Európai Uniós üzleti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti"

Átírás

1 É /2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Európai Uniós üzleti Kereskedelmi menedzser szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Kis- és középvállalkozási Kereskedelmi menedzser menedzser Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser É 1/8

2 É /2/1A 1. Az alábbi értékpapírokat osztályozza hovatartozásuk szerint: Összesen: 9 pont 1. bill of lading (B/L) 2. váltó 3. biztosítási kötvény 4. kiszolgáltatási jegy. csekk 6. részvény 7. folyami rakjegy 8. államkötvény 9. közraktárjegy a) áru feletti jogot megtestesítő: 1; 4; 7; 9; b) pénzkövetelést megtestesítő: 2; ; c) egyéb jogot megtestesítő: 3; 6; 8; 2. Az alábbi szöveg elolvasása után döntse el, hogy egyetért-e a megállapítással (igaz vagy hamis)! Összesen: 2 pont Magyarországon az engedélyköteles importnál elegendő, ha a hatósági engedély az importvámkezelés időpontjában rendelkezésre áll. igaz.. 3. Az importáruk származását milyen okmányokkal lehet igazolni? Összesen: pont EUR-1 szállítási bizonyítvány, FORM A származási bizonyítvány, számlanyilatkozat, származási bizonyítvány, EUR 2, EUR-MED 4. Az akkreditív (okmányos meghitelezés) esetében milyen fizetéssel összefüggő okmányokat ismer, és azokat ki állítja ki? Összesen: 3 pont a) akkreditív nyitási megbízás (vevő állítja ki) b) akkreditív (nyitó bank állítja ki) c) akkreditív igénybevételéhez szükséges okmányok (eladó nyújtja be, részben saját kiállítású okmányok, részben az eladó által beszerzett okmányok: B/L, szállítmánybiztosítási kötvény stb.) É 2/8

3 É /2/1A. Mikor minősül egy üzleti tevékenység külkereskedelmi ügyletnek? Összesen: pont A külkereskedelmi ügylet fogalma nem azonosítható az egyszerű adásvétellel: az exporttal és az importtal. Külkereskedelmi ügyletet hoz létre minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők nem azonos ország magánszemélyei vagy vállalkozásai. Az Európai Unióban így Magyarországon is a külkereskedelem, külkereskedelmi ügylet, export, import fogalmak csak akkor értelmezhetők, ha a nemzetközi ügylet egyik résztvevője EU-n kívüli ország természetes vagy jogi személye/vállalkozása. 6. Mikor minősül egy nemzetközi adásvételi ügylet külkereskedelmi ügyletnek az Európai Unióban? Összesen: pont Két tagország üzletembereinek ügyletkötése az EU-ban többé nem külkereskedelem. Egy magyar vállalkozás olaszországi eladása nem export, egy holland cég ausztriai vásárlása nem import. Hivatalosan közösségi eladás (közösségen belüli értékesítés) az egyik, közösségi vásárlás (közösségen belüli beszerzés) a másik tevékenység. 7. Lehet-e Magyarországon a külföldi vevőnek export forintszámlát kiállítani? Jelölje a helyes választ! Összesen: pont a) lehet, amennyiben a külföldi vevő rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és az MNB is hozzájárulását adta b) lehet minden engedély nélkül, amennyiben a forintot kötötték ki fizetési eszköznek a külkereskedelmi szerződésben c) nem lehet, mivel a külföldinek csak konvertibilis valutában állítható ki a számla külön engedély nélkül 8. Mit jelent a bizományos kereskedő del credere felelősségvállalása? Jelölje a helyes választ! Összesen: pont a) kifizeti a vevő helyett az áru értékét, ha az nem teljesíti szerződéses kötelezettségét b) amennyiben a vevő nem veszi át az árut, úgy a bizományos átveszi, és megpróbálja más részére értékesíteni c) vállalja az eladóért a felelősséget, hogy az megfelelő minőségű árut fog szállítani É 3/8

4 É /2/1A 9. Melyik kereskedőtípusra jellemzőek az alábbi megállapítások? Összesen: pont a) árukockázat: eladási ügylet reményében fedezetlen vételi ügyletet köt, és az árura nem talál vevőt b) árkockázat: profit reményében importál, de az árut csak a vételárnál alacsonyabb áron tudja exportálni; hasonló a helyzet, ha előre elad fix áron olyan árut, amit még nem tudott megvenni c) fedezetlenség kockázata: fedezetlen eladási ügyletnél számolnia kell azzal, hogy az eladott árut nem tudja megvásárolni..reexportőr Hogyan tud az egyes kockázatok ellen védekezni? Összesen: 3 pont a) fedezett ügylet kötésével b) az árukockázathoz hasonlóan fedezett ügylet kötésével c) az előző kettőhöz hasonlóan, fedezett ügylet kötésével 11. Mi a vámérték, és hogyan kell ezt értelmezni? Jelölje a helyes választ! Összesen: pont a) a fizetendő vám b) a vám kiszámításakor figyelembe vett áruérték, a magyar (nem EU külső) határon számított ár c) a vám mértékét kifejező adat d) az EU külső határparitásos áru érték 12. Kinek kell az Európai Unión belül megvalósuló háromszögügyletben az értéktöbbletadót (áfa) megfizetni, és miért? Összesen: pont Az Európai Unió értéktöbbletadó (áfa) szabályozása értelmében a megfizetési kötelezettség a rendeltetési országban keletkezik. Az áfát a tényleges vevőnek kell megfizetni. A reexportőrnek nincs áfafizetési kötelezettsége. É 4/8

5 É /2/1A 13. Akkreditíves ügylet esetében: (Jelölje a helyes választ!) Összesen: pont a) a nyitóbank fizetési kötelezettsége megszűnik, ha a vevő és az eladó szerződéses kapcsolata megszűnt, vagy a vevő csődbe ment b) a bank kérheti az olyan okmányok bemutatását is, amelyeket az akkreditív nem ír elő, de a szállítási szerződésben szerepelnek c) az okmány-felülvizsgálattal megbízott bank az akkreditív feltételei szerint köteles eljárni 14. Mit jelent a váltó esetében az elfogadás kifejezés? Azt, hogy Összesen: pont a) a váltókötelezett fizet a váltóra annak esedékességekor. b) valaki beleegyezik abba, hogy neki pénz helyett váltóval fizessenek. c) az idegen váltó címzettje a váltó aláírásával ténylegesen váltókötelezettséget vállal. 1. CPT (Incoterms 2000.) szállítási feltétel esetén a fizetésre benyújtott fuvarokmányok tanúsága szerint az eladó rendben, időben feladta az árut. Az áru azonban a fuvarozás során elveszett. Kell-e fizetnie a vevőnek? Jelölje a helyes választ! Összesen: pont a) nem mert az árut nem kapta meg b) nem, mert a fuvarozó felel az áruért, tehát a vevő csak akkor fizet az eladónak, ha a fuvarozótól kártérítést kapott c) a vevőnek fizetnie kell, mert a fenti klauzula értelmében őt terheli az áru elvesztésének kockázata 16. Az akkreditívvel összefüggésben mit jelent a 21 napos határidő? Összesen: 6 pont a) minek a határideje: az akkreditív előírásainak megfelelő fuvarokmány benyújtási határideje. b) hogyan kell értelmezni: abban az esetben, amikor nem kötötték ki az akkreditív lejáratát, úgy a fuvarozási okmányok kiállításától számított 21. nap lesz az okmányos meghitelezés lejárata. Eddig kell az előírt okmányokat hibátlanul benyújtani. É /8

6 É /2/1A 17. A hazai fizetőeszköznek a szerződéskötés időpontjáról a fizetés időpontjára történő gyengülése a fizetés pénzneméhez képest az exportőr számára: (Jelölje a helyes választ!) Összesen: pont a) árfolyamveszteséget okoz, mert így a hazai pénzben számolva olcsóbb az áru külföldi eladási értéke. b) árfolyamnyereséggel jár, mert a gyengülés következtében drágábbá válik a deviza, így hazai pénznemben többet kapunk az exportárukért. c) közömbös, mert a fizetendő devizaár változatlan marad. 18. Mit jelent a szóbanállási határidő az ajánlatnál? Összesen: pont Eddig az időpontig kell az ajánlattevőnek kötelező érvénnyel az ajánlatát tartania. Amennyiben a válaszadó e határidőn belül változatlan formában aláírva visszaküldi az ajánlatot az ajánlattevőnek, azt elfogadja, úgy létrejön a szerződés. 19. Jelölje a helyes válasz(oka)t! Bankkezesség esetében: Összesen: 6 pont a) a bankkezesség az alapügylettől függő, járulékos kötelezettségvállalás. b) a kezességet vállaló bank mindazokon a jogcímeken megtagadhatja a fizetést, amelyekben a vevő is jogosan megtagadja. c) a kezességvállalásnál a bank fizetési kötelezettsége csak arra az esetre áll fenn, ha az adós jogtalanul tagadná meg a fizetést. 20. Ha a magyar exportőr német vevőjétől kap egy müncheni banknak címzett csekket, legkésőbb mikor mutathatja azt be a banknál fizetésre? Válaszát indokolja! Összesen: 6 pont A kiállítástól számított 20 napon belül. Azonos országban kiállított és igénybe vett 8 nap, különböző országban kiállított és igénybe vett 20 nap, különböző földrészen 70 nap. É 6/8

7 É /2/1A A feladat sorszáma Értékelőlap Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a C A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális külkereskedelmi szabályozások Adható max. pontszám 9 3. B A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai 4. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a. D A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői 6. C Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása 7. C Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása 8. D A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői 9. B A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai 10. B A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben 11. B Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások 12. B Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások 13. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a 14. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a 1. B A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben 16. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a 17. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a 18. B A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a 20. D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a A vizsgázó által elért pontszám Összpontszáma: 100 Összteljesítmény %-ban: % 6 É 7/8

8 É /2/1A A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. É 8/8

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/1 A nemzetközi

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány KOCKÁZATOK A KÜLKERESKEDELEMBEN KOCKÁZATKEZELÉS A BCS H UNGARY KFT. GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes

A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes gazdasági tevékenység. Szóbeli megállapodások Írásban rögzített

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Külkereskedelmi jog. és technika

Külkereskedelmi jog. és technika Külkereskedelmi jog. és technika 1-6. előadás Nközi ker: országhatárokat átlépő ker, különböző országokban bejegyzett cégek közti ker. veszélyek: árfolyamkockázat, politikai kockázat ügyletek (nközi adás-vétel):

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gyebnár Gyuláné A fizetési forgalom lebonyolítása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Az értékpapír fogalma

Az értékpapír fogalma ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír fogalma Általános jogi megfogalmazás szerint az értékpapír jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg,

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 2660-06/2 Egy adott

Részletesebben