Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu"

Átírás

1 Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében Csontó Béla

2 Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv - szakmai program Jogszabályi háttér Új elemek a szakközépiskolai képzésben OKJ 2012 fejlesztés alapelvei, jellemzői Informatikai szakképesítések Informatikai ágazati/szakmai kerettanterv (4+1 vagy 2 év) Szakmai program helyi tanterv Munkaerőpiac ipari minősítések nemzetközi versenyek Összegzés Szakmaszerkezeti döntés 2014/2015 (tervezet) Problémák és megoldások

3 Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 84/2013. (III. 21.) Kormányrendelet rendelet 1. melléklet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 14/2013 (IV.05) NGM rendelet szakképzési kerettantervek kiadásáról. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

4 Új elemek a szakközépiskolai képzésben Ágazati szakképzés évfolyam: (OFI óraterv: óra/hét) közös modulok Szabad sáv ( óra) vs 10 %, tartalom (óraszám növelése, gyakorlás, egyedi..) Elmélet/gyakorlat aránya (40/60%) Szakmai érettségi (emelt szintű követelmények?, 12. illetve 13. évfolyam után-2014?) Munkakör betöltésére készít fel (?) Szakirányú felsőoktatás többletpont Összefüggő (nyári) gyakorlat: után vagy 13. után 160 óra Célja: munka világának megismerése Tartalom, óraszám rögzítése a kerettantervben Akkreditáció Kamara szerepe Helye (tanműhely-központi gyakorló hely-munkáltató) Munkáltatók (IVSZ, cégek jelzései) szakmai kompetenciák+nyelvtudás! 1 éves szakképzés beszámítással - 2 éves szakképzés érettségi után

5 OKJ 2012 fejlesztés alapelvei OKJ OKJ 2012 (150/2012. (VII.6) Kormány rendelet) Kamarai prioritások Foglalkoztatottság növelés Képzési szükséglet meghatározása Szakképzés nemcsak oktatáspolitikai kérdés, hanem foglalkozáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalmi kérdés Sikeres, hatékony, versenyképes munkavállaló kiképzése Vállalkozások érdeke: hosszú távon hasznot hoz Nagy érték a gyors munkába állás képessége (ágazati érettségi szerepe!) Mindenkinek kötelező élet közeli helyzetekben, gyakorlaton részt venni. Iskolai tanműhely felkészít és kiegészít a vállalati gyakorlatra Problémák: alapkészségek hiánya, érdektelenség, teljesítmény nélküliség

6 OKJ 2012 jellemzői I. Modularitás és kompetencia elv (feladat, szakmai ismeret, készség, személyes-, módszer- és társas) megmaradt (beszámítás, munkahelyzet) Szakmai és vizsgakövetelmény és modulrendelet Szakmák számának csökkentése Szakképesítés elágazás, FSZ megszüntetése (szakképesítés, ráépülés rész-szakképesítés) 230/2012. Korm.r. OKJ 54, 55 szint felsőoktatási kreditérték (50) Kikerült szakmák (nem volt tanuló/jelentkező az adott szakmára, nem volt vizsga az adott szakmából, munkaerőpiac igénye csökkent) Bizottság határozta meg (MKIK, IVSZ, NJSZT, IT, cégek, szakértők) Jelenlegi struktúrában néhány szakma létjogosultsága továbbra is megkérdőjelezhető! OKJ azonosító rövidebb (2+3+2=7 jegyű), modul azonosító hosszabb (5+2 jegyű) lett OKJ vizsga egyszerűsítése Komplex vizsga (WS-ES), gyakorlat központúság Írásbeli gyakorlati - szóbeli vizsgarész (értékelés, súlyozás) Dokumentáció csökkentése, vizsgabizottság, szakértő (3+1 fő) Kit delegál az iskola? Vizsgarendelet, vizsga díjazási rendelet módosítása!

7 OKJ 2012 jellemzői II. Szakmai és vizsgakövetelmények fejezetei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK (azonosító, név, év, óraszám) 2. EGYÉB ADATOK (feltételek, követelmények, ) elmélet/gyakorlat aránya) 3. PÁLYATÜKÖR (munkakörök, leírás, készségek) 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (követelménymodulok) 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (tevékenység, időtartam, súly) 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK (minimális) 7. EGYEBEK Modulrendelet tartalma Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek és készségek Személyes-, társas- és módszerkompetenciák

8 OKJ 2012 jellemzői III. Kerettanterv fejezetei Ágazati szakképesítések felsorolása! I. A szakképzés jogi háttere II. A szakképesítés alapadatai III: A szakképzésbe történő belépés feltételei IV. A szakképzés szervezésének feltételei V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra (heti, tantárgy-témakör, ögy, szabadsáv) e/gy! Modulonként Elméleti és gyakorlati tantárgyak, Óraszámok, cél, kapcsolódás, témakörök, helyszín, tevékenység, módszertan, értékelés.

9 Informatikai szakképesítések Informatikai szakképesítések (1 db 34 és 7 db 54 kerettanterv készült iskolarendszerű oktatásra) Számítógép-szerelő, karbantartó (informatika) CAD-CAM informatikus (gépész+informatika) Gazdasági informatikus (gazdaság+informatika) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (távközlés+informatika) Informatikai rendszergazda (informatika) Műszaki informatikus (elektronika+informatika) IT Mentor (oktatás+informatika) Szoftverfejlesztő (informatika)

10 Informatikai ágazati/szakmai kerettanterv Közös modulok ágazati képzés és szakmai érettségi alapja (9-12. vagy 13.) Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság Információtechnológiai alapok (Cisco ITE) Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés (Hálózatok - Cisco CCNA 1-2.) Összefüggő gyakorlat Szakképesítés specifikus modulok (14.) pl. Informatikai rendszergazda Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások (Windows, Linux hálózatok) Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete (CCNA 3-4. és CCNAsec Szabad sáv iskola dönt (korlátok, e/gy arány) Szakmai idegen nyelv (13. és 14. évfolyam, esetleg nyári gyakorlaton!) Elmélet/gyakorlat aránya: 40/60 %

11 Szakmai program I. Pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv, szakmai program?) Szakmai és vizsgakövetelmények és szakmai kerettantervek Szakmai program készítése: (a törvény előírása laza)! 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 7. (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza c) szakképző iskola esetén a szakmai programot, (7) Az iskolában a szakképzési évfolyamon folyó szakképzés szakmai programjának elkészítésére a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Szakmai program nem egyenlő a szakmai kerettantervvel/helyi tantervvel!

12 Szakmai program II. Szakképzési törvény 7. (3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek alapján kell kidolgozni. 8. (5) A szabadon hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza meg (szabadsáv) 22. (3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való jelentkezésekor tájékoztatni kell...a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése.szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok beszámítása. 33. (6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait (5). a tanuló mulasztása. 57. c) együttműködési megállapodás tartalma

13 Szakmai program III. Javasolt fejezetek Jogszabályi háttér Intézmény szakképzésének jellemzői. küldetéstudat Képzési szakaszok jellemzői, időtartama Szakmák felsorolása, jellemzése (Alapító okirat) Szakmai és vizsgakövetelmények Modulrendelet Kerettantervek Szabadsáv felhasználása, tartalma Összefüggő gyakorlat rendje, együttműködési megállapodás Jelentkezés rendje Beszámítás (igazgatói határozat) Mulasztás szabályozása Felnőttoktatás, felnőttképzés órakeretei, tartalma Egyebek, helyi sajátosságok, érettségi követelmények, átmeneti időszak?

14 Munkaerőpiac - ipari minősítések - nemzetközi versenyek Ágazati képzés munkakör betöltése (gyorsan) Munkaerő piac jelzései, elvárásai (szakma, nyelv, egyéb), támogatása (ITSH, Cisco, Microsoft.) Ipari minősítések pl. CCNA, ITE, MCP Korszerű, magas színvonalú elearning tananyagok, laborgyakorlatok, tesztvizsgák Változatos munkaformák: projekt munka, esettanulmányok, csapatmunka, együttműködés Önálló tanulás, folyamatos számonkérés, vizsgák Felkészülés hazai és nemzetközi versenyekre (Worldskills Euroskills)

15 Összegzés I. Szakmaszerkezeti döntés 2014/ Kormányrendelet MFKB döntés 2014/2015. tanév Alapító okirat Pedagógiai program, szakmai program OKJ 2006 szerinti képzés (beszámítás) és vizsga 2017-ig 1 éves képzés esetén OKJ 2012 bevezetése 2013/2014. tanév 9. évfolyam (4+1 éves képzés) 2012/2013. tanév 13. évfolyam (2 éves képzés) Hasznos linkek: Szakképzési kerettantervek Szakmai és vizsgakövetelmények Modulkövetelmények Országos modultérkép

16 Összegzés II. Szakmaszerkezeti döntés 2014/2015. tervezet 1. melléklet T, N, K szakképesítések a 2014/2015. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben (Informatikai szakképesítések Korlátozottan támogatottak Hajdú-Bihar megyében) 2. melléklet Korlátozottan támogatott informatikai szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében)

17 Összegzés III. Szakmaszerkezeti döntés 2014/2015. tervezet 3. melléklet Szakközépiskolai ágazatok a 2014/2015. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben (Informatikai ágazat Korlátozottan támogatott Hajdú-Bihar megyében) 4. melléklet Korlátozottan támogatott informatikai ágazat keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében)

18 Összegzés IV. Problémák Helyi tantervek, szabadsáv, ágazati képzés, óratervek összhangja Szakmai érettségi követelmények (13. évfolyam 2014.) Szakmaszerkezeti döntés következményei (max. létszám, osztályok/csoportok száma, órakeret, tanárok/termek, de/du 1 osztály/2 szakma indult 13. évfolyamon! Tárgyi erőforrások, Szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott KÖTELEZŐ eszközjegyzék pl. Hálózati eszközök Humán erőforrás, informatika tanárok felkészültsége pl. CCNA1-2 ismeretekre (12 iskola/160 tanár/6 fő-mechwart) Gyakorlati órák aránya növekedett, összefüggő nyári gyakorlat kérdése Felkészítés komplex vizsgára (írásbeli feladatbank, szóbeli tételsor, gyakorlati) Munkaerő-piaci elvárások (Cisco, Intel, Microsoft, ITSH), ipari minősítések lehetősége ECDL Megoldások Alföld Szakképző támogatása ágazati képzés összehangolása Alföld Cisco laborok helyi és távoli hozzáférés biztosítása (vidéki iskolák) Alföld CCNA órás informatika tanár továbbképzési program (PAT ) Alföld - ITSH kapcsolat (Mechwart, Brassai - további iskolák) - ITSH Start program Alföld CA (4 oktató) - CCNA oklevél diákoknak WS/ES tapasztalatok, feladatok Tehetséggondozás a szakképzésben projekt

19 NMH SZFI Országos Modultérkép

20 Köszönöm a figyelmet!

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM Sátoraljaújhely, 2013 Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 3. A szakképzés tartalmi szabályozói Készítette: Kozák András köznevelési szakértő A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) 2013 1 Szakmai program tartalomjegyzék Szakmai program tartalomjegyzék... 2 1. Jogszabályi környezet...

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT)

ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT) ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT) 2008/2009 I. A szakképesítés megnevezése Általános rendszergazda Szakmacsoport: Informatika OKJ azonosító

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

AUTÓTECHNIKUS. alapján készült.

AUTÓTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben

A 14. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 14. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 14. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben