: Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Önkormányzat Képviselő-testülete. Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 7. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 8. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 8. A költségvetési szerv által ellátott 8. A költségvetési szerv által ellátott közfeladata és alaptevékenysége: közfeladata és alaptevékenysége: Az önkormányzati törvényben előírt kerületi Az önkormányzati törvényben előírt kerületi feladatok ellátása, így különösen parkok, feladatok ellátása. így különösen parkok, játszóterek, lakótelepek köztisztaságának játszóterek, lakótelepek köztisztaságának 9. A költségvetési szerv által ellátott közfeladata és szakmai alaptevékenysége: Az önkormányzati törvényben előirt kerületi feladatok ellátása, így különösen parkok, játszóterek, lakótelepek köztisztaságának

12 biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat illetékességi területeinek önkormányzat illetékességi területeinek önkormányzat illetékességi területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása. A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása. lebonyolítása. A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása. lebonyolítása. A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 10. Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 11. Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás, költöztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az alapító szerv áltai jóváhagyott' együttműködési megállapodás al-aip3án-a"budapest4^éhwos-xvi. kemleti önkormányzat Gazdasági Működtető IZIlátó Szervezete, mint önállóan működő és 9. Államháztartási szakágazati besorolása: 841U 7 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő' szolgálatai 10. Alaptevékenysége a kormányzati funkciók szerinti bontásban: Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb szárazföldi személyszállítás Kö/úli árus/ailílás. költöztetés Iskolai intézményi étkeztetés 5é Vkmkahtíivi-"étke~z4^^^ 10. Államháztartási szakágazati besorolása: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 11. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb szárazföldi személyszállítás Iskolai intézményi étkeztetés Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb

13 10 lakóingatlan bérbeadása, é80ík)2 -Nem lakéingrrt-kth berbeaéésa, Nem üzemeltetése Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 12. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg. 13. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: költségvetési szerv mindenkori vezetője. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a) közalkalmazotti jogviszony b) megbízási szerződéses jogviszony A Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfőglalkoztatás ígyéb-ltézfegl al koztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg. 12. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: költségvetési szerv mindenkori vezetője. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a) közalkalmazotti jogviszony b) megbízási szerződéses jogviszony A szolgáltatások Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl: építési terület előkészítése, bontás) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Gyermekek napközbeni ellátása( nyári napközis tábor) 12. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg. 13. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: költségvetési szerv mindenkori vezetője. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a) közalkalmazotti jogviszony b) megbízási szerződéses jogviszony c) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó A

14 c) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony Záradék: Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 979/2002. (XII. 17.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 14/2006. (I. 24.), a 393/2007. (VI. 13.), a 38/2008. (1. 23.), a 345/2008. (VI. 18.), a 254/2009. (V. 6.). a 106/2010. (III. 3.), a 148/2011. (III.23.) és a 496/2012. (XII. 5.) Kt. határozatával módosított. Az Alapító Okirat módosításának hatályba lépése: 2013.január 1. c) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 11 Záradék: Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 979/2002. (XII. 17.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 14/2006. (I. 24.), a 393/2007.'(VI. 13.), a 38/2008. (I. 23.), a 345/2008. (VI. 18.), a 254/2009. (V. 6.), a 106/2010. (III. 3.), a 148/2011. (III.23.) és a 496/2012. (XII. 5.) Kt. határozatával módosított. Az Alapító Okirat módosításának hatályba lépése: január 1. jogviszony Záradék: Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 979/2002. (XII. 17.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 14/2006. (I. 24.), a 393/2007. (VI. 13.), a 38/2008. (I. 23.), a 345/2008. (VI. 18.), a 254/2009. (V. 6.), a 106/2010. (III. 3.), a 148/2011. (III.23.), a 496/2012. (XII. 5.) Kt., és a.../20i4. (11.12.) Kt határozatával módosított. Az Alapító Okirat módosításának hatályba lépése: február 20. Budapest, december 5. Budapest, január 6. Budapest, február. Kovács Péter polgármester a XVI. kerületi Önkormányzat mint alapító képviseletében Magyar Államkincstár Kovács Péter polgármester a XVI. kerületi Önkormányzat mint alapító képviseletében

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 193/2013.(XII.19.) sz. önkormányzati határozat Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 686/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városi Sportiskola Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben