::éves jelentés::2003::

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "::éves jelentés::2003::"

Átírás

1 ::éves jelentés::2003::

2 Kiadta: Antenna Hungária Rt Felelôs kiadó: Bielek Péter Grafikai tervezés: Akció-Nxs Reklámügynökség Nyomdai kivitelezés: Present Kft. Fotó: László János (címlap, 4., 5., 13.) A kézirat lezárva: április

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÔ 4 A LEGFONTOSABB JELZÔSZÁMOK 6 A ÉV KIEMELKEDÔ ESEMÉNYEI 7 AZ ANTENNA HUNGÁRIA RT. IGAZGATÓSÁGA, FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ÉS MENEDZSMENTJE 10 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 14 A SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET 15 A TÁRSASÁG STRATÉGIÁJA 16 BERUHÁZÁSOK 18 SZOLGÁLTATÁSOK MÛSORTERJESZTÉS TÁVKÖZLÉS MULTIMÉDIA EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK 31 HUMÁN ERÔFORRÁSOK 32 MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 33 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 34 TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 36 BEFEKTETÉSEK 37 AZ ANTENNA HUNGÁRIA RT. PORTFÓLIÓJÁNAK FONTOSABB BEFEKTETÉSEI 40 TÔZSDEI SZEREPLÉS 43 PRIVATIZÁCIÓ 44 PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS 45 KIEGÉSZÍTÉSEK, MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 51 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 57 3

4 Bevezetô Tisztelt Olvasó! A év az Antenna Hungária számára rendkívül lényeges, ugyanakkor a külsô szemlélô számára is látványos változások éve volt. Miközben a hátunk mögött hagyott esztendô során a távközlési ágazat piaci feltételei általában véve nem javultak, tevékenységünk jogszabályi keretei bár csak január 1-jétôl léptek életbe sok szempontból számunkra kedvezôen változtak. A cégcsoporton belül igen lényeges szervezeti és szerkezeti módosításokat hajtottunk végre, amelyek nyomán az Antenna Hungária Rt. felkészülten várhatja a küszöbön álló privatizációt és a májusi EU-csatlakozás következtében várhatóan élesedô versenyt is. Stratégiánk változatlan: néhány éve azon munkálkodunk, hogy olyan cégcsoportot hozzunk létre és mûködtessünk, amely alaptevékenysége, a rádiós és televíziós mûsorszórás és -terjesztés területén versenyhelyzetben is piacvezetô vállalat marad, ugyanakkor leányvállalatain vagy elkülönült üzletágain keresztül a modern távközlés és infokommunikáció más szegmenseiben is üzletileg sikeres lesz. Mindennek érdekében folyamatosan fejlesztjük technológiánkat, azt a mûszaki bázist, amely egyszerre biztosítja jelenlegi szolgáltatásaink elérhetôségét az ország egész területén, s egyúttal alapja olyan jövôbemutató megoldásoknak, mint például a földfelszíni digitális televíziós mûsorszórás. Ezért tôkeellátottságunknak megfelelô mértékben ban is jelentôs összegeket fektettünk be mûszaki fejlesztésekre. Ugyanakkor az Antenna Hungária Rt. kiemelkedô értékének tartjuk a berendezéseket mûködtetô embereket: ágazati összehasonlításban továbbra is igen komoly összegeket fordítunk munkatársaink továbbképzésére. Ez a két tényezô együttesen tette lehetôvé, hogy szolgáltatásainkat ügyfeleink számos felmérés szerint jelesre értékelik. Az Antenna Hungária Rt ban üzleti szempontból is sikeresen teljesített. Üzleti tevékenységünk árbevétele több mint 15 százalékkal nôtt, s a cég készpénztermelô képességét jól jellemzô EBITDA-mutató is közel 13 százalékkal emelkedett, hatékonyságunk tovább javult, az egy fôre jutó árbevétel, valamint eredmény tekintetében is. Strukturális átszervezésünk meghatározó mozzanata volt az 4

5 felügyelôbizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérôl. A Forrás Rt. révén immár új, 10%-ot meghaladó nagy tulajdonosunk is lett. Ennek kapcsán a közgyûlés 11 fôre emelte az igazgatósági tagok maximális számát is, s egyúttal Kövesi Péter személyében, a Forrás Rt. javaslatára új igazgatósági és Heit Gábor személyében új felügyelôbizottsági tagot is választott. Antenna Távközlési Rt. megalapítása. Október 1-jétôl mûködô leányvállalatunkba integráltuk mindazokat a tevékenységeket és cégeket, amelyek a csoporton belül a távközléshez kapcsolódnak. A távközlési üzletág önállósodásától azt várjuk, hogy leányvállalatunk ezen a rendkívül kompetitív piacon sikeresen megállja a helyét, s középtávon az integrálódó magyar telekommunikációs piac meghatározó szereplôjévé válik. Decemberben rendkívüli közgyûlést tartottunk, amely az üvegzsebtörvénnyel összhangban határozott társaságunk igazgatósági és Az Antenna Hungária jövôje szempontjából meghatározó jelentôségû lesz a küszöbön álló privatizáció, amelynek hogyanjáról és mikéntjérôl hamarosan dönt a kormányzat ban az állami tulajdonost képviselô ÁPV Rt. megvizsgálta azokat a szempontokat, amelyek megalapozhatják ezt a döntést. Az elkövetkezô hónapok egyik fontos feladata a privatizációra való felkészülés. A mûsorterjesztés területén infrastruktúránk és fejlesztéseink révén cégünk helyzete megkérdôjelezhetetlen, ígéretes növekedés elôtt állunk az üzleti távközlési szolgáltatások területén, s jó pozíciónkat kihasználhatjuk a lakossági mûsorszétosztás piacán is. Az Antenna Hungária vezetése mindezért optimistán tekint a jövôbe, mert biztosak vagyunk benne, hogy szakembereink, vállalati szervezetünk versenyképes pozíciót, növekedési lehetôséget biztosítanak számunkra az elkövetkezô esztendôkben. Lévay Örs az Igazgatóság elnöke dr. László Géza vezérigazgató 5

6 A legfontosabb jelzôszámok (Nem konszolidált adatok alapján) Értékesítés nettó árbevétele (E Ft) Üzleti tevékenység árbevétele (E Ft) Összes bevétel (E Ft) Üzleti tevékenység eredménye (E Ft) Adózás elôtti eredmény (E Ft) Adózott eredmény (E Ft) EBITDA (E Ft) Összes eszköz (E Ft) Tárgyi eszközök értéke (E Ft) Saját tôke (E Ft) Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök (E Ft) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök (E Ft) Beruházások (E Ft) Aktiválások (E Ft) Operatív cash flow (E Ft) Eladósodottság foka (%) 33,3 42,1 48,6 48,9 47,8 ROE (%) 5,8 6,4 4,8 1,0 4,6 ROI (%) 4,4 3,9 2,6 0,5 2,6 Bevételarányos adózás elôtti eredmény (%) 8,1 9,2 5,4 1,1 6,0 1 fôre jutó nettó árbevétel (E Ft) fôre jutó adózás elôtti eredmény (E Ft) Átlagos állományi létszám (fô) EBITDA: Adózás elôtti eredmény + fizetett kamat + értékcsökkenés Eladósodottság foka: Kötelezettségek / összes eszköz ROE: Adózott eredmény / saját tôke ROI: Adózott eredmény / befektetett eszközök 6

7 A év kiemelkedô eseményei Értékesítés nettó árbevétele (E Ft) EBITDA (E Ft) Üzleti tevékenység eredménye (E Ft) Egy fôre jutó árbevétel (E Ft) Egy fôre jutó adózás elôtti eredmény (E Ft) JANUÁR Az Antenna Hungária Rt. az Eurotel Rt. 100 százalékos tulajdonosa lett, miután kivásárolta eddigi partnere, a Tel-Sys Távközlési Kft. (a Vivendi Telecom leányvállalata) 49 százalékos részesedését. Tokajban megkezdte mûködését az új 20/1/0,2 kw-os adó. A DVB-T sugárzásra is alkalmassá tehetô berendezés a 43-as csatornán az mtv mûsorát sugározza. Folytatódott a földfelszíni digitális televíziós mûsorszórás elôkészítése, a DVB-T projekt. Az Antenna Hungária 2003-ban saját forrásból finanszírozta azokat a tanulmányokat és kísérleteket, amelyek a földfelszíni digitális televíziózás szociális vonatkozásait, a bevezetendô szolgáltatások várható piaci fogadtatását, az információs társadalomhoz való hozzájárulását, a kiegészítô adatátviteli szolgáltatások technikáját és lehetséges tartalmi összefüggéseit vizsgálta. Pandant Flotta ügyfél lett a McDonald s logisztikai cége, a több mint 70 magyarországi éttermet kiszolgáló Hungarorak. FEBRUÁR Az Antenna Hungária nyerte az Ecotrans flottakövetô szolgáltatási pályázatát. Megállapodást kötöttünk a Jaguár Magyarország Kft.-vel arról, hogy a megrendelt Jaguár gépkocsikhoz Pandant Privát mûholdas vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtunk. MÁRCIUS Befejezôdött a digitális rádiós mûsorszórási technológia, a DAB jelfeldolgozó láncának rekonstrukciója. Ezzel a Magyar Rádió már négy, programkísérô információkkal ellátott mûsort sugározhat egyidejûleg a 13A DAB-blokkban. Megkezdtük a Tilos Rádió körzeti mûsorának sugárzását Lágymányos telephelyünkrôl. 7

8 A év kiemelkedô eseményei A TeleDataCast Kft. részvételével folytatódott a 2002-ben indult digitális mûholdas egyirányú adatkommunikációs rendszer, az Open Way Net kiépítése. Telepítettük a végponton elhelyezett eszközöket, és megkezdtük azok tesztelését. ÁPRILIS Április 25-én került sor az Antenna Hungária Rt. éves rendes közgyûlésére. Az itt született határozat szerint a társaság 2002-es eredményébôl nem fizet osztalékot. A testület döntött a társaság részvényeinek dematerializációjáról, ennek határideje december 31. MÁJUS Megkezdtük a BBC Rádió körzeti mûsorának sugárzását Lágymányos telephelyünkrôl. Az Antenna Hungária lett a EUROWATCHhálózat kizárólagos magyarországi partnere. A rendszer a mûholdas jármûkövetés és az internet elônyeit egyesítve csaknem teljes Európát átfogó, határokon átívelô biztonsági szolgáltatást nyújt, elsôsorban nemzetközi közúti fuvarozóknak. JÚNIUS Döntés született az EUROTEL Rt., az ANTETRA Kft., és az Infotrade Kft. összeolvadásáról. Az AH-csoporthoz tartozó társaságok vagyona az Antenna Távközlési Rt.-re mint jogutód társaságra száll át. A Deutsche Telekom meghosszabbította a GAYTV sugárzására vonatkozó megrendelését. JÚLIUS Újabb négy évvel meghosszabbítottuk a takarékszövetkezeti szektor informatikai szolgáltatójával, a Takinfo Kft.-vel kötött szerzôdésünket. A cég országos hálózata száznál is több végpontból áll, ehhez nyújtunk adatátviteli szolgáltatásokat. A DVB-T projekt keretében a Tárki fókuszcsoportos kutatást végzett az interaktív televíziós alkalmazások iránti várható érdeklôdésrôl. Az Antenna Hungária szakemberei a vizsgálat során bemutatták a digitális televíziózás kísérleti interaktív alkalmazásait. AUGUSZTUS Az Antenna-Torony Rt. jegyzett tôkéje egymilliárd forinttal, névértéken 1,5 milliárd forintra emelkedett. Budapesti távközlési gerinchálózat kialakításáról állapodtunk meg a Vodafone Magyarország Rt.-vel. A szerzôdés értelmében az Antenna Hungária öt éven keresztül biztosít optikai összeköttetéseket a Vodafone csomópontjai közt. SZEPTEMBER szeptember 15-i bejegyzéssel az Antenna Hungária távközlési típusú leányvállalatai (az EUROTEL Rt., az ANTETRA Kft. és az Infotrade Kft.) összeolvadásával létrehozta az Antenna Távközlési Részvénytársaságot. Megkezdôdött az Antenna Hungária részvények dematerializációja, a nyomdai részvényeket szeptember 15-tôl december 13-ig kellett benyújtani. A hónap közepétôl kísérleti jelleggel az AMOS mûholdas programcsomagunkban sugározzuk a Hálózat TV mûsorát. A Magyar Televízió Rt. részére újabb átjátszóadót helyeztünk üzembe. Ezzel az átjátszóhálózat 115 egységre bôvült. OKTÓBER Október 1-jén megkezdte mûködését az Antenna Hungária csoport távközlési leányvállalata, az Antenna Távközlési Rt. A cég alaptôkéjét az Igazgatóság 5,2 milliárd forinttal megemelte, és döntött arról, hogy apportként milyen tárgyi eszközök kerüljenek át az új társaságba. Az Antenna Hungária Rt. a Vodafone Magyarország Rt. részvényeire vonatkozó,

9 október 9-ig fennálló opciója lehívásának finanszírozására banki konzorciumot szervezett. Ez azonban csak nagyobb kisebbségvédelmi garanciák megadása esetén biztosította volna a szükséges hiteleket. A Vodafone International ezen garanciák megadását elutasította, így az opció lehívását az Antenna Hungária Rt. nem tudta finanszírozni. Ennek következtében az opció lejártával az AH szavazati aránya a tulajdonosi részesedésével megegyezôen 12,1 százalékra csökkent. Október 27-én DVB-T workshopot rendeztünk a hazájában a digitális földfelszíni mûsorterjesztés területén már jelentôs tapasztalatokat szerzett spanyol Retevisión Audiovisual társaság képviselôinek részvételével. Az AH bemutatta az interaktív platformfejlesztés eredményeit és a kísérletileg mûködô, MHP-alapú interaktív alkalmazásokat (EPG, szuperteletext, hírszalag, szavazás, sms-fal). Az Antenna Hungária csoporthoz tartozó Antenna Multimédia Vagyonkezelô Holding Rt. eladta 60,58 százalékos TeleDataCast üzletrészét a kisebbségi tulajdonosok alkotta konzorciumnak. Az Antenna Hungária nyerte a Vodafone negyedik kapcsolóközpontjának helyszínére kiírt pályázatot. Az Antenna Hungária kiállítóként részt vett az Automobil 2003 Budapest Autószalon kiállításon. Megkezdtük a magyar nyelvû f+ tévémûsor sugárzását az AMOS mûholdas programcsomagunkban. NOVEMBER Cégünk tulajdonába került az Open Way Net projekthez kapcsolódó teljes know-how, a fejállomási és a hozzáférési végponti hardver- és szoftvereszközök. Átálltunk az Exchange 2000 Enterprise-levelezôrendszer használatára. DECEMBER Az Antenna Hungária Rt. rendkívüli közgyûlése az üvegzsebtörvénnyel összefüggésben határozott a társaság igazgatósági és felügyelôbizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérôl. A közgyûlés elfogadta az alapszabály módosítását, ennek értelmében az igazgatósági tagok száma 11-re bôvülhet. A legfôbb döntéshozói fórum Kövesi Péter személyében új igazgatósági, valamint Heit Gábor személyében új felügyelôbizottsági tagot választott. Az Antenna Hungária csoport megvásárolta a Minor Rt. AM-IT Rt.-ben lévô 50 százalékos részesedését. Az Antenna Hungária Rt. eladta a 350 millió forintos jegyzett tôkéjû AnteCom Rt.-ben lévô 71,43 százalékos részvénycsomagját a kisebbségi tulajdonos Elsô Pannon Rendszerház Informatikai Rt.-nek. A budapesti mellett hat vidéki telephelyrôl is (Debrecen, Kabhegy, Miskolc, Pécs, Szentes és Tokaj) megkezdôdött a Kossuth mûsor 100 MHz-es sávban történô sugárzása. A hallgatók a sztereó mûsor mellett RDS információkat is kapnak. Megkezdtük a magyar m+ és a román f+ mûsor sugárzását az AMOS mûholdas programcsomagunkban. December 18-án a Duna TV analóg sugárzásával áttértünk a Hot Bird 6 mûholdra, s ezzel jelentôsen javult a televízió vételi lehetôsége, képminôsége. Az Antenna Távközlési Rt. ajánlatot nyújtott be az IHM Közháló 7300 elnevezésû közbeszerzési pályázatán. Megnyertük a FÔFOTÓ flottakövetési szolgáltatásra kiírt pályázatát. December 15-én lezárult a nyomdai úton elôállított AH-részvények dematerializált részvényekké történô átalakítása. 9

10 Az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága Lévay Örs Füzesi Attila Kelemen Gábor az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának elnöke, az informatikai és hírközlési miniszter tanácsadója és az Antenna Távközlési Rt. Igazgatóságának elnöke az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának tagja a XI. kerületi polgármesteri vezetés gazdasági tanácsadója (igazgatósági tag április 19-tôl) Dr. Kovács Kálmán a Forrás Rt. vagyonkezelési igazgatója (igazgatósági tag április 19-tôl) Kövesi Péter Dr. László Géza Dr. Molnár Adél Dr. Simon Dénes az Antenna Hungária Rt. Igazgatóságának tagja (igazgatósági tag április 18-ig) az Antenna Hungária Rt. vezérigazgatója, az Antenna-Torony Rt. Igazgatóságának elnöke a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda partner ügyvédje (igazgatósági tag április 18-ig) a Horizont Rt. vezérigazgatója Dr. Sinkovits Péter a Dr. Sinkovits Ügyvédi Iroda alapítója, ügyvéd, az ÁPV Rt. Igazgatóságának tagja Sterk Péter Szabó Antal Dr. Várhegyi Éva a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet vezérigazgatója, a Piackutatók Magyarországi Szövetségének elnöke a Solidus Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. ügyvezetô igazgatója a Pénzügykutató Rt. tudományos fômunkatársa és Igazgatóságának tagja 10

11 Az Antenna Hungária Rt. Felügyelôbizottsága Pitti Zoltán Arató László Boros Gábor Heit Gábor Dr. Horváth Ferenc Jaskó József elnök, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszékének tudományos kutatója, egytemi oktatója, a Magyar Közgazdasági Társaság ügyvezetô elnökségi tagja az Antenna Hungária Rt. osztályvezetôje (felügyelôbizottsági tag április 16-ig) az Antenna Hungária Rt. szervizmûszerésze (felügyelôbizottsági tag április 16-ig) az ÁPV Rt. ügyvezetô igazgatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium rádiótávközlési fôosztályának vezetôje az Antenna Hungária Rt. adókarbantartója Dr. Lippényi Tivadar a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese Malejkó Norbert Nagy Albert Szilágyi Péter Dr. Wéber Judit a Mobilker Kft. cégvezetôje az Antenna Hungária Rt. osztályvezetôje (felügyelôbizottsági tag április 17-tôl) az Antenna Hungária Rt. rendszermérnöke (felügyelôbizottsági tag április 17-tôl) ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa, a Szerzôi Jogi Szakértôi Testület tagja 11

12 Az Antenna Hungária Rt. menedzsmentje Dr. László Géza vezérigazgató Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes Hegedûs Sándor fejlesztési és informatikai vezérigazgató-helyettes, mb. lakossági szolgáltatások igazgató Kárpáti Rudolf mûsorterjesztési vezérigazgató-helyettes Dr. Vincze Éva jogi és humánpolitikai igazgató Bielek Péter kommunikációs igazgató Halász Mihály stratégiai és vagyonkezelési igazgató Szvétecz Róbert szerviz és infrastruktúra-üzemeltetési igazgató 12

13 13

14 Történeti áttekintés Magyarországon 1925 óta létezik mûsorszórási tevékenység tôl január 1-jéig a Magyar Posta volt a kizárólagos postai, távközlô és mûsorszóró szolgáltató Magyarországon január 1-jén a Magyar Posta szolgáltatási ágait részben új vállalatokba szervezték. A mûsorszórás az újonnan alakult Magyar Mûsorszóró Vállalat feladata lett, amelyet az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1992-ben Antenna Hungária Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság néven egyszemélyes zárt részvénytársasággá alakított át. Az átalakulás idején a részvények 100 százaléka a magyar állam tulajdonába került. Ezt követôen a vonatkozó jogszabályok értelmében több magyar önkormányzat jutott részvényekhez a cégben májusában az ÁPV Rt. nyilvános forgalombahozatal keretében kárpótlási jegy ellenében társaságunk 730 ezer darab névre szóló törzsrészvényét értékesítette ban megszületett a médiatörvény, s ennek nyomán megalakultak a kereskedelmi televíziók Magyarországon. Ez az Antenna Hungária Rt. számára azt jelentette, hogy a három országos közszolgálati mûsor mellett 1997-tôl a kereskedelmi tévécsatornák (tv2 és RTL Klub) részére történô mûsorszórás is feladata lett. A rádiózásban ettôl az idôponttól kezdve a közszolgálati adások (Kossuth, Petôfi, Bartók) mellett a Danubius és Sláger kereskedelmi csatornákat is országosan sugározzuk. Az országos kereskedelmi televíziók indulása új kihívásokat jelentett és új beruházásokat tett szükségessé, ezért 1997 januárjában az Antenna Hungária Rt. jegyzett tôkéjét a fô tulajdonos 2,5 milliárd forinttal megemelte. Az OTH (Országos Transzport Hálózat) üzembe helyezésével társaságunk belépett a távközlési piacra is óta földi, továbbá mûholdas adat- és beszédátviteli szolgáltatásokat biztosítunk ügyfeleink széles körének. Ezek technológiai megoldásában szerepet kap mikrohullámú gerinchálózatunk, budapesti száloptikai rendszerünk és a VSAT mûholdas átvitel is február 9-én bevezettük részvényeinket a Budapesti Értéktôzsdére. Az 1999-es zártkörû tôkeemelés során az ÁPV Rt. az AH jegyzett tôkéjét 11,250 milliárd forintra, majd a zártkörû tôkeemelés 2000-es, második lépcsôjét követôen 11,875 milliárd forintra emelte ben AntennaMikróra változtattuk az addig kódolatlan AM-mikro szolgáltatás nevét, az ezen keresztül sugárzott tévémûsorokat pedig analóg formában kódoltuk. Ezzel megteremtettük a társaság multimédiás szolgáltatásainak alapjait ben az ÁPV Rt. privatizációs tranzakciót indított. Ennek során a kitûzött cél az lett volna, hogy az AH Rt. részvényei 50 százalék + 1 szavazat erejéig magántulajdonba kerüljenek. Ehhez egy 37,45 százalékos részvénycsomagot kellett privatizálni. Az ügylet elsô lépcsôjeként az ÁPV Rt júliusában tôzsdei aukció keretében 171 ezer darab részvényt értékesített. A privatizáció második fázisát, amelyben tôkeemeléssel egybekötött hazai és nemzetközi részvénykibocsátást terveztek, a kedvezôtlen nemzetközi tôkepiaci körülmények miatt határozatlan idôre el kellett halasztani. Az ÁPV Rt. végül zártkörûvé alakította a tranzakciót, hogy a hazai nyilvános forgalomban novemberi lebonyolított részvényjegyzése során beérkezett igényléseket el tudja fogadni. A januárban lezárult zártkörû elhelyezés során az AH-papírokból összesen 5505 alanyi jogon kárpótolt és hazai magánbefektetô jegyzett 133 ezer darab részvényt. A februári dolgozói részvényértékesítés során az Antenna Hungária Rt. munkavállalói a privatizációs törvény által biztosított mértékben juthattak részvényekhez. Az ÁPV Rt. ilyen módon részvénytulajdonának 1,84 százalékát, 219 ezer darab részvényt értékesített fordulóján a fô tulajdonos ÁPV Rt. az Antenna Hungária Rt. jegyzett tôkéjének 10 százalékát kitevô részvénycsomagot adott át a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-nek. Ezt a társaságot azzal a céllal hozták létre, hogy a még piacon lévô kárpótlási jegyek tulajdonosai számára befektetési lehetôségeket nyújtson. Ezzel a lépéssel az ÁPV Rt. közvetlen részesedése 73,71 százalékra csökkent során folytatódott az Antenna Hungária Rt. profiltisztítása. Az átszervezések célja az volt, hogy szervezetileg is átláthatóan elváljon a mûsorterjesztési alaptevékenység és a hozzá számos ponton kapcsolódó távközlés. Az állam mint fô tulajdonos a privatizáció elôkészítése miatt is igényelte ezeket a változtatásokat. Mindennek eredményeként társaságunk október 1-jétôl az Antenna Távközlési Rt.-be szervezte ki távközlési tevékenységét. 14

15 A szabályozói környezet 2003-ban az Antenna Hungária Rt. volt az egyetlen olyan hírközlési szolgáltató Magyarországon, amely az országos és körzeti rádióés televíziómûsorok szétosztását és szórását végezhette (a szakosított mûsorszolgáltatás kivételével) január 1-jén viszont hatályba lépett az elektronikus hírközlésrôl szóló évi C. törvény, amelynek célja a távközlési piac további liberalizációja. A törvény fô célkitûzései közé tartozik, hogy a szabályozást összehangolja az európai uniós jogszabályokkal és ajánlásokkal, és támogassa az információs társadalom felépítését. Ezen belül közvetlen célként fogalmazták meg az internet elterjedtségének növelését. A törvény az Európai Unióhoz való csatlakozásig fenntartja az Antenna Hungária kizárólagosságát a körzeti rádió- és televíziómûsor szétosztása és szórása területén, ez a monopólium május 1-jével azonban megszûnik. A mûsorszórási szolgáltatásokért felszámítható díjakat jogszabály határozza meg, ugyanakkor távközlési és egyéb szolgáltatásaink (például az AntennaMikro) a szabad áras körbe tartoznak, azok árát a piaci feltételek alakítják. Társaságunk a késôbbiek során is az eddigiekhez hasonló módon fizet a frekvenciahasználatért. Új költségelemként jelentkezik azonban a frekvenciákhoz való hozzáférési díj, a pályázattal és árverésekkel kapcsolatos költségek ban a távközlési piacot szabályozó évi XL. törvény (hírközlési törvény, hkt.) és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek a várakozásokkal ellentétben nem hoztak létre valódi versenyt a távbeszélô-szolgáltatók között. Az elektronikus hírközlésrôl szóló évi C. törvény ezen is változtatni kíván. Az üzleti kommunikációs szolgáltatások (mint az Antenna Hungária bérelt vonali, internet-, VoIP, IP VPN szolgáltatásai) piacán a szolgáltatók már a 90-es évek elejétôl valós piaci körülmények közt versenyeztek. Az AH által is nyújtott üzleti kommunikációs szolgáltatások egyre több elôfizetôi problémára kínálnak megoldást, és a szolgáltatások minôsége az egész piacot tekintve folyamatosan javul. 15

16 A társaság stratégiája A külsô környezet értékelése és az átfogó cégdiagnózis alapján az Antenna Hungária Rt. jelenleg érvényben lévô, ös, középtávú stratégiája továbbra is arra irányul, hogy hagyományos televíziós és rádiós mûsorszóró társaságból több lábon álló távközlési, mûsorszóró és multimédia társasággá alakuljon át. Így tôkeemeléssel, valamint külsô források bevonásával a társaság dinamikus növekedési pályára léphet. E cél elérése érdekében társaságunk arra törekszik, hogy: partnerei közremûködésével, valamint a cégcsoport tudatos építésével jelentôs, korszerû technológiai hátterû, integrált és versenyképes távközlési szolgáltatóvá váljon, különös tekintettel az üzleti kommunikáció és kormányzati készenléti mobiltelefon-rendszer (EDR) kiépítésére és üzemeltetésére; megôrizze vezetô pozícióját a magyarországi rádiós és televíziós mûsorszórás és -szétosztás területén, és meghatározó szerepet vállaljon a digitális televíziós és rádiós mûsorszórás és -szétosztás bevezetésében; élenjáró szerepet töltsön be a fejlett mûsorterjesztô és multimédiás technológiák, valamint szolgáltatások fejlesztése és piaci bevezetése terén; megteremtse a torony-infrastruktúra hatékony hasznosításának feltételeit, kezdeményezô szerepet vállaljon a torony-szolgáltatói modell hazai és regionális elterjesztésében; szerviz- és karbantartó-kapacitásai révén versenyképes és magas színvonalú szolgáltatásokat kínáljon a többi távközlési szolgáltató számára; a belsô információáramlás és a kommunikáció elôsegítésével, a folyamatos hatékonyságnövelést támogató szervezeti struktúra kialakításával, az ésszerû és összehangolt belsô munkamegosztás feltételeinek javításával, valamint informatikai fejlesztésekkel tegye lehetôvé és mobilizálja a szervezet hatékonysági tartalékait a stratégia sikeres megvalósítása érdekében. Rádiós és televíziós mûsorszórás Hosszú távon elsôk kívánunk lenni a digitális földfelszíni televízió- és rádiómûsor-terjesztési szolgáltatások területén. Ennek érdekében kísérleti adóberendezéseket telepítettünk, amelyek segítségével lehetôségünk nyílt a digitális adóhálózat elemeinek vizsgálatára és a digitális mûsor legfontosabb jellemzôinek kísérleti célú elemzésére. Így vizsgálatot folytathattunk például arról, hogy a digitális televízió mozgás közbeni vétel esetén is kiváló minôségû képet ad, és kipróbálhattuk az interaktivitást is. Mindezek a lehetôségek alapvetôen változtatják meg a hagyományos televíziózási szokásokat és lehetôségeket. A digitális rádiózás új lehetôségeinek vizsgálata is megkezdôdött. A közép- és rövidhullámú rádiómûsor-terjesztés (DRM) a digitális technológia bevezetésével új perspektívákat kap azzal, hogy jó minôséget és kedvezô vételi lehetôségeket biztosít. A digitális hang-mûsorszórás (DAB) területén folynak a megvalósíthatósági vizsgálatok. A mûszaki fejlesztés célja a hallgatói igényeket a lehetô legmagasabb szinten kielégítô professzionális rendszer kialakítása. 16

17 Távközlési szolgáltatásaink Társaságunk célja, hogy vállalati és lakossági ügyfeleinknek gyors kiépítésû, megbízható, az egyedi igényeket magas színvonalon figyelembe vevô és ezzel együtt reális áron igénybe vehetô üzleti kommunikációs szolgáltatásokat nyújtsunk. Célunk szolgáltatásaink körének folyamatos bôvítése, a piaci igényeknek megfelelô szolgáltatások kialakításával. A Vodafone Magyarország Rt. hálózatának kiépítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó technológiai segítség biztosításával aktívan hozzájárulunk a mobilszolgáltató tevékenységéhez. Multimédiás szolgáltatások A fejlett mûsorterjesztô szolgáltatások magyarországi terjedésének fontos eszközei az AntennaMikro platform és a kísérleti DVB-T platform. Stratégiai terveinkben szerepel a fizetô televíziózás és a digitális szolgáltatások bevezetése az AntennaMikrón, így folyamatban van a multimédiás szolgáltatások széles körének elôkészítése. A digitális szolgáltatások bevezetésekor ki kell használnunk a leendô digitális AntennaMikro és a DVB-T közötti szinergiákat. Stratégiai céljaink közé tartozik az információs társadalom e-szolgáltatásainak kezelése a DVB-T platformokon, ezen belül is kiemelten foglalkozunk az elektronikus távoktatás területével. 17

18 Beruházások MÛSORTERJESZTÉS Televíziómûsor-terjesztés DVB-T rendszer kiépítése Megvásároltuk a Harris cégtôl a kabhegyi tesztelésre kölcsönkapott 1,5 kw-os adóberendezést. Az országos hálózat tervezéséhez antennatervezô szoftver beszerzésére került sor. Adórekonstrukció, átjátszók Az utolsó klisztronos adó kiváltására vásárolt, a 43-as csatornán az mtv mûsorát sugárzó 20/1/0,2 kw-os tokaji adóberendezés telepítése 2003 februárjában befejezôdött. A ben vásárolt tv-átjátszókat az elsô negyedévben telepítettük, s hároméves idôtartamra pályázatot írtunk ki további szállításokra. Szokolyán betelepüléssel új állomás létesítésére került sor, további három telephelyen befejezôdtek a telepítési munkálatok, a használatbavételi és rádióengedélyek kézhezvétele után ezeken is megindulhat az mtv sugárzása. A budapesti körzeti és helyi tévémûsorok megfigyeléséhez bôvítettük a hálózatirányítási csoport eszközeit. Duna TV feladórekonstrukció A feladóantenna cseréjére és a EUTELSAT által igényelt frekvenciaváltás megvalósítására tárgyalásos eljárás lefolytatására került sor. Rádiómûsor-terjesztés Kossuth CCIR I. fázis Az országos hálózat kiépítéséhez szükséges antennarendszerek tervezésére és a hálózathoz szükséges eszközök beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében került sor végén hét telephelyen kezdtük meg a sugárzást. Körzeti és helyi rádió Új 100 MHz-es URH-telephellyel bôvült az AH gerincadó-hálózata. Az új Budapest-Lágymányos telephelyen egy 250 W névleges teljesítményû, a Tilos Rádió programját sugárzó 1+1 tartalékolt adórendszer és egy 250 W névleges teljesítményû, BBC programot sugárzó modulációval és adóberendezéssel 1+1 tartalékolt adórendszer kezdte meg mûködését. A Magyar Rádió megrendelésére Szolnokon a körzeti középhullámú adás kiváltása érdekében megkezdôdött a párhuzamos FM-sugárzás elôkészítése. Magyar Rádió középhullámú hálózat Miskolcra és Szombathelyre adóberendezéseket és kiegészítô egységeket szereztünk be. Mûsorelosztás, egyéb mûsorterjesztés Digitális szolgáltatások A Duna TV digitális feladó teletextbôvítése érdekében két encodert vásároltunk és telepítettünk. FM adófelügyelet A minôségfelügyelet teljessé tétele érdekében tíz állomáson bôvítettük méréstechnikai eszközeinket, további hét állomáson a beruházás a évben folytatódik. 18

19 TÁVKÖZLÉS 2003-ban végrehajtott beruházásaink célja elsôsorban ügyfélkörünk igényeinek kiszolgálása, az elérési hálózat költséghatékonyságának növelése, az új szolgáltatásainkhoz szükséges infrastruktúra továbbfejlesztése, valamint meglévô szolgáltatásaink minôségének javítása volt. 3,5 GHz-es országos hozzáférési hálózat Folytattuk az ügyfeleink gyors és hatékony bekötését lehetôvé tevô 3,5 GHz-es szélessávú hozzáférési hálózat kiépítését. Az ehhez tartozó rendszerek szállítására tendert írtunk ki, amelynek célja kedvezôbb árak elérése és a kétszállítós modell bevezetése ebben a berendezéscsoportban is. Ezen a technológiai területen piacvezetôk vagyunk, s az ország bármely pontján gyors megvalósítási idôvel nyújtunk üzleti kommunikációs szolgáltatásokat ügyfeleinknek ban a Plus és Kaiser s áruházláncok számára mintegy 160 végpontból álló hálózatot építettünk ki. Modulációs hálózatok A modulációs hálózatunk üzembiztonságát növelô beruházások eredményeként szolgáltatásunkat korszerûbb, digitális technológiával biztonságosabban és magasabb színvonalon biztosítjuk a Magyar Televízió Rt.-nek. A Magyar Televízió Hargita stúdiója számára korszerûsítettük az átviteltechnikai rendszert. A Vodafone újabb kapcsolóközpontot helyezett üzembe, és az általa igényelt többletszolgáltatások kielégítése érdekében újabb optikai node-okat telepítettünk. A Magyar Rádió számára a 100 MHz-es Kossuth Rádió programot sugárzó adók modulációs összeköttetéseinek kiépítését folytattuk, az év végéig összesen nyolc adó számára építettük ki a modulációs áramkört. E projekt kapcsán a következô évben további áramkörök kiépítését tervezzük. Pandant vagyonvédelmi rendszer A meglévô Pandant vagyonvédelmi rendszer további fejlesztését, a technológiai fejlôdés által megkövetelt korszerûsítését folyamatosan végeztük. 19

20 Beruházások MULTIMÉDIA AntennaMikro A budapesti AntennaMikro rendszeren minôségjavítási programunk keretében 2003-ban az OMK-ban található adóberendezés elavult HH csöveit korszerû, félvezetôs FET erôsítôkre cseréltük. Tanulmány készült arról, hogy milyen mûszaki megoldásokkal lehet tovább javítani az AntennaMikro szolgáltatás minôségét, illetve hogyan lehet ezeket tesztelni. Ugyancsak tanulmányokban vizsgáltuk, hogy milyen mûszaki paraméterekkel írjunk ki tendereket az AntennaMikro adóberendezés adótörzse, valamint a vevôoldali berendezések vevôszett részét képezô vevôfejek LNB gyártására. Az ügyfélszolgálatok napi munkáját, valamint leltározást segítô kódleolvasó rendszert helyeztünk üzembe mind a Hauszmann utcai, mind a Dessewffy utcai ügyfélszolgálatokon, a raktárban és az értékesítési hálózatok üzleteiben. AntenNet Az AntenNet szolgáltatással összefüggésben 2003-ban a feltételes hozzáférésû videó disztribúciós rendszer, illetve szolgáltatás fejlesztésére hajtottunk végre beruházásokat. Továbbfejlesztettük a DVB-router szoftvert, s hordozható számítógépeket és szoftvereket vásároltunk az AntenNet rendszer távmenedzseléséhez. Az OMK-ban lévô berendezéseink biztonságos üzemeltetéséhez szükségessé vált egy nagy teljesítményû szünetmentes tápegység üzembe állítása. A szélessávú digitális adatátviteli szolgáltatások lebonyolításához DVB-C szabványú vevôkártyákat szereztünk be, a különbözô DVB-platformon mûködô rendszerek távfelügyeletéhez pedig UNIX alapú monitoring szoftvert fejlesztettünk ki. ezek MHP-kompatibilitásának ellenôrzésére szolgáló szoftvereket, multimédiás tartalmak elôállítására és megjelenítésére szolgáló eszközöket és MHP-alkalmazásokat szereztünk be. A munka során sok hasznát vettük nemzetközi szakmai kapcsolatainknak. Ezek közül kiemelkedik a DVB-T finnországi indításában fontos szerepet vállaló, elsôsorban MHP alapú interaktív alkalmazások, illetve szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó finn Sofia Digital céggel létrejött együttmûködés ban elkészítettük a Sofia Access v1.0 MHP EPG magyar változatát, szoftver és hardver elemeket vásároltunk a PC alapú MHP STB kifejlesztéséhez, illetve az MHP-alkalmazások fejlesztôi környezetének kialakításához, az STB-k kompatibilitásának teszteléséhez. Kifejlesztettünk egy MHP alapú sms-fal alkalmazást, valamint egy grafikus színválasztást segítô rendszert. A további MHP-kísérletekhez különbözô DVB-platformokon használható ADB gyártmányú MHPkompatibilis STB-k kerültek beszerzésre. Open Way Net 2002-ben már megkezdtük az OWN-beruházást, s 2003-ban sikeresen telepítettük az ehhez tartozó hozzáférési pontokat. Olyan egyirányú adatátviteli megoldásokra alapozott szolgáltatásokat fejlesztettünk ki, amelyek kistelepülések számára megkönnyítik a hozzáférést a modern távközlés világához. A 100 milliós nagyságrendû beruházás keretében beszerzett fejállomási, informatikai és vételtechnikai eszközök 2003-ban az AH tulajdonába kerültek, és a TDC-vel kötött üzemeltetési szerzôdés lehetôvé teszi, hogy meginduljon a kereskedelmi jellegû mûholdas adatszórási szolgáltatás. Digitális televízió A DVB-T projekthez kapcsolódóan folyamatos kísérleti üzemre tettük alkalmassá a DVB-T platform interaktív elemeit. Ehhez a korábbi évek fejlesztéseire alapozva a DVB-T projekt feladataiban megfogalmazott célkitûzéseknek megfelelôen interaktív vevôkészülékeket, 20

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Kiegészítő melléklet a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évről készített éves beszámolóhoz Antenna Hungária Zrt.

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET TARTALOM BESZÁMOLÓK Beszámoló a HTE júniusi, kétnapos választmányi workshopjáról 2 A HTE 2011. július 6-án tartott választmányi üléséről 5 A Rádiótávközlési Szakosztály júniusi rendezvényéről 5 A HTE Szenior

Részletesebben

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2008. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2003

Fenntarthatósági Jelentés 2003 Matáv Csoport Fenntarthatósági Jelentés 2003 A GRI 2002-es irányelvei alapján Tartalomjegyzék GRI-INDIKÁTORKÓDOK.................................... 3 BEVEZETÔ Elôszó.....................................................

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA ÁTFOGÓ HELYZETKÉP A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁS JELLEMZÔI Az alaptevékenység teljesítményei, árbevétele Az alaptevékenység költségei,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

Az új Magyar Telekom. A közösség élménye. Magyar Telekom éves jelentés 2009

Az új Magyar Telekom. A közösség élménye. Magyar Telekom éves jelentés 2009 Az új Magyar Telekom. A közösség élménye. Magyar Telekom éves jelentés 2009 A Magyar Telekom Csoport gazdasági kulcsadatai 2008 2009 Változás (millió forint) (millió forint) (%) Bevételek 673 056 643 989

Részletesebben

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3 Tartalomjegyzék Elnöki összefoglaló..............................................................3 Sikereinkrõl.....................................................................5 A Siemens szervezeti

Részletesebben

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés Esettanulmány WESTEL 900 GSM Áttekintés A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Részvénytársaság (Westel 900) a magyarországi vezeték nélküli távközlés egyik szolgáltatója. Új, világszínvonalú technológiát alkalmazva

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2012-2013 ELNEVEZÉSŰ KÖTVÉNYPROGRAMJA ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2012-2013 ELNEVEZÉSŰ KÖTVÉNYPROGRAMJA ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK

Részletesebben

Információs összefoglaló

Információs összefoglaló Jelen Információs Összefoglaló alapján Nyilvános Értékesítésre felajánlandó részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban

GYORSJELENTÉS. A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban www.synergon.hu e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban A Synergon Csoport

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

TŐZSDEI ÉVES JELENTÉS ÉS SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

TŐZSDEI ÉVES JELENTÉS ÉS SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE TŐZSDEI ÉVES JELENTÉS ÉS SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE A) Általános cégadatok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2007.04.26 Utolsó cégbírósági bejegyzés 2007.06.29 ideje Utolsó cégbírósági

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. www.synergon.hu. e-mail:investor.relations@synergon.hu. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599

GYORSJELENTÉS. www.synergon.hu. e-mail:investor.relations@synergon.hu. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a 2006. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó 9 hónapos időszakban Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. február 24. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI JELENTÉS

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31.

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31. ÖSSZEFOGLALÓ a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről (2002. július 2006. május 31.) A kormányzati informatika elmúlt négy éve A kormányzati

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. február

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. február A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. február Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI PIAC 2013. ÉVI ÁTTEKINTÉSE... 4 A MÉDIAPIAC MAGYARORSZÁGON 2013-BAN...5 A

Részletesebben

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOM Bevezetés 03 Az elektronikus hírközlési piac helyzete 2010-ben 04 A hírközlési

Részletesebben

Kezünkben a jövő lehetőségei. Magyar Telekom éves jelentés 2008

Kezünkben a jövő lehetőségei. Magyar Telekom éves jelentés 2008 Kezünkben a jövő lehetőségei Magyar Telekom éves jelentés 2008 A Magyar Telekom üzletágai és márkastruktúrája Csoportközpont és Szolgáltató Központ Lakossági Szolgáltatások Vállalati Szolgáltatások Új

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben