JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u ) órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán képviselő Szalai Tünde képviselő Dr. Sziberth László képviselő Türjei Attila képviselő Vadasfalvi János képviselő Dr. Markó Péter jegyző, Csere Andrea pénzügyi osztályvezető, Vásárhelyi Tibor referens, Dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző, Bárány József vezető főtanácsos, Vida Jánosné pénzügyi ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja, Mayer Zoltán az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja Távol maradt: Dr. Regős Péter képviselő (igazoltan) Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 fő képviselőből 8 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Felkéri Vadasfalvi János, illetve Keserű Zoltán képviselőket a nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

2 2 Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltán képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. A módosított napirendben a nyílt ülésen plusz 4, a zárt ülésen pedig plusz 1 előterjesztés szerepel. A nyílt ülés 22. pontjaként javasolja napirendre venni a bizottsági üléseken elfogadott testületi döntést igénylő javaslatokat. Szavazásra bocsátja a módosított, illetve kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 214/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) 6. Bérlakások évi díjainak megállapítása (PVÜB, HB) 7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendeletének módosítása (PVÜB, HB) 8. Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) 2

3 3 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére 21.Javaslat rendezvénysátor beszerzésére 22.Bizottságok testületi döntést igénylő javaslatai Előadók: bizottságok elnökei Zárt ülés: Z/1. Közbeszerzési Terv módosítása (PVÜB) Z/2. közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata (PVÜB) Z/3. Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezésű, KEOP /B/ azonosító számú projekt közbeszerzés ajánlattételi felhívás és dokumentációjának jóváhagyása (PVÜB, HB) Z/4. Kitüntető díjra javaslat

4 4 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Beszámol a két ülés között történtekről. Dr. Sziberth László képviselő Milyen céllal látogatott kínai delegáció az önkormányzathoz? Tájékoztatást kér a Sziget strand ügyének jelenlegi állásáról. Nemcsak szóban, írásban is kér tájékoztatást. Mi az oka, hogy hosszú ideje nincs közvilágítás a Klapka utcában? Tájékoztatást kér az egészségügyi központtal kapcsolatos ügyekről. Felveti megállapodás megkötését a rendőrséggel a belterületen megjelenő rókák kilövésének engedélyezésére. Horváth Géza szervezi a kínai delegációval a találkozókat. Konkrét haszna egyelőre nincs ezeknek az udvariassági látogatásoknak. Dr. Markó Péter jegyző A Sziget strand ügyében tájékoztatásul elmondja, hogy korábban az érintett vállalkozó gépjárművei foglalását, jelenleg pedig a tulajdonában lévő ingatlanok terhelését kezdeményezte a várost képviselő ügyvéd annak érdekében, hogy kikényszerítsék azt, hogy a vállalt kötelezettségének eleget tegyen. A Klapka utcai közvilágítás műszaki hiba miatt nem üzemel, a hiba elhárítása folyamatban van, a költségek az önkormányzatot fogják terhelni. Az egészségügyi központtal kapcsolatos témát zárt ülésen javasolja tárgyalni. Dr. Markó Péter jegyző A rókák ügyében felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. Dr. Sziberth László képviselő Megjegyzi, a Fonyódi úton is rendszeresen rossz a közvilágítás, el kell érni, hogy a javítási munkákra előírt határidőket tartsa be a szolgáltató. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hóeltakarításra mielőbb szerződést kell kötni. A hivatal megkereste érintett vállalkozókat a témában. Türjei Attila képviselő Mikor várható a kislaki híd építésének befejezése? Javasolja, hogy a térfigyelő kamera működését jelző táblák több helyre is kerüljenek ki. Többször kérte gyalogátkelőhely létesítését a kulturális központ sarkára az ebédlő felé. Javasolja tervezni a költségvetésben. Tájékoztatja a képviselő-testületet az iskolai menzával kapcsolatos panaszról. 4

5 5 Szalai Tünde képviselő Tájékoztatást kér az értéktár programról, tudomása szerint év elején pályázat kiírása várható a témában. Csere Andrea képviselő Tudomására jutott, hogy Kislakon falugondnok dolgozik. Szeretné tudni, hogy mióta, milyen keretek között dolgozik, ki a munkáltatója, milyen státuszban van és mi a feladata? Van-e lehetősége a munkaköri leírásába betekinteni? Nehezményezi, hogy mint kislaki tanácsnoknak erről nem volt tudomása. Igényként merült fel a kislaki városrészen falugondnok alkalmazása, természetesen a foglalkoztatásának részleteiről tájékoztatást kaphat a képviselőtestület, a kislaki tanácsnoknak pedig lehetősége van elvárásait közölni érintettel. Dr. Sziberth László képviselő Tudomása szerint falugondnokot csak a képviselő-testület nevezhet ki, kéri ezt a kérdést rendezni. A mai közmeghallgatás kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a résztvevő felszólalók egyike sem kapott választ a kérdéseire. Kéri azt pótolni, illetve a vállalásokat végrehajtani. Tájékoztatást kér a Munkácsy utca ügyéről. A lellei képviselő-testület nem vette napirendre a témát, illetve az a javaslat érkezett, hogy a két város városfejlesztési bizottsága egyeztessen az ügyben. Keserű Zoltán képviselő Örvendetes, hogy elindult a szennyvízhálózat kiépítése azokban az utcákban, ahol még hiányzott, így két-három héten belül 100 %-os lehet a hálózat kiépítése. A Szabadság utcában a Bede boltnál is célszerű lenne átjáró kiépítése, kéri megvizsgálni. Tájékoztatást kér a borudvarral kapcsolatos ügyben. A borudvarral kapcsolatban jelenleg nincs új fejlemény, meg kell várni a bírósági tárgyalás I. fokú ítéletét. Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 ellenszavazattal 215/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2014.(IX.11.), a 175/2014.(IX.11.), a 176/2014.(IX.11.), a 180/2014.(IX.11.), a 181/2014.(IX.11.), a 182/2014.(IX.11.), a

6 6 183/2014.(IX.11.), a 184/2014.(IX.11.), a 185/2014.(IX.11.), a 186/2014.(IX.11.), a 188/2014.(IX.11.), a 189/2014.(IX.11.), a 190/2014.(IX.11.), a 191/2014.(IX.11.), a 197/2014.(X.06.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolókat elfogadja. 3. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete írásban tájékoztatást kér a Sziget strand ügyéről. Határidő: azonnal (1., 2. pont vonatkozásában) december 31. (3. pont vonatkozásában) Felelős: (1., 2. pont vonatkozásában) Dr. Markó Péter jegyző (3. pont vonatkozásában) 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt javasolja részönkormányzati tagnak. Dr. Markó Péter jegyző A részönkormányzat szervezetére, működésére, tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottság elnökét és az elnökkel együtt számított tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Dr. Sziberth László képviselő Született egy BM értelmezés, mely szerint településrészi önkormányzat testületének vezetője csak települési képviselő lehet. A részönkormányzati testület tagjainak kiválasztása többféleképpen történhet, falugyűlésen, vagy delegálással üdülőegyesületi ajánlásával. Természetesen jogszerűen kell eljárni. Kalász Zoltán képviselő A mai képviselők részére tartott továbbképzésen megerősítették, amit a jegyző úr is előadott. Az előbb elhangzott, személyre adott javaslat miatt kéri megcserélni a két napirendet és először az alpolgármester személyéről tárgyalni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a elfogadja a javaslatot, a képviselő-testület az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalja. 6

7 7 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye szerint Keserű Zoltán alpolgármesterré választása összeférhetetlenséget eredményezne, ezért ő nem javasolható erre a tisztségre. Ezért Vadasfalvi Jánost jelöli társadalmi megbízatású alpolgármesternek. A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. Döntsön arról a képviselő-testület, hogy kizárja-e a szavazásból Vadasfalvi János képviselőt. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 7 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 216/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt az alpolgármester megválasztására vonatkozó szavazásból nem zárja ki. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkéri a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságot. Elrendeli a titkos szavazás lebonyolítását. Szünet Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Ismerteti a szavazás eredményét. A szavazásra jogosultak száma: 8 fő. Az urnában lévő leadott szavazólapok száma: 8 db. Valamennyi szavazat érvényes. A szavazás eredménye: Alpolgármesterként Vadasfalvi János képviselőre leadott igen szavazatok száma: 3 nem szavazatok száma: 5 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 5 ellenszavazattal Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választotta meg.

8 8 217/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választja meg. Mivel nem sikerült alpolgármestert választani, a következő ülésen újra napirendre kell tűzni az alpolgármester megválasztását. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Javasolja napirendre venni az SZMSZ-ben szereplő turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztását. A tanácsnok személyére Keserű Zoltánt javasolja. Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 218/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre veszi a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. Szavazásra bocsátja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyére tett javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 219/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltánt megválasztja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására napirend folytatása Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt jelölte részönkormányzati tagnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 8

9 9 220/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának Keserű Zoltánt megválasztja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, a módosítás tervezetét a soron következő ülésre terjessze elő. Határidő: végrehajtásra december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály Bejelenti, mivel az előző képviselő-testületi ülésen nem tudott részt venni Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság külső tagja, most teszi le az esküt. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság nem képviselő tagját, hogy szíveskedjen elismételni az eskü szövegét. Én,. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A Balatonboglár Városi Önkormányzatának (bizottsági) tagságából eredő feladataimat Balatonboglár város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagját, hogy az esküokmányt írja alá. Dr. Németh Roland aláírja az esküokmányt. 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság szintén elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

10 10 Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat A változatát támogatja, az 5/2000.(III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használat díjakat évre szólóan nem javasolja megemelni. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat A változatát. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 221/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2000.(III.31.) rendeletben meghatározott közterület-használati díjakat évre szólóan nem kívánja emelni. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző 10

11

12 12 Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 223/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. beszámolóját a évi kéményseprő-ipari tevékenységéről. Határidő: december 31. Felelős: az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) önkormányzati rendelet-módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság nem javasolja települési adó bevezetését. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 224/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete települési adó bevezetésétől eltekint. Határidő: azonnal

13 13 Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 3327/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja településszerkezeti terv módosítását. A bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

14 14 225/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2014.(VII.21.) Kt. számú határozatával jóváhagyott M9/2014-OTÉK jelű településfejlesztési döntése tekintetében Balatonboglár településszerkezeti tervének módosítását az alábbi mellékletekkel hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős Közreműködik: Pór Péter főépítész 1. melléklet: szerkezeti tervlap 2. melléklet: szerkezeti terv leírása, 3. melléklet: a változások ütemezése, 4. melléklet: a változások területi mérlege, 5. melléklet: a területi tervekkel való összhang, 6. melléklet: a biológiai aktivitásérték számítása. A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 4308/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat között kötendő Közös Szándéknyilatkozat, illetve Beruházási Szerződés elfogadását, de kérte, hogy a hivatal szerezze be a képviselő-testületi ülésig az NSK írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a labdarúgó pálya és az azzal összefüggő munkálatok elvégzését. Az írásos nyilatkozat megérkezett és kiosztásra került. Gáspár László referens A bizottsági ülésen felmerült észrevétel alapján, telefonon egyeztetve a partnerrel a Beruházási Szerződés 4.2 (v) pontja törlésre kerül: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén kulturális örökség elemének minősülő maradvány nem található, az nem régészeti lelőhely és nem áll természetvédelmi oltalom alatt, amely korlátozná vagy megakadályozná ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos 14

15 15 üzemeltetését továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. A 4.2 (vi) pont pedig a következőképpen módosul: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén nincsenek környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerek és lövedékek, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését. Továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A bizottsági ülésen vetődött fel a labdarúgó pálya áthelyezésével kapcsolatos kétely, melyre most megnyugtató választ kaptak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 226/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adott Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú, és Kodály Zoltán u szám alatti 1549/1 helyrajzi számú ingatlanain a Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítására vonatkozó Megállapodás -t és a Közös Szándéknyilatkozat -ot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: november 30. Felelős: 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását. Javasolja felhatalmazni Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. A bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében külön megállapodást kötni a melléklet szerinti

16 16 tartalommal. Javasolja felhatalmazni t a külön megállapodás aláírására. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 227/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály 228/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében a külön megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza t a külön megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1- től kezdődő egy évben vállalkozóval vagy vállalkozókkal végeztesse a képviselőtestület. A strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást javasol indítani, továbbá a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót javasol bevonni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza

17 17 ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is támogatja a határozati javaslatot. Vadasfalvi János a Részönkormányzat vezetője A részönkormányzat szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 229/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. elhatározza, hogy a tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1-től kezdődő egy évben vállalkozóval, vagy vállalkozókkal kívánja végeztetni. 2. a strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. 3. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót von be. 4. felkéri a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Határidő: január 20. Felelős: 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről jövő év februárjában). Ugyanezt javasolta az Egészségügyi, Szociális Bizottság is.

18 18 Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 230/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről februárjában). Határidő: értesítésre azonnal, beszámolásra február Felelős: Végrehajtásért felelős szervezeti egység: Dr. Markó Péter jegyző 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) Bizottsági ülésen elhangzottak alapján levéve a napirendről. 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa javasolt ingatlancsere ügyében. Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 231/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán 18

19 19 József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa felajánlott ingatlancsere ügyében. Határidő: január 31. Felelős: 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 232/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 233/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

20 20 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére Az Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatja, hogy a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére egy havi bérnek megfelelő nagyságú jutalom kerüljön kifizetésre az intézménynél keletkezett 50 millió forint pénzmaradvány terhére. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 234/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére Ft + járulékok keretösszeg jutalomként történő kifizetését engedélyezi. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításakor a fenti összeg átcsoportosítására az intézmény eredményének, pénzmaradványának terhére. Határidő: december 31. Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére Az előző képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a pályázathoz 500 ezer forint saját forrást biztosított. Továbbá azt javasolta a város új vezetésének, hogy - anyagi lehetőségeit mérlegelve -, a pályáztatásra szánt összeget duplázza meg. A Humán Bizottság támogatja az indítványt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2014. november 25-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. november 15. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2014. november 24-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-12/2014. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 3-án, 15.30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 20. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-10/2016. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. július 27-én 18:00 órakor az önkormányzati hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 28. Készült:

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta.

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 23-án, 14:00 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben