JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u ) órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán képviselő Szalai Tünde képviselő Dr. Sziberth László képviselő Türjei Attila képviselő Vadasfalvi János képviselő Dr. Markó Péter jegyző, Csere Andrea pénzügyi osztályvezető, Vásárhelyi Tibor referens, Dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző, Bárány József vezető főtanácsos, Vida Jánosné pénzügyi ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja, Mayer Zoltán az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja Távol maradt: Dr. Regős Péter képviselő (igazoltan) Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 fő képviselőből 8 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Felkéri Vadasfalvi János, illetve Keserű Zoltán képviselőket a nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

2 2 Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2014.(XI.27.) KT számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltán képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. A módosított napirendben a nyílt ülésen plusz 4, a zárt ülésen pedig plusz 1 előterjesztés szerepel. A nyílt ülés 22. pontjaként javasolja napirendre venni a bizottsági üléseken elfogadott testületi döntést igénylő javaslatokat. Szavazásra bocsátja a módosított, illetve kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 214/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) 6. Bérlakások évi díjainak megállapítása (PVÜB, HB) 7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendeletének módosítása (PVÜB, HB) 8. Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) 2

3 3 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére 21.Javaslat rendezvénysátor beszerzésére 22.Bizottságok testületi döntést igénylő javaslatai Előadók: bizottságok elnökei Zárt ülés: Z/1. Közbeszerzési Terv módosítása (PVÜB) Z/2. közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata (PVÜB) Z/3. Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezésű, KEOP /B/ azonosító számú projekt közbeszerzés ajánlattételi felhívás és dokumentációjának jóváhagyása (PVÜB, HB) Z/4. Kitüntető díjra javaslat

4 4 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Beszámol a két ülés között történtekről. Dr. Sziberth László képviselő Milyen céllal látogatott kínai delegáció az önkormányzathoz? Tájékoztatást kér a Sziget strand ügyének jelenlegi állásáról. Nemcsak szóban, írásban is kér tájékoztatást. Mi az oka, hogy hosszú ideje nincs közvilágítás a Klapka utcában? Tájékoztatást kér az egészségügyi központtal kapcsolatos ügyekről. Felveti megállapodás megkötését a rendőrséggel a belterületen megjelenő rókák kilövésének engedélyezésére. Horváth Géza szervezi a kínai delegációval a találkozókat. Konkrét haszna egyelőre nincs ezeknek az udvariassági látogatásoknak. Dr. Markó Péter jegyző A Sziget strand ügyében tájékoztatásul elmondja, hogy korábban az érintett vállalkozó gépjárművei foglalását, jelenleg pedig a tulajdonában lévő ingatlanok terhelését kezdeményezte a várost képviselő ügyvéd annak érdekében, hogy kikényszerítsék azt, hogy a vállalt kötelezettségének eleget tegyen. A Klapka utcai közvilágítás műszaki hiba miatt nem üzemel, a hiba elhárítása folyamatban van, a költségek az önkormányzatot fogják terhelni. Az egészségügyi központtal kapcsolatos témát zárt ülésen javasolja tárgyalni. Dr. Markó Péter jegyző A rókák ügyében felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. Dr. Sziberth László képviselő Megjegyzi, a Fonyódi úton is rendszeresen rossz a közvilágítás, el kell érni, hogy a javítási munkákra előírt határidőket tartsa be a szolgáltató. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hóeltakarításra mielőbb szerződést kell kötni. A hivatal megkereste érintett vállalkozókat a témában. Türjei Attila képviselő Mikor várható a kislaki híd építésének befejezése? Javasolja, hogy a térfigyelő kamera működését jelző táblák több helyre is kerüljenek ki. Többször kérte gyalogátkelőhely létesítését a kulturális központ sarkára az ebédlő felé. Javasolja tervezni a költségvetésben. Tájékoztatja a képviselő-testületet az iskolai menzával kapcsolatos panaszról. 4

5 5 Szalai Tünde képviselő Tájékoztatást kér az értéktár programról, tudomása szerint év elején pályázat kiírása várható a témában. Csere Andrea képviselő Tudomására jutott, hogy Kislakon falugondnok dolgozik. Szeretné tudni, hogy mióta, milyen keretek között dolgozik, ki a munkáltatója, milyen státuszban van és mi a feladata? Van-e lehetősége a munkaköri leírásába betekinteni? Nehezményezi, hogy mint kislaki tanácsnoknak erről nem volt tudomása. Igényként merült fel a kislaki városrészen falugondnok alkalmazása, természetesen a foglalkoztatásának részleteiről tájékoztatást kaphat a képviselőtestület, a kislaki tanácsnoknak pedig lehetősége van elvárásait közölni érintettel. Dr. Sziberth László képviselő Tudomása szerint falugondnokot csak a képviselő-testület nevezhet ki, kéri ezt a kérdést rendezni. A mai közmeghallgatás kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a résztvevő felszólalók egyike sem kapott választ a kérdéseire. Kéri azt pótolni, illetve a vállalásokat végrehajtani. Tájékoztatást kér a Munkácsy utca ügyéről. A lellei képviselő-testület nem vette napirendre a témát, illetve az a javaslat érkezett, hogy a két város városfejlesztési bizottsága egyeztessen az ügyben. Keserű Zoltán képviselő Örvendetes, hogy elindult a szennyvízhálózat kiépítése azokban az utcákban, ahol még hiányzott, így két-három héten belül 100 %-os lehet a hálózat kiépítése. A Szabadság utcában a Bede boltnál is célszerű lenne átjáró kiépítése, kéri megvizsgálni. Tájékoztatást kér a borudvarral kapcsolatos ügyben. A borudvarral kapcsolatban jelenleg nincs új fejlemény, meg kell várni a bírósági tárgyalás I. fokú ítéletét. Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 ellenszavazattal 215/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2014.(IX.11.), a 175/2014.(IX.11.), a 176/2014.(IX.11.), a 180/2014.(IX.11.), a 181/2014.(IX.11.), a 182/2014.(IX.11.), a

6 6 183/2014.(IX.11.), a 184/2014.(IX.11.), a 185/2014.(IX.11.), a 186/2014.(IX.11.), a 188/2014.(IX.11.), a 189/2014.(IX.11.), a 190/2014.(IX.11.), a 191/2014.(IX.11.), a 197/2014.(X.06.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolókat elfogadja. 3. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete írásban tájékoztatást kér a Sziget strand ügyéről. Határidő: azonnal (1., 2. pont vonatkozásában) december 31. (3. pont vonatkozásában) Felelős: (1., 2. pont vonatkozásában) Dr. Markó Péter jegyző (3. pont vonatkozásában) 2. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt javasolja részönkormányzati tagnak. Dr. Markó Péter jegyző A részönkormányzat szervezetére, működésére, tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottság elnökét és az elnökkel együtt számított tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Dr. Sziberth László képviselő Született egy BM értelmezés, mely szerint településrészi önkormányzat testületének vezetője csak települési képviselő lehet. A részönkormányzati testület tagjainak kiválasztása többféleképpen történhet, falugyűlésen, vagy delegálással üdülőegyesületi ajánlásával. Természetesen jogszerűen kell eljárni. Kalász Zoltán képviselő A mai képviselők részére tartott továbbképzésen megerősítették, amit a jegyző úr is előadott. Az előbb elhangzott, személyre adott javaslat miatt kéri megcserélni a két napirendet és először az alpolgármester személyéről tárgyalni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a elfogadja a javaslatot, a képviselő-testület az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalja. 6

7 7 3. Javaslat alpolgármester megválasztására, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására A Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye szerint Keserű Zoltán alpolgármesterré választása összeférhetetlenséget eredményezne, ezért ő nem javasolható erre a tisztségre. Ezért Vadasfalvi Jánost jelöli társadalmi megbízatású alpolgármesternek. A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. Döntsön arról a képviselő-testület, hogy kizárja-e a szavazásból Vadasfalvi János képviselőt. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 7 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 216/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt az alpolgármester megválasztására vonatkozó szavazásból nem zárja ki. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkéri a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságot. Elrendeli a titkos szavazás lebonyolítását. Szünet Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Ismerteti a szavazás eredményét. A szavazásra jogosultak száma: 8 fő. Az urnában lévő leadott szavazólapok száma: 8 db. Valamennyi szavazat érvényes. A szavazás eredménye: Alpolgármesterként Vadasfalvi János képviselőre leadott igen szavazatok száma: 3 nem szavazatok száma: 5 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 5 ellenszavazattal Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választotta meg.

8 8 217/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadasfalvi János képviselőt alpolgármesternek nem választja meg. Mivel nem sikerült alpolgármestert választani, a következő ülésen újra napirendre kell tűzni az alpolgármester megválasztását. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Javasolja napirendre venni az SZMSZ-ben szereplő turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztását. A tanácsnok személyére Keserű Zoltánt javasolja. Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) 218/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre veszi a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. Szavazásra bocsátja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyére tett javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 219/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Keserű Zoltánt megválasztja a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak. Javaslat a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztására napirend folytatása Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője Keserű Zoltán képviselőt jelölte részönkormányzati tagnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 8

9 9 220/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának Keserű Zoltánt megválasztja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, a módosítás tervezetét a soron következő ülésre terjessze elő. Határidő: végrehajtásra december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály Bejelenti, mivel az előző képviselő-testületi ülésen nem tudott részt venni Dr. Németh Roland az Egészségügyi, Szociális Bizottság külső tagja, most teszi le az esküt. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság nem képviselő tagját, hogy szíveskedjen elismételni az eskü szövegét. Én,. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A Balatonboglár Városi Önkormányzatának (bizottsági) tagságából eredő feladataimat Balatonboglár város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Felkéri az Egészségügyi, Szociális Bizottság tagját, hogy az esküokmányt írja alá. Dr. Németh Roland aláírja az esküokmányt. 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság szintén elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

10 10 Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. Közterület-használati díjak évi koncepciója (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat A változatát támogatja, az 5/2000.(III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használat díjakat évre szólóan nem javasolja megemelni. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat A változatát. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 221/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2000.(III.31.) rendeletben meghatározott közterület-használati díjakat évre szólóan nem kívánja emelni. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző 10

11

12 12 Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 223/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. beszámolóját a évi kéményseprő-ipari tevékenységéről. Határidő: december 31. Felelős: az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) önkormányzati rendelet-módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság nem javasolja települési adó bevezetését. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottságnak is ez a véleménye. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 224/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete települési adó bevezetésétől eltekint. Határidő: azonnal

13 13 Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 9. Rendelet alkotása az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (PVÜB, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 10.HÉSZ módosítás a balatonboglári 272/75 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, valamint a Balatonboglár településrendezési eszközei M9/ OTÉK jelzőszámú módosítás jóváhagyása (PVÜB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 3327/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja településszerkezeti terv módosítását. A bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a

14 14 225/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2014.(VII.21.) Kt. számú határozatával jóváhagyott M9/2014-OTÉK jelű településfejlesztési döntése tekintetében Balatonboglár településszerkezeti tervének módosítását az alábbi mellékletekkel hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős Közreműködik: Pór Péter főépítész 1. melléklet: szerkezeti tervlap 2. melléklet: szerkezeti terv leírása, 3. melléklet: a változások ütemezése, 4. melléklet: a változások területi mérlege, 5. melléklet: a területi tervekkel való összhang, 6. melléklet: a biológiai aktivitásérték számítása. A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 11.NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 4308/2014. Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat között kötendő Közös Szándéknyilatkozat, illetve Beruházási Szerződés elfogadását, de kérte, hogy a hivatal szerezze be a képviselő-testületi ülésig az NSK írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a labdarúgó pálya és az azzal összefüggő munkálatok elvégzését. Az írásos nyilatkozat megérkezett és kiosztásra került. Gáspár László referens A bizottsági ülésen felmerült észrevétel alapján, telefonon egyeztetve a partnerrel a Beruházási Szerződés 4.2 (v) pontja törlésre kerül: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén kulturális örökség elemének minősülő maradvány nem található, az nem régészeti lelőhely és nem áll természetvédelmi oltalom alatt, amely korlátozná vagy megakadályozná ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos 14

15 15 üzemeltetését továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. A 4.2 (vi) pont pedig a következőképpen módosul: a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz-ú ingatlanok felszínén nincsenek környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerek és lövedékek, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését. Továbbá kijelenti, hogy a felszín alatti rész vonatkozásában sincs tudomása ezen pontban felsoroltakról. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A bizottsági ülésen vetődött fel a labdarúgó pálya áthelyezésével kapcsolatos kétely, melyre most megnyugtató választ kaptak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 226/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adott Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú, és Kodály Zoltán u szám alatti 1549/1 helyrajzi számú ingatlanain a Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítására vonatkozó Megállapodás -t és a Közös Szándéknyilatkozat -ot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: november 30. Felelős: 12.A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása, a évi költségek viselésére külön megállapodás jóváhagyása (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását. Javasolja felhatalmazni Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. A bizottság támogatja az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében külön megállapodást kötni a melléklet szerinti

16 16 tartalommal. Javasolja felhatalmazni t a külön megállapodás aláírására. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 227/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Mészáros Miklós polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály 228/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodás 11. pontja alapján a évi pénzügyi támogatások kérdésében a külön megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza t a külön megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Igazgatási Osztály évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1- től kezdődő egy évben vállalkozóval vagy vállalkozókkal végeztesse a képviselőtestület. A strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást javasol indítani, továbbá a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót javasol bevonni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza

17 17 ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság is támogatja a határozati javaslatot. Vadasfalvi János a Részönkormányzat vezetője A részönkormányzat szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 229/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. elhatározza, hogy a tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a április 1-től kezdődő egy évben vállalkozóval, vagy vállalkozókkal kívánja végeztetni. 2. a strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. 3. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót von be. 4. felkéri a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Határidő: január 20. Felelős: 14.Hozzájáruló nyilatkozat a Segítő Kezek Alapítvány házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységéhez (PVÜB, EÜSZOC) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről jövő év februárjában). Ugyanezt javasolta az Egészségügyi, Szociális Bizottság is.

18 18 Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 230/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselő-testületnek az adott évben végzett munkájáról (a 2014-ről februárjában). Határidő: értesítésre azonnal, beszámolásra február Felelős: Végrehajtásért felelős szervezeti egység: Dr. Markó Péter jegyző 15.Klapka u villamosenergia ellátás ügye (PVÜB) Bizottsági ülésen elhangzottak alapján levéve a napirendről. 16.Durcsán József ajánlata a szőlőskislaki 0180/3 hrsz-ú ingatlana telekhatár rendezésével összefüggő területcserére (PVÜB) Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa javasolt ingatlancsere ügyében. Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 231/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bevonva a kislaki tanácsnokot folytasson további egyeztetést Durcsán 18

19 19 József Balatonboglár Majori u. 3. szám alatti lakossal az általa felajánlott ingatlancsere ügyében. Határidő: január 31. Felelős: 17.Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB) Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke A Humán Bizottság megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 232/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 18.Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 233/2014.(XI.27.) KT. számú határozata Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

20 20 19.Javaslat a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére jutalom kifizetésére Az Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatja, hogy a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ dolgozói részére egy havi bérnek megfelelő nagyságú jutalom kerüljön kifizetésre az intézménynél keletkezett 50 millió forint pénzmaradvány terhére. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 234/2014.(XI.27.) KT. számú határozata 1. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére Ft + járulékok keretösszeg jutalomként történő kifizetését engedélyezi. 2. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításakor a fenti összeg átcsoportosítására az intézmény eredményének, pénzmaradványának terhére. Határidő: december 31. Felelős: A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző 20.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi saját forrás összegére Az előző képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a pályázathoz 500 ezer forint saját forrást biztosított. Továbbá azt javasolta a város új vezetésének, hogy - anyagi lehetőségeit mérlegelve -, a pályáztatásra szánt összeget duplázza meg. A Humán Bizottság támogatja az indítványt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 8 fő vesz részt a 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet Határozatok: 156/2014. (XI. 18.) BVKt 157/2014.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 9/2014. (X. 23.) Szervezeti és Működési Szabályzatról

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben