BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat alapító okiratával kapcsolatos döntések módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint a nevelési tanácsadás január l-jétől állami feladat lett, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (1) a) pontja előírja, hogy Az önkormányzati fenntartó január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény január l-jétől állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el." Ennek megfelelően a Képviselő-testület meghozta döntéseit, és 490/2012. (XII. 5.) határozatával módosította a Napraforgó Szolgálat Alapító Okiratát, majd 491/2012. (XII. 5.) határozatában azt egységes szerkezetbe foglalta. A MÁK Végzése (1. sz. melléklet) szerint a döntések nem megfelelőek. Kifogásolja, hogy 1. Hiányzik az alaptevékenység szöveges kifejtése 2. Hibás a hatályba lépés időpontja Az 1. kifogáshoz kapcsolódóan: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint: 5. (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv c) közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását," Az alapító okirat ugyan tartalmazza ezt a 7. és 8. pontban, de a MÁK ennek másfajta megbontását várja mostantól. (A jogszabályi előírásokban változás nem történt, a MÁK értelmezése változott) A 2. kifogáshoz kapcsolódóan: A hatályba lépés időpontját (2012. december 31.) az alapító okirat módosítását megelőzően a MÁK-kal több ízben egyeztettük. Azonban ekkor még sem nekik, sem az Önkormányzatnak nem állt elegendő információ a rendelkezésére, az álláspontok szakszerű kialakítására. Telefonon egyeztetett információ alapján a megfelelő hatályba lépési dátum január 1. E két kifogás alapján szükséges módosítani a 490/2012. (XII. 5.) Kt. határozatot, és visszavonni a 491/2012. (XII. 5.) Kt. határozatot, mivel a könnyebb kezelhetőség érdekében jelen előterjesztés első határozati javaslata minden információt tartalmaz, melyet a december 5-ei döntés két határozatba foglalt, és mely döntések mellékletekre hivatkoztak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntéseit a tárgyat illetően!

2 2 Határozati javaslat I.: Képviselő-testülete visszavonja 491/2012. (XII. 5.) határozatát. Határidő: február 13. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat II.: Képviselő-testülete a 490/2012. (XII. 5.) határozatát módosítja, az alábbiak szerint: Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó (1163 Budapest, Cziráki u. 22. sz.) részére a 138/1994. (IV. 19.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -ában 8. (3) bekezdésében meghatározott, költségvetési szervből való kiválásnak megfelelően eljárva az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat bevezető része A Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó 1163 Budapest, Cziráki utca 22. számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tartalomi követelményeknek megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény előírásainak megfelelő alapító okiratot." szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 1163 Budapest, Cziráki utca 22. számára kiadja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásainak megfelelő alapító okiratot." 2. Az alapító okirat 1. pontjában a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Tanácsadó" Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat." 3. Az alapító okirat 2. pontjában a A székhely családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és nevelési tanácsadás végzésére szolgál." szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

3 3 4. Az alapító okirat 3. és 10. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, és ennek megfelelően az alapító okirat pontjai arab számokkal átszámozódnak. 5. Az alapító okirat 7., módosítást követően a 6. pontjában a 1161 Budapest Szent Korona u szám alatti ingatlanok, melyek a fenntartó tulajdonát képezik." szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül. 6. Az alapító okirat 8., módosítást követően a 7. pontjában a 8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális alapszolgáltatás Gyermekvédelmi alapellátás Pedagógiai szakszolgáltatás" szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: Szociális alapszolgáltatás: családsegítés Gyermekvédelmi alapellátás: gyermekjóléti központ" 7. Az alapító okirat 9., módosítást követően a 8. pontjában a 9. A költségvetési szerv tevékenysége: Alaptevékenység: szakágazat rend: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9.1. Szociális ellátás: 9.2. Gyermekjóléti ellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat rend: ): Kórházi szociális munka (szakfeladat rend: ) Utcai, lakótelepi szociális munka (szakágazat rend: ) Kapcsolattartási ügyelet (szakágazat rend: ) 9.3. Oktatást kiegészítő tevékenység: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (szakfeladat rend: ) (nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés feladat ellátása Adománygyűjtés és közvetítés (szakfeladat rend: ) 9.5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (szakfeladat rend: )" szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 8. A költségvetési szerv tevékenysége: szakágazat rend: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8.1. Szociális ellátás: 8.2. Gyermekjóléti ellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat rend: ): Kórházi szociális munka (szakfeladat rend: ) Utcai, lakótelepi szociális munka (szakágazat rend: ) Kapcsolattartási ügyelet (szakágazat rend: )" 8. Az alapító okirat záradéka Képviselő-testülete a 138/1994. (IV. 19.) Kt. határozattal hagyta jóvá, amelyet a 487/1997. (IX. 23.), a 118/1998. (III. 10.), a 962/2001. (IX. 18.), a 426/2005. (VI. 7.), a 26/2008. (I. 23.), a 334/2008. (VI. 18.), a 256/2009. (V. 6.), az 550/2009.(X.2L), a 112/2110. (III.3.), a 74/2012. (II. 15.) Kt. határozatával módosított.

4 4 Az Alapító Okirat módosításának hatályba lépése: március 1." szövegrész az alábbi szöveg lép: helyébe Képviselő-testülete a 138/1994. (IV.19.) Kt. határozattal hagyta jóvá, amelyet a 487/1997. (IX. 23.), a 118/1998. (III. 10.), a 962/2001. (IX.18.), a 426/2005. (VI. 7.), a 26/2008. (I. 23.), a 334/2008. (VI. 18.), a 256/2009. (V. 6.), az 550/2009.(X.2L), a 112/2110. (III.3.), a 74/2012. (II. 15.) Kt., a 490/2012. (XII. 5.) Kt határozatával módosított. Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: január 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK -hoz, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz történő megküldésére. Határidő: december 21. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés e) pontja értelmében)" Határidő: március 15. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés e) pontja értelmében) Budapest, január 22. Dr. Csomor Ervin alpolgármester Láttam: jegyző Melléklet: 1. számú: A MÁK végzése 2. számú: Napraforgó Szolgálat 3 hasábos alapító okirata Az előterjesztést tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5 Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Ügyintézés helye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 13 Ügyintéző: Doma Bernadett Telefonszám: Iktatószám: 01 -TNY-105-2/ Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívás BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére Budapest Havashalom utca VÉGZÉS A(z) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 Budapest, Havashalom utca 43) által benyújtott, december hónap 21. napján, a 01-TNY-105-1/ iktatószámon érkeztetett, NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ (törzskönyvi azonosító: ) megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés - Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelme hiányos. A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságok pótlására hívom fel: - Hiányzik az alaptevékenység szöveges kifejtése. Hibás a hatályba lépés időpontja. Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet eleget. Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 32. (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfüggesztését sem kéri, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. (2) bekezdése értelmében. Felhívom továbbá a figyelmét arra is, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 105. (7) bekezdése értelmében a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv vezetője háromszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. és 98. -ának rendelkezései, valamint az Áht (3) bekezdése alapján. Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel JI02_hiam V ollas_rljoi30no J/J oldül

6 2012. december 31-ét megelőzően: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevetési Tanácsadó 1163 Budapest, Cziráki utca 22. számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tartalomi követelményeknek megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, és a 4efe»ktatásfél s%élé év4 LXXIX. -törvény előírásainak megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Novclési-Tanácsaéé Rövidített név: Napraforgó Szolgálat XII. 5-ei döntés alapián. XII. 31-étöl: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 1163 Budapest, Cziráki utca 22. számára kiadja, a he-iy4-önk-or-már^. évi -LXV-r törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tartalomi követelményeknek megfelelő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásainak megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Rövidített név: Napraforgó Szolgálat 2. számú melléklet ai javaslat alapján I.l.jétöl: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 1163 Budapest, Cziráki utca 22. számára kiadja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXX1X. "törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tartalomi követelményeknek megfelelő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásainak megfelelő alapító okiratot. 1. A költségvetési szerv neve: Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Rövidített név: Napraforgó Szolgálat 2. A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22. A székhely gsaládsegu4&.- - gy^ermekjéléti s-zol-gátetás-é^--hrevelé^i tanáe-saéás -végzésére szolgák 2. A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22. 3T"A^köIt#égv%tést sz<;rv^telephelye:

7 vógzóscr-e-szeígátr 4. A költségvetési szerv alapító és irányító szerve: Képviselő-testülete Budapest, Havashalom utca A költségvetési szerv alapító és irányító szerve: Képviselő-testülete Budapest, Havashalom utca A költségvetési szerv alapító és irányító szerve: Képviselő-testülete Budapest, Havashalom utca A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait külön megállapodás alapján a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 7. A feladat ellátásához használt ingatlanvagyon: 1163 Budapest Cziráki u Budapest S-zenfr-Korona u szám ate*t44n atito^ képvzik-. 8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális alapszolgáltatás Gyermekvédelmi alapellátás 4. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait külön megállapodás alapján a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 6. A feladat ellátásához használt ingatlanvagyon: 1163 Budapest Cziráki u A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális alapszolgáltatás Gyermekvédelmi alapellátás 4. A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros XVI. kerülete 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait külön megállapodás alapján a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 6. A feladat ellátásához használt ingatlanvagyon: 1163 Budapest Cziráki u A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: Szociális alapszolgáltatás: családsegítés

8 gedagéffiat-szak-szolgáltatés 9. A költségvetési szerv tevékenysége: Alaptevékenység: szakágazat rend: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9.1. Szociális ellátás: 9.2. Gyermekjóléti ellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat rend: ): Kórházi szociális munka (szakfeladat rend: ) Utcai, lakótelepi szociális munka (szakágazat rend: ) Kapcsolattartási ügyelet (szakágazat rend: ) 9.3. Oktatást kiegészítő tovckgmaég^ Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (szakfeladat rendt R56011) (nevelést tanácsadás-, gyóg\1osteevelés4éladat ellátása. 8. A költségvetési szerv tevékenysége: Alapte-vék-en-y-ség:- szakágazat rend: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8.1. Szociális ellátás: 8.2. Gyermekjóléti ellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat rend: ): Kórházi szociális munka (szakfeladat rend: ) Utcai, lakótelepi szociális munka (szakágazat rend: ) Kapcsolattartási ügyelet (szakágazat rend: ) Gyermekvédelmi alapellátás: gyermekjóléti központ 8. A költségvetési szerv tevékenysége: szakágazat rend: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8.1. Szociális ellátás: 8.2. Gyermekjóléti ellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladat rend: ): Kórházi szociális munka (szakfeladat rend: ) Utcai, lakótelepi szociális munka (szakágazat rend: ) Kapcsolattartási ügyelet (szakágazat rend: ) Adománygyűjtés és közvetítés (szakfeladat rend:890422) 9.5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (szakfeladat rend: ) 4t)r-OM-azonosítét 8.3. Adománygyűjtés és közvetítés (szakfeladat rend: ) ' 8.4. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (szakfeladat rend: ) 8.3. Adománygyűjtés és közvetítés (szakfeladat rend: ) 8.4. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (szakfeladat rend: )

9 11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján bízza meg. 9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján bízza meg. 9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján bízza meg. 12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok - közalkalmazotti jogviszony - megbízási szerződéses jogviszony 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok - közalkalmazotti jogviszony - megbízási szerződéses jogviszony 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok - közalkalmazotti jogviszony - megbízási szerződéses jogviszony 13. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott helyettese. Záradék: Képviselő-testülete a 138/1994. (IV. 19.) Kt. határozattal hagyta jóvá, amelyet a 487/1997. (IX. 23.), a 118/1998. (III. 10.), a 962/2001. (IX. 18.), a 426/2005. (VI. 7.), a 26/2008. (I. 23.), a 334/2008. (VI. 18.), a 256/2009. (V. 6.), az 550/2009.(X.21.), a 112/2110. (III.3.), a 74/2012. (II. 15.) Kt. határozatával módosított. 11. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott helyettese. Záradék: Képviselő-testülete a 138/1994. (IV. 19.) Kt. határozattal hagyta jóvá, amelyet a 487/1997. (IX. 23.), a 118/1998. (III. 10.), a 962/2001. (IX. 18.), a 426/2005. (VI. 7.), a 26/2008. (I. 23.), a 334/2008. (VI. 18.), a 256/2009. (V. 6.), az 550/2009.(X.21.), a 112/2110. (III.3.), a 74/2012. (II. 15.) Kt, a 490/2012. (XII.5.)Kt határozatával módosított. 11. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott helyettese. Záradék: Képviselő-testülete a 138/1994. (IV. 19.) Kt. határozattal hagyta jóvá, amelyet a 487/1997. (IX. 23.), a 118/1998. (III. 10.), a 962/2001. (IX.18.), a 426/2005. (VI. 7.), a 26/2008. (I. 23.), a 334/2008. (VI. 18.), a 256/2009. (V. 6.), az 550/2009.(X.2L), a 112/2110. (III.3.), a 74/2012. (II. 15.) Kt., a 490/2012. (XII.5.)Kt határozatával módosított. Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: március 1. Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2IH-2i deeentber-34? Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: január 1. Budapest, február 20. Budapest, 2012 Budapest, 2013