J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának december 22-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u ) megtartott órakor kezdődő összevont nyílt üléséről. Jelen vannak: Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság: Dr. Sziberth László a bizottság elnöke Csere Andrea bizottsági tag Türjei Attila bizottsági tag Sümegi Tamás bizottsági tag Humán Bizottság: Kalász Zoltán a bizottság elnöke Szalai Tünde bizottsági tag Vadasfalvi János bizottsági tag Katona Ferenc bizottsági tag Halász Sándor bizottsági tag Mészáros Miklós polgármester, Keserű Zoltán képviselő Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető, Gáspár László, Vásárhelyi Tibor referensek, Bárány József vezető főtanácsos, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről Simonics Lászlóné főigazgató, Szabó György főigazgató-helyettes, Béres Krisztina, Dr. Balázs Lajos intézményvezetők Sternóczky Dezső belső ellenőr, Dr. Horváth Klaudia közbeszerzési tanácsadó Távol maradt: Vargáné Székely Edina bizottsági tag (igazoltan) Az összevont bizottsági ülés levezető elnöke: Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Szeretettel és tisztelettel köszönti a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság és a Humán Bizottság összevont ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságból 4 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, az 5 tagú Humán Bizottságból 5 fő megjelent, az összevont bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Az összevont bizottság nyílt és zárt ülések jegyzőkönyveinek hitelesítésére felkéri a Humán Bizottság képviseletében Vadasfalvi János, illetve Szalai Tünde bizottsági tagokat, illetve a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság képviseletében Csere Andrea és Türjei Attila bizottsági tagokat. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi

2 2 Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 21/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 22/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban. Bizottságának 25/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Csere Andrea bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Bizottságának 26/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Türjei Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Mészáros Miklós polgármester Tekintettel a jelenlévő közbeszerzési tanácsadóra, kéri, hogy a bizottság a zárt ülés napirendjét tárgyalja először. Úgy módosul a napirend, hogy vendégjogon elsőként a zárt ülés napirendjét tárgyalja a bizottság. Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 23/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a napirendet: Nyílt ülés: 1. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB)

3 2. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat végrehajtása ( 7. és 9. pont) - határozott időre történő vezetői megbízások a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központban és a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtárban (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök /2014.(XI.27.) KT. számú határozat 6. pontjának végrehajtása (a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának kiírása) (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök 4. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat "11 és 12. pontjának végrehajtása (városi honlap és városi újság szerkesztése) (HB) 3 Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 27/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Zárt ülés: Z/1. Iskola épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztása (PVÜB) Nyílt ülés: 1. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) 2. Balatonboglár Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) 3. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB) 7. A 2014 Klapka utcai közvilágítási hálózat javítása (PVÜB) 8. Az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási megállapodás (PVÜB)

4 4 9. Balaton 6 Kft. kérelme a Sportszálló bérleti szerződésének meghosszabbítására (PVÜB) 10. Önkormányzati bérlakások szerződés hosszabbításai (PVÜB) 11. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása (PVÜB) Előadó: Dr. Markó Péter jegyző A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülést követően folytatódik a nyílt ülés. 1. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó vizsgálata márciusi ülésen történik meg, most csak bizonyos kormányzati funkciók, illetve a bizottsági hatáskörök változása miatt kell módosítani a rendeletet. Türjei Attila bizottsági tag Mivel a Bursa ösztöndíj szociális alapú támogatás, javasolja, hogy az Egészségügyi, Szociális Bizottság hatásköri jegyzékében is szerepeljen. Megjegyzi, mivel a bizottságok hatáskörei változnak, célszerű lett volna, ha a többi bizottság is tárgyalja az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 24/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális Bizottság döntési jogkörében is szerepeljen. Szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi,

5 5 Bizottságának 29/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális Bizottság döntési jogkörében is szerepeljen. 2. Balatonboglár Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 30/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítását. 3. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB) Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a jegyzővel és a pénzügyi osztályvezetővel egyeztetve készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 25/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság 1. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ módosító alapító okiratát elfogadásra javasolja. 2. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális

6 Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadásra javasolja. 3. a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ alkalmazotti létszámát 1 fő hangosító dolgozóval javasolja megemelni, mely státusz az Intézményműködtető Iroda állományából kerül áthelyezésre. 4. Fentiek értelmében a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 1) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézménye december 31-ei hatállyal átalakításra kerül. 5. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtárból kiválással január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár alapító okiratát elfogadásra javasolja. 6. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 5) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. hatállyal Urányi János Sport- és Szabadidőközpontot kormányzati funkción történő elkülönítéssel Balatonboglár Város Önkormányzatának tevékenységi körébe helyezi. 7. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 8) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Györgyöt január 1. napjától határozatlan időre az Urányi János Sportközpont referensévé nevezi ki, s egyben kiadmányozási jogkörrel felruházza (felelős a költségvetés végrehajtásáért, illetve az alkalmazotti létszám irányításáért). Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi Bizottságának 31/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ módosító alapító okiratát elfogadásra javasolja. 2. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadásra javasolja. 3. a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ alkalmazotti létszámát 1 fő hangosító dolgozóval javasolja megemelni, mely státusz az Intézményműködtető Iroda állományából kerül áthelyezésre 4. Fentiek értelmében a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 1) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézménye december 31-ei hatállyal átalakításra kerül. 5. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtárból kiválással január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár alapító okiratát elfogadásra javasolja. 6. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 5) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. hatállyal Urányi János Sport- és 6

7 Szabadidőközpontot kormányzati funkción történő elkülönítéssel Balatonboglár Város Önkormányzatának tevékenységi körébe helyezi. 7. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 8) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Györgyöt január 1. napjától határozatlan időre az Urányi János Sportközpont referensévé nevezi ki, s egyben kiadmányozási jogkörrel felruházza (felelős a költségvetés végrehajtásáért, illetve az alkalmazotti létszám irányításáért) A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat végrehajtása ( 7. és 9. pont) - határozott időre történő vezetői megbízások a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központban és a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtárban (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök Szintén korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 26/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság 1. a képviselő-testület 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozatának 7. pontját javasolja módosítani: A képviselő-testület, határozott időre: március 31-ig Simonics Lászlónét bízza meg a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapítja meg. 2. a képviselő-testület 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozatának 9. pontját javasolja módosítani: A képviselő-testület, határozott időre: március 31-ig Béres Krisztinát bízza meg a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapítja meg. 3. Eredménytelen vezetői pályázatok esetén a megbízások - újabb határidővel történő meghosszabbításáról - a márciusi ülésén döntsön a képviselő-testület.

8 /2014.(XI.27.) KT. számú határozat 6. pontjának végrehajtása (a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának kiírása) (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 27/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának szövegtervezetét javasolja jóváhagyni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán (közigállás) tegye közzé. Határidő: január 15. Felelős: Mészáros Miklós polgármester A Humán Bizottság a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói álláshelyeire benyújtott pályázatokra vonatkozó írásos javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. Határidő: február 26. Felelős: Kalász Zoltán elnök 6. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat "11 és 12. pontjának végrehajtása (városi honlap és városi újság szerkesztése) (HB) Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 28/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság

9 1.) az Arker-Invest Kft -vel kötött szerződés alapján létesült balatonboglar.hu (új) honlap sajtójogi felelősségének ellátásra (felelős szerkesztő) és működtetésére (új, non-profit tartalmak feltöltése) vonatkozó ajánlatot javasol kérni. A rendelkezésre állás és a napi frissítés időtartama: a szerződéskötést követően egy évig folyamatos, a rendelkezésre állást minden munkanapon óra között kell biztosítania. (Az ajánlattevő nem felelős az adatátvitelben bekövetkező - harmadik fél által okozott - esetleges hibákért.) Az ajánlattevő külön részletezve - de ajánlatába foglaltan - írja le a balatonboglar.com üzleti (elsődlegesen turisztikai) tartalmak gazdaságos közzétételre vonatkozó javaslatát és ajánlatát is. 9 2.) Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonában lévő "Balatonboglári Hírek" a szerződéskötést követő egy évig történő szerkesztésére vonatkozó ajánlatot javasol kérni az alábbiak szerint: - sajtójogi felelősség ellátására (felelős szerkesztő) és a szerkesztőség működtetésére (új, non-profit tartalmak előállítása) vonatkozzon; - a lap megjelenése (havonként) évi 12 szám, - 8 fekete-fehér + 4 color oldal terjedelemben történjen, - a közszolgálati hírek aránya éves viszonylatban legalább 60 % legyen. Az ajánlattevő külön részletezze azt, hogy ajánlatából mekkora rész vonatkozik - a felelős szerkesztői (és a szerkesztőség működtetési) munkarészre és - mekkora a kiadói és nyomdai tevékenységre (tördelésre, nyomtatásra), - valamint a terjesztésre? 3.) a képviselő-testület tegye lehetővé azt, hogy az ajánlattevők a városi honlap és a városi újság működtetésére összevont, de külön-külön részletezett ajánlattal éljenek. 4.) A képviselő-testületet a beérkezett ajánlatok nem kötelezik szerződéskötésre. 5.) Az ajánlattételi felhívás közzétételének módja és határideje: Somogyi Hírlap (két alkalommal) Balatonboglári Hírek januári szám, balatonboglar.hu (városi honlap) Az ajánlattevés határideje: február ) Az ajánlattevők dokumentációinak ismeretében a szerződéskötésre a Humán Bizottság tesz javaslatot és a képviselő-testület februári ülésén dönt.

10 10 7. A 2014 Klapka utcai közvilágítási hálózat javítása (PVÜB) Gáspár László referens A Klapka utca építése a 7-es autópálya Balatonszárszó Ordacsehi közötti szakaszához kapcsolódó közlekedési létesítményként az autópálya építés beruházás keretében valósult meg. A beruházás részeként készült az út közvilágítása is, mint az út tartozéka. A megvalósítást követően a Klapka utca belterületi szakasza az összes tartozékával és műtárgyával együtt az önkormányzat tulajdonába került. A Klapka utcai közvilágítás az önkormányzat tulajdona, ezért üzemeltetéséről, hibáinak kijavításáról is az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Klapka utcai közvilágítás hálózat működésképtelenné vált a Klapka utca és a Kórház utca kereszteződésében az út burkolata alatt lévő és a hálózatot elektromos energiával ellátó földkábel meghibásodása miatt. A meghibásodott szakasz kiváltására új elektromos ellátást kell kiépíteni, a meglévő elosztó szekrény áthelyezésével, új kábel kiépítésével, az út burkolatának megbontása nélkül. A javítás módját, az áramellátás lehetőségét az E.ON-nal és a Közvil Zrt-vel egyeztették. A javítás elvégzésére a Közvil Zrt. megküldte a ajánlatát, melynek összege: ,- Ft + ÁFA. Az ajánlattevő a javításra évi szerződéskötés esetén január 31-i határidőt vállal. A végleges javítás elvégzéséig a Klapka utca megvilágítása érdekében az áramot ideiglenes vezetéken biztosítják, amelyet a hivatal megbízásából december 17-én a Közvil Zrt. és az E.ON készített el. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 32/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. az önkormányzat tulajdonában lévő Klapka utcai közvilágítási hálózat működőképességének helyreállítása érdekében javasolja elvégeztetni a hálózat meghibásodott áramellátásának kiváltását. 2. javasolja elfogadni az Elmib Zrt ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a munka elvégzésre. 3. a munka elvégzésre a évi költségvetésben a szükséges forrást javasolja biztosítani. 4. javasolja felkérni a polgármestert, hogy a javításra vonatkozó szerződést kösse meg.

11 11 8. Az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási megállapodás (PVÜB) Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 33/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság egyetért azzal, hogy 2015 évben is az önkormányzat végezze a balatonboglári vasútállomás területén a közlekedési területek tisztántartásával, hóeltekarításával és a növények gondozásával kapcsolatos feladatokat a mellékelt megállapodás tervezetben részletezett feltételekkel. Javasolja felkérni a polgármestert a megállapodás megkötésére. 9. Balaton 6 Kft. kérelme a Sportszálló bérleti szerződésének meghosszabbítására (PVÜB) Egyeztetett a bérlővel, akinek az a kérése, hogy a képviselő-testület a mostani ülésén csak arról döntsön, hogy szándékában áll-e bérlővel a bérleti szerződést meghosszabbítani, a felújításról, illetve a bérleti díjról januárban szeretne egyeztetni. Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 34/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Balaton 6 Kft-vel a Balatonboglár, Parti sétány 5. szám alatti Sportszállóra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítását.

12 Önkormányzati bérlakások szerződés hosszabbításai (PVÜB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 4887/2014. Az előterjesztésben szereplő személyek közül van valakinek tartozása az önkormányzat felé? Bárány József vezető főtanácsos Igen, van. Nem támogatja a szerződés hosszabbítást mindaddig, amíg az érintettek nem rendezik a tartozásukat. Amennyiben január 20-ig nem rendezik a tartozásukat, a szerződések felbontását javasolja. Ezt követően bérlőnek jogcím nélküli lakáshasználó lesz a státusza. Szavazásra bocsátja a módosított indítványt. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 35/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság azon önkormányzati bérlakás bérlőinek, akik nem rendelkeznek tartozással az önkormányzat felé, a bérleti szerződését meghosszabbítani javasolja. Ugyanakkor nem támogatja a szerződés meghosszabbítását azon bérlők esetében, akik tartoznak az önkormányzat felé mindaddig, amíg az érintettek nem rendezik a tartozásukat. Amennyiben érintettek január 20-ig nem rendezik a tartozásukat, a szerződések felbontását javasolja. 11. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása (PVÜB) Előadó: Dr. Markó Péter jegyző A többi településhez képest milyennek számít az önkormányzat minősítése? Sternóczky Dezső belső ellenőr Elmondható, hogy a belső ellenőrök, illetve az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok más önkormányzatok tekintetében sokkal súlyosabb problémákat vetettek fel. Átlagos szintű szervezettség, szabályozottság jellemzi az önkormányzat

13 13 és intézményei működését. Fontos feladat az intézményrendszer szabályzóinak egységes kialakítása, ehhez tanácsadással kíván hozzájárulni. Az előző ciklusban elfogadásra került a hivatal szervezeti és működési szabályzata. Véleménye szerint jelenleg a hivatal nem ez alapján működik. Kéri, hogy a belső ellenőr vizsgálja meg mi az az optimális szerkezet, amellyel a leghatékonyabban működtethető a hivatal. Sternóczky Dezső belső ellenőr A működtetésért a jegyző a felelős, amennyiben igény van rá, szívesen együttműködik és felajánlja szakmai segítségét a témában. Kalász Zoltán képviselő Kiemeli az anyagból az alábbi megállapítást: A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal. A munkatársak feladat és felelősségi köre nem került részletesen meghatározásra, elhatárolva, kommunikálva. A járások létrehozásával munkaerő mozgás történt az önkormányzatoknál. Már akkor hangot adott azon véleményének, hogy olyan szakemberek kerültek át a járáshoz, akik hiányoznak a hivatalból és ezt ez a jelentés is igazolja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 36/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. az önkormányzat költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzési tervét a csatolt melléklet szerint javasolja jóváhagyni. 2. az önkormányzat belső ellenőrzésének stratégiai ellenőrzési tervét időszakra a melléklet szerint javasolja jóváhagyni.

14 14 Mindenkinek őszinte tisztelettel áldott, békés, boldog szent karácsonyt és egészségben megélt, sikerekben gazdag új esztendőt kíván. A bizottság levezető elnöke bezárja az ülést. K.m.f. Dr. Sziberth László bizottsági elnök Kalász Zoltán bizottsági elnök A jegyzőkönyv hitelesítői: Csere Andrea bizottsági tag Türjei Attila bizottsági tag Vadasfalvi János bizottsági tag Szalai Tünde bizottsági tag