Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi"

Átírás

1 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II. Alapítványi vagyon felhasználása III. Közvetlen cél szerinti felhasználás IV. Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Rövid szakmai beszámoló Budapest, május

2 I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg ezer Ft-ban 2003 Ssz. Megnevezés Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 0 8. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás Ebből tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény vállalkozásból E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, május 9.. Képviselő 2

3 Eredménykimutatás ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Előző év Előző évektárgyév helyesb A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól 0 4. b./ központi költségvetésből c:/ helyi önkormányzattól 0 0 d./ egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 0 3

4 0 29. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Összeg ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, május. 9. Képviselő Képviselő Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1.Tárgyi eszközök Az Alapítvány értékkel nyílvántartott eszközei én. Ft-ban Szoftverek Ingatlan (bérelt) Jármű Irodai berendezések Eszközök összesen E Ft. 4

5 2. Befektetett eszközök mozgástáblája EFt Megnevezés Bruttó érték Nyitó Növ Csökk Záró Szellemi termék Ingatlan Jármű Egyéb berendezés Mindösszesen: Megnevezés Értékcsökkenés Nyitó Növ. Cs. Záró Szellemi termékek Ingatlan Járművek Egyéb Mindösszesen Az alapítvány pénzeszközei Megnevezés Összeg Ft Pénztár forintban Pénztár valuta Készpénz összesen Postabank forgalmazó számla Postabank betét számla Adományszámla Citibank Ft. számla Citiban k Ft számla Citibank betét Forint számlák összesen Citibank euro Postabank euro 689 Postabank usd Devizaszámlák összesen Pénzeszközök összesen eft 5

6 3.Aktív időbeli elhatárolások Kamatok Meh pályázati bevétel Összesen: E Ft Eszközök összesen E Ft 1. Alapító okirat szerinti alapító vagyon 220 Eft 1.Tőkeváltozás 2.1. Előző évek halmozott tőkeváltozása e.ft Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft Tárgyévi vállalkozási eredmény eft 2.4. Tőkeváltozás összesen Eft 2.Rövid lejáratú kötelezettségek (Ft)!Dec havi adók !Dec havi járulékok !Áfa Szállítók !Gk hitel !Mindösszesen azaz eft 3.Passzív időbeli elhatárolások (tárgyévet terhelő költségek) Oktatói dij Terembérlet Pannon dij Kiadvány Matáv Könyvelés Összesen Eft Források összesen Eft 6

7 Az eredménykimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján 1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatások (Ft) Adományok magánszemélytől Adományok cégektől Árverési és perselyes adomány Összesen eft 2.Pályázati úton elnyert támogatás eft 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel (oktatás, kutatás 9122, 9127, 9123, 9129 számlák!oktatás !Kutatás !Konferencia dij !Egyéb ktg térités !Mindösszesen azaz eft 4. Egyéb bevételek Ft eft! 1% !Nemzetközi kapcsolatokból !Gk használat !Gk eladás !Kerekitése 1.196!Kamatok !Árfolyamnyereség Mindösszesen azaz eft 1.Személyi jellegű ráfordítások!bérköltség !Személyi jellegű egyéb ktg !Bérjárulékok !Mindösszesen Ft azaz eft 2.Értékcsökkenés azaz Egyéb ráfordítások ! ebből Ernyő !Segély Alap !Egyéb !Kerekités és készlet Árfolyam veszteség azaz 1417 eft Az eredménykimutatás további részletezését a gép programmal készült melléklet tartalmazza. 7

8 II. Alapítványi vagyon felhasználása Bevételek Az Alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz Megnevezés Összeg Ft 1. Adományok 1.1.Adományok magánszemélytől 1.2.Adományok cégektől 1.3.Árverési adomány Szja 1% Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés 3.2. Nemzetközi kapcsolatból 3.3.Gk.használat, kár 3.4.Egyéb ktg térítés 3.5.Kutatás 3.6.Minden egyéb bevétel Kamatbevétel Árfolyamnyereség Pályázaton elnyert bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Az alapítvány vagyonának felhasználása évben Ssz. Megnevezés Összeg (Ft) 1. Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, villamos energia, egyéb irodai anyag) 2. Bel- és külföldi utazási költség Telefon, posta, Internet használat Saját kiadvány és film Számítástechnikai javítások, karbantartás Könyvviteli, közjegyzői szolgáltatás, könyvvizsgálat Hatósági igazolási díjak Bankköltség Hirdetési költség Rendezvények, programok (tábor, konferencia, oktatás, PHARE program stb.) 11. Főfoglalkozásúak bére Rendszeres és eseti megbízási díjak Egyéb személyi jellegű (reprezentáció, étkezési jegy, bérlet és útiköltség

9 térítés) 14. Bérjárulékok, közteher Értékcsökkenési leírás Adott támogatások (ernyő, segélyalap) Árfolyamveszteség Egyéb eredménycsökkentő tételek (ÁFA, kerekítések) Összesen:

10 III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Kézenfogva Alapítvány éves szakmai programjainak tényleges kiadásai Szakmai programok Kiadott költség Egyéni és szervezeti támogatás: Egyéni segítségnyújtás ,00 Ernyőkeret ,00 Szervezeti támogatás (nagy ernyő) ,00 Fecskepalota ,00 Összesen egyéni és szervezeti támogatás ,00 Információs központ Szoftver fejlesztés 2002-ről ,00 Összesen információs központ ,00 Fészek Szolgáltató Központ: Képzések Szociális gondozó-ápoló képzés ,00 Felsőfokúak továbbképzése ,00 Középfokúak továbbképzése ,00 Szex-tréning ,00 Képzés fejlesztés ,00 Intézményi akkreditáció ,00 Összesen képzések ,00 Pótszülőszolgálat ,00 Kutatás ,00 Egyéb programok: Szakmai anyagok (adaptálás, fordítás) ,00 Összesen egyéb ,00 Összesen Fészek Szolgáltató Központ ,00 Nemzetközi programok Including the Most Excluded ,00 EASPD kapcsolattartás, képzés ,00 LABOr ,00 Europe, a place to live ,00 Tolerance or acceptance ,00 Daphne project ,00 Erdélyi nyaraltatás, fejl. eszk. tankönyv program ,00 Europa Klasse ,00 Összesen nemzetközi ,00 Személyi jellegű kiadások ,00 Összesen szakmai ,00 10

11 IV. Tisztségviselők díjazása A Kuratórium tagjaival kapcsolatosan ebben az évben is meg kell említeni, hogy tevékenységükért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 11

12 V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása I. Az alapítvány évben az állami költségvetésből, pályázat útján eft támogatást kapott az alábbi megosztásban: Támogató: Megvalósuló tevékenység: Összeg (Ft) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal, PHARE ACCESS MACRO projekt Miniszterelnöki Hivatal Európa a hely, ahol élünk konferencia IME program végrehajtása Európa a hely, ahol élünk projekt támogatása Összesen: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatása a márciusában Csillebércen megrendezett Nemzeti Fesztivál költségeinek fedezéséhez járult hozzá. A Miniszterelnöki Hivatal PHARE ACCESS 2000 programjának támogatása az IME (Including the Most Excluded) projekt megvalósítását segítette elő. A Miniszterelnöki Hivatal Forintos támogatása az Európa a hely, ahol élünk projekt keretében a Nemzeti Fesztiválon győztes csapat Brüsszelben megtartott nemzetközi záróesemény utazási és kinntartózkodási költségeit fedezte. II. Az alapítvány évben önkormányzattól pályázat útján eft támogatást kapott. Az alapítvány Forint támogatást kapott pályázat útján a Fővárosi Önkormányzattól, amelyet az Európa a hely ahol élünk című film elkészítésére fordított. 12

13 VI. Rövid beszámoló a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány tevékenységéről SZAKMAI PROGRAMJAINKRÓL: Az Alapítványunk programjait 2003-ban az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: " Egyéni és Szervezeti Támogatás " Információs Központ " Képzések " Szolgáltatások fejlesztése lakóotthonok Módszertani anyagok kidolgozása IME Including the Most Excluded Daphne " Foglalkoztatás elősegítése Labo(r) " Kutatások Kutatás a súlyosan halmozottan sérült embereket nevelő családok körében Tolerance or acceptance " Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa, a hely ahol élünk " Egyéb nemzetközi programok Közép-kelet európai kapcsolatépítés Enlargement-Bővítés Egyéni és Szervezeti Támogatás 2003-ban 312 család kereste meg Alapítványunkat. Ezen családok helyzetét feltérképeztük. 156 családnak nyújtottunk valamilyen támogatást. Van, aki anyagi hozzájárulást kapott sérült gyermeke gyógypedagógiai fejlesztéséhez, mozgás és egyéb terápiáihoz. Többen kaptak élelmiszercsomagot és tárgyi adományokat, főleg sport és más ruhaneműket, de volt, akiknek ügyeik intézésével, közbenjárással segítettünk. Hét civil szervezetnek nyújtottunk anyagi támogatást. Immár 10. éve segítünk abban, hogy értelmi sérültek egy egy csoportja eljuthasson Gántra, a Fecskepalotába nyaralni. Idén egy budapesti ÉNO és a mohácsi Pándy Kálmán Otthon lakóotthona élvezhette 7-7 napig a Fecskepalota vendégszeretetét. Három erdélyi szervezettől összesen 60 értelmi sérült gyermek nyaralását szerveztük meg Gyulán. Eljöttek Magyarországra a marosvécsi nagy intézmény bentlakó, a Down Szindróma Alapítvány családban nevelkedő és a Gecse Dániel Alapítvány nappali ellátásban részesülő sérültjei. E három szervezet eszköz és tankönyvtámogatásban is részesült az oslói Vöröskereszt jóvoltából. Információs Központ Adatgyűjtésünk eredményeképp ma már olyan adatbázissal rendelkezünk, mely kielégítő információt nyújt az országban fellelhető értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatos szolgáltatásokról. 13

14 2003-ban adatbázisunkat frissítettük levelet küldtünk ki, s ennek a 60 %-át küldték vissza az intézmények. Így adatbázisunk információtartalma közel 30 %-kal növekedett. Erre az adatbázisra épül Információs Szolgálatunk, mely 2001-től kék számon is elérhető. Minden hozzánk forduló, sérült embert nevelő, gondozó személynek igyekszünk szakszerű segítséget, információt adni ban 417 regisztrált információ kérés futott be hozzánk. Ezek nagy része a felnőtt sérült elhelyezésével, a fejlesztéssel és az érdekvédelemmel voltak kapcsolatosak. Képzések Intézményakkreditáció Alapítványunk képzéseinek színvonala emelése érdekében 2003-ban Szakmai Tanácsadó Testületet hozott létre. Tagjai: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Dr. Radványi Katalin ((ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Sziklai István (ESZCSM), Makrai Józsefné (Lámpás 92 Alapítvány), Halászné Gambár Mária (Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány), Váradi Ildikó (Kézenfogva Alapítvány). Az SzTT feladata, hogy megtárgyalja és véleményezze a Kézenfogva Alapítvány által előkészített éves képzési tervet, tevékenységével segítse az intézmény szakmai nyilvánosságának és szakképzési feladatainak érvényesülését. Képzési feladataink folyamatos bővülése arra sarkallt minket, hogy 2003-ban a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnél elindítsuk intézmény-akkreditációnkat. Ezt szeptember 30-án megkaptuk, így a Kézenfogva Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Tanfolyamaink " Szakmát adó képzésünk: 2003-ban továbbképzéseink mellett elindítottuk első szakmát adó OKJ-s szociális gondozó ápoló képzésünket, mely a fogyatékos emberekkel való bánásmódra helyezi a hangsúlyt. A hallgatók 1,5 éves képzés után kapnak szakmunkás bizonyítványt. Az első osztály 15 fővel indult. A hallgatók többsége 13 fő - a civil szektor lakóotthonaiból került beiskolázásra. Az elmúlt évben is továbbképzéseink voltak a legnépszerűbbek. 7 kurzust indítottunk, így 169 szakembert értünk el képzéseinkkel. Továbbképzéseink: Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód (képzés felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek) 1 kurzus összesen 13 fő. Út a gondozástól a támogatásig (képzés középfokú végzettségűeknek) 3 kurzus összesen 94 fő. A szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése. 3 kurzus 62 fő ban új képzést is akkreditáltattunk a Súlyosan, halmozottan sérült emberek kísérése címmel. Az új tanfolyam először 2004 tavaszán indul majd, tananyagában a későbbiekben ismertetett IME projektre épül. Képzési programunk keretében együttműködünk a würzburgi Maria-Probst szakképző iskolával. Ez az iskola az EU Leonardo programjának támogatásával egy európai képzést indított gyógypedagógiai ápolók részére Europa Klasse néven. A képzéshez Magyarország is kapcsolódott: gyakorlati helyszíneken várjuk a német hallgatókat ban két diák töltött el 2x2 hetet civil lakóotthonokban. 14

15 Szolgáltatások fejlesztése - lakóotthonok 2002-re befejeződött az Alapítvány lakóotthonok létesítését elősegítő Fészek-programja, helyét a lakóotthonokban folyó szakmai munka segítése váltotta fel. A lakóotthonok létesítései kapcsán jelentős ismeretanyag halmozódott fel Alapítványunknál. A hozzánk forduló, lakóotthon létesítését tervező szervezeteket ebben az évben is szívesen láttuk el tanácsokkal, ötletekkel ban megkezdte munkáját az előző évben megalakult lakóotthoni hálózat: Alkotótábort szervezett, ahol a sérült fiatalok különféle festési technikákkal ismerkedhettek meg. Az alkotótáborban készült képekből ősszel kiállítást szerveztek a Lurdy Házban. A hálózat sikeresen lobbyzott az EszCsM-nél az 1/2000 törvény helytelen módosítása ellen. Módszertani anyagok kidolgozása Közreműködésünkkel az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar 2003-ban beindította a Nézd a kezem gesztusnyelv adaptációs munkálatait 28 különböző szakellátást nyújtó intézmény segítségével. IME Including the Most Excluded A Kézenfogva Alapítvány a Chance B Alapítvánnyal (Ausztria) együttműködve elindította IME (Including the Most Excluded-Vonjuk be a legkirekesztettebbeket) projektjét az Európai Unió Phare Access programjának anyagi támogatásával. Még 2002-ben egy sajtótájékoztatóval indult el a program, melyet 2003-ban a szükségletek felmérésével folytattunk. Meglátogattunk különböző intézményeket (gyermekotthonokat, fogyatékos otthonokat, napközi otthonokat), halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. Az oktatási, az egészségügyi és a szociális problémák megoldására az érintett minisztériumok, a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége és a Kézenfogva Alapítvány szakértőiből, képviselőiből munkacsoportokat hoztunk létre. Az Oktatásügyi Bizottság feltérképezte azokat a szervezeteket, amelyek vállalják ezeknek a gyerekeknek a nappali rendszerű, csoportos fejlesztését és összegyűjtöttük tapasztalataikat. Kidolgoztunk egy pedagógiai programtervet és az iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó javaslatunkat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkája során kérdőíves felméréssel és interjúkkal feltárta a legégetőbb problémákat. Legjelentősebb problémának a súlyosan, halmozottan sérült emberek egészségügyi-, valamint segédeszközökkel történő ellátását találták. A bizottság meghatározta az államilag nem támogatott, de a családok számára létfontosságú segédeszközök körét is. A szükségletfelmérés alapján az osztrák kollégákkal közösen kidolgoztunk egy tréningprogramot. Ez négyszer két napos előadássorozatból és egy 1 hetes ausztriai tanulmányútból állt. A képzésen szlovákiai és romániai kollégák is részt vettek. A tréningprogram anyagából és a közösen szerzett tapasztalatokból kézikönyvet készítettünk, mely a korábban már említett új akkreditált továbbképzésünk tananyaga lett. A könyv címe: Márkus Eszter: IME-Ismerkedés, Megértés, Együttlét, Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. A program november 14-én egy nemzetközi konferenciával zárult, melyre a magyar szakembereken kívül 5 közép-kelet-európai országból érkeztek kollégák. A konferencia a Fogyatékosok Európai Évének zárásaként az IME projekt eredményeit kívánta megvilágítani, és terjeszteni. Az ügy fontosságára való tekintettel mind az Egészségügyi Miniszter, mind az Oktatási Miniszter eljött a konferenciára jelenlétével is támogatva a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek ügyét. A konferencián: megvitattuk a súlyosan, halmozottan sérült emberek jelen életkörülményeit, átfogó képet nyújtottunk az európai szolgáltatásokról, kapcsolatot építettünk ki a tömegtájékoztatást végző médiákkal a 15

16 halmozottan sérült emberek szükségleteinek és életkörülményeinek megismertetése és a konferencia eredményeinek közvetítése céljából. A minisztériumokkal kialakított munkacsoportok beszámoltak munkájukról. A program elején elkészült szükséglet felmérésből az is kiderült, hogy a családok egyik legnagyobb problémája a tájékozatlanság. Ezért szisztematikus adatgyűjtésbe kezdtünk, s a program végére egy Információs Füzet kiadásával próbálunk a családok és a szakemberek információ hiányán enyhíteni. Daphne-projekt A Daphne program célja az értelmi fogyatékos embereket érő szexuális visszaélések elleni küzdelem ban a szexuális abúzus kezelésével és prevenciójával kapcsolatos európai gyakorlatot gyűjtöttük össze. A tudásanyagot egy honlapon tettük minden szakember, és érdeklődő számára hozzáférhetővé. A weblapon kilenc európai ország köztük Magyarország, mutatja be a jogi hatóságok szerepét értelmi sérültek szexuális erőszaka esetén. Megtalálhatóak itt a különböző országokon belüli, a szexuális erőszak szempontjából fontos hálózatok és szakemberek elérhetőségei. A honlap magyar nyelven való hozzáférhetőségének megteremtése elindult. Foglalkoztatás elősegítése Felvettük a kapcsolatot a Quipu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aki többek közt az őszi BNV szervezője volt. A vásáron nívós körülmények közt lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szervezetek értelmi fogyatékos emberek által készített termékeket mutassanak be. További lehetőséget jelentett a Baumax Magyarország Rt. felajánlása: 3 áruházukban tarthatott december elején karácsonyi vásárt egy-egy értelmi fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet. Név szerint a Lámpás 92 Alapítvány (Göd), a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti) és a Down Alapítvány (Budapest). A vásárok igen jól sikerültek, így a Baumax és a Kézenfogva Alapítvány is folyatatni kívánja az együttműködést. Labo(r)-projekt A LABOr projekt hosszútávú célja, hogy növelje az értelmi fogyatékos emberek képzési, illetve foglalkoztatási lehetőségeit. E kutatás tudásanyagát egy online Információs Központban összesítik, mely központ egy Web-oldalból, egy adatbázisból és egy ügyfélszolgálatból fog állni. A rendszer az Interneten keresztül hozzáférhető lesz, és hasznos ötletekkel látja el azokat a szervezeteket, és szakembereket, akik értelmi fogyatékos emberek szakképzésében, foglalkoztatásában, illetve munkaerő-piaci tanácsadásában érdekeltek. A projekt eddigi eredményei már megtalálhatóak a LABOr projekt közös honlapján, a címen. Kutatások Kutatás a súlyos halmozott sérült embereket nevelő családok körében A Kézenfogva Alapítvány megbízásából 2003 őszére készült el az első olyan reprezentatív felmérés, mely a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek és családtagjaik életkörülményeit vizsgálta. A tanulmány hozzáférhető a Kézenfogva Alapítvány honlapján: címen. Legfőbb célunk volt, hogy kiálljunk amellett a felfogás mellett, hogy a súlyosan, 16

17 halmozottan fogyatékos embereknek is joguk van ahhoz, hogy szeretteik körében éljenek, és a családok megnövekedett terhei miatt ne legyenek kénytelenek a sérültet intézetbe adni. Kerestük arra a kérdésünkre a választ, hogy a jelenlegi ellátórendszer alkalmas-e a fenti cél megvalósítására. A kutatás eredményeiről, a fent említett megdöbbentő adatokról sajtótájékoztatót tartottunk, igen széleskörű érdeklődés mellett. A sajtótájékoztatót követő napokban, hetekben 26 alkalommal esett szó a különböző médiákban a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekről, életkörülményeikről, kilátásukról, kilátástalanságukról. Tolerance or acceptance- Tolerálás vagy elfogadás A program keretében az európai országokban, köztük Magyarországon is, azt vizsgálták, hogy az értelmi fogyatékos embereket lakókörnyezetük hogyan fogadja be. Elfogadják-e Őket, vagy csak eltűrik jelenlétüket. A program lezárult, a felmérés elkészült, az angol nyelvű tanulmány rendelkezésre áll. A program eredményei a honlapon érhetők el. Közvéleményformálás, érdekérvényesítés Európa a hely ahol élünk Europe a place to live Az Európa a hely, ahol élünk program az EASPD (lásd. Egyéb nemzetközi kapcsolatok fejezetnél) kezdeményezésére indult. A program alapgondolata, hogy Európa minden polgárának meg kell kapnia az őt megillető figyelmet. A magyarországi programot a Kézenfogva Alapítvány koordinálta más szervezetekkel együttműködve (ÉFOÉSZ - Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, ÉTA - Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége). Anyagilag az EszCsM és a Föv. Önkormányzat támogatta. Az Európa a hely, ahol élünk program előkészületeibe felhívásunkra 21 állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szervezet kapcsolódott be. A program keretében teret biztosítottunk szervezeteknek, hogy bemutassák produkcióikat a Nemzeti Konferencia és Fesztivál alkalmával (2003. március ). Zenével, tánccal, pantomimmal, kézimunkával, kerámiával, különböző technikával készített festményekkel, rajzzal fejezték ki a résztvevők gondolataikat Európáról a helyről, ahol élnek. A fesztivál sérült résztvevői megfogalmazták nyilatkozatukat, mely az ő elképzeléseiket, elvárásaikat, vágyaikat tolmácsolja. Független zsűri választotta ki azt a produkciót, amely képviselte hazánkat Brüsszelben a nemzetközi csúcstalálkozón. A rendezvényen az értelmi sérült emberek és azok szervezetei vettek részt, a Fogyatékossággal Élő Emberek Európai Éve alkalmából. Különös jelentőséget az ad az eseménynek, hogy a fogyatékos emberek Európa szívében, az európai döntéshozók előtt jeleníthették meg gondolataikat, vágyaikat. A csillebérci fesztivál kapcsán készítettünk egy kiadványt, mely az ott bemutatott színpadi produkciókból, képzőművészeti alkotásokból adott ízelítőt. A kiadvány bemutatására és a csillebérci deklaráció felolvasására a Parlament Kupola termében került sor. Ezt követően minden országgyűlési képviselőnek átadtunk egy-egy példányt a könyvből, mert ez felhívja a figyelmet arra, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is vannak gondolataik, van véleményük a körülöttük lévő világról és meg kell hallgatnunk Őket. A könyv képanyagából tárlatot készítettünk, melyet november 11 és 30 között tekinthették meg az érdeklődők a Parlamentben. A kiállítást dr. Szili Katalin az országgyűlés elnöke nyitotta meg, és jelenlétével megtisztelt minket számos képviselő is. A teljes programsorozatot végigkísérte a közszolgálati televízió (MTV1) Esély című műsorának stábja. Az elkészült film a csillebérci eseménysorozattól kezdve mutatta be a győztes Kéthelyi csapat felkészülését és rengeteg munkáját, mellyel a brüsszeli találkozóra készültek. A stáb a brüsszeli útra is elkísérte a 17

18 sérülteket. A filmet december 30-án mutatta be a televízió, mint az Esély című műsor különkiadását: Európa, a hely ahol élünk címmel. Egyéb nemzetközi programok Eu-s ernyőszervezetünk az EASPD az EU bővítés melletti eltökéltségének jeléül létrehozott egy Bővítési Állandó Bizottságot (Standing Commitee on Enlargement), melynek elnöke Alapítványunk ügyvezető igazgatója, Pordán Ákos lett. Közép-kelet európai kapcsolatépítés - Enlargement Az EASPD-vel történt megállapodás értelmében ez a programunk 2003-ban is folytatódott. A már megismert 32 szervezettel tovább építettük a kapcsolatot, informáltuk és meghívtuk őket különböző szakmai programjainkra. Ugyanakkor folyamatosan próbáltunk újabb, értelmi sérült emberekkel foglalkozó szervezeteket felkutatni november 15-én konferenciát tartottunk a programba bevont közép-kelet-európai szervezetek részvételével. A konferencia lehetőséget adott a személyes, hosszútávú kapcsolatok kialakítására, a tapasztalatok cseréjére. A Land of Harmony szlovák szervezet már második alkalommal hívott magyar civil szervezetet Zsolnai Fesztiváljára. A szervezési feladatokat idén is a Kézenfogva Alapítvány vállalta el. A fesztiválon pedig a mezőberényi Mécses Egyesület fiataljai vettek részt. Meghívást kaptunk az Agency for Supported Employment pozsonyi szervezet által szervezett Radnicka Marketen. A vásáron, az Alapítvány szervezésének köszönhetően a Bárka Alapítvány is árusította saját termékeit. A pozsonyi szervezet irányítása alatt részt vettünk egy közös pályázati programban., melyhez lengyel, valamint cseh szervezetek is kapcsolódtak. A program célja a fogyatékos emberekkel foglalkozó, 4 különböző országból érkező szervezet együttműködésének kialakítása a támogatott foglalkoztatás elősegítésének érdekében. A program lehetőséget adott nyílt szakmai találkozó szervezésére, szakmai anyag megjelentetésére, valamint szlovák és külföldi szakemberek számára december 1-2 között egy konferencia megrendezésére. MŰKÖDÉSÜNKRŐL: 2003-ban az alapítvány munkatársainak létszáma nem változott. Az alapítvány Suzukija elöregedett, így cseréje szükségessé vált, helyette egy Opel Astra Viva autót vettünk 0%-os részletre. Az alapítvány Felügyelő Bizottsága megújult. Az új tagok: Nándorfi György, dr. Hannig Éva, Sándorné Arany Ildikó. 18

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben