4. Gazdasági események számvitele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gazdasági események számvitele"

Átírás

1 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák A. Befektetett eszközök 1. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 11. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 113. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 115. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 351. Immateriális javakra adott előleg 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 117. (X) Immateriális javak értékhelyesbítése 118. (X) Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 119. (X) Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök xx8., xx9. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Műszaki berendezések, gépek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14. Egyéb felszerelések, gépek 4. Tenyészállatok 15. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 16. Beruházások, Felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 352. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 127., 137., 147., 157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök xx9. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 172. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök 177. Részesedések értékhelyesbítése értékhelyesbítése Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 1

2 Számviteli tétel fogalma, definiciója Mérlegbeni helye Csoportosítása, elemei eltérések más tételektől Bekerülési értéke Növekedés csökkenés, gazdasági események Mérlegkészítéskori érték korrekciója Eredményhatás, Eredménykimutatásban való megjelenése, Érintett eredménykategóriák Kiegészítő mellékletben való részletezése Gazdasági események, számlaösszefüggések Befektetett eszközök (Számv. tv ) Fogalma, tartalma Tagolása, csoportosítása Mérlegbeni helye, értéke (nettó, értékhelyesbítés) Számlakeret-tükörbeni részletezése, értéke (bruttó, terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés - visszaírás, értékhelyesbítés) Beruházás, Felújítás, Aktiválás (Eszközök közé bekerülés) Évközi állományváltozások, növekedések, csökkenések (gazdasági események) Mérlegkészítéskori értékelés Eredménykimutatással való kapcsolat Specialitások Ingatlan elszámolás Értékcsökkenés Apportból bekerülés, apportba adás (ÁFA) Befektetett eszközök értékesítése (egyéb bevétel) Térítés nélküli átvétel, átadás (érték, ÁFA, rendkivüli bevétel - időbeli elhatárolás - értékcsökkenés) Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök értékelése, értékkategóriái Bruttó érték (Bekerülési, beszerzési, előállítási é.) Piaci ár (3) Nettó érték Piaci ár (2) Piaci ár (1) Maradványérték 0 + Felújítás, hozzáírás T. értékcsökkenés + Értékhelyesbítés (3) Écs. tovább nincs Terven felüli értékcs. (1) + Terven felüli écs. visszaírása (2) 2 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

3 Tárgyi eszközök állományváltozása (ez szerepelt mintaként az értékelésben is) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Beruházás (saját kivitelezés) Pénzügyi lízingként vásárlás Apportként átvétel Követelés fejében átvétel Térítés nélküli átvétel Ajándékként és hagyatékként átvétel Leltári többletek Fellelt többlet Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Csökkenés Értékesítés Részleges vagy végleges selejtezés Apportba átadás Kötelezettségre átadás (értékesítés) Térítés nélküli átadás Ajándékként és hagyatékként átadás Leltári hiányok Rendeltetés megváltozási átsorolás Tenyészállat átsorolása készletbe Tévesen a tárgyi eszközök között nyilvántartásból helyesbítés Már üzembe helyezetten beruházás Felújítás Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Tárgyi eszközök állományváltozásának értékelése Állományváltozás Értéke (állományba vételkor) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Beruházás (saját kivitelezés) Előállítási költség Pénzügyi lízingként vásárlás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Apportként átvétel Apport értéken Részesedés megszűnésekor - Tőke leszállítás Piaci érték (tartalmilag adásvétel) - Megszűnés Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Követelés fejében átvétel Csődegyezség, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvétel Átadó könyv szerinti értéke, de max. a piaci ár Ajándékként és hagyatékként átvétel Piaci érték Leltári többletek Piaci érték Fellelt többlet Piaci érték Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Értékvesztés visszaírása Piaci érték könyv szerinti érték (max. a terven felüli értékcsökkenés) Értékhelyesbítés Piaci érték könyv szerinti érték (- értékvesztés visszaírása) Már üzembe helyezetten beruházás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Felújítás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 3

4 "Tárgyi eszközgazdálkodás" N A P L Ó Ssz. Tartozik Követel Szöveg T K 1.a Beruházás 455. Beruh. Tárgyi eszköz vásárlása Száll. 1.b T. eszk Beruh. Tárgyi eszköz beszerzés levonható lev. ÁFA Száll ÁFA 2.a Beruh Bankszámla Tárgyi eszköz beszerzés átutalása Száll. 2.b Bankszámlszámolás 468. ÁFA el- Beruházás levonható ÁFA átutalása Tárgyi 161. Beruházás Beruházás üzembe helyezése eszköz (Aktíválása) Érték csökk. leír T. eszk. értékcs. Tárgyi eszköz értékcsökkenése (6) Tárgyi eszköz 384. Bankszámla 455. Beruházási szállítók b a a a b Tárgyi eszk. értékcsökk T. eszk. levonható ÁFA b Beruházás 57. Értékcsökkenési leírás 468. ÁFA elszámolás 1.a b Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

5 Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Bruttó érték: 1200 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év, Maradványérték: 200 e Ft. IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Bruttó érték alapján 1. LINEÁRIS leírás 2. DEGRESSZÍV leírás 3. DEGRESSZÍV leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon évek száma összege, a különbség állandó Leírási kulcs: 1:6 Szorzók: =21 16,7% 1,6; 1,3; 1,1 6/21; 5/21; 4/21 0,9; 0,7; 0,4 3/21; 2/21; 1/21 Halm. Nettó Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték 1 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Nettó érték alapján 4. DEGRESSZÍV leírás 5. KOMBINÁLT eljárás állandó kulcs Leírási kulcs: 1 M n B M: maradvány érték B: bruttó érték n: évek száma Leírás: N i Kulcs 100 szorzószámok szabadon 1-4 év: degresszív, nettó érték állandó kulcs 5-6 év: lineáris, bruttó érték állandó kulcs NEM Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort. érték Év % Écs. amort. érték , , Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 5

6 Bruttó érték: 1000 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS LEÍRÁS Tény écs.: teljesítés szerint Bruttó érték alapján Nettó érték alapján 6. TELJESÍTMÉNY a. leírás 7. LETERMELÉS a. leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon Tervezett teljesítmény: (üzemóra; tkm) 1000 Telj. egységre: Év Terv. Telj Écs Halm. amort Nettó érték Ni: nettó érték i-edik év elején Xi: vagyon az i-edik év elején Yi: letermelés i-edik évben Écs.i: Ni x Yi / Xi Felmért vagyon: X1=500; X4=300; X6=100 Term Halm. Nettó Év menny Écs. amort. érték KOMBINÁLT ELJÁRÁS IDŐ és TELJESÍTMÉNY alapján ABSZOLÚT (meghatározott) ÉRTÉK LEÍRÁSA Bruttó érték alapján 8. ABSZOLÚT érték leírás 9. TERVEN FELÜLI leírás 10. KOMBINÁLT leírás 100 eft alatt teljes érték Alapeljárás: lineáris Időarányosan: 60% 1 év alatt Bruttó érték változás is a 3. év Teljesítmény arányosnál a degresszivitási követelmény végén 801 eft-ra terv: 800 (100; 120; 150; 150; 150; 130) Tény az utolsó két évben: 100; 100 Év Écs Halm. Nettó amort érték Év % 16,7 16,7 16,7 T.F. 12,5 12,5 12,5 Écs Halm. amort Nettó Idő Telj. Halm. Nettó érték Év arány arány amort ö Tényl. TF Selejtez. Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

7 Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke e Ft Hitel értéke e F., 3 évi türelmi időre, egyösszegű visszafizetésre, 12%-os kamatra Megnevezés 1 2 Évek Összesen Kamat Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével Ft Évek Kam at Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke eft. Hitel értéke eft., 3 évi türelmi időre, Megnevezés Évek Összesen Javítás Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével 3 millió Ft Évek Javítás Értékcsökkenés Összes Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 7

8 Tárgyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással (Összes költség) való kapcsolata Mozgások megnevezése Értékelés (mozgáskor) Hozam (91-94) Költség (5, 81-84) Egyéb bevétel (96) - ráfordítás (86) Pénzügyi bevétel (97) - ráfordítás (87) Rendkívüli bevétel (98) - ráfordítás (88) Vásárlás Beszerzési ár NINCS (1) Előállítás Előállítási R = H költség Apport Társ. szerz. NINCS (1) érték Piaci ár (Átad.kvszé.) behozatal Térítés nélküli átvétel Értéknöv. hozzáírás saját teljesítm. Előállítási költség R = H NINCS (1) idegen telj. Beszerzési ár NINCS Többlet Piaci ár NINCS (1) Terv szerinti Költség écs. Terven felüli Ráfordítás écs. Visszaírás Bevétel (R. csökken) Értékhelyesbítés Piaci ár NINCS NINCS NINCS NINCS Értékesítés Apport bevitel Térítés nélküli átad. Káresemény Hiány Könyv sz. nettó é. Társ. szerz. érték Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. H - R R - H Ráfordítás Megjegyzések: R - Előállítási költség, ráfordítás H - Aktivált saját teljesítmény, hozam (1) Saját üzembeállítás, szállítás költsége lehet, de ez is SEE (tehát R = H) H - R R (+ ÁFA) 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

9 Immateriális javak értékváltozása Időkorlát a terv Terven felüli Terven felüli Megnevezés szerinti leírásnál 119 értékcsökkenés 118 értékcsökkenés visszaírása 118 Értékhelyesbítés Alapítás, 5 év vagy átszervezés annál kevesebb NINCS t.f. écs Nincs Nincs 112. Kísérleti 5 év vagy fejlesztés annál kevesebb LEHET LEHET NINCS 113. Vagyoni értékű jogok LEHET LEHET LEHET 114. Szellemi termékek LEHET LEHET LEHET 115. Üzleti vagy cégérték NINCS t.f. écs NINCS NINCS 351. Immateriális javakra adott előleg 5 év vagy annál több NINCS ÉCS Értékvesztés LEHET Értékvesztés visszaírása LEHET NINCS Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 9

10 Kapcsolt vállalkozás Részesedési viszonyú vállalkozás Egyéb vállalkozás Befektetett pénzügyi eszközök és forgóeszköz értékpapírok Befektetett pénzügyi eszköz A.III. Forgóeszköz értékpapír B.III. Tulajdonviszony Hitelviszony Adott kölcsön Bankbetét Tulajdonviszony Hitelviszony Részesedés Kötvényfélféle Kötvény- Részesedés (1) (6) (2) (1) (4) (3) (6) (4) (2) (4) (3) (6) (5) (5) (2) (4) (3) Saját r. -ü. Megnevezés Részvény Kötvény Forint Forint Részvény Kötvény Hozam Üzletrész Vagy. betét Államkötvény Diszkont ért. papír Egyéb Deviza Deviza Üzletrész Egyéb Pénzügyi. lízing Vagy. betét Saját részvény, üzletrész Osztalék Kamat Kamat Kamat Osztalék Kamat Értékelés Árf. nyereség Árf. nyereség Befolyásolás Befolyásolás Árf. nyereség (Befolyásolás) Árf. nyereség Kiinduló érték Korrekció Beszerzési érték Beszerzési érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Értékvesztés x x x x x Értékvesztés visszaírása Értékhelyesbítés Év végi árfolyam x x x x x x x x x x 10 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

11 Mozgások megnevezése Befektetett pénzügyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással való kapcsolata Értékelés (mozgáskor) Tulajdoni viszony Hitel viszony Értékesít. árfolyam nyeresége - vesztesége Pénzügyi egyéb bevétel - ráfordítás Kölcsön Bankbetét Rendkívüli bevétel - ráfordítás Jegyzés Bekerülési X X érték Apport Társ. szerz. X X behozatal érték Kihelyezés Kihelyezési x x - érték Vásárlás Beszerzési ár X X - Térítés nélküli Átadó kv.é. x x 989 átvétel (P.ár) Többlet Piaci ár x x x 989 Értékvesztés Piaci ár x X x 874 Visszaírás Piaci ár x X x (874) Értékhelyesbítés Piaci ár X Értékesítés Könyv sz. x X 87A - 97A nettó é. Apport Társ. szerz. x X bevitel érték Törlesztés Átutalt összeg x x Térítés nélküli Könyv sz. x X x 889 áta. nettó é. Káres. Könyv sz. x X x x 878 Hit.veszt. nettó é. Hiány Könyv sz. x X x x 878 nettó é. Elengedett Könyv sz. 889 nettó é. Megjegyzések: 97A = A = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 11

12 Befektetett pénzügyi eszközök és Forgóeszköz értékpapírok mozgásainak értékelése Bef. Pü e. 3. elsz. szla 3. Köv. Pe. 3. AIE 3. Értpap. 4. PIE 8. Ráford. 9. Hozam 1. B. részesed értékesítése 1.a. Könyv sz. 17 3E érték kivez. 1.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 1.c. Különbözet 3E 871 (veszteség) 1.d. Különbözet 3E 972 (nyereség) 2. B. hit. v. kamat, árf. ny. - v. 2.a. Könyv sz. 18 3E érték kivez. 2.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 2.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 973 árban l. kamat 2.e. Különbözet 3E 877 (veszteség) 2.f. Különbözet 3E 973 (nyereség) 3. F. e. pü. e. egyéb bev.- ráf. 3.a. Könyv sz. 3E 37 érték kivez. 3.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 3.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 974 árban l. kamat 3.e.1. Különbözet 3E 875 (veszteség) 3.e.2. Különbözet (veszteség) 3.f. Különbözet 3E 975 (nyereség) 3.g. Bef jegy 3E 873 bev real v. 4.a. Forg. hit.v ért. p. kam. 4.b. Névérték Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

13 alatt vas. IE (nyer.) Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 13

14 Tulajdonviszony, részesedések Megnevezés osztalék érték. árf. nyer.- veszt. Eredménykimutatás Befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés A.III osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp. A.III.4-6. kamata 973 értékesítési árban 973 lévő kamat értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Pénzügyi eszközök elszámolása Befekt. pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Egyéb forgó pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Pénzügyi műveletek egyéb bevétel - értékveszt. ráfordítás visszaírás Forgóeszközök, pénzügyi eszk. tulajdoni részesedés B.III.1-3. osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp., B.III.4 kamata 974 értékesítési árban lévő kamat 974 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolása (Névérték 100) Vásárlás Névérték alatt Névértéken Névérték felett Bekerülési érték T181- K38, 94 T181- K T181- K Vételárban kamat T973 - K38 1 T973 - K38 1 T973 - K38 1 Árf. kül IEH (3 év) T391 K T877 K482 2 Eladásárban kamat T366 K973 2 T366 K973 2 T366 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K T366 K181, 100 T366 K IEH feloldása T977 K T482 K877 2 Eladási ár T38 K T38 K T38 K366, Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

15 Árfolyam különbözet T366 K973 4 T871 K366 2 T871 K366 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 15

16 Diszkont kincstárjegy kamata (Névérték 100 lejáratkor fizetik) Kibocsátáskori beszerzési ár T184 K38 96 Árf. kül IEH (2 év) T391 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K IEH felodása T973 K391 2 Eladási ár T38 K Árfolyam különbözet T366 K973 4 Eszközök és források csoportosaz értékelés szempontjából Nagy Katalin, Pm SZAKMA 2004 Nem pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Mérlegbeni Tárgyi eszközök* Saját tőke Bekerülési érték Immateriális javak * Céltartalék (BEKÉ) Aktív időbeli elhatárolásosok Aktív időbeli elhatárolá- (*esetleg mérlegkészítési piaci érték) Nem szerződéses követelézettség Nem szerződéses kötele- Lejáratig tartott pénzügyi Egyéb pénzügyi kötelezettség Bekerülési érték eszközök (BEKÉ) Saját jogon keletkezett követelés Értékesíthető pénzügyi - Vegyes értékelés eszközök (VÉ és BEKÉ) Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Mérlegen kívüli Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli követelés Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Lejáratig tartott pénzügyi eszközök Egyéb pénzügyi kötelezettség Pénzügyi eszközök valós értéken történő értékelése (Befektetett PÜE) (Forgóeszköz) Tulajdoni részesedések Hitelviszonyt megtestesítő Értékesíthető PÜE Kereskedelmi célú PÜE Értékelési tartalék (+) Pénzügyi bevétel-kiadás (+-) Lejáratig tartott PÜE (N) - Gazdálkodó által keletkezetett kölcsön, más követelés (N) Bankbetét Készpénz 16 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

17 Kötelezettségek 4.2. Forgóeszközök számvitele Kereskedési célú egyéb PÜ Kötelezettségek Forgóeszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák B. Forgóeszközök 2. Készletek 3. Követelések, Pénzügyi eszközök, AIE I. Készletek 2. Készletek xx8., xx9. 1. Anyagok Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 25. Késztermékek 5. Áruk Áruk 26. Kereskedelmi áruk 27. Közvetített szolgáltatások 28. Betétdíjas göngyölegek 6. Készletekre adott előlegek 353. Készletekre adott előlegek II. Követelések 3. Követelések, 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 34. Váltókövetelések 35. Adott előlegek Egyéb követelések 36. Egyéb követelések III. Értékpapírok 37. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 372. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 373. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 38. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 381. Pénztár 383. Csekkek 2. Bankbetétek 38. (Bankbetétek) Betétszámlák C. Aktív időbeli elhatárolások 39. Aktív időbeli elhatárolás 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 393. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 17

18 Számviteli rendszerek könyvvezetésének bemutatása Könyvvezetés Készlet Készlet elszámolás Eredménykimutatás módja év közben Költségelszámolás Összköltség Forgalmi k. 1. csak 5. szlao Nincs - Van Tényleges bekerülés I. III. Elszámoló ár 2. Elsődleges 5. Nincs - Van Tényleges bekerülés II. IV. Elszámoló ár 3. Elsődleges 6-7. Nincs - Van Tényleges bekerülés V. Elszámoló ár Készletek értékelése Érték és analitikus nyilvántartás nincs Kötelező leltározás leltár Érték nyilvántartás van, analitikus mennyiségben Leltározás választható Ha igen, eltérések rendezése leltár Utolsó tényleges beszerzési árak visszakeresése FORDULÓNAPI BESZERZÉSI ÁRAS SZÁMÍTOTT ÉRTÉK Érték nyilvántartás van analitika is, mennyiségben és értékben Leltározás választható, ha igen eltérések rendezése NYILVÁNTARTÁSOKBÓL ADÓDÓ TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÉRTÉK Tényleges beszerzési ár FIFO HIFO Folyamatos "CSÚSZTA- TOTT" átlagár Átlagos beszerzési ár ELSZÁMOLÓ ÁR árkülönbözet Korrekció: Értékvesztés figyelembe vétele, ha az ár csökken, visszaírása (az értékvesztésig), ha utána nő. 18 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

19 Példa Nyitó Beszerzés I. Felhaszn. Készlet Beszerz. Rend.áll. Felhaszn. Záró készlet a. b. I. I. II. II. II. készlet Mennyiség Egységár ?? 62 Érték ?? 3720 Készletértékelési eljárások összehasonlítása Nyitó készlet Beszerzés I. a. b. Rendelk. áll I. Felhasználás I. Készlet I. Beszerzés II. Rendelk. áll. II. Felhasználás II. Folyamatos csúsztatott átlagár 20 51= = = = = = = = =4640 (Felhaszn. össz.) 8800 Záró készlet 20 58= 1160 Záró készlet 20 58= 1160 Összehasonlítás eltérés csúsztatott átlaggal Lett B. (2007): Számviteli ismeretek Elszámolóár és árkülönbözet 20 51= = = (1,96%) 80 51= FIFO (first in first out) első be, első ki 20 51= = = = = = = = 60 51= = (13,73%) 80 51= = = [vagy éves ] 20 51= = 1240 [éves+87] 20 51= = 1240 [éves+87] [éves -53] Vagyon kisebb Vagyon nagyobb Felhaszn. több Felhaszn. kevesebb Eredmény kisebb Eredmény nagyobb Áremelkedésnél FELÉRTÉKEL, de nem a tényleges beszerzés fölé 19

20 Példa Anyaggazdálkodás Nyitókészletérték: Ft A anyag db á: 20 Ft/db B anyag 200 db á: 300 Ft/db Nyitó anyagárkülönbözet: Ft Vásárlás: A anyag db á: 22 Ft/db Különköltség: 500 Ft B anyag 300 db á: 310 Ft/db Különköltség: 1500 Ft Felhasználás: 6... K.hely A anyag 1000 db; B anyag 100 db 7... K.viselő A anyag 3000 db; B anyag 100 db Könyvelje el a gazdasági eseményeket naplóban és főkönyvben! Napló Kelet Érték összeg S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tartozik Követel 1. a Anyagárkülönb Szállítók a Anyagárkülönb Pénztár a. 21(A) Anyag 228. Anyagárkülönb b Anyagárkülönb Szállítók b Anyagárkülönb Pénztár b. 21(B) Anyag 228. Anyagárkülönb a. 6.. (K.hely) 21(A) Anyag b. 6.. (K.hely) 21(B) Anyag a. 7.. (K.viselő) 21(A) Anyag b. 7.. (K.viselő) 21(B) Anyag Anyagárkülönbözet (%) = 228. egyenlege = 21. Tart. össz (nyitó + gyarapodás) 100 = 6% Felhasználásra jutó Anyagköltség Anyagárkülönbözet % = anyagárkülönbözet 100 = 6. K.hely: = % % = K.viselő: = = a (K.hely) 228. Anyagárkülönb b (K.viselő) 228. Anyagárkülönb Költségnem elszámolás Anyagköltség 59. K. nem ellenszla Anyagköltség 59. Knem ellenszla Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

21 Főkönyv 21. (A) Anyag 381. Pénztár 6... K.hely Ny a a a a a b b (B) Anyag 454. Szállítók 7... K.viselő Ny b a a b b b b Anyagárkülönbözet 51. Anyag k. 59. K.nem ellen szla Ny a a b a b b E Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 21

22 Készletek állományváltozásának könyvvitele, csak 5. számlaosztály 1. Évközi készletnyilvántartás nincs 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1.NyE NyE ZE 4. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Anyag költség 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Nyítás átvez. költségk Készlet 51. Anyag költség Záró készl. költs..csök. 2. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántart. ár a beszerzési költség 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1. NyE S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Készlet 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Anyag felhasználás 3. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any. árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m. szla Nyító egyenleg 1.b Készleté. kül Nyitó m. szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté. kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté. kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté. kül. 51. Anyag költség Készletérték kül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté. kül. Készletérték kül. átvez 22 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

23 Készletek értékének nyilvántartása elszámoló árral Mennyiség Elszámoló ár Készletérték 21 Készletért. elsz. áron Értékkülönbözet Készlet összesen Vásárolt készletek. Folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any.árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté.kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté.kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté.kül. 51. Anyag költség Készletértékkül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté.kül. Készletértékkül. átvez Saját termelésű készletek. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 71. Termelés költsége 25. Késztermék 258. Készt.ért. kül. 79. Költség-Hozam 81. Érték. elsz. önk 1.a.NyE 1.b.NyE (2.a.) 2.b. (2.b.) 3.a. 3.a. 3.b.* 3.b. * 4.a. 4.a. 4.b.* 4.b.* S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) 2.a. (71. Költségek) (1.,3.,4.) Költségek 2.b. 79. Ktg.-Hozam (71. Költségek) Költség átvezetés 3.a. 25. Késztermék 79. Ktg.-Hozam Késztermék lészletrev. 3.b Készt.ért. kül. 79. Ktg.-Hoz. egy. Készt.ért. kül. elsz. 4.a. 81. Érték. elsz. önk 25. Késztermék Késztermék értékes. 4.b. 81. Érték elsz. önk 258. Készt.ért. kül. Készt.ért. kül. elsz. * - A különbözetnek megfelelően STK érték és költségnövelő vagy csökkentő Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 23

24 A készletek analitikus és szintetikus nyilvántartása, elszámolása Főkönyvi szintetikus nyilvántartás, elszámolás Analitikus nyilvántartás, könyvelés Raktári nyilvántartás Raktár Nyilvántartás Egyeztetés, Ellenőrzés Eszközféleség Cikkcsoport Cikkenként Cikkenként Cikkenként Cikkenként Értékben Értékben Mennyiségben Mennyiségben Mennyiségben X nyilvántartási ár Készletegyeztetés Készletegyeztetés értékben mennyiségben Leltár mennyiségben, minőségben Bizonylatok Könyvelési feladás Készletváltozási bizonylatok Készletváltozás Bolti árukészletek, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 264 Bolti áru fogyasztói 454 Szállítók 814 ELÁBÉ áron (2) 6000 (3) 5000 (1) 4500 (3) 5000 (4) Áru árrése 466 Levonh. ÁFA (1) 3600 (2) 6000 (1) 900 (4) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (5) 5000 (6) 1000 (6) 1000 (5) 5000 S.Sz T K Szöveg T K Árukészlet beszerzése (árrés számlára) ÁFA (beszerzési árra számolva) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogyasztói áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogyasztói áron Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) Értékesítés fogyasztói áras (ÁFÁ-s) bevétele ÁFA (fogyasztói árból számítva) Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesített áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

25 STK boltba kiszállítása, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 251 STK bolti fogy. áron 25 STK 581 STK állományvált. (2) 6000 (3) 5000 (01) 3600 (02) 3600 (02) 3600 (01)3600 (3) 5000 (1)3600 (5) STK árkül., árrése (1) 3600 (2) 6000 (5) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (3) 5000 (4) 1000 (4) 1000 (3) 5000 S.Sz T K Szöveg T K STK készletre vétele STK kiszállítása boltba STK bevételezése 6x (árrés számlára) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogy. 6x áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogy. 5x áron ÁFA (fogyasztói árból számítva) 5x Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) 5x Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesitett áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = 2000 Követelések értelmezése Szűken Tágan Mérleg Szlatükör Szlatükör 1. Követelések (vevők) 311 Követelések (vevők) 2. Követelés kapcs. váll 321 Követelés kapcs. váll 325 Jegyzett, be nem fizetett tőke 3. Követelés rész.v. váll 331 Követelés rész.v. váll 332 Jegyzett, be nem fizetett tőke 4.Váltókövetelések 34 Váltókövetelések 5.Egyéb követelések 35 Előlegek 364 Tartósan adott kölcsönök 384 Bankbetétek 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 25

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Készletek a mérlegben B I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999]

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999] Copyright NTX-PS Kft. 1992-. http://www.ntx.hu http://www.maxitax.hu 1/9 MAXI-TAX WINPRO - 19.41 (2322) - Könyvviteli Programrendszer: 000000 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben