A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/"

Átírás

1 A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak meg honlapunkon, s ezeket nem is szándékozunk a honlapon publikálni. Könyvsorozatunk, a Madách Könyvtár köotetei viszont már részben letölthetőek, s 2014-ig szinte kivétel nélkül letölthetőek lesznek a honlapról. Bene Kálmán I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója 2002 pdf A.2. BIBLIOGRÁFIÁK 1. Szinnnyei József: Magyar írók élete és munkái /részlet/ - Madách Imre és családjának literátorairól Arcanum 2. Praznovszky Mihály: A fordítások jegyzéke. Petőfi Irodalmi Múzeum. 3. A. Cs.: Az ET fordításai (Praznovszky M. jegyzékének kiegészítése.) MK60 A.3. MONOGRÁFIÁK MADÁCH ÉLETMŰVÉRŐL 1. Barta János: Madách Imre. Franklin Társulat, Bp Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete Athenaeum, Bp Sőtér István: Álom a történelemről. Madách I. és Az ET. Akadémiai Kiadó, Bp A.3.1 Ismertetések, kritikák a Madách-monográfiákról 1. Barta János ism. Halász Gábor: MÖM és Staud Géza: Madách összes levelei c. kiadásairól It Berczik Árpád ism. Barta János: Madách Imre ItK Haraszti Gyula ism. Barta János: Madách Imre It Kántor Lajos: Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága ) ItK sz lamér: Könyv a Tragédia írójáról (Kerényi F. Madách Imre) Szabad Újság, szept Máté Zsuzsanna: Andor Csaba és Bíró Béla Madách-könyvéről Pföld, 2007/ Morvay Győző könyvismertetése: Haraszti Gyula: Madách Imre It füzet Morvay Győző könyvism.: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája It füzet N. S. ism. Riedl Frigyes: Madách It l. 10. Névtelen, ism.: Barta János: Az ismeretlen Madách It l. 11. Schöpflin Aladár: Voinovich Géza könyve Madáchról Nyugat, Solt Andor könyvismertetése: Madách Imre összes művei ItK füzet Tarján Tamás: Madách-rendezés. Ism. Hubay Miklós: Aztán mivégre az egész teremtés? A.4. RÖVIDEBB TANULMÁNYOK A TELJES MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1. Alexander Bernát: Madách Imre. In: Alexander Bernát Előszava - Madách Imre munkái S. a. r. és bevezetéssel ellátta Alexander B. - Bp., Franklin-Társulat Barta János: Madách Tk1 3. Csongrádi Béla: A cél voltaképp mi is? Kérdések Madáchról, Madáchtól. Pföld, 1998/ Gyulai Pál előszava Madách Imre összes művei kiadásához 6 jpg Athenaeum, Bp Hegedűs Géza: Madách Imre. In: H. G. A magyar irodalom arcképcsarnoka. Trezor Kiadó, Bp Kelecsényi László: Madách Imre. (Lexikoncikk.) In: Kulturális Enciklopédia, 7. Keresztury Dezső: Madách trilógiája a szabadságról Tk1 8. Mezei József: Madách világa I. és II. It /I./ és It /II./ 9. Németh G. Béla: Madách Imre Tk4 10. Németh László: Madáchot olvasva f-e.ofm 11. S. Varga Pál: Tömörítvények a Történelem és irónia c. tanulmányhoz. Villanyspenót 12. S. Varga Pál: Történelem és irónia. Villanyspenót 13. Takács Menyhért: Madách Imre Kassa, Tóth Sándor: Madách és kora 15. Tóth Sándor: Madách Imre 1882

2 16. Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka It l. A.5. TANULMÁNYKÖTETEK A MADÁCH-ÉLETMŰRŐL 1.. Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszéde Árgus Kiadó Vörösmarty Társ., Székesfehérvár, 2002 (Bevezetés + 4 tanulmány) 1. Schéda Mária: A lázadás előtti harmónia és megbomlásának okai 2. Schéda Mária: A lázadó tudat csődjének bizonyítékai Madách lírájában és Az ET-ban 3. Schéda Mária: A halál a nagy lelkek barátja 4. Schéda Mária: Csak tréfa B. MADÁCH IMRE ÉLETE B.1. ÉLETRAJZOK B.1.1. Biográfiák 1. Andor Csaba: Házasság előtt, válás után. Madách Imre szerelmei. Holnap Kiadó 2. Rakodczay Pál: Madách Imre élete és költészete Pozsony, 1901 B.1.2. Rövidebb életrajzi tanulmányok 1. Andor Csaba: I. Fráter Erzsébet Szimpózium. Nagyvárad jún Pföld, Andor Csaba: Ki kicsoda Madách rajzain? Pföld, 1992/ Andor Csaba: Ki volt Madách első szerelme? ItK szám Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát..." Gondolatok a politikus Madáchról MK8 5. Árpás Károly: Egy régóta hiányzó munka Tt 2002 júl. 6. Baranyi Imre: Madách költői indulásának előzményei. Tk1 7. Bedegi Berill Barbara ism. T. Pataki L. Kit szerettél, Ádám? c. könyvéről Pföld, 2006/ Bóna Endre: Madách Imre orvosai és érmei között in: Bóna E.: Fény árnyék egészség. Művészet és orvostörténet. Szeged, D. B. ismertetése: Csery-Clauser Mihály: Madách Imre a politikus c. könyvéről It D. Szemző Piroska: Madách Imre néplapterve (3 jpg) ItK sz Fenyő István: Madách és a centralisták ItK szám Gángó Gábor könyvismertetése: Leblancné Kelemen Mária (szerk.): Újabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből ItK sz Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita It Gyulay Ágost ism.: Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez EPhK Hegedüs Lajos: Lángelmék árnyékában. Madách és Arany. 16. Horváth Károly könyvismertetése: Radó György: Madách Imre ItK sz Kamarás Béla: Adalékok Madách Imre Nógrád megyei közszerepléséhez It Kamarás Béla: Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez ItK sz Kerényi Ferenc: Új források a Madách-család történetéhez Tk1 20. Kibédi Varga Áron: Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des ungarischen Faust 21. Kovács Anna: Madách és különc barátai Pföld 2004, könyvheti különszám 22. M. V. ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő It l. 23. Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly ItK szám Mitrovics Gyula könyvismertetése: Balogh Károly: Madách Imre otthona ItK füzet Nagy Ervinné:.Gondolatok egy Madách-karikatúráról..Pföld 1992/ Nagy Miklós: Madách és Bérczy Károly ItK szám Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya Napút, március 28. Sarlay Soma: Madách Imre nagyatyjáról ItK sz Schöpflin Aladár: Balogh Károly Madách könyve. Ism. Nyugat, sz. 30. Szabad György: Madách Politikai hitvallása ItK szám Szabó Béla: Madách Imre politikai tevékenysége Nógrád megyében Tk1 32. T. Pataki László: Makacskodó Madách rejtélyek Pföld, sz Tolnai Vilmos ism.: Balogh Károly: Madách, az ember és a költő EPhK l. 34. Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben FK l. 35. Végh Ferenc:: Madách piarista novicius? ItK szám 716. B.2. LEVELEK B.2. Madách Imre levelezése 1. Madách Imre összes levelei. I. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp

3 2. Madách Imre összes levelei. II. kötet. Sajtó alá r. Staud Géza. Madách Színház kiadása, Bp B.2.3. Más, Madáchcsal kapcsolatos levelek B.2.3. A) Tanulmányok 1. Harsányi Zsolt leveleiből MK22 2. Majthényi Anna Levelezése (Összeállította és sajtó alá r. Andor Csaba) MK18 B.3. MADÁCH-DOKUMENTUMOK 1. Ifj. Horánszky Nándor: Adalékok a Madách-síremlék történetéhez ItK szám Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék MK41 3. Horváth K. ism. Kerényi Ferenc: írtam egy költeményt Az ET vázlatlapja It Lisznyay Kálmán válogatott versei. Vál. és az előszót írta Zonda Tamás MK63 5. Nádor György: Kepler világnézete és gondolkodói egyénisége FK l. 6. Papp-Szász Lajosné: Visszaemlékezés iglói Szontágh Pálra. (Jegyzetek: Andor Csaba.) MK38 7. Praznovszky Mihály: Személyes utószó a Két Szontágh-életrajz c. Madách Könyvtár-kötethez MK38 8. Tempfli József előszava a Fráter Erzsébet emlékezete c. kötethez MK3 B.4. MADÁCH IMRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉPIRODALMI MŰVEK 1. Andor Csaba: Egy pályatárs köszöntője (Lisznyai Kálmán: Ősgyürü) MK3 2. Árpás Károly: Fráter Erzsébet a Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban MK23 3. Baka István: Tél Alsósztregován (vers) MK25 4. Bányay Kornél: Az ET (vers) Nyugat, Bárdosi Németh János: Madách (vers) Mht 6. Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: A Tragédia dalai Bába Kiadó, Szeged Bene Kálmán összeállítása: Madách Imre: Lucifer (Az első címadóról) Tk8 8. Bene Zoltán: Lehetőség. Alternatív eszkimó-szín. Legendák helyett. MIT, Benedek Marcell: Madách Imre MK Bulyovszky Gyula: Síri nefelejcsek. I. Madách Imre (vers) Mht 11. Csalomjai: Madách Imre ravatalánál 1864 (vers) Mht 12. Csikász István: Falanszter-parafrázis (vers) Mht 13. Csikász István: Három foszlány. (novella) Pföld, 1998/2, , 14. Devecseri Gábor: Madách hársa Mht 15. Döbrentei Kornél: Istentelen színjáték. Madách lerúgja csizmáit. (vers) Mht 16. Dukai Nagy Ádám: Két kötet Pföld, 1998/2, E.Kovács Gyula: Madách Imre (verses tanulmány) Mht 18. Emőd Tamás: Madách (vers) Mht 19. Eötvös Károly: Tudomány és mívelődés. Az ET szerzőjének. Mht 20. Füst Milán: Emlékezés kétféle nevelőmről Nyugat, Gellért Oszkár: Ádám Nyugat, Győry Dezső: Az ET, a legújabb szín (vers) Mht 23. Győry Dezső: Az örök harc (vers) Mht 24. Gyüre Lajos: Három ember drámája. Bemutató a Tháliában. (Ism. Egressy Zoltán Vesztett éden c. drámájának kassai bemutatójáról) Szabad Újság jan Harsányi Zsolt: A szerep Nyugat, Háy János: Az aktuális ádám. Pföld, 2008/ Hubay Miklós: Ádám a sziklán AéM 28. Jobbágy Károly: Madách Mht 29. Juhász Ferenc: Találkozások AéM 30. Juhász Gyula: Madách (vers) Mht 31. Juhász Gyula: Madách Sztregován (vers) Mht 32. Juhász Gyula: Madách kardal Verstár 33. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája Tk4 34. Karinthy Frigyes: Madách Nyugat, Keresztury Dezső: Madách ünnepére (vers) Mht 36. Kiscseri Mihály: Sötét anyag* avagy áltudományos kozmológiájából. (*Ádám monológja az elmaradt színből) Pföld, 2009/ Kornai István: Madách Aladár (vers) Mht 38. Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán Nyugat, Kosztolányi Dezső: Madách Imre AéM 40. Kozma Dezső: Magyar írók, költők Madáchról MK53 3

4 41. Környey Elek: Az ET a huszadik században (vers) Mht 42. Krúdy Gyula: A Madách-legenda AéM 43. Krúdy Gyula: Az éjféli Madách AéM 44. Krúdy Gyula: Ma száz éve. A Madách centenárium. AéM 45. Kunossy János: Madách (vers) Mht 46. L. Kiss Ibolya: Erzsi tekintetes asszony MK Ladányi Mihály: Madách (vers) Mht 48. Lenkei Henrik: Epilóg Az ember tragédiájá -hoz (vers) Mht 49. Marschalkó Zsolt: Lucifer-apokrif (vers) Pföld, 1998/2, Mihalik Béla: "Küzdj és bízva bízzál. " Az utolsó utáni szín. Napút, márc. 51. Nagy Edit (szerk., vál.): Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban MK Németh László: Madáchot olvasva Nyugat. Jubileumi Madách-szám. Nyugat, febr Onagy Zoltán: Nem a vizet zúgatom. (novella) Pföld, 1998/2, Palasovszky Ödön: Madách Széphalom, sz. 56. Palojtay Béla: Az ember tragédiája a Tankönyvkiadóban. XXXV. szín. in: P. B.: Gondolatok a könyvtáron kívül. Filács Kiadó, Bp., Pass Lajos: Madách, félig már szenderegve (vers) Mht 58. Praznovszky Mihály utószava a Madách homlokán túl c. kötethez Mht 59. Pulszky Ferenc és/vagy Szontágh Pál: Madách Imre főbiztos (a Nógrádi képcsarnok-ból) Mht 60. R. M. ism.: Mohácsi Jenő: Lidércke It l. 61. Radó György: Forgácsok (irodalmi tűnődések) Pföld 1992/ Romhányi Gyula: Madách asszonyával (versciklus) Pföld, 1998/2, Somlyó György: Változat a Tragédia egy sorára Mht 64. Sréter Kálmán: Madách Imre (vers) Mht 65. Szabó Lőrinc: Isten Nyugat, Szabó Lőrinc: Isten (másik szövegváltozat) Mht 67. Szalay Károly: Alsó-Sztregován (vers) Mht 68. Szász Károly: Madách Imréhez (vers) Mht 69. Szemlér Ferenc: Madách (vers) Mht 70. Szontágh Pál: Levél Madách Imréhez - epigramma Mht 71. T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? Írások a Madách-családról MK T. Pataki László: Lelkigyakorlat (monodráma Majthényi Annáról) MK T. Pataki László: Lidércláng (monodráma Fráter Erzsébetről) MK Takács Gyula: Madách (vers) Mht 75. Tamás István: Madách (vers) Mht 76. Telekes Béla: Az ET Nyugat, Telekes Béla: Madách homlokán túl Mht 78. Tóth Árpád: Az ember tragédiája avagy Schwarzék a Nagyerdőn Madách után szabadon (elővezetve) Verstár 79. Tőzsér Árpád: Adalék a nyolcadik színhez (vers) Mht 80. Turczy István: Jó név s erény. Palócföldelt vers. Pföld, 2004 Költészet napi különszám 81. Vaderna József: A sirály kiűzetése. Madách Imre emlékének (vers) Mht 82. Vass Tibor: előbb-utóbb pölö a targé dia Napút, márc. 83. Vikár Béla: Madách (vers) Mht B.5. A MADÁCH-KULTUSZRÓL B.5.2. Madách Aladár és Madách Gáspár 1. Andor Csaba: Utószó Madách Aladár verseinek kiadásához MK26 2. B. Radvánszky Béla: Sztregovai Madách Gáspár versei 24 jpg ItK füzet Bene Kálmán. Tizenkét szubjektív szerkesztői-lektori, versolvasói megjegyzés Madách Aladár verseiről és Andor Csaba utószaváról MK26 4. Berczik Árpád könyvismertetése: Ruttkay Teréz Mária: Madách Aladár ItK füz Jankovics József: Akadtam egy picturára (Rimay János és Madách G. allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai ItK Madách Aladár művei. I. Versek. Sajtó alá rendezte: Andor Csaba és Bene Kálmán. Szerelem könyve Hangok a pusztán Romlott Magyarország Kötetben meg nem jelent versek MK26 7. Madách Aladár művei. II. Próza Szerkesztett, sajtó alá r., utószó: Tarjányi Eszter. A. R. Wallace: A gyakorlati spiritizmus védelme. Madách Aladár: A szellembúvárlat irányeszméi MK40 4

5 8. Tarjányi Eszter: A szellembúvárlat sodrában elveszve MK35 9. Tarjányi Eszter: Madách Aladár és a magyarországi spiritizmus...pföld 1992/ B.5.3. Madách életének és műveinek pszichológiai és grafológiai megközelítései 1. Róheim Géza: Ádám álma Nyugat, Szabó Zsuzsanna: A Madách-család horoszkópja i MK53 B.5.4. Egyéb írások a kultuszról 1. Apokrif: Miért nincs magyar tárgyú jelenet Az ET-ban? Híradó Pozsony Átírta-e a mester Az ET-t? Nem mind Arany, ami... In:Száz rejtély a magyar irodalomból Gesta Könyvkiadó Bt Balogh József: A 80 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évada. Szegedi ünnepi Tragédiák. Páholy, 2011/ , 7-8., Beke József: Irodalmi kétszersültek Holmi, ápr. 5. Bene Kálmán: Kánon-jogfosztottak (Katona József, Madách Imre, Czóbel Minka) Tk8 6. Csongrádi Béla: Fejezetek a tarjáni Tragédia-történetből Pföld, 2008/ Hammeiri, Avigdor: A magyar irodalom élete Palesztinában IMIT Horváth Károly: Beszámoló a Madách-ünnepségekről ItK sz Hubay Miklós: Honos szózat. Jó száz évvel Madách után. Kortárs, 2007/ Hubay Miklós: Madách születésnapjára. (Megnyitó beszéd.) Pföld 2004, könyvheti különszám 11. Jelenits István: Mit ér az ember, ha magyar f-e.ofm 12. Jókai Anna: Madách szava (3 jpg) AéM 13. Jókai Mór: Madách Imre meghalt! (1 jpg) AéM 14. Kerényi Ferenc: Madáchi stílus madáchi ember. Forrás, 2008/ Király György: Tompa, Arany, Kemény, Jókai, Madách... Nyugat, sz. 16. Konkoly Edit interjúja Andor Csabával: Madách és az 1848 utáni magyar radikalizmus (Az oroszokkal szembeni ellenállásra szólított fel) Szabad Újság, ápr Kozma Dezső: A Madách-kultusz kezdetei Erdélyben MK Kőháti Zsolt: A Vajda János Társaság értékeléséhez (A Madách Társaságról is szól) It Krizsán László: A Madách-kutatások eredményei és a kutatások további feladatai It l. 20. Kutasi Kovács Lajos: Madách-emlékek Braziliában (5 jpg) Új Horizont, sz. (London) 21. Madách és a tudományok (Beszélgetés: Czeizel Endre, Szegedy Maszák M., Gazda István) PH dec. 22. Madách I. utóvédharca. Akinek nem volt Világos In: Száz rejtély a magyar irodalomból Gesta Könyvkiadó Bt Marton Andor: Madách és költészete. (Ünnepi beszéd.) 24. Marton Árpád: Szegedi Tragédiák. Kettős évforduló a Dóm téren. Szeged, jún Máté Zsuzsanna: Madách Az ember tragédiája c. művének másfél évszázados kulturális teljesítményjellegéhez in: Szegedtől Szegedig 2011, antológia. 26. Mohácsi Jenő: Zur Erstaufführung der Tragödie des Menschen (Ismertető Madáchról és művéről a Burgtheater programfüzetében.) 27. Németh Antal beszéde a Madách-díj átvételekor 1968-ban 28. Oltványi Ambrus: A Petőfi Irodalmi Múzeum Madách-emlékkiállítása ItK sz Onagy Zoltán szerk.: Egy szerencsétlen nő gyónása. IJ, Onagy Zoltán: Madách Imre. Madách és a telő idő. IJ, Praznovszky Mihály: A tizenhatodik szín. Kiállítás megnyitó Salgótarján, Magyar Kultúra Napja Pföld, Praznovszky Mihály: In memoriam Kerényi Ferenc. Pföld, 2008/ Sajtóhír Jókai- és Madách-ház létesül Pesten Híradó, Pozsony Salvat, Ricard: Hódolat Madáchnak. Madách I. Emlékünnepség '94. Pföld, 1994/ Sőtér István: A nógrádi Madách (1983) Pföld könyvheti különszám 36. Takáts Gyula naplójegyzete Madách és Goethe vérrokonságáról ÖeD 37. Tölgyesi József: Az alsósztregovai Madách-síremlék hjistoriográfiája (Ismertetés Horánszky Nándor kötetéről - MK 41.) Pföld, 2007/ Tőzsér Árpád: Az ember tragédiája mint szöveg. Pföld, 2008/ Váradi Sternberg János: Petőfi: Apostol és Madách: Az ET a cári cenzori jelentések tükrében FK Vayk (Vay Sarolta?): Ahol az ET született Új Idők 1898, júl

6 C.1. BESZÉDEK C. MADÁCH IMRE PRÓZAI MŰVEI C.1.1. A beszédek szövege Megyei élet 1. MADÁCH IMRE: Az esküdtszék mellett Szk1 2. MADÁCH IMRE: A halálbüntetésről Szk1 3. MADÁCH IMRE: A megye politikai szerepéről Szk1 4. MADÁCH IMRE: A vallás tárgyában érkezett (1844 márc.) rezolúcióról Szk1 5. MADÁCH IMRE: Gazdasági egyesület alakítása Szk1 6. MADÁCH IMRE: Lemondás a jegyzőségről Szk1 7. MADÁCH IMRE: Szabad kereskedés Szk1 8. MADÁCH IMRE: Üdvözlő beszéd Szk1 9. MADÁCH IMRE: Választási rendszer. Népképviselet. Szk1 10. MADÁCH IMRE: Védegylet alakítása Szk1 Országgyűlési beszédek 1. MADÁCH IMRE: Országgyűlési beszédek - Halász Gábor kiadása, MÖM 1942 C.1.2. Tanulmányok a beszédekről 1. Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzése. Madách szűzbeszédének hatásvizsgálata. MK36 2. Bárdos Dávid: Madách Imre beszéde. Mell. Madách országgyűlési beszéde. Facsimile. MK47 3. Praznovszky Mihály: Madách Imre országgyűlési beszédének fogadtatása a korabeli sajtóban MK8 C.2. ELBESZÉLÉSEK C.2.1. MADÁCH IMRE: Ecce homo Az elbeszélés szövege 1. MADÁCH IMRE: Ecce homo C.2.2. MADÁCH IMRE: A Kolozsiak Az elbeszélés szövege 1. MADÁCH IMRE: A Kolozsiak C.2.3. MADÁCH IMRE: Krónika két pénzdarab sorsáról Az elbeszélés szövege 1. MADÁCH IMRE: Krónika két pénzdarab sorsáról C.2.4. MADÁCH IMRE: Hétköznapi történet Az elbeszélés szövege MADÁCH IMRE: Hétköznapi történet C.2.5. MADÁCH IMRE: Dúló Zebedeus kalandjai Az elbeszélés szövege 1. MADÁCH IMRE: Dúló Zebedeus kalandjai C.2.6. Tanulmányok az elbeszélésekről 1. Győrffy Miklós: Madách novelláinak kronológiájához (8 jpg) It Győrffy Miklós: Széljegyzetek Madách novellai Feljegyzései margójára MK2 C.3. ÉRTEKEZÉSEK 1. MADÁCH IMRE: A nőről, különösen esztétikai szempontból Az értekezés szövege (internetről) 2. MADÁCH IMRE: Művészeti értekezés Az értekezés (a pályamü) kézirata 36 jpg 3. MADÁCH IMRE: Az aesthetica és társadalom viszonyos befolyása Az értekezés szövege (Halász Gábor MÖM kiadásából) 4. MADÁCH IMRE: Eszmék Léliáról (Halász Gábor MÖM kiadásából) Tanulmányok az értekezésekről 1. Solt Andor: Madách Imre ismeretlen pályaműve 1842-ből (10 jpg) ItK sz

7 2. Tolnai Vilmos: Madách George Sand Lélia c. regényéről (1 jpg) EPhK Velezdi Mihály ism. Madách Imre: Eszmék Léliáró. It 1913? C.4. PUBLICISZTIKA INFO!! Szabadelvűség és táblabíró-politika 1. MADÁCH IMRE: Szabadelvűség és táblabíró-politika Szk1 Törvényhatósági dolgok 1. MADÁCH IMRE: Törvényhatósági dolgok (9 nógrádi tudósítás) Szk1 Vitacikkek 1. MADÁCH IMRE: Iparvéd-egyesület Szk1 2. MADÁCH IMRE: Nyilvános köszönet Gr. D. E.-nek Szk1 3. MADÁCH IMRE: Válasz a nyílt levélre a centralizáció ügyében Szk1 1. MADÁCH ÖSSZES VERSEI MEK, ARCANUM D. MADÁCH IMRE VERSEI 1. MADÁCH IMRE: LANTVIRÁGOK MADÁCH IMRE: LANTVIRÁGOK a kötet hasonmás kiadásának másolata 2. MADÁCH IMRE: NÓGRÁDI KÉPCSARNOK MADÁCH IMRE: NÓGRÁDI KÉPCSARNOK Az epigrammák szövege (Halász Gábor MÖM kiadásából) Tanulmányok a versekről 1. Alexa Károly: Arany és Madách (A Madách líra kronológiájához) (3 jpg) ItK szám Alexa Károly: Szegény-dal. Egy Madách-vers története (3 jpg) It Alszeghy Zsolt ism. Gedő Simon: Madách I. mint lírikus (1 jpg) EPhK l. 4. Bóka László: A lírikus Madách (5 jpg) Tk9 5. Gedő Simon: Madách Imre, mint lyrikus 20 jpg 6. Kardeván Károly: Madách egyik verséhez (Leány és nő) (3 jpg) EPhK Kerényi Ferenc: Madách lírájának kronológiájáról (6 jpg) It l. 8. Kiss Aurél: A lírikus Madách (10 jpg) Tk1 9. Komlós Aladár: Madách Imre versei (kézírás) 4 jpg 10. Kozma Dezső: Madách lírai versei kettős tükörben Székelyföld, jún Máté Zsuzsanna: Madách Imre elfelejtett verseiről Pföld 2007/2, Nagy Gábor: A télben, völgyben Alsósztregova (Baka István: Tél Alsósztregován c. versének elemzése) Napút, 2002 márc. 13. Schéda Mária: A Lantvirágok és a magyar biedermeier költészet (7 jpg) ItK szám Szirácsik Éva: Madách nyelvi titkai. Máté Zs.-Bene K: M. I. lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból Pföld, 2008/ E. MADÁCH IMRE DRÁMÁI AZ ET-N KÍVÜL 0. MADÁCH DRÁMAKÖLTÉSZETÉRŐL 1. Horváth Károly: Madách esztétikai elvei és drámáinak felépítése (13 jpg) ItK szám Nagy Miklós: Madách fiatalkori drámái mai szemmel és mai átdolgozásban (5 jpg) It Nemeskürty István: Kagyló és drágagyöngy Utószó a Tankönyvkiadó Madách összes drámája I-II. kiadásához Nemzeti Tk. Bp I. MADÁCH IMRE: A CIVILIZÁTOR A dráma szövege 1. MADÁCH IMRE: A CIVILIZÁTOR MK67 Szövegváltozatok, források 1. JEGYZETEK A civilizátor MK67 Tanulmányok a drámáról 1. Kristóf György: Madách és Arisztophanész (4 jpg) EPhK Kristóf György: Széchenyi és Madách (14 jpg) It füzet Pesthy Pál: A Bach-korszak jellemképe Madáchnál (2 jpg) Híradó, Pozsony

8 4. Szabad György: Az újraolvasott Civilizátor (4 jpg) Tk2 5. Tolnai Vilmos: Madách és Széchenyi (2 jpg) ItK füzet II. MADÁCH IMRE: COMMODUS Schéda Mária: Madách első drámakísérleteinek lélektani tanulsága /6 jpg/ ItK szám III. MADÁCH IMRE: CSAK TRÉFA Riedl Frigyes: Madách egy kiadatlan tragédiájából (4 jpg) EPhK l. Schéda Mária: Azonos szituációk és különböző megoldások Madách két fiatalkori művében MK30 IV. MADÁCH IMRE: CSÁK VÉGNAPJAI 1. Bene Kálmán: A két Csák-dráma (részlet az előszóból) MK55 V. DRÁMAVÁZLATOK A drámavázlatok szövege 1. MADÁCH IMRE: DRÁMAVÁZLATOK:Brutusok, Attila fiai vagy más az ótörténetből, András és Borics MK55 VI. MADÁCH IMRE: FÉRFI ÉS NŐ Schéda Mária: Madách Imre Férfi és nő című drámájáról (8 jpg) ItK szám VII. MADÁCH IMRE: II. LAJOS (töredék) Vértesy Jenő: Madách egy drámai töredéke It VIII. MADÁCH IMRE: JÓ NÉV ÉS ERÉNY (töredék) A drámatöredék szövege 1. MADÁCH IMRE: JÓ NÉV ÉS ERÉNY MK46 IX. MADÁCH IMRE: MÁRIA KIRÁLYNŐ Belohorszky Pál: Gyárfás Miklós: Madách színháza (4 jpg) It X. MADÁCH IMRE: MÓZES A dráma szövege 1. MADÁCH IMRE: Mózes ideiglenes MEK Tanulmányok a drámáról 1. Heller Bernát: Madách Mózese és Az ET IMIT Horváth Károly: Madách Mózes drámája (10 jpg) It l. 3. Keresztury Dezső: Mózes (5 jpg) AéM 4. Melczer Tibor: Madách Mózesének eszmei előzményei Kölcseynél és Petőfinél (9 jpg) Tk1 XI. MADÁCH IMRE: NÁPOLYI ENDRE A dráma szövege 1. MADÁCH IMRE: NÁPOLYI ENDRE MK37 XII. MADÁCH IMRE: TÜNDÉRÁLOM (töredék) A drámatöredék szövege 1. MADÁCH IMRE: TÜNDÉRÁLOM MK67 Szövegváltozatok, források 1. JEGYZETEK Tündérálom MK67 XIII. MADÁCH IMRE (???): JÓZSEF CSÁSZÁR (egy apokrif) 1. Árpás Károly: A Madách-filológia kételyei Tt jún. 2. H. Zs. (Hollósi Zsolt): Madách Imre utolsó drámája lehet Délmagyarország, jan Máté Zs. ism. Bene K. József császár. Madách I. utolsó drámája? Vigilia, 2004/ l. 4. NN: József császár. Madách Imre utolsó drámája? Új Könyvek, sz. 5. Tuti: József császár. Madách Imre utolsó drámája? Magyar Szó (Újvidék) jan

9 F. AZ EMBER TRAGÉDIÁJA A dráma szövege MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA Bene Andor 1999-es MK kiadása ET 1999 Bene, Andor fájlnéven A főszöveg MK13 A dráma szövegváltozatai, forrásai 1. MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 1861-es kiadás mappában 219 bitkép 2. MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 1863-as kiadás mappában 218 bitkép 3. MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA Kerényi F es kiadása mappában 269 bitkép 4. MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Drámai költemény "érintetlen változat". in: Striker Sándor: Az ET rekonstrukciója, II. kötet - Bp. 1996, magánkiadás 5. MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA Bene Andor 1999-es MK kiadása ET 1999 Bene, Andor fájlnéven Szövegváltozatok, kommentárok MK14 Tanulmányok Az ET-ról 1. Az ET hosszabb elemzései 1. Arany János: Üdvözlő szó (nyomtatott szöveg + kézirat) (2+4 jpg) Aém 2. Eisemann György: Létértelmező motívumok az ET-ban (14 jpg) It l. 3. Herman István: Madách Imre: Az ember tragédiája (19 jpg) It Mark, Thomas R.: Az ET: megváltás vagy tragédia? (14 jpg) It Nagy László: Madách Imre Az ember tragédiája c. színművének theológiai vizsgálata MEK 6. Németh G. Béla: Két korszak határán [Részletesebb, más szövegváltozat..] (26 jpg) Tk1 7. Németh G. Béla: Madách in: Türelmetlen és késlekedő félszázad, Szépir. Kiadó, Bp Reményi József: Imre Madach /angolul, 21 jpg/ 9. S. Varga Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és több szólamúság Az ET-ban. Irodalomtört. füzetek 141. Argumentum Kiadó, Bp p. 10. Szász Károly: Az ember tragédiájádól Győr, 1881 Gross testvérek kiadása 11. Szigethy Gábor: Az ember tragédiája. Műelemzés 12. Várdai Béla: Madách és Az ET /23 jpg/ 13. Waldapfel József: Madách Imre (17 jpg) It l. 14. Wallis, A. S. C.: Az ember tragédiája /22 jpg/ 2. Az ET részelemzései 1. Alexa Károly: Madách optimista? Vagy pesszimista? (Egy ötlet vázlatokban) MK8 2. Baránszky Jób László: Az ember tragédiája szerkezetei (14 jpg) ItK szám Bárdos József: Hét kérdés Madáchról és Az ET-ról It l. 4. Barta János Madách történelemszemléletéről szóló előadásának megvitatása (TÖBBEN) (11 jpg) ItK sz Barta János: Történetfilozófiai kérdések Az ember tragédiájában. (10 jpg) ItK sz l. 6. Bécsy Tamás: Az ET műfajáról (13 jpg) It l. 7. Belohorszky Pál: Madách és a bűntudat filozófiája It l. 8. Belohorszky Pál: Madách és Kirkegaard. (Vita.) (6 jpg) It Bolberitz Pál: Lucifer a démon Napút, márc. 10. Cserjés Katalin: Madách Imre Tragédiájának legrövidebb színe. Az űr. Pföld, 2009/ Dobossy László: Adalék Az ET falanszter-jelenetének magyarázatához (3 jpg) It l. 12. Galamb Sándor: Kant és Madách /3 jpg/ ItK füzet Gelencsér Géza: A Sziszüphosz-paradoxon, avagy optimizmus Az ET-ban (8 jpg) It Gintli Tibor: Ádám és a torz viszony (14 jpg) ItK Hites Sándor: A Vernunft tragédiája (19 jpg) ItK Kardeván Károly: Az angyalok második kara a Tragédiában (2 jpg) It Kovács Kálmán: Az ET keretszínei (9 jpg) Tk2 18. Laczkó Géza: A XIX. századi férfi tragédiája Nyugat, sz. 19. Lengyel Balázs: Átváltozások (2 jpg) AéM 20. Lengyel Dénes: Az ET mint szerelmi dráma (25 jpg) Tk1 21. Lengyel Lajos: A filozófia alapproblémája az ET-ban / 24 jpg/ 22. Lévay Gyula: Az ET alapgondolata (16 jpg) Bp Medveczky Károly: A Madách-irodalom egyik problémája. (Különlenyomat a Napkeletből. 8 jpg) 24. Mezei József: A Tragédia ember-szimbóluma (4 jpg) Tk2 9

10 25. Mikó Krisztina: Éva szerepe a Tragédia jelképrendszerében (18 jpg) TK1 26. Molnár András: A megértés határai Napút, 2002 márc. 27. Nagy Edit: Nem az idő halad mi változunk MK Németh László: Madáchot olvasva (6 jpg) AéM 29. Pelle János: Madách és a nő (13 jpg) Valóság, sz. 30. Pesthy Pál: Pesszimista volt-e Madách? (2 jpg) Híradó, Pozsony Poszler György: Első de nem! Utolsó Ember a világon! (7 jpg) It l. 32. Preszly Elemér: A nő Az ET-ban A Nagykőrösi Arany János Társaság Évkönyve S. Varga Pál: A Tragédia kompozíciójáról /17 jpg/ ItK Sassi Nagy Lajos: Az ember tragédiája új világításban /11 jpg/ 35. Schöpflin Aladár: Az ET lírája Nyugat, sz. 36. Szabó József: Kepler és Madách Pföld 2004, könyvheti különszám 37. Szegedy-Maszák Mihály: Történelemértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában Tk Tolnai Vilmos: Az anyaság Madách Az ET-ban /9 jpg/ 39. Tóth Éva: Éva és Ádám Pföld, 40. Valaczka András: Madách, DNS, fekete özvegy PH 2010 február 41. Waldapfel János: Isten három attribútuma Az ET első színében (3 jpg) EPhK Az ET összevetése más magyar irodalmi művekkel 1. Dörgő Tibor: Karinthy Kötéltánca és Az ET /9 jpg/ ItK Dörgő Tibor: Kötéltánc iránytűvel in: Napút, márc. Madách-érintők l. 3. Kabdebó Lóránt: Madách és Szabó Lőrinc Pföld, 1992/ Kardeván Károly: Madách és Eötvös (2 jpg) It Lengyel Miklós: Az ET és Arany János egyik balladája (2 jpg) EPhK Lukácsy Sándor: Madách és a reformkori magyar irodalom európai távlata (6 jpg) Tk1 7. Martinkó András: Vörösmarty és Az ET (30 jpg) Tk1 8. Nagy Edit bevezető tanulmánya a Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban c. kötethez MK70 9. Szetey Endre: Embersorsok problémái Az ember tragédiájában /32 jpg/ 10. Szili József: A Tragédia irónája (Széljegyzetek Karinthy Madách-tanulmányához) Pföld, 2008/ Tolnai Vilmos: Madách és Tisza Domokos (3 jpg) It l. 4. Az ET és a világirodalom 1. Ágner Lajos ism. Bakonyi Hugó: Az ET és egyik rokonműve Schack gr. Világkorszakai (2 jpg) It Bernstein Béla: Az ET és a zsidó irodalom IMIT Birkás Géza: Az ET és a franciák (8 jpg) It l. 4. Brisits Frigyes ism. Bakonyi Hugó: Az ET egy német rokonműve, Schack gr. Világkorszakai (1 jpg) EPhK Csapláros István: Adalékok Az ember tragédiája lengyelországi fogadtatásához (13 jpg) ItK sz Gajári Lajos: A Fauszt hatása Az ET-ra ( 5 jpg) EPhK Gáspár Kornél: Madách és lelki rokonai Nyugat sz. 8. Hankiss János: Ádám és Lucifer, magyar és francia romantika (1 jpg) It l. 9. Horváth Károly: Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez (6 jpg) ItK Horváth Károly: Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez c. előadásának vitája ItK Horváth Károly: Az ET mint emberiség-költemény (20 jpg) Tk1 12. Hubay Miklós: Át az idő falain (9 jpg) Tk1 13. Kardeván Károly: Madách és Heine (5 jpg) It Kardeván Károly: Madách és Luther (5 jpg) It Kerekes E. könyvism. Pöhle Vilma: Az ET és a Faust. ItK Kuncz Aladár: A mi Madáchunk Nyugat sz 17. Marót Károly: Madách és a Byron-féle Don Juan (7 jpg) EPhK Merényi Oszkár: Shelley Queen Mabje és Az ember tragédiája (3 jpg) ItK füzet Mohácsi Jenő: Az ET és a zsidók IMIT Névtelen ism.: Vidmár Antal: Dante és Madách (1 jpg) EPhK l. 21. Pais Dezső: Madách és Lamartine (9 jpg) EPhK Rákos Péter: Adalékok Az ET csehországi visszhangjához (16 jpg) It l. 23. rdl (=Riedl Frigyes) ism a Bp.-i Phil. Társ. üléséről Tolnai V. Széljegyzetek Az ET és a Faust viszonyához (1 jpg) EPhK Révay József: Az ET álom-motívumának ősei Nyugat, sz. 10

11 25. Sőtér István: A szembesített Madách (9 jpg) ItK szám Szalay Mihály: Faust és Az ember Tragédiája (1895) /23 jpg/ 27. Tolnai Vilmos ism.: Fejér József: A Biblia hatása Az ET-ra (2 jpg) EPhK l. 28. Tolnai Vilmos: Adalék Az ET és a Faust viszonyához /6 jpg/ 29. Tolnai Vilmos: Madách és Weber Demokritosa /4 jpg/ ItK füzet Vajda György Mihály: Európaiság és magyarság Az ET-ban (8 jpg) Tk1 31. Waldapfel József: Madách és Rousseau (2 jpg) It Az ET értelmezéseiről 1. Alexa Károly könyvismertetése: Kántor Lajos: Száz éves harc»az ember tragédiájá«-ért (3 jpg) ItK szám Angyal Dávid ism. Voinovich G. monográfiájáról. ItK Baránszky Jób László kritikája: Madách-tanulmányok (5 jpg) ItK szám Bayer József: Egy német író Az ET-ról (Eugen Zabel) (4 jpg) EPhK l. 5. Beke Albert: Ember küzdj... Barta Jánosról..Mikes International, Hága Binét Menyhért: Madách Amerikában Nyugat, sz. 7. Császár Ernő ism. Farkas Pál: Ádám és Lucifer Az ET-ban (1 jpg) EPhK Császár Ernő könyvismertetése: Vida Imre: Madách Imre életének vázlata új életrajzi adatok alapján ItK Fenyő István könyvismertetése: Waldapfel József: Gorkij és Madách ItK szám Földessy Gyula ism.: Kardeván Károly: Az ET magyarázata (2 jpg) It l. 11. Fried István: A Madách-kutatás hétköznapi ünnepei Forrás, febr. 12. Gyulay Ágost ism.: Bán József: Az ET (3 jpg) EPhK l. 13. Horváth Károly: Az ET és a korabeli kritika. It 14. H[orváth]. K[ároly].: Vitaülés Az ember tragédiája falanszter-jelenetéről ItK szám Imre László kritikája: Mezei József: Madách c. könyvéről (5 jpg) ItK Kerényi Ferenc: Madách-problémák (Waldapfel József Madách-munkásságáról) It Kerényi Ferenc könyvismertetése: András László: A Madách-rejtély ItK szám Kerényi Ferenc könyvismertetése: Horváth Károly: Madách Imre (2 jpg) It Király György ism. Kardeván Károly: Madách és Eötvös (1 jpg) EPhK Király György ism. Kristóf György: Petőfi és Madách (1 jpg) EPhK Kristóf György ism. Farkas Pál; dr. Kardeván Károly: Az ET magyarázata (1 jpg) EPhK l. 22. Kürty Pál: Az ET a színpadon (Németh Antal könyvéről) Nyugat, mgy ism.: Tolnai Vilmos: Az anyaság szerepe Az ET-ban (1 jpg) EPhK l. 24. Morvay Győző helyreigazítása Bayer József Morvayról írt kritikájához EPhK l. 25. Nemeskürty István: A kétkedés, mint a haladás feltétele. (András L. Madách-rejtély c. könyvéről) (3 jpg) It N. S. ism. - Szirák Ferenc: A tragikum körvonalai Ádám sorsában (1 jpg) It l. 27. Schöpflin Aladár: Az ismeretlen Madách. Barta János tanulmánya. Nyugat, sz. 28. S. Varga Pál: Textológiák között Holmi, március 29. Szegedy-Maszák Mihály könyvismertetése: Dieter P. Lotze: Imre Madách ItK szám Tolnai Vilmos könyvismertetése: Barta János: Az ismeretlen Madách c. könyvéről (4 jpg) ItK füzet Tolnai Vilmos könyvismertetése: Mitrovics Gyula: Az egység és sokféleség esztétikai elve»az Ember Tragédiájá«- ban. [A debreceni Tisza István társ. I. oszt. kiadványai. I. köt. 6. sz.] /3 jpg/ ItK füzet V[eres] A[ndrás]: Vita Szegedy-Maszák Mihály Madách-tanulmányáról (6 jpg) ItK szám Váczy János ism.: Erdélyi Károly: Az ET (2 jpg) EPhK Váczy János ism.: Alexander Bernát magyarázatos ET-kiadása + Palágyi M.: Madách I. élete és költészete (3 jpg) EPhK Várdai Béla ism. Arany János Madáchot és Jókait értékelő írásairól (4 jpg) EPhK Veres András: Erdélyi János és Az ET (7 jpg) ItK szám Vértesy Jenő ism. Vonovich Géza: Az ET (2 jpg) EPhK l. 6. Az ET és a színház 1. Ady Endre: Az ET. Madách darabja új előadásban (1 jpg) AéM 2. Andor Csaba: Az ember tragédiája ősbemutatója (Reflexiók) Pföld, 2008/ Balassa József: Utóhang Az ET szegedi előadásához Nyugat, sz. 4. Bárdos József: Az ET: könyvdráma vagy színdarab? MK35 5. Békési Eszter: Játék ötven évig. A Tragédia három főszerepének alakításairól MK11 11

12 6. Bene Kálmán: Tragédia a Szegedi Szabadtéri Játékokon /vázlat/ Spn 2009 tavasz 7. Bisztray Gyula: ism.: Németh Antal: Tragédia a színpadon c. könyvéről. + A Németh A.-bibliográfia kiegészítése It Bory István: Az igazi Lucifer Nyugat, Bory István: Básti Lajos: Mire gondolsz Ádám? (2 jpg) ItK sz Bory István: Madách a fekete lemezen Nyugat, Bory István: Madách a mikrofon előtt I. Nyugat, Bory István: Madách a mikrofon előtt II. Nyugat, Csikos Sándor: Lucifer tragédiája. DLA dolgozat, Színművészeti Egyetem. Konzulens Kerényi Ferenc. 14. Gyémánt Csilla: Tragédia a 21. században.(madách műve a 80 éves Szabadtérin) Szeged, július Halász Miklós: Tragédia a Dóm téren. Előzetes a szegedi szabadtéri évi bemutatójához. Délmagyarország aug Heltai Gyöngyi: Egy anekdota margójára Napút, 2002 márc. 17. Horváth Árpád: Madách a színpadon Nyugat, Horváth Krisztina: A kecskeméti Tragédia-előadások története MK Jászai Mari: Levél Nyugat, Jászay Tamás: Ég és föld között. Madách I.: Az ET. Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Zsámbéki Nyár 21. Jelenits István: A Tragédia halála? (A 2002-es Nemz. Színházi bemutató kritikája) 22. Kárpáti Aurél: Az ET a Burgtheaterben Nyugat, 23. Kárpáti Aurél: Az ET mint misztérium Nyugat, Kerényi Ferenc ism.: Koltai Tamás: Az ET a színpadon (4 jpg) It l. 25. Kerényi Ferenc: Színpadi Madách-tanulságok Pföld, 2008/ Király Nina: Az emberiség vagy az ember tragédiája? Napút, 2002 márc. 27. Kürti Pál: Az ET a színpadon. Németh Antal tanulmánya. Nyugat, Lengyel György: Négy Tragédia-rendezés története kitérőkkel Magyar Sznházi Portál 29. Magyar Bálint: Az ember tragédiája színpadi felfogása napjainkig /27 jpg/ 30. Máté Zsuzsanna: Madách Imre Az ember tragédiájának 125 éves ősbemutatójáról Pföld, 2008/ Mohácsi Jenő: A szabadtéri Tragédia Nyugat, sz. 32. Mohácsi Jenő: A szegedi szabadtéri játékok Nyugat, Mohácsi Jenő: A szegedi ünnepi játékok Nyugat, Mohácsi Jenő: Az ET és a film Nyugat, Mohácsi Jenő: Az ET Hamburgban Nyugat, Mohácsi Jenő: Disputa a Burgtheater Madách-előadásáról Nyugat, Mohácsi Jenő: Egy Madách-bemutató kisjubileuma Nyugat, Nagy Gergely Miklós: Madácsonbelüli. E.T. / SZAKKÖR az AKKU színházi egysége, Thália Színház Nádas Sándor: Az ET. (A Nemzeti Színház évi ea.-ának kritikája.) in: Pesti Futár, dec l. 40. Nánay István: Ismeretterjesztés mesterfokon. Madách Imre: Az ember tragédiája / Nemzeti Színház Nánay István: Madách Imre: Az ember tragédiája Szegedi Szabadtéri Játékok Nánay István: Rocker Lucifer. Madách Imre: Az ember tragédiája / Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza Németh Antal: Az ET a színpadon. (107 jpg) Bp. Székesfőváros kiadása Németh Andor: Az ET a Városi Színházban Nyugat, Németh Antal: A Tragédia bécsi sikere. (A Burgtheater bemutatója jan. 23-án) Tk1 46. Németh Antal: Az ET a színpadon 1933 után (kézirat, 223 jpg) 47. Németh Antal: Madách a mikrofon előtt Nyugat, Pataki József: Egy kis színpadi elmélkedés Nyugat, sz. 49. Praznovszky Mihály: Az én Tragédiám. Pföld, 1992/ Pukánszky Béla: Madách Goethe szülővárosában. in: Színházi Magazin, nov sz. 51. Sarkadi Imre: A Tragédia felújítása (3 jpg) AéM 52. Schöpflin Aladár: A szabadtéri Tragédia II. Nyugat, Schöpflin Aladár: Az ET és a színész. Ism. Nagy Adorján tanulmánya. Nyugat, Schöpflin Aladár: Bemutatók Nyugat, sz. 55. Schöpflin Aladár: Színház Nyugat, Schöpflin Aladár: Színházi események Nyugat, Siklóssy Pál: Az ET külföldi színpadokon (3 jpg) EPhK

13 58. Staud Géza: Hevesi Sándor és Az ember tragédiája Tk1 59. Stuber Andrea kritikája Az ET jan. 17-ei kecskeméti bemutatójáról f-e.ofm 60. Szántai Edina: Az emberi lét gyönyörűsége. Beszélgetés Vidnyánszki Attilával. Pföld, 2008/ Szigethy Gábor: Ki ül a páholyban? MK Takács Zsolt: Újra Tragédia a Nemzetiben. In: Magyar Színházi Portál. szinhaz.hu máj Tarján Tamás: Svédszekrény. Karinthy: Az emberke tragédiája c. művének színházi előadásáról. In: 64. Thein Alfréd: Bábtragédia Nyugat, sz. 65. Tóth Éva: Az ember tragédiája. Rendező: Ricard Salvat. Pföld, 1994/ Tóth Éva: Éva és Ádám Pföld, Végső Zoltán: Cserebogarak májusban. Karinthy: Az emberke tragédiája c. művének színházi előadásáról. In: Élet és Irodalom, dec Vidnyánszky Attila: Álomképek Tk Zsedényi Balázs: Trendi. Madách I.: Az ET / Nemzeti Színház kritika. 7 óra 7.hu, internet Madách Imre: Az ember tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon. (Konferencia, 10 tanulmány.) E-könyv, a Szegedi Szabadtéri Játékok kiadása, Tartalom: 1. Bene Kálmán: A Tragédia útja a siker stációi 2. Máté Zsuzsanna: Napjaink filozófiai kérdései a Tragédiában 3. Kürtösi Katalin: A Hont-Buday Tragédia a nemzetközi modernizmus fényében(1933) 4. Gyémánt Csilla: Gróf Bánffy Miklós Szegeden (1934, 1935) 5. Sándor János: Három Tragédia-előadás a Dóm téren ( (Janovics, Hont, Kiss Ferenc) 6. Kovács Ágnes: Az ember tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (Major Tamás 1960, 1961) 7. Koltai Tamás: A hatvanas évek Szegedi Szabadtéri előadásai (Vámos László Tragédiái 1965, 1966, 1969) 8. Marton Árpád: Az elveszett gulyásparadicsom - Szinetár Miklós farmeres Tragédiája a Dóm téren Nikolényi István: Évfordulós fesztivál Tragédia (A centenáriumi bemutató; Vámos László Demcsák Kata: Egy szegedi Tragédia az ezredfordulón Az ET fordításairól 1. Andor Csaba: Az ember tragédiája fordításai CD-ROM-on MK59 2. Bihari József: Holder József költői és műfordítói tevékenysége, trekintettel Az ET jiddis fordítására IMIT 1979/ Gáldi László ism.: Emeric Madách: Tragedia omului (Bukaresti kiadás) (2 jpg) EPhK KGY könyvismertetése: Wallis, A. S. C.: Az ember tragédiája (1 jpg) It füzet Kristóf György: Az ET román nyelven (2 jpg) It l. 6. Krumov, Georgi: A Tragédia fordítása közben (bolgár) Napút, 2002 márc. 7. Lányi Viktor: A Widmar Madách-fordítása Nyugat, sz. 8. Mohácsi Jenő: Jegyzetek Az ember tragédiájához Nyugat, sz. 9. Nagy István könyvismertetései: Madách: Die Tragödie des Menschen [ ] ItK füzet Ney Klára: A Tragédia első teljes német szövegének fordítója (2 jpg) ItK sz NN: Az ember tragédiája olaszul. Új Idők, jún Pável Ágoston: Az ember tragédiája - szlovénul Nyugat, sz. 13. Radó György: Az ET a világ nyelvein ( 205 jpg) 14. Radó György: Forgácsok. Kapcsolataink Tragédia-fordítókkal Pföld, 1994/2, Szabó József: A Tragédia fordítás úttörője, Dux Adolf ItK sz Turóczi Trostler József: Madách németül. A nyelvi probléma Nyugat, sz. 8. Az ET képi és zenei illusztrációiról 1. [Buday György]: Fametszetek "Az ember tragédiája" svéd kiadásához. - In.: Magyar Hírlap dec Csákvári Géza: Jankovics Marcell elképesztő vállalkozása. Rajzfilm-kritika. In: Népszabadság online 3. Csepella Márton: Gigantikus Madách-comic. (Jankovics M. rajzfilmje, kritika) - In: Mindennapi.hu 4. Gyenge Zsolt kritikája Jankovics Marcell: Az ember tragédiája c. rajtfilmjének filmbemutatójáról. Origo, internet, nov Iványi Zsófia: Túlterhelés. (Kritika Jankovics M. rajzfilmjéről), MANCS, internet 6. Kolozsi László: Kudarctörténet. Jankovics M. rajzfilmjéről. In: Revizor online 7. Kovács Bálint: A küzdés maga. Jankovics M. rajzfilmjéről.. In: Kultúra.hu 8. Kürthy György: Az ember tragédiájának egy új képzőművészeti megoldása Művészet, 1915/ Lénárt Ádám: 15 szín 24 bit. A z ET kiadása Jankovics M. rajzfilmjének képeivel. Kritika. In: Revizor online 10. Magyari Péter: A lerajzolt Isten. Jankovics M. rajzfilmjéről. In: Index 11. Morvay Győző: Madách és Hogarth. ItK 13

14 12. Móser Zoltán: Madáchok, ősök, tragédiák 13. Nyéki Lajos: Réti Zoltán akvarelljei Madách Mózeséről. Pföld,. Pföld 2004, könyvheti különszám 14. Orosz Anna Ida: A legek filmje. Jankovics M. rajzfilmjéről. In: Prizma online. 15. Pusztai Virág: A rajzolt Tragédia Szegeden. Kritika Jankovics M.- rajzfilmjéről. in: SzegediLap.hu Réti Zoltán: Gondolatok Madách és Csesztve körül Pföld VIII Ritter György: "Be van fejezve a nagy mű" Jankovics Marcell: Az ember tragédiája in: Filmtett Erdélyi Filmes Portál 18. Varga Emőke: Az idő transzparenciája avagy a változóban felismert állandó. Bálint Endre Tragédia-illusztrációiról. Pföld, 2009/ Az ET tanításáról 1. Futaky Hajna: Eszmék, viszonyok, értékek a Tragédiánan. Madách művének mai tanításáról. (7 jpg) It l. 2. Kozma Dezső: Madách műve romániai magyar tankönyvekben MK5 3. Vörös László: Madách: Az ET Tt diákmell III., 42 sz. 10. Az ET-ról filológiai szempontból 1. Bene Kálmán: Az ember tragédiája szókincse Tk 6 2. Czóbel Ernő: Madách és Cormenin-Timon. (3 jpg) EPhK Kardeván Károly: Madách és Büchner (2 jpg) It füzet Kardos Albert: Sajtóhiba vagy szerkezeti maradvány Az ET-ban? (3 jpg) It l. 5. Kerényi Ferenc: Az ember tragédiája műhelyében Élet és Tudomány, sz Kerényi Ferenc: Szemközt Madách szövegével. Egy sajtó alá rendezés műhelynaplójából. Pföld 2004, könyvheti különszám 7. Marót Károly: Egy pillantás Madách költői műhelyébe (Madách-Byron-Plutarchos 3 jpg) EPhK Marót Károly: Madách egyik gondolatának származásához (4 jpg) It füzet Marót Károly: Madách és Eötvös? (2 jpg) It Morvay Győző: Az ET ésa koponyatan (1 jpg) It l. 11. Pais Dezső Marót cikkéről (Marót és Madách? vita, 1 jpg) It l. 12. Pais Dezső: Madách és Eötvös (1 jpg) It Striker Sándor: Stílus és gondolat. A szövegváltoztatások hatása a Tragédiára. Színháztudományi Szemle Striker Sándor: Történelemfilozófia vagy etika Az ember tragédiája? Beszélgetés. Petőfi Rádió, Gordiusz magazin, Szabó József: Az ember tragédiája egyetlen betűjéhez (2 jpg) ItK szám Szathmáry István: A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelv (6 jpg) It Szigetvári Iván: Madách és a socialismus EPhK l. 18. Tolnai Vilmos: Madách egyik sorához (1 jpg) EPhK l 19. Tolnai Vilmos: Madách Ember Tragédiájához (1 jpg) It füzet Tolnai Vilmos: Madách Imre forrásaihoz (3 jpg) It l. 21. Tolnai Vilmos: Madách londoni és phalanster-jelenetének egyik forrásához EPhK Tolnai Vilmos: Madách szövegei (2 jpg) It Tolnai Vilmos: Madách-ereklyék /7 jpg/ ItK füzet II. KÉPTÁR A. ÁLLÓKÉPEK FOTÓ, RAJZ, FESTMÉNY STB. A.1. KÉPEK MADÁCH IMRÉRŐL ÉS KÖRÉRŐL 1. Bélyegek, képeslapok Madách-évfordulókra (8 jpg) 2. Nagyné Nemes Györgyi Andor Csaba: Madách I. rajzai és festményei ( 53 jpg, szövegfájlt a szövegtárban!) MK7 3. Madách-képek és szobrok: 1. Ács Irén fotói a csesztvei és a salgótarjáni Madách-szoborról (2 kép) 2. Bokodi Lajos faszobra Madáchról. Napút, márc. (2 kép) 3. Cseri Lajos Madách-érme 4. Kaján Tibor két Madách-karikatúrája (két kép) 5. Madách-érmek, ismeretlen alkotó (2 kép) 6. Madách fotó, állókép 7. Madách ifjúkori önarcképe 14

15 8. Madách Imre a halálos ágyon - Jankó János rajza 9. Madách Imre fotója 10. Madách Imre fotója, íróasztalnál 11. Madách Imre, Kővári Attila festménye 12. Madách Imre, rajz a Vasárnapi Újságban (1862) 13. Madách bronz mellszobor (Juha Richárd) 14. Madách litográfia 15. Madách margitszigeti szobra 16. Madách mellszobra a bp.-i Nemzeti Színház aulájában 17. Madách-dombormű Szegeden 18. Madách-dombormű, Balassagyarmat, megyeház 19. Madách-mellszobor Budapesten (Vilt Tibor) 20. Madách-mellszobor Csesztvén 21. Madách-mellszobor Miskolcon 22. Madách-szobor, Balassagyarmat, 23. Madách-szobor a Dóm tér pantheonjában Szegeden 24. Riegele Alajos síremlék-szobra, Alsósztregova, 25. Salgótarján, Varga Imre Madách-szobra, 26. Varga Imre Madách szobra Madách-portré (festmény, grafika) - Buday György 28. Madách-portré (festmény, grafika) - Farkas András 29. Madách-portré (festmény, grafika) - Kákonyi István 30. Madách-portré (festmény, grafika) - Nagyajtai Teréz 31. Madách-portré (festmény, grafika) - Réti Zoltán 32. Madách-portré (festmény, grafika) - Lóránt János Pföld, 1998/ 2. címlap 33. Madách -portré (festmény, grafika) Ferenczy Béni Pföld, 1998/ 2., Madách -portré (festmény, grafika) Telegdy László 35. Madách-portré Alexander Bernát magyarázatos kiadásában 36. Madách-portré, rajz A.1.5. Kisgrafikák Madáchról és a Tragédiáról 1. Buday György 2. Drahos István 3. Fery Antal /3 kép/ 4. Marcali Kiss József 5. Perei Zoltán 6. Petry Béla 7. Szoboszlai Mata János 8. Vén Zoltán /2 kép/ A kisgrafikák Arató Antal gyűjtéséből. A.2. MADÁCH-MŰVEK ILLUSZTRÁCIÓI A.2.1. Az ember tragédiája illusztrációi 1. Bálint Endre illusztrációi - Forrás: Madách Imre: Az ember tragédiája - A szöveget gondozta: Szabó József Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972 BALINT mappában 18 bitkép 2. Bartha László rajza. Forrás: Katona József: Bánk bán Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Madách Imre: Az ember tragédiája. Szépirod. Könyvkiadó. 1965, 403. l. BARTHA mappában 1 jpg 3. Bartoniek Anna ET illusztrációi (21 jpg, + 1 cikk: Képíró Ágnes) IJ VI Buday György fametszetei. Forrás: Madách: Az ET. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda 1983 (25 jpg) 5. Crouÿ-Chanel, Adela de illusztrációi (12 jpg) Forrás: La Tragedia del Hombre, ford. Pablo Grossschmid Circulo Rojo, Sevilla, 2000 CROUŸ-CHANEL mappában 6. Farkas András illusztrációk, Képíró Ágnes gyűjtése. 49 jpg.. Farkas András mappában 7. Farkas András rajzai. Forrás: Farkas András rajzai Madách Imre. Az ember tragédiája című művéhez. Balassagyarmat, 1992 FARKAS1 mappában 19 jpg 8. Farkas András rajzai Forrás: ~ rajzai Madách Az ember tragédiája című művéhez B.gyarmat, 1992, Szénrajzok, Méret: 88 x 62 cm Farkas Gábor tulajdona FARKAS2 mappában 15 bitkép 9. Farkas András rajzai Forrás: ~ rajzai Madách Az ember tragédiája című művéhez Balassagyarmat, 1992 Tusrajzok, 1972, Méret: 43 x 30 cm, Farkas G. tulajdona FARKASAN mappában 15 bitkép 10. Farkas Imre (?) illusztrációi 14 jpg FAKASIM mappában 11. Fáy Dezső illusztrációi. Forrás: Imre Madách: La tragedia dell'uomo. Tradizione in versi di Antonio Widmar. 28 xilografie. é n. [1936] (29 jpg) 15

16 12. Feledy Gyula illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár FELEDY mappában 4 bitkép 13. G. Gyorgye Jankovity-Gyuka rajzai Zichy illusztrációi nyomán. Forrás: Csovekova tragedija, ford. Szvet Sztefanovics, Beograd, 1940 JANKOVITY-GYUKA mappában 8 jpg + INFO fájl 14. Gy. Molnár István illusztrációi Forrás: Petőfi Ir. Múzeum Művészeti Tár GYMOLNAR mappában 5 bitkép 15. Haranghy Jenő illusztrációi Forrás: Madách Imre: Az ember tragédiája Bp., a Pantheon Ir. Intézet Rt. Kiadása É. n. [1920?] HARANGH1 mappában 15 bitkép 16. Haranghy Jenő illusztrációi Forrás: Madách Imre: Az ember tragédiája Bp., a Pantheon Ir. Intézet Rt. Kiadása (díszkiadás) 1920 HARANGH2 mappában 47 bitkép 17. Hincz Gyula illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár HINCZ mappában 2 bitkép 18. Iván Kirkov illusztrációi. Forrás: Tragedijata na csoveka, ford. Georgi Krumov, előszó Nev. Sztefanova 16 jpg Narodna Kultúra, Szófia, 1968 I. KIRKOV mappában 19. Kákonyi István fametszetei. Forrás: Madách I.: Az ember tragédiája. Előszó: Várkonyi Nándor. Pécs,,,Pannónia'' kiadás (19 jpg) 20. Kass János illusztrációi Forrás: Imre Madách: The Tragedy of Man Translated by Iain MacLeod Canongate Press, Edinburgh 1993 KASS1 mappában 25 bitkép 21. Kondor Béla ill.-i. Forrás: Bolgár Kálmán Nagy T. Katalin:. Kondor Béla ouvre-katalógus. Bp., jpg 22. Kozma Lajos rajzai, Kner kiadás, Gyoma (6 jpg) 23. Lukovszky László illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár LUKOV mappában 4 bitkép 24. Martyn Ferenc illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár MARTYN mappában 3 bitkép 25. Nagyajtay Teréz illusztrációi (17jpg) 26. Pásztor Gábor illusztrációja Forrás: PIM Művészeti Tár PASZTOR mappában 1 bitkép 27. Raszler Károly illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár RASZLER mappában 4 bitkép 28. Réti Zoltán akvarelljei Forrás:,,...lelkem felfelé tör...'' Réti Zoltán akvarelljei Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez Balassagyarmat (2., kiegészített kiadás) 1987 RETIZOLT mappában 46 kép 29. Somogyi István tusrajzai. Forrás: Madách Imre: Az ember tragédiája. Budapest,,,Madách'' Könyvkiadó Vállalat Megjegyzés: A könyvben a rajzok elhelyezése ad hoc, nem követi a szöveget. (10 jpg) 30. Szántó Piroska illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár SZANTOP mappában 4 bitkép 31. Szinte Gábor rajzai. Forrás: Básti Lajos: Mire gondolsz Ádám?. Bp., Magvető Könyvkiadó (19 jpg) 32. Than Mór festménye. 1 jpg. 33. Tóth Imre illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár TOTHIMRE mappában 4 bitkép 34. Würtz Ádám illusztrációi Forrás: PIM Művészeti Tár WURTZ mappában 4 bitkép 35. V. Noszkov rajzai. Forrás: Imre Madách: Tragégyia cselovéká. Ford.: L. Martünov. Moszkva, 1964 (17 jpg) 36. Zichy Mihály illusztrációi (,,rézfénymetszet'') Forrás: Madách I.: Az ember tragédiája 3. díszkiadás Bp., az Athenaeum Társulat 1895 ZICHY mappában 43 bitkép A.2.2. A Mózes illusztrációi 1. Kass János illusztrációi a Mózeshez (37 jpg) A.2.4. Tragédia-előadások képei 1. A három főangyal az ősbemutatón, Gyenes László: Lucifer, Jászai Mari: Éva (Paulay 1882; három kép) 2. A nagy trió Ádám - Básti Lajos, Éva - Lukács Margit, Lucifer - Major Tamás 3. Alföldi Róbert 2011-es Nemzeti Színházban rendezett előadásából (3 kép) 4. Az Evangéliumi színház 2010-es előadásából 5. Beregszászi Illyés Gy. Színház, 2008, r. Vidnyánszky Attila, Lucifer: Trill Zsolt 6. Bondor István mellszobra Jászai Mariról, Éva szerepében 7. Jeles András: Angyali üdvözlet c. filmjéből (1983) 8. Kecskemét, Katona József Színház, Bodolai Géza rendezése, Éva: Balogh Erika (Két kép) 9. Kolozsvár, 1905, Ádám - Szakács Andor, Éva - Tóvölgyi Margit. 10. Marosvásárhely, 1975, Lohinszky Lóránd - Lucifer 11. Merlin Színház Bp. 1999, r. Berényi Gábor, Ádám: Kálid Artúr 12. Miskolc, 1963, Básti Lajos és Zolnay Zsuzsa 13. München, 2005, Horváth Kriszti rendezése 14. Németh Antal rendezése, Frankfurt, Nemzeti Színház, 1983, Ádám - Bubik István, Éva - Tóth Éva (2 kép) 16. Nemzeti Színház, 2002, Szikora János rend., Ádám - Szarvas József, Éva - Pap Vera, Lucifer - Alföldi Róbert (2 kép) 17. Népszínház-Vígopera, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Színház 2009 (2 kép) 19. Szegedi Szabadtéri Játékok 1933, Hont Ferenc rendezése, Ádám: Lehotai Árpád, Éva: Tőkés Anna 16

17 20. Szegedi Szabadtéri Játékok 2011, Vidnyánszki Attila rend. Ádám: Rátóti Zoltán, Cserhalmi György, Éva: Ónodi Eszter, Lucifer: Trill Zsolt, Péter ap. Blaskó Péter (4 kép) 21. Szegedi szabadtéri Tragédiák. Kovács Ágnes gyűjtése, 11 főkönyvtárban (1933 Hont-tól 2011 Vidnyánszky-ig) 227 fájl 22. Szombathely, Weöres Sándor Színház, 2011, Jordán Tamás rendezése (2 kép) 23. Tartu, Veinemuine Színház, 1971, Epp Kaidu rendezése 24. Veszprémi Petőfi Színház, 2000, r. Vándorfi László 25. Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház, 1981, Ruszt József rendezése B. MOZGÓKÉPEK FILM, SZÍNHÁZ STB. 1. Madách Imre: Az ember tragédiája TV-film. Rendezte: Szinetár Miklós, főszereplők: Huszti Péter (Ádám), Mensáros László (Lucifer), Mór Maranna (Éva). Magyar Televízió, Bp Németh Antal Madách című filmje Duna Televízió I. HANGTÁR A. ZENE 1. Madách Imre Lám Nina: Toborzó Kecskés Együttes lemeze: 1848-as dalok és táncok, 9. szám B. SZÖVEGES HANGFELVÉTELEK 1. Simonyi Károly fizikus üzenete a világűrből, Madáchról mp3 17

18 Rövidítések: ET Az ember tragédiája ism. ismertetés(e) l. lap MIT Madách Irodalmi Társaság szerk. szerkesztette vál. válogatta jegyz. jegyzetej s. a. r. sajtó alá rendezte Források rövidítései: MIT Madách Irodalmi Társaság MEK Magyar Elektronikus Könyvtár PIM Petőfi Irodalmi Múzeum f-e.ofm irasok_gondolatok/konyvismertetesek/konyvek_8/madach_imre/index_madach. htm Könyvekből: MK1, MK2 stb. A Madách Irodalmi Társaság Madách Könyvtár sorozatának számmal megjelölt kötetei: (A Madách Könyvtár sorozatszerkesztője Andor Csaba, a teljes bibliográfiát ld. 1. I. Madách Szimpózium 2. II. Madách Szimpózium 3. Fráter Erzsébet emlékezete I. 4. Imre Madách Le manusheski tragedija [lovari fordítás] 5. III. Madách Szimpózium 6. Balog Károly Gyermekkorom emlékei. Nagyanyám, Madáchné Majthényi Anna emlékének szentelve. 7. Nagyné Nemes Györgyi - Andor Csaba Madách Imre rajzai és festményei. Képek egy életmű hátteréről. 8. IV. Madách Szimpózium 9. Andor Csaba Ismeretlen epizódok Madách életéből. 10. Andor Csaba Madách Imre és Veres Pálné. 11. V. Madách Szimpózium 12. Fejér László Az ember tragédiája bemutatói 13. Madách Imre Az ember tragédiája. I. Főszöveg. 14. Madách Imre Az ember tragédiája. II. Szövegváltozatok, kommentárok. 15. I. Fráter Erzsébet Szimpózium. 16. VI. Madách Szimpózium 17. Di tragedye funem mentshn a drame fun Imre Madatsh. Jiddis ford. 18. Majthényi Anna levelezése. 19. Komjáthy Anzelm Önéletírás. 20. VII. Madách Szimpózium 21. Imre Madách: Tragedy of the man. 22. Fráter Erzsébet emlékezete II. 23. II. Fráter Erzsébet Szimpózium. 24. Bárdos József Szabadon bűn és erény közt. Az ember tragédiája értelmezési kísérlete. 25. VIII. Madách Szimpózium 26. Madách Aladár művei. I. Versek. 27. IX. Madách Szimpózium 28. Imre Madách A Traxedia do home. Poéma dramático. Gallego ford. 30. X. Madách Szimpózium 31. Imre Madách Moses. Angol ford. 32. Bódi Györgyné A legújabb Madách-irodalom ( ) 33. L. Kiss Ibolya Erzsi tekintetes asszony Madáchné Fráter Erzsébet életregénye. 34. Becker Hugó Madách Imre életrajza. 35. XI. Madách Szimpózium 36. Árpás Károly Egy Madách-beszéd elemzése. 37. Madách Imre Zsengék. Commodus, Nápolyi Endre (Madách Imre művei I. Drámák 1.) 38. Papp-Szász Lajosné Két Szontagh-életrajz 39. Kálnay Nándor Csesztve község története és leírása Csesztve község (Nógrád vármegye) tanügyének története 40. Madách Aladár művei. II. Próza 41. Horánszky Nándor Az alsósztregovai Madách-síremlék 42. XII. Madách Szimpózium 44. Imre Madách Die Tragödie des Menschen 45. Radó György Andor Csaba Madách Imre életrajzi krónika 46. Madách Imre Reformkori drámák. Férfi és nő, Csak tréfa, Jó név s erény (Madách Imre művei II. Drámák 2.) 18

19 47. Bárdos Dávid Madách Imre beszéde 48. XIII. Madách Szimpózium 49. T. Pataki László Kit szerettél, Ádám? Írások a Madách családról 50. Imre Madách Die Tragödie des Menschen Textbuch. 51. Emerici Madách Tragoedia Hominis Latin ford. 52. Imre Madách La tragedia del hombre. Spanyol ford. 53. XIV. Madách Szimpózium 54. Andor Csaba A siker éve: Madách élete (2., javított kiadás) 55. Madách Imre Átdolgozott drámák. Csák végnapjai (1843, 1861), Mária királynő, II. Lajos (Madách Imre művei III. Drámák 3.) 56. Varga Magdolna Körök és koszorúk 57. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból 58. XV. Madách Szimpózium 59. Andor Csaba Madách-tanulmányok 60. Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon. 125 év. (Bibliográfia) 61. Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak 62. Imre Madách Csovekova tragedija Szerb ford. 63. Lisznyai Kálmán válogatott versei 64. XVI. Madách Szimpózium 65. Pollák Miksa: Madách Imre és a Biblia 66. XVII. Madách Szimpózium 67. Blaskó Gábor: Madách Imre Az ember tragédiája című művének magyar nyelvű kiadásai. Bibliográfia 68. Andor Csaba Utolsó szerelem. Madách és Borka 69. Madách Imre: A Tragédia dalai. Lucifer. Bene Kálmán összeállítása Az ET-ból. 70. Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Nagy Edit. Tanulmánykötetekből: Tk 1 Madách-tanulmányok. Szerk. Horváth Károly. Akadémiai Kiadó, Bp Tk2 Madách Imre ma. ( ). Szerk. Mezei József. Tankönyvkiadó, Bp Tk3 Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika. Szerk. Nagy Imre és Merényi Annamária. Pannónia Könyvek, Pécs Tk4 Szigligeti Színház műhelye /2 Az ember tragédiája. A szolnoki Szigligeti Színház és a Verseghy F. Megyei Könyvtár kiadványa, Szolnok, Szerk., jegyzetek: Magyar Fruzsina. Tk5 Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. Bibl. adatok később Tk6 Tanári példaképeink voltak. Hommage à Grezsa Ferenc és Kiss Ferenc. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2003 Tk7 József császár. Madách Imre utolsó drámája? Lazi Kiadó, Szeged 2004 Tk8 Bene Kálmán: Madách-filológia. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2007 Tk9 Bóka László: Válogatott tanulmányok. Magvető, Bp Madách művek szövegkiadásai (Szk) Szk1 Madách Imre összes művei. I. II. Halász Gábor szerk. Révai, 1942 Szk2 Országgyűlés. Szigethy Gábor előszavával és jegyzeteivel. Holnap Könyvkiadó 1998 Folyóiratokból: EPhK Egyetemes Philológia Közlöny FK Filológiai Közlöny IJ Irodalmi Jelen interneten megjelenő folyóirat IMIT Izraelita Magyarok Irodalmit Társasága évkönyv It Irodalomtörténet Itk Irodalomtörténeti közlemények Pföld Palócföld PH Ponticulus Hungaricus interneten megjelenő folyóirat Spn Spanyolnátha interneten megjelenő folyóirat Tt Tiszatáj Egyéb: Mht Madách homlokán túl. Versek a költőről és a Tragédiáról. Összeállította: Praznovszky M.. Veszprém, 1993 AéM Az éjféli Madách. Magyar írók Madáchról. Összeállította: Praznovszky Mihály és az ELTE magyarszakos hallgatói. Magyar Irodalomtört. Társaság, Bp

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

T A R T A L O M felépítés

T A R T A L O M felépítés T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama MARB Abszolút Végeredmények 3 4 Riskó Dániel Bartha Nándi 5. Kat Toyota Corolla MARB 0:04:23,96 0 0:04:19,32 0 0:04:15,65 0 0:04:14,25 0 0:04:13,56 0 0:00:00,0 0 0:21:26,74 0:00:04,01 0:00:28,45 4 2 Határ

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség Bp-Székesfehérvár / HUN 215.3.6-7. Felnőtt nő 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 292 (8) 294 (3) 2:15,55 256 (2) 26Gy-9V 483 (9) 13:37,17 1325 2 SIMON Sarolta Csepel SC 1997 298 (1) 252 (16) 2:29,41 244 (4) 24Gy-11V

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 20 2 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 16 3 Cserpes Ágnes - Szarka Zsuzsanna ÚKDC - Pestújhelyi SC 13 4 Kovács Erika -

Részletesebben

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához 1. Az ötvenes hatvanas évek lírája 1. Az allegorikus beszédmód lírai formái és a balladaforma Allegória: VÖRÖSMARTY

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése

A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése A teljes DMA tartalomjegyzéke és felépítése 2015. január 15-ig I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben