Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi"

Átírás

1 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II. Alapítványi vagyon felhasználása III. Közvetlen cél szerinti felhasználás IV. Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Rövid szakmai beszámoló Budapest, május

2 I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg ezer Ft-ban 2003 Ssz. Megnevezés Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 0 8. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás Ebből tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény vállalkozásból E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, május 9.. Képviselő 2

3 Eredménykimutatás ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Előző év Előző évektárgyév helyesb A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól 0 4. b./ központi költségvetésből c:/ helyi önkormányzattól 0 0 d./ egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 0 3

4 0 29. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Összeg ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, május. 9. Képviselő Képviselő Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1.Tárgyi eszközök Az Alapítvány értékkel nyílvántartott eszközei én. Ft-ban Szoftverek Ingatlan (bérelt) Jármű Irodai berendezések Eszközök összesen E Ft. 4

5 2. Befektetett eszközök mozgástáblája EFt Megnevezés Bruttó érték Nyitó Növ Csökk Záró Szellemi termék Ingatlan Jármű Egyéb berendezés Mindösszesen: Megnevezés Értékcsökkenés Nyitó Növ. Cs. Záró Szellemi termékek Ingatlan Járművek Egyéb Mindösszesen Az alapítvány pénzeszközei Megnevezés Összeg Ft Pénztár forintban Pénztár valuta Készpénz összesen Postabank forgalmazó számla Postabank betét számla Adományszámla Citibank Ft. számla Citiban k Ft számla Citibank betét Forint számlák összesen Citibank euro Postabank euro 689 Postabank usd Devizaszámlák összesen Pénzeszközök összesen eft 5

6 3.Aktív időbeli elhatárolások Kamatok Meh pályázati bevétel Összesen: E Ft Eszközök összesen E Ft 1. Alapító okirat szerinti alapító vagyon 220 Eft 1.Tőkeváltozás 2.1. Előző évek halmozott tőkeváltozása e.ft Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft Tárgyévi vállalkozási eredmény eft 2.4. Tőkeváltozás összesen Eft 2.Rövid lejáratú kötelezettségek (Ft)!Dec havi adók !Dec havi járulékok !Áfa Szállítók !Gk hitel !Mindösszesen azaz eft 3.Passzív időbeli elhatárolások (tárgyévet terhelő költségek) Oktatói dij Terembérlet Pannon dij Kiadvány Matáv Könyvelés Összesen Eft Források összesen Eft 6

7 Az eredménykimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján 1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatások (Ft) Adományok magánszemélytől Adományok cégektől Árverési és perselyes adomány Összesen eft 2.Pályázati úton elnyert támogatás eft 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel (oktatás, kutatás 9122, 9127, 9123, 9129 számlák!oktatás !Kutatás !Konferencia dij !Egyéb ktg térités !Mindösszesen azaz eft 4. Egyéb bevételek Ft eft! 1% !Nemzetközi kapcsolatokból !Gk használat !Gk eladás !Kerekitése 1.196!Kamatok !Árfolyamnyereség Mindösszesen azaz eft 1.Személyi jellegű ráfordítások!bérköltség !Személyi jellegű egyéb ktg !Bérjárulékok !Mindösszesen Ft azaz eft 2.Értékcsökkenés azaz Egyéb ráfordítások ! ebből Ernyő !Segély Alap !Egyéb !Kerekités és készlet Árfolyam veszteség azaz 1417 eft Az eredménykimutatás további részletezését a gép programmal készült melléklet tartalmazza. 7

8 II. Alapítványi vagyon felhasználása Bevételek Az Alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz Megnevezés Összeg Ft 1. Adományok 1.1.Adományok magánszemélytől 1.2.Adományok cégektől 1.3.Árverési adomány Szja 1% Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés 3.2. Nemzetközi kapcsolatból 3.3.Gk.használat, kár 3.4.Egyéb ktg térítés 3.5.Kutatás 3.6.Minden egyéb bevétel Kamatbevétel Árfolyamnyereség Pályázaton elnyert bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Az alapítvány vagyonának felhasználása évben Ssz. Megnevezés Összeg (Ft) 1. Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, villamos energia, egyéb irodai anyag) 2. Bel- és külföldi utazási költség Telefon, posta, Internet használat Saját kiadvány és film Számítástechnikai javítások, karbantartás Könyvviteli, közjegyzői szolgáltatás, könyvvizsgálat Hatósági igazolási díjak Bankköltség Hirdetési költség Rendezvények, programok (tábor, konferencia, oktatás, PHARE program stb.) 11. Főfoglalkozásúak bére Rendszeres és eseti megbízási díjak Egyéb személyi jellegű (reprezentáció, étkezési jegy, bérlet és útiköltség

9 térítés) 14. Bérjárulékok, közteher Értékcsökkenési leírás Adott támogatások (ernyő, segélyalap) Árfolyamveszteség Egyéb eredménycsökkentő tételek (ÁFA, kerekítések) Összesen:

10 III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Kézenfogva Alapítvány éves szakmai programjainak tényleges kiadásai Szakmai programok Kiadott költség Egyéni és szervezeti támogatás: Egyéni segítségnyújtás ,00 Ernyőkeret ,00 Szervezeti támogatás (nagy ernyő) ,00 Fecskepalota ,00 Összesen egyéni és szervezeti támogatás ,00 Információs központ Szoftver fejlesztés 2002-ről ,00 Összesen információs központ ,00 Fészek Szolgáltató Központ: Képzések Szociális gondozó-ápoló képzés ,00 Felsőfokúak továbbképzése ,00 Középfokúak továbbképzése ,00 Szex-tréning ,00 Képzés fejlesztés ,00 Intézményi akkreditáció ,00 Összesen képzések ,00 Pótszülőszolgálat ,00 Kutatás ,00 Egyéb programok: Szakmai anyagok (adaptálás, fordítás) ,00 Összesen egyéb ,00 Összesen Fészek Szolgáltató Központ ,00 Nemzetközi programok Including the Most Excluded ,00 EASPD kapcsolattartás, képzés ,00 LABOr ,00 Europe, a place to live ,00 Tolerance or acceptance ,00 Daphne project ,00 Erdélyi nyaraltatás, fejl. eszk. tankönyv program ,00 Europa Klasse ,00 Összesen nemzetközi ,00 Személyi jellegű kiadások ,00 Összesen szakmai ,00 10

11 IV. Tisztségviselők díjazása A Kuratórium tagjaival kapcsolatosan ebben az évben is meg kell említeni, hogy tevékenységükért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 11

12 V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása I. Az alapítvány évben az állami költségvetésből, pályázat útján eft támogatást kapott az alábbi megosztásban: Támogató: Megvalósuló tevékenység: Összeg (Ft) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal, PHARE ACCESS MACRO projekt Miniszterelnöki Hivatal Európa a hely, ahol élünk konferencia IME program végrehajtása Európa a hely, ahol élünk projekt támogatása Összesen: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatása a márciusában Csillebércen megrendezett Nemzeti Fesztivál költségeinek fedezéséhez járult hozzá. A Miniszterelnöki Hivatal PHARE ACCESS 2000 programjának támogatása az IME (Including the Most Excluded) projekt megvalósítását segítette elő. A Miniszterelnöki Hivatal Forintos támogatása az Európa a hely, ahol élünk projekt keretében a Nemzeti Fesztiválon győztes csapat Brüsszelben megtartott nemzetközi záróesemény utazási és kinntartózkodási költségeit fedezte. II. Az alapítvány évben önkormányzattól pályázat útján eft támogatást kapott. Az alapítvány Forint támogatást kapott pályázat útján a Fővárosi Önkormányzattól, amelyet az Európa a hely ahol élünk című film elkészítésére fordított. 12

13 VI. Rövid beszámoló a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány tevékenységéről SZAKMAI PROGRAMJAINKRÓL: Az Alapítványunk programjait 2003-ban az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: " Egyéni és Szervezeti Támogatás " Információs Központ " Képzések " Szolgáltatások fejlesztése lakóotthonok Módszertani anyagok kidolgozása IME Including the Most Excluded Daphne " Foglalkoztatás elősegítése Labo(r) " Kutatások Kutatás a súlyosan halmozottan sérült embereket nevelő családok körében Tolerance or acceptance " Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa, a hely ahol élünk " Egyéb nemzetközi programok Közép-kelet európai kapcsolatépítés Enlargement-Bővítés Egyéni és Szervezeti Támogatás 2003-ban 312 család kereste meg Alapítványunkat. Ezen családok helyzetét feltérképeztük. 156 családnak nyújtottunk valamilyen támogatást. Van, aki anyagi hozzájárulást kapott sérült gyermeke gyógypedagógiai fejlesztéséhez, mozgás és egyéb terápiáihoz. Többen kaptak élelmiszercsomagot és tárgyi adományokat, főleg sport és más ruhaneműket, de volt, akiknek ügyeik intézésével, közbenjárással segítettünk. Hét civil szervezetnek nyújtottunk anyagi támogatást. Immár 10. éve segítünk abban, hogy értelmi sérültek egy egy csoportja eljuthasson Gántra, a Fecskepalotába nyaralni. Idén egy budapesti ÉNO és a mohácsi Pándy Kálmán Otthon lakóotthona élvezhette 7-7 napig a Fecskepalota vendégszeretetét. Három erdélyi szervezettől összesen 60 értelmi sérült gyermek nyaralását szerveztük meg Gyulán. Eljöttek Magyarországra a marosvécsi nagy intézmény bentlakó, a Down Szindróma Alapítvány családban nevelkedő és a Gecse Dániel Alapítvány nappali ellátásban részesülő sérültjei. E három szervezet eszköz és tankönyvtámogatásban is részesült az oslói Vöröskereszt jóvoltából. Információs Központ Adatgyűjtésünk eredményeképp ma már olyan adatbázissal rendelkezünk, mely kielégítő információt nyújt az országban fellelhető értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos szolgáltatásokról. 13

14 2003-ban adatbázisunkat frissítettük levelet küldtünk ki, s ennek a 60 %-át küldték vissza az intézmények. Így adatbázisunk információtartalma közel 30 %-kal növekedett. Erre az adatbázisra épül Információs Szolgálatunk, mely 2001-től kék számon is elérhető. Minden hozzánk forduló, sérült embert nevelő, gondozó személynek igyekszünk szakszerű segítséget, információt adni ban 417 regisztrált információ kérés futott be hozzánk. Ezek nagy része a felnőtt sérült elhelyezésével, a fejlesztéssel és az érdekvédelemmel voltak kapcsolatosak. Képzések Intézményakkreditáció Alapítványunk képzéseinek színvonala emelése érdekében 2003-ban Szakmai Tanácsadó Testületet hozott létre. Tagjai: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Dr. Radványi Katalin ((ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Sziklai István (ESZCSM), Makrai Józsefné (Lámpás 92 Alapítvány), Halászné Gambár Mária (Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány), Váradi Ildikó (Kézenfogva Alapítvány). Az SzTT feladata, hogy megtárgyalja és véleményezze a Kézenfogva Alapítvány által előkészített éves képzési tervet, tevékenységével segítse az intézmény szakmai nyilvánosságának és szakképzési feladatainak érvényesülését. Képzési feladataink folyamatos bővülése arra sarkallt minket, hogy 2003-ban a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnél elindítsuk intézmény-akkreditációnkat. Ezt szeptember 30-án megkaptuk, így a Kézenfogva Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Tanfolyamaink " Szakmát adó képzésünk: 2003-ban továbbképzéseink mellett elindítottuk első szakmát adó OKJ-s szociális gondozó ápoló képzésünket, mely a fogyatékos emberekkel való bánásmódra helyezi a hangsúlyt. A hallgatók 1,5 éves képzés után kapnak szakmunkás bizonyítványt. Az első osztály 15 fővel indult. A hallgatók többsége 13 fő - a civil szektor lakóotthonaiból került beiskolázásra. Az elmúlt évben is továbbképzéseink voltak a legnépszerűbbek. 7 kurzust indítottunk, így 169 szakembert értünk el képzéseinkkel. Továbbképzéseink: Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód (képzés felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek) 1 kurzus összesen 13 fő. Út a gondozástól a támogatásig (képzés középfokú végzettségűeknek) 3 kurzus összesen 94 fő. A szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése. 3 kurzus 62 fő ban új képzést is akkreditáltattunk a Súlyosan, halmozottan sérült emberek kísérése címmel. Az új tanfolyam először 2004 tavaszán indul majd, tananyagában a későbbiekben ismertetett IME projektre épül. Képzési programunk keretében együttműködünk a würzburgi Maria-Probst szakképző iskolával. Ez az iskola az EU Leonardo programjának támogatásával egy európai képzést indított gyógypedagógiai ápolók részére Europa Klasse néven. A képzéshez Magyarország is kapcsolódott: gyakorlati helyszíneken várjuk a német hallgatókat ban két diák töltött el 2x2 hetet civil lakóotthonokban. 14

15 Szolgáltatások fejlesztése - lakóotthonok 2002-re befejeződött az Alapítvány lakóotthonok létesítését elősegítő Fészek-programja, helyét a lakóotthonokban folyó szakmai munka segítése váltotta fel. A lakóotthonok létesítései kapcsán jelentős ismeretanyag halmozódott fel Alapítványunknál. A hozzánk forduló, lakóotthon létesítését tervező szervezeteket ebben az évben is szívesen láttuk el tanácsokkal, ötletekkel ban megkezdte munkáját az előző évben megalakult lakóotthoni hálózat: Alkotótábort szervezett, ahol a sérült fiatalok különféle festési technikákkal ismerkedhettek meg. Az alkotótáborban készült képekből ősszel kiállítást szerveztek a Lurdy Házban. A hálózat sikeresen lobbyzott az EszCsM-nél az 1/2000 törvény helytelen módosítása ellen. Módszertani anyagok kidolgozása Közreműködésünkkel az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar 2003-ban beindította a Nézd a kezem gesztusnyelv adaptációs munkálatait 28 különböző szakellátást nyújtó intézmény segítségével. IME Including the Most Excluded A Kézenfogva Alapítvány a Chance B Alapítvánnyal (Ausztria) együttműködve elindította IME (Including the Most Excluded-Vonjuk be a legkirekesztettebbeket) projektjét az Európai Unió Phare Access programjának anyagi támogatásával. Még 2002-ben egy sajtótájékoztatóval indult el a program, melyet 2003-ban a szükségletek felmérésével folytattunk. Meglátogattunk különböző intézményeket (gyermekotthonokat, fogyatékos otthonokat, napközi otthonokat), halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. Az oktatási, az egészségügyi és a szociális problémák megoldására az érintett minisztériumok, a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége és a Kézenfogva Alapítvány szakértőiből, képviselőiből munkacsoportokat hoztunk létre. Az Oktatásügyi Bizottság feltérképezte azokat a szervezeteket, amelyek vállalják ezeknek a gyerekeknek a nappali rendszerű, csoportos fejlesztését és összegyűjtöttük tapasztalataikat. Kidolgoztunk egy pedagógiai programtervet és az iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó javaslatunkat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkája során kérdőíves felméréssel és interjúkkal feltárta a legégetőbb problémákat. Legjelentősebb problémának a súlyosan, halmozottan sérült emberek egészségügyi-, valamint segédeszközökkel történő ellátását találták. A bizottság meghatározta az államilag nem támogatott, de a családok számára létfontosságú segédeszközök körét is. A szükségletfelmérés alapján az osztrák kollégákkal közösen kidolgoztunk egy tréningprogramot. Ez négyszer két napos előadássorozatból és egy 1 hetes ausztriai tanulmányútból állt. A képzésen szlovákiai és romániai kollégák is részt vettek. A tréningprogram anyagából és a közösen szerzett tapasztalatokból kézikönyvet készítettünk, mely a korábban már említett új akkreditált továbbképzésünk tananyaga lett. A könyv címe: Márkus Eszter: IME-Ismerkedés, Megértés, Együttlét, Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. A program november 14-én egy nemzetközi konferenciával zárult, melyre a magyar szakembereken kívül 5 közép-kelet-európai országból érkeztek kollégák. A konferencia a Fogyatékosok Európai Évének zárásaként az IME projekt eredményeit kívánta megvilágítani, és terjeszteni. Az ügy fontosságára való tekintettel mind az Egészségügyi Miniszter, mind az Oktatási Miniszter eljött a konferenciára jelenlétével is támogatva a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek ügyét. A konferencián: megvitattuk a súlyosan, halmozottan sérült emberek jelen életkörülményeit, átfogó képet nyújtottunk az európai szolgáltatásokról, kapcsolatot építettünk ki a tömegtájékoztatást végző médiákkal a 15

16 halmozottan sérült emberek szükségleteinek és életkörülményeinek megismertetése és a konferencia eredményeinek közvetítése céljából. A minisztériumokkal kialakított munkacsoportok beszámoltak munkájukról. A program elején elkészült szükséglet felmérésből az is kiderült, hogy a családok egyik legnagyobb problémája a tájékozatlanság. Ezért szisztematikus adatgyűjtésbe kezdtünk, s a program végére egy Információs Füzet kiadásával próbálunk a családok és a szakemberek információ hiányán enyhíteni. Daphne-projekt A Daphne program célja az értelmi fogyatékos embereket érő szexuális visszaélések elleni küzdelem ban a szexuális abúzus kezelésével és prevenciójával kapcsolatos európai gyakorlatot gyűjtöttük össze. A tudásanyagot egy honlapon tettük minden szakember, és érdeklődő számára hozzáférhetővé. A weblapon kilenc európai ország köztük Magyarország, mutatja be a jogi hatóságok szerepét értelmi sérültek szexuális erőszaka esetén. Megtalálhatóak itt a különböző országokon belüli, a szexuális erőszak szempontjából fontos hálózatok és szakemberek elérhetőségei. A honlap magyar nyelven való hozzáférhetőségének megteremtése elindult. Foglalkoztatás elősegítése Felvettük a kapcsolatot a Quipu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aki többek közt az őszi BNV szervezője volt. A vásáron nívós körülmények közt lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szervezetek értelmi fogyatékos emberek által készített termékeket mutassanak be. További lehetőséget jelentett a Baumax Magyarország Rt. felajánlása: 3 áruházukban tarthatott december elején karácsonyi vásárt egy-egy értelmi fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet. Név szerint a Lámpás 92 Alapítvány (Göd), a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti) és a Down Alapítvány (Budapest). A vásárok igen jól sikerültek, így a Baumax és a Kézenfogva Alapítvány is folyatatni kívánja az együttműködést. Labo(r)-projekt A LABOr projekt hosszútávú célja, hogy növelje az értelmi fogyatékos emberek képzési, illetve foglalkoztatási lehetőségeit. E kutatás tudásanyagát egy online Információs Központban összesítik, mely központ egy Web-oldalból, egy adatbázisból és egy ügyfélszolgálatból fog állni. A rendszer az Interneten keresztül hozzáférhető lesz, és hasznos ötletekkel látja el azokat a szervezeteket, és szakembereket, akik értelmi fogyatékos emberek szakképzésében, foglalkoztatásában, illetve munkaerő-piaci tanácsadásában érdekeltek. A projekt eddigi eredményei már megtalálhatóak a LABOr projekt közös honlapján, a címen. Kutatások Kutatás a súlyos halmozott sérült embereket nevelő családok körében A Kézenfogva Alapítvány megbízásából 2003 őszére készült el az első olyan reprezentatív felmérés, mely a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek és családtagjaik életkörülményeit vizsgálta. A tanulmány hozzáférhető a Kézenfogva Alapítvány honlapján: címen. Legfőbb célunk volt, hogy kiálljunk amellett a felfogás mellett, hogy a súlyosan, 16

17 halmozottan fogyatékos embereknek is joguk van ahhoz, hogy szeretteik körében éljenek, és a családok megnövekedett terhei miatt ne legyenek kénytelenek a sérültet intézetbe adni. Kerestük arra a kérdésünkre a választ, hogy a jelenlegi ellátórendszer alkalmas-e a fenti cél megvalósítására. A kutatás eredményeiről, a fent említett megdöbbentő adatokról sajtótájékoztatót tartottunk, igen széleskörű érdeklődés mellett. A sajtótájékoztatót követő napokban, hetekben 26 alkalommal esett szó a különböző médiákban a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekről, életkörülményeikről, kilátásukról, kilátástalanságukról. Tolerance or acceptance- Tolerálás vagy elfogadás A program keretében az európai országokban, köztük Magyarországon is, azt vizsgálták, hogy az értelmi fogyatékos embereket lakókörnyezetük hogyan fogadja be. Elfogadják-e Őket, vagy csak eltűrik jelenlétüket. A program lezárult, a felmérés elkészült, az angol nyelvű tanulmány rendelkezésre áll. A program eredményei a honlapon érhetők el. Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa a hely ahol élünk Europe a place to live Az Európa a hely, ahol élünk program az EASPD (lásd. Egyéb nemzetközi kapcsolatok fejezetnél) kezdeményezésére indult. A program alapgondolata, hogy Európa minden polgárának meg kell kapnia az őt megillető figyelmet. A magyarországi programot a Kézenfogva Alapítvány koordinálta más szervezetekkel együttműködve (ÉFOÉSZ - Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, ÉTA - Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége). Anyagilag az EszCsM és a Föv. Önkormányzat támogatta. Az Európa a hely, ahol élünk program előkészületeibe felhívásunkra 21 állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szervezet kapcsolódott be. A program keretében teret biztosítottunk szervezeteknek, hogy bemutassák produkcióikat a Nemzeti Konferencia és Fesztivál alkalmával (2003. március ). Zenével, tánccal, pantomimmal, kézimunkával, kerámiával, különböző technikával készített festményekkel, rajzzal fejezték ki a résztvevők gondolataikat Európáról a helyről, ahol élnek. A fesztivál sérült résztvevői megfogalmazták nyilatkozatukat, mely az ő elképzeléseiket, elvárásaikat, vágyaikat tolmácsolja. Független zsűri választotta ki azt a produkciót, amely képviselte hazánkat Brüsszelben a nemzetközi csúcstalálkozón. A rendezvényen az értelmi sérült emberek és azok szervezetei vettek részt, a Fogyatékossággal Élő Emberek Európai Éve alkalmából. Különös jelentőséget az ad az eseménynek, hogy a fogyatékos emberek Európa szívében, az európai döntéshozók előtt jeleníthették meg gondolataikat, vágyaikat. A csillebérci fesztivál kapcsán készítettünk egy kiadványt, mely az ott bemutatott színpadi produkciókból, képzőművészeti alkotásokból adott ízelítőt. A kiadvány bemutatására és a csillebérci deklaráció felolvasására a Parlament Kupola termében került sor. Ezt követően minden országgyűlési képviselőnek átadtunk egy-egy példányt a könyvből, mert ez felhívja a figyelmet arra, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is vannak gondolataik, van véleményük a körülöttük lévő világról és meg kell hallgatnunk Őket. A könyv képanyagából tárlatot készítettünk, melyet november 11 és 30 között tekinthették meg az érdeklődők a Parlamentben. A kiállítást dr. Szili Katalin az országgyűlés elnöke nyitotta meg, és jelenlétével megtisztelt minket számos képviselő is. A teljes programsorozatot végigkísérte a közszolgálati televízió (MTV1) Esély című műsorának stábja. Az elkészült film a csillebérci eseménysorozattól kezdve mutatta be a győztes Kéthelyi csapat felkészülését és rengeteg munkáját, mellyel a brüsszeli találkozóra készültek. A stáb a brüsszeli útra is elkísérte a 17

18 sérülteket. A filmet december 30-án mutatta be a televízió, mint az Esély című műsor különkiadását: Európa, a hely ahol élünk címmel. Egyéb nemzetközi programok Eu-s ernyőszervezetünk az EASPD az EU bővítés melletti eltökéltségének jeléül létrehozott egy Bővítési Állandó Bizottságot (Standing Commitee on Enlargement), melynek elnöke Alapítványunk ügyvezető igazgatója, Pordán Ákos lett. Közép-kelet európai kapcsolatépítés - Enlargement Az EASPD-vel történt megállapodás értelmében ez a programunk 2003-ban is folytatódott. A már megismert 32 szervezettel tovább építettük a kapcsolatot, informáltuk és meghívtuk őket különböző szakmai programjainkra. Ugyanakkor folyamatosan próbáltunk újabb, értelmi sérült emberekkel foglalkozó szervezeteket felkutatni november 15-én konferenciát tartottunk a programba bevont közép-kelet-európai szervezetek részvételével. A konferencia lehetőséget adott a személyes, hosszútávú kapcsolatok kialakítására, a tapasztalatok cseréjére. A Land of Harmony szlovák szervezet már második alkalommal hívott magyar civil szervezetet Zsolnai Fesztiváljára. A szervezési feladatokat idén is a Kézenfogva Alapítvány vállalta el. A fesztiválon pedig a mezőberényi Mécses Egyesület fiataljai vettek részt. Meghívást kaptunk az Agency for Supported Employment pozsonyi szervezet által szervezett Radnicka Marketen. A vásáron, az Alapítvány szervezésének köszönhetően a Bárka Alapítvány is árusította saját termékeit. A pozsonyi szervezet irányítása alatt részt vettünk egy közös pályázati programban., melyhez lengyel, valamint cseh szervezetek is kapcsolódtak. A program célja a fogyatékos emberekkel foglalkozó, 4 különböző országból érkező szervezet együttműködésének kialakítása a támogatott foglalkoztatás elősegítésének érdekében. A program lehetőséget adott nyílt szakmai találkozó szervezésére, szakmai anyag megjelentetésére, valamint szlovák és külföldi szakemberek számára december 1-2 között egy konferencia megrendezésére. MŰKÖDÉSÜNKRŐL: 2003-ban az alapítvány munkatársainak létszáma nem változott. Az alapítvány Suzukija elöregedett, így cseréje szükségessé vált, helyette egy Opel Astra Viva autót vettünk 0%-os részletre. Az alapítvány Felügyelő Bizottsága megújult. Az új tagok: Nándorfi György, dr. Hannig Éva, Sándorné Arany Ildikó. 18

Bevezetés 10 évesek lettünk!

Bevezetés 10 évesek lettünk! Bevezetés 10 évesek lettünk! A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2002. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2002. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2002. évi Közhasznú beszámoló Részei: Beszámoló az Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról A Számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló Budapest, 2003.

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2001. évi közhasznú jelentése Részei: Beszámoló az Alapítvány 2001. évi gazdálkodásáról A számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló A Kézenfogva Összefogás

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1-2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: "A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 2. Elnök: dr. Baska Ferenc 3. Székhely: 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám:

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 2009. március Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30...

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30... Székhely: Adószám: StaGszGkai számjel: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 18201251-1- 42 18243242-9499- 569-01 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései 1. Számviteli beszámoló 1 8 0 4 3 5 5 4 9 1 9 0 3 3 1 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe:

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben