A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében"

Átírás

1 A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A tűz és káresetek helyszíne... 7 Elérhetőségek

2 Bevezetés A tűzoltás, mint különös szakértelmet elváró feladat már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok végezzék, akik tisztában voltak a beavatkozás szabályaival, a mentés és az elhárítás legfontosabb ismereteivel. 1 A tűzoltóságok munkáját nap mint nap figyelemmel kísérhetjük a híradásokból, napilapokból, így tájékozódhatunk tűzoltási, illetve műszaki mentési tevékenységükről. Veszélyes anyag ömlött ki, mérgező anyag került a levegőbe, magasból vagy mélyből menteni valakit, összeroncsolódott, deformálódott testű járművek, összedőlt épületek fogságából kiszabadítani beszorult embereket, tüzet kell oltani, ezeket döntően a tűzoltóságok beavatkozást végző egységei végzik, akik szinte elsőként nyújtanak segítséget. Kiadványunkkal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tűzoltók feladatait, területi elhelyezkedésüket, a tűzoltási és műszaki mentési munkájukat kívánjuk bemutatni. A megsérült személyek számát a tűzesetek és a műszaki mentések szerint elemeztük az utóbbi években. Vizsgáltuk, hogy a megyében végzett tevékenység az országos átlaghoz képest hogyan alakult. Működési terület 2 Magyarországon a szervezett tűzoltó tevékenységnek, tűzmegelőzésnek több évszázados hagyománya van, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már a korai civilizációk kialakulása óta az ember alapvető érdeke volt. Az elmúlt évtizedek folyamán változott a tűzoltóság feladatköre 3, mely a tüzek oltása mellett a műszaki mentésekre, a katasztrófák elhárítására, valamint a tűzmegelőzési, tűzvédelmi feladatok ellátására és ellenőrzésére is kiterjedt. Hazánkban a 211. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemi és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében 212. január 1-jétől a tűzoltósági tevékenységek egységes irányítása ismét állami feladat lett, valamint az önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltóságokká 4 alakultak át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltóparancsnokság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság összevonásával 2. január 1-jei hatállyal került megalakításra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mindkét szervezet jogutódjaként. 5 Borsod-Abaúj-Zemplénben 212. január 1-jétől négy katasztrófavédelmi kirendeltség alakult Encs, Kazincbarcika, Miskolc, Tiszaújváros központtal, ahol a hatósági, szakhatósági, iparbiztonsági, polgári védelmi, mentő tűzvédelmi feladatok ellátása történik. A megyében jelenleg kilenc hivatásos tűzoltó parancsnokság (Encs, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs és Tiszaújváros) tevékenykedik, melyek a tűzoltási 6 és műszaki mentési feladatokat 7 látják el. A megyében működő Hivatásos Tűzoltóparancsnokságok, összesen huszonhat önkéntes tűzoltó egyesülettel kötöttek együttmű- 1 A magyar tűzoltóképzés vázlatos története. Forrás: 2 A megyei adatok forrása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Forrás: évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: Forrás: 4 Állami tűzoltóság: a hivatásos tűzoltóság és a tűzőrség. 5 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bemutatása, Forrás: 6 Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása. Forrás: 7 Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység. Forrás: 2

3 A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ködési megállapodást, melyek alapján a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás mellett a felek a tényleges tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során történő együttdolgozásról is megállapodtak. A hivatásos tűzoltó parancsnokságok illetékességi területét megyehatárral nem lehet meghatározni, hiszen néhány megyei település Szabolcs-Szatmár-Bereg működési területéhez tartozik, míg a borsod-abaúj-zempléni tűzoltókat riasztják, Hajdú-Bihar, Szabolcs- Szatmár-Bereg és Heves megye egyes településein bekövetkezett tűzesetekhez, műszaki mentésekhez. A tűzoltó parancsnokságok működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1. ábra Borsod-Abaúj-Zemplénben a tűzoltók oltási és mentési munkáját 29 gépjárműfecskendő, 9 vízszállító, 6 tolólétrás és 2 emelőkosaras gépjármű, valamint több teherautó, daru és speciális műszaki mentő gépkocsi segíti. Tűzoltói tevékenység Az elmúlt közel egy évtizedben elsősorban az időjárástól, természeti katasztrófáktól függően évenként között változott a megyében a tűzoltói események száma. A legalacsonyabb szám a 28. évet jellemezte. Kiemelkedő volt 21, amikor jelentős számú műszaki mentés történt a megyében a súlyos ár- és belvízi események következtében. A tűzesetek száma évenként nagy szóródással váltakozott. 27-ben és 212-ben a hosszú szárazság következtében nagyszámú tűzesethez történt kivonulás (36, illetve 4 esetben), míg a rendkívül csapadékos 21-ben mindössze 16 esetben. A két szélsőérték (212 és 21) között 2,5-szeres a különbség. (A nagyobb tűzesetszámú években általában magas évi átlaghőmérséklet alacsony csapadékátlaggal párosult.) 3

4 1. tábla Tűzoltói események Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Megnevezés Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés, szándékosan megtévesztő jelzés, egyéb tűzeset (utólag bejelentett tűzeset) Összesen ben a tűz- és káresetekhez történő riasztások meghatározó részéhez I-es riasztási fokozatot rendeltek el, II-est 66 -, III-ast 11 -, IV-est 1 esetben 8. A megye területének és népességének nagysága következtében a főváros és Pest megye után Borsod-Abaúj-Zemplénben történt a legtöbb tűzoltói esemény. A tűzesetek és műszaki mentések összetételét tekintve a bejelentések nagyobb részét általában a tűzesetek miatti riasztások tették ki, a megoszlásuk azonban jelentős eltéréseket mutatott, ez leginkább 212-ben figyelhettük meg, amikor a tűzesetekhez történt kivonulások aránya 75%-ot tett ki. 21-ben viszont fordított helyzet alakult ki (a súlyos ár- és belvízi védekezés miatt) a műszaki mentések hányada volt a meghatározó (81%). A tűzesetek és a műszaki mentések megoszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2. ábra 1% 8% 6% 4% 2% % Tűzeset Műszaki mentés Magyarországon 212-ben a beérkező riasztásoknál kismértékű csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest. A tűzoltókat 212-ben 69,4 ezer, 211-ben közel 7 ezer esethez hívták ben a magyarországi tűzesetekhez történt kivonulások közel egytizede a megyében történt. Borsod-Abaúj-Zemplénben területarányosan magas a tűzesetek száma. A 1 km 2 -re jutó esetek az utóbbi évek mindegyikében magasabb volt Borsod-Abaúj-Zemplénben, mint 8 Riasztási fokozatok: I-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 1 4 db, II-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 5 7 db, III-as a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 8 1 db, IV-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz db, V-ös a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz legalább 13 db feletti sugár szereléséhez és működtetéséhez elegendő, illetve ennek megfelelő erőt és eszközt kell biztosítani. 9 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Forrás: 4

5 A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében országosan. Ennek egyik oka, hogy a megyében az országos átlaghoz képest magasabb az erdősültség aránya. A tűzoltósághoz érkező tűzeseti bejelentések népességszámhoz viszonyított gyakoriságát is vizsgáltuk. Ez az utóbbi években Borsod-Abaúj-Zemplénben erősen ingadozott. A megyei tűzoltó parancsnokságokhoz érkezett bejelentések tízezer lakosra vetített száma 212-ben 58 volt, ez 2,5-szerese a 21. évinek. A népességarányos mutató a közötti időszakban Borsod-Abaúj-Zemplénben magasabb volt, mint országosan, még 21-ben is, amikor a legkevesebb tűzeset történt a megyében. A tízezer lakosra jutó tűzesetek száma 3. ábra Borsod-Abaúj-Zemplén megy ében Országosan A tűzesetekkel ellentétben az utóbbi években országos átlagban a műszaki mentések 1 gyakorisága magasabb, mint a megyében. Ez alól kivétel a 27. és a 21. év amikor is az utóbbiban jelentős számú műszaki mentés történt a súlyos ár- és belvízi események következtében. 21-ben a megyei mutató értéke 1,5-szerese volt az országosnak. A tízezer lakosra jutó műszaki mentések száma 4. ábra Borsod-Abaúj-Zemplén megy ében Országosan A 1 km 2 -re jutó műszaki mentések száma a vizsgált időszakban a megyében 21 és 96 között váltakozott, ez országosan kiegyensúlyozottabb volt, 29 és 7 között szóródott. 1 A műszaki mentések, megsérült, meghalt személyek országos adatainak forrása: 57.pdf Dobos Gábor, 211 a beavatkozási számok tükrében. 5

6 Sérülések, halálesetek A tűz- és káresetek száma és veszélyessége évről-évre más és más, ezzel összefüggésben változott a megsérült és meghalt személyek száma is. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében a tűzeseteket tekintve a legtöbb sérülést és halálesetet együttesen 211-ben regisztrálták, míg a műszaki mentéseknél 27 volt a legtragikusabb év a vizsgált időszakban. A legemlékezetesebb, a legtöbb halálos áldozatot követelő év a műszaki mentésben mégis 26 volt, a Hejce melletti légi katasztrófa miatt. Annak ellenére, hogy a tűzesetek száma általában magasabb, mint a műszaki mentéseké, az utóbbinál lényegesen több személyi sérülés és halálozás történt, mivel ilyen helyzetekben nagyobb az emberek veszélyeztetettsége. Tűzesetek és műszaki mentések során megsérült, meghalt személyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Megnevezés tábla Tűzeset során Elhunyt Megsérült Összesen Műszaki mentés során Elhunyt Megsérült Összesen A tűzesetek és a műszaki mentések során meghalt és megsérült személyek számát ezer eseményre vonatkoztatva a megyében kedvezőbbek a mutató értékei az országosnál minden vizsgált évben. A tűzeseteknél Borsod-Abaúj-Zemplénben a évek átlagában 19 (országosan 3), míg a műszaki mentéseknél 74 (országosan 184) halálozás, illetve sérülés jutott ezer megfelelő eseményre. Tűzesetek és műszaki mentések során megsérült, meghalt személyek ezer eseményre jutó száma 5. ábra 4 Tűzeset 3 Műszaki mentés Borsod-Abaúj-Zemplén megy e Ország Borsod-Abaúj-Zemplén megy e Ország 6

7 A tűz és káresetek helyszíne A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Borsod-Abaúj-Zemplénben a tűzesetek, illetve a műszaki mentést igénylő helyzetek legnagyobb hányada (212-ben 74%-a) szabad területen következett be. Az egyéb helyszíneken többek között épített környezetben, közlekedésben, különféle közintézményekben, termelést folytató létesítményekben tűzoltói beavatkozást igénylő események aránya kisebb volt. A helyszín szerinti megoszlás adatai több évre visszatekintve jelentős eltéréseket mutatnak, de ezekhez képest is rendkívüli volt az 21. év, amikor az óriási mértékben megnőtt vízkárok miatti beavatkozások döntő többsége lakásokhoz, kertekhez kapcsolódott. A szabad területen bekövetkezett események nagy része tűzeset volt, amelyek száma erősen ingadozott az elmúlt években. Borsod-Abaúj-Zemplénben az ilyen jellegű tüzekhez legtöbbször 212-ben hívták a tűzoltóságot. A 2942 esetszám 1,6-szerese volt az egy évvel korábbinak. A leggyakrabban a szemét és a gaz, az avar, valamint a mező és a rét kapott lángra. Magyarországon 212-ben a prevenció, azon belül is a hatósági tevékenység eredményességét bizonyítja, hogy azon a két területen, amelyen komoly munkát végzett a katasztrófavédelem, látható eredményeket sikerült elérni: 24%-kal csökkent azoknak az eseteknek a száma, amelyeknél műszaki mentésre volt szükség és jelentősen mérséklődött a viharokkal, esőzésekkel összefüggő beavatkozások száma is. Utóbbi a száraz időjárás mellett arra is visszavezethető, hogy tavaly a katasztrófavédelem az egész országban ellenőrizte a belterületi vízelvezetők, árkok állapotát, számba vette, hol vannak veszélyes fák vagy fasorok. Összesen mintegy 17 ezer helyszínen vizsgálódtak a szakemberek, 62 esetben került sor valamilyen intézkedésre ban a megye illetékességi területén elkezdődik az őrs-program, melynek keretében négy településen (Aggtelek, Bódvaszilas, Cigánd, Gönc) 1-1 gépjárművel, majd 214-ben újabb négy településen (Abaújlak, Mezőcsát, Pálháza, Tolcsva) jelenik meg a tűzoltóság. A kijelölésnél a 25 percnél nagyobb vonulási idővel elérhető településeket kellett figyelembe venni, biztosítva számukra is a rövidebb vonulási időt. ISBN Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Zilahy Edina További információ: Fejes László és Restyánszkiné Jaczkó Valéria szerkesztő Telefon: (+36-46) , Információszolgálat, telefon: (+36-46) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) 7

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bérczi László Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1 A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2 TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TŰZVÉDELMI HELYZETE 2006-BAN...3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET...3 TÁRSADALMI KÖRNYEZET...4 ÚJ BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN...4 TŰZMEGELŐZÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME

MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Komjáthy László komjathy.laszlo@uni-nke.hu MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME Absztrakt Magyarország biztonságpolitikájának egyik fő célkitűzése

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben