M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze."

Átírás

1 Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendek 1. Rendelet módosítás Fürdő belépőjegyekről szóló rendelet krioszauna dij megállapítása. Előadó. Polgármester 2. Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 3. Szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 4. Előterjesztés jurta tábor távfűtés közmű kiépítésére. Előadó: Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője 5. Útépítés közbeszerzés elbírálása. Előadó: jegyző 6. Döntés éjszakai fürdőzés kérdéséről. Előadó: Gál József megbízott fürdő igazgató 7. Pályázat benyújtása Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Előadó: polgármester Zárt ülés - Fürdő igazgatói pályázatok elbírálása. Előadó: jegyző - Bölcsöde vezetői pályázatok véleményezése. Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 2014.június 17. Illési Sándor sk. Bizottság elnöke

2 Előterjesztés Crioszauna árainak kialakítására Tisztelt Képviselő-testület! A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a testületi korábbi határozata alapján megvásárolta a Crioszauna készüléket. Elhelyezése és a próba üzeme megtörtént a gyógyászati épületben. Az előzetes tapasztalatok alapján az alábbi költségelemek részletezés szerinti figyelembe vételével a kezelések önköltsége az alábbiak szerint alakul: Egy kezelés önköltsége 10 kez/nap 5 kez/nap tartály bérlet anyag N energia bér költség járulék ÉCS Visszatérő kezelés Javasolt bevezető ár: Ft/1 kezelés Ft/ 5 kezelés Ft/ 11 kezelés Feltételezzük, hogy legalább 10 kezelés lesz naponta. Amennyiben ez kevesebb lesz, akkor csak az önköltség térül meg, jövedelmet nem termelünk. Az szolgáltatás újszerűsége miatt, célszerűnek tartom a bevezető ár alkalmazását. Amennyiben az ismertsége megnő, pozitív visszajelzéseket kapunk, a használat nő a visszatérő kezelésekre alkalmazható az alacsonyabb ár. Kérem a szolgáltatás díjának a fentiek szerinti megállapítását. Cserkeszőlő, Szokolai Lajos sk. polgármester

3 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete../2014.(VI.24.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról szóló 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet díjtételeinek módosításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. alapján a fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendeletének díjtételeit az alábbiakban szerint egészíti ki:: Crioszauna díj megállapítása (bevezető ár) Ft /1 kezelés /3 perc/ Ft visszatérő kezelés Ft/ 5 kezelés Ft Ft/11 kezelés Ft 2.. /1/ Jelen rendelet módosítás kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Cserkeszőlő,2014.június 17. Dr Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. Polgármester Készült: Kihirdetve:

4 Előterjesztés a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendelet módosításáról Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 15/2010.(VI.22) sz. rendelettel módosított a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendeletet, amelyet az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 1. /5/ bekezdése a következők szerint módosul: /5/ Közút építése esetén: a) A megépített szilárd burkolatú út használatában érdekelt, de az út megépítésében részt nem vevő ingatlantulajdonos(ok) útfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek. A hozzájárulás megfizetésében a hatályos Településrendezési terv Szabályozási terve szerinti belterületi fekvésű ingatlanok tulajdonosai érintettek. Több tulajdonos esetén a hozzájárulás megfizetésére az ingatlan tulajdonosai együttesen kötelezettek, a fizetendő összeg a tulajdoni hányad arányában oszlik meg. b) Az útfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításának szabályai: ba) Az utcafronton elhelyezkedő ingatlan esetében folyóméterként Ft, sarokteleknél oldalhatáron Ft, a kerekítés általános szabályainak alkalmazása mellett bb) A hozzájárulás legfeljebb 20 méter hosszig fizetendő meg, azzal, hogy a későbbi telekalakítás során az új helyrajzi számon létrehozott ingatlan tulajdonosának az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésével nem érintett szakasz után bejelentési, valamint a) szabály szerinti hozzájárulás fizetési kötelezettsége áll be. c) A hozzájárulások kérelem alapján 12 havi részletben is megfizethetők, amely esetben a hozzájárulás összege az alapösszegnek a kérelem jóváhagyásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összege. d) A közútfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása minden érintett ingatlan vonatkozásában egyedileg történik, amely határozatok meghozatalának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Szokolai Lajos sk. polgármester

5 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. (VI. ) számú rendelete, a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendelet módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2010.(VI.22) sz. rendelettel módosított a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 1. /5/ bekezdése a következők szerint módosul: /5/ Közút építése esetén: a) A megépített szilárd burkolatú út használatában érdekelt, de az út megépítésében részt nem vevő ingatlantulajdonos(ok) útfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek. A hozzájárulás megfizetésében a hatályos Településrendezési terv Szabályozási terve szerinti belterületi fekvésű ingatlanok tulajdonosai érintettek. Több tulajdonos esetén a hozzájárulás megfizetésére az ingatlan tulajdonosai együttesen kötelezettek, a fizetendő összeg a tulajdoni hányad arányában oszlik meg. b) Az útfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításának szabályai: ba) Az utcafronton elhelyezkedő ingatlan esetében folyóméterként Ft, sarokteleknél oldalhatáron Ft, a kerekítés általános szabályainak alkalmazása mellett. bb) A hozzájárulás legfeljebb 20 méter hosszig fizetendő meg, azzal, hogy a későbbi telekalakítás során az új helyrajzi számon létrehozott ingatlan tulajdonosának az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésével nem érintett szakasz után bejelentési, valamint a) szabály szerinti hozzájárulás fizetési kötelezettsége áll be. c) A hozzájárulások kérelem alapján 12 havi részletben is megfizethetők, amely esetben a hozzájárulás összege az alapösszegnek a kérelem jóváhagyásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összege. d) A közútfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása minden érintett ingatlan vonatkozásában egyedileg történik, amely határozatok meghozatalának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Cserkeszőlő, június dr. Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. polgármester

6 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" Cserkeszőlő Község Önkormányzata a 105/2013. (XII.17.) sz. határozatában döntött a Cserkeszőlői B kategóriás Gyermek és Ifjúsági Jurtatábor létesítése című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról, melyhez a támogatást sikeresen el is nyerte. A termál hőellátás külső vezetékrendszere nem fért bele a pályázatba, azonban annak kiépítése szükséges. A munka elvégzésre három árajánlatot kértünk be: Abszolút-Pont Kft Tinusz-Bau Kft Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft áfa Áfa ÁFA Határozati javaslatok: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) Az ajánlatok közül a legkedvezőbb árú ajánlatot fogadja el. 2) felkéri a Polgármestert a legkedvezőbb árú ajánlatot adó céggel a megbízási szerződés megkötésére, a "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" építési beruházás lefolytatása érdekében. 3) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 3 db árajánlat mellékelve az előterjesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. Cserkeszőlő, június 24. Szokolai Lajos sk. polgármester

7 HATÁROZATI JAVASLAT /2014. (VI.) sz..határozat "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" Határozati javaslatok: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) az ajánlatok közül a legkedvezőbb árú ajánlatot, a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. ajánlatát fogadja el. 2) felkéri a Polgármestert a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft-vel a megbízási szerződés megkötésére, az építési beruházás lefolytatása érdekében a Jurta tábor távhővezetékének kiépítésére. 3) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Az építési beruházás értéke ÁFA, bruttó FT. Cserkeszőlő Község Önkormányzata évi költségvetésének terhére biztosítja az építéshez szükséges pénzösszeget. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Erről értesül: - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Szokolai Lajos polgármester Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Erdősi Attila - Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Kmf. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző

8 Előterjesztés Tárgy: Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására Cserkeszőlő Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása tárgyában április 29-i ülésén a Képviselő-testület úgy határozott, hogy három ajánlattevőt kér fel ajánlattételre. Ajánlattevők részére június 2-án a felkérés és az Ajánlattételi Dokumentáció elküldésre került. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz június :00 óráig, 1, azaz egy db ajánlat érkezett. Ajánlatkérő június 17-én 10:00 órakor a bontási ülést megtartotta. Ajánlatkérő június 24-én, 10 órakor bírálati ülést tartott. A Bíráló Bizottság javaslata a következő: 1 Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása eljárást érvényesnek nyilvánítása, 2 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevő ajánlatait érvényesnek nyilvánítása, 3 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítása, 4 Polgármester felhatalmazása a további szükséges intézkedések megtételére. Mellékletek: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Cserkeszőlő, június 24. Szokolai Lajos polgármester 1

9 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 2.1. Tárgya: Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása 3. Az eljárás becsült értéke: nettó Ft 4. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A bekezdés alapján. 5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Eredményes volt-e az eljárás: igen 7. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 8. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 8.1. Ajánlattevő Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) Az ajánlat hiánytalan és érvényes. 9. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Érvénytelen ajánlat nem volt. 10. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: Út-Ép-Ker 97 Kft. Az ajánlattevő székhelye: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. Az ellenszolgáltatás összege: Ft Ajánlat kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő, érvényes ajánlat. 11. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nincs 12. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek

10 az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 13. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs

11 /2014. ( ) sz..határozat - Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása Cserkeszőlő Község Önkormányzata az 41/2014. (IV.29.) sz. határozatában megindította a Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása közbeszerzési eljárását. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján 1 Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása eljárást érvényesnek nyilvánítása, 2 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevő ajánlatait érvényesnek nyilvánítása, 3 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítása, 4 Polgármester felhatalmazása a további szükséges intézkedések megtételére. Erről értesül: - Gazdálkodási Csoport Helyben - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Szokolai Lajos polgármester Helyben - Karsai Béla gazdaságvezető Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Kövite Plusz Kft Gulyásné Gubis Ildikó 5701 Gyula, Pf.: Fekete Tamás, Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester Dr Héczei Eszter sk. jegyző

12 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő Köztársaság tér Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Képviselő Asszonyok/Urak! Tálas Sándor Képviselő Úr kezdeményezésére, megvizsgáltuk az éjszakai fürdőzés lehetőségét. Az Idegenforgalmi Bizottságban a települési, és a Fürdő vonatkozásában jóváhagyott program részeként június közepétől szeptember közepéig Tálas Sándor Képviselő Úr szorgalmazta az éjszakai fürdőzés hétvégén, szombati napokon történő biztosítását, mivel véleménye szerint igény merült fel ezzel kapcsolatban. A júniusi programok összeállításánál egy alkalommal próba szintjén meg akartuk szervezni, de végül amellett döntöttem, többszöri egyeztetést követően, hogy nem vállaljuk ezt be, hiszen erre vonatkozó Képviselő Testületi döntés sem született, illetve ezt jó előre meg kell hirdetni, hogy valóban lehetőséget biztosíthassunk az érdeklődés kialakulásához. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy foglaljanak állást ebben az ügyben, miszerint támogatják e az éjszakai fürdőzés újbóli bevezetését. Ennek előnyei és hátrányai is vannak, melyet ezennel meg szeretnék osztani Önökkel. Előnyei azok, hogy ezzel is nő a Fürdő látogatottsága, bevétele, valamint ez is egy olyan program lehetőség, amit a településünkre látogató turisták szórakozási lehetőségét bővíti. Esetleg helyi érdeklődés is mutatkozhat ez iránt a szolgáltatás iránt, és generálhat a rendezvényen résztvevők körében további nappali fürdő látogatókat. Egyszóval reklámhordozó jellege lenne. Hátrányai, hogy plusz létszám igénye van, hiszen nem szabályos foglalkoztatást úgy gondolom, hogy Önök sem támogatnának (aki az éjszakai fürdőzés esetén dolgozik, sem előtte, sem utána nem osztható be műszakba). A felügyelő, kiszolgáló létszám vonatkozásában felmerül plusz bérkifizetés igénye, a felhasználandó energia plusz költsége, illetőleg magából a rendezvény hangulatából fakadó várható karbantartási költség növekedése. Egy nem bejáratott szolgáltatás esetén veszteséget termelhet. Fennállhat a kiszolgáló személyzet elleni atrocitás lehetősége, valamint a nyáron jelentősen megemelkedő bűnözési hajlandóság veszélye. Ha nem csak vízforgatott medencékben szervezzük a fürdőzést, akkor a medencék töltése nem megoldható a reggeli nyitásra. Mivel hétvégi program, pontosan a legnagyobb látogatottságú napok egyikét veszélyeztetnénk, ami ebből következően a legtöbb bevételt is eredményezi számunkra. Létszámigénye: - 2 fő pénztáros - 2 fő karszalagos

13 - 2 fő büfés - medencénként 1-1 fő medence felügyelő, illetve úszómester - 1 fő rendész - 1 fő öltözős - 2 fő takarító Várható bér költségek: 118/176 FT/ óra óra éjsz pótlék 15% 805 létszám: járulék: 28, Ez a költség 60 fős csoport esetén térül meg. A folyamat úgy lenne megszervezve, hogy 8 órakor bezárna a Fürdő, majd 9 órakor újból kinyitna és az éjszakai fürdőzés hajnal 2-ig tartana. Két pénztárt kell üzemeltetni, egy a főbejáratnál, egy a kemping felől, mobil kasszával. A szálloda felőli ajtó ebben az esetben zárva tartandó. A pénztárosok biztonsága érdekében szükséges a karszalagos, illetve az esetleges illegális résztvevők távoltartása végett is a rendész alkalmazása. A fürdő használatban lévő medencéi mellé felügyelők, legalább 1-1 fő, illetve a vizesblokkok tisztántartására 1-1 fő takarító (férfi-nő). Nekik a másnapi nyitás biztosítása érdekében az esetlegesen használt helységeket a fő medencefelügyelővel közösen még a zárás után ki kell takarítani. Amennyiben az úszómedencét is biztosítjuk a fürdőzésre 1 fő úszómester szükséges, illetve a büfé üzemeltetéséhez 2 fő, valamint az öltözőben 1 fő, aki a vállfás öltözőt felügyeli. Amennyiben megtiltjuk az üvegtermékek használatát, valószínűsíthetően balesetveszélyt okozó maradvány nem terhelné a rendezvényt. A dolgozók bérezése a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján. Javasolt éjszakai belépő a nappali teljes árú felnőtt belépővel azonosan, és a szállodai, valamint a kemping vendégek számára is kötelezően megváltandó. A várható bérköltség, valamint az energia költségek figyelembe vételével legalább 100 fő esetén válik rentábilissá. Sajnos felvetődik a családosok esetén egyfajta ellenállás is, az éjszakázás miatt, főleg női munkavállalók családjában. A fentiek alapján kérem, hogy az éjszakai fürdőzés lehetőségéről dönteni szíveskedjenek, illetőleg a dolgozók ösztönző bérezésére vonatkozó ajánlásukat tisztelettel várom, amennyiben az éjszakai fürdőzést engedélyezik. Cserkeszőlő, június 16. Gál József Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ mb. igazgató

14

15 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: KEOP keretében meghirdetett pályázaton való részvételről Tisztelt Képviselő testület! KEOP /F azonosító számmal jelent meg egy pályázati kiírás-tervezet, melyben önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére, felújítására lehet pályázni megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva. A pályázat főbb jellemzői: Csak komplex (megújuló energiák felhasználása és épületenergetikai fejlesztések együttesen) projekt támogatható! Benyújtási határidő: július 2. Támogatás összege: min. 30 millió, max. 150 millió Támogatás mértéke: 100% Támogatható tevékenységek: Fűtéskorszerűsítés, külső nyílászárók cseréje, homlokzati és födémszigetelés, energiatakarékos fűtési és hűtési rendszerek kialakítása, használati melegvíz előállítása megújuló energiaforrással. Egyéb feltételek: o A beruházás teljes költségének min. 5%-a megújuló energiaforrás felhasználásának kialakítására irányuljon. o A beruházás teljes költségének min. 10%-a energiahatékonyság növelésének kialakítására irányuljon. o A pályázat benyújtásakor feltételes szerződéssel kell rendelkeznie a pályázónak a kivitelezést végző céggel. Ehhez előzetes, vagy feltételes közbeszerzést kell lebonyolítani: Az előzetes, vagy feltételes közbeszerzésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendes eljárásra, annyi különbséggel, hogy a szerződést

16 feltételesen kell megkötni. A szerződés tartalmazza azt, hogy csak akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a pályázatra vonatkozó támogató okiratot/támogatási szerződést kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta, illetve a szerződés hatályát veszti, amennyiben a pályázatot írásban elutasítja a "támogató". Az önkormányzat a következő műszaki tartalommal kívánja beadni pályázatát: Külső nyílászárók cseréje Homlokzati és födém hőszigetelés Tetőhéjazat cseréje Fűtéskorszerűsítés: radiátorok egyedi szabályozással, időkapcsoló Klímaberendezés: központi, egyedi állítási lehetőséggel Használati melegvíz előállítása napkollektorral. A pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek: Energetikai auditor számítások elkészítése In-House beszerzés lebonyolítása Feltételes szerződéskötés a kivitelezővel A projekt költségvetése és a tartalma a képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre, ez alapján kell dönteni: a pályázat benyújtásáról In House beszerzés megindításáról a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek megindításáról Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az ülésen elhangzó javaslatok figyelembevételével hozza meg döntését a pályázattal kapcsolatban. Cserkeszőlő, június 17. Szokolai Lajos sk. polgármester

17 A PS ÁMK Cserkeszőlő személyi feltételeinek alakulása A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény a 2013/ 2014-es tanévvel új intézményként az első teljes tanévet kezdte meg. Az elmúlt évben januártól fél tanévet működött még csak az intézmény az új felállásban, nagyon sok átállási problémával, szervezési kérdéssel, névváltozás, bélyegző készítés, az új név miatt víz- gáz óra szereléssel és óra állások leadásával, dolgozók munkarendjének változtatásával, nyugdíjazások bonyolításával s még a vezetőválasztás eredménytelenségével is. Az új tanévet nem volt egyszerű megkezdeni, mert helyre kellett, hogy álljon a rend, amely teljesen jogosan, nehézkesen alakul egy ilyen nagy átszervezés során, s mely talán kívülről nem is tűnik nagy volumenű dolognak. 2 új dajka dolgozó helyének és 1 fő pedagógiai asszisztens helyének megpályáztatásával folytatódtak a megkezdett szervezési feladatok. Az iskolai ebédlőben dolgozó konyhai dolgozó is átkerült az új ÁMK-ba. Az ÁMK össz dolgozói létszáma így a következőképpen alakult szeptemberétől: 1 fő ÁMK igazgató 5 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő takarító ( ebből 1 fő a bölcsődében) 2 fő kisgyermek- nevelő 2 fő szakácsnő 3 fő konyhalány 1 fő ebédosztó 1 fő élelmezésvezető 1 fő könyvtáros Összesen: 22 fő dolgozó Hegedűs Mihályné Bölcsőde vezető nyugdíjazása következtében, illetve a Bölcsődét felügyelő Gyámügy állásfoglalása szerint a feladatokat június 1-ig a 2 fő kisgyermeknevelő látta el, június 1-től pedig 1 fő plusz kisgyermeknevelő felvételére került sor, és a bölcsőde vezetői feladatokra vezetői pályázatot írtunk ki. Az igazgatótanács megtárgyalta a beérkezett 1 db pályázatot és megállapította, hogy az a kiírásnak megfelelő és arra alkalmas a pályázó július 1 től Gulyásné Czeczon Veronika a Bölcsőde vezetését, Erdősiné Szabó Andrea a konyha vezetését látja el június 1 től így 23 fő dolgozó tartozik az intézményhez.

18 A PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde személyi- tárgyi feltételei, 2013/2014-es tanévi beszámolója Az XXXI. tv a, valamint a 15/1998. ( IV.30) NM rendelet 36.-a alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítjuk. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. A gyermekek 1 éves kortól a 3.- ik életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. A szülők kérésére és a szakemberek ( orvos, szaktanácsadó, bölcsődevezető, gyógypedagógus) javaslata alapján, a gyermekek 4.-ik életévük betöltését követő év augusztus 31-ig gondozhatók a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, a felvételi szabályzatban meghatározottak szerint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI. tv. kiemeli olyan kisgyermek- szociális vagy egyéb ok miatt- felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében, szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban- nevelésben részesüljön a gyermek. A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. Személyi feltételek A minimum személyi feltételek a 15/1998. (IV.30) N.M. rendelet 1. sz melléklete határozza meg intézményünkben az alábbiak szerint: - 1 fő intézményvezető (Június 30-ig megbízott július 1-től kinevezett) - 2 fő kisgyermeknevelő (1 csoport) - 1 fő technikai dolgozó Intézményünkben az elmúlt gondozási-nevelési év során személyi változások történtek hó Mengyán Ferencné nyugdíj mellett nem vállalta a munkát, helyette Gulyásné Czeczon Veronika, került be csoportba végzett kisgyermekgondozó,- nevelőként hó Hegedűs Mihályné intézményvezető nyugdíjba vonul, és felmentési idejét tölti ig hó Tóthné Kovács Krisztina felvételt nyert kisgyermeknevelő státuszra, képzése folyamatban van, amit a törvény engedélyez. A törvényben előírt személyi feltételeknek így megfelel az intézmény.

19 - 3 - Helyettesítések : Rövidebb hiányzás esetén a munkát belső helyettesítéssel oldjuk meg. Sokat segít munka elosztásban, hogy Januártól az óvodában pedagógiai asszisztens van foglalkoztatva, aki besegített munkánkban ez év első 5 hónapjában. Bölcsődében dolgozó szakalkalmazottak továbbképzési kötelezettsége: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SZCSM rendelet alapján a bölcsődében dolgozó szakalkalmazottaknak pontszerzési kötelezettségüket teljesíteni kell. Bölcsődénkben jelenleg 1 kisgyermeknevelő Papp Lászlóné nyugdíj előtt 1 évvel van, aki felmentett e képzés alól. Az intézmény megbízott vezetőjének Gulyásné Czeczon Veronika, 2020-ig kell teljesíteni a 6 év alatt 60 kredit pontot. Az új kisgyermeknevelő Tóthné Kovács Krisztina Magdolna, ez év Novemberében kapja meg bizonyítványát, majd regisztrálni kell szakalkalmazottként és úgy 6 éven belül kell megszereznie a 60 kredit pontot. Tárgyi feltételek: A kisgyermekek biztonságos és egészséges nevelése érdekében minden helyiség biztosított. Az alapjátékokat biztosítottuk a gyermekek részére. Az épület állagának megóvásának érdekében rendszeresen bejárjuk az intézményt Erdősi Attila Beruházó KHT vezetőjével, észrevételeinket Műszaki Naplóban rögzítjük. Szükséges javításokat azonnal orvosolja évben nagyértékű tárgyi vásárlás nem történt a bölcsőde részére évi költségvetésbe terveztünk: - új udvari játékokat, mert a régiek megsérültek - új kismotorokat, a régiek elhasználódtak - csoportszobába új szőnyegeket, nagyon kopottak - új játékokat a szobába - Teddy mozgásfejlesztő beszerzése hónapban a homokozóban megtörtént a homok csere, valamint egy farönköt szükség volt kivenni. Az udvaron újra kellett a füvet vetni. Szorgalmasan locsoljuk, hogy megmaradjon. Intézményünk kívül szépen felújított. Belső helyiségeink gondos tisztán tartása, megóvása ellenére, korszerűsítésre szorul. Jelenleg tervezés alatt van bölcsődénk korszerűsítése. Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat.

20 - 4 Szakmai munka: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével készült: Budapest A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai módszertani levél alapján dolgozunk. A bölcsődénk alapvető feladata a korszerű gondozási,- nevelési módszerek alkalmazásával a gyermekek megfelelő pszichés szükségleteinek kielégítése, egészséges fejlődésük elősegítése. A gyermeket a bölcsődébe a bölcsődevezető veszi fel, a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát, jellegét. A szülő, beíratáskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei életről, a szokásokról, szabályokról, a családlátogatásról, a beszoktatás menetéről. Lehetősége van megnézni már ekkor, a gyermekek által használt helyiségeket ( csoportszoba, mosdó, átadó szoba, előtér, játszó udvar. ) Tájékoztatást kap az adminisztratív intézkedésekről is Március 01-től kötelező a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú nyilvántartás vezetése a gyermekjóléti alapellátások tekintetében így a bölcsődékben is. A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális felé egy olyan nyilvántartást vezetünk, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes rendszerben nyomon követhető legyen. A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük, azt a gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A bölcsődénkbe felvehető gyermekek száma: 14 fő Amennyiben 2 év alatti gondozott is van, akkor 12 fő lehet. A területi védőnővel rendszeres kapcsolatban állunk, kimutatható, hogy a gyermekek születési száma emelkedő tendencián van. Működési engedélyünk januárban változott, mely alapján ellátási területünk megváltozott. Eddig a Társulás tagjainak gyermekeit vehettük fel, ez megváltozott és Kunszentmárton és Kistérsége bármely településéről vehető fel gyermek. * Bölcsődénk kihasználtsága 2013 évben: 96% Óvodába átadott gyermekek: 7 fő volt. * Bölcsődénk kihasználtsága I. Negyed évben: 93% Óvodába átadott gyermekek száma 10 fő lesz.

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Mennyisége: 1. Kresz pálya: 9. melléklet

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015. (V.27.) határozata

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. 2. A

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2012. (05.30.) Öh. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben