KRESZ változások január Balatonkenesei Hírlap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri Hivatalban dolgozunk a 2011-es költségvetési tervezet finomításán, karcsúsításán. A rendelkezésre álló normatívák ismét csökkentek, és ennek figyelembevételével kell az éves elõrelátható kiadásainkat megtervezni. Lehetõségünk volt egy pályázat benyújtására a magas partfal állékonyságának javítását célzó beruházás megvalósítása érdekében. Ha megnyerjük a pályázatot akkor 22 millió Ft önrésszel 150 millió Ft-os beruházást valósíthatunk meg. A Kisfaludy sétány, Iskola utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat aszfaltozása valósulhat meg e pályázat keretein belül. Ezzel csökken a talajba beszivárgó csapadékvíz mennyisége, és jelentõsen javul az omlásveszélyes partfal stabilitása. Szebb lesz a magas parti kilátó és környéke. Egy rendezett utcával több lesz, de ehhez nyernünk kell a pályázaton. A képviselõ-testület határozata alapján árajánlatokat kértünk be tervezõktõl a Bercsényi strand teljes felújításának megtervezésérõl, a Ságvári lakótelep utcáinak valamint a Berek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének tervesésérõl. Ezen feladatok megoldásában keressük a megfelelõ pályázati kiírásokat. Az év elejére való tekintettel lassan kezdenek kibontakozni az idei év pályázati lehetõségei. Tavaszra valószínûleg megjelennek a bennünket segíteni tudó források. Ezek ismeretében reálisabban tervezhetõk a megálmodott beruházások. Az elmúlt év végén sajnos megszûnt a RÁT-os foglalkoztatás, így településünkön is jelentõs létszámú dolgozó ember munkalehetõsége szûnt meg. Ez év elején az érintetteknek a Munkaügyi Központba kellett bejelentkezni bérpótló támogatásra, s ezen emberek közül lehet pályáznunk értékteremtõ munka végzésre, megfelelõ képesítésû dolgozókra. A tavalyi évhez képest e rendszer jelentõsen módosult, de keressük a lehetõséget, hogy mindazok, akik hajlandóak és képesek munkavégzésre, lehetõséghez és ezzel bérhez jussanak. Sajnos ez a váltás pont a legrosszabb idõben, télen valósult meg, sok embernek nehézséget okozva. Bízva abban, hogy az esetenként kedvezõtlenebb lehetõségek ellenére is megtaláljuk a megoldást, az érintettektõl megértést és türelmet kérek. Tisztelettel : Tömör István polgármester KRESZ változások Ez év január 1-je is hozott új változásokat a közlekedési szabályokban. Ezek közül a mindennapi közlekedõket érintõ legfontosabbakat foglalom össze. A 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, vontatóval, valamint e jármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel elõzni tilos az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkezõ autópályán és autóúton, 6 és 22 óra között. A 3500 kg megengedett együttes tömegû vagy a 7 métert meghaladó jármûvel, illetõleg jármûszerelvénnyel, lakott területen kívül másik jármû mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármû közé legalább egy - az elõzést végrehajtó ugyanilyen méretû jármû biztonságban besorolhasson. A jogszabályi változások lehetõvé teszik az autóbusz- és vasúttársaságok számára az elektronikus biztonságtechnikai felvételek készítését a jármûvökön és a megállókban, természetesen az adatkezelés szabályainak betartása mellett. A közlekedési hatóság engedélye alapján lehetõség lesz zárt rendszerû elektronikus formában, interneten keresztül is felkészülni a közúti jármûvezetõi tanfolyam elméleti anyagából, ugyanakkor a jármûvezetõi vizsgabiztosok, szakoktatók és iskolavezetõk képzése csak szakirányú mûszaki felsõfokú oktatási intézményekben történhet. Az elsõsegélynyújtás vizsgarendje október 1-én változott meg. A képzést több helyen lehet igénybe venni, de a mentõszolgálat által kiírt vizsga feladatokat kell megoldani. Ennek oka, hogy az orvos-szakmai elvárások szerint az életben tartáshoz ma már nem elég pusztán lélegeztetni, komplex újraélesztésre van szükség. (Folytatás a 4. oldalon)

2 4 Balatonkenesei Hírlap január (Folytatás a 3. oldalról) A segítõnek fel kell tudnia ismerni, milyen segítségre szorul a sérült személy. A defibrillátor programok terjedése is szükségessé teszi a korszerû újraélesztési ismeretek terjesztését. A törvény megtiltja mindenféle reklámhordozó elhelyezését a közutak közvetlen környezetében, illetve a lakott területen kívül az úttest mellett is. A tilalom nem vonatkozik a négy négyzetméternél kisebb reklámtáblákra, valamint a benzinkutak cégjelzéseire és a közlekedés biztonságát szolgáló közérdekû tájékoztatásokra. A közlekedési hatóság a rendelkezést megszegõ ingatlantulajdonosokat a szabálytalanul elhelyezett reklámok eltávolítására, illetve forintos bírságra kötelezheti. Igaz, hogy januári szabályváltozás, de nem árt ismételni, a gyalogos átkelõhelyeket az autósoknak olyan tempóban kell megközelíteni, hogy még az átkelõhely elõtt képesek legyenek megállni. A jármû vezetõje, mielõtt a jármûvel a telephelyrõl elindul, nemcsak a jármû mûszaki állapotát (kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncsok, valamint világító- és fényjelzõ berendezések), hanem a hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét, állapotát, jól láthatóságát is köteles ellenõrizni. A hatósági jelzéseket, rendszámtáblákat a jármûvön kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. A tél hozott már fagyot, hozott jeget a Balatonra is. Ne felejtsék el, és ne csak a korcsolyázásra alkalmas terület kijelölését szabályozó rendelet kedvéért, csak a megfelelõ vastagságú és állapotú jég alkalmas a téli sportok gyakorlására. Ne kockáztassák sem a saját, sem gyermekeik, barátaik életét, testi épségét felelõtlen magatartással! Stanka Mária r. õrgy. CSÍZIÓ Január 20 Február 20. (Boldogasszony hava Böjtelõ hava) Január 22.: Vince napja - Vince jelentése gyõzedelmes. Nevének rokon hangzása, a Vinum, bor szóval magyarázza, hogy a szõlészek szentje lett. Névnapja idõjárásából a bor termését szokták megjósolni. - Idõjósló nap: Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Január 25.: Pál napja - Pál apostol megtérése elõtt vezetõ szerepet játszott a keresztények üldözésében. Késõbb látomása volt, szózatot hallott, s ennek az élménynek hatására megtért, és a kereszténység nagy térítõ apostola lett. Pál fordulása ennek a fordulatnak állít emléket. - Idõjárási, csillagászati tartalma is van az ünnepnek. Túl vagyunk már a tél felén,s várható, hogy az idõ hamarosan jobbra fordul. - Idõjósló nap: Pál fordulata hogyha tiszta, bõven terem mezõ, puszta. Február 2.: Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja - Mária megtisztulásának ünnepe. - A néphit szerint e napon a medve kijön a barlangjából körülnézni. Ha napos az idõ, és meglátja a saját árnyékát, megijed, visszabújik, mert még rossz idõ következik, hosszú lesz a tél. - Az emberek a misére gyertyát visznek, megszenteltetik, meggyújtják és torkuk elõtt tartják, hogy elkerülje õket a torokfájás. A gyertya az örök világosság jelképe. - Idõjósló nap: Ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. Ha gyertyaszentelõn havaz, közel a tavasz. Február 3.: Balázs napja - Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek védõszentje. - A diákok házról házra jártak, hogy tanítóiknak és maguknak élelmet gyûjtsenek, és újabb társakat is toborozzanak az iskolába. Ez volt a Balázsjárás. Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja - Idõjósló nap: Dorottya szorítja, Julianna engedné, de Zsuzsanna nem hagyja. - Dorottya farsangoló nap. Február 14.: Bálint napja - Tyúkültetés napja volt régen. - Ekkor szólalnak meg és raknak fészket a verebek. Február 19.: Zsuzsanna napja - Már olvadni kezd a hó, elõbújik a fû, megszólal a pacsirta. Farsang Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart. Legfõbb eseménye az álarcos alakoskodás, mulatozás, evés-ivás. A bálokat általában a farsang utolsó három napján tartották (farsangfarka). Általános szokás a batyus bál. Az ünnepségsorozat egyben a tél búcsúztatása, a tavaszvárás örömünnepe. Forrásmunka.: Hónapsoroló, kiadja a Pedellus BT. Debrecen Pulai Istvánné

3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 5 Folytatjuk sorozatunkat Ebben a hónapban Némethné Sz. Tóth Ildikót, a református gyülekezet hitoktató-beosztott lelkészét kérdezem: Hogyan érzed magad Kenesén? Nem mondhatom magam helyinek, hiszen az Alföldön, Kecskeméten születtem és nõttem fel. Az egyetemi éveket Budapesten, két év ösztöndíjat pedig Genfben töltöttem. De dunántúli vagyok immár tizenöt éve, mióta családom van, és a hivatásomat gyakorlom. Szép emlékeket õrzök Somogyról, ahol kezdõ lelkész, feleség és édesanya lehettem, de 99 óta kenesei vagyok, és nem csak a lakcímkártyám szerint! Egészen röviden: otthon érzem magam. Kezdettõl fogva szeretetet és elfogadást érzek a férjem családja, a gyülekezetünk tagjai, az iskola dolgozói, a város lakosai részérõl. Vannak kedves ismerõseim és igaz barátaim, a gyermekeim pedig már igazi keneseiként nõnek fel. - Vági Károlyné kérdéseit is tolmácsolom most: Mit gondolsz, a hitoktatást mennyire tartják fontosnak a szülõk? - Említettem már, hogy kifejezetten jó a kapcsolatunk a szomszéddal, a Pilinszky János Általános Iskolával, köszönhetõen a vezetés készséges nyitottságának és a tanárok, tanítók befogadó kollegialitásának. Nem véletlen, hogy a hitoktatás javarészt az iskolában folyik! Természetesnek veszik, hogy helyet és idõt adjanak-találjanak nekünk, könnyebb így a gyermekeket elérni, és nekik is egyszerûbb hittanórára jönni. Azt tapasztalom, hogy ez a szülõknek is könnyebbséget jelent. A valamikor a keresztelõn fogadalmat tett édesanyák és édesapák nagy része komolyan veszi, hogy kereszteléskor valami nem véget ér, hanem elkezdõdik. A többség felelõsséget vállal egykori döntéséért, azért, hogy gyermeke a hittanórákra járva megismerhesse Istent és az egyházát, amelynek tagja lett. Egy közösség tagjának lenni milyen jó, ha ezt felismerik megerõsítést, lelki védelmet, a nehézségekben megtartó erõt jelenthet. Kár, hogy a szülõk inkább csak küldik a gyülekezeti alkalmakra, a lelkészhez a fiatalokat, de õk maguk már ritkán kísérik el. Így meg van a veszélye annak, hogy a gyermek letudandó kötelességként éli ezt meg, nem pedig közös családi élményként, ami talán a szülei számára is fontos, érték. Azt nagyon jó megtapasztalni, hogy a gyerekeket szívesen engedik el velünk hittantáborokba, biciklitúrákra, IFI-s kirándulásokra, amik életreszóló élményt jelenthetnek. A szülõk engedik õket, és lehetõségeikhez mérten támogatnak is minket. - Milyen módszerekkel próbálkoztok, hogy ebben az értékválságos világban az igazi, erkölcsi értékekre irányítsátok a fiatalok figyelmét? - Elsõként magát a hittanórát említeném, hiszen abban sem szorítkozunk egy szigorúan vett tananyag leadására. Sokat beszélgetünk a gyerekekkel saját kicsi és komolyabb gondjaikról, segítséget szeretnénk nyújtani az önismeretben, a másik felé elfogadó odafordulásban, a kulturált konfliktusmegoldásban. Megmutatni, hogy lehet a sokezer éves, kõtáblákba vésett Tízparancsolat modern, ma is jól értelmezhetõ élettanács. Másodszor az ifjakról: többször hallottam már azt a groteszk szót, hogy kikonfirmálni. Ez fából vaskarika, hiszen a konfirmálás szó megerõsítést jelent. A felnõtté válás felé haladó fiatal megerõsödik az Istenhez és gyülekezethez tartozásában. Tudjuk, hogy gyerekeinkre középiskolás korban komoly teher nehezedik, tanulnak, sokszor dolgoznak is, és többen péntek este esnek csak haza a kollégiumból. Mégis megpróbálunk életben tartani számukra egy IFI-s csoportot, ahol hétrõl hétre egy-egy õket érintõ problémáról, egy bibliai szakasz megvilágításában játékokkal, filmnézéssel beszélgethetünk. A legfontosabb talán, hogy kialakuljon a bizalmi kapcsolat a közösségben, a lelkészeik felé, hogy tudják, az egyházukhoz késõbb is bármivel jöhetnek. A nyári erdélyi kirándulásunk is többek között erre szolgált. - Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a munkátokban! Kinek adod tovább a labdát a következõ hónapban? - Sipos Csabát szeretném kérdezni, úgy is, mint valamikori hittanosunkat és úgy is, mint a Pilinszky Irodalmi Színpad oszlopos tagját és a nyári, templomi Fiatalok Koncertje lelkes szervezõjét. Miért fontos neki, egy mai fiatalnak, hogy városunk kulturális életében tevékenyen részt vegyen, mit jelent neki Kenesén élni, és milyen tervei vannak a jövõre? Vér Lászlóné

4 6 Balatonkenesei Hírlap január Márkus Zoltán Jány Gusztáv doni felelõsségérõl Amíg ez lehetséges volt, igyekeztem mennél több doni harcossal beszélgetni. Kevés, csak alig egy- kettõ szólt elítélõleg Jány Gusztávról, a 2. magyar hadsereg parancsnokáról. Vagy azért, mert közvetlen kapcsolatban csak kisebb egységek (raj, szakasz, század ) vezetõivel álltak, vagy azért, mert feltételezték, hogy õ is felsõbb utasítások végrehatására kényszerült. A borzalmas harcok túlélõi, amikor fáradságos és véres marsok után kiérkeztek a hazánktól km-re esõ Don-kanyarba, egymástól kérdezgették: - Ugyan miért vagyunk mi itt? Evidenciának tartották, hogy nem a hazájukat védik. Minden hõsiességük és áldozatvállalásuk ellenére bizonyos, hogy ez a két gondolat befolyásolta harci tevékenységüket. Az évfordulók tájékán már többször ismertettem az 1943.január 12-én kezdõdött eseményeket. Közben szólni kellett a felettesek irányító munkájáról. Sok mindent tudunk a fõparancsnokról is, de több vélemény még mindig nem jutott nyugvópontra ezzel az ellentmondásos személyiséggel kapcsolatban. Jány Gusztáv 1883-ban született, és katonai pályára lépett. Már 22 évesen hadnagyi rangot viselt. A bécsújhelyi katonai akadémia elvégzését követõen vezérkari százados, illetõleg vezérkari fõnök lett. Harcolt az I. világháborúban, s 1932-tõl a Ludovika Akadémia, 1937-tõl a szombathelyi, 1940-tõl pedig a fõvárosi hadtest parancsnoka. Ugyanebben az évben Horthy Miklós kinevezte a 2. magyar hadsereg parancsnokává. A mintegy 200 ezer fõs magyar sereg súlyos vereséget szenvedett. Történészeink ezt sokáig azzal indokolták, hogy hiányos volt a felszereltségük. Az utóbbi években fõként a fiatalabb nemzedék tagjai (pl. Ungváry Krisztián) ezt pontosították. Hangsúlyozták, hogy lehetõségeink szerint a legerõsebb magyar erõ szegült szembe az ellenséggel. Az más kérdés, hogy a szovjet egységek nem csak a mieinknél, hanem a német alakulatoknál is jobban el voltak látva. Több repülõgéppel és erõsebb páncélosokkal rendelkeztek, nehéz és könnyû fegyvereik pedig ütõképesebbek voltak. Sem a hadvezérek, sem a történészek nem szívesen érvelnek külsõ körülményekkel. Kétségkívül igaz, hogy sem a támadó, sem a védekezõ fél nem számolt a kegyetlenül kemény téllel, amely befolyásoló tényezõként hatott. A támadókra pozitívan, a védekezõkre negatívan. Általában nem szokott anynyira hideg lenni a tél, mint 1812-ben, amikor Napóleon serege támadt Moszkvára, vagy éppen amikor Jány seregének a Donnál kellett volna helytállnia. Az oroszok lakonikus tömörséggel indokoltak, hogy orosz földben nem fagy meg az orosz rózsa. Nem is plántálnak oda meleg égövi virágokat! A szovjet katonák valóban jobban bírták a 35, majd 42 C-fokos hideget, és az is igaz, hogy õk nemcsak fegyvereikkel, hanem öltözékeikkel, fõleg a vattaruha célszerûségével is felülmúlták a mieink ellátottságát. De szorítkozzunk Jány Gusztáv hadvezetésére! A dolgok ismeretében kijelenthetjük, hogy talán nem kellett volna vállalnia a rettenetes doni kalandot. Itt azonban mindjárt megállapíthatjuk, hogy nem karrierbõl, elõmeneteli szándékból tette, hanem õ maga sem látott nálánál alkalmasabb személyt erre a feladatra. Bizonyos, hogy jelentkeztek volna Muray- Metz Lipót-, Oszlánczy Kornél vagy Hajnal törzstisztféle karrieristák, akik vadak gyanánt lõdöztek védtelen hazánkfiaira, s akiket kóválygó, bosszúálló hadistennek meg tyimi oroszlánnak nevezett az alárendelti emlékezet. Látva a sok hiányt és hibás parancsra kényszerítést önállóan kellett volna cselekednie a mielõbbi visszavonulást illetõen. Katonai szóval merev védelem helyett sokkal kevesebb áldozattal járó kitérõ védelmet választhatott volna. Ha õt is, mint minden katonáját nem köti a szolgálati szabályzat. Önállóság és manõverezési képesség nemcsak õt, hanem alig két év múltán a legfõbb hadúr Horthy Miklóst sem jellemezte. Nem, mert nemcsak a Parlament, hanem már a hadsereg is át meg át volt itatva nyilaskeresztes és fasiszta elméletekkel. A legfõbb jelszó Kitartás a végsõ gyõzelemig lett. Elítéljük Jányt a döntõ vereség után, 43. január 24-én Novi Oszkolban kiadott hadparancsáért, miszerint a magyar katona elvesztette becsületét. Mármint azok, akik közül a legutóbbi összesítések szerint an meghaltak, megsebesültek, hadifoglyok lettek, vagy förtelmes testi, ennél is maróbb lelki sebeket hordozva állták a sarat, a havat, a fagyot, a nélkülözést és a túlerõt. A hadseregparancsnok minõsítésére nincs és nem is lehet mentség. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy a kimerültség és a zord tél nemcsak a test, hanem a gondolkodás és az ítélõképesség elé is súlyos gátat vetett. Külön kiemelem, hogy a parancs 3. és 5. pontjában szereplõ felkoncolás szó késõbb a nyilasok fogalmává vált. A hadparancs nem valami mérgezõ folyadék, amelyet ellenanyaggal közömbösíteni lehet. Az oroszföldi becsmérlést nem feledteti a Keleti pályaudvarnál késõbb elhangzott dicshimnusz. Ennek ellenére Jány Gusztávnak rengeteg erényét tudnánk felsorolni. A doniakat nem képezték ki védelmi harcra. Azt se vethetjük az õ szemére, hogy nem volt páncélos elhárítónk, kiépített hármas tûzszakasz sem. Romlott az élelmezés, nem volt elég meleg ruha. Parancsa alól kivontak egységeket, szüntelen német alárendeltségben küzdöttek, Jány rengetegszer fellebbezett, kérvényezett, csaknem mindig sikertelenül. Javasolta, hogy hadiüzemeink gyártsanak ágyúkat a szovjet rakétalöveg mintájára, de hiába. A 12. zászlóalj szinte teljes egészében fegyvertelenül érkezett az elcsigázottak felváltására. Jány szembehelyezkedett a német egységekkel, amelyek kvázi sportvadászi szenvedéllyel lõdözték agyon a munkaszolgálatosokat. Panaszt tett a német közép-hadseregcsapat vezérkari fõnökének visszavonuló egységeink leszorításáról a járható útról, a sebesülteket, betegeket szállító jármûvek eltulajdonításáról, a zárt helyiségekbõl történõ kirekesztésrõl, és sorolhatnánk. Jány Gusztáv 1943-ban nyugállományba vonult. Szálasi, a késõbbi nyilas miniszterelnök hiába kísérelte meg újraaktivizálását ban önként hazatért a németországi hadifogságából. Idehaza pártközi, illetõleg koalíciós alapon szervezett népbíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, és kivégezték. Rendszerváltozás után rehabilitálták. Tehát Szálasival és bandájával azonos méretû büntetésben részesítették Jányt, aki katonavezetõ volt, és egyszer hibásan, másszor célszerûen határozott. Egész Európában nem hoztak annyi népbírósági ítéletet, mint nálunk! Már már igazolódni látszott, hogy ellensége a magyar a magyarnak. A fogolytáborokat megszenvedettek szomorúan adtak számot arról, hogy mindegyik nációbeliek közt nagyobb volt az egyetértés és az összetartás, mint a magyarok között. Jány, mint késõbb Nagy Imréék, hozzájárulhatott volna az élet normalizálásához.

5 2011. január Balatonkenesei Hírlap 7 Tisztelgés és példaadás Sokakat vonzott a doni hõsökre történõ emlékezés, majd a Szupertitkos alakulat címû könyv bemutatása a Kultúra házában. Olyan éltes korú emberek ültek többnyire a sorokban, akik nemcsak történelemkönyvbõl ismerik a katonáskodást, a háborút, a harcászatot, a hõsiességet. Az est elõadója, Vér László maradandó élménnyel ajándékozott meg bennünket. Tudják, így, hogy személyesen ismerem Laci bácsit, részese voltam az elõadásra való felkészülésnek, rendezgetéseknek, az izgalomnak, kétségeknek, én kicsit másként ülök le aztán a hallgatóság soraiba. Miközben figyelek, a gondolataimmal másutt járok. Az embert látom, az embert figyelem, az apró rezdüléseket, a meghatottságot, a magabiztosságot. Látom, kipirosodik, szinte visszafiatalodik, ahogy újra éli a katonai élményeket. Mesél, magyaráz szakszerûen, segít a térképpel, hol egyik, hol másik kikészített könyvet üti fel valamely magvas gondolatnál. Mennyi készülés, mennyi tudás van e mögött! Hány átolvasott, átbeszélgetett éjszaka, mennyi újság, fotórendezgetések, emlékek! Az embert látom, az embert figyelem, és azon tûnõdöm, milyen óriási lelkierõ kell ahhoz, hogy több mint hetven évesen, remegõ hanggal belekezdjen mondandójába. Hogy aztán elkápráztasson bennünket tudásával, évszámokkal, adatokkal, érdekességekkel. A remegõ hang egy pillanat alatt elillan, magabiztosság keríti hatalmába, mi pedig isszuk minden szavát. Én is- mert bár fiúkkal nõttem fel, és a történelem mindig is kedvencem volt-, azért nem mondhatom magamról, hogy nagyon jártas lennék részletekben. Nem merül fel bennem, hogy kételkedjem történelmi igazságában. Olyan lendülettel és lelkesedéssel beszél, hogy biztosak lehetünk abban, amit mond, azt õ pontosan úgy élte meg jó néhány évtizeddel ezelõtt. Az embert látom, az embert figyelem, és a mérhetetlen tiszteletet fogalmazódik meg bennem. Így kell a tiszteletre tanítani, ahogy õ teszi, talán nem is mindig tudatosan, hanem egészen belülrõl, lényébõl fakadóan, minden szavával, mondatával. Tiszthelyettesként, õrmesterként szolgálta a hazát, szakképzettségével állt helyt, ahol szükség volt rá. És a megélt tapasztalások, élmények adják azt a nagy- nagy erõt a tisztelgéshez. Ma is folyamatosan kutatja a Margit- vonal történéseit, a kenesei hõsök adatait, s gonddal, szeretettel ápolja emléküket a Hõsök könyvében. Köszönöm az elõadás élményét, de még inkább köszönöm a példát. Példát a tisztelgésre a doni és a háborús hõsök elõtt. Példát az örökös, folyamatos tudásszomjra, kutatásra. Példát a nemes ügy szeretetére és egymás megbecsülésére. Gyõrfi H. Marianna A magyar arcvonal január 12-i és 14-i áttörését megelõzõ, illetve az azt követõ napok és hetek nagyarányú veszteségére leginkább a hadsereg május 21-i keltezésû veszteségkimutatásából következtethetünk. Ennek alapján 42 ezer fõ a hõsi halottak és megfagyottak száma április 6-ig pedig 28 ezer sebesült és beteg került hazai egészségügyi intézetekbe. Mindent egybevetve, hozzávetõlegesen 128 ezer fõre tehetõ a sebesültek, hõsi halottak s a hadifogságba esettek száma. Ebbõl fogságba esett ezer fõ lehetett. Az januári szovjet offenzíva megindulását követõen a munkaszolgálatosok szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. A visszavonulás anyagi veszteségei: puska, 3300 géppuska és golyószóró, 550 löveg és az összes páncéltörõ fegyver. Doni veszteségeink A II. világháború egyik legtöbbet szenvedett országa Magyarország. Elpusztult a nemzeti vagyon 40 %-a, az ipari berendezések és az infrastruktúra 50 %-a, az állatállomány 60 %-a. Az 1941-es határokat számítva a 14,5 millió lakosból 900 ezer halt meg háborús cselekmények következtében, közülük kb. 350 ezer katona. 600 ezer katona esett fogságba és további ezer civil lakost hurcoltak el az új megszállók. A Szovjetunióból 1951-ig mintegy 450 ezren térhettek haza. A többiek nagyrészt elpusztultak. Angolszász fogságba 300 ezren kerültek ig 200 ezren tértek haza. Kenesei elhunytak: 43 katona, 8 levente, 55 polgári személy. Emlékezzünk kegyelettel rájuk!

6 8 Balatonkenesei Hírlap január Tekintettel arra, hogy 12 évet mint önkéntes rendõr, 20 évet mint a kenesei polgárõrség vezetõje, valamint a Megyei Polgárõrszövetség tiszteletbeli elnöke, a 32 éves közbiztonsági társadalmi munkám ahhoz a ponthoz ért, hogy lemondjak tisztemrõl és a polgárõrségbõl kilépve két hobbimnak (bélyeggyûjtés és fafaragás) hódoljak hátralévõ, immár kevés idõmben. Lemondásomnak nem csak a korom (83 év) az oka, hanem az a tény, hogy a helyi polgárõrség létszáma kissé felhígult: polgárõreink között vannak, akik bomlasztó tevékenységet folytatnak, és a rájuk kötelezõ illemszabályokat nem tartják be. A lakosság körébõl sokan nem veszik figyelembe, hogy a polgárõr teljesen díjmentesen, fizetés nélkül, idõjárástól függetlenül a közbiztonság érdekében végzi társadalmi tevékenységét. A felsõbb szervek gyakran kérnek jelentéseket, adatokat, egyéb adminisztrációs dolgokat, amikkel igen megterhelik egy vezetõ amúgy is szûk idejét. Az eltöltött 20 év alatt mintegy órát töltöttünk a családunktól távol csak azért, hogy a helyi lakóhelyünkön kevesebb legyen a bûncselekmény. Sikeres munkánk elismeréseképpen belügyminiszteri dicséretben részesültünk. Voltunk Az év polgárõr csapata és számos bronz, ezüst és arany kitüntetés tulajdonosai. Városunk lakói közül sokan elismerik és megköszönik munkánkat, de akadnak olyanok is, akik félvállról kezelik a polgárõröket. Most búcsúzásképpen (hiszen a jó isten már a földi pályám szélén áll, kezében tartja a piros lapot, hogy engem az élõk Elérkezett az idõ Olvasói levél sorából kiállítson) megköszönöm azon tisztességes, becsületes polgárõr társamnak azt az önfeláldozó munkát, amivel lényegesen segítették településünk közbiztonságának megerõsítését. Megköszönöm városunk azon lakóinak segítségét, akik támogattak munkámban. Ha valakit vagy valakiket e hosszú idõ alatt akaratlanul megbántottam vagy megsértettem volna, utólagosan elnézést és bocsánatot kérek tõlük, hiszen csak az nem hibáz, aki nem dolgozik. Összesen 41 évet dolgoztam Kenesén társadalmi munkában ( 5 év kultúrigazgató- 6 év sportköri elnök- 12 év önkéntes rendõr- 20 év polgárõr elnök), de soha senkitõl jutalmat vagy köszönetet nem vártam, és soha nem is tartottam rá igényt. Nekem elég az, hogy magammal meg vagyok elégedve, mert örömmel tölt el az a tudat, hogy ennyi éven keresztül tettem valamit a falu, most már városunk érdekében. Az én idõm itt lejárt. Átadom a stafétabotot másnak, azzal a kéréssel, hogy soha ne dolgozzon többet, de kevesebbet se, mint én. (32 év) A polgárõröknek további sikeres munkát kívánok, de csak a polgárõrszabályzat betartásával. Végezzék úgy feladatukat, hogy a lakosság és város vezetõi megbecsülését kivívják. Tiszteljék és becsüljék meg egymást, mert a közös cél érdekében csak így tudnak eredményeket elérni. Városunk minden egyes lakójának szívbõl kívánok egészségben, békében, szeretetben gazdag,igen boldog új esztendõt. Isten áldását kérve mindenkire, tisztelettel: Kovács Ervin a Naplóban Ki fog lapátolni? címû december 18-án megjelent írás kapcsán Településünkön december 7-én megtartott közmeghallgatáson nem jósként, de elõrelátóan felvetettem a kérdést: mi lesz azzal a helyileg elbocsátandó 80 fõvel és az általuk eltartott családjukkal, ami kb. 300 fõt érint? Nem kaptam megnyugtató választ. Ne feledjük, a havi Ft-os munkanélküli segély az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés Marad a polgármester által említett 10 milliós megtakarítás várhatóan szociális segélyként történõ kiutalása. Ahelyett, hogy a minimálbérért való foglalkoztatással élnénk, és nem hagynánk, hogy a kilátástalan helyzet bárkit is megszégyenítõ kéregetésbe sodorjon. Értsük meg: egy rossz, nem idõben hozott döntés miatt a foglalkoztatási ráta 20 % körülire emelkedhet országosan és beláthatatlan következménnyel. Számoljunk csak! Nemcsak kéthónapos túlélésrõl van szó, hisz aki márciusban kap újra lehetõséget a mostani elbocsátás után, az is csak áprilisban jut járandósághoz. Fennáll a lehetõsége, hogy napi jelenséggé válik a megélhetési bûnözés elterjedése. Hisz a fagyûjtés is lopás, hogy meg ne fagyjanak, vagy ami nem volt jellemzõ, de a megyében már sajtónyilvánosságot is kapott, hogy a boltban a pénztárig araszoló vásárló megeszi a péksüteményt, felvágottat, még ha szégyen is, de ez szabálysértés vagy bûncselekmény. Fenntartom a közmeghallgatáson is elmondott véleményemet, mely szerint cinikus kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni azoknak az embereknek, akik már a múlt héten kézhez kapták a munkaszerzõdésük megszûntetésérõl elõre dátumozott iratokat. Csak azért, hogy a munkanélküli központban a hosszabb sorban állást elkerülve jelentkezhessenek. Emberek! Figyeljünk társainkra ezekben a nehéz idõkben! Vannak, akik lelkükbõl fakadóan, önzetlenül segítettek, odafigyeltek másokra- pl. Aranyág, iszapkatasztrófa-, jellemzõen sokszor azok, akik kis jövedelmûk miatt maguk is rászorulók. József Attila szavaival kívánok eredményesebb jövõt: Valami nagy- nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek, Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok- sok meleget! Nyikos János

7 2011. január Balatonkenesei Hírlap 9 Rohanó idõ az akarattyai óvodában Nem is olyan régen lett vége a nyárnak, és már a karácsonyon is túl vagyunk! A es nevelési évben sok új kisgyermek jött csoportunkba s még tavasszal is érkezik még gyermekünk. A beszokás kinek könnyebb, kinek nehezebb. A vegyes életkorú csoportok elõnye többek között, hogy idejöhet a kistestvér, s az is, akinek kis barátja van már például szülõi barátság révén. Rohan az idõ, mondom, legalábbis nekünk felnõtteknek. Mikor gyermek voltam persze éppen az ellenkezõjét éreztem. Ebben a rohanó idõben valamikor az õsszel mégis jutott idõ mindenre, amire kellett. Elsõ programunk minden évben a Mihály napi vásár. A szülõk segítségével készült sok-sok portékával a kenesei oviban is jártunk. Nálunk a vásári belépõ egy otthon, a családdal együtt készített madárijesztõ volt. Nagyon mókás figurák születtek, melyek hetekig köszöntötték a hozzánk érkezõket. A már hagyományos bolt és pékség látogatás Polgárdiban az idén sem maradhatott el. Szüretelni sajnos nem tudtunk elmenni, de kaptunk szõlõt a szülõktõl, amit azután leszemeztünk együtt, majd préselés után elfogyasztottuk a finom mustot. A diószedésre egyik szülõnktõl kaptunk meghívást. Ez a délelõttünk is nagyon jól sikerült. Kukoricatörésre el kellett utaznunk Balatonfõkajárra. Nagyon szép idõnk volt! Sokat dolgoztunk a gyerekekkel, s hozhattunk haza kukoricacsöveket, csuhét és kukoricahajat is. Egy héten át ezzel a növénnyel foglalkoztunk és kiderült például, hogy milyen érdekes a virágzata és a gyökérzete. Barkácsoláshoz még kukoricaszárat is kaptunk. Egy alkalommal beutaztunk Kenesére, hogy megismerkedjünk a Tájházzal, és körülnézzünk az õszi piacon. Ekkor hívtuk meg Vér Irénke nénit, hogy segítsen nekünk egy régi csemegét elkészíteni. Így sütöttünk kukoricaprószát és még kukoricalepényt is. Nagyon finomak voltak a sütik. Az Állatok világnapján szintén Kenesén jártunk, ahol egy gazdasági udvarban tanulmányozhattuk a háziállatokat, leginkább a három kisborjút váró tehénmama tetszett a legjobban a gyerekeknek. Mindeközben nagy igyekezettel készültünk a siófoki tojásfesztiválra, ahol a közösen elkészített alkotásunkkal (óriás tojásban baromfiudvar - mindez újrahasznosított papírból) különdíjasok lettünk. Az õsz folyamán sokat sétáltunk, gyûjtöttük a színes faleveleket, terméseket, amivel óvodánkat díszítettük kívül-belül. A hagyományos Õsz kincsei kiállításunk is Kecskés József: A galamb jól sikerült. Szinte minden volt, ami lényeges, ami a kertekbõl a kamrákba kerül, amit az ember télre elraktározhat. Novemberben, mintha csak tavasz lett volna a gyermekek ibolyacsokrokkal jöttek, nyíló orgonát is láttunk, és szokatlanul meleg is volt. Hát ilyen kiszámíthatatlan a mostani idõjárás - mondtuk. Márton napján is szinte hétágra sütött a nap, így aztán nagyon jól érezte magát nálunk az a két lúd, melyeket az egyik nagymamától kaptunk egész napra. A gyerekek nagy gonddal hordták a füvet, s a ludak hagyták színes tollukat simogatni, és megörvendeztettek minket hangjukkal is. Ebben a nevelési évben a Tök jó napunkat elõször tartottuk együtt a szülõkkel, ezt is szeretnénk hagyománnyá tenni. Az elsõ hó már november végén fehérré varázsolta a természetet. Reméltük, hogy a Mikulást is hóesésben várhatjuk. Hát örültünk, hogy az esõ nem esett! Így a szokásos tábortûznél várhattuk Télapónkat. Mindenki csomagokat cipelt, pakolt, hogy végre üres kézzel állhasson a terített asztalokhoz, ahol a szülõk jóvoltából finom sütemények, sósak, édesek, felnõtteknek borleves, forralt bor, sorakoztak az általunk sütött almák, tökszeletek, gesztenye és meleg tea mellett. Mikor kifogytunk a szóból, elteltünk az étkekkel, véget vetettünk az estének. Mikor volt hó gyorsan kísérleteztünk vele, ki tudja lesz - e még? Biztos lesz, de mikor? Amikor már a tavaszt várjuk majd!? Hát még egy jó hóembert sem tudtunk készíteni eddig! Viszont találtunk más megoldást : Színes sóliszt gyurmából varázsoltunk magunknak igazi téli tájat. Sajnos karácsonykor sem esett a hó. December 16-án kora este bensõséges mûsorunkkal kedveskedtünk a szülõknek és vendégeinknek. Az ajándékoknak együtt örültünk. Csoportunk két meghívást is kapott ünnepi szereplésre. Az elsõ adventi gyertyagyújtásra Akarattyán az Állomás téren, s a második gyertyagyújtásra Kenesén a városközpontban. Igaz nem tudott minden gyermek eljönni, de rövid verses, dalos mûsorunkkal színesíteni tudtuk ezen estéket is. Majd következett a téli szünet. Január 3-a helyett azonban 4-én találkozhattunk újra, mivel fûtésünk kissé rendetlenkedett. Mire ezt az újságot kézbe vehetjük, a tél felén majdnem túl leszünk már. Azt hiszem, ennek mindannyian csak örülhetünk! Pulai Istvánné óvónõ Az ablakban állok. Könnycseppek csúsznak A párás üvegen. A fûben egy fejét vesztett galamb, Tollazatát a hó betakarta. Veszprém, január 10.

8 10 Balatonkenesei Hírlap január Mindenki karácsonya a sportcsarnokban Hó is volt, hideg is, ennek ellenére szép volt néhányszor a karácsonyi ünnepség a Polgármesteri Hivatal elõtti téren. Egészségügyi és más szempontokat figyelembe véve mégis az a döntés született, hogy a sportcsarnok lesz a színhelye a családi egybejövetelekre hangoló közösségi rendezvénynek. Ahogy a szabadtérinek, ez utóbbinak is érzékelhettük az elõnyeit. A varázslatosságról és a meghittségrõl nem is szólva, hisz ezekre eleve felkészültek mind a mûsorszolgáltató, mind a befogadó szívek. A karácsonyfa, az égõk és a zene eleve kellemes hangulatot keltettek az érkezõkben. Mint más esztendõkben, ezúttal is nagyon sokan ünnepeltek együtt. Kulturális intézményeink vezetõje köszöntötte az önkéntes szereplõket csakúgy, mint a közönséget. Bevezetõül Gyõrfi Károlyné az összes jelenlévõ nevében hangsúlyozta, hogy Jézus születésének ünnepe megható érzésekkel tölti el lelkünket. A karácsony az az, ünnep, amely megismételhetetlen, és amely évrõl évre újabb és újabb üzenettel érkezik. Mindenkiben meglobbant egy drága fényt, az emberi életnek és szeretetnek a fényét. S kifejezte jókívánságát, hogy az ünneppel járó békesség mindenki számára tegye széppé e napokat. Elsõként Kéri Sámuel elõadásában Ady Endre közismert költeményét hallhattuk, a Kis karácsonyi ének -et. Majdszokásainkhoz híven ezúttal is Kippkopp Óvodának egyik csoportja vállalkozott Kerti Teri és Andrejkáné Dalman Szilvia felkészítõ nevelõk vezetésével a karácsonyi hangulat megteremtésére. Õket iskolásaink követték a délelõtt folyamán második otthonukban elõadott számokból ollózva. Verseket, furulyaszámokat hallhattunk, majd Haj, regõ, rejtem, megelevenítettek egy õsi pásztorjátékot termésvarázslással egyetemben. Ezután polgármesterünk köszöntötte a megjelenteket. Karácsony- kezdõdött a beszéd-, nincs a világnak olyan sarka, ahol keresztények élnek, ahol e szó hallatán ne ugyanarra aszszociálnának az emberek: a karácsony az örömhír, a békesség és a szeretet ünnepe. Azé a szereteté, amely 2011 évvel ezelõtt örömhírt hozott, amely Isten szeretetének bizonyságát jelentette, amikor elküldte egyszülött fiát, hogy megváltsa az embert. Ki látta 2010.december 24-én 23,25 órai kezdettel fenti címen a Duna csatornán bemutatott dokumentumfilmet? Alkalmasint nem túl sokan. Az a tapasztalat, hogy az átlagnézõ nem szívesen idõzik az olyan mûsorokkal, amelyek az életnek nem a napos, hanem az árnyas oldalát ismertetik. Bizonyos okból érthetõ ez az igény. A Csángómese nemcsak borús, hanem kimondottan szomorú vagy ennél is kifejezõbb szó: elkeserítõ, vérlázító mû. Nálunk, Magyarországon is egyre gyakoribbak a családok fájdalmas életkörülményei, de ez a romániai csángó nemzetség életének bemutatását szolgáló dokumentumfilm ezeken is túltesz. Leginkább amiatt, hogy ennek az alkotásnak a hõsei gyermekek, akikrõl tudjuk, hogy velük kapcsolatban eleve lehetõség az érzelemkeltés felfokozása egészen a túlcsordításig, a giccsesség megvalósulásáig. Csángómese Ma is nagy szükségét érezzük az örömhírnek, amikor nõ a létüket kilátástalannak érzõ emberek száma, és amikor nem érvényesül az erkölcsi igazságosság hallhattuk -, és lanyhul a felelõsségérzet. Az emberek közélet helyett a magánéletbe húzódnak vissza, s csak reménykedhetünk, hogy ez legalább az igazi értékekre nevelõ közösségnek, a családnak válik hasznára. Tömör István ezt követõen arról beszélt, hogy a negatív emberi tulajdonságok elburjánzásával szemben szerencsére szinte minden héten és minden nap megjelennek olyan tulajdonságok, amelyeket az örömhír és a szeretet táplál. Végezetül azokról a szándékokról és cselekedetekrõl hallottunk, amelyeknek ünnep után az egész évre ki kell terjedniük, hogy csökkenjen az elesettek száma és a panasz, hisz igazi öröm csak akkor és úgy születhetik szívünkben, ha embertársainkat is örvendezni látjuk Ebben a hitben kívánok mindenkinek szeretettelteli, békés, boldog karácsonyi ünnepeket fejezte be polgármesterünk az ünnepi köszöntõjét. Még sok szép mûsorszám szórakoztatta közönségünket. Színvonalukon kívül külön említést érdemel a szereplõk önkéntessége. Iskolánk öt kislánya ezúttal gyors és energetikus tánccal vidám hangulatot csent a méltóságteljes ünnepkörbe, korukhoz illõt. Furulya és zongora után gitárzenével mutatkozott be a szenvedélyes zenész Vági Zsigmond. A kislányként ismert Molnár Ági már nagylányként táncolt nekünk, bizonyságát adva a pécsi iskola színvonalas képzésének. Szivárvány Népdalkörünk, mint mindig, most is kitett magáért; külön is kiemeljük Nyemcsok Gabi és Tóth László produkcióját, és köszönet a triangulum hangulatba illõ megszólaltatásáért. Jó, hogy a kellemes orgánummal rendelkezõ Mészöly Sándor szavalatra is vállalkozott. Kovács Bálint képzõmûvészként, grafikusként végzett, de érdeklõdése a zene irányába tolódott át. Gitármuzsikája igazolta mûvészeti többszínûségének értékeit. Az est mûsoros része az egyre többször és több helyen felcsendülõ Ha elmúlik karácsony kezdetû számmal zárult tanulóink elõadásában. Egy kis süti, némi forraltbor szerencsésen idézte a szép ünneppel járó vendéglátás családi hagyományát. -s-n- Nem kívánom az egész mûvet ismertetni. Talán nem is tudnám. Csak néhány példát ragadok ki a hely és a tárgy érzékeltetésére. Bõjte Csaba, közismert jótevõ szüntelen járja a világot. Körötte sok gyermek szaladgál. Nem kevés-mezítláb. Nem passzióból és nem is holmi edzettségtréning végett, hanem, mert nincs cipõjük. Egyáltalán nincs, egy pár se, és nem is volt soha. S nem járnak iskolába. Erre nem is kötelezi õket senki. Egy tíz évnél is idõsebb gyerek a szemünk láttára küszködött a betûk birodalmával, és a fülünk hallatára motyogott ott, ahol a vízfolyás biztonságával lehetne hangzóssá, élõvé varázsolni a betûk koporsójába zárt gondolatokat. A barna ruhás barát cukorkával kínálta meg a gyerekeket, akik ösztönszerûen és mohón szájukba kapták az ajándékot, akár a lehullott almát vagy a földbõl kirántott répát, hagymát. Vegyétek le róla a papírt, úgy egyétek! hallották Bõjte úr jótanácsát

9 2011. január Balatonkenesei Hírlap 11 Egy hatgyerekes család porontyait mentesítésül és több más okból s célból magával vitte volna az atya a többi 400 intézeti közé. Sírt az anya, sírt az apa. Végül belátták az elszakadás szükségességét. De a legkisebbet (Lásd: Melyiket a kilenc közül?) nem adták. Semmi áron sem adták. Annak a nevelését vállalni szeretnék. Legalább is megpróbálják. Azt akarják, hogy a saját képükre szabottból egy a közelségükben maradjon, hogy emberi mivoltuk tartós legyen, és annak a kötelezettségnek megfeleljenek, amelynek az õket körülvevõ világban lehetséges. Legutóbb, amikor Erdélyben jártunk, betekinthettem Bõjte atya szovátai intézményébe. Ahova mi is adományokat vittünk. Az elõzõekben leírt szomorú ismeretekhez képest harsány világ fogadott. Érdemes, értelmes és vidám. Persze, amennyire vidámak lehetnek a gyerekek szülõk nélkül. Minden gyerek dolgozik, itt mindenki azt érzi, hogy szükség van rá. Ha nem is teljes, de emberhez méltó életet élnek. Lejegyeztem a reggeli és az esti imájukat: Jézus nevében ébredtem, Atyám, vezesd léptemet, Kísérj engem oltalmaddal Utamon, áldásoddal! Én Uram, Megváltóm, Te adsz nekem nyugodalmat, Csak tõled van erõm, békességem, Hogyha elalszom, nem rettenek meg, Álmom gyönyörûséges. Ámen. Ahol élek és tevékenykedem, ott nem, csak Erdélyben tudtam meg, hogy Dr. Bíró Gábor, aki Budapesten lakik, de nyaranta és hétvégeken le- lejár Balatonakarattyára Szovátáról egy idõre Hegyi Melinda nevelõnõvel együtt fogadott hét gyermeket, hogy tanuljanak és szórakozzanak a Balatonnál, s hogy még több irgalmasságot és boldogságot tapasztaljanak. Számunkra, akik kifogtuk és láttuk a szívszorító mûsort, utána az éjféli szentmisébe kapcsolódtunk, melyet a kalocsai Nagyboldogasszony székesegyházból közvetítettek. E két élmény által még inkább belénk vésõdött eme földi és amaz égi valóság. Márkus Zoltán Aki meglátta Jézust, annak az idõ többé nem múlik, hanem telik. Mert ha múlik, akkor minden nappal rövidebb lesz De ha telik, minden nappal közelebb van a kiteljesedéshez. Az ó év végén, és az új év elején sokszor elénk kerül az idõ kérdése. Én is elgondolkodtam.. Valami véget ért, vagy valami elkezdõdött? Leginkább azt gondolom, az egész gondolat nézõpont kérdése. Kicsit hasonló a Biblia két részéhez. Az Ószövetségben a zsidó nép a Megváltó eljövetelét várta. Az Újszövetségben: már a Világ Megváltójának élete, tanítása, Isteni megváltása van megírva. Az Újszövetség fényében valóban csak múlt az Ószövetség tanítása? Jézus szavai másról tanúskodnak: Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. (MT 5, 17) Jézus nem azért jött el közénk karácsony ünnepén, hogy jól érezze magát, vagy egyszerûen csak múlassa az idõt. Nem! Õ a megváltást, az újrakezdés lehetõségét, békét, Isten szeretetét hozta el közénk. Azért, hogy napjainkat egymásra figyelve, örömet lopva a szívekbe töltsük el. Ne csak múlassuk földi életünk napjait a létezéssel, megfogható, megvásárolható dolgokkal. Exupery: A kis herceg címû meséjében egyértelmûen ír e gondolatokról: A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. -Légy szíves szelídíts meg!- mondta. -Kész örömest- mondta a kis herceg-, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent, meg kell ismernem! -Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídített. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedõnél. De mivel barátkereskedõk nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik Telik, vagy múlik az idõ? Ki tudja.. Döntsük el mi magunk! S ha döntöttünk a 2011-es évhez való viszonyunkról, egy titkot az elkövetkezõ 365 napon soha ne feledjünk el: Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Tiszta szívembõl kívánom, hogy mindannyiunk életében a napok, az órák teljenek, és ne csak múljanak! Erzsébet nõvér

10 12 Balatonkenesei Hírlap január Kedves Olvasóink! Tájékoztatom Önöket, hogy a Kultúra Háza címe megváltozott. Új elérhetõségünk: Ha igénylik, hogy en értesítsük Önöket híreinkrõl, rendezvényeinkrõl, nem kell mást tenniük, mint erre az új címünkre írjanak néhány sort, elmentjük elérhetõségüket, s legközelebb már nem a plakátokról, szórólapokról értesülnek programjainkról, hanem elektronikus formában, hiszen valószínûleg sok háztartásban elérhetõ az internet kapcsolat. Elõre is köszönjük, ha élnek ezzel a lehetõséggel! A Balatonkenesei Hírlap legfrissebb számait is tudjuk ily módon kézbesíteni, ez lehetõséget ad arra is, hogy egy mappában összegyûjtsék, archiválják a lapszámokat. Természetesen a hagyományos hirdetési lehetõségeink is megmaradnak. Az akarattyai Könyvtár új telefonszáma: 06 30/ A Tájház új telefonszáma: 06 30/ Köszönet A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény ezúton szeretné megköszönni Ambrus Györgynek, nejének és családjának a karácsonyi felhívásra felajánlott nagylelkû pénzadományt. Az intézmény dolgozói a felajánlott összegbõl 36 rászoruló számára állítottak össze élelmiszercsomagot. A csomag tartalma többek között krumpli, hagyma, konzervek, alma, narancs, cukor, olaj, liszt, rizs, szaloncukor, mikulás csokoládé volt. A csomagokat karácsony elõtt juttatta el szolgálatunk a rászorulóknak, vagy akinek módjában állt, személyesen vette át a csomagot. Felajánlásukat még egyszer köszönjük. KÖSZÖNET A ZONGORÁÉRT! Területi Szociális Szolgáltató Idõsek Klubja Programja Balatonkenese, Táncsics út. 20. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra között. Felhívjuk az idõs lakosság figyelmét a kedvezményes, Ft összegû ebéd helyben való elfogyasztásának lehetõségére, valamint a programjainkon való részvételre. Információért hívják munkatársainkat és a Területi Szociális Szolgáltató Intézményt. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény: 88/ Idõsek Klubja: Mozgásukban korlátozott tagjaink szállítást kérhetnek a fenti telefonszámokon. Hétfõ: Társasjáték Felolvasás Kedd: Gyógytorna és masszírozás Kézmûves foglalkozás kéthetente Szerda: Társasjáték Ezt olvastam: sajtószemle Csütörtök: Meditáció, koncentrációs gyakorlat Társasjáték, film és irodalmi program Péntek: Séta, társasjáték, filmklub december 22-én 13 órakor karácsonyi ünnepséget tartunk. Vallási programjaink jelenleg még szervezés alatt állnak. Várunk érdekes, kedves cikkeket, írásokat, melyeket szeretnének megosztani! Több programunk jelenleg szervezés alatt áll! Október hónapban kaptunk egy felajánlást Király György úrtól. Egy bécsi zongorát ajándékozott iskolánknak. Balatonakarattyáról hozták el a Városgondnokság munkatársai a hangszert. Köszönetünket szeretnénk kifejezni, a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nevében a felajánlásért és a szállításért! Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

11 2011. január Balatonkenesei Hírlap 13 Megkezdte a felkészülést a 2008 Balatonkenese Katica-pékség LC A labdarúgó klub életében a 2011-es esztendõ a fejlesztés és a fejlõdés jegyében zajlik. A klub vezetõsége megkezdte az egyeztetõ tárgyalásokat a támogatókkal és a város vezetésével az új támogatási struktúra kialakításáról. Zubor Zoltán elnök lapunk kérdésére elmondta: az elmúlt év után az új vezetés tovább folytatja a megkezdett munkát és az egyesület fejlesztése sem áll meg. Jelenleg egy új, korszerû klubmodell létrehozásán dolgoznak. A tervek között szerepel a pálya korszerûsítése és felújítása, valamint sportszerek, sportruházat és segédeszközök vásárlása is. A gyermek részére, pedig mezeket és speciális edzéseket, elõsegítõ eszközöket szeretnénk vásárolni hangsúlyozta az elnök. A városban egyre népszerûbb a gyermek futballképzés, s nagy örömünkre szolgál, hogy január hónapban új tagokat is köszönthettünk, nemcsak fiúk, de lányok is csatlakoztak a csapathoz. A sportkedvelõ gyerekek kiváló hangulatú edzéseken szakszerû felkészítés mellett sajátítják el a futball alapjait. Zubor Zoltán kiemelte: a labdarúgás sportág széles körû népszerûsítésén túl célunk a helyi és környéki utánpótlás-nevelés biztosítása, a Balatonkenesén és környékén élõ tehetségek kiválasztása, versenyzési lehetõség biztosítása a gyermekek számára. Ezen túl fontosnak tartjuk a szabadidõ hasznos eltöltését, az egészséges életmódra való nevelést, a sport közösségfejlesztõ hatását, s nem utolsósorban a gyermekek egészséges versenyszellemének fejlesztését a labdarúgáson keresztül. Február végén NB-I-es és NB-II-es nõi focisták részvételével és a gyerekcsapat közremûködésével, bemutató edzést tartanak. A rendezvényre szeretettel várják az érdeklõdõ gyermekeket és családjukat egyaránt. Az egyesület elnöke a gyermekfocin túl - tájékoztatta lapunkat a többi korosztályról is. Az U 16-os korosztályú csapat õsztõl a megyei bajnokságban fog elindulni. Az ifjúsági csapat már január közepén megkezdte a felkészülést futó edzésekkel, valamint részt vesznek a városi terem bajnokságon is. Kedves Sportbarátok! Tisztelt Szurkolóink! - Egyelõre még csak a teremben pattog Balatonkenese Labdarúgó Club A 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club aktív sportfejlesztõ és ifjúságnevelõ tevékenysége kapcsán 2011-tõl támogatható az adó 1%-val. Azok a barátaink, akik elismerik munkánkat és adójuk 1%val további segítséget nyújtanak számunkra, az adóbevallásuk elkészítésénél a : Támogatott szervezet neve rovatban: 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club nevet írják és a Támogatott szervezet adószáma rovatba: adószámot tüntessék fel. Az 1%-ból befolyt összeg az egyesület egyéb forrásaival együtt az utánpótlás képzését és versenyeztetését segíti. Köszönjük, hogy gondolnak ránk! Balatonkenese, január BLC Elnöksége Néhány hét múlva februárban - a felnõtt csapat is elkezdi a felkészülést, heti két erõnléti és egy termi edzéssel. A felnõtt csapat részt vesz a városi terembajnokságon, továbbá több edzõmérkõzést is játszanak a bajnoki rajt elõtt. A felnõtt csapathoz a hiányposztokra fiatal, felsõbb osztályban játszó meghatározó játékosokat sikerült szerzõdtetni. Gajárszky Miklós vezetõedzõ munkáját az NB I-es múlttal büszkélkedhetõ Baran József pályaedzõként fogja segíteni. A futballklub elnöke kitért a támogatók segítségére, akik hozzájárulása nagyban segíti a helyi futball felemelkedését és az utánpótlás nevelését. A támogatás minden formáját köszönettel vesznek, az egyesület lapunk hasábjain keresztül is kéri, aki teheti, és fontosnak tartja e nemes célt, adója 1 %-ával támogassa a fiatal sportolókat. Az egyesület februártól elindítja a saját honlap üzemeltetését, így hamarosan minden érdeklõdõ naprakész információkat kaphat az ott folyó munkáról, az aktualitásokról. Egyebek mellett a sportbálról is, melynek elõkészületei már javában zajlanak. A bált a Vadkacsa étteremben rendezik meg március 5-én, további részletek a szórólapokon, plakátokon, valamint az újonnan induló honlapon olvashatók. Szücs Zsuzsanna Kedves Olvasóink! Decemberi számunkban megköszöntük a támogatóink segítségét név szerint megemlítve õket. Kis technikai hiba és inkább figyelmetlenségünkbõl adódóan kimaradtak névsorát szeretnénk az alábbiakban közölni. Köszönjük segítségüket Szabó Andrásnak és Enikõnek, akik a csapatok különösen az ifi csapat szállításában vettek részt oly mértékben, hogy nélkülük sok esetben igen komoly gondban lettünk volna egyegy vidéki meccsünkön. A Robita Kft., Balázs Róbert és Eta segítségét, akik az egyesület könyvelését végezték a 2010-es évben, társadalmi munkában, Balatonfõi Yacht Club és Viszkei András, Veszprémi Ebédfutár Kft., és Puskás Róbert, segítségét, akik a rendezvényeink vendéglátásában segédkeztek többször is az év folyamán. Mór és Társa Kft és ifj. Mórocz Károly, Balatonkenesei Üdülõ a HM Rekreációs és Kulturális Kft, segítségével a pálya karbantartása volt könynyebb. Kuti Csaba Pál segítségével a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatán tudtunk sikert elérni. A Kultúra Háza és Gyõrfiné Hetyei Marianna, illetve a Balatonkenesei Hírlap segítségével eljutottak önökhöz a híreink. Megkülönböztetett figyelemmel szeretnénk köszönetünket kifejezni Polgár Tiborné Anikó munkájáért, - aki nem csak, mint anyuka a gyermekeiért (és bizton mondhatjuk nem csak a sajátjaiért) aggódva szurkolta végig a mérkõzéseinket, hanem egész évben mosott ránk (sportfelszereléseinket) és takarította többször is az öltözõt. Köszönjük minden támogatónk munkáját, és szeretettel várjuk Õket sportrendezvényeinken Balatonkenese Katica-pékség LC Elnöksége

12 14 Balatonkenesei Hírlap január 2011-ben új rovatot indítunk, melyben minden hónapban egy autós témát boncolgatunk a közlekedésbiztonság, üzemanyag megtakarítás, üzemeltetés vagy éppen a gépkocsi karbantartás jegyében. Január havi apropónk a havas, ködös idõjáráshoz kötõdik. Valószínûleg minden autós vezetett már rossz út-, ill. látási viszonyok között. Ez a helyzet is könnyebbé tehetõ bizonyos íratlan szabályok betartásával. A sebesség biztonságos megválasztása, saját képességeink és az útviszonyok függvényében. Az autóban lehetõleg tartsunk télen némi homokot, lapátot, elemlámpát, öngyújtót, egy doboz üdítõt,telefontöltõt. Árokba csúszás, elakadás vagy esetleg baleset esetén hasznosak lehetnek a segítség kiérkezéséig, fõleg ha éjjelre is a kocsiban kell maradnunk... Fogászati rendelõ Globe Dental Care Magán fogászati rendelõ Autósoknak A régi szlogen: látni és látszani! Apróságnak tûnik, de nagyon fontos lehet az ablaktörlõ lapátok megfelelõ állapota és a világítás ellenõrzése elindulás elõtt! Ne feledjük: lehet, hogy világosban indulunk útnak, de már sötétben érünk haza! Még egy apróság: télen lehetõleg majdnem tele tankkal induljunk el, így sokáig van lehetõségünk fûteni a kocsiban, illetve nehezebben dermed meg a diesel üzemanyag is. Következõ havi témánk: téli gumiválasztás, vezetéstechnika. Jó utat, biztos hazaérkezést! Vass Károly gépjármûtechnikus Nyitva:hétfõ szombat Kezelések bejelentkezés alapján. Orvosaink és dental higienikusaink családja minden tagjának állnak rendelkezésére: - gyermek fogászat, - fogászati szakrendelés - esztétikai fogászat - szájsebészet - implantológia - altatásos fogászat Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. Tel:

13 2011. január Balatonkenesei Hírlap 15 FELHÍVÁS A Katolikus Karitasz az idei karácsony elõtt is igyekezett erejéhez mérten a rászorultak segítségére sietni anyagi gondjaik enyhítésében, és 155 családnak juttatott élelmiszer segélyt. A rászorultak névsorának összeállítása részben az önkormányzat, részben az óvodák iskolák jelzései alapján történtek. Minden jó szándék ellenére bizonyára vannak olyanok, akik a névsorból kimaradtak, pedig a segélyezetteknél még inkább rászorulók, csak szerénységbõl, tájékozatlanságból nem jelzik nehézségeiket. Településünk összetartó ereje megmutatkozik abban is, hogy nem megyünk el közömbösen szomszédjaink, ismerõseink, családtagjaink gondjai mellett. Kérem, hogy az önkormányzat szociális osztályán 88/ , vagy a Katolikus Karitasz helyi képviselõjénél 88/ jelezzék február végéig azokat a rászoruló személyeket, akiknek komoly anyagi gondjairól tudnak. TÜDÕSZÛRÉS Február 7-én óráig Balatonakarattyán, az orvosi rendelõ elõtt Február 8-án óra között, valamint Február 9-én 8-12-ig, óráig a Kultúra Háza elõtt. A személyi igazolványt és biztosítási kártyát szíveskedjenek a szûrésre magukkal vinnni! Évnyitó gyûlés A Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület évnyitó gyülését tartja február 18-án 17 órai kezdettel a Kultúra Házában. Tagjainkat és minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! Üdvözlettel: Kerényi Ildikó. A Katolikus Karitasz balatonkenesei csoportjának újévi jókívánságai Régi magyar áldás Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, Hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet. Hogy lehess meleget adó forrás A szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedõknek, Légy te áldott találkozás Minden téged keresõnek. Legyen áldott immár Minden hibád, bûnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged. Õrizzen hát ez az áldás Fájdalomban, szenvedésben. Örömedben, bánatodban, Bûnök közti kísértésben. Õrizze meg tisztaságod, Õrizze meg kedvességed, Õrizzen meg önmagadnak, És a Téged szeretõknek. Új lehetõség a Tátorján Játékvárban! 2011-ben minden hónap utolsó szombatján óráig ingyenes játszóházat biztosítunk a helyi (Balatonkenese, Balatonakarattya) gyermekes családoknak. Szeretettel várunk minden kicsi és nagyobb csemetét., anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát, érezzék jól magukat nálunk.

14 16 Balatonkenesei Hírlap január Játékos, dalos angol nyelvoktatás a Tátorján Játékvárban óvodás, kisiskolás gyermekeknek márciustól szombatonként 10-11óráig Ismerkedés az idegen nyelvvel játékos környezetben. Alapvetõ angol szókincs elsajátítása. (témakörök: köszönés, család, állatok, formák, színek, testrészek, jármûvek, egyszerûbb utasítások, stb.) ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL... JELMEZKÖLCSÖNZÉS a Tátorján Játékvárban! FARSANGI mulatságra - idén már katalógusból is - válogathatnak jelmezkészletünkbõl. Több, mint hatvan féle jelmez - a legkisebbeknek is. Sok-sok dal, mondóka, játék, mozgás. Memória fejlesztése. Angol nyelvet több éve tanító, tapasztalt, gyermekekhez jól értõ nyelvoktató várja a jelentkezõket. Havi részvételi díj 3000 Ft, amely négy alkalomra szól, magában foglalja az angol nyelvoktatás díját és játszóházi játék lehetõségét. Jelentkezés, érdeklõdés elérhetõségeinken: tel.88/ A jelmezek kiválaszthatóak nyitvatartási idõben a Játékvárban. Jelmezeink ára: Ft További részletekrõl kérjük érdeklõdjön elérhetõségeinken: Tel.: 88/ FARSANGI DISZNÓTOR Szeretettel hívunk és várunk mindenkit február 19-én (szombat) 7.30 órától a Kultúra Háza elõtti téren hagyományteremtõ Farsangi Disznótorra. A nap programja: Disznópörzsölés 7: 30 órától A malacka elsõ falatjai és belsõ melegítõ kenés 8: 00 órától Friss pecsenye, zsíroskenyér 10: 00 órától Toros-káposzta, hurka-kolbász 14: 00, 15: 00 órától, kapható, kóstolható. Közben játékos vetélkedõk a gyermekeknek. Délután nótás vigadalom a felnõtteknek. Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! Nõk a Balatonért Egyesület csoportja

15 2011. január Balatonkenesei Hírlap forintos hirdetések KULCSMÁSOLÁS, ZÁRJAVÍTÁS, ZÁRCSERE, KÉSÉLEZÉS, TALABÉR KÁROLY, 8174 BALATONKENESE, MIKES KELEMEN U. 20/1. TEL.: 88/ MOBIL: Fekete Gyémánt Szépségszalon Férfi, nõi gyermekfodrászat, kéz és lábápolás. Balatonkenese, Tompa M. u. 1 Honvédüdülõ. Igény esetén házhoz megyek. Kissné Zimmermann Szilvia Tel.: A GENERALI BIZTOSÍTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES. JELENTKEZNI RÉZMÛVES KÁROLY FÕTANÁCSADÓNÁL. TEL.: Közgazdasági végzettséggel gépelési munkát vállalok. Tel: +36/20/ Fiatal nõ takarítást vállal. Tel: +36/20/ Új 17 literes kukta, Erika üzemképes táskaírógép, hûtõszekrény eladó Kõmûvesmunkát, csempézést, járólapozást,- javítást anyagszállítással olcsón vállalok. Ugyanitt szemétszállítást 1 m 3 -ig vállalok Adóbevallások elkészítését vállalom. Bejelentkezés: , vagy Pércsi Valéria, Balatonkenese, Fõ mu.6. Renault Scenic 1,6 5 éves igen jó állapotban ELADÓ! Érdeklõdni Dr. Németi MASSZÁZST VÁLLALOK! Frissítõ, Svéd, Sport, Aroma, MA-URI masszázsok közül választhat. Bejellenkezés szükséges! Szeretettel várom! Telefon: Egyéni vállalkozások, Bt-k, Kft-k könyvelését, valamint magánszemélyek adóbevallásának elkészítését vállalom. Schauermann Zoltánné Piroska Tel: 06-70/ Februári akció! Akkumulátorok Gyújtógyertyák Izzítógyertyák Fagyálló folyadékok Téli gumiabroncsok Világítás alkatrészek és karosszéria elemek KEDVEZMÉNNYEL! Autóalkatrészek japán, koreai és európai típusokhoz Kenõanyagok, szûrõk Tuning felszerelések kipufogók 0-24 órán belül Info, rendelés: 06 20/ Megrendelését házhoz szállítással teljesítjük! A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény idõs, rászoruló személyek számára keres térítésmentesen fatüzeléses kályhát. A felajánlásokat az intézményben személyesen (Balatonkenese, Fõ út 43.), vagy telefonon a as telefonszámon lehet megtenni. Elõre is köszönjük a lakosság segítõ együttmûködését. Pozsonyi Monika, TSZSZI intézményvezetõ Számítógépes állapotfelmérés vércsepp analízis Egy a biofizikai orvosláson alapuló terápiás módszer, mely természetes biorezonanciás energiák alkalmazásával visszaállítja szervezetében a egyensúlyt, ha -krónikus fáradságban szenved - stresszes - legyengült az immunrendszere - emésztési problémái vannak - bõr panaszai vannak - autóimmun betegségben szenved, vagy más egészségi problémája van: Forduljon hozzám bizalommal. Elérhetõség: Bátori Lajos természetgyógyász Balatonkenese Csokonai u. 4/2 Tel: ; T- Regina Autósiskola Kft. Tanfolyam indul Balatonkenesén Ft kedvezménnyel. Nem kell utaznia, autóink házhoz mennek. JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI Tel.: 30/ Este

16 18 Balatonkenesei Hírlap január KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK: A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a településõrök hívhatóak a következõ számon: A közterület-felügyelõk hivatali idõben hívhatók az alábbi számon: Városgondnokság hétvégi ügyeleti száma: Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-15-ig, szombaton 8-12-ig. HAJÓFESTÉS- HAJÓFELÚJÍTÁS VÁLLALJUK: - Hajók festését, - polírozását, - algagátlózást, - Veretápolást, - Hajószállítást. Tel: +36/70/ ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Tömör István Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultúra Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (06-30) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (70) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IFJÚSÁGI CSOPORT 2012.-ÉVI BESZÁMOLÓ Kapcsolattartó: Kuruczné Panyi Tünde (Ifjúsági csoport vezető) kurucznetundi@c2.hu Cím: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben