KRESZ változások január Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri Hivatalban dolgozunk a 2011-es költségvetési tervezet finomításán, karcsúsításán. A rendelkezésre álló normatívák ismét csökkentek, és ennek figyelembevételével kell az éves elõrelátható kiadásainkat megtervezni. Lehetõségünk volt egy pályázat benyújtására a magas partfal állékonyságának javítását célzó beruházás megvalósítása érdekében. Ha megnyerjük a pályázatot akkor 22 millió Ft önrésszel 150 millió Ft-os beruházást valósíthatunk meg. A Kisfaludy sétány, Iskola utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat aszfaltozása valósulhat meg e pályázat keretein belül. Ezzel csökken a talajba beszivárgó csapadékvíz mennyisége, és jelentõsen javul az omlásveszélyes partfal stabilitása. Szebb lesz a magas parti kilátó és környéke. Egy rendezett utcával több lesz, de ehhez nyernünk kell a pályázaton. A képviselõ-testület határozata alapján árajánlatokat kértünk be tervezõktõl a Bercsényi strand teljes felújításának megtervezésérõl, a Ságvári lakótelep utcáinak valamint a Berek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének tervesésérõl. Ezen feladatok megoldásában keressük a megfelelõ pályázati kiírásokat. Az év elejére való tekintettel lassan kezdenek kibontakozni az idei év pályázati lehetõségei. Tavaszra valószínûleg megjelennek a bennünket segíteni tudó források. Ezek ismeretében reálisabban tervezhetõk a megálmodott beruházások. Az elmúlt év végén sajnos megszûnt a RÁT-os foglalkoztatás, így településünkön is jelentõs létszámú dolgozó ember munkalehetõsége szûnt meg. Ez év elején az érintetteknek a Munkaügyi Központba kellett bejelentkezni bérpótló támogatásra, s ezen emberek közül lehet pályáznunk értékteremtõ munka végzésre, megfelelõ képesítésû dolgozókra. A tavalyi évhez képest e rendszer jelentõsen módosult, de keressük a lehetõséget, hogy mindazok, akik hajlandóak és képesek munkavégzésre, lehetõséghez és ezzel bérhez jussanak. Sajnos ez a váltás pont a legrosszabb idõben, télen valósult meg, sok embernek nehézséget okozva. Bízva abban, hogy az esetenként kedvezõtlenebb lehetõségek ellenére is megtaláljuk a megoldást, az érintettektõl megértést és türelmet kérek. Tisztelettel : Tömör István polgármester KRESZ változások Ez év január 1-je is hozott új változásokat a közlekedési szabályokban. Ezek közül a mindennapi közlekedõket érintõ legfontosabbakat foglalom össze. A 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, vontatóval, valamint e jármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel elõzni tilos az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkezõ autópályán és autóúton, 6 és 22 óra között. A 3500 kg megengedett együttes tömegû vagy a 7 métert meghaladó jármûvel, illetõleg jármûszerelvénnyel, lakott területen kívül másik jármû mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármû közé legalább egy - az elõzést végrehajtó ugyanilyen méretû jármû biztonságban besorolhasson. A jogszabályi változások lehetõvé teszik az autóbusz- és vasúttársaságok számára az elektronikus biztonságtechnikai felvételek készítését a jármûvökön és a megállókban, természetesen az adatkezelés szabályainak betartása mellett. A közlekedési hatóság engedélye alapján lehetõség lesz zárt rendszerû elektronikus formában, interneten keresztül is felkészülni a közúti jármûvezetõi tanfolyam elméleti anyagából, ugyanakkor a jármûvezetõi vizsgabiztosok, szakoktatók és iskolavezetõk képzése csak szakirányú mûszaki felsõfokú oktatási intézményekben történhet. Az elsõsegélynyújtás vizsgarendje október 1-én változott meg. A képzést több helyen lehet igénybe venni, de a mentõszolgálat által kiírt vizsga feladatokat kell megoldani. Ennek oka, hogy az orvos-szakmai elvárások szerint az életben tartáshoz ma már nem elég pusztán lélegeztetni, komplex újraélesztésre van szükség. (Folytatás a 4. oldalon)

2 4 Balatonkenesei Hírlap január (Folytatás a 3. oldalról) A segítõnek fel kell tudnia ismerni, milyen segítségre szorul a sérült személy. A defibrillátor programok terjedése is szükségessé teszi a korszerû újraélesztési ismeretek terjesztését. A törvény megtiltja mindenféle reklámhordozó elhelyezését a közutak közvetlen környezetében, illetve a lakott területen kívül az úttest mellett is. A tilalom nem vonatkozik a négy négyzetméternél kisebb reklámtáblákra, valamint a benzinkutak cégjelzéseire és a közlekedés biztonságát szolgáló közérdekû tájékoztatásokra. A közlekedési hatóság a rendelkezést megszegõ ingatlantulajdonosokat a szabálytalanul elhelyezett reklámok eltávolítására, illetve forintos bírságra kötelezheti. Igaz, hogy januári szabályváltozás, de nem árt ismételni, a gyalogos átkelõhelyeket az autósoknak olyan tempóban kell megközelíteni, hogy még az átkelõhely elõtt képesek legyenek megállni. A jármû vezetõje, mielõtt a jármûvel a telephelyrõl elindul, nemcsak a jármû mûszaki állapotát (kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncsok, valamint világító- és fényjelzõ berendezések), hanem a hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét, állapotát, jól láthatóságát is köteles ellenõrizni. A hatósági jelzéseket, rendszámtáblákat a jármûvön kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. A tél hozott már fagyot, hozott jeget a Balatonra is. Ne felejtsék el, és ne csak a korcsolyázásra alkalmas terület kijelölését szabályozó rendelet kedvéért, csak a megfelelõ vastagságú és állapotú jég alkalmas a téli sportok gyakorlására. Ne kockáztassák sem a saját, sem gyermekeik, barátaik életét, testi épségét felelõtlen magatartással! Stanka Mária r. õrgy. CSÍZIÓ Január 20 Február 20. (Boldogasszony hava Böjtelõ hava) Január 22.: Vince napja - Vince jelentése gyõzedelmes. Nevének rokon hangzása, a Vinum, bor szóval magyarázza, hogy a szõlészek szentje lett. Névnapja idõjárásából a bor termését szokták megjósolni. - Idõjósló nap: Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Január 25.: Pál napja - Pál apostol megtérése elõtt vezetõ szerepet játszott a keresztények üldözésében. Késõbb látomása volt, szózatot hallott, s ennek az élménynek hatására megtért, és a kereszténység nagy térítõ apostola lett. Pál fordulása ennek a fordulatnak állít emléket. - Idõjárási, csillagászati tartalma is van az ünnepnek. Túl vagyunk már a tél felén,s várható, hogy az idõ hamarosan jobbra fordul. - Idõjósló nap: Pál fordulata hogyha tiszta, bõven terem mezõ, puszta. Február 2.: Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja - Mária megtisztulásának ünnepe. - A néphit szerint e napon a medve kijön a barlangjából körülnézni. Ha napos az idõ, és meglátja a saját árnyékát, megijed, visszabújik, mert még rossz idõ következik, hosszú lesz a tél. - Az emberek a misére gyertyát visznek, megszenteltetik, meggyújtják és torkuk elõtt tartják, hogy elkerülje õket a torokfájás. A gyertya az örök világosság jelképe. - Idõjósló nap: Ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. Ha gyertyaszentelõn havaz, közel a tavasz. Február 3.: Balázs napja - Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek védõszentje. - A diákok házról házra jártak, hogy tanítóiknak és maguknak élelmet gyûjtsenek, és újabb társakat is toborozzanak az iskolába. Ez volt a Balázsjárás. Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja - Idõjósló nap: Dorottya szorítja, Julianna engedné, de Zsuzsanna nem hagyja. - Dorottya farsangoló nap. Február 14.: Bálint napja - Tyúkültetés napja volt régen. - Ekkor szólalnak meg és raknak fészket a verebek. Február 19.: Zsuzsanna napja - Már olvadni kezd a hó, elõbújik a fû, megszólal a pacsirta. Farsang Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart. Legfõbb eseménye az álarcos alakoskodás, mulatozás, evés-ivás. A bálokat általában a farsang utolsó három napján tartották (farsangfarka). Általános szokás a batyus bál. Az ünnepségsorozat egyben a tél búcsúztatása, a tavaszvárás örömünnepe. Forrásmunka.: Hónapsoroló, kiadja a Pedellus BT. Debrecen Pulai Istvánné

3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 5 Folytatjuk sorozatunkat Ebben a hónapban Némethné Sz. Tóth Ildikót, a református gyülekezet hitoktató-beosztott lelkészét kérdezem: Hogyan érzed magad Kenesén? Nem mondhatom magam helyinek, hiszen az Alföldön, Kecskeméten születtem és nõttem fel. Az egyetemi éveket Budapesten, két év ösztöndíjat pedig Genfben töltöttem. De dunántúli vagyok immár tizenöt éve, mióta családom van, és a hivatásomat gyakorlom. Szép emlékeket õrzök Somogyról, ahol kezdõ lelkész, feleség és édesanya lehettem, de 99 óta kenesei vagyok, és nem csak a lakcímkártyám szerint! Egészen röviden: otthon érzem magam. Kezdettõl fogva szeretetet és elfogadást érzek a férjem családja, a gyülekezetünk tagjai, az iskola dolgozói, a város lakosai részérõl. Vannak kedves ismerõseim és igaz barátaim, a gyermekeim pedig már igazi keneseiként nõnek fel. - Vági Károlyné kérdéseit is tolmácsolom most: Mit gondolsz, a hitoktatást mennyire tartják fontosnak a szülõk? - Említettem már, hogy kifejezetten jó a kapcsolatunk a szomszéddal, a Pilinszky János Általános Iskolával, köszönhetõen a vezetés készséges nyitottságának és a tanárok, tanítók befogadó kollegialitásának. Nem véletlen, hogy a hitoktatás javarészt az iskolában folyik! Természetesnek veszik, hogy helyet és idõt adjanak-találjanak nekünk, könnyebb így a gyermekeket elérni, és nekik is egyszerûbb hittanórára jönni. Azt tapasztalom, hogy ez a szülõknek is könnyebbséget jelent. A valamikor a keresztelõn fogadalmat tett édesanyák és édesapák nagy része komolyan veszi, hogy kereszteléskor valami nem véget ér, hanem elkezdõdik. A többség felelõsséget vállal egykori döntéséért, azért, hogy gyermeke a hittanórákra járva megismerhesse Istent és az egyházát, amelynek tagja lett. Egy közösség tagjának lenni milyen jó, ha ezt felismerik megerõsítést, lelki védelmet, a nehézségekben megtartó erõt jelenthet. Kár, hogy a szülõk inkább csak küldik a gyülekezeti alkalmakra, a lelkészhez a fiatalokat, de õk maguk már ritkán kísérik el. Így meg van a veszélye annak, hogy a gyermek letudandó kötelességként éli ezt meg, nem pedig közös családi élményként, ami talán a szülei számára is fontos, érték. Azt nagyon jó megtapasztalni, hogy a gyerekeket szívesen engedik el velünk hittantáborokba, biciklitúrákra, IFI-s kirándulásokra, amik életreszóló élményt jelenthetnek. A szülõk engedik õket, és lehetõségeikhez mérten támogatnak is minket. - Milyen módszerekkel próbálkoztok, hogy ebben az értékválságos világban az igazi, erkölcsi értékekre irányítsátok a fiatalok figyelmét? - Elsõként magát a hittanórát említeném, hiszen abban sem szorítkozunk egy szigorúan vett tananyag leadására. Sokat beszélgetünk a gyerekekkel saját kicsi és komolyabb gondjaikról, segítséget szeretnénk nyújtani az önismeretben, a másik felé elfogadó odafordulásban, a kulturált konfliktusmegoldásban. Megmutatni, hogy lehet a sokezer éves, kõtáblákba vésett Tízparancsolat modern, ma is jól értelmezhetõ élettanács. Másodszor az ifjakról: többször hallottam már azt a groteszk szót, hogy kikonfirmálni. Ez fából vaskarika, hiszen a konfirmálás szó megerõsítést jelent. A felnõtté válás felé haladó fiatal megerõsödik az Istenhez és gyülekezethez tartozásában. Tudjuk, hogy gyerekeinkre középiskolás korban komoly teher nehezedik, tanulnak, sokszor dolgoznak is, és többen péntek este esnek csak haza a kollégiumból. Mégis megpróbálunk életben tartani számukra egy IFI-s csoportot, ahol hétrõl hétre egy-egy õket érintõ problémáról, egy bibliai szakasz megvilágításában játékokkal, filmnézéssel beszélgethetünk. A legfontosabb talán, hogy kialakuljon a bizalmi kapcsolat a közösségben, a lelkészeik felé, hogy tudják, az egyházukhoz késõbb is bármivel jöhetnek. A nyári erdélyi kirándulásunk is többek között erre szolgált. - Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a munkátokban! Kinek adod tovább a labdát a következõ hónapban? - Sipos Csabát szeretném kérdezni, úgy is, mint valamikori hittanosunkat és úgy is, mint a Pilinszky Irodalmi Színpad oszlopos tagját és a nyári, templomi Fiatalok Koncertje lelkes szervezõjét. Miért fontos neki, egy mai fiatalnak, hogy városunk kulturális életében tevékenyen részt vegyen, mit jelent neki Kenesén élni, és milyen tervei vannak a jövõre? Vér Lászlóné

4 6 Balatonkenesei Hírlap január Márkus Zoltán Jány Gusztáv doni felelõsségérõl Amíg ez lehetséges volt, igyekeztem mennél több doni harcossal beszélgetni. Kevés, csak alig egy- kettõ szólt elítélõleg Jány Gusztávról, a 2. magyar hadsereg parancsnokáról. Vagy azért, mert közvetlen kapcsolatban csak kisebb egységek (raj, szakasz, század ) vezetõivel álltak, vagy azért, mert feltételezték, hogy õ is felsõbb utasítások végrehatására kényszerült. A borzalmas harcok túlélõi, amikor fáradságos és véres marsok után kiérkeztek a hazánktól km-re esõ Don-kanyarba, egymástól kérdezgették: - Ugyan miért vagyunk mi itt? Evidenciának tartották, hogy nem a hazájukat védik. Minden hõsiességük és áldozatvállalásuk ellenére bizonyos, hogy ez a két gondolat befolyásolta harci tevékenységüket. Az évfordulók tájékán már többször ismertettem az 1943.január 12-én kezdõdött eseményeket. Közben szólni kellett a felettesek irányító munkájáról. Sok mindent tudunk a fõparancsnokról is, de több vélemény még mindig nem jutott nyugvópontra ezzel az ellentmondásos személyiséggel kapcsolatban. Jány Gusztáv 1883-ban született, és katonai pályára lépett. Már 22 évesen hadnagyi rangot viselt. A bécsújhelyi katonai akadémia elvégzését követõen vezérkari százados, illetõleg vezérkari fõnök lett. Harcolt az I. világháborúban, s 1932-tõl a Ludovika Akadémia, 1937-tõl a szombathelyi, 1940-tõl pedig a fõvárosi hadtest parancsnoka. Ugyanebben az évben Horthy Miklós kinevezte a 2. magyar hadsereg parancsnokává. A mintegy 200 ezer fõs magyar sereg súlyos vereséget szenvedett. Történészeink ezt sokáig azzal indokolták, hogy hiányos volt a felszereltségük. Az utóbbi években fõként a fiatalabb nemzedék tagjai (pl. Ungváry Krisztián) ezt pontosították. Hangsúlyozták, hogy lehetõségeink szerint a legerõsebb magyar erõ szegült szembe az ellenséggel. Az más kérdés, hogy a szovjet egységek nem csak a mieinknél, hanem a német alakulatoknál is jobban el voltak látva. Több repülõgéppel és erõsebb páncélosokkal rendelkeztek, nehéz és könnyû fegyvereik pedig ütõképesebbek voltak. Sem a hadvezérek, sem a történészek nem szívesen érvelnek külsõ körülményekkel. Kétségkívül igaz, hogy sem a támadó, sem a védekezõ fél nem számolt a kegyetlenül kemény téllel, amely befolyásoló tényezõként hatott. A támadókra pozitívan, a védekezõkre negatívan. Általában nem szokott anynyira hideg lenni a tél, mint 1812-ben, amikor Napóleon serege támadt Moszkvára, vagy éppen amikor Jány seregének a Donnál kellett volna helytállnia. Az oroszok lakonikus tömörséggel indokoltak, hogy orosz földben nem fagy meg az orosz rózsa. Nem is plántálnak oda meleg égövi virágokat! A szovjet katonák valóban jobban bírták a 35, majd 42 C-fokos hideget, és az is igaz, hogy õk nemcsak fegyvereikkel, hanem öltözékeikkel, fõleg a vattaruha célszerûségével is felülmúlták a mieink ellátottságát. De szorítkozzunk Jány Gusztáv hadvezetésére! A dolgok ismeretében kijelenthetjük, hogy talán nem kellett volna vállalnia a rettenetes doni kalandot. Itt azonban mindjárt megállapíthatjuk, hogy nem karrierbõl, elõmeneteli szándékból tette, hanem õ maga sem látott nálánál alkalmasabb személyt erre a feladatra. Bizonyos, hogy jelentkeztek volna Muray- Metz Lipót-, Oszlánczy Kornél vagy Hajnal törzstisztféle karrieristák, akik vadak gyanánt lõdöztek védtelen hazánkfiaira, s akiket kóválygó, bosszúálló hadistennek meg tyimi oroszlánnak nevezett az alárendelti emlékezet. Látva a sok hiányt és hibás parancsra kényszerítést önállóan kellett volna cselekednie a mielõbbi visszavonulást illetõen. Katonai szóval merev védelem helyett sokkal kevesebb áldozattal járó kitérõ védelmet választhatott volna. Ha õt is, mint minden katonáját nem köti a szolgálati szabályzat. Önállóság és manõverezési képesség nemcsak õt, hanem alig két év múltán a legfõbb hadúr Horthy Miklóst sem jellemezte. Nem, mert nemcsak a Parlament, hanem már a hadsereg is át meg át volt itatva nyilaskeresztes és fasiszta elméletekkel. A legfõbb jelszó Kitartás a végsõ gyõzelemig lett. Elítéljük Jányt a döntõ vereség után, 43. január 24-én Novi Oszkolban kiadott hadparancsáért, miszerint a magyar katona elvesztette becsületét. Mármint azok, akik közül a legutóbbi összesítések szerint an meghaltak, megsebesültek, hadifoglyok lettek, vagy förtelmes testi, ennél is maróbb lelki sebeket hordozva állták a sarat, a havat, a fagyot, a nélkülözést és a túlerõt. A hadseregparancsnok minõsítésére nincs és nem is lehet mentség. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy a kimerültség és a zord tél nemcsak a test, hanem a gondolkodás és az ítélõképesség elé is súlyos gátat vetett. Külön kiemelem, hogy a parancs 3. és 5. pontjában szereplõ felkoncolás szó késõbb a nyilasok fogalmává vált. A hadparancs nem valami mérgezõ folyadék, amelyet ellenanyaggal közömbösíteni lehet. Az oroszföldi becsmérlést nem feledteti a Keleti pályaudvarnál késõbb elhangzott dicshimnusz. Ennek ellenére Jány Gusztávnak rengeteg erényét tudnánk felsorolni. A doniakat nem képezték ki védelmi harcra. Azt se vethetjük az õ szemére, hogy nem volt páncélos elhárítónk, kiépített hármas tûzszakasz sem. Romlott az élelmezés, nem volt elég meleg ruha. Parancsa alól kivontak egységeket, szüntelen német alárendeltségben küzdöttek, Jány rengetegszer fellebbezett, kérvényezett, csaknem mindig sikertelenül. Javasolta, hogy hadiüzemeink gyártsanak ágyúkat a szovjet rakétalöveg mintájára, de hiába. A 12. zászlóalj szinte teljes egészében fegyvertelenül érkezett az elcsigázottak felváltására. Jány szembehelyezkedett a német egységekkel, amelyek kvázi sportvadászi szenvedéllyel lõdözték agyon a munkaszolgálatosokat. Panaszt tett a német közép-hadseregcsapat vezérkari fõnökének visszavonuló egységeink leszorításáról a járható útról, a sebesülteket, betegeket szállító jármûvek eltulajdonításáról, a zárt helyiségekbõl történõ kirekesztésrõl, és sorolhatnánk. Jány Gusztáv 1943-ban nyugállományba vonult. Szálasi, a késõbbi nyilas miniszterelnök hiába kísérelte meg újraaktivizálását ban önként hazatért a németországi hadifogságából. Idehaza pártközi, illetõleg koalíciós alapon szervezett népbíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, és kivégezték. Rendszerváltozás után rehabilitálták. Tehát Szálasival és bandájával azonos méretû büntetésben részesítették Jányt, aki katonavezetõ volt, és egyszer hibásan, másszor célszerûen határozott. Egész Európában nem hoztak annyi népbírósági ítéletet, mint nálunk! Már már igazolódni látszott, hogy ellensége a magyar a magyarnak. A fogolytáborokat megszenvedettek szomorúan adtak számot arról, hogy mindegyik nációbeliek közt nagyobb volt az egyetértés és az összetartás, mint a magyarok között. Jány, mint késõbb Nagy Imréék, hozzájárulhatott volna az élet normalizálásához.

5 2011. január Balatonkenesei Hírlap 7 Tisztelgés és példaadás Sokakat vonzott a doni hõsökre történõ emlékezés, majd a Szupertitkos alakulat címû könyv bemutatása a Kultúra házában. Olyan éltes korú emberek ültek többnyire a sorokban, akik nemcsak történelemkönyvbõl ismerik a katonáskodást, a háborút, a harcászatot, a hõsiességet. Az est elõadója, Vér László maradandó élménnyel ajándékozott meg bennünket. Tudják, így, hogy személyesen ismerem Laci bácsit, részese voltam az elõadásra való felkészülésnek, rendezgetéseknek, az izgalomnak, kétségeknek, én kicsit másként ülök le aztán a hallgatóság soraiba. Miközben figyelek, a gondolataimmal másutt járok. Az embert látom, az embert figyelem, az apró rezdüléseket, a meghatottságot, a magabiztosságot. Látom, kipirosodik, szinte visszafiatalodik, ahogy újra éli a katonai élményeket. Mesél, magyaráz szakszerûen, segít a térképpel, hol egyik, hol másik kikészített könyvet üti fel valamely magvas gondolatnál. Mennyi készülés, mennyi tudás van e mögött! Hány átolvasott, átbeszélgetett éjszaka, mennyi újság, fotórendezgetések, emlékek! Az embert látom, az embert figyelem, és azon tûnõdöm, milyen óriási lelkierõ kell ahhoz, hogy több mint hetven évesen, remegõ hanggal belekezdjen mondandójába. Hogy aztán elkápráztasson bennünket tudásával, évszámokkal, adatokkal, érdekességekkel. A remegõ hang egy pillanat alatt elillan, magabiztosság keríti hatalmába, mi pedig isszuk minden szavát. Én is- mert bár fiúkkal nõttem fel, és a történelem mindig is kedvencem volt-, azért nem mondhatom magamról, hogy nagyon jártas lennék részletekben. Nem merül fel bennem, hogy kételkedjem történelmi igazságában. Olyan lendülettel és lelkesedéssel beszél, hogy biztosak lehetünk abban, amit mond, azt õ pontosan úgy élte meg jó néhány évtizeddel ezelõtt. Az embert látom, az embert figyelem, és a mérhetetlen tiszteletet fogalmazódik meg bennem. Így kell a tiszteletre tanítani, ahogy õ teszi, talán nem is mindig tudatosan, hanem egészen belülrõl, lényébõl fakadóan, minden szavával, mondatával. Tiszthelyettesként, õrmesterként szolgálta a hazát, szakképzettségével állt helyt, ahol szükség volt rá. És a megélt tapasztalások, élmények adják azt a nagy- nagy erõt a tisztelgéshez. Ma is folyamatosan kutatja a Margit- vonal történéseit, a kenesei hõsök adatait, s gonddal, szeretettel ápolja emléküket a Hõsök könyvében. Köszönöm az elõadás élményét, de még inkább köszönöm a példát. Példát a tisztelgésre a doni és a háborús hõsök elõtt. Példát az örökös, folyamatos tudásszomjra, kutatásra. Példát a nemes ügy szeretetére és egymás megbecsülésére. Gyõrfi H. Marianna A magyar arcvonal január 12-i és 14-i áttörését megelõzõ, illetve az azt követõ napok és hetek nagyarányú veszteségére leginkább a hadsereg május 21-i keltezésû veszteségkimutatásából következtethetünk. Ennek alapján 42 ezer fõ a hõsi halottak és megfagyottak száma április 6-ig pedig 28 ezer sebesült és beteg került hazai egészségügyi intézetekbe. Mindent egybevetve, hozzávetõlegesen 128 ezer fõre tehetõ a sebesültek, hõsi halottak s a hadifogságba esettek száma. Ebbõl fogságba esett ezer fõ lehetett. Az januári szovjet offenzíva megindulását követõen a munkaszolgálatosok szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. A visszavonulás anyagi veszteségei: puska, 3300 géppuska és golyószóró, 550 löveg és az összes páncéltörõ fegyver. Doni veszteségeink A II. világháború egyik legtöbbet szenvedett országa Magyarország. Elpusztult a nemzeti vagyon 40 %-a, az ipari berendezések és az infrastruktúra 50 %-a, az állatállomány 60 %-a. Az 1941-es határokat számítva a 14,5 millió lakosból 900 ezer halt meg háborús cselekmények következtében, közülük kb. 350 ezer katona. 600 ezer katona esett fogságba és további ezer civil lakost hurcoltak el az új megszállók. A Szovjetunióból 1951-ig mintegy 450 ezren térhettek haza. A többiek nagyrészt elpusztultak. Angolszász fogságba 300 ezren kerültek ig 200 ezren tértek haza. Kenesei elhunytak: 43 katona, 8 levente, 55 polgári személy. Emlékezzünk kegyelettel rájuk!

6 8 Balatonkenesei Hírlap január Tekintettel arra, hogy 12 évet mint önkéntes rendõr, 20 évet mint a kenesei polgárõrség vezetõje, valamint a Megyei Polgárõrszövetség tiszteletbeli elnöke, a 32 éves közbiztonsági társadalmi munkám ahhoz a ponthoz ért, hogy lemondjak tisztemrõl és a polgárõrségbõl kilépve két hobbimnak (bélyeggyûjtés és fafaragás) hódoljak hátralévõ, immár kevés idõmben. Lemondásomnak nem csak a korom (83 év) az oka, hanem az a tény, hogy a helyi polgárõrség létszáma kissé felhígult: polgárõreink között vannak, akik bomlasztó tevékenységet folytatnak, és a rájuk kötelezõ illemszabályokat nem tartják be. A lakosság körébõl sokan nem veszik figyelembe, hogy a polgárõr teljesen díjmentesen, fizetés nélkül, idõjárástól függetlenül a közbiztonság érdekében végzi társadalmi tevékenységét. A felsõbb szervek gyakran kérnek jelentéseket, adatokat, egyéb adminisztrációs dolgokat, amikkel igen megterhelik egy vezetõ amúgy is szûk idejét. Az eltöltött 20 év alatt mintegy órát töltöttünk a családunktól távol csak azért, hogy a helyi lakóhelyünkön kevesebb legyen a bûncselekmény. Sikeres munkánk elismeréseképpen belügyminiszteri dicséretben részesültünk. Voltunk Az év polgárõr csapata és számos bronz, ezüst és arany kitüntetés tulajdonosai. Városunk lakói közül sokan elismerik és megköszönik munkánkat, de akadnak olyanok is, akik félvállról kezelik a polgárõröket. Most búcsúzásképpen (hiszen a jó isten már a földi pályám szélén áll, kezében tartja a piros lapot, hogy engem az élõk Elérkezett az idõ Olvasói levél sorából kiállítson) megköszönöm azon tisztességes, becsületes polgárõr társamnak azt az önfeláldozó munkát, amivel lényegesen segítették településünk közbiztonságának megerõsítését. Megköszönöm városunk azon lakóinak segítségét, akik támogattak munkámban. Ha valakit vagy valakiket e hosszú idõ alatt akaratlanul megbántottam vagy megsértettem volna, utólagosan elnézést és bocsánatot kérek tõlük, hiszen csak az nem hibáz, aki nem dolgozik. Összesen 41 évet dolgoztam Kenesén társadalmi munkában ( 5 év kultúrigazgató- 6 év sportköri elnök- 12 év önkéntes rendõr- 20 év polgárõr elnök), de soha senkitõl jutalmat vagy köszönetet nem vártam, és soha nem is tartottam rá igényt. Nekem elég az, hogy magammal meg vagyok elégedve, mert örömmel tölt el az a tudat, hogy ennyi éven keresztül tettem valamit a falu, most már városunk érdekében. Az én idõm itt lejárt. Átadom a stafétabotot másnak, azzal a kéréssel, hogy soha ne dolgozzon többet, de kevesebbet se, mint én. (32 év) A polgárõröknek további sikeres munkát kívánok, de csak a polgárõrszabályzat betartásával. Végezzék úgy feladatukat, hogy a lakosság és város vezetõi megbecsülését kivívják. Tiszteljék és becsüljék meg egymást, mert a közös cél érdekében csak így tudnak eredményeket elérni. Városunk minden egyes lakójának szívbõl kívánok egészségben, békében, szeretetben gazdag,igen boldog új esztendõt. Isten áldását kérve mindenkire, tisztelettel: Kovács Ervin a Naplóban Ki fog lapátolni? címû december 18-án megjelent írás kapcsán Településünkön december 7-én megtartott közmeghallgatáson nem jósként, de elõrelátóan felvetettem a kérdést: mi lesz azzal a helyileg elbocsátandó 80 fõvel és az általuk eltartott családjukkal, ami kb. 300 fõt érint? Nem kaptam megnyugtató választ. Ne feledjük, a havi Ft-os munkanélküli segély az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés Marad a polgármester által említett 10 milliós megtakarítás várhatóan szociális segélyként történõ kiutalása. Ahelyett, hogy a minimálbérért való foglalkoztatással élnénk, és nem hagynánk, hogy a kilátástalan helyzet bárkit is megszégyenítõ kéregetésbe sodorjon. Értsük meg: egy rossz, nem idõben hozott döntés miatt a foglalkoztatási ráta 20 % körülire emelkedhet országosan és beláthatatlan következménnyel. Számoljunk csak! Nemcsak kéthónapos túlélésrõl van szó, hisz aki márciusban kap újra lehetõséget a mostani elbocsátás után, az is csak áprilisban jut járandósághoz. Fennáll a lehetõsége, hogy napi jelenséggé válik a megélhetési bûnözés elterjedése. Hisz a fagyûjtés is lopás, hogy meg ne fagyjanak, vagy ami nem volt jellemzõ, de a megyében már sajtónyilvánosságot is kapott, hogy a boltban a pénztárig araszoló vásárló megeszi a péksüteményt, felvágottat, még ha szégyen is, de ez szabálysértés vagy bûncselekmény. Fenntartom a közmeghallgatáson is elmondott véleményemet, mely szerint cinikus kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni azoknak az embereknek, akik már a múlt héten kézhez kapták a munkaszerzõdésük megszûntetésérõl elõre dátumozott iratokat. Csak azért, hogy a munkanélküli központban a hosszabb sorban állást elkerülve jelentkezhessenek. Emberek! Figyeljünk társainkra ezekben a nehéz idõkben! Vannak, akik lelkükbõl fakadóan, önzetlenül segítettek, odafigyeltek másokra- pl. Aranyág, iszapkatasztrófa-, jellemzõen sokszor azok, akik kis jövedelmûk miatt maguk is rászorulók. József Attila szavaival kívánok eredményesebb jövõt: Valami nagy- nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek, Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok- sok meleget! Nyikos János

7 2011. január Balatonkenesei Hírlap 9 Rohanó idõ az akarattyai óvodában Nem is olyan régen lett vége a nyárnak, és már a karácsonyon is túl vagyunk! A es nevelési évben sok új kisgyermek jött csoportunkba s még tavasszal is érkezik még gyermekünk. A beszokás kinek könnyebb, kinek nehezebb. A vegyes életkorú csoportok elõnye többek között, hogy idejöhet a kistestvér, s az is, akinek kis barátja van már például szülõi barátság révén. Rohan az idõ, mondom, legalábbis nekünk felnõtteknek. Mikor gyermek voltam persze éppen az ellenkezõjét éreztem. Ebben a rohanó idõben valamikor az õsszel mégis jutott idõ mindenre, amire kellett. Elsõ programunk minden évben a Mihály napi vásár. A szülõk segítségével készült sok-sok portékával a kenesei oviban is jártunk. Nálunk a vásári belépõ egy otthon, a családdal együtt készített madárijesztõ volt. Nagyon mókás figurák születtek, melyek hetekig köszöntötték a hozzánk érkezõket. A már hagyományos bolt és pékség látogatás Polgárdiban az idén sem maradhatott el. Szüretelni sajnos nem tudtunk elmenni, de kaptunk szõlõt a szülõktõl, amit azután leszemeztünk együtt, majd préselés után elfogyasztottuk a finom mustot. A diószedésre egyik szülõnktõl kaptunk meghívást. Ez a délelõttünk is nagyon jól sikerült. Kukoricatörésre el kellett utaznunk Balatonfõkajárra. Nagyon szép idõnk volt! Sokat dolgoztunk a gyerekekkel, s hozhattunk haza kukoricacsöveket, csuhét és kukoricahajat is. Egy héten át ezzel a növénnyel foglalkoztunk és kiderült például, hogy milyen érdekes a virágzata és a gyökérzete. Barkácsoláshoz még kukoricaszárat is kaptunk. Egy alkalommal beutaztunk Kenesére, hogy megismerkedjünk a Tájházzal, és körülnézzünk az õszi piacon. Ekkor hívtuk meg Vér Irénke nénit, hogy segítsen nekünk egy régi csemegét elkészíteni. Így sütöttünk kukoricaprószát és még kukoricalepényt is. Nagyon finomak voltak a sütik. Az Állatok világnapján szintén Kenesén jártunk, ahol egy gazdasági udvarban tanulmányozhattuk a háziállatokat, leginkább a három kisborjút váró tehénmama tetszett a legjobban a gyerekeknek. Mindeközben nagy igyekezettel készültünk a siófoki tojásfesztiválra, ahol a közösen elkészített alkotásunkkal (óriás tojásban baromfiudvar - mindez újrahasznosított papírból) különdíjasok lettünk. Az õsz folyamán sokat sétáltunk, gyûjtöttük a színes faleveleket, terméseket, amivel óvodánkat díszítettük kívül-belül. A hagyományos Õsz kincsei kiállításunk is Kecskés József: A galamb jól sikerült. Szinte minden volt, ami lényeges, ami a kertekbõl a kamrákba kerül, amit az ember télre elraktározhat. Novemberben, mintha csak tavasz lett volna a gyermekek ibolyacsokrokkal jöttek, nyíló orgonát is láttunk, és szokatlanul meleg is volt. Hát ilyen kiszámíthatatlan a mostani idõjárás - mondtuk. Márton napján is szinte hétágra sütött a nap, így aztán nagyon jól érezte magát nálunk az a két lúd, melyeket az egyik nagymamától kaptunk egész napra. A gyerekek nagy gonddal hordták a füvet, s a ludak hagyták színes tollukat simogatni, és megörvendeztettek minket hangjukkal is. Ebben a nevelési évben a Tök jó napunkat elõször tartottuk együtt a szülõkkel, ezt is szeretnénk hagyománnyá tenni. Az elsõ hó már november végén fehérré varázsolta a természetet. Reméltük, hogy a Mikulást is hóesésben várhatjuk. Hát örültünk, hogy az esõ nem esett! Így a szokásos tábortûznél várhattuk Télapónkat. Mindenki csomagokat cipelt, pakolt, hogy végre üres kézzel állhasson a terített asztalokhoz, ahol a szülõk jóvoltából finom sütemények, sósak, édesek, felnõtteknek borleves, forralt bor, sorakoztak az általunk sütött almák, tökszeletek, gesztenye és meleg tea mellett. Mikor kifogytunk a szóból, elteltünk az étkekkel, véget vetettünk az estének. Mikor volt hó gyorsan kísérleteztünk vele, ki tudja lesz - e még? Biztos lesz, de mikor? Amikor már a tavaszt várjuk majd!? Hát még egy jó hóembert sem tudtunk készíteni eddig! Viszont találtunk más megoldást : Színes sóliszt gyurmából varázsoltunk magunknak igazi téli tájat. Sajnos karácsonykor sem esett a hó. December 16-án kora este bensõséges mûsorunkkal kedveskedtünk a szülõknek és vendégeinknek. Az ajándékoknak együtt örültünk. Csoportunk két meghívást is kapott ünnepi szereplésre. Az elsõ adventi gyertyagyújtásra Akarattyán az Állomás téren, s a második gyertyagyújtásra Kenesén a városközpontban. Igaz nem tudott minden gyermek eljönni, de rövid verses, dalos mûsorunkkal színesíteni tudtuk ezen estéket is. Majd következett a téli szünet. Január 3-a helyett azonban 4-én találkozhattunk újra, mivel fûtésünk kissé rendetlenkedett. Mire ezt az újságot kézbe vehetjük, a tél felén majdnem túl leszünk már. Azt hiszem, ennek mindannyian csak örülhetünk! Pulai Istvánné óvónõ Az ablakban állok. Könnycseppek csúsznak A párás üvegen. A fûben egy fejét vesztett galamb, Tollazatát a hó betakarta. Veszprém, január 10.

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkeneseiek! Mint minden évben, az idén is elérkeztünk december hónaphoz, és szívünket, lelkünket lecsendesítve készülünk fel Jézus születésének napjára,

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választáson rám szavaztak, és a kampányom során segítségemre voltak. Kopogtató cédulát

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja III. évfolyam 2. szám 2014. január 30. A dombóvári járás közéleti, kulturális és információs lapja A Magyar Kultúra Napja 7-10. oldalon A legtöbb, magára valamit is adó nemzet büszke a kultúrájára. Hazánkban

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben