Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia július 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2."

Átírás

1 Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia július 2.

2 Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről Önkormányzati rendeletek

3

4 Nógrád megye közepes mértékben veszélyeztetett A megye területének több mint 40%-a erdővel borított, ezzel az ország legerdősültebb megyéje (KSH)

5 Erdőgazdálkodók feladatai: Védelmi tervet kell készítenie annak a gazdálkodónak, akinek a kezelésében lévő erdőben a nagymértékben és a közepesen veszélyeztetett terület összesített mérete meghaladja a 100 hektárt. A védelmi tervet az erdőgazdálkodónak meg kell küldenie a székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Egyszerűsített védelmi tervet kell készítenie a 10 hektárt meghaladó nagymértékben veszélyeztetett, vagy a 20 hektárt meghaladó közepesen veszélyeztetett területet kezelő erdőgazdálkodónak. A kijelölt hatóságok (erdészeti igazgatóság, katasztrófavédelem területi szerve) ellenőrizi az egyszerűsített terveket.

6 Az igazgatóság 2010-ben megkezdte az erdőtűzvédelmi tervek összegyűjtését. Problémát jelent a mai napig, hogy a gazdálkodók jelentős részének nem Nógrád megyében van a székhelye, így ők jogkövető magatartás esetén sem juttatják el a tervet a Nógrád megyei területi szervhez. Az erdőterületekről esetlegesen kapott térképek felhasználhatósága ugyancsak gondot okozott A2 A5, összeragasztott, filctollal bejelölt, inkább csak informálisnak tekinthető anyagok. A benyújtott tervek terjedelme is igen széles spektrumon mozgott 1 laptól akár közel 100 oldalig terjedő, utóbbiban még a víznyerő helyek GPS koordinátái is szerepeltek.

7 A megküldött védelmi terveket értékeltük a jogszabályban megadott szempontrendszer alapján: a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközök, beleértve az erdőtűz elleni védelem módszereinek és technikáinak a leírása, a beszámoló a megelőző öt év erdőtüzeiről, valamint ezen tüzek feltárt okainak leírása és elemzése, a megelőzési, megfigyelési és ellenőrző rendszerek leírása, az erdők tűzvédelmét végző szervezetek és személyek feladat elvégzésével összefüggésben szükséges adatai, részvételük összehangolásának módja.

8 A beküldött tervek nem megfelelősége esetén felhívtuk az erdőgazdálkodó figyelmét a hiányosságokra. Az elsőfokú katasztrófavédelmi hatóság a tűzkockázati helyszínek felmérésekor kiemelt figyelmet fordított az erdőgazdálkodók és a védelmi tervek ellenőrzésére február március hónapokban 33 erdőgazdálkodó ellenőrzését hajtották végre.

9 Szabadtéri tűzesetek száma 2011.évben 577 ebből I. negyedév: évben 981 ebből I. negyedév: évben 245 ebből I. negyedév: év eddig eltelt időszakában 188 ebből I. negyedév: 155

10 Mely okok indokolják a fenti számadatok jelentős szórását? Időjárás a év rendkívül száraz volt, a rendkívül csapadékos. A év volt időjárási szempontból átlagosnak mondható, azt tekintjük bázisévnek a statisztikáink szempontjából. A megye területének egyre nagyobb hányada kerül újra művelés alá (EU támogatások). Tudatos megelőző tevékenység, amely mind tájékoztató, felvilágosító, mind hatósági eszközöket felvonultat első negyedévben a szabadtéri tüzek száma 302 volt, első negyedévében 155. Közel 49 %-os csökkenés!

11 Nem hatósági jellegű tűzmegelőzési tevékenység Hagyományos médiákon keresztül helyi rádió, sajtó Az igazgatóság honlapján keresztül (tájékoztató anyagok tűzgyújtási tilalom, tűz és káresetek alakulása) Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által elkészíttetett spotfilm kábeltelevíziókba való eljuttatása OTB plakátkampánya és óvodai tájékoztató kampánya Az igazgatóság egyéb megjelenésein, például Múzeumok Éjszakája Az igazgatóság által üzemeltetett döntéstámogató rendszeren keresztül az önkormányzatok irányába

12 Hatósági tűzmegelőzési tevékenység Supervisori ellenőrzés a 2012-es tűzgyújtás tilalom ideje alatt katasztrófavédelem területi és helyi szervei, önkormányzatok, önkéntes egyesületek bevonásával év a BM OKF országos ellenőrzési terve alapján tervszerűen készültünk a tavaszi vegetációtüzes időszakra, már február hónaptól megkezdődött a veszélyeztetett területeken az elmúlt évek tűzoltói tapasztalatai alapján a tűzoltói beavatkozás feltételeinek (megközelítés, bejutás, oltóvíz ellátás) ellenőrzése.

13 Hatósági tűzmegelőzési tevékenység Országosan elrendelt DISASTER ellenőrzések a szabadtéri tüzekkel gyakran érintett, tűzveszélyes, illetve műveletlen területek beazonosításával és ellenőrzésével két ciklusban, március 12 14, illetve március között. A megyében összesen 85 helyszínen hajtottunk végre ellenőrzéseket, mely során 76 hiányosság került megállapításra. Szabadtéri tűzeseteket követő hatósági ellenőrzések a a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásainak érvényesítése érdekében.

14 Hatósági tűzmegelőzési tevékenység A gondozatlan területek tulajdonosaival kapcsolatban megtett intézkedések: Az érintett földterületek helyrajzi számainak beazonosítása Földhivatalok belföldi jogsegély útján történő megkeresése; Tulajdonosok azonosítása a TAKARNET programmal, Beazonosított gondozatlan földterületek tulajdonosainak felszólítása a évi XXXI. törvény 18. (3) bekezdés alapján meghatározott feladataira ( az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata ).

15 Hatósági tűzmegelőzési tevékenység A tüzet szándékosan, vagy gondatlanul okozó személyekkel szemben megindításra kerültek (kerülnek) a szankcionálási eljárások a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásainak érvényesítése érdekében. A rendelet mellékletének több pontja is kötelezően kiszabandó bírságtételeket határoz meg, például: Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő Ft Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges Ft

16 Területi Tűzmegelőzési Bizottság Az Országos Tűzmegelőzési bizottság mintájára Nógrád megyében is megalakításra került a Területi Tűzmegelőzési Bizottság A TTB az OTB irányításával, az igazgatósággal, annak társhatóságaival és civil szervezetekkel közösen megelőző, preventív tevékenységet végez például az előzőekben említet plakát és óvodai kampányt, rajzversenyeket.

17 Nógrád megyei sajátosságok a mentő tűzvédelemben Hivatásos egységek vonatkozásában: A évi szervezeti átalakulások előtt Nógrád megyének különösen rossz volt a mentő tűzoltói lefedettsége. Salgótarjánban és Balassagyarmaton működött készenléti egységgel rendelkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A megyében különösen a középső területeken igen sok fehér folt volt fellelhető.

18 Nógrád megyei sajátosságok a mentő tűzvédelemben Az elmúlt 3 évben a megye hivatásos mentő tűzvédelmében ugrásszerű fejlődés következett be: Három HTP Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó Továbbá három Őrs Rétság, Bercel és július 1-től Szécsény javítja a biztonságot. Technikai és személyi téren is számszerűsíthetőek a változások: vonuló gépjárműfecskendő volt rendszeresítve; Jelenleg pedig 8 vonuló gépjárműfecskendő van. A vízszállító és erdőtüzes gépjárművek számában nem történt változás, de minőségi csere történt Salgótarján HTP új vízszállító gépjárművel rendelkezik. A beosztott tűzoltó állomány létszáma párhuzamosan az üzemeltetett technikai eszközökkel szintén pozitív irányban változott.

19 Önkéntes Tűzoltók A megyében 18 együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. Az egyesületek közül öten rendelkeznek tűzoltó gépjárműfecskendővel (IFA) Az egyesületek aktívan közreműködnek a tűzoltásba, műszaki mentésekben Ápolják az önkéntes tűzoltói mozgalmat, rendszeresen részt vesznek a Megyei Tűzoltó Szövetség rendezvényein, tűzoltó versenyein.

20 Az NMKI és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek területi elhelyezkedése Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 18 EMÜ-t kötött ÖTE Berceli Katasztrófavédelmi Őrs

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Országos Erdőtűzvédelmi Terv

Országos Erdőtűzvédelmi Terv Országos Erdőtűzvédelmi Terv Készítette: MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kihirdetve: Budapest, 2008. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...4 2 Erdőtüzek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. Tel: (+36 44) 418-134 Fax:(+36 44) 500-560 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben