c) Jellemezze a transznacionális vállalatokat és hatásukat a világgazdaságra! Véleménye szerint a kis-és középvállalkozások vesztesek-e a versenyben?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "c) Jellemezze a transznacionális vállalatokat és hatásukat a világgazdaságra! Véleménye szerint a kis-és középvállalkozások vesztesek-e a versenyben?"

Átírás

1

2 1. a) Milyen jellemzőkkel rendelkezik a nemzetközi disztribúciós rendszer? Melyek az előnyei és hátrányai a szereplők számára? Sorolja fel lényeges szereplőit, kötelezettségeiket és jogaikat! Melyek az előnyei és hátrányai a vevők és az eladók szempontjából? b) Jellemezze a globalizáció folyamatát, hatását a világgazdaságra és a nemzetgazdaságokra! Mit jelent a virtuális gazdaság? Melyek az előnyei és a kockázatai? Mit jelent a TRIÁD-elmélet? c) Véleménye szerint milyen kapcsolatban állnak egymással a modern nemzetközi árurendszerek és a globalizáció? Határozza meg a globalizáció fogalmát, folyamatait és okait! 2. a) Melyek a helyi szokványok, és miért alakították ki a nemzetközi kereskedelem résztvevői? Milyen kockázatokat és előnyöket jelentenek a külkereskedelmi ügylet résztvevői számára? b) Az államközi szerződések közül az árucsere-forgalmi megállapodások melyik fajtái lehetnek hatással a kapcsolt áruügyletekre? Jellemezze az államközi bartermegállapodásokat! c) Milyen szerepet töltenek be a minőségbiztosítási rendszerek, a szabványosítási folyamatok a nemzetközi kereskedelmi szerződés előkészítésében? Sorolja fel a tanult szabványokat, jellemezze a relációkkal összefüggésben! 2

3 3. a) Melyek a nemzetközi kereskedelmi szerződés jogi és tartalmi feltételei? A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mely szokványait alkalmazzák általában a szerződő felek és miért? Milyen okok esetén alkalmazhat az exportőr felárat, vagy árengedményt? Sorolja fel valamennyit! b) Melyek azok a kereskedelempolitikai eszközök, amelyeket a külkereskedőnek feltétlenül figyelembe kell vennie a nemzetközi bérmunka ügylet előkészítése során? Hogyan hathat a szerződés létrejöttére az engedélyezési rendszer, a kvóták és a kontingensek, a piacvédelmi intézkedések? c) Hogyan határozható meg a külkereskedelmi ügyletben pontosan az adott áru minősége? Hogyan történhet a minőség meghatározása az egyes árucsoportok esetében? Melyek azok az esetek a felsoroltak közül, amikor minőségellenőrző intézetet kell igénybe venni a minőség meghatározásához? 4. a) Melyek azok a lépések, amelyeket a külkereskedőnek meg kell tennie a nemzetközi kereskedelmi szerződés előkészítése során? Jellemezze részletesen a kalkulációval kapcsolatos teendőket, az általában felmerülő költségeket és az ajánlatok értékelésének szempontjait! b) Mit jelent a klíring deviza? Részletezze az államközi megállapodások közül a klíring megállapodásokat (a klíring megállapodások tartalma, a bilaterális-és a multilaterális klíring megállapodások)! c) Jellemezze a transznacionális vállalatokat és hatásukat a világgazdaságra! Véleménye szerint a kis-és középvállalkozások vesztesek-e a versenyben? 3

4 5. a) Melyek az egyszerű áruügyletek, melyek a leggyakoribb kockázataik? Hogyan csökkenthetik a fenti kockázatokat az egyes ügyletek esetében a nemzetközi kereskedelmi ügylet szerződő felei? Melyek az árukockázatok, a szállítási kockázatok, a fizetési módhoz és határidőhöz kapcsolódó kockázatok? b) Hogyan alakult Magyarország külkereskedelmi forgalma 2000 után? Melyek a jellemzői a forgalom szerkezetének árufőcsoportok szerint az exportban és az importban? c) Mit jelent az egységrakomány képzés, melyek az egységrakomány képző eszközök? Jellemezze a fentieket felhasználási céljuk, anyaguk, méretük és egyéb tulajdonságaik szerint! Melyek azok a megkülönböztető jelek, amelyeket fel kell rajtuk tüntetni és miért? 6. a) Sorolja fel valamennyi fuvarokmányt, amelyet a szállítmányozó, ill. a hajóstársaság állít ki az Incoterms FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ klauzulák alkalmazása esetén! A fentiek közül melyek az értékpapírok, és kibocsátásuk módja szerint (jogi szempontból) melyek rendelkeznek előnyös forgalomképességgel? b) Mit jelent a valutaárfolyam, melyek a típusai és funkciói? Milyen hatással lehet a nemzetközi kereskedelemre az árfolyamszint változása? Ismertesse az interveniálás működését és az árfolyam lebegtetésének fajtáit, kockázatait! c) Ismertesse a vámrendszereket! Sorolja fel a nemzetközi bérmunka ügyletnél alkalmazandó vámeljárásokat harmadik ország vállalatával (vállalkozásával) kötött szerződés esetén! Milyen kereskedelempolitikai szerepe van a fenti esetben a kivetett vámnak? 4

5 7. a) Hogyan változott az elmúlt évtizedekben a szállítmányozók szerepe a nemzetközi kereskedelemben? Hogyan történik a szállítmányozási szerződés megkötése? Melyek az előnyei és hátrányai a szállítmányozó bekapcsolásának az ügylet lebonyolításában? Melyek azok a fuvarozási módok, amelyek kivitelezéséhez feltétlenül szállítmányozót kell igénybe venni és miért? Milyen fuvarokmányokat állít ki a szállítmányozó a fenti esetekben? b) Ismertesse az Európai Unió megalakulásának előzményeit, céljait, fejlődését és eredményeit! Melyek az Unió intézményei, feladataik és döntéshozatali rendszereik? c) Mikor és miért vált általánossá a design alkalmazása a csomagolásban? A csomagolás fajtái közül melyikre jellemző az esztétika és miért? Milyen összefüggést lát az áru természete, az értékesítés helye, a vásárlói csoport és az áru csomagolása között? Melyek azok a szempontok, amelyeket a csomagolóipar menedzsmentje a legfontosabb tényezőknek tart a termelés előkészítése során? 8. a) Sorolja fel a kapcsolt áruügyleteket, és kialakulásuk jellemző okait! Melyek a kockázatai és előnyei a szerződő felek számára? Mit jelent az ellentételezés kockázata, és hogyan csökkenthető? b) Ismertesse a Maastrichti-, a Nizzai- és az Amsterdami Szerződés tartalmát és jelentőségét! Jellemezze az EU bővítésének folyamatát és jelentőségét, a jelenlegi csatlakozási tárgyalások lényeges elemeit! c) Jellemezze Európa infrastruktúráját, fontos vasúti útvonalait és csomópontjait! Térkép segítségével válasszon ki egy, a tranzitforgalom szempontjából jellemző közutat és egy vasútvonalat! Gazdaságföldrajzi és közlekedés-földrajzi szempontból milyen előnyeink származhatnak az uniós tagságból? 5

6 9. a) Jellemezze a nemzetközi bérmunka ügyletet, előnyeit, hátrányait és kereskedelmi kockázatait! Hogyan csökkenthetők a kockázatok mindkét szerződő fél számára? Melyek azok a fizetési módok, amelyek mindkét félnek biztonságot nyújtanak? b) Ismertesse a Magyar Köztársaság integrációs történetét! Hogyan változott a magyar gazdaság a csatlakozás eredményeként? c) Jellemezze az Európai Unió iparát és mezőgazdaságát! Ábrázolja vaktérképen az Európai Unió jelentősebb légi, tengeri és folyami kikötőit! 10. a) Mi a lényege a licence és a know-how ügyleteknek? Soroljon fel néhány hazai példát és kapcsolatukat a komparatív előnyök elvével! Melyek az előnyei a magyar nemzetgazdaság számára a licence export ügyleteknek? Kapcsolódik-e általában márkanév a fenti ügyletekhez? Indokolja választását! b) Melyek azok a nem tarifális kereskedelempolitikai eszközök, amelyek az export ösztönzését szolgálják? Ismertesse valamennyit! c) Jellemezze a világ energiatermelését, és ismertesse az energiahordozók szállításának útvonalait a vaktérképen! 11. a) Mit jelent a nemzetközi közúti árufuvarozás, és melyik nemzetközi egyezmény szabályozza? Melyek az előnyei és a hátrányai a vasúti fuvarozással szemben? Milyen előnyökkel jár a TIR forgalom, és milyen szerepet játszanak a fuvarozásban a T-okmányok? A két fuvarozási mód közül melyik a jellemző a különböző kontinenseken és miért? b) Ismertesse az integráció fogalmát, létrejöttének okait, céljait! Jellemezze a piaci alapú integrációk típusait! Részletezze a NAFTA és az EFTA kialakulásának okait, céljait! 6

7 c) Jellemezze Észak-Amerika gazdaságát (USA, Kanada)! Ábrázolja vaktérképen az USA legjelentősebb légi, tengeri és folyami kikötőit! 12. a) Jellemezze a nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezményt! Sorolja fel az aláíró országokat! Mit jelent a darabáru és a kocsirakomány fuvarozás, az express és a teheráru? Milyen előnyei vannak a köteléki díjszabásnak a feladó számára? Hogyan történik a fuvardíj elszámolás a CIM/COTIF és az SZMGSZ egyezményben? Mit jelent a montreaux-i elv? Mi a feladata a MÁV BEIG-nak? Melyek a feladó és az Igazgatóság kötelezettségei és jogai egymással szemben? b) Ismertesse a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásának gazdasági és történelmi okait, tevékenységüket! Mutassa be a Világbank versenytárgyalásokra vonatkozó előírásait, a feltétel füzet fejezeteit és tartalmát! c) Melyek a jellemzői Kelet-Ázsia gazdaságának (Japán, Kis-Tigrisek, Kína)? Ábrázolja vaktérképen Kelet-Ázsia legjelentősebb légi és tengeri kikötőit! 13. a) Hogyan függ össze a vasúti kocsi fajtája a szállítandó áru tulajdonságaival? Soroljon fel néhány tipikus példát! Mit jelent a mérlegelés, ill. a darabszámlálás? Melyek a feltételesen fuvarozható, ill. a fuvarozásból kizárt áruk? Jellemezze a vasút mint fuvarozó felelősségét és a kárigény érvényesítésének lehetőségét, okmányait! b) Ismertesse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet létrehozásának okait, tevékenységének céljait! Mely országok, ill. régiók a tagjai? c) Jellemezze Magyarország gazdaságát és külkapcsolatait! Ábrázolja vaktérképen Magyarország közlekedését! 7

8 14. a) Jellemezze a vonalhajózás és a bérelt hajózás sajátosságait és okmányait! Sorolja fel a hajók típusait felhasználásuk célja szerint! Hogyan és melyik ügyleti résztvevő által történik a hajótérbérlés, milyen költségvonzatai vannak a megbízó szempontjából? Ismertesse a hajóbérleti szerződések fajtáit! Mit jelent a hajóregiszter, mi a jelentősége? Miért kockázatos az olcsó zászlók országainak hajóival fuvaroztatni? b) Ismertesse a világgazdaság főbb régióit, kialakulásuk okait és egymásra gyakorolt hatásaikat! Melyek az USA, Japán és a délkelet-ázsiai térség gazdasági, társadalmi, politikai és hadászati jellemzői? c) Ismertesse a Föld élelmiszertermelésének jellemzőit! Melyek az élelmiszertermelés és a túlnépesedés problémái az egyes régiókban? 15. a) Melyik nemzetközi bankszokvány rögzíti az okmányos meghitelezés alapfeltételeit? Hogyan történik az akkreditív megnyitása, melyek a szereplők feladatai? Milyen előnyöket és kockázatokat jelent az exportőr számára? Melyek azok a különleges akkreditívek, amelyekhez váltó kapcsolódik, melyek az előnyei? b) Ismertesse az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény létrejöttének történelmi és gazdasági hátterét! Mutassa be tevékenységét, elveit, kódexeit és a GATT fordulók lényeges elemeit! Miért vált szükségessé a Világkereskedelmi Szervezet létrehozása, tevékenysége, és hogyan kapcsolódik a globalizációhoz? c) Melyek a kereskedelmi tárgyalások személyi és tárgyi feltételei, stratégiai modelljei? Ismertesse az eredményes tárgyalás tíz lépését! 8

9 16. a) Állítsa párba az Incoterms multimodális és tengeri-belvizi klauzuláit hasonlóságaik alapján! Melyik csoporthoz kapcsolhatók a kiegészítő klauzulák és melyek ezek? Hogyan változtatja meg a szokványt a költség és a jog szempontjából? Jellemezze a fentiekhez kapcsolódó közúti és tengeri fuvarozás okmányait! b) Melyek azok a kereskedelempolitikai eszközök, amelyek jótékonyan hatnak az export forgalomra? Jellemezze a felsoroltakat! c) Ismertesse a külkereskedelemben alkalmazott írásbeli kommunikáció jellemzőit! 17. a) Mikor és miért alakult ki a biztosítás kárveszély ellen? Milyen kockázatok kivédésére lehet biztosítást kötni, melyek a biztosításból kizárt és a feltételesen biztosítható kockázatok? Állítsa párba az évben és az évben rögzített szállítmánybiztosítási klauzulákat! Melyek azok a különbségek, amelyek alapján célszerűbb a Cargo klauzulákat választani? Mit jelent a nagy hajókár, és hogyan történik a kár elszámolása? b) Ismertesse a piackutatás folyamatát, tartalmát és módszereit! Jellemezze a marketing információrendszer fogalmát és modelljét! c) Melyek a verbális és a non-verbális kommunikációs jelzések? Ismertesse a taktika szerepét és a három taktikai lépést a kommunikációban! 18. a) Melyek azok a fizetési módok, amelyeknél a váltó a fizetés eszköze? Milyen előnyöket jelent ez a megoldás a nemzetközi kereskedelmi ügylet két főszereplőjének? Hogyan kapcsolódik a fentiekhez a refinanszírozás, mint exporttámogató kereskedelempolitikai eszköz? 9

10 b) Ismertesse az értékesítési rendszer funkcióit, típusait és szereplőit! Melyek a legfontosabb értékesítéspolitikai döntések, azok feltételei és lehetséges következményei! c) Hogyan történik a tárgyalási stratégia megtervezése, és melyek az alkalmazható tárgyalási módszerek? 19. a) Mit jelent a rendszerexport, melyek a jellemzői, előnyei és kockázatai mindkét, a külkereskedelmi ügyletben résztvevő szerződő fél számára? Mit igazol az üzembe helyezési jegyzőkönyv? Milyen kapcsolatban áll egymással a rendszerexport kivitelezése és a versenytárgyaláson történő részvétel? Hogyan történik a tender lebonyolítása? b) Ismertesse a reklám fogalmát, a reklámtervezés folyamatát és a reklámeszközök körét! Mit jelent a PR, melyek a vállalati arculat elemei? Mutassa be a reklám és a PR kapcsolatát és a különbségeket! c) Jellemezze a kulturális szignálok szerepét és jelentőségét a külkereskedő munkájában! Melyek az ajándékozásra vonatkozó illemszabályok az eltérő kultúrákban? 20. a) Jellemezze a forfetírozást, előnyeit az exportőr és az importőr számára! Milyen kapcsolatban állhat egymással a rendszerexport és a forfetírozás? b) Ismertesse a vásárlási folyamatot és a beszerzési döntéseket befolyásoló tényezőket! Melyek a szervezeti vásárlás folyamatának sajátosságai és szervezeti háttere? c) Melyek a vendéglátás ülő formái és a kapcsolódó illemszabályok? Ismertesse az állóalkalmak szerepét és formáit a külkereskedelmi kapcsolatokban! Melyek a meghívó formái és a kapcsolódó illemszabályok? 10

11 21. a) Jellemezze a reexport típusú külkereskedelmi ügyleteket! Miért tartoznak a gyakori nemzetközi kereskedelmi ügyletek közé? Melyik fajtája a leggyakoribb és miért? Hogyan történik a szerződés előkészítése, a szerződéskötés és a lebonyolítás haszonügylet esetén? Melyek azok a szempontok, amelyekre különösen ügyelnie kell a külkereskedőnek, és hogyan csökkenthetők a kockázatok? b) Ismertesse a fizetési eszközök és módok megválasztásának szempontjait és lehetőségeit! Melyek a folyó fizetési és tőkemozgási műveletek? Mutassa be az EURO jellemzőit! c) Ismertesse a szerződés késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit! 22. a) Melyek a jellemzői a lízing ügyletnek? Sorolja fel típusait, előnyeit és hátrányait a lízingbe vevő szempontjából! Hogyan történhet a lízingdíj megfizetése és elszámolása, a lízingszorzó megállapítása? b) Ismertesse a nemzetközi elszámolások lebonyolításának pénzügyi eszközeit! Melyek a konvertibilitás külső és belső feltételei? Milyen feltételek teszik lehetővé, a kulcsvalutává válást? c) Ismertesse a New York-i Konvenció szabályait! 23. a) Melyek az egypontos multimodális klauzulák? Jellemezze valamennyi 1990-ben és 2000-ben rögzítettet, különös tekintettel az FCA klauzulára! Hogyan változtatja meg a költségviselést a DDU klauzula alkalmazásánál a with V.A.T., ill. a DDP klauzula alkalmazásánál a without V.A.T. kiegészítés? 11

12 b) Határozza meg a piac fogalmát, funkcióit és mérőszámait! Melyek a piaci szerkezet jellegzetes formái és azok jellemzői? Mit tartalmaz a marketingmix és hogyan kapcsolódik a piaci szerkezet formáihoz? c) Jellemezze a választott bíróságok szerepét, a választott bírósági eljárás sajátosságait! 24. a) Jellemezze az Incoterms kétpontos multimodális klauzuláit! Ismertesse a paritások közötti választás szempontjait! b) Ismertesse a piac szegmentáció fogalmát, céljait, és a piaci szegmentum fogalmát! Mutassa be a célcsoport képzés és a pozicionálás szempontjait és módszereit! c) Ismertesse a szerződéskötés szabályait, és a szerződésszegés eseteit a Bécsi Konvenció szerint! 25. a) Melyek a nemzetközi piac különleges kockázatai és a kivédésükre alkalmazható kockázati stratégiák? Jellemezze az ügyleti szintű kockázatok csökkentésének eszközeit! b) Melyek a vállalkozások adókötelezettségei, az adófajták főbb jellemzői? Jellemezze a helyi adókat a felhasználási célterületek szerint! c) Mutassa be a marketing eszközök elemeit, szerepüket, és az alkalmazásukkal szemben támasztott követelményeket! Példával szemléltesse, hogy melyek lehetnek a tipikus marketing kombinációk az egyes termékcsoportok esetén! 26. a) Ismertesse a váltó és a csekk törvényes kellékeit! Hasonlítsa össze a váltó és a csekk jellemzőit, ismertesse hasonlóságaikat és a különbségeket! Jellemezze a különleges csekkeket! b) Melyek a vállalkozás számvitelének jellemzői, mit jelent a könyvvezetési kötelezettség, az egyszeres és a kettős könyvvitel? Mutassa be a 12

13 pénztárkönyv és a naplófőkönyv jellemző adatait! Mit jelent a beszámolási kötelezettség? c) Mutassa be a vállalkozás környezetét és a piac működését a vállalkozás szempontjából! Ismertesse a vállalkozás árpolitikájának céljait, az árdifferenciálást és az árelfogadást! Jellemezze az árképzési módszereket, az ár és a minőség kapcsolatát! 27. a) Ismertesse a hiteleket a hitelnyújtó személye és a hitel futamideje szerint! Mit jelent a fedezett hitel és a nyílt hitel, melyek a hitelfedezeti eszközök? Ismertesse a bankgarancia és a bankkezesség jellemzőit! Melyek a külkereskedelemben alkalmazott szerződéses garanciák? b) Ismertesse a külpiaci marketing munka sajátosságait, a piacra lépés indokait és formáit! Mutassa be a lehetőségek elemzését a vállalati erőforrások és a kockázatok szempontjából! Melyek a külkereskedelmi piackutatás területei és jellemzői? Milyen információkkal kell rendelkeznie a külkereskedőnek a piac kiválasztásához, és melyek lehetnek az információs források? c) Mutassa be az üzleti terv tartalmát és főbb részeit! Melyek a jellemzői a pénzügyi tervnek, mit jelent a fedezeti pont számítás? Ismertesse a cashflow elemeit! 28. a) Jellemezze az exporthitel-biztosítást! Miért export támogató eszköz az exporthitel biztosítás? Ismertesse a MEHIB Rt. feladatait! b) Jellemezze a vállalkozási formákat Magyarországon! Melyek a leggyakoribbak, melyek a jellemzőik, hogyan alapíthatók és szüntethetők meg? c) Ismertesse az Európai Unió hatósági engedélyezési rendjét, az export és az import engedélyezést! Jellemezze az agrár-, textil- és egyéb, valamint a passzív feldolgozás engedélyezési rendjét! 13

14 29. a) Jellemezze az okmányos beszedvény bankszokvány típusait az áru és az okmányok útja szempontjából! Ismertesse a beszedvények fajtáit a fizetés esedékessége szerint! b) Ismertesse a nyílt céghitel nyújtás és a faktorálás kapcsolatát, előnyeit és kockázatait a résztvevő felek szempontjából! c) Mutassa be a marketingkommunikáció részterületeit, az eladásösztönzés eszközeit! Melyek a marketingkommunikáció szempontjából fontos termékpolitikai elemek? Milyen kapcsolatban áll a marketingkommunikáció a minőséggel, ipari formatervezéssel és a márkával, melyek a jellemzőik? 30. a) Hasonlítsa össze és jellemezze az alábbi különleges akkreditíveket: back to back meghitelezés-transferable credit, red clause meghitelezés-packing akkreditív, kereskedelmi hitellevél-elfogadványhitel (rembours credit)! b) Ismertesse a nemzetközi folyami fuvarozás jellemzőit! Mit tartalmaz a Pozsonyi Egyezmény? Melyek a folyami fuvarozás sajátos fuvardíj díjtételei? Ismertesse fuvarokmányait az egyes Incoterms klauzulákkal összhangban! c) Ismertesse a reklamációk fajtáit, okait és rendezésük módját! 14

15 31. a) Ismertesse a légi árufuvarozás jellemzőit és okmányát! Milyen szerepet játszik az IATA a légi árufuvarozásban? Sorolja fel a légi fuvarlevél jellemző adatait, és ismertesse a szerződés szerinti Incoterms klauzula és a bérmentesítés kapcsolatát! b) Mutassa be a kereskedőtípusokat, és jellemezze tevékenységüket érdekeltségük szempontjából is! Melyek a jellemzői a sajátszámlás tevékenységnek, a bizományi- és a társasági szerződésnek? c) Mutassa be a koncentrált piacok fajtáit, részletesen a tőzsde szerepét és működésének jellemzőit! Ismertesse az árutőzsdén és az értéktőzsdén köthető ügyletek típusait, az árfolyamnyereség elérésének lehetőségeit, a veszteség kivédésének módjait! Hogyan csökkentheti az exportőr fedezeti ügylet létrehozásával a kereskedelmi ügylet árfolyam kockázatát? 15

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben!

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben! a) Jellemezze a nemzetközi disztribúciós rendszert, annak funkcióit és szereplőit! Csoportosítsa a kereskedőtípusokat jogi szempontból és érdekeltségük szerint! b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története INCOTERMS 2000 Az INCOTERMS jelentése és története Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a logisztikai szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Incoterms

Összeállította: Sallai András. Incoterms Összeállította: Sallai András Incoterms Kereskedelmi szerződés Adás-vételi ügylet tejesítésére szóló szerződés Fuvarozási szerződés Fuvaroztató és a fuvarozó közötti jogviszony A szerződés létrejöttekor

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti É 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában Az INCOTERMS 2010 Az alábbi anyag azon hallgatók számára készült, akik jogász, nemzetközi igazgatás BA, vagy európai és nemzetközi igazgatás MA szakon tanulnak, és a tankönyveik nem tartalmazzák az INCOTERMS

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/1 A nemzetközi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/1 A nemzetközi

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0118-06/1 A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

a) Mutassa be a szolgáltatások alapvető jellemzőit, sajátosságait és fő csoportosításait!

a) Mutassa be a szolgáltatások alapvető jellemzőit, sajátosságait és fő csoportosításait! 1. a) Mutassa be a szolgáltatások alapvető jellemzőit, sajátosságait és fő csoportosításait! b) Milyen szerepet játszanak a koncentrált piacok a külkereskedelemben? Milyen nemzetközi szabályok, egyezmények

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0069-06 Ügyintézıi feladatok a külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Labancz Margit, igazgató Német-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2013. április 4. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökség,

Részletesebben

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36)

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36) OKJ 52 841 01 0010 52 04 Vizi közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1/13. 2/14. 1. KÖZLEKEDÉSÜZEMVITE L 2. JOG

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2008. május 2-tól Banki szakügyintéző tételsor 2008. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

13. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

13. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNET TANTÁRGY Közlekedéstörténet Közlekedési alapfogalmak A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése Közúti közlekedés a középkorban Motorizáció a közúti közlekedésben Közúti közlekedés

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála: 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0068-06/1 A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és

Részletesebben

Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő

Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő 041-06 Az E-kereskedő tevékenységének sajátosságai. vizsgafeladat A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

Exportfinanszírozás az EXIM-mel

Exportfinanszírozás az EXIM-mel Exportfinanszírozás az EXIM-mel Lengyel László, igazgató, nemzetközi kapcsolatok Budapest, 2013. 11.12. Középtávú stratégia Az EXIM stratégiai célja az üzleti aktivitásának jelentős bővítése. Üzleti aktivitás

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK A BÉCSI B VÉTELI EGYEZMÉNYBEN (1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet

Részletesebben

JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN

JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN 1 A VILÁG JOGRENDSZEREI JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN angolszász jog (common law) kontinentális jog (civil law) vallásjog (theocratic law) szokásjog vegyes rendszerek

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Arday Balázs Regionális képviseletvezető VOSZ Konferencia Hajdúszoboszló, 2015. április 21-22. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2015. 07. 27-től visszavonásig HUF 10.000

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2015. 07. 27-től visszavonásig HUF 10.000 I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási megbízást ad. 0,15%, min. HUF 1.500, max. HUF 10.000 II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Lengyel László, igazgató Nemzetközi kapcsolatok ChinaCham Hungary, Üzleti Klubest Budapest, 2013. március 6. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökségi

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Pucsek József Sztanó Imre. A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok

Pucsek József Sztanó Imre. A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok Pucsek József Sztanó Imre A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok Pucsek József Sztanó Imre A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000 Hatályos: 2014. december 15től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási megbízást ad. 0,15%, min. HUF 1.500, max. HUF 10.000

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Intézményrendszer madártávlatból Kormányzat Miniszterelnökség Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hivatal

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben