MTSZ közgyűlés Tájékoztató a évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, február 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21."

Átírás

1 Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

2 A szakterület az alábbi szabályozók megalkotásában, előkészítésében vett részt: - 7 törvény, - 20 rendelet, - 6 BM OKF főigazgatói intézkedés, - 8 BM OKF főigazgatói utasítás, - 2 országos tűzoltósági főfelügyelői szakmai állásfoglalás. Jogszabályok felülvizsgálata, belső szabályozók készítése Kiemelkedő jelentőségű az új megközelítésen alapuló: új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 05.) BM r.) Megkezdődött az új OTSZ alkalmazását segítő Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozása is.

3 A tűzvédelmi szakterület ellenőrzései

4 Csökkent a tűzesetek száma A tűzvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések és a tűzesetek számának alakulása között Tűzesetek száma Tűzvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések száma A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések számának növelése hozzájárult a tűzesetek számának csökkenéséhez

5 Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság évi tevékenysége - Szén-monoxid (CO) mérgezések megelőzése - Szabadtéri tüzek megelőzése - Aratással, betakarítási munkákkal kapcsolatos tüzek megelőzése - Lakástüzek megelőzése - Mustgáz mérgezések megelőzése - Karácsonyi időszakkal összefüggő tüzek megelőzése 491 rendezvény, 469 fő szervező munkaóra

6 Tűzesetek során megsérült és elhunyt személyek száma között A tűzesetek során megsérült személyek száma A tűzesetek során elhunyt személyek száma

7 További eredmények Csökkent a szabadtéri tüzek száma évhez képest 64%-kal. Csökkent a lakóépület tüzek száma évhez képest 10%-kal évhez képest 24%-kal évhez képest 34%-kal kevesebb karácsonyi, adventi tűz évhez képest 2013-ban 12%-kal, 2014-ben 15%-kal kevesebb kéménytűz évhez képest 50%-kal kevesebb riasztás mustgáz mérgezéshez

8 A mentő tűzvédelem szervezeti rendszere BM OKF Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség (65 db) Katasztrófavédelmi Őrs (40 db) 2015-ben további 11db. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (105 db) Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (60 db) Komplex beavatkozási tevékenységet végez Létesítményi Tűzoltó Parancsnokság (72 db) Önkéntes Tűzoltó Egyesület (477 db) Beavatkozó ÖTE (12 db) Beavatkozó ÖTE 2015-ben (közel 40 db)

9 Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok és Katasztrófavédelmi Őrsök Az őrsök 2014-ben összesen káreset felszámolásában vettek részt: Az őrsök megjelenésével az adott térség elérési távolsága átlag 22,6 kmről, 10,9 km-re csökkent; ezáltal a kiérkezési költség az átlag Ft-ról Ft-ra csökkent; közel 100 millió Ft költségmegtakarítás; megmentett érték növekedése további több száz millió Ft/év. BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

10 Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok és Katasztrófavédelmi Őrsök Fehér foltra eső települések száma Fehér folt területe Települések száma km Év Év Fehér foltra eső települések száma Fehér folt területe Fehér folton élő lakosság Fő Év Fehér folton élő lakosság

11 a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet változása: 3. (1) Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárműveire, b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetésvégrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire, Hatálybalépés: február 7. Jogszabály módosítások

12 Jogszabály módosítások A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosítása Beavatkozó önkéntes tűzoltók új igazolványa A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosítása Belügyminisztériumban közigazgatási egyeztetésen; Főfoglalkozású tűzoltók képesítése mindhárom szinten (beosztott, rajparancsnok, parancsnok) tartalmilag meg kell, hogy egyezzen a hivatásos tűzoltóságokéval. Részükre kidolgozásra került az önkormányzati és létesítményi tűzoltó képzés programja (3 hónap, lefedi a tűzoltó II. képzés teljes szakmai anyagát). Idáig 77 fő végezte el a felkészítést. Nem főfoglalkozású beosztott tűzoltók részére továbbra is elegendő a 40 órás, tűzoltó alaptanfolyami végzettség;

13 Jogszabály módosítások a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosítása ÖTP, LTP, ÖTE tagjainak nem kell önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam tűzoltásvezetői jogosultsághoz; A hivatásos tűzoltóságok legalább 5 éves beavatkozói gyakorlattal rendelkező tagjai részére egy 36+8 órás tűzoltásvezetői tanfolyam elvégzése után 5 év átmeneti időszakra jogosult tűzoltásvezetői feladatok ellátására; Tűzoltásvezető I. (36+8 óra): OKJ-s tűzoltó szakképesítéssel, 6 hetes tűzoltó szaktanfolyammal, vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó végzettséggel rendelkeznek; Tűzoltásvezető II. (144+6 óra): 40 órás alaptanfolyammal rendelkeznek (elsősorban ÖTE, alkalomszerűen igénybe vehető LTP tagjai), Mindkét képzés területi szinten is szervezhető Szent Flórián honlapon is megtalálható.

14 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 60 ÖTP EMK-jához összesen 538 település tartozik, ahol több mint 1,1 millió állampolgár él; 248 db olyan település található, amit a hivatásos egységek csak 25 percen túl tudnak elérni; ÖTP EMK átlagos kiérkezési idő: ÖTP-k a riasztás után 17,5 perc múlva, míg a hivatásos erők 25,5 perc múlva érnek a helyszínre. ÖTP-k földrajzi elhelyezkedése megfelelő ÖTP-k által védett települések 75 %-át 20 percen túl és 46 %-át 25 percen túl érik el a hivatásos egységek ben az ÖTP éves támogatása jelentősen növekedett, átlagosan 3,3 millió forinttal.

15 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Az előírt 8 perces indulás helyett az ÖTP-k átlagosan 3:48 perc alatt képesek a vonulást megkezdeni; Káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak; Szakmai tevékenységüknek színvonala az elmúlt 3 év alatt: HTP-kel közös gyakorlatoknak, szoros szakmai felügyeletnek, központi, illetve speciális képzéseknek köszönhetően emelkedett! legalább 6 millió Ft-ot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási feltételek biztosítására kell fordítani; 664 fő főfoglalkozású és 612 önkéntes jogviszonyban álló tűzoltó teljesít szolgálatot; ÖTP-k száma Főfoglalkozású tűzoltók száma

16 Létesítményi Tűzoltó-parancsnokság Az országban 72 db LTP működik, melyből 13 főfoglalkozású és 59 alkalomszerűen igénybe vehető tűzoltóság; 2014-ben 524 esetben kerültek riasztásra, melyből 427 esemény létesítményen belül történt; Létesítményen belül bekövetkezett eseményből 411-et (96,2 %) önállóan számoltak fel; 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (2015. március 5-től hatályos): Nem tartalmazza a tűzterhelés számítás módszerét, ami a 239/2011. kormányrendelet mellékletébe került (2015. március 5-től hatályos).

17 Együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k I. kategória 64 db Önállóan beavatkozó ÖTE 12 db II. kategória III. kategória IV. kategória EMÜ összesen: 303 db 83 db 27 db 477 db Együttműködési megállapodással nem rendelkezik 118 db

18 Együttműködési megállapodások száma Együttműködési megállapodások száma kategóriák szerint január május február november május február I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória

19 Önállóan beavatkozó ÖTE-k 2014-ben 12 Önállóan beavatkozó ÖTE 33 településen km 2 - lát el mentő tűzvédelmi feladatokat, ahol közel 177 ezer lakos él 222 önálló beavatkozás (3.903 eseményhez vonult ÖTE) Az önállóan beavatkozó ÖTE-k tevékenységével 6 millió Ft-tal csökkentek a hivatásos katasztrófavédelmi egységek vonulási költségei. BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

20 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600 ÖTE közül 477 ÖTE kötött együttműködési megállapodást Tájékoztatásuk az SMS értesítési rendszernek köszönhetően gyors és hatékony A pályázatra összesen 396 pályázati dokumentáció érkezett, amiből 394 ÖTE nyert el támogatást Ft értékben. 5 helyszínen szerveztünk regionális értekezletet

21 Beavatkozó ÖTE vállalt riasztási idejének és a valós riasztási és vonulási idejének összehasonlítása 2014-ben vállalt riasztási idő [perc] valós indulási idő átlag [pp:mm] valós vonulási idő átlag [pp:mm] riasztástól helyszínig átlag [pp:mm] Budaörs ÖTE 10 06:33 07:27 14:00 Dunaföldvár ÖTE 10 07:22 06:30 13:52 Hosszúpereszteg ÖTE 12 05:00 06:18 11:18 Kaposvár ÖTE 15 02:23 08:58 11:21 Pilisborosjenő ÖTE 12 07:00 04:00 11:00 Pilisvörösvár ÖTE 15 04:49 05:44 10:33 Pilisszentiván ÖTE 10 02:42 03:24 06:06 Solymár ÖTE 15 04:33 07:38 12:11 Túrkeve ÖTE nappal:8 éjszaka: 10 04:31 06:12 10:43 Demecser ÖTE nappal: 10 éjszaka: 12 07:00 06:00 13:00 Tarpa ÖTE Tyukod ÖTE nem volt önálló beavatkozás nem volt önálló beavatkozás Átlag 05:11 06:13 11:24

22 ÖTE Önállóan beavatkozó I. önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége legalább az éves óraszám 51 %-a önálló beavatkozás vállalása a lekérdezés időpontjáig december :00 óra eltelt idő össz. idő össz. idő százalékban készenlét nappal éjjel nem riasztható állapotban töltött idő Pilisszentiván % Pilisvörösvár % Solymár % Hosszúpereszteg % Túrkeve % Dunaföldvár % KÖTÉL % Budaörs % Demecser % Tarpa % Tyukod % átlag 88% Önállóan beavatkozó II. önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége legalább az éves óraszám 34 %-a a lekérdezés készenlét önálló időpontjáig nem ÖTE beavatkozás december 29. össz. idő riasztható össz. idő nappal éjjel vállalása 10:00 óra százalékban állapotban eltelt idő töltött idő Pilisborosjenő %

23 2015-ben induló önálló beavatkozó ÖTE-k megye ÖTE beavatkozó kategória indulás várható időpontja Megjegyzés az indulást akadályozó tényezők Baranya Pécsi K-M. I. szeptember I- EMÜ, TV és eszköz hiány Bács-Kiskun Ballószög II. II. félév TV és létszám hiány Bács-Kiskun Orgovány II. II. félév TV és létszám hiány Békés Sarkad I. II. félév TV hiány Borsod-A.-Z. Csongrád Mórahalom I. II. félév TV hiány Csongrád Sándorfalva közgyűlési döntésre vár Fejér Pázmánd I. április TV és eszköz hiány Fejér Lajoskomárom II TV és eszköz hiány Főváros Zugló I. április Győr-M.-S. Hajdú-Bihar Kaba I. II. félév Tv hiány Heves Jász-N.-Sz. Kőtelek II. II. félév Komárom-E. Réde közgyűlési döntésre vár Nógrád Pest Üllő közgyűlési döntésre vár Pest Százhalombatta II. május Somogy Nagybajom I. május eszköz hiány Somogy Szőkedencs I. május eszköz hiány Szabolcs-Sz.-B. Rakamaz I. II. félév eszköz hiány Tolna Bölcske közgyűlési döntésre vár Vas Jánosháza II. II. félév eszköz hiány Veszprém Zala Miháld I. II. félév eszköz hiány Zala Gelse II. II. félév Zala Zalaszentiván II. II. félév eszköz hiány

24 Önállóan beavatkozó ÖTE kialakításának javaslata Megye ÖTE Kategória Legközelebbi Távolsága évi évi Lakosság hivatásos egység [km] káreset káreset 1. Bács-Kiskun Katymár I. Baja HTP 29, Gy-M-S Lövő I. Sopron HTP 23, Gy-M-S Sopronhorpács I. Kapuvár HTP 27, Fejér Csákvár II. Székesfehérvár HTP 24, Békés Kevermes II. Mezőkovácsháza HTP 24, Békés Kötegyán II. Gyula HTP 23, Fejér Vértesacsa II. Székesfehérvár HTP 25, Somogy Törökkoppány II. Dombóvár HTP 30, Somogy Karád II. Siófok HTP 38, Gy-M-S Tét I. Győr HTP 22, Pest Tápiógyörgye I. Nagykáta HTP 20, Pest Kóka I. Nagykáta HTP 17, Gy-M-S Győrszemere I. Győr HTP 16, BAZ Hollóháza II. Gönc KvŐ 20, BAZ Pálháza II. Sátoraljaújhely HTP 16, BAZ Tokaj II. Szerencs HTP 19, BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

25 További 21 ÖTE jelezte, hogy vállalná az önálló beavatkozást; További 16 ÖTE-t javaslunk; Tavalyi évben eseményről SMS értesítést küldtünk; káresethez vonultak; A 181 ÖTE 547 gyakorlaton vett részt. SMS értesítés változása: Szervezetenként 6-10 szám KAP-on állítható II. félévtől. Önkéntes Tűzoltó Egyesület

26 Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi pályázat Összesen 500 millió Ft, ebből az ÖTE pályázat 400 millió Ft, mentőszervezetek 100 millió Ft; ELŐFINANSZÍROZÁS; tűzoltó gépjármű műszaki vizsgájának hatósági díja; forma- és egyenruha; kenőanyag; informatikai eszköz (KAP adatszolgáltatáshoz); Üzemeltetési költségen belül a pályázott tételektől az elszámolás eltérhet. Kiírás várható dátuma: március vége

27 Mentő tűzvédelem statisztikai értékelése A megelőzésére, ellenőrzésre, tájékoztatásra fordított energia eredménnyel párosult; 5 év átlagához képest 22 %-al kevesebb riasztás. Az éves vonulási adatok összehasonlítása év között Éves vonulási adatok esemény típusonkénti összehasonlítása év között ezer Téves Tűzeset Műszaki mentés

28 Mentő tűzvédelem statisztikai értékelése Tűzesetek megoszlása évben Utólagos jelzés 1425 Téves jelzés 6851 Szándékosan megtévesztő jelzés 271 Kiérkezés előtt felszámolt 2544 Beavatkozást igénylő esemény A szándékosan megtévesztő jelzések száma közel 26 %-al csökkent. Köszönhetően a gondolkodó és költséghatékony megyei műveletirányításnak.

29 Mentő tűzvédelem statisztikai értékelése Műszaki mentések megoszlása évben Utólagos jelzés 5 Téves jelzés 3138 Beavatkozást igénylő esemény Szándékosan megtévesztő jelzés 56 Kiérkezés előtt felszámolt 1821 Egyéb (pl. viharkárok) kategóriában 5,6% csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. Köszönhetően a megelőző fák, fasorok ellenőrzésének. (2014- ben: esetben volt)

30 Mentő tűzvédelem statisztikai értékelése Az ÖTP-k vonulást hajtottak végre, amelyből esemény (72 %) felszámolását önállóan végezték. Az LTP-k 524 műveletükből 414 esetben avatkoztak be önállóan. (79 %) Az ÖT-k 631 káreset felszámolásában vettek részt, amiből 222 eseményt számoltak fel önállóan. (35 %)

31 Mentő tűzvédelem statisztikai értékelése A KMSZ esetben vett részt káreset felszámolásában, ahol 635 alkalommal (az esetek 21 %-ban) átvette a tűzoltás vezetését. Az eseményekhez történő kiérkezési idők, valamint a tűzben elhunytak és sérültek száma is csökkent. Az esetek 99,17 %-a I, vagy I/Kiemelt riasztási fokozatú volt. A III-as vagy annál magasabb riasztási fokozatú esetek száma a tavalyi 0,2 %-ról 0,13 %-ra csökkent. Tűzesetben elhunytak és sérültek száma Fő Elhunytak száma Sérültek száma Év

32

33 15 tervezett esemény 14 kiutazás 1 hazai szervezés évi CTIF események évi események összes költsége Ft BM OKF a költségek 63 %-át fizeti Ft MTSZ a költségek 22 %-át fizeti OTB a költségek 15 %-át fizeti Ft Ft CTIF éves tagdíj MTSZ-re eső rész E

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 3. szám 277 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítása az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szám:92-27/2014/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 85/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 85/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 85/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben