Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi"

Átírás

1 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II. Alapítványi vagyon felhasználása III. Közvetlen cél szerinti felhasználás IV. Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Rövid szakmai beszámoló Budapest, május

2 I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg ezer Ft-ban 2003 Ssz. Megnevezés Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 0 8. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás Ebből tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény vállalkozásból E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, május 9.. Képviselő 2

3 Eredménykimutatás ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Előző év Előző évektárgyév helyesb A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól 0 4. b./ központi költségvetésből c:/ helyi önkormányzattól 0 0 d./ egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 0 3

4 0 29. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Összeg ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, május. 9. Képviselő Képviselő Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1.Tárgyi eszközök Az Alapítvány értékkel nyílvántartott eszközei én. Ft-ban Szoftverek Ingatlan (bérelt) Jármű Irodai berendezések Eszközök összesen E Ft. 4

5 2. Befektetett eszközök mozgástáblája EFt Megnevezés Bruttó érték Nyitó Növ Csökk Záró Szellemi termék Ingatlan Jármű Egyéb berendezés Mindösszesen: Megnevezés Értékcsökkenés Nyitó Növ. Cs. Záró Szellemi termékek Ingatlan Járművek Egyéb Mindösszesen Az alapítvány pénzeszközei Megnevezés Összeg Ft Pénztár forintban Pénztár valuta Készpénz összesen Postabank forgalmazó számla Postabank betét számla Adományszámla Citibank Ft. számla Citiban k Ft számla Citibank betét Forint számlák összesen Citibank euro Postabank euro 689 Postabank usd Devizaszámlák összesen Pénzeszközök összesen eft 5

6 3.Aktív időbeli elhatárolások Kamatok Meh pályázati bevétel Összesen: E Ft Eszközök összesen E Ft 1. Alapító okirat szerinti alapító vagyon 220 Eft 1.Tőkeváltozás 2.1. Előző évek halmozott tőkeváltozása e.ft Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft Tárgyévi vállalkozási eredmény eft 2.4. Tőkeváltozás összesen Eft 2.Rövid lejáratú kötelezettségek (Ft)!Dec havi adók !Dec havi járulékok !Áfa Szállítók !Gk hitel !Mindösszesen azaz eft 3.Passzív időbeli elhatárolások (tárgyévet terhelő költségek) Oktatói dij Terembérlet Pannon dij Kiadvány Matáv Könyvelés Összesen Eft Források összesen Eft 6

7 Az eredménykimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján 1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatások (Ft) Adományok magánszemélytől Adományok cégektől Árverési és perselyes adomány Összesen eft 2.Pályázati úton elnyert támogatás eft 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel (oktatás, kutatás 9122, 9127, 9123, 9129 számlák!oktatás !Kutatás !Konferencia dij !Egyéb ktg térités !Mindösszesen azaz eft 4. Egyéb bevételek Ft eft! 1% !Nemzetközi kapcsolatokból !Gk használat !Gk eladás !Kerekitése 1.196!Kamatok !Árfolyamnyereség Mindösszesen azaz eft 1.Személyi jellegű ráfordítások!bérköltség !Személyi jellegű egyéb ktg !Bérjárulékok !Mindösszesen Ft azaz eft 2.Értékcsökkenés azaz Egyéb ráfordítások ! ebből Ernyő !Segély Alap !Egyéb !Kerekités és készlet Árfolyam veszteség azaz 1417 eft Az eredménykimutatás további részletezését a gép programmal készült melléklet tartalmazza. 7

8 II. Alapítványi vagyon felhasználása Bevételek Az Alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz Megnevezés Összeg Ft 1. Adományok 1.1.Adományok magánszemélytől 1.2.Adományok cégektől 1.3.Árverési adomány Szja 1% Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés 3.2. Nemzetközi kapcsolatból 3.3.Gk.használat, kár 3.4.Egyéb ktg térítés 3.5.Kutatás 3.6.Minden egyéb bevétel Kamatbevétel Árfolyamnyereség Pályázaton elnyert bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Az alapítvány vagyonának felhasználása évben Ssz. Megnevezés Összeg (Ft) 1. Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, villamos energia, egyéb irodai anyag) 2. Bel- és külföldi utazási költség Telefon, posta, Internet használat Saját kiadvány és film Számítástechnikai javítások, karbantartás Könyvviteli, közjegyzői szolgáltatás, könyvvizsgálat Hatósági igazolási díjak Bankköltség Hirdetési költség Rendezvények, programok (tábor, konferencia, oktatás, PHARE program stb.) 11. Főfoglalkozásúak bére Rendszeres és eseti megbízási díjak Egyéb személyi jellegű (reprezentáció, étkezési jegy, bérlet és útiköltség

9 térítés) 14. Bérjárulékok, közteher Értékcsökkenési leírás Adott támogatások (ernyő, segélyalap) Árfolyamveszteség Egyéb eredménycsökkentő tételek (ÁFA, kerekítések) Összesen:

10 III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Kézenfogva Alapítvány éves szakmai programjainak tényleges kiadásai Szakmai programok Kiadott költség Egyéni és szervezeti támogatás: Egyéni segítségnyújtás ,00 Ernyőkeret ,00 Szervezeti támogatás (nagy ernyő) ,00 Fecskepalota ,00 Összesen egyéni és szervezeti támogatás ,00 Információs központ Szoftver fejlesztés 2002-ről ,00 Összesen információs központ ,00 Fészek Szolgáltató Központ: Képzések Szociális gondozó-ápoló képzés ,00 Felsőfokúak továbbképzése ,00 Középfokúak továbbképzése ,00 Szex-tréning ,00 Képzés fejlesztés ,00 Intézményi akkreditáció ,00 Összesen képzések ,00 Pótszülőszolgálat ,00 Kutatás ,00 Egyéb programok: Szakmai anyagok (adaptálás, fordítás) ,00 Összesen egyéb ,00 Összesen Fészek Szolgáltató Központ ,00 Nemzetközi programok Including the Most Excluded ,00 EASPD kapcsolattartás, képzés ,00 LABOr ,00 Europe, a place to live ,00 Tolerance or acceptance ,00 Daphne project ,00 Erdélyi nyaraltatás, fejl. eszk. tankönyv program ,00 Europa Klasse ,00 Összesen nemzetközi ,00 Személyi jellegű kiadások ,00 Összesen szakmai ,00 10

11 IV. Tisztségviselők díjazása A Kuratórium tagjaival kapcsolatosan ebben az évben is meg kell említeni, hogy tevékenységükért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 11

12 V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása I. Az alapítvány évben az állami költségvetésből, pályázat útján eft támogatást kapott az alábbi megosztásban: Támogató: Megvalósuló tevékenység: Összeg (Ft) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal, PHARE ACCESS MACRO projekt Miniszterelnöki Hivatal Európa a hely, ahol élünk konferencia IME program végrehajtása Európa a hely, ahol élünk projekt támogatása Összesen: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatása a márciusában Csillebércen megrendezett Nemzeti Fesztivál költségeinek fedezéséhez járult hozzá. A Miniszterelnöki Hivatal PHARE ACCESS 2000 programjának támogatása az IME (Including the Most Excluded) projekt megvalósítását segítette elő. A Miniszterelnöki Hivatal Forintos támogatása az Európa a hely, ahol élünk projekt keretében a Nemzeti Fesztiválon győztes csapat Brüsszelben megtartott nemzetközi záróesemény utazási és kinntartózkodási költségeit fedezte. II. Az alapítvány évben önkormányzattól pályázat útján eft támogatást kapott. Az alapítvány Forint támogatást kapott pályázat útján a Fővárosi Önkormányzattól, amelyet az Európa a hely ahol élünk című film elkészítésére fordított. 12

13 VI. Rövid beszámoló a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány tevékenységéről SZAKMAI PROGRAMJAINKRÓL: Az Alapítványunk programjait 2003-ban az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: " Egyéni és Szervezeti Támogatás " Információs Központ " Képzések " Szolgáltatások fejlesztése lakóotthonok Módszertani anyagok kidolgozása IME Including the Most Excluded Daphne " Foglalkoztatás elősegítése Labo(r) " Kutatások Kutatás a súlyosan halmozottan sérült embereket nevelő családok körében Tolerance or acceptance " Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa, a hely ahol élünk " Egyéb nemzetközi programok Közép-kelet európai kapcsolatépítés Enlargement-Bővítés Egyéni és Szervezeti Támogatás 2003-ban 312 család kereste meg Alapítványunkat. Ezen családok helyzetét feltérképeztük. 156 családnak nyújtottunk valamilyen támogatást. Van, aki anyagi hozzájárulást kapott sérült gyermeke gyógypedagógiai fejlesztéséhez, mozgás és egyéb terápiáihoz. Többen kaptak élelmiszercsomagot és tárgyi adományokat, főleg sport és más ruhaneműket, de volt, akiknek ügyeik intézésével, közbenjárással segítettünk. Hét civil szervezetnek nyújtottunk anyagi támogatást. Immár 10. éve segítünk abban, hogy értelmi sérültek egy egy csoportja eljuthasson Gántra, a Fecskepalotába nyaralni. Idén egy budapesti ÉNO és a mohácsi Pándy Kálmán Otthon lakóotthona élvezhette 7-7 napig a Fecskepalota vendégszeretetét. Három erdélyi szervezettől összesen 60 értelmi sérült gyermek nyaralását szerveztük meg Gyulán. Eljöttek Magyarországra a marosvécsi nagy intézmény bentlakó, a Down Szindróma Alapítvány családban nevelkedő és a Gecse Dániel Alapítvány nappali ellátásban részesülő sérültjei. E három szervezet eszköz és tankönyvtámogatásban is részesült az oslói Vöröskereszt jóvoltából. Információs Központ Adatgyűjtésünk eredményeképp ma már olyan adatbázissal rendelkezünk, mely kielégítő információt nyújt az országban fellelhető értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos szolgáltatásokról. 13

14 2003-ban adatbázisunkat frissítettük levelet küldtünk ki, s ennek a 60 %-át küldték vissza az intézmények. Így adatbázisunk információtartalma közel 30 %-kal növekedett. Erre az adatbázisra épül Információs Szolgálatunk, mely 2001-től kék számon is elérhető. Minden hozzánk forduló, sérült embert nevelő, gondozó személynek igyekszünk szakszerű segítséget, információt adni ban 417 regisztrált információ kérés futott be hozzánk. Ezek nagy része a felnőtt sérült elhelyezésével, a fejlesztéssel és az érdekvédelemmel voltak kapcsolatosak. Képzések Intézményakkreditáció Alapítványunk képzéseinek színvonala emelése érdekében 2003-ban Szakmai Tanácsadó Testületet hozott létre. Tagjai: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Dr. Radványi Katalin ((ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Sziklai István (ESZCSM), Makrai Józsefné (Lámpás 92 Alapítvány), Halászné Gambár Mária (Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány), Váradi Ildikó (Kézenfogva Alapítvány). Az SzTT feladata, hogy megtárgyalja és véleményezze a Kézenfogva Alapítvány által előkészített éves képzési tervet, tevékenységével segítse az intézmény szakmai nyilvánosságának és szakképzési feladatainak érvényesülését. Képzési feladataink folyamatos bővülése arra sarkallt minket, hogy 2003-ban a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnél elindítsuk intézmény-akkreditációnkat. Ezt szeptember 30-án megkaptuk, így a Kézenfogva Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Tanfolyamaink " Szakmát adó képzésünk: 2003-ban továbbképzéseink mellett elindítottuk első szakmát adó OKJ-s szociális gondozó ápoló képzésünket, mely a fogyatékos emberekkel való bánásmódra helyezi a hangsúlyt. A hallgatók 1,5 éves képzés után kapnak szakmunkás bizonyítványt. Az első osztály 15 fővel indult. A hallgatók többsége 13 fő - a civil szektor lakóotthonaiból került beiskolázásra. Az elmúlt évben is továbbképzéseink voltak a legnépszerűbbek. 7 kurzust indítottunk, így 169 szakembert értünk el képzéseinkkel. Továbbképzéseink: Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód (képzés felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek) 1 kurzus összesen 13 fő. Út a gondozástól a támogatásig (képzés középfokú végzettségűeknek) 3 kurzus összesen 94 fő. A szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése. 3 kurzus 62 fő ban új képzést is akkreditáltattunk a Súlyosan, halmozottan sérült emberek kísérése címmel. Az új tanfolyam először 2004 tavaszán indul majd, tananyagában a későbbiekben ismertetett IME projektre épül. Képzési programunk keretében együttműködünk a würzburgi Maria-Probst szakképző iskolával. Ez az iskola az EU Leonardo programjának támogatásával egy európai képzést indított gyógypedagógiai ápolók részére Europa Klasse néven. A képzéshez Magyarország is kapcsolódott: gyakorlati helyszíneken várjuk a német hallgatókat ban két diák töltött el 2x2 hetet civil lakóotthonokban. 14

15 Szolgáltatások fejlesztése - lakóotthonok 2002-re befejeződött az Alapítvány lakóotthonok létesítését elősegítő Fészek-programja, helyét a lakóotthonokban folyó szakmai munka segítése váltotta fel. A lakóotthonok létesítései kapcsán jelentős ismeretanyag halmozódott fel Alapítványunknál. A hozzánk forduló, lakóotthon létesítését tervező szervezeteket ebben az évben is szívesen láttuk el tanácsokkal, ötletekkel ban megkezdte munkáját az előző évben megalakult lakóotthoni hálózat: Alkotótábort szervezett, ahol a sérült fiatalok különféle festési technikákkal ismerkedhettek meg. Az alkotótáborban készült képekből ősszel kiállítást szerveztek a Lurdy Házban. A hálózat sikeresen lobbyzott az EszCsM-nél az 1/2000 törvény helytelen módosítása ellen. Módszertani anyagok kidolgozása Közreműködésünkkel az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar 2003-ban beindította a Nézd a kezem gesztusnyelv adaptációs munkálatait 28 különböző szakellátást nyújtó intézmény segítségével. IME Including the Most Excluded A Kézenfogva Alapítvány a Chance B Alapítvánnyal (Ausztria) együttműködve elindította IME (Including the Most Excluded-Vonjuk be a legkirekesztettebbeket) projektjét az Európai Unió Phare Access programjának anyagi támogatásával. Még 2002-ben egy sajtótájékoztatóval indult el a program, melyet 2003-ban a szükségletek felmérésével folytattunk. Meglátogattunk különböző intézményeket (gyermekotthonokat, fogyatékos otthonokat, napközi otthonokat), halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. Az oktatási, az egészségügyi és a szociális problémák megoldására az érintett minisztériumok, a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége és a Kézenfogva Alapítvány szakértőiből, képviselőiből munkacsoportokat hoztunk létre. Az Oktatásügyi Bizottság feltérképezte azokat a szervezeteket, amelyek vállalják ezeknek a gyerekeknek a nappali rendszerű, csoportos fejlesztését és összegyűjtöttük tapasztalataikat. Kidolgoztunk egy pedagógiai programtervet és az iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó javaslatunkat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkája során kérdőíves felméréssel és interjúkkal feltárta a legégetőbb problémákat. Legjelentősebb problémának a súlyosan, halmozottan sérült emberek egészségügyi-, valamint segédeszközökkel történő ellátását találták. A bizottság meghatározta az államilag nem támogatott, de a családok számára létfontosságú segédeszközök körét is. A szükségletfelmérés alapján az osztrák kollégákkal közösen kidolgoztunk egy tréningprogramot. Ez négyszer két napos előadássorozatból és egy 1 hetes ausztriai tanulmányútból állt. A képzésen szlovákiai és romániai kollégák is részt vettek. A tréningprogram anyagából és a közösen szerzett tapasztalatokból kézikönyvet készítettünk, mely a korábban már említett új akkreditált továbbképzésünk tananyaga lett. A könyv címe: Márkus Eszter: IME-Ismerkedés, Megértés, Együttlét, Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. A program november 14-én egy nemzetközi konferenciával zárult, melyre a magyar szakembereken kívül 5 közép-kelet-európai országból érkeztek kollégák. A konferencia a Fogyatékosok Európai Évének zárásaként az IME projekt eredményeit kívánta megvilágítani, és terjeszteni. Az ügy fontosságára való tekintettel mind az Egészségügyi Miniszter, mind az Oktatási Miniszter eljött a konferenciára jelenlétével is támogatva a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek ügyét. A konferencián: megvitattuk a súlyosan, halmozottan sérült emberek jelen életkörülményeit, átfogó képet nyújtottunk az európai szolgáltatásokról, kapcsolatot építettünk ki a tömegtájékoztatást végző médiákkal a 15

16 halmozottan sérült emberek szükségleteinek és életkörülményeinek megismertetése és a konferencia eredményeinek közvetítése céljából. A minisztériumokkal kialakított munkacsoportok beszámoltak munkájukról. A program elején elkészült szükséglet felmérésből az is kiderült, hogy a családok egyik legnagyobb problémája a tájékozatlanság. Ezért szisztematikus adatgyűjtésbe kezdtünk, s a program végére egy Információs Füzet kiadásával próbálunk a családok és a szakemberek információ hiányán enyhíteni. Daphne-projekt A Daphne program célja az értelmi fogyatékos embereket érő szexuális visszaélések elleni küzdelem ban a szexuális abúzus kezelésével és prevenciójával kapcsolatos európai gyakorlatot gyűjtöttük össze. A tudásanyagot egy honlapon tettük minden szakember, és érdeklődő számára hozzáférhetővé. A weblapon kilenc európai ország köztük Magyarország, mutatja be a jogi hatóságok szerepét értelmi sérültek szexuális erőszaka esetén. Megtalálhatóak itt a különböző országokon belüli, a szexuális erőszak szempontjából fontos hálózatok és szakemberek elérhetőségei. A honlap magyar nyelven való hozzáférhetőségének megteremtése elindult. Foglalkoztatás elősegítése Felvettük a kapcsolatot a Quipu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aki többek közt az őszi BNV szervezője volt. A vásáron nívós körülmények közt lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szervezetek értelmi fogyatékos emberek által készített termékeket mutassanak be. További lehetőséget jelentett a Baumax Magyarország Rt. felajánlása: 3 áruházukban tarthatott december elején karácsonyi vásárt egy-egy értelmi fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet. Név szerint a Lámpás 92 Alapítvány (Göd), a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti) és a Down Alapítvány (Budapest). A vásárok igen jól sikerültek, így a Baumax és a Kézenfogva Alapítvány is folyatatni kívánja az együttműködést. Labo(r)-projekt A LABOr projekt hosszútávú célja, hogy növelje az értelmi fogyatékos emberek képzési, illetve foglalkoztatási lehetőségeit. E kutatás tudásanyagát egy online Információs Központban összesítik, mely központ egy Web-oldalból, egy adatbázisból és egy ügyfélszolgálatból fog állni. A rendszer az Interneten keresztül hozzáférhető lesz, és hasznos ötletekkel látja el azokat a szervezeteket, és szakembereket, akik értelmi fogyatékos emberek szakképzésében, foglalkoztatásában, illetve munkaerő-piaci tanácsadásában érdekeltek. A projekt eddigi eredményei már megtalálhatóak a LABOr projekt közös honlapján, a címen. Kutatások Kutatás a súlyos halmozott sérült embereket nevelő családok körében A Kézenfogva Alapítvány megbízásából 2003 őszére készült el az első olyan reprezentatív felmérés, mely a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek és családtagjaik életkörülményeit vizsgálta. A tanulmány hozzáférhető a Kézenfogva Alapítvány honlapján: címen. Legfőbb célunk volt, hogy kiálljunk amellett a felfogás mellett, hogy a súlyosan, 16

17 halmozottan fogyatékos embereknek is joguk van ahhoz, hogy szeretteik körében éljenek, és a családok megnövekedett terhei miatt ne legyenek kénytelenek a sérültet intézetbe adni. Kerestük arra a kérdésünkre a választ, hogy a jelenlegi ellátórendszer alkalmas-e a fenti cél megvalósítására. A kutatás eredményeiről, a fent említett megdöbbentő adatokról sajtótájékoztatót tartottunk, igen széleskörű érdeklődés mellett. A sajtótájékoztatót követő napokban, hetekben 26 alkalommal esett szó a különböző médiákban a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekről, életkörülményeikről, kilátásukról, kilátástalanságukról. Tolerance or acceptance- Tolerálás vagy elfogadás A program keretében az európai országokban, köztük Magyarországon is, azt vizsgálták, hogy az értelmi fogyatékos embereket lakókörnyezetük hogyan fogadja be. Elfogadják-e Őket, vagy csak eltűrik jelenlétüket. A program lezárult, a felmérés elkészült, az angol nyelvű tanulmány rendelkezésre áll. A program eredményei a honlapon érhetők el. Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa a hely ahol élünk Europe a place to live Az Európa a hely, ahol élünk program az EASPD (lásd. Egyéb nemzetközi kapcsolatok fejezetnél) kezdeményezésére indult. A program alapgondolata, hogy Európa minden polgárának meg kell kapnia az őt megillető figyelmet. A magyarországi programot a Kézenfogva Alapítvány koordinálta más szervezetekkel együttműködve (ÉFOÉSZ - Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, ÉTA - Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége). Anyagilag az EszCsM és a Föv. Önkormányzat támogatta. Az Európa a hely, ahol élünk program előkészületeibe felhívásunkra 21 állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szervezet kapcsolódott be. A program keretében teret biztosítottunk szervezeteknek, hogy bemutassák produkcióikat a Nemzeti Konferencia és Fesztivál alkalmával (2003. március ). Zenével, tánccal, pantomimmal, kézimunkával, kerámiával, különböző technikával készített festményekkel, rajzzal fejezték ki a résztvevők gondolataikat Európáról a helyről, ahol élnek. A fesztivál sérült résztvevői megfogalmazták nyilatkozatukat, mely az ő elképzeléseiket, elvárásaikat, vágyaikat tolmácsolja. Független zsűri választotta ki azt a produkciót, amely képviselte hazánkat Brüsszelben a nemzetközi csúcstalálkozón. A rendezvényen az értelmi sérült emberek és azok szervezetei vettek részt, a Fogyatékossággal Élő Emberek Európai Éve alkalmából. Különös jelentőséget az ad az eseménynek, hogy a fogyatékos emberek Európa szívében, az európai döntéshozók előtt jeleníthették meg gondolataikat, vágyaikat. A csillebérci fesztivál kapcsán készítettünk egy kiadványt, mely az ott bemutatott színpadi produkciókból, képzőművészeti alkotásokból adott ízelítőt. A kiadvány bemutatására és a csillebérci deklaráció felolvasására a Parlament Kupola termében került sor. Ezt követően minden országgyűlési képviselőnek átadtunk egy-egy példányt a könyvből, mert ez felhívja a figyelmet arra, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is vannak gondolataik, van véleményük a körülöttük lévő világról és meg kell hallgatnunk Őket. A könyv képanyagából tárlatot készítettünk, melyet november 11 és 30 között tekinthették meg az érdeklődők a Parlamentben. A kiállítást dr. Szili Katalin az országgyűlés elnöke nyitotta meg, és jelenlétével megtisztelt minket számos képviselő is. A teljes programsorozatot végigkísérte a közszolgálati televízió (MTV1) Esély című műsorának stábja. Az elkészült film a csillebérci eseménysorozattól kezdve mutatta be a győztes Kéthelyi csapat felkészülését és rengeteg munkáját, mellyel a brüsszeli találkozóra készültek. A stáb a brüsszeli útra is elkísérte a 17

18 sérülteket. A filmet december 30-án mutatta be a televízió, mint az Esély című műsor különkiadását: Európa, a hely ahol élünk címmel. Egyéb nemzetközi programok Eu-s ernyőszervezetünk az EASPD az EU bővítés melletti eltökéltségének jeléül létrehozott egy Bővítési Állandó Bizottságot (Standing Commitee on Enlargement), melynek elnöke Alapítványunk ügyvezető igazgatója, Pordán Ákos lett. Közép-kelet európai kapcsolatépítés - Enlargement Az EASPD-vel történt megállapodás értelmében ez a programunk 2003-ban is folytatódott. A már megismert 32 szervezettel tovább építettük a kapcsolatot, informáltuk és meghívtuk őket különböző szakmai programjainkra. Ugyanakkor folyamatosan próbáltunk újabb, értelmi sérült emberekkel foglalkozó szervezeteket felkutatni november 15-én konferenciát tartottunk a programba bevont közép-kelet-európai szervezetek részvételével. A konferencia lehetőséget adott a személyes, hosszútávú kapcsolatok kialakítására, a tapasztalatok cseréjére. A Land of Harmony szlovák szervezet már második alkalommal hívott magyar civil szervezetet Zsolnai Fesztiváljára. A szervezési feladatokat idén is a Kézenfogva Alapítvány vállalta el. A fesztiválon pedig a mezőberényi Mécses Egyesület fiataljai vettek részt. Meghívást kaptunk az Agency for Supported Employment pozsonyi szervezet által szervezett Radnicka Marketen. A vásáron, az Alapítvány szervezésének köszönhetően a Bárka Alapítvány is árusította saját termékeit. A pozsonyi szervezet irányítása alatt részt vettünk egy közös pályázati programban., melyhez lengyel, valamint cseh szervezetek is kapcsolódtak. A program célja a fogyatékos emberekkel foglalkozó, 4 különböző országból érkező szervezet együttműködésének kialakítása a támogatott foglalkoztatás elősegítésének érdekében. A program lehetőséget adott nyílt szakmai találkozó szervezésére, szakmai anyag megjelentetésére, valamint szlovák és külföldi szakemberek számára december 1-2 között egy konferencia megrendezésére. MŰKÖDÉSÜNKRŐL: 2003-ban az alapítvány munkatársainak létszáma nem változott. Az alapítvány Suzukija elöregedett, így cseréje szükségessé vált, helyette egy Opel Astra Viva autót vettünk 0%-os részletre. Az alapítvány Felügyelő Bizottsága megújult. Az új tagok: Nándorfi György, dr. Hannig Éva, Sándorné Arany Ildikó. 18

Bevezetés 10 évesek lettünk!

Bevezetés 10 évesek lettünk! Bevezetés 10 évesek lettünk! A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2002. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2002. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2002. évi Közhasznú beszámoló Részei: Beszámoló az Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról A Számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló Budapest, 2003.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.)

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS) 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 27. Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: 7. Pk. 61306/2003/1. 2009. december

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. 2001. évi. közhasznú jelentése Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2001. évi közhasznú jelentése Részei: Beszámoló az Alapítvány 2001. évi gazdálkodásáról A számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló A Kézenfogva Összefogás

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58)

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) 2000. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gönyű, 2013. február 25. Dr. Csanaki Vida elnök A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. Sorszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Előző év adatok E Ft-ban a B c 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 63 831 86 957 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 190 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 741 21

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben