JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u ) órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán képviselő Szalai Tünde képviselő Dr. Sziberth László képviselő Türjei Attila képviselő Vadasfalvi János képviselő Dr. Markó Péter jegyző, Csere Andrea pénzügyi osztályvezető, Vásárhelyi Tibor referens, Dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző, Bárány József vezető főtanácsos, Vida Jánosné pénzügyi ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja, Mayer Zoltán az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja Távol maradt: Dr. Regős Péter képviselő (igazoltan) Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 fő képviselőből 8 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Felkéri Vadasfalvi János, illetve Keserű Zoltán képviselőket a nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

2 2 Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltán képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. A módosított napirendben a nyílt ülésen plusz 4, a zárt ülésen pedig plusz 1 előterjesztés szerepel. A nyílt ülés 22. pontjaként javasolja napirendre venni a bizottsági üléseken elfogadott testületi döntést igénylő javaslatokat. Szavazásra bocsátja a módosított, illetve kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 214/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) 6. Bérlakások évi díjainak megállapítása (PVÜB, HB) 7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendeletének módosítása (PVÜB, HB) 8. Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) 2

3 3 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére 21.Javaslat rendezvénysátor beszerzésére 22.Bizottságok testületi döntést igénylő javaslatai Előadók: bizottságok elnökei Zárt ülés: Z/1. Közbeszerzési Terv módosítása (PVÜB) Z/2. közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata (PVÜB) Z/3. Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezésű, KEOP /B/ azonosító számú projekt közbeszerzés ajánlattételi felhívás és dokumentációjának jóváhagyása (PVÜB, HB) Z/4. Kitüntető díjra javaslat

4 4 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Beszámol a két ülés között történtekről. Dr. Sziberth László képviselő Milyen céllal látogatott kínai delegáció az önkormányzathoz? Tájékoztatást kér a Sziget strand ügyének jelenlegi állásáról. Nemcsak szóban, írásban is kér tájékoztatást. Mi az oka, hogy hosszú ideje nincs közvilágítás a Klapka utcában? Tájékoztatást kér az egészségügyi központtal kapcsolatos ügyekről. Felveti megállapodás megkötését a rendőrséggel a belterületen megjelenő rókák kilövésének engedélyezésére. Horváth Géza szervezi a kínai delegációval a találkozókat. Konkrét haszna egyelőre nincs ezeknek az udvariassági látogatásoknak. Dr. Markó Péter jegyző A Sziget strand ügyében tájékoztatásul elmondja, hogy korábban az érintett vállalkozó gépjárművei foglalását, jelenleg pedig a tulajdonában lévő ingatlanok terhelését kezdeményezte a várost képviselő ügyvéd annak érdekében, hogy kikényszerítsék azt, hogy a vállalt kötelezettségének eleget tegyen. A Klapka utcai közvilágítás műszaki hiba miatt nem üzemel, a hiba elhárítása folyamatban van, a költségek az önkormányzatot fogják terhelni. Az egészségügyi központtal kapcsolatos témát zárt ülésen javasolja tárgyalni. Dr. Markó Péter jegyző A rókák ügyében felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. Dr. Sziberth László képviselő Megjegyzi, a Fonyódi úton is rendszeresen rossz a közvilágítás, el kell érni, hogy a javítási munkákra előírt határidőket tartsa be a szolgáltató. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hóeltakarításra mielőbb szerződést kell kötni. A hivatal megkereste érintett vállalkozókat a témában. Türjei Attila képviselő Mikor várható a kislaki híd építésének befejezése? Javasolja, hogy a térfigyelő kamera működését jelző táblák több helyre is kerüljenek ki. Többször kérte gyalogátkelőhely létesítését a kulturális központ sarkára az ebédlő felé. Javasolja tervezni a költségvetésben. Tájékoztatja a képviselő-testületet az iskolai menzával kapcsolatos panaszról. 4

5 5 Szalai Tünde képviselő Tájékoztatást kér az értéktár programról, tudomása szerint év elején pályázat kiírása várható a témában. Csere Andrea képviselő Tudomására jutott, hogy Kislakon falugondnok dolgozik. Szeretné tudni, hogy mióta, milyen keretek között dolgozik, ki a munkáltatója, milyen státuszban van és mi a feladata? Van-e lehetősége a munkaköri leírásába betekinteni? Nehezményezi, hogy mint kislaki tanácsnoknak erről nem volt tudomása. Igényként merült fel a kislaki városrészen falugondnok alkalmazása, természetesen a foglalkoztatásának részleteiről tájékoztatást kaphat a képviselőtestület, a kislaki tanácsnoknak pedig lehetősége van elvárásait közölni érintettel. Dr. Sziberth László képviselő Tudomása szerint falugondnokot csak a képviselő-testület nevezhet ki, kéri ezt a kérdést rendezni. A mai közmeghallgatás kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a résztvevő felszólalók egyike sem kapott választ a kérdéseire. Kéri azt pótolni, illetve a vállalásokat végrehajtani. Tájékoztatást kér a Munkácsy utca ügyéről. A lellei képviselő-testület nem vette napirendre a témát, illetve az a javaslat érkezett, hogy a két város városfejlesztési bizottsága egyeztessen az ügyben. Keserű Zoltán képviselő Örvendetes, hogy elindult a szennyvízhálózat kiépítése azokban az utcákban, ahol még hiányzott, így két-három héten belül 100 %-os lehet a hálózat kiépítése. A Szabadság utcában a Bede boltnál is célszerű lenne átjáró kiépítése, kéri megvizsgálni. Tájékoztatást kér a borudvarral kapcsolatos ügyben. A borudvarral kapcsolatban jelenleg nincs új fejlemény, meg kell várni a bírósági tárgyalás I. fokú ítéletét. Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 ellenszavazattal 215/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2014.(IX.11.), a 175/2014.(IX.11.), a 176/2014.(IX.11.), a 180/2014.(IX.11.), a 181/2014.(IX.11.), a 182/2014.(IX.11.), a

6 6 183/2014.(IX.11.), a 184/2014.(IX.11.), a 185/2014.(IX.11.), a 186/2014.(IX.11.), a 188/2014.(IX.11.), a 189/2014.(IX.11.), a 190/2014.(IX.11.), a 191/2014.(IX.11.), a 197/2014.(X.06.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolókat elfogadja. 3. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete írásban tájékoztatást kér a Sziget strand ügyéről. Határidő: azonnal (1., 2. pont vonatkozásában) december 31. (3. pont vonatkozásában) Felelős: (1., 2. pont vonatkozásában) Dr. Markó Péter jegyző (3. pont vonatkozásában) 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt javasolja részönkormányzati tagnak. Dr. Markó Péter jegyző A részönkormányzat szervezetére, működésére, tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottság elnökét és az elnökkel együtt számított tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Dr. Sziberth László képviselő Született egy BM értelmezés, mely szerint településrészi önkormányzat testületének vezetője csak települési képviselő lehet. A részönkormányzati testület tagjainak kiválasztása többféleképpen történhet, falugyűlésen, vagy delegálással üdülőegyesületi ajánlásával. Természetesen jogszerűen kell eljárni. Kalász Zoltán képviselő A mai képviselők részére tartott továbbképzésen megerősítették, amit a jegyző úr is előadott. Az előbb elhangzott, személyre adott javaslat miatt kéri megcserélni a két napirendet és először az alpolgármester személyéről tárgyalni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a elfogadja a javaslatot, a képviselő-testület az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalja. 6

7 7 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye szerint Keserű Zoltán alpolgármesterré választása összeférhetetlenséget eredményezne, ezért ő nem javasolható erre a tisztségre. Ezért Vadasfalvi Jánost jelöli társadalmi megbízatású alpolgármesternek. A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. Döntsön arról a képviselő-testület, hogy kizárja-e a szavazásból Vadasfalvi János képviselőt. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 7 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 216/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt az alpolgármester megválasztására vonatkozó szavazásból nem zárja ki. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkéri a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságot. Elrendeli a titkos szavazás lebonyolítását. Szünet Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Ismerteti a szavazás eredményét. A szavazásra jogosultak száma: 8 fő. Az urnában lévő leadott szavazólapok száma: 8 db. Valamennyi szavazat érvényes. A szavazás eredménye: Alpolgármesterként Vadasfalvi János képviselőre leadott igen szavazatok száma: 3 nem szavazatok száma: 5 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 5 ellenszavazattal Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választotta meg.

8 8 217/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választja meg. Mivel nem sikerült alpolgármestert választani, a következő ülésen újra napirendre kell tűzni az alpolgármester megválasztását. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Javasolja napirendre venni az SZMSZ-ben szereplő turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztását. A tanácsnok személyére Keserű Zoltánt javasolja. Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 218/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre veszi a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. Szavazásra bocsátja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyére tett javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 219/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltánt megválasztja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására napirend folytatása Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt jelölte részönkormányzati tagnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 8

9 9 220/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának Keserű Zoltánt megválasztja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, a módosítás tervezetét a soron következő ülésre terjessze elő. Határidő: végrehajtásra december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály Bejelenti, mivel az előző képviselő-testületi ülésen nem tudott részt venni Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság külső tagja, most teszi le az esküt. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság nem képviselő tagját, hogy szíveskedjen elismételni az eskü szövegét. Én,. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A Balatonboglár Városi Önkormányzatának (bizottsági) tagságából eredő feladataimat Balatonboglár város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagját, hogy az esküokmányt írja alá. Dr. Németh Roland aláírja az esküokmányt. 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság szintén elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

10 10 Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat A változatát támogatja, az 5/2000.(III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használat díjakat évre szólóan nem javasolja megemelni. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat A változatát. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 221/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2000.(III.31.) rendeletben meghatározott közterület-használati díjakat évre szólóan nem kívánja emelni. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző 10

11

12 12 Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 223/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. beszámolóját a évi kéményseprő-ipari tevékenységéről. Határidő: december 31. Felelős: az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) önkormányzati rendelet-módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság nem javasolja települési adó bevezetését. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 224/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete települési adó bevezetésétől eltekint. Határidő: azonnal

13 13 Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 3327/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja településszerkezeti terv módosítását. A bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

14 14 225/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2014.(VII.21.) Kt. számú határozatával jóváhagyott M9/2014-OTÉK jelű településfejlesztési döntése tekintetében Balatonboglár településszerkezeti tervének módosítását az alábbi mellékletekkel hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős Közreműködik: Pór Péter főépítész 1. melléklet: szerkezeti tervlap 2. melléklet: szerkezeti terv leírása, 3. melléklet: a változások ütemezése, 4. melléklet: a változások területi mérlege, 5. melléklet: a területi tervekkel való összhang, 6. melléklet: a biológiai aktivitásérték számítása. A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 4308/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat között kötendő Közös Szándéknyilatkozat, illetve Beruházási Szerződés elfogadását, de kérte, hogy a hivatal szerezze be a képviselő-testületi ülésig az NSK írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a labdarúgó pálya és az azzal összefüggő munkálatok elvégzését. Az írásos nyilatkozat megérkezett és kiosztásra került. Gáspár László referens A bizottsági ülésen felmerült észrevétel alapján, telefonon egyeztetve a partnerrel a Beruházási Szerződés 4.2 (v) pontja törlésre kerül: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén kulturális örökség elemének minősülő maradvány nem található, az nem régészeti lelőhely és nem áll természetvédelmi oltalom alatt, amely korlátozná vagy megakadályozná ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos 14

15 15 üzemeltetését továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. A 4.2 (vi) pont pedig a következőképpen módosul: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén nincsenek környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerek és lövedékek, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését. Továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A bizottsági ülésen vetődött fel a labdarúgó pálya áthelyezésével kapcsolatos kétely, melyre most megnyugtató választ kaptak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 226/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adott Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú, és Kodály Zoltán u szám alatti 1549/1 helyrajzi számú ingatlanain a Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítására vonatkozó Megállapodás -t és a Közös Szándéknyilatkozat -ot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: november 30. Felelős: 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását. Javasolja felhatalmazni Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. A bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében külön megállapodást kötni a melléklet szerinti

16 16 tartalommal. Javasolja felhatalmazni t a külön megállapodás aláírására. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 227/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály 228/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében a külön megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza t a külön megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1- től kezdődő egy évben vállalkozóval vagy vállalkozókkal végeztesse a képviselőtestület. A strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást javasol indítani, továbbá a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót javasol bevonni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza

17 17 ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is támogatja a határozati javaslatot. Vadasfalvi János a Részönkormányzat vezetője A részönkormányzat szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 229/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. elhatározza, hogy a tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1-től kezdődő egy évben vállalkozóval, vagy vállalkozókkal kívánja végeztetni. 2. a strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. 3. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót von be. 4. felkéri a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Határidő: január 20. Felelős: 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről jövő év februárjában). Ugyanezt javasolta az Egészségügyi, Szociális Bizottság is.

18 18 Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 230/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről februárjában). Határidő: értesítésre azonnal, beszámolásra február Felelős: Végrehajtásért felelős szervezeti egység: Dr. Markó Péter jegyző 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) Bizottsági ülésen elhangzottak alapján levéve a napirendről. 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa javasolt ingatlancsere ügyében. Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 231/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán 18

19 19 József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa felajánlott ingatlancsere ügyében. Határidő: január 31. Felelős: 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 232/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 233/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

20 20 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére Az Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatja, hogy a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére egy havi bérnek megfelelő nagyságú jutalom kerüljön kifizetésre az intézménynél keletkezett 50 millió forint pénzmaradvány terhére. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 234/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére Ft + járulékok keretösszeg jutalomként történő kifizetését engedélyezi. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításakor a fenti összeg átcsoportosítására az intézmény eredményének, pénzmaradványának terhére. Határidő: december 31. Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére Az előző képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a pályázathoz 500 ezer forint saját forrást biztosított. Továbbá azt javasolta a város új vezetésének, hogy - anyagi lehetőségeit mérlegelve -, a pályáztatásra szánt összeget duplázza meg. A Humán Bizottság támogatja az indítványt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2014. november 25-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben