T A R T A L O M felépítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M felépítés"

Átírás

1 T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum részletes koncepciója 2002 pdf 3. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója 2002 pdf 4. Andor Csaba Bene Kálmán: DMA Vázlatos kutatási terv, 2009 pdf 5. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé pdf MK30 6. Bene Kálmán: Néhány megjegyzés a pdf MK64 7. Bene Zoltán: Otthon a hálóvilágmindenségben pdf MK66 8. Kokas Károly Tóth Margit: Az ember tragédiája kiállítás MEK 9. NN: Az ember tragédiája a Wikipédia szócikke. A link: 10. Zsiga László Andor Csaba: Save Madách! pdf MK1 A.2. BIBLIOGRÁFIÁK 1. A Temesvári Pelbárt Gimnázium Madách-bibliográfiája. 2. [Balga László gyűjtése] Felvidéki magyar könyvtárak Madách-katalógusai. + INFO Balga fájl Tartalom: Madách Imre - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Akadémiai Könyvtára katalógusa tételei; M. I. - a Losonci Nógrádi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Szlovák Könyvtár portál tételei; M. I. - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Nagykürtösi Honti-nógrádi Könyvtár nyilvántartásai tételei 3. Balogh Géza: Tragédia a színpadon. Recenzió Enyedi Sándor bibliográfiájáról. Criricai Lapok, 2008/ Blaskó Gábor: Madách Imre: Az ET magyar nyelvű kiadásai (6 ) MK67 5. Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) Salgótarján, Balassi B. Megyei Könyvt. Kiadása, Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) MK32 7. Egy angol fordítás válogatott bibliográfiája in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz. Magyar Színházi Intézet, Bp Egy spanyol fordítás válogatott bibliográfiája in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera - Magyar Színházi Intézet, Bp Enyedi Sándor: A Tragédia a színpadon MK Fejér László: Az ET bemutatói MK Kozocsa Sándor összeállítása: Madách Imre: Az ember tragédiája. Műbibliográfia (Előszó: Bódi Györgyné.) MK Madácsy Piroska: Madách-cikkek a Nyugatban /bibliográfia/ 13. Praznovszky Mihály: A fordítások jegyzéke. Petőfi Irodalmi Múzeum. 14. Podmaniczky Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) Német-francia nyelvű bibliográfia, középpontban a Tragédia német recepciójával. (kb. 750 tétel) MK Szücsi József: Madách Imre könyvtára. in: Magyar Könyvszemle, A. Cs.: Az ET fordításai (Praznovszky M. jegyzékének kiegészítése.) MK60 Szinnnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 17. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 18. Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS Madách Imre fejezet. Akadémiai Kiadó Argumentum Kiadó, Bp, Kádár Judit kritikája:: Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS BUKSZ 11. évfolyam, 1. szám (1999. tavasz) A.3. MONOGRÁFIÁK MADÁCH ÉLETMŰVÉRŐL 1. Barta János: Madách Imre. Franklin Társulat, Bp Horváth Károly: Madách Imre Mikszáth Kiadó, Horpács, Kerényi Ferenc: Madách Imre ( ) Kaligramm, Pozsony, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus Magyar Filozófiatört. Könyvtár Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004

2 6. Mezei József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Magvető Könyvkiadó Bp Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete Athenaeum, Bp Riedl Frigyes: Madách. Magyar irod. ritkaságok sorozat. Szerk. Vajthó László. Egyetemi Nyomda, Bp Sőtér István: Álom a történelemről. Madách I. és Az ET. Akadémiai Kiadó, Bp Várkonyi Hildebrand és Balogh Károly: Madách breviárium Danubia kiadása 11. Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája Franklin Társulat, Bp A.3.1 Ismertetések, kritikák a Madách-monográfiákról 1. Andor Csaba: Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus. /recenzió/ in: Pföld, sz. 2. Barta János ism. Halász Gábor: MÖM és Staud Géza: Madách összes levelei c. kiadásairól It Berczik Árpád ism. Barta János: Madách Imre ItK Haraszti Gyula ism. Barta János: Madách Imre It Kántor Lajos: Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága ) ItK sz lamér: Könyv a Tragédia írójáról (Kerényi F. Madách Imre) Szabad Újság, szept Máté Zsuzsanna: Andor Csaba és Bíró Béla Madách-könyvéről Pföld, 2007/ Morvay Győző könyvismertetése: Haraszti Gyula: Madách Imre It füzet Morvay Győző könyvismertetése: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája It füzet N. S. ism. Riedl Frigyes: Madách It Névtelen, ism.: Barta János: Az ismeretlen Madách It Schöpflin Aladár: Voinovich Géza könyve Madáchról Nyugat, Solt Andor könyvismertetése: Madách Imre összes művei ItK füzet Tarján Tamás: Madách-rendezés. Ism. Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész teremtés? A.4. A) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Alexander Bernát Előszava - Madách Imre munkái S. a. r. és bevezetéssel ellátta Alexander B. - Bp., Franklin-Társulat Árpás Károly: Intertextuális röppenések Tények és feltevések. (Madách humoráról) MK66 3. Bárdos József: Madách alkotó módszeréről MK53 4. Barta János: Madách Tk1 5. Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia MK42 6. Csongrádi Béla: A cél voltaképp mi is? Kérdések Madáchról, Madáchtól. Pföld, 1998/ Gergely Gergely: Madách és a nép. In: Tk Hermann István: Madách és a német filozófia. In: Tk Gyulai Pál előszava Madách Imre összes művei kiadásához 6 jpg Athenaeum, Bp Keresztury Dezső: Madách trilógiája a szabadságról Tk1 11. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben MK Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben MK8 13. Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a poeta philosophus Madáchról MK Mezei József: Madách világa I. és II. It /I./ és It /II./ 15. Németh G. Béla: Madách Imre Tk4 16. Németh László: Madáchot olvasva f-e.ofm 17. Takács Menyhért: Madách Imre Kassa, Tóth Sándor: Madách és kora 19. Tóth Sándor: Madách Imre Varga Magdolna: Madách reményei MK Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka It Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka (a tanulmány kézzel írt, hosszabb változata) A.4.B) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL LEXIKONCIKKEK, IRODALOMTÖRTÉNETEK FEJEZETEI 23. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Képes magyar irodalomtörténet. Szerk. Beöthy Zsolt. Athenaeum Bp Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 25. Csűrös Miklós: Madách Imre (+ M. Aladár, M. Gáspár). In: UMIL, Akadémiai Kiadó, Bp II. k Hegedűs Géza: Madách Imre. In: H. G. A magyar irodalom arcképcsarnoka. Trezor Kiadó, Bp Kelecsényi László: Madách Imre. (Lexikoncikk.) In Kulturális Enciklopédia,

3 28. Nemeskürty István: A kétkedés mint a haladás feltétele. (Madách-fejezet) In: A magyar irodalom története, ; Budapest : Akad. K., 1993 II. kötet 29. Németh G. Béla: A Madách-kérdés. In: A magyar irodalom története, Kossuth Könyvkiadó, NN: Madáchok életrajza (Aladár, Gáspár, Imre, Sándor). In: Magyar Életrajzi Lexikon, NN: Pallas Nagy Lexikon Madách Imre szócikke. ~ XI. kötet Közép Magyal Pintér Jenő: Madách Imre. In: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudomámyos rendszerezés. Bp S. Varga Pál: Tömörítvények a Történelem és irónia c. tanulmányhoz. Villanyspenót 34. S. Varga Pál: Történelem és irónia. Villanyspenót 35. Sőtér István: A Világos utáni eszmék és Madách Imre (in: A magyar irodalom története, Akadémiai Kiadó, Bp IV. kötet, ) 36. Szerb Antal: Madách Imre. In: ~ Magyar irodalomtörténet, Magvető kiad A.5. TANULMÁNYKÖTETEK A MADÁCH-ÉLETMŰRŐL A.5.1. A Madách Könyvtár tanulmánykötetei 1. Andor Csaba: Madách-tanulmányok MIT Bp MK59 2. Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak MIT Szeged MK61 3. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán: Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból MIT Szeged MK57 4. Varga Magdolna Körök és koszorúk MIT Szeged MK56 (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon A négy kötet 51 írást tartalmaz.) A.5.2. A Madách Könyvtár szimpóziumkötetei 1. I. Madách Szimpózium Új folyam 1. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 2. II. Madách Szimpózium Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 3. III. Madách Szimpózium Új folyam 5. Szerkesztette: Andor Csaba 4. IV. Madách Szimpózium Új folyam 8. Szerkesztette: Andor Csaba 5. V. Madách Szimpózium Új folyam 11. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 6. I. Fráter Erzsébet Szimpózium Új folyam 15. Szerkesztette: Andor Csaba 7. VI. Madách Szimpózium Új folyam 16. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 8. VII. Madách Szimpózium Új folyam 20. (2000) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 9. II. Fráter Erzsébet Szimpózium. Új folyam 23. Szerkesztette: Andor Csaba 10. VIII. Madách Szimpózium Új folyam 25. (2001) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán 11. IX. Madách Szimpózium Új folyam 27. Szerkesztette: Bene Kálmán 12. X. Madách Szimpózium Új folyam 30. Szerkesztette: Bene Kálmán 13. XI. Madách Szimpózium Új folyam 35. Szerkesztette: Bene Kálmán 14. XII. Madách Szimpózium Új folyam 42. Szerkesztette: Bene Kálmán 15. XIII. Madách Szimpózium Új folyam 48. Szerkesztette: Bene Kálmán 16. XIV. Madách Szimpózium Új folyam 53. Szerkesztette: Bene Kálmán 17. XV. Madách Szimpózium Új folyam 58. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 18. XVI. Madách Szimpózium Új folyam 64. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 19. XVII. Madách Szimpózium Új folyam 66. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 20. XVIII. Madách Szimpózium Új folyam 71. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 21. XIX. Madách Szimpózium Új folyam 76. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 22. XX. Madách Szimpózium Új folyam 78. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 23. Szimpóziumaink tartalomjegyzéke összeáll. Bene Kálmán (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon vagy a Szimpóziumaink tartalomjegyzéke fájlban! A 22 tanulmánykötet 381 írást tartalmaz.) A.5.3. Egyéb tanulmánykötetek 1. Haraszti Gyula: Madách Imre in: Modern Könyvtár sorozat, 128. sz. Athenaeum, Bp (4 tanulmánygyűjtemény 3. része, 50 oldal.) A nagy tanulmány fejezetei: 1. Haraszti Gyula: Világnézet 2. Haraszti Gyula: A nő 3. Haraszti Gyula: A művész 2. Kozma Dezső: Madách Palócföld Könyvek, Salgótarján, 2003 ( A tanulmánykötet 11 tanulmányt tartalmaz: 1. Kozma Dezső: A lélek él e kínos, szent örökség 2. Kozma Dezső: Madách-értelmezések Erdélyben 3. Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei 4. Kozma Dezső: Egy elfeledett Madách-magyarázat (Morvay Győző) 5. Kozma Dezső: Teológiai szemmel (Ravasz László Az ET-ról) 6. Kozma Dezső: Erdélyi magyar tankönyvekben

4 7. Kozma Dezső: Erdélyi színpadokon 8. Kozma Dezső: A Biblia, mint élményforrás 9. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben 10. Kozma Dezső: Fráter Erzsébetről többféleképpen 11. Kozma Dezső: Új könyv Madách életéről (Andor Csaba monográfiája) 3. Máté Zsuzsanna: Megérthető műalkotás. Esztétikatörténeti és befogadás-esztétikai tanulmányok. Lazi Kiadó, Szeged, (A megértendő műalkotás c. III. fejezet 6 tanulmánya) 1. Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách I. Az ET-ban 2. Máté Zsuzsanna: A hermeneutikai aspektusok retoricitása Az ET-ban 3. Máté Zsuzsanna: Mit lehet remélnie Ádámnak? 4. Máté Zsuzsanna: A lírikus Madách ember- és világgyűlöletéről 5. Máté Zsuzsanna: A poézis játéka 6. Máté Zsuzsanna: Egy megértendő Madách-vers 4. Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszéde Árgus Kiadó Vörösmarty Társ., Székesfehérvár, 2002 (Bevezetés + 4 tanulmány) 1. Schéda Mária: A lázadás előtti harmónia és megbomlásának okai 2. Schéda Mária: A lázadó tudat csődjének bizonyítékai Madách lírájában és Az ET-ban 3. Schéda Mária: A halál a nagy lelkek barátja 4. Schéda Mária: Csak tréfa 5. Varga Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L'Harmattan Kiadó Bevezető + a harmadik rész tanulmányai a Madách illusztrációkról. III. Az ember tragédiája illusztráció-sorozatai 1. A Tragédia költői képeinek absztrakciói 2. Buday György metszetei a Tragédiához 3. Kondor Béla Madách-illusztrációi 4. Kass János Tragédia-illusztrációinak szövegreferenciái 5. A változóban felismert állandó: Bálint Endre Tragédia-illusztrációiról 6. Farkas András Tragédia-illusztrációi 6. A Nyugat Madách-emlékszáma, sz. február B. MADÁCH IMRE ÉLETE ÉS KULTUSZA B.1. ÉLETRAJZOK B.1.1. Biográfiák 1. Andor Csaba: A siker éve: 1861 (Illusztrációk külön mappában, Képtár-ban 13 fájl) MK54 2. Andor Csaba: Házasság előtt, válás után. Madách Imre szerelmei. Holnap Kiadó 3. Balogh Károly: Gyermekkorom emlékei MK6 4. Becker Hugó: Madách Imre életrajza. Utószó: Andor Csaba. MK34 5. Gréczi-Zsoldos Enikő: retortán át bocsájtani (Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése) 77 Polár Stúdió Salgótarján Győrffy Miklós ism. Radó György: Madách Imre életrajzi krónika It Nagyné Nemes Györgyi Andor Csaba: Madách Imre rajzai és festményei ( szövegfáj) MK7 8. Radó György-Andor Csaba: Madách Imre életrajzi krónika (2. jav. és bőv. kiadás) MK45 9. Rakodczay Pál: Madách Imre élete és költészete Pozsony, 1901 B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok 1. Andor Csaba: I. Fráter Erzsébet Szimpózium. Nagyvárad jún Pföld, Andor Csaba: A Balassa család utolsó tagjai a magyar irodalomtörténetben MK59 3. Andor Csaba: A Lónyay-levelezés datálásának problémái MK59 4. Andor Csaba: A nagy kolerajárvány Madách életében és föművében MK59 5. Andor Csaba: Ármány és szerelem MK59 6. Andor Csaba: Borkáról, Lujzáról és az anyakönyvekről MK59 7. Andor Csaba: Egy elfelejtett életrajzi forrás: Harsányi Zsolt MK35 8. Andor Csaba: Egy képrejtvény piszkozata és tisztázata MK10 9. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása MK9 10. Andor Csaba: Fráter Erzsébet élete MK3 11. Andor Csaba: Kerényi Ferenc Madách-életrajzáról MK Andor Csaba: Két talány Fráter Erzsébet életében MK Andor Csaba: Ki kicsoda Madách leveleiben? MK30

5 14. Andor Csaba: Ki kicsoda Madách rajzain? Pföld, 1992/ Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? ItK szám Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? MK9 17. Andor Csaba: Ki volt Madách utolsó gyermeke? MK9 18. Andor Csaba: Kiket bújtatott Madách Imre? MK9 19. Andor Csaba: Madách a kékkői várban MK5 20. Andor Csaba: Madách Borkája, sógora unokájának visszaemlékezése szerint MK Andor Csaba: Madách egyetemi évfolyamtársai és tanárai MK8 22. Andor Csaba: Madách és Arany beszélgetéstöredéke MK Andor Csaba: Madách és Arany levelezésének hiányzó darabja MK Andor Csaba: Madách és Lisznyai MK Andor Csaba: Madách Imre és Bagyinszky Borbála MK5 26. Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné MK Andor Csaba: Madách korai szerelmei MK Andor Csaba: Madách Imre mint természetbúvár MK Andor Csaba: Madách Imre ősei MK Andor Csaba: Madách Imre születésnapja MK9 31. Andor Csaba: Miért nem ment el Madách a losonci bálba? MK9 32. Andor Csaba: Mikszáth Kálmán a Fráterekről MK Andor Csaba: Mit miért nem talált Halász Gábor az OSZK-ban? MK Andor Csaba: Újabb anyakönyvi adatok MK Andor Csaba: Utolsó szerelem. Madách és Borka. MK Andor Csaba: Veres Pálné Madách-kritikája MK Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát..." Gondolatok a politikus Madáchról MK8 38. Árpás Károly: Egy régóta hiányzó munka Tt 2002 júl. 39. Árpás Károly: Történelemszemléleti vázlatok MK Baranyi Imre: Madách költői indulásának előzményei. Tk1 41. Bedegi Berill Barbara ism. T. Pataki L. Kit szerettél, Ádám? c. könyvéről Pföld, 2006/ Bérczy Károly: Madách Imre emlékezete (sajtó alá r. Madácsy Piroska és Andor Csaba) MK Berényi Zsuzsanna Ágnes: Madách és a szabadkőművesség MK Bóna Endre: Madách Imre orvosai és érmei között in: Bóna E.: Fény árnyék egészség. Művészet és orvostörténet. Szeged, D. B. ismertetése: Csery-Clauser Mihály: Madách Imre a politikus c. könyvéről It D. Szemző Piroska: Madách Imre néplapterve (3 jpg) ItK sz Fenyő István: Madách és a centralisták ItK szám Gréczi-Zsoldos Enikő: Harsányi Zsolt és Madách-regénye MK Gángó Gábor könyvismertetése: Leblancné Kelemen Mária (szerk.): Újabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből ItK sz Győrffy Miklós: A házasság mint intermezzo lefolyásához MK1 51. Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita It Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita (Egy felfedezés anatómiája) MK8 53. Győrffy Miklós: Talán emígy MK Gyulay Ágost ism.: Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez EPhK Gyulay Ágost: Madách életéből. Urania Magyar Tudományos egyesület. Népszerű tud. felolvasások. Bp Hegedüs Lajos: Lángelmék árnyékában. Madách és Arany. 57. Heinrich Gusztáv: Fráter Erzsébet MK Horváth Károly könyvismertetése: Radó György: Madách Imre ItK sz Hrisovenyi Béla: Szendrey Júlia és keserűi Fráter Erzsébet MK Ismeretlen szerző: Madáchné egyetlen arcképe MK Kamarás Béla: Adalékok Madách Imre Nógrád megyei közszerepléséhez It Kerényi Ferenc: Madách politikusi tevékenysége az újabb kutatások tükrében. In: Tk Kamarás Béla: Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez ItK sz Kerényi Ferenc: Új források a Madách-család történetéhez Tk1 65. Kovács Anna: Madách és különc barátai Pföld 2004, könyvheti különszám 66. Kozma Dezső: Fráter Erzsébet a Madách-értelmezésekben MK Krizsán László: 48 Madácha - Madách 48-a MK2 68. Krizsán László: Madách második negyvennyolca MK8 69. Lovassy Andor: Éva temetése MK M. V. ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő It

6 71. Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly ItK szám Madácsy Piroska: Újabb adalékok Bérczyről és Madáchról MK Mitrovics Gyula könyvismertetése: Balogh Károly: Madách Imre otthona ItK füzet Mohácsi Jenő: Fráter Erzsi Nagyváradon MK Mohácsi Jenő: Lidércke nyomában MK Nagy Ervinné:.Gondolatok egy Madách-karikatúráról..Pföld 1992/ Nagy Ervinné: Madách Imre rajzmestere MK2 78. Nagy Miklós: Madách és Bérczy Károly ItK szám Palágyi Menyhért: Fráter Erzsébet MK Palágyi Menyhért: Madách Imre neje MK Perédy György: Te csak olyan légy a házamban, mint egy virágszál MK Perédy György: Hol nyugszik Madách Imréné? MK Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya Napút, március 84. Praznovszky Mihály: Lelkem jobb fele. Szontágh Pál, Madách barátja. In: Tk l. 85. Praznovszky Mihály: Madách publikálási törekvései. In: Tk l. 86. Praznovszky Mihály: Nógrád megye az 1840-es években. In: Tk l. 87. Praznovszky Mihály: Madách és a nógrádi köznemesi társadalom között In: Tk Praznovszky Mihály: Az évi követválasztások Nógrádban. In: Tk Radó György: Madách Imre ősei MK2 90. Sarlay Soma: Madách Imre nagyatyjáról ItK sz Schöpflin Aladár: Balogh Károly Madách könyve. Ism. Nyugat, sz. 92. Szabad György: Madách Politikai hitvallása ItK szám Szabó Béla: Madách Imre politikai tevékenysége Nógrád megyében Tk1 94. Szüts Dezső: Hol van Madách Imréné sírja? MK T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? MK T. Pataki László: Makacskodó Madách rejtélyek Pföld, sz T. Pataki László: Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben MK Tarjányi Eszter: Madách Imre három orvosa MK1 99. Tolnai Vilmos ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő EPhK Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben FK Végh Ferenc:: Madách piarista novicius? ItK szám Vitál Anna: Gyenge testben erős lélek. (Madách betegségéről) in: Vasárnap.com, aug Wallentiny Dezső: Az élők a halottakról MK Wurzbach, dr. Constant von: Biographisches Lexikon des Kaisertums Össterreich, 16. Teil, Madách-szócikkek. Wien, Zólyomi József: Tanúvallomások a Madách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról MK1 B.2. LEVELEK B.2. Madách Imre levelezése 1. Madách Imre összes levelei. I. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp Madách Imre összes levelei. II. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp B.2.1. Madách Imre levelei B.2.1. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Egy Madách-levél utalásai MK48 2. Andor Csaba: Egy verses levél három változata MK66 3. Andor Csaba: Madách I. levele Horváth Eleknek MK9 4. Andor Csaba: Madách Imre különös levélváltása Lónyay Menyhérttel MK9 5. Andor Csaba: Madách Imre levele Frenyó Nándornak MK9 6. Böszörményi István: Egy Madách-levél háttere MK66 7. Győrffy Miklós: Madách kiadatlan levelei It Kéky Lajos: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK füzet Kerényi Ferenc: Madách Imre ismeretlen levelei ItK szám Kőhegyi Mihály: Két ismeretlen Madách-levél ItK szám Morvay Győző ism. Vajthó László: Madách Imre levelezéséből It Rusvay Tibor: Madách Hírlelője It Szabó József: Madách Hírlelője It Szilágyi Ferenc: Elfeledett magyar írólevelek II. (Madách levele Pákh A.-hez) It Szilágyi Sándor: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz ItK füzet

7 B.2.1. B) Kéziratok 1. Kézirat MADÁCH IMRE Dessewffy Jóbhoz (4 jpg) 2. Kézirat MADÁCH IMRE levele Erdélyi Jánoshoz (3 tif fájl) 3. Kézirat MADÁCH IMRE Fekete Lászlóhoz (10 jpg) 4. A) Kézirat MADÁCH IMRE levelei édesanyjához, Majthényi Annához (76 jpg) 5. B) Kézirat Javított változat. Madách Imre levelei édesanyjához, Majthényi Annához (90 jpg) 6. Kézirat MADÁCH IMRE Gyulai Pálhoz (4 jpg) 7. Kézirat MADÁCH IMRE ismeretlenekhez (2+2 jpg) 8. Kézirat MADÁCH IMRE Jámbor Lászlóhoz (2 jpg) 9. Kézirat MADÁCH IMRE Lippich Elekhez (12 jpg) 10. Kézirat MADÁCH IMRE Lónyay Menyhérthez (28 jpg) 11. Kézirat MADÁCH IMRE - Madách Annához (2+1 jpg Kassai Levéltár Puky József hagyaték) 12. Kézirat MADÁCH IMRE Nagy Ivánhoz (24 jpg) 13. Kézirat MADÁCH IMRE Pompéry Jánoshoz (2 jpg) 14. Kézirat MADÁCH IMRE Rákóczy Jánoshoz (2 jpg) 15. Kézirat MADÁCH IMRE Rigoudaud Ludovic-hoz + Emich Gusztávnak küldött boríték (4 jpg) 16. Kézirat MADÁCH IMRE Szász Károlyhoz (6 jpg) 17. Kézirat MADÁCH IMRE Szentiványi Zoltánhoz (2 jpg) 18. Kézirat MADÁCH IMRE levelei Szontágh Pálhoz (86 jpg) B.2.2. Madách Imréhez írt levelek B.2.2. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Fráter Erzsébet levelei MK3 2. Andor Csaba: Veres Pálné két befejezetlen levélfogalmazványa MK10 3. Andor Csaba: Eötvös József 1862-es levelének datálása MK71 4. Morvay Győző: Madách ismeretlen leveléből (Madách Pál Imréhez) It B.2.2. B) Kéziratok 1. Kézirat Arany János levelei Madách Imréhez (40 jpg) 2. Kézirat Balassa Antal Madách Imréhez (5 jpg) 3. Kézirat Beniczky Erzsi Madách Imréhez (4 jpg) 4. Kézirat Bérczy Károly Madách Imréhez (10 jpg) 5. Kézirat Eötvös József Madách Imréhez (6 jpg) 6. Kézirat Fráter Erzsébet levelei Madách Imréhez (58 jpg) B) Kézirat. Jav. vált. Fráter Erzsébet Madách Imréhez 7. Kézirat Fráter Klára levelei Madách Imréhez (2 jpg) 8. Kézirat Fráter Pál levelei Madách Imréhez (2 jpg) 9. Kézirat Galgóczy Károly Madách Imréhez (6 jpg) 10. Kézirat Greguss Ágost levelei Madách Imréhez (5 jpg) 11. Kézirat Ipolyi Arnold Madách Imréhez (4 jpg) 12. Kézirat id. Madách Imréné levelei Madách Imréhez (12 jpg) 13. Kézirat Madách Károly levelei Madách Imréhez. (52 jpg) 14. Kézirat Madách Mari Madách Imréhez (3 jpg) 15. Kézirat Madách Pál levelei Madách Imréhez (18 jpg) 16. Kézirat Magyar Írók Segélyegylete Madách Imréhez (4 jpg) 17. Kézirat Nagy Iván Madách Imréhez (12 jpg) 18. Kézirat Osztermann J. Madách Imréhez (4 jpg) 19. Kézirat Podmaniczky Frigyes Madách Imréhez (4 jpg) 20. Kézirat Prónai Emma Madách Imréhez (4 jpg) 21. Kézirat Rákóczy János Madách Imréhez (6 jpg) 22. Kézirat Szász Károly levelei Madách Imréhez (16 jpg) 23. Kézirat Szontágh Pál levelei Madách Imréhez (17 jpg) 24. Kézirat-másolat Majthényi Flóra Madách Imrének (1 jpg) 25. Két levél kézirata. Madách Imre képviselőnek B. gyarmat városától (5 jpg) B.2.3. Más, Madáchcsal kapcsolatos levelek B.2.3. A) Tanulmányok 1. Harsányi Zsolt leveleiből MK22 2. Majthényi Anna Levelezése (Összeállította és sajtó alá r. Andor Csaba) MK18 B.2.3. B) Kéziratok 1. Kézirat id. Madách Imre levelei feleségéhez, Majthényi Annához (8 jpg)

8 2. Kézirat Majthényi Anna Károlyiné Huszár Annához. (91 jpg) 3. Kézirat Balogh Károly Huszár Annához. (58 jpg) 4. Kézirat Huszár József id. Madách Imrénéhez (32 jpg) 5. Kézirat id. Madách Imréné Huszár Józsefhez (2 jpg) 6. Kézirat id. Madách Imréné ismeretlenhez (1 jpg) 7. Kézirat ifj. Huszár József Madách Imrénének (4 jpg) 8. Kézirat Madách Aladár E. Kovács Gyulához (2 jpg) 9. Kézirat Madách Aladár Gyulai Pálhoz (6 jpg) 10. Kézirat Madách Aladár ismeretlenhez (4 jpg) 11. Kézirat Madách Aladár Latkóczy Mihályhoz (33 jpg) 12. Kézirat Madách Aladár Majthényi Flórához (4 jpg) 13. Kézirat Madách Aladár Morvay Győzőhöz (16 jpg) 14. Kézirat Madách Aladár Nagy Ivánhoz (8+2 jpg) 15. Kézirat Madách Aladár Palágyi Lajoshoz (22 jpg) 16. Kézirat Madách Aladár Szalay Pálhoz (8 jpg) 17. Kézirat Madách Aladár Tolnai Vilmoshoz (2 jpg) 18. Kézirat Madách Aladárné Komjáthy Jenőnéhez (2 jpg) 19. Kézirat Madách Anna Huszár Sándorhoz (2 jpg) 20. Kézirat Madách Anna Majthényi Annához (14 jpg) 21. Kézirat Madách Anna Madách Marihoz (4 jpg) 22. Kézirat Madách Emánuel Hevesi Sándorhoz (2 jpg) 23. Kézirat Madách Imréné Fráter Józsefhez (2 jpg) 24. Kézirat Madách Károly Grünwald Bélához (2 jpg) 25. Kézirat Madách Károly (?) id. Madách Imrénéhez (4 jpg) 26. Kézirat Madách Károly (?) Madách Marihoz (2 jpg) 27. Kézirat Madách Károly Nagy Ivánhoz (1 jpg) 28. Kézirat Madách Károly Walther Bélához (1 jpg) 29. Kézirat Madách Mari levelei id. Madách Imrénéhez (149 jpg) 30. Kézirat Madách Pál levelei id. Madáchnéhoz, Madách Marihoz, Nagy Ivánhoz és Walther Bélához (30 jpg) 31. Kézirat Ostermann J. id. Madách Imrénéhez (2 jpg) 32. Kézirat Palágyi Emma Madách Aladárhoz (2 jpg) 33. Kézirat Paulay Ede Madách Aladárhoz (1 jpg) B.3. MADÁCH-DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: Balogh Károly jegyzetei MK3 2. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása (Lenkei Henrik cikkéről) MK9 3. Andor Csaba: Három gyászhír (Fráter Erzsébet haláláról) MK3 4. Andor Csaba: Szilágyi Márton Lisznyai-kismonográfiájáról MK27 5. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok I. MK16 6. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok II. MK25 7. Andor Csaba: Válási szerződés (Madách Imre és Fráter Erzsébet) MK3 8. Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány és annak feladata (Madách gyermekei nevelőjének filozófiai munkája) MK72 9. Ifj. Horánszky Nándor: Adalékok a Madách-síremlék történetéhez ItK szám Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék MK Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék története MK5 12. Horváth K. ism. Kerényi Ferenc: írtam egy költeményt Az ET vázlatlapja It Kálnay Nándor: Csesztve község története és leírása. Csesztve község tanügyének története MK Komjáthy Anzelm Önéletírás. Sajtó alá rendezte, utószó: Andor Csaba. MK Krizsán László: Tallózás a Madách család levéltárában MK L. Damta Áron: Kölrők és/vagy fűzfapoéták a 19. sz.-ban. Kritika a Lisznyay vál. versektől. Pföld, 2012/ Lisznyay Kálmán válogatott versei. Vál. és az előszót írta Zonda Tamás MK Nádor György: Kepler világnézete és gondolkodói egyénisége FK Németh Antal: Madách. Dokumentumok a filmről 20. Papp-Szász Lajosné: Visszaemlékezés iglói Szontágh Pálra. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Papp-Szász Lajosné: Jegyzetek Szontágh Ferenc életrajzához.. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Praznovszky Mihály: Személyes utószó a Két Szontágh-életrajz c. Madách Könyvtár-kötethez MK Szontágh Pál. A Wikipédia szócikke. Internet 24. Tempfli József előszava a Fráter Erzsébet emlékezete c. kötethez MK3

9 Madách Imre iratai /8 mappa 51 jpg/ 1. Emich Gusztár és Madách I. szerződése /4 jpg/ 2. Hivatalos iratok /23 jpg/ 3. Iskolai bizonyítványok /9 jpg/ 4. Meghatalmazás /3 jpg/ 5. Oklevelek /5 jpg/ 6. Rendőri megfigyelés /1 jpg/ B.4. MADÁCH IMRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉPIRODALMI MŰVEK 1. Andor Csaba: Egy pályatárs köszöntője (Lisznyai Kálmán: Ősgyürü) MK3 2. Árpás Károly: Fráter Erzsébet a Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban MK23 3. Baka István: Tél Alsósztregován (vers) MK25 4. Balogh Károly: Csesztvei ősz /Andor Csaba gyűjtése/ 5. Bányay Kornél: Az ET (vers) Nyugat, Bárdosi Németh János: Madách (vers) Mht 7. Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: A Tragédia dalai Bába Kiadó, Szeged Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: Lucifer (Az első címadóról) Tk8 9. Bene Zoltán: Lehetőség. Alternatív eszkimó-szín. Legendák helyett. MIT, Benedek Marcell: Madách Imre MK Bulyovszky Gyula: Síri nefelejcsek. I. Madách Imre (vers) Mht 12. Csalomjai: Madách Imre ravatalánál 1864 (vers) Mht 13. Csikász István: Falanszter-parafrázis (vers) Mht 14. Csikász István: Három foszlány. (novella) Pföld, 1998/2, Csiki László: A homokvár kísértete, avagy a Madách-maradék (vers) Pföld, Költészet napi különsz Devecseri Gábor: Madách hársa Mht 17. Döbrentei Kornél: Istentelen színjáték. Madách lerúgja csizmáit. (vers) Mht 18. Dukai Nagy Ádám: Két kötet Pföld, 1998/2, Egressy Zoltán: Vesztett Éden. Dráma Madách házasságáról. In: Rivalda , Magvető, Bp E.Kovács Gyula: Madách Imre (verses tanulmány) Mht 21. Emőd Tamás: Madách (vers) Mht 22. Eötvös Károly: Tudomány és mívelődés. Az ET szerzőjének. Mht 23. Fehér Bence: Ádám imája. I. + Zsoltáros ének, furulyaszóval. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Ádám imája. II. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Kiegészítés Az ember tragédiájához. XII/a szín. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Füst Milán: Emlékezés kétféle nevelőmről Nyugat, Garai Gábor: Madách a ház előtt /Andor Csaba gyűjtése/ 28. Gellért Oszkár: Ádám Nyugat, Győry Dezső: Az ET, a legújabb szín (vers) Mht 30. Győry Dezső: Az örök harc (vers) Mht 31. Gyüre Lajos: Három ember drámája. Bemutató a Tháliában. (Ism. Egressy Zoltán Vesztett éden c. drámájának kassai bemutatójáról) Szabad Újság jan Harsányi Zsolt: A szerep Nyugat, Harsányi Zsolt: Ember küzdj Madách életének regénye 3 kötetben Bp. 1942, Singer és Wolfner 34. Háy János: Az aktuális ádám. Pföld, 2008/ Hubay Miklós: Ádám a sziklán AéM 36. Jobbágy Károly: Madách Mht 37. Juhász Ferenc: Találkozások AéM 38. Juhász Gyula: Madách (vers) Mht 39. Juhász Gyula: Madách Sztregován (vers) Mht 40. Juhász Gyula: Madách kardal Verstár 41. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája Tk4 42. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája. Mányoki Endre képes szövegközlése, IJ jan Karinthy Frigyes: Madách Nyugat, Keresztury Dezső: Madách ünnepére (vers) Mht 45. Kiscseri Mihály: Sötét anyag* avagy áltudományos kozmológiájából. (*Ádám monológja az elmaradt színből) Pföld, 2009/ Kornai István: Madách Aladár (vers) Mht 47. Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán Nyugat,

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése

A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése 2015. január 15-ig I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke

A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke A Madách Könyvtár sorozatszerkesztője Andor Csaba. Rövidítések: T tanulmánykötet D dokumentumkötet (levelezések stb.) É életrajzi írások F fordítások

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Folyóirat címe Évfolyam Számok A lap 2001 szeptember október Athenaeum 1839. 1-52. (jún. 30-ig) 1874. 1-12. (márc. 19-ig) Balassagyarmati ajánló 1998 február,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

retortán át bocsájtani

retortán át bocsájtani Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Polár Stúdió

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben