::éves jelentés::2003::

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "::éves jelentés::2003::"

Átírás

1 ::éves jelentés::2003::

2 Kiadta: Antenna Hungária Rt Felelôs kiadó: Bielek Péter Grafikai tervezés: Akció-Nxs Reklámügynökség Nyomdai kivitelezés: Present Kft. Fotó: László János (címlap, 4., 5., 13.) A kézirat lezárva: április

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÔ 4 A LEGFONTOSABB JELZÔSZÁMOK 6 A ÉV KIEMELKEDÔ ESEMÉNYEI 7 AZ ANTENNA HUNGÁRIA RT. IGAZGATÓSÁGA, FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ÉS MENEDZSMENTJE 10 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 14 A SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET 15 A TÁRSASÁG STRATÉGIÁJA 16 BERUHÁZÁSOK 18 SZOLGÁLTATÁSOK MÛSORTERJESZTÉS TÁVKÖZLÉS MULTIMÉDIA EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK 31 HUMÁN ERÔFORRÁSOK 32 MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 33 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 34 TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 36 BEFEKTETÉSEK 37 AZ ANTENNA HUNGÁRIA RT. PORTFÓLIÓJÁNAK FONTOSABB BEFEKTETÉSEI 40 TÔZSDEI SZEREPLÉS 43 PRIVATIZÁCIÓ 44 PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS 45 KIEGÉSZÍTÉSEK, MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 51 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 57 3

4 Bevezetô Tisztelt Olvasó! A év az Antenna Hungária számára rendkívül lényeges, ugyanakkor a külsô szemlélô számára is látványos változások éve volt. Miközben a hátunk mögött hagyott esztendô során a távközlési ágazat piaci feltételei általában véve nem javultak, tevékenységünk jogszabályi keretei bár csak január 1-jétôl léptek életbe sok szempontból számunkra kedvezôen változtak. A cégcsoporton belül igen lényeges szervezeti és szerkezeti módosításokat hajtottunk végre, amelyek nyomán az Antenna Hungária Rt. felkészülten várhatja a küszöbön álló privatizációt és a májusi EU-csatlakozás következtében várhatóan élesedô versenyt is. Stratégiánk változatlan: néhány éve azon munkálkodunk, hogy olyan cégcsoportot hozzunk létre és mûködtessünk, amely alaptevékenysége, a rádiós és televíziós mûsorszórás és -terjesztés területén versenyhelyzetben is piacvezetô vállalat marad, ugyanakkor leányvállalatain vagy elkülönült üzletágain keresztül a modern távközlés és infokommunikáció más szegmenseiben is üzletileg sikeres lesz. Mindennek érdekében folyamatosan fejlesztjük technológiánkat, azt a mûszaki bázist, amely egyszerre biztosítja jelenlegi szolgáltatásaink elérhetôségét az ország egész területén, s egyúttal alapja olyan jövôbemutató megoldásoknak, mint például a földfelszíni digitális televíziós mûsorszórás. Ezért tôkeellátottságunknak megfelelô mértékben ban is jelentôs összegeket fektettünk be mûszaki fejlesztésekre. Ugyanakkor az Antenna Hungária Rt. kiemelkedô értékének tartjuk a berendezéseket mûködtetô embereket: ágazati összehasonlításban továbbra is igen komoly összegeket fordítunk munkatársaink továbbképzésére. Ez a két tényezô együttesen tette lehetôvé, hogy szolgáltatásainkat ügyfeleink számos felmérés szerint jelesre értékelik. Az Antenna Hungária Rt ban üzleti szempontból is sikeresen teljesített. Üzleti tevékenységünk árbevétele több mint 15 százalékkal nôtt, s a cég készpénztermelô képességét jól jellemzô EBITDA-mutató is közel 13 százalékkal emelkedett, hatékonyságunk tovább javult, az egy fôre jutó árbevétel, valamint eredmény tekintetében is. Strukturális átszervezésünk meghatározó mozzanata volt az 4

5 felügyelôbizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérôl. A Forrás Rt. révén immár új, 10%-ot meghaladó nagy tulajdonosunk is lett. Ennek kapcsán a közgyûlés 11 fôre emelte az igazgatósági tagok maximális számát is, s egyúttal Kövesi Péter személyében, a Forrás Rt. javaslatára új igazgatósági és Heit Gábor személyében új felügyelôbizottsági tagot is választott. Antenna Távközlési Rt. megalapítása. Október 1-jétôl mûködô leányvállalatunkba integráltuk mindazokat a tevékenységeket és cégeket, amelyek a csoporton belül a távközléshez kapcsolódnak. A távközlési üzletág önállósodásától azt várjuk, hogy leányvállalatunk ezen a rendkívül kompetitív piacon sikeresen megállja a helyét, s középtávon az integrálódó magyar telekommunikációs piac meghatározó szereplôjévé válik. Decemberben rendkívüli közgyûlést tartottunk, amely az üvegzsebtörvénnyel összhangban határozott társaságunk igazgatósági és Az Antenna Hungária jövôje szempontjából meghatározó jelentôségû lesz a küszöbön álló privatizáció, amelynek hogyanjáról és mikéntjérôl hamarosan dönt a kormányzat ban az állami tulajdonost képviselô ÁPV Rt. megvizsgálta azokat a szempontokat, amelyek megalapozhatják ezt a döntést. Az elkövetkezô hónapok egyik fontos feladata a privatizációra való felkészülés. A mûsorterjesztés területén infrastruktúránk és fejlesztéseink révén cégünk helyzete megkérdôjelezhetetlen, ígéretes növekedés elôtt állunk az üzleti távközlési szolgáltatások területén, s jó pozíciónkat kihasználhatjuk a lakossági mûsorszétosztás piacán is. Az Antenna Hungária vezetése mindezért optimistán tekint a jövôbe, mert biztosak vagyunk benne, hogy szakembereink, vállalati szervezetünk versenyképes pozíciót, növekedési lehetôséget biztosítanak számunkra az elkövetkezô esztendôkben. Lévay Örs az Igazgatóság elnöke dr. László Géza vezérigazgató 5

6 A legfontosabb jelzôszámok (Nem konszolidált adatok alapján) Értékesítés nettó árbevétele (E Ft) Üzleti tevékenység árbevétele (E Ft) Összes bevétel (E Ft) Üzleti tevékenység eredménye (E Ft) Adózás elôtti eredmény (E Ft) Adózott eredmény (E Ft) EBITDA (E Ft) Összes eszköz (E Ft) Tárgyi eszközök értéke (E Ft) Saját tôke (E Ft) Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök (E Ft) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök (E Ft) Beruházások (E Ft) Aktiválások (E Ft) Operatív cash flow (E Ft) Eladósodottság foka (%) 33,3 42,1 48,6 48,9 47,8 ROE (%) 5,8 6,4 4,8 1,0 4,6 ROI (%) 4,4 3,9 2,6 0,5 2,6 Bevételarányos adózás elôtti eredmény (%) 8,1 9,2 5,4 1,1 6,0 1 fôre jutó nettó árbevétel (E Ft) fôre jutó adózás elôtti eredmény (E Ft) Átlagos állományi létszám (fô) EBITDA: Adózás elôtti eredmény + fizetett kamat + értékcsökkenés Eladósodottság foka: Kötelezettségek / összes eszköz ROE: Adózott eredmény / saját tôke ROI: Adózott eredmény / befektetett eszközök 6

7 A év kiemelkedô eseményei Értékesítés nettó árbevétele (E Ft) EBITDA (E Ft) Üzleti tevékenység eredménye (E Ft) Egy fôre jutó árbevétel (E Ft) Egy fôre jutó adózás elôtti eredmény (E Ft) JANUÁR Az Antenna Hungária Rt. az Eurotel Rt. 100 százalékos tulajdonosa lett, miután kivásárolta eddigi partnere, a Tel-Sys Távközlési Kft. (a Vivendi Telecom leányvállalata) 49 százalékos részesedését. Tokajban megkezdte mûködését az új 20/1/0,2 kw-os adó. A DVB-T sugárzásra is alkalmassá tehetô berendezés a 43-as csatornán az mtv mûsorát sugározza. Folytatódott a földfelszíni digitális televíziós mûsorszórás elôkészítése, a DVB-T projekt. Az Antenna Hungária 2003-ban saját forrásból finanszírozta azokat a tanulmányokat és kísérleteket, amelyek a földfelszíni digitális televíziózás szociális vonatkozásait, a bevezetendô szolgáltatások várható piaci fogadtatását, az információs társadalomhoz való hozzájárulását, a kiegészítô adatátviteli szolgáltatások technikáját és lehetséges tartalmi összefüggéseit vizsgálta. Pandant Flotta ügyfél lett a McDonald s logisztikai cége, a több mint 70 magyarországi éttermet kiszolgáló Hungarorak. FEBRUÁR Az Antenna Hungária nyerte az Ecotrans flottakövetô szolgáltatási pályázatát. Megállapodást kötöttünk a Jaguár Magyarország Kft.-vel arról, hogy a megrendelt Jaguár gépkocsikhoz Pandant Privát mûholdas vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtunk. MÁRCIUS Befejezôdött a digitális rádiós mûsorszórási technológia, a DAB jelfeldolgozó láncának rekonstrukciója. Ezzel a Magyar Rádió már négy, programkísérô információkkal ellátott mûsort sugározhat egyidejûleg a 13A DAB-blokkban. Megkezdtük a Tilos Rádió körzeti mûsorának sugárzását Lágymányos telephelyünkrôl. 7

8 A év kiemelkedô eseményei A TeleDataCast Kft. részvételével folytatódott a 2002-ben indult digitális mûholdas egyirányú adatkommunikációs rendszer, az Open Way Net kiépítése. Telepítettük a végponton elhelyezett eszközöket, és megkezdtük azok tesztelését. ÁPRILIS Április 25-én került sor az Antenna Hungária Rt. éves rendes közgyûlésére. Az itt született határozat szerint a társaság 2002-es eredményébôl nem fizet osztalékot. A testület döntött a társaság részvényeinek dematerializációjáról, ennek határideje december 31. MÁJUS Megkezdtük a BBC Rádió körzeti mûsorának sugárzását Lágymányos telephelyünkrôl. Az Antenna Hungária lett a EUROWATCHhálózat kizárólagos magyarországi partnere. A rendszer a mûholdas jármûkövetés és az internet elônyeit egyesítve csaknem teljes Európát átfogó, határokon átívelô biztonsági szolgáltatást nyújt, elsôsorban nemzetközi közúti fuvarozóknak. JÚNIUS Döntés született az EUROTEL Rt., az ANTETRA Kft., és az Infotrade Kft. összeolvadásáról. Az AH-csoporthoz tartozó társaságok vagyona az Antenna Távközlési Rt.-re mint jogutód társaságra száll át. A Deutsche Telekom meghosszabbította a GAYTV sugárzására vonatkozó megrendelését. JÚLIUS Újabb négy évvel meghosszabbítottuk a takarékszövetkezeti szektor informatikai szolgáltatójával, a Takinfo Kft.-vel kötött szerzôdésünket. A cég országos hálózata száznál is több végpontból áll, ehhez nyújtunk adatátviteli szolgáltatásokat. A DVB-T projekt keretében a Tárki fókuszcsoportos kutatást végzett az interaktív televíziós alkalmazások iránti várható érdeklôdésrôl. Az Antenna Hungária szakemberei a vizsgálat során bemutatták a digitális televíziózás kísérleti interaktív alkalmazásait. AUGUSZTUS Az Antenna-Torony Rt. jegyzett tôkéje egymilliárd forinttal, névértéken 1,5 milliárd forintra emelkedett. Budapesti távközlési gerinchálózat kialakításáról állapodtunk meg a Vodafone Magyarország Rt.-vel. A szerzôdés értelmében az Antenna Hungária öt éven keresztül biztosít optikai összeköttetéseket a Vodafone csomópontjai közt. SZEPTEMBER szeptember 15-i bejegyzéssel az Antenna Hungária távközlési típusú leányvállalatai (az EUROTEL Rt., az ANTETRA Kft. és az Infotrade Kft.) összeolvadásával létrehozta az Antenna Távközlési Részvénytársaságot. Megkezdôdött az Antenna Hungária részvények dematerializációja, a nyomdai részvényeket szeptember 15-tôl december 13-ig kellett benyújtani. A hónap közepétôl kísérleti jelleggel az AMOS mûholdas programcsomagunkban sugározzuk a Hálózat TV mûsorát. A Magyar Televízió Rt. részére újabb átjátszóadót helyeztünk üzembe. Ezzel az átjátszóhálózat 115 egységre bôvült. OKTÓBER Október 1-jén megkezdte mûködését az Antenna Hungária csoport távközlési leányvállalata, az Antenna Távközlési Rt. A cég alaptôkéjét az Igazgatóság 5,2 milliárd forinttal megemelte, és döntött arról, hogy apportként milyen tárgyi eszközök kerüljenek át az új társaságba. Az Antenna Hungária Rt. a Vodafone Magyarország Rt. részvényeire vonatkozó,

9 október 9-ig fennálló opciója lehívásának finanszírozására banki konzorciumot szervezett. Ez azonban csak nagyobb kisebbségvédelmi garanciák megadása esetén biztosította volna a szükséges hiteleket. A Vodafone International ezen garanciák megadását elutasította, így az opció lehívását az Antenna Hungária Rt. nem tudta finanszírozni. Ennek következtében az opció lejártával az AH szavazati aránya a tulajdonosi részesedésével megegyezôen 12,1 százalékra csökkent. Október 27-én DVB-T workshopot rendeztünk a hazájában a digitális földfelszíni mûsorterjesztés területén már jelentôs tapasztalatokat szerzett spanyol Retevisión Audiovisual társaság képviselôinek részvételével. Az AH bemutatta az interaktív platformfejlesztés eredményeit és a kísérletileg mûködô, MHP-alapú interaktív alkalmazásokat (EPG, szuperteletext, hírszalag, szavazás, sms-fal). Az Antenna Hungária csoporthoz tartozó Antenna Multimédia Vagyonkezelô Holding Rt. eladta 60,58 százalékos TeleDataCast üzletrészét a kisebbségi tulajdonosok alkotta konzorciumnak. Az Antenna Hungária nyerte a Vodafone negyedik kapcsolóközpontjának helyszínére kiírt pályázatot. Az Antenna Hungária kiállítóként részt vett az Automobil 2003 Budapest Autószalon kiállításon. Megkezdtük a magyar nyelvû f+ tévémûsor sugárzását az AMOS mûholdas programcsomagunkban. NOVEMBER Cégünk tulajdonába került az Open Way Net projekthez kapcsolódó teljes know-how, a fejállomási és a hozzáférési végponti hardver- és szoftvereszközök. Átálltunk az Exchange 2000 Enterprise-levelezôrendszer használatára. DECEMBER Az Antenna Hungária Rt. rendkívüli közgyûlése az üvegzsebtörvénnyel összefüggésben határozott a társaság igazgatósági és felügyelôbizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérôl. A közgyûlés elfogadta az alapszabály módosítását, ennek értelmében az igazgatósági tagok száma 11-re bôvülhet. A legfôbb döntéshozói fórum Kövesi Péter személyében új igazgatósági, valamint Heit Gábor személyében új felügyelôbizottsági tagot választott. Az Antenna Hungária csoport megvásárolta a Minor Rt. AM-IT Rt.-ben lévô 50 százalékos részesedését. Az Antenna Hungária Rt. eladta a 350 millió forintos jegyzett tôkéjû AnteCom Rt.-ben lévô 71,43 százalékos részvénycsomagját a kisebbségi tulajdonos Elsô Pannon Rendszerház Informatikai Rt.-nek. A budapesti mellett hat vidéki telephelyrôl is (Debrecen, Kabhegy, Miskolc, Pécs, Szentes és Tokaj) megkezdôdött a Kossuth mûsor 100 MHz-es sávban történô sugárzása. A hallgatók a sztereó mûsor mellett RDS információkat is kapnak. Megkezdtük a magyar m+ és a román f+ mûsor sugárzását az AMOS mûholdas programcsomagunkban. December 18-án a Duna TV analóg sugárzásával áttértünk a Hot Bird 6 mûholdra, s ezzel jelentôsen javult a televízió vételi lehetôsége, képminôsége. Az Antenna Távközlési Rt. ajánlatot nyújtott be az IHM Közháló 7300 elnevezésû közbeszerzési pályázatán. Megnyertük a FÔFOTÓ flottakövetési szolgáltatásra kiírt pályázatát. December 15-én lezárult a nyomdai úton elôállított AH-részvények dematerializált részvényekké történô átalakítása. 9

10 Az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága Lévay Örs Füzesi Attila Kelemen Gábor az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának elnöke, az informatikai és hírközlési miniszter tanácsadója és az Antenna Távközlési Rt. Igazgatóságának elnöke az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának tagja a XI. kerületi polgármesteri vezetés gazdasági tanácsadója (igazgatósági tag április 19-tôl) Dr. Kovács Kálmán a Forrás Rt. vagyonkezelési igazgatója (igazgatósági tag április 19-tôl) Kövesi Péter Dr. László Géza Dr. Molnár Adél Dr. Simon Dénes az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának tagja (igazgatósági tag április 18-ig) az Antenna Hungária Rt. vezérigazgatója, az Antenna-Torony Rt. Igazgatóságának elnöke a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda partner ügyvédje (igazgatósági tag április 18-ig) a Horizont Rt. vezérigazgatója Dr. Sinkovits Péter a Dr. Sinkovits Ügyvédi Iroda alapítója, ügyvéd, az ÁPV Rt. Igazgatóságának tagja Sterk Péter Szabó Antal Dr. Várhegyi Éva a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet vezérigazgatója, a Piackutatók Magyarországi Szövetségének elnöke a Solidus Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. ügyvezetô igazgatója a Pénzügykutató Rt. tudományos fômunkatársa és Igazgatóságának tagja 10

11 Az Antenna Hungária Rt. Felügyelôbizottsága Pitti Zoltán Arató László Boros Gábor Heit Gábor Dr. Horváth Ferenc Jaskó József elnök, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszékének tudományos kutatója, egytemi oktatója, a Magyar Közgazdasági Társaság ügyvezetô elnökségi tagja az Antenna Hungária Rt. osztályvezetôje (felügyelôbizottsági tag április 16-ig) az Antenna Hungária Rt. szervizmûszerésze (felügyelôbizottsági tag április 16-ig) az ÁPV Rt. ügyvezetô igazgatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium rádiótávközlési fôosztályának vezetôje az Antenna Hungária Rt. adókarbantartója Dr. Lippényi Tivadar a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese Malejkó Norbert Nagy Albert Szilágyi Péter Dr. Wéber Judit a Mobilker Kft. cégvezetôje az Antenna Hungária Rt. osztályvezetôje (felügyelôbizottsági tag április 17-tôl) az Antenna Hungária Rt. rendszermérnöke (felügyelôbizottsági tag április 17-tôl) ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa, a Szerzôi Jogi Szakértôi Testület tagja 11

12 Az Antenna Hungária Rt. menedzsmentje Dr. László Géza vezérigazgató Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes Hegedûs Sándor fejlesztési és informatikai vezérigazgató-helyettes, mb. lakossági szolgáltatások igazgató Kárpáti Rudolf mûsorterjesztési vezérigazgató-helyettes Dr. Vincze Éva jogi és humánpolitikai igazgató Bielek Péter kommunikációs igazgató Halász Mihály stratégiai és vagyonkezelési igazgató Szvétecz Róbert szerviz és infrastruktúra-üzemeltetési igazgató 12

13 13

14 Történeti áttekintés Magyarországon 1925 óta létezik mûsorszórási tevékenység tôl január 1-jéig a Magyar Posta volt a kizárólagos postai, távközlô és mûsorszóró szolgáltató Magyarországon január 1-jén a Magyar Posta szolgáltatási ágait részben új vállalatokba szervezték. A mûsorszórás az újonnan alakult Magyar Mûsorszóró Vállalat feladata lett, amelyet az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1992-ben Antenna Hungária Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság néven egyszemélyes zárt részvénytársasággá alakított át. Az átalakulás idején a részvények 100 százaléka a magyar állam tulajdonába került. Ezt követôen a vonatkozó jogszabályok értelmében több magyar önkormányzat jutott részvényekhez a cégben májusában az ÁPV Rt. nyilvános forgalombahozatal keretében kárpótlási jegy ellenében társaságunk 730 ezer darab névre szóló törzsrészvényét értékesítette ban megszületett a médiatörvény, s ennek nyomán megalakultak a kereskedelmi televíziók Magyarországon. Ez az Antenna Hungária Rt. számára azt jelentette, hogy a három országos közszolgálati mûsor mellett 1997-tôl a kereskedelmi tévécsatornák (tv2 és RTL Klub) részére történô mûsorszórás is feladata lett. A rádiózásban ettôl az idôponttól kezdve a közszolgálati adások (Kossuth, Petôfi, Bartók) mellett a Danubius és Sláger kereskedelmi csatornákat is országosan sugározzuk. Az országos kereskedelmi televíziók indulása új kihívásokat jelentett és új beruházásokat tett szükségessé, ezért 1997 januárjában az Antenna Hungária Rt. jegyzett tôkéjét a fô tulajdonos 2,5 milliárd forinttal megemelte. Az OTH (Országos Transzport Hálózat) üzembe helyezésével társaságunk belépett a távközlési piacra is óta földi, továbbá mûholdas adat- és beszédátviteli szolgáltatásokat biztosítunk ügyfeleink széles körének. Ezek technológiai megoldásában szerepet kap mikrohullámú gerinchálózatunk, budapesti száloptikai rendszerünk és a VSAT mûholdas átvitel is február 9-én bevezettük részvényeinket a Budapesti Értéktôzsdére. Az 1999-es zártkörû tôkeemelés során az ÁPV Rt. az AH jegyzett tôkéjét 11,250 milliárd forintra, majd a zártkörû tôkeemelés 2000-es, második lépcsôjét követôen 11,875 milliárd forintra emelte ben AntennaMikróra változtattuk az addig kódolatlan AM-mikro szolgáltatás nevét, az ezen keresztül sugárzott tévémûsorokat pedig analóg formában kódoltuk. Ezzel megteremtettük a társaság multimédiás szolgáltatásainak alapjait ben az ÁPV Rt. privatizációs tranzakciót indított. Ennek során a kitûzött cél az lett volna, hogy az AH Rt. részvényei 50 százalék + 1 szavazat erejéig magántulajdonba kerüljenek. Ehhez egy 37,45 százalékos részvénycsomagot kellett privatizálni. Az ügylet elsô lépcsôjeként az ÁPV Rt júliusában tôzsdei aukció keretében 171 ezer darab részvényt értékesített. A privatizáció második fázisát, amelyben tôkeemeléssel egybekötött hazai és nemzetközi részvénykibocsátást terveztek, a kedvezôtlen nemzetközi tôkepiaci körülmények miatt határozatlan idôre el kellett halasztani. Az ÁPV Rt. végül zártkörûvé alakította a tranzakciót, hogy a hazai nyilvános forgalomban novemberi lebonyolított részvényjegyzése során beérkezett igényléseket el tudja fogadni. A januárban lezárult zártkörû elhelyezés során az AH-papírokból összesen 5505 alanyi jogon kárpótolt és hazai magánbefektetô jegyzett 133 ezer darab részvényt. A februári dolgozói részvényértékesítés során az Antenna Hungária Rt. munkavállalói a privatizációs törvény által biztosított mértékben juthattak részvényekhez. Az ÁPV Rt. ilyen módon részvénytulajdonának 1,84 százalékát, 219 ezer darab részvényt értékesített fordulóján a fô tulajdonos ÁPV Rt. az Antenna Hungária Rt. jegyzett tôkéjének 10 százalékát kitevô részvénycsomagot adott át a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-nek. Ezt a társaságot azzal a céllal hozták létre, hogy a még piacon lévô kárpótlási jegyek tulajdonosai számára befektetési lehetôségeket nyújtson. Ezzel a lépéssel az ÁPV Rt. közvetlen részesedése 73,71 százalékra csökkent során folytatódott az Antenna Hungária Rt. profiltisztítása. Az átszervezések célja az volt, hogy szervezetileg is átláthatóan elváljon a mûsorterjesztési alaptevékenység és a hozzá számos ponton kapcsolódó távközlés. Az állam mint fô tulajdonos a privatizáció elôkészítése miatt is igényelte ezeket a változtatásokat. Mindennek eredményeként társaságunk október 1-jétôl az Antenna Távközlési Rt.-be szervezte ki távközlési tevékenységét. 14

15 A szabályozói környezet 2003-ban az Antenna Hungária Rt. volt az egyetlen olyan hírközlési szolgáltató Magyarországon, amely az országos és körzeti rádióés televíziómûsorok szétosztását és szórását végezhette (a szakosított mûsorszolgáltatás kivételével) január 1-jén viszont hatályba lépett az elektronikus hírközlésrôl szóló évi C. törvény, amelynek célja a távközlési piac további liberalizációja. A törvény fô célkitûzései közé tartozik, hogy a szabályozást összehangolja az európai uniós jogszabályokkal és ajánlásokkal, és támogassa az információs társadalom felépítését. Ezen belül közvetlen célként fogalmazták meg az internet elterjedtségének növelését. A törvény az Európai Unióhoz való csatlakozásig fenntartja az Antenna Hungária kizárólagosságát a körzeti rádió- és televíziómûsor szétosztása és szórása területén, ez a monopólium május 1-jével azonban megszûnik. A mûsorszórási szolgáltatásokért felszámítható díjakat jogszabály határozza meg, ugyanakkor távközlési és egyéb szolgáltatásaink (például az AntennaMikro) a szabad áras körbe tartoznak, azok árát a piaci feltételek alakítják. Társaságunk a késôbbiek során is az eddigiekhez hasonló módon fizet a frekvenciahasználatért. Új költségelemként jelentkezik azonban a frekvenciákhoz való hozzáférési díj, a pályázattal és árverésekkel kapcsolatos költségek ban a távközlési piacot szabályozó évi XL. törvény (hírközlési törvény, hkt.) és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek a várakozásokkal ellentétben nem hoztak létre valódi versenyt a távbeszélô-szolgáltatók között. Az elektronikus hírközlésrôl szóló évi C. törvény ezen is változtatni kíván. Az üzleti kommunikációs szolgáltatások (mint az Antenna Hungária bérelt vonali, internet-, VoIP, IP VPN szolgáltatásai) piacán a szolgáltatók már a 90-es évek elejétôl valós piaci körülmények közt versenyeztek. Az AH által is nyújtott üzleti kommunikációs szolgáltatások egyre több elôfizetôi problémára kínálnak megoldást, és a szolgáltatások minôsége az egész piacot tekintve folyamatosan javul. 15

16 A társaság stratégiája A külsô környezet értékelése és az átfogó cégdiagnózis alapján az Antenna Hungária Rt. jelenleg érvényben lévô, ös, középtávú stratégiája továbbra is arra irányul, hogy hagyományos televíziós és rádiós mûsorszóró társaságból több lábon álló távközlési, mûsorszóró és multimédia társasággá alakuljon át. Így tôkeemeléssel, valamint külsô források bevonásával a társaság dinamikus növekedési pályára léphet. E cél elérése érdekében társaságunk arra törekszik, hogy: partnerei közremûködésével, valamint a cégcsoport tudatos építésével jelentôs, korszerû technológiai hátterû, integrált és versenyképes távközlési szolgáltatóvá váljon, különös tekintettel az üzleti kommunikáció és kormányzati készenléti mobiltelefon-rendszer (EDR) kiépítésére és üzemeltetésére; megôrizze vezetô pozícióját a magyarországi rádiós és televíziós mûsorszórás és -szétosztás területén, és meghatározó szerepet vállaljon a digitális televíziós és rádiós mûsorszórás és -szétosztás bevezetésében; élenjáró szerepet töltsön be a fejlett mûsorterjesztô és multimédiás technológiák, valamint szolgáltatások fejlesztése és piaci bevezetése terén; megteremtse a torony-infrastruktúra hatékony hasznosításának feltételeit, kezdeményezô szerepet vállaljon a torony-szolgáltatói modell hazai és regionális elterjesztésében; szerviz- és karbantartó-kapacitásai révén versenyképes és magas színvonalú szolgáltatásokat kínáljon a többi távközlési szolgáltató számára; a belsô információáramlás és a kommunikáció elôsegítésével, a folyamatos hatékonyságnövelést támogató szervezeti struktúra kialakításával, az ésszerû és összehangolt belsô munkamegosztás feltételeinek javításával, valamint informatikai fejlesztésekkel tegye lehetôvé és mobilizálja a szervezet hatékonysági tartalékait a stratégia sikeres megvalósítása érdekében. Rádiós és televíziós mûsorszórás Hosszú távon elsôk kívánunk lenni a digitális földfelszíni televízió- és rádiómûsor-terjesztési szolgáltatások területén. Ennek érdekében kísérleti adóberendezéseket telepítettünk, amelyek segítségével lehetôségünk nyílt a digitális adóhálózat elemeinek vizsgálatára és a digitális mûsor legfontosabb jellemzôinek kísérleti célú elemzésére. Így vizsgálatot folytathattunk például arról, hogy a digitális televízió mozgás közbeni vétel esetén is kiváló minôségû képet ad, és kipróbálhattuk az interaktivitást is. Mindezek a lehetôségek alapvetôen változtatják meg a hagyományos televíziózási szokásokat és lehetôségeket. A digitális rádiózás új lehetôségeinek vizsgálata is megkezdôdött. A közép- és rövidhullámú rádiómûsor-terjesztés (DRM) a digitális technológia bevezetésével új perspektívákat kap azzal, hogy jó minôséget és kedvezô vételi lehetôségeket biztosít. A digitális hang-mûsorszórás (DAB) területén folynak a megvalósíthatósági vizsgálatok. A mûszaki fejlesztés célja a hallgatói igényeket a lehetô legmagasabb szinten kielégítô professzionális rendszer kialakítása. 16

17 Távközlési szolgáltatásaink Társaságunk célja, hogy vállalati és lakossági ügyfeleinknek gyors kiépítésû, megbízható, az egyedi igényeket magas színvonalon figyelembe vevô és ezzel együtt reális áron igénybe vehetô üzleti kommunikációs szolgáltatásokat nyújtsunk. Célunk szolgáltatásaink körének folyamatos bôvítése, a piaci igényeknek megfelelô szolgáltatások kialakításával. A Vodafone Magyarország Rt. hálózatának kiépítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó technológiai segítség biztosításával aktívan hozzájárulunk a mobilszolgáltató tevékenységéhez. Multimédiás szolgáltatások A fejlett mûsorterjesztô szolgáltatások magyarországi terjedésének fontos eszközei az AntennaMikro platform és a kísérleti DVB-T platform. Stratégiai terveinkben szerepel a fizetô televíziózás és a digitális szolgáltatások bevezetése az AntennaMikrón, így folyamatban van a multimédiás szolgáltatások széles körének elôkészítése. A digitális szolgáltatások bevezetésekor ki kell használnunk a leendô digitális AntennaMikro és a DVB-T közötti szinergiákat. Stratégiai céljaink közé tartozik az információs társadalom e-szolgáltatásainak kezelése a DVB-T platformokon, ezen belül is kiemelten foglalkozunk az elektronikus távoktatás területével. 17

18 Beruházások MÛSORTERJESZTÉS Televíziómûsor-terjesztés DVB-T rendszer kiépítése Megvásároltuk a Harris cégtôl a kabhegyi tesztelésre kölcsönkapott 1,5 kw-os adóberendezést. Az országos hálózat tervezéséhez antennatervezô szoftver beszerzésére került sor. Adórekonstrukció, átjátszók Az utolsó klisztronos adó kiváltására vásárolt, a 43-as csatornán az mtv mûsorát sugárzó 20/1/0,2 kw-os tokaji adóberendezés telepítése 2003 februárjában befejezôdött. A ben vásárolt tv-átjátszókat az elsô negyedévben telepítettük, s hároméves idôtartamra pályázatot írtunk ki további szállításokra. Szokolyán betelepüléssel új állomás létesítésére került sor, további három telephelyen befejezôdtek a telepítési munkálatok, a használatbavételi és rádióengedélyek kézhezvétele után ezeken is megindulhat az mtv sugárzása. A budapesti körzeti és helyi tévémûsorok megfigyeléséhez bôvítettük a hálózatirányítási csoport eszközeit. Duna TV feladórekonstrukció A feladóantenna cseréjére és a EUTELSAT által igényelt frekvenciaváltás megvalósítására tárgyalásos eljárás lefolytatására került sor. Rádiómûsor-terjesztés Kossuth CCIR I. fázis Az országos hálózat kiépítéséhez szükséges antennarendszerek tervezésére és a hálózathoz szükséges eszközök beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében került sor végén hét telephelyen kezdtük meg a sugárzást. Körzeti és helyi rádió Új 100 MHz-es URH-telephellyel bôvült az AH gerincadó-hálózata. Az új Budapest-Lágymányos telephelyen egy 250 W névleges teljesítményû, a Tilos Rádió programját sugárzó 1+1 tartalékolt adórendszer és egy 250 W névleges teljesítményû, BBC programot sugárzó modulációval és adóberendezéssel 1+1 tartalékolt adórendszer kezdte meg mûködését. A Magyar Rádió megrendelésére Szolnokon a körzeti középhullámú adás kiváltása érdekében megkezdôdött a párhuzamos FM-sugárzás elôkészítése. Magyar Rádió középhullámú hálózat Miskolcra és Szombathelyre adóberendezéseket és kiegészítô egységeket szereztünk be. Mûsorelosztás, egyéb mûsorterjesztés Digitális szolgáltatások A Duna TV digitális feladó teletextbôvítése érdekében két encodert vásároltunk és telepítettünk. FM adófelügyelet A minôségfelügyelet teljessé tétele érdekében tíz állomáson bôvítettük méréstechnikai eszközeinket, további hét állomáson a beruházás a évben folytatódik. 18

19 TÁVKÖZLÉS 2003-ban végrehajtott beruházásaink célja elsôsorban ügyfélkörünk igényeinek kiszolgálása, az elérési hálózat költséghatékonyságának növelése, az új szolgáltatásainkhoz szükséges infrastruktúra továbbfejlesztése, valamint meglévô szolgáltatásaink minôségének javítása volt. 3,5 GHz-es országos hozzáférési hálózat Folytattuk az ügyfeleink gyors és hatékony bekötését lehetôvé tevô 3,5 GHz-es szélessávú hozzáférési hálózat kiépítését. Az ehhez tartozó rendszerek szállítására tendert írtunk ki, amelynek célja kedvezôbb árak elérése és a kétszállítós modell bevezetése ebben a berendezéscsoportban is. Ezen a technológiai területen piacvezetôk vagyunk, s az ország bármely pontján gyors megvalósítási idôvel nyújtunk üzleti kommunikációs szolgáltatásokat ügyfeleinknek ban a Plus és Kaiser s áruházláncok számára mintegy 160 végpontból álló hálózatot építettünk ki. Modulációs hálózatok A modulációs hálózatunk üzembiztonságát növelô beruházások eredményeként szolgáltatásunkat korszerûbb, digitális technológiával biztonságosabban és magasabb színvonalon biztosítjuk a Magyar Televízió Rt.-nek. A Magyar Televízió Hargita stúdiója számára korszerûsítettük az átviteltechnikai rendszert. A Vodafone újabb kapcsolóközpontot helyezett üzembe, és az általa igényelt többletszolgáltatások kielégítése érdekében újabb optikai node-okat telepítettünk. A Magyar Rádió számára a 100 MHz-es Kossuth Rádió programot sugárzó adók modulációs összeköttetéseinek kiépítését folytattuk, az év végéig összesen nyolc adó számára építettük ki a modulációs áramkört. E projekt kapcsán a következô évben további áramkörök kiépítését tervezzük. Pandant vagyonvédelmi rendszer A meglévô Pandant vagyonvédelmi rendszer további fejlesztését, a technológiai fejlôdés által megkövetelt korszerûsítését folyamatosan végeztük. 19

20 Beruházások MULTIMÉDIA AntennaMikro A budapesti AntennaMikro rendszeren minôségjavítási programunk keretében 2003-ban az OMK-ban található adóberendezés elavult HH csöveit korszerû, félvezetôs FET erôsítôkre cseréltük. Tanulmány készült arról, hogy milyen mûszaki megoldásokkal lehet tovább javítani az AntennaMikro szolgáltatás minôségét, illetve hogyan lehet ezeket tesztelni. Ugyancsak tanulmányokban vizsgáltuk, hogy milyen mûszaki paraméterekkel írjunk ki tendereket az AntennaMikro adóberendezés adótörzse, valamint a vevôoldali berendezések vevôszett részét képezô vevôfejek LNB gyártására. Az ügyfélszolgálatok napi munkáját, valamint leltározást segítô kódleolvasó rendszert helyeztünk üzembe mind a Hauszmann utcai, mind a Dessewffy utcai ügyfélszolgálatokon, a raktárban és az értékesítési hálózatok üzleteiben. AntenNet Az AntenNet szolgáltatással összefüggésben 2003-ban a feltételes hozzáférésû videó disztribúciós rendszer, illetve szolgáltatás fejlesztésére hajtottunk végre beruházásokat. Továbbfejlesztettük a DVB-router szoftvert, s hordozható számítógépeket és szoftvereket vásároltunk az AntenNet rendszer távmenedzseléséhez. Az OMK-ban lévô berendezéseink biztonságos üzemeltetéséhez szükségessé vált egy nagy teljesítményû szünetmentes tápegység üzembe állítása. A szélessávú digitális adatátviteli szolgáltatások lebonyolításához DVB-C szabványú vevôkártyákat szereztünk be, a különbözô DVB-platformon mûködô rendszerek távfelügyeletéhez pedig UNIX alapú monitoring szoftvert fejlesztettünk ki. ezek MHP-kompatibilitásának ellenôrzésére szolgáló szoftvereket, multimédiás tartalmak elôállítására és megjelenítésére szolgáló eszközöket és MHP-alkalmazásokat szereztünk be. A munka során sok hasznát vettük nemzetközi szakmai kapcsolatainknak. Ezek közül kiemelkedik a DVB-T finnországi indításában fontos szerepet vállaló, elsôsorban MHP alapú interaktív alkalmazások, illetve szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó finn Sofia Digital céggel létrejött együttmûködés ban elkészítettük a Sofia Access v1.0 MHP EPG magyar változatát, szoftver és hardver elemeket vásároltunk a PC alapú MHP STB kifejlesztéséhez, illetve az MHP-alkalmazások fejlesztôi környezetének kialakításához, az STB-k kompatibilitásának teszteléséhez. Kifejlesztettünk egy MHP alapú sms-fal alkalmazást, valamint egy grafikus színválasztást segítô rendszert. A további MHP-kísérletekhez különbözô DVB-platformokon használható ADB gyártmányú MHPkompatibilis STB-k kerültek beszerzésre. Open Way Net 2002-ben már megkezdtük az OWN-beruházást, s 2003-ban sikeresen telepítettük az ehhez tartozó hozzáférési pontokat. Olyan egyirányú adatátviteli megoldásokra alapozott szolgáltatásokat fejlesztettünk ki, amelyek kistelepülések számára megkönnyítik a hozzáférést a modern távközlés világához. A 100 milliós nagyságrendû beruházás keretében beszerzett fejállomási, informatikai és vételtechnikai eszközök 2003-ban az AH tulajdonába kerültek, és a TDC-vel kötött üzemeltetési szerzôdés lehetôvé teszi, hogy meginduljon a kereskedelmi jellegû mûholdas adatszórási szolgáltatás. Digitális televízió A DVB-T projekthez kapcsolódóan folyamatos kísérleti üzemre tettük alkalmassá a DVB-T platform interaktív elemeit. Ehhez a korábbi évek fejlesztéseire alapozva a DVB-T projekt feladataiban megfogalmazott célkitûzéseknek megfelelôen interaktív vevôkészülékeket, 20

Az Antenna Hungária Rt. 2003. évi tőzsdei jelentése

Az Antenna Hungária Rt. 2003. évi tőzsdei jelentése Az Antenna Hungária Rt. 2003. évi tőzsdei jelentése TSZ1. Általános cégadatok: ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A hatályos alapszabály kelte: 1998. szeptember 30. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A legfontosabb jelzôszámok (nem konszolidált adatok alapján)

A legfontosabb jelzôszámok (nem konszolidált adatok alapján) Tartalomjegyzék BEVEZETÔ 4 A LEGFONTOSABB JELZÔSZÁMOK 6 A 2002. ÉV KIEMELKEDÔ ESEMÉNYEI 7 AZ ANTENNA HUNGÁRIA RT. IGAZGATÓSÁGA, FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ÉS MENEDZSMENTJE 10 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 14 A SZABÁLYOZÓI

Részletesebben

Az Antenna Hungária Rt. 2004. évi tőzsdei jelentése

Az Antenna Hungária Rt. 2004. évi tőzsdei jelentése Az Antenna Hungária Rt. 2004. évi tőzsdei jelentése TSZ1. Általános cégadatok: ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A hatályos alapszabály kelte: 1998. szeptember 30. A Társaság alaptőkéje a tárgyév 11.875.200.000, - Ft

Részletesebben

Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése

Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése TSZ1. Általános cégadatok: ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A hatályos alapszabály kelte: 1998. szeptember 30. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

A magyar műsorszórás jelene. Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01

A magyar műsorszórás jelene. Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01 A magyar műsorszórás jelene Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01 Az Antenna Hungária telephely állománya 2015-ben TELEPHELY TÍPUS Saját telephely Bérelt telephely Telephelyszám

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-92/2007. Ikt.sz: Vj-92/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TDF S.A. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. szeptember 27. Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában 2011.

Részletesebben

A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon. Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban

A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon. Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban Áttekintés 1. A digitális rádió jellemzői 2. A digitális rádió helyzete Európában

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Országos ellátottságot biztosító

Országos ellátottságot biztosító Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság Országos ot biztosító adóhálózatterv a középhullámú frekvenciasávban Készítette: Műsorszóró Osztály 2002. március -1- Bevezetés A rádiózásról és televíziózásról szóló

Részletesebben

Az Antenna Hungária Rt. 2001. évi tőzsdei jelentése

Az Antenna Hungária Rt. 2001. évi tőzsdei jelentése Az Antenna Hungária Rt. 2001. évi tőzsdei jelentése TSZ1. Általános cégadatok: ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A hatályos alapszabály kelte: 1998. szeptember 30. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2004. április 16-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2004. április 16-i éves rendes közgyűlésének határozatai Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2004. április 16-i éves rendes közgyűlésének határozatai 1 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line, egyidejű streaming a fentiekkel azonos földrajzi lefedettség mellett Az M1 médiaszolgáltatás

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS: TERVEK ÉS VÁRAKOZÁSOK

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS: TERVEK ÉS VÁRAKOZÁSOK DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS: TERVEK ÉS VÁRAKOZÁSOK Piller András Vezérigazgató Antenna Hungária 2013. november 19. Digitális átállás: nagyobb zökkenők nélküli analóg földfelszíni lekapcsolás, további jelentős feladatok

Részletesebben

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Hargitából 1954. január 20. Készítők: Posta Kísérleti Állomás

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS Frekvencia - és Azonosítógazdálkodási Főosztály, Mérésügyi Főosztály 2 BEKÖSZÖNTŐ CÉL MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS AZ OKTATÁS Az oktatási intézmények hallgatóinak szeretnénk bemutatni a Nemzeti Média-és

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről SAVARIA Távközlési és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Bárdosi Németh János utca 47.; cégjegyzék szám: Cg.18-09-107132;

Részletesebben

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL I. Az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az igazgatóság jelentése A magyar telekom nyrt. ügyvezetéséről, A társaság és A magyar telekom Csoport 213. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

A Duna TV és a Duna II Autonómia Tuesday, 02 December 2008

A Duna TV és a Duna II Autonómia Tuesday, 02 December 2008 A Duna TV és a Duna II Autonómia Tuesday, 02 December 2008 SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2008. november 27. A Duna TV és a Duna II Autonómia csatornája a MinDig TV digitális földi televíziós szolgáltatás kínálatában

Részletesebben

A POLGÁRI MŰSORSZÓRÁS, MINT KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ELEMZÉSE

A POLGÁRI MŰSORSZÓRÁS, MINT KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ELEMZÉSE V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Varga Péter varga.peter@kvk.uni-obuda.hu A POLGÁRI MŰSORSZÓRÁS, MINT KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ELEMZÉSE Absztrakt A cikk bemutatja a polgári műsorszórás

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Összefoglaló a digitális átállásról

Összefoglaló a digitális átállásról Összefoglaló a digitális átállásról Általános információk a digitális átállásról Mit jelent? a digitális átállás során az analóg földfelszíni műsorterjesztés helyébe a -frekvenciasáv hatékonyabb és gazdaságosabb

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai Dr. Kelemen Csaba Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016. március 3. KORMÁNYZATI HÁLÓZATOK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK: TÉNYADATOK TARTALOMKÍNÁLAT -

Részletesebben

A közszolgálati műsorok vételi lehetőségei

A közszolgálati műsorok vételi lehetőségei A közszolgálati műsorok vételi lehetőségei Vigh Zoltán Digitális átállás koordinátor Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Az MTV, Duna TV, MR és MTI média-szolgáltatója és vagyonkezelője Közös

Részletesebben

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza. K e r e k e g y h á z i K á b e l k o m m u n i k á c i ó s K f t. 10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHÍRKÖZLÉSI RT.

ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHÍRKÖZLÉSI RT. Sorszám: [...] ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHÍRKÖZLÉSI RT. INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM 2005. ÁPRILIS 11. SZECSKAY BEVEZETÉS A jelen Információs Dokumentumot a HVB Bank Hungary Rt., a CA IB Tőkepiaci

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció Kocsis László vezérigazgató Nem tudtuk,

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja A Regionális Fejlesztési Holding Csoport A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁGOK alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Amagyar rádiózás kezdete az 1906-os évre tehetô,

Amagyar rádiózás kezdete az 1906-os évre tehetô, (A hazai rádiózás születésének 100. évfordulóján) KÁNTOR CSABA, BALI JÓZSEF kantor.csaba@t-com.hu, jbali@webvilag.com Amagyar rádiózás kezdete az 1906-os évre tehetô, amikor a Posta Kisérleti Állomás szakembereinek

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatása. Előzetes meghallgatás november 10.

Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatása. Előzetes meghallgatás november 10. Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós Előzetes meghallgatás 2009. november 10. 2 Az átállás menete Az előzetes meghallgatást követően: az előzetes meghallgatáson elhangzott vélemények

Részletesebben

Digitális Karácsony A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások bevezetése Jean-Francois Fenech, vezérigazgató

Digitális Karácsony A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások bevezetése Jean-Francois Fenech, vezérigazgató Digitális Karácsony A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások bevezetése Jean-Francois Fenech, vezérigazgató Az Antenna Hungária terve A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A nemzetközi szabályozási környezet jellemzői, megoldási irányok Előadó: Berecz László Diasor: Bálint Irén Berecz László 2013. április 16.

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

Új működtetési környezet

Új működtetési környezet EDR és elektronikus közszolgáltatások Új működtetési környezet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dr. Ignácz István elnök Budapest 2009. április 9. Tartalom I. A KEK KH bemutatása

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-27/2005/119. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

A HBONE évi fejlesztési eredményei

A HBONE évi fejlesztési eredményei A HBONE 2014. évi fejlesztési eredményei 2015.03.31. Networkshop 2015 Sárospatak Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Egyéb nagyobb események Sulinet és Köznet könyvtárak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 2.-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 2.-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 60/2010.(III.02.) számú előterjesztés A Képviselő-testület 2010. március 2.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Kós Károly Kulturális

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben