Európai Uniós üzleti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Európai Uniós üzleti Kereskedelmi menedzser szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Kis- és középvállalkozási Kereskedelmi menedzser menedzser Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser T 1/7

2 I. feladat Jelölje E = az eladói, illetve V = a vevői kötelezettségeket! Az árut a fuvarozási mód és a szerződés szerint csomagolni. Megfizetni az okmányok beszerzésének költségeit FCA alapon. Átruházni az áru tulajdonjogát. Felkészülni a vételár megfizetésére.... Az árut átvenni, és megvizsgáltatni A teljesítés minden fázisában együttműködni és jóhiszeműen eljárni Az áru tulajdonságaira nézve garanciát adni.... CIF paritás esetében kézhez venni a Bill of Ladinget.... FOB klauzula megrendelni a hajórakteret.... EXW paritás esetében az áru feladásának időpontját időben közölni.... II. Tesztfeladat: Minden kérdésre adott jó válasz maximum két pontot ér. Összesen: 40 pont 1. Mely ügylettel összefüggésben említhető a royalty kifejezés? a) licencia b) franchise c) lízing d) switch e) offset 2. Ha egy áru CFR árából kell kiszámolnia az áru CIF árát, akkor a) a CFR árhoz hozzáadja a tengeri fuvarozás költségeit. b) a CFR árból levonja a tengeri fuvarozás költségeit. c) a CFR árhoz hozzáadja a szállítmánybiztosítás költségeit. d) a CFR árból levonja a szállítmánybiztosítás költségeit. 3. Milyen paritáson adott a magyar eladó ajánlatot ukrán vevőjének, ha az alábbi költségeket kalkulálta? - az áru gyártelepi ára - a csomagolás költségei - export vámkezelés és okmányok költségei - szállítási költségek Záhonyig - szállítmánybiztosítási költségek Záhonyig 4. Az opciós ügyletekre igaz az, hogy a) egy későbbi határidőben kötelezően teljesítendő adásvétel. b) csak akkor jön létre az adásvétel, ha a vevő lehívja az opciót. c) az opció vevője opciós díjat fizet az opció eladójának. d) az opció vevője prémiumot fizet az opció eladójának. e) az opció eladójának maximális nyeresége a prémiummal egyenlő. T 2/7

3 5. Az ügynökre az jellemző, hogy a) a maga nevében, de megbízója javára, számlájára és kockázatára jár el. b) a megbízója nevében, de saját számlájára és kockázatára jár el. c) a megbízója nevében, annak számlájára és kockázatára tevékenykedik. 6. A nagyberendezést szállító exportőr abban állapodik meg a vevőjével, hogy az általa leszállított géppel előállított termékekből vásárolni fog. Milyen ügyletet ismer fel ebben a szituációban? a) Reexport, mert egy import- és egy exportügylet kapcsolódik egymáshoz a két fél megállapodása folytán. b) Lényegében bérmunkáról van szó, hiszen a berendezést szállító a berendezéssel előállított termékek átvételére kötelezte magát. c) Visszavásárlás, mert a berendezést szállító a vevőtől kapott ellenérték egy részét ún. eredménytermék vásárlására fordítja. d) Voltaképpen switchről van szó, ugyanis a klíring elve alapján követelést tartozással állítanak szembe. 7. Milyen funkciója van az EXTRASTAT-nak? a) Az EU tagországai közötti üzleti forgalmat követi nyomon. b) Az EU tagországai által importált áruk mennyiségét regisztrálja az EU. c) Az EU tagországai által exportált áruk értékét veszi számba. d) Az EU tagországainak harmadik országokkal bonyolított külkereskedelmi forgalmát regisztrálja vámstatisztikák alapján. 8. Az ajánlat kötelező jellege azt jelenti, hogy a) az ajánlat címzettje csak az ajánlat feltételei szerint köthet üzletet. b) az ajánlattevő nem vonhatja vissza ajánlatát. c) az ajánlattevő nem módosíthatja ajánlatát. 9. A CPT INCOTERMS 2000 jellemzője, hogy a) kétpontos klauzula. b) egypontos klauzula. c) multimodális klauzula. d) tengeri klauzula. 10. A magyar importőr forintszámlájának terhére deviza átutalási megbízást ad bankjának az importált áru ellenértékének kiegyenlítése érdekében. A bank az alábbiak közül melyik árfolyamot fogja alkalmazni, amikor a forintot külföldi fizetőeszközre váltja? a) valutavételi árfolyam b) valuta-középárfolyam c) valutaeladási árfolyam d) devizavételi árfolyam e) deviza-középárfolyam f) devizaeladási árfolyam T 3/7

4 11. Az alábbi kockázatok közül melyeket tudja az exportőr az importőrre hárítani megfelelő paritás kikötésével? a) fuvarozási kockázat b) árkockázat c) árfolyamkockázat d) birtokon kívül kerülés kockázata e) termékfelelősségi kockázat 12. Milyen fuvarokmány kerül kiállításra? a) Tengeri fuvarozási ügyletben: b) Közúti fuvarozási ügyletben: c) Vasúti fuvarozás során: d) Légi fuvarozás során: 13. Az alábbi INCOTERMS fuvarparitások közül jelölje azokat, amelyek esetében a teljesítés és a kockázatátszállás helye valamely fuvarozónak vagy az első fuvarozónak való átadás! a) FCA b) CFR c) DAF d) FOB e) DDU 14. A barterügylet olyan csereügylet, a) amelyben pénzmozgás nincs, 100%-os árucseréről van szó. b) amelynél az ellenvásárlás joga átengedhető harmadik félnek. c) amelyben az áruval történő ellentételezés mértéke 100%-nál kisebb is lehet. d) amely szigorúan kétoldalú megállapodás. e) amelynek feltételeit két szerződésben rögzítik. 15. Mit jelent a közösségi státuszú áru az EU vámjoga szerint? a) Európai Unióból származó áruról van szó. b) Már vámkezelt áruról van szó. c) Olyan importált áruról van szó, amelyet már szabad forgalomba bocsátottak. 16. Az FCA ár és a CIP ár kapcsolatát az jellemzi, hogy a) az FCA ár mindig magasabb, mint a CIP ár. b) a fuvarköltségekkel megnövelt FCA ár egyenlő a CIP árral. c) a fuvarköltségekkel és a szállítmánybiztosítási díjjal csökkentett CIP ár egyenlő az FCA árral. d) a szállítmánybiztosítás költségeivel csökkentett CIP ár egyenlő az FCA árral. 17. A minőséget meg lehet határozni: a) ellenmintára való hivatkozással, amely az eladó mintája. b) tőzsdei szokványra való hivatkozással, ha azt mindkét fél ismeri. c) szabványra való hivatkozással, amely mindig az eladó országának szabványa. d) arbitrázs mintára való hivatkozással. e) gyártási mintával, amely az eladó gyártási sorából tetszőlegesen kivett minta. T 4/7

5 18. Mely feltételek mellett kell a vevőnek átvennie az árut? a) A vevőnek mindig át kell vennie az eladó által szállított árut. b) A vevőnek csak akkor kell átvennie, ha az eladó a telephelyére szállította. c) A vevőnek csak akkor kell átvennie, ha az eladó szerződésszerűen teljesített. d) Csak akkor kell átvennie, ha a vevő az árut megvizsgálta, és kézhez vette a vizsgálati jegyzőkönyvet. e) A sértetlen külső csomagolású, a szerződéses helyre és megállapodás szerinti időben leszállított árut kell a vevőnek átvennie. 19. Mit nevezünk devizapiaci intervenciónak? a) A központi bank beavatkozik a nyílt piacon az árfolyam védelmében. b) A kereskedelmi bankok valutát vásárolnak a nyílt piacokon. c) A központi bank korlátozza a nemzeti valuta kereskedelmét a nyílt piacokon. d) Spekulánsok valutafelvásárlási akciója. e) A jegybank leértékeli a nemzeti valutát. 20. Milyen ügyletről van szó, ha az eladó azt vállalja, hogy az exportszerződés megkötése után vevője árujából (illetve a vevő országában gyártott termékekből) egy meghatározott értékhatárig és egy meghatározott időn belül vásárolni fog? a) offset b) visszavásárlás c) viszontvásárlás d) re-export e) kompenzáció III. feladat Egy hazai textilipari vállalat brazil partnerével kötött szerződése alapján a brazil fél által küldött és a tulajdonát képező anyagokból (selyem) készterméket (blúzokat) készít, amelyet határidőre vissza kell szállítania. Milyen külkereskedelmi ügyletről van szó?. Milyen vámeljárást kell választania a magyar félnek?. Milyen vámeljárást kell választania a brazil félnek?. Jellemezze a vámjogi helyzetet a helyes megállapítás(ok) megjelölésével! A behozott anyagra a bérmunkát végzőnek mindig vámterhet kell fizetnie, amit a késztermék visszaszállításakor visszatérítenek. Az anyag minden feltétel nélkül vámmentesen hozható be, ki sem szabják a vámterhet, hiszen az külföldi tulajdonban van. Az anyagra nem kell megfizetni a kiszabott vámterhet, ha a feldolgozó kiszállítja a készterméket és elszámol a vámhivatallal. Ha esetleg van a feldolgozásra behozott anyagnak belföldön maradó része, az vámmentes, mert a feldolgozásért járó díj részének tekintik. T 5/7

6 IV. feladat Mennyi lesz az importbizományos bevétele, ha db háztartási robotgépet vásárol megbízója számára 120 USD/db limitár kikötése mellett? A tényleges beszerzési ár 100 USD/db. A bizományi díj 3%, a limitár-nyereség megosztása 70/30%. V. feladat Milyen egységrakományképző eszközöket ismer?... Milyen előnyökkel jár alkalmazásuk? Mik a hátrányaik? VI. feladat Válassza ki és az alábbi meghatározások közül írja a rövidítések mellé azok jelentését! vámjogi egyezmény, vasúti fuvarozási egyezmény, INCOTERMS klauzula, tengerhajózási egyezmény, INCOTERMS klauzula kiegészítése, közúti fuvarozási egyezmény, hajóraklevél, csomagolási forma, légi fuvarozási egyezmény, folyami fuvarlevél, szállítmányozók nemzetközi szövetsége COTIF/CIM FI DES CMR FIATA DAF B/L SWP EXW TIR T 6/7

7 VII. feladat Milyen kapcsolat van egy ország külkereskedelmi tevékenysége és folyó fizetési mérlege között? Mivel ellensúlyozható a folyó fizetési mérleg hiánya a fizetési mérlegben? Milyen külgazdasági szabályozóeszközök alkalmazásával csökkenthető a folyó fizetési mérleg egyensúlyhiánya? Exportoldalon:.. Importoldalon:.. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. T 7/7

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK ÁTTEKINTÉSE NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK külkereskedelmi ügylet vállalkozási ügyletek egyszerő különleges áruügyletek áruügyletek export import csereügylet reexport típusú

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok példatár

Költségvetési kapcsolatok példatár -1- Költségvetési kapcsolatok példatár (Szerkesztette, korszerűsítette és lektorálta: dr. Bozsik Sándor) Készítették: Szemán Helga Szőcs Barbara Főnagy Edina Matiscsák Ágnes Ónódi Edit -2- Vámpéldák 1.

Részletesebben

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat export-import menedzsment szakirány AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK Készítette: Sziklai Kinga

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 2660-06/2 Egy adott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Stágel Imréné Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez. Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében

Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez. Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében Sem az Európai Bizottság, sem más, a Bizottság nevében eljáró személy nem felel az ebben a kiadványban

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR A Adathalászat (phising) Jogosulatlanul eredeti banki internetes oldalak megtévesztő másolatait készítik el, melynek segítségével személyes adatokat próbálnak megszerezni a

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2010 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben