4. Gazdasági események számvitele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gazdasági események számvitele"

Átírás

1 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák A. Befektetett eszközök 1. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 11. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 113. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 115. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 351. Immateriális javakra adott előleg 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 117. (X) Immateriális javak értékhelyesbítése 118. (X) Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 119. (X) Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök xx8., xx9. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Műszaki berendezések, gépek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14. Egyéb felszerelések, gépek 4. Tenyészállatok 15. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 16. Beruházások, Felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 352. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 127., 137., 147., 157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök xx9. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 172. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök 177. Részesedések értékhelyesbítése értékhelyesbítése Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 1

2 Számviteli tétel fogalma, definiciója Mérlegbeni helye Csoportosítása, elemei eltérések más tételektől Bekerülési értéke Növekedés csökkenés, gazdasági események Mérlegkészítéskori érték korrekciója Eredményhatás, Eredménykimutatásban való megjelenése, Érintett eredménykategóriák Kiegészítő mellékletben való részletezése Gazdasági események, számlaösszefüggések Befektetett eszközök (Számv. tv ) Fogalma, tartalma Tagolása, csoportosítása Mérlegbeni helye, értéke (nettó, értékhelyesbítés) Számlakeret-tükörbeni részletezése, értéke (bruttó, terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés - visszaírás, értékhelyesbítés) Beruházás, Felújítás, Aktiválás (Eszközök közé bekerülés) Évközi állományváltozások, növekedések, csökkenések (gazdasági események) Mérlegkészítéskori értékelés Eredménykimutatással való kapcsolat Specialitások Ingatlan elszámolás Értékcsökkenés Apportból bekerülés, apportba adás (ÁFA) Befektetett eszközök értékesítése (egyéb bevétel) Térítés nélküli átvétel, átadás (érték, ÁFA, rendkivüli bevétel - időbeli elhatárolás - értékcsökkenés) Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök értékelése, értékkategóriái Bruttó érték (Bekerülési, beszerzési, előállítási é.) Piaci ár (3) Nettó érték Piaci ár (2) Piaci ár (1) Maradványérték 0 + Felújítás, hozzáírás T. értékcsökkenés + Értékhelyesbítés (3) Écs. tovább nincs Terven felüli értékcs. (1) + Terven felüli écs. visszaírása (2) 2 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

3 Tárgyi eszközök állományváltozása (ez szerepelt mintaként az értékelésben is) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Beruházás (saját kivitelezés) Pénzügyi lízingként vásárlás Apportként átvétel Követelés fejében átvétel Térítés nélküli átvétel Ajándékként és hagyatékként átvétel Leltári többletek Fellelt többlet Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Csökkenés Értékesítés Részleges vagy végleges selejtezés Apportba átadás Kötelezettségre átadás (értékesítés) Térítés nélküli átadás Ajándékként és hagyatékként átadás Leltári hiányok Rendeltetés megváltozási átsorolás Tenyészállat átsorolása készletbe Tévesen a tárgyi eszközök között nyilvántartásból helyesbítés Már üzembe helyezetten beruházás Felújítás Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Tárgyi eszközök állományváltozásának értékelése Állományváltozás Értéke (állományba vételkor) Növekedés (aktiválás) Beruházás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Beruházás (saját kivitelezés) Előállítási költség Pénzügyi lízingként vásárlás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Apportként átvétel Apport értéken Részesedés megszűnésekor - Tőke leszállítás Piaci érték (tartalmilag adásvétel) - Megszűnés Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Követelés fejében átvétel Csődegyezség, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Térítés nélküli átvétel Átadó könyv szerinti értéke, de max. a piaci ár Ajándékként és hagyatékként átvétel Piaci érték Leltári többletek Piaci érték Fellelt többlet Piaci érték Tenyészállattá átminősítés Tévesen a készletek között nyilvántartásból helyesbítés Értékvesztés visszaírása Piaci érték könyv szerinti érték (max. a terven felüli értékcsökkenés) Értékhelyesbítés Piaci érték könyv szerinti érték (- értékvesztés visszaírása) Már üzembe helyezetten beruházás Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Felújítás (idegen kivitelezés) Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 3

4 "Tárgyi eszközgazdálkodás" N A P L Ó Ssz. Tartozik Követel Szöveg T K 1.a Beruházás 455. Beruh. Tárgyi eszköz vásárlása Száll. 1.b T. eszk Beruh. Tárgyi eszköz beszerzés levonható lev. ÁFA Száll ÁFA 2.a Beruh Bankszámla Tárgyi eszköz beszerzés átutalása Száll. 2.b Bankszámlszámolás 468. ÁFA el- Beruházás levonható ÁFA átutalása Tárgyi 161. Beruházás Beruházás üzembe helyezése eszköz (Aktíválása) Érték csökk. leír T. eszk. értékcs. Tárgyi eszköz értékcsökkenése (6) Tárgyi eszköz 384. Bankszámla 455. Beruházási szállítók b a a a b Tárgyi eszk. értékcsökk T. eszk. levonható ÁFA b Beruházás 57. Értékcsökkenési leírás 468. ÁFA elszámolás 1.a b Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

5 Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Bruttó érték: 1200 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év, Maradványérték: 200 e Ft. IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Bruttó érték alapján 1. LINEÁRIS leírás 2. DEGRESSZÍV leírás 3. DEGRESSZÍV leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon évek száma összege, a különbség állandó Leírási kulcs: 1:6 Szorzók: =21 16,7% 1,6; 1,3; 1,1 6/21; 5/21; 4/21 0,9; 0,7; 0,4 3/21; 2/21; 1/21 Halm. Nettó Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték Év % Écs. amort érték 1 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , IDŐARÁNYOS LEÍRÁS Nettó érték alapján 4. DEGRESSZÍV leírás 5. KOMBINÁLT eljárás állandó kulcs Leírási kulcs: 1 M n B M: maradvány érték B: bruttó érték n: évek száma Leírás: N i Kulcs 100 szorzószámok szabadon 1-4 év: degresszív, nettó érték állandó kulcs 5-6 év: lineáris, bruttó érték állandó kulcs NEM Halm. Nettó Halm. Nettó Év % Écs. amort. érték Év % Écs. amort. érték , , Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 5

6 Bruttó érték: 1000 e Ft; Tervezett gazdasági élettartam: 6 év TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS LEÍRÁS Tény écs.: teljesítés szerint Bruttó érték alapján Nettó érték alapján 6. TELJESÍTMÉNY a. leírás 7. LETERMELÉS a. leírás állandó kulcs szorzószámok szabadon Tervezett teljesítmény: (üzemóra; tkm) 1000 Telj. egységre: Év Terv. Telj Écs Halm. amort Nettó érték Ni: nettó érték i-edik év elején Xi: vagyon az i-edik év elején Yi: letermelés i-edik évben Écs.i: Ni x Yi / Xi Felmért vagyon: X1=500; X4=300; X6=100 Term Halm. Nettó Év menny Écs. amort. érték KOMBINÁLT ELJÁRÁS IDŐ és TELJESÍTMÉNY alapján ABSZOLÚT (meghatározott) ÉRTÉK LEÍRÁSA Bruttó érték alapján 8. ABSZOLÚT érték leírás 9. TERVEN FELÜLI leírás 10. KOMBINÁLT leírás 100 eft alatt teljes érték Alapeljárás: lineáris Időarányosan: 60% 1 év alatt Bruttó érték változás is a 3. év Teljesítmény arányosnál a degresszivitási követelmény végén 801 eft-ra terv: 800 (100; 120; 150; 150; 150; 130) Tény az utolsó két évben: 100; 100 Év Écs Halm. Nettó amort érték Év % 16,7 16,7 16,7 T.F. 12,5 12,5 12,5 Écs Halm. amort Nettó Idő Telj. Halm. Nettó érték Év arány arány amort ö Tényl. TF Selejtez. Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

7 Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke e Ft Hitel értéke e F., 3 évi türelmi időre, egyösszegű visszafizetésre, 12%-os kamatra Megnevezés 1 2 Évek Összesen Kamat Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével Ft Évek Kam at Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés elszámolása az összes ráfordítás figyelembe vételével Eszköz értéke eft. Hitel értéke eft., 3 évi türelmi időre, Megnevezés Évek Összesen Javítás Értékcsökkenés Összes ráfordítás Értékcsökkenés az összes ráfordítás figyelembe vételével 3 millió Ft Évek Javítás Értékcsökkenés Összes Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 7

8 Tárgyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással (Összes költség) való kapcsolata Mozgások megnevezése Értékelés (mozgáskor) Hozam (91-94) Költség (5, 81-84) Egyéb bevétel (96) - ráfordítás (86) Pénzügyi bevétel (97) - ráfordítás (87) Rendkívüli bevétel (98) - ráfordítás (88) Vásárlás Beszerzési ár NINCS (1) Előállítás Előállítási R = H költség Apport Társ. szerz. NINCS (1) érték Piaci ár (Átad.kvszé.) behozatal Térítés nélküli átvétel Értéknöv. hozzáírás saját teljesítm. Előállítási költség R = H NINCS (1) idegen telj. Beszerzési ár NINCS Többlet Piaci ár NINCS (1) Terv szerinti Költség écs. Terven felüli Ráfordítás écs. Visszaírás Bevétel (R. csökken) Értékhelyesbítés Piaci ár NINCS NINCS NINCS NINCS Értékesítés Apport bevitel Térítés nélküli átad. Káresemény Hiány Könyv sz. nettó é. Társ. szerz. érték Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. Könyv sz. nettó é. H - R R - H Ráfordítás Megjegyzések: R - Előállítási költség, ráfordítás H - Aktivált saját teljesítmény, hozam (1) Saját üzembeállítás, szállítás költsége lehet, de ez is SEE (tehát R = H) H - R R (+ ÁFA) 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

9 Immateriális javak értékváltozása Időkorlát a terv Terven felüli Terven felüli Megnevezés szerinti leírásnál 119 értékcsökkenés 118 értékcsökkenés visszaírása 118 Értékhelyesbítés Alapítás, 5 év vagy átszervezés annál kevesebb NINCS t.f. écs Nincs Nincs 112. Kísérleti 5 év vagy fejlesztés annál kevesebb LEHET LEHET NINCS 113. Vagyoni értékű jogok LEHET LEHET LEHET 114. Szellemi termékek LEHET LEHET LEHET 115. Üzleti vagy cégérték NINCS t.f. écs NINCS NINCS 351. Immateriális javakra adott előleg 5 év vagy annál több NINCS ÉCS Értékvesztés LEHET Értékvesztés visszaírása LEHET NINCS Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 9

10 Kapcsolt vállalkozás Részesedési viszonyú vállalkozás Egyéb vállalkozás Befektetett pénzügyi eszközök és forgóeszköz értékpapírok Befektetett pénzügyi eszköz A.III. Forgóeszköz értékpapír B.III. Tulajdonviszony Hitelviszony Adott kölcsön Bankbetét Tulajdonviszony Hitelviszony Részesedés Kötvényfélféle Kötvény- Részesedés (1) (6) (2) (1) (4) (3) (6) (4) (2) (4) (3) (6) (5) (5) (2) (4) (3) Saját r. -ü. Megnevezés Részvény Kötvény Forint Forint Részvény Kötvény Hozam Üzletrész Vagy. betét Államkötvény Diszkont ért. papír Egyéb Deviza Deviza Üzletrész Egyéb Pénzügyi. lízing Vagy. betét Saját részvény, üzletrész Osztalék Kamat Kamat Kamat Osztalék Kamat Értékelés Árf. nyereség Árf. nyereség Befolyásolás Befolyásolás Árf. nyereség (Befolyásolás) Árf. nyereség Kiinduló érték Korrekció Beszerzési érték Beszerzési érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Kihelyezett érték Értékvesztés x x x x x Értékvesztés visszaírása Értékhelyesbítés Év végi árfolyam x x x x x x x x x x 10 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

11 Mozgások megnevezése Befektetett pénzügyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással való kapcsolata Értékelés (mozgáskor) Tulajdoni viszony Hitel viszony Értékesít. árfolyam nyeresége - vesztesége Pénzügyi egyéb bevétel - ráfordítás Kölcsön Bankbetét Rendkívüli bevétel - ráfordítás Jegyzés Bekerülési X X érték Apport Társ. szerz. X X behozatal érték Kihelyezés Kihelyezési x x - érték Vásárlás Beszerzési ár X X - Térítés nélküli Átadó kv.é. x x 989 átvétel (P.ár) Többlet Piaci ár x x x 989 Értékvesztés Piaci ár x X x 874 Visszaírás Piaci ár x X x (874) Értékhelyesbítés Piaci ár X Értékesítés Könyv sz. x X 87A - 97A nettó é. Apport Társ. szerz. x X bevitel érték Törlesztés Átutalt összeg x x Térítés nélküli Könyv sz. x X x 889 áta. nettó é. Káres. Könyv sz. x X x x 878 Hit.veszt. nettó é. Hiány Könyv sz. x X x x 878 nettó é. Elengedett Könyv sz. 889 nettó é. Megjegyzések: 97A = A = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 11

12 Befektetett pénzügyi eszközök és Forgóeszköz értékpapírok mozgásainak értékelése Bef. Pü e. 3. elsz. szla 3. Köv. Pe. 3. AIE 3. Értpap. 4. PIE 8. Ráford. 9. Hozam 1. B. részesed értékesítése 1.a. Könyv sz. 17 3E érték kivez. 1.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 1.c. Különbözet 3E 871 (veszteség) 1.d. Különbözet 3E 972 (nyereség) 2. B. hit. v. kamat, árf. ny. - v. 2.a. Könyv sz. 18 3E érték kivez. 2.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 2.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 973 árban l. kamat 2.e. Különbözet 3E 877 (veszteség) 2.f. Különbözet 3E 973 (nyereség) 3. F. e. pü. e. egyéb bev.- ráf. 3.a. Könyv sz. 3E 37 érték kivez. 3.b. Befektetés 3E 38 értékes. ára 3.c. AIE feloldása d. Értékesítési 3E 974 árban l. kamat 3.e.1. Különbözet 3E 875 (veszteség) 3.e.2. Különbözet (veszteség) 3.f. Különbözet 3E 975 (nyereség) 3.g. Bef jegy 3E 873 bev real v. 4.a. Forg. hit.v ért. p. kam. 4.b. Névérték Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

13 alatt vas. IE (nyer.) Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 13

14 Tulajdonviszony, részesedések Megnevezés osztalék érték. árf. nyer.- veszt. Eredménykimutatás Befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés A.III osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp. A.III.4-6. kamata 973 értékesítési árban 973 lévő kamat értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Pénzügyi eszközök elszámolása Befekt. pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Egyéb forgó pü. eszk. Hitelviszony kamat érték. árf. nyer.- veszt. Pénzügyi műveletek egyéb bevétel - értékveszt. ráfordítás visszaírás Forgóeszközök, pénzügyi eszk. tulajdoni részesedés B.III.1-3. osztaléka 971 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége hitelviszonyt kif. értékp., B.III.4 kamata 974 értékesítési árban lévő kamat 974 értékesítés árfolyam nyereségevesztesége Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolása (Névérték 100) Vásárlás Névérték alatt Névértéken Névérték felett Bekerülési érték T181- K38, 94 T181- K T181- K Vételárban kamat T973 - K38 1 T973 - K38 1 T973 - K38 1 Árf. kül IEH (3 év) T391 K T877 K482 2 Eladásárban kamat T366 K973 2 T366 K973 2 T366 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K T366 K181, 100 T366 K IEH feloldása T977 K T482 K877 2 Eladási ár T38 K T38 K T38 K366, Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

15 Árfolyam különbözet T366 K973 4 T871 K366 2 T871 K366 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 15

16 Diszkont kincstárjegy kamata (Névérték 100 lejáratkor fizetik) Kibocsátáskori beszerzési ár T184 K38 96 Árf. kül IEH (2 év) T391 K973 2 Könyvsz. kivez. T366 K IEH felodása T973 K391 2 Eladási ár T38 K Árfolyam különbözet T366 K973 4 Eszközök és források csoportosaz értékelés szempontjából Nagy Katalin, Pm SZAKMA 2004 Nem pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Pénzügyi instrumentum Mérlegbeni Tárgyi eszközök* Saját tőke Bekerülési érték Immateriális javak * Céltartalék (BEKÉ) Aktív időbeli elhatárolásosok Aktív időbeli elhatárolá- (*esetleg mérlegkészítési piaci érték) Nem szerződéses követelézettség Nem szerződéses kötele- Lejáratig tartott pénzügyi Egyéb pénzügyi kötelezettség Bekerülési érték eszközök (BEKÉ) Saját jogon keletkezett követelés Értékesíthető pénzügyi - Vegyes értékelés eszközök (VÉ és BEKÉ) Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Mérlegen kívüli Kereskedési célú pénzügyi Kereskedési célú pénz- Valós értéken (VÉ) eszközök ügyi kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli követelés Fedezeti ügylet miattimérlegen kívüli kötelezettség Együttesen értékelve az ügylet értékének meghatározásához Lejáratig tartott pénzügyi eszközök Egyéb pénzügyi kötelezettség Pénzügyi eszközök valós értéken történő értékelése (Befektetett PÜE) (Forgóeszköz) Tulajdoni részesedések Hitelviszonyt megtestesítő Értékesíthető PÜE Kereskedelmi célú PÜE Értékelési tartalék (+) Pénzügyi bevétel-kiadás (+-) Lejáratig tartott PÜE (N) - Gazdálkodó által keletkezetett kölcsön, más követelés (N) Bankbetét Készpénz 16 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

17 Kötelezettségek 4.2. Forgóeszközök számvitele Kereskedési célú egyéb PÜ Kötelezettségek Forgóeszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák B. Forgóeszközök 2. Készletek 3. Követelések, Pénzügyi eszközök, AIE I. Készletek 2. Készletek xx8., xx9. 1. Anyagok Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 25. Késztermékek 5. Áruk Áruk 26. Kereskedelmi áruk 27. Közvetített szolgáltatások 28. Betétdíjas göngyölegek 6. Készletekre adott előlegek 353. Készletekre adott előlegek II. Követelések 3. Követelések, 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 34. Váltókövetelések 35. Adott előlegek Egyéb követelések 36. Egyéb követelések III. Értékpapírok 37. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 372. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 373. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 38. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 381. Pénztár 383. Csekkek 2. Bankbetétek 38. (Bankbetétek) Betétszámlák C. Aktív időbeli elhatárolások 39. Aktív időbeli elhatárolás 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 393. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 17

18 Számviteli rendszerek könyvvezetésének bemutatása Könyvvezetés Készlet Készlet elszámolás Eredménykimutatás módja év közben Költségelszámolás Összköltség Forgalmi k. 1. csak 5. szlao Nincs - Van Tényleges bekerülés I. III. Elszámoló ár 2. Elsődleges 5. Nincs - Van Tényleges bekerülés II. IV. Elszámoló ár 3. Elsődleges 6-7. Nincs - Van Tényleges bekerülés V. Elszámoló ár Készletek értékelése Érték és analitikus nyilvántartás nincs Kötelező leltározás leltár Érték nyilvántartás van, analitikus mennyiségben Leltározás választható Ha igen, eltérések rendezése leltár Utolsó tényleges beszerzési árak visszakeresése FORDULÓNAPI BESZERZÉSI ÁRAS SZÁMÍTOTT ÉRTÉK Érték nyilvántartás van analitika is, mennyiségben és értékben Leltározás választható, ha igen eltérések rendezése NYILVÁNTARTÁSOKBÓL ADÓDÓ TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÉRTÉK Tényleges beszerzési ár FIFO HIFO Folyamatos "CSÚSZTA- TOTT" átlagár Átlagos beszerzési ár ELSZÁMOLÓ ÁR árkülönbözet Korrekció: Értékvesztés figyelembe vétele, ha az ár csökken, visszaírása (az értékvesztésig), ha utána nő. 18 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

19 Példa Nyitó Beszerzés I. Felhaszn. Készlet Beszerz. Rend.áll. Felhaszn. Záró készlet a. b. I. I. II. II. II. készlet Mennyiség Egységár ?? 62 Érték ?? 3720 Készletértékelési eljárások összehasonlítása Nyitó készlet Beszerzés I. a. b. Rendelk. áll I. Felhasználás I. Készlet I. Beszerzés II. Rendelk. áll. II. Felhasználás II. Folyamatos csúsztatott átlagár 20 51= = = = = = = = =4640 (Felhaszn. össz.) 8800 Záró készlet 20 58= 1160 Záró készlet 20 58= 1160 Összehasonlítás eltérés csúsztatott átlaggal Lett B. (2007): Számviteli ismeretek Elszámolóár és árkülönbözet 20 51= = = (1,96%) 80 51= FIFO (first in first out) első be, első ki 20 51= = = = = = = = 60 51= = (13,73%) 80 51= = = [vagy éves ] 20 51= = 1240 [éves+87] 20 51= = 1240 [éves+87] [éves -53] Vagyon kisebb Vagyon nagyobb Felhaszn. több Felhaszn. kevesebb Eredmény kisebb Eredmény nagyobb Áremelkedésnél FELÉRTÉKEL, de nem a tényleges beszerzés fölé 19

20 Példa Anyaggazdálkodás Nyitókészletérték: Ft A anyag db á: 20 Ft/db B anyag 200 db á: 300 Ft/db Nyitó anyagárkülönbözet: Ft Vásárlás: A anyag db á: 22 Ft/db Különköltség: 500 Ft B anyag 300 db á: 310 Ft/db Különköltség: 1500 Ft Felhasználás: 6... K.hely A anyag 1000 db; B anyag 100 db 7... K.viselő A anyag 3000 db; B anyag 100 db Könyvelje el a gazdasági eseményeket naplóban és főkönyvben! Napló Kelet Érték összeg S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tartozik Követel 1. a Anyagárkülönb Szállítók a Anyagárkülönb Pénztár a. 21(A) Anyag 228. Anyagárkülönb b Anyagárkülönb Szállítók b Anyagárkülönb Pénztár b. 21(B) Anyag 228. Anyagárkülönb a. 6.. (K.hely) 21(A) Anyag b. 6.. (K.hely) 21(B) Anyag a. 7.. (K.viselő) 21(A) Anyag b. 7.. (K.viselő) 21(B) Anyag Anyagárkülönbözet (%) = 228. egyenlege = 21. Tart. össz (nyitó + gyarapodás) 100 = 6% Felhasználásra jutó Anyagköltség Anyagárkülönbözet % = anyagárkülönbözet 100 = 6. K.hely: = % % = K.viselő: = = a (K.hely) 228. Anyagárkülönb b (K.viselő) 228. Anyagárkülönb Költségnem elszámolás Anyagköltség 59. K. nem ellenszla Anyagköltség 59. Knem ellenszla Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

21 Főkönyv 21. (A) Anyag 381. Pénztár 6... K.hely Ny a a a a a b b (B) Anyag 454. Szállítók 7... K.viselő Ny b a a b b b b Anyagárkülönbözet 51. Anyag k. 59. K.nem ellen szla Ny a a b a b b E Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 21

22 Készletek állományváltozásának könyvvitele, csak 5. számlaosztály 1. Évközi készletnyilvántartás nincs 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1.NyE NyE ZE 4. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Anyag költség 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Nyítás átvez. költségk Készlet 51. Anyag költség Záró készl. költs..csök. 2. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántart. ár a beszerzési költség 21 Anyag 454 Szállító 51 Anyagk. 1. NyE S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg Készlet 454. Szállítók Anyag beszerzés Anyag költség 21. Készlet Anyag felhasználás 3. Év közben folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any. árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m. szla Nyító egyenleg 1.b Készleté. kül Nyitó m. szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté. kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté. kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté. kül. 51. Anyag költség Készletérték kül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté. kül. Készletérték kül. átvez 22 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

23 Készletek értékének nyilvántartása elszámoló árral Mennyiség Elszámoló ár Készletérték 21 Készletért. elsz. áron Értékkülönbözet Készlet összesen Vásárolt készletek. Folyamatos értéknyilvántartás. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 21 Anyag 228 Any.árk. 454 Szállító 51 Anyagk. 1.a.NyE 1.b.NyE a. 5.a. 5.b. 5.b. S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) Készleté.kül Szállítók Anyag besz. (Besz.ár) Készleté.kül. Készletrev. (Nyilvt.ár) Anyag költség 21. Készlet Anyagfelh. (Nyilvt.ár) 5.a Készleté.kül. 51. Anyag költség Készletértékkül. átvez 5.b. 51. Anyag költség 228. Készleté.kül. Készletértékkül. átvez Saját termelésű készletek. Nyilvántartási ár az elszámoló ár 71. Termelés költsége 25. Késztermék 258. Készt.ért. kül. 79. Költség-Hozam 81. Érték. elsz. önk 1.a.NyE 1.b.NyE (2.a.) 2.b. (2.b.) 3.a. 3.a. 3.b.* 3.b. * 4.a. 4.a. 4.b.* 4.b.* S. sz. Tartozik Követel Szöveg Tart. Köv. 1.a. 21. Készlet 491. Nyitó m.szla Nyító egyenleg 1.b Készleté.kül Nyitó m.szla Nyító egyenleg (KÉK) 2.a. (71. Költségek) (1.,3.,4.) Költségek 2.b. 79. Ktg.-Hozam (71. Költségek) Költség átvezetés 3.a. 25. Késztermék 79. Ktg.-Hozam Késztermék lészletrev. 3.b Készt.ért. kül. 79. Ktg.-Hoz. egy. Készt.ért. kül. elsz. 4.a. 81. Érték. elsz. önk 25. Késztermék Késztermék értékes. 4.b. 81. Érték elsz. önk 258. Készt.ért. kül. Készt.ért. kül. elsz. * - A különbözetnek megfelelően STK érték és költségnövelő vagy csökkentő Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 23

24 A készletek analitikus és szintetikus nyilvántartása, elszámolása Főkönyvi szintetikus nyilvántartás, elszámolás Analitikus nyilvántartás, könyvelés Raktári nyilvántartás Raktár Nyilvántartás Egyeztetés, Ellenőrzés Eszközféleség Cikkcsoport Cikkenként Cikkenként Cikkenként Cikkenként Értékben Értékben Mennyiségben Mennyiségben Mennyiségben X nyilvántartási ár Készletegyeztetés Készletegyeztetés értékben mennyiségben Leltár mennyiségben, minőségben Bizonylatok Könyvelési feladás Készletváltozási bizonylatok Készletváltozás Bolti árukészletek, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 264 Bolti áru fogyasztói 454 Szállítók 814 ELÁBÉ áron (2) 6000 (3) 5000 (1) 4500 (3) 5000 (4) Áru árrése 466 Levonh. ÁFA (1) 3600 (2) 6000 (1) 900 (4) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (5) 5000 (6) 1000 (6) 1000 (5) 5000 S.Sz T K Szöveg T K Árukészlet beszerzése (árrés számlára) ÁFA (beszerzési árra számolva) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogyasztói áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogyasztói áron Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) Értékesítés fogyasztói áras (ÁFÁ-s) bevétele ÁFA (fogyasztói árból számítva) Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesített áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

25 STK boltba kiszállítása, kiskereskedelem elszámolása fogyasztói áron 251 STK bolti fogy. áron 25 STK 581 STK állományvált. (2) 6000 (3) 5000 (01) 3600 (02) 3600 (02) 3600 (01)3600 (3) 5000 (1)3600 (5) STK árkül., árrése (1) 3600 (2) 6000 (5) Pénztár 467 Befiz. ÁFA 91 Árbevétel (3) 5000 (4) 1000 (4) 1000 (3) 5000 S.Sz T K Szöveg T K STK készletre vétele STK kiszállítása boltba STK bevételezése 6x (árrés számlára) Bolti készletrevétel ÁFÁ-s fogy. 6x áron Bolti értékesítés ÁFÁ-s fogy. 5x áron ÁFA (fogyasztói árból számítva) 5x Értékesítésre jutó árrés (ÁFÁ-s) 5x Árrés % = Árrés számla egyenlege (árrés) * *100 = Fogyasztói áras (ÁFÁ-s) ár 6000 = 40% Értékesítés árrése = Értékesitett áru (Fogy ár) * Árrés % = 5000 * 0,40 = 2000 Követelések értelmezése Szűken Tágan Mérleg Szlatükör Szlatükör 1. Követelések (vevők) 311 Követelések (vevők) 2. Követelés kapcs. váll 321 Követelés kapcs. váll 325 Jegyzett, be nem fizetett tőke 3. Követelés rész.v. váll 331 Követelés rész.v. váll 332 Jegyzett, be nem fizetett tőke 4.Váltókövetelések 34 Váltókövetelések 5.Egyéb követelések 35 Előlegek 364 Tartósan adott kölcsönök 384 Bankbetétek 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 25

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben