4. Gazdasági események számvitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gazdasági események számvitele"

Átírás

1 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák A. Befektetett eszközök 1. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 11. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 113. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 115. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 351. Immateriális javakra adott előleg 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 117. (X) Immateriális javak értékhelyesbítése 118. (X) Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 119. (X) Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök xx8., xx9. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Műszaki berendezések, gépek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14. Egyéb felszerelések, gépek 4. Tenyészállatok 15. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 16. Beruházások, Felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 352. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 127., 137., 147., 157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök xx9. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 172. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök 177. Részesedések értékhelyesbítése értékhelyesbítése Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 1

2 Számviteli tétel fogalma, definiciója Mérlegbeni helye Csoportosítása, elemei eltérések más tételektől Bekerülési értéke Növekedés csökkenés, gazdasági események Mérlegkészítéskori érték korrekciója Eredményhatás, Eredménykimutatásban való megjelenése, Érintett eredménykategóriák Kiegészítő mellékletben való részletezése Gazdasági események, számlaösszefüggések Befektetett eszközök (Számv. tv ) Fogalma, tartalma Tagolása, csoportosítása Mérlegbeni helye, értéke (nettó, értékhelyesbítés) Számlakeret-tükörbeni részletezése, értéke (bruttó, terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés - visszaírás, értékhelyesbítés) Beruházás, Felújítás, Aktiválás (Eszközök közé bekerülés) Évközi állományváltozások, növekedések, csökkenések (gazdasági események) Mérlegkészítéskori értékelés Eredménykimutatással való kapcsolat Specialitások Ingatlan elszámolás Értékcsökkenés Apportból bekerülés, apportba adás (ÁFA) Befektetett eszközök értékesítése (egyéb bevétel) Térítés nélküli átvétel, átadás (érték, ÁFA, rendkivüli bevétel - időbeli elhatárolás - értékcsökkenés) Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök értékelése, értékkategóriái Bruttó érték (Bekerülési, beszerzési, előállítási é.) Piaci ár (3) Nettó érték Piaci ár (2) Piaci ár (1) Maradványérték 0 + Felújítás, hozzáírás T. értékcsökkenés + Értékhelyesbítés (3) Écs. tovább nincs Terven felüli értékcs. (1) + Terven felüli écs. visszaírása (2) 2 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

3 Tárgyi eszközök állományváltozása (ez szerepelt mintaként az értékelésben is) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Beruházás (saját kivitelezés) Pénzügyi lízingként vásárlás Apportként átvétel Követelés fejében átvétel Térítés nélküli átvétel Ajándékként és hagyatékként átvétel Leltári többletek Fellelt többlet Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Csökkenés Értékesítés Részleges vagy végleges selejtezés Apportba átadás Kötelezettségre átadás (értékesítés) Térítés nélküli átadás Ajándékként és hagyatékként átadás Leltári hiányok Rendeltetés megváltozási átsorolás Tenyészállat átsorolása készletbe Tévesen a tárgyi eszközök között nyilvántartásból helyesbítés Már üzembe helyezetten beruházás Felújítás Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Tárgyi eszközök állományváltozásának értékelése Állományváltozás Értéke (állományba vételkor) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Beruházás (saját kivitelezés) Előállítási költség Pénzügyi lízingként vásárlás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Apportként átvétel Apport értéken Részesedés megszűnésekor - Tőke leszállítás Piaci érték (tartalmilag adásvétel) - Megszűnés Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Követelés fejében átvétel Csődegyezség, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvétel Átadó könyv szerinti értéke, de max. a piaci ár Ajándékként és hagyatékként átvétel Piaci érték Leltári többletek Piaci érték Fellelt többlet Piaci érték Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Értékvesztés visszaírása Piaci érték könyv szerinti érték (max. a terven felüli értékcsökkenés) Értékhelyesbítés Piaci érték könyv szerinti érték (- értékvesztés visszaírása) Már üzembe helyezetten beruházás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Felújítás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 3

4 "Tárgyi eszközgazdálkodás" N A P L Ó Ssz. Tartozik Követel Szöveg T K 1.a Beruházás 455. Beruh. Tárgyi eszköz vásárlása Száll. 1.b T. eszk Beruh. Tárgyi eszköz beszerzés levonható lev. ÁFA Száll ÁFA 2.a Beruh Bankszámla Tárgyi eszköz beszerzés átutalása Száll. 2.b Bankszámlszámolás 468. ÁFA el- Beruházás levonható ÁFA átutalása Tárgyi 161. Beruházás Beruházás üzembe helyezése eszköz (Aktíválása) Érték csökk. leír T. eszk. értékcs. Tárgyi eszköz értékcsökkenése (6) Tárgyi eszköz 384. Bankszámla 455. Beruházási szállítók b a a a b Tárgyi eszk. értékcsökk T. eszk. levonható ÁFA b Beruházás 57. Értékcsökkenési leírás 468. ÁFA elszámolás 1.a b Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

5 Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Bruttó érték: 1200 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év, Maradványérték: 200 e Ft. IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Bruttó érték alapján 1. LINEÁRIS leírás 2. DEGRESSZÍV leírás 3. DEGRESSZÍV leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon évek száma összege, a különbség állandó Leírási kulcs: 1:6 Szorzók: =21 16,7% 1,6; 1,3; 1,1 6/21; 5/21; 4/21 0,9; 0,7; 0,4 3/21; 2/21; 1/21 Halm. Nettó Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték 1 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Nettó érték alapján 4. DEGRESSZÍV leírás 5. KOMBINÁLT eljárás állandó kulcs Leírási kulcs: 1 M n B M: maradvány érték B: bruttó érték n: évek száma Leírás: N i Kulcs 100 szorzószámok szabadon 1-4 év: degresszív, nettó érték állandó kulcs 5-6 év: lineáris, bruttó érték állandó kulcs NEM Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort. érték Év % Écs. amort. érték , , Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 5

6 Bruttó érték: 1000 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS LEÍRÁS Tény écs.: teljesítés szerint Bruttó érték alapján Nettó érték alapján 6. TELJESÍTMÉNY a. leírás 7. LETERMELÉS a. leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon Tervezett teljesítmény: (üzemóra; tkm) 1000 Telj. egységre: Év Terv. Telj Écs Halm. amort Nettó érték Ni: nettó érték i-edik év elején Xi: vagyon az i-edik év elején Yi: letermelés i-edik évben Écs.i: Ni x Yi / Xi Felmért vagyon: X1=500; X4=300; X6=100 Term Halm. Nettó Év menny Écs. amort. érték KOMBINÁLT ELJÁRÁS IDŐ és TELJESÍTMÉNY alapján ABSZOLÚT (meghatározott) ÉRTÉK LEÍRÁSA Bruttó érték alapján 8. ABSZOLÚT érték leírás 9. TERVEN FELÜLI leírás 10. KOMBINÁLT leírás 100 eft alatt teljes érték Alapeljárás: lineáris Időarányosan: 60% 1 év alatt Bruttó érték változás is a 3. év Teljesítmény arányosnál a degresszivitási követelmény végén 801 eft-ra terv: 800 (100; 120; 150; 150; 150; 130) Tény az utolsó két évben: 100; 100 Év Écs Halm. Nettó amort érték Év % 16,7 16,7 16,7 T.F. 12,5 12,5 12,5 Écs Halm. amort Nettó Idő Telj. Halm. Nettó érték Év arány arány amort ö Tényl. TF Selejtez. Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

7 Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke e Ft Hitel értéke e F., 3 évi türelmi időre, egyösszegű visszafizetésre, 12%-os kamatra Megnevezés 1 2 Évek Összesen Kamat Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével Ft Évek Kam at Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke eft. Hitel értéke eft., 3 évi türelmi időre, Megnevezés Évek Összesen Javítás Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével 3 millió Ft Évek Javítás Értékcsökkenés Összes Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 7

8 Tárgyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással (Összes költség) való kapcsolata Mozgások megnevezése Értékelés (mozgáskor) Hozam (91-94) Költség (5, 81-84) Egyéb bevétel (96) - ráfordítás (86) Pénzügyi bevétel (97) - ráfordítás (87) Rendkívüli bevétel (98) - ráfordítás (88) Vásárlás Beszerzési ár NINCS (1) Előállítás Előállítási R = H költség Apport Társ. szerz. NINCS (1) érték Piaci ár (Átad.kvszé.) behozatal Térítés nélküli átvétel Értéknöv. hozzáírás saját teljesítm. Előállítási költség R = H NINCS (1) idegen telj. Beszerzési ár NINCS Többlet Piaci ár NINCS (1) Terv szerinti Költség écs. Terven felüli Ráfordítás écs. Visszaírás Bevétel (R. csökken) Értékhelyesbítés Piaci ár NINCS NINCS NINCS NINCS Értékesítés Apport bevitel Térítés nélküli átad. Káresemény Hiány Könyv sz. nettó é. Társ. szerz. érték Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. H - R R - H Ráfordítás Megjegyzések: R - Előállítási költség, ráfordítás H - Aktivált saját teljesítmény, hozam (1) Saját üzembeállítás, szállítás költsége lehet, de ez is SEE (tehát R = H) H - R R (+ ÁFA) 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

9 Immateriális javak értékváltozása Időkorlát a terv Terven felüli Terven felüli Megnevezés szerinti leírásnál 119 értékcsökkenés 118 értékcsökkenés visszaírása 118 Értékhelyesbítés Alapítás, 5 év vagy átszervezés annál kevesebb NINCS t.f. écs Nincs Nincs 112. Kísérleti 5 év vagy fejlesztés annál kevesebb LEHET LEHET NINCS 113. Vagyoni értékű jogok LEHET LEHET LEHET 114. Szellemi termékek LEHET LEHET LEHET 115. Üzleti vagy cégérték NINCS t.f. écs NINCS NINCS 351. Immateriális javakra adott előleg 5 év vagy annál több NINCS ÉCS Értékvesztés LEHET Értékvesztés visszaírása LEHET NINCS Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 9

10 Kapcsolt vállalkozás Részesedési viszonyú vállalkozás Egyéb vállalkozás Befektetett pénzügyi eszközök és forgóeszköz értékpapírok Befektetett pénzügyi eszköz A.III. Forgóeszköz értékpapír B.III. Tulajdonviszony Hitelviszony Adott kölcsön Bankbetét Tulajdonviszony Hitelviszony Részesedés Kötvényfélféle Kötvény- Részesedés (1) (6) (2) (1) (4) (3) (6) (4) (2) (4) (3) (6) (5) (5) (2) (4) (3) Saját r. -ü. Megnevezés Részvény Kötvény Forint Forint Részvény Kötvény Hozam Üzletrész Vagy. betét Államkötvény Diszkont ért. papír Egyéb Deviza Deviza Üzletrész Egyéb Pénzügyi. lízing Vagy. betét Saját részvény, üzletrész Osztalék Kamat Kamat Kamat Osztalék Kamat Értékelés Árf. nyereség Árf. nyereség Befolyásolás Befolyásolás Árf. nyereség (Befolyásolás) Árf. nyereség Kiinduló érték Korrekció Beszerzési érték Beszerzési érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Értékvesztés x x x x x Értékvesztés visszaírása Értékhelyesbítés Év végi árfolyam x x x x x x x x x x 10 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

11 Mozgások megnevezése Befektetett pénzügyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással való kapcsolata Értékelés (mozgáskor) Tulajdoni viszony Hitel viszony Értékesít. árfolyam nyeresége - vesztesége Pénzügyi egyéb bevétel - ráfordítás Kölcsön Bankbetét Rendkívüli bevétel - ráfordítás Jegyzés Bekerülési X X érték Apport Társ. szerz. X X behozatal érték Kihelyezés Kihelyezési x x - érték Vásárlás Beszerzési ár X X - Térítés nélküli Átadó kv.é. x x 989 átvétel (P.ár) Többlet Piaci ár x x x 989 Értékvesztés Piaci ár x X x 874 Visszaírás Piaci ár x X x (874) Értékhelyesbítés Piaci ár X Értékesítés Könyv sz. x X 87A - 97A nettó é. Apport Társ. szerz. x X bevitel érték Törlesztés Átutalt összeg x x Térítés nélküli Könyv sz. x X x 889 áta. nettó é. Káres. Könyv sz. x X x x 878 Hit.veszt. nettó é. Hiány Könyv sz. x X x x 878 nettó é. Elengedett Könyv sz. 889 nettó é. Megjegyzések: 97A = A = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 11

12 Befektetett pénzügyi eszközök és Forgóeszköz értékpapírok mozgásainak értékelése Bef. Pü e. 3. elsz. szla 3. Köv. Pe. 3. AIE 3. Értpap. 4. PIE 8. Ráford. 9. Hozam 1. B. részesed értékesítése 1.a. Könyv sz. 17 3E érték kivez. 1.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 1.c. Különbözet 3E 871 (veszteség) 1.d. Különbözet 3E 972 (nyereség) 2. B. hit. v. kamat, árf. ny. - v. 2.a. Könyv sz. 18 3E érték kivez. 2.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 2.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 973 árban l. kamat 2.e. Különbözet 3E 877 (veszteség) 2.f. Különbözet 3E 973 (nyereség) 3. F. e. pü. e. egyéb bev.- ráf. 3.a. Könyv sz. 3E 37 érték kivez. 3.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 3.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 974 árban l. kamat 3.e.1. Különbözet 3E 875 (veszteség) 3.e.2. Különbözet (veszteség) 3.f. Különbözet 3E 975 (nyereség) 3.g. Bef jegy 3E 873 bev real v. 4.a. Forg. hit.v ért. p. kam. 4.b. Névérték Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

13 alatt vas. IE (nyer.) Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 13

14 Tulajdonviszony, részesedések Megnevezés osztalék érték. árf. nyer.- veszt. Eredménykimutatás Befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés A.III osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp. A.III.4-6. kamata 973 értékesítési árban 973 lévő kamat értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Pénzügyi eszközök elszámolása Befekt. pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Egyéb forgó pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Pénzügyi műveletek egyéb bevétel - értékveszt. ráfordítás visszaírás Forgóeszközök, pénzügyi eszk. tulajdoni részesedés B.III.1-3. osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp., B.III.4 kamata 974 értékesítési árban lévő kamat 974 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolása (Névérték 100) Vásárlás Névérték alatt Névértéken Névérték felett Bekerülési érték T181- K38, 94 T181- K T181- K Vételárban kamat T973 - K38 1 T973 - K38 1 T973 - K38 1 Árf. kül IEH (3 év) T391 K T877 K482 2 Eladásárban kamat T366 K973 2 T366 K973 2 T366 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K T366 K181, 100 T366 K IEH feloldása T977 K T482 K877 2 Eladási ár T38 K T38 K T38 K366, Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

15 Árfolyam különbözet T366 K973 4 T871 K366 2 T871 K366 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 15

16 Diszkont kincstárjegy kamata (Névérték 100 lejáratkor fizetik) Kibocsátáskori beszerzési ár T184 K38 96 Árf. kül IEH (2 év) T391 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K IEH felodása T973 K391 2 Eladási ár T38 K Árfolyam különbözet T366 K973 4 Eszközök és források csoportosaz értékelés szempontjából Nagy Katalin, Pm SZAKMA 2004 Nem pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Mérlegbeni Tárgyi eszközök* Saját tőke Bekerülési érték Immateriális javak * Céltartalék (BEKÉ) Aktív időbeli elhatárolásosok Aktív időbeli elhatárolá- (*esetleg mérlegkészítési piaci érték) Nem szerződéses követelézettség Nem szerződéses kötele- Lejáratig tartott pénzügyi Egyéb pénzügyi kötelezettség Bekerülési érték eszközök (BEKÉ) Saját jogon keletkezett követelés Értékesíthető pénzügyi - Vegyes értékelés eszközök (VÉ és BEKÉ) Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Mérlegen kívüli Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli követelés Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Lejáratig tartott pénzügyi eszközök Egyéb pénzügyi kötelezettség Pénzügyi eszközök valós értéken történő értékelése (Befektetett PÜE) (Forgóeszköz) Tulajdoni részesedések Hitelviszonyt megtestesítő Értékesíthető PÜE Kereskedelmi célú PÜE Értékelési tartalék (+) Pénzügyi bevétel-kiadás (+-) Lejáratig tartott PÜE (N) - Gazdálkodó által keletkezetett kölcsön, más követelés (N) Bankbetét Készpénz 16 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

17 Kötelezettségek 4.2. Forgóeszközök számvitele Kereskedési célú egyéb PÜ Kötelezettségek Forgóeszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák B. Forgóeszközök 2. Készletek 3. Követelések, Pénzügyi eszközök, AIE I. Készletek 2. Készletek xx8., xx9. 1. Anyagok Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 25. Késztermékek 5. Áruk Áruk 26. Kereskedelmi áruk 27. Közvetített szolgáltatások 28. Betétdíjas göngyölegek 6. Készletekre adott előlegek 353. Készletekre adott előlegek II. Követelések 3. Követelések, 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 34. Váltókövetelések 35. Adott előlegek Egyéb követelések 36. Egyéb követelések III. Értékpapírok 37. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 372. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 373. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 38. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 381. Pénztár 383. Csekkek 2. Bankbetétek 38. (Bankbetétek) Betétszámlák C. Aktív időbeli elhatárolások 39. Aktív időbeli elhatárolás 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 393. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 17

18 Számviteli rendszerek könyvvezetésének bemutatása Könyvvezetés Készlet Készlet elszámolás Eredménykimutatás módja év közben Költségelszámolás Összköltség Forgalmi k. 1. csak 5. szlao Nincs - Van Tényleges bekerülés I. III. Elszámoló ár 2. Elsődleges 5. Nincs - Van Tényleges bekerülés II. IV. Elszámoló ár 3. Elsődleges 6-7. Nincs - Van Tényleges bekerülés V. Elszámoló ár Készletek értékelése Érték és analitikus nyilvántartás nincs Kötelező leltározás leltár Érték nyilvántartás van, analitikus mennyiségben Leltározás választható Ha igen, eltérések rendezése leltár Utolsó tényleges beszerzési árak visszakeresése FORDULÓNAPI BESZERZÉSI ÁRAS SZÁMÍTOTT ÉRTÉK Érték nyilvántartás van analitika is, mennyiségben és értékben Leltározás választható, ha igen eltérések rendezése NYILVÁNTARTÁSOKBÓL ADÓDÓ TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÉRTÉK Tényleges beszerzési ár FIFO HIFO Folyamatos "CSÚSZTA- TOTT" átlagár Átlagos beszerzési ár ELSZÁMOLÓ ÁR árkülönbözet Korrekció: Értékvesztés figyelembe vétele, ha az ár csökken, visszaírása (az értékvesztésig), ha utána nő. 18 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

19 Példa Nyitó Beszerzés I. Felhaszn. Készlet Beszerz. Rend.áll. Felhaszn. Záró készlet a. b. I. I. II. II. II. készlet Mennyiség Egységár ?? 62 Érték ?? 3720 Készletértékelési eljárások összehasonlítása Nyitó készlet Beszerzés I. a. b. Rendelk. áll I. Felhasználás I. Készlet I. Beszerzés II. Rendelk. áll. II. Felhasználás II. Folyamatos csúsztatott átlagár 20 51= = = = = = = = =4640 (Felhaszn. össz.) 8800 Záró készlet 20 58= 1160 Záró készlet 20 58= 1160 Összehasonlítás eltérés csúsztatott átlaggal Lett B. (2007): Számviteli ismeretek Elszámolóár és árkülönbözet 20 51= = = (1,96%) 80 51= FIFO (first in first out) első be, első ki 20 51= = = = = = = = 60 51= = (13,73%) 80 51= = = [vagy éves ] 20 51= = 1240 [éves+87] 20 51= = 1240 [éves+87] [éves -53] Vagyon kisebb Vagyon nagyobb Felhaszn. több Felhaszn. kevesebb Eredmény kisebb Eredmény nagyobb Áremelkedésnél FELÉRTÉKEL, de nem a tényleges beszerzés fölé 19

20 Példa Anyaggazdálkodás Nyitókészletérték: Ft A anyag db á: 20 Ft/db B anyag 200 db á: 300 Ft/db Nyitó anyagárkülönbözet: Ft Vásárlás: A anyag db á: 22 Ft/db Különköltség: 500 Ft B anyag 300 db á: 310 Ft/db Különköltség: 1500 Ft Felhasználás: 6... K.hely A anyag 1000 db; B anyag 100 db 7... K.viselő A anyag 3000 db; B anyag 100 db Könyvelje el a gazdasági eseményeket naplóban és főkönyvben! Napló Kelet Érték összeg S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tartozik Követel 1. a Anyagárkülönb Szállítók a Anyagárkülönb Pénztár a. 21(A) Anyag 228. Anyagárkülönb b Anyagárkülönb Szállítók b Anyagárkülönb Pénztár b. 21(B) Anyag 228. Anyagárkülönb a. 6.. (K.hely) 21(A) Anyag b. 6.. (K.hely) 21(B) Anyag a. 7.. (K.viselő) 21(A) Anyag b. 7.. (K.viselő) 21(B) Anyag Anyagárkülönbözet (%) = 228. egyenlege = 21. Tart. össz (nyitó + gyarapodás) 100 = 6% Felhasználásra jutó Anyagköltség Anyagárkülönbözet % = anyagárkülönbözet 100 = 6. K.hely: = % % = K.viselő: = = a (K.hely) 228. Anyagárkülönb b (K.viselő) 228. Anyagárkülönb Költségnem elszámolás Anyagköltség 59. K. nem ellenszla Anyagköltség 59. Knem ellenszla Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

21 Főkönyv 21. (A) Anyag 381. Pénztár 6... K.hely Ny a a a a a b b (B) Anyag 454. Szállítók 7... K.viselő Ny b a a b b b b Anyagárkülönbözet 51. Anyag k. 59. K.nem ellen szla Ny a a b a b b E Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 21

22 Készletek állományváltozásának könyvvitele, csak 5. számlaosztály 1. Évközi készletnyilvántartás nincs 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1.NyE NyE ZE 4. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Anyag költség 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Nyítás átvez. költségk Készlet 51. Anyag költség Záró készl. költs..csök. 2. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántart. ár a beszerzési költség 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1. NyE S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Készlet 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Anyag felhasználás 3. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any. árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m. szla Nyító egyenleg 1.b Készleté. kül Nyitó m. szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté. kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté. kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté. kül. 51. Anyag költség Készletérték kül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté. kül. Készletérték kül. átvez 22 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

23 Készletek értékének nyilvántartása elszámoló árral Mennyiség Elszámoló ár Készletérték 21 Készletért. elsz. áron Értékkülönbözet Készlet összesen Vásárolt készletek. Folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any.árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté.kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté.kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté.kül. 51. Anyag költség Készletértékkül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté.kül. Készletértékkül. átvez Saját termelésű készletek. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 71. Termelés költsége 25. Késztermék 258. Készt.ért. kül. 79. Költség-Hozam 81. Érték. elsz. önk 1.a.NyE 1.b.NyE (2.a.) 2.b. (2.b.) 3.a. 3.a. 3.b.* 3.b. * 4.a. 4.a. 4.b.* 4.b.* S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) 2.a. (71. Költségek) (1.,3.,4.) Költségek 2.b. 79. Ktg.-Hozam (71. Költségek) Költség átvezetés 3.a. 25. Késztermék 79. Ktg.-Hozam Késztermék lészletrev. 3.b Készt.ért. kül. 79. Ktg.-Hoz. egy. Készt.ért. kül. elsz. 4.a. 81. Érték. elsz. önk 25. Késztermék Késztermék értékes. 4.b. 81. Érték elsz. önk 258. Készt.ért. kül. Készt.ért. kül. elsz. * - A különbözetnek megfelelően STK érték és költségnövelő vagy csökkentő Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 23

24 A készletek analitikus és szintetikus nyilvántartása, elszámolása Főkönyvi szintetikus nyilvántartás, elszámolás Analitikus nyilvántartás, könyvelés Raktári nyilvántartás Raktár Nyilvántartás Egyeztetés, Ellenőrzés Eszközféleség Cikkcsoport Cikkenként Cikkenként Cikkenként Cikkenként Értékben Értékben Mennyiségben Mennyiségben Mennyiségben X nyilvántartási ár Készletegyeztetés Készletegyeztetés értékben mennyiségben Leltár mennyiségben, minőségben Bizonylatok Könyvelési feladás Készletváltozási bizonylatok Készletváltozás Bolti árukészletek, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 264 Bolti áru fogyasztói 454 Szállítók 814 ELÁBÉ áron (2) 6000 (3) 5000 (1) 4500 (3) 5000 (4) Áru árrése 466 Levonh. ÁFA (1) 3600 (2) 6000 (1) 900 (4) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (5) 5000 (6) 1000 (6) 1000 (5) 5000 S.Sz T K Szöveg T K Árukészlet beszerzése (árrés számlára) ÁFA (beszerzési árra számolva) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogyasztói áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogyasztói áron Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) Értékesítés fogyasztói áras (ÁFÁ-s) bevétele ÁFA (fogyasztói árból számítva) Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesített áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

25 STK boltba kiszállítása, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 251 STK bolti fogy. áron 25 STK 581 STK állományvált. (2) 6000 (3) 5000 (01) 3600 (02) 3600 (02) 3600 (01)3600 (3) 5000 (1)3600 (5) STK árkül., árrése (1) 3600 (2) 6000 (5) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (3) 5000 (4) 1000 (4) 1000 (3) 5000 S.Sz T K Szöveg T K STK készletre vétele STK kiszállítása boltba STK bevételezése 6x (árrés számlára) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogy. 6x áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogy. 5x áron ÁFA (fogyasztói árból számítva) 5x Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) 5x Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesitett áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = 2000 Követelések értelmezése Szűken Tágan Mérleg Szlatükör Szlatükör 1. Követelések (vevők) 311 Követelések (vevők) 2. Követelés kapcs. váll 321 Követelés kapcs. váll 325 Jegyzett, be nem fizetett tőke 3. Követelés rész.v. váll 331 Követelés rész.v. váll 332 Jegyzett, be nem fizetett tőke 4.Váltókövetelések 34 Váltókövetelések 5.Egyéb követelések 35 Előlegek 364 Tartósan adott kölcsönök 384 Bankbetétek 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 25

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben