A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató"

Átírás

1 A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XVI. évf. 4. szám Advent - Karácsony Karácsonyi körlevél december Sulihívogató

2 2009. december Egyszer volt, hol nem volt A kisgyermekek számára a játék a legfontosabb tevékenység. A játékhoz szorosan kapcsolódik a mese, a vershallgatás. Sajnos a TV-ben egyre kevesebbet látni, hallani azokat a szép meséket, melyek a magyar kultúrkincsből merítenek, melyek gyermekeinket az igazi szép magyar beszédre tanítják. Sok gyermek mesél arról, hogy lefekvéskor édesanyja, vagy édesapja meséje után alszik el. Sajnos vannak olyanok is, aki TV, a DVD, esetleg a mesemagnó hangjait, képeit élvezik elalvás előtt. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyerekek már óvodába kerülésükkor is szeretik, igénylik a meséket. Iskolás koruk előtt saját maguk is találnak ki meséket, és azt elő is adják. Képesek a hosszabb mesék befogadá- sára, igénylik a folytatásos történeteket. Ebben az évben óvodánkban kiemelt területként kezeljük az anyanyelvi nevelést, melynek egyik alap eleme a sok mese, vers, mondóka megismerése. Külön aktualitást jelent Benedek Elek születésének 150. évfordulója (halálának 80. évfordulója), akinek mesetárából bőven válogathatunk kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt. Ehhez kapcsolódóan vettünk részt a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és a Gyermekek Háza által kiírt Meseerdők, erdők a mesében című rajzpályázatán. A lelkes óvó néniknél csak a gyerekek voltak lelkesebbek, így két kis művész került a díjazottak sorába. Gratulálunk Lájer Boglárkának és Tóth Zsófiának, hogy a beérkezett 100 rajz körül ők is az elsők között szerepeltek. Aktuálisan látogatnak el csoportjaink a Városi Múzeumba, ahol idén Benedek Elek meséjének meghallgatása után a lelkes múzeumpedagógus megmutatta a halászat és a pásztorkodás korabeli eszközeit október 6. Dr. Ottófi Rudolfné Az új és régi kiscsoportosok......és akik már az iskolába készülnek.

3 Advent - Karácsony Sulihívogató november 13. Annak idején, amikor kitaláltuk, hogy november 13.-án tartjuk a leendő elsős kisdiákoknak szóló Sulihívogatót, még nagyon távolinak tűnt az időpont. Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy két hetünk van hátra, és még azt sem tudjuk, hogy mit is fogunk előadni. Az advent még messze volt, az őszben pedig már jócskán bent jártunk. És akkor megszületett az ötlet: Játszunk el egy olyan mesét, amelyet biztosan mindannyian ismernek és a mi harmadikosainknak sem fogja sok energiáját és idejét elvenni a betanulása. Így döntöttünk a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese mellett. Megkönnyítette a dolgunkat, hogy Csilla néninek kész bábjai és díszletei voltak a tarsolyában erről a meséről. Már csak a szereplők kiválasztása volt hátra, ami nem volt egyszerű dolog, mert nagyon sok remek, szerepelni vágyó és tudó kisgyerek jár a két harmadik osztályba. Aztán megszületett a szereposztás és kezdődhettek a próbák. Itt-ott elloptunk perceket az órákból és a szünetekből és a sok próbának köszönhetően remek kis darab sikeredett. Elérkezett a péntek délután. Még egy utolsó próba a gimnázium aulájában, hatalmas izgalom és megjöttek a kis vendégek és szüleik. Helyet foglaltak és már kezdődött is az előadás. Minden a forgatókönyv szerint zajlott és nem maradt el a megérdemelt jutalom sem: a közönség hangos tapssal köszönte meg a darabot. Ezután még egy kis közös játékra hívtuk az ovisokat. Biztatás nélkül jöttek egymás után közénk és pillanatokon belül benépesült a kis színpadunk. A rövid játék után elvonultunk a gyerekekkel egy kis barkácsolásra, átadván a terepet meghívott vendégünknek, aki az ovisok szüleinek tartott előadást az iskolaérettséggel kapcsolatban. Ezalatt mi az ovi egyik s z o b á j á - ban nekiláttunk, hogy e l k é s z í t s ü k minden kis v e n d é g ü n k saját kiskakasát (merthogy ez volt számukra a meglepetés, amit haza is vihettek magukkal ). Előre megrajzolt és kivágott sablonokat kaptak, amit kiszínezhettek majd felragasztottuk őket egy hurkapálcára. Ezután a két leendő elsős tanító n é n i v e l é n e k e l t e k, játszottak és ismerkedtek a kis nebulójelöltek. Miután a felnőttek előadása befejeződött, jöttek a szülők a gyermekeikért. A kicsik annyira jól érezték magukat, hogy egyikük sem kereste vagy hiányolta a szüleit, és fájó szívvel mentek haza. Örültünk, hogy sikerült olyan légkört varázsolni köréjük, amiben felhőtlenül tudtak játszani, nevetni, énekelni. Nagy érdeme van ebben a harmadikas szereplőknek, akik lelkesen készültek és ügyesen elő is adták ezt a mesét. Gősyné Magyar Mónika

4 2009. december Rendhagyó Október 6. Alsó tagozatosainkkal ebben a tanévben rendhagyó módon emlékeztünk meg az 1848/49-es szabadságharc mártírjairól. Egy akadályverseny keretében idéztük fel az aradi vértanúk hősiességét. A szép őszi napsütésben 8 állomás ügyességi és szellemi feladatai tették emlékezetessé diákjaink számára ezt a napot. Mindannyian nagy izgalommal, lelkesedéssel teljesítették a próbákat, melyek során a 160 évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatos tudásukról, ismereteikről is példásan bizonyságot tettek. A jól sikerült verseny után a gyerekek büszkén fogták kezükbe a nekik készült emléklapot, és fogyasztották el a jól megérdemelt csemegét. Kállainé Bencz Erika Márton napi játszóház az 1.b osztályban A Nemzeti Színházban nov 25-én az első évfolyam megtekintette a Pinokkió előadást. A gyönyörű díszletek és a vidám előadás elvarázsolta a kicsiket.

5 Advent - Karácsony Mi az advent? Beléptünk az egyházi évnek sajátosan vonzó és kedves szakába: az adventbe. Az advent négy vasárnapját megüljük szokott hévvel s azután ránk köszönt a szent vigilia, a legszentebb glóriás éjfél s a karácsony hárommisés ünnepe. ( Prohászka Ottokár) Iskolánk első adventjén ban minden osztály együtt, de maga kötötte az adventi koszorúját a nagy ebédlőben. Ezt akkor a mennyezetről lógattuk alá. Aztán változtak a szokások, s ki-ki maga készítette már, vagy szülők küldték be az osztálynak a koszorút. Három évvel ezelőtt a napköziotthon keretei között igyekeztünk felidézni a régi együttlétek emlékét. Most már a szülőket is meghívtuk, és volt kolléganőnk Mohosné Kriszta szakszerű segítségével a virágkötés fortélyaival is megismerkedtünk. Idén a két első osztályból 29 család jött össze a közös munkára. A kis elsős kezek nagymamák, keresztmamák és szülők kezeivel értek össze a nagy igyekezetben. Az eredmény egy vidám, munkás együttlét és a KOSZORÚ. Gyertyáinak egyre növekvő fénye mellett lesz alkalom a beszélgetésre, a közös imádságra, az éneklésre. Ahogy naponta dalolják a gyerekekek: Ujjong a szívünk, dalra gyúl,nincs már messze az Úr. Ez a csendes készülődés, várakozás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Karácsony Szent Estéjén lelkünk ünnepi ragyogással fogadja az Üdvözítőt. Mi ez az advent? ünnep; elmúlt idők emléke; régi korok létét, reményét, vágyát ünnepeljük benne. Antifónákat énekelünk, melyekben évezredek szenvedélyes fájdalma s reménye sír föl.. Elgondoljuk, hogy mennyi izzó vágy hasogatta az eget, míg kinyílt; de végre is kinyílt, s nekünk ez a fő; mennyi könny melegítette a földet, hogy tavasza legyen; de hát végre tavasz lett. Hála az Égnek..( Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról.) Hernádi Lászlóné SZÉLKIRÁLY az utcán és a színházban Kedden reggel Szélkirály dühöngése kísért minket az iskolába. Tépte a fákat, cibálta a ruhánkat. S mikor délután az elsős és másodikas napközisek színházba indultak, még mérgesen lekapta a fejünkről a sapkát is. Nevetve-vacogva futottunk utána. Aztán a színházban ismét találkoztunk Szélkirállyal. Most a szegény csizmadián próbált segíteni. Elbűvölő, erőteljes táncáról készül a mellékelt fotó. A csizmadiát egy aranyat szóró kisbáránnyal, egy ételt tálaló abrosszal, majd egy rendet teremtő botocskával ajándékozta meg. A színpadon a színészek eltáncolták nekünk, a Terülj, terülj, asztalkám című népmese egy változatát. Megcsodáltuk a zene és a mozgás kifejező erejét, amitől az ismert mese varázslattá vált a színpadon. Nagy tapssal köszöntük meg az előadást. Aztán hazafelé az iskoláig bizony ismét összeborzolta hajunkat, pirosra csípte arcunkat az igazi SZÉL. Hernádi Lászlóné

6 2009. december Karácsonyi Kedves Szülők! Jóleső érzéssel tekintünk vissza a tanévzáró óta eltelt időre, hiszen az oktatásügy nem könnyű helyzetében az elmúlt időben is sikerült kissé előbbre jutnunk. Gondoljunk csak a gimnázium tetőzetének felújítására vagy a kápolna kialakításainak munkálataira. A jelen és jövő feladataira tekintve engedjék meg, hogy néhány szempontot figyelmükbe ajánljunk. Az információ-szolgáltatás egyik lehetséges, és manapság egyre inkább teret nyerő formája az internet. Ezt figyelembe véve iskolánk in-ternetes oldalát megújítottuk, ami nem csak külső, hanem belső, tartalmi változást is jelent. Szeretnénk minden, Önöket és intézményünket egy-aránt érintő eseményről pontos tájékoztatást nyújtani. A honlap Aktualitások menüje naprakész információkkal, útmutatókkal szolgál (pl. óvodai, iskolai rendezvények időpontjai, tankönyvosztással, érettségi-, felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók stb.), ezért kérjük a kedves szülőket, hogy gyakran keressék fel az iskola weblapját tájéko-zódás céljából. Az iskola internetes címe: A következő tanévben az arra jogosultaknak továbbra is könyvtári kölcsönzés útján biztosítja intézményünk az ingyenes tankönyvet. A tankönyvcsomagok összeállítása után a szülőkhöz eljuttatott lista alapján felmérjük, hogy a tanulók mely tankönyveket kérik az osztályokra lebontott tankönyvcsomagokból. Ekkor az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók szüleinek lehetőségük lesz jelezni, hogy mely könyveket kívánják a könyvtárból kölcsönözni és mely könyveket szeretnék megvásárolni. A részletekről az iskola folyamatos tájékoztatást ad, melyet a tanév során írásban is eljuttatunk a kedves szülőkhöz. Örömmel tudatjuk, a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány az elmúlt évben sikeresen működött, így fogadhatjuk a magányszemélyek adójának 1 %-át. Sajnálattal hozzuk tudomásukra viszont, hogy az SZJA törvény változása, valamint az alapítvány közhasznú jellege miatt az adományozók 2010-től kedvezményeket nem vehetnek igénybe. Alapítványunk adószáma: Az ebédbefizetéssel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: Befizetési napok évben: Óvoda január 4., február 3., március 3., március 31., május 5., június 2.; június 23. Az általános iskola és a gimnázium: január 4-5., január , február , március , április , má-jus A január 3.-val véget érő karácsonyi szünetet követő időszak fontosabb dátumai: Január 10. Iskolamise a Bazilikában (9 ó.) 19. A félévi értesítők kiosztása Február 1. Tanári fogadóórák (1-8. o.) 2. Tanári fogadóórák (gimnazisták) 7. Iskolamise a Bazilikában (9 ó.) 15. A sí szünet első napja 22. Első tanítási nap a sí szünet után Március 7. Iskolamise a Bazilikában (9 ó.) 31. A húsvéti szünet első napja Április 7. Első tanítási nap a húsvéti szünet után 19.Tanári fogadóórák (1-8. o.) 20.Tanári fogadóórák (gimnazisták) 30. Ballagás Május 3-4. Osztálykirándulások Június 12. Te Deum a Bazilikában, ünnepélyes tanévzárás. Kedves Szülők! Mintegy karácsonyi készületként is, kérjük, fogadják nyitott szívvel az alábbi néhány gondolatot. Az evangéliumok a karácsonyi történet más-más részletét örökítették meg. Lukácsnál olvashatunk Jézus betlehemi születéséről, az angyalok éjszakai énekéről, a pásztorok látogatásáról, és az idős Simeon jövendöléséről. Máté leírja a bölcsek látogatását, Heródes szörnyű gyermekgyilkosságát és az Egyiptomba való menekülés történetét.jános apostol nem ír ilyesmiről. Ő azonban reánk hagyta karácsony lelki történetét. Leírja karácsony láthatatlan hátterét, a mögöttes eseményeket, és azokat az erőket, amelyek ezen eseményeket mozgatták. Ahogy mondani szoktuk: hogy mi történt a színfalak mögött, miközben a világ csak annyit látott, hogy megszületett egy kisgyermek. Az evangélista, amikor summázza azt, ami karácsonykor történt, ezt írja: Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba. Jézus az az igazi világosság, aki különleges fényt hozott erre a világra. Nyilván nem általános jelentése van itt a világosságnak, hanem egy speciális, sajátos értelme. Olyan lelki világosságról szól itt az evangélium, ami hiányzott ebből a világból. Ami nélkül lelki és szellemi sötétség uralkodik. Aminek híján szenved az emberiség. Ezt is meg lehet szokni, az ember szeme hozzászokik a sötétséghez, de folyamatosan érzi az igazi világosság hiányát. Ennek a világosságnak a hiánya, vagyis ez a szellemi sötétség, ami uralkodik, táptalaja sok gonoszságnak. Ebben a sötétségben tenyésznek az életellenes erők.

7 Advent - Karácsony körlevél A Biblia első lapjairól tudjuk, hogy Isten az embert világosságba te-remtette. A világosságban vannak meg az élet feltételei, ott érzi magát biztonságban az ember. A világosság megteremtése után indult el az élet. Isten első szava az volt: legyen világosság és lett világosság. És ahogyan fény nélkül lehetetlen a vegetáció, ugyanúgy e nélkül az isteni világosság nélkül lehetetlen teljes emberi életet élni. Amikor az ember fellázadt Isten ellen és azt mondta: majd én egyedül, Ő se szóljon bele az életembe, megszakadt a kapcsolat Teremtő és teremtmény, Isten és ember között, és kihunyt ez az életet adó világosság. Lelki-szellemi sötétség támadt. A bűnbeeséskor ez történt. Megszakadt az összeköttetés, az ember szakította meg, becsapta maga mögött a mennyország kapuját: majd én, az Isten nélkül! mondta. Én akarok a magam istene lenni. És utólag érzékelte: sötét lett. És azóta állandósult ez a sötétség bennünk és körülöttünk. Már Ádám fia, a második nemzedék olyan sötét gondolatokat forgat magában, amire korábban nem volt példa. Olyan sötét indulatok ragadják el, hogy a végén botot fog és agyonüti a testvérét. Olyan lelki sötétség árad ki azonnal az emberből, hogy ha néha-néha elgondolkozik, maga is megijed attól, hogy hova jutott. És azóta is emiatt szenvedünk. Napjainkban is többször tapasztaljuk: beszélget két ember, kedvesen mosolyognak egymásra, úgy tesznek, mintha csak a másikra figyel-nének, és közben keserű irigység támad egyikük szívében, mert a másiknak sikerült valami, ami neki soha nem. A másiknak van valakije vagy valamije, akije / amije neki nincs. Vagy éppen gőg támad a szívében, mert megállapítja, hogy ő sokkal okosabb, ügyesebb, jobb ízlése van, mint annak a másiknak. Ott van bennünk a tömény lelki, szellemi sötétség. Ez vesz körül bennünket, s az egész közéletet is áthatja. A csúsztatások, a tudatos ködösítés nem azt akarja, hogy világos, egyértelmű, mindenki számára érthető legyen, amit mondok, hanem homályba kell azt burkolni. Miért? Hogy megtévesszük, félrevezessük egymást, és ez nyilvánvalóan nem tiszta szándék. Beszélünk fekete munkáról, fekete gazdaságról. Mi más ez, ha nem a sötétség gyümölcse? Vannak sokan, akiket ez nem izgat, akik nem szégyellik magukat sötét, mocskos állításaik, beszédük, magatartásuk miatt. Akik nyíltan, olykor már dicsekedve, hencegve csapnak be másokat, hazudnak, lopnak és sokszor sokféleképpen egymás életé-re is törnek. Vannak sokan, akik mentegetőznek. Egyre gyakrabban használják ezt a divatossá vált és reméljük hamar kihaló, ostoba, üres és magyartalan kifejezést: én is emberből vagyok. És most ezzel mit men-tettél meg, vagy mi lett jobb? A többség azonban igyekszik sötétben tartani a sötét dolgokat. Titkolni, rejtegetni, elhallgatni, mint ahogy Ádám elhallgatott Isten előtt valamit. Erre rengeteg energiánk elmegy. Fenntartani egy elfogadható látszatot, ami mögött kétségbeejtő valóság van. A karácsonyi evangélium arról szól, hogy amikor Jézus Krisztus megjelent ezen a földön, az igazi világosságot hozta el. Azt a világosságot, ami nemcsak leleplezi ezeket a sötét dolgokat, hanem ami szabadulást is ad tőlük. Ami megtanítja az embert tisztán gondolkodni, tisztán beszélni, tisztán élni. Amikor valaki azt mondja, amit gondol, és azt fogja tenni, amit mondott. Ó, de ritkán találkozunk ezzel! Veszélyes, rá lehet fizetni! Karácsonykor ez az igazi világosság jelent meg, mert Jézus Krisztus azt végezte el, amit mi semmi módon nem tudtunk megvalósítani, hogy az Istentől elszakadt embert visszavezeti Istenhez, és újra létrejön a kapcsolat. Péter apostol írja első levelében: azért jött, hogy minket Istenhez visszavezessen. Ez a lényege az Ő munkájának. Helyre áll az érintkezés, és felgyullad az a fény, amit egyedül Jézus Krisztus tudott elhozni erre a világra. Mert volt sok filozófus, vallásalapító és sok jó szándékú ember, akik próbáltak és igyekeznek valami kis fényt csiholni. Nem véletlen ez a jelző itt: igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Mit lát meg az, aki Jézus világosságába kerül? Meglátja azt, hogy eddig sötétben volt. Olyan sokszor lehet tapasztalni, hogy nem lehet meggyőzni olyanokat arról, milyen lenne a világosság, akik még sose láttak. Azt hiszik, ez a sötétség természetes, csak ez van. Így születtünk, ezt hozzuk magunkkal, ez vesz körül bennünket, ilyen az élet, ezt kell elfogadni. Ilyen a bűn által megrontott élet, de az igazi világosság eljött erre a világra, és amikor Jézussal találkozik egy ilyen magunkfajta ember, elcsodálkozik: egész másként is lehet gondol-kozni, tervezni, élni, beszélni? Észreveszi hát az ilyen ember, hogy eddig sötétségben volt. Aztán felragyog előtte Isten valósága. A valódi, az igaz Isten - ahogy Jézus mondja - és porrá lesz az a sok torz elképzelés, az a sok hamis istenkép, amelyeket mi alkotunk magunkban, és megismerjük az igaz Istent, aki szerető mennyei Atyánk. Pál apostol boldogan hirdeti: béküljetek meg az Istennel, mert Isten nem haragszik rátok. Hazajöhet az elvesztett, a tékozló fiú. Karácsonykor Jézus a benne hívők előtt kinyi-totta a mennyország kapuját. Hogyan kerülhet életünk ebbe a világosságba? Azt olvastuk: az Ige az igazi világosság. Ahol Isten igéje elhangzik, ott emberek élete világosságba kerül. Ahogyan Isten az Ő szavával teremtette a világot, az Ő szavával teremti újjá a mi tönkrement életünket is. Kérdés persze, hogy valaki ez elől a világosság elől elbújik, vagy kiszolgáltatja magát neki. Karácsonykor megtörtént, hogy az igazi világosság eljött a világra, amely megvilágosít minden embert. A mi felelőssé-günk az, hogy mit teszünk vele. Ezt a két lehetőséget olvastuk: a saját tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be Őt. Akik azonban befogad-ták, azoknak

8 2009. december megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legye-nek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében.... Befogadom vagy elrej-tőzöm? Ez a mi felelősségünk. Isten tegyen készekké minket arra, hogy kinyissuk szívünket a karácsonyi világosság előtt, és elmerjük mondani: Uram, tégy velem, amit akarsz! És amikor ebben a világosságban meglátjuk sötét dolgainkat, ne kívánjunk együtt élni velük tovább, hanem hozzuk világosságra, és tegyük Ő elé. Hadd kérdezzük ilyen személye-sen: nem akartok ebbe a világosságba kerülni? Az első lépéstől sokan félnek. Jaj, ki ne derüljön rólam, hogy.... Mi derül ki? Isten úgyis tudja, csak egyszer meg kellene fogalmazni, hogy most már te is tudod, és bűnnek vallod, és nem akarod folytatni. Ezt kellene elmondani. Ez jelenti azt: lemondunk a szégyen takargatásáról - írja Pál apostol -, és a nyilvánvaló igazságba lépünk át. S attól kezdve, mint a világosság fiai járunk. Néha nehéz ez az út, de mindenki csak azt mondhatja: megéri. Izaiás könyvében olvashatjuk ezeket a gyönyörű sorokat: Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Isten minket ebbe a világosságba hív, és azt akarja, hogy ebben járjunk. És csak ebben a világosságban jár velünk együtt a VILÁG VI- LÁGOSSÁGA, aki karácsonykor eljött közénk. Bárcsak engednénk Isten hívásának és elmondanánk a magunk szavaival egyszerűen, de őszintén, hogy Uram, van sötétség bennem, de szeretnék kilépni a világosságra, és világosságban járni. E gondolatok segítségével karácsonyhoz illőn szólva azt kívánjuk, hogy a teljesség felé vivő utunkon most, és az új esztendő során ve-zessen bennünket a Bölcsesség, és a három legfőbb erény: a Hit, a Remény és a Szeretet. A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ nevelői 56-ra emlékeztünk - Kérem, mondja el nekünk, hogy mi is történt 1989 nyarán, amikor a Máltai Szeretet Szolgálat alakult? ben valójában Isten egy feladatot jelölt ki a magyaroknak, és ebben a programban én is részt vehettem. Ezt a programot leginkább egyetlen szóval tudnám meghatározni. Ez a szó nagy súlyt kapott az én, és mások életében is. Ez a szó: befogadás, amely azt jelenti, hogy az ember a másik embernek önmagában kell hogy helyet készítsen, és helyet adjon. A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat kinyitotta kapuját a menekültek előtt, akik otthonra, oltalomra találtak a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat táboraiban. Október 22-én az alsó tagozatosok osztályaikban, a felsősök a Szabadság, szerelem című film megtekintésével a Richter teremben emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A gimnazisták ünnepsége az aulában rendhagyó módon Lázár Ervin Foci című novellájával indult. Lázár Ervin diákot és felnőttet egyaránt megszólító meséje arról gondolkodik, vajon milyen lenne, ha Isten beállna a magyar válogatottba focizni. Mint a mese mondja: Állj be öt percre. Vagy kettőre. Akárha láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk és volt öt perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Ezt a költői képet továbbgondolva töprengtünk el azon, hogy amikor kézzel foghatóan történik a történelem, bizony Isten beáll focizni közénk. Ez történt 1956-ban is. A Jakab Gábor tanár úr által rendezett műsorban ezt követően Grandpierre K. Endre, Szomjas Schiffer György, Csoóri Sándor, Jankovich Ferenc, Harsányi Lajos, Kiss Dénes, Vörös Jenő, Buda Ferenc, Sulyok Vince és Nagy Gáspár versei hangoztak el diákjaik: Belágyi Hanna, Szabó Borbála, Szántó Dániel, Tóth Mónika, Nagy Enikő, Békefi Júlia, Simon Orsolya, Papp Dorina, Lendvai Anna és Horváth Orsolya előadásában. A Misztrál zenekar Ki az Úr? című dalával keretezett műsor után ünnepségünk vendége, Németh Miklós Attila újságíró a foci képet bővítette újabb jelentésekkel. Szerinte 1989-ben a hosszabbítás elkezdődött, de még máig nem ért véget. Mint mondta, az U20-as válogatott sikere óta tudjuk, mi magyarok a 11-es rúgásokban vagyunk jók. Nemsokára ezek következnek. Ha berúgjuk, győzelemre vihetjük az 1956-ban elkezdett meccset. Diákjaink közül többen megígérték: berúgjuk. Lázár Ervin meséje is így végződik: Látod, Uram, most már nincs visszaút. Beszélgetés Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat vezetőjével De ennek a szolgálatnak a szíve az volt, hogy naponta több száz ember bizonyította önkéntes munkájával, hogy ezeket az embereket beengedik az életükbe is. Ezt kifejezendő, egy középkori mondást függesztettem ki a táborlakók számára és a magunk bátorítására is. Janua patet cor magis., azaz Kapunk tárva, szívünk még inkább. Ennek jegyében szolgáltuk ezeknek az embereknek az életét és három hónapon át, menekült kapott teljes ellátást és biztosító gondoskodást. Boldogok lehetünk, hogy a magyarok a XX. században, 1956 után, egy újabb esemény által kifejezhették, mit jelent a népek szolgálata. Horváth Orsolya 12.N

9 Advent - Karácsony Alkotások a 210- es teremből Ódoe Dalma 5.a Tóth Enikő 6/b Brugos Vanda 11. Budai Fatime 10.H

10 2007. december Advent angyalai 10

11 Advent Szentek ünnepei adventben Az adventtől karácsonyig tartó resznyefaágat törnek és vízbe teszik. som, jegenyefenyő, akác, cser, rózsa) négy hét alatt számos szent ünne- Ha kizöldül, akkor hamarosan férjhez kellett összeállítani. Karácsonyra képét találhatjuk a naptárban. fognak menni, örömben és boldogság- szül el, akkor az éjjeli misén erre állszent András november 30. ban fognak élni. Borbála napján a hiedelmek szerint tilos volt varrni, fonni, söpörni; helyette tollat fosztottak, bort fejtettek vagy búzát csíráztattak. Szent Miklós december 6. A tizenkét apostol egyike, a Volgáig tartó keleti területeken hirdette az evangéliumot, Oroszország védőszentje lett. András napján megszűnnek a zajosabb mulatságok, megkezdődnek a disznótorok. Házasságszerző szentnek is tartják, mert a pap az András napjához legközelebb eső első adventi vasárnapon olvasta fel az elmúlt egyházi év eseményeit, házasságkötéseket, születéseket. A téli napforduló miatt Szent András éjjelét tartják a legalkalmasabbnak szerelmi varázslásokra. Például régi szokás, hogy a lányok gombócot készítenek, mindegyikbe beleraknak egy férfinevet tartalmazó papírt, az első feljövő gombócba zárt név lesz a férjüké. Szent Borbála december 4. Szent Ottilia december 13. A kisázsiai Myra szent püspöke, a keleti egyház máig legtiszteltebb szentje. A legenda szerint egy éjjel három szegény lány ablakába három zacskó aranyat tett, hogy megszabadítsa őket a szegénységtől és tisztességesen férjhez mehessenek. Miklós ünnepének előestéjén betér azokba a házakba, ahol gyermekek vannak: vizsgáztatja, kikérdezi őket, majd tudásuk és viselkedésük szerint megjutalmazza vagy virgáccsal megfenyegeti őket. A szent püspök az ördög tréfásan a krampusz társaságában jelenik meg. A kormos képű alak zavart kelt, ijesztgeti a gyerekeket, el akarja őket ragadni, Miklós azonban megszégyeníti, nem hagyja, hogy bántsa a gyerekeket. Miklós patrónusa még a gabonakereskedőknek, pékeknek, vászonszövőknek, borkereskedőknek, ügyvédeknek, patikusoknak, halászoknak. Luca-nap december 13. Kisázsiában élt, a keresztény hitéért halt mártírhalált. A hajadon lányok, a bányászok, tüzérek, várak, a jó halál védőszentje. Szent Borbála napján az ország több vidékén a lányok cse- va ismerték fel a falu boszorkányait. A lucabúza a Lucától karácsonyig tányérkában csíráztatott búza, amit a gazdasszony naponta megöntöz, és karácsonyesti állapotából következtetnek a jövő évi búzatermésre, a család és a jószág egészségére. Ezen a napon tilos volt fonni, varrni, mosni, kenyeret sütni, meszelni. Tilos volt kölcsön adni, de nagyon hasznos volt a lopás. A gazdasszonynak ilyenkor lopnia kellett a szomszédtól egy marék szalmát és egy tojást, amit betett a tojófészekbe, miközben ezt mormolta: A mi tyúkunk tojogájjon, a szomszédé kotkodáljon. Luca napját Európa számos népe kultikus célzatú sütemény evésével is megünnepli. A lucapogácsába tollat, pénzt sütöttek. Ezen a napon kezdik el készíteni a Luca széket. Alakját, formáját előírás szabályozta, kilenc féle fából (kökény, boróka, jávor, körte, A szemfájósok és a vakok védőszentje. Apácaruhában ábrázolják, apátnői bottal, kehellyel a kezében. Legfőbb megkülönböztető jegye: egy szempár. Virágai: a szarkaláb és a szemvidítófű. Tamás december 21. Az esztendő legrövidebb napja, a téli napfordulat csillagászati időpontja. A Luca-napi ősi hiedelmek részben Tamás napjára is átterjedtek. Tamás napja már a karácsonyra való készülődés jegyében telt. Sok helyen e napon szenteltették meg a karácsonyi ételeket. A készülődésre vall a nap tájneve: Disznóölő Tamás. A férjhezmenő lányok Tamás előestéjén az udvaron vállukkal rázták a kaput. Ha ilyenkor kutyaugatást hallottak, akkor biztos kérőre számíthattak. Ha pedig elalvás előtt férfi fehérneműt rejtettek párnájuk alá, megálmodták vőlegényük személyét is. Ha Tamás reggelén frissen esett hó borította a tájat, akkor boldog és békés karácsonyra számíthattak. 11

12 2007. december Ezüst mise Révfalban In memoriam Lipp László atya Soverato 12

13 Advent - Karácsony...a szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére... Ef. 4, 12 ÜNNEPI BESZÉD JÓZSEF ATYA EZÜSTMISÉJÉN Kedves Ünneplők! Akár a római Szent Péter bazilikában, az apostolfejedelem sírjánál, akár egy kis falusi templomban jövünk össze eukharisztiára, hálaadásra, átérezhetjük, milyen fölséges, kegyelemteli, hogy tagjai lehetünk Krisztus 2000 éves egyházának. Annak az egy szent, katolikus és apostoli közösségnek, amelyet maga Jézus alapított, amelyben isteni hatalmát, az oldás és kötés hatalmát, emberekre ruházta át, hogy amíg a világ világ, legyen a földön egy olyan emberi közösség, szervezet, amely minden gyarlósága ellenére hiszen emberekből áll teljes joggal képviseli őt az emberek között. Jézus ajándékait csak azok adhatták tovább, akik maguk is megkapták. A szekták, hamis egyházak létjogosultsága porba dől, csak a mi egyházunkban van meg a folytonosság, minden hajtás közvetlen kapcsolatban van a szőlőtővel, Jézussal, minden ma élő püspök és pap az apostolokon keresztül magától Jézustól kapta küldetését és hatalmát, nem maga tette magát a krisztusi kegyelmek osztogatójává. Jézus Isten gyermekei közül bizonyos embereket kiválaszt, puszta kegyelemből, érdemre való tekintet nélkül, pontosabban: megelőlegezett bizalommal. Minden kiválasztottság érthetetlen titok. Jézus kiválasztása is megmagyarázhatatlan, de létezik. A szeretetet viszont nem is megérteni kell, hanem élni. Jézus kiválasztottai többet kaptak, mint a többi ember, de nem azért, hogy a maguk hasznára fordítsák, vagy büszkélkedjenek vele. Amit ők kaptak, azzal közvetve minket is megajándékoz Jézus. Pontosan ez a csodálatos az egyház 2000 éves, nemzedékről nemzedékre történő folyamatosságában, a szőlőtő csodálatos termékenységében. Ennek vagyunk részesei. Ezt a megszakítatlan láncolatot szolgálja ma is Krisztus meghívása és küldetése, mert ez a kettő mindig együtt jár. Életünk az ideigvalóból az örökkévaló felé, a töredékesből a teljességbe tart, de az ideigvalóban, a földön, térben-időben kell kimunkálnunk és elnyernünk az örökkévalót. Ehhez ma is szükségünk van tanítókra, közvetítőkre. Kedves József Atya! Amikor Apor Vilmos püspök boldoggá avatásán találkoztál a boldog emlékű II. János Pál pápával, ő azt mondta neked: vigyázz a fiatalokra!. Papi munkád mellett évtizedek óta vigyázol a fiatalokra, akiknek mindig nagy szükségük volt az odafigyelésre, de napjainkban különösen. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a mai fiatalok sem rosszabbak semmivel, mint a régiek, ugyanúgy fogékonyak a jóra, a szépre és a szentre, csak a maiakat sokkal több rossz hatás éri. Sokszoros erőfeszítést követel a velük való foglalkozás. Vigyázni rájuk persze nemcsak azt jel, hogy megóvjuk őket a rossztól, hanem hogy irányt mutatunk értékeket közvetítünk nekik. Szorgalmas, kitartó, alapos munkára neveljük őket az ügyeskedés és a szélhámosság helyett. Tudáson alapuló, megalapozott véleményformálásra a hatásos üres duma helyett. Intelligens viselkedésre szoktatjuk őket a divatos bunkóság helyett. A szubkultúra sivatagában kinyitjuk szemüket a művészetek és a tudományok oázisaira. Nem pinceklubokba földeljük el őket elevenen, hanem égre nyíló, angyalokra néző kápolnát építünk nekik. Az önmegvalósítás hazug ideája helyett iskolát teremtünk számukra. A virtuális valóság helyett biciklire pattanunk, és saját erőből, igazán tűző napban és igazi esőben, valóságos hegyeken át eljutunk az apostolok sírjához Rómába, ahonnan hitünk és kultúránk származik. A könnyű megoldások helyett erőfeszítésekre ösztönözzük őket. De mindezek épp attól kívánják a legnagyobb erőfeszítést, aki ezt képviseli. Annak a sorsa konfliktusok sorozata, küzdelem, szembeúszás az árral, a korszellemmel, amely a világban, de sajnos néha az egyházban is túlárad. Mindennapos küzdelem szinte bozótvágó késsel utat vágni a közönyösség, az értéknélküliség, a megalkuvás, az önzés, a bűn és a butaság őserdejében. Ilyenkor év vége felé, holtfáradtan sokszor elgondolkodunk, mennyivel egyszerűbb lenne engedni, szemet hunyni, hamis ideológiákat és sikerpropagandát gyártani, vagy egyszerűen hagyni az egészet a csudában. De hát akkor ki vigyázna a fiatalokra, akiknek annyira szükségük van, hogy eligazodhassanak evilág és túlvilág koordinátarendszerében. Krisztus és az ő földi helytartója hívására vállalni kell az áldozatot, amelyet ma oly kevesen vállalnak fel. A világnak, a modern embernek újra ki kell nyílnia a végtelenre, ezért van szükség minél többekre, akik ma is elfogadják Isten ingyenes kiválasztását, meghívó kegyelmét. Kedves Testvérek! A pap titkok fürkészője és szolgája. Olyan misztériumok munkatársa, amelyeket maga sem érhet fel, amelyek csak az eljövendő életben teljesednek ki. Élete a világ szemében torzó, nincs családja, nincs állandó lakhelye, megállapodása, mégis a legteljesebb életet éli; hiányait, gyengeségeit maga Isten pótolja ki az ő evilágon túlmutató erejével és bölcsességével. Imádkozzunk, hogy legyenek fiatalok, akik a szőlőtőn maradva akarnak termést hozni, maradandó gyümölcsöt teremni, másokat akarnak táplálni, másokat tanítani, másokat szolgálni, másoknak utat mutatni, a múlandó világ helyett örök titkok szolgálatába szegődni. A jubilánsért pedig, és Isten valamennyi áldozatos szolgájáért most, ebben az ünnep eukharisztiában is adjunk hálát! Elhangzott Bőben, május 9-én Lukácsi Zoltán 13

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Olyan világosság vár ránk

Olyan világosság vár ránk IX. ÉVF. 6. SZÁM 2006. KARÁCSONY Olyan világosság vár ránk Az örvendetes hír, amit Jézus hozott, a leglényegesebbrõl tudósít: rosszindulatú-e a valóság? Jézus azt feleli, hogy jóindulatú. Értelmetlen-e

Részletesebben

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV Jézuska vagy Jézus? Várakozás.

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2011/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Hallottátok, hogy

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./4. szám

antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./4. szám antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./4. szám Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent A Fráter György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent Talentum 2009. ősz - advent Talentum Laudetur Jesus Christus! MI ÚJSÁG? Mi újság? - kérdezik sokan mostanában, furcsa módon többen, mint

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben