Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)"

Átírás

1 Statisztikai számjel mérleg A Cégjegyzékszám Cg /8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése A Elöző év(ek) modosításai B 1 A. Befektetett eszközők ( ) I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 5 Szellemi termékek 6 Üzleti vagy cégérték 7 Immateriélis javakra adott előlegek 8 Immateriális javak értékhelyesbítése 9 II. Tárgyi eszközök ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Müszaki berendezések, gépek, jármüvek 12 Egyeb berendezések, felszerelések, járművek 13 Tenyészállatok 14 Beruházások felújítások 15 Beruházásokra adott előlegek 16 Tárgyi eszközők értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközők ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 20 Egyéb tartós részesedés 21 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 22 Egyéb tartósan adott kölcsön 23 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 24 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 26 B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek ( sorok) Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 33 Készletekre adott előlegek 34 II. Követelések ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 41 Származékos ügyletek pozitiv értékelési különbözete 42 III: Értékpapirok ( sorok) Részesedések kapcsolt vállalkozásban 44 Egyéb részesedések 45 Saját részvények, saját üzletrészek 46 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 47 Értékpapírok értékelési különbözete 48 IV. Pénzeszközök ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 54 Halasztott ráfordítások 55 Eszközök összesen ( sor) Keltezés: Budapest, P.H. Oldal 1

2 Statisztikai számjel mérleg A Cégjegyzékszám Cg /8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Források (passzivák) Sorszám Tétel megnevezése Elöző év(ek) modosításai A B D D D 57 D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke sorbol: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) 61 III. Tőketartalék 62 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalékok 72 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt Kötelezettségek ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és sorok Rövid lejáratú kölcsönök sorból : az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevöktől kapott előlegek 91 Kötelezetségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negativ értékelési különbözete 98 G. Passziv időbeli elahtárolások ( sorok) Bevételek passziv időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102 Források összesen ( sor) Keltezés: Budapest, P. H. Oldal 2

3 Statisztikai számjel Eredménykimutatás Cégjegyzékszám Cg /8 Az üzleti év mérlegfordulónapja Összköltség eljárással készitett eredménykimutatás Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. A változat Sorszám Tétel megnevezése Elöző év(ek) modosításai A B 1 Belfölöldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. Sorból: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. Sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség 142 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) Keltezés: Budapest, Oldal 1

4 Ráckevei Kastély-Építész Vendégház Kft. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út Telephely: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 95. Cg Stat.számjel: ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31. P.H. Budapest, április 15. ügyvezető

5 I. Általános kiegészítések -A vállalkozás bemutatása Társaság neve: Ráckevei Kastély Építész Vendégház Kft. Társaság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítás időpontja: Cégjegyzék száma: Tevékenységi körei: - kereskedelmi -éttermi vendéglátás -egyéb idegenforgalmi szolgáltatás A ráckevei Savoyai kastély állami tulajdonú műemlék. Társaságunk mindezt szem előtt tartva gondoskodik az ingatlan hasznosításáról. Mérlegkészítés időpontja: április 15. A társaság tulajdonosai: ALUTERV Alumínium Tervező és Fővállalkozó Kft Budapest, Fehérvári út 144. Bapet-Y3 Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft Székesfehérvár, Milleniumi u. 11. BVM ÉPELEM Előregyártó és Szolgáltató Kft Budapest, Budafoki út 215. UVATERV Zrt Budapest, Dombóvári út Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30. I + H Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft Budapest, Lónyay u. 29.

6 Általános rész A társaság fő tevékenységi köre: Ingatlan bérbeadás A társaság évben eft árbevételt realizált. Számviteli alapelvek: A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló évi C. törvény alapján került kialakításra. A Társaság elszámolása a kettős könyvvitel szerint történik, év végén éves beszámoló készül. A számviteli politikában alkalmazott értékelési elvek: Immateriális javak: A vagyoni értékű jogok beszerzési árát 6 év alatt lineárisan írja le. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a számviteli törvény szerinti lineáris amortizációs elvnek megfelelő, a magyar adózási szabályokkal összhangban történik. Az értékcsökkenési leírás alapja a beszerzési érték. Az ,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a vállalat a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. A tárgyi eszközök beszerzési árát az alábbi használati időtartamok figyelembevétel írja le: - épületek 2 %-os leírási kulcs

7 - egyéb berendezések 14,5 %-os leírási kulcs - számítógép 33%-os leírási kulcs Az értékcsökkenési leírás elszámolását a tárgyi eszközök üzembehelyezésével kezdi meg a vállalat. Az értékcsökkenési leírás megállapításához a vállalat tárgyi eszközeiről és immateriális javairól egyedi nyilvántartást vezet. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS választott formája: A vállalat az eredménykimutatását összköltség eljárással ( A változatban) készíti el. Az eredménykimutatásban érvényesített egyéb szempontok: II. Specifikus rész 2014 évi mozgások Kastély kft Fök szám nyitó növekedés csökkenés záró F summ Fök szám nyitó növekedés csökkenés záró F Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság eft értékben mutat ki tárgyi eszközt a mérlegben, melyből eft a tulajdonosok által a kastélyba beinvesztált értéknövekedés (felújítás) értékhelyesbítésként való szerepeltetése ben a társaság megalakította a DOM MURTER DOO-t 951 eft tőkével, ben nem volt változás a tőkében

8 2./ Követelések: A társaságnak eft a követelése, eft Dom Murter Doo-tól követelt kölcsön (átírási illeték fedezete) valamint 2416 eft adóelszámolási számlákon mutatkozó egyéb követelése van. 3./ Pénzeszközök: A pénzeszközök a banki kivonatokkal és időszaki pénztárjelentéssel egyezően szerepelnek a mérlegben. A pénztárban lévő pénzkészlet: 41 eft. A bankszámlán lévő pénzkészlet: eft. Aktív időbeli elhatárolás: eft, ami lényegében kamatkövetelés. SAJÁT TŐKE eft Megnevezés Jegyzett tőke Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Lekötött tartalék Eredménytartalék Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záróegyenle g Értékelési tartalékként a tárgyi eszközök között bemutatott eft ingatlan értékhelyesbítés összege került bemutatásra. A EFt lekötött tartalék évben céltartalékot nem képzet a társaság. Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Értéke eft-ban Mérlegtételek szerinti bontás Szállítók Kapcsolt szállítok Rövidlejáratú kölcsön/2008-tól éven túli

9 - Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 188 Összesen: PASSZÍV időbeli elhatárolás - Összege: eft.,(2011-ben eft-ot törlesztett e cég) amely a CONSTREAL-BER KFT-től felvett kölcsön elhatárolt kamata. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Anyagjellegű ráfordítások Érték eft-ban Anyagköltség 0 Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások és közv szolg értéke 678 Összesen: Személyi jellegű ráfordítások eft összegben kerültek kimutatásra. Rendkívüli tételek a tárgyévben 0 eft A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének és jövedelmezőségének alakulása Hitelállománya eft. Néhány mutatószám: 2013 év 2014 év Forgóeszköz Likviditás: = = = 2,99 Rövidlejáratú kötelezettség Saját tőke 341, Tőkeerősség: = = 0, = 0,87 Mérleg főösszeg 391, A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetések Átlagos statisztikai létszám 1 fő.

10 Vezető tisztségviselő 0 eft díjazásban részesült. Kölcsönt, előleget nem kapott. A MÉRLEG aláírója: Erdész Kálmán lakcíme: 1016 Budapest, Krisztina Krt 87/89 A társaság a könyvviteli szolgáltatását a Balanza Kft-vel végezteti, melynek a beszámoló elkészítésével megbízott tagja Erdész Kálmán (nyilv.szám: ) rendelkezik a feladat ellátásához szükséges engedéllyel. TÁJÉKOZTATÓ rész Mérlegen kívüli kötelezettsége nincs a társaságnak. TÁNYA meghatározása Adózás előtti eredmény (eft) 3,143 Növelő tételek SzT. szerinti ért. csökk. 757 Adóalap növ. ráf. Kamat, egyéb Összes növelő Csökkentő tételek Tánya szerinti ért. csökk. 635 Fejlesztési tartalék 0 Műemlék értéknövelés Összes csökkentő Adóalap Adó 0 Budapest, Erdész Kálmán ügyvezető igazgat

11 Cash flow-kimutatás Cg /8 Ráckevei Kastély Vendégház Kft A cash flow-kimutatás tagolása I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, sorok) 1. Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása átadása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 0 (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

12 26. Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

13

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben