A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése"

Átírás

1 A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése január 15-ig I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum részletes koncepciója 2002 pdf 3. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója 2002 pdf 4. Andor Csaba Bene Kálmán: DMA Vázlatos kutatási terv, 2009 pdf 5. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé pdf MK30 6. Bene Kálmán: Néhány megjegyzés a pdf MK64 7. Bene Zoltán: Otthon a hálóvilágmindenségben pdf MK66 8. Kokas Károly Tóth Margit: Az ember tragédiája kiállítás MEK 9. Mennyi szellem, mennyi őserő. MTA kiállítás Madách Imréről, a kiállítás honlapja (Szerk. Babus Antal és Mázi Béla, 2011) in: 10. NN: Az ember tragédiája a Wikipédia szócikke. A link: 11. Zsiga László Andor Csaba: Save Madách! pdf MK1 A.2. BIBLIOGRÁFIÁK 1. A Temesvári Pelbárt Gimnázium Madách-bibliográfiája. 2. [Balga László gyűjtése] Felvidéki magyar könyvtárak Madách-katalógusai. + INFO Balga fájl Tartalom: Madách Imre - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Akadémiai Könyvtára katalógusa tételei; M. I. - a Losonci Nógrádi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Szlovák Könyvtár portál tételei; M. I. - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Nagykürtösi Honti-nógrádi Könyvtár nyilvántartásai tételei 3. Balogh Géza: Tragédia a színpadon. Recenzió Enyedi Sándor bibliográfiájáról. Criricai Lapok, 2008/ Blaskó Gábor: Madách Imre: Az ET magyar nyelvű kiadásai MK67 5. Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) Salgótarján, Balassi B. Megyei Könyvt. Kiadása, Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) MK32 7. Egy angol fordítás válogatott bibliográfiája in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz. Magyar Színházi Intézet, Bp Egy spanyol fordítás válogatott bibliográfiája in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera - Magyar Színházi Intézet, Bp Enyedi Sándor: A Tragédia a színpadon MK Fejér László: Az ET bemutatói MK Kozocsa Sándor összeállítása: Madách Imre: Az ember tragédiája. Műbibliográfia (Előszó: Bódi Györgyné.) MK Madách Aladár kézírásos könyvtári jegyzéke a családi könyvtárról. 8 lap, jan. 18-án. OSZK 13. Madách Imre könyveinek gépírásos jegyzéke /238. sorszámig./ Készült az OSZK-ban, 1920-ban. 14. Madácsy Piroska: Madách-cikkek a Nyugatban /bibliográfia/ 15. Praznovszky Mihály: A fordítások jegyzéke. Petőfi Irodalmi Múzeum. 16. Podmaniczky Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) Német-francia nyelvű bibliográfia, középpontban a Tragédia német recepciójával. (kb. 750 tétel) MK Szücsi József: Madách Imre könyvtára. in: Magyar Könyvszemle, A. Cs.: Az ET fordításai (Praznovszky M. jegyzékének kiegészítése.) MK Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 20. Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS Madách Imre fejezet. Akadémiai Kiadó Argumentum Kiadó, Bp, Kádár Judit kritikája:: Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS BUKSZ 11. évfolyam, 1. szám (1999. tavasz) A.3. MONOGRÁFIÁK MADÁCH ÉLETMŰVÉRŐL 1. Barta János: Madách Imre. Franklin Társulat, Bp Horváth Károly: Madách Imre Mikszáth Kiadó, Horpács, Kerényi Ferenc: Madách Imre ( ) Kaligramm, Pozsony, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus Magyar Filozófiatört. Könyvtár Bíbor Kiadó, Miskolc, Máté Zsuzsanna: A bölcselet átlényegülése esztétikummá középpontban Madách Imre Az ember tragédiája c. művével Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2013 MK81 1

2 7. Mezei József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Magvető Könyvkiadó Bp Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete Athenaeum, Bp Riedl Frigyes: Madách. Magyar irod. ritkaságok sorozat. Szerk. Vajthó László. Egyetemi Nyomda, Bp Sőtér István: Álom a történelemről. Madách I. és Az ET. Akadémiai Kiadó, Bp Várkonyi Hildebrand és Balogh Károly: Madách breviárium Danubia kiadása 12. Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája Franklin Társulat, Bp A.3.1 Ismertetések, kritikák a Madách-monográfiákról 1. Andor Csaba: Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus. /recenzió/ in: Pföld, sz. 2. Barta János ism. Halász Gábor: MÖM és Staud Géza: Madách összes levelei c. kiadásairól It Berczik Árpád ism. Barta János: Madách Imre ItK Borcsa Jenő ismertetője Fábián Ernő Madách-monográfiájáról. (internet) In: 5. Haraszti Gyula ism. Barta János: Madách Imre It Kántor Lajos: Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága ) ItK sz lamér: Könyv a Tragédia írójáról (Kerényi F. Madách Imre) Szabad Újság, szept Máté Zsuzsanna: Andor Csaba és Bíró Béla Madách-könyvéről Pföld, 2007/ Morvay Győző könyvismertetése: Haraszti Gyula: Madách Imre It füzet Morvay Győző könyvism.: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája It füzet N. S. ism. Riedl Frigyes: Madách It Névtelen, ism.: Barta János: Az ismeretlen Madách It Schöpflin Aladár: Voinovich Géza könyve Madáchról Nyugat, Solt Andor könyvismertetése: Madách Imre összes művei ItK füzet Tarján Tamás: Madách-rendezés. Ism. Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész teremtés? A.4. A) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Alexander Bernát Előszava - Madách Imre munkái S. a. r. és bevezetéssel ellátta Alexander B. - Bp., Franklin-Társulat Árpás Károly: Intertextuális röppenések Tények és feltevések. (Madách humoráról) MK66 3. Bárdos József: Madách alkotó módszeréről MK53 4. Barta János: Madách Tk1 5. Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia MK42 6. Csongrádi Béla: A cél voltaképp mi is? Kérdések Madáchról, Madáchtól. Pföld, 1998/ Gergely Gergely: Madách és a nép. In: Tk Háy János: A főműves. In: Pföld, 2014/4. 9. Hermann István: Madách és a német filozófia. In: Tk Gyulai Pál előszava Madách Imre összes művei kiadásához 6 jpg Athenaeum, Bp Kántor Lajos : Kortársunk Madách In: Korunk, 1973/2. sz Keresztury Dezső: Madách trilógiája a szabadságról Tk1 13. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben MK Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben MK8 15. Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a poeta philosophus Madáchról MK Mezei József: Madách világa I. és II. It /I./ és It /II./ 17. Németh G. Béla: Madách Imre Tk4 18. Németh László: Madáchot olvasva f-e.ofm 19. Takács Menyhért: Madách Imre Kassa, Tóth Sándor: Madách és kora 21. Tóth Sándor: Madách Imre Varga Magdolna: Madách reményei MK Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka It Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka (a tanulmány kézzel írt, hosszabb változata) A.4.B) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL LEXIKONCIKKEK, IRODALOMTÖRTÉNETEK FEJEZETEI 25. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Képes magyar irodalomtörténet. Szerk. Beöthy Zsolt. Athenaeum Bp Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 27. Csűrös Miklós: Madách Imre (+ M. Aladár, M. Gáspár). In: UMIL, Akadémiai Kiadó, Bp II. k Hegedűs Géza: Madách Imre. In: H. G. A magyar irodalom arcképcsarnoka. Trezor Kiadó, Bp Kelecsényi László: Madách Imre. (Lexikoncikk.) In Kulturális Enciklopédia, 30. Nemeskürty István: A kétkedés mint a haladás feltétele. (Madách-fejezet) In: A magyar irodalom története, ; Budapest : Akad. K., 1993 II. kötet 31. Németh G. Béla: A Madách-kérdés. In: A magyar irodalom története, Kossuth Könyvkiadó, NN: Madáchok életrajza (Aladár, Gáspár, Imre, Sándor). In: Magyar Életrajzi Lexikon, NN: Pallas Nagy Lexikon Madách Imre szócikke. ~ XI. kötet Közép Magyal Pintér Jenő: Madách Imre. In: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudomámyos rendszerezés. Bp

3 35. S. Varga Pál: Tömörítvények a Történelem és irónia c. tanulmányhoz. Villanyspenót 36. S. Varga Pál: Történelem és irónia. Villanyspenót 37. Sőtér István: A Világos utáni eszmék és Madách Imre (in: A magyar irodalom története, Akadémiai Kiadó, Bp IV. kötet, ) 38. Szerb Antal: Madách Imre. In: ~ Magyar irodalomtörténet, Magvető kiad A.5. TANULMÁNYKÖTETEK A MADÁCH-ÉLETMŰRŐL A.5.1. A Madách Könyvtár tanulmánykötetei 1. Andor Csaba: Madách-tanulmányok MIT Bp MK59 2. Csongrády Béla: Remény a csillag (I-II-III.) Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (( ) MIT Szeged-Salgótarján MK l. 3. Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak MIT Szeged MK61 4. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán: Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból MIT Szeged MK57 5. Máté Zsuzsanna: A bölcselet átlényegülése esztétikummá középpontban Madách Imre Az ember tragédiája c. művével Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2013 MK81 6. Varga Magdolna Körök és koszorúk MIT Szeged MK56 7. Madácsy Piroska: Magyar szellem európai vonzáskörben. Írói világképek változásai (XIX XX. század) Komparatisztikai tanulmányok MIT, Szeged, l. MK85 (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon A hat kötet 55 írást tartalmaz.) A.5.2. A Madách Könyvtár szimpóziumkötetei 1. I. Madách Szimpózium Új folyam 1. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 2. II. Madách Szimpózium Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 3. III. Madách Szimpózium Új folyam 5. Szerkesztette: Andor Csaba 4. IV. Madách Szimpózium Új folyam 8. Szerkesztette: Andor Csaba 5. V. Madách Szimpózium Új folyam 11. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 6. I. Fráter Erzsébet Szimpózium Új folyam 15. Szerkesztette: Andor Csaba 7. VI. Madách Szimpózium Új folyam 16. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 8. VII. Madách Szimpózium Új folyam 20. (2000) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 9. II. Fráter Erzsébet Szimpózium. Új folyam 23. Szerkesztette: Andor Csaba 10. VIII. Madách Szimpózium Új folyam 25. (2001) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán 11. IX. Madách Szimpózium Új folyam 27. Szerkesztette: Bene Kálmán 12. X. Madách Szimpózium Új folyam 30. Szerkesztette: Bene Kálmán 13. XI. Madách Szimpózium Új folyam 35. Szerkesztette: Bene Kálmán 14. XII. Madách Szimpózium Új folyam 42. Szerkesztette: Bene Kálmán 15. XIII. Madách Szimpózium Új folyam 48. Szerkesztette: Bene Kálmán 16. XIV. Madách Szimpózium Új folyam 53. Szerkesztette: Bene Kálmán 17. XV. Madách Szimpózium Új folyam 58. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 18. XVI. Madách Szimpózium Új folyam 64. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 19. XVII. Madách Szimpózium Új folyam 66. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 20. XVIII. Madách Szimpózium Új folyam 71. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 21. XIX. Madách Szimpózium Új folyam 76. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 22. XX. Madách Szimpózium Új folyam 78. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 23. XXI. Madách Szimpózium Új folyam 82. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna Szimpóziumaink tartalomjegyzéke összeáll. Bene Kálmán (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon vagy a Szimpóziumaink tartalomjegyzéke fájlban! A 23 tanulmánykötet 396 írást tartalmaz.) A.5.3. Egyéb tanulmánykötetek 1. Haraszti Gyula: Madách Imre in: Modern Könyvtár sorozat, 128. sz. Athenaeum, Bp (4 tanulmánygyűjtemény 3. része, 50 oldal.) A nagy tanulmány fejezetei: 1. Haraszti Gyula: Világnézet 2. Haraszti Gyula: A nő 3. Haraszti Gyula: A művész 2. Kozma Dezső: Madách Palócföld Könyvek, Salgótarján, 2003 ( A tanulmánykötet 11 tanulmányt tartalmaz: 1. Kozma Dezső: A lélek él e kínos, szent örökség 2. Kozma Dezső: Madách-értelmezések Erdélyben 3. Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei 4. Kozma Dezső: Egy elfeledett Madách-magyarázat (Morvay Győző) 5. Kozma Dezső: Teológiai szemmel (Ravasz László Az ET-ról) 6. Kozma Dezső: Erdélyi magyar tankönyvekben 7. Kozma Dezső: Erdélyi színpadokon 8. Kozma Dezső: A Biblia, mint élményforrás 9. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben 10. Kozma Dezső: Fráter Erzsébetről többféleképpen 3

4 11. Kozma Dezső: Új könyv Madách életéről (Andor Csaba monográfiája) 3. Máté Zsuzsanna: Megérthető műalkotás. Esztétikatörténeti és befogadás-esztétikai tanulmányok. Lazi Kiadó, Szeged, (A megértendő műalkotás c. III. fejezet 6 tanulmánya) 1. Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách I. Az ET-ban 2. Máté Zsuzsanna: A hermeneutikai aspektusok retoricitása Az ET-ban 3. Máté Zsuzsanna: Mit lehet remélnie Ádámnak? 4. Máté Zsuzsanna: A lírikus Madách ember- és világgyűlöletéről 5. Máté Zsuzsanna: A poézis játéka 6. Máté Zsuzsanna: Egy megértendő Madách-vers 4. Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszéde Árgus Kiadó Vörösmarty Társ., Székesfehérvár, 2002 (Bevezetés + 4 tanulmány) 1. Schéda Mária: A lázadás előtti harmónia és megbomlásának okai 2. Schéda Mária: A lázadó tudat csődjének bizonyítékai Madách lírájában és Az ET-ban 3. Schéda Mária: A halál a nagy lelkek barátja 4. Schéda Mária: Csak tréfa 5. Varga Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L'Harmattan Kiadó Bevezető + a harmadik rész tanulmányai a Madách illusztrációkról. III. Az ember tragédiája illusztráció-sorozatai 1. A Tragédia költői képeinek absztrakciói 2. Buday György metszetei a Tragédiához 3. Kondor Béla Madách-illusztrációi 4. Kass János Tragédia-illusztrációinak szövegreferenciái 5. A változóban felismert állandó: Bálint Endre Tragédia-illusztrációiról 6. Farkas András Tragédia-illusztrációi Bárdos József: Illusztráció, giccs, gyermekkönyv-kritika. Recenzió a fenti könyvről, 6. A Nyugat Madách-emlékszáma, sz. február A.6. TANULMÁNYOK IDEGEN NYELVEKEN MADÁCHRÓL ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁRÓL Angolul 1. Benedek Marcell előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, (3. kiad.) Corvina, Budapest, 1960 (ld. még angol1957 kiadásban is!) 2. Cushing, G. F. előszava, in: The Tragedy of Man, ford., Ian MacLeod, ill. János Kass Canongate Press, Edinburgh, 1998 (ld. még angol1995, angol2000b, angol2002 és angol2009 kiadásokban is!) 3. Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 4. Farnek Csonka Mária: Imre Madach s The Tragedy of Man and Wilhelm Jordan s Demiurgos: a comparison. State University of New York at Buffalo. PhD (207 jpg) 5. Gellért Endre tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Grosz, Joseph előszó, in: angol1966 The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz, Portland, Oregon. 7. Hevesi Sándor előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, George Vajna and co., London, Hevesi Sándor előszava és Ch. H. Meltzer utószava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, The Macmillan Company, New York 1935 [A washingtoni Edmund Vasváry gyűjteményből.] 9. Hevesi Sándor angol nyelvű tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Horne, J. C. W. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. J. C. W. Horne, előszó: a fordító. 2. kiadás Corvina Kiadó, Bp (ld. még angol1963 kiadásban is!) 11. Jankovics Marcell: Az ember tragédiája /The tragedy of man/ c. rajzfilmjének hivatalos angol nyelvű honlapja 12. Kerényi Ferenc tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Kunz, E. F. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. C. P. Sanger. (2. kiad.) Pannonia Publishing, Sidney, Lengyel György előszava és tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Loew, Wiliam N. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. William N. Loew Arcadia Press, New York, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston MacLeod, Ian előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Ian MacLeod, ill. János Kass Canongate Press, Edinburgh, Major Tamás tan., in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Mark, Thomas R. előszava és Szegedi Maszák Mihály utószava, in: The Tragedy of Man, ford.thomas R. Mark, előszó: a fordító, utószó Szegedi Maszák Mihály. Ill. Zichy M. Columbia University Press, New York, 1989 (ld. még angol1999 kiadásban is!) 20. Máté, Zsuzsanna: György Lukács aesthetical ouvre and Imre Madách: The Tragedy of Man, in: IX. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume IX., Issue Máté, Zsuzsanna: On the literary and theatrical impact of Madách s The Tragedy of Man Mikes International 22. Máté, Zsuzsanna: On the one and a half century-presence of Imre Madách s Tragedy of Man in the fine arts Mikes International 4

5 23. Máté, Zsuzsanna: Sándor Sík the literary scientist and the aesthetician - focusing on his studies on Madách Mikes International 24. Máté, Zsuzsanna: The Interpretation of Freedom in Imre Madách s The Tragedy of Man Mikes International 25. Németh Antal tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Reményi József: Imre Madach /angolul, 21 jpg/ 27. Ruszt József tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp The Tragedy of man rövid angol nyelvű ismertető Jankovics Marcell rajzfilmjéről. 2 Nov 2011by FilmHUssar 29. The Tragedy of man Jankovics Marcell rajzfilmjének angol nyelvű honlapja 30. The Tragedy of man Zsigovics Gábor 2000-ben rendezett montreáli bemutatójáról (Q Art Theatre) 31. Tomschey Ottó: Utószó az angol nyelvű Mózeshez (angol nyelven) MK Vámos László tan. in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Madách Imre: Az ember tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon. (Konferencia, 10 tanulmány.magyar és angol nyelven) E-book, a Szegedi Szabadtéri Játékok kiadása, Az angol címek: 33. Kálmán Bene: The Path of the Tragedy - The Stages of Succes 34. Zsuzsanna Máté: Discovering the philosophical questions of our times in The Tragedy of Man 35. Katalin Kürtösi: The Tragedy directed by Hont and Buday in the light of International Modernism 36. Csilla Gyémánt: Count Miklós Bánffy in Szeged 37. János Sándor: Three Performances of the Tragedy at Dóm Square 38. Ágnes Kovács: The Tragedy of Man et the Szeged Open Air Festival 39. Tamás Koltai: Szeged open air festival performans in the 60s 40. Árpád Marton: Goulash paradise lost Szinetár and co's Dóm square jeans Tragedy 41. István Nikolényi: Anniversary festival The Tragedy 42. Kata Demcsák: Szeged Tragedy at the turn of the millenium 2000 Németül 43. Bene, Kálmán: Die Darstellung der französischen Revolution in den Dramen von Georg Büchner und Imre Madách - in: Neue Tendenzen in der Komparatistik. JGYTF Kiadó, Szeged, p. 44. Németh Antal német nyelvű rendezőpéldánya 45. Riedl Frigyes: Emerich Madách (németül) 46. Benedek Marcell előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi. Corvina K., Bp Benedek Marcell előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi, Géza Engl. Corvina K., Bp Dietze, Alexander előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Dietze. Adolph Kugler kiadása, Pest, Dóczi, Ludwig előszava, in: : Die Tragödie des Menschen, ford. Dóczi Lajos, Dóczi Cotta, Stuttgart, Fischer, Alexander előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Fischer, előszó: a fordító Eggenberger sche Buchhandlung, Bp Jókai Mór előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Julius Lechner von der Lech, Philipp Reclam jun. Leipzig Kuhla, Silke dramaturg előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Kriszti(na) Horváth. Textbuch. MK Mohácsi Jenő előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi. Dr. Georg Vajna, Bp./Leipzig Planer, Eugen előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Eugen Planer. Verlag Otto Hendel, Halle an der Saale, Ristic, Ljubisa: Madách, Kommentare. Berlin, Subversion. Ein Handbuch. Nationaltheater Subotica, Ristic-képeslapok. (Mellékletek a következő könyvben: Madách, Kommentare. Berlin, Subversion. Ein Handbuch. Nationaltheater Subotica, 1988.) 57. Siebenlist, Joseph előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Josef Siebenlist. E. Stampfel, Pressburg Leipzig Sponer, Andor előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Sponer, Andor Leipzig Thurn, Edda előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Hans Thurn.2005 MK Kibédi Varga Áron: Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des ungarischen Faust 61. Deák, Wolfgang von előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Dietze. Pollák Testvérek nyomdája, Pest, 1865 Román nyelveken Olaszul 62. A. C. előszó, in: olasz1908 La tragedia dell'uomo, ford. Lodovico Czink és Antonio Fonda, Zichy M. ill. Fiume, Alberto de Berzeviczy előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. Antonio Widmar, ill. Fáy Dezső Editrice Genio, Milano Alfredo Jeri előszava, in: L umana tragedia, ford. Ignazio Balla és Alfredo Jeri. Rizzoli Editore, Milano, Attila Fáj előszava, in: olasz2000 La tragedia dell'uomo, ford. Umberto Viotti és Vittoria Curlo. Edizione dell Accademia d Ungheria in Roma Guglielmo Capacchi előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. G. Capacchi, ill. Fáy D. és Umberto Santi Palatina Editrice, Parma, Németh Antal olasz nyelvű rendezőpéldánya 68. Umberto Norsi előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. Umberto Norsa Unione Tipografico, Torino Várady Imre: La tragedia dell uomo di Imre Madách (olasz nyelven, 27 bitkép) 70. Várady Imre: Teatro Ungherese + Tragedia dell'uomo (Tanulmány Madáchról és Az ET-ról) in: In: Emerico Várady: Teatro Ung., Nuova Accademia, Miláno olasz1991 tanulmányai 5

6 71. Petrini, Alfio tanulmánya és Madách-életrajza. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Doglio, Federico bevezetője és Pressburger, Giorgio tanulmánya. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Kelemen János tanulmánya. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Guzzi, Paolo tanulmánya In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Albini, Umberto tanulmánya In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Franciául 76. Podmaniczky, Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) MK Bigault de Casanova, Charles de. előszava Az ET francia kiadásához. Societé du Mercure du France, Paris, Marcell Benedek előszava, in: La tragédie de l homme, ford. Roger Richard, Corvina Kiadó, Bp Jean Rousselot előszava, in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Corvina Kiadó, Bp Lengyel György francia nyelvű előszó + tan. 1986, in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot, Magyar Színházi Intézet, Bp :Kerényi Ferenc francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Hevesi Sándor francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Németh Antal francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Gellért Endre francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Major Tamás francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Vámos László francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Ruszt József francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Spanyolul 88. Asztalos Lajos: Imre Madách y su obra. In: Imre Madách: La tragedia del hombre. [Előszó.] MK Bueno, Salvador előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera Editorial arte y literatura, Habana, Gellért Endre spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Grosschmid, Pablo előszava, in. La Tragedia del Hombre, ford. Pablo Grossschmid, ill. Adela de Crouÿ-Chanel Circulo Rojo, Sevilla, Hevesi Sándor spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Kerényi Ferenc spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Lengyel György előszó + tan. 1987, in. La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Major Tamás spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Németh Antal spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Ruszt József spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Sőtér István előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, ill. Kass J. Corvina Kiadó, Bp Szél Elisabeth előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Elisabeth Szél és Pedro Javier Martinez MK Vámos László spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Más újlatin nyelven 101. Paulo Rónai előszava /portugál/, in: A tragédia do homem, ford. Paulo Rónai és Geir Campos, Ill. Zichy M. Salamandra/Nucleo Editorial da UERJ, Rio de Janeiro Balázs Déri előszava /katalán/. In: La tragedia de l'home; ford. Balázs Déri, Parramon Jordi. [G. Büchner drámáival egy kötetben.] Edicions 62, Barcelona Lajos Asztalos és Gonzalo Navaza Blanco előszava /gallego/, in: A traxedia do home, ford. Asztalos Lajos és Gonzalez, Navajo Blanco 2002 MK O. Goga előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga. Fundatia pentru Literatura si Arta, Bucuresti I. D. Balan előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga, előszó: I. D. Balan. Editura pentru Literatura, Bucuresti I. Jánosi előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga Editura Minerva, Bucuresti

7 107. I. Jánosi utószava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga Editura Cartea Romanaesca, Bucuresti I. D. Balan előszava /román/, in: Tragedia omului Az ember tragédiája, ford. Octavian Goga, előszó: I. D. Balan. Editura "Crai si suflet Cultura nationala, Bucuresti 1995 (Helikon Kiadó 1960) Szláv nyelveken 109. A. Anyikszt előszava, /orosz/ in: Tragedija cseloveka, ford. N. L. Martünov, ill. V. Noszkov. Iszkusztvo, Moszkva, Čurkovič-Major, Franciska előszava Az ET horvát kiadásához. Ff Press Zagreb, Peter Jugasz utószava /ukrán/, in: Tragedija ljugyini, ford. Mikola Lukas. Vidavnyictvo Hudozsnot Lityeraturi Dnyipro, Kijiv, Ctibor Štitnicky előszava /szlovák/1966 Tragédia človeka, ford. Ctibor Štítnický Bratislava, Ctibor Štitnicky előszava /szlovák/1988 Tragédia človeka, Mojzis, Lyrika. ford. Ctibor Štítnický Tatran, Bratislava, Makarius, Fra utószava /szlovák/ 1950 in: Tragédia človeka, ford. Fra Makarius (Valentin Bernak), Nagyszombat Praznovszky Mihály Előszó. /szlovák/ In: MADÁCH IMRE: titkod a világ tvojím tajomstvom je svet. Versek Básne. Ford. Jitka Roznava.. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Tóth László utószó. /szlovák/ In: MADÁCH IMRE: titkod a világ tvojím tajomstvom je svet. Versek Básne. Ford. Jitka Roznava. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Vilko Novak előszava, /szlovén/ 1940 Tragedija človeka, ford. Vilko Novak Založba Ljudskih Iger, Ljubljana, Kerényi Ferenc előszava /bolgár/, in: Tragedijata na csoveka, ford. Georgi Krumov Sztigmati Kiadó, Szófia Nev. Sztefanova előszava /bolgár/, in: Tragedijata na csoveka, ford. Georgi Krumov, ill. Iván Kirkov Narodna Kultúra, Szófia, Lev Kaltenbergh utószava /lengyel/, in: Tragiedya clowieka, ford. ~ Instytut Wydawniczy, Pax, Warszawa Boriszlav Jankulov előszó /szerb/. In: Csovekova tragedija, ford. Klearh, előszó: B. J. (Illusztrált.) Szabadka, Todor Manojlovics Madách-esszé. In: Csovekova tragedija, ford. Klearh. (Illusztrált.) Szabadka, Szvet Sztefanovics előszó /szerb/. In: Csovekova tragedija, ford. Szvet Sztefanovics, Beograd, Szeli István előszó, utószó: fordító /szerb/, in: Csovekova tragedija, ford. Szava Babics. MK62 + Tardisz, Beograd, Prazak, Richard: Madách Tragédiája a brno-i Nemzeti Színházban közt /cseh/ 126. Guszev, Ju. P.: Imre Madacs i jevo "Tragegyija cseloveka" In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Andor Csaba: Isztorija szazdányija "Tragegyija cseloveka" In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Bárdos József: Szvabodnij vübor mezs dobrom i zlom In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Bíró Béla: "Cel cseloveka vecsnaja borba" In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Peterdi Nagy László: Csetvertoje izmerenyie. "Tragegyija cseloveka" na szcene In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, [Kerényi Ferenc]: Az ember tragédiája krit. kiad. szövegmagyarázatainak orosz fordítása. In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, 2011 x Egyéb nyelven 132. Albert Lange Fliflet előszava és István Sőtér utószava /norvég/, in: Menneskets tragedie, ford. Albert Lange Fliflet, H. Aschehoug & co., Oslo Béla Leffler előszava /syéd/ in: Människans tragedi; ford. Olof Lundgren; ill. Buday György. Ungerska Institutet vid Stockholms Högskola Stockholm, Durnreicher, Carl: Két dán nyelvű ujságcikk Az ET fordítójától: ~ Ungarns berömteste skuespil. In: Kristellit Dagblad, márc. 15; valamint ~: Ungarns berömte tankedrama, Köbenhavns Kronik Torsdag, okt István Sőtér utószava /észt/, in: Inimese Tragöödia, ford. Jaan Kross, Kirjastus Eesti raamat, Tallin K. Kalocsay előszava /eszperantó/, in: La tragedio de l homo, ford. Kálmán Kalocsay, jegyz.: a fordító.eszperantó Intézet kiad., Bp István Sőtér előszava /eszperantó/, in: La tragedio de l homo, ford. Kálmán Kalocsay, átdolgozott ford. Corvina Kiadó, Bp Géza Voinovich előszava /finn/, in: Ihmisen murhenäitelma, ford. Toivo Lyy, Porvoo, Helsinki Choli Daróczí József utószó /lovari/1996 In: Le manusheski tragedija, ford. Nagy Gusztáv. MK Fren, Hasan /török/ előszó. In: Insanin trajedisi, ford. Gün Benderli és György Hazai. Kültür Bakanligi, Ankara 1998 B. MADÁCH IMRE ÉLETE ÉS KULTUSZA B.1. ÉLETRAJZOK B.1.1. Biográfiák 1. Andor Csaba: A siker éve: 1861 (Illusztrációk külön mappában, Képtár-ban 13 fájl) MK54 2. Andor Csaba: Házasság előtt, válás után. Madách Imre szerelmei. Holnap Kiadó 3. Balogh Károly: Gyermekkorom emlékei MK6 4. Balogh Károly: Madách, az ember és a költő. Vajna és tsa, Bp Balogh Károly: Madách Imre otthona. Bp., Athenaeum Becker Hugó: Madách Imre életrajza. Utószó: Andor Csaba. MK34 7

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia)

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia) Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László Az ember tragédiája bemutatói (Bibliográfia) A sorozat eddig megjelent kötetei: 1. I. Madách Szimpózium (1995) 2. II. Madách Szimpózium (1996) 3. Fráter Erzsébet

Részletesebben

Heltai Jenő drámai életműve

Heltai Jenő drámai életműve PhD értekezés Győrei Zsolt Heltai Jenő drámai életműve II. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor Szeged 2002. FÜGGELÉK I. HELTAI JENŐ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA II. HELTAI JENŐ

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író 2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író Névváltozatai: Pulszky, Carl von Pulszky, Karl von Pulszky Károly P

Részletesebben

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16.

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16. SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA készült: 2012. 11.16. 1 1. A "legyőzhetetlen" : fantasztikus regény / Lem, Stanislaw, ford.

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben