által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap"

Átírás

1 Éves jelentés által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) május 11. Lajstromszáma Átalakulás (2007. augusztus 16.) elıtt: Típusa Átalakulás után: Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Vezetı forgalmazó neve, székhelye Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat forgalmazói: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye:1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat forgalmazója: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg ISIN kód A sorozat HU ISIN kód B sorozat HU Elıállítási mód Dematerializált A sorozat befektetési jegyek névértéke 1,- Ft B sorozat befektetési jegyek névértéke 0,01 Könyvvizsgáló neve, székhelye Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16

3 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 74,34% Nemzetközi Részvény 22,36% Kollektív befektetési értékpapír 3,08% Diszkont kincstárjegy 0,19% Nemzetközi vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi Részvény Kollektív befektetési értékpapír Diszkont kincstárjegy Nemzetközi Vállalati kötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 75,80% Nemzetközi Részvény 15.78% Kollektív befektetési értékpapír 0,16% Nemzetközi vállalati kötvény 6,17% Diszkont kincstárjegy 2,09% Jegybanki kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi Részvény Kollektív befektetési értékpapír Nemzetközi Vállalati kötvény Diszkont kincstárjegy Jegybanki kötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap december 31-i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az A sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke ugyanebben az idıpontban 0, Ft, a B sorozaté 0,01585 EUR volt. A Igazgatósága július 4-i ülésén 16/2011 határozatával elfogadta a Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozatának indítását. A Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat nyilvántartása HUF-ban, míg a Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat nyilvántartása EUR-ban történik. A B sorozat én indult.

4 "A" sorozat "B" sorozat Befektetési jegyek darabszáma én 11,052,626, én 7,575,083, ,000 Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma 1,530,277, ,000 Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 5,007,820,591 0 Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásai Dátum Saját tıke "A" sorozat Árfolyam "A" sorozat Saját tıke "B" sorozat Árfolyam "B" sorozat Ft Ft EUR EUR ,892,082, ,830,424, ,530,872, ,593,210, ,741,966, ,859,049, ,341,615, ,516,486, ,708,443, ,404,091, , ,974,998, , ,095,796, , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" Sorozat Bemutatásra kerülı idıszak 2005 referenciaindex: 85% SX5E + 15% RMAX (A referenciaindex július 22-ig: 65% SX5E + 20% S&P % RMAX) Portfolió nettó hozama (%) 22.34% 11.24% 9.84% % 20.18% 3.53% -8.80% Referenciaindex hozama (%) 21.19% 11.15% 5.07% % 25.03% 2.95% -6.92% Bemutatásra kerülı idıszak 2005 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Sorozat referenciaindex: 85% SX5E + 15% RMAX 2006 A "B" sorozat én indult (nominális hozam)* Portfolió nettó hozama (%) 5.85% Referenciaindex hozama (%) 5.62% A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.

5 VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfolió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekbıl származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az Alap befektetési politikája 2011-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet

6 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei 822, Értékpapírok kamatbevétel 36, Bankbetét kamata 19, Árfolyamnyereség 592, Osztalékbevétel 174, Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 1,157, III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek 129, Alapkezelıi díj 117, Letétkezelıi díj 5, Bizományosi díj Felügyeleti díj 1, Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj 1, Bankköltség 2, Igénybevett számviteli szolgáltatás 1, V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye -464,617 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 0, Ft Ft 0, Ft Ft 0, Ft

7 Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke ISIN kód A sorozat ISIN kód B sorozat Elıállítási mód Befektetési jegyek névértéke Könyvvizsgáló neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat forgalmazói: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye:1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat forgalmazója: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU HU Dematerializált 1,- Ft Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Bp. Wesselényi u.16)

8 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul-, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 72,12% Diszkont kincstárjegy 16,67% Államkötvény 3,78% Jegybanki kötvény 7,43% Jelzáloglevél A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Államkötvény Ft Jelzáloglevél Ft Jegybanki kötvény Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 89,98% Diszkont kincstárjegy 5,93% Államkötvény 0,96% Jegybanki kötvény 6,13% Jelzáloglevél A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Államkötvény Ft Jelzáloglevél Ft Jegybanki kötvény Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az A sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke ugyanebben az idıpontban 2, Ft, a B sorozaté 2,05307 Ft volt. "A" sorozat "B" sorozat Befektetési jegyek darabszáma én 2,316,668,654 1,180,670, én 3,756,462, ,064,573 Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma 1,634,844, ,186,274 Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 195,050,279 1,675,792,083 Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt.

9 IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. Dátum Saját tıke "A" sorozat Árfolyam "A" sorozat Saját tıke "B" sorozat Árfolyam "B" sorozat Ft Ft Ft Ft ,578,108, ,624,545, ,596,659, ,805,338, ,618,132, ,768,247, ,637,504, ,814,959, ,447,020, ,727,778, ,336,325, ,899,474, ,304,320, ,538, ,147,835, ,269,649, ,010, ,530,799, ,944, ,605,038, ,859, ,698,938, ,090, V. Hozamadatok Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" Sorozat Bemutatásra kerülı idıszak referenciaindex: 100% RMAX Portfolió nettó hozama (%) 7.10% 5.45% 7.54% 7.01% 9.54% 4.59% 4.24% Referenciaindex hozama (%) 8.31% 6.62% 7.42% 7.77% 10.73% 5.53% 5.17% Generali Cash Pénzpiaci Alap "B" Sorozat Bemutatásra kerülı idıszak referenciaindex: 100% RMAX Portfolió nettó hozama (%) 7.10% 5.45% 7.54% 7.01% 9.54% 4.59% 4.45% Referenciaindex hozama (%) 8.31% 6.62% 7.42% 7.77% 10.73% 5.53% 5.17% A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetıség került párosításra a rugalmas idıtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntıen a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tıkéjét. Az Alap befektetési politikája a 2011-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet

10 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei 452, Értékpapírok kamatbevétel 445, Bankbetét kamata 1, Árfolyamnyereség 6, Osztalékbevétel 0 6. II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 13, III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek 82, Alapkezelıi díj 73, Letétkezelıi díj 3, Bizományosi díj Felügyeleti díj 1, Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség 1, Igénybevett számviteli szolgáltatás 1, V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye 356,882 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Ft 1, Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft

11 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke ISIN kód A sorozat ISIN kód B sorozat Elıállítási mód Befektetési jegyek névértéke Könyvvizsgáló neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat forgalmazói: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat forgalmazója: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU HU Dematerializált 1,- Ft Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Bp. Wesselényi u.16)

12 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 21,16% Jegybanki kötvény 72,45% Államkötvény 5,28% Jelzáloglevél 1,10% Vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Jegybanki kötvény Ft Államkötvény Ft Jelzáloglevél Ft Vállalati kötvény Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 8,23% Diszkont kincstárjegy 89,63% Államkötvény 2,14% Vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Államkötvény Vállalati kötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az A sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke ugyanebben az idıpontban 2, Ft, a B sorozaté 2, volt. "A" sorozat "B" sorozat Befektetési jegyek darabszáma én 377,757, ,543, én 940,039,536 2,330,870 Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma 583,925,111 2,330,870 Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 21,643,549 Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. 560,543,780

13 IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke "A" sorozat Árfolyam "A" sorozat Saját tıke "B" sorozat Árfolyam "B" sorozat Ft Ft Ft Ft ,136, ,154,428, ,609, ,157,161, ,394, ,172,074, ,223, ,183,925, ,529, ,181,630, ,724, ,184,867, ,031,670, ,052,631, ,025,993, ,931, ,030,985, ,945, ,946,198, ,743, ,909,290, ,741, Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok Generali Hazai Kötvény Alap "A" Sorozat referenciaindex: 100% MAX Composit augusztus 16-ig Generali Elsı Nyugdíjpénztári Befektetési Alap néven kötvénytúlsúlyos vegyes alapként mőködött (referenciaindex: 85% MAX Composit + 10% MSCI World + 5% BUX) Bemutatásra kerülı idıszak Portfolió nettó hozama (%) 12.28% 6.42% 6.93% 2.49% 12.30% 5.47% 1.92% Referenciaindex hozama (%) 12.45% 7.46% 6.61% 2.19% 14.08% 6.25% 2.31% Generali Hazai Kötvény Alap "B" Sorozat referenciaindex: 100% MAX Composit augusztus 16-ig Generali Elsı Nyugdíjpénztári Befektetési Alap néven kötvénytúlsúlyos vegyes alapként mőködött (referenciaindex: 85% MAX Composit + 10% MSCI World + 5% BUX) Bemutatásra kerülı idıszak Portfolió nettó hozama (%) 12.28% 6.42% 6.93% 2.49% 12.30% 5.47% 2.08% Referenciaindex hozama (%) 12.45% 7.46% 6.61% 2.19% 14.08% 6.25% 2.31% A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele idıbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétıl. Az Alap befektetési politikája a 2011-ben nem változott.

14 VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei 177, Értékpapírok kamatbevétel 117, Bankbetét kamata Árfolyamnyereség 59, Osztalékbevétel II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 4, III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek 23, Alapkezelıi díj 19, Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás 1, V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye 150,033 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Ft 1, Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 2, Ft

15 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 23. Lajstromszáma Típusa Alapkezelı neve, székhelye Nyilvános, nyíltvégő, befektetési alapokba fektetı értékpapír befektetési alap Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Bp. Akadémia u. 6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke ISIN kód A sorozat ISIN kód B sorozat Elıállítási mód A sorozat Befektetési jegyek névértéke B sorozat befektetési jegyek névértéke Könyvvizsgáló neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat forgalmazói: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat forgalmazója: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU HU Dematerializált 1,- Ft 0,01 USD Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16.

16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 66,87% Nemzetközi részvény 33,13% Kollektív befektetési értékpapír A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi részvény Kollektív befektetési értékpapír Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 51,37% Nemzetközi részvény 37,35% Kollektív befektetési értékpapír 11,33% Diszkont kincstárjegy A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi részvény Kollektív befektetési értékpapír Diszkont kincstárjegy Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az A sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke ugyanebben az idıpontban 0, Ft, a B sorozaté 0, USD volt. Az Igazgatósága július 4-i ülésén 16/2011 határozatával elfogadta a Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozatának indítását. A Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat nyilvántartása HUF-ban, míg a Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat nyilvántartása USDban történik. A B sorozat én indult. "A" sorozat "B" sorozat Befektetési jegyek darabszáma én 3,277,815, én 1,440,882, ,000,000 Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma 1,113,889, ,000,000 Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 2,950,822,777 0 Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt.

17 IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke "A" sorozat Árfolyam "A" sorozat Saját tıke "B" sorozat Árfolyam "B" sorozat Ft Ft USD USD ,712,811, ,743,765, ,663,111, ,593,985, ,725,217, ,172,323, ,228,119, ,033,228, ,210,600, ,262,520, ,703, ,263,659, ,306, ,369,830, ,553, Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "A" Sorozat július 24-ig: Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Bemutatásra kerülı idıszak referenciaindex: 85% S&P500+15% RMAX (A referenciaindex július 24-ig: 90% MSCI World; 10% RMAX volt.) (nominális hozam) Portfolió nettó hozama (%) -1.72% % 21.77% 11.38% 13.69% Referenciaindex hozama (%) 1.02% % 27.76% 19.58% 13.31% 2005 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Sorozat július 24-ig: Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja referenciaindex: 85% S&P500+15% RMAX (A referenciaindex július 24-ig: 90% MSCI World; 10% RMAX volt.) A "B"sorozat én indult (nominális hozam) (nominális hozam)* Portfolió nettó hozama (%) 8.47% Referenciaindex hozama (%) 9.63% A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfolió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekbıl származó kockázatokat csökkenteni,

18 befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az Alap befektetési politikája a 2011-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei 358, Értékpapírok kamatbevétel 13, Bankbetét kamata 11, Árfolyamnyereség 302, Osztalékbevétel 31, II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 243, III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek 50, Alapkezelıi díj 45, Letétkezelıi díj 1, Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás 1, V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye 64,883

19 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 0, Ft Ft 0,75078 Ft Ft 0, Ft

20 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat forgalmazói: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat forgalmazója: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg ISIN kód A sorozat HU ISIN kód B sorozat HU Elıállítási mód Dematerializált A sorozat Befektetési jegyek névértéke 1,- Ft B sorozat Befektetési jegyek névértéke 0,01 Könyvvizsgáló neve, székhelye Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16.

21 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 0,40% Diszkont kincstárjegy 69,97% Nemzetközi részvény 20,00% Hazai részvény 9,63% Államkötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Hazai részvény Államkötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 64,64% Nemzetközi részvény 25,12% Hazai részvény 9,37% Államkötvény 0,88% Vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi részvény Hazai részvény Államkötvény Vállalati kötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az A sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke ugyanebben az idıpontban 2, Ft, a B sorozaté 0, EUR volt. Az Igazgatósága július 4-i 17/2011. számú határozatával elfogadta a Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozatának euróban történı nyilvántartását. A B sorozat kibocsátási devizája án változott forintról euróra. "A" sorozat "B" sorozat Befektetési jegyek darabszáma én én Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt

22 IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke "A" sorozat Árfolyam "A" sorozat Saját tıke "B" sorozat Árfolyam "B" sorozat Ft Ft szeptemberig Ft; 2011.október-december: EUR szeptemberig Ft; 2011.októberdecember: EUR ,028,621, ,175,552, ,387,413, ,045,196, ,416,031, ,062,410, ,610,917, ,180,273, ,824,479, ,130,498, ,370,370, ,043,076, ,044,428, ,968,589, ,234,020, ,414,976, ,900,638, ,957,217, ,449,664, ,244, ,902,151, ,708, ,982,417, ,295, Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap "A" Sorozat referenciaindex: 80% CETOP % MAX Composit július 16-ig zártkörő nyíltvégő részvénytúlsúlyos alapként mőködött, a hozamok július 16-ig az átalakulás elıtti befektetési alap (benchmark: 75% BUX + 25% MAX) hozamai Bemutatásra kerülı idıszak Portfolió nettó hozama (%) 33.31% 17.24% 8.39% % 34.00% 22.09% % Referenciaindex hozama (%) 33.63% 16.06% 6.78% % 35.47% 15.71% % Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap "B" Sorozat referenciaindex: 80% CETOP % MAX Composit. A "B" sorozat tól euróban denominált. Ezt megelızı idıszakban a két sorozat nettó eszközértéke megegyezett ezért itt csak az euróban denominált sorozat hozamadatát mutatjuk be. Bemutatásra kerülı idıszak (nominális hozam)* Portfolió nettó hozama (%) -2.57% Referenciaindex hozama (%) -1.44% A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszakban határidıs deviza ügyletet kizárólag fedezeti céllal kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények. Ugyanakkor az

23 Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekbıl származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az alap befektetési célpontja a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így portfoliójában a magyar részvények mellett döntıen cseh és lengyel részvényeket vásárol. Emellett a következı befektetési célországok részvényeit vásárolhatja az alap a legnagyobb likviditást biztosító tızsdén vagy tızsdéken (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetıségét is): Oroszország, Törökország, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Izrael, Egyiptom, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán. Az Alap befektetési politikája a 2011-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet

24 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás Egyéb költség V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Ft 2, Ft Ft 2, Ft

25 Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/282 Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó neve, székhelye Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Induló saját tıke ISIN kód Elıállítási mód Befektetési jegyek névértéke Könyvvizsgáló neve, székhelye Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU Dematerializált 1,- Ft Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16

26 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 5,07% Diszkont kincstárjegy 94,93% Nemzetközi részvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 47,05% Diszkont kincstárjegy 38,32% Jegybanki kötvény 1,94% Magyar részvény 12,70% Nemzetközi részvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Jegybanki kötvény Magyar részvény Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Befektetési jegyek darabszáma én én Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt.

27 IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam Ft Ft ,299, ,825, ,544, ,378, ,278, ,444, ,473, ,830, ,295, ,875, ,024, ,108, Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok Generali IPO Abszolút Hozam Alap referenciaindex: 100% RMAX Bemutatásra kerülı idıszak ig Generali IPO Részvény Alap, referenciaindexe: 80% MSCI World; 20% RMAX (nominális hozam) Portfolió nettó hozama (%) 5.12% 11.68% 10.55% % Referenciaindex hozama (%) % 26.07% 18.54% -7.84% A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszakban határidıs deviza ügyletet kizárólag fedezeti céllal kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása Az Alap a világ részvény piacain kíván befektetni, olyan társaságok részvényeibe, amelyek elıször jelennek meg a tızsdén, vagyis elıdleges kibocsátás keretében vonnak be forrásokat befektetıktıl, vagy tızsdei elıéletük néhány évre tekint vissza. Az alap eseti jelleggel olyan társaságok IPO-iban is részt kíván venni, amelyek több éve már tızsdén jegyzettek, de eredményességük növelése érdekében újabb részvénykibocsátást hajtanak végre. Az alapkezelı nem kívánja korlátozni sem földrajzi, sem iparági szempontból a befektetési célpontok körét, azonban a portfolió kialakításánál törekedni fog az erıs diverzifikációra. A célpontok kiválasztásánál legfontosabb szempont az értékalapú megközelítés, amely esetenként kiegészülhet az egyes fejlıdı térségek piacain megjelenı új kibocsátások népszerőségének kihasználásával. A portfolióban nem lehet olyan részvény, amelynek tızsdei bevezetése több mint 5 éve történt, vagy az elızı 5 évben nem hajtott végre IPO-t, így a portfolió összetétele idıszakról idıszakra változik Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, annak mértéke 0% és 95% között mozoghat.

28 A Igazgatósága március 24-én 3/2011-es határozatszámon döntött az Alap nevének, befektetési politikájának és benchmarkjának megváltoztatásáról. Az Alap neve ig Generali IPO Részvény Alap, benchmarkja 80% MSCI World, 20% RMAX volt. Az Alap neve jétıl Generali IPO Abszolút Hozam Alap, referenciaindexe 100% RMAX. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) Ld. melléklet IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati dj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye

29 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Az Alap július 8-án indult. Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1,29744 Ft

30 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Vezetı forgalmazó neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó neve, székhelye Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8) Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Induló saját tıke ISIN kód Elıállítási mód Befektetési jegyek névértéke Könyvvizsgáló neve, székhelye ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU Dematerializált 1,- Ft Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16

31 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2010. december 31-én): 9,01% Diszkont kincstárjegy 66,28% Nemzetközi részvény 24,71% Kollektív befektetési eszköz A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Nemzetközi részvények Ft Kollektív befektetési eszközök Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2011. december 31-én): 32,84% Diszkont kincstárjegy 44,57% Jegybanki kötvény 9,70% Magyar részvény 12,89% Nemzetközi részvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Jegybanki kötvény Magyar részvény Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Befektetési jegyek darabszáma én én Idıszak alatt forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma Idıszak alatt visszaváltott befektetési jegyek darabszáma Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt.

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/282 Típusa Nyilvános, nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Kötvény

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Féléves jelentés 2010. I. félév által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2012.

Féléves jelentés 2012. Féléves jelentés 2012. Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt Befektetési Alapok okról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája:

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON IstanBull Részvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Budapest Bonitas Alap

Budapest Bonitas Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben