Bach-virágterápia képzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bach-virágterápia képzések"

Átírás

1 Bach-virágterápia képzések Tartalomjegyzék Általános információk...2 A Bach-virágterápia alapjai: eszenciaismeret...4 Terapeuta képzés...5 Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok...6 Tanácsadási ismeretek...7 Haladó eszenciaismeret...8 Bach-terápia és pszichoszomatika...9 Betegségek a Bach-virágterápia tükrében...10 Bach-terápia és egészségpszichológia...11 Szupervízió...12 Tanácsadó képzés...13 Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok...15 Bach-terápia alkalmazása gyermekeknél...16 Bach-terápia nőknek...17 Bach-terápia férfiaknak...18 Bach-terápia a családban...19 Bach-terápia a munkahelyi konfliktusok kezelésében...20 Eszenciaválasztás gyakorlat...21 Kiegészítő ismeretek...22 Bach-virágterápia és kineziológia...23 Személyiségfejlesztés...24 Megkapod a magadét...25 Szedd össze magad!...26 Jelentkezés tanfolyamainkra

2 Általános információk Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy megtiszteli figyelmével képzéseinkről szóló összefoglalónkat. Reméljük, hogy Ön is megtalálja köztük azt a témát és képzési formát, amelyet keres. Bach-virágterápiás képzéseinket az alábbi táblázat foglalja össze: Képzés célja Terapeuta Tanácsadó Kiegészítő ismeretek Személyiségfejlesztés Képzés zárása Diploma Oklevél Részvételi igazolás Részvételi igazolás Téma Szupervízió Eszenciaválasztás gyakorlat Perelandra Kerti Eszenciák Szedd össze magad Bach-terápia és Bach-terápia a munkahelyi Maui Virág- és Bach-virágterápiás önismereti egészségpszichológia konfliktusok kezelésében Drágakőeszenciák tábor Betegségek a Bach-terápia tükrében Bach-virágterápia a családban Európai Virágeszenciák Haladó eszenciaismeret Bach-terápia férfiaknak Szeretet Eszenciák Bach-terápia és pszichoszomatika Bach-terápia nőknek Kristály Fény Eszenciák Megkapod a magadét Bach-virágterápiás önismereti tréning Tanácsadási ismeretek Bach-terápia gyerekeknek Indigó Eszenciák Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok Bach-terápia és kineziológia A Bach-virágterápia alapjai: eszenciaismeret 2

3 Mint a táblázatból kiolvasható, képzésünket úgy állítottuk össze, hogy az a leendő terapeuták magas szintű felkészítésére alkalmas ismeretanyagot éppúgy tartalmazza, mint ami azoknak az érdeklődőknek szól, akik csak kíváncsiságból, illetve a családtagok, ismerősök életminőségének javítása céljából kívánják elsajátítani a Terápia alapjait, vagy a saját (spirituális vagy általában emberi) fejlődésüket szeretnék az Eszenciák erejével is segíteni, támogatni. Maga a képzés rendszere (mint az az alábbiakban látható lesz) csaknem teljesen szabad, a táblázatban feltüntetett sorrend lentről felfelé haladva inkább a témában való mélyülés szintjét kívánja jelezni. A képzési egységek bármilyen sorrendben és bármennyi idő alatt elvégezhetők, erre nézve semmilyen elvárást nem támasztunk, célunk az, hogy mindenki szabadon, a rendelkezésére álló idő és anyagi források szerint dönthessen. Természetesen azt kérjük, hogy a speciális témákból indított képzésekre jelentkezők alap eszenciaismerettel már rendelkezzenek, ezt adja meg A Bach-virágterápia alapjai: eszenciaismeret című 2 napos képzésünk. Képzéseinkre azok is jelentkezhetnek, akik ezt az eszenciaismeretet már más képzés során megszerezték, ilyenkor kérjük, hogy a képzésen kapott oklevél másolatát az első tanfolyamra jelentkezéskor mutassák be. 3

4 A Bach-virágterápia alapjai: eszenciaismeret A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet A két napos alapozó képzés során hallgatóink részletes betekintést nyernek az egyes eszenciákhoz tartozó érzelmi állapotok jellemzőibe, s ezen érzelmi állapotok kialakulásának, valamint rövid és hosszú távú fennmaradásának háttértényezőibe, az eszenciák hatására bekövetkező pozitív hatásokba, az eszenciák csoportjainak sajátosságaiba és felhasználásuk alapvető módozataiba. 4

5 Terapeuta képzés Terapeuta képzésünk tematikáját azokra gondolva állítottuk össze, akik magas színvonalon, professzionális képzettség birtokában szeretnék megkezdeni Bach-terapeutaként a működésüket. A táblázat ezen sorában szereplő képzések mindegyike 2 napos, az egyes képzési egységeken a minimum létszám 8 fő, a diploma megszerzésének a feltételei a következők: a táblázat Terapeuta oszlopában szereplő 7 képzésből 6 teljesítése (az A Bachvirágterápia alapjai: eszenciaismeret című képzésen kívül, emellett a Szuper vízió nem hagyható el); a táblázat Érdeklődő oszlopában szereplő 7 képzésből 2 szabadon kiválasztott tematikus képzés teljesítése; a táblázat Kiegészítő ismeretek oszlopában szereplő 7 képzésből 2 szabadon kiválasztott tematikus képzés teljesítése; egy Személyiségfejlesztő kurzus teljesítése; egy irodalmi hős és egy saját terápiás élmény írásos feldolgozása, amelyet elméleti és gyakorlati Záróvizsga keretében értékelünk. 5

6 Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat A két napos képzés során hallgatóink megismerkednek Dr. Edward Bach életével és a Bachterápia kialakulásával, illetve Dr. Edward Bach legfontosabb elképzeléseivel, a Terápia szellemi és spirituális alapelveivel, illetve a terápiás célok fogalmával, és megfogalmazásának pszichológiai és emberi vonatkozásaival. Emellett foglalkozunk a keverékek készítésének szabályaival, az Elsősegély Cseppek (Rescue Remedy, Assistance) használatával, a Bachvirágterápia alkati szereivel és típusgyógyíreivel, az egyes eszenciák differenciáldiagnosztikájával és része a két napos képzésnek eszenciaválasztási gyakorlat is. 6

7 Tanácsadási ismeretek A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat A két napos képzés során hallgatóink megismerkednek tanácsadási helyzet külső és belső feltételeivel, betekintést nyernek a feltáró, a direktív és non-direktív, valamint a szupportív terápiás szemlélet alapjaiba és a tanácsadási helyzet kommunikációs sajátosságaiba. Gyakorlati tapasztalatokat szereznek az első interjú és az állapotfelmérés különböző technikai megoldásairól és azok eredményeinek értelmezéséről. A gyakorlatok során visszajelzést kapnak saját megoldásaikról, e visszajelzések alapján lehetőség nyílik a gyakran előforduló és eseti hibák felismerésére és korrigálására is. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a felnőtt- és gyermekterápiák elkülönítésére és a gyermekterápiák sajátosságainak, illetve a gyermekek esetében használható terápiás eszközök megismerésére is. 7

8 Haladó eszenciaismeret A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat A két napos képzés során hallgatóink mélyebb betekintést nyernek a Bach-virágeszenciák értelmezésébe. A modern pszichológia eszközeinek felhasználásával megtanulnak különbséget tenni a különböző problémák forrásai tekintetében, s eszenciaismereti alapjaikra építve e szempontokat érvényesíteni a keverékek összeállítása és az összetevők kiválasztása során. Ugyancsak megtanulják a klienstől kapott információk szűrését, rangsorolását, így képessé válnak terápiás terv készítésére, valamint a terápiás célok szakszerű és reális megfogalmazására. 8

9 Bach-terápia és pszichoszomatika A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet A képzés során hallgatóink megismerkednek a klasszikus, modern és orvosi pszichoszomatikus elméletek alapjaival és alapfogalmaival, megismerik és gyakorlati példákon, esettanulmányokon értékelik a holisztikus szemlélet működését és megjelenítését a Bachvirágterápia értelmezési rendszerében. A képzés végére hallgatóink képessé válnak a pszichoszomatikus, szomatopszichés, pszichés és szomatikus zavarok felismerésére és a hozzájuk kapcsolódó érzelmi működések ok-okozati rendszerében való eligazodásra, illetve ennek integrálására Bach-virágterápiás tanácsadói tevékenységükbe. 9

10 Betegségek a Bach-virágterápia tükrében A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet A képzés során hallgatóink megismerik a modern multidiszciplináris tudományágak (egészségpszichológia, orvosi pszichoszomatika, magatartástudományok, egészségszociológia, stb) legfontosabb megállapításait egyes konkrét betegségekkel, azok kiváltó és fenntartó tényezőivel kapcsolatban és elsajátítják mindazon ismereteket, amelyek segítségével ezek ismeretek eredményesen alkalmazhatók a Bach-virágterápia értelmezési modelljében. 10

11 Bach-terápia és egészségpszichológia A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat A két napos képzés során hallgatóink betekintést nyernek az egészségpszichológia azon témáiba, amelyek akár a kliens (pl. betegszerep, betegségelőny, egészségmagatartás, egészségfejlesztés, életmód), akár a terapeuta (hitelesség, helper-szindróma, burn out stb.) szempontjából meghatározóak a terápia sikere szempontjából. 11

12 Szuper vízió A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: gyakorlat Két napos gyakorlat a képzések során tanultak gyakorlására, a terápiás készségek fejlesztésére, a megfelelő kérdezés és tanácsadás technikájának kialakítására. 12

13 Tanácsadó képzés Elsősorban leendő tanácsadóknak szóló képzéseink közös vonása, hogy kisebb hangsúlyt fektetünk az elsősorban terapeuták számára fontos elméleti és terápiás háttérismeretek átadására és elsajátítására, és sokkal nagyobbat a mindennapi életben előforduló, nem feltétlenül betegségként megjelenő élethelyzeti problémák gyakorlati megoldási lehetőségeire. Így ezeket az alkalmakat egy-egy téma köré csoportosítottuk, s igyekszünk a rendelkezésre álló idő alatt az adott témát mind teljesebb mértékben körüljárni. Mivel ezeket a képzéseket leendő tanácsadókon kívül főként olyan nyitott, a családjuk, közvetlen környezetük egészsége iránt felelősséget érző érdeklődők számára szervezzük, akik nem tervezik, hogy Bach-virágterapeutaként működjenek, e képzéseink rövidebbek (és olcsóbbak is). Ugyanakkor szeretettel várjuk ezen képzéseinkre azokat is, akik már terapeutaként működnek, de szeretnék ismereteiket elmélyíteni, illetve tudásukat új területekkel bővíteni. A tanácsadó-oklevél megszerzésének a feltételei a következők: a táblázat Tanácsadó oszlopában szereplő 7 képzésből 6 teljesítése (az A Bachvirágterápia alapjai: eszenciaismeret című képzésen kívül, emellett a Eszenciaválasztás gyakorlat nem hagyható el); 13

14 a táblázat Kiegészítő ismeretek oszlopában szereplő 7 képzésből 2 szabadon kiválasztott tematikus képzés teljesítése; egy Személyiségfejlesztő kurzus teljesítése; egy irodalmi hős és egy saját terápiás élmény írásos feldolgozása, amelyet elméleti és gyakorlati Záróvizsga keretében értékelünk. Fontos kihangsúlyozni, hogy a tematikus elemek önmagukban is értelmes egységeket alkotnak, minden egység előismeretként csak az eszenciák alapfokú ismeretét kívánja meg. Így tehát a képzési egységek minden érdeklődő előtt nyitottak, a terapeuta, és a tanácsadói végzettség feltételei a megfelelő számú tanegység összegyűjtésével teljesülnek. Azonban arra is van lehetőség, hogy akit egy konkrét téma érdekel, az csak azon az egy alkalmon vegyen részt. 14

15 Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat A képzés során hallgatóink megismerkednek Dr. Edward Bach életével és a Bach-terápia kialakulásával, illetve Dr. Edward Bach legfontosabb elképzeléseivel. Emellett foglalkozunk a keverékek készítésének szabályaival, az Elsősegély Cseppek (Rescue Remedy, Assistance) használatával, a Bach-virágterápia alkati szereivel és típusgyógyíreivel, valamint a képzés fontos eleme az eszenciák közötti választás gyakorlása is. E képzésünk a Terapeutáknak szóló Gyakorlati felhasználás, elméleti alapok lerövidített, elsősorban a családban használható ismeretekre és gyakorlati tudnivalókra hangsúlyt helyező változata. 15

16 Bach-terápia alkalmazása gyermekeknél A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat E tematikus képzésünk során igyekszünk számba venni a gyermekkor azon problémáit, amelyek megoldása Bach-virágterápiával támogatható. A gyermekek fejlődési korszakai szerint haladva foglalkozunk a csecsemőkor, a kisgyermekkor, a gyermekkor, a kisiskoláskor valamint a serdülőkor tipikus problémáival, a gyakori élethelyzetekkel és azok Bach-terápiás kezelési lehetőségeivel. Néhány példát kiragadva: érintjük a szobatisztaság, a közösségbe szoktatás, a testvérféltékenység illetve rivalizálás, a magányosság és a társas kapcsolatok kérdését, vagy az iskolai túl- illetve alulteljesítés érzelmi alapjait és Bach-terápiás kezelési lehetőségeit. 16

17 Bach-terápia nőknek A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat E tematikus képzésünk során igyekszünk számba venni azokat az elsősorban nőkre jellemező problémaköröket, amelyek megoldása Bach-virágterápiával támogatható. Így (hosszú évek terápiás tapasztalata alapján) a képzés fő csomópontjait a párválasztás/párkapcsolat, a nemi azonosság, a munka-család-karrier szerepei és a gyereknevelés problémái határozzák meg. A képzés fontos részét alkotja a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek során a résztvevők lehetőséget kapnak saját problémáik megjelenítésére és a csoport segítségével a megoldási lehetőségek felvázolására is. 17

18 Bach-terápia férfiaknak A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat E tematikus képzésünk során igyekszünk számba venni azokat az elsősorban férfiakra jellemező problémaköröket és problémamegközelítési módokat, amelyek megoldása Bachvirágterápiával támogatható. Így (hosszú évek terápiás tapasztalata alapján) a képzés fő csomópontjait a párválasztás/párkapcsolat, a nemi- és önazonosság problémái, a munka-családkarrier szerepei határozzák meg. A képzés fontos részét alkotja a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek során a résztvevők lehetőséget kapnak saját problémáik megjelenítésére és a csoport segítségével a megoldási lehetőségek felvázolására is. 18

19 Bach-terápia a családban A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat E tematikus képzésünk során a családi rendszerek működési módjait, zavarait állítjuk a középpontba. Elemezzük, hogy egy-egy probléma (pl. egy családtag betegsége, egy hiperaktív gyermek, vagy a család életében bekövetkező nagy változás) milyen tipikus reakciókat vált ki az egyes családtagokból és ezek a reakciók hogyan függnek össze egymással. Célunk a Bachvirágterápiás alapismeretek és e rendszerszeméletű megközelítés segítségével kiemelni a családi problémákat a személyes síkról és lehetőséget teremteni azok komplex megoldására. A képzés fontos részét alkotja a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek során a résztvevők lehetőséget kapnak saját problémáik megjelenítésére és a csoport segítségével a megoldási lehetőségek felvázolására is. 19

20 Bach-terápia a munkahelyi konfliktusok kezelésében A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet és gyakorlat E tematikus képzésünk fókuszát a tipikus munkahelyi konfliktusok Bach-virágterápiás megközelítése adja. Így foglalkozunk a kiszolgáltatottság, a főnök-beosztott és a beosztottbeosztott viszonyok sajátosságaival, a munkahelyi szerepek jellegzetességeivel és megoldási lehetőségeivel. A képzés fontos részét alkotja a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek során a résztvevők lehetőséget kapnak saját problémáik megjelenítésére és a csoport segítségével a megoldási lehetőségek felvázolására is. 20

21 Eszenciaválasztás gyakorlat A képzés időtartama: 1 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: gyakorlat Egy napos gyakorlat a képzés során szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására, a már kialakított készségek elmélyítésére. A gyakorlat során lehetőséget biztosítunk konkrét esetek feldolgozására, illetve a Bach-terápia alkalmazása során felmerült kérdések tisztázására is. 21

22 Kiegészítő ismeretek Kiegészítő ismeretek címet viselő képzéseink közé olyan rokon területeket, illetve olyan eszenciarendszerek ismertetését válogattuk be, amelyek ismerete hasznos kiegészítője lehet a Bach-virágterápiás ismereteknek, illetve amely eszenciák használatával szükség esetén tovább növelhető a terápia hatékonysága. E csoportban a címek önmagukért beszélnek, a megnevezett eszenciacsoport ismertetése az előadások témája. E képzések 1 naposak, áruk Ft (előjelentkezés esetén Ft), előadójuk az adott téma meghívott szakértője. Ez alól csak a Bach-virágterápia és kineziológia című képzés jelent kivételt, amelynek részletesebb ismertetője alább olvasható. 22

23 Bach-virágterápia és kineziológia A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: elmélet + gyakorlat Előadó: meghívott előadó A kétnapos képzés során hallgatóink betekintést nyerhetnek a kineziológia alapelemeibe és megközelítésébe, a Bach-virágeszenciák, és egyéb a kineziológiában használatos eszenciák jelentőségébe és felhasználásuk módjába, valamint az eszenciák kiválasztásának és alkalmazásának kineziológusok által alkalmazott módozataiba. 23

24 Személyiségfejlesztés Képzéseink összeállításakor gondoltunk azokra is, akik a Bach-virágterápiára nem mint gyógyító, természetgyógyászati módszerre, hanem mint a személyiség alakítását vagy a spirituális fejlődést elősegítő eszközre tekintenek. Nekik javasoljuk alábbi kurzusainkat: 24

25 Megkapod a magadét - Bach-virágterápiás személyiségfejlesztő tréning - A képzés időtartama: 2 nap A képzés ára: Ft (előjelentkezés esetén Ft) A képzés jellege: tréning Vezető: Varsányi Péter Bach-virágterapeuta IMS, pszichológus, természetgyógyász Számos speciális Bach-virágterápiás gyakorlat és játék biztosítja, hogy a két napos tréning végére valóban minden résztvevő megkapja a magáét, vagyis megkapja azt az eszenciát, vagy eszenciakeveréket, ami alkati szerként vagy pillanatnyi állapotában a legnagyobb segítséget nyújtja neki az élet leckéinek megtanulásában, illetve ami lelki segítőtársként a leginkább támogatja belső útja, spirituális fejlődése során. 25

26 Szedd össze magad! - Bach-virágterápiás személyiségfejlesztő tábor - A képzés időtartama: 7 nap A képzés ára: a szállásdíj függvényében változó A képzés jellege: előadás + gyakorlat + tréning Vezető: Varsányi Péter Bach-virágterapeuta IMS, pszichológus, természetgyógyász + meghívott segítő Megkapod a magadét személyiségfejlesztő tréningünk kibővített változata, amely intenzív jellegével, az emberi élet nagy területeit feldolgozó tematikus napjaival (önismeret, önelfogadás, pozitív gondolkodás, félelmek, agresszió, asszertivitás, változás, stb.) lehetőséget teremt arra, hogy a hétköznapok nyüzsijéből kiszakadva igazán elmélyülten legyünk képesek magunk összeszedni azokat az életterületeket, ahonnan a legnagyobb hiányérzeteink, frusztrációink erednek, s összeszedhessük azokat az eszenciákat is, amelyek segítenek megtenni az addig halogatott lépéseket egy teljesebb, kiegyensúlyozottabb Élet felé. 26

27 Mindezt egy Életmódtábor keretei közé illesztjük be, hogy az teljesebb, egészségesebb élethez az életmód összetevőiből is válogathassunk, így a tábor leendő természetgyógyászok számára egyben a GYEMSZI-ETI által szervezett Természetgyógyász modulvizsga előfeltételének teljesítésére, Életmódtanácsadó- és terapeuta vizsgára készülők számára a kötelező tábori gyakorlatok egy részének igazolására is alkalmas. Kedves Érdeklődő Olvasó! Köszönjük, hogy összefoglalónkat megtisztelte figyelmével. Bár igyekeztünk minél teljesebb információval szolgálni Bach-terápiás képzéseinkről, tudjuk, hogy számos kérdés megválaszolatlan maradhatott. Amennyiben bármely képzésünk felkeltette érdeklődését, s további kérdései vannak, keressen minket elérhetőségeinken: telefon: / web: 27

28 Jelentkezés tanfolyamainkra Tanfolyamainkra a jelentkezés feltétele a tanfolyami díj (tábor esetében előleg) befizetése. Mivel fontosnak tartjuk, hogy tanfolyamainkon a résztvevők alapos gyakorlati képzésben is részesüljenek, az egy-egy tanfolyamon résztvevők létszáma korlátozott, a témától és a helyszíntől függően fő. A helyeket a befizetések sorrendjében töltjük fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a befizetett tanfolyami díjat csak abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha a képzés meghiúsul. Amennyiben a jelentkezés után Ön mégsem tud részt venni a tanfolyamon, a befizetett összeget bármely más tanfolyamunk részvételi díjába beszámítjuk. A tanfolyami díj befizetése történhet: Cégünk bankszámlájára ( ) történő utalással. Ebben az esetben a Közlemények rovatban kérjük feltüntetni, hogy melyik tanfolyamra jelentkezik. Webáruházunkon keresztül bankkártyás fizetéssel (amennyiben ezt a fizetési módot választja, jelentkezése a fizetés pillanatában aktívvá válik). Előre egyeztetett időpontban személyesen. Várjuk jelentkezését! 28

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0021 projekt keretében készült A projekt

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója:

BEVEZETÉS. Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója: 1 BEVEZETÉS Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója: KIK Az iskola működtetője: Budapest Főváros Önkormányzata Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt 1/a. tel./fax: 789 8867 www.btabp.hu info@btabp.hu Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! /FÁPI-PB-2675/2009/OBmB/KRB Protokoll A segítő

Részletesebben

Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc

Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc Tartalom: Bevezetés A középiskolai évek sajátosságai a pályaválasztás szempontjából A pályaválasztásra való felkészítés általános

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1284-06 A tartalomelem

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus

Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus Real Progress Tréning és Tanácsadás Képzési prospektus A fejlődés mérhető Bemutatkozás A Real Progress Oktató és Tanácsadó Kft. vállalati kommunikációs tréningek tartásával foglalkozik 1999. óta. Vezetőket,

Részletesebben

Tisztelt Kollegák! 60 órás pedagógusképzés

Tisztelt Kollegák! 60 órás pedagógusképzés Tisztelt Kollegák! A mindennapokban, az oktató-, nevelő-, és fejlesztő munkájuk során bizonyára egyre több pszichés panaszokkal küzdő gyerekkel és serdülővel találkoznak. A Vadaskert Alapítvány 2008 elején

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben