T A R T A L O M felépítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M felépítés"

Átírás

1 T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum részletes koncepciója 2002 pdf 3. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója 2002 pdf 4. Andor Csaba Bene Kálmán: DMA Vázlatos kutatási terv, 2009 pdf 5. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé pdf MK30 6. Bene Kálmán: Néhány megjegyzés a pdf MK64 7. Bene Zoltán: Otthon a hálóvilágmindenségben pdf MK66 8. Kokas Károly Tóth Margit: Az ember tragédiája kiállítás MEK 9. NN: Az ember tragédiája a Wikipédia szócikke. A link: 10. Zsiga László Andor Csaba: Save Madách! pdf MK1 A.2. BIBLIOGRÁFIÁK 1. A Temesvári Pelbárt Gimnázium Madách-bibliográfiája. 2. [Balga László gyűjtése] Felvidéki magyar könyvtárak Madách-katalógusai. + INFO Balga fájl Tartalom: Madách Imre - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Akadémiai Könyvtára katalógusa tételei; M. I. - a Losonci Nógrádi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Szlovák Könyvtár portál tételei; M. I. - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Nagykürtösi Honti-nógrádi Könyvtár nyilvántartásai tételei 3. Balogh Géza: Tragédia a színpadon. Recenzió Enyedi Sándor bibliográfiájáról. Criricai Lapok, 2008/ Blaskó Gábor: Madách Imre: Az ET magyar nyelvű kiadásai (6 ) MK67 5. Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) Salgótarján, Balassi B. Megyei Könyvt. Kiadása, Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) MK32 7. Egy angol fordítás válogatott bibliográfiája in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz. Magyar Színházi Intézet, Bp Egy spanyol fordítás válogatott bibliográfiája in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera - Magyar Színházi Intézet, Bp Enyedi Sándor: A Tragédia a színpadon MK Fejér László: Az ET bemutatói MK Kozocsa Sándor összeállítása: Madách Imre: Az ember tragédiája. Műbibliográfia (Előszó: Bódi Györgyné.) MK Madácsy Piroska: Madách-cikkek a Nyugatban /bibliográfia/ 13. Praznovszky Mihály: A fordítások jegyzéke. Petőfi Irodalmi Múzeum. 14. Podmaniczky Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) Német-francia nyelvű bibliográfia, középpontban a Tragédia német recepciójával. (kb. 750 tétel) MK Szücsi József: Madách Imre könyvtára. in: Magyar Könyvszemle, A. Cs.: Az ET fordításai (Praznovszky M. jegyzékének kiegészítése.) MK60 Szinnnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 17. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 18. Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS Madách Imre fejezet. Akadémiai Kiadó Argumentum Kiadó, Bp, Kádár Judit kritikája:: Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS BUKSZ 11. évfolyam, 1. szám (1999. tavasz) A.3. MONOGRÁFIÁK MADÁCH ÉLETMŰVÉRŐL 1. Barta János: Madách Imre. Franklin Társulat, Bp Horváth Károly: Madách Imre Mikszáth Kiadó, Horpács, Kerényi Ferenc: Madách Imre ( ) Kaligramm, Pozsony, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus Magyar Filozófiatört. Könyvtár Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004

2 6. Mezei József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Magvető Könyvkiadó Bp Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete Athenaeum, Bp Riedl Frigyes: Madách. Magyar irod. ritkaságok sorozat. Szerk. Vajthó László. Egyetemi Nyomda, Bp Sőtér István: Álom a történelemről. Madách I. és Az ET. Akadémiai Kiadó, Bp Várkonyi Hildebrand és Balogh Károly: Madách breviárium Danubia kiadása 11. Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája Franklin Társulat, Bp A.3.1 Ismertetések, kritikák a Madách-monográfiákról 1. Andor Csaba: Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus. /recenzió/ in: Pföld, sz. 2. Barta János ism. Halász Gábor: MÖM és Staud Géza: Madách összes levelei c. kiadásairól It Berczik Árpád ism. Barta János: Madách Imre ItK Haraszti Gyula ism. Barta János: Madách Imre It Kántor Lajos: Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága ) ItK sz lamér: Könyv a Tragédia írójáról (Kerényi F. Madách Imre) Szabad Újság, szept Máté Zsuzsanna: Andor Csaba és Bíró Béla Madách-könyvéről Pföld, 2007/ Morvay Győző könyvismertetése: Haraszti Gyula: Madách Imre It füzet Morvay Győző könyvismertetése: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája It füzet N. S. ism. Riedl Frigyes: Madách It Névtelen, ism.: Barta János: Az ismeretlen Madách It Schöpflin Aladár: Voinovich Géza könyve Madáchról Nyugat, Solt Andor könyvismertetése: Madách Imre összes művei ItK füzet Tarján Tamás: Madách-rendezés. Ism. Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész teremtés? A.4. A) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Alexander Bernát Előszava - Madách Imre munkái S. a. r. és bevezetéssel ellátta Alexander B. - Bp., Franklin-Társulat Árpás Károly: Intertextuális röppenések Tények és feltevések. (Madách humoráról) MK66 3. Bárdos József: Madách alkotó módszeréről MK53 4. Barta János: Madách Tk1 5. Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia MK42 6. Csongrádi Béla: A cél voltaképp mi is? Kérdések Madáchról, Madáchtól. Pföld, 1998/ Gergely Gergely: Madách és a nép. In: Tk Hermann István: Madách és a német filozófia. In: Tk Gyulai Pál előszava Madách Imre összes művei kiadásához 6 jpg Athenaeum, Bp Keresztury Dezső: Madách trilógiája a szabadságról Tk1 11. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben MK Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben MK8 13. Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a poeta philosophus Madáchról MK Mezei József: Madách világa I. és II. It /I./ és It /II./ 15. Németh G. Béla: Madách Imre Tk4 16. Németh László: Madáchot olvasva f-e.ofm 17. Takács Menyhért: Madách Imre Kassa, Tóth Sándor: Madách és kora 19. Tóth Sándor: Madách Imre Varga Magdolna: Madách reményei MK Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka It Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka (a tanulmány kézzel írt, hosszabb változata) A.4.B) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL LEXIKONCIKKEK, IRODALOMTÖRTÉNETEK FEJEZETEI 23. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Képes magyar irodalomtörténet. Szerk. Beöthy Zsolt. Athenaeum Bp Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 25. Csűrös Miklós: Madách Imre (+ M. Aladár, M. Gáspár). In: UMIL, Akadémiai Kiadó, Bp II. k Hegedűs Géza: Madách Imre. In: H. G. A magyar irodalom arcképcsarnoka. Trezor Kiadó, Bp Kelecsényi László: Madách Imre. (Lexikoncikk.) In Kulturális Enciklopédia,

3 28. Nemeskürty István: A kétkedés mint a haladás feltétele. (Madách-fejezet) In: A magyar irodalom története, ; Budapest : Akad. K., 1993 II. kötet 29. Németh G. Béla: A Madách-kérdés. In: A magyar irodalom története, Kossuth Könyvkiadó, NN: Madáchok életrajza (Aladár, Gáspár, Imre, Sándor). In: Magyar Életrajzi Lexikon, NN: Pallas Nagy Lexikon Madách Imre szócikke. ~ XI. kötet Közép Magyal Pintér Jenő: Madách Imre. In: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudomámyos rendszerezés. Bp S. Varga Pál: Tömörítvények a Történelem és irónia c. tanulmányhoz. Villanyspenót 34. S. Varga Pál: Történelem és irónia. Villanyspenót 35. Sőtér István: A Világos utáni eszmék és Madách Imre (in: A magyar irodalom története, Akadémiai Kiadó, Bp IV. kötet, ) 36. Szerb Antal: Madách Imre. In: ~ Magyar irodalomtörténet, Magvető kiad A.5. TANULMÁNYKÖTETEK A MADÁCH-ÉLETMŰRŐL A.5.1. A Madách Könyvtár tanulmánykötetei 1. Andor Csaba: Madách-tanulmányok MIT Bp MK59 2. Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak MIT Szeged MK61 3. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán: Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból MIT Szeged MK57 4. Varga Magdolna Körök és koszorúk MIT Szeged MK56 (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon A négy kötet 51 írást tartalmaz.) A.5.2. A Madách Könyvtár szimpóziumkötetei 1. I. Madách Szimpózium Új folyam 1. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 2. II. Madách Szimpózium Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 3. III. Madách Szimpózium Új folyam 5. Szerkesztette: Andor Csaba 4. IV. Madách Szimpózium Új folyam 8. Szerkesztette: Andor Csaba 5. V. Madách Szimpózium Új folyam 11. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 6. I. Fráter Erzsébet Szimpózium Új folyam 15. Szerkesztette: Andor Csaba 7. VI. Madách Szimpózium Új folyam 16. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 8. VII. Madách Szimpózium Új folyam 20. (2000) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 9. II. Fráter Erzsébet Szimpózium. Új folyam 23. Szerkesztette: Andor Csaba 10. VIII. Madách Szimpózium Új folyam 25. (2001) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán 11. IX. Madách Szimpózium Új folyam 27. Szerkesztette: Bene Kálmán 12. X. Madách Szimpózium Új folyam 30. Szerkesztette: Bene Kálmán 13. XI. Madách Szimpózium Új folyam 35. Szerkesztette: Bene Kálmán 14. XII. Madách Szimpózium Új folyam 42. Szerkesztette: Bene Kálmán 15. XIII. Madách Szimpózium Új folyam 48. Szerkesztette: Bene Kálmán 16. XIV. Madách Szimpózium Új folyam 53. Szerkesztette: Bene Kálmán 17. XV. Madách Szimpózium Új folyam 58. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 18. XVI. Madách Szimpózium Új folyam 64. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 19. XVII. Madách Szimpózium Új folyam 66. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 20. XVIII. Madách Szimpózium Új folyam 71. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 21. XIX. Madách Szimpózium Új folyam 76. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 22. XX. Madách Szimpózium Új folyam 78. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 23. Szimpóziumaink tartalomjegyzéke összeáll. Bene Kálmán (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon vagy a Szimpóziumaink tartalomjegyzéke fájlban! A 22 tanulmánykötet 381 írást tartalmaz.) A.5.3. Egyéb tanulmánykötetek 1. Haraszti Gyula: Madách Imre in: Modern Könyvtár sorozat, 128. sz. Athenaeum, Bp (4 tanulmánygyűjtemény 3. része, 50 oldal.) A nagy tanulmány fejezetei: 1. Haraszti Gyula: Világnézet 2. Haraszti Gyula: A nő 3. Haraszti Gyula: A művész 2. Kozma Dezső: Madách Palócföld Könyvek, Salgótarján, 2003 ( A tanulmánykötet 11 tanulmányt tartalmaz: 1. Kozma Dezső: A lélek él e kínos, szent örökség 2. Kozma Dezső: Madách-értelmezések Erdélyben 3. Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei 4. Kozma Dezső: Egy elfeledett Madách-magyarázat (Morvay Győző) 5. Kozma Dezső: Teológiai szemmel (Ravasz László Az ET-ról) 6. Kozma Dezső: Erdélyi magyar tankönyvekben

4 7. Kozma Dezső: Erdélyi színpadokon 8. Kozma Dezső: A Biblia, mint élményforrás 9. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben 10. Kozma Dezső: Fráter Erzsébetről többféleképpen 11. Kozma Dezső: Új könyv Madách életéről (Andor Csaba monográfiája) 3. Máté Zsuzsanna: Megérthető műalkotás. Esztétikatörténeti és befogadás-esztétikai tanulmányok. Lazi Kiadó, Szeged, (A megértendő műalkotás c. III. fejezet 6 tanulmánya) 1. Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách I. Az ET-ban 2. Máté Zsuzsanna: A hermeneutikai aspektusok retoricitása Az ET-ban 3. Máté Zsuzsanna: Mit lehet remélnie Ádámnak? 4. Máté Zsuzsanna: A lírikus Madách ember- és világgyűlöletéről 5. Máté Zsuzsanna: A poézis játéka 6. Máté Zsuzsanna: Egy megértendő Madách-vers 4. Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszéde Árgus Kiadó Vörösmarty Társ., Székesfehérvár, 2002 (Bevezetés + 4 tanulmány) 1. Schéda Mária: A lázadás előtti harmónia és megbomlásának okai 2. Schéda Mária: A lázadó tudat csődjének bizonyítékai Madách lírájában és Az ET-ban 3. Schéda Mária: A halál a nagy lelkek barátja 4. Schéda Mária: Csak tréfa 5. Varga Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L'Harmattan Kiadó Bevezető + a harmadik rész tanulmányai a Madách illusztrációkról. III. Az ember tragédiája illusztráció-sorozatai 1. A Tragédia költői képeinek absztrakciói 2. Buday György metszetei a Tragédiához 3. Kondor Béla Madách-illusztrációi 4. Kass János Tragédia-illusztrációinak szövegreferenciái 5. A változóban felismert állandó: Bálint Endre Tragédia-illusztrációiról 6. Farkas András Tragédia-illusztrációi 6. A Nyugat Madách-emlékszáma, sz. február B. MADÁCH IMRE ÉLETE ÉS KULTUSZA B.1. ÉLETRAJZOK B.1.1. Biográfiák 1. Andor Csaba: A siker éve: 1861 (Illusztrációk külön mappában, Képtár-ban 13 fájl) MK54 2. Andor Csaba: Házasság előtt, válás után. Madách Imre szerelmei. Holnap Kiadó 3. Balogh Károly: Gyermekkorom emlékei MK6 4. Becker Hugó: Madách Imre életrajza. Utószó: Andor Csaba. MK34 5. Gréczi-Zsoldos Enikő: retortán át bocsájtani (Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése) 77 Polár Stúdió Salgótarján Győrffy Miklós ism. Radó György: Madách Imre életrajzi krónika It Nagyné Nemes Györgyi Andor Csaba: Madách Imre rajzai és festményei ( szövegfáj) MK7 8. Radó György-Andor Csaba: Madách Imre életrajzi krónika (2. jav. és bőv. kiadás) MK45 9. Rakodczay Pál: Madách Imre élete és költészete Pozsony, 1901 B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok 1. Andor Csaba: I. Fráter Erzsébet Szimpózium. Nagyvárad jún Pföld, Andor Csaba: A Balassa család utolsó tagjai a magyar irodalomtörténetben MK59 3. Andor Csaba: A Lónyay-levelezés datálásának problémái MK59 4. Andor Csaba: A nagy kolerajárvány Madách életében és föművében MK59 5. Andor Csaba: Ármány és szerelem MK59 6. Andor Csaba: Borkáról, Lujzáról és az anyakönyvekről MK59 7. Andor Csaba: Egy elfelejtett életrajzi forrás: Harsányi Zsolt MK35 8. Andor Csaba: Egy képrejtvény piszkozata és tisztázata MK10 9. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása MK9 10. Andor Csaba: Fráter Erzsébet élete MK3 11. Andor Csaba: Kerényi Ferenc Madách-életrajzáról MK Andor Csaba: Két talány Fráter Erzsébet életében MK Andor Csaba: Ki kicsoda Madách leveleiben? MK30

5 14. Andor Csaba: Ki kicsoda Madách rajzain? Pföld, 1992/ Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? ItK szám Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? MK9 17. Andor Csaba: Ki volt Madách utolsó gyermeke? MK9 18. Andor Csaba: Kiket bújtatott Madách Imre? MK9 19. Andor Csaba: Madách a kékkői várban MK5 20. Andor Csaba: Madách Borkája, sógora unokájának visszaemlékezése szerint MK Andor Csaba: Madách egyetemi évfolyamtársai és tanárai MK8 22. Andor Csaba: Madách és Arany beszélgetéstöredéke MK Andor Csaba: Madách és Arany levelezésének hiányzó darabja MK Andor Csaba: Madách és Lisznyai MK Andor Csaba: Madách Imre és Bagyinszky Borbála MK5 26. Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné MK Andor Csaba: Madách korai szerelmei MK Andor Csaba: Madách Imre mint természetbúvár MK Andor Csaba: Madách Imre ősei MK Andor Csaba: Madách Imre születésnapja MK9 31. Andor Csaba: Miért nem ment el Madách a losonci bálba? MK9 32. Andor Csaba: Mikszáth Kálmán a Fráterekről MK Andor Csaba: Mit miért nem talált Halász Gábor az OSZK-ban? MK Andor Csaba: Újabb anyakönyvi adatok MK Andor Csaba: Utolsó szerelem. Madách és Borka. MK Andor Csaba: Veres Pálné Madách-kritikája MK Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát..." Gondolatok a politikus Madáchról MK8 38. Árpás Károly: Egy régóta hiányzó munka Tt 2002 júl. 39. Árpás Károly: Történelemszemléleti vázlatok MK Baranyi Imre: Madách költői indulásának előzményei. Tk1 41. Bedegi Berill Barbara ism. T. Pataki L. Kit szerettél, Ádám? c. könyvéről Pföld, 2006/ Bérczy Károly: Madách Imre emlékezete (sajtó alá r. Madácsy Piroska és Andor Csaba) MK Berényi Zsuzsanna Ágnes: Madách és a szabadkőművesség MK Bóna Endre: Madách Imre orvosai és érmei között in: Bóna E.: Fény árnyék egészség. Művészet és orvostörténet. Szeged, D. B. ismertetése: Csery-Clauser Mihály: Madách Imre a politikus c. könyvéről It D. Szemző Piroska: Madách Imre néplapterve (3 jpg) ItK sz Fenyő István: Madách és a centralisták ItK szám Gréczi-Zsoldos Enikő: Harsányi Zsolt és Madách-regénye MK Gángó Gábor könyvismertetése: Leblancné Kelemen Mária (szerk.): Újabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből ItK sz Győrffy Miklós: A házasság mint intermezzo lefolyásához MK1 51. Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita It Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita (Egy felfedezés anatómiája) MK8 53. Győrffy Miklós: Talán emígy MK Gyulay Ágost ism.: Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez EPhK Gyulay Ágost: Madách életéből. Urania Magyar Tudományos egyesület. Népszerű tud. felolvasások. Bp Hegedüs Lajos: Lángelmék árnyékában. Madách és Arany. 57. Heinrich Gusztáv: Fráter Erzsébet MK Horváth Károly könyvismertetése: Radó György: Madách Imre ItK sz Hrisovenyi Béla: Szendrey Júlia és keserűi Fráter Erzsébet MK Ismeretlen szerző: Madáchné egyetlen arcképe MK Kamarás Béla: Adalékok Madách Imre Nógrád megyei közszerepléséhez It Kerényi Ferenc: Madách politikusi tevékenysége az újabb kutatások tükrében. In: Tk Kamarás Béla: Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez ItK sz Kerényi Ferenc: Új források a Madách-család történetéhez Tk1 65. Kovács Anna: Madách és különc barátai Pföld 2004, könyvheti különszám 66. Kozma Dezső: Fráter Erzsébet a Madách-értelmezésekben MK Krizsán László: 48 Madácha - Madách 48-a MK2 68. Krizsán László: Madách második negyvennyolca MK8 69. Lovassy Andor: Éva temetése MK M. V. ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő It

6 71. Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly ItK szám Madácsy Piroska: Újabb adalékok Bérczyről és Madáchról MK Mitrovics Gyula könyvismertetése: Balogh Károly: Madách Imre otthona ItK füzet Mohácsi Jenő: Fráter Erzsi Nagyváradon MK Mohácsi Jenő: Lidércke nyomában MK Nagy Ervinné:.Gondolatok egy Madách-karikatúráról..Pföld 1992/ Nagy Ervinné: Madách Imre rajzmestere MK2 78. Nagy Miklós: Madách és Bérczy Károly ItK szám Palágyi Menyhért: Fráter Erzsébet MK Palágyi Menyhért: Madách Imre neje MK Perédy György: Te csak olyan légy a házamban, mint egy virágszál MK Perédy György: Hol nyugszik Madách Imréné? MK Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya Napút, március 84. Praznovszky Mihály: Lelkem jobb fele. Szontágh Pál, Madách barátja. In: Tk l. 85. Praznovszky Mihály: Madách publikálási törekvései. In: Tk l. 86. Praznovszky Mihály: Nógrád megye az 1840-es években. In: Tk l. 87. Praznovszky Mihály: Madách és a nógrádi köznemesi társadalom között In: Tk Praznovszky Mihály: Az évi követválasztások Nógrádban. In: Tk Radó György: Madách Imre ősei MK2 90. Sarlay Soma: Madách Imre nagyatyjáról ItK sz Schöpflin Aladár: Balogh Károly Madách könyve. Ism. Nyugat, sz. 92. Szabad György: Madách Politikai hitvallása ItK szám Szabó Béla: Madách Imre politikai tevékenysége Nógrád megyében Tk1 94. Szüts Dezső: Hol van Madách Imréné sírja? MK T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? MK T. Pataki László: Makacskodó Madách rejtélyek Pföld, sz T. Pataki László: Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben MK Tarjányi Eszter: Madách Imre három orvosa MK1 99. Tolnai Vilmos ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő EPhK Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben FK Végh Ferenc:: Madách piarista novicius? ItK szám Vitál Anna: Gyenge testben erős lélek. (Madách betegségéről) in: Vasárnap.com, aug Wallentiny Dezső: Az élők a halottakról MK Wurzbach, dr. Constant von: Biographisches Lexikon des Kaisertums Össterreich, 16. Teil, Madách-szócikkek. Wien, Zólyomi József: Tanúvallomások a Madách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról MK1 B.2. LEVELEK B.2. Madách Imre levelezése 1. Madách Imre összes levelei. I. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp Madách Imre összes levelei. II. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp B.2.1. Madách Imre levelei B.2.1. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Egy Madách-levél utalásai MK48 2. Andor Csaba: Egy verses levél három változata MK66 3. Andor Csaba: Madách I. levele Horváth Eleknek MK9 4. Andor Csaba: Madách Imre különös levélváltása Lónyay Menyhérttel MK9 5. Andor Csaba: Madách Imre levele Frenyó Nándornak MK9 6. Böszörményi István: Egy Madách-levél háttere MK66 7. Győrffy Miklós: Madách kiadatlan levelei It Kéky Lajos: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK füzet Kerényi Ferenc: Madách Imre ismeretlen levelei ItK szám Kőhegyi Mihály: Két ismeretlen Madách-levél ItK szám Morvay Győző ism. Vajthó László: Madách Imre levelezéséből It Rusvay Tibor: Madách Hírlelője It Szabó József: Madách Hírlelője It Szilágyi Ferenc: Elfeledett magyar írólevelek II. (Madách levele Pákh A.-hez) It Szilágyi Sándor: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz ItK füzet

7 B.2.1. B) Kéziratok 1. Kézirat MADÁCH IMRE Dessewffy Jóbhoz (4 jpg) 2. Kézirat MADÁCH IMRE levele Erdélyi Jánoshoz (3 tif fájl) 3. Kézirat MADÁCH IMRE Fekete Lászlóhoz (10 jpg) 4. A) Kézirat MADÁCH IMRE levelei édesanyjához, Majthényi Annához (76 jpg) 5. B) Kézirat Javított változat. Madách Imre levelei édesanyjához, Majthényi Annához (90 jpg) 6. Kézirat MADÁCH IMRE Gyulai Pálhoz (4 jpg) 7. Kézirat MADÁCH IMRE ismeretlenekhez (2+2 jpg) 8. Kézirat MADÁCH IMRE Jámbor Lászlóhoz (2 jpg) 9. Kézirat MADÁCH IMRE Lippich Elekhez (12 jpg) 10. Kézirat MADÁCH IMRE Lónyay Menyhérthez (28 jpg) 11. Kézirat MADÁCH IMRE - Madách Annához (2+1 jpg Kassai Levéltár Puky József hagyaték) 12. Kézirat MADÁCH IMRE Nagy Ivánhoz (24 jpg) 13. Kézirat MADÁCH IMRE Pompéry Jánoshoz (2 jpg) 14. Kézirat MADÁCH IMRE Rákóczy Jánoshoz (2 jpg) 15. Kézirat MADÁCH IMRE Rigoudaud Ludovic-hoz + Emich Gusztávnak küldött boríték (4 jpg) 16. Kézirat MADÁCH IMRE Szász Károlyhoz (6 jpg) 17. Kézirat MADÁCH IMRE Szentiványi Zoltánhoz (2 jpg) 18. Kézirat MADÁCH IMRE levelei Szontágh Pálhoz (86 jpg) B.2.2. Madách Imréhez írt levelek B.2.2. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Fráter Erzsébet levelei MK3 2. Andor Csaba: Veres Pálné két befejezetlen levélfogalmazványa MK10 3. Andor Csaba: Eötvös József 1862-es levelének datálása MK71 4. Morvay Győző: Madách ismeretlen leveléből (Madách Pál Imréhez) It B.2.2. B) Kéziratok 1. Kézirat Arany János levelei Madách Imréhez (40 jpg) 2. Kézirat Balassa Antal Madách Imréhez (5 jpg) 3. Kézirat Beniczky Erzsi Madách Imréhez (4 jpg) 4. Kézirat Bérczy Károly Madách Imréhez (10 jpg) 5. Kézirat Eötvös József Madách Imréhez (6 jpg) 6. Kézirat Fráter Erzsébet levelei Madách Imréhez (58 jpg) B) Kézirat. Jav. vált. Fráter Erzsébet Madách Imréhez 7. Kézirat Fráter Klára levelei Madách Imréhez (2 jpg) 8. Kézirat Fráter Pál levelei Madách Imréhez (2 jpg) 9. Kézirat Galgóczy Károly Madách Imréhez (6 jpg) 10. Kézirat Greguss Ágost levelei Madách Imréhez (5 jpg) 11. Kézirat Ipolyi Arnold Madách Imréhez (4 jpg) 12. Kézirat id. Madách Imréné levelei Madách Imréhez (12 jpg) 13. Kézirat Madách Károly levelei Madách Imréhez. (52 jpg) 14. Kézirat Madách Mari Madách Imréhez (3 jpg) 15. Kézirat Madách Pál levelei Madách Imréhez (18 jpg) 16. Kézirat Magyar Írók Segélyegylete Madách Imréhez (4 jpg) 17. Kézirat Nagy Iván Madách Imréhez (12 jpg) 18. Kézirat Osztermann J. Madách Imréhez (4 jpg) 19. Kézirat Podmaniczky Frigyes Madách Imréhez (4 jpg) 20. Kézirat Prónai Emma Madách Imréhez (4 jpg) 21. Kézirat Rákóczy János Madách Imréhez (6 jpg) 22. Kézirat Szász Károly levelei Madách Imréhez (16 jpg) 23. Kézirat Szontágh Pál levelei Madách Imréhez (17 jpg) 24. Kézirat-másolat Majthényi Flóra Madách Imrének (1 jpg) 25. Két levél kézirata. Madách Imre képviselőnek B. gyarmat városától (5 jpg) B.2.3. Más, Madáchcsal kapcsolatos levelek B.2.3. A) Tanulmányok 1. Harsányi Zsolt leveleiből MK22 2. Majthényi Anna Levelezése (Összeállította és sajtó alá r. Andor Csaba) MK18 B.2.3. B) Kéziratok 1. Kézirat id. Madách Imre levelei feleségéhez, Majthényi Annához (8 jpg)

8 2. Kézirat Majthényi Anna Károlyiné Huszár Annához. (91 jpg) 3. Kézirat Balogh Károly Huszár Annához. (58 jpg) 4. Kézirat Huszár József id. Madách Imrénéhez (32 jpg) 5. Kézirat id. Madách Imréné Huszár Józsefhez (2 jpg) 6. Kézirat id. Madách Imréné ismeretlenhez (1 jpg) 7. Kézirat ifj. Huszár József Madách Imrénének (4 jpg) 8. Kézirat Madách Aladár E. Kovács Gyulához (2 jpg) 9. Kézirat Madách Aladár Gyulai Pálhoz (6 jpg) 10. Kézirat Madách Aladár ismeretlenhez (4 jpg) 11. Kézirat Madách Aladár Latkóczy Mihályhoz (33 jpg) 12. Kézirat Madách Aladár Majthényi Flórához (4 jpg) 13. Kézirat Madách Aladár Morvay Győzőhöz (16 jpg) 14. Kézirat Madách Aladár Nagy Ivánhoz (8+2 jpg) 15. Kézirat Madách Aladár Palágyi Lajoshoz (22 jpg) 16. Kézirat Madách Aladár Szalay Pálhoz (8 jpg) 17. Kézirat Madách Aladár Tolnai Vilmoshoz (2 jpg) 18. Kézirat Madách Aladárné Komjáthy Jenőnéhez (2 jpg) 19. Kézirat Madách Anna Huszár Sándorhoz (2 jpg) 20. Kézirat Madách Anna Majthényi Annához (14 jpg) 21. Kézirat Madách Anna Madách Marihoz (4 jpg) 22. Kézirat Madách Emánuel Hevesi Sándorhoz (2 jpg) 23. Kézirat Madách Imréné Fráter Józsefhez (2 jpg) 24. Kézirat Madách Károly Grünwald Bélához (2 jpg) 25. Kézirat Madách Károly (?) id. Madách Imrénéhez (4 jpg) 26. Kézirat Madách Károly (?) Madách Marihoz (2 jpg) 27. Kézirat Madách Károly Nagy Ivánhoz (1 jpg) 28. Kézirat Madách Károly Walther Bélához (1 jpg) 29. Kézirat Madách Mari levelei id. Madách Imrénéhez (149 jpg) 30. Kézirat Madách Pál levelei id. Madáchnéhoz, Madách Marihoz, Nagy Ivánhoz és Walther Bélához (30 jpg) 31. Kézirat Ostermann J. id. Madách Imrénéhez (2 jpg) 32. Kézirat Palágyi Emma Madách Aladárhoz (2 jpg) 33. Kézirat Paulay Ede Madách Aladárhoz (1 jpg) B.3. MADÁCH-DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: Balogh Károly jegyzetei MK3 2. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása (Lenkei Henrik cikkéről) MK9 3. Andor Csaba: Három gyászhír (Fráter Erzsébet haláláról) MK3 4. Andor Csaba: Szilágyi Márton Lisznyai-kismonográfiájáról MK27 5. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok I. MK16 6. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok II. MK25 7. Andor Csaba: Válási szerződés (Madách Imre és Fráter Erzsébet) MK3 8. Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány és annak feladata (Madách gyermekei nevelőjének filozófiai munkája) MK72 9. Ifj. Horánszky Nándor: Adalékok a Madách-síremlék történetéhez ItK szám Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék MK Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék története MK5 12. Horváth K. ism. Kerényi Ferenc: írtam egy költeményt Az ET vázlatlapja It Kálnay Nándor: Csesztve község története és leírása. Csesztve község tanügyének története MK Komjáthy Anzelm Önéletírás. Sajtó alá rendezte, utószó: Andor Csaba. MK Krizsán László: Tallózás a Madách család levéltárában MK L. Damta Áron: Kölrők és/vagy fűzfapoéták a 19. sz.-ban. Kritika a Lisznyay vál. versektől. Pföld, 2012/ Lisznyay Kálmán válogatott versei. Vál. és az előszót írta Zonda Tamás MK Nádor György: Kepler világnézete és gondolkodói egyénisége FK Németh Antal: Madách. Dokumentumok a filmről 20. Papp-Szász Lajosné: Visszaemlékezés iglói Szontágh Pálra. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Papp-Szász Lajosné: Jegyzetek Szontágh Ferenc életrajzához.. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Praznovszky Mihály: Személyes utószó a Két Szontágh-életrajz c. Madách Könyvtár-kötethez MK Szontágh Pál. A Wikipédia szócikke. Internet 24. Tempfli József előszava a Fráter Erzsébet emlékezete c. kötethez MK3

9 Madách Imre iratai /8 mappa 51 jpg/ 1. Emich Gusztár és Madách I. szerződése /4 jpg/ 2. Hivatalos iratok /23 jpg/ 3. Iskolai bizonyítványok /9 jpg/ 4. Meghatalmazás /3 jpg/ 5. Oklevelek /5 jpg/ 6. Rendőri megfigyelés /1 jpg/ B.4. MADÁCH IMRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉPIRODALMI MŰVEK 1. Andor Csaba: Egy pályatárs köszöntője (Lisznyai Kálmán: Ősgyürü) MK3 2. Árpás Károly: Fráter Erzsébet a Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban MK23 3. Baka István: Tél Alsósztregován (vers) MK25 4. Balogh Károly: Csesztvei ősz /Andor Csaba gyűjtése/ 5. Bányay Kornél: Az ET (vers) Nyugat, Bárdosi Németh János: Madách (vers) Mht 7. Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: A Tragédia dalai Bába Kiadó, Szeged Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: Lucifer (Az első címadóról) Tk8 9. Bene Zoltán: Lehetőség. Alternatív eszkimó-szín. Legendák helyett. MIT, Benedek Marcell: Madách Imre MK Bulyovszky Gyula: Síri nefelejcsek. I. Madách Imre (vers) Mht 12. Csalomjai: Madách Imre ravatalánál 1864 (vers) Mht 13. Csikász István: Falanszter-parafrázis (vers) Mht 14. Csikász István: Három foszlány. (novella) Pföld, 1998/2, Csiki László: A homokvár kísértete, avagy a Madách-maradék (vers) Pföld, Költészet napi különsz Devecseri Gábor: Madách hársa Mht 17. Döbrentei Kornél: Istentelen színjáték. Madách lerúgja csizmáit. (vers) Mht 18. Dukai Nagy Ádám: Két kötet Pföld, 1998/2, Egressy Zoltán: Vesztett Éden. Dráma Madách házasságáról. In: Rivalda , Magvető, Bp E.Kovács Gyula: Madách Imre (verses tanulmány) Mht 21. Emőd Tamás: Madách (vers) Mht 22. Eötvös Károly: Tudomány és mívelődés. Az ET szerzőjének. Mht 23. Fehér Bence: Ádám imája. I. + Zsoltáros ének, furulyaszóval. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Ádám imája. II. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Kiegészítés Az ember tragédiájához. XII/a szín. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Füst Milán: Emlékezés kétféle nevelőmről Nyugat, Garai Gábor: Madách a ház előtt /Andor Csaba gyűjtése/ 28. Gellért Oszkár: Ádám Nyugat, Győry Dezső: Az ET, a legújabb szín (vers) Mht 30. Győry Dezső: Az örök harc (vers) Mht 31. Gyüre Lajos: Három ember drámája. Bemutató a Tháliában. (Ism. Egressy Zoltán Vesztett éden c. drámájának kassai bemutatójáról) Szabad Újság jan Harsányi Zsolt: A szerep Nyugat, Harsányi Zsolt: Ember küzdj Madách életének regénye 3 kötetben Bp. 1942, Singer és Wolfner 34. Háy János: Az aktuális ádám. Pföld, 2008/ Hubay Miklós: Ádám a sziklán AéM 36. Jobbágy Károly: Madách Mht 37. Juhász Ferenc: Találkozások AéM 38. Juhász Gyula: Madách (vers) Mht 39. Juhász Gyula: Madách Sztregován (vers) Mht 40. Juhász Gyula: Madách kardal Verstár 41. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája Tk4 42. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája. Mányoki Endre képes szövegközlése, IJ jan Karinthy Frigyes: Madách Nyugat, Keresztury Dezső: Madách ünnepére (vers) Mht 45. Kiscseri Mihály: Sötét anyag* avagy áltudományos kozmológiájából. (*Ádám monológja az elmaradt színből) Pföld, 2009/ Kornai István: Madách Aladár (vers) Mht 47. Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán Nyugat,