Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8"

Átírás

1 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére a bűnöket törölje el. Ezért, amikor eljön a világba így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem! Előbb azt mondta: Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél (ezeket a törvény szerint mutatták be.) Kedves Testvérek! A Zsidókhoz írt levél végig azt próbálja kifejteni minél világosabban, hogy Krisztus mennyivel több, más, mint minden egyéb tanítás, személy, vallás vagy vallásalapító. Ez minden korszak tanítására, személyére, igazságára nézve igaz, de természetes, hogy

2 akkor, azok között a körülmények között, amikor ez a levél megszületett, Krisztus egyedülvalóságának a bemutatása elsősorban az Ószövetséggel kapcsolatban, annak a kornak a szokásaival, törvényeivel és vallásával szemben volt szükséges. Ezen belül, a korabeli zsidóságon belül, kiemelt jelentősége volt az áldozatoknak, amelyeket nagyon szigorú rend szerint, nagyon világos parancsolatoknak megfelelően végeztek a papok. Hozzátehetjük azt is, hogy önmagában az áldozat egyáltalán nem csak az ószövetségi vallásnak volt fontos része, hanem majdnem minden vallásnak, amely létezett és létezik a világban. A korábbi időkben általában valóban állatokat áldoztak föl az isteneknek emelt oltárokon, a későbbiekben ez kicsit finomodott, szellemibbé vált, de az emberi vallásnak általánosan döntő eleme maradt az áldozat. Általában az áldozat leglényegét, alaptörvényét a régi latinok így fogalmazták meg: do ut des adok, hogy adj! Ennek megfelelően gondolkozott és gondolkozik úgy az ember az Istenről, hogy a vele való viszony kicsit hasonló ahhoz, amilyennek az emberi kapcsolatokat tapasztaljuk az életünkben. Mert nem így van-e: adok, hogy adj? Nem úgy működik-e ez a világ, hogy abban a do út des törvénye uralkodik? Nem igaz-e, hogy a világban mindennek ára van, mindenért fizetni kell? Mindenben meg kell adni az árát annak, amit meg akarunk szerezni! Nemcsak a kézzel fogható áruk esetében, hanem a szellemiekben, az érzelmekben is, az emberi kapcsolatokban is. Talán nem olyan egyértelmű és kézzel fogható ez, mint amikor egy bolt polcáról emelünk le egy árut, hogy aztán a pénztárnál kifizessük, de bizony az emberi élet törvénye ez. Újra és újra, sokszor eléggé kiábrándultan és keserűen tapasztaljuk azt, hogy a nemesebb, szebbet ígérő emberi kapcsolatokban is felülkerekedik az adok, hogy adj!

3 Önmagában a kereszthalál mint kivégzési mód is már ezt jelenti, de mennyivel inkább az, akit ott 2000 éve kereszthalálra ítélnek! Nem a legrosszabbat, hanem a legjobbat! Nem a gyűlölködőt, hanem a mindig csak szeretőt! Jézus Krisztust, az ártatlant, a gyógyítót, a tanítót. Ez az emberi élet valósága. Ez a sötétség, mely János evangélista szavai szerint nem akarta, újra és újra nem akarja befogadni a világosságot. Az a sötétség, melynek igazi mélységét a kereszt fénye mutatja föl. A kereszthalál felmutatja az ember igazi valóságát de nem csak az ember valóságát, hanem az Istenét is. Mert ott, amaz új szövetség megszületésekor, nem csak a szögek és a kalapácsütések jelenvalók, hanem Jézus Krisztusnak áldó, gyógyító és simogató keze is! Nem csak az átkozódás és a gúnyolódás hangzik el, hanem Jézus imádsága azokért, akik őt kínozták. Nem csak a halál, hanem ott van az élet is, az élet Istene. Az adóslevelet eltörlő, kettérepesztő isteni kegyelem, hogy új szövetségben Isten új életet ad az embernek minden feltétel nélkül, minden elvárás nélkül, minden áldozat, minden kötelezettség nélkül. Jézus Krisztusban, Isten örök és visszavonhatatlan szeretete jelent meg ebben a világban, minden ember számára, a számunkra is. És lehetőséget ad arra, hogy szülessen újjá bennünk, formálódjon napról napra egyre teljesebben maga az Isten Fia, Jézus Krisztus. Ámen. Hogyne gondolkozna az ember valahogy így az istenekről is? Hát az isteneknek is fizetni kell! Nekik is adni kell valamit, hogy elérjék azt, amire tőlük reméltek segítséget: megfelelő időjárást, a személyes életben szerencsét, vagy a hadi vállalkozásokban diadalt. Adok, hogy adj mondja az ember nyíltan vagy rejtetten a másik embernek is, meg az istennek is. Adott esetben igen komoly árat volt hajlandó fizetni az ember. A görögöknél az igazi nagy áldozat a hekatombé volt, amikor egyszerre száz ökröt áldoztak fel valamelyik istenségnek. Hatalmas vagyon! Nagy dolgot vártak az istentől és jól ki akarták pengetni az árát annak, amit meg akartak szerezni! Az Ószövetségben az ember számára valami sokkal több, sokkal nagyobb jelentetik ki. Az ószövetségi ember már megérthetett egy ennél sokkal messzebbre mutatót: azt, hogy az a száz ökör, a hekatombé semmiség. Ugyan mit fizethet az ember az Istennek? Milyen nevetséges az a pár fillérecske, amit az Istennek akar adni az ember! Milyen kilátástalan az az üzlet, amit nem a sok-sok isten egyikével-másikával, hanem az egyetlen teremtő, örök Istennel akarnánk mi megkötni! Igen, az ószövetségi ember számára világossá vált, mert kijelentetett, hogy teljességgel összemérhetetlen az, amit az ember akar kapni és kaphat az Istentől és az, amivel az ember fizetni tud! Az az Isten, aki megjelenik először Ábrahámnak, aztán az ősatyáknak, majd Mózesnek, később a prófétákon keresztül a népnek, az az Isten nem üzleti partner! Az az Isten egy nagyon kegyelmes, szerető szívű Atya, aki szimbolikus, kicsi árat is elfogad választott népétől! Nem kell száz ökröt áldozni, mert az még mindig olyan kis semmiség lenne, amiért az Istentől semmit nem kaphatna az ember. Csak kis, szimbolikus áldozatokkal próbálhatja meg az ember kifejezni azt, hogy szövetségben van az egyetlen örök Istennel.

4 Ez az Isten, Jahve, hajlandó páratlanul kegyelmesen védeni népét, kimenteni teljesen kilátástalannak tűnő emberi helyzetekből és történelmi helyzetekből, mindössze szimbolikus árért. Mert az igazi ár felfoghatatlanul sok lenne! Az igazi árat legfeljebb csak sejteti az a hátborzongató történet ott Ábrahámról és Izsákról, mikor a saját fiát vinné feláldozni az első és legnagyobb ősatya. Ugyan micsoda kilátása lenne az embernek, ha valóban egyenrangú félként követelne tőle árat az Isten?! De nem kell feláldozni Izsákot, és száz ökröt sem kell vágni az Isten tiszteletére, hanem csak néhány kis fillérkét, néhány áldozatot kell hogy napról-napra végezzen az Isten népe. De hiába a hihetetlen gesztus az Isten részéről, hiába, hogy oly kegyelmesen fogadja el a filléreket is az ember részéről, az ember nem változik és nem javul! Az ember kiforgatja magát a kegyelmes szövetségből és kezdi azt hinni, hogy az a piaci ár, az a néhány galambocska, állat, az a kicsi vér, amit odaáldoznak Isten oltárának! Kezdi azt hinni, hogy azzal megvásárolhatja az Istent, megszolgálta az Isten jóindulatát, s ezzel kezd kialakulni a mai ember számára már nevetséges részletezése annak, hogy mit hogyan kell áldozni akár a személyes életvitelben is, hogy hány kavicsnyi súlyt hány méter távolságra szabad elvinni mondjuk szombatnapon, hogy ennek a törvénynek a betartásával, ezzel az áldozattal meg lehessen nyerni az Isten jóindulatát. Az ember nem képes felfogni az Isten csodálatos kegyelmét! Ezért az Isten még többet, még nagyobbat, még újabbat ad az embernek! Az ember számára Jézus Krisztusban odateszi tartozásának papírját, a felfoghatatlan nagy tartozás bizonyságát és utána eltépi ezt az adóslevelet. Ezt jelenti Jézus Krisztus keresztje! Ezt jelenti a helyettes áldozat, nem valamilyen elvont, nehezen érthető, vagy már ósdi teológiai fogalmat, hanem ez a legfontosabb üzenet az ember számára! A kereszt azt jelenti, hogy felmérhetetlen a tartozásunk az Isten felé, hogy felmérhetetlen a távolság Isten és ember között, felmérhetetlen messze vagyunk a szentségtől, a tökéletességtől, a jóságtól és szeretettől, és az Isten mégis mindent ingyen hajlandó adni az embernek. Már nem is szimbolikus árért, már nem is olcsón, mint az ószövetségi áldozatban, hanem ingyen. De nem mindegy, hogy mi az, amit ad, és ezért kell annak a szörnyűséges keresztnek ott állnia a Golgota hegyén. Hogy egyszer és mindenkorra világossá tegye az ember számára a valóságot. Hogy letagadhatatlanná tegye azt a távolságot, amely Isten és ember között, sőt akár az Isten által teremtett, valóban istenképű ember és a mi életünk valósága között van! Mert a kereszt azt jelenti, újra és újra azt jelenti, arra mutat rá, hogy mi az emberi életnek a valósága, sötétsége, a gyilkos emberi indulatok, a Józsefet testvérei által eladó emberi gonoszságnak a valósága, rámutat a háborúk szörnyűségére és elégetett emberi milliókra, rámutat az újra és újra meghazudtolt igazságra. Mindezt mutatja, újra és újra felmutatja nekünk Jézus Krisztus keresztje! De a kereszthalál szörnyűségét önmagában az is megmutatja nekünk, hogy az egy bevett kivégzési mód volt. A lehető legokosabban, a lehető legrafináltabban a legszörnyűbbnek, legelviselhetetlenebbnek kitalált halál. Ez az ember gondolatának, fantáziájának valósága! A másik megkínzása, ami egy állatnak soha eszébe nem jut. És a kereszt újra és újra erre mutat, az emberi valóságnak erre a mélységére. Ez nem valahol Isten és az állat között van félúton, hanem minden más teremtett valóságnál messzebb az Istentől, a jótól, az igaztól, a szentségtől és a szeretettől.

5

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Isten tisztelte, ének és dicsőítés

Isten tisztelte, ének és dicsőítés 6. tanulmány Isten tisztelte, ének és dicsőítés július 30 augusztus 5. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Krónika 16:8-36; Zsoltár 32:1-5; 51:3-8, 19; Filippi 4:8; Jelenések 4:9-11; 5:9-13 Énekeljetek

Részletesebben

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A PÁSKA BÁRÁNY 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten annyira szeret minket, hogy kegyelmet, gyógyulásokat ad. Megköszönjük az Úr

Részletesebben

Vita az igazi Istenrõl

Vita az igazi Istenrõl Interjú 2007. április 5 Vita az igazi Istenrõl Interjú Klaus-Peter Jörns teológussal és Peter Steinacker egyházelnökkel Publik-Forum: Jörns professzor úr, Ön amellett száll síkra, hogy a kereszténységben

Részletesebben

Fontossági sorrend (Haggeus)

Fontossági sorrend (Haggeus) 10. tanulmány Fontossági sorrend (Haggeus) június 1 7. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ezsdrás 3:1-6; Haggeus 1; 2; Máté 1:23; 12:6; Lukács 24:13-27; János 2:19 Enyém az ezüst és enyém az arany, azt

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9.

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9. 10. tanulmány Az imádság ígérete március 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2 Estve, reggel és délben

Részletesebben

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11) . Keresztyén lap. Megjelenik Marosvásárhelyen, Romániában Cuvântul Biruinţei. Ziar creştin, în limba maghiară, apare în Tîrgu Mureş, România The overcomer word. Christian newspaper, in hungarian language

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Természetesen mindezek hozzájárulhatnak a karácsonyhoz, ha az ember nem erre teszi a hangsúlyt.

Természetesen mindezek hozzájárulhatnak a karácsonyhoz, ha az ember nem erre teszi a hangsúlyt. 2011.12.11. Prédikáció Kedves Testvérek! Minden évben újra és újra megünnepeljük Jézus születésének évfordulóját karácsonykor, húsvétkor pedig a feltámadását. Ebben az évről évre ismétlődő körforgásban,

Részletesebben

2 FELSŐVÁROS 2015. június 7.

2 FELSŐVÁROS 2015. június 7. 2 FELSŐVÁROS 2015. június 7. S a kovásztalanok első napján, mikor a húsvéti bárányt föláldozzák, mondák neki a tanítványok: Hova akarod, hogy menjünk, és elkészítsük ételedre a húsvétet? És elkülde kettőt

Részletesebben

Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén. Napkeltére várva (Róma 13,11-14)

Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén. Napkeltére várva (Róma 13,11-14) Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén Napkeltére várva (Róma 13,11-14) 2 Napkeltére várva Lekció: Mt 25,1-13 Textus: Róma 13,11-14 Igehirdető: Zalatnay István 11 De mindezt valóban tegyétek

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI

AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI MBS112 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ELVEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A. A sáfárság és adakozás közötti

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Kedves Érsek Atya, kedves pap testvérek, kedves vendégek, kedves ismerősök és ismeretlenek! Mindenkit szeretettel köszöntök és remélem, hogy

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Hogyan tesz jobbá minket Isten?

Hogyan tesz jobbá minket Isten? Hogyan tesz jobbá minket Isten? Ney Bailey Időről időre vannak olyan területei az életünknek, amikkel küszködünk, amiken szeretnénk változást látni. Például olyan hibák, vagy szokások, amiket szégyellünk.

Részletesebben

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA 9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA Krisztus élete - mely Isten akarata iránti tökéletes engedelmesség volt - szenvedése, halála és feltámadása által gondoskodott Isten az emberi bűn engesztelésének

Részletesebben

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04.

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. Létezik egy kenet, ahogy Illésre dobták az a holtestet, az a halott föltámadt a kenettől. S ez a kenet minden egyes pásztoron, prófétán,

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes,

Részletesebben

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1 Pünkösd ma Kezdő ének: "Jöjj mondjunk hálaszót 167/1-3 Igehirdetés előtt: "Jövel Szentlélek Ùristen 370/1-3 Igehirdetés után: " Jézus az ígéretet beteljésítetted 375/1-2 + 7 Befejező ének: Isten élő lelke

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben