M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze."

Átírás

1 Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendek 1. Rendelet módosítás Fürdő belépőjegyekről szóló rendelet krioszauna dij megállapítása. Előadó. Polgármester 2. Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 3. Szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 4. Előterjesztés jurta tábor távfűtés közmű kiépítésére. Előadó: Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője 5. Útépítés közbeszerzés elbírálása. Előadó: jegyző 6. Döntés éjszakai fürdőzés kérdéséről. Előadó: Gál József megbízott fürdő igazgató 7. Pályázat benyújtása Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Előadó: polgármester Zárt ülés - Fürdő igazgatói pályázatok elbírálása. Előadó: jegyző - Bölcsöde vezetői pályázatok véleményezése. Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 2014.június 17. Illési Sándor sk. Bizottság elnöke

2 Előterjesztés Crioszauna árainak kialakítására Tisztelt Képviselő-testület! A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a testületi korábbi határozata alapján megvásárolta a Crioszauna készüléket. Elhelyezése és a próba üzeme megtörtént a gyógyászati épületben. Az előzetes tapasztalatok alapján az alábbi költségelemek részletezés szerinti figyelembe vételével a kezelések önköltsége az alábbiak szerint alakul: Egy kezelés önköltsége 10 kez/nap 5 kez/nap tartály bérlet anyag N energia bér költség járulék ÉCS Visszatérő kezelés Javasolt bevezető ár: Ft/1 kezelés Ft/ 5 kezelés Ft/ 11 kezelés Feltételezzük, hogy legalább 10 kezelés lesz naponta. Amennyiben ez kevesebb lesz, akkor csak az önköltség térül meg, jövedelmet nem termelünk. Az szolgáltatás újszerűsége miatt, célszerűnek tartom a bevezető ár alkalmazását. Amennyiben az ismertsége megnő, pozitív visszajelzéseket kapunk, a használat nő a visszatérő kezelésekre alkalmazható az alacsonyabb ár. Kérem a szolgáltatás díjának a fentiek szerinti megállapítását. Cserkeszőlő, Szokolai Lajos sk. polgármester

3 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete../2014.(VI.24.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról szóló 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet díjtételeinek módosításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. alapján a fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendeletének díjtételeit az alábbiakban szerint egészíti ki:: Crioszauna díj megállapítása (bevezető ár) Ft /1 kezelés /3 perc/ Ft visszatérő kezelés Ft/ 5 kezelés Ft Ft/11 kezelés Ft 2.. /1/ Jelen rendelet módosítás kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Cserkeszőlő,2014.június 17. Dr Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. Polgármester Készült: Kihirdetve:

4 Előterjesztés a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendelet módosításáról Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 15/2010.(VI.22) sz. rendelettel módosított a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendeletet, amelyet az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 1. /5/ bekezdése a következők szerint módosul: /5/ Közút építése esetén: a) A megépített szilárd burkolatú út használatában érdekelt, de az út megépítésében részt nem vevő ingatlantulajdonos(ok) útfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek. A hozzájárulás megfizetésében a hatályos Településrendezési terv Szabályozási terve szerinti belterületi fekvésű ingatlanok tulajdonosai érintettek. Több tulajdonos esetén a hozzájárulás megfizetésére az ingatlan tulajdonosai együttesen kötelezettek, a fizetendő összeg a tulajdoni hányad arányában oszlik meg. b) Az útfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításának szabályai: ba) Az utcafronton elhelyezkedő ingatlan esetében folyóméterként Ft, sarokteleknél oldalhatáron Ft, a kerekítés általános szabályainak alkalmazása mellett bb) A hozzájárulás legfeljebb 20 méter hosszig fizetendő meg, azzal, hogy a későbbi telekalakítás során az új helyrajzi számon létrehozott ingatlan tulajdonosának az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésével nem érintett szakasz után bejelentési, valamint a) szabály szerinti hozzájárulás fizetési kötelezettsége áll be. c) A hozzájárulások kérelem alapján 12 havi részletben is megfizethetők, amely esetben a hozzájárulás összege az alapösszegnek a kérelem jóváhagyásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összege. d) A közútfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása minden érintett ingatlan vonatkozásában egyedileg történik, amely határozatok meghozatalának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Szokolai Lajos sk. polgármester

5 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. (VI. ) számú rendelete, a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendelet módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2010.(VI.22) sz. rendelettel módosított a Közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról szóló 9/2009/III.10./ számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 1. /5/ bekezdése a következők szerint módosul: /5/ Közút építése esetén: a) A megépített szilárd burkolatú út használatában érdekelt, de az út megépítésében részt nem vevő ingatlantulajdonos(ok) útfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek. A hozzájárulás megfizetésében a hatályos Településrendezési terv Szabályozási terve szerinti belterületi fekvésű ingatlanok tulajdonosai érintettek. Több tulajdonos esetén a hozzájárulás megfizetésére az ingatlan tulajdonosai együttesen kötelezettek, a fizetendő összeg a tulajdoni hányad arányában oszlik meg. b) Az útfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításának szabályai: ba) Az utcafronton elhelyezkedő ingatlan esetében folyóméterként Ft, sarokteleknél oldalhatáron Ft, a kerekítés általános szabályainak alkalmazása mellett. bb) A hozzájárulás legfeljebb 20 méter hosszig fizetendő meg, azzal, hogy a későbbi telekalakítás során az új helyrajzi számon létrehozott ingatlan tulajdonosának az útfejlesztési hozzájárulás megfizetésével nem érintett szakasz után bejelentési, valamint a) szabály szerinti hozzájárulás fizetési kötelezettsége áll be. c) A hozzájárulások kérelem alapján 12 havi részletben is megfizethetők, amely esetben a hozzájárulás összege az alapösszegnek a kérelem jóváhagyásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összege. d) A közútfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása minden érintett ingatlan vonatkozásában egyedileg történik, amely határozatok meghozatalának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Cserkeszőlő, június dr. Héczei Eszter sk. jegyző Szokolai Lajos sk. polgármester

6 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" Cserkeszőlő Község Önkormányzata a 105/2013. (XII.17.) sz. határozatában döntött a Cserkeszőlői B kategóriás Gyermek és Ifjúsági Jurtatábor létesítése című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról, melyhez a támogatást sikeresen el is nyerte. A termál hőellátás külső vezetékrendszere nem fért bele a pályázatba, azonban annak kiépítése szükséges. A munka elvégzésre három árajánlatot kértünk be: Abszolút-Pont Kft Tinusz-Bau Kft Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft áfa Áfa ÁFA Határozati javaslatok: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) Az ajánlatok közül a legkedvezőbb árú ajánlatot fogadja el. 2) felkéri a Polgármestert a legkedvezőbb árú ajánlatot adó céggel a megbízási szerződés megkötésére, a "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" építési beruházás lefolytatása érdekében. 3) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 3 db árajánlat mellékelve az előterjesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. Cserkeszőlő, június 24. Szokolai Lajos sk. polgármester

7 HATÁROZATI JAVASLAT /2014. (VI.) sz..határozat "Jurta tábor távhővezeték kiépítése" Határozati javaslatok: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) az ajánlatok közül a legkedvezőbb árú ajánlatot, a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. ajánlatát fogadja el. 2) felkéri a Polgármestert a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft-vel a megbízási szerződés megkötésére, az építési beruházás lefolytatása érdekében a Jurta tábor távhővezetékének kiépítésére. 3) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Az építési beruházás értéke ÁFA, bruttó FT. Cserkeszőlő Község Önkormányzata évi költségvetésének terhére biztosítja az építéshez szükséges pénzösszeget. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Erről értesül: - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Szokolai Lajos polgármester Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Erdősi Attila - Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Kmf. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző

8 Előterjesztés Tárgy: Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására Cserkeszőlő Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása tárgyában április 29-i ülésén a Képviselő-testület úgy határozott, hogy három ajánlattevőt kér fel ajánlattételre. Ajánlattevők részére június 2-án a felkérés és az Ajánlattételi Dokumentáció elküldésre került. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz június :00 óráig, 1, azaz egy db ajánlat érkezett. Ajánlatkérő június 17-én 10:00 órakor a bontási ülést megtartotta. Ajánlatkérő június 24-én, 10 órakor bírálati ülést tartott. A Bíráló Bizottság javaslata a következő: 1 Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása eljárást érvényesnek nyilvánítása, 2 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevő ajánlatait érvényesnek nyilvánítása, 3 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítása, 4 Polgármester felhatalmazása a további szükséges intézkedések megtételére. Mellékletek: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Cserkeszőlő, június 24. Szokolai Lajos polgármester 1

9 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 2.1. Tárgya: Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása 3. Az eljárás becsült értéke: nettó Ft 4. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A bekezdés alapján. 5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Eredményes volt-e az eljárás: igen 7. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 8. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 8.1. Ajánlattevő Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) Az ajánlat hiánytalan és érvényes. 9. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Érvénytelen ajánlat nem volt. 10. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: Út-Ép-Ker 97 Kft. Az ajánlattevő székhelye: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. Az ellenszolgáltatás összege: Ft Ajánlat kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő, érvényes ajánlat. 11. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nincs 12. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek

10 az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 13. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs

11 /2014. ( ) sz..határozat - Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása Cserkeszőlő Község Önkormányzata az 41/2014. (IV.29.) sz. határozatában megindította a Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása közbeszerzési eljárását. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján 1 Cserkeszőlő, 7 db belterületi utca útépítési beruházása eljárást érvényesnek nyilvánítása, 2 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevő ajánlatait érvényesnek nyilvánítása, 3 Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítása, 4 Polgármester felhatalmazása a további szükséges intézkedések megtételére. Erről értesül: - Gazdálkodási Csoport Helyben - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Szokolai Lajos polgármester Helyben - Karsai Béla gazdaságvezető Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Kövite Plusz Kft Gulyásné Gubis Ildikó 5701 Gyula, Pf.: Fekete Tamás, Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester Dr Héczei Eszter sk. jegyző

12 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő Köztársaság tér Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Képviselő Asszonyok/Urak! Tálas Sándor Képviselő Úr kezdeményezésére, megvizsgáltuk az éjszakai fürdőzés lehetőségét. Az Idegenforgalmi Bizottságban a települési, és a Fürdő vonatkozásában jóváhagyott program részeként június közepétől szeptember közepéig Tálas Sándor Képviselő Úr szorgalmazta az éjszakai fürdőzés hétvégén, szombati napokon történő biztosítását, mivel véleménye szerint igény merült fel ezzel kapcsolatban. A júniusi programok összeállításánál egy alkalommal próba szintjén meg akartuk szervezni, de végül amellett döntöttem, többszöri egyeztetést követően, hogy nem vállaljuk ezt be, hiszen erre vonatkozó Képviselő Testületi döntés sem született, illetve ezt jó előre meg kell hirdetni, hogy valóban lehetőséget biztosíthassunk az érdeklődés kialakulásához. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy foglaljanak állást ebben az ügyben, miszerint támogatják e az éjszakai fürdőzés újbóli bevezetését. Ennek előnyei és hátrányai is vannak, melyet ezennel meg szeretnék osztani Önökkel. Előnyei azok, hogy ezzel is nő a Fürdő látogatottsága, bevétele, valamint ez is egy olyan program lehetőség, amit a településünkre látogató turisták szórakozási lehetőségét bővíti. Esetleg helyi érdeklődés is mutatkozhat ez iránt a szolgáltatás iránt, és generálhat a rendezvényen résztvevők körében további nappali fürdő látogatókat. Egyszóval reklámhordozó jellege lenne. Hátrányai, hogy plusz létszám igénye van, hiszen nem szabályos foglalkoztatást úgy gondolom, hogy Önök sem támogatnának (aki az éjszakai fürdőzés esetén dolgozik, sem előtte, sem utána nem osztható be műszakba). A felügyelő, kiszolgáló létszám vonatkozásában felmerül plusz bérkifizetés igénye, a felhasználandó energia plusz költsége, illetőleg magából a rendezvény hangulatából fakadó várható karbantartási költség növekedése. Egy nem bejáratott szolgáltatás esetén veszteséget termelhet. Fennállhat a kiszolgáló személyzet elleni atrocitás lehetősége, valamint a nyáron jelentősen megemelkedő bűnözési hajlandóság veszélye. Ha nem csak vízforgatott medencékben szervezzük a fürdőzést, akkor a medencék töltése nem megoldható a reggeli nyitásra. Mivel hétvégi program, pontosan a legnagyobb látogatottságú napok egyikét veszélyeztetnénk, ami ebből következően a legtöbb bevételt is eredményezi számunkra. Létszámigénye: - 2 fő pénztáros - 2 fő karszalagos

13 - 2 fő büfés - medencénként 1-1 fő medence felügyelő, illetve úszómester - 1 fő rendész - 1 fő öltözős - 2 fő takarító Várható bér költségek: 118/176 FT/ óra óra éjsz pótlék 15% 805 létszám: járulék: 28, Ez a költség 60 fős csoport esetén térül meg. A folyamat úgy lenne megszervezve, hogy 8 órakor bezárna a Fürdő, majd 9 órakor újból kinyitna és az éjszakai fürdőzés hajnal 2-ig tartana. Két pénztárt kell üzemeltetni, egy a főbejáratnál, egy a kemping felől, mobil kasszával. A szálloda felőli ajtó ebben az esetben zárva tartandó. A pénztárosok biztonsága érdekében szükséges a karszalagos, illetve az esetleges illegális résztvevők távoltartása végett is a rendész alkalmazása. A fürdő használatban lévő medencéi mellé felügyelők, legalább 1-1 fő, illetve a vizesblokkok tisztántartására 1-1 fő takarító (férfi-nő). Nekik a másnapi nyitás biztosítása érdekében az esetlegesen használt helységeket a fő medencefelügyelővel közösen még a zárás után ki kell takarítani. Amennyiben az úszómedencét is biztosítjuk a fürdőzésre 1 fő úszómester szükséges, illetve a büfé üzemeltetéséhez 2 fő, valamint az öltözőben 1 fő, aki a vállfás öltözőt felügyeli. Amennyiben megtiltjuk az üvegtermékek használatát, valószínűsíthetően balesetveszélyt okozó maradvány nem terhelné a rendezvényt. A dolgozók bérezése a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján. Javasolt éjszakai belépő a nappali teljes árú felnőtt belépővel azonosan, és a szállodai, valamint a kemping vendégek számára is kötelezően megváltandó. A várható bérköltség, valamint az energia költségek figyelembe vételével legalább 100 fő esetén válik rentábilissá. Sajnos felvetődik a családosok esetén egyfajta ellenállás is, az éjszakázás miatt, főleg női munkavállalók családjában. A fentiek alapján kérem, hogy az éjszakai fürdőzés lehetőségéről dönteni szíveskedjenek, illetőleg a dolgozók ösztönző bérezésére vonatkozó ajánlásukat tisztelettel várom, amennyiben az éjszakai fürdőzést engedélyezik. Cserkeszőlő, június 16. Gál József Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ mb. igazgató

14

15 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: KEOP keretében meghirdetett pályázaton való részvételről Tisztelt Képviselő testület! KEOP /F azonosító számmal jelent meg egy pályázati kiírás-tervezet, melyben önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére, felújítására lehet pályázni megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva. A pályázat főbb jellemzői: Csak komplex (megújuló energiák felhasználása és épületenergetikai fejlesztések együttesen) projekt támogatható! Benyújtási határidő: július 2. Támogatás összege: min. 30 millió, max. 150 millió Támogatás mértéke: 100% Támogatható tevékenységek: Fűtéskorszerűsítés, külső nyílászárók cseréje, homlokzati és födémszigetelés, energiatakarékos fűtési és hűtési rendszerek kialakítása, használati melegvíz előállítása megújuló energiaforrással. Egyéb feltételek: o A beruházás teljes költségének min. 5%-a megújuló energiaforrás felhasználásának kialakítására irányuljon. o A beruházás teljes költségének min. 10%-a energiahatékonyság növelésének kialakítására irányuljon. o A pályázat benyújtásakor feltételes szerződéssel kell rendelkeznie a pályázónak a kivitelezést végző céggel. Ehhez előzetes, vagy feltételes közbeszerzést kell lebonyolítani: Az előzetes, vagy feltételes közbeszerzésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendes eljárásra, annyi különbséggel, hogy a szerződést

16 feltételesen kell megkötni. A szerződés tartalmazza azt, hogy csak akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a pályázatra vonatkozó támogató okiratot/támogatási szerződést kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta, illetve a szerződés hatályát veszti, amennyiben a pályázatot írásban elutasítja a "támogató". Az önkormányzat a következő műszaki tartalommal kívánja beadni pályázatát: Külső nyílászárók cseréje Homlokzati és födém hőszigetelés Tetőhéjazat cseréje Fűtéskorszerűsítés: radiátorok egyedi szabályozással, időkapcsoló Klímaberendezés: központi, egyedi állítási lehetőséggel Használati melegvíz előállítása napkollektorral. A pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek: Energetikai auditor számítások elkészítése In-House beszerzés lebonyolítása Feltételes szerződéskötés a kivitelezővel A projekt költségvetése és a tartalma a képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre, ez alapján kell dönteni: a pályázat benyújtásáról In House beszerzés megindításáról a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek megindításáról Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az ülésen elhangzó javaslatok figyelembevételével hozza meg döntését a pályázattal kapcsolatban. Cserkeszőlő, június 17. Szokolai Lajos sk. polgármester

17 A PS ÁMK Cserkeszőlő személyi feltételeinek alakulása A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény a 2013/ 2014-es tanévvel új intézményként az első teljes tanévet kezdte meg. Az elmúlt évben januártól fél tanévet működött még csak az intézmény az új felállásban, nagyon sok átállási problémával, szervezési kérdéssel, névváltozás, bélyegző készítés, az új név miatt víz- gáz óra szereléssel és óra állások leadásával, dolgozók munkarendjének változtatásával, nyugdíjazások bonyolításával s még a vezetőválasztás eredménytelenségével is. Az új tanévet nem volt egyszerű megkezdeni, mert helyre kellett, hogy álljon a rend, amely teljesen jogosan, nehézkesen alakul egy ilyen nagy átszervezés során, s mely talán kívülről nem is tűnik nagy volumenű dolognak. 2 új dajka dolgozó helyének és 1 fő pedagógiai asszisztens helyének megpályáztatásával folytatódtak a megkezdett szervezési feladatok. Az iskolai ebédlőben dolgozó konyhai dolgozó is átkerült az új ÁMK-ba. Az ÁMK össz dolgozói létszáma így a következőképpen alakult szeptemberétől: 1 fő ÁMK igazgató 5 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő takarító ( ebből 1 fő a bölcsődében) 2 fő kisgyermek- nevelő 2 fő szakácsnő 3 fő konyhalány 1 fő ebédosztó 1 fő élelmezésvezető 1 fő könyvtáros Összesen: 22 fő dolgozó Hegedűs Mihályné Bölcsőde vezető nyugdíjazása következtében, illetve a Bölcsődét felügyelő Gyámügy állásfoglalása szerint a feladatokat június 1-ig a 2 fő kisgyermeknevelő látta el, június 1-től pedig 1 fő plusz kisgyermeknevelő felvételére került sor, és a bölcsőde vezetői feladatokra vezetői pályázatot írtunk ki. Az igazgatótanács megtárgyalta a beérkezett 1 db pályázatot és megállapította, hogy az a kiírásnak megfelelő és arra alkalmas a pályázó július 1 től Gulyásné Czeczon Veronika a Bölcsőde vezetését, Erdősiné Szabó Andrea a konyha vezetését látja el június 1 től így 23 fő dolgozó tartozik az intézményhez.

18 A PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde személyi- tárgyi feltételei, 2013/2014-es tanévi beszámolója Az XXXI. tv a, valamint a 15/1998. ( IV.30) NM rendelet 36.-a alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítjuk. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. A gyermekek 1 éves kortól a 3.- ik életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. A szülők kérésére és a szakemberek ( orvos, szaktanácsadó, bölcsődevezető, gyógypedagógus) javaslata alapján, a gyermekek 4.-ik életévük betöltését követő év augusztus 31-ig gondozhatók a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, a felvételi szabályzatban meghatározottak szerint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI. tv. kiemeli olyan kisgyermek- szociális vagy egyéb ok miatt- felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében, szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban- nevelésben részesüljön a gyermek. A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. Személyi feltételek A minimum személyi feltételek a 15/1998. (IV.30) N.M. rendelet 1. sz melléklete határozza meg intézményünkben az alábbiak szerint: - 1 fő intézményvezető (Június 30-ig megbízott július 1-től kinevezett) - 2 fő kisgyermeknevelő (1 csoport) - 1 fő technikai dolgozó Intézményünkben az elmúlt gondozási-nevelési év során személyi változások történtek hó Mengyán Ferencné nyugdíj mellett nem vállalta a munkát, helyette Gulyásné Czeczon Veronika, került be csoportba végzett kisgyermekgondozó,- nevelőként hó Hegedűs Mihályné intézményvezető nyugdíjba vonul, és felmentési idejét tölti ig hó Tóthné Kovács Krisztina felvételt nyert kisgyermeknevelő státuszra, képzése folyamatban van, amit a törvény engedélyez. A törvényben előírt személyi feltételeknek így megfelel az intézmény.

19 - 3 - Helyettesítések : Rövidebb hiányzás esetén a munkát belső helyettesítéssel oldjuk meg. Sokat segít munka elosztásban, hogy Januártól az óvodában pedagógiai asszisztens van foglalkoztatva, aki besegített munkánkban ez év első 5 hónapjában. Bölcsődében dolgozó szakalkalmazottak továbbképzési kötelezettsége: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SZCSM rendelet alapján a bölcsődében dolgozó szakalkalmazottaknak pontszerzési kötelezettségüket teljesíteni kell. Bölcsődénkben jelenleg 1 kisgyermeknevelő Papp Lászlóné nyugdíj előtt 1 évvel van, aki felmentett e képzés alól. Az intézmény megbízott vezetőjének Gulyásné Czeczon Veronika, 2020-ig kell teljesíteni a 6 év alatt 60 kredit pontot. Az új kisgyermeknevelő Tóthné Kovács Krisztina Magdolna, ez év Novemberében kapja meg bizonyítványát, majd regisztrálni kell szakalkalmazottként és úgy 6 éven belül kell megszereznie a 60 kredit pontot. Tárgyi feltételek: A kisgyermekek biztonságos és egészséges nevelése érdekében minden helyiség biztosított. Az alapjátékokat biztosítottuk a gyermekek részére. Az épület állagának megóvásának érdekében rendszeresen bejárjuk az intézményt Erdősi Attila Beruházó KHT vezetőjével, észrevételeinket Műszaki Naplóban rögzítjük. Szükséges javításokat azonnal orvosolja évben nagyértékű tárgyi vásárlás nem történt a bölcsőde részére évi költségvetésbe terveztünk: - új udvari játékokat, mert a régiek megsérültek - új kismotorokat, a régiek elhasználódtak - csoportszobába új szőnyegeket, nagyon kopottak - új játékokat a szobába - Teddy mozgásfejlesztő beszerzése hónapban a homokozóban megtörtént a homok csere, valamint egy farönköt szükség volt kivenni. Az udvaron újra kellett a füvet vetni. Szorgalmasan locsoljuk, hogy megmaradjon. Intézményünk kívül szépen felújított. Belső helyiségeink gondos tisztán tartása, megóvása ellenére, korszerűsítésre szorul. Jelenleg tervezés alatt van bölcsődénk korszerűsítése. Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat.

20 - 4 Szakmai munka: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével készült: Budapest A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai módszertani levél alapján dolgozunk. A bölcsődénk alapvető feladata a korszerű gondozási,- nevelési módszerek alkalmazásával a gyermekek megfelelő pszichés szükségleteinek kielégítése, egészséges fejlődésük elősegítése. A gyermeket a bölcsődébe a bölcsődevezető veszi fel, a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát, jellegét. A szülő, beíratáskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei életről, a szokásokról, szabályokról, a családlátogatásról, a beszoktatás menetéről. Lehetősége van megnézni már ekkor, a gyermekek által használt helyiségeket ( csoportszoba, mosdó, átadó szoba, előtér, játszó udvar. ) Tájékoztatást kap az adminisztratív intézkedésekről is Március 01-től kötelező a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú nyilvántartás vezetése a gyermekjóléti alapellátások tekintetében így a bölcsődékben is. A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális felé egy olyan nyilvántartást vezetünk, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes rendszerben nyomon követhető legyen. A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük, azt a gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A bölcsődénkbe felvehető gyermekek száma: 14 fő Amennyiben 2 év alatti gondozott is van, akkor 12 fő lehet. A területi védőnővel rendszeres kapcsolatban állunk, kimutatható, hogy a gyermekek születési száma emelkedő tendencián van. Működési engedélyünk januárban változott, mely alapján ellátási területünk megváltozott. Eddig a Társulás tagjainak gyermekeit vehettük fel, ez megváltozott és Kunszentmárton és Kistérsége bármely településéről vehető fel gyermek. * Bölcsődénk kihasználtsága 2013 évben: 96% Óvodába átadott gyermekek: 7 fő volt. * Bölcsődénk kihasználtsága I. Negyed évben: 93% Óvodába átadott gyermekek száma 10 fő lesz.

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester Határozati javaslat /2012. (V.30.)sz.határozat - a 168/2011. (XII.20)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje SZAKMAI PROGRAM 8200 Veszprém Cserhát ltp.13. telefon: 06-88/328-661; fax: 06-88/428-869; e-mail: veszpremi.bolcsode@vnet.hu

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, 2014. július 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12. Számlaszáma: 11746005-15792871 Statisztikai törzsszám: 15792871-8510-322-17 Adószám: 15792871-1-17

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A J- :J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ Óvodai SZMSZ 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a

Részletesebben

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. OM azonosító: 202346 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lépés ideje: 2013. 09. 01. Módosítás dátuma: 2014.01.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére 22. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevékenységéről Előadó: Szabó Istvánné intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben