A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése"

Átírás

1 A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése január 15-ig I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum részletes koncepciója 2002 pdf 3. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója 2002 pdf 4. Andor Csaba Bene Kálmán: DMA Vázlatos kutatási terv, 2009 pdf 5. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé pdf MK30 6. Bene Kálmán: Néhány megjegyzés a pdf MK64 7. Bene Zoltán: Otthon a hálóvilágmindenségben pdf MK66 8. Kokas Károly Tóth Margit: Az ember tragédiája kiállítás MEK 9. Mennyi szellem, mennyi őserő. MTA kiállítás Madách Imréről, a kiállítás honlapja (Szerk. Babus Antal és Mázi Béla, 2011) in: 10. NN: Az ember tragédiája a Wikipédia szócikke. A link: 11. Zsiga László Andor Csaba: Save Madách! pdf MK1 A.2. BIBLIOGRÁFIÁK 1. A Temesvári Pelbárt Gimnázium Madách-bibliográfiája. 2. [Balga László gyűjtése] Felvidéki magyar könyvtárak Madách-katalógusai. + INFO Balga fájl Tartalom: Madách Imre - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Akadémiai Könyvtára katalógusa tételei; M. I. - a Losonci Nógrádi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Szlovák Könyvtár portál tételei; M. I. - a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár katalógusa tételei; M. I. - a Nagykürtösi Honti-nógrádi Könyvtár nyilvántartásai tételei 3. Balogh Géza: Tragédia a színpadon. Recenzió Enyedi Sándor bibliográfiájáról. Criricai Lapok, 2008/ Blaskó Gábor: Madách Imre: Az ET magyar nyelvű kiadásai MK67 5. Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) Salgótarján, Balassi B. Megyei Könyvt. Kiadása, Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom ( ) MK32 7. Egy angol fordítás válogatott bibliográfiája in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz. Magyar Színházi Intézet, Bp Egy spanyol fordítás válogatott bibliográfiája in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera - Magyar Színházi Intézet, Bp Enyedi Sándor: A Tragédia a színpadon MK Fejér László: Az ET bemutatói MK Kozocsa Sándor összeállítása: Madách Imre: Az ember tragédiája. Műbibliográfia (Előszó: Bódi Györgyné.) MK Madách Aladár kézírásos könyvtári jegyzéke a családi könyvtárról. 8 lap, jan. 18-án. OSZK 13. Madách Imre könyveinek gépírásos jegyzéke /238. sorszámig./ Készült az OSZK-ban, 1920-ban. 14. Madácsy Piroska: Madách-cikkek a Nyugatban /bibliográfia/ 15. Praznovszky Mihály: A fordítások jegyzéke. Petőfi Irodalmi Múzeum. 16. Podmaniczky Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) Német-francia nyelvű bibliográfia, középpontban a Tragédia német recepciójával. (kb. 750 tétel) MK Szücsi József: Madách Imre könyvtára. in: Magyar Könyvszemle, A. Cs.: Az ET fordításai (Praznovszky M. jegyzékének kiegészítése.) MK Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 20. Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS Madách Imre fejezet. Akadémiai Kiadó Argumentum Kiadó, Bp, Kádár Judit kritikája:: Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Személyi rész II. H-ZS BUKSZ 11. évfolyam, 1. szám (1999. tavasz) A.3. MONOGRÁFIÁK MADÁCH ÉLETMŰVÉRŐL 1. Barta János: Madách Imre. Franklin Társulat, Bp Horváth Károly: Madách Imre Mikszáth Kiadó, Horpács, Kerényi Ferenc: Madách Imre ( ) Kaligramm, Pozsony, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus Magyar Filozófiatört. Könyvtár Bíbor Kiadó, Miskolc, Máté Zsuzsanna: A bölcselet átlényegülése esztétikummá középpontban Madách Imre Az ember tragédiája c. művével Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2013 MK81 1

2 7. Mezei József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Magvető Könyvkiadó Bp Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete Athenaeum, Bp Riedl Frigyes: Madách. Magyar irod. ritkaságok sorozat. Szerk. Vajthó László. Egyetemi Nyomda, Bp Sőtér István: Álom a történelemről. Madách I. és Az ET. Akadémiai Kiadó, Bp Várkonyi Hildebrand és Balogh Károly: Madách breviárium Danubia kiadása 12. Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája Franklin Társulat, Bp A.3.1 Ismertetések, kritikák a Madách-monográfiákról 1. Andor Csaba: Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus. /recenzió/ in: Pföld, sz. 2. Barta János ism. Halász Gábor: MÖM és Staud Géza: Madách összes levelei c. kiadásairól It Berczik Árpád ism. Barta János: Madách Imre ItK Borcsa Jenő ismertetője Fábián Ernő Madách-monográfiájáról. (internet) In: 5. Haraszti Gyula ism. Barta János: Madách Imre It Kántor Lajos: Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága ) ItK sz lamér: Könyv a Tragédia írójáról (Kerényi F. Madách Imre) Szabad Újság, szept Máté Zsuzsanna: Andor Csaba és Bíró Béla Madách-könyvéről Pföld, 2007/ Morvay Győző könyvismertetése: Haraszti Gyula: Madách Imre It füzet Morvay Győző könyvism.: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája It füzet N. S. ism. Riedl Frigyes: Madách It Névtelen, ism.: Barta János: Az ismeretlen Madách It Schöpflin Aladár: Voinovich Géza könyve Madáchról Nyugat, Solt Andor könyvismertetése: Madách Imre összes művei ItK füzet Tarján Tamás: Madách-rendezés. Ism. Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész teremtés? A.4. A) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Alexander Bernát Előszava - Madách Imre munkái S. a. r. és bevezetéssel ellátta Alexander B. - Bp., Franklin-Társulat Árpás Károly: Intertextuális röppenések Tények és feltevések. (Madách humoráról) MK66 3. Bárdos József: Madách alkotó módszeréről MK53 4. Barta János: Madách Tk1 5. Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia MK42 6. Csongrádi Béla: A cél voltaképp mi is? Kérdések Madáchról, Madáchtól. Pföld, 1998/ Gergely Gergely: Madách és a nép. In: Tk Háy János: A főműves. In: Pföld, 2014/4. 9. Hermann István: Madách és a német filozófia. In: Tk Gyulai Pál előszava Madách Imre összes művei kiadásához 6 jpg Athenaeum, Bp Kántor Lajos : Kortársunk Madách In: Korunk, 1973/2. sz Keresztury Dezső: Madách trilógiája a szabadságról Tk1 13. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben MK Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben MK8 15. Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a poeta philosophus Madáchról MK Mezei József: Madách világa I. és II. It /I./ és It /II./ 17. Németh G. Béla: Madách Imre Tk4 18. Németh László: Madáchot olvasva f-e.ofm 19. Takács Menyhért: Madách Imre Kassa, Tóth Sándor: Madách és kora 21. Tóth Sándor: Madách Imre Varga Magdolna: Madách reményei MK Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka It Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka (a tanulmány kézzel írt, hosszabb változata) A.4.B) RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL LEXIKONCIKKEK, IRODALOMTÖRTÉNETEK FEJEZETEI 25. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Képes magyar irodalomtörténet. Szerk. Beöthy Zsolt. Athenaeum Bp Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 27. Csűrös Miklós: Madách Imre (+ M. Aladár, M. Gáspár). In: UMIL, Akadémiai Kiadó, Bp II. k Hegedűs Géza: Madách Imre. In: H. G. A magyar irodalom arcképcsarnoka. Trezor Kiadó, Bp Kelecsényi László: Madách Imre. (Lexikoncikk.) In Kulturális Enciklopédia, 30. Nemeskürty István: A kétkedés mint a haladás feltétele. (Madách-fejezet) In: A magyar irodalom története, ; Budapest : Akad. K., 1993 II. kötet 31. Németh G. Béla: A Madách-kérdés. In: A magyar irodalom története, Kossuth Könyvkiadó, NN: Madáchok életrajza (Aladár, Gáspár, Imre, Sándor). In: Magyar Életrajzi Lexikon, NN: Pallas Nagy Lexikon Madách Imre szócikke. ~ XI. kötet Közép Magyal Pintér Jenő: Madách Imre. In: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudomámyos rendszerezés. Bp

3 35. S. Varga Pál: Tömörítvények a Történelem és irónia c. tanulmányhoz. Villanyspenót 36. S. Varga Pál: Történelem és irónia. Villanyspenót 37. Sőtér István: A Világos utáni eszmék és Madách Imre (in: A magyar irodalom története, Akadémiai Kiadó, Bp IV. kötet, ) 38. Szerb Antal: Madách Imre. In: ~ Magyar irodalomtörténet, Magvető kiad A.5. TANULMÁNYKÖTETEK A MADÁCH-ÉLETMŰRŐL A.5.1. A Madách Könyvtár tanulmánykötetei 1. Andor Csaba: Madách-tanulmányok MIT Bp MK59 2. Csongrády Béla: Remény a csillag (I-II-III.) Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (( ) MIT Szeged-Salgótarján MK l. 3. Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak MIT Szeged MK61 4. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán: Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból MIT Szeged MK57 5. Máté Zsuzsanna: A bölcselet átlényegülése esztétikummá középpontban Madách Imre Az ember tragédiája c. művével Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2013 MK81 6. Varga Magdolna Körök és koszorúk MIT Szeged MK56 7. Madácsy Piroska: Magyar szellem európai vonzáskörben. Írói világképek változásai (XIX XX. század) Komparatisztikai tanulmányok MIT, Szeged, l. MK85 (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon A hat kötet 55 írást tartalmaz.) A.5.2. A Madách Könyvtár szimpóziumkötetei 1. I. Madách Szimpózium Új folyam 1. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 2. II. Madách Szimpózium Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 3. III. Madách Szimpózium Új folyam 5. Szerkesztette: Andor Csaba 4. IV. Madách Szimpózium Új folyam 8. Szerkesztette: Andor Csaba 5. V. Madách Szimpózium Új folyam 11. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 6. I. Fráter Erzsébet Szimpózium Új folyam 15. Szerkesztette: Andor Csaba 7. VI. Madách Szimpózium Új folyam 16. Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 8. VII. Madách Szimpózium Új folyam 20. (2000) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba 9. II. Fráter Erzsébet Szimpózium. Új folyam 23. Szerkesztette: Andor Csaba 10. VIII. Madách Szimpózium Új folyam 25. (2001) Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán 11. IX. Madách Szimpózium Új folyam 27. Szerkesztette: Bene Kálmán 12. X. Madách Szimpózium Új folyam 30. Szerkesztette: Bene Kálmán 13. XI. Madách Szimpózium Új folyam 35. Szerkesztette: Bene Kálmán 14. XII. Madách Szimpózium Új folyam 42. Szerkesztette: Bene Kálmán 15. XIII. Madách Szimpózium Új folyam 48. Szerkesztette: Bene Kálmán 16. XIV. Madách Szimpózium Új folyam 53. Szerkesztette: Bene Kálmán 17. XV. Madách Szimpózium Új folyam 58. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 18. XVI. Madách Szimpózium Új folyam 64. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 19. XVII. Madách Szimpózium Új folyam 66. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 20. XVIII. Madách Szimpózium Új folyam 71. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 21. XIX. Madách Szimpózium Új folyam 76. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 22. XX. Madách Szimpózium Új folyam 78. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna 23. XXI. Madách Szimpózium Új folyam 82. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna Szimpóziumaink tartalomjegyzéke összeáll. Bene Kálmán (A részletes bibliográfiai adatokat ld. honlapunkon vagy a Szimpóziumaink tartalomjegyzéke fájlban! A 23 tanulmánykötet 396 írást tartalmaz.) A.5.3. Egyéb tanulmánykötetek 1. Haraszti Gyula: Madách Imre in: Modern Könyvtár sorozat, 128. sz. Athenaeum, Bp (4 tanulmánygyűjtemény 3. része, 50 oldal.) A nagy tanulmány fejezetei: 1. Haraszti Gyula: Világnézet 2. Haraszti Gyula: A nő 3. Haraszti Gyula: A művész 2. Kozma Dezső: Madách Palócföld Könyvek, Salgótarján, 2003 ( A tanulmánykötet 11 tanulmányt tartalmaz: 1. Kozma Dezső: A lélek él e kínos, szent örökség 2. Kozma Dezső: Madách-értelmezések Erdélyben 3. Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei 4. Kozma Dezső: Egy elfeledett Madách-magyarázat (Morvay Győző) 5. Kozma Dezső: Teológiai szemmel (Ravasz László Az ET-ról) 6. Kozma Dezső: Erdélyi magyar tankönyvekben 7. Kozma Dezső: Erdélyi színpadokon 8. Kozma Dezső: A Biblia, mint élményforrás 9. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben 10. Kozma Dezső: Fráter Erzsébetről többféleképpen 3

4 11. Kozma Dezső: Új könyv Madách életéről (Andor Csaba monográfiája) 3. Máté Zsuzsanna: Megérthető műalkotás. Esztétikatörténeti és befogadás-esztétikai tanulmányok. Lazi Kiadó, Szeged, (A megértendő műalkotás c. III. fejezet 6 tanulmánya) 1. Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách I. Az ET-ban 2. Máté Zsuzsanna: A hermeneutikai aspektusok retoricitása Az ET-ban 3. Máté Zsuzsanna: Mit lehet remélnie Ádámnak? 4. Máté Zsuzsanna: A lírikus Madách ember- és világgyűlöletéről 5. Máté Zsuzsanna: A poézis játéka 6. Máté Zsuzsanna: Egy megértendő Madách-vers 4. Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszéde Árgus Kiadó Vörösmarty Társ., Székesfehérvár, 2002 (Bevezetés + 4 tanulmány) 1. Schéda Mária: A lázadás előtti harmónia és megbomlásának okai 2. Schéda Mária: A lázadó tudat csődjének bizonyítékai Madách lírájában és Az ET-ban 3. Schéda Mária: A halál a nagy lelkek barátja 4. Schéda Mária: Csak tréfa 5. Varga Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L'Harmattan Kiadó Bevezető + a harmadik rész tanulmányai a Madách illusztrációkról. III. Az ember tragédiája illusztráció-sorozatai 1. A Tragédia költői képeinek absztrakciói 2. Buday György metszetei a Tragédiához 3. Kondor Béla Madách-illusztrációi 4. Kass János Tragédia-illusztrációinak szövegreferenciái 5. A változóban felismert állandó: Bálint Endre Tragédia-illusztrációiról 6. Farkas András Tragédia-illusztrációi Bárdos József: Illusztráció, giccs, gyermekkönyv-kritika. Recenzió a fenti könyvről, 6. A Nyugat Madách-emlékszáma, sz. február A.6. TANULMÁNYOK IDEGEN NYELVEKEN MADÁCHRÓL ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁRÓL Angolul 1. Benedek Marcell előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, (3. kiad.) Corvina, Budapest, 1960 (ld. még angol1957 kiadásban is!) 2. Cushing, G. F. előszava, in: The Tragedy of Man, ford., Ian MacLeod, ill. János Kass Canongate Press, Edinburgh, 1998 (ld. még angol1995, angol2000b, angol2002 és angol2009 kiadásokban is!) 3. Czigány Lóránt: Madách Imre. In: a history of hungarian literature. From the earliest times to the mid-1970's Arcanum DVD 4. Farnek Csonka Mária: Imre Madach s The Tragedy of Man and Wilhelm Jordan s Demiurgos: a comparison. State University of New York at Buffalo. PhD (207 jpg) 5. Gellért Endre tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Grosz, Joseph előszó, in: angol1966 The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz, Portland, Oregon. 7. Hevesi Sándor előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, George Vajna and co., London, Hevesi Sándor előszava és Ch. H. Meltzer utószava, in: The Tragedy of Man, ford. Charles Henry Meltzer és Paul Vajda, The Macmillan Company, New York 1935 [A washingtoni Edmund Vasváry gyűjteményből.] 9. Hevesi Sándor angol nyelvű tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Horne, J. C. W. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. J. C. W. Horne, előszó: a fordító. 2. kiadás Corvina Kiadó, Bp (ld. még angol1963 kiadásban is!) 11. Jankovics Marcell: Az ember tragédiája /The tragedy of man/ c. rajzfilmjének hivatalos angol nyelvű honlapja 12. Kerényi Ferenc tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Kunz, E. F. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. C. P. Sanger. (2. kiad.) Pannonia Publishing, Sidney, Lengyel György előszava és tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Loew, Wiliam N. előszava, in: The Tragedy of Man, ford. William N. Loew Arcadia Press, New York, Lotze, Dieter P.: Imre Madách Twayne Publisher, a division of G. K. Hall & Co., Boston MacLeod, Ian előszava, in: The Tragedy of Man, ford. Ian MacLeod, ill. János Kass Canongate Press, Edinburgh, Major Tamás tan., in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Mark, Thomas R. előszava és Szegedi Maszák Mihály utószava, in: The Tragedy of Man, ford.thomas R. Mark, előszó: a fordító, utószó Szegedi Maszák Mihály. Ill. Zichy M. Columbia University Press, New York, 1989 (ld. még angol1999 kiadásban is!) 20. Máté, Zsuzsanna: György Lukács aesthetical ouvre and Imre Madách: The Tragedy of Man, in: IX. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume IX., Issue Máté, Zsuzsanna: On the literary and theatrical impact of Madách s The Tragedy of Man Mikes International 22. Máté, Zsuzsanna: On the one and a half century-presence of Imre Madách s Tragedy of Man in the fine arts Mikes International 4

5 23. Máté, Zsuzsanna: Sándor Sík the literary scientist and the aesthetician - focusing on his studies on Madách Mikes International 24. Máté, Zsuzsanna: The Interpretation of Freedom in Imre Madách s The Tragedy of Man Mikes International 25. Németh Antal tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Reményi József: Imre Madach /angolul, 21 jpg/ 27. Ruszt József tanulmánya, in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp The Tragedy of man rövid angol nyelvű ismertető Jankovics Marcell rajzfilmjéről. 2 Nov 2011by FilmHUssar 29. The Tragedy of man Jankovics Marcell rajzfilmjének angol nyelvű honlapja 30. The Tragedy of man Zsigovics Gábor 2000-ben rendezett montreáli bemutatójáról (Q Art Theatre) 31. Tomschey Ottó: Utószó az angol nyelvű Mózeshez (angol nyelven) MK Vámos László tan. in: The Tragedy of Man, ford. Joseph Grosz Magyar Színházi Intézet, Bp Madách Imre: Az ember tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon. (Konferencia, 10 tanulmány.magyar és angol nyelven) E-book, a Szegedi Szabadtéri Játékok kiadása, Az angol címek: 33. Kálmán Bene: The Path of the Tragedy - The Stages of Succes 34. Zsuzsanna Máté: Discovering the philosophical questions of our times in The Tragedy of Man 35. Katalin Kürtösi: The Tragedy directed by Hont and Buday in the light of International Modernism 36. Csilla Gyémánt: Count Miklós Bánffy in Szeged 37. János Sándor: Three Performances of the Tragedy at Dóm Square 38. Ágnes Kovács: The Tragedy of Man et the Szeged Open Air Festival 39. Tamás Koltai: Szeged open air festival performans in the 60s 40. Árpád Marton: Goulash paradise lost Szinetár and co's Dóm square jeans Tragedy 41. István Nikolényi: Anniversary festival The Tragedy 42. Kata Demcsák: Szeged Tragedy at the turn of the millenium 2000 Németül 43. Bene, Kálmán: Die Darstellung der französischen Revolution in den Dramen von Georg Büchner und Imre Madách - in: Neue Tendenzen in der Komparatistik. JGYTF Kiadó, Szeged, p. 44. Németh Antal német nyelvű rendezőpéldánya 45. Riedl Frigyes: Emerich Madách (németül) 46. Benedek Marcell előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi. Corvina K., Bp Benedek Marcell előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi, Géza Engl. Corvina K., Bp Dietze, Alexander előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Dietze. Adolph Kugler kiadása, Pest, Dóczi, Ludwig előszava, in: : Die Tragödie des Menschen, ford. Dóczi Lajos, Dóczi Cotta, Stuttgart, Fischer, Alexander előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Fischer, előszó: a fordító Eggenberger sche Buchhandlung, Bp Jókai Mór előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Julius Lechner von der Lech, Philipp Reclam jun. Leipzig Kuhla, Silke dramaturg előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Kriszti(na) Horváth. Textbuch. MK Mohácsi Jenő előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Jenő Mohácsi. Dr. Georg Vajna, Bp./Leipzig Planer, Eugen előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Eugen Planer. Verlag Otto Hendel, Halle an der Saale, Ristic, Ljubisa: Madách, Kommentare. Berlin, Subversion. Ein Handbuch. Nationaltheater Subotica, Ristic-képeslapok. (Mellékletek a következő könyvben: Madách, Kommentare. Berlin, Subversion. Ein Handbuch. Nationaltheater Subotica, 1988.) 57. Siebenlist, Joseph előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Josef Siebenlist. E. Stampfel, Pressburg Leipzig Sponer, Andor előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Sponer, Andor Leipzig Thurn, Edda előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Hans Thurn.2005 MK Kibédi Varga Áron: Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des ungarischen Faust 61. Deák, Wolfgang von előszava, in: Die Tragödie des Menschen, ford. Alexander Dietze. Pollák Testvérek nyomdája, Pest, 1865 Román nyelveken Olaszul 62. A. C. előszó, in: olasz1908 La tragedia dell'uomo, ford. Lodovico Czink és Antonio Fonda, Zichy M. ill. Fiume, Alberto de Berzeviczy előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. Antonio Widmar, ill. Fáy Dezső Editrice Genio, Milano Alfredo Jeri előszava, in: L umana tragedia, ford. Ignazio Balla és Alfredo Jeri. Rizzoli Editore, Milano, Attila Fáj előszava, in: olasz2000 La tragedia dell'uomo, ford. Umberto Viotti és Vittoria Curlo. Edizione dell Accademia d Ungheria in Roma Guglielmo Capacchi előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. G. Capacchi, ill. Fáy D. és Umberto Santi Palatina Editrice, Parma, Németh Antal olasz nyelvű rendezőpéldánya 68. Umberto Norsi előszava, in: La tragedia dell'uomo, ford. Umberto Norsa Unione Tipografico, Torino Várady Imre: La tragedia dell uomo di Imre Madách (olasz nyelven, 27 bitkép) 70. Várady Imre: Teatro Ungherese + Tragedia dell'uomo (Tanulmány Madáchról és Az ET-ról) in: In: Emerico Várady: Teatro Ung., Nuova Accademia, Miláno olasz1991 tanulmányai 5

6 71. Petrini, Alfio tanulmánya és Madách-életrajza. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Doglio, Federico bevezetője és Pressburger, Giorgio tanulmánya. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Kelemen János tanulmánya. In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Guzzi, Paolo tanulmánya In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Albini, Umberto tanulmánya In: Il significato Europeo della dramaturgia di Imre Madách (tanulmánykötetben) Róma, Franciául 76. Podmaniczky, Katalin: La réception de la Tragédie de l'homme d'imre Madách dans le monde germanophone ( ) MK Bigault de Casanova, Charles de. előszava Az ET francia kiadásához. Societé du Mercure du France, Paris, Marcell Benedek előszava, in: La tragédie de l homme, ford. Roger Richard, Corvina Kiadó, Bp Jean Rousselot előszava, in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Corvina Kiadó, Bp Lengyel György francia nyelvű előszó + tan. 1986, in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot, Magyar Színházi Intézet, Bp :Kerényi Ferenc francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Hevesi Sándor francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Németh Antal francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Gellért Endre francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Major Tamás francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Vámos László francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Ruszt József francia nyelvű tanulmánya., in: La tragédie de l homme, ford. Jean Rousselot Magyar Színházi Intézet, Bp Spanyolul 88. Asztalos Lajos: Imre Madách y su obra. In: Imre Madách: La tragedia del hombre. [Előszó.] MK Bueno, Salvador előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera Editorial arte y literatura, Habana, Gellért Endre spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Grosschmid, Pablo előszava, in. La Tragedia del Hombre, ford. Pablo Grossschmid, ill. Adela de Crouÿ-Chanel Circulo Rojo, Sevilla, Hevesi Sándor spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Kerényi Ferenc spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Lengyel György előszó + tan. 1987, in. La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Major Tamás spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Németh Antal spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Ruszt József spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Sőtér István előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, ill. Kass J. Corvina Kiadó, Bp Szél Elisabeth előszava, in: La Tragedia del Hombre, ford. Elisabeth Szél és Pedro Javier Martinez MK Vámos László spanyol nyelvű tanulmánya., in: La Tragedia del Hombre, ford. Virgilio Piñera, Magyar Színházi Intézet, Bp Más újlatin nyelven 101. Paulo Rónai előszava /portugál/, in: A tragédia do homem, ford. Paulo Rónai és Geir Campos, Ill. Zichy M. Salamandra/Nucleo Editorial da UERJ, Rio de Janeiro Balázs Déri előszava /katalán/. In: La tragedia de l'home; ford. Balázs Déri, Parramon Jordi. [G. Büchner drámáival egy kötetben.] Edicions 62, Barcelona Lajos Asztalos és Gonzalo Navaza Blanco előszava /gallego/, in: A traxedia do home, ford. Asztalos Lajos és Gonzalez, Navajo Blanco 2002 MK O. Goga előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga. Fundatia pentru Literatura si Arta, Bucuresti I. D. Balan előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga, előszó: I. D. Balan. Editura pentru Literatura, Bucuresti I. Jánosi előszava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga Editura Minerva, Bucuresti

7 107. I. Jánosi utószava /román/, in: Tragedia omului, ford. Octavian Goga Editura Cartea Romanaesca, Bucuresti I. D. Balan előszava /román/, in: Tragedia omului Az ember tragédiája, ford. Octavian Goga, előszó: I. D. Balan. Editura "Crai si suflet Cultura nationala, Bucuresti 1995 (Helikon Kiadó 1960) Szláv nyelveken 109. A. Anyikszt előszava, /orosz/ in: Tragedija cseloveka, ford. N. L. Martünov, ill. V. Noszkov. Iszkusztvo, Moszkva, Čurkovič-Major, Franciska előszava Az ET horvát kiadásához. Ff Press Zagreb, Peter Jugasz utószava /ukrán/, in: Tragedija ljugyini, ford. Mikola Lukas. Vidavnyictvo Hudozsnot Lityeraturi Dnyipro, Kijiv, Ctibor Štitnicky előszava /szlovák/1966 Tragédia človeka, ford. Ctibor Štítnický Bratislava, Ctibor Štitnicky előszava /szlovák/1988 Tragédia človeka, Mojzis, Lyrika. ford. Ctibor Štítnický Tatran, Bratislava, Makarius, Fra utószava /szlovák/ 1950 in: Tragédia človeka, ford. Fra Makarius (Valentin Bernak), Nagyszombat Praznovszky Mihály Előszó. /szlovák/ In: MADÁCH IMRE: titkod a világ tvojím tajomstvom je svet. Versek Básne. Ford. Jitka Roznava.. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Tóth László utószó. /szlovák/ In: MADÁCH IMRE: titkod a világ tvojím tajomstvom je svet. Versek Básne. Ford. Jitka Roznava. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Vilko Novak előszava, /szlovén/ 1940 Tragedija človeka, ford. Vilko Novak Založba Ljudskih Iger, Ljubljana, Kerényi Ferenc előszava /bolgár/, in: Tragedijata na csoveka, ford. Georgi Krumov Sztigmati Kiadó, Szófia Nev. Sztefanova előszava /bolgár/, in: Tragedijata na csoveka, ford. Georgi Krumov, ill. Iván Kirkov Narodna Kultúra, Szófia, Lev Kaltenbergh utószava /lengyel/, in: Tragiedya clowieka, ford. ~ Instytut Wydawniczy, Pax, Warszawa Boriszlav Jankulov előszó /szerb/. In: Csovekova tragedija, ford. Klearh, előszó: B. J. (Illusztrált.) Szabadka, Todor Manojlovics Madách-esszé. In: Csovekova tragedija, ford. Klearh. (Illusztrált.) Szabadka, Szvet Sztefanovics előszó /szerb/. In: Csovekova tragedija, ford. Szvet Sztefanovics, Beograd, Szeli István előszó, utószó: fordító /szerb/, in: Csovekova tragedija, ford. Szava Babics. MK62 + Tardisz, Beograd, Prazak, Richard: Madách Tragédiája a brno-i Nemzeti Színházban közt /cseh/ 126. Guszev, Ju. P.: Imre Madacs i jevo "Tragegyija cseloveka" In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Andor Csaba: Isztorija szazdányija "Tragegyija cseloveka" In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Bárdos József: Szvabodnij vübor mezs dobrom i zlom In: Tragedija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Bíró Béla: "Cel cseloveka vecsnaja borba" In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, Peterdi Nagy László: Csetvertoje izmerenyie. "Tragegyija cseloveka" na szcene In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, [Kerényi Ferenc]: Az ember tragédiája krit. kiad. szövegmagyarázatainak orosz fordítása. In: Tragegyija cseloveka, ford szín L. Ju. Anyiszimov, szín Ju. P. Guszev. Nauka kiadó, Moszkva, 2011 x Egyéb nyelven 132. Albert Lange Fliflet előszava és István Sőtér utószava /norvég/, in: Menneskets tragedie, ford. Albert Lange Fliflet, H. Aschehoug & co., Oslo Béla Leffler előszava /syéd/ in: Människans tragedi; ford. Olof Lundgren; ill. Buday György. Ungerska Institutet vid Stockholms Högskola Stockholm, Durnreicher, Carl: Két dán nyelvű ujságcikk Az ET fordítójától: ~ Ungarns berömteste skuespil. In: Kristellit Dagblad, márc. 15; valamint ~: Ungarns berömte tankedrama, Köbenhavns Kronik Torsdag, okt István Sőtér utószava /észt/, in: Inimese Tragöödia, ford. Jaan Kross, Kirjastus Eesti raamat, Tallin K. Kalocsay előszava /eszperantó/, in: La tragedio de l homo, ford. Kálmán Kalocsay, jegyz.: a fordító.eszperantó Intézet kiad., Bp István Sőtér előszava /eszperantó/, in: La tragedio de l homo, ford. Kálmán Kalocsay, átdolgozott ford. Corvina Kiadó, Bp Géza Voinovich előszava /finn/, in: Ihmisen murhenäitelma, ford. Toivo Lyy, Porvoo, Helsinki Choli Daróczí József utószó /lovari/1996 In: Le manusheski tragedija, ford. Nagy Gusztáv. MK Fren, Hasan /török/ előszó. In: Insanin trajedisi, ford. Gün Benderli és György Hazai. Kültür Bakanligi, Ankara 1998 B. MADÁCH IMRE ÉLETE ÉS KULTUSZA B.1. ÉLETRAJZOK B.1.1. Biográfiák 1. Andor Csaba: A siker éve: 1861 (Illusztrációk külön mappában, Képtár-ban 13 fájl) MK54 2. Andor Csaba: Házasság előtt, válás után. Madách Imre szerelmei. Holnap Kiadó 3. Balogh Károly: Gyermekkorom emlékei MK6 4. Balogh Károly: Madách, az ember és a költő. Vajna és tsa, Bp Balogh Károly: Madách Imre otthona. Bp., Athenaeum Becker Hugó: Madách Imre életrajza. Utószó: Andor Csaba. MK34 7

8 7. Gréczi-Zsoldos Enikő: retortán át bocsájtani (Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése) 77 Polár Stúdió Salgótarján Győrffy Miklós ism. Radó György: Madách Imre életrajzi krónika It Nagyné Nemes Györgyi Andor Csaba: Madách Imre rajzai és festményei ( szövegfáj) MK7 10. Radó György-Andor Csaba: Madách Imre életrajzi krónika (2. jav. és bőv. kiadás) MK Rakodczay Pál: Madách Imre élete és költészete Pozsony, 1901 B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok 1. Andor Csaba: I. Fráter Erzsébet Szimpózium. Nagyvárad jún Pföld, Andor Csaba: A Balassa család utolsó tagjai a magyar irodalomtörténetben MK59 3. Andor Csaba: A Lónyay-levelezés datálásának problémái MK59 4. Andor Csaba: A nagy kolerajárvány Madách életében és föművében MK59 5. Andor Csaba: Ármány és szerelem MK59 6. Andor Csaba: Borkáról, Lujzáról és az anyakönyvekről MK59 7. Andor Csaba: Egy elfelejtett életrajzi forrás: Harsányi Zsolt MK35 8. Andor Csaba: Egy képrejtvény piszkozata és tisztázata MK10 9. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása MK9 10. Andor Csaba: Első szerelem. Madách és Fanni. MK Andor Csaba: Fráter Erzsébet élete MK3 12. Andor Csaba: Kerényi Ferenc Madách-életrajzáról MK Andor Csaba: Két talány Fráter Erzsébet életében MK Andor Csaba: Ki kicsoda Madách leveleiben? MK Andor Csaba: Ki kicsoda Madách rajzain? Pföld, 1992/ Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? ItK szám Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? MK9 18. Andor Csaba: Ki volt Madách utolsó gyermeke? MK9 19. Andor Csaba: Kiket bújtatott Madách Imre? MK9 20. Andor Csaba: Közkeletű tévedések Madách életével és életművével kapcsolatban MK Andor Csaba: Madách a kékkői várban MK5 22. Andor Csaba: Madách Borkája, sógora unokájának visszaemlékezése szerint MK Andor Csaba: Madách egyetemi évfolyamtársai és tanárai MK8 24. Andor Csaba: Madách és Arany beszélgetéstöredéke MK Andor Csaba: Madách és Arany találkozásai. [Kézirat.] 26. Andor Csaba: Madách és Arany levelezésének hiányzó darabja MK Andor Csaba: Madách és Lisznyai MK Andor Csaba: Madách Imre és Bagyinszky Borbála MK5 29. Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné MK Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné. 2., jav. kiadás. Veres Pálné születésének 200. évfordulójára. MIT Szeged MK Andor Csaba: Madách korai szerelmei MK Andor Csaba: Madách Imre mint természetbúvár MK Andor Csaba: Madách Imre ősei MK Andor Csaba: Madách Imre születésnapja MK9 35. Andor Csaba: Miért nem ment el Madách a losonci bálba? MK9 36. Andor Csaba: Mikszáth Kálmán a Fráterekről MK Andor Csaba: Mit miért nem talált Halász Gábor az OSZK-ban? MK Andor Csaba: Újabb anyakönyvi adatok MK Andor Csaba: Utolsó szerelem. Madách és Borka. MK Andor Csaba: Veres Pálné Madách-kritikája MK Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát..." Gondolatok a politikus Madáchról MK8 42. Árpás Károly: Egy régóta hiányzó munka Tt 2002 júl. 43. Árpás Károly: Történelemszemléleti vázlatok MK Balogh Károly: Egy pillantás a sztregovai oroszlánbarlangba. Vajna és tsa, Bp Baranyi Imre: Madách költői indulásának előzményei. Tk1 46. Bedegi Berill Barbara ism. T. Pataki L. Kit szerettél, Ádám? c. könyvéről Pföld, 2006/ Bérczy Károly: Madách Imre emlékezete (sajtó alá r. Madácsy Piroska és Andor Csaba) MK Berényi Zsuzsanna Ágnes: Madách és a szabadkőművesség MK Bóna Endre: Madách Imre orvosai és érmei között in: Bóna E.: Fény árnyék egészség. Művészet és orvostörténet. Szeged, D. B. ismertetése: Csery-Clauser Mihály: Madách Imre a politikus c. könyvéről It D. Szemző Piroska: Madách Imre néplapterve (3 jpg) ItK sz Fenyő István: Madách és a centralisták ItK szám Gergely István: Csécse és a Fráter család (12 l., Csécse község honlapja) 54. Gréczi-Zsoldos Enikő: Harsányi Zsolt és Madách-regénye MK78 8

9 55. Gángó Gábor könyvismertetése: Leblancné Kelemen Mária (szerk.): Újabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből ItK sz Győrffy Miklós: A házasság mint intermezzo lefolyásához MK1 57. Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita It Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita (Egy felfedezés anatómiája) MK8 59. Győrffy Miklós: Talán emígy MK Gyulay Ágost ism.: Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez EPhK Gyulay Ágost: Madách életéből. Urania Magyar Tudományos egyesület. Népszerű tud. felolvasások. Bp Hegedüs Lajos: Lángelmék árnyékában. Madách és Arany. 63. Heinrich Gusztáv: Fráter Erzsébet MK Hol vált el Madách Imre? Ecséd honlapjáról. madach_imre_eleteben/&pid= Horváth Károly könyvismertetése: Radó György: Madách Imre ItK sz Hrisovenyi Béla: Szendrey Júlia és keserűi Fráter Erzsébet MK Ismeretlen szerző: Madáchné egyetlen arcképe MK Kamarás Béla: Adalékok Madách Imre Nógrád megyei közszerepléséhez It Kerényi Ferenc: Madách politikusi tevékenysége az újabb kutatások tükrében. In: Tk Kamarás Béla: Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez ItK sz Kerényi Ferenc: Új források a Madách-család történetéhez Tk1 72. Kovács Anna: Madách és különc barátai Pföld 2004, könyvheti különszám 73. Kozma Dezső: Fráter Erzsébet a Madách-értelmezésekben MK Krizsán László: 48 Madácha - Madách 48-a MK2 75. Krizsán László: Madách második negyvennyolca MK8 76. Leblancné Kelemen Mária: Madách Imre közéleti pályája. in: Tk l. 77. Lovassy Andor: Éva temetése MK M. V. ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő It Madách Imre Keszegen. Keszeg község honlapja Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly ItK szám Madácsy Piroska: Egy XIX. századi polihisztor: Bérczy Károly ( ) (Pályakép Írói kapcsolatok, irodalomszervezés A műfordító A lapszerkesztő és sportújságíró) In: MK Madácsy Piroska: Újabb adalékok Bérczyről és Madáchról MK Mitrovics Gyula könyvismertetése: Balogh Károly: Madách Imre otthona ItK füzet Mohácsi Jenő: Fráter Erzsi Nagyváradon MK Mohácsi Jenő: Lidércke nyomában MK Nagy Ervinné:.Gondolatok egy Madách-karikatúráról..Pföld 1992/ Nagy Ervinné: Madách Imre rajzmestere MK2 88. Nagy Miklós: Madách és Bérczy Károly ItK szám Palágyi Menyhért: Fráter Erzsébet MK Palágyi Menyhért: Madách Imre neje MK Perédy György: Te csak olyan légy a házamban, mint egy virágszál MK Perédy György: Hol nyugszik Madách Imréné? MK Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya Napút, március 94. Praznovszky Mihály: Lelkem jobb fele. Szontágh Pál, Madách barátja. In: Tk l. 95. Praznovszky Mihály: Madách publikálási törekvései. In: Tk l. 96. Praznovszky Mihály: Nógrád megye az 1840-es években. In: Tk l. 97. Praznovszky Mihály: Madách és a nógrádi köznemesi társadalom között In: Tk Praznovszky Mihály: Madách és kortársai a reformkori Nógrádban. in: Tk l. 99. Praznovszky Mihály: Az évi követválasztások Nógrádban. In: Tk Radó György: Madách Imre ősei MK Sarlay Soma: Madách Imre nagyatyjáról ItK sz Schöpflin Aladár: Balogh Károly Madách könyve. Ism. Nyugat, sz Szabad György: Madách Politikai hitvallása ItK szám Szabó Béla: Madách Imre politikai tevékenysége Nógrád megyében Tk Szüts Dezső: Hol van Madách Imréné sírja? MK T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? MK T. Pataki László: Makacskodó Madách rejtélyek Pföld, sz T. Pataki László: Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben MK Tarjányi Eszter: Madách Imre három orvosa MK Tolnai Vilmos ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő EPhK Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben FK Vayerné Zibolen Ágnes: Madách Imre. [Az író rajzairól, festményeiről.] in: Művészet, 1964/ Végh Ferenc:: Madách piarista novicius? ItK szám Vitál Anna: Gyenge testben erős lélek. (Madách betegségéről) in: Vasárnap.com, aug Wallentiny Dezső: Az élők a halottakról MK22 9

10 116. Wurzbach, dr. Constant von: Biographisches Lexikon des Kaisertums Össterreich, 16. Teil, Madách-szócikkek. Wien, Zólyomi József: Tanúvallomások a Madách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról MK1 B.2. LEVELEK B.2. Madách Imre levelezése 1. Madách Imre összes levelei. I. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp Madách Imre összes levelei. II. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp Madách Imre levelezése. Madách Imre művei VI. A kötetet szerkesztette: Andor Csaba és Gréczi-Zsoldos Enikő. A Madáchösszkiadás sorozatszerkesztője: Bene Kálmán. Dornyay Béla Múzeum-MIT Salgótarján-Szeged MK 87. B.2.1. Madách Imre levelei B.2.1. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Egy Madách-levél utalásai MK48 2. Andor Csaba: Egy verses levél három változata MK66 3. Andor Csaba: Madách I. levele Horváth Eleknek MK9 4. Andor Csaba: Madách Imre különös levélváltása Lónyay Menyhérttel MK9 5. Andor Csaba: Madách Imre levele Frenyó Nándornak MK9 6. Böszörményi István: Egy Madách-levél háttere MK66 7. Győrffy Miklós: Madách kiadatlan levelei It Kéky Lajos: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK füzet Kerényi Ferenc: Madách Imre ismeretlen levelei ItK szám Kőhegyi Mihály: Két ismeretlen Madách-levél ItK szám Morvay Győző ism. Vajthó László: Madách Imre levelezéséből It Rusvay Tibor: Madách Hírlelője It Szabó József: Madách Hírlelője It Szilágyi Ferenc: Elfeledett magyar írólevelek II. (Madách levele Pákh A.-hez) It Szilágyi Sándor: Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz ItK Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz ItK füzet B.2.1. B) Kéziratok 1. Kézirat MADÁCH IMRE Dessewffy Jóbhoz (4 jpg) 2. Kézirat MADÁCH IMRE levele Erdélyi Jánoshoz (3 tif fájl) 3. Kézirat MADÁCH IMRE Fekete Lászlóhoz (10 jpg) 4. A) Kézirat MADÁCH IMRE levelei édesanyjához, Majthényi Annához (76 jpg) 5. B) Kézirat Javított változat. Madách Imre levelei édesanyjához, Majthényi Annához (90 jpg) 6. Kézirat MADÁCH IMRE Gyulai Pálhoz (4 jpg) 7. Kézirat MADÁCH IMRE ismeretlenekhez (2+2 jpg) 8. Kézirat MADÁCH IMRE Jámbor Lászlóhoz (2 jpg) 9. Kézirat MADÁCH IMRE Lippich Elekhez (12 jpg) 10. Kézirat MADÁCH IMRE Lónyay Menyhérthez (28 jpg) 11. Kézirat MADÁCH IMRE - Madách Annához (2+1 jpg Kassai Levéltár Puky József hagyaték) 12. Kézirat MADÁCH IMRE Nagy Ivánhoz (24 jpg) 13. Kézirat MADÁCH IMRE Pompéry Jánoshoz (2 jpg) 14. Kézirat MADÁCH IMRE Rákóczy Jánoshoz (2 jpg) 15. Kézirat MADÁCH IMRE Rigoudaud Ludovic-hoz + Emich Gusztávnak küldött boríték (4 jpg) 16. Kézirat MADÁCH IMRE Szász Károlyhoz (6 jpg) 17. Kézirat MADÁCH IMRE Szentiványi Zoltánhoz (2 jpg) 18. Kézirat MADÁCH IMRE levelei Szontágh Pálhoz (86 jpg) B.2.2. Madách Imréhez írt levelek B.2.2. A) Tanulmányok 1. Andor Csaba: Fráter Erzsébet levelei MK3 2. Andor Csaba: Veres Pálné két befejezetlen levélfogalmazványa MK10 3. Andor Csaba: Eötvös József 1862-es levelének datálása MK71 4. Morvay Győző: Madách ismeretlen leveléből (Madách Pál Imréhez) It B.2.2. B) Kéziratok 1. Kézirat Arany János levelei Madách Imréhez (40 jpg) 2. Kézirat Balassa Antal Madách Imréhez (5 jpg) 3. Kézirat Beniczky Erzsi Madách Imréhez (4 jpg) 4. Kézirat Bérczy Károly Madách Imréhez (10 jpg) 5. Kézirat Eötvös József Madách Imréhez (6 jpg) 6. Kézirat Fráter Erzsébet levelei Madách Imréhez (58 jpg) B) Kézirat. Jav. vált. Fráter Erzsébet Madách Imréhez 7. Kézirat Fráter Klára levelei Madách Imréhez (2 jpg) 8. Kézirat Fráter Pál levelei Madách Imréhez (2 jpg) 9. Kézirat Galgóczy Károly Madách Imréhez (6 jpg) 10. Kézirat Greguss Ágost levelei Madách Imréhez (5 jpg) 10

11 11. Kézirat Ipolyi Arnold Madách Imréhez (4 jpg) 12. Kézirat id. Madách Imréné levelei Madách Imréhez (12 jpg) 13. Kézirat Madách Károly levelei Madách Imréhez. (52 jpg) 14. Kézirat Madách Mari Madách Imréhez (3 jpg) 15. Kézirat Madách Pál levelei Madách Imréhez (18 jpg) 16. Kézirat Magyar Írók Segélyegylete Madách Imréhez (4 jpg) 17. Kézirat Nagy Iván Madách Imréhez (12 jpg) 18. Kézirat Osztermann J. Madách Imréhez (4 jpg) 19. Kézirat Podmaniczky Frigyes Madách Imréhez (4 jpg) 20. Kézirat Prónai Emma Madách Imréhez (4 jpg) 21. Kézirat Rákóczy János Madách Imréhez (6 jpg) 22. Kézirat Szász Károly levelei Madách Imréhez (16 jpg) 23. Kézirat Szontágh Pál levelei Madách Imréhez (17 jpg) 24. Kézirat-másolat Majthényi Flóra Madách Imrének (1 jpg) 25. Két levél kézirata. Madách Imre képviselőnek B. gyarmat városától (5 jpg) B.2.3. Más, Madáchcsal kapcsolatos levelek B.2.3. A) Tanulmányok 1. Harsányi Zsolt leveleiből MK22 2. Majthényi Anna Levelezése (Összeállította és sajtó alá r. Andor Csaba) MK18 B.2.3. B) Kéziratok 1. Kézirat id. Madách Imre levelei feleségéhez, Majthényi Annához (8 jpg) 2. Kézirat Majthényi Anna Károlyiné Huszár Annához. (91 jpg) 3. Kézirat Balogh Károly Huszár Annához. (58 jpg) 4. Kézirat Huszár József id. Madách Imrénéhez (32 jpg) 5. Kézirat id. Madách Imréné Huszár Józsefhez (2 jpg) 6. Kézirat id. Madách Imréné ismeretlenhez (1 jpg) 7. Kézirat ifj. Huszár József Madách Imrénének (4 jpg) 8. Kézirat Madách Aladár E. Kovács Gyulához (2 jpg) 9. Kézirat Madách Aladár Gyulai Pálhoz (6 jpg) 10. Kézirat Madách Aladár ismeretlenhez (4 jpg) 11. Kézirat Madách Aladár Latkóczy Mihályhoz (33 jpg) 12. Kézirat Madách Aladár Majthényi Flórához (4 jpg) 13. Kézirat Madách Aladár Morvay Győzőhöz (16 jpg) 14. Kézirat Madách Aladár Nagy Ivánhoz (8+2 jpg) 15. Kézirat Madách Aladár Palágyi Lajoshoz (22 jpg) 16. Kézirat Madách Aladár Szalay Pálhoz (8 jpg) 17. Kézirat Madách Aladár Tolnai Vilmoshoz (2 jpg) 18. Kézirat Madách Aladárné Komjáthy Jenőnéhez (2 jpg) 19. Kézirat Madách Anna Huszár Sándorhoz (2 jpg) 20. Kézirat Madách Anna Majthényi Annához (14 jpg) 21. Kézirat Madách Anna Madách Marihoz (4 jpg) 22. Kézirat Madách Emánuel Hevesi Sándorhoz (2 jpg) 23. Kézirat Madách Imréné Fráter Józsefhez (2 jpg) 24. Kézirat Madách Károly Grünwald Bélához (2 jpg) 25. Kézirat Madách Károly (?) id. Madách Imrénéhez (4 jpg) 26. Kézirat Madách Károly (?) Madách Marihoz (2 jpg) 27. Kézirat Madách Károly Nagy Ivánhoz (1 jpg) 28. Kézirat Madách Károly Walther Bélához (1 jpg) 29. Kézirat Madách Mari levelei id. Madách Imrénéhez (149 jpg) 30. Kézirat Madách Pál levelei id. Madáchnéhoz, Madách Marihoz, Nagy Ivánhoz és Walther Bélához (30 jpg) 31. Kézirat Ostermann J. id. Madách Imrénéhez (2 jpg) 32. Kézirat Palágyi Emma Madách Aladárhoz (2 jpg) 33. Kézirat Paulay Ede Madách Aladárhoz (1 jpg) B.3. MADÁCH-DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: Balogh Károly jegyzetei MK3 2. Andor Csaba: Egy szerencsétlen nő gyónása (Lenkei Henrik cikkéről) MK9 3. Andor Csaba: Három gyászhír (Fráter Erzsébet haláláról) MK3 4. Andor Csaba: Szilágyi Márton Lisznyai-kismonográfiájáról MK27 5. Andor Csaba: Újabb Madách-dokumentumok (Leblancné Kelemen Mária könyvéről) 6. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok I. MK16 7. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok II. MK25 8. Andor Csaba: Válási szerződés (Madách Imre és Fráter Erzsébet) MK3 9. Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány és annak feladata (Madách gyermekei nevelőjének filozófiai munkája) MK72 11

12 10. Ifj. Horánszky Nándor: Adalékok a Madách-síremlék történetéhez ItK szám Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék MK Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék története MK5 13. Horváth K. ism. Kerényi Ferenc: írtam egy költeményt Az ET vázlatlapja It Kálnay Nándor: Csesztve község története és leírása. Csesztve község tanügyének története MK Komjáthy Anzelm Önéletírás. Sajtó alá rendezte, utószó: Andor Csaba. MK Krizsán László: Tallózás a Madách család levéltárában MK L. Damta Áron: Kölrők és/vagy fűzfapoéták a 19. sz.-ban. Kritika a Lisznyay vál. versektől. Pföld, 2012/ Lisznyay Kálmán válogatott versei. Vál. és az előszót írta Zonda Tamás MK Nádor György: Kepler világnézete és gondolkodói egyénisége FK Németh Antal: Madách. Dokumentumok a filmről 21. Papp-Szász Lajosné: Visszaemlékezés iglói Szontágh Pálra. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Papp-Szász Lajosné: Jegyzetek Szontágh Ferenc életrajzához.. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK Praznovszky Mihály: Személyes utószó a Két Szontágh-életrajz c. Madách Könyvtár-kötethez MK Szontágh Pál. A Wikipédia szócikke. Internet 25. Tempfli József előszava a Fráter Erzsébet emlékezete c. kötethez MK3 Madách Imre iratai /8 mappa 51 jpg/ 1. Emich Gusztár és Madách I. szerződése /4 jpg/ 2. Hivatalos iratok /23 jpg/ 3. Iskolai bizonyítványok /9 jpg/ 4. Meghatalmazás /3 jpg/ 5. Oklevelek /5 jpg/ 6. Rendőri megfigyelés /1 jpg/ B.4. MADÁCH IMRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉPIRODALMI MŰVEK 1. Andor Csaba: Egy pályatárs köszöntője (Lisznyai Kálmán: Ősgyürü) MK3 2. Árpás Károly: Fráter Erzsébet a Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban MK23 3. Baka István: Tél Alsósztregován (vers) MK25 4. Balogh Károly: Csesztvei ősz /Andor Csaba gyűjtése/ 5. Bányay Kornél: Az ET (vers) Nyugat, Bárdosi Németh János: Madách (vers) Mht 7. Bátyi Zoltán: Mosolytánc, tavaszi szélben. In: SzegediLap, okt Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: A Tragédia dalai Bába Kiadó, Szeged MK69 9. Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: Lucifer (Az első címadóról) Tk8 + MK Bene Zoltán: Töredék jegyzemények. Történelmi novella Mátray Gáborról és Madáchról. In: Továbbmondott történetek. 2011, Kráter Kiadó 11. Bene Zoltán: Lehetőség. Alternatív eszkimó-szín. Legendák helyett. MIT, Benedek Marcell: Madách Imre MK Bulyovszky Gyula: Síri nefelejcsek. I. Madách Imre (vers) Mht 14. Csalomjai: Madách Imre ravatalánál 1864 (vers) Mht 15. Csehi Zoltán: Kétszer oda, kétszer vissza (Variációk Madách Imre: Egy őrült naplója c. versének motívumaira). In: Pföld, sz. 16. Csikász István: Falanszter-parafrázis (vers) Mht 17. Csikász István: Három foszlány. (novella) Pföld, 1998/2, Csiki László: A homokvár kísértete, avagy a Madách-maradék (vers) Pföld, Költészet napi különsz Czóbel Minka: Donna Juanna a verses dráma Regényes költemény tíz jelenetben alcímmel önálló kötetként megj. Singer és Wolfner, Bp., [Madách Tragédiájának hatása, műfaj, gondolatiság.] 20. Devecseri Gábor: Madách hársa Mht 21. Döbrentei Kornél: Istentelen színjáték. Madách lerúgja csizmáit. (vers) Mht 22. Dukai Nagy Ádám: Két kötet Pföld, 1998/2, Egressy Zoltán: Vesztett Éden. Dráma Madách házasságáról. In: Rivalda , Magvető, Bp E.Kovács Gyula: Madách Imre (verses tanulmány) Mht 25. Emőd Tamás: Madách (vers) Mht 26. Eötvös Károly: Tudomány és mívelődés. Az ET szerzőjének. Mht 27. Fehér Bence: Ádám imája. I. + Zsoltáros ének, furulyaszóval. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Ádám imája. II. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Fehér Bence: Kiegészítés Az ember tragédiájához. XII/a szín. in: Fehér Bence: Mégis (verseskötet). Orpheusz Könyvek, Bp Füst Milán: Emlékezés kétféle nevelőmről Nyugat, Garai Gábor: Madách a ház előtt /Andor Csaba gyűjtése/ 32. Gellért Oszkár: Ádám Nyugat, Győry Dezső: Az ET, a legújabb szín (vers) Mht 34. Győry Dezső: Az örök harc (vers) Mht 12

13 35. Gyüre Lajos: Három ember drámája. Bemutató a Tháliában. (Ism. Egressy Zoltán Vesztett éden c. drámájának kassai bemutatójáról) Szabad Újság jan Handó Péter: Szín-tézisek. Tragédia-monológok Madách szellemében. Napút füzetek Harsányi Zsolt: A szerep Nyugat, Harsányi Zsolt: Ember küzdj Madách életének regénye 3 kötetben Bp. 1942, Singer és Wolfner 39. Háy János: Az aktuális ádám. Pföld, 2008/ Hubay Miklós: Ádám a sziklán AéM 41. Jobbágy Károly: Madách Mht 42. Juhász Ferenc: Találkozások AéM 43. Juhász Gyula: Madách (vers) Mht 44. Juhász Gyula: Madách Sztregován (vers) Mht 45. Juhász Gyula: Madách kardal Verstár 46. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája Tk4 47. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája. Mányoki Endre képes szövegközlése, IJ jan Karinthy Frigyes: Madách Nyugat, Keresztury Dezső: Madách ünnepére (vers) Mht 50. Kiscseri Mihály: Sötét anyag* avagy áltudományos kozmológiájából. (*Ádám monológja az elmaradt színből) Pföld, 2009/ Kóbor Tamás: Prolog a mennyben. (Az ET első paródiája?) MK Kornai István: Madách Aladár (vers) Mht 53. Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán Nyugat, Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán (1923) MK Kosztolányi Dezső: Madách Imre AéM 56. Kozma Dezső: Magyar írók, költők Madáchról MK Környey Elek: Az ET a huszadik században (részlet) Mht 58. Környey Elek: Az ET a huszadik században (teljes, drámai költemény) A Toldy Kör kiadása Pozsony, Krúdy Gyula: A Madách-legenda AéM 60. Krúdy Gyula: Az éjféli Madách AéM 61. Krúdy Gyula: Ma száz éve. A Madách centenárium. AéM 62. Kunossy János: Madách (vers) Mht 63. L. Kiss Ibolya: Erzsi tekintetes asszony MK Ladányi Mihály: Madách (vers) Mht 65. Lászlóffy Csaba: A kevés hiányzó a sokban in: Pföld, 2008/3. sz Lászlóffy Csaba: Egy évtizeddel Világos után (vers) In: Korunk, 1973/2. sz Lenkei Henrik: Epilóg Az ember tragédiájá -hoz (vers) Mht 68. Marschalkó Zsolt: Lucifer-apokrif (vers) Pföld, 1998/2, Mihalik Béla: "Küzdj és bízva bízzál. " Az utolsó utáni szín. Napút, márc. 70. Móra Ferenc: A betlehemi csillag MK Nagy Edit (szerk., vál.): Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban MK Németh László: Madáchot olvasva Nyugat. Jubileumi Madách-szám. Nyugat, febr Onagy Zoltán: Nem a vizet zúgatom. (novella) Pföld, 1998/2, Palasovszky Ödön: Madách Széphalom, sz. 76. Palojtay Béla: Az ember tragédiája a Tankönyvkiadóban. XXXV. szín. in: P. B.: Gondolatok a könyvtáron kívül. Filács Kiadó, Bp., Paróczai Csaba: Kérdőjelhalmozás egy valós személy kapcsán Pföld, 1998/2. sz Pass Lajos: Madách, félig már szenderegve (vers) Mht 79. Praznovszky Mihály utószava a Madách homlokán túl c. kötethez Mht 80. P. Szathmáry Károly: Az asszony komédiája. Révai Leo kiadása, Bp P.Szathmáry Károly: Az asszony komédiája. A szerző előszava. Révai Leo kiadása, Bp Pulszky Ferenc és/vagy Szontágh Pál: Madách Imre főbiztos (a Nógrádi képcsarnok-ból) Mht 83. R. M. ism.: Mohácsi Jenő: Lidércke It Radó György: Forgácsok (irodalmi tűnődések) Pföld 1992/ Radó György: Forgácsok (irodalmi tűnődések) Pföld 1993/ Romhányi Gyula: Madách asszonyával (versciklus) Pföld, 1998/2, Sántha György: Madách Balassagyarmaton (vers) MK Sántha György: Madách Balassagyarmaton (a vers kézirata és a költő arcképe) 89. Soltész József: Az ember tragédiája (vers) In: Korunk, 1973/2. sz Somlyó György: Változat a Tragédia egy sorára Mht 91. Sréter Kálmán: Madách Imre (vers) Mht 92. Szabó Lőrinc: Isten Nyugat, Szabó Lőrinc: Isten (másik szövegváltozat) Mht 94. Szalay Károly: Alsó-Sztregován (vers) Mht 95. Szász Károly: Madách Imréhez (vers) Mht 96. Szécsi Noémi: Bízva bízzál. In: Pföld, sz. 13

14 97. Szemlér Ferenc: Madách (vers) Mht 98. Szontágh Pál: Levél Madách Imréhez - epigramma Mht 99. Szőke István Attila: Madách Imre. Vers, ifj. Jászai László előadásában. Avi fájl, képillusztrációkkal. youtube 100. T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? Írások a Madách-családról MK T. Pataki László: Lelkigyakorlat (monodráma Majthényi Annáról) MK T. Pataki László: Lidércláng (monodráma Fráter Erzsébetről) MK Takács Gyula: Madách (vers) Mht 104. Tamás István: Madách (vers) Mht 105. Tandori Dezső: Az ember trilógiája. Vonaljegy, körjegy, bérlet. In: Pföld, 2014/ Telekes Béla: Az ET Nyugat, Tornai József: Éva és Lucifer. - In.: Tornai József: Csillaganyám, csillagapám. Összes versek.- Bp.: Gondolat, Tornai József: Madách, avagy a riói karnevál In: Hitel, március, Telekes Béla: Madách homlokán túl Mht 110. Tóth Árpád: Az ember tragédiája avagy Schwarzék a Nagyerdőn Madách után szabadon (elővezetve) Verstár 111. Tőzsér Árpád: Adalék a nyolcadik színhez (vers) Mht 112. Trenka Csaba Gábor: Egy szegedi Tragédia-előadásról. (Részlet Érinthetetlenek c. regényének 26., Angyalszatír c. fejezetéből). II. kötet, l. Syllabux Kiadó, Bp., Turczy István: Jó név s erény. Palócföldelt vers. Pföld, 2004 Költészet napi különszám 114. Vaderna József: A sirály kiűzetése. Madách Imre emlékének (vers) Mht 115. Vajda János: Életbölcselem in: V. J. összes költeményei, Osiris Kiadó, Vass Tibor: előbb-utóbb pölö a targé dia Napút, márc Vay Sarolta: Lónyayakról. In: gróf Vay Sándor: Amikor még póstakocsin jártak. Budapest, Országos Monografia Társaság, Vikár Béla: Madách (vers) Mht 119. X jelű recenzens rövid ism.: Harsányi Zsolt: Ember küzdj It B.5. A MADÁCH-KULTUSZRÓL 1. Madách Irodalmi Társaság dokumentumai 1. A Madách Könyvtár részletes tartalomjegyzéke kötet. Mad. Kt. Tart.jegyz.2 fájlnéven, w3.madach.hu 2. Andor Csaba-Tarjányi Eszter-Nagy Ervinné: Egy régi-új sorozat, A Madách Könyvtár Andor Csaba: Szimpóziumaink bevezetői (I.-XXI. Madách Szimp., I-II. Fráter E. Szimp.) MK1-82 közt 4. Árpás András Dániel: Egy laikus olvasó/befogadó gondolatai a 15 éves Madách Irodalmi Társaságról MK58 5. Árpás Károly: Egy Madách-kutató Szegeden. Interjú Bene Kálmánnal. Pföld, 2007/ B[ene] K[álmán]: Helyzetjelentés a Digitális Madách Archívumról 2014 szilveszterén. In: MK88 7. Bene Kálmán: Digitális Madách Archívum Szegeden MK70 8. Bene Kálmán: Előszó Madácsy Piroska kötetéhez MK61 9. [Bene Kálmán] A Madách-kutatás és Szeged. 7 Kérdés Bene Kálmánhoz.. In: SzegediLap.hu től 10. Bene Kálmán: Felhívás a MIT rendes és pártoló tagságához 11. Bene Kálmán: Helyzetjelentés a Digitális Madách Archívumról /2011/ MK Bene Kálmán: Jelentés a DMA-ról 2012 MK Bene Kálmán: Helyzetjelentés a Digitális Madách Archívumról 2013 őszén. MK Bíró Zoltán: Bevezető sorok a tanulmányokhoz (Madácsy Piroska kötete elé) in: MK Előzetes a hagyományos csesztvei Madách-emléknaphoz. (Az I. Madách Szimpozium előkészületeiről) Pföld, 1993/ Gréczy-Zsoldos Enikő: Kultúrtáj és irodalom. Beszélgetés Bene Zoltánnal, a Madách Irodalmi Tátsaság elnökével.. In: Pföld Grosschmid Péter: Negyven nyelven olvasható. Interjú Andor Csabával Az ember tragédiájáról és a Madách-kutatásról. Népszabadság, jan Mórocz Zsolt: Kaméleonok és szalamandrák. Jegyzetek szavakról és színekről. [A Madách Ir. Társaságról is szól a 90. lapon.] Hitel, febr Szabó József kiállítás-megnyitója szept. 20. (Fotók, Weiss István: Madách álma c. kiállítása) MK Tarnóczi László: Nógrádból Szegedre tart Madách. in: Népszabadság, febr Nekrológok 1. Andor Csaba: Győrffy Miklós MK42 2. Andor Csaba: Krizsán László MK53 3. Andor Csaba: Leblancné Kelemen Mária MK5 4. Andor Csaba: Mohácsi Mária MK16 5. Andor Csaba: Dr. Fejér László MK25 6. Andor Csaba: T. Pataki László MK71 7. Andor Csaba: Zólyomi József MK35 8. Bene Kálmán: Emlékezés Horváth Károlyról MK5 9. Jarábik Gabriella: Köszönjük, Tanár úr! (Kerényi Ferenc emlékére) In: Kürtös, febr. 10. Németh Péter Mikola: Aztán mi végre az egész teremtés? In memoriam Hubay Miklós MK76 II. rész: MK Németh Péter Mikola: Hősök nélkül-től az Elnémulásig. In memoriam Hubay Miklós ( ) Aztán mi végre az egész teremtés? in: SzegediLap (Kibővített szöveg) 14

15 1.2. PPT-k 1. Bene Kálmán: Digitális Madách Archívum powerpoint a szegedi megalakulásról Bene Kálmán: Madách Imre drámái powerpoint-vázlat egy salgótarjáni előadásról Bene Kálmán: Az ötös szám szerepe Az ember tragédiájá-ban. A MŰOK (Művészettel az oktatásért) kutatócsoport Ötlet/t/ konferenciáján elhangzott előadás ppt-vázlata Madách ötször címmel 4. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár évi Tragédia-kiadásáról. A MIT konferenciáján a SZTE Klebelsberg Könyvtárában elhangzott előadás ppt-vázlata Madách Szegeden címmel 5. Bene Kálmán: Madách Imre ami a tankönyvekből kimaradt. Rendkívüli irodalomóra a szentesi Koszta József Múzeumban középiskolásoknak elhangzott előadás ppt-vázlata Madách Szentesen címmel 2. Madách Aladár és Madách Gáspár 1. Andor Csaba: Utószó Madách Aladár verseinek kiadásához MK26 2. Árpás Károly: Az ars poetica kényszere egy XVII. sz.-i költői alapállás (Madách Gáspár: Pöngését ) MK42 3. Bene Kálmán. Tizenkét szubjektív szerkesztői-lektori, versolvasói megjegyzés Madách Aladár verseiről és Andor Csaba utószaváról MK26 4. Bene Zoltán: Balassi Rimay Madách Gáspár MK42 5. Bene Zoltán: Madách Gáspár egy XVII. századi verselő MK35 6. Berczik Árpád könyvismertetése: Ruttkay Teréz Mária: Madách Aladár ItK füz B. Radvánszky Béla: Sztregovai Madách Gáspár versei 24 jpg ItK füzet Jankovics József: Akadtam egy picturára (Rimay János és Madách G. allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai ItK Madách Gáspár versei és versfordításai. Kézirat. 10. Madách Aladár művei. I. Versek. Sajtó alá rendezte: Andor Csaba és Bene Kálmán. Szerelem könyve Hangok a pusztán Romlott Magyarország Kötetben meg nem jelent versek MK Madách Aladár művei. II. Próza Szerkesztett, sajtó alá r., utószó: Tarjányi Eszter. A. R. Wallace: A gyakorlati spiritizmus védelme. Madách Aladár: A szellembúvárlat irányeszméi MK Mizser Attila ism. Madách Aladár: Próza (M. A. művei. II.) c. kötetéről Pföld, 2006/ Ruttkay Teréz Mária: Madách Aladár ( ). Budapest, Sándor Rudolf feljegyzése: Krúdy Pál visszaemlékezése (Madách Aladár 55. névnapja) Cím: Pozabucski... in: Szabad Újság, ápr. 5. [Balga László gyűjtése] 15. Tarjányi Eszter: A szellembúvárlat sodrában elveszve MK Tarjányi Eszter: Madách Aladár és a magyarországi spiritizmus...pföld 1992/ Madách életének és műveinek pszichológiai és grafológiai megközelítései 1. Árpás Károly: Egy elhallgatott információ MK76 2. Beiczer Éva: A harminchét éves Madách Imre személyisége MK16 3. Beiczer Éva: Azonosságok és eltérések Madách és Petőfi kézírásában és karakterében MK27 4. Beiczer Éva: Fráter Erzsébet személyisége kézírásának tükrében MK23 5. Benes Istvánné: "...de elhibáztuk a nedves tüzet..." MK48 6. Benes Istvánné: Egy őskép két asszonya: Anna és Erzsébet MK15 7. Benes Istvánné: Életfák és tilalomfák. M. I. tájrajzainak bemutatása projektív és szimbolikus tartalmaik alapján MK5 8. Benes Istvánné: "Érzés, keserv, mind" - se dűljön feledésbe (grafológiai elemzés) MK8 9. Benes Istvánné: Madách Imre személyiségéről MK1 10. Bíró Béla: Kísérlet egy kéziratlap megfejtésére MK Fehér József: Az ET komplex lélektani szempontból MK1 12. Fehér József András: Az ET komplex lélektani szempontból II. A Tragédia születése, Madách ihletének forrásai MK Fehér József András: A három ókori szín Az ember tragédiájában MK Fehér József András: A konstantinápolyi és az első prágai szín Szubjektív asszociációk MK Horváthné Tóth Borbála: Az ET: a férfi vagy a nő tragédiája? MK Horváthné Tóth Borbála: Janus-arcúság és polaritás MK Horváthné Tóth Borbála: Vidéki lét vagy kontempláció mint a megismerés és szellemi kiteljesedés csúcsteljesítménye Madách művészetében MK8 18. Mohás Lívia: Fráter Erzsébet pszichológiai arcképe MK Róheim Géza: Ádám álma Nyugat, Schéda Mária: A barát és az anya szerepe a tizenéves Madách pszichikai fejlődésében MK Szabó Zsuzsanna: A Madách-család horoszkópja i MK Szalánszky Edit: Róheim álma. Ism. Róheim Géza: Ádám álma Vörös Júlia: Egy filozófus drámaköltő MK Vörös Júlia: Miről beszél Fráter Erzsébet kézírása? MK Vörös Júlia: Madách Imre anya-kapcsolata MK66 4. Rövid ujsághírek Madách-kultusz [Apró hírek Arany János folyóirataiból. Koszorú, Szépirodalmi Figyelő Andor Csaba gyűjtése] 1. Madách Imre alapítványt tett. Hír. in: Szépirodalmi Figyelő, márc Egy német lap cikkéről. in: Koszorú, 1863 ápr

16 3. Egy német lap a Madách "Ember tragédiá"-járól. (A lipcsei Magazin für die Literatur cikkének szemléje.) in: Koszorú, 1863 május Madách Imre halálhíre. in: Koszorú, 1864.X u: Madách Imre nekrológje. in: Koszorú, 1864.X Tudósítás az Akadémia nagygyűléséről. (Madách levelező tag lett.) in: Koszorú, jan Tudósítás a Kisfaludy Társaság ünnepi közüléséről. (Madách új tag lett.) in: Koszorú, febr Megjelent a Tragédia 2. kiadása. Hír. in: Koszorú, márc Arany János szerkesztői üzenete Madáchnak. in: Koszorú, 1863 ápr Dietze német fordításának megjelentetéséről. Hír. in: Koszorú, 1863 máj A "Részvét könyvé"-ről. Hír. in: Koszorú, 1863 jún Molnár György tervezi a Tragédia színpadra vitelét. Hír. in: Koszorú, 1863 júl Dietze német fordításáról. Újabb hír. in: Koszorú, 1863 aug Than Mór Tragédia-festményéről. Hír. in: Koszorú, 1863 nov Arany János szerkesztői üzenete Madáchnak. in: Koszorú, nov Madách Az ember komédiáján dolgozik. Hír. in: Koszorú, nov Than Mór Tragédia-festményéről. Újabb hír. in: Koszorú, 1863 dec. 20. *** [Balga László gyűjtései Madách-hírek a szlováliai sajtóból] [Madách-híd] 1. Mi történik azipoly-hidak körül? Kürtös, május 2. A...közötti Ipoly-hidak történetének áttekintése Kürtös, május 3. A miniszterelnököket várják... Kelet- és Kőzép-Szlovákia, ápr Ipel'ake mosty a ich názvy Pokrok, aug Kiről nevezzünk el hidat? Kürtös, szept. 6. Szászi Zoltán: Még nem tudni, mikor avatják fel a két Ipoly-hidat Új Szó, szept Szászi Zoltán: Átadták az újjáépített Ipoly-hidat Új Szó, okt Madách és Katalin a két új Ipoly-híd neve Új Szó, dec Felszerelték, majd leszerelték a híd nevét jelölő táblát. Új Szó, jan Szászi Zoltán: Kitüntették az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulást. Új Szó, (lpj): Érsek: Bizonytalan az Ipoly-híd sorsa. In: Új Szó nov Haják Szabó Mária: Időzavarban az Ipolyon. In: Szabad Újság, nov. [Madách ünnepségek, Alsósztregován, Csesztvén stb.] 13. Évadnyitó rendezvény Alsósztregován Szabad Újság, máj Alsósztregovai évadnyitó. Új Szó, Megyei Madách-ünnepség Balassagyarmaton. Kürtös, január 16. Madách Irodalmi Napok. Kiállítás Kass rézkacaiból. Új Szó, Balogh Gábor: Madách-napok másként. Kürtös, október 18. Tallósi Béla: Madách Alsósztregova Kass. Új Szó, febr ké-: Madách Imrére és Mikszáth Kálmánra emlékeztünk. (Horpácson.) Kürtös, október [A sztregovai kastély felújítása] 20. Szászi Zoltán: Felújítják a Madách-kastélyt. in: Új Szó, Szászi Zoltán: Június végéig még nyitva a Madách-kastély. in: Új Szó, Szászi Zoltán: Egy évre bezár a Madách-kastély. in: Új Szó, Szászi Zoltán: Elkezdődött az alsósztregovai Madách-kastély renoválása. in: Kelet- és Közép-Szlovákia, Szászi Zoltán: Bontás és építés Alsósztregován. in: Új Szó, Szászi Zoltán: Jó ütemben halad a Madách-kastély felújítása. in: Kelet- és Közép-Szlovákia, Az Új Szóból átvett hír: Pusztul Madách Imre síremléke Új Szó információ: Átadák a megújult Madách-kastélyt Szászi Zoltán: Szeptember végéig át kell adni a Madách-kastélyt. Új Szó, Kastiel v D. Strehovej... in: Pokrok, Szászi Zoltán: Az álmokat valóra lehet váltani. In: Új Szó, Novohrad krásli opravena perla. (A Madách-kastély átadási ünnepéről.) In Nas kraj, Kultúra /20/3 32. Szászi Zoltán: Kész a nagy mű nyitva állnak a kapuk. In: Új Szó, NN: Tragediju cloveka priblizujú obrazy. In: Pokrok, NN: "Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?" In: Kürtös ápr. 35. MJ-: Közös örökségünk Madách. (A Madách-kastély átadási ünnepéről.) In: Szabad Újság, sz. 36. NN: Kastiel bude sprístupneny. In: Pokrok, ú: Kész a teljes Madách-kiállítás. In: Új Szó, (Majdnem) be van fejezve a nagy mű, igen (Az alsósztregovai kastély felújításáról) In: Új Szó, febr Kövesdi Károly: A Madách-kastély reneszánsza. In: Vasárnap.com, febr Balogh Gábor: Közös örökségünk: Madách. In: Kürtös, febr. 41. Ibos Emese: Befejeződött a Madách-kastély felújítása. In: Új Szó ápr

17 42. Lakatos Krisztina: Kreatívan kell bemutatnunk az értékeinket. (Jarábik Gabriella-interjú.) In: Új Szó, jan. 26. [Egyéb hírek a felvidéki sajtóból] 43. Konkoly Edit interjúja Andor Csabával: Madách és az 1848 utáni magyar radikalizmus (Az oroszokkal szembeni ellenállásra szólított fel) Szabad Újság, ápr. 4. x 44. Homolya Erzsébet: Múzeumaink nyomában. In: Szabad Újság, júl Ruszkó László: Madách Imrére emlékezünk. in: Múltunk Emlékei, Csáki Edina: Madách-emléknap Alsósztregován. In: Kürtös, okt. 47. Jankovics Marcell rajzfilmjeiről Szovákiában in: Új Szó, X. 12., X. 14., V A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. in: Régió, máj Szászi Zoltán: Sürgős restaurálásra szorul Madách Imre síremléke. in: Új Szó, Borka Roland: A világi ember tragédiája (A Felhőatlasz c. filmről) in: Új Szó, dec Nagy-Miskó Ildikó: A középkori falképektől a "Tragédiáig". (Jankovics Marcellről) In: Régió, szept Évfordulónaptár: Petőfi Sándor. Madách Imre. In: Kürtös, jan. 53. Farkas Sándor: Komjáthy Anzelm, Nógrád megye kir. tanfelügyelője. In: Kürtös, márc. 54. Ma van a magyar dráma napja. Összefoglaló. In: Új szó, szept (bodzsár): Egy álom vált valóra. In: Kürtös, sz. 56. Ibos Emese: Előadás a legendás Kubinyi-házról (Böszörményi Istvántól Losoncon) In: Új Szó, február Balogh Gábor: Mikszáth Kölcsey Madách. In: Kürtös, febr. 58. Balogh: A Magyar Kultúra Napja. In: Kürtös, február 59. (juk): Díjazták a múzeumokat. In: Új Szó, Horváth Gergő: Bravúrok és bizonytalanságok (Komáromi Színház előadásáról.) In: Új Szó jún. 61. ná: Irodalmi nagyjaink nyomában. In: Kürtös, dec. 62. Molnár Judit: Hagyományok értékek. Interjú Jarábik Gabriellával. In: Szabad Újság, dec. 63. Farkas Sándor: Szabadkőművesség Nógrád Megyében a 18. század végén. In: Kürtös, február 64. Miklósits Péter: Őrizve a múltat tenni a dolgunkat. (Jarábik Gabriella-interjú.) In: Új Szó, okt MTI hír: A magyar irodalom Krakkóban. (Az ET új lengyel fordításáról.) In: Új Szó, jan. *** [Vegyes csak papír alapú! egyéb újságcikkek] 1. [Balogh József]: A 80 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évada. Szegedi ünnepi Tragédiák. Páholy, 2011/1. x 2. Apokrif: Miért nincs magyar tárgyú jelenet Az ET-ban? Híradó Pozsony x 3. Cs. B. Madách: a kultúra követe. (Arany - Madách emléktábla-avatás a szliácsi fürdőn, Felvidék) in: Nógrád Megyei Hírlap, okt. 14. x 4. K. A.: A Nemzeti nyolc Évája az agyag Madáchnál. /Kisfaludy Strobl Zs. készülő Madách-emlékművéről/ in: Színházi Magazin, febr. 5., 7. sz. x 5. Gréczy-Zsoldos Enikő: XX. Madách Szimpózium. Nógrád Megyei Hírlap nov (Értékőrző rovat.) 6. Gréczy Zsoldos Enikő: Madách Szimpózium huszonkettedszer. Újságcikk az érsekvadkerti őszi ülésről, okt. 6. Nógrád m. Hírlap x 7. Hanák Tibor: Az elfelejtett Palágyi Menyhért, in: Új Látóhatár, sz. x 8. Kutasi Kovács Lajos: Madách-emlékek Braziliában Új Horizont, sz. (London) x 9. Madách és a tudományok (Beszélgetés: Czeizel Endre, Szegedy Maszák M., Gazda István) PH dec. x 10. Marton Árpád: Szegedi Tragédiák. Kettős évforduló a Dóm téren. Szeged, jún x 11. NN: Januárban ünneplik Az ember tragédiája költőjének centenáriumát. Látogatás Madách szülőföldjén Beszélgetés a költő leányával (Madách Jolán) in: Kassai Színházi Újság XIII. évf jan. 6. x 12. NN: Fráter Erzsébetre emlékeztek. In: Nógrád Megyei Hírlap júl. 23. x 13. Ö. (?) A bővített Madách Híradó, Pozsony x 14. Sajtóhír Jókai- és Madách-ház létesül Pesten Híradó, Pozsony x 15. Szabó Ferenc: Optimizmus a Tragédiában. Hubay Miklósra emlékezve. in: Aracs, 2011/ Egyéb írások a kultuszról éve született Madách Imre. Képek és dokumentumok a horpácsi Mikszáth Kiadó 1998-as naptárából. 2. A Madách-gyűjtemény a Xántus János Múzeumban. Szabó József. internet gymsmuzeum.hu/xjm/madach.php 3. A Madách páholy almanachja 1905/06, összeáll. Lévy Jenő 11 jpg Márkus Samu tv. Könyvnyomdája, Bp. 4. A Madách szabadkőműves páholy szabályai 26 jpg Markovits és Garai tv. Nyomdája, Bp 5. Andor Csaba: A gondolkodó kultusza. (A Madách-kultusz eredete) MK59 6. Andor Csaba: Határon innen és határon túl. In: Rcs Andor Csaba: Ki írta Az ember tragédiáját? (A Bory mítosz) MK9 8. Andor Csaba: Madách Ady publicisztikájában MK71 9. Andor Csaba: Madách Imre dedikált könyvei MK9 10. Arany Mihály: A Tragédia 150 éve Kamaratárlat a Somogyiban. in: SzegedMa febr Átírta-e a mester Az ET-t? Nem mind Arany, ami... In:Száz rejtély a magyar irodalomból Gesta Könyvkiadó Bt Árpás Károly: Lélekrezdülések Handó Péter kötetéről. Ismertető Handó Péter: Továbbírva Tragédia-monológok Madách Imre szellemében. Sóshartyán, In: Spamyolnátha, 2013/3. 17

18 13. Bajor Andor: Madách Imre. -In.:Bajor Andor : Betűvetők becsülete: Cikkek, esszék, tanulmányok - Kolozsvár: Glória Kiadó - Kriterion Könyvkiadó, Bajtai Mária: Egy kecskeméti költő Madách-verséről MK Bajtai Mária: Kecskemét és a Majthényiak MK Balassa Zoltán: A Madách Imre Múzeum keletkezésének körülményei MK1 17. Beke József: Irodalmi kétszersültek Holmi, ápr. 18. Bene Kálmán: Kánon-jogfosztottak (Katona József, Madách Imre, Czóbel Minka) Tk8 19. Bene Kálmán: Elpusztíthatatlan városi legendák Madách Imréről (A Tragédia körüli hiedelmekről). In: 20. Bene Kálmán: Mikszáth Madáchról MK Bene Zoltán: Madách-olvasók és / vagy Tragédia-olvasók - ma MK Bene Zoltán: Október 6. (A keszegi Huszár-kastély, Madách Mária, Madách Imre.) SzegediLap okt Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy története MK Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy ünnepségei MK Berényi Zsuzsanna Ágnes: Benedek Marcell MK Boldog Zoltán: Az ember tragédiájának első paródiája? MK Csáky Károly: A szlovákiai Madách-kultusz és a nagykürtösi Madách Napok MK2 28. Csongrádi Béla: Fejezetek a tarjáni Tragédia-történetből Pföld, 2008/ Csongrády Béla: Remény a csillag (I-II-III.) Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (( ) MIT Szeged-Salgótarján MK l. 30. Csongrádi Béla: Remény a csillag Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz legújabb kori történetéből ( ) In: Rcs Csongrádi Béla: Remény a csillag Újabb fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz történetéből ( ) In: Pföld sz Czinke Ferenc: Szalad az ördögszekér In: Rcs Debreceni Boglárka: A másik Madách. (Beszélgetés Kovács Ida muzeológussal). in: Pföld 2014/ Emlékülés és kiállítás a 150 esztendeje elhúnyt Madách Imre tiszteletére. Plakát és program, József Attila Tanulmányi és Információs Központ Szeged, okt Fodor, Octavian: Az ember tragédiája: álomtól ébredésig In: Korunk, 1973/2. sz Földesdy Gabriella: Dokumentumfilmek Németh Antalról MK Gábos Zoltán: Új szín a Tragédiához In: Korunk, 1973/2. sz Gréczy-Zsoldos Enikő ünnepi Madách-beszéde jan. 22-én Balassagyarmaton. 39. Gyapay László-Kovács Ida: Madách Imre Emlékmúzeum, Csesztve. Az új kiállítás katalógusa, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. 28 l. 40. Győrffy Miklós: Jókai Madáchról MK Győrffy Miklós: Madách zenei öltözetben MK Hammeiri, Avigdor: A magyar irodalom élete Palesztinában IMIT Handó Péter: Szakadt kötélidegek. (Zenthe Ferenc Színház: Kit szerettél, Ádám?) in: Pföld 2014/ Horváth István: Madách-hoz közeledve, In: Rcs Holczer J. Pompiliusz: Sokat köszönhet Arany tanácsainak. In: Keresztény Élet, okt Horváth Károly: Beszámoló a Madách-ünnepségekről ItK sz Hubay Miklós: Honos szózat. Jó száz évvel Madách után. Kortárs, 2007/ Hubay Miklós: Madách születésnapjára. (Megnyitó beszéd.) Pföld 2004, könyvheti különszám 49. Hubay Miklós: Kalauzom át a XXX. századon. Madách naplók1. Kortárs, 2007/ Hubay Miklós: Újabb jegyzetek a Madách-naplóból. 2. Kortárs, 2007/ Jelenits István: Mit ér az ember, ha magyar f-e.ofm 52. Jókai Anna: Madách szava (3 jpg) AéM 53. Jókai Mór: Madách Imre meghalt! (1 jpg) AéM 54. K. Á.: A magyar poème d'humanité és a nagyvilág (Az évfordulón a magyar Madách-kutatásról.) In: Korunk, 1973/2. sz lap 55. Katona és Madách emlékezete. Monológok és felolvasóverseny programja, Katona József Napok, Kecskemét, Kerényi Ferenc: A Madách-kultusz ideologikus tünetei az elmúlt évtizedek tükrében. in: Tk l. 57. Kerényi Ferenc: Madáchi stílus madáchi ember. Forrás, 2008/ Kereszty Zsófia: Ősbemutatóval tiszteleg Madách emléke előtt a Zenthe Ferenc Színház. Internet, Király György: Tompa, Arany, Kemény, Jókai, Madách... Nyugat, sz. 60. Kojnok Nándor: A sors kegyes adománya. In: Rcs Kovács Anna: "Egy nagyreményű fiú története" - Bérczy Károly emlékezete. in: Pföld, sz. 62. Kozma Dezső: A Madách-kultusz kezdetei Erdélyben MK Kőháti Zsolt: A Vajda János Társaság értékeléséhez (A Madách Társaságról is szól) It Krizsán László: A Madách-kutatások eredményei és a kutatások további feladatai It Krizsán László: Madách Imre és a Kisfaludy-Társaság MK Laczkó Pál: Esetem Emivel. In: Rcs Lászlóffy Aladár: Madách íróasztala In: Korunk, 1973/2. sz LightMagyarMix. Mocskosul szelíd magyarság-paródia. Modern adaptáció nemzeti drámáinkból a szegedi REÖK palotában. Színlap az internetről 18

19 69. Madách pályázati kiállítás Madách Imre halálának 150. évfordulója kapcsán Rómer Flóris Múzeum, Győr. Internet, : Madách centenárium, Programfüzet, Csongrádi B. kötetének melléklete MK Madách I. utóvédharca. Akinek nem volt Világos In: Száz rejtély a magyar irodalomból Gesta Könyvkiadó Bt Madách Imre: Az ember tragédiája. Ajánló a Budapesti Bábszínház előadásához 73. Madách Imre orvosai és betegségei Madách munkafüzet. (Az alsósztregovai Madách-kastély múzeumához, középiskolásoknak.) Szlovák és magyar nyelven. Összeállította: Bolemant Éva, Veselovska Dana, Molnár Ildikó, Papp Sándor. Grafikai terv. Szabó Réka. 75. Madách nyomában. Képes útibeszámoló az internetről Link: 76. Madácsy Piroska: A cselekvés útja megnyílhat vagy elzárulhat Magyarságkép-változások (Babits, Illyés. Le Calloch) /2006/ MK Madácsy Piroska: Egy XIX. századi polihisztor: Bérczy Károly ( ) (Pályakép Írói kapcsolatok, irodalomszervezés A műfordító A lapszerkesztő és sportújságíró) in: M. P.: Magyar szellem európai vonzáskörben. Írói világképek változásai (XIX XX. század) Komparatisztikai tanulmányok l. MK Madácsy Piroska: Dicső, igaz kor, hadd köszöntselek. Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán MK Madácsy Piroska: Sauvageot követői /1998/ MK Magony Imre: A clevelandi Madách-szobor MK Magony Imre: Kisfaludi Strobl Zsigmond Madách-szobra MK Magony Imre: Rakssányi Dezső festménye Madáchról MK Marinov Iván: Ki írta Madách főművét? Urban legends (Internet) 84. Marton Andor: Madách és költészete. (Ünnepi beszéd.) 85. Marton Árpád: A küzdés maga? (Forrásanyagok Madách Imre tanításához a In: Új Köznevelés, nov. 86. Máté Zsuzsanna: Százötven éve Az ember tragédiája bűvöletében.. MK Máté Zsuzsanna: Madách Az ember tragédiája c. művének másfél évszázados kulturális teljesítményjellegéhez in: Szegedtől Szegedig 2011, antológia. 88. Meghívó. A csesztvei múzeum felújított épületének avatására X Meghívó a salgótarjáni Balassi Múzeum Madách-kiállítására és ünnepségére. (Csongrádi Béla, Mizser Attila, Gréczy Zsoldos Enikő beszélgetése.) máj Mohácsi Jenő: Zur Erstaufführung der Tragödie des Menschen (Ismertető Madáchról és művéről a Burgtheater programfüzetében.) 91. Mórocz Zsolt: Kaméleonok és szalamandrák. Jegyzetek szavakról és színekről. [A Madách Ir. Társaságról is szól.] Hitel, febr MTI hír: Madách Imre [és Fráter Erzsébet] szobrára gyűjtenek Nógrádban. (Szabó István szobrát a Mikszáth Társaság szeretné bronzba önttetni.) Színház portál, júl Nagy Angéla osszeáll. Madách Imre emlékezete 2011 (az éves Madách-programokl) madach_150ev mappa, html 94. Nagy Ervinné: Az örökség kötelez. In: Rcs Németh Antal beszéde a Madách-díj átvételekor 1968-ban 96. Németh János István: A kultusz kultúrája. In: Rcs Németh Péter Mikola: Ajánlás [egy Madách-konferencia kiadványhoz] in: Tk l. 98. Németh Péter Mykola: Az ember tragédiája színről színre, a géniuszok rendszerében MK Németh Péter Mykola: Madách Imre, az északi géniusz szülötte MK Névtelen: Hír az 1973-as Madách ülésszakról (Salgótarján) It NN: Rajzfilmek, jelképek, kultúra egy életen át: Interjú Jankovics Marcellel. IJ online VI Nyáry Krisztián: Éva hajléktalan. [Fráter Erzsébet utolsó éveiről.] Litera, Irodalmi portál Oltványi Ambrus: A Petőfi Irodalmi Múzeum Madách-emlékkiállítása ItK sz Onagy Zoltán szerk.: Egy szerencsétlen nő gyónása. IJ, Onagy Zoltán: Madách Imre. Madách és a telő idő. IJ, Praznovszky Mihály: A tizenhatodik szín. Kiállítás megnyitó Salgótarján, Magyar Kultúra Napja Pföld, Praznovszky Mihály: Csak egy nap. In: Rcs Praznovszky Mihály: In memoriam Kerényi Ferenc. Pföld, 2008/ Praznovszky Mihály: Kultikus események Alsó-Sztregován 1864-ben (Adalék a Madách-kultuszhoz) Tk Rácz Viktória: Az ember tragédiája. Ismertető Markó Iván Tragédia-balettjéről. Link: Salvat, Ricard: Hódolat Madáchnak. Madách I. Emlékünnepség '94. Pföld, 1994/ Sándor Iván: Madách-mozaik (Pál István szolnoki Tr.-rendezéséről és a Keresztury által átírt Mózes bemutatóról). In: S. I.: Shakespear, Madách, Proust. Kronika Nova Kiadó, Bp Sőtér István: A nógrádi Madách (1983) Pföld könyvheti különszám 114. Schererné Csécs Teréz: Állandó kiállítást?! Egy botcsinálta kiállításrendező jegyzetei (A győri Madách-kiállításról) in: Magyar Múzeumok.hu Szászi Zoltán: Se mmiség, mi az a másfélszáz esztendő? (Az alsósztregovai Madách-kiállítás) in: Pföld 2014/ Szebeni Zsuzsa összeállítása: Bánffy Miklós kiállítás szegedi program: "Bonchidai Hírek" különszám. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 117. Szegedi ünnepi Tragédiák. A Tragédia évi szegedi szabadtéri bemutatóját megelőző programokról. Kiadta a REÖK (=Regionális Összművészeti Központ) Szeged 19

20 118. Székely György: Bevezető. A Madách-kutatás interdiszciplináris kezdeményezéséről. In: Tk Székesfehérvári Madách konf., 2011, meghívó, újságcikk + fotók 120. Szemadám György: Vándorok könyve. A tarot kártyától Az ember tragédiájáig. Lektor Jánoska Antal és Andor Csaba. Széphalom Könyvműhely Bp [Szemadam tarot mappában 3 pdf.] 121. Szűcs Margit (beküldte) Madách Imre otthona a weben. Írók és domének. In: internet, Takáts Gyula naplójegyzete Madách és Goethe vérrokonságáról ÖeD 123. Tölgyesi József: Az alsósztregovai Madách-síremlék historiográfiája (Ismertetés Horánszky Nándor kötetéről - MK 41.) Pföld, 2007/ Tőzsér Árpád: Az ember tragédiája mint szöveg. Pföld, 2008/ Tuduka Oszkár: A Fogtövi ház MK Váradi Sternberg János: Petőfi: Apostol és Madách: Az ET a cári cenzori jelentések tükrében FK Varga Anna: Kass Madách-illusztrációk a Kassban. + FOTÓK. (Egy kiállítás megnyitójáról.) in: SzegedMa portál, júl Varga Magdolna: Madách és a Petőfi-kultusz MK Varga Magdolna: Adalékok a Tragédia továbbgondolásához. Móra Ferenc alkotásáról, A betlehemi csillag MK Vayk (Vay Sarolta?): Ahol az ET született Új Idők 1898, júl Weiner Sennyey Tibor: Költő és huszár. Békássy Ferenc első, teljes életrajza MK Wittich Zsuzsanna: Luciferi víziók. Az ET prózában. Utószó Dobos Marianna. Wikikönyvek, internet. C. MADÁCH IMRE PRÓZAI MŰVEI C.1. BESZÉDEK C.1.1. A beszédek szövege Megyei élet 1. MADÁCH IMRE: Az esküdtszék mellett Szk1 2. MADÁCH IMRE: A halálbüntetésről Szk1 3. MADÁCH IMRE: A megye politikai szerepéről Szk1 4. MADÁCH IMRE: A vallás tárgyában érkezett (1844 márc.) rezolúcióról Szk1 5. MADÁCH IMRE: Gazdasági egyesület alakítása Szk1 6. MADÁCH IMRE: Lemondás a jegyzőségről Szk1 7. MADÁCH IMRE: Szabad kereskedés Szk1 8. MADÁCH IMRE: Üdvözlő beszéd Szk1 9. MADÁCH IMRE: Választási rendszer. Népképviselet. Szk1 10. MADÁCH IMRE: Védegylet alakítása Szk1 Országgyűlési beszédek 1. MADÁCH IMRE: Országgyűlés. A beszédek szövege Szigethy Gábor előszavával /Internet/ Szk2 2. MADÁCH IMRE: Országgyűlési beszédek - Halász Gábor kiadása, MÖM 1942 Országgyűlési beszédek Tisza László, gróf Széchenyi Dénes és MADÁCH IMRE tartott beszédei. (24 jpg) Különlenyomat a Magyarország c. lapból, C.1.2. Tanulmányok a beszédekről 1. Árpás Károly: A valetációk vallomása. Petőfi Sándor és Madách Imre búcsúbeszédeiről MK48 2. Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzése. Madách szűzbeszédének hatásvizsgálata. MK36 3. Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzéséhez MK35 4. Árpás Károly: Madách és a közélet adalékok a képviselő életéhez. Madách két beszédének vizsgálata MK42 5. Árpás Károly: Egy beszéd ürügyén gondolatok a magyarok és az idegenek kapcsolatáról MK71 6. Bárdos Dávid: Madách Imre beszéde. Mell. Madách országgyűlési beszéde. Facsimile. MK47 7. Praznovszky Mihály: Madách Imre országgyűlési beszédének fogadtatása a korabeli sajtóban MK8 C.2. ELBESZÉLÉSEK C MADÁCH IMRE: Ecce homo Az elbeszélés kézirata 32 jpg Az elbeszélés szövege 2. MADÁCH IMRE: Ecce homo Árpás Károly szöveggondozása 3. JEGYZETEK MADÁCH IMRE: Ecce homo (Árpás Károly) C MADÁCH IMRE: A Kolozsiak Az elbeszélés kézirata 40 jpg Az elbeszélés szövege 2. MADÁCH IMRE: A Kolozsiak Árpás Károly szöveggondozása 3. MADÁCH IMRE: A Kolozsiak In: Koszorú, JEGYZETEK MADÁCH IMRE: A Kolozsiak (Árpás Károly) C MADÁCH IMRE: Krónika két pénzdarab sorsáról Az elbeszélés kézirata 36 jpg Az elbeszélés szövege 2. MADÁCH IMRE: Krónika két pénzdarab sorsáról Árpás Károly szöveggondozása 20

T A R T A L O M felépítés

T A R T A L O M felépítés T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

TARTALOM betűrendes SZÖVEGTÁR I. MADÁCH IMRE SZÖVEGEI

TARTALOM betűrendes SZÖVEGTÁR I. MADÁCH IMRE SZÖVEGEI TARTALOM betűrendes SZÖVEGTÁR I. MADÁCH IMRE SZÖVEGEI 1. A) Kézirat MADÁCH IMRE levelei édesanyjához, Majthényi Annához (76 jpg) 2. B) Kézirat Javított változat. Madách I. levelei édesanyjához, Majthényi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

retortán át bocsájtani

retortán át bocsájtani Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése Polár Stúdió

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika. Ksz 3 Balogh Menyhért 2 Forró Anett 4 Bacsa Tamás 5 Mózes Árpád Benedek 9 Tallér Zalán 1 Porkoláb Anett 8 Tolnay Ráchel 6 Sümegi Dóra Baár-Madas Református Baksay Sándor Református Kunszentmiklós Kiss

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke

A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke A Madách Könyvtár sorozatszerkesztője Andor Csaba. Rövidítések: T tanulmánykötet D dokumentumkötet (levelezések stb.) É életrajzi írások F fordítások

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám:

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Név: : 1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Vincze Laura 8.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye Szabó Szilveszter 7. osztály Appony Albert Általános Séllei

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Tel./Fax: Mobil: Holcim kupa 2010 NYERGESÚJFALU

Tel./Fax: Mobil: Holcim kupa 2010 NYERGESÚJFALU Tel./Fax: -- Mobil: 0--0 0--0 e-mail: mgurguli@zoltek.hu NYERGESÚJFALU SE. Holcim kupa 00 NYERGESÚJFALU Jegyzıkönyv Támogatóink: Holcim Hungária Zrt. Zoltek Zrt. Flex Automatika Kft. Gyüép Kft. Reményi

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 Helye: Bp., V., Eötvös Loránd [ma Papnövelde] u. 8. 1972 1972. április 27. május 21. Barcsay Jenő rajzainak kiállítása. Rendezte Frank János 1972. június 8. július

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben