J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának december 22-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u ) megtartott órakor kezdődő összevont nyílt üléséről. Jelen vannak: Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság: Dr. Sziberth László a bizottság elnöke Csere Andrea bizottsági tag Türjei Attila bizottsági tag Sümegi Tamás bizottsági tag Humán Bizottság: Kalász Zoltán a bizottság elnöke Szalai Tünde bizottsági tag Vadasfalvi János bizottsági tag Katona Ferenc bizottsági tag Halász Sándor bizottsági tag Mészáros Miklós polgármester, Keserű Zoltán képviselő Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető, Gáspár László, Vásárhelyi Tibor referensek, Bárány József vezető főtanácsos, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről Simonics Lászlóné főigazgató, Szabó György főigazgató-helyettes, Béres Krisztina, Dr. Balázs Lajos intézményvezetők Sternóczky Dezső belső ellenőr, Dr. Horváth Klaudia közbeszerzési tanácsadó Távol maradt: Vargáné Székely Edina bizottsági tag (igazoltan) Az összevont bizottsági ülés levezető elnöke: Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke Szeretettel és tisztelettel köszönti a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság és a Humán Bizottság összevont ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságból 4 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, az 5 tagú Humán Bizottságból 5 fő megjelent, az összevont bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Az összevont bizottság nyílt és zárt ülések jegyzőkönyveinek hitelesítésére felkéri a Humán Bizottság képviseletében Vadasfalvi János, illetve Szalai Tünde bizottsági tagokat, illetve a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság képviseletében Csere Andrea és Türjei Attila bizottsági tagokat. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi

2 2 Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 21/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 22/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban. Bizottságának 25/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Csere Andrea bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Bizottságának 26/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Türjei Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. Mészáros Miklós polgármester Tekintettel a jelenlévő közbeszerzési tanácsadóra, kéri, hogy a bizottság a zárt ülés napirendjét tárgyalja először. Úgy módosul a napirend, hogy vendégjogon elsőként a zárt ülés napirendjét tárgyalja a bizottság. Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság egyhangúlag (5 fő) az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 23/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a napirendet: Nyílt ülés: 1. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB)

3 2. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat végrehajtása ( 7. és 9. pont) - határozott időre történő vezetői megbízások a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központban és a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtárban (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök /2014.(XI.27.) KT. számú határozat 6. pontjának végrehajtása (a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának kiírása) (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök 4. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat "11 és 12. pontjának végrehajtása (városi honlap és városi újság szerkesztése) (HB) 3 Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 27/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Zárt ülés: Z/1. Iskola épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztása (PVÜB) Nyílt ülés: 1. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) 2. Balatonboglár Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) 3. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB) 7. A 2014 Klapka utcai közvilágítási hálózat javítása (PVÜB) 8. Az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási megállapodás (PVÜB)

4 4 9. Balaton 6 Kft. kérelme a Sportszálló bérleti szerződésének meghosszabbítására (PVÜB) 10. Önkormányzati bérlakások szerződés hosszabbításai (PVÜB) 11. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása (PVÜB) Előadó: Dr. Markó Péter jegyző A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülést követően folytatódik a nyílt ülés. 1. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó vizsgálata márciusi ülésen történik meg, most csak bizonyos kormányzati funkciók, illetve a bizottsági hatáskörök változása miatt kell módosítani a rendeletet. Türjei Attila bizottsági tag Mivel a Bursa ösztöndíj szociális alapú támogatás, javasolja, hogy az Egészségügyi, Szociális Bizottság hatásköri jegyzékében is szerepeljen. Megjegyzi, mivel a bizottságok hatáskörei változnak, célszerű lett volna, ha a többi bizottság is tárgyalja az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 24/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális Bizottság döntési jogkörében is szerepeljen. Szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi,

5 5 Bizottságának 29/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális Bizottság döntési jogkörében is szerepeljen. 2. Balatonboglár Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB) Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 30/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Városi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítását. 3. Javaslat Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár átszervezésére (PVÜB, HB) Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a jegyzővel és a pénzügyi osztályvezetővel egyeztetve készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 25/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság 1. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ módosító alapító okiratát elfogadásra javasolja. 2. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális

6 Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadásra javasolja. 3. a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ alkalmazotti létszámát 1 fő hangosító dolgozóval javasolja megemelni, mely státusz az Intézményműködtető Iroda állományából kerül áthelyezésre. 4. Fentiek értelmében a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 1) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézménye december 31-ei hatállyal átalakításra kerül. 5. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtárból kiválással január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár alapító okiratát elfogadásra javasolja. 6. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 5) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. hatállyal Urányi János Sport- és Szabadidőközpontot kormányzati funkción történő elkülönítéssel Balatonboglár Város Önkormányzatának tevékenységi körébe helyezi. 7. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 8) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Györgyöt január 1. napjától határozatlan időre az Urányi János Sportközpont referensévé nevezi ki, s egyben kiadmányozási jogkörrel felruházza (felelős a költségvetés végrehajtásáért, illetve az alkalmazotti létszám irányításáért). Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi Bizottságának 31/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ módosító alapító okiratát elfogadásra javasolja. 2. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadásra javasolja. 3. a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ alkalmazotti létszámát 1 fő hangosító dolgozóval javasolja megemelni, mely státusz az Intézményműködtető Iroda állományából kerül áthelyezésre 4. Fentiek értelmében a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 1) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézménye december 31-ei hatállyal átalakításra kerül. 5. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtárból kiválással január 1. napjával létrehozott Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár alapító okiratát elfogadásra javasolja. 6. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 5) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. hatállyal Urányi János Sport- és 6

7 Szabadidőközpontot kormányzati funkción történő elkülönítéssel Balatonboglár Város Önkormányzatának tevékenységi körébe helyezi. 7. a képviselő-testület 237/2014. (XI.27.) KT számú határozatának 8) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Györgyöt január 1. napjától határozatlan időre az Urányi János Sportközpont referensévé nevezi ki, s egyben kiadmányozási jogkörrel felruházza (felelős a költségvetés végrehajtásáért, illetve az alkalmazotti létszám irányításáért) A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat végrehajtása ( 7. és 9. pont) - határozott időre történő vezetői megbízások a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központban és a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtárban (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök Szintén korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően készült az előterjesztés. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 26/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság 1. a képviselő-testület 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozatának 7. pontját javasolja módosítani: A képviselő-testület, határozott időre: március 31-ig Simonics Lászlónét bízza meg a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapítja meg. 2. a képviselő-testület 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozatának 9. pontját javasolja módosítani: A képviselő-testület, határozott időre: március 31-ig Béres Krisztinát bízza meg a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapítja meg. 3. Eredménytelen vezetői pályázatok esetén a megbízások - újabb határidővel történő meghosszabbításáról - a márciusi ülésén döntsön a képviselő-testület.

8 /2014.(XI.27.) KT. számú határozat 6. pontjának végrehajtása (a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának kiírása) (HB) Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 27/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói pályázatának szövegtervezetét javasolja jóváhagyni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán (közigállás) tegye közzé. Határidő: január 15. Felelős: Mészáros Miklós polgármester A Humán Bizottság a Varga Béla Városi Kulturális Központ és a Lukács Károly Városi Könyvár igazgatói álláshelyeire benyújtott pályázatokra vonatkozó írásos javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. Határidő: február 26. Felelős: Kalász Zoltán elnök 6. A 237/2014.(XI.27.) KT. számú határozat "11 és 12. pontjának végrehajtása (városi honlap és városi újság szerkesztése) (HB) Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban. A Humán Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 28/2014.(XII.22.) A Humán Bizottság

9 1.) az Arker-Invest Kft -vel kötött szerződés alapján létesült balatonboglar.hu (új) honlap sajtójogi felelősségének ellátásra (felelős szerkesztő) és működtetésére (új, non-profit tartalmak feltöltése) vonatkozó ajánlatot javasol kérni. A rendelkezésre állás és a napi frissítés időtartama: a szerződéskötést követően egy évig folyamatos, a rendelkezésre állást minden munkanapon óra között kell biztosítania. (Az ajánlattevő nem felelős az adatátvitelben bekövetkező - harmadik fél által okozott - esetleges hibákért.) Az ajánlattevő külön részletezve - de ajánlatába foglaltan - írja le a balatonboglar.com üzleti (elsődlegesen turisztikai) tartalmak gazdaságos közzétételre vonatkozó javaslatát és ajánlatát is. 9 2.) Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonában lévő "Balatonboglári Hírek" a szerződéskötést követő egy évig történő szerkesztésére vonatkozó ajánlatot javasol kérni az alábbiak szerint: - sajtójogi felelősség ellátására (felelős szerkesztő) és a szerkesztőség működtetésére (új, non-profit tartalmak előállítása) vonatkozzon; - a lap megjelenése (havonként) évi 12 szám, - 8 fekete-fehér + 4 color oldal terjedelemben történjen, - a közszolgálati hírek aránya éves viszonylatban legalább 60 % legyen. Az ajánlattevő külön részletezze azt, hogy ajánlatából mekkora rész vonatkozik - a felelős szerkesztői (és a szerkesztőség működtetési) munkarészre és - mekkora a kiadói és nyomdai tevékenységre (tördelésre, nyomtatásra), - valamint a terjesztésre? 3.) a képviselő-testület tegye lehetővé azt, hogy az ajánlattevők a városi honlap és a városi újság működtetésére összevont, de külön-külön részletezett ajánlattal éljenek. 4.) A képviselő-testületet a beérkezett ajánlatok nem kötelezik szerződéskötésre. 5.) Az ajánlattételi felhívás közzétételének módja és határideje: Somogyi Hírlap (két alkalommal) Balatonboglári Hírek januári szám, balatonboglar.hu (városi honlap) Az ajánlattevés határideje: február ) Az ajánlattevők dokumentációinak ismeretében a szerződéskötésre a Humán Bizottság tesz javaslatot és a képviselő-testület februári ülésén dönt.

10 10 7. A 2014 Klapka utcai közvilágítási hálózat javítása (PVÜB) Gáspár László referens A Klapka utca építése a 7-es autópálya Balatonszárszó Ordacsehi közötti szakaszához kapcsolódó közlekedési létesítményként az autópálya építés beruházás keretében valósult meg. A beruházás részeként készült az út közvilágítása is, mint az út tartozéka. A megvalósítást követően a Klapka utca belterületi szakasza az összes tartozékával és műtárgyával együtt az önkormányzat tulajdonába került. A Klapka utcai közvilágítás az önkormányzat tulajdona, ezért üzemeltetéséről, hibáinak kijavításáról is az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Klapka utcai közvilágítás hálózat működésképtelenné vált a Klapka utca és a Kórház utca kereszteződésében az út burkolata alatt lévő és a hálózatot elektromos energiával ellátó földkábel meghibásodása miatt. A meghibásodott szakasz kiváltására új elektromos ellátást kell kiépíteni, a meglévő elosztó szekrény áthelyezésével, új kábel kiépítésével, az út burkolatának megbontása nélkül. A javítás módját, az áramellátás lehetőségét az E.ON-nal és a Közvil Zrt-vel egyeztették. A javítás elvégzésére a Közvil Zrt. megküldte a ajánlatát, melynek összege: ,- Ft + ÁFA. Az ajánlattevő a javításra évi szerződéskötés esetén január 31-i határidőt vállal. A végleges javítás elvégzéséig a Klapka utca megvilágítása érdekében az áramot ideiglenes vezetéken biztosítják, amelyet a hivatal megbízásából december 17-én a Közvil Zrt. és az E.ON készített el. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 32/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. az önkormányzat tulajdonában lévő Klapka utcai közvilágítási hálózat működőképességének helyreállítása érdekében javasolja elvégeztetni a hálózat meghibásodott áramellátásának kiváltását. 2. javasolja elfogadni az Elmib Zrt ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a munka elvégzésre. 3. a munka elvégzésre a évi költségvetésben a szükséges forrást javasolja biztosítani. 4. javasolja felkérni a polgármestert, hogy a javításra vonatkozó szerződést kösse meg.

11 11 8. Az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási megállapodás (PVÜB) Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 33/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság egyetért azzal, hogy 2015 évben is az önkormányzat végezze a balatonboglári vasútállomás területén a közlekedési területek tisztántartásával, hóeltekarításával és a növények gondozásával kapcsolatos feladatokat a mellékelt megállapodás tervezetben részletezett feltételekkel. Javasolja felkérni a polgármestert a megállapodás megkötésére. 9. Balaton 6 Kft. kérelme a Sportszálló bérleti szerződésének meghosszabbítására (PVÜB) Egyeztetett a bérlővel, akinek az a kérése, hogy a képviselő-testület a mostani ülésén csak arról döntsön, hogy szándékában áll-e bérlővel a bérleti szerződést meghosszabbítani, a felújításról, illetve a bérleti díjról januárban szeretne egyeztetni. Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 34/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Balaton 6 Kft-vel a Balatonboglár, Parti sétány 5. szám alatti Sportszállóra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítását.

12 Önkormányzati bérlakások szerződés hosszabbításai (PVÜB) Előterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 4887/2014. Az előterjesztésben szereplő személyek közül van valakinek tartozása az önkormányzat felé? Bárány József vezető főtanácsos Igen, van. Nem támogatja a szerződés hosszabbítást mindaddig, amíg az érintettek nem rendezik a tartozásukat. Amennyiben január 20-ig nem rendezik a tartozásukat, a szerződések felbontását javasolja. Ezt követően bérlőnek jogcím nélküli lakáshasználó lesz a státusza. Szavazásra bocsátja a módosított indítványt. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 35/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság azon önkormányzati bérlakás bérlőinek, akik nem rendelkeznek tartozással az önkormányzat felé, a bérleti szerződését meghosszabbítani javasolja. Ugyanakkor nem támogatja a szerződés meghosszabbítását azon bérlők esetében, akik tartoznak az önkormányzat felé mindaddig, amíg az érintettek nem rendezik a tartozásukat. Amennyiben érintettek január 20-ig nem rendezik a tartozásukat, a szerződések felbontását javasolja. 11. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása (PVÜB) Előadó: Dr. Markó Péter jegyző A többi településhez képest milyennek számít az önkormányzat minősítése? Sternóczky Dezső belső ellenőr Elmondható, hogy a belső ellenőrök, illetve az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok más önkormányzatok tekintetében sokkal súlyosabb problémákat vetettek fel. Átlagos szintű szervezettség, szabályozottság jellemzi az önkormányzat

13 13 és intézményei működését. Fontos feladat az intézményrendszer szabályzóinak egységes kialakítása, ehhez tanácsadással kíván hozzájárulni. Az előző ciklusban elfogadásra került a hivatal szervezeti és működési szabályzata. Véleménye szerint jelenleg a hivatal nem ez alapján működik. Kéri, hogy a belső ellenőr vizsgálja meg mi az az optimális szerkezet, amellyel a leghatékonyabban működtethető a hivatal. Sternóczky Dezső belső ellenőr A működtetésért a jegyző a felelős, amennyiben igény van rá, szívesen együttműködik és felajánlja szakmai segítségét a témában. Kalász Zoltán képviselő Kiemeli az anyagból az alábbi megállapítást: A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal. A munkatársak feladat és felelősségi köre nem került részletesen meghatározásra, elhatárolva, kommunikálva. A járások létrehozásával munkaerő mozgás történt az önkormányzatoknál. Már akkor hangot adott azon véleményének, hogy olyan szakemberek kerültek át a járáshoz, akik hiányoznak a hivatalból és ezt ez a jelentés is igazolja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Bizottságának 36/2014.(XII.22.) A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 1. az önkormányzat költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzési tervét a csatolt melléklet szerint javasolja jóváhagyni. 2. az önkormányzat belső ellenőrzésének stratégiai ellenőrzési tervét időszakra a melléklet szerint javasolja jóváhagyni.

14 14 Mindenkinek őszinte tisztelettel áldott, békés, boldog szent karácsonyt és egészségben megélt, sikerekben gazdag új esztendőt kíván. A bizottság levezető elnöke bezárja az ülést. K.m.f. Dr. Sziberth László bizottsági elnök Kalász Zoltán bizottsági elnök A jegyzőkönyv hitelesítői: Csere Andrea bizottsági tag Türjei Attila bizottsági tag Vadasfalvi János bizottsági tag Szalai Tünde bizottsági tag

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2014. november 25-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. november 15. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 20. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2014. november 24-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott 15.00 órakor

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2013. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK november 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK november 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-80/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. november 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2016. március 22-én a Lukács Károly Városi Könyvtárban (8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1.) megtartott

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 4. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van. 252 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 7. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Molnár István

Részletesebben